VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja"

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. a Kötvény Kibocsátási Program keretében az első Sorozat első Részleteként minimum forint, maximum forint össznévértékben bocsát ki dematerializált, névre szóló kötvényeket. A kötvények egyenként , azaz tízezer Ft névértékűek. Forgalmazó: CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. Jegyzési Garanciavállaló: CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. A jelen Részletben kibocsátott kötvények közül a Jegyzési Garanciavállaló forint össznévértékű kötvény lejegyzésére vállal kötvényjegyzési garanciát. Jelen Végleges Feltételek kelte: november 24. A Kötvényprogram a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 23. (2) bekezdése szerinti kibocsátási program. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a november 25-én kelt E/III/10.333/2005. számú határozatával engedélyezte a Kötvényprogram részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztató közzétételét. A Kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő kockázatúak.

2 VÉGLEGES FELTÉTELEK november 24. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. Minimum Ft, maximum Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a Ft Keretösszegű ELLA Első Lakáshitel Forint Kötvényprogram keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a november 24-én kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval együtt olvasandók. Jelen Végleges Feltételek nem jelentenek ajánlattételt és nem is használhatók ajánlattétel vagy a Kötvények jegyzésére szóló felhívás céljára olyan országokban, ahol ilyen ajánlattétel vagy felhívás nem engedélyezett és nem szól olyan személy részére, aki számára az ilyen ajánlat tétele vagy a jegyzésre szóló felhívás közlése az illetősége szerinti országban törvénybe ütköző lenne, továbbá nem használható fel azokban az országokban, ahol a Kötvények kibocsátása, valamint a jelen Végleges Feltételek terjesztése engedélyköteles, de az engedély beszerzését nem kezdeményezték. 1 Kibocsátó: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. (1067 Budapest, Csengery u.31.). 2 (i) A Sorozat megjelölése: ELLA 2008 (ii) A Részlet száma: Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: - (ii) Első Részlet össznévértéke: minimum Ft, maximum Ft 4 Első Részlet Kötvények száma / névértéke: minimum db, maximum db / Ft 5 (i) A Forgalomba hozatal Napja: november 29. (ii) Első Részlet Elszámolási Napja: december 1. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: december 1. (iv) A futamidő és a Kamatszámítás Kezdőnapja: december 1. 6 Lejárat Napja: december 1. 7 Kamatláb: Az első Kamatfizetési Időszakra 7,30%, a többi Kamatfizetési Időszakra a 3 hónapos BUBOR + 1,00% változó kamatláb (további részletek alább meghatározottak) 8 Felhalmozott kamat: - 9 A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Ft, azaz minden egyes Kötvény névértéke 10 A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános 11 A forgalomba hozatal módja: Aukciós eljárás keretében 12 Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. 13 Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 14 Kamatmegállapító Ügynök: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2

3 15 Fizető Ügynök: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 16 Letétkezelő: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 17 Biztosítéki Megbízott: RÉTI, ANTALL & MADL Ügyvédi Iroda.(1077 Budapest Wesselényi utca 16/A.) 18 Fedezetellenőr:: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 19 Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések Nem alkalmazandó 20 Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések (i) Kamatfizetési Napok / Meghatározott Futamidő: Alkalmazandó március szeptember június december szeptember március december június március szeptember június december 1. A Kamatfizetési Napokon a Kötvények adott napi felhalmozott kamata 0,00%. (ii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: Képernyőoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatfizetési Nap előtti második Munkanap (iv) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) Kamatmegállapító Ügynök meghatározásáért felelős Fél: (v) Képernyőoldal szerinti meghatározás: Megfelelő Idő: 14 óra A Változó Kamatláb megállapításának Reuters BUBOR oldala Elsődleges Forrása: (vi) Referencia Bankok (ha az Elsődleges Forrás a Nem alkalmazandó Referencia Bankok ): (vii) Referencia Kamat: 3 hónapos BUBOR (viii) Kamatfelár(ak): évi + 1,00% (ix) Minimális Kamatláb: Nem alkalmazandó (x) Maximális Kamatláb: Nem alkalmazandó (xi) Időhányados: A/365 (ÁKK) (xii) Kamatszorzó: Nem alkalmazandó (xiii) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos Nem alkalmazandó előírások, közös számbavételi egység és egyéb, a Változó Kamatozású Kötvények után fizetendő kamat kiszámításával kapcsolatos előírások: 21 Diszkontkötvényekkel összefüggő rendelkezések Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK 22 A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése Nem megengedett. alapján: 23 A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: Nem megengedett. 3

4 23 A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: A Kötvények névértéke 25 Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Névérték, azaz Ft A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 26 A Kötvények típusa: névre szóló Kötvények 27 A Kötvények előállítási módja: dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat 28 Pénzügyi fedezet: A Kibocsátó teljes vagyona 29 Kötvények jellege: Fedezett Kötvények 30 Fedezett Kötvényekkel kapcsolatos rendelkezések: Fedezett Kötvényekkel kapcsolatos rendelkezések részletes ismertetését a II. sz. melléklet, a Fedezetellenőr nyilatkozatát a III. sz. melléklet tartalmazza. 31 Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó ÉRTÉKESÍTÉS 32 Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 33 Jegyzési Garanciavállaló: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt Ft össznévértékű kötvényre vonatkozóan. A Kibocsátó és a Jegyzési Garanciavállaló közötti szerződés november 11-én kelt. 34 A Forgalomba hozatal helye és módja: Az alábbiakban részletezett "A Forgalomba hozatali eljárás szabályai" szerint. (i) A Forgalomba hozatal Kezdete: november 29-én 9 óra (ii) A Forgalomba hozatal Zárása: november 29-én 14 óra (iii) Maximális Forgalomba hozatali hozam: Nem alkalmazandó (iv) Minimális nettó Forgalomba hozatali Ár: Nem alkalmazandó (v) Forgalomba hozatali Ár: A Kibocsátó nem határoz meg aukciós limit árat. (vi) Túljegyzés: Nem alkalmazandó (vii) Minimális vásárlási összeg: Névérték, azaz Ft 35 Értékesítési helyek: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 36 Forgalomba hozatali korlátozások: Nincsenek 37 A Kötvények vásárlóinak köre: Devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 38 A Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. számlaszám A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK 39 Kifizetési helyek: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 40 (i) Az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó Felügyeleti engedély dátuma és száma: november 25., E/III/10.333/

5 (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: A Kibocsátó Felügyelő Bizottságának /11/03 számú, november 3-i és az Igazgatóságnak a /11/05 számú, november 5-i keltezésű határozata. 41 ISIN Kód: HU A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 43 Központi értékpapírszámla vezető: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u ) 44 Tőzsdei bevezetés kérelmezője: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. (1067 Budapest, Csengery u.31.). 45 A Kibocsátó Tőzsdei bevezetését kezdeményező döntésről szóló határozata: 46 Másodlagos piaci kereskedésben, árjegyzésben közreműködő: A Kibocsátó Igazgatóságának /11/05 számú, november 5-i keltezésű határozata. A Kibocsátó nem bízott meg más szervezetet a másodlagos piacon folytatott kereskedésben közvetítőként történő közreműködésre, vételi vagy ajánlati árjegyzésre. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 47 Hitelminősítés: Sem a Kibocsátónak, sem a kibocsátandó Sorozat nem rendelkezik hitelminősítéssel. 48 A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A Kibocsátó a kibocsátás nettó bevételeit az ELLA Bank üzleti tevékenységének finanszírozására, középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel. 49 A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: A Részlet forgalomba hozatalának költségei nem haladják meg a Ft-ot. 50 Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénzés Tőkepiaci Választottbíróságnak van illetékessége. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. 5

6 A FORGALOMBA HOZATALI ELJÁRÁS SZABÁLYAI A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen fejezetben leírtak szerint. Aukciós ajánlatot devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, illetve magánszemélyek nyújthatnak be. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kötvények december 1-jén értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra, ezért az aukciós ajánlat elfogadásának feltétele, hogy az ajánlattevő értékpapír-számlával rendelkezzen, melynek számát az ajánlattevőnek az aukciós formanyomtatványon fel kell tüntetnie. Amennyiben valamely ajánlattevő nem rendelkezik értékpapírszámlával, számlanyitásra legkésőbb az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az értékesítési helyeken nyílik lehetőség. Az aukciós ajánlatok benyújtása Az ajánlattevők aukciós ajánlatukat az Értékesítési helyen a jelen Végleges Feltételekhez csatolt aukciós ív személyesen vagy telefaxon történő benyújtásával tehetik meg november 29-én ( Aukció Napja ) délelőtt 9 és 14 óra között. Az ajánlattevők a Kötvény vételárát a Forgalmazó Végleges Feltételekben meghatározott bankszámlájára történő készpénzes befizetéssel vagy átutalással teljesíthetik. Átutalással történő teljesítés esetén az aukciós ajánlat elfogadásának feltétele, hogy az ajánlattevő a megfelelően kitöltött aukciós ív benyújtásával egyidejűleg az aukción befizetendő összeget a Forgalmazó elkülönített letéti számlájára átutalja, a számlavezető bankja teljesítési pecsétjével ellátott, az aukción befizetendő összeg utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát az aukciós ívhez mellékelje és hogy az átutalt összeg a fenti számlára legkésőbb november 29-i értéknappal beérkezzen. A teljes kibocsátási ár az aukciós ív benyújtásával egyidejűleg esedékes, azonban a Forgalmazó jogosult az ajánlatot tevőkkel külön megállapodást kötni (a működésére vonatkozó szabályzatok betartása mellett), melynek alapján a lejegyzett Kötvények teljes kibocsátási ára legkésőbb december 1-jei értéknappal esedékes; amennyiben ilyen külön megállapodást az ajánlattevő és a Forgalmazó nem kötnek, a teljes kibocsátási ár az aukciós ív benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az ilyen befizetéseket kizárólag a Forgalmazónak a Végleges Feltételek 38. pontjában megadott elkülönített letéti számlájára lehet teljesíteni. Az ajánlattevők befizetésüket kizárólag magyar forintban teljesíthetik. Egy ajánlattevő több ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon külön ajánlati ív benyújtásával. Az ugyanazon személy által beadott különböző árfolyamú ajánlatok külön ajánlatként kerülnek értékelésre. Az aukciós ajánlatok érvényessége Minden esetben a Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett ajánlati ív megfelelően ki van-e töltve, haladéktalanul az aukciós ív átadásakor. A Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A beérkező és a formai követelményeknek megfelelő aukciós ajánlatot a Forgalmazó köteles átvenni. A (i) hiányosan kitöltött aukciós íveken, (ii) az aukció időpontjaként megjelölt időszakon kívül benyújtott, illetve (iii) azok az ajánlatok, amelyekhez kapcsolódóan az ajánlattevők határidőben nem teljesítették a kibocsátási ár megfizetési kötelezettségüket érvénytelennek minősülnek. Az aukciós ajánlatok benyújtásával az ajánlattevő kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Az aukciós ajánlatok elfogadása A Forgalmazó a beadott és általa érvényesnek minősített ajánlatokat az Aukció Napján összesíti és az összesített ajánlatokról az Aukció Napján 15 óráig értesíti a Kibocsátót. Az ajánlatok elfogadása a legmagasabb árfolyamú ajánlattal kezdve csökkenő sorrendben az árfolyamok alapján a Részlet meghirdetett maximális összege erejéig történik. A Kibocsátó a legalacsonyabb elfogadott árat tartalmazó ajánlatokat részben is elfogadhatja "A Kötvények elosztása azonos árfolyamszinten" pontban ismertetett eljárás szerint. A Részlet aluljegyzése esetén a Jegyzési Garanciavállaló, a jegyzési garanciavállalása összegéig megvásárolja a Kötvényeket. A Kibocsátó az allokáció eredményének az elfogadásáról az Aukció napján 15:30 óráig visszajelez a Forgalmazónak. Az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Forgalmazó az Aukció Napján 16 óráig az értékesítési helyeken kifüggesztett hirdetményben értesíti az ajánlattevőket. A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen kötvényigénylések során teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek az aukciós ajánlatban szereplő összeget meghaladó részének visszatérítésére az Aukció Napjától számított 7 napon belül levonásmentesen kerül sor átutalással az aukciós íven feltüntetett számlaszám javára. A Kötvények elosztása azonos árfolyamszinten Amennyiben több ajánlattevő nyújt be aukciós ajánlatot ugyanazon árfolyamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen ajánlattevő kötvényigénylése az adott árfolyamszinten, akkor ezen ajánlattevők között a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden még ki nem elégített ajánlattevő számára minden körben egy-egy kötvény kerül kiosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi még ki nem elégített ajánlattevőnek egy darab Kötvény, a fennmaradó Kötvények számítógépes sorsolás útján kerülnek a még ki nem elégített ajánlattevők között elosztásra. 6

7 A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban legutóbbi auditált mérlege óta semmilyen jelentős változás nem következett be november 24. Kibocsátó: ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. FELELŐSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket november 24. Kibocsátó: Forgalmazó: ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. 7

8 VÉGLEGES FELTÉTELEK I. SZ. MELLÉKLETE AUKCIÓS ÍV ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ( KIBOCSÁTÓ ) FORMANYOMTATVÁNY A 12 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ MINIMUM FORINT, MAXIMUM FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT ELLA 2008 KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevője: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. ( Forgalmazó ) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása*: - devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi magánszemély - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) - devizakülföldi magánszemély (ország: ) Az ajánlattevő bankszámlaszáma: Az ajánlattevő értékpapírszámlájának száma, számlavezetője: Az ajánlattevő képviselőjének neve: Az ajánlattevő telefonszáma: Az ajánlattevő faxszáma: Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékű ( Ft többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon/hozamon*, A/365 (ÁKK) kamatbázison számítva: Ft, azaz forint össznévértékű, december 1-jén lejáró ELLA 2008 sorozat első részletét alkotó Kötvényre százalék (két tizedesig) árfolyamon/hozamon*. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. * Igazolom/igazoljuk, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot készpénzben befizettem/befizettük a Forgalmazó Végleges Feltételekben megadott letéti számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. * Igazolom/igazoljuk, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot -én elindítva Elszámolás Napi értéknappal átutaltam/átutaltuk a Forgalmazó Végleges Feltételekben megadott letéti számlájára. * A Forgalmazó külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésőbb Elszámolás Napi értéknappal délelőtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Forgalmazó Végleges Feltételekben megadott letéti számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt letéti számlán teljes egészében jóváírásra került. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az allokáció után a Kötvények a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett összevont értékpapír számláján kerülnek elhelyezésre. Tudomásul vettem/vettük és ismerem/ismerjük a november 24-i keltezésű Alaptájékoztatóban és a november 24-i keltezésű, a Kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételekben foglaltakat. A Végleges Feltételekben meghatározott kifejezések a jelen aukciós formanyomtatványon is az ott meghatározott jelentést hordozzák. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendő 8

9 VÉGLEGES FELTÉTELEK II. SZ. MELLÉKLETE A FEDEZETT KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Jelen Fedezett Kötvények fedezetét olyan ingatlanon fennálló jelzáloggal vagy önálló zálogjoggal fedezett forint hitel-követelések képezhetik, amelyek futamideje maximálisan 30 év, kamatozásuk változó, a kamatperiódusuk 1, 5 vagy 10 éves lehet. A jelzáloghitelekre a magyar jog az irányadó. A november 18. napján készült fedezet-nyilvántartás alapján az összesen max ,- Ft, össznévértékű, változó kamatozású i lejáratú, végtörlesztéses ELLA 2008 kötvény első sorozatrészletének fedezeti igényét, amely összesen ,- Ft-ot tesz ki (ebből tőke: ,- Ft, kamat: ,- Ft 7,30 %.os kamatot figyelembe véve) november 18. napján az értékvesztéssel csökkentett Alapfedezet: ,- Ft, ebből tőkeösszeg: ,- Ft, kamatösszeg: ,- Ft. Jelen Fedezett Kötvények Forgalomba hozatala mögötti Alapfedezet és Kiegészítő Fedezet meglétéről a Fedezetellenőr nyilatkozik a Fedezetellenőri nyilatkozatban november 18. napján az ELLA Bank Rt. által figyelembe vehető összesen ,- Ft összegű (tőke + kamat) Alapfedezet mögött 658 db jelzáloghitel-követelés áll. A jelzáloghiteleket 658 db, összesen 6,6 Mrd Ft hitelbiztosítéki értékű ingatlan fedezi. Az Alapfedezetnek minősülő jelzáloghitelek és a mögöttük álló ingatlan fedezetek hitelbiztosítéki értékének aránya 25,93%. Az ingatlannal fedezett jelzáloghitelek esetében az ingatlanok értékelése a jelzáloghitelek folyósításának ELLA Bank általi jóváhagyásakor készültek, a Forgalomba hozatal céljából nem értékelték fel azokat. 9

10 VÉGLEGES FELTÉTELEK III. SZ. MELLÉKLETE A FEDEZETELLENŐR NYILATKOZATA Elvégeztük az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság fedezetellenőreként a november 18-i fordulónapra vonatkozóan a fedezeti kimutatás - melyben az Igazgatóság által november 5-én jóváhagyott Alaptájékoztató és Végleges Feltételek szerint kibocsátandó kötvények még nem törlesztett névértékének maximális összege: ,- Ft, az alapfedezetek értéke: ,- Ft, a kiegészítő fedezetként bevont eszközök értéke: 0 Ft vizsgálatát. A kötvények forgalomba hozatali adatait tartalmazó Alaptájékoztatóért, az abban szereplő információk, adatok és állítások helyességéért a Kibocsátó, az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1067 Budapest, Csengery utca 31., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) és a Forgalmazó, a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u , nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) egyetemlegesen felel. A KPMG Hungária Kft. (székhely: (1139 Budapest, Váci út 99.), nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) felelőssége - vizsgálatunk alapján - igazolni a kötvény mögé kizárólagosan felajánlott fedezetet. Vizsgálatunkat az Igazgatóság által november 5-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban és Végleges Feltételekben, valamint az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója által november 21-én jóváhagyott Fedezetkimutatási Szabályzatban foglalt feltételek és rendelkezések szerint végeztük. A fenti rendelkezések értelmében az elvégzett vizsgálat magában foglalta az alátámasztó bizonylatok ellenőrzését, valamint az alapfedezetbe vonásra felajánlott jelzáloghitelek mintavételen alapuló vizsgálatát. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a fedezetellenőri nyilatkozat kiadásához. A KPMG Hungária Kft., mint az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság fedezetellenőri feladatát ellátó társaság igazoljuk, hogy az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezetése által rendelkezésünkre bocsátott és általunk megvizsgált adatok alapján az ELLA 2008 kötvénysorozat kibocsátása keretében, a jelen Végleges Feltételek alapján kibocsátani tervezett első sorozatrészlet, melynek névértéke maximum Ft, azaz egymilliárdötszázmillió forint, vonatkozásában az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság november 18-i fordulónapon ezen kötvények még nem törlesztett névértéke és kamata összegének megfelelő értékű és összetételű, kizárólagosan csak a fenti kötvények mögé felajánlott fedezettel rendelkezik. Ezen kötvénysorozat fedezetét kizárólag alapfedezetek biztosítják a mellékletben megjelölt megoszlásban. Budapest, november 21. KPMG Hungária Kft. Kamarai bejegyzés: John Varsanyi partner 10

11 Melléklet A sz. kötvény összesített fedezet-nyilvántartása Az adat megnevezése 1. Dátum (év, hó, nap) A jelzáloghitelekből eredő aktuális tőkekövetelések összege (forint) A jelzáloghitelekből eredő aktuális kamatkövetelések összege (forint) A jelzáloghitelekből eredő aktuális tőke- és kamatkövetelések összes értéke (forint) 5. A jelzáloghitelek fedezetéül szolgáló ingatlanok hitelbiztosítéki értékének együttes összege (forint) A forgalomba kerülő fedezett kötvények a) még nem törlesztett névértéke (forint) b) még nem törlesztett, a futamidő végéig számított kamata (forint) c) még nem törlesztett névértéke és a futamidő végéig számított kamata (forint) 7. A hitel-nyilvántartásban rendes fedezetként megjelölt jelzáloghitelek aktualizált tőkeköveteléseinek összegéből alapfedezetként figyelembe vehető összeg (forint) 8. A hitel-nyilvántartásban alapfedezetként megjelölt jelzáloghitelek aktualizált kamatköveteléseinek összegéből alapfedezetként figyelembe vehető összeg (forint) A alapfedezetek összes értéke (forint) A Letétkezelőnél elkülönített, zárolt értékpapírszámlán elhelyezett OECD tagállam által kibocsátott állampapír 11. A Letétkezelőnél elkülönített, zárolt értékpapírszámlán elhelyezett OECD tagállam készfizető kezességvállalásával kibocsátott értékpapír; OECD tagállam készfizető kezességvállalása mellett nyújtott hitel A Letétkezelőnél elkülönített, zárolt bankszámlán tartott pénz; A kiegészítő fedezetként szolgáló eszközök összes értéke (forint) A alap- és kiegészítő fedezetek együttes értéke (forint) Tőkefedezet többlet (+) / hiány (-) értéke (forint) Kamatfedezet többlet (+) / hiány (-) értéke (forint) Fedezet többlet (+) / hiány (-) értéke (forint) Összes fedezet/fedezett kötvény tartozás arány (határérték nagyobb mint 100%) 191,27% 20. Alapfedezetek/összes fedezet arány (határérték nagyobb mint 80%) 100% 21. A jelzáloghitelekből eredő tőkekövetelések/ingatlan hitelbiztosítéki arány (határérték kisebb mint 80%) 25,93% 11

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

Okirat. dematerializált kötvényről. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Sorozat megjelölése: Budafok-Tétény 2027.

Okirat. dematerializált kötvényről. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Sorozat megjelölése: Budafok-Tétény 2027. Az előterjesztés 1. számú melléklete Okirat dematerializált kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: - a Kibocsátó teljes neve: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata - a Kibocsátó székhelye:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 26. MKB Bank Zrt. minimum 250.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2008. március 25.

Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2008. március 25. Információs összeállítás a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által zárt körben kibocsátandó 2.000.000.000 Forint össznévértékű Fejlődő Kertvárosért 2! kötvényhez Szervező és forgalmazó: K&H Bank

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2015.07.23-án kelt, H-KE-III-702/2015. sz. engedélye alapján nyilvános

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40.597/2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja a hitelek teljes előtörlesztési folyamatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kifejezések, folyamati lépések ismertetése. Hosszú távú pénzügyi döntésről

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

QFT20171220A12 KÖTVÉNY

QFT20171220A12 KÖTVÉNY QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK IV/1.

Részletesebben

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül)

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) Egységes szerkezetbe foglalt a PSZÁF által nem jóváhagyott Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 milliárd forint keretösszegű

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény Nyilvános ajánlat

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013 kibocsátási programja Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény Nyilvános ajánlat Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény Nyilvános ajánlat 1. Termékleírás Indexált kamatozású, 1,5 év futamidejű,

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Stabilitás 2014/10 kötvény Nyilvános ajánlat

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013 kibocsátási programja Takarék Invest Stabilitás 2014/10 kötvény Nyilvános ajánlat Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Stabilitás 2014/10 kötvény Nyilvános ajánlat 1. Termékleírás Indexált kamatozású, 1,5 év futamidejű,

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el:

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el: A Danubius Hotels Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság által kibocsátott névre szóló, nyomdai úton előállított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírokká

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel II.

Nyilvános ajánlattétel II. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az alább részletezett 2002. év októberében induló második Kibocsátási Programja (2002/II.)

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a mikrovállalatok

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92%

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény 2. számú melléklet. 1. Személyi kölcsön

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény 2. számú melléklet. 1. Személyi kölcsön Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2014. július 10 -tól/től visszavonásig Fair számlacsomag kampány Hirdetmény 2. számú melléklet Sberbank Fair Bizalom Kupon Kampány Személyi Kölcsön és Lakáscélú jelzáloghitel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% Kamat: legalább 25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok részére évi mindenkori

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben