VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja"

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. a Kötvény Kibocsátási Program keretében az első Sorozat első Részleteként minimum forint, maximum forint össznévértékben bocsát ki dematerializált, névre szóló kötvényeket. A kötvények egyenként , azaz tízezer Ft névértékűek. Forgalmazó: CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. Jegyzési Garanciavállaló: CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. A jelen Részletben kibocsátott kötvények közül a Jegyzési Garanciavállaló forint össznévértékű kötvény lejegyzésére vállal kötvényjegyzési garanciát. Jelen Végleges Feltételek kelte: november 24. A Kötvényprogram a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 23. (2) bekezdése szerinti kibocsátási program. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a november 25-én kelt E/III/10.333/2005. számú határozatával engedélyezte a Kötvényprogram részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztató közzétételét. A Kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő kockázatúak.

2 VÉGLEGES FELTÉTELEK november 24. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. Minimum Ft, maximum Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a Ft Keretösszegű ELLA Első Lakáshitel Forint Kötvényprogram keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a november 24-én kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval együtt olvasandók. Jelen Végleges Feltételek nem jelentenek ajánlattételt és nem is használhatók ajánlattétel vagy a Kötvények jegyzésére szóló felhívás céljára olyan országokban, ahol ilyen ajánlattétel vagy felhívás nem engedélyezett és nem szól olyan személy részére, aki számára az ilyen ajánlat tétele vagy a jegyzésre szóló felhívás közlése az illetősége szerinti országban törvénybe ütköző lenne, továbbá nem használható fel azokban az országokban, ahol a Kötvények kibocsátása, valamint a jelen Végleges Feltételek terjesztése engedélyköteles, de az engedély beszerzését nem kezdeményezték. 1 Kibocsátó: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. (1067 Budapest, Csengery u.31.). 2 (i) A Sorozat megjelölése: ELLA 2008 (ii) A Részlet száma: Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: - (ii) Első Részlet össznévértéke: minimum Ft, maximum Ft 4 Első Részlet Kötvények száma / névértéke: minimum db, maximum db / Ft 5 (i) A Forgalomba hozatal Napja: november 29. (ii) Első Részlet Elszámolási Napja: december 1. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: december 1. (iv) A futamidő és a Kamatszámítás Kezdőnapja: december 1. 6 Lejárat Napja: december 1. 7 Kamatláb: Az első Kamatfizetési Időszakra 7,30%, a többi Kamatfizetési Időszakra a 3 hónapos BUBOR + 1,00% változó kamatláb (további részletek alább meghatározottak) 8 Felhalmozott kamat: - 9 A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Ft, azaz minden egyes Kötvény névértéke 10 A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános 11 A forgalomba hozatal módja: Aukciós eljárás keretében 12 Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. 13 Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 14 Kamatmegállapító Ügynök: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2

3 15 Fizető Ügynök: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 16 Letétkezelő: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 17 Biztosítéki Megbízott: RÉTI, ANTALL & MADL Ügyvédi Iroda.(1077 Budapest Wesselényi utca 16/A.) 18 Fedezetellenőr:: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 19 Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések Nem alkalmazandó 20 Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések (i) Kamatfizetési Napok / Meghatározott Futamidő: Alkalmazandó március szeptember június december szeptember március december június március szeptember június december 1. A Kamatfizetési Napokon a Kötvények adott napi felhalmozott kamata 0,00%. (ii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: Képernyőoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatfizetési Nap előtti második Munkanap (iv) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) Kamatmegállapító Ügynök meghatározásáért felelős Fél: (v) Képernyőoldal szerinti meghatározás: Megfelelő Idő: 14 óra A Változó Kamatláb megállapításának Reuters BUBOR oldala Elsődleges Forrása: (vi) Referencia Bankok (ha az Elsődleges Forrás a Nem alkalmazandó Referencia Bankok ): (vii) Referencia Kamat: 3 hónapos BUBOR (viii) Kamatfelár(ak): évi + 1,00% (ix) Minimális Kamatláb: Nem alkalmazandó (x) Maximális Kamatláb: Nem alkalmazandó (xi) Időhányados: A/365 (ÁKK) (xii) Kamatszorzó: Nem alkalmazandó (xiii) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos Nem alkalmazandó előírások, közös számbavételi egység és egyéb, a Változó Kamatozású Kötvények után fizetendő kamat kiszámításával kapcsolatos előírások: 21 Diszkontkötvényekkel összefüggő rendelkezések Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK 22 A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése Nem megengedett. alapján: 23 A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: Nem megengedett. 3

4 23 A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: A Kötvények névértéke 25 Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Névérték, azaz Ft A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 26 A Kötvények típusa: névre szóló Kötvények 27 A Kötvények előállítási módja: dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat 28 Pénzügyi fedezet: A Kibocsátó teljes vagyona 29 Kötvények jellege: Fedezett Kötvények 30 Fedezett Kötvényekkel kapcsolatos rendelkezések: Fedezett Kötvényekkel kapcsolatos rendelkezések részletes ismertetését a II. sz. melléklet, a Fedezetellenőr nyilatkozatát a III. sz. melléklet tartalmazza. 31 Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó ÉRTÉKESÍTÉS 32 Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 33 Jegyzési Garanciavállaló: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt Ft össznévértékű kötvényre vonatkozóan. A Kibocsátó és a Jegyzési Garanciavállaló közötti szerződés november 11-én kelt. 34 A Forgalomba hozatal helye és módja: Az alábbiakban részletezett "A Forgalomba hozatali eljárás szabályai" szerint. (i) A Forgalomba hozatal Kezdete: november 29-én 9 óra (ii) A Forgalomba hozatal Zárása: november 29-én 14 óra (iii) Maximális Forgalomba hozatali hozam: Nem alkalmazandó (iv) Minimális nettó Forgalomba hozatali Ár: Nem alkalmazandó (v) Forgalomba hozatali Ár: A Kibocsátó nem határoz meg aukciós limit árat. (vi) Túljegyzés: Nem alkalmazandó (vii) Minimális vásárlási összeg: Névérték, azaz Ft 35 Értékesítési helyek: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 36 Forgalomba hozatali korlátozások: Nincsenek 37 A Kötvények vásárlóinak köre: Devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 38 A Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. számlaszám A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK 39 Kifizetési helyek: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 40 (i) Az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó Felügyeleti engedély dátuma és száma: november 25., E/III/10.333/

5 (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: A Kibocsátó Felügyelő Bizottságának /11/03 számú, november 3-i és az Igazgatóságnak a /11/05 számú, november 5-i keltezésű határozata. 41 ISIN Kód: HU A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 43 Központi értékpapírszámla vezető: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u ) 44 Tőzsdei bevezetés kérelmezője: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. (1067 Budapest, Csengery u.31.). 45 A Kibocsátó Tőzsdei bevezetését kezdeményező döntésről szóló határozata: 46 Másodlagos piaci kereskedésben, árjegyzésben közreműködő: A Kibocsátó Igazgatóságának /11/05 számú, november 5-i keltezésű határozata. A Kibocsátó nem bízott meg más szervezetet a másodlagos piacon folytatott kereskedésben közvetítőként történő közreműködésre, vételi vagy ajánlati árjegyzésre. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 47 Hitelminősítés: Sem a Kibocsátónak, sem a kibocsátandó Sorozat nem rendelkezik hitelminősítéssel. 48 A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A Kibocsátó a kibocsátás nettó bevételeit az ELLA Bank üzleti tevékenységének finanszírozására, középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel. 49 A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: A Részlet forgalomba hozatalának költségei nem haladják meg a Ft-ot. 50 Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénzés Tőkepiaci Választottbíróságnak van illetékessége. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. 5

6 A FORGALOMBA HOZATALI ELJÁRÁS SZABÁLYAI A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen fejezetben leírtak szerint. Aukciós ajánlatot devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, illetve magánszemélyek nyújthatnak be. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kötvények december 1-jén értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra, ezért az aukciós ajánlat elfogadásának feltétele, hogy az ajánlattevő értékpapír-számlával rendelkezzen, melynek számát az ajánlattevőnek az aukciós formanyomtatványon fel kell tüntetnie. Amennyiben valamely ajánlattevő nem rendelkezik értékpapírszámlával, számlanyitásra legkésőbb az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az értékesítési helyeken nyílik lehetőség. Az aukciós ajánlatok benyújtása Az ajánlattevők aukciós ajánlatukat az Értékesítési helyen a jelen Végleges Feltételekhez csatolt aukciós ív személyesen vagy telefaxon történő benyújtásával tehetik meg november 29-én ( Aukció Napja ) délelőtt 9 és 14 óra között. Az ajánlattevők a Kötvény vételárát a Forgalmazó Végleges Feltételekben meghatározott bankszámlájára történő készpénzes befizetéssel vagy átutalással teljesíthetik. Átutalással történő teljesítés esetén az aukciós ajánlat elfogadásának feltétele, hogy az ajánlattevő a megfelelően kitöltött aukciós ív benyújtásával egyidejűleg az aukción befizetendő összeget a Forgalmazó elkülönített letéti számlájára átutalja, a számlavezető bankja teljesítési pecsétjével ellátott, az aukción befizetendő összeg utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát az aukciós ívhez mellékelje és hogy az átutalt összeg a fenti számlára legkésőbb november 29-i értéknappal beérkezzen. A teljes kibocsátási ár az aukciós ív benyújtásával egyidejűleg esedékes, azonban a Forgalmazó jogosult az ajánlatot tevőkkel külön megállapodást kötni (a működésére vonatkozó szabályzatok betartása mellett), melynek alapján a lejegyzett Kötvények teljes kibocsátási ára legkésőbb december 1-jei értéknappal esedékes; amennyiben ilyen külön megállapodást az ajánlattevő és a Forgalmazó nem kötnek, a teljes kibocsátási ár az aukciós ív benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az ilyen befizetéseket kizárólag a Forgalmazónak a Végleges Feltételek 38. pontjában megadott elkülönített letéti számlájára lehet teljesíteni. Az ajánlattevők befizetésüket kizárólag magyar forintban teljesíthetik. Egy ajánlattevő több ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon külön ajánlati ív benyújtásával. Az ugyanazon személy által beadott különböző árfolyamú ajánlatok külön ajánlatként kerülnek értékelésre. Az aukciós ajánlatok érvényessége Minden esetben a Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett ajánlati ív megfelelően ki van-e töltve, haladéktalanul az aukciós ív átadásakor. A Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A beérkező és a formai követelményeknek megfelelő aukciós ajánlatot a Forgalmazó köteles átvenni. A (i) hiányosan kitöltött aukciós íveken, (ii) az aukció időpontjaként megjelölt időszakon kívül benyújtott, illetve (iii) azok az ajánlatok, amelyekhez kapcsolódóan az ajánlattevők határidőben nem teljesítették a kibocsátási ár megfizetési kötelezettségüket érvénytelennek minősülnek. Az aukciós ajánlatok benyújtásával az ajánlattevő kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Az aukciós ajánlatok elfogadása A Forgalmazó a beadott és általa érvényesnek minősített ajánlatokat az Aukció Napján összesíti és az összesített ajánlatokról az Aukció Napján 15 óráig értesíti a Kibocsátót. Az ajánlatok elfogadása a legmagasabb árfolyamú ajánlattal kezdve csökkenő sorrendben az árfolyamok alapján a Részlet meghirdetett maximális összege erejéig történik. A Kibocsátó a legalacsonyabb elfogadott árat tartalmazó ajánlatokat részben is elfogadhatja "A Kötvények elosztása azonos árfolyamszinten" pontban ismertetett eljárás szerint. A Részlet aluljegyzése esetén a Jegyzési Garanciavállaló, a jegyzési garanciavállalása összegéig megvásárolja a Kötvényeket. A Kibocsátó az allokáció eredményének az elfogadásáról az Aukció napján 15:30 óráig visszajelez a Forgalmazónak. Az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Forgalmazó az Aukció Napján 16 óráig az értékesítési helyeken kifüggesztett hirdetményben értesíti az ajánlattevőket. A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen kötvényigénylések során teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek az aukciós ajánlatban szereplő összeget meghaladó részének visszatérítésére az Aukció Napjától számított 7 napon belül levonásmentesen kerül sor átutalással az aukciós íven feltüntetett számlaszám javára. A Kötvények elosztása azonos árfolyamszinten Amennyiben több ajánlattevő nyújt be aukciós ajánlatot ugyanazon árfolyamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen ajánlattevő kötvényigénylése az adott árfolyamszinten, akkor ezen ajánlattevők között a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden még ki nem elégített ajánlattevő számára minden körben egy-egy kötvény kerül kiosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi még ki nem elégített ajánlattevőnek egy darab Kötvény, a fennmaradó Kötvények számítógépes sorsolás útján kerülnek a még ki nem elégített ajánlattevők között elosztásra. 6

7 A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban legutóbbi auditált mérlege óta semmilyen jelentős változás nem következett be november 24. Kibocsátó: ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. FELELŐSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket november 24. Kibocsátó: Forgalmazó: ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. 7

8 VÉGLEGES FELTÉTELEK I. SZ. MELLÉKLETE AUKCIÓS ÍV ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ( KIBOCSÁTÓ ) FORMANYOMTATVÁNY A 12 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ MINIMUM FORINT, MAXIMUM FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT ELLA 2008 KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevője: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. ( Forgalmazó ) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása*: - devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi magánszemély - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) - devizakülföldi magánszemély (ország: ) Az ajánlattevő bankszámlaszáma: Az ajánlattevő értékpapírszámlájának száma, számlavezetője: Az ajánlattevő képviselőjének neve: Az ajánlattevő telefonszáma: Az ajánlattevő faxszáma: Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékű ( Ft többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon/hozamon*, A/365 (ÁKK) kamatbázison számítva: Ft, azaz forint össznévértékű, december 1-jén lejáró ELLA 2008 sorozat első részletét alkotó Kötvényre százalék (két tizedesig) árfolyamon/hozamon*. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. * Igazolom/igazoljuk, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot készpénzben befizettem/befizettük a Forgalmazó Végleges Feltételekben megadott letéti számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. * Igazolom/igazoljuk, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot -én elindítva Elszámolás Napi értéknappal átutaltam/átutaltuk a Forgalmazó Végleges Feltételekben megadott letéti számlájára. * A Forgalmazó külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésőbb Elszámolás Napi értéknappal délelőtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Forgalmazó Végleges Feltételekben megadott letéti számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt letéti számlán teljes egészében jóváírásra került. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az allokáció után a Kötvények a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett összevont értékpapír számláján kerülnek elhelyezésre. Tudomásul vettem/vettük és ismerem/ismerjük a november 24-i keltezésű Alaptájékoztatóban és a november 24-i keltezésű, a Kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételekben foglaltakat. A Végleges Feltételekben meghatározott kifejezések a jelen aukciós formanyomtatványon is az ott meghatározott jelentést hordozzák. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendő 8

9 VÉGLEGES FELTÉTELEK II. SZ. MELLÉKLETE A FEDEZETT KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Jelen Fedezett Kötvények fedezetét olyan ingatlanon fennálló jelzáloggal vagy önálló zálogjoggal fedezett forint hitel-követelések képezhetik, amelyek futamideje maximálisan 30 év, kamatozásuk változó, a kamatperiódusuk 1, 5 vagy 10 éves lehet. A jelzáloghitelekre a magyar jog az irányadó. A november 18. napján készült fedezet-nyilvántartás alapján az összesen max ,- Ft, össznévértékű, változó kamatozású i lejáratú, végtörlesztéses ELLA 2008 kötvény első sorozatrészletének fedezeti igényét, amely összesen ,- Ft-ot tesz ki (ebből tőke: ,- Ft, kamat: ,- Ft 7,30 %.os kamatot figyelembe véve) november 18. napján az értékvesztéssel csökkentett Alapfedezet: ,- Ft, ebből tőkeösszeg: ,- Ft, kamatösszeg: ,- Ft. Jelen Fedezett Kötvények Forgalomba hozatala mögötti Alapfedezet és Kiegészítő Fedezet meglétéről a Fedezetellenőr nyilatkozik a Fedezetellenőri nyilatkozatban november 18. napján az ELLA Bank Rt. által figyelembe vehető összesen ,- Ft összegű (tőke + kamat) Alapfedezet mögött 658 db jelzáloghitel-követelés áll. A jelzáloghiteleket 658 db, összesen 6,6 Mrd Ft hitelbiztosítéki értékű ingatlan fedezi. Az Alapfedezetnek minősülő jelzáloghitelek és a mögöttük álló ingatlan fedezetek hitelbiztosítéki értékének aránya 25,93%. Az ingatlannal fedezett jelzáloghitelek esetében az ingatlanok értékelése a jelzáloghitelek folyósításának ELLA Bank általi jóváhagyásakor készültek, a Forgalomba hozatal céljából nem értékelték fel azokat. 9

10 VÉGLEGES FELTÉTELEK III. SZ. MELLÉKLETE A FEDEZETELLENŐR NYILATKOZATA Elvégeztük az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság fedezetellenőreként a november 18-i fordulónapra vonatkozóan a fedezeti kimutatás - melyben az Igazgatóság által november 5-én jóváhagyott Alaptájékoztató és Végleges Feltételek szerint kibocsátandó kötvények még nem törlesztett névértékének maximális összege: ,- Ft, az alapfedezetek értéke: ,- Ft, a kiegészítő fedezetként bevont eszközök értéke: 0 Ft vizsgálatát. A kötvények forgalomba hozatali adatait tartalmazó Alaptájékoztatóért, az abban szereplő információk, adatok és állítások helyességéért a Kibocsátó, az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1067 Budapest, Csengery utca 31., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) és a Forgalmazó, a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u , nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) egyetemlegesen felel. A KPMG Hungária Kft. (székhely: (1139 Budapest, Váci út 99.), nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) felelőssége - vizsgálatunk alapján - igazolni a kötvény mögé kizárólagosan felajánlott fedezetet. Vizsgálatunkat az Igazgatóság által november 5-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban és Végleges Feltételekben, valamint az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója által november 21-én jóváhagyott Fedezetkimutatási Szabályzatban foglalt feltételek és rendelkezések szerint végeztük. A fenti rendelkezések értelmében az elvégzett vizsgálat magában foglalta az alátámasztó bizonylatok ellenőrzését, valamint az alapfedezetbe vonásra felajánlott jelzáloghitelek mintavételen alapuló vizsgálatát. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a fedezetellenőri nyilatkozat kiadásához. A KPMG Hungária Kft., mint az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság fedezetellenőri feladatát ellátó társaság igazoljuk, hogy az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezetése által rendelkezésünkre bocsátott és általunk megvizsgált adatok alapján az ELLA 2008 kötvénysorozat kibocsátása keretében, a jelen Végleges Feltételek alapján kibocsátani tervezett első sorozatrészlet, melynek névértéke maximum Ft, azaz egymilliárdötszázmillió forint, vonatkozásában az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság november 18-i fordulónapon ezen kötvények még nem törlesztett névértéke és kamata összegének megfelelő értékű és összetételű, kizárólagosan csak a fenti kötvények mögé felajánlott fedezettel rendelkezik. Ezen kötvénysorozat fedezetét kizárólag alapfedezetek biztosítják a mellékletben megjelölt megoszlásban. Budapest, november 21. KPMG Hungária Kft. Kamarai bejegyzés: John Varsanyi partner 10

11 Melléklet A sz. kötvény összesített fedezet-nyilvántartása Az adat megnevezése 1. Dátum (év, hó, nap) A jelzáloghitelekből eredő aktuális tőkekövetelések összege (forint) A jelzáloghitelekből eredő aktuális kamatkövetelések összege (forint) A jelzáloghitelekből eredő aktuális tőke- és kamatkövetelések összes értéke (forint) 5. A jelzáloghitelek fedezetéül szolgáló ingatlanok hitelbiztosítéki értékének együttes összege (forint) A forgalomba kerülő fedezett kötvények a) még nem törlesztett névértéke (forint) b) még nem törlesztett, a futamidő végéig számított kamata (forint) c) még nem törlesztett névértéke és a futamidő végéig számított kamata (forint) 7. A hitel-nyilvántartásban rendes fedezetként megjelölt jelzáloghitelek aktualizált tőkeköveteléseinek összegéből alapfedezetként figyelembe vehető összeg (forint) 8. A hitel-nyilvántartásban alapfedezetként megjelölt jelzáloghitelek aktualizált kamatköveteléseinek összegéből alapfedezetként figyelembe vehető összeg (forint) A alapfedezetek összes értéke (forint) A Letétkezelőnél elkülönített, zárolt értékpapírszámlán elhelyezett OECD tagállam által kibocsátott állampapír 11. A Letétkezelőnél elkülönített, zárolt értékpapírszámlán elhelyezett OECD tagállam készfizető kezességvállalásával kibocsátott értékpapír; OECD tagállam készfizető kezességvállalása mellett nyújtott hitel A Letétkezelőnél elkülönített, zárolt bankszámlán tartott pénz; A kiegészítő fedezetként szolgáló eszközök összes értéke (forint) A alap- és kiegészítő fedezetek együttes értéke (forint) Tőkefedezet többlet (+) / hiány (-) értéke (forint) Kamatfedezet többlet (+) / hiány (-) értéke (forint) Fedezet többlet (+) / hiány (-) értéke (forint) Összes fedezet/fedezett kötvény tartozás arány (határérték nagyobb mint 100%) 191,27% 20. Alapfedezetek/összes fedezet arány (határérték nagyobb mint 80%) 100% 21. A jelzáloghitelekből eredő tőkekövetelések/ingatlan hitelbiztosítéki arány (határérték kisebb mint 80%) 25,93% 11

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek OJB 2016/II sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 500.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2005/8 jelű

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

A kötvény kamatfizetése:

A kötvény kamatfizetése: 2007. november 05. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 500.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. július 26. MKB Bank Zrt. minimum 500.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2012. június 18.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2012. június 18. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. június 18. MKB Bank Zrt. minimum 1.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB EUR/USD Árfolyamsáv 20140711 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 9.000.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

Okirat. dematerializált kötvényről. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Sorozat megjelölése: Budafok-Tétény 2027.

Okirat. dematerializált kötvényről. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Sorozat megjelölése: Budafok-Tétény 2027. Az előterjesztés 1. számú melléklete Okirat dematerializált kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: - a Kibocsátó teljes neve: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata - a Kibocsátó székhelye:

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése 2008. szeptember 1.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. július 1.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. július 1. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. július 1. MKB Bank Zrt. minimum 200.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Hazai Részvény Indexált 1. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40.597/2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 26. MKB Bank Zrt. minimum 250.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 003 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, A Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2015.07.23-án kelt, H-KE-III-702/2015. sz. engedélye alapján nyilvános

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Forgalomba hozatali. adatai

Forgalomba hozatali. adatai Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált jelzáloglevelei (FJ08NF04) első Sorozatrészletének nyilvános Forgalomba hozatali adatai Vezető Forgalmazó: Magyar Külkereskedelmi

Részletesebben

Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2008. március 25.

Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2008. március 25. Információs összeállítás a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által zárt körben kibocsátandó 2.000.000.000 Forint össznévértékű Fejlődő Kertvárosért 2! kötvényhez Szervező és forgalmazó: K&H Bank

Részletesebben

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények V É G L E G E S F E L T É T E L E K 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

QFT20171220A12 KÖTVÉNY

QFT20171220A12 KÖTVÉNY QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK IV/1.

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 2. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül)

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) Egységes szerkezetbe foglalt a PSZÁF által nem jóváhagyott Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 milliárd forint keretösszegű

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben