2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a"

Átírás

1 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum ,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba hozatalához Az ERSTE évi ,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt használt kifejezések a április 11-én kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval együtt olvasandók. Kibocsátó: ERSTE Bank Hungary Nyrt. (i) Sorozatszám / Sorozat megjelölése: 1 (ii) Részkibocsátási szám: 1 Meghatározott Pénznem: Magyar Forint (Ft.); (HUF) Össznévérték (i) Sorozat össznévértéke: ,- Ft (ii) Részlet össznévértéke: ,- Ft Forgalomba hozatali ár (Kötvényenként): Az összesített névérték 100 %-a A korai jegyzéssel összefüggő diszkont árakra vonatkozó további rendelkezéseket lásd a 3. melléklet Korai jegyzési árak táblázatában. Névérték Kötvényenként: ,- Ft. Darabszám (i) Sorozaté: db (ii) Részleté: db Forgalomba hozatal napja: szeptember 17. A Kamatszámítás Kezdőnapja: Elszámolási Nap: szeptember 17. Okirat Értéknapja: szeptember 17. Lejárat Napja: január 11. Futamidő: 2 év 4 hónap Kötvény típusa kamatozás szerint: Indexált Kamatozású Kötvény jellege Nem alárendelt Kamatbázis: Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal jellege Nyilvános Szervező és Kamatszámító és Kifizető ERSTE Bank Hungary Nyrt. feladatokat ellátó személy: Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. A Kibocsátóra és a Kötvények kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttes olvasásával kap a befektető. Az Alaptájékoztató a és weboldalon és az értékesítési helyeken megtekinthető. 1

2 KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA A KAMAT KIFIZETÉSRE KERÜL) Indexált Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: (Ha nem alkalmazandó, akkor a jelen pont alpontjai törlendők) i. Mögöttes termék DB Liquid Alpha EUR 4 (Bloomberg : DBLAEE4J Index ) II. Képlet (Kamatláb) Lásd 2.sz melléklet III. Kamatfizetés gyakorisága Lejárat Napján Kamatfizetési időszak hossza 2 év 4 hónap IV. Alkalmazott képernyőoldal Bloomberg V. Minimális Kamatláb 15% VI. Maximális Kamatláb 60% VII. Kamatláb(ak) Meghatározásának napja(i) Lásd 2.sz melléklet VIII. Első Kamatfizetési nap január 11. IX. További Kamatfizetési nap(ok) X. Meghatározott Kamatfizetési időszak(ok) XI. Egyéb rendelkezések - A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSÉVEL, LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK A Kötvények Törlesztése A Kötvények Lejáratkori Visszaváltási Értéke Törlesztéskor Lejárat Napján 2.sz melléklet szerinti Végső Visszaváltási Összeg A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján: (Ha nem alkalmazandó, akkor a jelen pont alpontjai törlendők) I. Választott Visszaváltási Nap(ok): Minden magyar elszámolási nap II. Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg Az adott napra érvényes visszaváltási és számításának módja: árfolyam 100%-a III. A kiválasztás módszere (ha részben is LIFO visszaváltható): IV. Minimálisan visszaváltható összeg eurónak megfelelő forintösszeg, piaci árfolyamon V. Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (Ha nem alkalmazandó, akkor a jelen pont alpontjai törlendők) I. Választott Visszaváltási Nap(ok): II. Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja: III. A kiválasztás módszere (ha részben is visszaváltható): IV. Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): Lejárat előtti Visszaváltási Összeg Kötvényenként: [Névérték/egyéb] 2

3 A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Névre szóló Kötvények Dematerializált előállítású Kötvények. ÉRTÉKESÍTÉS A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: A Forgalomba hozatal helye: Jegyzés útján Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u ) és az Erste Bank Hungary Nyrt. mint az Erste Befektetési Zrt ügynöke- az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es mellékletében meghatározott fiókjaiban. Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): Nincs A Jegyzési időszak Kezdete és Zárása: aug szept. 12. Maximális Forgalomba hozatali hozam (ha van ilyen): Minimális forgalomba hozatali ár (ha van ilyen): Minimális ajánlattételi mennyiség: Maximális ajánlattételi mennyiség: ,- Ft Túljegyzés felső limit: Aluljegyzés alsó limit: Az Allokáció időpontja: szeptember 17. Az Allokáció módja: Kártyaleosztásos Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja: Kötvényekkel, a jegyzéssel, illetve a jegyzés eredményével kapcsolatos információkat a Kibocsátó a saját (www.erstebank.hu) és a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) honlapján teszi közzé a Jegyzési időszak Zárását követően. Tervezett tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történő bevezetését Forgalomba hozatali korlátozások: Jegyzésre jogosult személyek köre: Lehetőség jegyzés Interneten keresztül történő megadására Alaptájékoztatóban foglaltak szerint Alaptájékoztatóban foglaltak szerint Nem 3

4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét június 3., PSZÁF E- jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: III/10.360/2008. számon A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal Kötvénykibocsátási határozat: 2/2008. jóváhagyásáról: sz határozat. Központi Értékpapírszámla Vezető KELER vagy jogutódja. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): Szállítás: DVP/Szabad A keletkeztetés helye: KELER Kötvények jóváírása: Ügyfél által meghatározott értékpapírszámlán ISIN Kód: HU Egyéb: A jegyzés minden esetben a Kibocsátó döntése alapján a Jegyzési időszak eredetileg megállapított vége előtt is lezárható, amely döntésről a Kibocsátó az Alaptájékoztató II/4. pontjában megjelölt közzétételi helyein közleményt tesz közzé azzal, hogy e lezárásra leghamarabb a Jegyzési időszak Kezdetét követő 3 (három) munkanapot követően kerülhet sor. Erről a Kibocsátó legalább a lezárást megelőző 1 (egy) munkanappal tájékoztatást teszt közzé a és honlapon. 4

5 A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a kibocsátással kapcsolatosan. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA Semmilyen jelentős változás nem következett be a Kibocsátó és a Bankcsoport pénzügyi és üzleti helyzetében december 31. óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás december 31. óta. A Kibocsátó nevében aláírta: Erste Bank Hungary Nyrt. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A jelen Végleges Feltételeket a Kibocsátó a tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény (Tpt.) 29. (2) bekezdésének megfelelően aláírja és az abban szereplő információért felelősséget vállal. A jelen Végleges Feltételek a legutóbbi Részkibocsátásra vonatkozó Végleges Feltételek óta eltelt időszakra vonatkozóan - a Tájékoztatóval együtt olvasva a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Kibocsátó nevében aláírta: Erste Bank Hungary Nyrt. 5

6 VÉGLEGES FELTÉTELEK 1. SZ. MELLÉKLETE JEGYZÉSI ÍV Siker Garantált Kötvény 3 jegyzésére Alulírott, mint ajánlattevő Neve/cégneve:... Címe/székhelye:... Személyi igazolvány száma / útlevélszáma:... Adószáma/adóazonosító jele:... Cégjegyzék száma / nyilvántartási száma:... Jegyző értékpapír számlavezetőjének Cégneve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Értékpapír- és ügyfélszámla száma (Számla):... ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy az egyenként ,- Ft névértékű január r11-én lejáró Siker Garantált Kötvény 3.-nak az 1. sorozat 1. részletéből (ISIN:HU ) az Alaptájékoztatóban és a Végleges Feltételekben meghatározott feltételek és az alábbiak szerint jegyezni kívánok: Darabszám:.....db A jegyzés nettó árfolyama (jegyzési ár):.....,-ft/db Teljes fizetendő összeg (jegyzési árxdb):....,-ft Abban az esetben is fenntartom ajánlatomat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek, csakis a befizetett összeg bankszámlaszámomra való, a jelen Kibocsátás alapjául szolgáló Alaptájékoztatóban és Végleges Feltételekben meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt. 1. Kérem, hogy a jelen jegyzés alapján az 1 pontban megjelölt fizetendő teljes összeget, vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó ügyfélszámlámról a Kibocsátó számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. 2. Elfogadom, hogy az általam igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. 3. Elfogadom, hogy az allokáció után a Kötvények a Kibocsátó KELER Zrt-nél vezetett összevont értékpapírszámláján kerülnek elhelyezésre. Ismerem és elfogadom a április 11-i keltezésű Alaptájékoztatóban és a június 24-i keltezésű, a Kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételekben foglaltakat. 4. Forgalmazó felhívta a figyelmemet, hogy a Siker Garantált Kötvény 3. kibocsátója a Végleges Feltételekben meghatározott Minimális Kamatlábnak megfelelően a névérték 115%-ának kifizetését vállalta a Végleges Feltételekben meghatározott fizetési időpontban amennyiben a Végleges Feltételekben meghatározott Lejárat Napjáig megtartom érvényesen jegyzett értékpapírjaimat. A szóban forgó összeg a kamatadó levonása előtt összeg. A Forgalmazó felhívja továbbá a figyelmem arra is, hogy a Kibocsátó a lejáratkor fizetendő összeget a Maximális Kamatlábnak megfelelően korlátozta a Végleges Feltételekben foglaltak szerint. Jelen tájékoztatás kizárólag az értékpapírok kibocsátási programjához készült Alaptájékoztatóval és Végleges Feltételekben foglalt tartalommal együtt értelmezhető és semmilyen körülmények között nem értelmezhető a Forgalmazó saját kötelezettségvállalásaként. 6

7 5. Kijelentem, hogy a Forgalmazó e jegyzési ív általam történt aláírása előtt a Bszt. szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, részemre elérhető módon rendelkezésemre bocsátotta - többek között - a Kötvénnyel, a kapcsolódó kockázatokkal, a szolgáltatással, valamint szolgáltatóval kapcsolatosan és befektetési döntésemet ezek alapul vételével hoztam meg, azzal, hogy részemre a Forgalmazó befektetési tanácsadást nem nyújtott. 6. Elfogadom, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákra beleértve a jegyzés elfogadásának megtagadását is a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság hatásköre kerüljön kikötésre azzal, hogy a Választott bíróság saját szabályzata szerint jár el. A választott bírósági eljárás helye: Budapest. 7. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a jelen jegyzési ívben meghatározott ügylet teljesítéséről az Üzletszabályzata rendelkezéseinek megfelelően értesít. (Vonatkozó esetben további rendelkezés: 8. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen jegyzési íven szereplő pénzügyi eszköz és vonatkozó ügylet tekintetében nem állapítható meg, hogy az megfelelő-e és alkalmas-e számomra, mivel a Forgalmazó nem kapott részemről megfelelő nyilatkozatot a jelen jegyzési íven megjelölt pénzügyi eszközre nézve különösen az ismereteimről és tapasztalataimról az ezen ügylet lényegével, a pénzügyi eszköz jellemzőivel és ennek kockázataival kapcsolatosan. Következésképp, amennyiben az ügylet megkötését ennek figyelembe vételével továbbra is kérem, a szolgáltatás és pénzügyi eszköz számomra való meg nem felelősségének és alkalmatlanságának következményeiért a Forgalmazó nem felelős. Elismerem, hogy a jelen jegyzési ív aláírása előtt a fentiekre a Forgalmazó kifejezetten felhívta a figyelmem. E figyelmeztetést követően továbbra is kértem a jelen jegyzési ívben foglalt ügylet megkötését. Ügyfél a fentiek elfogadásával kezdeményezte a szerződés megkötését.) Jelen jegyzési ív az ERSTE Bank Hungary Nyrt. EGYSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ MAXIMUM HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT Siker Garantált Kötvény 3( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ készült. Az ajánlat átvevője: ERSTE Bank Hungary Nyrt., mint Kibocsátó A Végleges Feltételekben meghatározott kifejezések a jelen jegyzési ívben is az ott meghatározott jelentéssel bírnak. Kelt: Budapest, Erste Befektetési Zrt. Forgalmazó Képviseletében eljáró függő ügynöke: Magyar Posta Zrt. Jegyző 7

8 VÉGLEGES FELTÉTELEK 2. SZ. MELLÉKLETE 1.) A visszaváltás kiszámítása: A Visszaváltási Összeget a Kalkulációs Megbízott számítja ki a DB Liquid Alpha EUR 4 (Bloomberg: DBLAEE4J Index) ( Index ) teljesítményétől függően. A Kalkulációs Megbízott mindegyik Értékelési Időpontban megállapítja az Index ezen időpontban érvényes Záró Árát, és ezt az értéket alkalmazza a Végleges Visszaváltási Összeg kiszámításához a következő képletek szerint: Végső Visszaváltási Összeg = Névérték + Névérték x Max [15% ; R x Ázsiai Vételi Opció]] 1 12 Indexi ÁzsiaiVéte liopció = 12 i= 1 Index kötés 1 E képletekre vonatkozólag az alábbi kifejezések alkalmazandók: Részesedés ( R ): 70% Max [ ] Index kötés : Index i : A zárójelek között lévő értékek közül a magasabb alkalmazandó. Az Index Záró szintje a Kötési Időpontban Az Index Záró szintje az Értékelési Időpontban i Kötési Időpont: szeptember 16.. Értékelési Időpontok i : december 16. (i = 1) március 16. (i = 2) június 16. (i = 3) szeptember 16. (i = 4) december 16. (i = 5) március 16. (i = 6) június 16. (i=7) szeptember 16. (i = 8) január 4. (i = 9) Ha valamely Értékelési Időpont nem releváns Beütemezett Kereskedési Nap az Index vonatkozásában, akkor az Indexnek ez az Értékelési Időpontja a következő releváns Beütemezett Kereskedési Nap ezen Index vonatkozásában, hacsak ez a releváns Beütemezett Kereskedési Nap nem Félbeszakadt Nap. Értékelési Időpont: (i) Annak megállapítása céljából, hogy bekövetkezett-e a Piac Megzavarását Előidéző Esemény: (a) a Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapír vonatkozásában a Beütemezett Zárási Időpont a Tőzsdén a Részvénykosárban Lévő ezen Értékpapír vonatkozásában, és (b) az Indexszel kapcsolatos opciós szerződések vagy határidős szerződések vonatkozásában a kereskedés zárása a Kapcsolódó Tőzsdén; (ii) minden más körülmény között pedig azon időpont, amikor az Index hivatalos zárási szintjét az Index-szponzor kiszámítja és közzéteszi. 8

9 Beütemezett Zárási Időpont:Valamely Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde és valamely Beütemezett Kereskedési Nap vonatkozásában az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde bármely beütemezett hétköznapi zárási időpontja, tekintet nélkül a túlórára vagy a rendes kereskedési órákon kívüli egyéb kereskedésre. Tőzsde: Az Index részvénykosárban lévő mindegyik értékpapír ( Részvénykosárban Lévő Értékpapír ) vonatkozásában az a fő értéktőzsde, ahol a Részvénykosárban Lévő Értékpapírral alapvetően kereskednek, ahogy a Kalkulációs Megbízott meghatározza. Kapcsolódó Tőzsde: Az Indexre vonatkozólag minden olyan tőzsdei vagy jegyzési rendszer, ahol a kereskedésnek lényeges hatása van az Indexre vonatkozó határidős szerződések vagy opciós szerződések általános piacára. Tőzsdei Munkanap: Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Indexszponzor közzéteszi az Indexszintet, és (ii) a Kapcsolódó Tőzsdék nyitva állnak kereskedés céljából a szokásos kereskedési idejük alatt, függetlenül attól, hogy bármely ilyen Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde a Beütemezett Zárási Időpontja előtt bezár. Beütemezett Kereskedési Nap: Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Indexszponzor beütemezi az Indexszint közzétételét, és (ii) a Kapcsolódó Tőzsde a tervek szerint nyitva áll kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt. Index-szponzor: Félbeszakított Nap: Deutsche Bank Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Indexszponzor nem teszi közzé az Indexszintet; (ii) a Kapcsolódó Tőzsde nem áll nyitva kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt; vagy (iii) a Piac Megzavarását Előidéző Esemény következett be. Piac Megzavarását Előidéző Esemény: (i) (a) az alábbiak bekövetkezése vagy fennállása a Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapír vonatkozásában: (1) a Kereskedés Szüneteltetése, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési 9

10 Időpontban végződik azon Tőzsde vonatkozásában, ahol a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapírral alapvetően kereskednek; (2) a Tőzsde Felfüggesztése, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Időpontban végződik azon Tőzsde vonatkozásában, ahol a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapírral alapvetően kereskednek; VAGY (3) Korai Zárás; ÉS (b) a Részvénykosárban Lévő összes Értékpapír összessége, amelyek vonatkozásában a Kereskedés Szüneteltetése, a Tőzsde Felfüggesztése vagy Korai Zárás következik be vagy áll fenn, az Indexszint 20 %-át vagy annál nagyobb hányadát teszi ki; VAGY (ii) az alábbiak bekövetkezése vagy fennállása az Indexhez kapcsolódó határidős szerződések vagy opciós szerződések vonatkozásában: (a) Kereskedés Szüneteltetése; (b) Tőzsde Felfüggesztése, ha bármelyik esetben a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges azon egyórás időszak alatt bármikor, amely az Értékelési Időpontban végződik a Kapcsolódó Tőzsde vonatkozásában; vagy (c) Korai Zárás. Annak megállapítása céljából, hogy a Piac Megzavarását Előidéző Esemény bármikor fennáll-e az Index vonatkozásában, amennyiben az adott időpontban valamely Piac Megzavarását Előidéző Esemény következik be a Részvénykosárban Lévő Értékpapír vonatkozásában, akkor ennek a Részvénykosárban Lévő Értékpapírnak az Indexszinthez való százalékos hozzájárulása annak összevetésén alapul, hogy hogyan aránylik az Indexszintnek az ennek a Részvény-kosárban Lévő Értékpapírnak betudható hányada (x) az Index általános szintjéhez (y), mindegyik esetben a piac nyitási adatainak részeként használva fel a Index-szponzor által közzétett hivatalos nyitási súlyozásokat. Kereskedés Szüneteltetése: A kereskedés felfüggesztése vagy korlátozása az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy más módon, akár az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által engedélyezett limiteket túllépő árfolyammozgások miatt vagy egyébként (i) a Tőzsdén forgalmazott, Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapírra vonatkozólag a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapír tekintetében; vagy (ii) bármely Kapcsolódó Tőzsdén az Indexre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések esetében. 10

11 Tőzsde Felfüggesztése: Bármely esemény (a Korai Zárást kivéve), amely általában félbeszakítja vagy csorbítja (ahogy a Kalkulációs Megbízott megállapítja) a piaci résztvevők lehetőségét arra vonatkozólag, hogy tranzakciókat végezzenek vagy piaci értékeket szerezzenek meg: (i) a Tőzsdén forgalmazott, a Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapírra vonatkozólag a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapír tekintetében vagy (ii) bármely Kapcsolódó Tőzsdén az Indexre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések vagy esetében. Korai Zárás: A Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapír vonatkozásában a Tőzsde vagy a Kapcsolódó Tőzsde Tőzsdei Munkanapján a Tőzsde Zárási Időpont előtti bezárása, kivéve, ha ez a Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde (az esettől függően) e korábbi zárást bejelenti az alábbi időpontok közül a korábbit legalább egy órával megelőzően: (i) ezen a Tőzsdén vagy Kapcsolódó Tőzsdén (az esettől függően) az adott Tőzsdei Munkanapon a rendes kereskedésre megszabott tényleges zárási időpont; vagy (ii) a Tőzsdei vagy Kapcsolódó Tőzsdei rendszerbe az ezen a Tőzsdei Munkanapon az illető Értékelési Időpontban teljesítés céljából beadott megbízásokra vonatkozó beadási határidő. 11

12 VÉGLEGES FELTÉTELEK 3. SZ. MELLÉKLETE Korai jegyzési diszkonttáblázat Diszkontrendelkezések a Kötvények korai jegyzése esetére: Jegyzés Dátuma Alkalmazandó jegyzési ár (HUF) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,998 12

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde Erste Befektetési Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefonszám: (06-1) 235-5151 Fax szám: (06-1) 235-5190 INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben