Kibocsátási Melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kibocsátási Melléklet"

Átírás

1 HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatala a Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében Szervező, Forgalmazó, Fizető Megbízott, Tőzsdei Bevezető: HVB Bank Hungary Rt március 4. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. HVBF 2009/B - Kibocsátás adatai - Aukciós formanyomtatvány - Dematerializált okirat tervezete II. III. Aukciós Eljárás Szabályai Nyilatkozatok a. Teljességi Nyilatkozat b. Felelősség c. Kibocsátó tőzsdei bevezetési kérelemhez kapcsolódó nyilatkozata d. Tőzsdei bevezető befektetési szolgáltató nyilatkozata IV. Fedezetek a. Vagyonellenőr Nyilatkozata V. Lejárati összhang tábla 2

3 HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNTÁRSASÁG Maximum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált fix kamatozású HVBF 2009/B jelű Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatala a Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében A jelen dokumentum a benne leírt Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a január 13-án kelt Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. (1) Kibocsátó: HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (2) A Sorozat megjelölése: HVBF 2009/B (3) Össznévérték: HVBF 2009/B (4) Jelzáloglevelek száma / névértéke: 1065 Budapest, Nagymező u. 44. Maximum ,- Ft HVBF 2009/B Maximum db / (5) (i) Forgalomba hozatal napja: HVBF 2009/B március 18. (ii) Kamatszámítási Kezdőnap: HVBF 2009/B március 19. (iii) Elszámolási Nap: HVBF 2009/B március 19. (iv) Értéknap HVBF 2009/B március 19. (6) Lejárati Nap: március 19. (7) Kamatláb: fix kamatláb (8) A Jelzáloglevelek visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (9) A forgalomba hozatal jellege: Nyilvános (10) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezi a Jelzáloglevelek tőzsdei bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére (Budapest 1052 Deák F. u. 5). (11) A forgalomba hozatal módja: Aukció útján. (12) Szervező: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u.17.) (13) Forgalmazó és Fizető Megbízott, Tőzsdei Bevezető: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u.17.) 3

4 A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) (14) Fix Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatfizetési időszakok: lejáratkor (ii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: A Jelzáloglevél kamatlába fix (iv) Kamatfizetési Nap(ok): , , , , (v) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelős Fél: (ix) A Kamatláb mértéke: Fix évi 11% (x) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges HVB Bank Hungary Rt., mint Fizető Megbízott A JELZÁLOGLEVELEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (15) A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (16) A Lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél tulajdonos döntése alapján: (17) A Jelzáloglevelek lejáratkori Visszaváltási Értéke: Nem megengedett. Nem megengedett. Névérték (18) Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (19) A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek (20) A Jelzáloglevelek formája: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat (21) Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó 4

5 ÉRTÉKESÍTÉS (22) Jegyzési Garanciavállaló: Nem alkalmazandó (23) Az Aukció helye és módja: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József u.10.) (i) Az Aukció ideje: március 18. (ii) Maximális Kibocsátási Hozam Nem alkalmazandó (iv) Túljegyzés: A kibocsátó a maximum összegen felül túljegyzést nem fogad el. (v) Kihirdetés helye, módja: Magyar Hírlap vagy Népszava, Magyar Tőkepiac napilapokban. (24) Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél aukción devizabelföldi és a Tájékoztatóban meghatározott korlátozásokkal devizakülföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt. A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK (25) A teljesítés módja: Az ajánlattevő HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára történő befizetés. (26) Kifizetési helyek: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József utca 10.) (27) (i) A Felügyelet Forgalomba Hozatalra kiadott engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Kibocsátás jóváhagyásáról: (28) ISIN Kód: HU (29) A Jelzáloglevél sorozatszáma: Nem alkalmazandó (30) A Jelzáloglevelek jóváírása: Értékpapírszámlán PSZÁF március 10-én kiadott III/10.319/2004 számú határozata 17/2003. ( ) Igazgatósági határozat (31) Központi Értékpapír-számla Vezetője: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) (32) Forgalomba hozatal költségei Várhatóan nem haladják meg a Ftot a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt. 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (33) A kibocsátásból származó bevétel felhasználása / a kibocsátás célja: A kibocsátásból származó tőkét a Kibocsátó a jelzálog hitelezés forrásaként használja. (34) Hirdetmények: A Forgalomba Hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Jelzáloglevél tulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Hírlap és a Magyar Tőkepiac napilapokban jelenik meg. (35) Kétoldalú árjegyzés: A Forgalmazó a Jelzáloglevelek tőzsdei bevezetéséig árat jegyeznek a Reuters megfelelő oldalán, azt követően pedig az MMTS rendszerben. (36) Irányadó jog és illetékesség: A Jelzáloglevelekre a magyar jog irányadó. A Kibocsátásból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye, kivéve a Tpt. 207 (2) bekezdése szerinti illetékességet. 6

7 A HVBF 2009/B JELZÁLOGLEVÉL AUKCIÓS FORMANYOMTATVÁNYA A HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest. Nagymező 44.) nyilvánosan forgalomba hozott maximum ,- Ft össznévértékű, március 19-én lejáró, fix kamatozású, végtörlesztéses, névre szóló jelzáloglevelei (kód: HVBF 2009/B, ISIN-kód: HU ) aukciójához Az aukció időpontja: március 18. Az ajánlattevő neve:.. Az ajánlattevő címe:.. Besorolása: devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) természetes személy devizakülföldi (ország megnevezésével) jogi személy devizakülföldi (ország megnevezésével) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság Az ajánlattevő képviselőjének, meghatalmazottjának neve:.... Telefon / fax szám:.. Az ajánlattevő szem.ig. száma / útlevél száma:.. Az ajánlattevő cégjegyzékszáma:.. Az ajánlattevő bankszámlaszáma:.. Az ajánlattevő értékpapírszámla-vezetőjének megnevezése:..... és a számla azonosítója:.. Alulírott ajánlattevő ezennel aukciós ajánlatot tesz a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság által felkínált (egyenként ,- Ft névértékű).. elnevezésű Jelzáloglevélre...Ft, azaz.....forint össznévértékben, százalék (két tizedesjegyig) nettó hozamon. A vásárolni kívánt jelzáloglevelek darabszáma:..db, azaz.darab. Az ajánlattevő kijelenti, hogy a Jelzáloglevél Programról szóló tájékoztató, illetve a jelzáloglevél sorozatról szóló kibocsátási mellékletet megismerése saját feladata, és jegyzését kizárólag saját döntése alapján tette. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy - jelen ajánlatnak az allokáció eredménye alapján történő elfogadásáról, illetve a legalacsonyabb elfogadott ár / legmagasabb elfogadott hozam meghatározásáról a Kibocsátó dönt, illetve a jelen ajánlat részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható; - az aukciós ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő befizetés is az arra rendelt határidőben, azaz az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg, vagy a forgalmazóval kötött külön megállapodás rendelkezési szerint legkésőbb az elszámolás értéknapján 10 óráig teljesítésre kerül az ajánlattevő HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára. 7

8 - Az ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem a kibocsátótól, sem a forgalmazótól kamat, vagy kártérítés nem követelhető, kizárólag a befizetett összeg térítendő vissza; - az érvényes aukciós ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján az allokáció eredményeként juttatott jelzáloglevelek az ajánlattevő értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezető megadásával tehető. Alulírott ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlatban szereplő össznévértékű jelzáloglevelek ajánlati áron számított vételárának megfelelő összeget mindösszesen..ft, azaz. forint, ami - befizetésre került az ajánlattevő HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára, - a forgalmazóval e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelően kerül teljesítésre (legkésőbb március 19-i értéknappal 10 óráig). Budapest, (év) (hó) (nap).... Ajánlattevő (céges) aláírása A megfelelő rész aláhúzandó 8

9 A DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL KIÁLLÍTOTT OKIRAT TERVEZETE HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HVBF 2009/B Jelzáloglevelek DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETŐ ÉRTÉKPAPÍRNAK) ,-Ft (azaz négymilliárd) forint névértékben, darab egyenként ,- (azaz tízezer) forint névértékű, névre szóló Jelzáloglevél formájában, március 19-i lejárattal kerültek nyilvános forgalomba hozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Jelzáloglevél sorozat száma HVBF 2009/B ISIN kód HU A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: A HVB Jelzálogbank Rt. Igazgatóságának 17/2003. ( ) számú határozata. A Felügyelet forgalomba hozatalra kiadott engedélyének dátuma és száma: PSZÁF március 10-én kiadott III/10.319/2004 számú határozata. A forgalomba hozatal helye: Magyarország Forgalomba hozatal napja: HVBF 2009/B március 18. A Jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdő napja: március 19. A Jelzáloglevél lejáratának napja: március 19. Jelzáloglevél futamideje: HVBF 2009/B 5 év A kamatfizetés időpontjai: , , , , A kamatfizetési időszak kezdete: az első kamatperiódus kezdete az Elszámolás Nap, a következő kamatperiódusok a kamatfizetések napján kezdődnek. 9

10 A jelzáloglevelek kamata: A fizetendő kamat mértéke: Tőketörlesztés: fix kamatozás 11% p.a. lejártakor a névérték 100%-a Értéknap (Elszámolási Nap): HVBF 2009/B március

11 A jelen dematerializált Jelzáloglevelekről szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthető értékpapírnak) a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg ); székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 44., a továbbiakban Kibocsátó ) igazgatósága 17/2003. ( ) számú határozatának felhatalmazása alapján és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a Jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény, valamint a kötvényről szóló 285/2001.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Kibocsátó (azaz kettőszázmilliárd) forint keretösszegű, forint alapú Jelzáloglevél Programja keretében kibocsátott (azaz négymilliárd) forintos össznévértékű Jelzáloglevelekről (továbbiakban: Jelzáloglevelek ) szóló Okirat. Az Okiratot a Kibocsátó részéről és Dr. Doffek Jánosné és Dr. Nagy Gyula vezérigazgató írják alá. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a KELER Rt-nél letétbe helyezésre kerül. A Jelzáloglevél forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó jelzáloghitelezés finanszírozására fordítja. A Tájékoztatóban meghatározott Jelzáloglevél feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Jelzáloglevelek csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek (vagy azok egy részének) visszafizetése a Jelzáloglevél feltételeknek megfelelően esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Jelzáloglevél tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítő értékpapír-számlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni, kivéve azt az esetet, ha a vonatkozó esedékességi dátumtól számított hét napos időszakon belül a Jelzáloglevelekkel kapcsolatban az esedékes összeg teljes megfizetése megtörténik a Jelzáloglevél tulajdonosok javára a Jelzáloglevél feltételekkel összhangban. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Jelzáloglevelek névértékét március 19- ig a HVB Bank Hungary Rt.-n ( Fizető Megbízott ) keresztül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történő bejegyzésből ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelően bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Jelzáloglevelekből eredő kifizetésekre. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Jelzáloglevél feltételeknek és azok elfogadása esetén a bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosra ezen feltételek irányadók. Jelen Okirat tekintetében a magyar jog rendelkezései az irányadók. Mindezek tanúsításaképpen a Kibocsátó a jelen Okiratot cégszerűen aláírta. Budapest, március 18. Dr Doffek Jánosné Vezérigazgató Dr Nagy Gyula Vezérigazgató HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Igazolom, hogy a HVB Jelzálogbank Rt március 3. napján az Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatásban igazoltan rendelkezik ezen (azaz négymilliárd) forint névértékű Jelzáloglevél névértéke és kamata összegével megegyező fedezettel. Budapest, március 18. Vagyonellenőr aláírása 11

12 AUKCIÓS ELJÁRÁS Definíciók Allokáció: Aukciós Vásárlási Ajánlat: Aukciós Vásárlási Ajánlattevő: Aukciós túlkereslet esetén az Aukció lezárását követő eljárás, mely során a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadásának mértékéről. A befektetők által a Forgalmazóhoz benyújtott Jelzáloglevelekre vonatkozó vételi szándéknyilatkozat. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatot benyújtó befektető. Jelzáloglevelek: HVBF 2009/B 12

13 AZ AUKCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI A Jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik a jelen fejezetben leírtak szerint. Aukciós Vásárlási Ajánlatot magyar jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, magánszemélyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok, illetve a Tájékoztató vonatkozó korlátozásai betartása mellett devizakülföldi intézményi befektetők és devizakülföldi magánszemélyek nyújthatnak be. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtása A befektetők Aukciós Vásárlási Ajánlatukat a jelen Kibocsátási Melléklethez csatolt aukciós formanyomtatvány benyújtásával tehetik meg március 18-én ( Aukció Napja ) délelőtt 9 és 11 óra között. A Jelzáloglevelekre vonatkozó Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtása a Forgalmazón keresztül történik. Aukciós Vásárlási Ajánlatot a Forgalmazó alább megjelölt értékesítési helyén lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Forgalmazó Cím Bankszámlaszám HVB Bank Hungary Rt Budapest, Nagysándor József u. 10. Az ajánlattevő HVB Bank Telefon: / 6-os menüpont Hungary Rt-nél vezetett Fax: értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlaszáma Egy Aukciós Vásárlási Ajánlattevő több Aukciós Vásárlási Ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon külön aukciós formanyomtatvány benyújtásával. Az ugyanazon személy által beadott különböző Aukciós Vásárlási Ajánlatok külön ajánlatként kerülnek értékelésre. A kibocsátás során Jelzálogleveleket vásárló befektetők a Jelzáloglevelek vételárát a befektető HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára való készpénzes befizetéssel, vagy átutalással teljesíthetik. A befektetők a megvásárolt Jelzálogleveleknek az elfogadott Aukciós Vásárlási Ajánlatnak megfelelő vételárát az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg, vagy a Forgalmazóval kötött külön megállapodás rendelkezési szerint legkésőbb az Elszámolás napjáig, március 19-i értéknappal 10 óráig kötelesek megfizetni a Forgalmazónak. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok érvényessége Minden esetben a Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett aukciós formanyomtatvány megfelelően ki van-e töltve. A Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A beérkező és a formai követelményeknek megfelelő Aukciós Vásárlási Ajánlatot a Forgalmazó köteles elfogadni. A (i) hiányosan kitöltött aukciós formanyomtatványok, illetve (iii) az aukció időpontjaként megjelölt időszakon kívül benyújtott Aukciós Vásárlási Ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtásával a befektető kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az Aukciós Vásárlási Ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadása A Forgalmazó a hozzá beadott és általa érvényesnek minősített Aukciós Vásárlási Ajánlatokat délelőtt 11:30 óráig összesíti. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadását a HVB Bank Hungary Rt. bonyolítja le a legmagasabb árfolyamú / legalacsonyabb hozamú Aukciós Vásárlási Ajánlattal kezdve csökkenő / növekvő sorrendben az árfolyamok / hozamok alapján a Részlet meghirdetett összegéig. Az Allokáció eredménye alapján az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadásáról, illetve a legalacsonyabb elfogadott ár / legmagasabb elfogadott hozam meghatározásáról a Kibocsátó dönt, A Forgalmazó a legalacsonyabb elfogadott árat / legmagasabb elfogadott hozamot tartalmazó Aukciós Vásárlási Ajánlatokat részben is elfogadhatja A Jelzáloglevelek elosztása azonos árfolyamszinten / hozamszinten pontban ismertetett eljárás szerint. Az allokáció eredményéről a Forgalmazó az Aukció napján 11:30 óráig értesítik a Kibocsátót, amely az allokáció eredményének az elfogadásáról aznap 12 óráig visszajelez a Forgalmazónak. Ezt követően az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Forgalmazó azonnal értesíti az Aukciós Vásárlási Ajánlattevőket, illetőleg ezzel egy időben az Aukció eredményét közzéteszi a Reuters CAHU03 oldalán. 13

14 A Jelzáloglevelek elosztása azonos árfolyamszinten / hozamszinten Amennyiben több befektető nyújt be Aukciós Vásárlási Ajánlatot ugyanazon árfolyamot / hozamot megjelölve és a Jelzáloglevelek elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen befektető jelzáloglevél-igénylése az adott árfolyamszinten / hozamszinten, akkor ezen befektetők között a Jelzáloglevelek elosztása az arányos elosztás elve alapján történik, azaz a befektetők által benyújtott össznévérték arányában kerülnek felosztásra. 14

15 TELJESSÉGI NYILATKOZAT Semmilyen jelentős változás nem következett be a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében december 31. napja óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás december 31. napja óta. FELELŐSSÉG A jelen Kibocsátási Mellékletet alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelően aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplő információért egyetemlegesen felelősséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Kibocsátó: Dr. Doffek Jánosné Vezérigazgató Dr. Nagy Gyula Vezérigazgató HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Forgalmazó: Markus Winkler Vezérigazgató-helyettes Horváth István Igazgató HVB BANK HUNGARY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 15

16 A KIBOCSÁTÓ TŐZSDEI BEVEZETÉSI KÉRELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATA A HVB Jelzálogbank Rt. ( Kibocsátó ) kijelenti, hogy a HVBF 2009/B jelű jelzáloglevél forgalomképes, illetve nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza. A HVBF 2009/B kódú jelzáloglevél megfelel a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási szabályzatában ( Szabályzat ) leírt, a közkézhányadra és a tulajdonosok legkisebb számára vonatkozó feltételeknek. A tőzsdei bevezetési kérelem benyújtásakor a Kibocsátó ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetést megelőző két évben a Kibocsátó fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el. A Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a KELER Rt. vonatkozó szabályzataiban és eljárási rendjeiben foglaltakat ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti. A Kibocsátó vállalja: a tőzsdei díjak fizetését, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában leírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését, a tőzsdére bevezetésre kerülő sorozaton belüli későbbi kibocsátások bevezetésének kérelmezését, a évi CXX törvényben és a tőzsde alapszabályában foglalt összeférhetetlenségi előírások folyamatos betartását, hogy a HVBF 2009/B jelzáloglevél esetleges kivezetését kizárólag a Szabályzatban foglaltak szerint kezdeményezi, hogy a KELER Rt., mint letéti hely által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást elfogadja a tulajdon igazolásául, A Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz a fentiekkel ellentétes rendelkezéseket, valamint a későbbi módosítási során is tekintettel lesz ezen nyilatkozatára. Budapest, március 4. HVB Jelzálogbank Rt. 16

17 TŐZSDEI BEVEZETŐ BEFEKETETÉSI SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA A HVB Bank Hungary Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 17.) a jelen nyilatkozat aláírásával k i j e l e n t i, hogy a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (1065 Budapest, Nagymező u. 44.) által március 18. napján nyilvánosan forgalomba hozni szándékozott és az általa a Budapesti Értéktőzsdére kerülő HVBF 2009/B jelű jelzáloglevelek tekintetében egyetemleges felelősséget vállal a Kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk, amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képező jelzáloglevél sorozat helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak. Budapest, március.4 HVB Bank Hungary Rt. 17

18 FEDEZETEK A jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény (Jelzálogtörvény) 14. -a rendelkezik a jelzáloglevelek fedezetéről, az (1) bekezdés szerint A jelzálog-hitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell legalább a forgalomban levő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegével megegyező értékű fedezettel. A jelen Jelzáloglevél Kibocsátás mögötti Rendes és Pótfedezet meglétéről a Vagyonellenőr nyilatkozik a Vagyonellenőri nyilatkozatban 18

19 VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA 19

20 20

21 21

22 Lejárati összhang tábla Év Hónap Tervezett kibocsátás Év Hónap Tervezett kibocsátás tőke kamat Tőke kamat Összesen:

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 500.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2005/8 jelű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek OJB 2016/II sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 9.000.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 004 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékû, névre szóló, A Budapesti Értéktõzsdére

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 003 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, A Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai MEGNEVEZÉS neve: A Kibocsátó megnevezése és címe: A forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. június 17. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 3. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 8.000.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye harmadik Részletének, valamint 2.000.000.000,-

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.10.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

A kötvény kamatfizetése:

A kötvény kamatfizetése: 2007. november 05. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 500.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel I.

Nyilvános ajánlattétel I. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2002. évi második 2002/II. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. július 26. MKB Bank Zrt. minimum 500.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2014/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. november 8-án kelt, H-KE-III-780/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fix 5x5% Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2012. június 18.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2012. június 18. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. június 18. MKB Bank Zrt. minimum 1.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB EUR/USD Árfolyamsáv 20140711 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 5.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_TBSZ_4 2015/I FIX KAMATOZÁSÚ,

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel II.

Nyilvános ajánlattétel II. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az alább részletezett 2002. év októberében induló második Kibocsátási Programja (2002/II.)

Részletesebben

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények V É G L E G E S F E L T É T E L E K 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint

Részletesebben

Kibocsátási Melléklete

Kibocsátási Melléklete Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált, tőzsdei bevezetésre kerülő jelzáloglevele (FJ10NF03) első Sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatali adatait tartalmazó

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben