Kibocsátási Melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kibocsátási Melléklet"

Átírás

1 HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2005/8 jelű Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatala a Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében Szervező, Forgalmazó, Fizető Megbízott: HVB Bank Hungary Rt július 27. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. HVBF 2005/8 - Kibocsátás adatai - Jegyzési ív formája - Dematerializált okirat tervezete II. III. IV. A Jegyzési eljárás szabályai A Jegyzési helyek listája Nyilatkozatok a. Teljességi Nyilatkozat b. Felelősség V. Fedezetek a. Vagyonellenőr Nyilatkozata VI. Lejárati összhang tábla 2

3 HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNTÁRSASÁG Maximum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált fix kamatozású HVBF 2005/8 jelű Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatala a Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében A jelen dokumentum a benne leírt Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a január 13-án kelt Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. (1) Kibocsátó: HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (2) (i) A Sorozat megjelölése: HVBF 2005/ Budapest, Nagymező u. 44. (3) Össznévérték: ,- Ft (4) Minimális Forgalomba Hozatali Ár: Nem alkalmazandó (5) Jelzáloglevelek száma / névértéke: db / ,- Ft (6) (i) Forgalomba hozatal napja: augusztus 6. és augusztus óra között (ii) Kamatszámítási Kezdőnap: augusztus 13. (iii) Elszámolási Nap: augusztus 13. (iv) Értéknap augusztus 13. (7) Lejárati Nap: augusztus 8. (8) Kamatláb: fix kamatláb (9) A Jelzáloglevelek visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (10) A forgalomba hozatal jellege: Nyilvános (11) Tőzsdei bevezetés: A kibocsátó nem kérelmezi a jelzáloglevél tőzsdei bevezetését. (12) A forgalomba hozatal módja: Jegyzés útján. (13) Szervező: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u.17.) (14) Forgalmazó, Fizető Megbízott: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u.17.) 3

4 A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (15) Fix Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő rendelkezések (i) Kamatfizetési időszakok: Évente utólag fizetendő (ii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: (iv) Kamatfizetési Nap(ok): augusztus 8. (v) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelős Fél: A Jelzáloglevél kamatlába fix. A HVB Bank Hungary Rt., mint Fizető Megbízott a kamatlábat augusztus 3-án állapítja meg és teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján, valamint augusztus 4-én a Magyar Hírlap és Magyar Tőkepiac napilapokban. HVB Bank Hungary Rt., mint Fizető Megbízott (vi) A Kamatláb mértéke: augusztus 3-án kerül meghatározásra. (vii) Felhalmozott kamat: Nem alkalmazandó (viii) Kamatbázis: Tényleges/360 A JELZÁLOGLEVELEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (19) A Lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél tulajdonos döntése alapján: (20) A Jelzáloglevelek lejáratkori Visszaváltási Értéke: Névérték Nem megengedett Nem megengedett (21) Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (22) A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek (23) A Jelzáloglevelek formája: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat (24) Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó 4

5 ÉRTÉKESÍTÉS (25) Jegyzési Garanciavállaló: Nincs jegyzési garancia (26) A jegyzés helye és módja: A II. fejezetben ismertetett jegyzési eljárási szabályok szerint a HVB Bank Hungary Rt. fiókjaiban, melynek részletes listája a III. fejezetben található. (i) A jegyzés ideje: augusztus 6-tól augusztus óráig, a jegyzési helyek nyitvatartási idejében a pénztári órák alatt. (ii) Maximális Forgalomba Hozatali Hozam: Nem alkalmazandó (iii) Maximális Forgalomba Hozatali Ár: Nem alkalmazandó (iv) Forgalomba Hozatali Hozam: Nem alkalmazandó (v) Túljegyzés: A kibocsátó a maximum összegen felül elfogad túljegyzést maximum ,- Ft összeghatárig. (vi) Kihirdetés helye, módja: Magyar Hírlap vagy Népszava, Magyar Tőkepiac napilapokban. (27) Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél jegyzésen devizabelföldi és a Tájékoztatóban meghatározott korlátozásokkal devizakülföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt. A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK (28) A teljesítés módja: A jelzáloglevél-jegyző HVB Bank Hungary Rt.- nél vezetett ügyfél- vagy folyószámlájára történő befizetés. (29) Kifizetési helyek: HVB Bank Hungary Rt. fiókjai, melynek részletes listája a III. fejezetben található. (30) (i) A Felügyelet Forgalomba Hozatalra kiadott engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba Hozatal jóváhagyásáról: (31) ISIN Kód: HU (32) A Jelzáloglevél sorozat részletének száma: HVBF 2005/8 (33) A Jelzáloglevelek jóváírása: Értékpapírszámlán PSZÁF március 10-én kiadott III/ /2004 számú határozata 17/2003. ( ) Igazgatósági határozat (34) Központi Értékpapír-számla Vezetője: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) (35) Forgalomba hozatal költségei: Várhatóan nem haladják meg a Ftot a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt. 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (36) A kibocsátásból származó bevétel felhasználása / a kibocsátás célja: A kibocsátásból származó tőkét a Kibocsátó a jelzálog-hitelezés forrásaként használja. (37) Hirdetmények: A Forgalombahozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Jelzáloglevél tulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Hírlap vagy Népszava és a Magyar Tőkepiac napilapokban jelenik meg. (38) Kétoldalú árjegyzés: A Forgalmazó a Jelzáloglevelekre árat jegyez a Jelzáloglevél futamideje alatt. (39) Irányadó jog és illetékesség: A Jelzáloglevelekre a magyar jog irányadó. A Kibocsátásból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Tpt ban meghatározott Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye, kivéve a Tpt. 207 (2) bekezdése szerinti illetékességet. 6

7 A HVBF 2005/8 JELZÁLOGLEVÉL JEGYZÉSI ÍV FORMÁJA A HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest. Nagymező u. 44.) nyilvánosan forgalomba hozott maximum ,- Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, augusztus 8-án lejáró, fix kamatozású, végtörlesztéses névre szóló jelzáloglevelei (kód: HVBF 2005/8, ISIN-kód: HU ) jegyzéséhez. A jegyzés időpontja: augusztus 6. és augusztus óra között A jegyző neve:.. A jegyző címe:.. Besorolása:* devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) természetes személy devizakülföldi (ország megnevezésével) jogi személy devizakülföldi (ország megnevezésével) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság A jegyző képviselőjének, meghatalmazottjának neve:.... Telefon / fax szám:.. A jegyző szem.ig. száma / útlevél száma:.. A jegyző cégjegyzékszáma:.. A jegyző HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett ügyfél- vagy folyószámla száma:.. A jegyző HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett értékpapírszámla száma:.. Alulírott jegyző ezennel jegyzési ajánlatot tesz a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság által felkínált (egyenként ,- Ft névértékű) HVBF 2005/8 elnevezésű Jelzáloglevélre...Ft, azaz.....forint össznévértékben. A vásárolni kívánt jelzáloglevelek darabszáma:..db, azaz.darab. A jelzáloglevél jegyzője kijelenti, hogy a Jelzáloglevél Programról szóló Tájékoztató, illetve a HVBF 2005/8 jelzáloglevél sorozatról szóló Kibocsátási Melléklet megismerése saját feladata, és jegyzését kizárólag saját döntése alapján tette. A jelzáloglevél jegyzője tudomásul veszi, hogy jelen jegyzési ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő befizetés ellenértéke a jegyzési ív benyújtásával egyidejűleg a jelzáloglevél-jegyző HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett ügyfél- vagy folyószámláján rendelkezésre áll; jelen ajánlatnak az allokáció eredménye alapján történő elfogadásáról a Kibocsátó dönt, illetve a jelen ajánlat részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható; a jegyzési ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem a kibocsátótól, sem a forgalmazótól kamat, vagy kártérítés nem követelhető; az érvényes jegyzési ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján a jelzáloglevelek a jelzáloglevél-jegyző HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően ajánlat érvényesen csak az értékpapírszámla számának megadásával tehető. 7

8 Alulírott jelzáloglevél-jegyző kijelenti, hogy a jegyzési ajánlatban szereplő össznévértékű jelzáloglevelek ajánlati áron számított vételárának megfelelő összeg mindösszesen..ft, azaz. Forint, ami megfizetésre került a jelzáloglevél-jegyző HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett ügyfél- vagy folyószámlájára. Budapest, (év) (hó) (nap).... Jelzáloglevél-jegyző (céges) aláírása.... HVB Bank Hungary Rt. *A megfelelő rész aláhúzandó 8

9 A DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL KIÁLLÍTOTT OKIRAT TERVEZETE HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HVBF 2005/8 Jelzáloglevelek DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETŐ ÉRTÉKPAPÍRNAK) ,-Ft, azaz ötszázmillió forint névértékben, darab egyenként ,- (azaz tízezer) forint névértékű, névre szóló Jelzáloglevél formájában, augusztus 8-i lejárattal kerültek nyilvános forgalombahozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Jelzáloglevél sorozat részleteinek száma HVBF 2005/8 ISIN kód HU A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: A HVB Jelzálogbank Rt. Igazgatóságának 17/2003. ( ) számú határozata. A Felügyelet forgalomba hozatalra kiadott engedélyének dátuma és száma: PSZÁF 2003 március 10-én kiadott III/ /2004 számú határozata. A forgalomba hozatal helye: Magyarország Forgalomba hozatal napja: augusztus 6. és augusztus óra között A Jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdő napja: augusztus 13. A Jelzáloglevél lejáratának napja: augusztus 8. A Jelzáloglevél futamideje: 1 év A kamatfizetés időpontjai: augusztus 8. A kamatfizetési időszak kezdete: A jelzáloglevelek kamata: A fizetendő kamat mértéke: Tőketörlesztés: a kamatperiódus kezdete az Elszámolási Nap fix kamatozás A kamatláb augusztus 3-án kerül meghatározásra. lejáratkor a névérték 100%-a Értéknap (Elszámolási Nap): augusztus 13. 9

10 A jelen dematerializált Jelzáloglevelekről szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthető értékpapírnak) a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg ); székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 44., a továbbiakban Kibocsátó ) igazgatósága 17/2003. ( ) számú határozatának felhatalmazása alapján és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a Jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény, valamint a kötvényről szóló 285/2001.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Kibocsátó (azaz kettőszázmilliárd) forint keretösszegű, forint alapú Jelzáloglevél Programja keretében kibocsátott (azaz ötszázmillió) forintos össznévértékű Jelzáloglevelekről (továbbiakban: Jelzáloglevelek ) szóló Okirat. Az Okiratot a Kibocsátó részéről Dr. Nagy Gyula vezérigazgató és Weidingerné Somogyi Judit Treasurer írják alá. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a KELER Rt-nél letétbe helyezésre kerül. A Jelzáloglevél forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó jelzáloghitelezés finanszírozására fordítja. A Tájékoztatóban meghatározott Jelzáloglevél feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Jelzáloglevelek csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek (vagy azok egy részének) visszafizetése a Jelzáloglevél feltételeknek megfelelően esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Jelzáloglevél tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítő értékpapír-számlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni, kivéve azt az esetet, ha a vonatkozó esedékességi dátumtól számított hét napos időszakon belül a Jelzáloglevelekkel kapcsolatban az esedékes összeg teljes megfizetése megtörténik a Jelzáloglevél tulajdonosok javára a Jelzáloglevél feltételekkel összhangban. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Jelzáloglevelek névértékét és kamatát augusztus 8-án a HVB Bank Hungary Rt.-n ( Fizető Megbízott ) keresztül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történő bejegyzésből ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelően bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Jelzáloglevelekből eredő kifizetésekre. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Jelzáloglevél feltételeknek és azok elfogadása esetén a bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosra ezen feltételek irányadók. Jelen Okirat tekintetében a magyar jog rendelkezései az irányadók. Mindezek tanúsításaképpen a Kibocsátó a jelen Okiratot cégszerűen aláírta. Budapest, augusztus 11. Dr. Nagy Gyula Vezérigazgató Weidingerné Somogyi Judit Treasurer HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Igazolom, hogy a HVB Jelzálogbank Rt napján az Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatásban igazoltan rendelkezik ezen (azaz ötszázmillió) forint névértékű Jelzáloglevél névértéke és kamata összegével megegyező fedezettel. Budapest, augusztus 11. Vagyonellenőr aláírása 10

11 JEGYZÉS Definíciók Allokáció: Jegyzési túlkereslet esetén a Jegyzés lezárását követő eljárás, mely során a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes Jegyzési Vásárlási Ajánlatok elfogadásának mértékéről. Jegyzés: A jelzáloglevél forgalomba hozatala során az jelzáloglevelet megvásárolni szándékozó befektetőnek a jelzáloglevél megvásárlására irányuló feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére. Jegyzési Vásárlási Ajánlat (Jegyzési Ív): Jegyzési Vásárlási Ajánlattevő (Jelzáloglevél-jegyző): A befektetők által a Forgalmazóhoz benyújtott Jelzáloglevelekre vonatkozó vételi szándéknyilatkozat. A Jegyzési Vásárlási Ajánlatot benyújtó befektető. Jelzáloglevelek: HVBF 2005/8 11

12 A JEGYZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI A Jelzáloglevelek értékesítése jegyzési eljárás keretében történik a jelen fejezetben leírtak szerint. Jegyzési Vásárlási Ajánlatot magyar jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, magánszemélyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok, illetve a Tájékoztató vonatkozó korlátozásai betartása mellett devizakülföldi intézményi befektetők és devizakülföldi magánszemélyek nyújthatnak be. A Jegyzési Vásárlási Ajánlatok benyújtása, a befizetés módja A befektetők Jegyzési Vásárlási Ajánlatukat a jelen Kibocsátási Melléklethez csatolt jegyzési ív benyújtásával tehetik meg augusztus 6. és augusztus 11. között ( Jegyzés Ideje ) a jegyzési helyek nyitvatartási idejében, a pénztári órák alatt. Az utolsó jegyzési napon, augusztus 11-én óráig nyújthatók be jegyzések. A kibocsátó 3 jegyzési nap elteltével dönthet a jegyzés lezárásáról, amennyiben a felkínált jelzáloglevél lejegyzésre került. Az Ajánlat benyújtása történhet személyesen vagy, amennyiben a jegyző már rendelkezik a HVB Bank Hungary Rt-nél érvényes ügyfél- vagy folyószámlával, és értékpapírszámlával, az esetben meghatalmazott útján is. A befektetőnek érvényes Jegyzési Ajánlat benyújtásához a HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett érvényes ügyfél- vagy folyószámlával, és értékpapírszámlával kell rendelkeznie. A kibocsátás során Jelzálogleveleket vásárló befektetőknek a HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett ügyfél- vagy folyószámláján szükséges, hogy a jegyzési ív benyújtásával egyidejűleg a Jelzáloglevelek vételára rendelkezésre álljon. Azon befektetők részére, akik nem rendelkeznek a HVB Bank Hungary Rt.-nél a jegyzési ajánlat benyújtásakor érvényes ügyfél vagy folyószámlával, és értékpapír-számlával, a HVB Bank Hungary Rt. jegyzéskor megnyitja az említett számlákat. Meghatalmazott útján csak akkor nyújtható be jegyzési ajánlat, ha az ajánlattevő már rendelkezik érvényes számlákkal a HVB Bank Hungary Rt.-nél. Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült meghatalmazás esetében a hiteles fordítást is. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. A Magyar Köztársaságnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Ezen egyezmények és az ilyen meghatalmazások tartalmi és formai kellékéről a jegyző köteles a meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államok felsorolását a 8001/1995 (IK.8) IM tájékoztató Függelékének 1. fejezete tartalmazza. A Jegyzési Ajánlatok Érvényessége Minden esetben a Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett jegyzési ív megfelelően ki van-e töltve. A Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A beérkező és a formai követelményeknek megfelelő Jegyzési Vásárlási Ajánlatot a Forgalmazó köteles elfogadni. A (i) hiányosan kitöltött jegyzési formanyomtatványok, illetve (ii) a jegyzési időszak lezárását követően benyújtott Jegyzési Vásárlási Ajánlatok érvénytelennek minősülnek. A Jegyzési Vásárlási Ajánlatok benyújtásával a befektető kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Jegyzési Vásárlási Ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Allokáció A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett maximum összegen felül túljegyzést fogadjon el maximum ,- Ft összeghatárig. Amennyiben a meghatározott maximum összegen felül érkezik be Jegyzési Vásárlási Ajánlat, és a Kibocsátó döntése értelmében nem vagy csak részben fogad el túljegyzést, abban az esetben a Jelzáloglevelek elosztásakor az ajánlattevők jelzáloglevél-igénylése részlegesen kerül elfogadásra. A jelzáloglevél-jegyzők között a Jelzáloglevelek elosztása a jegyzésarányos elosztás elve alapján történik, azaz a befektetők által benyújtott érvényes jegyzések össznévértékének arányában kerül felosztásra a felkínált jelzáloglevél mennyiség. 12

13 Az értékpapírok jóváírása A jelzáloglevelek elszámolására, a jelzáloglevél-jegyzők értékpapírszámláján történő jóváírására az elszámolási napon, azaz augusztus 13-án délelőtt 12 óráig kerül sor. A jelzáloglevelek névreszóló, dematerializált értékpapírok. A központi értékpapírszámla vezetője a KELER Rt. A jelzáloglevél-jegyző a részére kiállított dematerializált értékpapírról szóló letéti igazolást, valamint a jegyzés elszámolási bizonylatot a jegyzési helyen veheti át. 13

14 A JEGYZÉSI HELYEK LISTÁJA A HVB Bank Hungary Rt. fiókjai Budapesten Bp., Bécsi út Bp., Hidegkúti út Bp., Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház) Bp., Lajos u Bp., Szervita tér Bp., Fehérhajó u Bp., Ferenciek tere Bp., Alkotmány u Bp., Bajcsy-Zsilinszky út Bp., Nagymező u Bp., Könyves K. krt Bp., Lágymányosi u Bp., Alkotás u Bp., Váci út Bp., Üllői út 201. (Europark) Bp., Törökvészi út 30/a. Vidéken Békéscsaba, Kossuth Lajos tér 2/A Budaörs, Szabadság út Debrecen, Kossuth Lajos u Eger, Bajcsy-Zs. u Győr, Árpád út Kaposvár, Dózsa György u Kecskemét, Kisfaludy u Miskolc, Hunyadi út Mosonmagyaróvár, Fő u Nagykanizsa, Fő u Nyíregyháza, Dózsa György út Pécs, Mária u Pécs, Rákoczi u Sopron, Frankenburg u.2/a Szeged, Kossuth Lajos sugárút Székesfehérvár, Budai út Szolnok, Baross Gábor út Szombathely, Kőszegi út Tatabánya, Szent Borbála tér Törökbálint, DEPO-Raktárváros Veszprém, Óváros tér Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 14

15 TELJESSÉGI NYILATKOZAT Semmilyen jelentős változás nem következett be a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében december 31. napja óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás december 31. napja óta. FELELŐSSÉG A jelen Kibocsátási Mellékletet alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelően aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplő információért egyetemlegesen felelősséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Kibocsátó Dr. Nagy Gyula Weidingerné Somogyi Judit Vezérigazgató Treasurer HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Forgalmazó Horváth István Kovács Zoltán Igazgató Igazgató HVB BANK HUNGARY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 15

16 FEDEZETEK A jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény (Jelzálogtörvény) 14. -a rendelkezik a jelzáloglevelek fedezetéről, az (1) bekezdés szerint A jelzálog-hitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell legalább a forgalomban levő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegével megegyező értékű fedezettel. A jelen Jelzáloglevél Kibocsátás mögötti Rendes és Pótfedezet meglétéről a Vagyonellenőr nyilatkozik a Vagyonellenőri nyilatkozatban 16

17 VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA 17

18 18

19 19

20 Lejárati összhang tábla Év Hónap Tervezett kibocsátás tőke kamat ,000,000 * Összesen: 500,000,000 * *A kamatláb mértéke augusztus 3-án kerül megállapításra. 20

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 9.000.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek OJB 2016/II sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 8.000.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye harmadik Részletének, valamint 2.000.000.000,-

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. június 17. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 3. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fix 5x5% Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel I.

Nyilvános ajánlattétel I. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2002. évi második 2002/II. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. július 26. MKB Bank Zrt. minimum 500.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A forgalomba hozni kívánt értékpapírok: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000714183

HIRDETMÉNY. A forgalomba hozni kívánt értékpapírok: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000714183 HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet) mint a Kibocsátó YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel II.

Nyilvános ajánlattétel II. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az alább részletezett 2002. év októberében induló második Kibocsátási Programja (2002/II.)

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 26. MKB Bank Zrt. minimum 250.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2012. június 18.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2012. június 18. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. június 18. MKB Bank Zrt. minimum 1.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB EUR/USD Árfolyamsáv 20140711 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. november 8-án kelt, H-KE-III-780/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények V É G L E G E S F E L T É T E L E K 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el:

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el: A Danubius Hotels Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság által kibocsátott névre szóló, nyomdai úton előállított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírokká

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai MEGNEVEZÉS neve: A Kibocsátó megnevezése és címe: A forgalomba

Részletesebben

A kötvény kamatfizetése:

A kötvény kamatfizetése: 2007. november 05. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 500.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2015.07.23-án kelt, H-KE-III-702/2015. sz. engedélye alapján nyilvános

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2012/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2012/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2012/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. július 1.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. július 1. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. július 1. MKB Bank Zrt. minimum 200.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Hazai Részvény Indexált 1. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.10.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 004 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékû, névre szóló, A Budapesti Értéktõzsdére

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 5.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_TBSZ_4 2015/I FIX KAMATOZÁSÚ,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. MKB Bank Zrt. minimum 300.000.000 Forint össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált 20150402 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Rt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB MOZAIK Tőkegarantált Származtatott Alap befektetési jegyeit Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 003 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, A Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2011. December hónapra 2011. december 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben