Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtákra történő válogatás útján.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtákra történő válogatás útján."

Átírás

1 Kiadás elte MAGYAR SZABVÁY MSZ Települési szilárd hulladéo vizsgálata. A minta előészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtára történő válogatás útján. Investigation of municipal wastes, Preparation of sample, characterisation of material composition by the selection of material categories Hivatozási szám: MSZ :2005 MAGYAR SZABVÁYÜGYI TESTÜLET (. oldal) Árategória:

2 MAGYAR SZABVÁY MSZ Az MSZ idolgozásában a övetező szaértő, szervezete vette részt: Misolci Egyetem, Eljárástechniai Tanszé Dr. Ágoston Csaba örnyezetvédelmi szaértő Az MSZ E idolgozását a övetező együttműödő szervezete támogattá: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3 Tartalomjegyzé Oldal 1. Alalmazási terület...hiba! A önyvjelző nem létezi. 2. Fogalommeghatározáso Az átlagminta ategorizálása: anyagfajtá szerinti szétválogatás (osztályozás) Kategóriá és ajánlott alategóriá megnevezése Az eredménye értéelése A vizsgálati mintá épzése... 14

4 1. Alalmazási terület Ez a módszer izárólag települési szilárd hulladéo maroszópius összetételéne meghatározására, és minta előészítésre alalmazható. em tárgya a szabványna a termelési hulladéo, az építési hulladéo, a radioatív, a robbanó- és a pirotechniai anyago hulladéaina minta előészítése. 2. Fogalom-meghatározáso 2.1. Települési szilárd hulladé E szabvány alalmazása szempontjából települési szilárd hulladé a ülönféle gyűjtőedényeben gyűjtött, a háztartásoból és intézményeből származó hulladé a termelési, lomtalanításból származó és az építezési hulladéo nélül Vizsgálat a települési szilárd hulladé jellemzésére Átfogó vizsgálat, melyne célja a felmérendő területen eletező települési szilárd hulladé jellemzése, melyne során legalább a hulladé szárazanyagra vonatoztatott maroszópius összetételét meghatározzá Felmérendő terület A felmérendő terület a hulladé összetételéne megismerését szüségessé tevő cél érdeében behatárolt földrajzi terület. Így például: -Ha egy hulladéezelő mű tervezéséhez szüséges adato megszerzése a cél, aor a felmérendő terület az a földrajzi terület, melyen eletező hulladéot a ésőbbieben a műben ívánjá ezelni. -Ha a vizsgálat célja az, hogy egy hulladéezeléssel foglalozó szervezet (gazdasági társaság, önormányzat, stb.) törvényi adatszolgáltatási ötelezettségéne eleget tegyen, aor a felmérendő terület a szervezet ezelésében lévő földrajzi terület Gyűjtőörzet (szetor) A gyűjtőörzet (szetor) a felmérendő terület egy, a vizsgálatsorozat megezdése előtt ijelölt része, melyet a vizsgálatsorozat szempontjából egységént ezelün. Az egyes gyűjtőörzeteet (szetoroat) célszerű úgy ijelölni, hogy az ott eletező hulladé homogén (özelítőleg azonos maroszópius összetételű) legyen, azaz azonos típusú laónegyede szerint, pl. tömbházas területe, ertes házas területe. A felmérendő területet e jellegzetes területe földrajzi elhelyezedése, pl. észaeleti, déli, stb. szerint is feloszthatju gyűjtőörzetere (szetorora) yersminta A vizsgálatra iválasztott gyűjtőjárműben felhalmozott települési szilárd hulladé Átlagminta E szabvány alalmazása szempontjából átlagminta a nyersmintából a az MSZ szabvány 6. pontja szerint előállított minta, melyne mennyisége eléri az MSZ szabvány 1. táblázatban előírt szüséges legisebb mennyiséget Települési szilárd hulladé ategóriá és alategóriá

5 A települési szilárd hulladéból anyagfajtá szerinti válogatással előállított csoportoat települési szilárd hulladé ategóriána (ategóriána) nevezzü. Az egyes ategóriába tartózó anyagfajtáat anyagi összetételü szerint további válogatással alcsoportora lehet bontani. Ezeet az alcsoportoat települési szilárd hulladé alategóriána (alategóriána) nevezzü. Az egyes ategóriáat és ajánlott alategóriá felsorolását a 4. pont tartalmazza Vizsgálati minta szárazanyag tartalom meghatározásához A szárazanyag tartalom meghatározására használt vizsgálati minta egy települési szilárd hulladé ategória vagy alategória szárazanyag tartalmána meghatározására elülönített megfelelő mennyiségű és homogenitású része Vizsgálati minta émiai vizsgálatohoz, ategóriá és alategóriá szerinti vizsgálatra Egy települési szilárd hulladé ategória vagy alategória émiai vizsgálatána céljára elülönített, megfelelő mennyiségű, homogenitású és az adott émiai vizsgálat elvégzéséhez megfelelően előészített része Vizsgálati minta émiai vizsgálatohoz, átlagos émiai összetétel meghatározására Az átlagos émiai összetétel meghatározása használt vizsgálati minta az egyes ategóriára (alategóriára) szétválogatott hulladé egyes ategóriáiból (alategóriáiból) a hulladé eredeti összetételével azonos tömegarányona megfelelően összeállított, megfelelő mennyiségű, homogenizált és az adott émiai vizsgálat elvégzéséhez megfelelően előészített része Vizsgálati minta biológiai vizsgálato céljára Az átlagmintána a vonatozó vizsgálati szabványo szerint elülönített és előészített része Jellemző Az anyag olyan tulajdonságai vagy sajátosságai, amelyeet mérése, összehasonlításo vagy megfigyelése alapján határozta meg Kontrollminta E szabvány szempontjából a ontrollminta az átlagmintána, vagy ategóriána, alategóriána osztásával előállított, azzal mindenben megegyező, előírás szerint tárolt és jelölt, ellenőrzés céljából elülönített minta, amely bizonyos idő eltelte után csa a vizsgálato egy részéne elvégzésére alalmas Ellenminta Olyan ontrollminta, amelyet a hulladé tulajdonosa tárol Homogenitás, heterogenitás: Egy tulajdonság vagy összetevő egyenletes eloszlásána mértée az anyag egész mennyiségében. Megjegyzés: Egy anyag lehet homogén egy tulajdonságra vagy összetevőre vonatozóan, míg egy másira nézve heterogén. Általában a mintavételi hiba fő oa a nem megfelelő homogenitás Az átlagminta elsődleges ategorizálása

6 Az elsődleges ategorizálás az átlagminta 100 mm nél nagyobb részeet tartalmazó fraciójána (durva hulladé) ategóriára történő szétválogatása A másodlagos ategorizálás A másodlagos ategorizálás az átlagminta 20 mm nél nagyobb, 100 mm nél isebb, özepes szemcseméret-fraciójána ategóriára történő szétválogatása. 3. Az átlagminta ategorizálása: anyagfajtá szerinti szétválogatása Az átlagminta anyag-ategóriára történő szétválogatását az átlagminta épzését övetően azonnal, vagy a minta megfelelő csomagolása esetén az átlagminta épzését övetően 24 órán belül el ell végezni. Az átlagminta ategorizálását lehetőség szerint a mintavétel helyszínén ell elvégezni. Ha erre nincs lehetőség (a feltétele, eszözö nem adotta), vagy más oból indoolt (pl. időjárási viszonyo), aor a megfelelően csomagolt átlagminta a mintavétel helyszínéről válogató-osztályozó üzembe szállítható. Az átlagmintát a válogatás során minden esetben a 4. pontban felsorolt ategóriára ell osztani. A ategóriá alategóriára történő válogatását a vizsgálatsorozat céljána figyelembe vételével nem szüséges minden esetben elvégezni Szüséges eszözö: -egy tiszta, betonpadlós, fedett terület, -egy legalább 1,2 m x 1,2 m-es válogatószita, szitatartó eret 2 db négyzetes nyílású síszitával (100 mm ill. 20 mm lyubőségű) és a finom hulladéot összegyűjtő tálcával.* -táramérleg 100g, vagy nagyobb felső méréshatárral, legalább 10g pontossággal, -hulladétároló edénye (hulladétároló tartályo), -nejlonzacsó, -védőesztyű, védő ruházat. *Megjegyzés: Egy 100 mm ill. 20 mm-es lyubőségű vibrációs szitához apcsolódó, a ézi válogatáshoz megfelelő szállítószalag is használható A szitafració előállítása és a 100 mm-nél nagyobb szemcséet tartalmazó, durva szemcseméretű fració anyagfajtá szerinti szétválogatása Az egyes ategóriába tartozó válogatott hulladéo számára elő ell észíteni a ategóriá szerinti fogadó hulladétároló tartályoat, melyeet egyértelműen meg ell jelölni, majd meg ell mérni a válogatásra erülő átlagminta tömegét. Megjegyzés: A gyaorlatban az átlagminta nagy mennyisége miatt több részletben erül a válogató asztalra, és így ezene a részmintána a tömegét méri. Az átlagminta tömege a részmintá tömegéne összege. Ezt övetően el ell végezni az átlagminta elsődleges ategorizálását, az alábbia szerint: A 100 mm-es lyubőségű szitát a tartóeret felső részére, a 20 mm-es lyubőségű szitát a eret özépső részére, a is szemcseméretű fraciót gyűjtő tálcát a eret alsó részére ell helyezni. Az átlagmintát is részleteben (b. 40 l) a felső szitára ell juttatni. El ell végezni a durva szemcseméretű fració ategóriá szerinti válogatását (elsődleges ategorizálását), vagyis a 100 mm-nél nagyobb szemcseméretű alotóat ézi válogatással

7 a megfelelő ategória számára ijelölt és egyértelműen azonosított hulladétároló tartályba ell juttatni. A szitán lévő hulladé gyaori everésével, lehetővé ell tenni a méret szerinti szétválasztását. Szabályos időözönént a özepes- és is szemcseméret fraciót (a 20 mm lyubőségű szitán, és a is szemcseméret fraciót gyűjtő tálcán összegyűlő anyagot) egy-egy erre a célra ijelölt, és egyértelműen azonosított tároló edénybe, pl. egy-egy 1100 ill. 240 l-es hulladétartályba össze ell gyűjteni, megelőzendő a szitá telítődését. Az elsődleges válogatás végén a gyűjtőtálcán fennmaradt és a földről összesöpört finom anyag épezi az elsődleges válogatás (13.) finom ategóriáját A másodlagos ategorizálás: a özepes szemcseméretű fració ( mm) anyagfajtá szerinti szétválogatása Az átlagminta teljes mennyiségéne elsődleges ategorizálását övetően a teljes özepes szemcseméretű fració ( mm) tömegét meg ell mérni, majd e fració mennyiségét egymást övető átlós negyedeléseel csöenteni ell. A másodlagos ategorizálásra erülő fraciórészlet tömege b. 40 g legyen, ha izárólag ategóriára történi a válogatás, és hozzávetőleg 60 g legyen, ha a özepes szemcseméretű fració válogatása alategóriára is megtörténi. A válogatandó özepes szemcseméretű fració-részlet pontos tömegét méréssel meg ell határozni. A mennyiségcsöentés aránya (r) a csöentett mennyiségű, azaz a szétválogatandó özepes szemcseméretű fració-részlet tömegéne és a teljes özepes szemcseméretű fració tömegéne hányadosaént apható. Ezt övetően a özepes szemcseméretű fració ategorizálását az alábbia szerint el ell végezni: A tartóeretből a 100 mm lyubőségű szitalap eltávolítását övetően, a 20 mm lyubőségű szitalapot a eret felső részébe, majd a is szemcseméretű hulladéot gyűjtő tálcát ez alá ell helyezni. A özepes szemcseméretű fraciórészletet is részleteben a szitára ell önteni, és a omponenseet ategóriá szerint a megfelelő tárolótartályoba ell helyezni. A teljes fraciórészlet másodlagos ategorizálását övetően a gyűjtőtálcán maradt is szemcseméretű alotóat ill. a földről összesöpört anyag tömegmérést övetően ezen fració tárolására szolgáló hulladétároló tartályba ell helyezni. Ez a másodlagos válogatás (13.) finom termée. A is szemcseméretű fraciót és a többi szétválogatott ategóriát hulladétároló edényeben, vagy erre a célra alalmas, nejlonzacsóban elülönítetten ell tárolni. Az egyes ategóriá és a is szemcseméretű fració tömegét meg ell mérni, majd számítással meg ell határozni a nagy szemcseméretű- és a özepes szemcseméretű alotó szétválogatása özben elveszett anyag tömegét. Enne ismeretében, a szárazanyag tartalom meghatározását övetően iszámítható a szárazanyagra vonatoztatott, valamint a nedves tömegösszetétel.

8 1.ábra: A mintaosztályozási művelete folyamatábrája Átlagminta (b. 500 g) agy szemcseméretű (durva) fració (> 100 mm) A AGY SZEMCSEMÉRETŰ FRAKCIÓ KATEGORIZÁLÁSA (SZÉTVÁLOGATÁS KÉZZEL) (ELSŐDLEGES KATEGORIZÁLÁS) 1. biológiailag lebomló hulladé 2. papír 3. arton 4. ompozit anyago 5. textíliá 6. higiéniai hulladé 7. műanyago 8. nem osztályozott éghető any. 9. üveg 10. fém 11. nem osztályozott éghetetlen any. 12. veszélyes hulladé 13. durva veszteség A nagy szemcseméretű fració szétválogatása alategóriára Elsődleges ategorizálás és szitálás Közepes szemcseméretű fració ( mm) Másodlagos ategorizálás és szitálás Közepes szemcseméretű fració mennyiségéne csöentése többszöri átlós negyedeléssel, r = 2, 4, 8. A CSÖKKETETT MEYISÉGŰ KÖZEPES SZEMCSEMÉRETŰ FRAKCIÓ KATEGORIZÁLÁSA (SZÉTVÁLOGATÁSA KÉZZEL) (MÁSODLAGOS KATEGORIZÁLÁS) 1. biológiailag lebomló hulladé 2. papír 3. arton 4. ompozit anyago 5. textíliá 6. higiéniai hulladé 7. műanyago 8. nem osztályozott éghető any. 9. üveg 10. fém 11. nem osztályozott éghetetlen any. 12. veszélyes hulladé 13. durva veszteség A csöentett mennyiségű özepes szemcseméretű hulladé szétválogatása alategóriára A 20 mm-es szitán fennmaradt nem válogatható és az áthullott anyagot tömegarányosan a 13. Finom fracióban figyelembe ell venni! Kis szemcseméretű (finom) fració (< 20 mm) Kategória: 13. Finom hulladé

9 3.4. Válogatószalaggal és vibrációs szitával végzett ategorizálás Géppel segített válogatás esetén az átlagminta ategorizálását szitálással és anélül is el lehet végezni. Szitálás nélüli esetben az átlagmintát is mennyiségenént a szalagra ell adni, ahonnan a 12 ategóriána megfelelő zsáoba, vagy edényebe ell a teljes válogatható hulladéot válogatni. A szalag végén a mérete miatt már nem válogatható finom anyag alotja a 13. finom ategóriát. Szitálással elvégzett ategorizálás esetén először gépi szitálással három fracióra ell bontani az átlagmintát: durva (> 100 mm), özepes ( mm), finom (< 20 mm). A durva fració teljes mennyiségét a szalagra feladva azt ategóriára ell szortírozni (elsődleges válogatás). A özepes fraciót a 3.3. pontban leírta szerint, átlós negyedeléssel le ell isebbíteni b. 40 g-ra. Ezt övetően is mennyiségenént ell a szalagra feladni és ategóriára válogatni (másodlagos válogatás). A szitálásor eletezett finom fració, ill. az elsődleges és a másodlagos válogatás során visszamaradt már nem válogatható anyag együtt alotja a (13.) finom ategóriát. 4. Kategóriá és ajánlott alategóriá megnevezése 1 BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK 1.1 ételhulladé (a csonto ivételével) 1.2 udvari és erti hulladé (virágo, falevele, sövény-nyesedé, stb.) 2 PAPÍROK 2.1 csomagolóanyago: papírzsáo, csomagolópapír 2.2 újságo-brosúrá: újságo, papírra nyomott hirdetése 2.3 magazino és fényes papírra nyomott hirdetése 2.4 egyéb papírfélé: borítéo, cégjelzése, számítógépes nyomtatványo 3 KARTOOK 3.1 sima csomagolóartono: tésztás és tojásos dobozo, joghurtos artono 3.2 hullámos csomagolóartono 3.3 egyéb artono 4 KOMPOZITOK 4.1 csomagolóanyago: ülönféle anyago (papír, műanyag, alumínium) ompozitjai, tetrabri (tej, gyümölcsleve), teás zacsó, stb. 4.2 egyéb ompozito 5 TEXTÍLIÁK 5.1 csomagolóanyago: háló gyümölcsö és zöldsége számára (hagyma, burgonya, stb.)

10 5.2 egyéb textíliá: ruhá és rongyo természetes szálasa (gyapjú, pamut, vászon, stb.) és műszálasa (harisnyá, utazó- és sporttásá, stb.) 6 HIGIÉIAI HULLADÉKOK 3.4 csomagolóanyago 3.5 egyéb higiéniai textíliá: pelená, haviötő, pamut tampono, papírzsebendő, háztartási papír 7 MŰAYAGOK 7.1 poliolefin filme (PE & PP): szupermaret zsáo, szemeteszsáo 7.2 átlátszó PVC palaco: sima vagy szénsavas ásványvíz, növényi olaj, ecet, tisztítószere, stb. 7.3 átlátszó PET palaco: szénsavas ásványvíz, üdítőitalo, stb. 7.4 poliolefin palaco: tej, mosószere, palacupao 7.5 átlátszatlan PVC palaco: növényi olaj, háztartási termée 7.6 átlátszatlan PET palaco 7.7 polisztirén-hab csomagolóanyago (PS): tojásos dobozo, tálcá, észülée csomagolása 7.8 egyéb műanyag csomagolás: foglalato, too, tejtermée dobozai, stb. 7.9 egyéb műanyag hulladé: erti öntözőcsöve, telefonártyá, játéo, stb. 8 EM OSZTÁLYOZOTT ÉGHETŐ HULLADÉK 8.1 csomagolóanyago: reesze, artono, sajtos dobozo, gyümölcsös tálcá 8.2 egyéb osztályozatlan éghető hulladé: fa (deszá, stb.), bőr (cipő, pénztárcá), gumi, csont 9 ÜVEGEK 9.1 zöld üveg csomagolóanyago: üvege, üvegedénye, palaco 9.2 átlátszó üveg csomagolóanyago: üvege, üvegedénye (befőtte, leváro), palaco 9.3 barna üveg csomagolóanyago: üvege, üvegedénye (befőtte, leváro), palaco 9.4 más színű üveg csomagolóanyago 9.5 egyéb üveghulladé: sima üveg, villanyörté 10 FÉMEK 10.1 vasfém csomagolás: bádogdobozo, burolato, üdítőitalo 10.2 egyéb vasfém hulladéo 10.3 alumínium csomagolás: italonzerve, háztartási alumínium (fólia, joghurt sapá, tálcá) 10.4 egyéb alumínium hulladé 10.5 egyéb fém csomagoláso 10.6 egyéb fém hulladéo: öntött tárgya (csapo, lábaso, rézdróto, stb.) 11 EM OSZTÁLYOZOTT ÉGHETETLE HULLADÉKOK 11.1 osztályozatlan éghetetlen csomagolóanyago

11 11.2 egyéb osztályozatlan éghetetlen hulladé: más ategóriába nem sorolt inert anyago (törmelé, ő, erámia, stb.) 12 VESZÉLYES HULLADÉKOK 12.1 lúgos eleme 12.2 eletrolit eleme 12.3 újratölthető eleme 12.4 gombeleme 12.5 aeroszolos spraye 12.6 növényvédő szereel szennyezett csomagolás 12.7 festéeel, laoal vagy oldószereel szennyezett csomagolás 12.8 gyógyszeripari csomagolás (gyógyszermaradéal vagy anélül) 12.9 motorolajjal szennyezett csomagolás (anná, szűrő) egyéb speciális hulladéal szennyezett csomagolás egyéb speciális hulladé egészségügyi tevéenységből származó speciális hulladé (fecsendő, perfúziós zacsó) 13 KIS SZEMCSEMÉRETŰ HULLADÉK (FIOM HULLADÉK) (< 20 mm) 13.1 nagyméretű finom hulladé (8 20 mm), a laossági hulladé összes omponense, amelye mérete 8 és 20 mm özött van (por, hamu, is papír- vagy üvegdarabo, stb.) 13.2 isméretű finom hulladé (< 8 mm), a laossági hulladé összes omponense, amely isebb, mint egy 8 mm-es négyzetes szitalyu (por, hamu, is papír- vagy üvegdarabo, stb.) 5. Az eredménye értéelése A vizsgálat célja, hogy a felmérendő területen (vagy gyűjtőörzetben) eletező hulladé 13 anyag ategóriájána nedves és száraz tömegarányána a várható értéét és szórását a mintá alapján megbecsüljü. (Alategóriára történő válogatás esetén azo nedves és száraz tömegarányána várható értéét és szórását ell megbecsülni). A várható értéet a mintá alapján számított egyszerű, vagy súlyozott átlaggal, míg a szórást a orrigált empirius szórással becsüljü. = 1 13 i = 1 W i - a 13 ategória indexe. (pl. 7 műanyag) - a vizsgálat során megmintázott gyűjtőjárműve száma, amennyiben a iértéelést a teljes vizsgálatra végezzü el. - az adott szetorból érező megmintázott gyűjtőjárműve száma, amennyiben csa a szetor összetételét szeretnén meghatározni. - a megmintázott gyűjtőjárműve sorszáma (a mintá sorszáma). - a -adi ategória nedves tömegaránya az i-edi minta esetén.

12 r i - a öztes fració mintaisebbítéséne az aránya. r i az = átlag min ta tömege az elsőlsődle en levá log atott ategóriá a min taisebbített öztes fració tömege összes tömege Az i-edi minta esetén egy adott ategória nedves tömegarányát a övetezőépp számíthatju i: W i az = elsőlsődle es vá log atási nedves tömeg + r * a másodlagos az átlag min ta teljes tömege i vá log atási nedves tömeg 13 = 1 W i = 1 m i - az i-edi minta esetén a -adi ategória szárazanyagtartalma. m i = az az adott ategória iszárított tömege adott ategória szárításra betett tömege C i - a -adi ategória száraz tömegaránya az i-edi mintában. Egy adott minta és adott ategória esetén először az átlagmintában lévő leválogatott hulladé nedves tömegét határozzu meg, majd ezt megszorozzu a mért szárazanyag tartalommal. Így minden egyes ategória száraz tömegét meg tudju határozni. Eze után az egyes ategóriá száraz tömegét osztju a teljes száraz tömeggel. C i ( az elsőlsődl. vá log atási nedves tömeg + ri * a másodl. vá log atási = a 13 ategória összesített száraz tömege nedves tömeg) * m i A vizsgálat elvégzése esetén legalább 5 gyűjtőjárművet meg ell mintázni. Minden egyes gyűjtőjármű, azaz minta reprezentálja azt a területet, amelyről a jármű a hulladéot begyűjtötte, ill. azoat a területeet is, amelye hasonló jellegűe. A iértéelés során ezeet a mintáat súlyozni lehet, azért, hogy az összesítésor a teljes felmérendő területre vonatozó hulladéarányoat helyesen tudju iszámítani. A súlyozást a laoso száma, vagy pedig a

13 eletező hulladé mennyiségéne az aránya alapján végezhetjü el. Ha például az adott gyűjtőjármű által reprezentált hulladé tömege (h), a teljes felmérendő területen pedig (H) tömegű hulladé eletezi, aor: X i - az i-edi minta súlyozása. X i hi i= 1 X i = = 1 H W - a -adi ategória nedves tömegarányána átlaga (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) W i= = 1 X W i i 13 = 1 W = 1 * S W - a -adi ategória nedves tömegarányána orrigált empirius szórása (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) S * W = i= 1 X i Wi W 1 2 A orrigált empirius szórás és az átlag egymáshoz viszonyított aránya jól ifejezi a hulladé inhomogenitását, ill. a mérési hibát is, mivel a szórás mindét hatás övetezménye lehet. S * W W C - a -adi ategória száraz tömegarányána átlaga (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) C i= = 1 X C i i 13 = 1 C = 1

14 * S C - a -adi ategória száraz tömegarányána orrigált empirius szórása (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) S * C = i= 1 X i Ci C 1 2 A orrigált empirius szórás és az átlag egymáshoz viszonyított aránya jól ifejezi a hulladé inhomogenitását, ill. sajnos a mérési hibát is, mivel a szórás mindét hatás övetezménye lehet. S * C C 6. A vizsgálati mintá épzése 6.1. A szárazanyag tartalom meghatározására szolgáló vizsgálati minta épzése A települési szilárd hulladé szárazanyag-tartalmát e szabvány szerint előészített átlagmintából ell meghatározni. A szárazanyag-tartalom meghatározható a szétválogatott ategóriára és alategóriára is. Adott ategóriára vonatozó vizsgálat esetén az alábbi mennyiségeet ell a szárazanyag-tartalom meghatározásához felhasználni (a vizsgálati minta tömege): 1. Biológiailag lebomló hulladé: 20 g 2. Kis szemcseméretű hulladé (< 20 mm): 4,5 g 3. Az összes többi ategóriára: 2 g A vizsgálati minta tömegét az adott ategória esetén b. 2/3 részben a durva fracióból (>100 mm) és 1/3 részben a özepes fracióból ( mm) ell összeállítani Vizsgálati minta észítése émiai vizsgálato céljára Vizsgálati minta észítése émiai vizsgálatohoz, ategóriá és alategóriá szerinti vizsgálatra A ategóriá, és/vagy alategóriá szerint válogatott, 105 ºC-on tömegállandóságig szárított hulladéo szemcseméretét egy vagy több lépésben megfelelő aprító-őrlő berendezéssel (- berendezéseel) 0,5 mm-nél isebbre ell csöenteni. Ezt övetően a vonatozó vizsgálati szabványo előírásai szerint ell eljárni Vizsgálati minta észítése émiai vizsgálatohoz, átlagos émiai összetétel meghatározására

15 Az egyes ategóriára és/vagy alategóriára szétválogatott hulladé egyes ategóriáiból és/vagy alategóriáiból a hulladé eredeti összetételével azonos tömegarányona megfelelő mintát ell összeállítani, 105 ºC-on tömegállandóságig szárítani, majd szemcseméretét egy vagy több lépésben megfelelő aprító-őrlő berendezéssel (-berendezéseel) 0,5 mm-nél isebbre ell csöenteni. Ezt övetően a vonatozó vizsgálati szabványo előírásai szerint ell eljárni Elemzési minta biológiai vizsgálato céljára Az adott vizsgálat szabványa szerint előészített minta.

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA Műszaki szakértői tanulmány () M ISKOLC, 2006 A tanulmány megvalósításában közreműködtek: Dr. Faitli József Prof. Dr. Csőke Barnabás László Tibor Győrfi

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Nagy Sándor 1, Cseppely Vivien 2 tanszéki mérnök MSc hallgató Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI

Részletesebben

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Gárdony 2004-04-30. Tartalomjegyzék 1. Szelektív hulladékgyűjtő létesítmények

Részletesebben

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 9. Készítette a Köztisztasági Egyesülés

Részletesebben

Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem

Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem Műanyagok újrahasznosítása írta Angyal, András Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Pannon Egyetem A digitális tananyag a Pannon Egyetemen a

Részletesebben

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére ISBN 963 210 246 0 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv

Részletesebben

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását.

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását. 1.SZ MELLÉKLET: A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ GYAKORLATI PÉLDÁK Az alább felsorolt példák a gyakorlati életben kizárólag a konkrét körülmények pontos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Demkó Csaba Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Környezetvédelmi tájékoztató anyag

Környezetvédelmi tájékoztató anyag www.biharikft.hu BIHARI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. H-4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond 1-1. Tel.: (00-36) 54/505-260, Fax: (00-36) 54/505-269 e-mail: biharikft@biharikft.hu Adószám: 13168487-2-09 UniCredit

Részletesebben

A rendelkezésre álló anyagok, eszközök. helyes tárolása, a felhasználandó anyagok. vizsgálata beépítés előtt

A rendelkezésre álló anyagok, eszközök. helyes tárolása, a felhasználandó anyagok. vizsgálata beépítés előtt Forrai Jánosné A rendelkezésre álló anyagok, eszközök helyes tárolása, a felhasználandó anyagok vizsgálata beépítés előtt A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON

SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON Prof. Dr. Csőke Barnabás 1 - Agatics Roland 2 - Dr. Alexa László 3 Dr. Bokányi Ljudmilla 4,1 Nagy Sándor

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 1. ELŐZMÉNYEK A nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének és kezelésének nyilvántartását,

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben