Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtákra történő válogatás útján.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtákra történő válogatás útján."

Átírás

1 Kiadás elte MAGYAR SZABVÁY MSZ Települési szilárd hulladéo vizsgálata. A minta előészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtára történő válogatás útján. Investigation of municipal wastes, Preparation of sample, characterisation of material composition by the selection of material categories Hivatozási szám: MSZ :2005 MAGYAR SZABVÁYÜGYI TESTÜLET (. oldal) Árategória:

2 MAGYAR SZABVÁY MSZ Az MSZ idolgozásában a övetező szaértő, szervezete vette részt: Misolci Egyetem, Eljárástechniai Tanszé Dr. Ágoston Csaba örnyezetvédelmi szaértő Az MSZ E idolgozását a övetező együttműödő szervezete támogattá: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3 Tartalomjegyzé Oldal 1. Alalmazási terület...hiba! A önyvjelző nem létezi. 2. Fogalommeghatározáso Az átlagminta ategorizálása: anyagfajtá szerinti szétválogatás (osztályozás) Kategóriá és ajánlott alategóriá megnevezése Az eredménye értéelése A vizsgálati mintá épzése... 14

4 1. Alalmazási terület Ez a módszer izárólag települési szilárd hulladéo maroszópius összetételéne meghatározására, és minta előészítésre alalmazható. em tárgya a szabványna a termelési hulladéo, az építési hulladéo, a radioatív, a robbanó- és a pirotechniai anyago hulladéaina minta előészítése. 2. Fogalom-meghatározáso 2.1. Települési szilárd hulladé E szabvány alalmazása szempontjából települési szilárd hulladé a ülönféle gyűjtőedényeben gyűjtött, a háztartásoból és intézményeből származó hulladé a termelési, lomtalanításból származó és az építezési hulladéo nélül Vizsgálat a települési szilárd hulladé jellemzésére Átfogó vizsgálat, melyne célja a felmérendő területen eletező települési szilárd hulladé jellemzése, melyne során legalább a hulladé szárazanyagra vonatoztatott maroszópius összetételét meghatározzá Felmérendő terület A felmérendő terület a hulladé összetételéne megismerését szüségessé tevő cél érdeében behatárolt földrajzi terület. Így például: -Ha egy hulladéezelő mű tervezéséhez szüséges adato megszerzése a cél, aor a felmérendő terület az a földrajzi terület, melyen eletező hulladéot a ésőbbieben a műben ívánjá ezelni. -Ha a vizsgálat célja az, hogy egy hulladéezeléssel foglalozó szervezet (gazdasági társaság, önormányzat, stb.) törvényi adatszolgáltatási ötelezettségéne eleget tegyen, aor a felmérendő terület a szervezet ezelésében lévő földrajzi terület Gyűjtőörzet (szetor) A gyűjtőörzet (szetor) a felmérendő terület egy, a vizsgálatsorozat megezdése előtt ijelölt része, melyet a vizsgálatsorozat szempontjából egységént ezelün. Az egyes gyűjtőörzeteet (szetoroat) célszerű úgy ijelölni, hogy az ott eletező hulladé homogén (özelítőleg azonos maroszópius összetételű) legyen, azaz azonos típusú laónegyede szerint, pl. tömbházas területe, ertes házas területe. A felmérendő területet e jellegzetes területe földrajzi elhelyezedése, pl. észaeleti, déli, stb. szerint is feloszthatju gyűjtőörzetere (szetorora) yersminta A vizsgálatra iválasztott gyűjtőjárműben felhalmozott települési szilárd hulladé Átlagminta E szabvány alalmazása szempontjából átlagminta a nyersmintából a az MSZ szabvány 6. pontja szerint előállított minta, melyne mennyisége eléri az MSZ szabvány 1. táblázatban előírt szüséges legisebb mennyiséget Települési szilárd hulladé ategóriá és alategóriá

5 A települési szilárd hulladéból anyagfajtá szerinti válogatással előállított csoportoat települési szilárd hulladé ategóriána (ategóriána) nevezzü. Az egyes ategóriába tartózó anyagfajtáat anyagi összetételü szerint további válogatással alcsoportora lehet bontani. Ezeet az alcsoportoat települési szilárd hulladé alategóriána (alategóriána) nevezzü. Az egyes ategóriáat és ajánlott alategóriá felsorolását a 4. pont tartalmazza Vizsgálati minta szárazanyag tartalom meghatározásához A szárazanyag tartalom meghatározására használt vizsgálati minta egy települési szilárd hulladé ategória vagy alategória szárazanyag tartalmána meghatározására elülönített megfelelő mennyiségű és homogenitású része Vizsgálati minta émiai vizsgálatohoz, ategóriá és alategóriá szerinti vizsgálatra Egy települési szilárd hulladé ategória vagy alategória émiai vizsgálatána céljára elülönített, megfelelő mennyiségű, homogenitású és az adott émiai vizsgálat elvégzéséhez megfelelően előészített része Vizsgálati minta émiai vizsgálatohoz, átlagos émiai összetétel meghatározására Az átlagos émiai összetétel meghatározása használt vizsgálati minta az egyes ategóriára (alategóriára) szétválogatott hulladé egyes ategóriáiból (alategóriáiból) a hulladé eredeti összetételével azonos tömegarányona megfelelően összeállított, megfelelő mennyiségű, homogenizált és az adott émiai vizsgálat elvégzéséhez megfelelően előészített része Vizsgálati minta biológiai vizsgálato céljára Az átlagmintána a vonatozó vizsgálati szabványo szerint elülönített és előészített része Jellemző Az anyag olyan tulajdonságai vagy sajátosságai, amelyeet mérése, összehasonlításo vagy megfigyelése alapján határozta meg Kontrollminta E szabvány szempontjából a ontrollminta az átlagmintána, vagy ategóriána, alategóriána osztásával előállított, azzal mindenben megegyező, előírás szerint tárolt és jelölt, ellenőrzés céljából elülönített minta, amely bizonyos idő eltelte után csa a vizsgálato egy részéne elvégzésére alalmas Ellenminta Olyan ontrollminta, amelyet a hulladé tulajdonosa tárol Homogenitás, heterogenitás: Egy tulajdonság vagy összetevő egyenletes eloszlásána mértée az anyag egész mennyiségében. Megjegyzés: Egy anyag lehet homogén egy tulajdonságra vagy összetevőre vonatozóan, míg egy másira nézve heterogén. Általában a mintavételi hiba fő oa a nem megfelelő homogenitás Az átlagminta elsődleges ategorizálása

6 Az elsődleges ategorizálás az átlagminta 100 mm nél nagyobb részeet tartalmazó fraciójána (durva hulladé) ategóriára történő szétválogatása A másodlagos ategorizálás A másodlagos ategorizálás az átlagminta 20 mm nél nagyobb, 100 mm nél isebb, özepes szemcseméret-fraciójána ategóriára történő szétválogatása. 3. Az átlagminta ategorizálása: anyagfajtá szerinti szétválogatása Az átlagminta anyag-ategóriára történő szétválogatását az átlagminta épzését övetően azonnal, vagy a minta megfelelő csomagolása esetén az átlagminta épzését övetően 24 órán belül el ell végezni. Az átlagminta ategorizálását lehetőség szerint a mintavétel helyszínén ell elvégezni. Ha erre nincs lehetőség (a feltétele, eszözö nem adotta), vagy más oból indoolt (pl. időjárási viszonyo), aor a megfelelően csomagolt átlagminta a mintavétel helyszínéről válogató-osztályozó üzembe szállítható. Az átlagmintát a válogatás során minden esetben a 4. pontban felsorolt ategóriára ell osztani. A ategóriá alategóriára történő válogatását a vizsgálatsorozat céljána figyelembe vételével nem szüséges minden esetben elvégezni Szüséges eszözö: -egy tiszta, betonpadlós, fedett terület, -egy legalább 1,2 m x 1,2 m-es válogatószita, szitatartó eret 2 db négyzetes nyílású síszitával (100 mm ill. 20 mm lyubőségű) és a finom hulladéot összegyűjtő tálcával.* -táramérleg 100g, vagy nagyobb felső méréshatárral, legalább 10g pontossággal, -hulladétároló edénye (hulladétároló tartályo), -nejlonzacsó, -védőesztyű, védő ruházat. *Megjegyzés: Egy 100 mm ill. 20 mm-es lyubőségű vibrációs szitához apcsolódó, a ézi válogatáshoz megfelelő szállítószalag is használható A szitafració előállítása és a 100 mm-nél nagyobb szemcséet tartalmazó, durva szemcseméretű fració anyagfajtá szerinti szétválogatása Az egyes ategóriába tartozó válogatott hulladéo számára elő ell észíteni a ategóriá szerinti fogadó hulladétároló tartályoat, melyeet egyértelműen meg ell jelölni, majd meg ell mérni a válogatásra erülő átlagminta tömegét. Megjegyzés: A gyaorlatban az átlagminta nagy mennyisége miatt több részletben erül a válogató asztalra, és így ezene a részmintána a tömegét méri. Az átlagminta tömege a részmintá tömegéne összege. Ezt övetően el ell végezni az átlagminta elsődleges ategorizálását, az alábbia szerint: A 100 mm-es lyubőségű szitát a tartóeret felső részére, a 20 mm-es lyubőségű szitát a eret özépső részére, a is szemcseméretű fraciót gyűjtő tálcát a eret alsó részére ell helyezni. Az átlagmintát is részleteben (b. 40 l) a felső szitára ell juttatni. El ell végezni a durva szemcseméretű fració ategóriá szerinti válogatását (elsődleges ategorizálását), vagyis a 100 mm-nél nagyobb szemcseméretű alotóat ézi válogatással

7 a megfelelő ategória számára ijelölt és egyértelműen azonosított hulladétároló tartályba ell juttatni. A szitán lévő hulladé gyaori everésével, lehetővé ell tenni a méret szerinti szétválasztását. Szabályos időözönént a özepes- és is szemcseméret fraciót (a 20 mm lyubőségű szitán, és a is szemcseméret fraciót gyűjtő tálcán összegyűlő anyagot) egy-egy erre a célra ijelölt, és egyértelműen azonosított tároló edénybe, pl. egy-egy 1100 ill. 240 l-es hulladétartályba össze ell gyűjteni, megelőzendő a szitá telítődését. Az elsődleges válogatás végén a gyűjtőtálcán fennmaradt és a földről összesöpört finom anyag épezi az elsődleges válogatás (13.) finom ategóriáját A másodlagos ategorizálás: a özepes szemcseméretű fració ( mm) anyagfajtá szerinti szétválogatása Az átlagminta teljes mennyiségéne elsődleges ategorizálását övetően a teljes özepes szemcseméretű fració ( mm) tömegét meg ell mérni, majd e fració mennyiségét egymást övető átlós negyedeléseel csöenteni ell. A másodlagos ategorizálásra erülő fraciórészlet tömege b. 40 g legyen, ha izárólag ategóriára történi a válogatás, és hozzávetőleg 60 g legyen, ha a özepes szemcseméretű fració válogatása alategóriára is megtörténi. A válogatandó özepes szemcseméretű fració-részlet pontos tömegét méréssel meg ell határozni. A mennyiségcsöentés aránya (r) a csöentett mennyiségű, azaz a szétválogatandó özepes szemcseméretű fració-részlet tömegéne és a teljes özepes szemcseméretű fració tömegéne hányadosaént apható. Ezt övetően a özepes szemcseméretű fració ategorizálását az alábbia szerint el ell végezni: A tartóeretből a 100 mm lyubőségű szitalap eltávolítását övetően, a 20 mm lyubőségű szitalapot a eret felső részébe, majd a is szemcseméretű hulladéot gyűjtő tálcát ez alá ell helyezni. A özepes szemcseméretű fraciórészletet is részleteben a szitára ell önteni, és a omponenseet ategóriá szerint a megfelelő tárolótartályoba ell helyezni. A teljes fraciórészlet másodlagos ategorizálását övetően a gyűjtőtálcán maradt is szemcseméretű alotóat ill. a földről összesöpört anyag tömegmérést övetően ezen fració tárolására szolgáló hulladétároló tartályba ell helyezni. Ez a másodlagos válogatás (13.) finom termée. A is szemcseméretű fraciót és a többi szétválogatott ategóriát hulladétároló edényeben, vagy erre a célra alalmas, nejlonzacsóban elülönítetten ell tárolni. Az egyes ategóriá és a is szemcseméretű fració tömegét meg ell mérni, majd számítással meg ell határozni a nagy szemcseméretű- és a özepes szemcseméretű alotó szétválogatása özben elveszett anyag tömegét. Enne ismeretében, a szárazanyag tartalom meghatározását övetően iszámítható a szárazanyagra vonatoztatott, valamint a nedves tömegösszetétel.

8 1.ábra: A mintaosztályozási művelete folyamatábrája Átlagminta (b. 500 g) agy szemcseméretű (durva) fració (> 100 mm) A AGY SZEMCSEMÉRETŰ FRAKCIÓ KATEGORIZÁLÁSA (SZÉTVÁLOGATÁS KÉZZEL) (ELSŐDLEGES KATEGORIZÁLÁS) 1. biológiailag lebomló hulladé 2. papír 3. arton 4. ompozit anyago 5. textíliá 6. higiéniai hulladé 7. műanyago 8. nem osztályozott éghető any. 9. üveg 10. fém 11. nem osztályozott éghetetlen any. 12. veszélyes hulladé 13. durva veszteség A nagy szemcseméretű fració szétválogatása alategóriára Elsődleges ategorizálás és szitálás Közepes szemcseméretű fració ( mm) Másodlagos ategorizálás és szitálás Közepes szemcseméretű fració mennyiségéne csöentése többszöri átlós negyedeléssel, r = 2, 4, 8. A CSÖKKETETT MEYISÉGŰ KÖZEPES SZEMCSEMÉRETŰ FRAKCIÓ KATEGORIZÁLÁSA (SZÉTVÁLOGATÁSA KÉZZEL) (MÁSODLAGOS KATEGORIZÁLÁS) 1. biológiailag lebomló hulladé 2. papír 3. arton 4. ompozit anyago 5. textíliá 6. higiéniai hulladé 7. műanyago 8. nem osztályozott éghető any. 9. üveg 10. fém 11. nem osztályozott éghetetlen any. 12. veszélyes hulladé 13. durva veszteség A csöentett mennyiségű özepes szemcseméretű hulladé szétválogatása alategóriára A 20 mm-es szitán fennmaradt nem válogatható és az áthullott anyagot tömegarányosan a 13. Finom fracióban figyelembe ell venni! Kis szemcseméretű (finom) fració (< 20 mm) Kategória: 13. Finom hulladé

9 3.4. Válogatószalaggal és vibrációs szitával végzett ategorizálás Géppel segített válogatás esetén az átlagminta ategorizálását szitálással és anélül is el lehet végezni. Szitálás nélüli esetben az átlagmintát is mennyiségenént a szalagra ell adni, ahonnan a 12 ategóriána megfelelő zsáoba, vagy edényebe ell a teljes válogatható hulladéot válogatni. A szalag végén a mérete miatt már nem válogatható finom anyag alotja a 13. finom ategóriát. Szitálással elvégzett ategorizálás esetén először gépi szitálással három fracióra ell bontani az átlagmintát: durva (> 100 mm), özepes ( mm), finom (< 20 mm). A durva fració teljes mennyiségét a szalagra feladva azt ategóriára ell szortírozni (elsődleges válogatás). A özepes fraciót a 3.3. pontban leírta szerint, átlós negyedeléssel le ell isebbíteni b. 40 g-ra. Ezt övetően is mennyiségenént ell a szalagra feladni és ategóriára válogatni (másodlagos válogatás). A szitálásor eletezett finom fració, ill. az elsődleges és a másodlagos válogatás során visszamaradt már nem válogatható anyag együtt alotja a (13.) finom ategóriát. 4. Kategóriá és ajánlott alategóriá megnevezése 1 BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK 1.1 ételhulladé (a csonto ivételével) 1.2 udvari és erti hulladé (virágo, falevele, sövény-nyesedé, stb.) 2 PAPÍROK 2.1 csomagolóanyago: papírzsáo, csomagolópapír 2.2 újságo-brosúrá: újságo, papírra nyomott hirdetése 2.3 magazino és fényes papírra nyomott hirdetése 2.4 egyéb papírfélé: borítéo, cégjelzése, számítógépes nyomtatványo 3 KARTOOK 3.1 sima csomagolóartono: tésztás és tojásos dobozo, joghurtos artono 3.2 hullámos csomagolóartono 3.3 egyéb artono 4 KOMPOZITOK 4.1 csomagolóanyago: ülönféle anyago (papír, műanyag, alumínium) ompozitjai, tetrabri (tej, gyümölcsleve), teás zacsó, stb. 4.2 egyéb ompozito 5 TEXTÍLIÁK 5.1 csomagolóanyago: háló gyümölcsö és zöldsége számára (hagyma, burgonya, stb.)

10 5.2 egyéb textíliá: ruhá és rongyo természetes szálasa (gyapjú, pamut, vászon, stb.) és műszálasa (harisnyá, utazó- és sporttásá, stb.) 6 HIGIÉIAI HULLADÉKOK 3.4 csomagolóanyago 3.5 egyéb higiéniai textíliá: pelená, haviötő, pamut tampono, papírzsebendő, háztartási papír 7 MŰAYAGOK 7.1 poliolefin filme (PE & PP): szupermaret zsáo, szemeteszsáo 7.2 átlátszó PVC palaco: sima vagy szénsavas ásványvíz, növényi olaj, ecet, tisztítószere, stb. 7.3 átlátszó PET palaco: szénsavas ásványvíz, üdítőitalo, stb. 7.4 poliolefin palaco: tej, mosószere, palacupao 7.5 átlátszatlan PVC palaco: növényi olaj, háztartási termée 7.6 átlátszatlan PET palaco 7.7 polisztirén-hab csomagolóanyago (PS): tojásos dobozo, tálcá, észülée csomagolása 7.8 egyéb műanyag csomagolás: foglalato, too, tejtermée dobozai, stb. 7.9 egyéb műanyag hulladé: erti öntözőcsöve, telefonártyá, játéo, stb. 8 EM OSZTÁLYOZOTT ÉGHETŐ HULLADÉK 8.1 csomagolóanyago: reesze, artono, sajtos dobozo, gyümölcsös tálcá 8.2 egyéb osztályozatlan éghető hulladé: fa (deszá, stb.), bőr (cipő, pénztárcá), gumi, csont 9 ÜVEGEK 9.1 zöld üveg csomagolóanyago: üvege, üvegedénye, palaco 9.2 átlátszó üveg csomagolóanyago: üvege, üvegedénye (befőtte, leváro), palaco 9.3 barna üveg csomagolóanyago: üvege, üvegedénye (befőtte, leváro), palaco 9.4 más színű üveg csomagolóanyago 9.5 egyéb üveghulladé: sima üveg, villanyörté 10 FÉMEK 10.1 vasfém csomagolás: bádogdobozo, burolato, üdítőitalo 10.2 egyéb vasfém hulladéo 10.3 alumínium csomagolás: italonzerve, háztartási alumínium (fólia, joghurt sapá, tálcá) 10.4 egyéb alumínium hulladé 10.5 egyéb fém csomagoláso 10.6 egyéb fém hulladéo: öntött tárgya (csapo, lábaso, rézdróto, stb.) 11 EM OSZTÁLYOZOTT ÉGHETETLE HULLADÉKOK 11.1 osztályozatlan éghetetlen csomagolóanyago

11 11.2 egyéb osztályozatlan éghetetlen hulladé: más ategóriába nem sorolt inert anyago (törmelé, ő, erámia, stb.) 12 VESZÉLYES HULLADÉKOK 12.1 lúgos eleme 12.2 eletrolit eleme 12.3 újratölthető eleme 12.4 gombeleme 12.5 aeroszolos spraye 12.6 növényvédő szereel szennyezett csomagolás 12.7 festéeel, laoal vagy oldószereel szennyezett csomagolás 12.8 gyógyszeripari csomagolás (gyógyszermaradéal vagy anélül) 12.9 motorolajjal szennyezett csomagolás (anná, szűrő) egyéb speciális hulladéal szennyezett csomagolás egyéb speciális hulladé egészségügyi tevéenységből származó speciális hulladé (fecsendő, perfúziós zacsó) 13 KIS SZEMCSEMÉRETŰ HULLADÉK (FIOM HULLADÉK) (< 20 mm) 13.1 nagyméretű finom hulladé (8 20 mm), a laossági hulladé összes omponense, amelye mérete 8 és 20 mm özött van (por, hamu, is papír- vagy üvegdarabo, stb.) 13.2 isméretű finom hulladé (< 8 mm), a laossági hulladé összes omponense, amely isebb, mint egy 8 mm-es négyzetes szitalyu (por, hamu, is papír- vagy üvegdarabo, stb.) 5. Az eredménye értéelése A vizsgálat célja, hogy a felmérendő területen (vagy gyűjtőörzetben) eletező hulladé 13 anyag ategóriájána nedves és száraz tömegarányána a várható értéét és szórását a mintá alapján megbecsüljü. (Alategóriára történő válogatás esetén azo nedves és száraz tömegarányána várható értéét és szórását ell megbecsülni). A várható értéet a mintá alapján számított egyszerű, vagy súlyozott átlaggal, míg a szórást a orrigált empirius szórással becsüljü. = 1 13 i = 1 W i - a 13 ategória indexe. (pl. 7 műanyag) - a vizsgálat során megmintázott gyűjtőjárműve száma, amennyiben a iértéelést a teljes vizsgálatra végezzü el. - az adott szetorból érező megmintázott gyűjtőjárműve száma, amennyiben csa a szetor összetételét szeretnén meghatározni. - a megmintázott gyűjtőjárműve sorszáma (a mintá sorszáma). - a -adi ategória nedves tömegaránya az i-edi minta esetén.

12 r i - a öztes fració mintaisebbítéséne az aránya. r i az = átlag min ta tömege az elsőlsődle en levá log atott ategóriá a min taisebbített öztes fració tömege összes tömege Az i-edi minta esetén egy adott ategória nedves tömegarányát a övetezőépp számíthatju i: W i az = elsőlsődle es vá log atási nedves tömeg + r * a másodlagos az átlag min ta teljes tömege i vá log atási nedves tömeg 13 = 1 W i = 1 m i - az i-edi minta esetén a -adi ategória szárazanyagtartalma. m i = az az adott ategória iszárított tömege adott ategória szárításra betett tömege C i - a -adi ategória száraz tömegaránya az i-edi mintában. Egy adott minta és adott ategória esetén először az átlagmintában lévő leválogatott hulladé nedves tömegét határozzu meg, majd ezt megszorozzu a mért szárazanyag tartalommal. Így minden egyes ategória száraz tömegét meg tudju határozni. Eze után az egyes ategóriá száraz tömegét osztju a teljes száraz tömeggel. C i ( az elsőlsődl. vá log atási nedves tömeg + ri * a másodl. vá log atási = a 13 ategória összesített száraz tömege nedves tömeg) * m i A vizsgálat elvégzése esetén legalább 5 gyűjtőjárművet meg ell mintázni. Minden egyes gyűjtőjármű, azaz minta reprezentálja azt a területet, amelyről a jármű a hulladéot begyűjtötte, ill. azoat a területeet is, amelye hasonló jellegűe. A iértéelés során ezeet a mintáat súlyozni lehet, azért, hogy az összesítésor a teljes felmérendő területre vonatozó hulladéarányoat helyesen tudju iszámítani. A súlyozást a laoso száma, vagy pedig a

13 eletező hulladé mennyiségéne az aránya alapján végezhetjü el. Ha például az adott gyűjtőjármű által reprezentált hulladé tömege (h), a teljes felmérendő területen pedig (H) tömegű hulladé eletezi, aor: X i - az i-edi minta súlyozása. X i hi i= 1 X i = = 1 H W - a -adi ategória nedves tömegarányána átlaga (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) W i= = 1 X W i i 13 = 1 W = 1 * S W - a -adi ategória nedves tömegarányána orrigált empirius szórása (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) S * W = i= 1 X i Wi W 1 2 A orrigált empirius szórás és az átlag egymáshoz viszonyított aránya jól ifejezi a hulladé inhomogenitását, ill. a mérési hibát is, mivel a szórás mindét hatás övetezménye lehet. S * W W C - a -adi ategória száraz tömegarányána átlaga (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) C i= = 1 X C i i 13 = 1 C = 1

14 * S C - a -adi ategória száraz tömegarányána orrigált empirius szórása (a teljes vizsgálatra, vagy csa egy szetorra) S * C = i= 1 X i Ci C 1 2 A orrigált empirius szórás és az átlag egymáshoz viszonyított aránya jól ifejezi a hulladé inhomogenitását, ill. sajnos a mérési hibát is, mivel a szórás mindét hatás övetezménye lehet. S * C C 6. A vizsgálati mintá épzése 6.1. A szárazanyag tartalom meghatározására szolgáló vizsgálati minta épzése A települési szilárd hulladé szárazanyag-tartalmát e szabvány szerint előészített átlagmintából ell meghatározni. A szárazanyag-tartalom meghatározható a szétválogatott ategóriára és alategóriára is. Adott ategóriára vonatozó vizsgálat esetén az alábbi mennyiségeet ell a szárazanyag-tartalom meghatározásához felhasználni (a vizsgálati minta tömege): 1. Biológiailag lebomló hulladé: 20 g 2. Kis szemcseméretű hulladé (< 20 mm): 4,5 g 3. Az összes többi ategóriára: 2 g A vizsgálati minta tömegét az adott ategória esetén b. 2/3 részben a durva fracióból (>100 mm) és 1/3 részben a özepes fracióból ( mm) ell összeállítani Vizsgálati minta észítése émiai vizsgálato céljára Vizsgálati minta észítése émiai vizsgálatohoz, ategóriá és alategóriá szerinti vizsgálatra A ategóriá, és/vagy alategóriá szerint válogatott, 105 ºC-on tömegállandóságig szárított hulladéo szemcseméretét egy vagy több lépésben megfelelő aprító-őrlő berendezéssel (- berendezéseel) 0,5 mm-nél isebbre ell csöenteni. Ezt övetően a vonatozó vizsgálati szabványo előírásai szerint ell eljárni Vizsgálati minta észítése émiai vizsgálatohoz, átlagos émiai összetétel meghatározására

15 Az egyes ategóriára és/vagy alategóriára szétválogatott hulladé egyes ategóriáiból és/vagy alategóriáiból a hulladé eredeti összetételével azonos tömegarányona megfelelő mintát ell összeállítani, 105 ºC-on tömegállandóságig szárítani, majd szemcseméretét egy vagy több lépésben megfelelő aprító-őrlő berendezéssel (-berendezéseel) 0,5 mm-nél isebbre ell csöenteni. Ezt övetően a vonatozó vizsgálati szabványo előírásai szerint ell eljárni Elemzési minta biológiai vizsgálato céljára Az adott vizsgálat szabványa szerint előészített minta.

A TSZH különböző méretű és összetételű, szerves és szervetlen, szilárd halmazállapotú anyagok keveréke, amely a települések

A TSZH különböző méretű és összetételű, szerves és szervetlen, szilárd halmazállapotú anyagok keveréke, amely a települések A TSZH különböző méretű és összetételű, szerves és szervetlen, szilárd halmazállapotú anyagok keveréke, amely a települések lakóépületeiben és üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben vagy

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA Műszaki szakértői tanulmány () M ISKOLC, 2006 A tanulmány megvalósításában közreműködtek: Dr. Faitli József Prof. Dr. Csőke Barnabás László Tibor Győrfi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK RÉSZLETES

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK RÉSZLETES TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK RÉSZLETES ÖSSZETÉTELÉNEK ELEMZÉSE Műszaki szakértői tanulmány (4060581) M ISKOLC, 2006 V ESZÉLYES HULLADÉKÉGETŐ M Ű I PERNYE KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE 0

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel.

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Kiadás kelte MAGYAR SZABVÁNY MSZ 21976-1 Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Investigation of municipal wastes, Sampling Hivatkozási szám: MSZ 21976-1:2005 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

A beadásra kerülő feladat tartalmazzon mindent, ami ebben a mintában benne van.

A beadásra kerülő feladat tartalmazzon mindent, ami ebben a mintában benne van. A beadásra erülő feladat tartalmazzon mindent ami ebben a mintában benne van. EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöi Intézet 009-010. 1. félév Salamon Endre XJFQJA Építőmérnöi sza Nappali

Részletesebben

Méréstechnika és monitoring 32. ÁV Tétel

Méréstechnika és monitoring 32. ÁV Tétel Méréstechnika és monitoring 32. ÁV Tétel 32. Környezeti monitoring rendszerek Területi és települési környezetvédelem adatigényei. A mérendő paraméterek. Észlelő hálózat és észlelési gyakoriság tervezése.

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Gyűjtési útmutató. Hulladékpapír, dobozok. Fehér üveg. Színes üveg

Gyűjtési útmutató. Hulladékpapír, dobozok. Fehér üveg. Színes üveg Gyűjtési útmutató Mivel a gyűjtési frakciók regionálisan igen különbözőek lehetnek, itt a használt anyagok gyűjtésére vonatkozó legszokványosabb változatok moduljait mutatjuk be, amelyeket a regionális

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás Összeállította: Prof.Dr Dr.Csőke Barnabás Előadó: Bokor Veronika kommunális üzemvezető Koordinátor: VERTIKÁL Rt., Polgárdi Témafelelős:

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0136 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hulladé//30/Ksz//Ált Hulladékgazdálkodás szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A kor követelményeit figyelembe véve a szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgazdálkodási célok egyik elengedhetetlen eleme. A háztartásokban keletkező hulladékok nagy

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője II. Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok) A CsK kód felépítése: 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód 2 3. karakter:

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL 01/2008:20236 javított 8.3 2.2.36. AZ IONKONCENRÁCIÓ POENCIOMERIÁ MEGHAÁROZÁA IONZELEKÍ ELEKRÓDOK ALKALMAZÁÁAL Az onszeletív eletród potencálja (E) és a megfelelő on atvtásána (a ) logartmusa özött deáls

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT) 6 Digitális Fourier-analizátoro (DFT - FFT) Eze az analizátoro digitális műödésűe és a Fourier-transzformálás elvén alapulna. A digitális Fourier analizátoro a folytonos időfüggvény mintavételezett jeleit

Részletesebben

E szabvány tárgya a takarmányozási célra forgalomba hozott, biológiailag érett száraz, morzsolt kukorica.

E szabvány tárgya a takarmányozási célra forgalomba hozott, biológiailag érett száraz, morzsolt kukorica. Morzsolt kukorica takarmányozási célra MSZ 12540 Shelled maize for animal feeding E szabvány tárgya a takarmányozási célra forgalomba hozott, biológiailag érett száraz, morzsolt kukorica. 1. Fogalommeghatározások

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Műanyagok és környezetvédelem

Műanyagok és környezetvédelem Műanyagok és környezetvédelem 1 Vázlat Műanyagok és környezet mennyiség energia Megoldás életút-analízis megelőzés, tervezés újrafeldolgozás kémiai hasznosítás égetés Biológiailag lebontható polimerek

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából 400*250*40 méretû 1 / 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés...2 2. Méretek...2 3. Alkalmazási terület...3 4. Beépítési technológia...3 5. Minőségi követelmények...4 5.1. Szemrevételezéssel ellenőrizhető

Részletesebben

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly A kutató munka a TÁMOP 4.2.1.B 10/2/KONV 2010 0001 jelű projekt

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

FELÜLETEK RADIOAKTÍV SZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dörzsmintavétel A felületről

FELÜLETEK RADIOAKTÍV SZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dörzsmintavétel A felületről 81хГ*ЭО tl4.s7fcs4&k2 * FELÜLETEK RADIOAKTÍV SZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dörzsmintavétel A felületről 19391/1-81 WO» Определение радиоактивных загрязнения поверхностей. Отбор проб трением с плоских

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI Dr. Pásztor Endre SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI A probléma felvetése, bevezetése. Az ideális termius hatáso (η tid ) folytonosan növeszi a ompresszor

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projet eretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK 2012. 10.29.

GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK 2012. 10.29. 1 GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK 2012. 10.29. Laborvizsgálatok 2 Talajazonosító vizsgálatok Víztartalom Szemeloszlás Konzisztencia határok Térfogatsűrűség Hidraulikai jellemzők vizsgálata Áteresztőképesség Összenyomódási

Részletesebben

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 BIZTONSÁ G l AD A TLAP, (A 2000. évi XXV. törvény és 44/2000. EüM rendelet szerint) ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 Készítés dátuma 18.10.2001 Nyomtatás Dátuma 13.02.2002 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁGA/ÁLLALAT

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 42. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/111 számú előírás (2. kiadás 2006.) Emberi fogyasztásra szánt egyes

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 3-1-86/424 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az étkezési kazeinek és kazeinátok

Részletesebben

A motorfűrészeknél használt környezetbarát lánckenőanyagok alkalmasságának ellenőrzése KÖVETELMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

A motorfűrészeknél használt környezetbarát lánckenőanyagok alkalmasságának ellenőrzése KÖVETELMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik Spremberger Straße 1 D 64823 Groß-Umstadt E-mail:info@kwf-online.de A motorfűrészeknél használt környezetbarát lánckenőanyagok alkalmasságának ellenőrzése KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Parti Pack Papírfeldolgozó KFT

Parti Pack Papírfeldolgozó KFT Csomagolóanyag gytóüzem: Poharak Műanyag Műanyag poh 0,8 dl fehér 100 4200 DB 2,41 Ft Műanyag poh 1 dl fehér 100 3000 DB 2,48 Ft Műanyag poh 1 dl víztiszta 50 3000 DB 2,85 Ft Műanyag poh 1,6 dl barna 100

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

HUlladékgazdálkodás1. 1. Előadás

HUlladékgazdálkodás1. 1. Előadás HUlladékgazdálkodás1. 1. Előadás Tantárgyi követelmények: A kiadott temetika szerint (vki.ejf.hu-n elérhető): -Aláírás: - Évközi zárthelyik megírása, mindegyik legalább elégséges - Évközi feladat beadása,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA 2015. JÚLIUS 9. NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSE: AZ ALFÖLD

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m) BEÁLLÍTÁS ADAT Minta leírás Barna iszap Előkészítési módszer magmintából Részecske-sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett / Mért Feltételezett Betöltés sorrend információ Kezdeti mérések (gyűrű) Terhelési

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

A hulladék gyűjtése Gyűjtés

A hulladék gyűjtése Gyűjtés A hulladék gyűjtése Gyűjtés Gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Részletesebben

Csomagolás technika 13

Csomagolás technika 13 Csomagolás technika 13 Ön melyiket választja? Papír vagy nylon? Ha csomagolásról van szó, akkor legalább akkora választékkal találkozhatunk, mint a termékeknél, amit bele kell csomagolni. De papírt vagy

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 2. fejezet: A roskadás

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben