BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési alap ). A befektetési alap nyíltvégű. Az alap rövidített neve Optimal Balanced és neve rövidítése AFCE OB A befektetési alapot én hozta létre az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., székhelye Bratislava, Pribinova 10 (a fenti cím megegyezik az alap központjának címével), IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sa, betétszám: 2637/B én (a továbbiakban mint "alapkezelő"). A befektetési alap futamideje határozatlan idejű. Az alap azonosító ISIN kódja SK A letétkezelő neve Československá obchodná banka, a.s., székhelye Bratislava, Michalská 18, IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, betétszám: 168/B, Részleg: Po A befektetési alap könyvvizsgálója a Deloitte Audit s.r.o. (Kft), székhelye: Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO/statisztikai számjel: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro., betétszám 4444/B Az alapkezelő a MetLife csoport tagja. A vállalatok legnagyobb részét érintő összevont számviteli mérleget az MetLife, Inc. társaság készíti, székhelye az Amerikai Egyesült Államok. A szlovákiai vállalatok csoportját érintő összevont könyvviteli mérleget az Amslico poisťovňa Alico a.s. készíti, székhelye Bratislava, Pribinova A befektetéssel kapcsolatos információk 2.1. A befektetési alap célja a befektetések nagyobb értéknövekmény elérése hosszú, négy-hét éves távlatban, melyet a tőkehozam, valamint az értékpapírok tőkehozamából származó hozamok tesznek ki az adott portfólióban. A portfólióban főként közép- és kelet-európai kibocsátókkal kapcsolatos a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia-Montenegró, Törökország, az Oroszországi Föderáció, Litvánia, Lettország, Észtország, Ukrajna, Ausztria, Macedónia (a továbbiakban mint célországok ) pénznemeiben valamint EUR és USD-ban kibocsátott részvény és kötvény alapú befektetések szerepelnek. A portfólióban olyan, az adott régión kívül tevékenykedő kibocsátó kötvényalapú befektetése is szerepelhet, mely a közép- és kelet-európai régió valamely helyi pénznemében került kibocsátásra Az alap vagyonának befektetése nem korlátozódik konkrét ágazatokra, sem csupán pénzpiaci index követésére A befektetési alap a Szlovák Köztársaság 594/2003 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban főként olyan pénzpiaci eszközökbe kíván befektetni, mint a célországok pénznemében valamint EUR és USD-ban denominált értékpapírok. A befektetési alap a célországok állampapírjaiba, és a célországokban honos vállalatok kötvényeibe fektet be. A befektetési alap ezen kívül a portfóliójába a célországokban honos vállalatok részvényei, valamint az ún. Exchange Traded Funds (ETF) -ek, index certifikátok, befektetési alapok befektetési jegyeit sorolhatja be, amelyek célja a célországok részvényindexei követése. Az indexeket beleértve a részvények a befektetési alap vagyonának legalább 34%-át és legfeljebb 66%-át alkothatják. A származtatott eszközök a befektetés effektív irányítására, valamint a befektetési alap vagyonának befektetési célkitűzései elérésére szolgálnak. Az alap vagyonkezelője nem feltételezi a portfólió gyakori változását A befektetési alap négy-hét éves befektetési távlatra tervező befektetők számára ajánlott, akik a magasabb hozam elérése érdekében magasabb kockázatvállalásra hajlandók, amelyet a nagyobb értékingadozás jelent. A portfóliót képező befektetési eszközök értéke a következő kockázatoknak van kitéve: Devizakockázat a külföldi pénznemben denominált befektetés értéke csökken az euró erősödése esetében az adott külföldi devizához viszonyítva. E tényező jelentős hatással bír a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására. Részvénypiaci kockázat esetleges negatív befektetői hangulat kialakulása a részvénypiacokon, melyet különböző makro- és mikroekonómiai, valamint geopolitikai események befolyásolhatnak. E tényező jelentős hatással bír a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására. Kamatkockázat a piaci kamatlábak növekedése esetén a kötvény típusú értékpapírok névértéke csökken. E tényező átlagos mértékben befolyásolja a befektetési alapban lévő vagyon értékét. Partnerkockázat a partner értékpapírok vásárlása/eladása esetén nem adja át az értékpapírokat/pénzügyi eszközöket időben és teljes egészében. E tényező befolyása alacsony a befektetési alapban lévő vagyon értékére. A kibocsátó hitelképességének kockázata a kibocsátó hitelképességének romlása növeli a befektetők hozamelvárásait, ami a kötvénytípusú értékpapírok értékének romlását eredményezi. Az alap vagyonába jelentős külföldi és hazai kibocsátók kötvényei kerülnek, ezért e tényező befolyása a befektetési alapban lévő vagyon értékére átlagos mértékű. Hitelkockázat a kötvénytípusú értékpapír kibocsátója nem lesz képes időben és teljes mértékben eleget tenni kötelezettségeinek. Az alap vagyonába jelentős külföldi és hazai kibocsátók kötvényei valamint államkötvények kerülnek. E tényező hatása az alapban levő vagyon értékére az alacsonytól a közepes mértékűig terjedhet. Likviditási kockázat az értékpapírt nem sikerül piaci áron értékesíteni, ami csökkenti a befektetési egység értékét. E tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására alacsony. A befektetési alapban lévő vagyon alakulását ugyancsak kis mértékben befolyásolják a következő kockázati tényezők: annak kockázata, hogy az a személy, aki a befektetési alap vagyonát letétben, vagy kezelésben tartja, fizetésképtelenné válik, vagy nem megfelelő gondossággal jár el, továbbá annak kockázata, hogy a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke EUR alá csökken, és a SzNB - 1 -

2 visszavonhatja az alapkezelő engedélyét a befektetési alap létrehozására. Pénzügyi kölcsönöket vagy hiteleket a befektetési alapban lévő vagyon javára az alapkezelő csak abban az esetben vehet föl, amennyiben az összhangban van a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeivel és a kezelési szabályzattal. A befektetés értéke növekvő és csökkenő tendenciát mutathat, a befektetett összeg megtérülése nem garantált A befektetési jegyek aktuális árfolyamát olyan tényezők befolyásolhatják jelentősen, mint például elsősorban az euró árfolyamának alakulása a befektetési alap eszközeinek kibocsátási pénznemeivel szemben, továbbá a befektetési eszközök névértékének változása, a piaci kamatlábak változásai a befektetési alap által megvásárolt értékpapírok kibocsátási pénznemei esetében, valamint a kötvény típusú értékpapírok kibocsátója kötelezettségei teljesítésének elmulasztása Az alap kezelése alkalmazkodik az alábbi viszonyítási mutatókhoz/ benchmarkokhoz. Viszonyítási mutató / Benchmark: 50% MSCI Emerging Europe részvényindex +, 12,5% Lengyel Államkötvény Index + 12,5% Magyar Államkötvény Index + 12,5% Cseh Államkötvény Index +7,5% Szlovák Államkötvény Index +5% EURIBOR 1 W Díjak* A Díjak* magukban foglalják az alapkezelői díjat a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díjat, valamint a külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjait Harmadik személyek nem biztosítanak garanciát a befektetők védelme céljából. Az alap teljesítménye az alábbi években: Az alap teljesítménye a nettó eszközértékből (NAV) kerül kiszámításra, valamennyi, az alapkezeléssel, a befektetési jegyek visszaadásával és jegyzésével kapcsolatos díj levonása után. A teljesítmény a vétel és eladás adózást megelőző hozamából kerül kiszámításra. A befektetési alap teljesítménye a január 1-ig terjedő időszakban a NAV értékek alapján, 30,1260 SKK/EUR váltási árfolyamon, SKKról EUR-ra történő átszámítását követően került kiszámításra. Éves eredményesség %- ban megadva 2006* az alap létrehozása óta p.a. EUR 2,49 10,28-41,22 34,92 14,13 0,48 *teljesítmény az alap létrehozása óta A befektetési alapok teljesítményét a befektetési jegyek kezelésével, kiadásával ill. visszaadásával kapcsolatos illetékek levonása után számítjuk ki, adózás előtt. Optimal Balanced * az alap létrehozása óta (p.a.) EUR A vagyon értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok: - 2 -

3 A befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke a befektetési alap létrehozásától az adott naptári év december 31-ig 2006.év ,94 EUR 2007.év ,59 EUR 2008.év ,11 EUR év ,01 EUR 2010.év ,45 EUR A befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozam a befektetési alap létrehozásától az adott naptári évre vonatkozóan 2006.év ,39 EUR 2007.év ,47 EUR 2008.év ,58 EUR év ,80 EUR év ,30 EUR A befektetési alap vagyona értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok nem jelzik előre e mutatók jövőbeni várható alakulását. 3. Gazdasági információk A befektetési alapokból származó jövedelem adózására az hatályos adózással kapcsolatos jogszabályok vonatkoznak. Természetes személyek esetében a tőkejövedelmet a befektetési jegy kifizetéséből származó jövedelem képezi, melyből a befektetési jegy tulajdonos által befizetett összeg levonásra került. Ez, a Szlovák Köztársaság területéről származó jövedelem szlovákiai adólevonás tárgyát képezi. E levonásra kerülő adó jövedelemadó-előlegnek tekinthető és az adóbevallás benyújtásakor abban összevonható. A befektetési alapban elhelyezett vagyonból származó jövedelem a SZK törvényei értelmében adóköteles, mely levonása által az adóalany teljesíti adózási kötelességét. A részletek, ill. a fenti általános adózási eljárástól történő eltérések esetében a hatályos jövedelemadóról szóló jogszabályok és a kettős adózás elkerülésére irányuló nemzetközi szerződések értelmében kell eljárni. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonosnak kétségei vannak az adózás rendjét illetően, tanácsos az erre a tevékenységre szakosodott intézmények, vagy társaságok szolgáltatásait igénybe venni A befektetési jegy eladásával összefüggő kiadásokat magába foglaló jutalék (továbbiakban eladási jutalék ) mértéke a befektetési jegy aktuális árfolyamának 2,3 %-a. Az alapkezelő jogosult a befektetők egyenlő elbírálása elvének érvényesítése mellett csökkenteni az eladási jutalékot a befektető számára, amennyiben az alapkezelő által kezelt befektetési alap befektetési jegyeiből a befektető által birtokolt befektetési jegyek össz-eladási ára legalább EUR, vagy ,- CZK, ,- HUF. Az eladási jutalék nem része a befektetési alap vagyonának, hanem az alapkezelő befektetési jegyek kibocsátásával kapcsolatos költségeinek térítésére szolgál és az alapkezelő bevételének minősül. Az alapkezelő nem igényel jutalékot a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költségeinek térítésére. Az Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alapból más, az alapkezelő által kezelt befektetési alapba történő átlépés esetén az értékpapír-transzfer díj megfelel az eladási ár (a befektetési alapban lévő vagyon egy befektetési jegyre eső értékének 0,20 % értékpapír-transzfer díjjal megnövelt összege szorozva a befektető által beszerzett befektetési jegyek számával) és a befektetési alapban lévő vagyon befektető által beszerzett befektetési jegyek számára eső nettó eszközértékének különbözete. Az Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alap és a PineBridge Global Funds befektetési alap részalapjai közötti átlépés esetén az értékpapír-transzfer díj 15,- EUR, vagy 20 USD azon alap pénznemétől függően, amelybe a befektetési jegy-tulajdonos befektetni kíván. Az euróról külföldi pénznemre vagy fordítva történő átutalás esetén a befektetési jegyek kibocsátásának napján esedékes, a letétkezelővel egyeztetett árfolyam kerül alkalmazásra. A befektetési jegy kibocsátásával és visszaváltásával kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg a befektetési jegy visszaváltásakor aktuális értékének 5%-át A befektetési alapban lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplő, a bank, a külföldi bank fiókintézménye, az értékpapír-kereskedő díja, a külföldi értékpapír-kereskedő fiókintézménye, a központi értékpapír-letétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díja, az alapkezelői díj a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díj, a befektetési alapban lévő vagyonhoz kapcsolódó adóterhek és az alap éves beszámolója ellenjegyzéséért a könyvvizsgálót megillető díjak. Valamennyi, a fentiekben fel nem sorolt költség, díj és jutalék az alapkezelő vagyonát terheli. Az alapkezelő a befektetési alap közti átlépés költségei fedezésére értékpapírtranszfer-díjat számol fel. Az AIG Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alapból az alapkezelő által kezelt valamely másik befektetési alapba való átlépés esetén az értékpapírtranszfer-díj az eladási ár (a befektetési alap egy befektetési egységre eső 0,20% értékpapírtranszfer-díjjal növelt nettó eszközértéke és a befektető által birtokolt befektetési egységek szorzata) és a befektetési alap nettó eszközértéke befektető által birtokolt befektetési egységekre eső hányadának különbsége. Ez esetben a befektetőnek az alapkezelő eladási jutalékot nem számol fel. Az alapkezelői díj a befektetési alap egy éves kezeléséért a befektetési alapban lévő vagyon átlag éves nettó eszközértékének 2,5%-át teszi ki. A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik a befektetési alap költségei közé a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az alapkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre

4 A letétkezelői díj egy naptári évre a befektetési alapban lévő vagyon átlag nettó eszközértékének 0,3360 %- a (a hozzáadottérték-adót (ÁFÁ - t) beleértve). A letétkezelői díj egy naptári évre vonatkozóan napi rendszerességgel kerül kiszámításra a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az letétkezelői díj havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre. Befektetési alapok és külföldi kollektív befektetési szubjektumok, melyekbe a befektetési alap befektetést eszközöl, számára kifizetetésre kerülő kezelői díj mértéke nem haladhatja meg az adott befektetési alap és külföldi kollektív befektetési szubjektum vagyona nettó eszközértékének 5%-át. TER (Total Expense Ratio/teljes költség hányados) valamennyi, a befektetési alapot terhelő kiadást tartalmazza, kivéve a kereskedéssel összefüggő költségeket és az ehhez hasonlítható költségeket, az utolsó könyvvizsgáló által ellenőrzött éves jelentés számadatait felhasználva kerül megállapításra. TER = 1,955 % A TER mutató nem tartalmazza az adóterheket, az értékpapír-kereskedő díját, valamint az értékpapírok vásárlása/eladásával kapcsolatos díjakat. Ezen díjak mértéke az alábbi táblázatban található meg. A befektetési alappal kapcsolatos költségek és díjak mértéke a létrehozásától fogva ezer EUR-ban: A befektetési alappal kapcsolatos költség ill. díj típusa Alapkezelői díj Letétkezelői díj Adóterhek Szabályozott piaci díjak Értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplők jutaléka Banki szolgáltatások költségei Külföldi bankfiók jutalékai Értékpapír-kereskedők díja Külföldi értékpapír-kereskedők fiókintézményének díja Központi értékpapír-letétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díjai Értékpapírok beszerzése és térítésével kapcsolatos letétkezelői díjak Külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai, amelyeket a letétkezelő térít a külföldi szubjektumok részére Bankszámlák vezetésének illetékeivel és a pénzátutalási illetékekkel kapcsolatos letétkezelői díjak Audittal kapcsolatos alapkezelői díjak Hazai értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai a letétkezelő részére PTR (Portfolio Turnover Ratio/ portfólió forgalmi arányszám) mutató, mely az alap rugalmasságát jellemzi, mellyel a piac változásaira reagál. PTR = -5,37 % 4. Információk a befektetési jegyekről és a hozam elszámolásáról 4.1. A befektetési jegyek átadására vonatkozó kitöltött és aláírt Kérelmet ( a továbbiakban, mint jegyzési ív ) a befektető személyesen vagy postai úton kézbesítheti az alapkezelőnek, vagy személyesen átadhatja az alapkezelő kizárólagos forgalmazó partnereinek értékesítési helyein. Az alapkezelő értékesítési partnereinek jegyzéke megtalálható az alapkezelő székhelyén és internetes oldalán. A befektető lehet természetes vagy jogi személy. A természetes személynek 18 évnél idősebbnek és teljes mértékben cselekvőképesnek kell lennie. A 18 évnél fiatalabb természetes személy részére csak abban az esetben adható ki befektetési jegy, amennyiben a befektetési jegyek átadására vonatkozó Kérelemben annak törvényes képviselője szerepel és annak személyes azonosító adatai feltüntetésre kerülnek. A befektetési jegyek tulajdonosa a nagykorúságot el nem ért személy. Amíg a befektetési jegyek tulajdonosa el nem éri nagykorúságát, a befektetési jegyek tulajdonlásával összefüggő valamennyi jogot és kötelességet annak törvényes képviselője viseli. Azon a napon, melyen a befektetési jegyek tulajdonosa betölti 18. életévét, átruházódik rá valamennyi, a befektetési jegyek tulajdonlásával kapcsolatos jog és kötelezettség

5 A befektetési jegyek csak a helyesen és hiánytalanul kitöltött és a nagykorúságot el nem ért személy törvényes képviselője hitelesített aláírásával ellátott kifizetési kérelem alapján válthatóak vissza A benyújtott jegyzési ív alapján a befektető befizeti a befektetésre kerülő, megfelelő pénzösszeget a befektetési alap letétkezelőnél vezetett folyószámlájára készpénz nélküli átutalás formájában, készpénz formájában vagy postai utalványon úgy, hogy az összeg a jegyzési ívnek az alapkezelőhöz történő benyújtását követően haladéktalanul jóváírásra kerüljön a befektetési alap számláján. A kezdeti befektetés nagysága legkevesebb 150 EUR, 5 000,- CZK ill ,- HUF. Az ezt követő befektetés nagysága legkevesebb 15,- EUR, 500,- CZK ill ,- HUF. A határnapon az alapkezelő a befektető részére kibocsátja a befektetési jegyet annak eladási ára fejében. Egy befektetési jegy eladási ára a befektetési jegy eladási árának és a befektetési jegyek számának szorzata. A befektetési jegy eladási ára hat tizedes jegyre kerekített összeg. A kibocsátott befektetési jegy, amelyen szerepel a befektetési jegyek száma, olyan értéket képvisel, amely megfelel a befektetési alap folyószámlájára utalt összeg és a befektetési jegy eladási ára hányadosának. A kibocsátott befektetési jegyek száma egész számra lefelé kerül kerekítésre és a kerekítésből adódó esetleges pénzügyi különbözet jóváírásra kerül a befektetési alapban lévő vagyon javára. A befektetési jegy olyan értékpapír, amely a befektetőnek a befektetési alap vagyonát képező egy befektetési egységére szól és amelyhez a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési alapban lévő vagyon megfelelő üzletrészéhez, valamint a vagyonból származó hozamon való részesedéshez kapcsolódó joga társul. A befektetési jegy névre szól és dematerializált formában kerül kibocsátásra. A befektetési jegy aktuális ára megállapításának határnapja a hiánytalan jegyzési ív alapkezelő részére történő kézbesítésének napja. A jegyzési ív akkor hiánytalan, ha az alapkezelő székhelyére kézbesítésre került a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó kérelem és a Befektetési kérelem és javaslat a PineBridge Global Funds részalapokba történő befektetésről szóló szerződés megkötésére és a befektetési alap folyószámlájára a pénzátutalás a befektetési jegy eladási árának összegében megvalósult. A belépő befektetést követő és a jegyzési ív benyújtását követő befektetés esetén a befektetésre kerülő pénzösszeg újabb jegyzési ív benyújtása nélkül átutalható az adott alap számára, feltüntetve a helyes befizető azonosítókat (egyedi - a jegyzési ív száma, speciális a befektető személyi azonosító száma). A készpénz-átutalási megbízásban a befektető köteles feltüntetni az egyedi (a jegyzési ív száma) és a speciális (befektető személyi azonosító száma vagy jogi személy esetében annak statisztikai számjele) befizető azonosítókat. Az alapkezelőnek jogában áll elutasítani a befektetést abban az esetben, ha az átutalási megbízásban nem került vagy hibásan került feltüntetésre az egyedi ill. a speciális azonosító, valamint abban az esetben, ha az átutalásra került befektetés összege kisebb, mint a befektetés összegének meghatározott alsó határa A befektetési jegy kifizetéséhez (visszaváltásához) való jogát a befektetési jegy-tulajdonos a befektetési jegy kifizetésére vonatkozó kérelem (a továbbiakban, mint kifizetési kérelem ) benyújtásával. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelőnek postai úton juttatja el, a befektetési jegy-tulajdonos aláírásának a kifizetési kérelmen hitelesítettnek kell lennie. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelő forgalmazó partnereinek értékesítési helyein keresztül nyújtja be vagy közvetlenül az alapkezelő székhelyén, a személyazonosítás érdekében minden esetben személyazonosságot igazoló okmányt kell felmutatni, vagy amennyiben a befektetési jegy- tulajdonos jogi személy, három hónapnál nem régebbi cégbejegyzési bizonylatot (eredetit vagy annak hitelesített másolatát), esetleg más, három hónapnál nem régebbi vállalkozásra feljogosító engedélyt. Az alapkezelő köteles a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési jegy visszaváltási árát kifizetni (továbbiakban mint visszaváltási ár ); az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonostól nem igényel visszaváltási díjat. A befektetési jegy visszaváltási árát a befektetési jegy tulajdonosának a kifizetési kérelemben foglalt módon a befektetési jegy tulajdonosa bankszámlájára történő készpénzen kívüli átutalás vagy postai utalvány formájában az állandó lakhelye (székhelye) címére kell kifizetnie. A befektetési jegy aktuális ára meghatározásának határnapja a hiánytalan kifizetési kérelem/ vagy a befektetési jegy visszaváltási árának a PineBridge Global Funds részalapok befektetési jegyeibe, valamint az Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. alapkezelő befektetési alapjaiba történő átruházására vonatkozó kérelem kézbesítésének napja. Ha a befektetési jegy tulajdonosa csak a befektetési alapban lévő befektetésijegy-állománya egy részének visszaváltását kéri, a fennmaradó befektetési jegyek aktuális árfolyamának meg kell haladnia a 150,- EUR ,- CZK, 5 500,- HUF - t az adott alapban. Ellenkező esetben az alapkezelő jogosult a befektetési jegy tulajdonosának a befektetési alapban fenntartott valamennyi befektetési jegye kifizetésére (visszaváltására). A befektetési jegy annak kifizetésével megszűnik Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosoknak a befektetési alap vagyonával való gazdálkodásból származó hozamot ismer el. Az elismert és más hozamok minden munkanapon beszámításra kerülnek a már kibocsátott (jegyzett) befektetési jegyek aktuális árfolyamába. Az alapkezelő a hozamokat a befektetési jegy-tulajdonosoknak nem osztja szét, ezek a befektetési alapban lévő vagyont gyarapítják. Az alapkezelő a hozamokat bevezeti a könyvvitelébe Az alapkezelő legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban nyilvánosságra hozza a befektetési egységek aktuális értékét, a befektetési jegyek eladási árát, a befektetési jegyek visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét. A befektetési jegyek aktuális értékét, eladási árát és visszaváltási árát, valamint a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét az alapkezelő minden munkanapra vonatkozóan kiszámítja. A befektetési egység aktuális értékét és a befektetési alap vagyonának nettó eszközértékét a befektetési alap naponta közzé teszi a társaság internetes oldalán, 5. További információk 5.1. Az alapkezelő köteles a befektetőnek a szerződéses megkötése előtt ingyenes hozzáférést biztosítani az egyszerűsített tájékoztatóhoz, a szerződés megkötése előtt és után igény szerint köteles ingyenes hozzáférést biztosítani a teljes tájékoztatóhoz, és a befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális éves és féléves jelentéshez. alapkezelő köteles a befektetőnek a szerződéses megkötése előtt ingyenes hozzáférést biztosítani az egyszerűsített tájékoztatóhoz, igény esetén ingyenes hozzáférést biztosít a tájékoztatóhoz, a befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális éves és féléves jelentéshez. Az alapkezelő a befektető igénye esetén köteles ingyenesen biztosítani a hozzáférést - 5 -

6 az aktuális tájékoztatóhoz és az egyszerűsített tájékoztatóhoz, amennyiben az azokban foglaltakban változás történt és az éves és féléves jelentéshez A befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális féléves és éves jelentés ingyenesen hozzáférhető az alapkezelő és a letétkezelő székhelyén és a társaság internetes oldalán Az illetékes felügyeleti hatóság Národná banka Slovenska (Szlovák Nemzeti Bank), Bratislava, Imricha Karvaša Adott esetben további tájékoztatásért az alapkezelő alkalmazottaihoz lehet fordulni írásban vagy telefonos megkeresés útján Az alapkezelő az egyszerűsített tájékoztatót 2 nappal a befektetési jegyek kibocsátása/jegyzése előtt hozza nyilvánosságra az alapkezelő székhelyén, ill. internetes oldalán Jelen egyszerűsített tájékoztató az alapkezelő és a befektető között megkötésre került szerződés időtartama alatt módosulhat. 6. Felelősségvállaló nyilatkozat 6.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. igazgatótanácsa kijelenti, hogy felelősséget vállal az egyszerűsített tájékoztatóban foglalt információk valóságtartalmáért és aktualitásáért. Jelen egyszerűsített tájékoztató án lép érvénybe és jén lép hatályba. Bratislava/Pozsony Ing. Rastislav Podhorec, az igazgatótanács elnöke Ing. Marián Vaniak, az igazgatótanács tagja Ing. Robert Kubín, az igazgatótanács tagja - 6 -

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.2. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ).

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A

Részletesebben

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Optimal Balanced 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az AlicoFunds Central Europe správ.

Részletesebben

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Havi jelentés Március

Havi jelentés Március Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 27 132 984 Befektetési jegyek Alapok 27 132 984

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 27 132 984 Befektetési jegyek Alapok 27 132 984 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a Global Index o.p.f. nyílt végű befektetési alapjában lévő vagyonnal való gazdálkodásról 2011.6.30. 1.Eszközök állománya (): 2011.6.30.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 18 771 659 Befektetési jegyek Alapok 18 771 659

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 18 771 659 Befektetési jegyek Alapok 18 771 659 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. társaság vagyonával az Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Global Index o.p.f.nyílt végű befektetési alapjában 2010.6.30.

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben