BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési alap ). A befektetési alap nyíltvégű. Az alap rövidített neve Optimal Balanced és neve rövidítése AFCE OB A befektetési alapot én hozta létre az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., székhelye Bratislava, Pribinova 10 (a fenti cím megegyezik az alap központjának címével), IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sa, betétszám: 2637/B én (a továbbiakban mint "alapkezelő"). A befektetési alap futamideje határozatlan idejű. Az alap azonosító ISIN kódja SK A letétkezelő neve Československá obchodná banka, a.s., székhelye Bratislava, Michalská 18, IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, betétszám: 168/B, Részleg: Po A befektetési alap könyvvizsgálója a Deloitte Audit s.r.o. (Kft), székhelye: Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO/statisztikai számjel: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro., betétszám 4444/B Az alapkezelő a MetLife csoport tagja. A vállalatok legnagyobb részét érintő összevont számviteli mérleget az MetLife, Inc. társaság készíti, székhelye az Amerikai Egyesült Államok. A szlovákiai vállalatok csoportját érintő összevont könyvviteli mérleget az Amslico poisťovňa Alico a.s. készíti, székhelye Bratislava, Pribinova A befektetéssel kapcsolatos információk 2.1. A befektetési alap célja a befektetések nagyobb értéknövekmény elérése hosszú, négy-hét éves távlatban, melyet a tőkehozam, valamint az értékpapírok tőkehozamából származó hozamok tesznek ki az adott portfólióban. A portfólióban főként közép- és kelet-európai kibocsátókkal kapcsolatos a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia-Montenegró, Törökország, az Oroszországi Föderáció, Litvánia, Lettország, Észtország, Ukrajna, Ausztria, Macedónia (a továbbiakban mint célországok ) pénznemeiben valamint EUR és USD-ban kibocsátott részvény és kötvény alapú befektetések szerepelnek. A portfólióban olyan, az adott régión kívül tevékenykedő kibocsátó kötvényalapú befektetése is szerepelhet, mely a közép- és kelet-európai régió valamely helyi pénznemében került kibocsátásra Az alap vagyonának befektetése nem korlátozódik konkrét ágazatokra, sem csupán pénzpiaci index követésére A befektetési alap a Szlovák Köztársaság 594/2003 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban főként olyan pénzpiaci eszközökbe kíván befektetni, mint a célországok pénznemében valamint EUR és USD-ban denominált értékpapírok. A befektetési alap a célországok állampapírjaiba, és a célországokban honos vállalatok kötvényeibe fektet be. A befektetési alap ezen kívül a portfóliójába a célországokban honos vállalatok részvényei, valamint az ún. Exchange Traded Funds (ETF) -ek, index certifikátok, befektetési alapok befektetési jegyeit sorolhatja be, amelyek célja a célországok részvényindexei követése. Az indexeket beleértve a részvények a befektetési alap vagyonának legalább 34%-át és legfeljebb 66%-át alkothatják. A származtatott eszközök a befektetés effektív irányítására, valamint a befektetési alap vagyonának befektetési célkitűzései elérésére szolgálnak. Az alap vagyonkezelője nem feltételezi a portfólió gyakori változását A befektetési alap négy-hét éves befektetési távlatra tervező befektetők számára ajánlott, akik a magasabb hozam elérése érdekében magasabb kockázatvállalásra hajlandók, amelyet a nagyobb értékingadozás jelent. A portfóliót képező befektetési eszközök értéke a következő kockázatoknak van kitéve: Devizakockázat a külföldi pénznemben denominált befektetés értéke csökken az euró erősödése esetében az adott külföldi devizához viszonyítva. E tényező jelentős hatással bír a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására. Részvénypiaci kockázat esetleges negatív befektetői hangulat kialakulása a részvénypiacokon, melyet különböző makro- és mikroekonómiai, valamint geopolitikai események befolyásolhatnak. E tényező jelentős hatással bír a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására. Kamatkockázat a piaci kamatlábak növekedése esetén a kötvény típusú értékpapírok névértéke csökken. E tényező átlagos mértékben befolyásolja a befektetési alapban lévő vagyon értékét. Partnerkockázat a partner értékpapírok vásárlása/eladása esetén nem adja át az értékpapírokat/pénzügyi eszközöket időben és teljes egészében. E tényező befolyása alacsony a befektetési alapban lévő vagyon értékére. A kibocsátó hitelképességének kockázata a kibocsátó hitelképességének romlása növeli a befektetők hozamelvárásait, ami a kötvénytípusú értékpapírok értékének romlását eredményezi. Az alap vagyonába jelentős külföldi és hazai kibocsátók kötvényei kerülnek, ezért e tényező befolyása a befektetési alapban lévő vagyon értékére átlagos mértékű. Hitelkockázat a kötvénytípusú értékpapír kibocsátója nem lesz képes időben és teljes mértékben eleget tenni kötelezettségeinek. Az alap vagyonába jelentős külföldi és hazai kibocsátók kötvényei valamint államkötvények kerülnek. E tényező hatása az alapban levő vagyon értékére az alacsonytól a közepes mértékűig terjedhet. Likviditási kockázat az értékpapírt nem sikerül piaci áron értékesíteni, ami csökkenti a befektetési egység értékét. E tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására alacsony. A befektetési alapban lévő vagyon alakulását ugyancsak kis mértékben befolyásolják a következő kockázati tényezők: annak kockázata, hogy az a személy, aki a befektetési alap vagyonát letétben, vagy kezelésben tartja, fizetésképtelenné válik, vagy nem megfelelő gondossággal jár el, továbbá annak kockázata, hogy a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke EUR alá csökken, és a SzNB - 1 -

2 visszavonhatja az alapkezelő engedélyét a befektetési alap létrehozására. Pénzügyi kölcsönöket vagy hiteleket a befektetési alapban lévő vagyon javára az alapkezelő csak abban az esetben vehet föl, amennyiben az összhangban van a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeivel és a kezelési szabályzattal. A befektetés értéke növekvő és csökkenő tendenciát mutathat, a befektetett összeg megtérülése nem garantált A befektetési jegyek aktuális árfolyamát olyan tényezők befolyásolhatják jelentősen, mint például elsősorban az euró árfolyamának alakulása a befektetési alap eszközeinek kibocsátási pénznemeivel szemben, továbbá a befektetési eszközök névértékének változása, a piaci kamatlábak változásai a befektetési alap által megvásárolt értékpapírok kibocsátási pénznemei esetében, valamint a kötvény típusú értékpapírok kibocsátója kötelezettségei teljesítésének elmulasztása Az alap kezelése alkalmazkodik az alábbi viszonyítási mutatókhoz/ benchmarkokhoz. Viszonyítási mutató / Benchmark: 50% MSCI Emerging Europe részvényindex +, 12,5% Lengyel Államkötvény Index + 12,5% Magyar Államkötvény Index + 12,5% Cseh Államkötvény Index +7,5% Szlovák Államkötvény Index +5% EURIBOR 1 W Díjak* A Díjak* magukban foglalják az alapkezelői díjat a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díjat, valamint a külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjait Harmadik személyek nem biztosítanak garanciát a befektetők védelme céljából. Az alap teljesítménye az alábbi években: Az alap teljesítménye a nettó eszközértékből (NAV) kerül kiszámításra, valamennyi, az alapkezeléssel, a befektetési jegyek visszaadásával és jegyzésével kapcsolatos díj levonása után. A teljesítmény a vétel és eladás adózást megelőző hozamából kerül kiszámításra. A befektetési alap teljesítménye a január 1-ig terjedő időszakban a NAV értékek alapján, 30,1260 SKK/EUR váltási árfolyamon, SKKról EUR-ra történő átszámítását követően került kiszámításra. Éves eredményesség %- ban megadva 2006* az alap létrehozása óta p.a. EUR 2,49 10,28-41,22 34,92 14,13 0,48 *teljesítmény az alap létrehozása óta A befektetési alapok teljesítményét a befektetési jegyek kezelésével, kiadásával ill. visszaadásával kapcsolatos illetékek levonása után számítjuk ki, adózás előtt. Optimal Balanced * az alap létrehozása óta (p.a.) EUR A vagyon értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok: - 2 -

3 A befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke a befektetési alap létrehozásától az adott naptári év december 31-ig 2006.év ,94 EUR 2007.év ,59 EUR 2008.év ,11 EUR év ,01 EUR 2010.év ,45 EUR A befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozam a befektetési alap létrehozásától az adott naptári évre vonatkozóan 2006.év ,39 EUR 2007.év ,47 EUR 2008.év ,58 EUR év ,80 EUR év ,30 EUR A befektetési alap vagyona értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok nem jelzik előre e mutatók jövőbeni várható alakulását. 3. Gazdasági információk A befektetési alapokból származó jövedelem adózására az hatályos adózással kapcsolatos jogszabályok vonatkoznak. Természetes személyek esetében a tőkejövedelmet a befektetési jegy kifizetéséből származó jövedelem képezi, melyből a befektetési jegy tulajdonos által befizetett összeg levonásra került. Ez, a Szlovák Köztársaság területéről származó jövedelem szlovákiai adólevonás tárgyát képezi. E levonásra kerülő adó jövedelemadó-előlegnek tekinthető és az adóbevallás benyújtásakor abban összevonható. A befektetési alapban elhelyezett vagyonból származó jövedelem a SZK törvényei értelmében adóköteles, mely levonása által az adóalany teljesíti adózási kötelességét. A részletek, ill. a fenti általános adózási eljárástól történő eltérések esetében a hatályos jövedelemadóról szóló jogszabályok és a kettős adózás elkerülésére irányuló nemzetközi szerződések értelmében kell eljárni. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonosnak kétségei vannak az adózás rendjét illetően, tanácsos az erre a tevékenységre szakosodott intézmények, vagy társaságok szolgáltatásait igénybe venni A befektetési jegy eladásával összefüggő kiadásokat magába foglaló jutalék (továbbiakban eladási jutalék ) mértéke a befektetési jegy aktuális árfolyamának 2,3 %-a. Az alapkezelő jogosult a befektetők egyenlő elbírálása elvének érvényesítése mellett csökkenteni az eladási jutalékot a befektető számára, amennyiben az alapkezelő által kezelt befektetési alap befektetési jegyeiből a befektető által birtokolt befektetési jegyek össz-eladási ára legalább EUR, vagy ,- CZK, ,- HUF. Az eladási jutalék nem része a befektetési alap vagyonának, hanem az alapkezelő befektetési jegyek kibocsátásával kapcsolatos költségeinek térítésére szolgál és az alapkezelő bevételének minősül. Az alapkezelő nem igényel jutalékot a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költségeinek térítésére. Az Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alapból más, az alapkezelő által kezelt befektetési alapba történő átlépés esetén az értékpapír-transzfer díj megfelel az eladási ár (a befektetési alapban lévő vagyon egy befektetési jegyre eső értékének 0,20 % értékpapír-transzfer díjjal megnövelt összege szorozva a befektető által beszerzett befektetési jegyek számával) és a befektetési alapban lévő vagyon befektető által beszerzett befektetési jegyek számára eső nettó eszközértékének különbözete. Az Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alap és a PineBridge Global Funds befektetési alap részalapjai közötti átlépés esetén az értékpapír-transzfer díj 15,- EUR, vagy 20 USD azon alap pénznemétől függően, amelybe a befektetési jegy-tulajdonos befektetni kíván. Az euróról külföldi pénznemre vagy fordítva történő átutalás esetén a befektetési jegyek kibocsátásának napján esedékes, a letétkezelővel egyeztetett árfolyam kerül alkalmazásra. A befektetési jegy kibocsátásával és visszaváltásával kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg a befektetési jegy visszaváltásakor aktuális értékének 5%-át A befektetési alapban lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplő, a bank, a külföldi bank fiókintézménye, az értékpapír-kereskedő díja, a külföldi értékpapír-kereskedő fiókintézménye, a központi értékpapír-letétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díja, az alapkezelői díj a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díj, a befektetési alapban lévő vagyonhoz kapcsolódó adóterhek és az alap éves beszámolója ellenjegyzéséért a könyvvizsgálót megillető díjak. Valamennyi, a fentiekben fel nem sorolt költség, díj és jutalék az alapkezelő vagyonát terheli. Az alapkezelő a befektetési alap közti átlépés költségei fedezésére értékpapírtranszfer-díjat számol fel. Az AIG Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alapból az alapkezelő által kezelt valamely másik befektetési alapba való átlépés esetén az értékpapírtranszfer-díj az eladási ár (a befektetési alap egy befektetési egységre eső 0,20% értékpapírtranszfer-díjjal növelt nettó eszközértéke és a befektető által birtokolt befektetési egységek szorzata) és a befektetési alap nettó eszközértéke befektető által birtokolt befektetési egységekre eső hányadának különbsége. Ez esetben a befektetőnek az alapkezelő eladási jutalékot nem számol fel. Az alapkezelői díj a befektetési alap egy éves kezeléséért a befektetési alapban lévő vagyon átlag éves nettó eszközértékének 2,5%-át teszi ki. A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik a befektetési alap költségei közé a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az alapkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre

4 A letétkezelői díj egy naptári évre a befektetési alapban lévő vagyon átlag nettó eszközértékének 0,3360 %- a (a hozzáadottérték-adót (ÁFÁ - t) beleértve). A letétkezelői díj egy naptári évre vonatkozóan napi rendszerességgel kerül kiszámításra a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az letétkezelői díj havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre. Befektetési alapok és külföldi kollektív befektetési szubjektumok, melyekbe a befektetési alap befektetést eszközöl, számára kifizetetésre kerülő kezelői díj mértéke nem haladhatja meg az adott befektetési alap és külföldi kollektív befektetési szubjektum vagyona nettó eszközértékének 5%-át. TER (Total Expense Ratio/teljes költség hányados) valamennyi, a befektetési alapot terhelő kiadást tartalmazza, kivéve a kereskedéssel összefüggő költségeket és az ehhez hasonlítható költségeket, az utolsó könyvvizsgáló által ellenőrzött éves jelentés számadatait felhasználva kerül megállapításra. TER = 1,955 % A TER mutató nem tartalmazza az adóterheket, az értékpapír-kereskedő díját, valamint az értékpapírok vásárlása/eladásával kapcsolatos díjakat. Ezen díjak mértéke az alábbi táblázatban található meg. A befektetési alappal kapcsolatos költségek és díjak mértéke a létrehozásától fogva ezer EUR-ban: A befektetési alappal kapcsolatos költség ill. díj típusa Alapkezelői díj Letétkezelői díj Adóterhek Szabályozott piaci díjak Értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplők jutaléka Banki szolgáltatások költségei Külföldi bankfiók jutalékai Értékpapír-kereskedők díja Külföldi értékpapír-kereskedők fiókintézményének díja Központi értékpapír-letétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díjai Értékpapírok beszerzése és térítésével kapcsolatos letétkezelői díjak Külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai, amelyeket a letétkezelő térít a külföldi szubjektumok részére Bankszámlák vezetésének illetékeivel és a pénzátutalási illetékekkel kapcsolatos letétkezelői díjak Audittal kapcsolatos alapkezelői díjak Hazai értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai a letétkezelő részére PTR (Portfolio Turnover Ratio/ portfólió forgalmi arányszám) mutató, mely az alap rugalmasságát jellemzi, mellyel a piac változásaira reagál. PTR = -5,37 % 4. Információk a befektetési jegyekről és a hozam elszámolásáról 4.1. A befektetési jegyek átadására vonatkozó kitöltött és aláírt Kérelmet ( a továbbiakban, mint jegyzési ív ) a befektető személyesen vagy postai úton kézbesítheti az alapkezelőnek, vagy személyesen átadhatja az alapkezelő kizárólagos forgalmazó partnereinek értékesítési helyein. Az alapkezelő értékesítési partnereinek jegyzéke megtalálható az alapkezelő székhelyén és internetes oldalán. A befektető lehet természetes vagy jogi személy. A természetes személynek 18 évnél idősebbnek és teljes mértékben cselekvőképesnek kell lennie. A 18 évnél fiatalabb természetes személy részére csak abban az esetben adható ki befektetési jegy, amennyiben a befektetési jegyek átadására vonatkozó Kérelemben annak törvényes képviselője szerepel és annak személyes azonosító adatai feltüntetésre kerülnek. A befektetési jegyek tulajdonosa a nagykorúságot el nem ért személy. Amíg a befektetési jegyek tulajdonosa el nem éri nagykorúságát, a befektetési jegyek tulajdonlásával összefüggő valamennyi jogot és kötelességet annak törvényes képviselője viseli. Azon a napon, melyen a befektetési jegyek tulajdonosa betölti 18. életévét, átruházódik rá valamennyi, a befektetési jegyek tulajdonlásával kapcsolatos jog és kötelezettség

5 A befektetési jegyek csak a helyesen és hiánytalanul kitöltött és a nagykorúságot el nem ért személy törvényes képviselője hitelesített aláírásával ellátott kifizetési kérelem alapján válthatóak vissza A benyújtott jegyzési ív alapján a befektető befizeti a befektetésre kerülő, megfelelő pénzösszeget a befektetési alap letétkezelőnél vezetett folyószámlájára készpénz nélküli átutalás formájában, készpénz formájában vagy postai utalványon úgy, hogy az összeg a jegyzési ívnek az alapkezelőhöz történő benyújtását követően haladéktalanul jóváírásra kerüljön a befektetési alap számláján. A kezdeti befektetés nagysága legkevesebb 150 EUR, 5 000,- CZK ill ,- HUF. Az ezt követő befektetés nagysága legkevesebb 15,- EUR, 500,- CZK ill ,- HUF. A határnapon az alapkezelő a befektető részére kibocsátja a befektetési jegyet annak eladási ára fejében. Egy befektetési jegy eladási ára a befektetési jegy eladási árának és a befektetési jegyek számának szorzata. A befektetési jegy eladási ára hat tizedes jegyre kerekített összeg. A kibocsátott befektetési jegy, amelyen szerepel a befektetési jegyek száma, olyan értéket képvisel, amely megfelel a befektetési alap folyószámlájára utalt összeg és a befektetési jegy eladási ára hányadosának. A kibocsátott befektetési jegyek száma egész számra lefelé kerül kerekítésre és a kerekítésből adódó esetleges pénzügyi különbözet jóváírásra kerül a befektetési alapban lévő vagyon javára. A befektetési jegy olyan értékpapír, amely a befektetőnek a befektetési alap vagyonát képező egy befektetési egységére szól és amelyhez a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési alapban lévő vagyon megfelelő üzletrészéhez, valamint a vagyonból származó hozamon való részesedéshez kapcsolódó joga társul. A befektetési jegy névre szól és dematerializált formában kerül kibocsátásra. A befektetési jegy aktuális ára megállapításának határnapja a hiánytalan jegyzési ív alapkezelő részére történő kézbesítésének napja. A jegyzési ív akkor hiánytalan, ha az alapkezelő székhelyére kézbesítésre került a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó kérelem és a Befektetési kérelem és javaslat a PineBridge Global Funds részalapokba történő befektetésről szóló szerződés megkötésére és a befektetési alap folyószámlájára a pénzátutalás a befektetési jegy eladási árának összegében megvalósult. A belépő befektetést követő és a jegyzési ív benyújtását követő befektetés esetén a befektetésre kerülő pénzösszeg újabb jegyzési ív benyújtása nélkül átutalható az adott alap számára, feltüntetve a helyes befizető azonosítókat (egyedi - a jegyzési ív száma, speciális a befektető személyi azonosító száma). A készpénz-átutalási megbízásban a befektető köteles feltüntetni az egyedi (a jegyzési ív száma) és a speciális (befektető személyi azonosító száma vagy jogi személy esetében annak statisztikai számjele) befizető azonosítókat. Az alapkezelőnek jogában áll elutasítani a befektetést abban az esetben, ha az átutalási megbízásban nem került vagy hibásan került feltüntetésre az egyedi ill. a speciális azonosító, valamint abban az esetben, ha az átutalásra került befektetés összege kisebb, mint a befektetés összegének meghatározott alsó határa A befektetési jegy kifizetéséhez (visszaváltásához) való jogát a befektetési jegy-tulajdonos a befektetési jegy kifizetésére vonatkozó kérelem (a továbbiakban, mint kifizetési kérelem ) benyújtásával. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelőnek postai úton juttatja el, a befektetési jegy-tulajdonos aláírásának a kifizetési kérelmen hitelesítettnek kell lennie. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelő forgalmazó partnereinek értékesítési helyein keresztül nyújtja be vagy közvetlenül az alapkezelő székhelyén, a személyazonosítás érdekében minden esetben személyazonosságot igazoló okmányt kell felmutatni, vagy amennyiben a befektetési jegy- tulajdonos jogi személy, három hónapnál nem régebbi cégbejegyzési bizonylatot (eredetit vagy annak hitelesített másolatát), esetleg más, három hónapnál nem régebbi vállalkozásra feljogosító engedélyt. Az alapkezelő köteles a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési jegy visszaváltási árát kifizetni (továbbiakban mint visszaváltási ár ); az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonostól nem igényel visszaváltási díjat. A befektetési jegy visszaváltási árát a befektetési jegy tulajdonosának a kifizetési kérelemben foglalt módon a befektetési jegy tulajdonosa bankszámlájára történő készpénzen kívüli átutalás vagy postai utalvány formájában az állandó lakhelye (székhelye) címére kell kifizetnie. A befektetési jegy aktuális ára meghatározásának határnapja a hiánytalan kifizetési kérelem/ vagy a befektetési jegy visszaváltási árának a PineBridge Global Funds részalapok befektetési jegyeibe, valamint az Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. alapkezelő befektetési alapjaiba történő átruházására vonatkozó kérelem kézbesítésének napja. Ha a befektetési jegy tulajdonosa csak a befektetési alapban lévő befektetésijegy-állománya egy részének visszaváltását kéri, a fennmaradó befektetési jegyek aktuális árfolyamának meg kell haladnia a 150,- EUR ,- CZK, 5 500,- HUF - t az adott alapban. Ellenkező esetben az alapkezelő jogosult a befektetési jegy tulajdonosának a befektetési alapban fenntartott valamennyi befektetési jegye kifizetésére (visszaváltására). A befektetési jegy annak kifizetésével megszűnik Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosoknak a befektetési alap vagyonával való gazdálkodásból származó hozamot ismer el. Az elismert és más hozamok minden munkanapon beszámításra kerülnek a már kibocsátott (jegyzett) befektetési jegyek aktuális árfolyamába. Az alapkezelő a hozamokat a befektetési jegy-tulajdonosoknak nem osztja szét, ezek a befektetési alapban lévő vagyont gyarapítják. Az alapkezelő a hozamokat bevezeti a könyvvitelébe Az alapkezelő legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban nyilvánosságra hozza a befektetési egységek aktuális értékét, a befektetési jegyek eladási árát, a befektetési jegyek visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét. A befektetési jegyek aktuális értékét, eladási árát és visszaváltási árát, valamint a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét az alapkezelő minden munkanapra vonatkozóan kiszámítja. A befektetési egység aktuális értékét és a befektetési alap vagyonának nettó eszközértékét a befektetési alap naponta közzé teszi a társaság internetes oldalán, 5. További információk 5.1. Az alapkezelő köteles a befektetőnek a szerződéses megkötése előtt ingyenes hozzáférést biztosítani az egyszerűsített tájékoztatóhoz, a szerződés megkötése előtt és után igény szerint köteles ingyenes hozzáférést biztosítani a teljes tájékoztatóhoz, és a befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális éves és féléves jelentéshez. alapkezelő köteles a befektetőnek a szerződéses megkötése előtt ingyenes hozzáférést biztosítani az egyszerűsített tájékoztatóhoz, igény esetén ingyenes hozzáférést biztosít a tájékoztatóhoz, a befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális éves és féléves jelentéshez. Az alapkezelő a befektető igénye esetén köteles ingyenesen biztosítani a hozzáférést - 5 -

6 az aktuális tájékoztatóhoz és az egyszerűsített tájékoztatóhoz, amennyiben az azokban foglaltakban változás történt és az éves és féléves jelentéshez A befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális féléves és éves jelentés ingyenesen hozzáférhető az alapkezelő és a letétkezelő székhelyén és a társaság internetes oldalán Az illetékes felügyeleti hatóság Národná banka Slovenska (Szlovák Nemzeti Bank), Bratislava, Imricha Karvaša Adott esetben további tájékoztatásért az alapkezelő alkalmazottaihoz lehet fordulni írásban vagy telefonos megkeresés útján Az alapkezelő az egyszerűsített tájékoztatót 2 nappal a befektetési jegyek kibocsátása/jegyzése előtt hozza nyilvánosságra az alapkezelő székhelyén, ill. internetes oldalán Jelen egyszerűsített tájékoztató az alapkezelő és a befektető között megkötésre került szerződés időtartama alatt módosulhat. 6. Felelősségvállaló nyilatkozat 6.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. igazgatótanácsa kijelenti, hogy felelősséget vállal az egyszerűsített tájékoztatóban foglalt információk valóságtartalmáért és aktualitásáért. Jelen egyszerűsített tájékoztató án lép érvénybe és jén lép hatályba. Bratislava/Pozsony Ing. Rastislav Podhorec, az igazgatótanács elnöke Ing. Marián Vaniak, az igazgatótanács tagja Ing. Robert Kubín, az igazgatótanács tagja - 6 -

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én 1. Eszközök állománya (ezer Euróban): a) értékpapírok: aa) részvények ab) kötvények ac) más értékpapírok 2009.12.31.

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY CHRÁNĚNÝ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Forgalmazó: GE Money Bank a.s.. Székhely: Vyskocilova 1422/1a

Részletesebben

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP A BUDAPEST GARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2008. június 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK...8 1. GENERALI IPO

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 268-7834,

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF, azaz magyar

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-157 Hatálybalépés:

Részletesebben

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.05.14 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Az EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: EQUILOR Alapkezelő Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. Vezető Forgalmazó: RAIFFEISEN BANK ZRT. Székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Magyarországi Volksbank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA, AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-96/2015. Közzététel

Részletesebben