1DISPUTATartalom. Küszöb S. Varga Pál: Karjel-ország... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1DISPUTATartalom. Küszöb S. Varga Pál: Karjel-ország... 3"

Átírás

1 Küszöb S. Varga Pál: Karjel-ország... 3 Főtér Anssi Halmesvirta: Finlandizálás, a hideg béke és az intő magyar példa... 4 Gréz Nóra: Finnország gazdasága között Macskakő Marjo Isopahkala: Boldogság Csak még ezt éljem túl (ford.: Pusztai-Varga Ildikó) Maarit Verronen: Árnyékország (ford.: Tóth Petra) Saila Susiluoto: Éjország (versciklus, részletek) (ford.: Pusztai-Varga Ildikó) Petri Tamminen: Cselédek (ford.: Pasztercsák Ágnes) Félrelépés A nagybáty (ford.: Tóth Viktória) Vilja-Tuulia Huotarinen: Szorítás Vasárnap (ford.: Pusztai-Varga Ildikó) Markus Jääskeläinen: Úton hazafelé A Sture utca (ford.: Pusztai-Varga Ildikó) Kari Hotakainen: Az oroszlán és az őz (ford.: Urbán Mariann) Kapualj Finn lektorok Debrecenről Anna Tarvainen: Hogy lesz egy város otthonunkká? Sanna Manner: Debrecen finn szemmel Keresztes László: Jyväskylä régi álmokból mai valóság Árkádok Kaszás Károly: Építészet és környezetépítés A finn építészet a második világháború után Szépvölgyi Viktória: Vejnemöjnen a metropoliszban A finn városi lakás szociológiája Takács Judit: Száz év design A finn formatervezés múltja és jelene Tisztaszoba Kele Csilla: Finn csoda : a konzumtól a gyökerekhez Beszélgetés Nyirkos Istvánnal Pláza Fodor György: A kortárs finn rockzene a szöveg tükrében Műhely Pasztercsák Ágnes: Nemzeti és irodalom nemzeti irodalom Takács Miklós: Négy nő Toronyszoba Petteri Laihonen: Finnekről magyarokról DISPUTATartalom

2 E számunk szerzői: Fodor György PhD-hallgató, Debrecen Gréz Nóra egyetemi hallgató, Debrecen Halmesvirta, Anssi történész, Jyväskylä Hotakainen, Kari író, Helsinki Huotarinen, Vilja-Tuulia költő, Turku Isopahkala, Marjo költő, Turku Jääskeläinen, Markus költő, Sydney Kaszás Károly DLA-építész, Budapest Kele Csilla újságíró, Debrecen Keresztes László nyelvtörténész, Debrecen Laihonen, Petteri nyelvész, finn lektor, Jyväskylä Debrecen Manner, Sanna finn nyelvtanár, Helsinki Pasztercsák Ágnes irodalomtörténész, Debrecen Pusztai-Varga Ildikó költő, műfordító, Szeged Budapest Debrecen Susiluoto, Saila költő, Helsinki Szépvölgyi Viktória újságíró, építészetkritikus, Budapest Takács Judit nyelvész, Debrecen Takács Miklós irodalomtörténész, Debrecen Tamminen, Petri író, Vääksy Tarvainen, Anna műfordító, Helsinki Tóth Petra egyetemi hallgató, Debrecen Tóth Viktória magyar lektor, Tartu Karcag S. Varga Pál irodalomtörténész, Debrecen Verronen, Maarit író, Helsinki Urbán Mariann egyetemi hallgató, Debrecen E számunk megjelenését támogatta a Finnagora, a finn kulturális, tudományos és gazdasági központ (www.finnagora.hu) 2DISPUTA Debreceni Disputa VI. évfolyam, 9. szám, szeptember Megjelenik 1000 példányban Főszerkesztő: S. Varga Pál Szerkesztőbizottság: Bényi Árpád, Berényi Dénes, Berkesi Sándor, Gáborjáni Szabó Botond, Görömbei András, Hollai Keresztély, Orosz István Szerkesztők: Berta Erzsébet (Árkádok), Lapis József (Lépcsők, Pláza) Nagy Gábor (Fotó), Papp András (Macskakő) Szénási Miklós (Kapualj) Petteri Laihonen (meghívott szerkesztő) Anyanyelvi lektor: Arany Lajos Kiadja: a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Debrecen, Simonffy u. 2/A, tel.: (52) Felelős kiadó: Angi János Borító, lapterv: Petromán László Tördelés: Kaméleon Dizájn Kft., tel.: (52) Nyomtatás: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6., tel.: (52) ISSN

3 Halhatatlan örök dicsőségükre vidéküket, amely most Finn Nagyhercegség, a mai napig is finn nyelven Karjeliának, azaz: Kar-jel- Országnak, vagyis vitéz, bátor, kiváló férfiak országának nevezik írja Sajnovics János legendás Demonstratiójában, ben. Délibábos nyelvészkedésért, lám, a finnugor rokonság elméletének atyja sem ment a szomszédba, bármennyire bizonyult is szófejtéseinek nagy része helytállónak. Karjala nevének természetesen semmi köze a magyar kar és jel szavakhoz; a finn karja marha szóból és a -la helységnévképzőből áll Karjala tehát marhák geltetésére való hely. A Kar- lemeg a hun magyar rokonság régi legendáját, sőt; a kiváló jezsuita történész, Pray György öt jel alak ráadásul a délkeleti országrész nevének német változata. Sajnovics a karjalai címer segítségével győzte meg magát és honfitársait szófejtése helyességéről; a címerpajzson ugyanis két, egymás ellen küzdésre felemelt, kardot markoló kar látható fölöttük koronával. Az újonnan fölfedezett rokonság miben sem zavarta év múlva már a finneket, hunokat, avarokat, magyarokat egyazon nemzetséghez sorolta, Dugonics András honfoglalás-korban játszódó 1788-as regényének címszereplője, Etelka pedig Etelébe, a magyarok őshazájából, Karjelből érkezett királyfiba lesz szerelmes (a folytatás címe egyenesen Etelka Karjelben). Mert hogy olvassuk ismét Sajnovicsnál az ominózus címert mint a karjeliai bátorság és vitézség ragyogó bizonyságát azért kell a magyaroknak megismerniük, hogy láthassák az őshazájuk címerén lefestett és megörökített ősi hadi virtust, és összevethessék eme régivel a mai jártasságukat a fegyverforgatásban és a hadviselésben, s mivel az északi ősök dicsőségét Szent Istvántól az éppen uralkodó Mária Teréziáig sok-sok dicső tettel gyarapították, joggal tartják őket a karjeliaiak, azaz a jeles karú férfiak utódainak. Bár közismert tény, hogy nomád viszonyok közt az etnikai csoportok gyakran és gyorsan cseréltek nyelvet, a magyar etnikum eredetéről meg jószerivel semmit nem tudunk, a finnugor nyelvrokonság ténye Sajnovicstól máig tudományon belül és kívül a két nép rokonságának gondolatát tartja ébren (valójában a finnugor rokonság elutasítói is nyelv és nép hallgatólagos azonosításából indulnak ki). De bizony addig emlegették a rokonságot, míg tényleg rokonok lettünk. Fanyalgók ide, szkeptikusok oda, két, Európában épp nyelve miatt társtalan nép egymásra talált. Nagyot lépve az időben: Finnország es honvédő háborújába (!) magyar önkéntes jelentkezett. Végül 341-en indultak el a kalandos útra (egész Európát meg kellett kerülniük), s egy puska elsütésére sem maradt érkezésük, de talán épp az volt a küldetésük, hogy az összetartozás érzését erősítsék. No meg hogy tanúi lehessenek a finn hadi virtus -nak; a jeles karú finnek megállí- tották a rájuk támadó ti birodalmat (hogy mi lett kelevolna, ha nem állnak ellen, arra elég példa a három kis balti állam sorsa). A rokonság érzését a sorsközösség is erősíti. Finnország a vesztesek oldalán került ki a háborúból, területét megcsonkították (többek közt épp Karjala egy részét vesztette el ), gondoskodnia kellett az elcsatolt területekről áttelepülő négyszázezer polgáráról. És sorsközösséget jelent a keleti blokk összeomlását követő válság is; magam arra a hírre érkeztem Finnországba 1989 őszén, hogy csődbe ment a legnagyobb finn hajógyár magával rántva a szakadékba alvállalkozók ezreit. Ez volt a kezdet Egyik barátom, aki szerencsétlenségére éppen akkor akarta megvalósítani élete nagy álmát szálloda és étterem egy patinás észak-karjalai faházban, mindent újrakezdett a csőd után; ötvenévesen egyetemet végzett, és szakértőként bekapcsolódott az üzleti életbe. Amit átélt, ellenségeimnek sem kívánom. Meglehet, finnek és magyarok eredetileg nemzeti széthúzásban is rokonok; a függetlenség elnyerése után, 1918-ban Finnország a magyarhoz hasonló polgárháborús válságon ment át. Ám rideg telén megszületett a nemzeti szolidaritás, amelyet azóta sem tudtak megtörni a mélyen gyökerező és olykor igencsak éles politikai ellentétek. Finnország bámulatos gyorsasággal talpra állt a válság után. Nemcsak gazdaságilag: lelkileg, erkölcsileg is. Gyarapszik szellemiekben, anyagiakban s lélekszámban. Jeles karú nők és férfiak országa. 3DISPUTA S. Varga Pál Karjel-ország Küszöb

4 Finlandizálás, a hideg béke és az intő magyar példa Anssi Halmesvirta 4DISPUTA Főtér Ebben az írásban nem használom a hidegháború fogalmat, mert a Szovjetunió és Finnország közötti Barátsági és Együttműködési Szerződés ( ) inkább hideg békét nyújtott a finneknek. Amikor a két blokk hűvös ideológiai hadat viselt egymással, a finn vezetőség igyekezett s általában sikeresen elhárítani a szovjet külpolitikai nyomást. Mivel témám igencsak ellentmondásos, megpróbálom a másik kulcsfogalmat a finlandizálást is meghatározni. Szerintem mostanában Finnországban két eltérő értelmezése létezik: az egyik (1) a külső, a másik (2) a belső. (1) A külföldieknek (németeknek, amerikaiaknak, angoloknak) a finlandizálás azt jelenti, hogy egy kisebb ország olyan helyzetbe kerül, hogy a nagyobb, szomszédos hatalom bele tud avatkozni a belügyeibe. Klasszikus példa erre a Finnország Szovjetunióviszony; 1959-től 1989-ig a Szovjetunió több-kevesebb befolyást gyakorolt a finn belpolitikára és a politikai kultúrára. De nem Finnország az egyetlen állam, amely ettől a befolyástól szenvedett a hidegháború alatt sokan kifogásolták Willy Brandtnak a finlandizálásra emlékeztető Ostpolitik-ját, a túlzott engedményeit. Érdekes megemlíteni, hogyan gondolkodnak a finlandizálásról Magyarországon: talán az 1956-os forradalom örökségéhez tartozik az is, hogy néhány magyar politikus vagy történész jónak tartotta volna és tartja a magyar finlandizálást. Természetesen, a finlandizálás itt pozitív jelentésű (vö. például Kopátsy Sándor: Kádár és kora. Budapest, 2002; Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris, 1999, 393). A finn sajtónak nem volt szabad a barátságtalan tényekről ez orosz eredetű kifejezés cikkeznie; a finn történetírásban Lenin nagyobb hős volt, mint maga Mannerheim. (2) Most azonban nem tárgyalom a külső finlandizálást. Ezzel már sokan foglalkoztak. Inkább a belső finlandizálásról és magáról a jelenségről szeretnék írni a magyar olvasók számára ez sokkal érdekesebb lehet. Ez a fajta finlandizálás maguktól a finnektől eredt: önkéntesen elébe mentek a valóságos vagy képzelt szovjet követeléseknek. Enyhébb belső formája az öncenzúra volt, amely az ország szokásává vált. A finn sajtónak nem volt szabad a barátságtalan tényekről ez orosz eredetű kifejezés cikkeznie; a finn történetírásban Lenin nagyobb hős volt, mint maga Mannerheim. Ha valaki meg merte említeni például az orosz munkatáborokat, az politikailag meghalt. Finnországban, amely a nyugati demokráciák közé volt számítható, a szélsőjobboldali lapok sokkal kedvezőbb képet rajzoltak a szovjet valóságról, mint maga az Izvesztyija. A finnek különösen híressé váltak általános tájékozatlanságukról a szovjet fejleményeket illetően. A nemzetközi cenzúraindex (1975) a következő tiltott témákat sorolta fel Finnországra vonatkozóan: a balti országok belső helyzete; az orosz tudomány (például pszichiátria); a szovjet társadalom kritizálása a finn sajtóban. A keményvonalasabb finlandizálás a Centrum Pártra, Kekkonen elnök pártjára volt jellemző: a centristák rendszerint szovjetbarátoknak mutatták magukat, főleg az elnökválasztások idején. Az úgynevezett moszkvai ütőkártyát használták: azt hitték, hogy belpolitikai előnyökhöz juthatnak, ha a Szovjetunió támogatását élvezik. Mannerheim, Carl Gustaf Emil ( ) politikus, katonai vezető től a cári orosz hadseregben szolgált, az I. világháborúban hadosztályparancnok. Az orosz forradalom, illetve Finnország függetlenné válása után (1917) hazatért; a finn polgárháborúban a fehérek főparancsnoka; ban Finnország kormányzójává választották között a Védelmi Tanács vezetője, 1939-től, a téli háború kitörésétől 1946-ig a finn hadsereg főparancsnoka, 1942-től Finnország marsallja ben köztársasági elnökké választották; a finn szovjet fegyverszüneti egyezmény megkötésével területi veszteségek árán megőrizte Finnország függetlenségét. Nemzeti hősként tisztelik, Helsinki legnagyobb sugárútja van elnevezve róla, itt áll lovasszobra.

5 Most csak annak a bemutatására van alkalmam, hogyan született meg és hogyan stabilizálódott a politikai finlandizálás az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején. Fontos megemlíteni, hogy mik voltak Kekkonen elnök indítékai a szovjet finn kapcsolatok ápolásában az ötvenes évek végén szeptember kilencedikén a következőt írta naplójába: A játéktér. Egyrészt: az oroszoknak nagyon nehéz dolguk van a finnekkel, mert Finnország a békés egymás mellett élés és a jó szomszédi viszony mintaképe. Emiatt jól bántak velünk és ajándékokat adtak [Porkkalát, 1955]. Másrészt tény, hogy Finnország az orosz érdekszférához tartozik, és ha a finnek nem szabnak határt [saját politikájuknak], az oroszok majd megteszik. Az orosz érdekszféra nem fog megváltozni a Szovjetunió rovására jól emlékszünk Magyarország sorsára. Holott ez az állapot megkárosítja a fensőbb politikát (high politics), ezt a vonalat fenn kell tartanom (Urho Kekkosen päiväkirjat [U. K. naplói], Szerk. Juhani Suomi, Otava, Helsinki, 2001; szeptember 12.). a korábbi Kekkonenkutatás nem értette, mennyire fontos szerepet játszott a magyarok sorsa Kekkonen gondolkodásában. Kekkonen baljóslatú hivatkozása az os magyar népfelkelés tragikus következményire megmutatja, hogyan támaszkodott Finnország külpolitikáját még csak harmadik éve vezetve a közelmúlt baljós tanulságaira. Felfogásom szerint a korábbi Kekkonen-kutatás nem értette, mennyire fontos szerepet játszott a magyarok sorsa Kekkonen gondolkodásában. Az a mély csalódás, melyet Kekkonen személyesen október-novemberben átélt, látva, hogy a számára olyan drága rokon nép felszabadulási törekvesei kudarcba fulladtak, hosszú ideig nyomokat hagyott hatalompolitikai számításain. A Hruscsovval való eredménytelen tárgyaláskísérlet után amelyben a politikai úton való rendezést s a vérontás elkerülését javasolta megértette, hogy Finnországnak, ellentétben a rugalmasabb nyugatiakkal, nincs igazi politikai mozgástere a szovjet kapcsolatokban. Kekkonen és az 1956 őszén még tanácsadójaként dolgozó Paasikivi egyetértettek abban, hogy mikor Magyarország ügye az ENSZ-ben tárgyalásra kerül, Finnországnak rokon népe ellen kell szavaznia. Ez egy nagyon keserű falat volt, amelyet Kekkonennek a szovjetekkel való barátság fenntartása érdekében le kellett nyelnie. Miközben sok finn szív erősen dobogott a magyarokért és megsegítésükért, Kekkonen aki szinte kizárólagos egyeduralkodóként meghatározta a finn külpolitika döntéshozatalát hivatalos politikája neutrális, elővigyázatos finn nemzeti reálpolitikát képviselt. Ez a vonal legvilágosabban akkor nyilvánult meg, amikor az ENSZ közgyűlése november elején a szuezi és a magyar válságot tárgyalta. November másodikán Finnország először vett részt az ENSZ közgyűlésén, s akkor az Egyesült Államok által javasolt, a szuezi válságot érintő határozat mellett szavazott, amelyben a harcoló feleket visszavonulásra szólították fel. A finneknek ez azért is könnyű megoldás volt, mert a Szovjetunió is hasonlóképpen szavazott. Emellett megszavazta békecsapatok létesítését és Szuezbe küldését, ahová Finnország is 250 tagú békefenntartó alakulatot küldött. A Szovjetunió ezt az akciót elutasította, de Finnország mégsem került szembe a szovjetekkel, mivel a szavazás során a Szovjetunió csatlósaival együtt tartózkodott. Szembetűnő azonban, hogy míg a szuezi válságról való szavazásban Finnország Kekkonen, Urho Kaleva ( ) finn politikus ben, illetve ban igazságügy-, ben belügyminiszter. A II. világháború után Juho Kusti Paasikivivel (Finnország elnöke ban) az ún. Paasikivi Kekkonen-vonal a külpolitikai semlegesség egyik kialakítója és megvalósítója. A parlament elnöke ( ), miniszterelnök ( ), egyúttal belügy- ( ), illetve külügyminiszter ( ). Finnország köztársasági elnöke ( ). Elnöksége idején írták alá Helsinkiben az európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záródokumentumát (1975). Az 1944-es fegyverszüneti egyezmény értelmében a Szovjetunió 50 évre bérbe vehette a Helsinki közelében fekvő Porkkala-félszigetet, amelyet katonai támaszpontként használt. Hruscsov Paasikivi elnök szeptember 19-ei látogatásakor ünnepélyesen visszaadta a területet Finnországnak; a támaszpontot 1956 januárjában ürítették ki. 5DISPUTA Főtér

6 6DISPUTA Főtér a többi északi országgal azonos álláspontot képviselt, a magyar válság kezelésében eltérően foglalt állást. Ez nagyon jelentős eltérés volt. November negyedikén Finnország a magyar válság ügyében nem az Egyesült Államok által javasolt határozat mellett szavazott, amely azt követelte, hogy a Szovjetunió álljon el a beavatkozástól és azonnal hívja vissza csapatait Magyarországról. A határozat hangsúlyozta azt is, hogy szovjet csapatok sértik a magyar nép emberi alapjogait. A határozat mellett 50 állam, ellene 8 szavazott, míg 15 állam köztük Finnországgal együtt Jugoszlávia és sok afrikai és ázsiai nép tartózkodott. Finnország volt tehát az egyetlen nyugati állam, amely így tett. A szavazás magyarázatában azonban Finnország ENSZ-küldötte, G. A. Gripenberg azt a reményét fejezte ki, hogy a szovjet csapatok mihamarabb visszavonulnak Magyarországról. Emellett közzétette Finnországnak abbéli (idézem) őszinte reményét, hogy Magyarország és a Szovjetunió meg tudnak egyezni a szovjet csatatok viszszavonulásáról oly módon, amely a magyar szabadság évszázados hagyományainak megfelel. Az ENSZ rendkívüli közgyűlésén öszszesen tizenegy határozatot fogadtak el a magyar válságra vonatkozóan. A végső szavazásokon Finnország öt határozat mellett szavazott azok mellett, amelyek nem közvetlenül bírálták a Szovjetuniót, hatszor pedig tartózkodott. Finnország eljárása a magyar válsággal kapcsolatban nagyon jól tükrözi a finn külpolitika vonalát. Az ötvenes évek végén az az álláspont volt jellemző, amely Finnország mozgásterét nagyon szűknek tekintette. Kekkonen azt képviselte, hogy Finnországnak a Szovjetunió és a kelet-európai népi demokratikus államok oldalán kell állnia, és együtt szavaznia, mert Finnország ugyanúgy, ahogy többiek is feleljen meg a baráti és kölcsönös segítségnyújtási szerződésnek. Másrészt Kekkonen szerint nem lett volna politikailag hasznos és valamilyen szempontból képmutatónak is látszott volna folyamatosan a Szovjetuniót bírálni, hiszen a Nyugat sem katonailag, sem politikailag nem tudta volna Magyarországot támogatni. Ebben a megvilágításban azonban a szovjet politikai érdekek megértéséből folyó egyetlen következmény sem lehetett különösen kellemes Finnország akkori magyarországi küldötteinek, Lauri Magyarország Kekkonen számára a kalandpolitika veszélyes és intő példája volt Hjeltnek és Toivo Heikkilänek, akik a helyszínen nézték végig a magyar forradalom összeomlását és annak tragikus következményeit. Helsinkibe küldött üzeneteiknek nem látszott semmiféle hátasa. S végül, mikor már a Kádár-kormány volt hatalmon, az ügy mintha teljesen megfordult volna, mivel az akkori magyar külügyminiszter, Horváth Imre 1957 nyarán megelégedését fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ-tárgyalások idején Finnország a béke táborához tartozott és nem hagyta magát a nyugati államok által pórázon rángatni. Az azonban mindkét félnek örvendetes volt, hogy a magyar finn kapcsolatok melegebbek voltak, mint a második világháború óta bármikor, mivel, Horváth véleménye szerint, a finnek az ENSZ-ben Magyarországot támogatták, szemben az északi és más nyugati országokkal, amelyek csak problémákat okoztak. Világos volt, hogy a finneket szemben a magyar forradalmárokkal nem lehet politikai ábrándozásért hibáztatni. S azt, hogy a finnek ilyen korrektek maradtak, Kádár sem felejtette el megköszönni Kekkonennek egyik állami látogatása alkalmával (1963, 1969). Finnország óvatos politikája mögött tudvalevőleg Kekkonen külpolitikai gondolkodása (Staatsräson) állt. Számára és Finnország számára is még bonyolultabbá vált a helyzet a magyar kapcsolatokat illetően, mikor Magyarország egyoldalúan felbontotta szerződéseit a Szovjetunióval, és emiatt a finneknek óvakodniuk kellett, nehogy olyan képet nyújtsanak a Szovjetuniónak, mintha Finnország is lehetségesnek tartana egy ilyenfajta hazárdjátékot. Az, amit például a jobboldali finn sajtóban gyávaságnak tartottak, Kekkonen szempontjából nézve egyszerű politikai realizmusnak látszott, vagy akár semleges politikai vonalnak is tűnhetett. Magyarország Kekkonen számára a kalandpolitika veszélyes és intő példája volt, melynek következményeit a magyarok az ezt követő években is viselték. S ez nem történhetett meg a finnekkel. Kekkonen olyan komolyan félt az orosz megszállástól, hogy hajlandó volt üzletet kötni a nagy szomszéd vezetőivel, de az oroszoknak is meg kellett fizetniük a szerzett politikai előnyök árát. Ennek ellenére Kekkonennek áldozatokat kellett hoznia, és emiatt sok ellenséget szerzett. A finlandizálás mélypontja 1961-ben, az elnökválasztás előtt volt. A választási kampányt Moszkva irányította és bele-

7 szólt a finn belügyekbe. Majdnem minden finn párt politikusai megismerkedtek az új házi ruszkikkal. Az oroszok azt akarták, hogy továbbra is Kekkonen maradjon az elnök, és hogy legnagyobb ellenlábasa, a jobboldali koalíció vereséget szenvedjen. Ennek hátterében az a régi probléma állt, hogy a jobboldali körök hagyományosan ellenezték Kekkonen politikáját, amely szerintük behódolt az oroszoknak. Kekkonen uralma erős centrista-baloldali szövetséget, kormánysorozatot jelentett volna. Amikor legfőbb ellenfele, K. A. Fagerholm, 1959-ben szociáldemokrata-jobboldali kormányt alakított, Moszkva nyomást gyakorolt utóbbi lemondatása érdekében. Kekkonen panaszlevelet küldött a Helsingin Sanomat, a legnagyobb finn napilap karikatúrarajzolójának, mert burkoltan célozni mert a Hruscsovval kötött titkos, szóbeli megállapodására. Ekkor Fagerholm rögtön Svédországba menekült, többé nem volt politikai jövője Finnországban. Tulajdonképpen Fagerholm politikájában nem volt semmi oroszellenes propaganda, nem is beszélve arról, hogy nem akarta volna megváltoztatni a finn külpolitikai irányvonalat, azaz nem szándékozott felrúgni a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést (1948) ben hasonló helyzet állt elő. Az elnökválasztás előtt szociáldemokrata-jobboldali kormány volt hatalmon Finnországban, és Kekkonen ellenfelei új koalíciót hoztak létre azzal a céllal, hogy megakadályozzák újraválasztását. Ekkor Viktor Viktor Vlagyimirov, a KGB egyik híres vezetője azt mondta a finn kormánynak, hogy ezt a koalíciót az oroszok a barátság súlyos megsértésének tekintik. KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ Micsoda meglepetés! (A kulisszák mögött Hruscsov ) Vlagyimirov, a KGB egyik híres vezetője azt mondta a finn kormánynak, hogy ezt a koalíciót az oroszok a barátság súlyos megsértésének tekintik. Moszkva nem felejtette el, hogy a szociáldemokraták és a jobboldaliak 1956-ban Kekkonen ellen szavaztak az elnökválasztásokon. Ezúttal az oroszok előre el akarták hárítani a régi jobboldali és szociáldemokrata veszélyt. Sikerült is nekik, hiszen a Honka-koalíció feloszlott. Kekkonen az egyetlen alternatíva maradt a finnek számára, csakúgy, mint Kádár a magyaroknak. Érdekes kérdés, hogy hogyan működött együtt Kekkonen az oroszokkal a válság idején. Kekkonen 1960-ban ünnepelte a 60. születésnapját, és az orosz vezetők, Hruscsovval az élen, siettek gratulálni neki. Ez azonban egyéb üzenetet is hordozott magában. Hruscsov azt mondta Kekkonennek: Eddig a Szovjetunió nem avatkozott bele a finn belügyekbe, csak gondoskodott a barátságos viszonyról. Azok, akik az elnök úr ellen fognak szavazni (1962), azok az orosz barátság ellen is szavaznak. Bár Finnországban nem létezett a Hruscsov által feltételezett nagy revansista ellenzék, e célzás után Kekkonen pontosan tudta, mit kell tennie. Megfelelő ürüggyel a parlament feloszlatására és válsághelyzet megteremtésére törekedett. Ebben a helyzetben úgy vélte, hogy biztosan le tudja győzni az ellenfeleit a választásokon. A Kekkonen által remélt helyzet hamarosan elő is állt. Szovjetunió diplomáciai jegyzéket küldött Finnországba, amelyben a NATO felfegyverkezésére és a német fenyegetésre hivatkozott. Az oroszok lehetségesnek tartották, hogy Finnország ismét a német politika eszköze lesz. Hruscsov azt akarta Kekkonentől megtudni, hogy el tudják-e hárítani ezt a német fenyegetést. A finn elnök képes volt meggyőzni az orosz pártvezért arról, hogy a német veszély egyáltalán nem aktuális. A tárgyalás lényege azonban nem a német veszély volt, hanem Kekkonen saját jövője. Bár nem tudjuk biztosan, hogy Kekkonen maga rendelte-e ezt az orosz jegyzéket, az biztos, hogy a tárgyalás után ő lett az egyetlen ember, akiben Moszkva megbízott. Katonai konzultációra nem volt szükség, és a probléma számára kedvező módon oldódott meg. Hősként, megmentőként utazott haza Finnországba. Könnyű volt így azt nyilatkoznia a finn nemzetnek, hogy ezt azt eredményt csak ő tudta elérni. Mintha Damoklész kardja lebegett volna Finnország fölött de a finnek közül csak Kekkonen tudta, hogy ez a kard milyen tompa. Az elnökválasztás 300:199 arányban Kekkonen javára dőlt el. A szociáldemok- 7DISPUTA Főtér

8 8DISPUTA Főtér rata-jobboldali koalíció felbomlása után az a politikai csoda történt, hogy valamenynyi finn párt, a kommunistáktól a konzervatívokig, őt jelölte elnöknek. Sikerült úgy beállítania a helyzetet, hogy a finnek szemében ő az, aki engedményeket kapott a Szovjetuniótól, nem pedig az, akinek le kellett mondania valamiről. Ugyanakkor Hruscsov üzenetei nem politikai követeléseknek, hanem legitim biztonsági kezdeményezéseknek tekinthetők. Azt lehet mondani, hogy a jegyzékválság új, antidemokratikus politikai kultúrát hozott létre Finnországban. Óvatosságra tanította a finn vezetőket, akik félni kezdtek a szovjet kö- itt a belső finlandizáció lényege:[ ] a finneknek folyamatosan megbánást kellett mutatniuk az oroszok előtt. vetelésektől. Alkalmazkodni kellett: a fiatalabb finn politikai nemzedék, főleg a kulturális körökből, meg akarta tudni, hogy mit gondolnak róluk az oroszok, azután pedig módosítani kezdték az előítéleteiket az orosz rendszerről. Ezek a progresszív körök idealizált képet rajzoltak a Szovjetunióról. Új politikai fogalom lépett életbe: a bizalom. A jegyzékválság után nagyon megérte a finneknek az orosz vezetők bizalmát minden áron megszerezni az oroszoknak azonban nem volt szükségük erre a bizalomra, mert csak a finnek voltak bűnösök, bár Finnországban senki se tudta, hogy pontosan miért, milyen bűntényekért. Másrészt ez a bizalom azt is jelentette, hogy a finnek bizalmas beszélgetésekben beszámolhattak országuk belügyeiről és belpolitikai helyzetéről az oroszoknak. Az oroszok azt is elvárták tőlük ugyanezen bizalom nevében, hogy ne írjanak az orosz társadalom és történelem sötét oldalairól hangsúlyozva, hogy minden ország múltjában voltak ilyenek. Így az igazság a bizalom áldozata lett, és ebben a kontextusban nagyon viszonylagos fogalommá vált. Sőt a desztalinizáció után ezek az absztrakciók és antropomorfizmusok nagyon hasznosaknak bizonyultak az orosz külpolitikai nyelvben. A bizalom mellett a barátság volt a másik ilyen fogalom: egész nemzetek, városok lettek barátokká, kitüntetéseket kaptak egymástól stb. Az orosz barátság feltétele a finnek megbízhatósága, becsületessége és figyelmessége volt. Talán még emlékszünk rá, hogy a második világháború után a finnek továbbra is az oroszokat tartották fő ellenségüknek, és Kekkonen feladata volt, hogy ezt az álláspontot megváltoztassa. Orosz szemszögből a finneknek egyedül kellett a háború bűnét magukra vállalniuk: szerintük ők robbantották ki a téli háborút, és a fasisztákkal együtt harcoltak a Szovjetunió ellen. És itt a belső finlandizáció lényege: emiatt a finneknek folyamatosan megbánást kellett mutatniuk az oroszok előtt. Csak Kekkonen tudta meggyőzni az oroszokat arról, hogy a finnek nagy többsége valóban vezekelt. Ha ez sikerült neki, a finnek elnyerték az oroszok barátságát, és gazdasági előnyökhöz jutottak. Azt lehet mondani, hogy ez a barátság igen egyoldalú volt. Hogy is ne lett volna, hiszen a finn orosz viszony nem volt normális nemzetközi viszony: nem a nemzetek, hanem a viszonyok tekinthetők barátságosnak, illetve nem gyűlölködőnek. A demokratikus országokban a hatalom nem parancsolja meg, hogy a másik nemzet a barátunk legyen ez mindenkinek a saját véleményétől függ. Ennek ellenére Kekkonen mindig azt hangsúlyozta, hogy a finnek számára politikailag elkerülhetetlen, hogy a Szovjetunióban ne kételkedjenek a barátságukban után Kekkonen legyőzhetetlenné vált. Szinte egyedül kormányozta az országot. Amikor végül is 1982-ben annyira beteg lett, hogy nem tudta tovább folytatni a munkáját, mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az elmúlt 25 év alatt pótolhatatlan volt, sokkal pótolhatatlanabb, mint Kádár a magyaroknak. Finnország politikai életében Kekkonen uralma oly széles volt, hogy az összes pártnak, amely eredetileg ellenezte Kekkonen szovjetbarát politikáját, és vissza akart kerülni a politika porondjára, minden Finnországban a franciához hasonló, az elnöknek az európai országok többségéhez képest jelentősebb jogosítványokat biztosító rendszer működik; az elnök a haderő parancsnoka, a külpolitika irányítója, beterjeszti a parlament elé a kormány által kidolgozott törvényeket, elnököl a kormány ülésein, visszaküldheti a törvényt, közkegyelemben részesítheti az elítélteket; teljes körű kinevezési és kitüntetési joga van, feloszlathatja a parlamentet Az elnököt hat évre választják ben bevezették a közvetlen elnökválasztást, a 2000-ben hatályba léptettet alkotmány pedig jelentősen korlátozta az elnök jogkörét.

9 oroszellenes politikust ki kellett űznie a köreiből. Ez a feladat a szociáldemokraták számára bizonyult a legnehezebbnek. A régi pártvezért, Väinö Tannert lemondásra kényszerítették, hiszen ő volt az, aki a munkásokat a téli háborúba vitte, és ezért persona non grata volt az oroszok szemében. Ő volt az is, akit Dolmányos István magyar történész Finnország története című könyvében (1972) élesen bírált. Sok szociáldemokrata önkéntesen Moszkvába ment Canossát járni. A kommunistákkal együtt létrehozták a finn Népfrontot. A belső finlandizálás azonban a Centrum Pártban volt a legmélyebb. Sukselainen, a párt elnöke, akinek Moszkva szerint túl szorosak voltak a kapcsolatai az észtekkel, 1964-ben Svédországba menekült. Ez a döntés teljesen önkéntes finlandizálásnak tekinthető. A Nemzeti Koalíció (Kokoomus), a konzervatív nemzeti párt régebben erősen bírálta, most támogatni kezdte Kekkonent. A pártot megszállták az úgynevezett Kekkonen- férfiak. Csak az Alkotmányos Jobboldali Párt és a populista Vidéki Párt álltak ellen, de ezek politikailag marginalizálódtak. Kekkonen uralma az 1970-es évek elején tartható a legerősebbnek. A barátságos szovjet finn kapcsolatok érdekében mindent ő irányított: külpolitikát, gazdaságot, kultúrát, kinevezési politikát. Ezzel túllépte az elnöki hatáskörét, és feldarabolta az ellenzéket. Még egy utolsó példa a belső finlandizálásra. Ez az epizód nagyon szokatlan a skandináv demokrácia történetében, ilyesmi sohasem történt korábban ban, amikor megint közeledett az elnökválasztás, a finn parlament azt a döntést hozta, hogy Kekkonen választások nélkül újraválasztható. Csak egyetlen probléma maradt: Kekkonen már ban kijelentette, hogy nem indul újra az elnökválasztáson. Ekkor már beteg volt kihagyott az emlékezete, de a Centrum Pártnak sikerült őt még egy periódusra rábeszélni. Az összes többi nagyobb párt sietett támogatni az ötletet. Maga Kekkonen Moszkvába utazott. Onnan hallottuk, hogy 1973-ban [ ] a finn parlament azt a döntést hozta, hogy Kekkonen választások nélkül újraválasztható. ha a finnek nem választják őt újra, Moszkva bizalma megrendül. Kekkonen pedig gyorsan helyre tudta állítani ezt a bizalmat. Hazaérkezése után a finn parlament majdnem egyhangúlag szavazott meg neki még négy évet. Megdöbbentő volt most olvasni a Magyar Országos Levéltárban, hogy a magyar külügyminisztérium hamarabb tudta, mint a közönséges halandó finn állampolgár, hogy Kekkonen beteg az orvosok nem merték elmondani nekünk. Ha valaki kifogásolnivalót talált a parlament döntésében, elmozdították a hivatalából. Ez történt a Finnország Szovjetunió Társaság elnökével is, aki kardoskodott az alkotmányos elnökválasztás mellett. A belső finlandizálás valamikor az 1980-as évek elején kezdett el gyengülni, amikor a szocializmus gazdasági válságba került. Magának a szocializmus ideológiájának a vonzereje is jelentősen csökkent a finnek körében. A politikusok rájöttek, hogy a finlandizálás többé nem jelent nekik semmi előnyt, sőt inkább rontja a népszerűségüket. A Szovjetunióban már nem volt senki, aki hallani akarta volna a finnek barátságos kérelmeit. A peresztrojka és glasznoszty idején egyszerűen megszűnt a finlandizálás minden nagyobb lárma nélkül. Önerejéből azonban sokáig fennmaradt, de tartalmilag kiüresedett. Ez erkölcsileg és az önfegyelem szempontjából nagyon veszélyesnek tűnt. Afganisztán Moszkva Vietnámja lett. Vlagyimirov ban a finn TV-ben úgy nyilatkozott, hogy bárki lehet Finnország elnöke a jövőben. De Paavo Lipponen, szociáldemokrata miniszterelnök csak 2001-ben tudta Tannert rehabilitálni. Mostanában a finn sajtóban és közvéleményben csak a finlandizálás maradványairól van szó. A STASI-levéltárban 26 finn barátot fedeztek fel. Ez a leleplezés nem túl komoly; bár a finn titkosrendőrség nem hozta nyilvánosságra az érintettek nevét, azt mondták, nincs köztük magas rangú finn politikus. Hát persze, a finlandizálás koporsóját még nem szögezték le. 9DISPUTA Főtér

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde- nemzetközi pénzintézetek szakirány A KISVÁLLALATOK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS FŐ HAJTÓEREJE?! A NÉMET ÉS

Részletesebben

Tíz év szabadság Közép-Európában

Tíz év szabadság Közép-Európában Jó e nekünk, közép-európaiaknak az, ami velünk történt, és ahogyan? Azt csaknem mindenki örömmel fogadta, hogy megszûnt a vasfüggöny, és megint szabad európai polgárok lettünk. Az viszont sokunkat meglepett,

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Berend T. Iván: Az Európai Unió hatása Közép- és Kelet-Európa átalakulására Marján Attila: Európa a nemzetközi versenyben Meisel Sándor: A teljes

Részletesebben

Nemzetek Európája. A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért. 2014., EP-választás

Nemzetek Európája. A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért. 2014., EP-választás Nemzetek Európája A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért 2014., EP-választás 1 Tartalomjegyzék Vona Gábor köszöntője... 3 Morvai Krisztina bevezetője... 5 1. Uniós

Részletesebben

Csáki György 1. Csáki György kandidátus, egyetemi tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 2

Csáki György 1. Csáki György kandidátus, egyetemi tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 2 Csáki György 1 Elmélet- és gazdaságtörténet AZ IMF ÉS A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS Magyarország 1982. május 6-án lett a Nemzetközi Valutaalap (s rövid időn belül, a szokásoknak megfelelően, a Világbank) tagja.

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Szövetség vagy versengés?

Szövetség vagy versengés? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Szövetség vagy versengés? Az Egyesült Államok és Kína bilaterális kapcsolata az

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER A TARTALOMBÓL n Egy szenvedélyes európai polgár José Manuel Barroso az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bőhm Gergely, Laki László, 2007. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke. Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes.

Bőhm Gergely, Laki László, 2007. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke. Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes. Bőhm Gergely, Laki László, 2007 Minden jog fenntartva Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes Tárgyszavak: Bőhm Gergely: Felipe Gonzalez szerepe Spanyolország modernizációjában

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Fehér István Katonáné Kovács Judit Szűcs István AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK -

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

Gazdasági válság az Európai Unióban. Economic crisis in the European Union

Gazdasági válság az Európai Unióban. Economic crisis in the European Union Gazdasági válság az Európai Unióban Economic crisis in the European Union Hungler Adrienn Kézirat lezárva: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bevezetés...1 1.Válságtörténet, válságelmélet...2 1.1. Gazdasági

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Boér Zoltán 2015 Tartalomjegyzék Összefoglalás... 3 Magyarország az első világháború után... 4 Európa az első világháborútól a gazdasági világválságig... 5

Részletesebben

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 1. (133.) szám Tartalom HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 PILGER, JOHN:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG KIÉPÍTÉSE 1948-TÓL 1957-IG NYUGAT-NÉMETORSZÁGBAN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAINAK GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE AZ ELMÚLT 10-15 ÉVBEN Készítette:

Részletesebben

Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai

Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 687 LÁSZLÓ GÉZA Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai A pénzügyi válság sok mindent megkérdőjelezett életünkben. Egyszerre sokan kezdtek el kételkedni nemcsak a bankok,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Használati utasítás a jobbra tolódáshoz

Használati utasítás a jobbra tolódáshoz 1 / 64 2015.07.15. 13:00 2015. június Használati utasítás a jobbra tolódáshoz SERGE HALIMI Tüntetés, részvétel a választásokon, hatalomgyakorlás. E három politikai tevékenység közös jellemzője, hogy a

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben