MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra: affen pinscher, törpe német pinscher, német pinscher, só-bors és fekete schnauzer, só-bors, fekete, fekete-ezüst és fehér törpe schnauzer fajtákra. A fajtaleírásokat a 98/2013-as rendelet a) szerint a függelék tartalmazza. 1. A Tenyésztési Program, az MSPDK fajtáinak tervszerű, fajtatiszta tenyésztését, fajta jellegzetességeik, küllemük, karakterük, viselkedésük, munkaképességük és egészségük megőrzését, egyben a felsorolt fajták nemesítési céljait szolgálja. 2. A Tenyésztési program, ami egyben Tenyésztési Szabályzat, - kötelező hatállyal kiterjed, Magyarország területén, a fentebb felsorolt fajták tenyésztőire és az általuk tenyészteni óhajtott egyedekre. Ezen tenyésztési program figyelembe veszi az állattenyésztésről szóló az évi CXXX. törvénnyel módosított évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) előírásait, az Állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, valamint a 98/2013. (X. 24.) VM rendelet - mindenkor hatályos változatában foglaltakat. Az MSPDK vezetése kijelenti, hogy mindent elkövet, a fenti jogszabályokban foglaltak betartása és betartatása érdekében. Mindazonáltal kijelentjük, hogy a Klub vezetése fontosnak tartja az objektív tenyésztői felelősség, valamint a jó gazda gondosságának fogalmát (1998. évi XVIII. tv pont) és annak vitás esetekben történő érvényesíthetőségét. 3. Tenyésztési definíciók, rendelkezések. A tenyésztő, az a személy, akinek tulajdonában (mint tulajdonos, vagy mint bérlő) az ellés időpontjában van a tenyész szuka és nemzeti vagy nemzetközileg védett kennel név birtokosa. Tenyész engedélyezési vizsga, továbbiakban tenyész szemle, aminek szabályzatát az 1. számú melléklet tartalmazza. Tenyész hely az a cím, ahol a tenyésztő a tenyésztői tevékenységét végzi. A tenyésztőnek rendelkeznie kell a hatályos állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyész hellyel. Ennek az ellenőrzését és nyilvántartásba vételét a Tenyésztési Tanács tagjai végzik. A már meglévő tenyész helyek nyilvántartásba vételét 1 éven belül az MSPDK elvégzi. Törzskönyvezett, származási lappal rendelkező kiskutya kizárólag az állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyész helyről származhat, aminek meglétét minden kiskutya mellé adott igazolással, az MSPDK garantálja. Az MSPDK köteles kérésre felvilágosítást adni a tenyésztőről. A megfelelő tenyész helyeknek az MSPDK honlapján is regisztrálva kell lenniük. Az új tenyésztő jelölt, a tenyésztői tevékenység megkezdése előtt, azaz a fedeztetést megelőzően, írásban kérheti a tenyész hely elismertségét, aminek elfogadását MSPDK köteles 90 napon belül elbírálni. 4. Az MSPDK által gondozott fajták esetében nagyon ritkák a kinológia területén közismert multifaktoriális kóreredetű betegségek, amelyek poligénes öröklődésűek és kialakulásukban a környezeti faktorok is jelentős szerepet játszanak. Ráadásul, ezen betegségek öröklődési kockázata lényegesen kisebb, a mendeli monogénes öröklődésre jellemzőnél. A mostoha tartásmód mellett, a genetikai és környezeti faktorok kombinációja egyes esetekben elérhet egy bizonyos küszöbértéket, s ennek

2 2 következtében megmutatkozhat a kóros jelleg. Sokak által ismeretes, hogy a provokáló környezeti hatások függvényében, az alacsony genetikai terheltség mellett döntően a környezeti faktorok hatására is kialakulhat kóros állapot. A fentiek miatt az MSPDK lényegesen nagyobb súlyt helyez a tenyészhely bírálatára, a tartási mód és tartási környezet vizsgálatára, mint a poligénesen öröklődő betegségek szűrésére. Mindazonáltal a klub, a tenyész szemlén való részvétel előfeltételeként, egészségügyi szűrés kötelezettségét vezeti be, január 1-i hatállyal. A törpe a fajták esetében a PRA szűrést, a közép méretű (standard) fajták esetében a PRA és a csípőízületi diszplázia szűrést, vezetjük be. A fenti szabályozást a 98/2013. (X.24.) VM rendelet 8. (4) k) pontjának való megfelelés érdekében tesszük kötelezővé. 5. Tenyészállat tartása, bérlése, illetve bérbe adásával kapcsolatos szabályok. Tenyészállatot bérelhet a tenyésztő másik tenyésztőtől, vagy olyan szuka és kan tulajdonostól, aki nem kíván tenyésztést folytatni. A bérlésről, illetve a bérbe adásról minden esetben írásos és két tanú által aláírt /vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített megállapodást kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a bérlő és a bérbe adó, valamint a tenyészállat azonosítására alkalmas adatait, a bérbe adás időtartamát. Ezek a következők: bérbeadó és bérbevevő neve, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyigazolvány száma, állandó lakhelye. A két tanú neve, személyigazolvány száma, lakhelye. A kutya fajtája, teljes neve, születési ideje, chipszáma és törzskönyvi száma. Abban az esetben, ha a bérbe adás a fedeztetés után történik, a megállapodásban megnyugtatóan rendelkezni kell, hogy a fedeztetési díjat a bérlő, vagy a bérbe adó milyen módon rendezte, vagy fogja rendezni a fedező kan tulajdonosa felé. Továbbá azt, hogy milyen kötelezettségek és jogosultságok terhelik a feleket abban az esetben, ha a fedeztetés sikertelen volt, illetve abból életképes kölyök nem született. A bérbe adási szerződést minden esetben eredeti példányban csatolni kell az alom bejelentő mellékleteként, azt az alombejelentővel együtt meg kell őrizni. A szerződésnek tartalmaznia kell szuka kutya esetében az ellés és kölyöknevelés időszakában a szuka elhelyezésének feltételeit, körülményeit, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a szukát a környezetváltozás milyen mértékben terheli pszichésen. Törekedni kell a minél kevesebb stressz okozására. 6. A tenyésztési nyilvántartásba felvehető az egyed, amely minimum 3 generációs származási lappal rendelkezik, továbbá egyedi megjelöléssel (chip) is kell rendelkeznie, amelyet a tenyész szemlén ellenőriznek. Az egyedi jelölés január 1-jétől állatorvosi feladat, és nem jár együtt a törzskönyvezési eljárással. 7. A tenyésztésbe vétel feltételeit a következők szerint határozzuk meg. Tenyésztést folytatni csak az FCI által elismert, legalább 3 generációs származási lappal rendelkező, mikro chip-pel ellátott, azonosítható szukával, vagy kannal lehet. További feltétel, hogy a tenyésztésbe vétel előtt az egyedeket az MSPDK nyilvántartásába be kell vezetni. Tenyésztésbe vétel előtt minden egyedet tenyész érték adó rendezvényre be kell nevezni és ott be kell mutatni. Tenyész érték adó rendezvények: a tavaszi klubkiállítás (Klubshow), az évközi Speciál CAC kiállítás, az őszi Évgyőztes kiállítás. Tenyész egyeddé az a kutya emelhető, amely legalább két értékadó kiállításon, fiatal vagy felnőtt osztályok valamelyikében kitűnő minősítést ért el továbbá egy sikeres Tenyész engedélyezési vizsga, azaz tenyész szemle eredményt kapott.

3 3 Megjegyzés: A különböző ebkiállításon szerzett kiállítási címek (a belföldön kiadható HPJ és CAC címek) tenyészérték növelő értékűek, amelyek származási lapra történő felvezetése minden esetben igényként merül fel. Ezért a Klub, a HPJ és CAC címeket tenyéztési adatnak tekinti. 8. A tenyészállatok esetében definiálandó a tenyésztésből való kiesés fogalma, ami az alábbi esetekben következik be. Az egyed elpusztulása, az egyed egészségi alkalmatlanná válása (pl. bármilyen okból történő ivartalanítás), továbbá a Nem tenyészthető minősítés tenyész szemle alkalmával. 9. Értékelés A sikeres tenyészszemle eredmény a Tenyészthető I. vagy Tenyészthető II. minősítés. Tenyész szemlén bemutatható és minősíthető, minden 12 hónapos kort betöltött egyed. - A Tenyészthető I. minősítésű egyed, az I. Főtörzskönyvi osztályba sorolást kapja, ami a korábbi értelemben, KITŰNŐ minősítést jelent. - A Tenyészthető II. minősítésű egyed, az II. Főtörzskönyvi osztályba sorolást kapja, ami a hagyományos NAGYON JÓ minősítést jelenti. - A Nem tenyészthető minősítés a III. osztályba sorolást kapja, minősítés alapján JÓ a minősítése. Ez a besorolás értelem szerűen tenyésztésből való kiesésként illetve kizárásként értékelendő. A bírálati lap minta, az 2. számú mellékletben látható, a minősítési és pontozási táblázat a 3. számú mellékletben található. 10. A tenyész szemle eredményességét és minősítését jogérvényesen, a tenyésztés vezető aláírása hitelesíti. 11. Abban az esetben, ha import a szuka, a tenyésztésbe vétel előtt, de legkésőbb az alom bejelentő leadásáig, a származási ország egyesülete által, a tenyésztő nevére kiállított hivatalos pedigree-t Magyarországon honosíttatni kell. Amennyiben a tenyésztő külföldi tenyész állatot bérel, a bérbe adási szerződést magyar nyelven is el kell készíteni, melynek meg kell felelnie az 5 pontban leírt követelményeknek. Amennyiben a külföldi tenyész állat kapcsán bármilyen idegen nyelvi probléma merül fel, a tenyésztő köteles a saját költségén minden szükséges dokumentumról hivatalos fordítást benyújtani. Amennyiben a tenyész állat külföldi tulajdonban van, a tenyésztésbe vétel feltételeit a tulajdonos országában hatályos tenyésztési feltételek határozzák meg. A külföldi tulajdonú, vagy külföldről behozott tenyészállat esetében minden minősítést és kiállítási eredményt, hitelt érdemlően igazolni kell. 12. A tenyésztésbe vételnél a fedeztetés dátuma az irányadó, ennek megfelelően az alsó korhatár a standard (közép) fajtáknál 14 hónap +1 nap, a törpe fajtáknál 12 hónap +1 nap. A tenyésztésbe vétel felső korhatára szukák esetében 8 éves kor, kanok esetében 12 év a korhatár. Ezen korhatárok felett fedeztetés nem történhet. 13. A tenyésztésbe vétel gyakorisága: Tenyész szukát két naptári évben csak háromszor lehet tenyésztésbe venni.

4 4 14. A tenyésztéshez szükséges minősítések: A MSPDK-hoz tartozó fajtákat tenyésztésbe vonni csak akkor lehet, ha rendelkeznek a MSPDK Tenyészszemle Szabályzatának megfelelő minősítéssel, vagyis tenyész-szemlézettek, valamint az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontban leírtaknak megfelelnek. A tenyész szemlén való részvételt nem helyettesítheti semmilyen minősítésű és mennyiségű kiállítási eredmény. Az MSPDK megfelelő számú tenyész szemlét tart, a 6. pontban leírtak szerint. 15. A tenyésztés módja. Teljes testvérek, vagy szülő, kölyök párosítása esetén a párosítást megelőzően a MSPDK Tenyésztés vezetőjének engedélyét kell megszerezni. Ilyen engedélyt első sorban nagy tapasztalatú és eredményes tenyésztők is, csak indokolt esetben kaphatnak. Ennél kisebb mérvű rokon tenyésztés megengedett. 16. Amennyiben a szülőpár bármelyike a pontban írott feltételeket nem teljesítette, ezek utódai a Szabályzatnak megfelelően származási lapot nem kaphatnak. Abban az esetben, ha külföldön van a szuka fedeztetve, a kannak az adott ország Tenyésztési Szabályainak kell megfelelnie. 17. A tenyésztő köteles a fedeztetés megtörténtét 8 naptári napon belül a tenyésztési vezetőnek bejelenteni, az erre a célra rendszeresített Fedeztetési jegy felhasználásával. Ez nem engedélyeztetés, csak bejelentés. Tenyésztő kérésre az MSPDK köteles a honlapján a fedeztetés és az ellés időpontját ingyenesen megjelentetni. Amennyiben a tenyésztő nem jelenti be a fedeztetés tényét, a kutyák nem törzskönyvezhetők, származási lapot nem kaphatnak! A tenyésztő köteles a tenyésztés vezetőnél, a mesterséges kölyök nevelés tényét, annak kezdetétől 3 napon belül jelenteni. 18. Jelen szabályzat érvénybe lépte után az MSPDK által kiállított és FCI által elismert származási lapot csak a jelen Szabályzatnak megfelelően tenyésztett egyedek kaphatnak. 19. A standardban rögzített különböző színű egyedek keresztezését a PSK, az ISPU és az FCI állásfoglalásainak megfelelően az MSPDK nem engedélyezi. Kivéve, ha annak tervét és részletes indoklását, a tenyésztő előzetesen, a fedeztetést megelőzően kérelmezi a Tenyésztés vezetőnél. Ilyen engedélyt csak különlegesen indokolt esetben lehet kiadni. A színkeresztezésre kiadott engedély nyomán született egyedek származási lapján az MSPDK, egyértelműen, és minden esetben regisztrálja a nyomon követhetőséget. 20. Alom ellenőrzés módja, dokumentálás rendje (98-as rendelet 8. (4) j pontja miatt: a kölyköknek azonosíthatóknak kell lenniük. A kölykök chipezve, ki van töltve a 6.sz melléklet szerinti Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezésről. A kiszálló alomellenőr, a szukát a kölykeivel, ott kell találja, ahol az nyilvántartva van, ill. bérleti szerződés alapján, ahol lennie kell. Ezt az Alom bejelentő lap alján igazolni kell. E nélkül a törzskönyvezés csak a tenyésztés vezetői engedéllyel kezdeményezhető. Mellékletek 1. Tenyész engedélyezési vizsga szabályzat 2. Tenyész engedély bírálati lap 3. Minősítési és pontozási táblázat 4. Fedeztetési jegy 5. Alom bejelentő 6. Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezésről 7. Törzskönyvezési szabályzat a nyilvántartásokkal

5 5 Záradék: Mindaddig, amíg az MSPDK tenyésztő szervezeti jogait önhibáján kívül nem képes érvényesíteni, minden a fenti szabályzattól való eltérést vis major-nak tekintünk. A fentiekből fakadóan, valamint a szerzett jogokra vonatkozó joganalógiákra való hivatkozással, az MSPDK a korábban tenyésztésbe vont tenyész egyedeket a I. törzskönyvi osztályba soroltan kezeli. Hatályba léptető nyilatkozat: Az MSPDK vezetése, a NÉBIH, szigorításra vonatkozó felhívását követően, 10/2015 sz. ( ) határozatával hatályba lépteti a módosításokkal az új szabályzatot. Az új szabályzat érvényes szeptember 1-től. A vezetőség nevében: Pettkó Csaba elnök

6 6 1. számú melléklet Tenyész engedélyezési vizsga szabályzat 1. Általános szabályozások A bemutatott kutyának legalább kétszer az MSPDK által elfogadott, minősítést adó kiállításon elismert szakbírótól származó kétszeri alkalommal, kitűnő minősítéssel kell rendelkeznie. A minősítést szerezhette fiatal-, növendék- vagy nyílt osztályban. A Klub haladékot adhat a kiállítási eredmények megszerzésére. Az MSPDK által gondozott kutyafajták a 12. betöltött hónapos kor után bírálhatók el tenyész vizsgán. 2. Tenyész vizsgák rendezése Az MSPDK minden évben legalább 4 alkalommal Tenyész engedélyezési vizsgát rendez, amelyre szakbírókat hív meg. A tenyész engedélyezési vizsgára nevezett kutyának a következő dokumentumokat kell bemutatnia: A) származási lap B) előírt kiállítási eredményeket igazoló dokumentumok (opcionális) C) az előírt szűrésekről szóló állatorvosi igazolások (opcionális) A B és C pont iratai, tenyésztésbe vételt megelőzően, de legkésőbb a törzskönyvezés beadásakor pótolhatók. A pótlás elmaradása esetében a törzskönyvezést meg lehet tagadni. 3. Eredményes tenyész vizsga érvényességi ideje 3.1. Az első sikeres tenyész vizsga 3 éves korig, a második a kutya egész életén át érvényes Amennyiben egy kutya bizonyítható módon és ismételten Wesen-, küllemi-, ill. egészségi hibát örökít, úgy bármikor megvonható tőle a tenyész engedély, - a tenyésztésből kizáró határozat meghozatalával. 4. Sikertelen tenyész vizsga Sikertelen tenyész vizsgák csak 2 alkalommal ismételhetőek meg. A szakbíró ítélete megtámadhatatlan. 5. Tenyész engedélyezési vizsga lebonyolítása A tenyész engedélyezési vizsgán csak szakbíró bírálhat. A bírónak minden vizsgáról jelentést kell készítenie. A vizsgázók listáját a szervezők adják közre. A tenyész engedélyezési vizsgán, a bírálat megkezdése előtt, a felvezetett egyedet, chip leovasóval azonosítani kell. 6. Az elbírálás kritériumai 6.1. Az összbenyomás megítélése Egészség, fejlettség és csontozat, izomzat, szőrtakaró, szőrszín, testfelépítésre állásban, lépésben és ügetésben. A marmagasság mérése. Egyedileg bírálandó a fejforma, stop, orr, ajkak és fang, szemszín, fogazat, nyakvonal, mar, hát, az ágyéki rész, és a far, a mellkas, nemi szervek, vállak és mellső végtagok - állás és szögellés tekintetében - far és hátulsó végtagok - beleértve azok szögellését is - farok tűzése és hordása, szín és szőrminőség, a test tömeg megállapítása Pórázon vezethetőség Pórázon vezetve, minden járásmódban lépésben, lassú futásban, közben a kutya a vezető bal oldalán kell, haladjon. Háromszöget leírva, egyenes vonalban lépést kell megtenni úgy, hogy oda- visszamozogva, hogy a mellső és hátulsó végtag vezetés jól megítélhető lehessen hátulról, oldalról és elölről. A gyakorlat befejezése után a kutya az alapállást veszi fel, a kutyavezető bal oldalán ül vagy áll. A póráznak az egész gyakorlat során lazán kell lógnia. Az alapállásból a kutyavezető kutyájával egy csendesen álló 4 fős csoporton megy keresztül, miközben a 2 alkalommal felszólításra le kell ülnie.

7 Idegrendszer és kiegyensúlyozottság megítélése Személlyel szembeni viselkedés A bíró gyalogosként viselkedve a kutya és vezetője felé megy, és megkerüli azokat. Aztán a kutyavezető megy kutyájával a bíró felé, majd odaérkezvén a kutyavezető kezet nyújt a bírónak és megmutatja a kutya fogazatát. A gyakorlat egész ideje alatt, a kutyának nyugodtnak, elfogulatlannak és félelem nélkülinek kell mutatkoznia. Csoporttal szemben történő viselkedés A gyakorlat úgy értelmezett, hogy 2-3 személy egy mozgó csoportot képez. A pórázon vezetett kutyát két alkalommal keresztül kell vinni a csoportot. Nem természetes mozgásformák a csoportot képezők részéről nem megengedettek. A gyakorlat során a kutyának elfogulatlanul és természetesen, semmi esetre sem félősen kell viselkednie. 6. Díjak A tenyész vizsga díjait esetenként, a Klub vezetősége határozza meg. 7. Nyilvánosságra hozatal A tenyész vizsgán eredményesen szerepelt kutyák adatai a Klub hivatalos honlapjának legközelebb kiadásra kerülő frissítésekor kerülhetnek nyilvánosságra.

8 2. számú melléklet számú melléklet 8

9 9 3. számú melléklet A standard szerint meghatározott kizáró hibákat olyan negatív ponttal kell értékelni, hogy az összpontszámot megváltoztassa úgy, hogy ha egyéb tulajdonságaiban maximális pontot kap, akkor is, csak a nem tenyészthető kategóriába kerülhessen. Bírált tulajdonság Méret, marmagasság Küllem Idegrendszer és egyéb Származás Kizáró hibák -150 pont Túl kicsi/túl nagy 2cm: törpe schnauzer, t. pinscher. 3cm: közép schnuazer, pinscher. Harapás hibák, torzulások, szőrzet és színhibák, foghiány. Félénk, agresszív, ideges, alattomos. Here hiány. Nem releváns Minősítés pontszám (kizáró hiba esetén) Súlyos, vagy kizáró hiba. (-150 ponttal értékelt) Súlyos, vagy halmozott hibák (-150 ponttal értékelt) Súlyos, vagy kizáró hiba (-150 ponttal értékelt) Nem kívánatos 25 Minősítés pontszám Tolerált határon 50 nagyon jó 50 Kissé bizonytalan 50 Közömbös 50 Minősítés pontszám Standard méret 100 kitűnő 100 Magabiztos 100 Kívánatos 100 A pontok összesítő táblája Osztályba sorolás Pinscherek Törpe schnauzerek Közép schnauzerek Összpontszám minősítés I. tkv osztály Tenyészthető I. II. tkv osztály Tenyészthető II. III. tkv osztály Nem tenyészthető pont pont 150 pont-ig. Kitűnő Nagyon jó Jó

10 10 4. számú melléklet Sorszám: FJ Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub (MSPDK) a MEOE Szövetséggel szerződött, FCI kompatibilis szervezet FEDEZTETÉSI JEGY Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tulajdonomat képező.. NEVŰ FAJTÁJÚ TÖRZSKÖNYVI SZÁMÚ..CHIP SZÁMÚ..ÉV HÓ..NAP született kan kutya.. év..hó napon befedezte a.... NEVŰ FAJTÁJÚ TÖRZSKÖNYVI SZÁMÚ...CHIP SZÁMÚ..ÉV HÓ..NAP született szuka kutyát. Dátum kantulajdonos neve nyomtatott betűvel leánykori neve anyja neve születési hely idő kantulajdonos lakcíme aláírása kantulajdonos tagsági lajstrom száma Előttünk, mint tanúk előtt: név név szigszám lakcím szigszám lakcím

11 5. számú melléklet 11

12 6. számú melléklet 12

13 13 6. számú melléklet Törzskönyvezési szabályzat a nyilvántartásokkal A törzskönyvezés célja A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása rendszerezése és a származás igazolása. A kutyák egyedi nyilvántartása. A tenyésztési-, teljesítmény vizsgálati adatok, munka illetve képességbeli teljesítmény, egészségügyi vizsgálatok eredményeinek gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése oly módon, hogy az egyes egyedek tenyész értéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajta jelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételei Csak olyan egyedek kaphatnak származási lapot, amelyek mindkét szülői oldalon elismert 3 generációs származási lappal rendelkező egyedektől származnak. Minden, a tenyésztési programban leírtaktól való eltérés esetében, a tenyésztés vezető előzetes engedély szükséges. Az engedély mérlegelés nyomán adható ki. Abban az esetben, ha előzetes engedély hiányában, a szabályoktól eltérő kölykezésre kerül sor, az utódok nem törzskönyvezhetők. A korábbi gyakorlat szerinti, ún. B törzskönyvezésre, semmilyen esetben nincs lehetőség. A megszületett kölykök származási lapjai, a tenyésztési programban leírtak szerint adható ki. A törzskönyvi osztályba sorolást a 12 hónapos kort meghaladó korban, a tenyésztési program szabályai szerint kell végre hajtani. A törzskönyvezés szervezeti rendje Az MSPDK törzskönyvezési feladatait törzskönyv vezető látja el. Szakmai munkáját a tenyésztés vezető koordinálja. A Magyar Ebtörzskönyvet (MET) az MSPDK gondozására bízott fajták esetében kizárólagosan vezeti. A törzskönyvezés során az újszülött egyedek papír alapú származási lapot kapnak, amit a fennálló belföldi és nemzetközi egyezményeknek megfelelően FCI kompatibilisnek tekintenek. A papír alapú alap dokumentumok a Fedeztetési jegy, az Alom bejelentő jegy továbbá az Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezéséről nevű nyomtatványok, nem selejtezhetők. A fenti alap dokumentumok alapján ( sz. melléklet) kiállított származási lapokat folyamatos iktató számmal kell ellátni, amelyen az évszámot évente aktualizálva kell, tartalmazza. A tenyésztő számára kiadott származási lap, szigorú számadású nyomtatványon kerül kiadásra. A kitöltött, rontott példányok nem selejtezhetők, rontott dokumentumként is megőrzendők.

14 14 A származási lapot a tenyésztőnek kell átadni, vagy postai úton az általa, az alombejelentőn megjelölt postai címre megküldeni. Megbízottnak csak a tenyésztő által írt és két tanúval aláíratott nyilatkozat alapján lehet származási lapot kiadni, amely mind a tenyésztő, mind a megbízott személyes adatait, mind pedig a kiadható származási lapok pontos megjelölését tartalmazza. A dokumentumot az alombejelentőhöz kell csatolni. Amennyiben társtenyészetről van szó, akkor bármelyik tenyésztőtársnak kiadható, ha ezzel ellentétes rendelkezés nem történik, akkor vélelmezni kell, hogy a kiadás a társtenyésztő(k) hozzájárulásával történt. Vita esetén a származási lapokat postán kell megküldeni a tenyésztőtársak által az alombejelentőn megjelölt címre. (ld. 8.sz. melléklet) Társtenyésztői, tulajdonosi viták eldöntése nem tartozik az egyesület hatáskörébe. Az egyesület a tulajdonostársi viszony fennállását addig vélelmezi, míg a felek másképp nem rendelkeznek, vagy be nem csatolják a társtulajdonosi viszonyt megszüntető jogerős bírósági ítéletet. Az MSPDK vezetősége által megbízott törzskönyvezési vezető: Pettkó Csilla Szilvia A törzskönyv vezető feladata: - a törzskönyvezés egységes végrehajtásának felügyelete - a törzskönyvi nyilvántartások és a tenyészkönyvi nyilvántartások vezetése - az adatok napra kész feldolgozása és nyilvántartása - információs feladatok ellátása - a beérkező fedeztetési alombejelentő jegyen szereplő adatok ellenőrzése A törzskönyvezési alap nyomtatványok begyűjtése, szortírozása, a megfelelő szabályzati adatok alapján a törzskönyvezés elvégzése és a származási lapok elkészítése. A törzskönyv vezető nem felelős a törzskönyben és a származási lapokon szereplő adatok valódiságáért. A törzskönyvezés céljából benyújtott alapnyomtatványokon szereplő adatok valódiságáért kizárólag a tenyésztő felel. Elszámolással tartozik a tenyésztés vezető felé a törzskönyvezés szabályainak betartásáért, valamint anyagi felelősséggel tartozik a törzskönyvezés díjainak elszámolásával a vezetőség felé. A beérkező teljesítmény adatok gyűjtése kétféle irányból történik. Megjegyzés: Minden törzskönyvezés, nemzetközileg regisztrált, névre szóló kennelnéven történik. A kennelnév a tenyésztő márkaneve, a törzskönyvezett kutyáknak pedig a családneve. A kennelnév használat, a nemzetközi, FCI szabályok szerint, a MEOESz által meghatározottak szerint kell történjen. 1. Törzskönyvi nyilvántartás A tenyész helyek nyilvántartása és tenyész érték adó rendezvényeken keletkező adatok nyilvántartásba vétele. 2. Tenyészkönyvi nyilvántartás A tenyésztési adatok, fedeztetések, ellések adatainak gyűjtése, nyilvántartásba vétele.

15 15 Törzskönyvi nyilvántartás adatlapjai 1. Tenyészhelyek nyilvántartása 2. Tenyészérték adó rendezvények és részvételek nyilvántartása 3. Törzskönyvi 1. és 2. és 3. osztályba sorolt kanok és szukák nyilvántartása Tenyészkönyvi nyilvántartások adatlapjai 1. Átírások nyilvántartása 2. Fedeztetések nyilvántartása 3. Ellések nyilvántartása 4. Kiadott származási lapok nyilvántartása 5. Honosítások nyilvántartása Ad/1. Átírások rendje A tulajdonosváltozás bejegyzés a törzskönyvben, illetve a származási lapon, csak abban az esetben foganatosítható, ha a kérelmező azt a 9. számú mellékletként csatolt okmányon szabályszerűen kitöltve nyújtja be, vagy azzal azonos tartalmú jegyzői közokiratba foglalt nyilatkozatot tesz, vagy a magánokiratként készült nyilatkozatot ügyvéd ellenjegyzi. Amennyiben a tulajdonos változás bármely fenntartással történik, azt az átadó a 10. számú mellékletként csatolt irat kitöltésével köteles közölni a törzskönyvező szervezettel. A mulasztásból eredő kárért a mulasztó a felelős. Társtenyésztő, társtulajdonos esetén a dokumentumokat annyi példányban kell kitölteni ahány érintett személy van az ügyletben. A tulajdonos elhunyta esetén a törvényes örökös tulajdonjogát a hagyatéki végzéssel igazolhatja, ez esetben a jogerős hagyatékadó végzésen túl más irat a tulajdonjog átírásához nem kell. Társtenyészet/társtulajdon esetén a hagyatékátadó végzésig az életben lévő társtenyésztő/tulajdonos rendelkezik a jó gazda gondosságával minden ügyben, amiben a tenyésztő/tulajdonostárssal közösen rendelkezett az ő életében. A tulajdonostárs örököse felé ő tartozik elszámolással, jogvitájuk az egyesületre nem tartozik. A kennel név használatának joga örökölhető. Az örökös jogerős hagyatékátadó végzéssel kell, hogy igazolja a kennel név használatának vonatkozásában örökösi minőségét. Ennek alapján kérheti a kennel név használati jogát saját maga részére. Közös tulajdonban lévő kennel esetén az örököst kell kenneltársnak tekinteni a tenyésztőtársak ettől eltérő rendelkezése, vagy ezzel ellentétes bírósági ítélet hiányában. A 98/2013 (X.24) VMrendelet 2. szerint E rendelet alkalmazásában: 1. kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének a kinológiai szövetség által kiadott és nyilvántartott egyedi elnevezése; 5. (1) A kinológiai szövetség feladatai: g) a kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a nemzetközi szervezetnél a tenyésztőszervezet egyidejű tájékoztatásával; Ennélfogva a kennelnév bejegyzést az egyesület tényként kezeli, annak jogszerűségét nem vizsgálja.

16 16 7. számú melléklet Meghatalmazás Alulírott tenyésztő megbízom..(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:...személyi igazolvány szám: állandó lakhely:...megbízottat, hogy a fajtájú. kennelnevű, (dátum)..született alom származási lapjait, illetve abból a.., utónevű egyedek származási lapját, ide értve az export származási lapot is a nevű elismert tenyésztő szervezettől helyettem és nevemben átvegye. Dátum Tenyésztő Leánykori neve Anyja neve Születési hely, idő Szigszám Lakhely: Előttünk, mint tanuk előtt:.. Név Szigszám Lakhely. Név Szigszám Lakhely (Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés:

17 17 8. számú melléklet TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA Alulírott tenyésztő / tulajdonos igazolom, hogy a tenyészetemből származó /tulajdonomat képező (nem kívánt rész törlendő),...(fajtájú).. nevű(kennel és utónév) (születési idejű) (ivarú)..(szín szőrzet)..tkv.számú..chipszámú kutyát a mai napon minden további megkötés nélkül az alábbi személy tulajdonába adtam...(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:... személyi igazolvány szám: állandó lakhely:... (A fenti részt a tenyésztő/tulajdonos, ha nem kézzel tölti ki, köteles aláírással szignálni.) tenyésztő aláírása Társtulajdon esetén jelen dokumentumon szereplő személy a sorrendben a..tulajdonosként szerepeljen a törzskönyvben. Ezen néven kívül a más neve és címe szerepeljen /ne szerepeljen. (nem kívánt rész törlendő) Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy az..szervezet a fentiekben megjelölt személy tulajdonjogát az eb törzskönyvében, illetve származási lapján feltüntesse. Dátum Tenyésztő/tulajdonos neve:.. Leánykori neve. Anyja neve Szigszám.. Születési hely, idő. Lakhely:. Előttünk, mint tanuk előtt: 1... Név Szigszám Lakhely 2.. Név Szigszám Lakhely Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés Társtenyészet esetén annyi példányban kell kitölteni és benyújtani ahány személy szerepel tenyésztőként az anyakutya törzskönyvében.

18 18 9. számú melléklet TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA (fenntartással) Alulírott tenyésztő / tulajdonos igazolom, hogy a tenyészetemből származó /tulajdonomat képező (nem kívánt rész törlendő),...(fajtájú).. nevű (kennel és utónév) (születési idejű) (ivarú)..(szín szőrzet)..tkv.számú..chipszámú kutyát a mai napon a lent megjelölt megkötések valamelyikével az alábbi személy tulajdonába adtam...(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:...személyi igazolvány szám: állandó lakhely:... Társtulajdon esetén jelen dokumentumon szereplő személy a sorrendben a..tulajdonosként szerepeljen a törzskönyvben. Nevén kívül a címe szerepeljen /ne szerepeljen. (nem kívánt rész törlendő) (A fenti részt a tenyésztő/tulajdonos, ha nem kézzel tölti ki, köteles aláírással szignálni.) tenyésztő aláírása Megkötések: (nem kívánt rész törlendő) a) a kutya nem tenyészthetőként került átadásra, utódai nem törzskönyvezhetők b) a kutya a tenyésztő/korábbi tulajdonos hozzájárulása nélkül nem adható más személy tulajdonába, birtokába, tenyésztési szerződés harmadik személlyel nem köthető. Ennek igazolása nélkül a szervezet további tulajdonosokra átírást nem foganatosíthat, alombejelentést nem fogadhat el. (igazolás jelen dokumentum mellékletét képezi) c) Egyéb A fenti megkötésekkel, illetve azok megszűnésének igazolását követően hozzájárulok, hogy az..szervezet a fentiekben megjelölt személy tulajdonjogát az eb törzskönyvében, illetve származási lapján feltüntesse.

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete. Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete. Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 10. oldal 3. Minősítési program 11. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TENYÉSZTÉSI PROGRAM

A TENYÉSZTÉSI PROGRAM A TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CANE CORSO KUTYAFAJTA LEÍRÁSA AZ FCI-STANDARD N 343 SZERINT A régi rómaiak már kifejezetten céltudatosan szelektálták, mondhatni, tenyésztették kutyáikat. A mastino napoletano nagytestű,

Részletesebben

Kivonat a Magyar Pumi Klub Tenyésztési Programjából II. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

Kivonat a Magyar Pumi Klub Tenyésztési Programjából II. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT Kivonat a Magyar Pumi Klub Tenyésztési Programjából II. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 1. A Klub által gondozott kutyafajta a PUMI 1.1 Általános leírás A XVII-XVIII. században Magyarországon alakult ki a helyben

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása. 4 2. Tenyészcél 6 3. Tenyésztés módszere. 6 3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a 98/2013 (X.24.) sz. VM rendelet

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a 64/1998(XII.31.) sz. FVM

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK).

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). TENYÉSZTÉSI PROGRAM Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár, Pacsirta u.1. Az egyesület létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI FJORD KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

A MAGYARORSZÁGI FJORD KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA A MAGYARORSZÁGI FJORD KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Póni- és KislótenyésztőK OrszágOs egyesülete A magyarországi fjord kisló tenyésztési programja A fajta leírása A fajtafenntartásért felelős szervezet megnevezése

Részletesebben

Magyar Tacskótenyésztők Egyesülete. ~anno 1902

Magyar Tacskótenyésztők Egyesülete. ~anno 1902 Magyar Tacskótenyésztők Egyesülete ~anno 1902 TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT A Magyar Tacskótenyésztők Egyesülete (továbbiakban: MTE) attól a céltól vezérelve, hogy a fajta minden előnyös tulajdonságának megőrzésével

Részletesebben

Magyar Tacskósok Országos Egyesülete T E N Y É S Z T É S I S Z A B Á L Y Z A T

Magyar Tacskósok Országos Egyesülete T E N Y É S Z T É S I S Z A B Á L Y Z A T Magyar Tacskósok Országos Egyesülete T E N Y É S Z T É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Tacskósok Országos Egyesülete (továbbiakban: MTOE) attól a céltól vezérelve, hogya fajta minden előnyös tulajdonságának

Részletesebben

Hungária Bobtail Klub Államilag elismert tenyésztői szervezet, Meoe-FCI partner

Hungária Bobtail Klub Államilag elismert tenyésztői szervezet, Meoe-FCI partner TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT Előszó A Hungária Bobtail Klub (továbbiakban: HBK), első és legfontosabb feladatának tekinti az FCI által No. 16/ 28.11.2003.-as Standard alapján - a fajtatiszta Bobtail tenyésztését,

Részletesebben

Hungária Komondor Klub Elismert Tenyésztő Szervezet

Hungária Komondor Klub Elismert Tenyésztő Szervezet Hungária Komondor Klub Elismert Tenyésztő Szervezet TENYÉSZTÉSI PROGRAM 2013. november HUNGÁRIA KOMONDOR KLUB 2364 Ócsa, Kiss János u. 44. www.komondorklub.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, célkitűzés...4

Részletesebben

FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR

FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR Származás: Franciaország Eredeti érvényes standard kiadásának kelte: 2007.03.06. Alkalmazás: Társasági kutya FCI besorolás: IX. fajtacsoport Társasági és törpe

Részletesebben

TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT)

TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT) TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT) ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését tekintve egy intelligens, fürge és

Részletesebben

ANGOL ÉS AUSZTRÁL PÁSZTORKUTYA KLUB EGYESÜLET 2013 évi módosítás

ANGOL ÉS AUSZTRÁL PÁSZTORKUTYA KLUB EGYESÜLET 2013 évi módosítás 1 TENYÉSZTÉSI PROGRAM ANGOL ÉS AUSZTRÁL PÁSZTORKUTYA KLUB EGYESÜLET 2013 évi módosítás TENYÉSZTÉSI PROGRAM 2 1. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár,

Részletesebben

Vizsgadolgozat Kutyák (Német törpe pinscher)

Vizsgadolgozat Kutyák (Német törpe pinscher) Vizsgadolgozat Kutyák (Német törpe pinscher) A kutyák Készítette: Sóki Dóra 10./B osztályos tanuló (A Német törpe pinscher) A kutyák eredete Az evolúció során a kutya és a kutyafélék (latinul Canidae)

Részletesebben

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet Tenyésztési Program 2014. január HUNGÁRIA PULI KLUB 2234 Maglód, Sugár u. 52 www.puli.hu Hungária Puli Klub Tenyésztési Program Oldal 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Az érvényes standard közzétételének időpontja: 1998.11.27.

Az érvényes standard közzétételének időpontja: 1998.11.27. Bolognese standard és magyarázat Ezt a kompendiumot eredetileg a Scandinavian Bichon Bolognese Association készítette. Megjegyzéseik és magyarázataik kék betűvel szerepelnek. A standardban felsorolt hibákat

Részletesebben

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető. 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása,

Részletesebben

A Berger Blanc Suisse (BBS) 2011. óta elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül 347-es standard sorszám alatt.

A Berger Blanc Suisse (BBS) 2011. óta elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül 347-es standard sorszám alatt. 2. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA 2.1 A fajta leírása, története A Berger Blanc Suisse (BBS) 2003. január elseje óta provizórikusan elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül,

Részletesebben

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR 2 FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet. EREDET: Madagaszkár. PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD

Részletesebben

A nóniusz lófajta tenyésztésének szabályzata

A nóniusz lófajta tenyésztésének szabályzata A nóniusz lófajta tenyésztésének szabályzata Jóváhagyta a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület 2008. május 10-ei közgyűlése Érvényes: 2008. évtől 1.. A tenyésztési szabályzat célja A nóniusz lóállomány

Részletesebben

Alapszabály Tenyésztési szabályzat Teljesítményvizsgálati szabályzat Fegyelmi Szabályzat Alapítók, tisztségviselõk

Alapszabály Tenyésztési szabályzat Teljesítményvizsgálati szabályzat Fegyelmi Szabályzat Alapítók, tisztségviselõk Magyarországi Arablótenyésztõk Egyesülete H-2943 Bábolna, Pf.: 29. Tel./Fax: (+36) 34-222-555 Alapítva: 1990. december 8. Alapszabály Tenyésztési szabályzat Teljesítményvizsgálati szabályzat Fegyelmi Szabályzat

Részletesebben

A Magyar Kutyások SZövetsége

A Magyar Kutyások SZövetsége A Magyar Kutyások SZövetsége KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.. I.2. I.3. I.4. A Magyar Kutyások Szövetsége saját hatáskörében CAC, CAC-DERBY, továbbá CHAMPION kiállításokat, tagszervezetei

Részletesebben

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata 1. Bevezetés Jelen tenyésztési szabályzatot amely a Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) által elismert Schweizerischer Klub für Berner

Részletesebben

Rhodesian Ridgeback guide to judging by Monika Tusanova 2009

Rhodesian Ridgeback guide to judging by Monika Tusanova 2009 Rhodesian Ridgeback guide to judging by Monika Tusanova 2009 RHODESIAN RIDGEBACK FCI Standard N 146 (10/12/1996) EREDET: Dél-Afrika. A leírás a dél-afrikai Kennel Szövetség és a Zimbabwe Kennel Klub által

Részletesebben