MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra: affen pinscher, törpe német pinscher, német pinscher, só-bors és fekete schnauzer, só-bors, fekete, fekete-ezüst és fehér törpe schnauzer fajtákra. A fajtaleírásokat a 98/2013-as rendelet a) szerint a függelék tartalmazza. 1. A Tenyésztési Program, az MSPDK fajtáinak tervszerű, fajtatiszta tenyésztését, fajta jellegzetességeik, küllemük, karakterük, viselkedésük, munkaképességük és egészségük megőrzését, egyben a felsorolt fajták nemesítési céljait szolgálja. 2. A Tenyésztési program, ami egyben Tenyésztési Szabályzat, - kötelező hatállyal kiterjed, Magyarország területén, a fentebb felsorolt fajták tenyésztőire és az általuk tenyészteni óhajtott egyedekre. Ezen tenyésztési program figyelembe veszi az állattenyésztésről szóló az évi CXXX. törvénnyel módosított évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) előírásait, az Állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, valamint a 98/2013. (X. 24.) VM rendelet - mindenkor hatályos változatában foglaltakat. Az MSPDK vezetése kijelenti, hogy mindent elkövet, a fenti jogszabályokban foglaltak betartása és betartatása érdekében. Mindazonáltal kijelentjük, hogy a Klub vezetése fontosnak tartja az objektív tenyésztői felelősség, valamint a jó gazda gondosságának fogalmát (1998. évi XVIII. tv pont) és annak vitás esetekben történő érvényesíthetőségét. 3. Tenyésztési definíciók, rendelkezések. A tenyésztő, az a személy, akinek tulajdonában (mint tulajdonos, vagy mint bérlő) az ellés időpontjában van a tenyész szuka és nemzeti vagy nemzetközileg védett kennel név birtokosa. Tenyész engedélyezési vizsga, továbbiakban tenyész szemle, aminek szabályzatát az 1. számú melléklet tartalmazza. Tenyész hely az a cím, ahol a tenyésztő a tenyésztői tevékenységét végzi. A tenyésztőnek rendelkeznie kell a hatályos állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyész hellyel. Ennek az ellenőrzését és nyilvántartásba vételét a Tenyésztési Tanács tagjai végzik. A már meglévő tenyész helyek nyilvántartásba vételét 1 éven belül az MSPDK elvégzi. Törzskönyvezett, származási lappal rendelkező kiskutya kizárólag az állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyész helyről származhat, aminek meglétét minden kiskutya mellé adott igazolással, az MSPDK garantálja. Az MSPDK köteles kérésre felvilágosítást adni a tenyésztőről. A megfelelő tenyész helyeknek az MSPDK honlapján is regisztrálva kell lenniük. Az új tenyésztő jelölt, a tenyésztői tevékenység megkezdése előtt, azaz a fedeztetést megelőzően, írásban kérheti a tenyész hely elismertségét, aminek elfogadását MSPDK köteles 90 napon belül elbírálni. 4. Az MSPDK által gondozott fajták esetében nagyon ritkák a kinológia területén közismert multifaktoriális kóreredetű betegségek, amelyek poligénes öröklődésűek és kialakulásukban a környezeti faktorok is jelentős szerepet játszanak. Ráadásul, ezen betegségek öröklődési kockázata lényegesen kisebb, a mendeli monogénes öröklődésre jellemzőnél. A mostoha tartásmód mellett, a genetikai és környezeti faktorok kombinációja egyes esetekben elérhet egy bizonyos küszöbértéket, s ennek

2 2 következtében megmutatkozhat a kóros jelleg. Sokak által ismeretes, hogy a provokáló környezeti hatások függvényében, az alacsony genetikai terheltség mellett döntően a környezeti faktorok hatására is kialakulhat kóros állapot. A fentiek miatt az MSPDK lényegesen nagyobb súlyt helyez a tenyészhely bírálatára, a tartási mód és tartási környezet vizsgálatára, mint a poligénesen öröklődő betegségek szűrésére. Mindazonáltal a klub, a tenyész szemlén való részvétel előfeltételeként, egészségügyi szűrés kötelezettségét vezeti be, január 1-i hatállyal. A törpe a fajták esetében a PRA szűrést, a közép méretű (standard) fajták esetében a PRA és a csípőízületi diszplázia szűrést, vezetjük be. A fenti szabályozást a 98/2013. (X.24.) VM rendelet 8. (4) k) pontjának való megfelelés érdekében tesszük kötelezővé. 5. Tenyészállat tartása, bérlése, illetve bérbe adásával kapcsolatos szabályok. Tenyészállatot bérelhet a tenyésztő másik tenyésztőtől, vagy olyan szuka és kan tulajdonostól, aki nem kíván tenyésztést folytatni. A bérlésről, illetve a bérbe adásról minden esetben írásos és két tanú által aláírt /vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített megállapodást kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a bérlő és a bérbe adó, valamint a tenyészállat azonosítására alkalmas adatait, a bérbe adás időtartamát. Ezek a következők: bérbeadó és bérbevevő neve, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyigazolvány száma, állandó lakhelye. A két tanú neve, személyigazolvány száma, lakhelye. A kutya fajtája, teljes neve, születési ideje, chipszáma és törzskönyvi száma. Abban az esetben, ha a bérbe adás a fedeztetés után történik, a megállapodásban megnyugtatóan rendelkezni kell, hogy a fedeztetési díjat a bérlő, vagy a bérbe adó milyen módon rendezte, vagy fogja rendezni a fedező kan tulajdonosa felé. Továbbá azt, hogy milyen kötelezettségek és jogosultságok terhelik a feleket abban az esetben, ha a fedeztetés sikertelen volt, illetve abból életképes kölyök nem született. A bérbe adási szerződést minden esetben eredeti példányban csatolni kell az alom bejelentő mellékleteként, azt az alombejelentővel együtt meg kell őrizni. A szerződésnek tartalmaznia kell szuka kutya esetében az ellés és kölyöknevelés időszakában a szuka elhelyezésének feltételeit, körülményeit, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a szukát a környezetváltozás milyen mértékben terheli pszichésen. Törekedni kell a minél kevesebb stressz okozására. 6. A tenyésztési nyilvántartásba felvehető az egyed, amely minimum 3 generációs származási lappal rendelkezik, továbbá egyedi megjelöléssel (chip) is kell rendelkeznie, amelyet a tenyész szemlén ellenőriznek. Az egyedi jelölés január 1-jétől állatorvosi feladat, és nem jár együtt a törzskönyvezési eljárással. 7. A tenyésztésbe vétel feltételeit a következők szerint határozzuk meg. Tenyésztést folytatni csak az FCI által elismert, legalább 3 generációs származási lappal rendelkező, mikro chip-pel ellátott, azonosítható szukával, vagy kannal lehet. További feltétel, hogy a tenyésztésbe vétel előtt az egyedeket az MSPDK nyilvántartásába be kell vezetni. Tenyésztésbe vétel előtt minden egyedet tenyész érték adó rendezvényre be kell nevezni és ott be kell mutatni. Tenyész érték adó rendezvények: a tavaszi klubkiállítás (Klubshow), az évközi Speciál CAC kiállítás, az őszi Évgyőztes kiállítás. Tenyész egyeddé az a kutya emelhető, amely legalább két értékadó kiállításon, fiatal vagy felnőtt osztályok valamelyikében kitűnő minősítést ért el továbbá egy sikeres Tenyész engedélyezési vizsga, azaz tenyész szemle eredményt kapott.

3 3 Megjegyzés: A különböző ebkiállításon szerzett kiállítási címek (a belföldön kiadható HPJ és CAC címek) tenyészérték növelő értékűek, amelyek származási lapra történő felvezetése minden esetben igényként merül fel. Ezért a Klub, a HPJ és CAC címeket tenyéztési adatnak tekinti. 8. A tenyészállatok esetében definiálandó a tenyésztésből való kiesés fogalma, ami az alábbi esetekben következik be. Az egyed elpusztulása, az egyed egészségi alkalmatlanná válása (pl. bármilyen okból történő ivartalanítás), továbbá a Nem tenyészthető minősítés tenyész szemle alkalmával. 9. Értékelés A sikeres tenyészszemle eredmény a Tenyészthető I. vagy Tenyészthető II. minősítés. Tenyész szemlén bemutatható és minősíthető, minden 12 hónapos kort betöltött egyed. - A Tenyészthető I. minősítésű egyed, az I. Főtörzskönyvi osztályba sorolást kapja, ami a korábbi értelemben, KITŰNŐ minősítést jelent. - A Tenyészthető II. minősítésű egyed, az II. Főtörzskönyvi osztályba sorolást kapja, ami a hagyományos NAGYON JÓ minősítést jelenti. - A Nem tenyészthető minősítés a III. osztályba sorolást kapja, minősítés alapján JÓ a minősítése. Ez a besorolás értelem szerűen tenyésztésből való kiesésként illetve kizárásként értékelendő. A bírálati lap minta, az 2. számú mellékletben látható, a minősítési és pontozási táblázat a 3. számú mellékletben található. 10. A tenyész szemle eredményességét és minősítését jogérvényesen, a tenyésztés vezető aláírása hitelesíti. 11. Abban az esetben, ha import a szuka, a tenyésztésbe vétel előtt, de legkésőbb az alom bejelentő leadásáig, a származási ország egyesülete által, a tenyésztő nevére kiállított hivatalos pedigree-t Magyarországon honosíttatni kell. Amennyiben a tenyésztő külföldi tenyész állatot bérel, a bérbe adási szerződést magyar nyelven is el kell készíteni, melynek meg kell felelnie az 5 pontban leírt követelményeknek. Amennyiben a külföldi tenyész állat kapcsán bármilyen idegen nyelvi probléma merül fel, a tenyésztő köteles a saját költségén minden szükséges dokumentumról hivatalos fordítást benyújtani. Amennyiben a tenyész állat külföldi tulajdonban van, a tenyésztésbe vétel feltételeit a tulajdonos országában hatályos tenyésztési feltételek határozzák meg. A külföldi tulajdonú, vagy külföldről behozott tenyészállat esetében minden minősítést és kiállítási eredményt, hitelt érdemlően igazolni kell. 12. A tenyésztésbe vételnél a fedeztetés dátuma az irányadó, ennek megfelelően az alsó korhatár a standard (közép) fajtáknál 14 hónap +1 nap, a törpe fajtáknál 12 hónap +1 nap. A tenyésztésbe vétel felső korhatára szukák esetében 8 éves kor, kanok esetében 12 év a korhatár. Ezen korhatárok felett fedeztetés nem történhet. 13. A tenyésztésbe vétel gyakorisága: Tenyész szukát két naptári évben csak háromszor lehet tenyésztésbe venni.

4 4 14. A tenyésztéshez szükséges minősítések: A MSPDK-hoz tartozó fajtákat tenyésztésbe vonni csak akkor lehet, ha rendelkeznek a MSPDK Tenyészszemle Szabályzatának megfelelő minősítéssel, vagyis tenyész-szemlézettek, valamint az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontban leírtaknak megfelelnek. A tenyész szemlén való részvételt nem helyettesítheti semmilyen minősítésű és mennyiségű kiállítási eredmény. Az MSPDK megfelelő számú tenyész szemlét tart, a 6. pontban leírtak szerint. 15. A tenyésztés módja. Teljes testvérek, vagy szülő, kölyök párosítása esetén a párosítást megelőzően a MSPDK Tenyésztés vezetőjének engedélyét kell megszerezni. Ilyen engedélyt első sorban nagy tapasztalatú és eredményes tenyésztők is, csak indokolt esetben kaphatnak. Ennél kisebb mérvű rokon tenyésztés megengedett. 16. Amennyiben a szülőpár bármelyike a pontban írott feltételeket nem teljesítette, ezek utódai a Szabályzatnak megfelelően származási lapot nem kaphatnak. Abban az esetben, ha külföldön van a szuka fedeztetve, a kannak az adott ország Tenyésztési Szabályainak kell megfelelnie. 17. A tenyésztő köteles a fedeztetés megtörténtét 8 naptári napon belül a tenyésztési vezetőnek bejelenteni, az erre a célra rendszeresített Fedeztetési jegy felhasználásával. Ez nem engedélyeztetés, csak bejelentés. Tenyésztő kérésre az MSPDK köteles a honlapján a fedeztetés és az ellés időpontját ingyenesen megjelentetni. Amennyiben a tenyésztő nem jelenti be a fedeztetés tényét, a kutyák nem törzskönyvezhetők, származási lapot nem kaphatnak! A tenyésztő köteles a tenyésztés vezetőnél, a mesterséges kölyök nevelés tényét, annak kezdetétől 3 napon belül jelenteni. 18. Jelen szabályzat érvénybe lépte után az MSPDK által kiállított és FCI által elismert származási lapot csak a jelen Szabályzatnak megfelelően tenyésztett egyedek kaphatnak. 19. A standardban rögzített különböző színű egyedek keresztezését a PSK, az ISPU és az FCI állásfoglalásainak megfelelően az MSPDK nem engedélyezi. Kivéve, ha annak tervét és részletes indoklását, a tenyésztő előzetesen, a fedeztetést megelőzően kérelmezi a Tenyésztés vezetőnél. Ilyen engedélyt csak különlegesen indokolt esetben lehet kiadni. A színkeresztezésre kiadott engedély nyomán született egyedek származási lapján az MSPDK, egyértelműen, és minden esetben regisztrálja a nyomon követhetőséget. 20. Alom ellenőrzés módja, dokumentálás rendje (98-as rendelet 8. (4) j pontja miatt: a kölyköknek azonosíthatóknak kell lenniük. A kölykök chipezve, ki van töltve a 6.sz melléklet szerinti Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezésről. A kiszálló alomellenőr, a szukát a kölykeivel, ott kell találja, ahol az nyilvántartva van, ill. bérleti szerződés alapján, ahol lennie kell. Ezt az Alom bejelentő lap alján igazolni kell. E nélkül a törzskönyvezés csak a tenyésztés vezetői engedéllyel kezdeményezhető. Mellékletek 1. Tenyész engedélyezési vizsga szabályzat 2. Tenyész engedély bírálati lap 3. Minősítési és pontozási táblázat 4. Fedeztetési jegy 5. Alom bejelentő 6. Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezésről 7. Törzskönyvezési szabályzat a nyilvántartásokkal

5 5 Záradék: Mindaddig, amíg az MSPDK tenyésztő szervezeti jogait önhibáján kívül nem képes érvényesíteni, minden a fenti szabályzattól való eltérést vis major-nak tekintünk. A fentiekből fakadóan, valamint a szerzett jogokra vonatkozó joganalógiákra való hivatkozással, az MSPDK a korábban tenyésztésbe vont tenyész egyedeket a I. törzskönyvi osztályba soroltan kezeli. Hatályba léptető nyilatkozat: Az MSPDK vezetése, a NÉBIH, szigorításra vonatkozó felhívását követően, 10/2015 sz. ( ) határozatával hatályba lépteti a módosításokkal az új szabályzatot. Az új szabályzat érvényes szeptember 1-től. A vezetőség nevében: Pettkó Csaba elnök

6 6 1. számú melléklet Tenyész engedélyezési vizsga szabályzat 1. Általános szabályozások A bemutatott kutyának legalább kétszer az MSPDK által elfogadott, minősítést adó kiállításon elismert szakbírótól származó kétszeri alkalommal, kitűnő minősítéssel kell rendelkeznie. A minősítést szerezhette fiatal-, növendék- vagy nyílt osztályban. A Klub haladékot adhat a kiállítási eredmények megszerzésére. Az MSPDK által gondozott kutyafajták a 12. betöltött hónapos kor után bírálhatók el tenyész vizsgán. 2. Tenyész vizsgák rendezése Az MSPDK minden évben legalább 4 alkalommal Tenyész engedélyezési vizsgát rendez, amelyre szakbírókat hív meg. A tenyész engedélyezési vizsgára nevezett kutyának a következő dokumentumokat kell bemutatnia: A) származási lap B) előírt kiállítási eredményeket igazoló dokumentumok (opcionális) C) az előírt szűrésekről szóló állatorvosi igazolások (opcionális) A B és C pont iratai, tenyésztésbe vételt megelőzően, de legkésőbb a törzskönyvezés beadásakor pótolhatók. A pótlás elmaradása esetében a törzskönyvezést meg lehet tagadni. 3. Eredményes tenyész vizsga érvényességi ideje 3.1. Az első sikeres tenyész vizsga 3 éves korig, a második a kutya egész életén át érvényes Amennyiben egy kutya bizonyítható módon és ismételten Wesen-, küllemi-, ill. egészségi hibát örökít, úgy bármikor megvonható tőle a tenyész engedély, - a tenyésztésből kizáró határozat meghozatalával. 4. Sikertelen tenyész vizsga Sikertelen tenyész vizsgák csak 2 alkalommal ismételhetőek meg. A szakbíró ítélete megtámadhatatlan. 5. Tenyész engedélyezési vizsga lebonyolítása A tenyész engedélyezési vizsgán csak szakbíró bírálhat. A bírónak minden vizsgáról jelentést kell készítenie. A vizsgázók listáját a szervezők adják közre. A tenyész engedélyezési vizsgán, a bírálat megkezdése előtt, a felvezetett egyedet, chip leovasóval azonosítani kell. 6. Az elbírálás kritériumai 6.1. Az összbenyomás megítélése Egészség, fejlettség és csontozat, izomzat, szőrtakaró, szőrszín, testfelépítésre állásban, lépésben és ügetésben. A marmagasság mérése. Egyedileg bírálandó a fejforma, stop, orr, ajkak és fang, szemszín, fogazat, nyakvonal, mar, hát, az ágyéki rész, és a far, a mellkas, nemi szervek, vállak és mellső végtagok - állás és szögellés tekintetében - far és hátulsó végtagok - beleértve azok szögellését is - farok tűzése és hordása, szín és szőrminőség, a test tömeg megállapítása Pórázon vezethetőség Pórázon vezetve, minden járásmódban lépésben, lassú futásban, közben a kutya a vezető bal oldalán kell, haladjon. Háromszöget leírva, egyenes vonalban lépést kell megtenni úgy, hogy oda- visszamozogva, hogy a mellső és hátulsó végtag vezetés jól megítélhető lehessen hátulról, oldalról és elölről. A gyakorlat befejezése után a kutya az alapállást veszi fel, a kutyavezető bal oldalán ül vagy áll. A póráznak az egész gyakorlat során lazán kell lógnia. Az alapállásból a kutyavezető kutyájával egy csendesen álló 4 fős csoporton megy keresztül, miközben a 2 alkalommal felszólításra le kell ülnie.

7 Idegrendszer és kiegyensúlyozottság megítélése Személlyel szembeni viselkedés A bíró gyalogosként viselkedve a kutya és vezetője felé megy, és megkerüli azokat. Aztán a kutyavezető megy kutyájával a bíró felé, majd odaérkezvén a kutyavezető kezet nyújt a bírónak és megmutatja a kutya fogazatát. A gyakorlat egész ideje alatt, a kutyának nyugodtnak, elfogulatlannak és félelem nélkülinek kell mutatkoznia. Csoporttal szemben történő viselkedés A gyakorlat úgy értelmezett, hogy 2-3 személy egy mozgó csoportot képez. A pórázon vezetett kutyát két alkalommal keresztül kell vinni a csoportot. Nem természetes mozgásformák a csoportot képezők részéről nem megengedettek. A gyakorlat során a kutyának elfogulatlanul és természetesen, semmi esetre sem félősen kell viselkednie. 6. Díjak A tenyész vizsga díjait esetenként, a Klub vezetősége határozza meg. 7. Nyilvánosságra hozatal A tenyész vizsgán eredményesen szerepelt kutyák adatai a Klub hivatalos honlapjának legközelebb kiadásra kerülő frissítésekor kerülhetnek nyilvánosságra.

8 2. számú melléklet számú melléklet 8

9 9 3. számú melléklet A standard szerint meghatározott kizáró hibákat olyan negatív ponttal kell értékelni, hogy az összpontszámot megváltoztassa úgy, hogy ha egyéb tulajdonságaiban maximális pontot kap, akkor is, csak a nem tenyészthető kategóriába kerülhessen. Bírált tulajdonság Méret, marmagasság Küllem Idegrendszer és egyéb Származás Kizáró hibák -150 pont Túl kicsi/túl nagy 2cm: törpe schnauzer, t. pinscher. 3cm: közép schnuazer, pinscher. Harapás hibák, torzulások, szőrzet és színhibák, foghiány. Félénk, agresszív, ideges, alattomos. Here hiány. Nem releváns Minősítés pontszám (kizáró hiba esetén) Súlyos, vagy kizáró hiba. (-150 ponttal értékelt) Súlyos, vagy halmozott hibák (-150 ponttal értékelt) Súlyos, vagy kizáró hiba (-150 ponttal értékelt) Nem kívánatos 25 Minősítés pontszám Tolerált határon 50 nagyon jó 50 Kissé bizonytalan 50 Közömbös 50 Minősítés pontszám Standard méret 100 kitűnő 100 Magabiztos 100 Kívánatos 100 A pontok összesítő táblája Osztályba sorolás Pinscherek Törpe schnauzerek Közép schnauzerek Összpontszám minősítés I. tkv osztály Tenyészthető I. II. tkv osztály Tenyészthető II. III. tkv osztály Nem tenyészthető pont pont 150 pont-ig. Kitűnő Nagyon jó Jó

10 10 4. számú melléklet Sorszám: FJ Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub (MSPDK) a MEOE Szövetséggel szerződött, FCI kompatibilis szervezet FEDEZTETÉSI JEGY Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tulajdonomat képező.. NEVŰ FAJTÁJÚ TÖRZSKÖNYVI SZÁMÚ..CHIP SZÁMÚ..ÉV HÓ..NAP született kan kutya.. év..hó napon befedezte a.... NEVŰ FAJTÁJÚ TÖRZSKÖNYVI SZÁMÚ...CHIP SZÁMÚ..ÉV HÓ..NAP született szuka kutyát. Dátum kantulajdonos neve nyomtatott betűvel leánykori neve anyja neve születési hely idő kantulajdonos lakcíme aláírása kantulajdonos tagsági lajstrom száma Előttünk, mint tanúk előtt: név név szigszám lakcím szigszám lakcím

11 5. számú melléklet 11

12 6. számú melléklet 12

13 13 6. számú melléklet Törzskönyvezési szabályzat a nyilvántartásokkal A törzskönyvezés célja A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása rendszerezése és a származás igazolása. A kutyák egyedi nyilvántartása. A tenyésztési-, teljesítmény vizsgálati adatok, munka illetve képességbeli teljesítmény, egészségügyi vizsgálatok eredményeinek gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése oly módon, hogy az egyes egyedek tenyész értéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajta jelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételei Csak olyan egyedek kaphatnak származási lapot, amelyek mindkét szülői oldalon elismert 3 generációs származási lappal rendelkező egyedektől származnak. Minden, a tenyésztési programban leírtaktól való eltérés esetében, a tenyésztés vezető előzetes engedély szükséges. Az engedély mérlegelés nyomán adható ki. Abban az esetben, ha előzetes engedély hiányában, a szabályoktól eltérő kölykezésre kerül sor, az utódok nem törzskönyvezhetők. A korábbi gyakorlat szerinti, ún. B törzskönyvezésre, semmilyen esetben nincs lehetőség. A megszületett kölykök származási lapjai, a tenyésztési programban leírtak szerint adható ki. A törzskönyvi osztályba sorolást a 12 hónapos kort meghaladó korban, a tenyésztési program szabályai szerint kell végre hajtani. A törzskönyvezés szervezeti rendje Az MSPDK törzskönyvezési feladatait törzskönyv vezető látja el. Szakmai munkáját a tenyésztés vezető koordinálja. A Magyar Ebtörzskönyvet (MET) az MSPDK gondozására bízott fajták esetében kizárólagosan vezeti. A törzskönyvezés során az újszülött egyedek papír alapú származási lapot kapnak, amit a fennálló belföldi és nemzetközi egyezményeknek megfelelően FCI kompatibilisnek tekintenek. A papír alapú alap dokumentumok a Fedeztetési jegy, az Alom bejelentő jegy továbbá az Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezéséről nevű nyomtatványok, nem selejtezhetők. A fenti alap dokumentumok alapján ( sz. melléklet) kiállított származási lapokat folyamatos iktató számmal kell ellátni, amelyen az évszámot évente aktualizálva kell, tartalmazza. A tenyésztő számára kiadott származási lap, szigorú számadású nyomtatványon kerül kiadásra. A kitöltött, rontott példányok nem selejtezhetők, rontott dokumentumként is megőrzendők.

14 14 A származási lapot a tenyésztőnek kell átadni, vagy postai úton az általa, az alombejelentőn megjelölt postai címre megküldeni. Megbízottnak csak a tenyésztő által írt és két tanúval aláíratott nyilatkozat alapján lehet származási lapot kiadni, amely mind a tenyésztő, mind a megbízott személyes adatait, mind pedig a kiadható származási lapok pontos megjelölését tartalmazza. A dokumentumot az alombejelentőhöz kell csatolni. Amennyiben társtenyészetről van szó, akkor bármelyik tenyésztőtársnak kiadható, ha ezzel ellentétes rendelkezés nem történik, akkor vélelmezni kell, hogy a kiadás a társtenyésztő(k) hozzájárulásával történt. Vita esetén a származási lapokat postán kell megküldeni a tenyésztőtársak által az alombejelentőn megjelölt címre. (ld. 8.sz. melléklet) Társtenyésztői, tulajdonosi viták eldöntése nem tartozik az egyesület hatáskörébe. Az egyesület a tulajdonostársi viszony fennállását addig vélelmezi, míg a felek másképp nem rendelkeznek, vagy be nem csatolják a társtulajdonosi viszonyt megszüntető jogerős bírósági ítéletet. Az MSPDK vezetősége által megbízott törzskönyvezési vezető: Pettkó Csilla Szilvia A törzskönyv vezető feladata: - a törzskönyvezés egységes végrehajtásának felügyelete - a törzskönyvi nyilvántartások és a tenyészkönyvi nyilvántartások vezetése - az adatok napra kész feldolgozása és nyilvántartása - információs feladatok ellátása - a beérkező fedeztetési alombejelentő jegyen szereplő adatok ellenőrzése A törzskönyvezési alap nyomtatványok begyűjtése, szortírozása, a megfelelő szabályzati adatok alapján a törzskönyvezés elvégzése és a származási lapok elkészítése. A törzskönyv vezető nem felelős a törzskönyben és a származási lapokon szereplő adatok valódiságáért. A törzskönyvezés céljából benyújtott alapnyomtatványokon szereplő adatok valódiságáért kizárólag a tenyésztő felel. Elszámolással tartozik a tenyésztés vezető felé a törzskönyvezés szabályainak betartásáért, valamint anyagi felelősséggel tartozik a törzskönyvezés díjainak elszámolásával a vezetőség felé. A beérkező teljesítmény adatok gyűjtése kétféle irányból történik. Megjegyzés: Minden törzskönyvezés, nemzetközileg regisztrált, névre szóló kennelnéven történik. A kennelnév a tenyésztő márkaneve, a törzskönyvezett kutyáknak pedig a családneve. A kennelnév használat, a nemzetközi, FCI szabályok szerint, a MEOESz által meghatározottak szerint kell történjen. 1. Törzskönyvi nyilvántartás A tenyész helyek nyilvántartása és tenyész érték adó rendezvényeken keletkező adatok nyilvántartásba vétele. 2. Tenyészkönyvi nyilvántartás A tenyésztési adatok, fedeztetések, ellések adatainak gyűjtése, nyilvántartásba vétele.

15 15 Törzskönyvi nyilvántartás adatlapjai 1. Tenyészhelyek nyilvántartása 2. Tenyészérték adó rendezvények és részvételek nyilvántartása 3. Törzskönyvi 1. és 2. és 3. osztályba sorolt kanok és szukák nyilvántartása Tenyészkönyvi nyilvántartások adatlapjai 1. Átírások nyilvántartása 2. Fedeztetések nyilvántartása 3. Ellések nyilvántartása 4. Kiadott származási lapok nyilvántartása 5. Honosítások nyilvántartása Ad/1. Átírások rendje A tulajdonosváltozás bejegyzés a törzskönyvben, illetve a származási lapon, csak abban az esetben foganatosítható, ha a kérelmező azt a 9. számú mellékletként csatolt okmányon szabályszerűen kitöltve nyújtja be, vagy azzal azonos tartalmú jegyzői közokiratba foglalt nyilatkozatot tesz, vagy a magánokiratként készült nyilatkozatot ügyvéd ellenjegyzi. Amennyiben a tulajdonos változás bármely fenntartással történik, azt az átadó a 10. számú mellékletként csatolt irat kitöltésével köteles közölni a törzskönyvező szervezettel. A mulasztásból eredő kárért a mulasztó a felelős. Társtenyésztő, társtulajdonos esetén a dokumentumokat annyi példányban kell kitölteni ahány érintett személy van az ügyletben. A tulajdonos elhunyta esetén a törvényes örökös tulajdonjogát a hagyatéki végzéssel igazolhatja, ez esetben a jogerős hagyatékadó végzésen túl más irat a tulajdonjog átírásához nem kell. Társtenyészet/társtulajdon esetén a hagyatékátadó végzésig az életben lévő társtenyésztő/tulajdonos rendelkezik a jó gazda gondosságával minden ügyben, amiben a tenyésztő/tulajdonostárssal közösen rendelkezett az ő életében. A tulajdonostárs örököse felé ő tartozik elszámolással, jogvitájuk az egyesületre nem tartozik. A kennel név használatának joga örökölhető. Az örökös jogerős hagyatékátadó végzéssel kell, hogy igazolja a kennel név használatának vonatkozásában örökösi minőségét. Ennek alapján kérheti a kennel név használati jogát saját maga részére. Közös tulajdonban lévő kennel esetén az örököst kell kenneltársnak tekinteni a tenyésztőtársak ettől eltérő rendelkezése, vagy ezzel ellentétes bírósági ítélet hiányában. A 98/2013 (X.24) VMrendelet 2. szerint E rendelet alkalmazásában: 1. kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének a kinológiai szövetség által kiadott és nyilvántartott egyedi elnevezése; 5. (1) A kinológiai szövetség feladatai: g) a kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a nemzetközi szervezetnél a tenyésztőszervezet egyidejű tájékoztatásával; Ennélfogva a kennelnév bejegyzést az egyesület tényként kezeli, annak jogszerűségét nem vizsgálja.

16 16 7. számú melléklet Meghatalmazás Alulírott tenyésztő megbízom..(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:...személyi igazolvány szám: állandó lakhely:...megbízottat, hogy a fajtájú. kennelnevű, (dátum)..született alom származási lapjait, illetve abból a.., utónevű egyedek származási lapját, ide értve az export származási lapot is a nevű elismert tenyésztő szervezettől helyettem és nevemben átvegye. Dátum Tenyésztő Leánykori neve Anyja neve Születési hely, idő Szigszám Lakhely: Előttünk, mint tanuk előtt:.. Név Szigszám Lakhely. Név Szigszám Lakhely (Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés:

17 17 8. számú melléklet TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA Alulírott tenyésztő / tulajdonos igazolom, hogy a tenyészetemből származó /tulajdonomat képező (nem kívánt rész törlendő),...(fajtájú).. nevű(kennel és utónév) (születési idejű) (ivarú)..(szín szőrzet)..tkv.számú..chipszámú kutyát a mai napon minden további megkötés nélkül az alábbi személy tulajdonába adtam...(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:... személyi igazolvány szám: állandó lakhely:... (A fenti részt a tenyésztő/tulajdonos, ha nem kézzel tölti ki, köteles aláírással szignálni.) tenyésztő aláírása Társtulajdon esetén jelen dokumentumon szereplő személy a sorrendben a..tulajdonosként szerepeljen a törzskönyvben. Ezen néven kívül a más neve és címe szerepeljen /ne szerepeljen. (nem kívánt rész törlendő) Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy az..szervezet a fentiekben megjelölt személy tulajdonjogát az eb törzskönyvében, illetve származási lapján feltüntesse. Dátum Tenyésztő/tulajdonos neve:.. Leánykori neve. Anyja neve Szigszám.. Születési hely, idő. Lakhely:. Előttünk, mint tanuk előtt: 1... Név Szigszám Lakhely 2.. Név Szigszám Lakhely Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés Társtenyészet esetén annyi példányban kell kitölteni és benyújtani ahány személy szerepel tenyésztőként az anyakutya törzskönyvében.

18 18 9. számú melléklet TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA (fenntartással) Alulírott tenyésztő / tulajdonos igazolom, hogy a tenyészetemből származó /tulajdonomat képező (nem kívánt rész törlendő),...(fajtájú).. nevű (kennel és utónév) (születési idejű) (ivarú)..(szín szőrzet)..tkv.számú..chipszámú kutyát a mai napon a lent megjelölt megkötések valamelyikével az alábbi személy tulajdonába adtam...(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:...személyi igazolvány szám: állandó lakhely:... Társtulajdon esetén jelen dokumentumon szereplő személy a sorrendben a..tulajdonosként szerepeljen a törzskönyvben. Nevén kívül a címe szerepeljen /ne szerepeljen. (nem kívánt rész törlendő) (A fenti részt a tenyésztő/tulajdonos, ha nem kézzel tölti ki, köteles aláírással szignálni.) tenyésztő aláírása Megkötések: (nem kívánt rész törlendő) a) a kutya nem tenyészthetőként került átadásra, utódai nem törzskönyvezhetők b) a kutya a tenyésztő/korábbi tulajdonos hozzájárulása nélkül nem adható más személy tulajdonába, birtokába, tenyésztési szerződés harmadik személlyel nem köthető. Ennek igazolása nélkül a szervezet további tulajdonosokra átírást nem foganatosíthat, alombejelentést nem fogadhat el. (igazolás jelen dokumentum mellékletét képezi) c) Egyéb A fenti megkötésekkel, illetve azok megszűnésének igazolását követően hozzájárulok, hogy az..szervezet a fentiekben megjelölt személy tulajdonjogát az eb törzskönyvében, illetve származási lapján feltüntesse.

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra:

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO 2011.07.13. / DE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FCI - Standard Nr. 227 LHASA APSO FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR 2 FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet. EREDET: Madagaszkár. PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 208 SHIH TZU FORDÍTÁS: Uwe H.Fischer, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET: Tibet. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) HAVANESE (Bichon havanais)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) HAVANESE (Bichon havanais) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 250 / 2009.01.12./ GB HAVANESE (Bichon havanais) 2 FORDÍTÁS: Mrs. Peggy Davis,

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM Tartalom Egyesület neve.4 Tenyésztésvezető....4 I. TAGNYILVÁNTARTÁS,

Részletesebben

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 1. A tenyészszemle célja: A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Célja: a gondozott

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Tartalom Német juhászkutya...1 Teste...3 Feje...3 Marmagassága...4 Testtömege...4 Szőrzete...4 Színei...4 Alomszáma...4 Várható élettartama...5 Vérmérséklete...5 Jelleme...5

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT A küllembírálat során egy elismert küllembíró értékeli a kutya megjelenését a fajtastandard alapján. A tenyésztéshez

Részletesebben

TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT)

TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT) TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT) ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését tekintve egy intelligens, fürge és

Részletesebben

FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR

FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR Származás: Franciaország Eredeti érvényes standard kiadásának kelte: 2007.03.06. Alkalmazás: Társasági kutya FCI besorolás: IX. fajtacsoport Társasági és törpe

Részletesebben

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK.

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK. 2.4 Minősítési rendszer A minősítési rendszernél kiemelt fontosságúak az egészségügyi eredmények, a küllem és temperamentum minősítések. Ezért az Egyesület a következő pozitív kiemeléseket és minősítési

Részletesebben

Az érvényes standard közzétételének időpontja: 1998.11.27.

Az érvényes standard közzétételének időpontja: 1998.11.27. Bolognese standard és magyarázat Ezt a kompendiumot eredetileg a Scandinavian Bichon Bolognese Association készítette. Megjegyzéseik és magyarázataik kék betűvel szerepelnek. A standardban felsorolt hibákat

Részletesebben

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja. 1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI

Részletesebben

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában)

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1 3. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYOK A Svájci Fehér Juhászkutyák tenyésztésénél kötelezően be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak valamint klubtagnak

Részletesebben

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette.

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette. 4. TENYÉSZ-VIZSGA (TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI) SZABÁLYZAT A TENYÉSZ-VIZSGA RÉSZEI: 4.1 TENYÉSZ-SZEMLE 4.2 TEMPERAMENTUMVIZSGÁLAT A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény

Részletesebben

{slimbox images/standard/alfifej_2.jpg,images/standard/alfifej_2_s.jpg,pokolbéli-rosszcsont Alf}

{slimbox images/standard/alfifej_2.jpg,images/standard/alfifej_2_s.jpg,pokolbéli-rosszcsont Alf} FCI által elfogadott Fajtastandard Nr.190/1998.01.12/D Rövid történeti áttekintés Általános megjelenés Végtagok Kültakaró Méret Hibák {slimbox images/standard/alfifej_2.jpg,images/standard/alfifej_2_s.jpg,pokolbéli-rosszcsont

Részletesebben

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 9. Fontosabb fogalmak Törzskönyvezés A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. Törzskönyv A Klub által

Részletesebben

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET Tenyésztési szabályzat BEVEZETÉS A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Hungária Schnauzer Pinscher Klub Egyesület (HSPK) tagjára, szerződéses partnerére

Részletesebben

A Berger Blanc Suisse (BBS) 2011. óta elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül 347-es standard sorszám alatt.

A Berger Blanc Suisse (BBS) 2011. óta elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül 347-es standard sorszám alatt. 2. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA 2.1 A fajta leírása, története A Berger Blanc Suisse (BBS) 2003. január elseje óta provizórikusan elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül,

Részletesebben

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK 5. A tenyésztésre való alkalmasság mérésének eszközei (tenyészfelmérés) A kutya tenyészteljesítményének mérése a tenyészfelméréseken történik. A tenyészfelmérések

Részletesebben

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15.

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15. Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október

Részletesebben

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó MAGYAR DÍSZPOSTA (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Fajtaleírás Magyar Díszposta Fajtaklub Polgár Béla szakelőadó Magyar díszposta fajtaleírás (EE Standard Modell) A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM: A fajtát a Magyar

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

Koponya: Közepes nagyságú, a testmérettel arányos; feje teteje kissé kerek és a szem irányában fokozatosan keskenyedik.

Koponya: Közepes nagyságú, a testmérettel arányos; feje teteje kissé kerek és a szem irányában fokozatosan keskenyedik. Siberian Husky FCI Nr. 270/ 24. 01. 2000 Általános megjelenés A szibériai husky átlagméretű munkakutya, gyors és könnyű lábú, kecses mozgású. A viszonylag tömör testet borító dús szőrzet, a felálló fül

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS 1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület (MEOE) tagjára, tagszervezetére, szerződéses

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT TARTALOM: 1. A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL. 2. NEVEZÉSI FELTÉTELEK 3. KIÁLLÍTÁS 4. ÁTSOROLÁS 5. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK 6. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

Rhodesian Ridgeback guide to judging by Monika Tusanova 2009

Rhodesian Ridgeback guide to judging by Monika Tusanova 2009 Rhodesian Ridgeback guide to judging by Monika Tusanova 2009 RHODESIAN RIDGEBACK FCI Standard N 146 (10/12/1996) EREDET: Dél-Afrika. A leírás a dél-afrikai Kennel Szövetség és a Zimbabwe Kennel Klub által

Részletesebben

Sarródon nevelkedett bikák

Sarródon nevelkedett bikák Sarródon nevelkedett bikák Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 9435. Sarród-Rév, Kócsagvár, Pf.: 4. Vételi szándékát dr. Jakál Lászlóné-nak kell bejelenteni. Telefon: 06 / 30 / 257-55-74 119. oldal

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

1. számú melléklet. 100 pontos küllemi bírálat

1. számú melléklet. 100 pontos küllemi bírálat . számú melléklet 0 pontos küllemi bírálat 2. számú melléklet LINEÁRIS KÜLLEMI BÍRÁLAT Vizsga típusa:... időpontja:... helye:... Törzskönyvi száma, neve: Szül. éve: Fajtája: Neme: Vizsgált tulaj Adható

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI Pályázni lehet: Év Derby kutyája Év Felnőtt Kutyája Év Veterán kutyája Év Minor Puppy / Puppy kutyája Év Tenyésztője címre A 2015. év Derby kutyája címre nevezni lehet minden olyan kutyát, amely 2014ben

Részletesebben

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CHESAPEAKE BAY RETRIEVER FAJTALEÍRÁS A fajta története 1807-ben az amerikai Marylaná állam partjainál kezdődött. Egy hallal megrakott kereskedő hajó Új-Foundlandról Dél-Angliába menet erős viharba került.

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015.

TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015. TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015. 1 Meghirdetett kategóriák: TOP Schnauzer, Fiatal TOP Schnauzer, Veterán TOP Schnauzer TOP Pinscher, Fiatal TOP Pinscher, Veterán Top Pinscher TOP Kennel,

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete ALASZKAI MALAMUT fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete ALASZKAI MALAMUT fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete ALASZKAI MALAMUT fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 7. oldal 3. Minősítési rendszer 8. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól - 1-64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1) bekezdésének a) 7 8. pontjaiban és a

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos. Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkosvagy

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos. Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkosvagy 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet NÓNIUSZ FAJTASTANDARD Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos Összbenyomás Fej Nyak Mar Hát Ágyék Far Szügy Mellkas

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete. Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete. Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 10. oldal 3. Minősítési program 11. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1. Alaptételek Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1.1. Törzskönyv formája és elnevezése: A törzskönyv elektronikus formában létezik, Magyar Görény Adatbázis (MGA) néven. 1.2. A

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában,

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI USZKÁRBARÁTOK TÁRSASÁGÁNAK TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI USZKÁRBARÁTOK TÁRSASÁGÁNAK TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI USZKÁRBARÁTOK TÁRSASÁGÁNAK TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9299. számú törvényjavaslat az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. február 2016. évi törvény

Részletesebben

KÖRUNG SZABÁLYZAT. I. A Körungmester

KÖRUNG SZABÁLYZAT. I. A Körungmester Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. KÖRUNG SZABÁLYZAT A Hunnia Német Juhászkutya Egyesület a szakszerű német juhászkutya tenyésztés érdekében a Standard-gazda

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos. Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkosvagy

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos. Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkosvagy 1. számú melléklet NÓNIUSZ FAJTASTANDARD Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos Összbenyomás Fej Nyak Mar Hát Ágyék Far Szügy Mellkas Nemi szervek Lapocka, felkar Erőteljes, szilárd szervezetű,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető. 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása,

Részletesebben

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV A központi adatbázis példánya 1 A fedeztetési állomás: OLIR szerinti nyilvántartási száma és a: (hónap, nap TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásával ával nyilatkozik, hogy a fedeztetés természetes

Részletesebben

Tenyésztési program. 2009. április 9.

Tenyésztési program. 2009. április 9. Tenyésztési program 2009. április 9. 2 A.) AZ ELLÁTÁSI TERÜLET A fajtatiszta sertésállományok vonatkozásában az Egyesület tevékenysége a Magyar Köztársaság és az Európai Unió egész területére kiterjed.

Részletesebben

^ A konbcrger. CI - Standard Nr. 145/04.01.1996/D 3. ERVENYES STANDARD - 1996. Leonbergi

^ A konbcrger. CI - Standard Nr. 145/04.01.1996/D 3. ERVENYES STANDARD - 1996. Leonbergi ^ A konbcrger CI - Standard Nr. 145/04.01.1996/D 3. ERVENYES STANDARD - 1996 Leonbergi Leonberger 1996 18 Eredete: Nemetorszag Az ervenyes original standard publikaciojanak datuma: 1996. 04. 01. Felhasznalasi

Részletesebben

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete 7932 Mozsgó, Kassai u. 13. Tel.: 06/30/846-8726 E-mail: info@magyaroriasnyul.hu Web: www.magyaroriasnyul.hu MAGYAR ÓRIÁSNYÚL-TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

CURLY COATED RETRIEVER

CURLY COATED RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER FAJTALEÍRÁS A curly coated valószínűleg a legrégibb retriever, ennek ellenére manapság a ritka fajtákhoz tartozik. Története a 19. század elején kezdődik Angliában. Visszamenőleg

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

A TENYÉSZTÉSI PROGRAM

A TENYÉSZTÉSI PROGRAM A TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CANE CORSO KUTYAFAJTA LEÍRÁSA AZ FCI-STANDARD N 343 SZERINT A régi rómaiak már kifejezetten céltudatosan szelektálták, mondhatni, tenyésztették kutyáikat. A mastino napoletano nagytestű,

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

Előszó a magyar kiadáshoz 11 AZ ALAPOK 13

Előszó a magyar kiadáshoz 11 AZ ALAPOK 13 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 11 AZ ALAPOK 13 A gazdasági haszonállatok és fajták fejlődése (G. BREM, H. KRAUSSLICH) 14 A domesztikáció 15 Jelentősége 15 A küllem változása a domesztikáció hatására

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok MEGKÖTVE TARTANI RETRIEVERT NEM SZABAD!!! 3.1. Tenyészkutyák tartása gazdasági

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Legutóbbi módosítás: 2014. január 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság H-1024 Budapest Keleti

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23. 1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a fallabda (squash) sportágban

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

NOVA SCOTIA DUCK RETRIEVER

NOVA SCOTIA DUCK RETRIEVER NOVA SCOTIA DUCK RETRIEVER FAJTALEÍRÁS "Tolling" játékkal kíváncsiságot felkelteni és közelebb csábítani. A trükk lényege, hogy egy erre a célra tenyésztett kutyafajta, amely a rókára hasonlít, játékával

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR

GOLDEN RETRIEVER KÖR GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER ÉS A FLAT COATED RETRIEVER FAJTÁK TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a MEOESZ-el, mint az FCI szerződött partnerével kötött szerződés, megállapodás

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Brazil masztiff (Fila brasileiro)

Brazil masztiff (Fila brasileiro) Brazil masztiff (Fila brasileiro) Fajtagazda ország: Brazília Osztályozás Csoport II.: Pinscherek, schnauzerek - molosszoid fajták - svájci hegyi- és pásztorkutyák Szekció 2.: Molosszoid fajták Típus 2.1:

Részletesebben