MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra: affen pinscher, törpe német pinscher, német pinscher, só-bors és fekete schnauzer, só-bors, fekete, fekete-ezüst és fehér törpe schnauzer fajtákra. A fajtaleírásokat a 98/2013-as rendelet a) szerint a függelék tartalmazza. 1. A Tenyésztési Program, az MSPDK fajtáinak tervszerű, fajtatiszta tenyésztését, fajta jellegzetességeik, küllemük, karakterük, viselkedésük, munkaképességük és egészségük megőrzését, egyben a felsorolt fajták nemesítési céljait szolgálja. 2. A Tenyésztési program, ami egyben Tenyésztési Szabályzat, - kötelező hatállyal kiterjed, Magyarország területén, a fentebb felsorolt fajták tenyésztőire és az általuk tenyészteni óhajtott egyedekre. Ezen tenyésztési program figyelembe veszi az állattenyésztésről szóló az évi CXXX. törvénnyel módosított évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) előírásait, az Állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, valamint a 98/2013. (X. 24.) VM rendelet - mindenkor hatályos változatában foglaltakat. Az MSPDK vezetése kijelenti, hogy mindent elkövet, a fenti jogszabályokban foglaltak betartása és betartatása érdekében. Mindazonáltal kijelentjük, hogy a Klub vezetése fontosnak tartja az objektív tenyésztői felelősség, valamint a jó gazda gondosságának fogalmát (1998. évi XVIII. tv pont) és annak vitás esetekben történő érvényesíthetőségét. 3. Tenyésztési definíciók, rendelkezések. A tenyésztő, az a személy, akinek tulajdonában (mint tulajdonos, vagy mint bérlő) az ellés időpontjában van a tenyész szuka és nemzeti vagy nemzetközileg védett kennel név birtokosa. Tenyész engedélyezési vizsga, továbbiakban tenyész szemle, aminek szabályzatát az 1. számú melléklet tartalmazza. Tenyész hely az a cím, ahol a tenyésztő a tenyésztői tevékenységét végzi. A tenyésztőnek rendelkeznie kell a hatályos állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyész hellyel. Ennek az ellenőrzését és nyilvántartásba vételét a Tenyésztési Tanács tagjai végzik. A már meglévő tenyész helyek nyilvántartásba vételét 1 éven belül az MSPDK elvégzi. Törzskönyvezett, származási lappal rendelkező kiskutya kizárólag az állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyész helyről származhat, aminek meglétét minden kiskutya mellé adott igazolással, az MSPDK garantálja. Az MSPDK köteles kérésre felvilágosítást adni a tenyésztőről. A megfelelő tenyész helyeknek az MSPDK honlapján is regisztrálva kell lenniük. Az új tenyésztő jelölt, a tenyésztői tevékenység megkezdése előtt, azaz a fedeztetést megelőzően, írásban kérheti a tenyész hely elismertségét, aminek elfogadását MSPDK köteles 90 napon belül elbírálni. 4. Az MSPDK által gondozott fajták esetében nagyon ritkák a kinológia területén közismert multifaktoriális kóreredetű betegségek, amelyek poligénes öröklődésűek és kialakulásukban a környezeti faktorok is jelentős szerepet játszanak. Ráadásul, ezen betegségek öröklődési kockázata lényegesen kisebb, a mendeli monogénes öröklődésre jellemzőnél. A mostoha tartásmód mellett, a genetikai és környezeti faktorok

2 2 kombinációja egyes esetekben elérhet egy bizonyos küszöbértéket, s ennek következtében megmutatkozhat a kóros jelleg. Sokak által ismeretes, hogy a provokáló környezeti hatások függvényében, az alacsony genetikai terheltség mellett döntően a környezeti faktorok hatására is kialakulhat kóros állapot. A fentiek miatt az MSPDK lényegesen nagyobb súlyt helyez a tenyészhely bírálatára, a tartási mód és tartási környezet vizsgálatára, mint a poligénesen öröklődő betegségek szűrésére. Mindazonáltal a klub, a tenyész szemlén való részvétel előfeltételeként, egészségügyi szűrés kötelezettségét vezeti be, január 1-i hatállyal. A törpe a fajták esetében a PRA szűrést, a közép méretű (standard) fajták esetében a PRA és a csípőízületi diszplázia szűrést, vezetjük be. A fenti szabályozást a 98/2013. (X.24.) VM rendelet 8. (4) k) pontjának való megfelelés érdekében tesszük kötelezővé. 5. Tenyészállat tartása, bérlése, illetve bérbe adásával kapcsolatos szabályok. Tenyészállatot bérelhet a tenyésztő másik tenyésztőtől, vagy olyan szuka és kan tulajdonostól, aki nem kíván tenyésztést folytatni. A bérlésről, illetve a bérbe adásról minden esetben írásos és két tanú által aláírt /vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített megállapodást kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a bérlő és a bérbe adó, valamint a tenyészállat azonosítására alkalmas adatait, a bérbe adás időtartamát. Ezek a következők: bérbeadó és bérbevevő neve, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyigazolvány száma, állandó lakhelye. A két tanú neve, személyigazolvány száma, lakhelye. A kutya fajtája, teljes neve, születési ideje, chipszáma és törzskönyvi száma. Abban az esetben, ha a bérbe adás a fedeztetés után történik, a megállapodásban megnyugtatóan rendelkezni kell, hogy a fedeztetési díjat a bérlő, vagy a bérbe adó milyen módon rendezte, vagy fogja rendezni a fedező kan tulajdonosa felé. Továbbá azt, hogy milyen kötelezettségek és jogosultságok terhelik a feleket abban az esetben, ha a fedeztetés sikertelen volt, illetve abból életképes kölyök nem született. A bérbe adási szerződést minden esetben eredeti példányban csatolni kell az alom bejelentő mellékleteként, azt az alombejelentővel együtt meg kell őrizni. A szerződésnek tartalmaznia kell szuka kutya esetében az ellés és kölyöknevelés időszakában a szuka elhelyezésének feltételeit, körülményeit, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a szukát a környezetváltozás milyen mértékben terheli pszichésen. Törekedni kell a minél kevesebb stressz okozására. 6. A tenyésztési nyilvántartásba felvehető az egyed, amely minimum 3 generációs származási lappal rendelkezik, továbbá egyedi megjelöléssel (chip) is kell rendelkeznie, amelyet a tenyész szemlén ellenőriznek. Az egyedi jelölés január 1-jétől állatorvosi feladat, és nem jár együtt a törzskönyvezési eljárással. 7. A tenyésztésbe vétel feltételeit a következők szerint határozzuk meg. Tenyésztést folytatni csak az FCI által elismert, legalább 3 generációs származási lappal rendelkező, mikro chip-pel ellátott, azonosítható szukával, vagy kannal lehet. További feltétel, hogy a tenyésztésbe vétel előtt az egyedeket az MSPDK nyilvántartásába be kell vezetni. Tenyésztésbe vétel előtt minden egyedet tenyész érték adó rendezvényre be kell nevezni és ott be kell mutatni. Tenyész érték adó rendezvények: a tavaszi klubkiállítás (Klubshow), az évközi Speciál CAC kiállítás, az őszi Évgyőztes kiállítás. Tenyész egyeddé az a kutya emelhető, amely legalább két értékadó kiállításon, fiatal vagy felnőtt osztályok valamelyikében kitűnő minősítést ért el továbbá egy sikeres Tenyész engedélyezési vizsga, azaz tenyész szemle eredményt kapott.

3 3 Megjegyzés: A különböző ebkiállításon szerzett kiállítási címek (a belföldön kiadható HPJ és CAC címek) tenyészérték növelő értékűek, amelyek származási lapra történő felvezetése minden esetben igényként merül fel. Ezért a Klub, a HPJ és CAC címeket tenyéztési adatnak tekinti. 8. A tenyészállatok esetében definiálandó a tenyésztésből való kiesés fogalma, ami az alábbi esetekben következik be. Az egyed elpusztulása, az egyed egészségi alkalmatlanná válása (pl. bármilyen okból történő ivartalanítás), továbbá a Nem tenyészthető minősítés tenyész szemle alkalmával. 9. Értékelés A sikeres tenyészszemle eredmény a Tenyészthető I. vagy Tenyészthető II. minősítés. Tenyész szemlén bemutatható és minősíthető, minden 12 hónapos kort betöltött egyed. - A Tenyészthető I. minősítésű egyed, az I. Főtörzskönyvi osztályba sorolást kapja, ami a korábbi értelemben, KITŰNŐ minősítést jelent. - A Tenyészthető II. minősítésű egyed, az II. Főtörzskönyvi osztályba sorolást kapja, ami a hagyományos NAGYON JÓ minősítést jelenti. - A Nem tenyészthető minősítés a III. osztályba sorolást kapja, minősítés alapján JÓ a minősítése. Ez a besorolás értelem szerűen tenyésztésből való kiesésként illetve kizárásként értékelendő. A bírálati lap minta, az 2. számú mellékletben látható, a minősítési és pontozási táblázat a 3. számú mellékletben található. 10. A tenyész szemle eredményességét és minősítését jogérvényesen, a tenyésztés vezető aláírása hitelesíti. 11. Abban az esetben, ha import a szuka, a tenyésztésbe vétel előtt, de legkésőbb az alom bejelentő leadásáig, a származási ország egyesülete által, a tenyésztő nevére kiállított hivatalos pedigree-t Magyarországon honosíttatni kell. Amennyiben a tenyésztő külföldi tenyész állatot bérel, a bérbe adási szerződést magyar nyelven is el kell készíteni, melynek meg kell felelnie az 5 pontban leírt követelményeknek. Amennyiben a külföldi tenyész állat kapcsán bármilyen idegen nyelvi probléma merül fel, a tenyésztő köteles a saját költségén minden szükséges dokumentumról hivatalos fordítást benyújtani. Amennyiben a tenyész állat külföldi tulajdonban van, a tenyésztésbe vétel feltételeit a tulajdonos országában hatályos tenyésztési feltételek határozzák meg. A külföldi tulajdonú, vagy külföldről behozott tenyészállat esetében minden minősítést és kiállítási eredményt, hitelt érdemlően igazolni kell. 12. A tenyésztésbe vételnél a fedeztetés dátuma az irányadó, ennek megfelelően az alsó korhatár a standard (közép) fajtáknál 14 hónap +1 nap, a törpe fajtáknál 12 hónap +1 nap. A tenyésztésbe vétel felső korhatára szukák esetében 8 éves kor, kanok esetében 12 év a korhatár. Ezen korhatárok felett fedeztetés nem történhet. 13. A tenyésztésbe vétel gyakorisága: Tenyész szukát két naptári évben csak háromszor lehet tenyésztésbe venni. A megszületett kölyköket, a születéstől számított 4 hónapon belül kell törzskönyvezni.

4 4 14. A tenyésztéshez szükséges minősítések: A MSPDK-hoz tartozó fajtákat tenyésztésbe vonni csak akkor lehet, ha rendelkeznek a MSPDK Tenyészszemle Szabályzatának megfelelő minősítéssel, vagyis tenyész-szemlézettek, valamint az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontban leírtaknak megfelelnek. A tenyész szemlén való részvételt nem helyettesítheti semmilyen minősítésű és mennyiségű kiállítási eredmény. Az MSPDK megfelelő számú tenyész szemlét tart, a 6. pontban leírtak szerint. 15. A tenyésztés módja. Teljes testvérek, vagy szülő, kölyök párosítása esetén a párosítást megelőzően a MSPDK Tenyésztés vezetőjének engedélyét kell megszerezni. Ilyen engedélyt első sorban nagy tapasztalatú és eredményes tenyésztők is, csak indokolt esetben kaphatnak. Ennél kisebb mérvű rokon tenyésztés megengedett. 16. Amennyiben a szülőpár bármelyike a pontban írott feltételeket nem teljesítette, ezek utódai a Szabályzatnak megfelelően származási lapot nem kaphatnak. Abban az esetben, ha külföldön van a szuka fedeztetve, a kannak az adott ország Tenyésztési Szabályainak kell megfelelnie. 17. A tenyésztő köteles a fedeztetés megtörténtét 8 naptári napon belül a tenyésztési vezetőnek bejelenteni, az erre a célra rendszeresített Fedeztetési jegy felhasználásával. Ez nem engedélyeztetés, csak bejelentés. Tenyésztő kérésre az MSPDK köteles a honlapján a fedeztetés és az ellés időpontját ingyenesen megjelentetni. Amennyiben a tenyésztő nem jelenti be a fedeztetés tényét, a kutyák nem törzskönyvezhetők, származási lapot nem kaphatnak! A tenyésztő köteles a tenyésztés vezetőnél, a mesterséges kölyök nevelés tényét, annak kezdetétől 3 napon belül jelenteni. 18. Jelen szabályzat érvénybe lépte után az MSPDK által kiállított és FCI által elismert származási lapot csak a jelen Szabályzatnak megfelelően tenyésztett egyedek kaphatnak. 19. A standardban rögzített különböző színű egyedek keresztezését a PSK, az ISPU és az FCI állásfoglalásainak megfelelően az MSPDK nem engedélyezi. Kivéve, ha annak tervét és részletes indoklását, a tenyésztő előzetesen, a fedeztetést megelőzően kérelmezi a Tenyésztés vezetőnél. Ilyen engedélyt csak különlegesen indokolt esetben lehet kiadni. A színkeresztezésre kiadott engedély nyomán született egyedek származási lapján az MSPDK, egyértelműen, és minden esetben regisztrálja a nyomon követhetőséget. 20. Alom ellenőrzés módja, dokumentálás rendje (98-as rendelet 8. (4) j pontja miatt: a kölyköknek azonosíthatóknak kell lenniük. A kölykök chipezve, ki van töltve a 6.sz melléklet szerinti Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezésről. A kiszálló alomellenőr, a szukát a kölykeivel, ott kell találja, ahol az nyilvántartva van, ill. bérleti szerződés alapján, ahol lennie kell. Ezt az Alom bejelentő lap alján igazolni kell. E nélkül a törzskönyvezés csak a tenyésztés vezetői engedéllyel kezdeményezhető. Mellékletek 1. Tenyész engedélyezési vizsga szabályzat 2. Tenyész engedély bírálati lap 3. Minősítési és pontozási táblázat 4. Fedeztetési jegy 5. Alom bejelentő 6. Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezésről 7. Törzskönyvezési szabályzat a nyilvántartásokkal

5 5 Záradék: Mindaddig, amíg az MSPDK tenyésztő szervezeti jogait önhibáján kívül nem képes érvényesíteni, minden a fenti szabályzattól való eltérést vis major-nak tekintünk. A fentiekből fakadóan, valamint a szerzett jogokra vonatkozó joganalógiákra való hivatkozással, az MSPDK a korábban tenyésztésbe vont tenyész egyedeket a I. törzskönyvi osztályba soroltan kezeli. Hatályba léptető nyilatkozat: Az MSPDK vezetése, a NÉBIH, szigorításra vonatkozó felhívását követően, 10/2015 sz. ( ) határozatával hatályba lépteti a módosításokkal az új szabályzatot. Az új szabályzat érvényes szeptember 1-től. A vezetőség nevében: Pettkó Csaba elnök

6 6 1. számú melléklet Tenyész engedélyezési vizsga szabályzat 1. Általános szabályozások A bemutatott kutyának legalább kétszer az MSPDK által elfogadott, minősítést adó kiállításon elismert szakbírótól származó kétszeri alkalommal, kitűnő minősítéssel kell rendelkeznie. A minősítést szerezhette fiatal-, növendék- vagy nyílt osztályban. A Klub haladékot adhat a kiállítási eredmények megszerzésére. Az MSPDK által gondozott kutyafajták a 12. betöltött hónapos kor után bírálhatók el tenyész vizsgán. 2. Tenyész vizsgák rendezése Az MSPDK minden évben legalább 4 alkalommal Tenyész engedélyezési vizsgát rendez, amelyre szakbírókat hív meg. A tenyész engedélyezési vizsgára nevezett kutyának a következő dokumentumokat kell bemutatnia: A) származási lap B) előírt kiállítási eredményeket igazoló dokumentumok (opcionális) C) az előírt szűrésekről szóló állatorvosi igazolások (opcionális) A B és C pont iratai, tenyésztésbe vételt megelőzően, de legkésőbb a törzskönyvezés beadásakor pótolhatók. A pótlás elmaradása esetében a törzskönyvezést meg lehet tagadni. 3. Eredményes tenyész vizsga érvényességi ideje 3.1. Az első sikeres tenyész vizsga 3 éves korig, a második a kutya egész életén át érvényes Amennyiben egy kutya bizonyítható módon és ismételten Wesen-, küllemi-, ill. egészségi hibát örökít, úgy bármikor megvonható tőle a tenyész engedély, - a tenyésztésből kizáró határozat meghozatalával. 4. Sikertelen tenyész vizsga Sikertelen tenyész vizsgák csak 2 alkalommal ismételhetőek meg. A szakbíró ítélete megtámadhatatlan. 5. Tenyész engedélyezési vizsga lebonyolítása A tenyész engedélyezési vizsgán csak szakbíró bírálhat. A bírónak minden vizsgáról jelentést kell készítenie. A vizsgázók listáját a szervezők adják közre. A tenyész engedélyezési vizsgán, a bírálat megkezdése előtt, a felvezetett egyedet, chip leovasóval azonosítani kell. 6. Az elbírálás kritériumai 6.1. Az összbenyomás megítélése Egészség, fejlettség és csontozat, izomzat, szőrtakaró, szőrszín, testfelépítésre állásban, lépésben és ügetésben. A marmagasság mérése. Egyedileg bírálandó a fejforma, stop, orr, ajkak és fang, szemszín, fogazat, nyakvonal, mar, hát, az ágyéki rész, és a far, a mellkas, nemi szervek, vállak és mellső végtagok - állás és szögellés tekintetében - far és hátulsó végtagok - beleértve azok szögellését is - farok tűzése és hordása, szín és szőrminőség, a test tömeg megállapítása Pórázon vezethetőség Pórázon vezetve, minden járásmódban lépésben, lassú futásban, közben a kutya a vezető bal oldalán kell, haladjon. Háromszöget leírva, egyenes vonalban lépést kell megtenni úgy, hogy oda- visszamozogva, hogy a mellső és hátulsó végtag vezetés jól megítélhető lehessen hátulról, oldalról és elölről. A gyakorlat befejezése után a kutya az alapállást veszi fel, a kutyavezető bal oldalán ül vagy áll. A póráznak az egész gyakorlat során lazán kell lógnia. Az alapállásból a kutyavezető kutyájával egy csendesen álló 4 fős csoporton megy keresztül, miközben a 2 alkalommal felszólításra le kell ülnie.

7 Idegrendszer és kiegyensúlyozottság megítélése Személlyel szembeni viselkedés A bíró gyalogosként viselkedve a kutya és vezetője felé megy, és megkerüli azokat. Aztán a kutyavezető megy kutyájával a bíró felé, majd odaérkezvén a kutyavezető kezet nyújt a bírónak és megmutatja a kutya fogazatát. A gyakorlat egész ideje alatt, a kutyának nyugodtnak, elfogulatlannak és félelem nélkülinek kell mutatkoznia. Csoporttal szemben történő viselkedés A gyakorlat úgy értelmezett, hogy 2-3 személy egy mozgó csoportot képez. A pórázon vezetett kutyát két alkalommal keresztül kell vinni a csoportot. Nem természetes mozgásformák a csoportot képezők részéről nem megengedettek. A gyakorlat során a kutyának elfogulatlanul és természetesen, semmi esetre sem félősen kell viselkednie. 6. Díjak A tenyész vizsga díjait esetenként, a Klub vezetősége határozza meg. 7. Nyilvánosságra hozatal A tenyész vizsgán eredményesen szerepelt kutyák adatai a Klub hivatalos honlapjának legközelebb kiadásra kerülő frissítésekor kerülhetnek nyilvánosságra.

8 2. számú melléklet számú melléklet 8

9 9 3. számú melléklet A standard szerint meghatározott kizáró hibákat olyan negatív ponttal kell értékelni, hogy az összpontszámot megváltoztassa úgy, hogy ha egyéb tulajdonságaiban maximális pontot kap, akkor is, csak a nem tenyészthető kategóriába kerülhessen. Bírált tulajdonság Méret, marmagasság Küllem Idegrendszer és egyéb Származás Kizáró hibák -150 pont Túl kicsi/túl nagy 2cm: törpe schnauzer, t. pinscher. 3cm: közép schnuazer, pinscher. Harapás hibák, torzulások, szőrzet és színhibák, foghiány. Félénk, agresszív, ideges, alattomos. Here hiány. Nem releváns Minősítés pontszám (kizáró hiba esetén) Súlyos, vagy kizáró hiba. (-150 ponttal értékelt) Súlyos, vagy halmozott hibák (-150 ponttal értékelt) Súlyos, vagy kizáró hiba (-150 ponttal értékelt) Nem kívánatos 25 Minősítés pontszám Tolerált határon 50 nagyon jó 50 Kissé bizonytalan 50 Közömbös 50 Minősítés pontszám Standard méret 100 kitűnő 100 Magabiztos 100 Kívánatos 100 A pontok összesítő táblája Osztályba sorolás Pinscherek Törpe schnauzerek Közép schnauzerek Összpontszám minősítés I. tkv osztály Tenyészthető I. II. tkv osztály Tenyészthető II. III. tkv osztály Nem tenyészthető pont pont 150 pont-ig. Kitűnő Nagyon jó Jó

10 10 4. számú melléklet Sorszám: FJ Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub (MSPDK) a MEOE Szövetséggel szerződött, FCI kompatibilis szervezet FEDEZTETÉSI JEGY Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tulajdonomat képező.. NEVŰ FAJTÁJÚ TÖRZSKÖNYVI SZÁMÚ..CHIP SZÁMÚ..ÉV HÓ..NAP született kan kutya.. év..hó napon befedezte a.... NEVŰ FAJTÁJÚ TÖRZSKÖNYVI SZÁMÚ...CHIP SZÁMÚ..ÉV HÓ..NAP született szuka kutyát. Dátum kantulajdonos neve nyomtatott betűvel leánykori neve anyja neve születési hely idő kantulajdonos lakcíme aláírása kantulajdonos tagsági lajstrom száma Előttünk, mint tanúk előtt: név név szigszám lakcím szigszám lakcím

11 5. számú melléklet 11

12 6. számú melléklet 12

13 13 7 számú melléklet Törzskönyvezési szabályzat a nyilvántartásokkal A törzskönyvezés célja A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása rendszerezése és a származás igazolása. A kutyák egyedi nyilvántartása. A tenyésztési-, teljesítmény vizsgálati adatok, munka illetve képességbeli teljesítmény, egészségügyi vizsgálatok eredményeinek gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése oly módon, hogy az egyes egyedek tenyész értéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajta jelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételei Csak olyan egyedek kaphatnak származási lapot, amelyek mindkét szülői oldalon elismert 3 generációs származási lappal rendelkező egyedektől származnak. Minden, a tenyésztési programban leírtaktól való eltérés esetében, a tenyésztés vezető előzetes engedély szükséges. Az engedély mérlegelés nyomán adható ki. Abban az esetben, ha előzetes engedély hiányában, a szabályoktól eltérő kölykezésre kerül sor, az utódok nem törzskönyvezhetők. A korábbi gyakorlat szerinti, ún. B törzskönyvezésre, semmilyen esetben nincs lehetőség. A megszületett kölykök származási lapjai, a tenyésztési programban leírtak szerint adható ki. A törzskönyvi osztályba sorolást a 12 hónapos kort meghaladó korban, a tenyésztési program szabályai szerint kell végre hajtani. A törzskönyvezés szervezeti rendje Az MSPDK törzskönyvezési feladatait törzskönyv vezető látja el. Szakmai munkáját a tenyésztés vezető koordinálja. A Magyar Ebtörzskönyvet (MET) az MSPDK gondozására bízott fajták esetében kizárólagosan vezeti. A törzskönyvezés során az újszülött egyedek papír alapú származási lapot kapnak, amit a fennálló belföldi és nemzetközi egyezményeknek megfelelően FCI kompatibilisnek tekintenek. A papír alapú alap dokumentumok a Fedeztetési jegy, az Alom bejelentő jegy továbbá az Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezéséről nevű nyomtatványok, nem selejtezhetők. A fenti alap dokumentumok alapján ( sz. melléklet) kiállított származási lapokat folyamatos iktató számmal kell ellátni, amelyen az évszámot évente aktualizálva kell, tartalmazza. A tenyésztő számára kiadott származási lap, szigorú számadású nyomtatványon kerül kiadásra. A kitöltött, rontott példányok nem selejtezhetők, rontott dokumentumként is megőrzendők.

14 14 A származási lapot a tenyésztőnek kell átadni, vagy postai úton az általa, az alombejelentőn megjelölt postai címre megküldeni. Megbízottnak csak a tenyésztő által írt és két tanúval aláíratott nyilatkozat alapján lehet származási lapot kiadni, amely mind a tenyésztő, mind a megbízott személyes adatait, mind pedig a kiadható származási lapok pontos megjelölését tartalmazza. A dokumentumot az alombejelentőhöz kell csatolni. Amennyiben társtenyészetről van szó, akkor bármelyik tenyésztőtársnak kiadható, ha ezzel ellentétes rendelkezés nem történik, akkor vélelmezni kell, hogy a kiadás a társtenyésztő(k) hozzájárulásával történt. Vita esetén a származási lapokat postán kell megküldeni a tenyésztőtársak által az alombejelentőn megjelölt címre. (ld. 8.sz. melléklet) Társtenyésztői, tulajdonosi viták eldöntése nem tartozik az egyesület hatáskörébe. Az egyesület a tulajdonostársi viszony fennállását addig vélelmezi, míg a felek másképp nem rendelkeznek, vagy be nem csatolják a társtulajdonosi viszonyt megszüntető jogerős bírósági ítéletet. Az MSPDK vezetősége által megbízott törzskönyvezési vezető: Pettkó Csilla Szilvia A törzskönyv vezető feladata: - a törzskönyvezés egységes végrehajtásának felügyelete - a törzskönyvi nyilvántartások és a tenyészkönyvi nyilvántartások vezetése - az adatok napra kész feldolgozása és nyilvántartása - információs feladatok ellátása - a beérkező fedeztetési alombejelentő jegyen szereplő adatok ellenőrzése A törzskönyvezési alap nyomtatványok begyűjtése, szortírozása, a megfelelő szabályzati adatok alapján a törzskönyvezés elvégzése és a származási lapok elkészítése. A törzskönyv vezető nem felelős a törzskönyben és a származási lapokon szereplő adatok valódiságáért. A törzskönyvezés céljából benyújtott alapnyomtatványokon szereplő adatok valódiságáért kizárólag a tenyésztő felel. Elszámolással tartozik a tenyésztés vezető felé a törzskönyvezés szabályainak betartásáért, valamint anyagi felelősséggel tartozik a törzskönyvezés díjainak elszámolásával a vezetőség felé. A beérkező teljesítmény adatok gyűjtése kétféle irányból történik. Megjegyzés: Minden törzskönyvezés, nemzetközileg regisztrált, névre szóló kennelnéven történik. A kennelnév a tenyésztő márkaneve, a törzskönyvezett kutyáknak pedig a családneve. A kennelnév használat, a nemzetközi, FCI szabályok szerint, a MEOESz által meghatározottak szerint kell történjen. 1. Törzskönyvi nyilvántartás A tenyész helyek nyilvántartása és tenyész érték adó rendezvényeken keletkező adatok nyilvántartásba vétele. 2. Tenyészkönyvi nyilvántartás A tenyésztési adatok, fedeztetések, ellések adatainak gyűjtése, nyilvántartásba vétele.

15 15 Törzskönyvi nyilvántartás adatlapjai 1. Tenyészhelyek nyilvántartása 2. Tenyészérték adó rendezvények és részvételek nyilvántartása 3. Törzskönyvi 1. és 2. és 3. osztályba sorolt kanok és szukák nyilvántartása Tenyészkönyvi nyilvántartások adatlapjai 1. Átírások nyilvántartása 2. Fedeztetések nyilvántartása 3. Ellések nyilvántartása 4. Kiadott származási lapok nyilvántartása 5. Honosítások nyilvántartása Ad/1. Átírások rendje A tulajdonosváltozás bejegyzés a törzskönyvben, illetve a származási lapon, csak abban az esetben foganatosítható, ha a kérelmező azt a 9. számú mellékletként csatolt okmányon szabályszerűen kitöltve nyújtja be, vagy azzal azonos tartalmú jegyzői közokiratba foglalt nyilatkozatot tesz, vagy a magánokiratként készült nyilatkozatot ügyvéd ellenjegyzi. Amennyiben a tulajdonos változás bármely fenntartással történik, azt az átadó a 10. számú mellékletként csatolt irat kitöltésével köteles közölni a törzskönyvező szervezettel. A mulasztásból eredő kárért a mulasztó a felelős. Társtenyésztő, társtulajdonos esetén a dokumentumokat annyi példányban kell kitölteni ahány érintett személy van az ügyletben. A tulajdonos elhunyta esetén a törvényes örökös tulajdonjogát a hagyatéki végzéssel igazolhatja, ez esetben a jogerős hagyatékadó végzésen túl más irat a tulajdonjog átírásához nem kell. Társtenyészet/társtulajdon esetén a hagyatékátadó végzésig az életben lévő társtenyésztő/tulajdonos rendelkezik a jó gazda gondosságával minden ügyben, amiben a tenyésztő/tulajdonostárssal közösen rendelkezett az ő életében. A tulajdonostárs örököse felé ő tartozik elszámolással, jogvitájuk az egyesületre nem tartozik. A kennel név használatának joga örökölhető. Az örökös jogerős hagyatékátadó végzéssel kell, hogy igazolja a kennel név használatának vonatkozásában örökösi minőségét. Ennek alapján kérheti a kennel név használati jogát saját maga részére. Közös tulajdonban lévő kennel esetén az örököst kell kenneltársnak tekinteni a tenyésztőtársak ettől eltérő rendelkezése, vagy ezzel ellentétes bírósági ítélet hiányában. A 98/2013 (X.24) VMrendelet 2. szerint E rendelet alkalmazásában: 1. kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének a kinológiai szövetség által kiadott és nyilvántartott egyedi elnevezése; 5. (1) A kinológiai szövetség feladatai: g) a kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a nemzetközi szervezetnél a tenyésztőszervezet egyidejű tájékoztatásával; Ennélfogva a kennelnév bejegyzést az egyesület tényként kezeli, annak jogszerűségét nem vizsgálja.

16 16 8 számú melléklet Meghatalmazás Alulírott tenyésztő megbízom..(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:...személyi igazolvány szám: állandó lakhely:...megbízottat, hogy a fajtájú. kennelnevű, (dátum)..született alom származási lapjait, illetve abból a.., utónevű egyedek származási lapját, ide értve az export származási lapot is a nevű elismert tenyésztő szervezettől helyettem és nevemben átvegye. Dátum Tenyésztő Leánykori neve Anyja neve Születési hely, idő Szigszám Lakhely: Előttünk, mint tanuk előtt:.. Név Szigszám Lakhely. Név Szigszám Lakhely (Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés:

17 17 9 számú melléklet TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA Alulírott tenyésztő / tulajdonos igazolom, hogy a tenyészetemből származó /tulajdonomat képező (nem kívánt rész törlendő),...(fajtájú).. nevű(kennel és utónév) (születési idejű) (ivarú)..(szín szőrzet)..tkv.számú..chipszámú kutyát a mai napon minden további megkötés nélkül az alábbi személy tulajdonába adtam...(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:... személyi igazolvány szám: állandó lakhely:... (A fenti részt a tenyésztő/tulajdonos, ha nem kézzel tölti ki, köteles aláírással szignálni.) tenyésztő aláírása Társtulajdon esetén jelen dokumentumon szereplő személy a sorrendben a..tulajdonosként szerepeljen a törzskönyvben. Ezen néven kívül a más neve és címe szerepeljen /ne szerepeljen. (nem kívánt rész törlendő) Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy az..szervezet a fentiekben megjelölt személy tulajdonjogát az eb törzskönyvében, illetve származási lapján feltüntesse. Dátum Tenyésztő/tulajdonos neve:.. Leánykori neve. Anyja neve Szigszám.. Születési hely, idő. Lakhely:. Előttünk, mint tanuk előtt: 1... Név Szigszám Lakhely 2.. Név Szigszám Lakhely Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés Társtenyészet esetén annyi példányban kell kitölteni és benyújtani ahány személy szerepel tenyésztőként az anyakutya törzskönyvében.

18 18 10 számú melléklet TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA (fenntartással) Alulírott tenyésztő / tulajdonos igazolom, hogy a tenyészetemből származó /tulajdonomat képező (nem kívánt rész törlendő),...(fajtájú).. nevű (kennel és utónév) (születési idejű) (ivarú)..(szín szőrzet)..tkv.számú..chipszámú kutyát a mai napon a lent megjelölt megkötések valamelyikével az alábbi személy tulajdonába adtam...(név), (leánykori név: anyja neve: születési hely, idő:...személyi igazolvány szám: állandó lakhely:... Társtulajdon esetén jelen dokumentumon szereplő személy a sorrendben a..tulajdonosként szerepeljen a törzskönyvben. Nevén kívül a címe szerepeljen /ne szerepeljen. (nem kívánt rész törlendő) (A fenti részt a tenyésztő/tulajdonos, ha nem kézzel tölti ki, köteles aláírással szignálni.) tenyésztő aláírása Megkötések: (nem kívánt rész törlendő) a) a kutya nem tenyészthetőként került átadásra, utódai nem törzskönyvezhetők b) a kutya a tenyésztő/korábbi tulajdonos hozzájárulása nélkül nem adható más személy tulajdonába, birtokába, tenyésztési szerződés harmadik személlyel nem köthető. Ennek igazolása nélkül a szervezet további tulajdonosokra átírást nem foganatosíthat, alombejelentést nem fogadhat el. (igazolás jelen dokumentum mellékletét képezi) c) Egyéb A fenti megkötésekkel, illetve azok megszűnésének igazolását követően hozzájárulok, hogy az..szervezet a fentiekben megjelölt személy tulajdonjogát az eb törzskönyvében, illetve származási lapján feltüntesse.

19 19 Társtenyészet esetén annyi példányban kell kitölteni és benyújtani ahány személy szerepel tenyésztőként az anyakutya törzskönyvében. Dátum: Tenyésztő/tulajdonos:. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Szigszám: Lakhely:.. Előttünk, mint tanuk előtt:.. Név Szigszám Lakhely. Név Szigszám Lakhely Tanuk helyett ügyvédi ellenjegyzés

20 20 FÜGGELÉK Az MSPDK által gondozott ebfajták FCI sztenderd leírásai.

21 21 FCI - Standard Nr. 182 / / D KÖZÉP SCHNAUZER magyar nyelvű változat A magyar nyelvű változatban a Magyarországon honos közép schnauzer megnevezést fogjuk használni. (a fordító) EREDET : Németország AZ ÉRVÉNYES ERDETI STANDARD DÁTUMA: ALKALMAZÁS: Őrző és kísérő kutya FCI CSOPORT: Fajtacsoport 2 pinscherek és schnauzerek,molosszerek, svájci havasi kutyák és más fajták Szekció 1. Pinscherek és schnauzerek Munka vizsga nélkül RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Eredetileg a közép schnauzert Dél-Németországban az istálló körül tartották, különösen a lovak között érezte jól magát. Szorgalmasan kutatta a rágcsálókat, hogy ezeket nyomban megölje, amiért hamarosan a köznyelv a rattler nevet adományozta neki. A német Pinscher-Schnauzer Klub megalakulásakor 1895-ben, mint szálkásszőrű pinschert tartották számon. ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS Középnagy, erőteljes, inkább zömök mint karcsú, drótszőrű. FONTOS ARÁNYOK Kvadratikus felépítés, amelynél a marmagasság szinte azonos a törzs hosszával. A fej teljes hossza, az orrhegytől a tarkó búbig, megegyezik a hát hosszának a felével, a martól a faroktőig. VISELKEDÉS /KARAKTER (WESEN) Tipikus jellemvonása az élénk temperamentum, ami különleges nyugalommal párosul. Kimondottan jóindulatú, játékos és a gazdájához való ragaszkodása szinte közmondásos. Nagyon kedves a gyermekekhez, éber, de mégsem ugatós. Nagyon fejlett érzékszervekkel rendelkezik, okos, képezhető, nem ijedős, kitartó és ellenálló a betegségekkel és az időjárás viszontagságaival szemben. Ezek az erények kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy olyan családi-, őrző- és kísérőkutya legyen belőle, mely még munkakutya tulajdonságokkal is rendelkezik. FEJ KOPONYA

22 Agykoponya: Erőteljes és nyújtott, erős tarkóbub nélkül. A fej legyen arányos, a kutya egészéhez illő. A homlok lapos, mentes a ráncoktól és párhuzamos az orrháttal. Stop: A szemöldök miatt jelentősen kifejezett. ARCKOPONYA Orrtükör: Az orrkupola jól fejlett, nagy orr nyílásokkal és mindig fekete. Fang: Tompa ék alakban végződik. Az orrhát egyenes. Ajkak: Feketék, feszesek, az állkapocsra simulók, a szájszeglet zárt. Állkapocs/Fogazat: Erőteljes az állcsont és az állkapocs. Teljes számú, ollósan záró fogak (42 fog, a fogképlet szerint) jól fejlett, jól záródó tiszta fehér fogak. Jól fejlett rágó izmok, de a járomcsont nem lehet túlzottan kifejezett, mert zavarja a szakállas fej tégla formájú képét. Szemek: Középnagyok, oválisak, előre tekintők, sötétek, élénk kifejezésűek, a szemhéjak feszesek. Fülek: A lógó fülek V-formájúak, magasan helyezettek, egyformán tartottak. A fülek belső szélei a fejhez simulnak, ha enyhén a halánték felé fordulnak, a párhuzamos ráncok nem terjedhetnek a koponya tetőre. NYAK: A jól izmolt nyak, elegánsan ívelt. Harmonikusan illeszkedik a mar felett. Stabilan helyezett, karcsú, nemesen ívelt és a test tömeggel harmonizál. A nyakbőr, ráncok nélkül, feszesen simul. TÖRZS Felső vonal: A martól kiindulva, a far felé, enyhén lejtős. Mar: A felső vonal legmagasabb pontja. Hát: Erőteljes, rövid és feszes. Ágyék: Rövid, feszes és mély. A távolság az utolsó bordaív és a csípő közt rövid, hogy a kutya kompakt legyen. Far: Enyhén ívelt, észrevétlen átmenettel a faroktőig. Mellkas: Mérsékelten széles, ovális keresztmetszetű, a könyökökig érő. Az előmell a szegycsont révén markánsan fejlett. Alsó vonal és a has: A lágyék nem túlzottan felhúzott, a mellkas alsó vonalával egy lendületes vonalat alkot. FAROK: Természetesen hagyott. Tenyészcél: a szablya vagy sarló formájú faroktartás. VÉGTAGOK MELLSŐ VÉGTAGOK Általánosan: A mellső végtagok előlről nézve, zömökek, egyenesek és nem szűk állásúak. Az alkarok oldalról nézve egyenesek. Vállak: A lapocka feszesen illeszkedik a mellkashoz, mindkét oldalon izmokkal jól beágyazott, és a lapockacsúcs a gerinccsigolyák fölé kiemelkedik. Meglehetősen ferde, jól hátra és ferdén illesztett, a vízszinteshez képest kb 50 -os szöget zár be. Felkar: Jól a törzshöz simuló, erőteljes, izmos, a lapockával kb os szöget zár be. Könyék: Jól simuló, sem kifelé, sem befelé nem fordul. Alkar: Minden oldalról teljesen egyenes, erősen fejlett és jól izmolt. Elülső lábtő: Erős, stabil, az alkar struktúrájától lényegesen nem eltérő. Elülső lábközép: Előlről nézve a talajra merőleges, oldalról nézve enyhén szögellt, erőteljes és kissé ruganyos. Mellső mancsok: Rövidek, kerekdedek, szorosan zártak, kissé íveltek, (macskamancs), a karmok feketék és rövidek. HÁTULSÓ VÉGTAGOK Általánosan: Oldalról nézve ferdén állók, hátulról párhuzamosak, de nem lehetnek szűken állók. Combok: Mérsékelten hosszúak, szélesek, erőteljesen izmoltak. Térd: Nem fordulhat sem kifelé, sem befelé. Lábszár: Hosszú és erős, inas, - átmenetet képez az erős ugró ízületig. Ugró izület: Az ugró ízület (csánk)jól szögellt, erőteljes, stabil, sem befelé, sem kifelé nem dőlhet. Hátulsó lábközép: Rövid és a talajra merőleges. Hátulsó mancsok: Rövidek, kissé íveltek, szorosan zártak. A karmok feketék és rövidek. 22

23 23 MOZGÁS: Elasztikus, elegáns, hajlékony, szabad és térölelő. Az elülső végtagok a lehető leghosszabban előre lendülnek, a hátulsók biztosítják, - a térnyerő és rugalmas mozgáshoz - a szükséges tolóerőt. Az elülső végtagok az egyik oldalon, a hátulsók az ellentétes oldalon egyidőben mozdulnak. A hát, a szalagok és az ízületek feszesek. BŐR: Az egész testen feszesen simuló. SZŐRTAKARÓ Szőrzet: A szőrzet drótosan kemény és sűrű. A szőrtakaró sűrű aljszőrből és egy nem rövid, de kemény, - a testet jól takaró fedőszőrből áll. A fedőszőr durva, elég hosszú, a szerkezete jól vizsgálható, - nem lompos és nem hullámos. A szőrzet a végtagokon hozzá illő, nem teljesen kemény. A homlokon és a füleken rövid. Tipikus ismertető jegye, a fangon lévő nem túl puha szakáll, és a bozontos szemöldök, ami a szemeket enyhén beárnyékolja. SZÍN: Tiszta fekete, fekete aljszőrrel. Só-bors. A só-bors esetében, az érvényes tenyészcél az, hogy közepes tónusú, egyenletes eloszlású, jól pigmentált borsozottság párosuljon, a szürke aljszőrrel. Megengedettek a szín eltérések a sötét vasszürkétől az ezüst szürkéig. Minden szín azonban kifejezetten és aláhúzottan sötét maszkkal kell együtt járjon, ami harmonikus, nemes színhatásként mutatkozik. Jelentős világos jegyek a fejen, a mellen és a végtagokon, nem kívánatosak. NAGYSÁG ÉS SÚLY Marmagasság: Kanok és szukák esetében: 45-50cm. Súly: Kanok és szukák cca kg. HIBÁK: Minden eltérést az előző, fenti pontoktól hibának kell tekinteni, és az eltérés fokának megfelelően kell a bírálatban értékelni. Kiváltképpen: Kicsiny, vagy túl rövid fej Nehéz, vagy kerek koponya. Homlokráncok. Rövid, hegyes, vagy keskeny fang. Harapófogó harapás. Erős, kiálló pofák, vagy pofacsontok. Világos, túl nagy vagy túl kicsi szemek. Mélyen tűzött, vagy túl hosszú, vagy különbözően álló fülek. Laza torokbőr. Toka, vagy vékony nyak. Túl hosszú, felhúzott, vagy puha hát. Pontyhát. Csapott far. Fej irányába hajló farok. Hosszú mancsok. Poroszkálás. Túl rövid, túl hosszú, puha, hullámos, bozontos, vagy selymes, fehéres, vagy foltos szőrzet, vagy egyéb színek keveredése. Barna aljszőr. A só-bors színűek esetében, a háton angolna csík, vagy fekete nyereg. Egy centiméterrel alacsonyabb, vagy magasabb testmagasság.

24 24 SÚLYOS HIBÁK Esetlen, vagy könnyű alkat, rövid, vagy túl hosszú végtagok. Fordított nemi jelleg, (pl.kanos szuka). Kiforduló könyék. Meredek, vagy dongás hátulsó végtagok. Befelé forduló csánk. Túlméretes, vagy alulméretes, - több mint 1 cm-rel magasabb, vagy 3 cm-rel kisebb. KIZÁRÓ HIBÁK Félénk, agresszív, rosszindulatú, túlzottan alattomos, ideges viselkedés. Mindenfajta torzulás. Típusnak nem megfelelő küllem. Harapás hiba, úgymint előre harapás, hátra harapás, kereszt harapás. Durva hibák magában a testfelépítésben, szőrzet- és színhibák. Alulméretes, vagy túlméretes, 3 cm-t meghaladóan. Azokat a kutyákat, amelyek fizikai, vagy magatartásbeli rendellenességet mutatnak, azokat ki kell zárni. Megjegyzés: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, amelyek a herezacskóban helyezkednek el.

25 25 FCI - Standard Nr. 183 / / D TÖRPE SCHNAUZER Hivatalos FCI Standard fordítása EREDET : Németország AZ ÉRVÉNYES ERDETI STANDARD DÁTUMA: ALKALMAZÁS: Családi- és kísérő kutya FCI CSOPORT: Fajtacsoport 2 pinscherek és schnauzerek, molosszerek, svájci havasi kutyák és más fajták Szekció 1. Pinscherek és schnauzerek Munka vizsga nélkül RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A XIX-XX. század fordulója tájékán, a törpe schnauzer Frankfurt/M. környékén még mint drótszőrű törpe pinscher volt ismert. Nem volt könnyű feladat a különböző formájú, méretű és típusú, - valamint sokféle szőrzetű (kemény, puha, vagy selymes) egyedekből egy olyan kistestű kutyafajtát kialakítani, amely a nagyobb termetű testvérhez a közép schnuzerhez természetben, küllemben és viselkedésben teljesen hasonló. ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: kicsi, erőteljes, inkább zömök mint karcsú, drótszőrű, elegáns, kicsinyített mása a közép schnauzernek, a törpésítés minden jele nélkül. FONTOS ARÁNYOK: Kvadratikus felépítés, amelynél a marmagasság szinte azonos a törzs hosszával. A fej teljes hossza, (az orrhegytől a tarkó búbig) megegyezik a hát hosszának a felével, (a martól a faroktőig). VISELKEDÉS /KARAKTER (WESEN): a viselkedése megegyezik a közép schnauzerével, de temperamentuma kifejezetten törpe kutya benyomását kelti. Jellemző tulajdonságai: okosság, rettenthetetlenség, kitartás és éberség. Ezek teszik a törpe schnauzert kellemes családi kutyává, örző és kísérő kutyává, a kis lakásokban is probléma mentesen tarthatóvá. FEJ KOPONYA Agykoponya: Erőteljes és nyújtott, erős tarkóbub nélkül. A fej legyen arányos, a kutya egészéhez illő. A homlok lapos, mentes a ráncoktól és párhuzamos az orrháttal. Stop: A szemöldök miatt jelentősen kifejezett. ARCKOPONYA Orrtükör: Az orrkupola jól fejlett és mindíg fekete.

26 Fang: Tompa ék alakban végződik. Az orrhát egyenes. Ajkak:Feketék, feszesek, az állkapcsra simulók, a szájszeglet zárt. Állkapocs/Fogazat: Erőteljes állcsont és állkapocs. Teljes számú, ollósan záró fogak (42 fog, a fogképlet szerint) jól fejlett, jól záródó tiszta fehér fogak. Jól fejlett rágó izmok, de a járomcsont nem lehet túlzottan kifejezett, mert zavarja a szakállas fej tégla formájú képét. Szemek: Középnagyok, oválisak, előre tekintők, sötétek, élénk kifejezésűek, a szemhéjak feszesek. Fülek: A lógó fülek, V-formájúak, magasan helyezettek, egyformán tartottak. A fülek belső szélei a fejhez simulnak, ha enyhén a halánték felé fordulnak, a párhuzamos ráncok nem terjedhetnek a koponya tetőre. NYAK: A jól izmolt nyak, elegánsan ívelt. Harmonikusan illeszkedik a mar felett. Stabilan helyezett, karcsú, nemesen ívelt és a test tömeggel harmonizál. A nyakbőr, ráncok nélkül, feszesen simul. TÖRZS Felső vonal: A martól kiindulva, a far felé, enyhén lejtős. Mar: A felső vonal legmagasabb pontja. Hát: Erőteljes, rövid és feszes. Ágyék: Rövid, feszes és mély. A távolság az utolsó bordaív és a csípő közt rövid, hogy a kutya kompakt legyen. Far: Enyhén ívelt, észrevétlen átmenettel a faroktőig. Mellkas: Mérsékelten széles, ovális keresztmetszetű, a könyökökig érő. Az előmell a szegycsont révén markánsan fejlett. Alsó vonal és a has: A lágyék nem túlzottan felhúzott, a mellkas alsó vonalával egy lendületes vonalat alkot. FAROK: Természetesen hagyott. Tenyészcél: a szablya vagy sarló formájú faroktartás. VÉGTAGOK MELLSŐ VÉGTAGOK Általánosan: A mellső végtagok előlről nézve, zömökek, egyenesek és nem szűk állásúak. Az alkarok oldalról nézve egyenesek. Vállak: A lapocka feszesen illeszkedik a mellkashoz, mindkét oldalon izmokkal jól beágyazott, és a lapockacsúcs a gerinccsigolyák fölé kiemelkedik. Meglehetősen ferde, jól hátra és ferdén illesztett, a vízszinteshez képest kb 50 -os szöget zár be. Felkar: Jól a törzshöz simuló, erőteljes, izmos, a lapockával kb os szöget zár be. Könyék: Jól simuló, sem kifelé, sem befelé nem fordul. Alkar: Minden oldalról teljesen egyenes, erősen fejlett és jól izmolt. Elülső lábtő: Erős, stabil, az alkar struktúrájától lényegesen nem eltérő. Elülső lábközép: Előlről nézve a talajra merőleges, oldalról nézve enyhén szögellt, erőteljes és kissé ruganyos. Mellső mancsok: Rövidek, kerekdedek, szorosan zártak, kissé íveltek, (macskamancs), a karmok feketék és rövidek. HÁTULSÓ VÉGTAGOK Általánosan: Oldalról nézve ferdén állók, hátulról párhuzamosak, de nem lehet szűken állók. Combok: Mérsékelten hosszúak, szélesek, erőteljesen izmoltak. Térd: Nem fordulhat sem kifelé, sem befelé. Lábszár: Hosszú és erős, inas, - átmenetet képez az erős ugró ízületig. Ugró ízület: Az ugró ízület (csánk) jól szögellt, erőteljes, stabil, sem befelé, sem kifelé nem dőlhet. Hátulsó lábközép: Rővid és a talajra merőleges. Hátulsó mancsok: Rövidek, kissé íveltek, szorosan zártak. A karmok feketék és rövidek. MOZGÁS: Elasztikus, elegáns, hajlékony, szabad és térölelő. Az elülső végtagok a lehető leghosszabban előre lendülnek, a hátulsók biztosítják, - a térnyerő és rugalmas mozgáshoz - a szükséges tolóerőt. Az elülső végtagok az egyik oldalon, a hátulsók az ellentétes oldalon egyidőben mozdulnak. A hát, a szalagok és az izületek feszesek. 26

27 27 BŐR: Az egész testen feszesen simuló. SZŐRTAKARÓ Szőrzet: A szőrzet drótosan kemény és sűrű. A szőrtakaró sűrű aljszőrből és egy nem rövid, de kemény, - a testet jól takaró fedőszőrből áll. A fedőszőr durva, elég hosszú, a szerkezete jól vizsgálható, - nem lompos és nem hullámos. A szőrzet a végtagokon nem teljesen kemény. A homlokon és a füleken rövid. Tipikus ismertető jegye, a fangon lévő nem túl puha szakáll, és a bozontos szemöldök, ami a szemeket enyhén beárnyékolja. SZÍN: Tiszta fekete, fekete aljszőrrel. Só-bors Fekete-ezüst Tiszta fehér, fehér aljszőrrel. A só-bors esetében, az érvényes tenyészcél az, hogy közepes tónusú, egyenletes eloszlású, jól pigmentált borsozottság párosuljon, a szürke aljszőrrel. Megengedettek a szín eltérések a sötét vasszürkétől az ezüst szürkéig. Minden szín azonban, kifejezetten és aláhúzottan, sötét maszkkal kell együttjárjon, ami harmónikus, nemes színhatástként mutatkozik. Jelentős világos jegyek a fejen, a mellen és a végtagokon, nem kívánatosak. A fekete-ezüst esetében, az érvényes tenyészcél a fekete fedőszőr, fekete aljszőrzettel. Fehér jegyek a szemek felett, a pofákon, a szakállon, a torok tájékán, - a mellen két felezett háromszög, az elülső lábközépen, a mancsokon, a hátulsó végtagok belső oldalán és a végbélnyílás körül lehetnek. A homlok, a nyak és a fülek külső oldala legyen fekete, mint a fedőszőr. NAGYSÁG ÉS SÚLY Marmagasság: Kanok és szukák esetében: 30-35cm. Súly: Kanok és szukák cca. 4-8kg. HIBÁK: Minden eltérést az előző, fenti pontoktól hibának kell tekinteni, és az eltérés fokának megfelelően kell a bírálatban értékelni. Kiváltképpen: Nehéz, vagy kerek koponya. Homlokráncok. Rövid, hegyes, vagy keskeny fang. Harapófogó harapás. Erős, kiálló pofák, vagy pofacsontok. Világos, túl nagy szemek, vagy kerek szemek. Mélyen tűzött, vagy túl hosszú, vagy különbözően álló fülek. Laza torokbőr. Toka, vagy vékony nyak. Túl hosszú, felhúzott, vagy puha hát. Pontyhát. Csapott far. Fej irányába hajló farok. Hosszú mancsok. Poroszkálás. Túl rövid, hosszú, puha, hullámos, bozontos, vagy selymes szőrzet. Barna aljszőr. A só-bors színűek esetében, a háton angolna csík, vagy fekete nyereg.

28 28 A fekete-ezüst esetében, a mellen egymástól nem elég tisztán elhatárolt, háromszög jegyek. Egy centiméterrel alacsonyabb, vagy magasabb testmagasság. SÚLYOS HIBÁK Esetlen, vagy könnyü alkat, rövid, vagy túl hosszú végtagok Fordított nemi jelleg, pl.kanos szuka. Kiforduló könyék. Meredek, vagy dongás hátulsó végtagok. Túl hosszú lábszár. Befelé forduló csánk. Túl rövid hátulsó lábközép. Fehér, vagy foltos szőrszín a színes fajták közül a fekete és a só-bors egyedeknél. Túlméretes, vagy alulméretes, - több mint 1 cm-rel magasabb, vagy 2 cm-rel kisebb. KIZÁRÓ HIBÁK Félénk, agresszív, rosszindulatú, túlzottan alattomos, ideges viselkedés. Mindenfajta torzulás. Típusnak nem megfelelő küllem. Harapás hiba, úgymint előre harapás, hátra harapás, kereszt harapás. Durva hibák magában a testfelépítésben, szőrzet- és színhibák. Alulméretes, vagy túlméretes, 2 cm-t meghaladóan. Azokat a kutyákat, amelyek fizikai, vagy magatartásbeli rendellenességet mutatnak, azokat ki kell zárni. Megjegyzés: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, amelyek a herezacskóban helyezkednek el.

29 29 FCI Standard N 184 / NÉMET PINSCHER (Deutscher Pinscher) SZÁRMAZÁS ; Németország. AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA : ALKALMAZÁS : őrző - és kísérőkutya (társasági kutya). FCI CSOPORT BEOSZTÁS : Fajta csoport 2 Pinscherek és Schnauzerek - Molosszusook - svájci havasi kutyák és egyéb fajták. Szekció l Munkavizsga nélkül Pinscher és Schnauzer. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A simaszőrű pinscher egy régi fajta reprezentánsa, mely tól jelent meg a német törzskönyvekben. A schnauzerrel együtt közős ősöktől származnak, amit akkoriban szálkásszőrü pinschemek hívtak. A kezdetektől fogva különbözött a simaszőrű pinscher, a szálkásszőrütől, a színe és a rövid szőre miatt. A legtöbben közülük feketék voltak, világosbarna jegyekkel, a barnától a vörös színárnyalatig, só-bors színű vagy egyszerűen kékes-szürke, a feketéig. ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A német pinscher sima szőrű, közepes nagyságú, büszke tartású kutya, körvonalai jól formáltak, elegáns és kvadratikus felépítésű. Erőteljes, mint a schnauzer. A rövid, sima szőrzete miatt, - különösen mozgásban, a fejlett izomzata jól látható. FONTOS ARÁNYOK A testhossz, a magassággal arányosítva, a felépítés kvadratikus. A fej teljes hossza (az orrhegytől a tarkóbúbig) megegyezik a hát hosszának a felével (martól a farok tőig). VISELKEDÉS, JELLEM, WESEN: Élénk, tele temperamentummal, öntudatos és kiegyensúlyozott, ehhez párosul, hogy eszes és kitartó, ami őt egy kellemes családi-, őrző- és kísérőkutyává teszi. FEJ KOPONYA Agykoponya:Erőteljes, nyújtott, a tarkóbúb nem nagyon kifejezett. A homlok lapos és párhuzamosan húzódik az orrhát felé. Stop: Enyhe, de mégis hangsúlyos. ARCKOPONYA Orr: Az orrkupola jól fejlett és mindég fekete. Fang: Tompa ék alakban végződik. Az orrhát egyenes.

30 Ajkak: Feketén pigmentált, feszesen állkapocshoz simulók, a szájzug zárt. Állkapocs és fogak: Erőteljes állcsont és állkapocs. Komplett ollós harapás (42 tiszta fehér fog a fogképlet szerint) erőteljesek és jól záródók. A rágóizmok jól fejlettek, a járomcsontok nem kifejezettek. Szemek: Sötétek, oválisak, feketén pigmentáltak és feszesen záródók. Fülek: Magasan tűzött V-alakú, lógó fülek. A fülek belső széle a pofához simuló, előre a halánték felé forduló, melynél a párhuzamos redők ne érjenek a koponyatető fölé. NYAK: Nemesen ívelt, nem túl rövid. Harmonikusan illeszkedik a marhoz, nem markáns az illesztés. A nyak száraz, lebernyeg vagy laza nyakbőr nélkül. A nyakon a bőr feszesen simuló ráncok és redők nélkül. TÖRZS Felsővonal: A martól hátra felé enyhén lejtős. Mar: A felsővonal legmagasabb pontja. Hát: Erős, rövid, feszes. Ágyék: Az ágyék tájék rövid, erőteljes és mély. Az utolsó bordaívtől a csípőig a távolság rövid, hogy a kutya tömörnek hasson. Far. Enyhén ívelt, észrevétlen átmenetet képezve a farok tövéig. Mellkas : Mérsékelten széles, a keresztmetszete ovális, a könyökökig érő. Az elő mell a szegycsont révén markánsan kifejezett. Alsóvonal és has: A lágyék csak enyhén felhúzott, az alsóvonal szépen ívelt a lengő bordákig. FAROK: Természetes, szablyát vagy sarló formájú. VÉGTAGOK MELLSŐ VÉGTAGOK Általános: Elölről nézve a mellső végtag zömök, egyenes és nem szűkre állított. Oldalról nézve az alkar egyenes. Lapocka : A lapocka feszesen illeszkedik mellkashoz, mind a két oldalon a bordák jól izmoltak és a lapocka csúcsok jól kitöltöttek. Lehetőleg jól hátra és ferdén illesztett, a vízszinteshez kb. 50 szöget zár. Felkar : Jól a törzshöz simuló, erőteljes, izmos, a lapockával szöget zár. Könyökök: Jól simuló, sem ki- sem befelé forduló. Alkar: Erőteljes és jól izmolt. Teljesen egyenes, mind elölről, mind oldalról nézve. Elülső lábtő: Erőteljes, stabil. Elülső lábközép: Erőteljes, rugalmas, elölről nézve a talajra függőleges, oldalról nézve kissé ferdén állított. Mellső mancs: Rövid és kerek, szorosan zárt és jól ívelt ujjak (macskamancsok), kemény talppárnák, a karmok rövidek, feketék és erősek. HÁTULSÓ VÉGTAGOK Általános : Oldalról nézve, ferdén állított, hátulról nézve párhuzamos, nem szűk állásúak. Comb: Mérsékelten hosszú, széles és izmos. Térd: Sem be-, sem kifelé forduló. Lábszár: Hosszú és erőteljes, sima, átmenetet képezve az erős csánkhoz. Csánk: Jól szögelt, erőteljes, stabil, sem be- sem kifelé forduló. Hátulsó lábközép: Függőleges a talajra. Hátulsó mancsok: Valamivel hosszabb, mint a mellső mancsok. Zárt, jól ívelt ujjak. Rövid, fekete karmok. 30

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Tartalom Német juhászkutya...1 Teste...3 Feje...3 Marmagassága...4 Testtömege...4 Szőrzete...4 Színei...4 Alomszáma...4 Várható élettartama...5 Vérmérséklete...5 Jelleme...5

Részletesebben

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM Tartalom Egyesület neve.4 Tenyésztésvezető....4 I. TAGNYILVÁNTARTÁS,

Részletesebben

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos. Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkosvagy

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos. Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkosvagy 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet NÓNIUSZ FAJTASTANDARD Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos Összbenyomás Fej Nyak Mar Hát Ágyék Far Szügy Mellkas

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

Tenyésztési program. 2009. április 9.

Tenyésztési program. 2009. április 9. Tenyésztési program 2009. április 9. 2 A.) AZ ELLÁTÁSI TERÜLET A fajtatiszta sertésállományok vonatkozásában az Egyesület tevékenysége a Magyar Köztársaság és az Európai Unió egész területére kiterjed.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4 I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben

SEGÉDEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

SEGÉDEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT SEGÉDEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Elfogadva az ÖVSB 2015. június 18-ai ülésén Előszó A segéd elengedhetetlen feltétele bizonyos munkakutya sportoknak. Azonban ahhoz, hogy ezek a sportok biztonságosan, az

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

GAZDA ÁLLATTARTÁS II. 15.

GAZDA ÁLLATTARTÁS II. 15. GAZDA ÁLLATTARTÁS II. 15. Jellemezze a felsorolt sertés fajták küllemét és belső értékmérő tulajdonságait! - Magyar nagy fehér - Magyar lapály - Duroc - Pietrain - Egyéb fajták, hibridek Mangalica színváltozatban:

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO 2011.07.13. / DE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FCI - Standard Nr. 227 LHASA APSO FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 208 SHIH TZU FORDÍTÁS: Uwe H.Fischer, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET: Tibet. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

A LÓÚTLEVÉL KIADÁS, TULAJDONOS VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ- VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK ÜGYRENDJE

A LÓÚTLEVÉL KIADÁS, TULAJDONOS VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ- VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK ÜGYRENDJE A LÓÚTLEVÉL KIADÁS, TULAJDONOS VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ- VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK ÜGYRENDJE NÉBIH 2014. február 10. v1.3 Tartalomjegyzék 1. LÓÚTLEVÉL-IGÉNYLÉS, LÓTULAJDONOS-VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ-VÁLTOZÁS

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet A magyar kacsa tenyésztési programja 2004 Bevezetés Kacsafajtáink eredete, háziasítása és elterjedése Házikacsánk őse az északi féltekén általánosan elterjedt tőkés

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira A fogyasztóvédelmi törvény értelmében Az utazási iroda felléphet

Részletesebben

I. A pályázat feltételei

I. A pályázat feltételei 1. sz. melléklet a Kar 2015/16. tanév tavaszi félévi szociális ösztöndíj pályázati felhívásához (rendszeres szociális ösztöndíj, jegyzettámogatás, alaptámogatás) A hallgatók szociális helyzetének megállapításához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról A növényfajták állami elismeréséről, valamint a

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ 1 2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ Preambulum (előszó) * A törvény és a Kárrendezési Szabályzat egészének

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra:

Részletesebben

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM, VAGY A KORÁBBI KÉRELMEKBEN MEGADOTT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Ver

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu I. ADATLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI

Részletesebben

SÉRÜLT ÉS HAMIS (VAGY HAMISÍTÁS GYANÚS) GREEN PASS UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

SÉRÜLT ÉS HAMIS (VAGY HAMISÍTÁS GYANÚS) GREEN PASS UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 WWW.GREENPASS.PRO SÉRÜLT ÉS HAMIS (VAGY HAMISÍTÁS GYANÚS) GREEN PASS UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Hatályos: 2015. április 13. napjától 2 Green

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

BEIRATKOZÁSI LAP. A beiratkozási lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyes okiratok alapján kérjük kitölteni!

BEIRATKOZÁSI LAP. A beiratkozási lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyes okiratok alapján kérjük kitölteni! BEIRATKOZÁSI LAP A beiratkozási lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyes okiratok alapján kérjük kitölteni! OM azonosító szám: (az iskola tölti ki) A tanuló adatai: Neve: Születési

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 07. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet. Mesterséges termékenyítés. Mesterséges termékenyítő állomások

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet. Mesterséges termékenyítés. Mesterséges termékenyítő állomások 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról Az állattenyésztésről

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M L A K O S S Á G I I N G A T L A N P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G FHBL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő

Részletesebben