Cholelithiasis a gyermekkorban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cholelithiasis a gyermekkorban"

Átírás

1 GYERMEKRADIOLÓGIA Rövid közlemény Cholelithiasis a gyermekkorban Weisenbach János, Horváth Magdolna, Malmer Nagyezsda, Mohay Gabriella, Vajda Péter CÉLKITÛZÉS A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának betegei körében elôfordult cholelithiasis esetek retrospektív elemzése. BETEGEK ÉS MÓDSZER Az közötti idôszakban 48, epekövességben szenvedô beteget vizsgáltunk, illetve kezeltünk. Áttekintjük klinikai tüneteiket (hasi fájdalom, hányás, icterus, láz) és azok elôfordulását, a laboratóriumi eltéréseket, valamint a hasi ultrahangvizsgálatok eredményeit (hányszor fordult elô egy vagy több kô, hányszor keresték az epekövet célzottan, és hányszor észlelték véletlen leletként). EREDMÉNYEK A betegek közül hármat operáltak meg hagyományos módon, 16 beteg laparoszkópos epehólyageltávolításon esett át, 24 beteget konzervatív úton kezeltek. A cholelithiasis miatt operált hét sphaerocytosisban szenvedô beteg közül ötnél cholecystectomiát és splenectomiát is végeztek. KÖVETKEZTETÉS Fontos feladat az alapbetegség felkutatása és a rendszeres, ultrahanggal végzett nyomon követés, mivel ezek a tényezôk meghatározzák a terápiás teendôket. Cholelithiasis in pediatric patients THE AIM OF THE STUDY This is a retrospective study of patients with cholelithiasis treated at the Paediatric Department of the Medical Faculty of Pécs University. PATIENTS AND METHOD During a 7 year period ( ) 48 patients were admitted due to abdominal pain associated with fever, vomiting and jaundice. Incidence of the clinical, laboratory signs and the results of abdominal ultrasonography were evaluated. RESULTS Three patients had traditional open cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy was performed in 16 patients and 24 children were treated conservatively. From 7 cases with associated spherocytosis, 5 patients had splenectomy and cholecystectomy. CONCLUSIONS In case of cholelithiasis the search for underlying disease is essential and regular follow up with ultrasound examination is warranted. epekô, gyermekkori cholelithiasis, pseudocholelithiasis gall stone, paediatric gall stone, pseudo gall stone DR. WEISENBACH JÁNOS (levelezô szerzô/correspondent), DR. HORVÁTH MAGDOLNA, DR. MALMER NAGYEZSDA, DR. MOHAY GAB- RIELLA, DR. VAJDA PÉTER: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekklinika/University of Pécs, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics; H-7623 Pécs, József Attila u Érkezett: július 30. Elfogadva: szeptember 28.

2 Acholelithiasis gyakrabban fordul elô gyermekkorban, mint korábban gondoltuk. A diagnosztikai eszközök fejlôdésével az utóbbi idôben sokkal több epekövet sikerül felderíteni, mint azelôtt. Vizsgálatunk célja az volt, hogy pontosan felmérjük az epekôbetegség gyakoriságát a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának betegei között. Nyomon követtük a betegek további sorsát: kiknek kellett konzervatív, illetve sebészi kezelést javasolni, és mely betegek esetében volt elegendô a megfigyelés. 1. táblázat. A betegek életkor és prezentációs tünetek szerinti megoszlása Prezentációs tünetek Életkor Hasi Icterus Hányás Vélet- Össz- (év) fájda- len esetlom lelet szám < Összesen B ETEGEK ÉS MÓDSZER Retrospektív úton elemeztük annak a 48 betegnek a kórtörténetét, akit az közötti idôszakban cholelithiasis miatt klinikánkon vizsgáltunk, illetve kezeltünk. Áttekintettük a betegek életkor és nem szerinti megoszlását. Vizsgáltuk klinikai tüneteiket: a hasi fájdalom, a hányás, az icterus és a láz elôfordulását. Elemeztük a betegek ultrahangvizsgálatának leleteit: a máj, a lép és a pancreas nagyságát, szerkezetét, a cholecysta nagyságát, falvastagságát, a bennék minôségét, az epekövek számát és méretét. A legfontosabb laboratórumi adatokat a fehérvérsejtszámot, a vörösvérsejt-süllyedést, a GOT és a GPT szintjét, a szérumbilirubin- és koleszterinértéket 44 betegnél értékeltük. Áttekintettük az alkalmazott terápiát: a tüneti kezelést (fájdalom- és lázcsillapítás), az infúziós és antibiotikus kezelést, a diétát, az Ursofalk-kezelés eredményét és a mûtéteket. 2. táblázat. A betegek alapbetegség szerinti megoszlása az ultrahangvizsgálattal véletlen leletként diagnosztizált epekövek esetében Vírusinfekció 3 Appendicitis 2 Vesekô 2 Carcinoma suprarenalis 1 Wilms-tumor 1 Leukaemia 1 Dystrophia 1 Kombinált fejlôdési rendellenesség 1 Neurofibromatosis 1 Langerhans-sejt-histiocytosis 1 Agytumor 1 Gastrooesophagealis reflux 2 Anorexia 1 Cysta hepatis 1 Ulrich Turner-szindróma 1 E REDMÉNYEK A vizsgált betegek életkor és prezentációs tünetek szerinti megoszlását az 1. táblázatban szemléltetjük. A betegek átlagéletkora 10,7 év. Közülük 34 leány (70%) és 14 fiú (30%). A családi anamnézisbôl kiderült, hogy öt beteg családtagjainak volt epekôbetegsége. Láz 13 betegnél fordult elô. Hasi, illetve jobb bordaív alatti fájdalom a betegek több mint felénél jelentkezett, összesen 27-en panaszkodtak valamilyen fájdalomról. Hányás 15 beteg kórtörténetében szerepelt. Icterusra utaló adatot négyük kórtörténetében találtunk. Érdekes, hogy 20 betegnél véletlen leletként derült fény az epekôre. Az alapdiagnózisok megoszlását a 2. táblázatban foglaltuk össze. Betegeink közül hét sphaerocytosisban szenvedett. Az urogenitalis infekció miatt kezelt, valamint a traumás esetek képezik sorrendben a következô csoportot: három-három ilyen beteg volt. Ezenkívül három kövérség miatt vizsgált betegben találtunk epekövet. Külön kiemelendô, hogy különbözô gyógyszerek és egyes antibiotikumok (lásd lejjebb) szedése után is kialakulhat cholelithiasis. Egy beteg esetében, aki politraumatizáció miatt hosszan tartó kezelésben részesült és több mûtéten esett át, a testmozgás hiányának tulajdonítjuk az epekô keletkezését (1. ábra). M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(5):

3 1. ábra. Nagy, úszó, félhold alakú kô az epehólyagban. A hiperreflektív képlet széles hangárnyékot ad; mérete 20 17,1 15,9 mm 3. ábra. A normális nagyságú, keskeny falú cholecystában két kisebb, hiperreflektív képlet látható 4. ábra. A tágult ductus choledochusban mintegy 3-4 mm átmérôjû kô helyezkedik el. A pancreas megnagyobbodott 2. ábra. Nagy, ovális alakú, 16 mm átmérôjû kô az epehólyagban. A hangárnyék is széles Ultrahangvizsgálattal 11 beteg esetében hepatomegaliát észleltünk, és 10 betegnek a lépe is nagyobb volt. Az epehólyag 16 betegben megnagyobbodott. A 48 közül 28 betegben találtunk egyetlen követ az epehólyagban (2. ábra). Két kô két betegben fordult elô, több apró követ pedig 18 esetben találtunk (3. ábra). 38 esetben volt 1 cm-nél kisebb a kô, kilenc esetben pedig ennél nagyobb. Egy esetben fordult elô ductus choledochus kô epekôvel együtt (4. ábra). Sûrû bennéket az epehólyagban 11 betegben találtunk. A laboratóriumi adatok 44 betegnél álltak rendelkezésünkre. A vörösvérsejt-süllyedés 11 betegben mérsékelten emelkedett volt (12 24 mm/h). A fehérvérsejtszám 15 gyermekben volt 6000-nél magasabb, a legmagasabb érték at tett ki. Kilenc betegben magasabb volt a GOT és a GPT átlagértéke (GOT: 32 U/l, GPT: 22 U/l). A szérumbilirubin-szint két esetben haladta meg a normális határt: egy sphaerocytosisos betegnél 249,4 µmol/l-t, a másik esetben határértékhez közeli, 18 µmol/l-es szintet észleltünk. A mûtétek megoszlása a következô volt: 48 epeköves betegünk közül 16 esetben laparoszkópos cholecystectomia, három esetben feltárásos cholecystectomia, öt alkalommal cholecystectomia és splenectomia történt. Az operáltak közül egynél ductus choledochus követ is el kellett távolítani. Nem volt szükség az epehólyag eltávolítására 24 beteg esetében, mert nem voltak súlyos panaszaik, emellett szüleik idegenkedtek az operációtól, és bíztak a konzervatív kezelés eredményességében. 224 Weisenbach János: Cholelithiasis a gyermekkorban

4 MEGBESZÉLÉS A betegeink átlagéletkora 10,7 év. Hasonló életkorú betegek adatait dolgozta fel Minkes munkatársaival 1. A hasi fájdalom 27 betegünknél jelentkezett, 21 nem panaszkodott fájdalomról. Bailey és munkatársai 2 betegeinek nagyobb része is a jobb bordaív alatti fájdalom miatt került vizsgálatra. A legtöbb fájdalommentes esetben az ultrahangvizsgálattal véletlen leletként találtunk epekövet. Húsz ilyen esetünkbôl háromnál vírusos megbetegedés, kettô-kettônél vesekô és appendicitis volt a klinikai diagnózis. A másik prezentációs tünet, a hányás 15 betegnél jelentkezett. Horváth 3 15 beteg adatait ismertetô anyagában vezetô tünetként nem szerepelt a hányás. Icterus négy betegben fordult elô. Az irodalomban nem sokan számolnak be icterus elôfordulásáról. Három icterusos betegünk elhízott volt. Zapata és munkatársai 4 is beszámolnak néhány esetrôl, amelyben összefüggésbe hozzák a koleszterinkristályok kialakulását a magas zsírtartalmú étkezéssel és az epehólyag abnormális összehúzódási képességével. Lugo-Vicente 5 prediszponáló tényezôként sorolja fel az obesitast a gyermekkori epehólyag-betegségben. Mind a 48 betegünknél ultrahangvizsgálattal mutattuk ki az epeköveket. Az ultrahangvizsgálat indikációja az esetek legnagyobb részében a hasi fájdalom volt, amely 27 esetben fordult elô. Ezt követi gyakorisági sorrendben, 12 beteg esetében a cholelithiasis feltételezett kórisméje. Hét esetben sphaerocytosis miatt történt a vizsgálat, kettôben pedig haemolyticus anaemia miatt. Az epekô elôfordulásáról sphaerocytosisban számos szerzô ír 6, 7. Magyar szerzôk közül Horváth 3, 8 számol be a két kórkép együttes elôfordulásáról. Más prediszponáló tényezô is lehet 9. Két betegben, akiket gangrenosus appendicitis, illetve ismeretlen eredetû elhúzódó lázas állapot miatt ceftriaxonnal kezeltek, az ultrahangvizsgálat során pseudocholelithiasist találtak, amely egy héttel a kezelés befejezését követôen eltûnt. Korábban Schaad és munkatársai 10, Stabile és munkatársai 11, valamint hazánkban elsôként Horváth 12 számoltak be ennek az antibiotikus szernek a kôképzô hatásáról hat eset kapcsán. Három betegünkben, akik krónikus infekcióban szenvedtek, az immobilizáció és egyéb tényezôk hatására epekô alakult ki, amelyet ultrahangvizsgálattal kimutattunk. Ortopédiai mûtétek után, a hosszabb ideig tartó mozgáshiány következményeként leírnak az epehólyagban kôképzôdést. Teele és munkatársai 13 scoliosismûtét után kialakult epekôképzôdést írtak le. A vizsgált betegek legnagyobb részénél a laboratóriumi leletekben nem volt jelentôs eltérés, csupán két betegnél, akik közül az egyiknek elzáródott az epevezetéke. A vörösvérsejt-süllyedés 11 betegnél haladta meg a normális értéket. A fehérvérsejtszám 15 beteg esetében volt 6000-nél magasabb, de a legmagasabb érték volt. A szérumbilirubin-érték egy betegnél volt extrém magas, aki sphaerocytosisban szenvedett, és elzáródást okozó köve alakult ki. Míg korábban sebészeink a hasüreg megnyitásával végezték el a cholecystectomiát, addig az utóbbi években a laparoszkópos beavatkozás gyakorlata terjedt el. Az elmúlt években számos közlemény jelent meg, amelyben már csakis laparoszkópos epehólyag-eltávolításról számolnak be 12, 14. A 24, konzervatív úton kezelt betegnél, valamint a hat operált beteg esetében a mûtét elôtt Ursofalkkezelést alkalmaztunk. A betegeket legalább két hónapig, illetve legtovább fél évig kezeltük. Egyetlen esetben sem tapasztaltuk a gyógyszer kôoldó hatását. K ÖVETKEZTETÉS Mind az irodalomban, mind a saját betegeink körében növekedett a tünetmentes cholelithiasis eseteinek száma. Ezeknek a feltárása elsôsorban az ultrahang-vizsgálati módszer elterjedésének köszönhetô. A cholelithiasisban szenvedôk sebészi terápiájában elôtérbe került a sokkal kíméletesebb és kevésbé invazív módszer, a laparoszkópos cholecystectomia. Mûtétet csak azoknak a betegeknek érdemes ajánlani, akiknek a konzervatív kezelés mellett nem szûnnek meg a panaszaik. A panaszmentes betegeknek csak megfigyelést javaslunk, mert ezekben az esetekben sem a sebészek, sem a szülôk nem preferálják a mûtéti megoldást. Adataink elemzése kapcsán egyértelmûnek látszik, hogy a kôoldó gyógyszeres kezelés nem vezet eredményre. M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(5):

5 Irodalom 1. Minkes RK, Lagzdins M, Langer IC. Laparoscopic versus open splenectomy in children. J Pediatr Surg 2000;35: Bailey PV, Connors RM, Tracy TF, et al. Changing spectrum of cholelithiasis and cholecystitis in infants and children. Am J Surg 1989;158: Horváth M. Cholelithiasis csecsemô- és gyermekkorban. Gyermekgyógyászat 1994;45: Zapata R, Severin C, Manziguez U, et al. Gallbladder motility and lithogenesis in obese patients during diet-induced weight loss. Dig Dis Sci 2000;45: Lugo-Vicente HL. Trends in management of gallbladder disorders in children. Pediatr Surg Int 1997;12: Holcomb GW, Olsen DO, Sharp KW. Laparoscopic cholecystectomy in the pediatric patients. J Pediatr Surg 1991;26: Lokeswar MR, Dalal R, Manglani M, et al. Anaemia in newborn. Indian J Pediatr 1998;65: Horváth M, Weisenbach J, Tárnok A. Gallbladder disease in infants and children. Zeitschrift für Gastroenterologie 2000;38: Asabe K, Handa N. Infant cholelythiasis: report of a case. Surg Today 1997;27: Schaad UB, Tschaeppeler H, Lentze MJ. Transinent formation of precipitations in the gallbladder associated with ceftriaxone therapy. Pediatr Infect Dis 1986;5: Stabile A, Ferrara P, Marietti G, et al. Ceftriaxone-associated gallbladder lithiasis in children. Eur J Pediatr 1995;154: Horváth M, Keresztes M. Pseudolythiasis ceftriaxonkezelés mellett gyermekkorban. Gyermekgyógyászat 1996;47: Teele RL, Nussbaum AR, Wyly JB, et al. Cholelithiasis after spinal fusion for scoliosis in children. J Pediatr 1987;111: Tabet I, Anvari M. Laparoscopic cholecystectomy for gallbladder dyskinesia: clinical outcome and patient satisfaction. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 1999;9: Weisenbach János: Cholelithiasis a gyermekkorban

A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében

A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikoradiológiai tanulmány A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében Weisenbach János, Hock András, Kondor Ariella BEVEZETÉS A felmérés célja az volt,

Részletesebben

A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek

A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikai tanulmány A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek vizsgálatában Weisenbach János, Tóth Áron, Khezri Seddiq The value and the risk of X-ray studies

Részletesebben

A Hirschsprung-betegséggel társult. társuló fejlôdési rendellenességek. gyakorisága. Weisenbach János, Kondor Ariella, Khezri Seddiq, Vajda Péter

A Hirschsprung-betegséggel társult. társuló fejlôdési rendellenességek. gyakorisága. Weisenbach János, Kondor Ariella, Khezri Seddiq, Vajda Péter GYERMEKRADIOLÓGIA Rövid közlemény A Hirschsprung-betegséggel társult fejlôdési ek gyakorisága Weisenbach János, Kondor Ariella, Khezri Seddiq, Vajda Péter BEVEZETÉS Számos közlemény foglalkozik azzal,

Részletesebben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben TERHESSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 517 528 (2006) A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben DR.

Részletesebben

Gyermekkori Langerhans-sejtes histiocytosissal szerzett magyarországi tapasztalataink

Gyermekkori Langerhans-sejtes histiocytosissal szerzett magyarországi tapasztalataink Gyermekkori Langerhans-sejtes histiocytosissal szerzett magyarországi tapasztalataink Eredeti közlemény Müller Judit, 1 Koós Rozália, 1 Garami Miklós, 1 Hauser Péter, 1 Borgulya Gábor, 1 Schuler Dezsô,

Részletesebben

A csípő- és a térdízület periprotetikus infekcióinak rehabilitációját befolyásoló tényezők

A csípő- és a térdízület periprotetikus infekcióinak rehabilitációját befolyásoló tényezők Nővér 2015,28(3), 5-14. A csípő- és a térdízület periprotetikus infekcióinak rehabilitációját befolyásoló tényezők FÜLÖP Annamária, Dr. FARKAS Péter, Dr. SOMLAI Krisztián, Dr. CSERNUS Mariann Összefoglalás

Részletesebben

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Eredeti közlemény Petri András, 1 Höhn József, 1 Wolfárd Antal, 1 László Kókai Erzsébet, 2 Kocsis Savanya

Részletesebben

Neutropéniás gyermekek leggyakoribb fertôzései és a kezelés lehetôségei

Neutropéniás gyermekek leggyakoribb fertôzései és a kezelés lehetôségei Neutropéniás gyermekek leggyakoribb fertôzései és a kezelés lehetôségei Eredeti közlemény Müller Judit, Kovács Gábor, Schmidt Marianne, Fekete György Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika,

Részletesebben

Összefoglalás. Kulcsszavak: kóros elhízás, laparoscopos Roux Y gastric bypass műtét, 2-es típusú diabetes mellitus

Összefoglalás. Kulcsszavak: kóros elhízás, laparoscopos Roux Y gastric bypass műtét, 2-es típusú diabetes mellitus DIABETOLOGIA HUNGARICA XIX. ÉVFOLYAM 4. szám Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Sebészeti Érsebészeti Centrum, 1 Landeskrankenhaus Oberwart, Chirurgische Abteilung, Austria, 2 Veszprém

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. A kutyák hasnyálmirigy-gyulladásának prognosztikai és terápiás lehetőségei.

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. A kutyák hasnyálmirigy-gyulladásának prognosztikai és terápiás lehetőségei. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola A kutyák hasnyálmirigy-gyulladásának prognosztikai és terápiás lehetőségei PhD-értekezés Dr. Pápa Kinga 2012 Témavezető és témabizottsági tagok:

Részletesebben

Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban

Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban HASI DIAGNOSZTIKA Esetismertetés Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban Kukla Edit, Bevíz József, Makula Éva, Palkó András, Várkonyi Ágnes, Füzesi Kristóf BEVEZETÉS A

Részletesebben

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése Hazai tapasztalatok az elsô 60 beteg adatainak tükrében Mikala Gábor, Bátai Árpád, Ceglédi Andrea, Csukly Zoltán, Dolgos János, Halm Gabriella, Jánosi Judit,

Részletesebben

A laparoszkópia szerepe a krónikus alhasi fájdalom diagnosztikájában és kezelésében

A laparoszkópia szerepe a krónikus alhasi fájdalom diagnosztikájában és kezelésében A laparoszkópia szerepe a krónikus alhasi fájdalom diagnosztikájában és kezelésében PhD értekezés Dr. Drozgyik István Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Programvezető:

Részletesebben

Myositisek tumorral történô társulása

Myositisek tumorral történô társulása Myositisek tumorral történô társulása Eredeti közlemény András Csilla 1, Ponyi Andrea 2, Constantin Tamás 2, Csiki Zoltán 2, Illés Árpád 2, Szegedi Gyula 2, Dankó Katalin 2 Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

Transzureteralis szubmukózus dextranomer/hyaluronsav ko-polimer injektálás (SDI G) eredményessége vezikoureteralis reflux kezelésében gyermekkorban

Transzureteralis szubmukózus dextranomer/hyaluronsav ko-polimer injektálás (SDI G) eredményessége vezikoureteralis reflux kezelésében gyermekkorban Almásy Katinka ÁOK VI, Wéber Gabriella ÁOK V Semmelweis Egyetem, I.sz.Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest Transzureteralis szubmukózus dextranomer/hyaluronsav ko-polimer injektálás (SDI G) eredményessége

Részletesebben

De novo diabetes és májátültetés, különös tekintettel a hepatitis C-vírus kiújulására

De novo diabetes és májátültetés, különös tekintettel a hepatitis C-vírus kiújulására KLINIKAI TANULMÁNYOK De novo diabetes és májátültetés, különös tekintettel a hepatitis C-vírus kiújulására NEMES BALÁZS DR. 1 GELLEY FANNI DRD. 1 ZÁDORI GERGELY DR. 1 FÖLDES KATALIN DR. 1 FIRNEISZ GÁBOR

Részletesebben

Morbiditási adatok a tételes háziorvosi betegforgalmi jelentések alapján 2008-ban. II. rész

Morbiditási adatok a tételes háziorvosi betegforgalmi jelentések alapján 2008-ban. II. rész Morbiditási adatok a tételes háziorvosi betegforgalmi jelentések alapján 2008-ban. II. rész Falusi Zsófia, Dr. Kôrösi László, Kiss Zsolt, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jelen tanulmány összegzi a

Részletesebben

Enigma abdominalis: arteria mesenterica superior szindróma

Enigma abdominalis: arteria mesenterica superior szindróma Enigma abdominalis: arteria mesenterica superior szindróma SCHNABEL Róbert, G. TÓTH Kinga, BIRKÁS Dezsô, PALIK Éva, BOGNÁR Gábor BEVEZETÉS Az arteria mesenterica superior szindrómát a duodenum alsó harántszárának

Részletesebben

Extrém méretű iatrogén eredetű ínyhiperpláziák sebészi korrekciója

Extrém méretű iatrogén eredetű ínyhiperpláziák sebészi korrekciója FOGORVOSI SZEMLE 106. évf. 2. sz. 2013. 61 70. Semmelweis Egyetem, Parodontológiai Klinika, Budapest Extrém méretű iatrogén eredetű ínyhiperpláziák sebészi korrekciója Esetsorozat DR. CSIFÓ-NAGY BORÓKA,

Részletesebben

a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében. Nyíregyháza, Krúdy Vígadó 2010. október 01-02.

a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében. Nyíregyháza, Krúdy Vígadó 2010. október 01-02. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében.

Részletesebben

MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Telefon (36-1) 455 8228 Fax: (36-1)4558117 Tel./fax: (36-1) 317 4548

MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Telefon (36-1) 455 8228 Fax: (36-1)4558117 Tel./fax: (36-1) 317 4548 MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY Fővárosi Szent László Kórház SE II.Belklinika (Hepatológia gastroenterológia) Tiszteletbeli elnök: Prof.Dr.Fehér János Elnök: Telegdy László dr Elnök: Dr.med.habil.

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szendrői Attila Genetika, molekuláris biológia Falus András,

Részletesebben

MAGYAR GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG III. KONGRESSZUSA. PROGRAM és ABSZTRAKTFÜZET 2013. OKTÓBER 10-12.

MAGYAR GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG III. KONGRESSZUSA. PROGRAM és ABSZTRAKTFÜZET 2013. OKTÓBER 10-12. MAGYAR GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG III. KONGRESSZUSA PROGRAM és ABSZTRAKTFÜZET 2013. OKTÓBER 10-12. Sárvár, Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár Vadkert körút 4 (95) 530 100 A

Részletesebben

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Telkes Gábor 1. oldal 2008.02.02. A GastroIntestinalis Stroma Tumorok sebészi kezelésében szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Our experiences with surgical treatment of gastrointestinal stromal

Részletesebben

Infliximabterápia mellett jelentkező lupus erythematosus

Infliximabterápia mellett jelentkező lupus erythematosus ESETISMERTETÉS Infliximabterápia mellett jelentkező lupus erythematosus Gyöngyösi Nóra dr. Lőrincz Kende dr. Kárpáti Sarolta dr. Wikonkál Norbert dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőr-,

Részletesebben

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben)

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) Az akut hasmenés kezelésének új irányelvei Arató András dr, Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Az infektív eredetű akut hasmenés, a légúti fertőzéseket követően,

Részletesebben

IV. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1999. május 21.

IV. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1999. május 21. IV. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1999. május 21. 9.00-9.30 Haemostasis zavarai májbetegségekben és terápiájuk prof. dr. Sass Géza, Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet 9.30-9.40 vita 9.40-10.00

Részletesebben

A gyermekkori akut limfoblasztos leukémia kezelésében elért hazai eredmények

A gyermekkori akut limfoblasztos leukémia kezelésében elért hazai eredmények A gyermekkori akut limfoblasztos leukémia kezelésében elért hazai eredmények Eredeti közlemény Magyarosy Edina és a Magyar Gyermekorvos Társaság Gyermekonkológiai Szekciója* Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR.

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. WIEGAND NORBERT Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Mozgásszervi

Részletesebben