Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1628/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A turizmusfejlesztés dokumentumainak felülvizsgálata ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Appelshoffer Anita Gazdaság-, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda idegenforgalmi referens MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 30. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 30. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke A közgyűlés elnökének engedélye alapján az SZMSZ-ben meghatározott terjedelmet meghaladja.

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004 június 10-i ülésén tárgyalta a Javaslat a turizmusfejlesztés dokumentumainak aktualizálása című előterjesztést, melyben 101/2004. (VI.10) Kgy. határozatával elfogadta a turizmusfejlesztés dokumentumainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat. A megyei önkormányzat által készített dokumentumok felülvizsgálatára azért volt szükség, mert a turizmus, mint húzóágazat, mint az elmaradott területek egyik lehetséges fejlesztési iránya az országos célkitűzésekhez igazodva Baranya megyében is egyre nagyobb jelentőséget kapott, hiszen a megye gazdaságának, kulturális fejlődésének elengedhetetlen alkotóelme kell legyen az idegenforgalom. A megyei önkormányzat ezért már 1998-ban szinte elsőként az országban megkülönböztetett figyelemmel kezdeményezte a megyei idegenforgalmi fejlesztési program létrehozását, melyben feltárásra kerültek a megyében lévő turisztikai vonzerők és területi összefüggések. E munka szerves folytatásaként készült el 1999-ben Baranya megye turisztikai magterületeinek turizmusfejlesztési programja, majd 2000-ben Baranya megye turizmusmarketing terve, mely a helyzetelemzésen túl már célul tűzte ki azt is, hogy a turizmusmarketingben érdekelt szervezetek összefüggéseiben is lássák a turizmusmarketing fontosságát és komplexitását. A közgyűlés által elfogadott, jelenleg is hatályos programok melyek a szakterületen dolgozó szakemberek, szakmai szervezetek, megyei szakintézmények, önkormányzatok, kistérségek, vállalkozók munkáját segítették kijelölték a szükséges cselekvések kereteit, de ezen programok elfogadása óta eltelt idő több területen is alapvető változást hozott. Ezen változások tették szükségessé a programok felülvizsgálatát, hiszen a világturizmus trendjei, a hazai turisztikai célkitűzések és preferenciák, a tágabb és szűkebb társadalmi gazdasági környezet is átalakult, az uniós csatlakozás pedig további feladatok és szemléletváltás elé állítja a gazdaság valamennyi szereplőjét. Közben a megye kínálati profilja is alakult, változott és a turizmus kínálta imázsépítés igen fontos pozíció javítási lehetősége lehet a megyének. Az elkészült dokumentum célja, hogy meghatározza az elkövetkező évek turisztikai fejlesztéseinek irányait, céljait, melyek közül a legfontosabb: a megye idegenforgalmi pozíciójának javítása, versenyképes kínálatainak bõvítése: a megye egyedi attrakcióira támaszkodó, speciális turisztikai termékek és szolgáltatások fejlsztésével; ezek egymást erõsítõ, egyedi arculatot megjelenítõ, kistérségi gócterületeinek támogatásával; a megye és intézményei, valamint a turizmusban érdekelt partnerei közötti munkamegosztás és összefogás erõsítésével A felülvizsgálat helyzetelemzéséből kitűnik, hogy a számtalan erősség mellett a további fejlődést a meglévő gyengeségek nehezítik. Vitathatatlan erősségünk az országos, sőt nemzetközi hírű szőlő- és borkultúra, a borturizmusban kivívott jó pozíciónk, a régiós és országos szinten egyaránt számottevő gyógyés termálvíz adottságok, Pécs, mint világörökségi helyszín a kulturális és örökségi turizmus egyre markánsabb centruma, gazdag és egyre színvonalasabbá váló rendezvény és fesztivál kínálat, a falvak megőrzött tradíciói, örökségi értékei és nem utolsó sorban a lakosság kiemelkedő affinitása a turizmus iránt. A gyengeségek között talán a legfontosabb a nehéz elérhetőség és periférikus helyzet a közlekedési infrastruktúra tekintetében, mely természetesen a gazdaság más szektorában is érezteti hatását. A kedvezőtlen területi és strukturális arányok a kereskedelmi szálláshelyeknél, a magasabb színvonalú kínálat szűkössége, az egységes és elfogadott megyei arculat, Baranya imázs

3 3 hiánya, az esetlegesség és alacsony színvonal a kiegészítő vendéglátó szolgáltatásoknál, a non-profit turizmusmarketing szervezetek alulfinanszírozottsága, stb mind-mind hozzájárultak a vendégforgalom hosszan tartó stagnálásához. Baranya megye helye a megyék idegenforgalmi rangsorában az elmúlt tíz évben érdemben nem változott. Az abszolút számokat tekintve 1994-ben a 664,8 ezer vendégéjszakás forgalom a megyék Budapestet is tartalmazó sorrendjében a 8. helyre volt elegendő, hasonlóan hez, amikor a 8. helyet jelentette a 723 ezer vendégéjszaka is. Baranya a budapesti és balatoni kiemelt négyes utáni erős középmezőny stabil tagja. 1. sz. ábra: Vendégéjszakák száma Magyarországon megyei bontásban 2003 vendégéjszaka Budapest Baranya megye Bács-Kiskun megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye Fejér megye Győr-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Forrás: Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyv KSH, 2003 Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye Baranya megye országban elfoglalt vendégforgalmi pozíciójáról elmondható: abszolút és fajlagos értékeket tekintve is kiemelkedő keresettségnek örvendő területek utáni középmezőny stabil helyre sorolt tagja, forgalmi részaránya a bel- és külföldiek által eltöltött vendégéjszakákat tekintve közel állandó értéket mutat, ez is stabil helyzetére utal, Baranya az erősen koncentrált, éppen ezért differenciált területi megoszlású turizmus képben a területének és lakosságszámának megfelelő arányban veszi ki részét a turizmusban, a megye távolsági közlekedésben kialakult rossz pozícióját jelzi határátkelőinek országos összevetésben alacsony forgalma. Törölt: Értékelve a régióban a partner megyék Somogy, Tolna és Zala forgalmát valamint Bács- Kiskun megyét, megállapítható, hogy Baranya ugyan önmagában is jelentős centruma a régió

4 4 és a szűkebb környezet idegenforgalmának, ám a Balaton-parti megyék forgalmától továbbra is jelentősen elmarad. Somogy a Dél-Dunántúli idegenforgalmi régióba tartozó területe és Tolna megye konkurálásából az utóbbi kerül ki győztesen, évi 20 ezerrel haladja meg a Somogyban eltöltött vendégéjszakákat. 2. sz. ábra: A Dél-dunántúli Idegenforgalmi régió vendégéjszakái megyei bontásban, % Baranya megye Somogy megye Tolna megye 14% 70% Forrás: Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Baranya idegenforgalma alapjaiban két centrumú. A meghatározó Pécs évi 306 ezer vendégéjszakás forgalmával a megye turizmusának 44,2 %-át adta, a külföldieken belül aránya 40 %-os. Harkány részaránya a megye vendégforgalmából lecsökkent 26%-ra. Ez a két idegenforgalmi centrum bonyolítja a megye turizmusának vendégéjszakában mért 70,3%-át. A többi regisztrált forgalmi település szerepe jóval kisebb. A vendégéjszakák rangsorát tekintve Orfű megtartotta harmadik helyét, megyén belüli részaránya alig 7,6%. A forgalmi sorrendben negyedik helyen következő Komló 25 ezres vendégéjszakájával megelőzi a sokáig ezt a pozíciót elfoglaló Szigetvárt. A megyében jelentős vendégéjszakával rendelkezik még Abaliget (10,2 ezer), Mohács (9 ezer), Bikal és Villány (8 ezer). A regisztrált forgalom alacsony szintjét mutatja ebben a körben, hogy Bikal 8 ezer vendégéjszakájával, ami ráadásul egyetlen szálláshely, a Puchner Kastély forgalma, a megyei rangsor nyolcadik helyére került. A megye vendégéjszakáinak kistérségi bontásából is kitűnik a két központúság. A pécsi és a siklósi kistérség bonyolítja le a vendégéjszakák 86%-át, a többi hat kistérségre jut a fennmaradó 14%. Törölt: Törölt:

5 3. sz. ábra: Vendégéjszakák megoszlása Baranya megyében kistérségi bontásban 5 Pécsváradi kistérség Pécsi kistérség Szigetvári kistérség Siklósi kistérség Sellyei kistérség Sásdi kistérség Mohácsi kistérség Komlói kistérség vendégéjszaka Forrás: Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Az eddig elkészült régiós és megyei fejlesztési tervek mindegyike a turizmust kiemelt prioritásként kezeli. A turizmus tervezése mind megyei, mind regionális szinten tudatos volt, meghatározta a termékfejlesztés, a marketingstratégia fő irányait. A regionális és megyei programozásban megjelölt terméktípusokon (falusi turizmus, ökoturizmus, borturizmus, borutak, gyógy- és termálturizmus) túl, Pécs kínálati profiljába illeszkedően az örökség turizmus kulturális turizmus termékcsoportban is meghatározásra kerültek az elvégzendő feladatok. Ha a termékfejlesztéshez kapcsolódó beruházásokat, fejlesztéseket megfigyeljük, azok terméktípusok szerinti, vagy területenkénti/kistérségi megoszlása tükrözi a vendégforgalom területi megoszlását és a helyzetelemzésben az erősségek közé sorolt terméktípusokat. Pécsett és környékén a kulturális és örökség turizmus, a borturizmus, az egyre színvonalasabb rendezvény és fesztivál kínálat bővítése területén, valamint a szűk keresztmetszetnek számító magasabb színvonalú kereskedelmi szálláshelyek létrehozásában történtek jelenős beruházások. Harkányban és környékén, valamint Szigetváron és környékén a gyógy- és termálturizmus és a szállodai kapacitás bővítése, Orfű és környékén az ökoturizmus, a lovasturizmus, a gasztronómia, valamint a rendezvény és fesztivál kínálat területén voltak jelentős előrelépések. Bólyban, Villányban és környékén alapvetően a borturizmus és ahhoz kapcsolódó vendéglátás feltételeinek javítása határozta meg az elmúlt évek jelentős beruházásait, fejlesztéseit. Mohácson és a környező településeken a vízi turizmushoz kapcsolhatók a jelentősebb beruházások. A Pécsváradi kistérségben a szállodai és éttermi szolgáltatások bővítése és az ökoturizmus fejlesztése, Sellyén és környékén szintén az ökoturizmus, illetve a gyógy- és termálturizmus határozta meg a fejlesztési irányokat. A turizmust a megyei rendszerben vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt években jelentős előrelépések történtek a területen. A megyei önkormányzat a már említett fejlesztési dokumentumokkal a törvény által előírt feladatának lényegében eleget tesz, de természetesen a megye szerepe ennél jóval tovább terjed. A megyéknek meghatározó szerepet kell vállalniuk a turizmusmarketingben, valamint a megyei szinttel szemben a fő elvárás az lehet, hogy segítse elő a turizmus szereplőinek és térségi kapcsolatainak megerősítését. Feladat és hatáskörök tekintetében így a megye, koncepciók alkotójaként, operatív programok szervezőjeként, információs központ működtetőjeként jelen lehet a vidéki összefogásokra épülő programokban, valamint önálló, konkrét programok menedzselését vállalhatja fel.

6 6 Ahhoz, hogy a megye által felvállalt feladatok teljesíthetők, a kitűzött célok elérhetők legyenek, az önkormányzatnak e téren alkalmazható eszközrendszerét kell működtetni, mely az alábbiakat jelenti: - a megyei önkormányzat saját intézményrendszere, - a megyei közgyűlés szakbizottságai, - a megye Turizmusfejlesztési Alapja - megyei kulturális és művelődési intézmények, - széles kapcsolatrendszer a területfejlesztés intézményrendszerével (részvétel a Regionális Fejlesztési Tanácsban, a Megyei Területfejlesztési Tanácsban, a Regionális Idegenforgalmi Bizottságban, ami lehetővé teszi a forráskoordinációt, valamint a támogatások odaítélésénél a szakmai preferenciák alkalmazását) - nemzetközi kapcsolatok, interregionális együttműködések, - szakmai és civil (Idegenforgalmi Civil Kerekasztal) szervezetekkel történő szoros együttműködés A turizmusmarketing fejlesztése érdekében végrehajtott strukturális átalakítást eredményeként 2004 júliusában megalakult a megye turizmus marketing feladataiban meghatározó szerepet vállaló Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. Ezzel a turizmusban érdekelt mind több szereplő intézményesült együttműködését segíti elő a megye. A fejlesztés fő irányai fejezetben a program a hagyományos turisztikai trendek mellett megjelenő újszerű trendeket is kiemeli (individuális igények; egyedi, innovatív; élmény- és ismeretszerző; aktív befogadás, interaktivitás; tartalom, elmélyülés), valamint a változások irányait, melyek a következőkkel jellemezhetők: aktivitás (testi és szellemi), minőség preferálása (attrakciók, szolgáltatások, fogyasztás), önmegvalósítás. Az ezek mentén történő turizmusfejlesztés stratégiai irányai a kistérségi komplex vidékfejlesztési stratégiákhoz igazodva: - idegenforgalmi célok, programok, - vonzerővédelem, vonzerőfejlesztés, - szolgáltatásfejlesztés, - termékfejlesztés, - marketing, szervezeti rendszer, - kiegészítő, vagy kapcsolódó fejlesztések: elérhetőség fejlesztése (közút, kerékpárút, kikötő, repülőtér) A megyében meghatározhatók fejlesztési gócok, melyek kiemelkedő attraktivitású területek. Ezek a következők: - Pécs-Mecsek (Pécs, Nyugat-Mecsek és Kelet-Mecsek), - Villányi hegység tágabb környezete (Villányi borvidék, Siklós, Harkány), - Dunamente (Bóly-Mohács és a környező Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó települések), - Ormánság, Drávamente, - Zselic és Szigetvár térsége. E gócpontokat a turisztikai hálózatok borutak, kerékpáros útvonalak, kulturális utak, vizi túraútvonalak - kötik össze, melyek fejlesztése szintén fontos, hiszen e hálózatok kapcsolják össze a centrumokat, szélesítik ki a kínálati övezeteket és a turizmus területi kibővítésében is jelentős szerepet kapnak. Az ezekhez kapcsolódó, már említett kiegészítő, vagy kapcsolódó fejlesztések nélkülözhetetlenek az elérhetőség javítása érdekében.

7 7 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Baranya megye turizmusfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról készített Turizmusfejlesztési Programot. Határidő: június 16. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A közgyűlés felkéri Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságát, hogy 2006 évtől kezdődően kövesse nyomon a program megvalósulását és minden évre a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően készítsen turizmusfejlesztési munkatervet a Turizmusfejlesztési Programban elfogadott célkitűzésekhez illeszkedően. Határidő: 2005 október 31., ezt követően minden év október 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke, Paizs József a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke, Bokor Béla, a közgyűlés idegenforgalmi tanácsnoka Pécs, május 27. Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke

POZÍCIÓ ÉS PERSPEKTÍVÁK BARANYA TURIZMUSÁBAN

POZÍCIÓ ÉS PERSPEKTÍVÁK BARANYA TURIZMUSÁBAN POZÍCIÓ ÉS PERSPEKTÍVÁK BARANYA TURIZMUSÁBAN BARANYA MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK AKTUALIZÁLÁSA AUBERT ANTAL SZABÓ GÉZA Baranya Megyei Önkormányzat Pécsi Tudományegyetem Turizmus Tanszéke Pécs,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája

A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája 1. Vezetői összefoglaló Napjaink turisztikai tervezésének alapdokumentációja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013), mely

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös 2015. május 28. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 Turisztikai trendek... 4 Heves megye

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmány Kutatási zárójelentés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Javaslat A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat Gödöllő Turizmusfejlesztési Koncepció elfogadására Dr. Gémesi

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK:

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK: Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006. INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft 1114-Budapest, Bartók Béla út 57. Tel: 1 209 3057 Fax: 1 385 2082 www.inn-side.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Magyarország idegenforgalmi régiói

Magyarország idegenforgalmi régiói Magyarország idegenforgalmi régiói Vezető szerző: Dávid Lóránt, Aubert Antal, Bujdosó Zoltán, Csapó János, Darabos Ferenc, Dávid Lóránt, Jónás-Berki Mónika, Gyuricza László, Horváth Pál, Kovács Tibor,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 62/2013. (XII.19.) MÖK határozat melléklete 1085 Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6. sz. napirendi pont 52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi

Részletesebben

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ Készítette a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. augusztus 14. VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ 2014 Egészség-Minőség-Egyediség»

Részletesebben