Kemecsei Helytörténeti Krónika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemecsei Helytörténeti Krónika"

Átírás

1 A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika VIII. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület Tisztelettel meghívja a VIII. Helytörténeti Konferenciára, melynek témája Történettudomány, helytörténet, családtörténet Ideje: március 3. (szombat) Helye: Arany János Általános Iskola, 4501 Kemecse Móricz Zs. u. 47. A konferencia fővédnöke: Mons. Dr. Seregély István érsek Program Kemecsei családnevűek regisztrációja Kriston Endre püspök emlékkiállítás megtekintése Megnyitó: Lipők Sándor Kemecse Város Polgármestere, országgyűlési képviselő Köszöntő: Mons. Dr. Seregély István érsek, Fővédnök Történettudomány, helytörténet, családtörténet Dr. Szabó Géza történész, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület elnöke Arcképvázlat Kriston Endre egri püspökről Komiszár Dénes helytörténész Nyíregyháza SZÜNET Hevesy Sándor filmtörténeti hagyatéka, adalékok Kriston Endre püspök életútjához Kamrás Lajos operatőr, filmtörténeti kutató, AGRIA TV Eger A Kemechey-Kemecsei család története Lucza János helytörténész Kemecse Népies ételkóstoló

2 szám Pénzintézetek történetének kezdetei Kemecsén Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzeti történelmünk egyik legkiemelkedőbb eseménye. Egy nyolc és fél évszázados feudális társadalmi formát, feudális államrendet számolt fel, és nyitott utat egy új, polgári-kapitalista társadalmi forma és államrend elé. A mezőgazdasági termelés, gazdálkodás egyik fontos segítője a Gazdasági Egyesületek voltak. Szabolcs megyében március 12-én alakult újjá a Gazdasági Egyesület, melynek 1861-től tagja volt Krasznay Péter, a későbbi főszolgabíró, Kemecse fejlődését oly jelentős mértékben irányító kemecsei birtokos is augusztus 25-én megújította, megerősítette tagságát, újból belépett az akkorra már Felső-Tisza-vidéki Gazdasági Egyesület nevet viselő szervezetbe. A belépésről szóló elismervényt gróf Dégenfeld Imre elnök és Korányi Miklós jegyző írta alá. Péter alelnök, Mikecz Miklós ellenőrkönyvelő neve szerepel. A századfordulóhoz közeledve, több mint 25 évi működés után anyagi gondok sora jelentkezett február 15-én a Népbank részvényesei közgyűlést tartottak és a bank likvidálásáról, megszüntetéséről döntöttek. A kemecsei illetőségű és származású ügyvédek egymást felváltva hanyagul, esetenként hűtlenül kezelték a bank ügyeit. Azért hogy a részvényeseknek ne kelljen újabb-és újabb kezelési költséget fizetniük felszámolási küldöttséget alakítottak. Elnök: Tagok: Ügyvivő: Krasznay Péter főszolgabíró, Borbély Gáspár, Mikecz Miklós, Géczi Ádám, Vitéz Lajos, Márkus Péter, Pethő Elek voltak. Járossy Sándor ügyvéd Kemecsei Népbank Az 1867-es Kiegyezés, az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezetének létrejötte gyors léptekkel indította el az átalakulást március 17-én Nagykállóban tartott megyei közgyűlésen számos fontos előterjesztés között szerepelt a Kemecsei Népbank jóváhagyása iránti kérelem. Kemecse elkészített egy heti betéteken alapuló népbanki alapszabályt, melyet a megyei közgyűlés elfogadott, jóváhagyott. Az alapszabály értelmében a Népbank, vagy Takarékszövetkezet a törvényben megszabott működéshez szükséges alaptőkét a tulajdonosok heti hozzájárulással -2- filléres alapon adják össze, és az így összegyűlt pénzt kölcsönözték ki. Több más ok között ennek a szervezetnek is volt köszönhető Kemecsén a mezőgazdasági eszközváltás, modernizálás, a tenyésztett állatok fajtacseréje és a pénzügyi közintézmények megépítése re nyolcévi sikeres működés után a Kemecsei Népbank a kereskedelmi törvény 14 értelmében Kemecsei Népbank Szövetkezet címet vette fel. Az február 13-án kelt cégbejegyzésen Vitéz Mihály elnök, Krasznay A kint lévő tartozások, részben az eddigi ügyvédek által behajtott, de el nem számolt követelések behajtásával, a behajtandó pénzek kezelésével külön Borbély Gáspárt, Mikecz Miklóst és dr. Járossy Sándort-ügyvédet választották SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG mellett. Nos, e folyamat igen bonyolult, hosszan tartó esemény volt, sok kárvallottal. E pénzintézeti forma végül is nehézségek sorát élte át december 10-én tartott közgyűlés végül kérte törlését, megszűntetését. A nyíregyházi királyi törvényszék 15200/1908.P számú végzésével február 14-én ezt elrendelte, a cégjegyzékből törölte. Hitelszövetkezet Az események közben 1903 tavaszán Kemecse képviselőtestülete négy igen fontos döntést hozott. 1. Kemecse, Halász, Vasmegyer, községek közösen a kemecsei vasútállomástól Halász, Vasmegyer határáig kövesutat úgynevezett vámos utat építenek.

3 szám Négy országos és egy heti vásár engedélyeztetése iránti kérelmet fogadtak el. 3. Új községházát építenek (a mai Polgármesteri Hivatal épülete) 4. Hitelszövetkezet megalakítása A dualizmus korának ( ) pénzhiányán, tőkehiányán a települések úgy is könnyítettek, hogy a lakosság megtakarítására alapozva KÖZSÉGI HITELSZÖVETKEZETET hoztak létre. Az alapítók személyenként vállaltak egy összeget, és azt meghatározott részletekben fizették be. Ebből az összegyűlt összegből adtak kölcsön szolid kamatra azoknak, akik valamilyen beruházásba kezdtek. A házépítésre nem lehetett kérni, mert annyi tőkéje nem volt a Hitelszövetkezetnek. A lekötött tőke után, részesedésért csak a szövetkezeti tagoknak, és csak TÖBBSÉGI DÖNTÉS után fizettek. A tőkét és kamatait a falu legmegbízhatóbb és legtekintélyesebb emberei kezelték, és számvitelhez értő szakember vezette a Hitelszövetkezet pénztári főkönyvét. Előnyei jelenősek voltak: pénzgyűjtési és hitelezési forma is volt egyben megbízható, gyors kölcsönzés volt biztos volt a megtérülés, gyors volt a pénzforgás Kemecsén e feltételek mind teljesültek. Ébner Jenő községi jegyző indítványozta e szakszerű ötletet. Elnök: Krasznay Péter főszolgabíró Ellenőrző bizottsági tagok: Géczy Ádám, Ébner Jenő, Vitéz Ignác, Szitha András, Pethő Elek, Terhes József, Kriston Gábor, Róth Farkas, Nagy Mihály, Stroka András Könyvelő: Délczeg Sándor Pénztárnok: Hagymásy Antal Felügyelő bizottsági tagok: dr. Kiss Ferenc, Verpecz Bálint Az május 6-án induló Hitelszövetkezet 218 részvényese 795 üzletrészt jegyeztek, 20 fillérjével. Így a heti betét 159 korona lett melyet a részvényesek szerda délutánonként pontosan fizettek. A hitelszövetkezeti mozgalom országos hatásúvá és méretűvé vált. A Szabolcs és Zemplén megyékhez tartozó Hitelszövetkezetek június 27-i közgyűlésről szóló jegyzőkönyv sok tanulságot rejtett. A két megyét összefogó Felső-Tiszai Szövetkezeti Kerület közgyűlése Nyíregyházán volt, és a következő indítványt terjesztették a budapesti központi közgyűlés elé. A központ a kultuszminisztérium útján kérje fel a mindennemű felekezetek egyházainak vezetőit, hatóságait, hogy lelkészeiket, tanítóikat segítsék, buzdítsák, ne akadályozzák a szövetkezeti mozgalomban való részvételben. a belügyminisztériumtól pedig kérjék, a jegyzői tanfolyamokon a szövetkezeti ügyek, kezelése legyen oktatási téma, legyen köteles tantárgy. Kemecse példaadó volt e történetben. Megalakulása óta jeles lelkészek, tanítók, igazgatási-műszaki szakemberek, kiváló gazdálkodók, jeles közéleti személyiségek vezették e pénzintézetet. Az július 8-i Hitelszövetkezeti Közgyűlés pénzügyi adatai eredményes tevékenységről adtak számot. Pénztárban, készpénzben: korona Kölcsönre kiosztva: korona Központba felküldve: korona /kötvényben/ Váltókra: korona Betett pénzek: korona és korona Részvényesek száma 332, üzletrész 890 darab. Az üzletvezető dr. Kiss Ferenc, könyvelő Délczeg Sándor, Friedlander Salamon ellenőr, Hagymásy Antal pénztáros, fáradozásukért elismerésben és köszönetnyilvánításban részesítették. E pénzintézeti forma végül is nehézségek sorát élte át december 10-én tartott közgyűlés végül kérte törlését, megszűntetését. A

4 szám nyíregyházi királyi törvényszék 15200/1908.P számú végzésével február 14-én ezt elrendelte, a cégjegyzékből törölte es év versenytársat hozott. A pár hónappal korábban megalakult Kemecsei Bank nevű magán bank, mely magasabb kamatot ígért a község koronájára, mely a Hitelszövetkezetnél volt elhelyezve. Az január 11-i képviselőtestületi ülésen 3 fő nem szavazott, 5 fő a bankot támogatta, 12 fő pedig arra, hogy a községi betétpénzeket továbbra is a kemecsei hitelszövetkezet kezelje. A Hitelszövetkezetnél állami garancia is volt, az új bank még a kezdet nehézségeivel küzdött. A képviselőtestületi határozatot a Kemecsei Bank megfellebbezte. A Hitelszövetkezet működésében is jelentkeztek nehézségek 1912 februárjára. Vasmegyer és Rád községek kiléptek, önálló szövetkezetet alakítottak a kölcsönök közül a földkölcsönökben jelentős veszteségek keletkeztek Az március 3-i közgyűlés mégis sikeres évet zárt. A tiszta nyereség 3695 korona volt, az osztalék 5%-os. A zárszámadást a központ is ellenőrizte, ezt egy Gráf nevű központi kiküldött számvizsgáló írásban megerősítette. A történelem, az I. Világháború ( ) és az azt követő hatalmi döntések birodalmakat bontottak, országokat, nemzeteket szabdaltak. E nemes, értékes, hatásos történelmi kezdet, a pénzügyi- pénzintézeti mozgalmak kezdeti és az azt irányító személyek megérdemlik az utókor méltó emlékezetét, méltó tiszteletét. Forrás: Krasznay Péter naplójegyzetei Nyíregyháza, Kozma Sándor: Kemecse Kemecse, Csökkentek a tagok, a betétek. Korabeli pénzérmék a Kemecsei Helytörténeti Gyűjteményből

5 szám 5. Bérmálás Kemecsén között A bérmálás szentségében való részesülés a katolikus keresztény hitben az egyik legfelemelőbb, áhítattal teli esemény. A római katolikus egyház hét szentsége közül a második, a Szentlélek közlésének szentsége valamint a szentség kiszolgáltatása szertartásának a neve. A bérmálás beteljesíti a felvevő lelkében a keresztség kegyelmét, erősíti az egyházhoz tartozás kötelékét. A Kemecsei Római Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján a következő táblázatban mutatjuk be a kiemelkedő vallástörténeti ünnepély közel másfél évszázadát Kemecsén, mely egyúttal értékteremtő helytörténeti összeállítás is. Időpont Bérmálást végző neve Bérmáltak száma Férfi Nő Összesen május május 29. (1. kép) május május 21. (2. kép) június szeptember május szeptember október 16. Bartalovics Béla egri érsek Dr. Samassa József egri érsek Szele Gábor vicarius püspök Szmerecsányi Lajos egri érsek Kriston Endre egri segédpüspök Kriston Endre egri segédpüspök Kriston Endre egri segédpüspök Brezanóczy Pál apostoli kormányzó Brezanóczy Pál egri püspök Plébános neve Alaxander Hollo par. loci Jávoska Pál Berényi Tamás Király Antal Gável Gyula helyettesítő lelkész Molnár Kálmán Gyuris Dénes Tasy István Tasy István Baranyi Sándor 1. kép

6 szám 2. kép *** Kriston Ferenc esküvője november hó 30-án tartotta meg lakodalmát Kriston Ferenc unokaöcsém, a Nyíregyháza-dombrádi vicinális vasút igazgatója Eggert Mária nyíregyházi illetőségű, szép és gazdag leánnyal, amelyen a nagyszámú vendégek között én is jelen voltam. 47 kocsi vonult fel a fényes nászkíséret a menyasszony mostohaatyjának, Schlichter Gyula volt testőrszázados Vasút utcai házától a megyeházához, hol a polgári házasságkötést Mikecz Dezső alispán eszközölte. Onnét a díszes új római katolikus templomba vonultunk, ahol az esketést a vőlegény fivére, Kriston Endre érseki titkár végezte. Honnét a közeli Korona vendéglőbe már csak gyalog vonultunk fel, és annak dísztermében reggelig folyt a dáridó. Megjegyzésre érdemes, hogy úgy a vőlegény, mint az eskető pap duplán unokaöcséim, amennyiben úgy az atyjuk Kriston Miklós, mint anyjuknak Mikecz Borbálának anyja nővéreim voltak. Az eskető pap által mondott magas stílban folyó oltár-beszéd legmeghatóbb részét képezte az a pont, melyben abbeli szerencséjének adott kifejezést, hogy ő ugyanabban a díszes templomban, melyet az ő nagyfőnöke Samassa bíbornok érsek 50 éves áldozópapsága és bíbornoki kalap elnyerésének emlékére építtetett, és Nyíregyházának ajándékozott, adhatja át a szent férfiútól közvetlenül átvett áldását a forró szeretet jegyében előtte álló testvéreinek!! Forrás: Krasznay Péter naplójegyzetei Nyíregyháza, 2010 (284. oldal)

7 szám 7. Emlékezés Lénárt Józsefre ( ) Az ér el igazi sikereket, aki különb világot hagyott maga után, mint amelyet ő talált születésekor, aki mindenben a legjobbat adta önmagából Az ókori filozófiai bölcsesség, az arisztotelészi gondolat a legpontosabb jellemzője volt Lénárt Józsefnek. A halottak tisztelete, ezért is az élet tisztelete. Az utókor tisztelete, melyért egy életen át hűséggel dolgozunk. A számítások nélküli erkölcsiség, az emberség tisztelete. Ez volt Lénárt József életének lényege. Lénárt József barátom és földim a múlt század nagy tanúja volt. Már ifjúkoromban, köztiszteletben álló munkásemberként ismertem meg. Katonaviselt, keleti frontot és hadifogságot megjárt tekintély. Nincstelen legénykorában többnyire jó gazdákhoz szegődött fiatal kocsis és mindenes munkára. Az istállók dikóján mécses mellett a Jókai Mór Polgári Iskola magántanulójaként szívta magába a tudást. Eljárt kubikos munkákra is. A Nyírbogdányi Petróleumgyár Rt.-ben olykor egy műszakban dolgoztam vele 16 éves koromtól decemberében részt vettem a mindig kedves Faják Erzsébettel kötött esküvőjén a kemecsei református templomban. A gyárban a legfontosabb üzemrész, a kőolaj lepárló torony mestereként a műszak elsőszámú vezetője volt. Ide sorolható néhai Nagy Gábor is Kemecséről. Lénárt Jóska verhetetlen volt a vegyészet iránti érdeklődésben és páratlan a fogékonyságban. A gyárban egyöntetűen szavaztuk meg, hogy 1948-ban Ő kapja az első Élmunkás érmet. Tanult, majd végzés után tanárként tanított a Gazdasági- és Műszaki Akadémián Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem esti tagozatán megszerezte a vegyészmérnöki oklevelet. Vezető beosztásban dolgozott a gyógyszeriparban, majd Budapest egész iparának és közlekedésének szervezési kérdései tartoztak munkakörébe. Ezután szervezési és oktatási tapasztalatait a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium személyzeti és oktatási főosztályvezetői tisztében kamatoztatta egészen nyugalomba vonulásáig. Jóska és Erzsike neje másfél szobás otthonában szinte mindig találkoztunk Kemecsére való rokonaikkal és azok gyermekeivel. Barátságunk felhőtlen volt. Akkor is felnéztem rá, amikor én már magasabb beosztásban munkálkodtam. Nejem is szívébe zárta Jóskát és Erzsikét. Szeretetünk elévülhetetlen. Dr. Bálint József december 28-án 92 küzdelmes év után Pusztai Endre református lelkész kegyeletteljes szertartással és a nagyszámú, népes rokonság részvételével helyezték el hamvait a kemecsei temetőben örök nyugalomra. Azzal a bizonyossággal, hogy szívünkben örökké élni fog.

8 szám Kriston Ferenc családja A képen a Kriston család autója látható ( BÉKA így hívták a zöld színe miatt). A kocsiban Kriston Ferenc gyermekei láthatók. Balról a következő sorrendben: Kriston Géza, Kriston Miklós, Kriston András. Az autót nem tudjuk, hogy ki vezeti. A képen, Kriston Ferenc hitvesével és fiaival látható Kemecsén április 23.-án a Kriston kúria lépcsőjén. Balról a következő sorrendben: Kriston Miklós, Egert Mária (Kriston Ferenc hitvese), Kriston Ferenc, Kriston Géza, Kriston András. Fotó tulajdonosa: Kriston Előd és családja Impresszum Felelős szerkesztő: Lucza János Kiadja: Kemecse Város Önkormányzata Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Letölthető: Megjelenik: 200 példányban Nyomdai munka: Fodor Irodagép, Nyíregyháza

Korabeli vasútállomás Kemecsén

Korabeli vasútállomás Kemecsén KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti 2006. II. évfolyam 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Korabeli vasútállomás Kemecsén Tartalomból Vasutas emlékek és képek a 19.-20. század fordulójából

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2013. IX. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA

III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 1. szám Kemecse Város Önkormányzata, Városvédő Egyesület Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület Tisztelettel meghívja a Répássy

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes Él a remény! 1956. október 23-ra emlékeztünk Pusztavámon, méltó módon emlékeztünk az 1956. október 23.-i eseményekre. A Mûvelôdési Ház

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM: Orbán Viktor előadása a Remény és keresztényi válasz a válságra című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17.

Részletesebben

2010. március 19. Ára: 110 Ft. Az önkormányzat nevében Mondok József polgármester búcsúzott

2010. március 19. Ára: 110 Ft. Az önkormányzat nevében Mondok József polgármester búcsúzott Boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak! XX. évfolyam 3. szám 2010. március 19. Ára: 110 Ft K. Szabó József 1935-2010 Tisztelt gyászoló család, tisztelt búcsúzók! K. Szabó József Izsák Város

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar) Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar) Egy elfeledett közösség. Adalékok Tatabánya, Felsőgalla, Alsógallai Izraelita Fiókhitközség megalakulásának és

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

Szóljon a köszönet hangja! A Szentírás vasárnapján: Gondolatok a Szentírásról a Család Évében

Szóljon a köszönet hangja! A Szentírás vasárnapján: Gondolatok a Szentírásról a Család Évében 2011. szeptember 25. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja III. évfolyam, 10. szám (33.) Beköszöntő Kedves Olvasóink! Nagy szeretettel nyújtjuk át templomi hírlevelünk új számát. Ez a szám

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Örökségünk. 2013. 1-2. szám

Örökségünk. 2013. 1-2. szám Örökségünk 2013. 1-2. szám Budapest 2013 Megjelenik a Nagy Imre Alapítvány támogatásával Felelős szerkesztő: Szántó László Szerkesztőbizottság: Balahó Zoltán elnök, Haas Péter, Fodor Fanni, Kovácsné Somi

Részletesebben

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma Városunk Budapesti Honismereti Híradó IV. évfolyam 2. szám A fõváros árnyékában Kerek évfordulót jelentett a 2000. év Újpest történetében, mivel a település alapítását 1840-tõl számítja helytörténetünk.

Részletesebben

Sportvezetők újévi köszöntése

Sportvezetők újévi köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Sportvezetők újévi köszöntése Miként az lassan egy évtizede gyakorlattá vált, idén sem maradt el a város vezetőinek és a helyi sportklubok irányítóinak

Részletesebben

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 249 KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN A XX. SZ. ELSŐ FELÉBEN KOVÁCS ILONA Bevezető D ebrecen századforduló utáni és két háború közötti történetének olyan részéről

Részletesebben

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 165 Ft XVI. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK 40 éves osztálytalálkozó - 15. oldal

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben