Porsche Bank Zrt. Falugondnoki program 2015 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Porsche Bank Zrt. Falugondnoki program 2015 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1/2015"

Átírás

1 Falugondnoki program 2015 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1/2015 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban megküldjük tájékoztatásunkat az EU Falugondnoki program előfinanszírozási folyamatának részleteiről. A tájékoztatóban leírtak július 23-tól érvényesek, a korábban jóváhagyásra került szerződéseket nem érintik. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a tájékoztatóban ügyfélcsoportonként is részletezzük a jóváhagyás, folyósítás és aktiválás feltételeit. I. Elkülönített (hitelfedezeti) (al)számla megnyitása a. Önkormányzat ügyfél esetén A finanszírozási szerződéshez a pályázónak rendelkeznie kell egy MVH-nál bejelentett fizetési célú bankszámlával - un. hitelfedezeti számla -, melyhez a javára elkülönített számlát kell nyitnia a számlavezető bankjánál, mely számlán pénzforgalom az EU támogatás összegének jóváírásán túl nem történik; - Újonnan nyitott számla esetén kedvezményezett a Porsche Bank Zrt; - Korábban más támogatás kapcsán megnyitott számla esetén elegendő az elkülönített bankszámláról szóló szerződést megküldeni. Az elkülönített számla számát be kell jelenteni a MVH-nál, melyre a támogatás összegét kéri. A bejelentés alapján a MVH a támogatás összegét erre a számlára utalja. Amennyiben az MVH ragaszkodik a pénzforgalmi számlához, úgy Bankunknak nem áll módjában azt elfogadnia, mivel arra bármikor-bármekkora összegű beszedés (inkasszó) érkezhet. Az elkülönített számla esetében ez nem következhet be, így a Porsche Bank a hitelcél megvalósulását követően (azaz kb. 3 hónap múlva) hozzájuthat a támogatott összeghez. Ha az MVH nem igazolja vissza a hitelfedezeti (al)számlára történő utalást (vagyis az MVH az elkülönített/alszámlát nem jegyzi be, csak a pénzforgalmi számlát), úgy egy kétoldalú megállapodást kérünk kitölteni, melyet a számlavezető bank az ügyféllel közösen ír alá. A kétoldalú megállapodásban rögzítik, hogy a támogatás összegét a számlavezető bank az összeg beérkezését követően a főszámláról azonnal átutalja az (al)számlára. Minden ilyen esetben szükség van továbbá a számlavezető bank főszámlával kapcsolatos igazolására arra vonatkozóan, hogy annak kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel vagy sem. Amennyiben igen, úgy a továbbiakban nyilatkoznia kell, hogy az hány alkalommal és milyen összeggel fordult elő.

2 A pályázó az elkülönített számlán jóváírt támogatás összegével köteles a kölcsönszerződést előtörleszteni. Az előtörlesztés módja: elkülönített számláról a jóváírt támogatás összegét a Bank felhatalmazó levélen alapuló inkasszóval leemeli vagy a pályázó átutalás útján teljesíti; Pályázó köteles a kölcsön folyósítása előtt az elkülönített számla megnyitását, mind pedig az MVH-nál történő adatváltozás bejelentését igazolni. 2 b. NEM önkormányzat ügyfél esetén (az egyházakat is beleértve): A Porsche Bank minden NEM önkormányzati ügyfél esetén előírja, hogy a Porsche Bank Zrt.-nél megnyitásra kerüljön egy pénzforgalmi számla. A megnyitott számla a támogatás Porsche Bank felé történő kifizetés teljesítéséig költségmentes (nincs számla nyitási-, vezetési és lezárási díj), azt követően a számla automatikusan megszűnik. A -nél megnyitott számla számát kell bejelenteni a MVH-nál (Porsche Bank által rendelkezésre bocsájtott forma nyomtatványon), a támogatás összegét erre a bankszámlára kell kérnie. A bejelentés alapján a MVH igazolást ad ki ezen számla rögzítéséről és a támogatás összegét erre a számlára utalja. A pályázó így a Bankunknál megnyitott pénzforgalmi számlán jóváírt támogatás összegével köteles a kölcsönszerződést előtörleszteni. Az előtörlesztés módja: elkülönített számláról a jóváírt támogatás összegét a Bank felhatalmazó levélen alapuló inkasszóval leemeli vagy a pályázó átutalás útján teljesíti. Annak érdekében, hogy a pályázó (adós) a számlára érkezett támogatási összeget ne utalja tovább, vagy más ne tudja érvényesíteni igényét ezen összegen a Porsche Bankot megelőzően, ezért a kölcsön Általános Szerződési Feltételeivel összhangban a bankszámla megnyitását követően Porsche Bank azonnal inkasszót helyez el számlán. Pályázó köteles a kölcsön folyósítása előtt a számla megnyitását, mind pedig az MVH-nál történő adatváltozás bejelentését igazolni. A számlanyitás történhet: a) közvetlenül a Porsche Bank Ügyfélközpontjában (, Frangepán utca ; Frangepán utca Hajdú utca sarok), b) közvetetetten a márkakereskedéseken keresztül, adat és dokumentáció összegyűjtése segítségével. Területi vezető kollégáink a időszakban, meghatározott idő terv alapján személyesen biztosítják a márkakereskedésekben ezen bankszámla megnyitáshoz szükséges dokumentáció kitöltési és összegyűjtési támogatást. A konkrét időpontokról érdeklődjön márkakereskedő partnerünknél. A számlát minden esetben az aláírásra jogosult nyithatja meg. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok a hitelkérelmi csomagon túlmenően: - létesítő okirat (alapító okirat ill. alapszabály),

3 - ADATLAP jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok pénzforgalmi bankszámla nyitásához, - ALÁÍRÁSBEJELENTŐ karton, - BANKSZÁMLASZERZŐDÉS Gazdálkodó szervezetek részére - Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétel iránti KÉRELEM MVH FELÉ 3 II. Kezességvállalás Nem önkormányzati ügyfelek esetében (az egyházak kivételével) kötelezően készfizető kezes állítását írjuk elő. Az önkormányzatok a falugondnoki programmal összefüggésben a kormány hozzájárulása nélkül vállalhatnak kezességet más jogi személyekért (2011. évi CXCIV. törvény 10. (3) bekezdés d) pont -- ha teljesítik a 10. (3) bekezdés b), c) ca)-cc) alpontokban foglaltakat). A feltételek fennállásáért az önkormányzat felelős, képviselőtestületi döntés szükséges. Amennyiben a feltételek nem állnak fent (azaz a kormány hozzájárulása szükséges lenne, de ez nincs meg) akkor is szükséges készfizető kezest állítani. Kitöltendő dokumentumok: - Önkormányzati kezességvállalás: Adatszolgáltató csomag önkormányzati kezesség falugondnoki előfinanszírozás - Polgármester vagy vezető tisztségviselő magánszemély kezességvállalás: Adatszolgáltató csomag fogyasztói kezesség falugondnoki előfinanszírozás A szokásos dokumentumok ez esetben is beküldendők (okmánymásolatok, jövedelemigazolás, ill. céges dokumentáció) III. Benyújtandó dokumentumok, egyéb feltételek FONTOS!!! Bonitás vizsgálathoz szükséges dokumentumokat ügyfelenként, ügyletenként egy csomagban, valamennyi szükséges dokumentum együttes megléte esetén eredeti példányban kell a Porsche Bankba feljuttatni, előzetesen szkenelve vagy részlegesen nem tudjuk befogadni a hitelkérelmet. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy a lebonyolítás gyorsan és hibamentesen tudjon megvalósulni! 1) Önkormányzat a) Bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumok köre - MVH jogerős határozata; - Éven túli (12 hónapot meghaladó futamidő) önkormányzati hitelfelvétel esetén az NGM által kiadott engedély másolata; - Előző éves beszámoló vagy zárszámadás;

4 - Ügyfél által aláírt finanszírozási ajánlat; - Aláírási címpéldány (pl. amennyiben nincs pl. polgármester esetében, banki aláíró karton másolata); - Képviseletre jogosult okmánymásolatai (szig. és lakcímkártya); - Számlavezető bank igazolása az Adós MVH-nál bejelentett fizetési célú bankszámla száma (hitelfedezeti számla) megnyitásáról; - Igazolás arra vonatkozóan, hogy a hitelfedezeti számla bejelentésre került az MVH felé; - Kölcsönszerződés - Adatszolgáltató csomag (Telefonszám és -fax nyilatkozaton az cím kitöltése kötelező!!!) - Képviselőtestületi határozat a gépjármű beszerzésről (!) 4 b) Folyósításhoz megküldendő dokumentumok - Számlavezető bank által aláírt felhatalmazó levél másolata - Számlavezető Bank és Ügyfél megállapodása a támogatás átvezetéséről (ha létrejött ilyen); (másolat) - Azonossági nyilatkozat meglétének igazolása - Ingó jelzálogszerződés ügyfél által aláírva (másolat) - Zálogbejegyzések (ingó) megtörténtének közjegyző által dokumentált igazolása (másolat) 2) Egyház, Nonprofit szervezet a) Bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumok köre - MVH jogerős határozata; - Előző éves beszámoló vagy zárszámadás; - Ügyfél által aláírt finanszírozási ajánlat; - Aláírási címpéldány (amennyiben nincs banki aláíró karton másolata); - Képviseletre jogosult okmánymásolatai (szig. és lakcímkártya); - Adatszolgáltató csomag kezességvállalásról (!) (okmánymásolatok, jövedelem igazolás) - Kölcsönszerződés - Adatszolgáltató csomag - Porsche Bank számla nyitáshoz 4 nyomtatvány + létesítő okirat - Egyházak esetén ügyfél / pályázat író kapcsolattartói adatlap - Telefonszám és -fax nyilatkozaton az cím kitöltése kötelező!

5 b) Folyósításhoz megküldendő dokumentumok - Felhatalmazó levél - Azonossági nyilatkozat meglétének igazolása - Ingó jelzálogszerződés ügyfél által aláírva (másolat) - Zálogbejegyzések (ingó) megtörténtének közjegyző által dokumentált igazolása (másolat) - Feladat ellátási szerződés másolata, mely a kifizetési kérelemhez is csatolandó (!) - MVH által kiadott Igazolás arra vonatkozóan, hogy a Porsche Bank-nál megnyitott pénzforgalmi számla bejelentésre került az MVH felé; (!) 5 3) Alapítvány, Egyesület, Szövetkezet, Közhasznú társaság a) Bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumok köre - MVH jogerős határozata; - Előző éves beszámoló vagy zárszámadás; - Ügyfél által aláírt finanszírozási ajánlat; - Aláírási címpéldány (amennyiben nincs banki aláíró karton másolata); - Képviseletre jogosult okmánymásolatai (szig. és lakcímkártya); - Adatszolgáltató csomag kezességvállalásról (!) (okmánymásolatok, jövedelem igazolás) - Kölcsönszerződés - Adatszolgáltató csomag - Porsche Bank számla nyitáshoz 4 nyomtatvány + létesítő okirat - Telefonszám és -fax nyilatkozaton az cím kitöltése kötelező! b) Folyósításhoz megküldendő dokumentumok - Felhatalmazó levél - Azonossági nyilatkozat meglétének igazolása - Ingó jelzálogszerződés ügyfél által aláírva (másolat) - Zálogbejegyzések (ingó) megtörténtének közjegyző által dokumentált igazolása (másolat) - MVH által kiadott igazolás arra vonatkozóan, hogy a Porsche Bank-nál megnyitott pénzforgalmi számla bejelentésre került az MVH felé; (!) III. A gépjármű átadás-átvétele A gépjármű beérkezésekor a márkakereskedő kiszámlázza a gépjárművet a pályázó nevére, a Bank pedig a finanszírozott összeget a kölcsönszerződés alapján gépjárművenként

6 kifizeti a kereskedőnek. A márkakereskedő a számlakiállítást követően (a Banktól is megkapott dokumentumok birtokában) a pályázó nevére íratja a gépjárművet, majd átadja részére. A pályázó ezt követően be tudja nyújtani az elszámoláshoz előírt forgalmi engedélyt, valamint a teljesített számlát a MVH felé. A gépjármű átvételét követően a Bank részére megküldendő dokumentumok: - Átírt forgalmi másolata; - Casco biztosítás másolat (zálogkötelezetti nyilatkozatot megléte, melyben a zálogjogosult a ); - Okmányiroda által átvett Nyilatkozat (eredeti) - Átadás-átvételi jegyzőkönyv; (eredeti); - Kereskedői végszámla másolata; - Ingó jelzálogszerződés; (eredeti) - Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a számlavezető banktól; (eredeti) - Számlavezető Bank és Ügyfél megállapodása a támogatás átvezetéséről (ha létrejött ilyen - önkormányzatok esetén);(eredeti) 6 A Bank jogosult a nyertes pályázó kifizetési kérelmének adminisztrációját nyomon követni, illetve koordinálni. Kérjük, figyeljenek az anyagok összeállítására és csak teljes körűen összeállított dokumentációt küldjenek. Bármely további kérdéssel, kéréssel forduljanak bizalommal Márkakereskedő Partnerünkhöz! Köszönjük Együttműködésüket! Budapest,

Porsche Bank Zrt. falumndnoki promam tajekoztato

Porsche Bank Zrt. falumndnoki promam tajekoztato Porsche Bank Zrt. falumndnoki promam tajekoztato Tisztelt Markakereskedo Partnerunk! A 2014.04.01-en kelt levelunknek megfelelon jelen tajekoztatoban reszletezzuk, hogy a falugondnoki program elofinanszirozasi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 2 AZ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA A Pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 7/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2009 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi bankszámla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (székhelye: 4440 Tiszavasvári

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2010 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 1-től A jelű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Érvényes 2015. július 03-tól A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (ősterm.,önkorm.,alapítv.,egyes.,víziköz.) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (kkt,bt,kft,rt,ev) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér,

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Érvényes 2013. január 22-től A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015.

Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015. Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015. július 3-tól A Dunakanyar Takarékszövetkezet (székhelye: 2023. Dunabogdány

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI . Hatályos: 2015.07.03.. 1. Bevezető rendelkezések KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 3-tól

Hatályos: 2015. július 3-tól A. melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás:

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben