M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 26-án /csütörtökön/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről. N A P I R E N D: 1. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. területén új termálkút és bekötő vezeték létesítése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 2. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére felhatalmazás a Sárvár Fürdő élmény és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projekt című beruházásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 3. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi munkájáról. Előadó: Pécz Eszter szolgálatvezető 4. A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által működtetett Kolping Támogató Szolgálat Sárvár által nyújtott támogató szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés kötése. Előadó: Kondora István polgármester 5. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: dr.bankits László irodavezető 6. Beszámoló a városi főépítész munkájáról. Előadó: Czigány István főépítész 7. Tájékoztató a jegyző évi teljesítményértékeléséről. Előadó: Kondora István polgármester 1

2 8. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény értékelésének alapját képező évi kiemelt célok meghatározása. Előadó: Kondora István polgármester 9. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által évben igényelt és elnyert pályázati támogatásokról. Előadó: Kondora István polgármester 10. Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 11. Ingatlanok tulajdonjogának cseréje. /Mezőgazdasági Zrt-vel/ Előadó: Kondora István polgármester 12. A sárvári 134/1 hrsz-ú közös tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése és tulajdonosi hozzájárulás megadása. (Sárvár, Batthyány u. 13.) Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 13. Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 14. A VERZÁTUS-SÁRVÁR Háziorvosi Betéti Társasággal kötött területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására vonatkozó megállapodás kiegészítése. Előadó: Kondora István polgármester 15. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Javaslattétel megyei önkormányzati kitüntetések adományozására. Előadó: Kondora István polgármester Sárvár, január 19. Kondora István s.k. polgármester 2

3 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS... 4 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... 4 Beszámoló a képviselő testület december 15 - i ülése óta történt jelentősebb eseményekről / Napirendi pont A Sárvári Gyógyfürdő Kft. területén új termálkút és bekötő vezeték létesítése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás megindítása / Napirendi pont A Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére felhatalmazás a Sárvár fürdő élmény és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projekt című beruházásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére / Napirendi pont Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről / Napirendi pont Előterjesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által működtetett Kolping Támogató Szolgálat Sárvár által nyújtott támogató szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés meghosszabbításáról / Napirendi pont Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Beszámoló a városi főépítész munkájáról / Napirendi pont Tájékoztató a jegyző évi teljesítményértékeléséről / Napirendi pont A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény értékelésének alapját képező évi kiemelt célok meghatározása / Napirendi pont Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által évben igényelt és elnyert pályázati támogatásokról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje. /Mezőgazdasági Zrt- Önkormányzat/ / Napirendi pont A sárvári 134/1 hrsz-ú közös tulajdonban álló ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése és tulajdonosi hozzájárulás megadása. (Sárvár, Batthyány u. 13.) / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása / Napirendi pont A VERZÁTUS-SÁRVÁR Háziorvosi Betéti Társasággal kötött területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására vonatkozó megállapodás kiegészítése / Napirendi pont Egyebek

4 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 109/2011. /V.26./ számú határozatában a képviselő-testület a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 3140/2 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 173 m 2 -es ingatlant felajánlotta megvásárlásra a Hunyadi u. 28. szám alatti társasházi ingatlan tulajdonközössége részére, a vételárat ,- Ft-ban határozta meg. Az adásvételi szerződés aláírására az ingatlanon található melléképület bontását követően december 27-én került sor, a vételárat a vevő ugyanezen a napon az önkormányzat számlájára befizette. 159/2011. /IX.12./ számú határozatában a képviselő-testület a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár közalkalmazotti létszámát december 31-i hatállyal 1 fővel csökkentette, a Tourinform Iroda működtetési jogának SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. részére történő átadására tekintettel. Az intézmény vezetője a képviselő-testületi döntés alapján 1 fő közalkalmazotti jogviszonyát december 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntette, az erről szóló megállapodás aláírására november 30-án került sor. 186/2011. /IX.22./ számú határozatában a képviselő-testület a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján pályázat benyújtásáról döntött korábbi létszámcsökkentési döntéseinek támogatására. Az igénylés III. ütemében a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában 1 fő gyógypedagógus, a Koncz János Zene- és Művészeti Iskolában 1 fő pedagógus felmentésével kapcsolatos többletkiadások egyszeri költségvetési támogatására pályáztunk. A Bíráló Bizottság az igényelt összeggel megegyezően ,-Ft összegű támogatást ítélt meg a benyújtott pályázat alapján, amely a december havi finanszírozás részeként megérkezett az önkormányzat számlájára. 197/2011./X.20./ számú határozatában a képviselő-testület az ingatlan-nyilvántartásban a Sárvár 1573/3/A/17 hrsz-ú, természetben Sárvár, Vásártér u. 6. szám alatti társasházi ingatlanban található 36 m2-es lakásingatlant felajánlotta megvásárlásra Barta Katalin Sárvár, Vásártér u. 6. szám alatti lakos részére, ,-Ft vételáron. Az adásvételi szerződés aláírására november 24-én került sor, a vevő a vételárat december 14-én befizette az önkormányzat számlájára. 215/2011. /XI.24./ számú határozatában a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a a dr. Horváth Magdolna házi gyermekorvos részére a Sárvár Ady u. 2. szám alatti épületben biztosít rendelőhelyiséget január 1. napjától. Az ellátási szerződést módosító szerződés aláírása november 25-én megtörtént, a rendelés január 2-tól az új rendelőben zajlik. 4

5 218/2011. /XI.24./ számú határozatában a képviselő-testület a Sárvár, 141/1/A/2 hrsz-ú (Batthyány u. 1.) volt vöröskeresztes bolt ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítéséről döntött, az ingatlan kikiáltási árát ,- Ft összegben állapította meg. Az árverés kitűzött időpontja december 12. hétfő 9.00 óra volt. Az árverési hirdetmény a határozat alapján, az abban megjelölt fórumokon közzétételre került, azonban az árverés érdeklődés hiányában meghiúsult. Sárvár, január 17. dr. Szijártó Valéria s.k. jegyző 5

6 Beszámoló a képviselő testület december 15 - i ülése óta történt jelentősebb eseményekről December között ádventi műsorokat tekinthetett meg a közönség a Kossuth téren. A rendezvénysorozat december 18 án ért véget. A záróprogram először a Nádasdy -várban a "Te Napod" karácsonyvárójával és karácsonyi gyermekrajz kiállítás megnyitójával kezdődött. A rendezvény a Kossuth tér színpadán a Maszk Bábszínház betlehemes előadásával folytatódott. Az ádventi koszorú negyedik gyertyáját Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke gyújtotta meg, amelyet követően a szombathelyi székesegyház dr. Pem László vezette Werner Kórusa az ezen alkalomra készült műsorával állt színpadra. December 15 én a Polgármesteri Hivatal Széchenyi termében került sor a Sárvár- Hegyközségben található felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja című projekt zárórendezvényére. December 19 én a Banya Tanya Étterem tulajdonosai, Ponácz György és Ponáczné Nardai Enikő 30 fő rászoruló, hátrányos helyzetű gyermeket láttak vendégül. December 21 én a Tinódi Gimnázium sportcsarnokában Szekeres Adrien adott nagysikerű adventi koncertet. December 22 én a Parlamentben Katz Péter, a Danubius Health Spa Resort Sárvár igazgatója a Pro Turismo díjat vette át a Matolcsy György nemzetgazdasági minisztertől E napon avatta fel a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Hivatal akadálymentesített sárvári irodáját Harangozó Bertalan kormánymegbízott. A sárvári iroda akadálymentesítése az Új Széchenyi Terv keretében a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 25 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. December 30 án, a Sárvári TV Óévbúcsúztató műsorában került sor a Sárvári Média Nonprofit Kft. által megrendezett Év embere szavazás eredményhirdetésére. A évben az Év embere 2011 kategóriában Dr. Desits Imre gyermekorvos, az Év csapata 2011 kategóriában a Mentőállomás közössége, az Év ígérete 2011 kategóriában Németh Bence, a Nádasdy Tamás Általános Iskola 5/a. osztályos tanulója kapta a legtöbb voksot. Január 3 án állománygyűlés keretében köszönt el Kondora István polgármester sárvári hivatásos önkormányzati tűzoltóságtól azon alkalomból, hogy az intézmény január 1 től része lett az egységes állami katasztrófavédelmi szervezetnek. Január 6 án otthonában köszöntötte Molnár Istvánnét 90. születésnapja alkalmából Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Január 7 én évértékelő-évkezdő találkozót tartott Sárvár Város Polgármestere a Nádasdy vár dísztermében. Elsőként rendezvény házigazdája, dr. Szijártó Valéria jegyző köszöntötte a jelenlévőket, amelyet követően elhangzott Kondora István polgármester évértékelője. A rendezvényen közreműködött Németh Judit színművész, akit zongorán kísért Müller Péter, Monostori Patrik, a Nádasdy iskola diákja, a zeneiskola szaxofon kvartettje és a Mirage Salon Quartett. 6

7 E napon a Koncertfúvószenekar újévi hangversenyét hallgatta meg a közönség a Tinódi Sebestyén Gimnázium tornacsarnokában. A fúvószenekart Szélesi Attila karnagy vezényelte. Közreműködött Hirschberg Henrik zongoraművész. Sárvár Város Önkormányzata részéről köszöntőt mondott Kondora István polgármester. Január 8 án Galeria Arrcis kiállítótermében megnyílt Dárday Nikolett Ferenczy Noémi díjas üvegművész, Sütő Éva festőművész és Tóth Emőke szobrászművész kiállítása. A kiállítást Kapiller Sarolta nyitotta meg. Január között a Sárvári Gyógy és Wellnessfürdő, a Park Inn Hotel és a Spirit Hotel is bemutatkozott Ausztria legjelentősebb, Bécsben rendezett, Ferien MESSE nevű turisztikai vásárán. Január 14- én megrendezésre került a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tornacsarnokában a városi bál évvégén megjelent Mészáros Marianna Sárvár - Titkok, kincsek, legendák című új stílusú útikönyve. Az elmúlt év végén jelent meg a Honismereti Híradó évi összevont 1 2. száma. Szibler Gábor A Zalabér Sárvár Répcevis (-Kőszeg) vasútvonal történetét dolgozta fel a kezdetektől a megszűnéséig. Szibler Imréné pedig a Nagykörösön rendezett XXXIX. Országos Honismereti Akadémián történteket ismertette. Sárvár, január 16. Kondora István s.k. polgármester 7

8 1/ Napirendi pont A Sárvári Gyógyfürdő Kft. területén új termálkút és bekötő vezeték létesítése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás megindítása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Sárvári Gyógyfürdő Kft Sárvár, Vadkert u. 1. ügyvezető igazgatóját, hogy a benyújtott közbeszerzési ütemterv alapján a Sárvári Gyógyfürdő Kft. területén új termálkút és bekötő vezeték létesítése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást megindítsa és lefolytassa, azzal, hogy a kivitelezői szerződés megkötéséhez a társaság alapító okiratának rendelkezése szerint a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Határidő: azonnal, illetve a közbeszerzési ütemterv szerint Felelős: Kondora István polgármester, Vancsura Miklós ügyvezető igazgató Sárvár, január 10. Kondora István s.k. polgármester 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Sárvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tel.: 95/ Tájékoztató a Sárvári Gyógyfürdő Kft. területén új termálkút és bekötő vezeték létesítésével kapcsolatos bizottsági döntésről Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 31/2012./01.12./ számú bizottsági határozat A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Sárvári Gyógyfürdő Kft Sárvár, Vadkert u. 1. ügyvezető igazgatóját, hogy a benyújtott közbeszerzési ütemterv alapján a Sárvári Gyógyfürdő területén új termálkút és bekötő vezeték létesítése tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást megindítsa és lefolytassa, azzal, hogy a kivitelezői szerződés megkötéséhez a társaság alapító okiratának rendelkezése szerint a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Sárvár, január 18. Erdős Katalin sk. irodavezető 18

19 2/ Napirendi pont A Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére felhatalmazás a Sárvár fürdő élmény és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projekt című beruházásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Sárvári Gyógyfürdő Kft Sárvár, Vadkert u. 1. ügyvezető igazgatóját, hogy a) a Sárvár Fürdő élmény és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projekt című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkösse, b) a szerződéskötést követően a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, azzal, hogy a kivitelezői és szolgáltatói szerződések megkötése a társaság alapító okiratában foglaltak szerint értékhatártól függően a képviselőtestület, vagy a polgármester jóváhagyásával - történhet. A képviselő-testület kéri az ügyvezető igazgatót, hogy szakértővel készíttessen hatástanulmányt arról, hogy a kalandpark kivitelezése során érintett és csatlakozó erdőrészlet fái nem károsulnak, és nem pusztulnak ki. Határidő: azonnal, illetve a beruházási ütemterv szerint Felelős: Kondora István polgármester, Vancsura Miklós ügyvezető igazgató Sárvár, január 17. Kondora István s.k. polgármester 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Sárvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tel.: 95/ Tájékoztató a Sárvár Fürdő élmény- és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projektjével kapcsolatos bizottsági döntésekről Jogi és Ügyrendi Bizottság 6/2012.(I.12.) számú bizottsági határozat A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Sárvári Gyógyfürdő Kft. projektjével kapcsolatos előterjesztés képviselő-testület elé terjesztését és az előterjesztéssel azonos tartalmú határozathozatalt. Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 32/2012./01.12./ számú bizottsági határozat A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Sárvári Gyógyfürdő Kft Sárvár, Vadkert u. 1. ügyvezető igazgatóját, hogy a) a Sárvár Fürdő élmény és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projekt című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkösse, b) a szerződéskötést követően a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, azzal, hogy a kivitelezői és szolgáltatói szerződések megkötése a társaság alapító okiratában foglaltak szerint értékhatártól függően a képviselőtestület, vagy a polgármester jóváhagyásával történhet. A fürdő szakértővel készíttessen hatástanulmányt arról, hogy a kalandpark kivitelezése során érintett és csatlakozó erdőrészlet fái nem károsulnak, és nem pusztulnak ki. Sárvár, január 18. Erdős Katalin sk. irodavezető 28

29 3/ Napirendi pont Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár és Kistérsége évi munkájáról Készítette: Pécz Eszter szolgálatvezető Sárvár,

30 A Szolgálat adatai: Neve: Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége Székhelye: 9600 Sárvár, Dózsa György u. 14. Ágazati azonosítója: S Adószám: Fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (továbbiakban: KOSZISZ) A szolgálat működési területe: Ellátási terület: Sárvár és kistérsége Elsődleges ellátási terület: Sárvár A szolgálat típusa: A szociális szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatás Szt. szerinti megjelölése: szociális alapszolgáltatás/támogató szolgáltatás (1993. évi III. tv. 65/C. (3))/. A támogató szolgáltatás célja: A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél évben a működés fenntartásához szükséges pénzügyi forrást a kötelezően vállalt feladategység, valamint az előírt feladatok teljesítése mellett az állam biztosítja évben a Szolgálatunknak - finanszírozási szerződésben rögzítettek alapján feladategységet kell teljesíteni, amely szállító szolgáltatásból és személyi segítésből tevődik össze. A feladategység számítása az alábbiak szerint történik: - halmozott fogyatékos vagy autista ellátott esetén: személyi segítésre fordított idő (perc) (perc) - egyéb szociálisan rászoruló ellátott esetén: személyi segítésre fordított idő (perc) (perc) - szállítási tevékenység esetén: szállítási tevékenység (km) (km) Feladategységet csak azon személyekre lehet elszámolni, akik súlyos fogyatékossági állapotukat igazolni tudják (fogyatékossági támogatásban (FOT), emelt összegű családi pótlék, vakok személyi járadékában részesülnek), azaz szociálisan rászorult személynek minősülnek. 30

31 Azok a kérelmezők, akik nem tudják igazolni fogyatékossági állapotukat, valamint az ellátási területen kívül laknak - azaz szociálisan nem rászorult személyek -, őket a szabad kapacitás terhére tudjuk csak ellátni. A Támogató Szolgálat működése Együttműködés más szolgáltatókkal: A városban működő szolgáltatókkal, intézményekkel együttműködve évben is segédkeztünk rendezvények lebonyolításában. Az ellátottak számára - a helyi szervezetekkel való együttműködés miatt megfelelő az információáramlás- naprakész tanácsokkal szolgálhatunk a lehetőségekről, elérhetőségekről. Kiemelendő különösen a Mozgássérültek Egyesületének Sárvári Csoportjával való kapcsolatunk. Az egyesület sárvári kirendeltségének tagjait rendszeresen szállítjuk kedvezményesen kirándulásokra, rendezvényekre. Szolgálatunk segítségére, állandó támogatására minden esetben számíthatnak a Sárvár- és környékén élő mozgássérült tagok. A kirándulásokon kívül más szabadidős programokon is vettünk részt együtt: szalonnasütés, bográcsozás, mozi délután, különböző kiállítások, előadások. Emellett év decemberében a sárvári Szent László Katolikus Iskola, a szombathelyi Családpasztorációs Bizottság és a Nagycsaládosok csoportja által megszervezésre kerülő Egyházmegyei Lelkinapon is kivettük a részünket a gyermekfelügyeletből, csoportfoglalkozásokból. Ellátottak köre, jellemzői: A Szolgálat igénybevételére Sárváron és kistérségében élő, ott bejelentett lakcímmel rendelkező, fogyatékos személyek jogosultak, akiknek mozgásszervi, értelmi, érzékszervi fogyatékossága miatt szüksége van a támogató szolgálat által nyújtott szolgáltatásokra, a társadalmi életbe való egyenlő részvétel biztosításához. Az NRSZH által kiadott adatok alapján 2011-ben Sárvár és Kistérségében 539 azon személyek száma, akik emelt összegű családi pótlékban, 322 fő fogyatékossági támogatásban, valamint 13 fő vakok személyi járadékában részesül. A támogató szolgáltatások valamennyi fogyatékossági csoportba tatozó személyre kiterjed: - siketek és nagyothallók - vakok és gyengénlátók - értelmileg akadályozott - mozgásszervi fogyatékosok - autisták Személyi feltételek: A törvényben előírt feltételeknek megfelelően 4 fő dolgozik a szolgálatnál főállásban, teljes munkaidőben. 1 fő szolgálatvezető, aki felsőfokú szociális képesítéssel rendelkezik, valamint folyamatban van az egészségügyi szociális munkás mesterképzésének elvégzése is. 2 fő személyi segítő szociális gondozó és ápoló, illetve szociális asszisztens végzettséggel, 1 fő gépkocsivezető jogosítvánnyal, illetve pályaalkalmassági vizsgával rendelkezik. A megnövekedett szállítási igények, valamint a évi költségvetés lehetővé tette, hogy 2011.szeptember 1-től gépjármű beállítása kettő fő 6 órás munkavállaló felvételét is szükségessé tette (1 fő gépkocsivezető, 1 fő személyi segítő). Az új kollégák a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. 31

32 Feladataink: A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ráépülnek a településen élő fogyatékosok által felmerült igényekre, ezáltal működtetni szándékozzuk az alábbi szolgáltatásokat: Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés: munkanapokon 8-16 óráig, illetve telefonon bármikor elérhető a szolgálatvezető. Szállító szolgálat: igény szerinti időpontokban. Személyi segítő szolgálat: kérés alapjánhétköznap, igény szerint hétvégén évben feladataink a jogszabályok értelmében változatlanok maradtak. Személyi segítő szolgálat Szakképzett személyi segítő látja el a feladatot. A fogyatékkal élő személy lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak segítséget. A rászorulók állapotától, illetve igényeiktől függően, önállóságuk megőrzése mellett, mindennapi életük megkönnyítésére irányul a segítés. Gyakori igényként jelentkezik a higiénés feladatok ellátása, személy körüli teendőkben segítés, lakásfenntartással kapcsolatos feladatok, felügyelet. Továbbá elősegítik a (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférést (boltba, gyógyszertárba, orvoshoz kísérés). Az adminisztrációs ügyek intézésében is közreműködnek személyi segítőink, nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, sérült személy akadályoztatása esetén a közvetlen ügyintézésben (parkolási igazolvány, közgyógyellátás, fogyatékossági támogatás, átmeneti segély, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás stb. ügyintézésében több ügyfélnek is segítséget nyújtottunk). Fejlesztéseink a személyi segítő szolgáltatásban:2011 szeptemberétől plusz egy fő személyi segítő felvételére is sor került, így a személyi segítő szolgáltatásunkat magasabb színvonalon, több emberhez eljuttatva tudjuk nyújtani. A személyi segítés bővítése fontos, hiszen e téren munkatársaink magas kihasználtsággal dolgoznak. Tervezzük, hogy igény szerint túlórában és hétvégén gyakoribbá tegyük a segítést. Az igényelt szolgáltatásokat így magasabb szakmai színvonalon biztosíthatjuk a kistérségben. Szállító szolgálat Gépkocsivezetőnk látja el ezt a feladatot (szükség esetén személyi segítő közreműködésével). A szolgálat egy 9 személyes speciális, akadálymentesített gépkocsival rendelkezik. Ez a gépjármű alkalmas kerekes székes személy szállítására is. A második autó egy 7 személyes OPEL Zafíra típusú gépjármű. Egyszemélyes és csoportos szállításokat vállalunk, városon belül és kívül egyaránt. Egyéni megrendelések általában egészségügyi célból (kórházba, rendelőbe szállítás), illetve családi kapcsolataik fenntartása céljából (rokonlátogatás) valósulnak meg. Szállításunk jelentős részét az idei évben is azok a sérült gyermekek jelentették, akiket a szombathelyi Aranyhíd Oktatási - Nevelési Integrációs Központba és a Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Iskolába, Gyermek és Diákotthonba szállítottunk általános iskolai foglalkozásokra. A tanulók szállítása mellett olyan eseti szállításokat/igényeket tudunk kielégíteni, melyek időpontban összeegyeztethetők a rendszeres szállításokkal. Ezeket az igényeket próbáljuk a lehetőségekhez képest teljesíteni. Fejlesztéseink a szállító szolgáltatásban: a megnövekedett szállítási igények miatt szeptembertől a fenntartónk engedélyezte egy második gépjármű elindítását. A második számú autóval igény szerint hétfőtől-péntekig kétfordulós szállításokat látunk el. Ezek megvalósulásához szeptembertől újabb gépkocsivezető munkatárs felvételére került sor. Iskolakezdéstől min. 26 fő szállítását tudjuk vállalni 2 db gépjárművel. 32

33 Információnyújtás, tanácsadás Fogyatékos klienseink és családtagjaik számára tájékoztatást nyújtunk az őket érintő támogatásokkal, eseményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve minden kérdésre, problémára igyekszünk megoldást találni és választ adni. Érdeklődni lehet személyesen, vagy telefonon. Kiegészítő szolgáltatások: adományok közvetítése; önsegítő csoportok létrehozása, támogatása; gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése-kölcsönzése;közösségi szolgáltatások, programok szervezése; állapotjavító és megőrző szolgáltatások közvetítése;jeltolmácsolás; bevásárló szolgálat. Térítési díjak A személyi segítés és a szállító szolgálat térítésköteles szolgáltatások, valamint az információnyújtás, tanácsadás térítésmentes. A térítési díjak meghatározása Fenntartói hatáskörben van, törvényi előírások figyelembevételével történik. Az ellátott anyagi és szociális helyzetére tekintettel, valamint a szolgáltatásnyújtás rendszerességét figyelembe véve, kedvezményt biztosítottunk ebben az évben is. A térítési díj méltánylása a Fenntartó által működtetett Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK RÉSZÉRE ÉVRE Szállítás térítési díja. Személyi segítés térítési díja: 60 Ft/ km 300 Ft/óra TÉRÍTÉSMENTES KATEGÓRIÁK: a.) Ügyfél nélküli ügyintézés. b.) Szállítás közbeni személyi segítés biztosítása. c.) Közösségi programokon való személyi segítés, szállítás. d.) Információnyújtás, tanácsadás. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK NEM SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK RÉSZÉRE ÉVRE Szállítás térítési díja: Személyi segítés térítési díja: 100 Ft/ km 500Ft/óra TÉRÍTÉSMENTES KATEGÓRIÁK: a.) Közösségi programokon való részvétel. b.) Információnyújtás, tanácsadás. Iroda nyitva tartása: Hétfő- csütörtök: 8 óra -16 óra Péntek: 8 óra-14 óra Szolgáltatásainkat igénybe venni munkanapokon 7-16 óráig, azonban szükség esetén ettől eltérő időpontban is klienseink rendelkezésére tudunk állni. 33

34 Tárgyi feltételek, nyitva álló helyiség jellemzői A Szolgálat székhelye Sárvár város jól megközelíthető részén található, mely megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben foglaltaknak. Az ellátottak számára akadálymentesített, minden igényt kielégítő környezetet tudunk biztosítani intézményünkben végén-2011 elején kialakításra került egy akadálymentesített vizesblokk is. A fogyatékos személyek elsődleges használatára szolgáló épületet és helyiséget minden részletében az akadálymentes használat lehetőségét biztosító módon valósítottuk meg. Az iroda rendelkezik a szükséges berendezésekkel, irodagépekkel, eszközökkel, valamint internet hozzáféréssel is, hiszen a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozói leginkább itt keresik a szolgáltatásokat. Az iroda felszereltséghez tartozik egy számítógép, Internet hozzáférés, multifunkcionális gép (fax, nyomtató, fénymásoló, lapolvasó), projektor, vonalas telefon, mobiltelefonok, ami a mindennapi munkavégzés megkönnyítésére szolgál, továbbá lehetővé teszi az akadálymentes kommunikációt a szolgálat dolgozói és kliensei között. Klienseink A szolgálatnál nyilvántartásba vett kliensek többsége értelmileg akadályozott, illetve mozgáskorlátozott. A személyi segítést többnyire időskorú és középkorú mozgássérült emberek veszik igénybe. Sok esetben így megoldható, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben maradjanak. Az információnyújtást többségében a hozzátartozók kérik. Személyi segítésben részesülő klienseinknél folyamatosan nyújtunk információt, illetve segítünk az ügyintézésben. Minden kliensünkről a törvényileg előírt adminisztrációt vezetjük. (2011-ben a évi kötelezően vezetendő dokumentumok száma és tartama is változott.) Továbbá az elszámolásra vonatkozó dokumentációk is rendelkezésre állnak. Kimutatás 2011-es évre (2011. január november 30. időszakban) Szociálisan rászorult ellátottak száma (rendelkeznek tanúsítvánnyal): 31 fő Szociálisan nem rászorult ellátottak száma (nem rendelkeznek tanúsítvánnyal): 3 fő Ellátottak száma összesen: 34 fő Ellátási forma szerint az összes ellátott megoszlása Személyi segítésben részesült: 10 fő Szállító szolgáltatásban részesült: 26 fő Mindkét szolgáltatásban részesült: 2 fő férfi nő Szociálisan rászorult ellátottak megoszlása nem szerint: 22 fő 12 fő A fogyatékosság típusa szerinti eloszlás Értelmi fogyatékos: 14 fő Mozgásszervi fogyatékos: 9 fő Halmozottan sérült: 1 fő Autista: 4 fő Érzékszervi fogyatékos: 3 fő 34

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. január 27-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet.

- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Eplényi Falugondnoki Szolgálat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. április

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben