SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok"

Átírás

1 SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok

2

3 SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2010

4 A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kara HANGSZÓKÉP rendezvénysorozatának kiadványa A kötet megjelenését a Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa támogatta Százéves századelő Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok Sorozatszerkesztő: Nagyné Schmelczer Erika Szerkesztők: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József Grafikai terv, nyomdai előkészítés: Szabó Attila ISBN Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Kiadóvezető: Száraz Zoltán IMI Print Kft. Nyíregyháza

5 Tartalomjegyzék Tukacsné dr. Károlyi Margit előszava...7 KULTURÁLIS NYELVÉSZET...11 Abonyi Andrea Tímea Az interkulturalitás megnyilvánulása ruszin (népnyelvi) irodalmi művekben...13 Bárányné Komári Erzsébet A Krúdy-művek ruszin nyelvű fordítása...21 Gorbenko, V. D. A kommunikáció nonverbális komponenseinek kérdéséhez...29 Cs. Jónás Erzsébet Krúdy és Oroszország...37 Pethő József Nyírségi életképek Krúdy műveiben...57 Répási Györgyné Az európaiság eszméje XXI. századi orosz szakszövegekben...75 FORDÍTÁS IRODALOM...81 Ajtay-Horváth Magda Az egyszerűség eleganciája The elegance of simplicity (Szerb Antal Utas és holdvilág című regénye és angol fordítása)...83 Balogh István Egy Európa és Ázsia határán élő kis finnugor nép irodalma...97 Nagyné Schmelczer Erika A langue-geste fordítása. Ramuz: Jean-Luc persécuté magyarul Veres Ferenc A műfordítás mint kultúrdiplomáciai közvetítés TÖRTÉNETTUDOMÁNY Szirota Szilvia Igazságszolgáltatás a századfordulón Zsoldos Ildikó Politikai kultúra a századelőn

6

7 Tukacsné dr. Károlyi Margit előszava Tisztelt Megjelentek, Kollégák, Hallgatók és Vendégek! A Nyíregyházi Főiskola vezetése nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki kíváncsi a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar HANGSZÓKÉP tudományos és művészeti rendezvénysorozatának a Százéves századelő című, második szemeszterére. Kiemelten köszöntöm azokat, akik az elkövetkező napokban tudományos és művészeti előadással, művészeti alkotással, tudományos kutatási eredmények közzétételével, versenyrészvétellel vagy éppen szervezőként, rendezőként öregbítik a kar és az intézmény jó hírét. Száz év előtti korra tekint vissza a tízéves kar. Játszhatunk a számokkal. Száz év az emberiség vagy egy nemzet történetében, kultúrtörténetében már történelmi mértékkel mérhető idő, mely könyörtelenül minősít: az igazi érték megmarad, kihullik az idő rostáján minden, ami talmi. A politikai eszmék, tettek, folyamatok, tendenciák hatása történelmi ténnyé, nemzeti tragédiává vagy dicsőséggé válik. Tíz év történelmi mértékkel még nem mérhető, de éppen elégséges idő arra, hogy kialakuljon és megszilárduljon egy újonnan létrejött kar identitása, megfogalmazódjék küldetése. A kar történéseit mi oktatók és dolgozók saját történelemként éltük meg. Az elmúlt szemeszterek, tanévek történései átformálták éltünket, gondolkodásunkat, igazi együtt gondolkodó és cselekvő közösséggé vált az a sokszínű, sok indíttatású és identitású tanszékcsoport, melyből július 1-jén a BTMFK megszerveződött. Az új kar integrálta a hagyományos bölcsész képzési területek magyar, történelem, idegen nyelvek, az ügyvitel és irodakommunikáció, továbbá a zene és képzőművészet területeit oktató és művelő tanszékeket. S hogy mennyire sikeres volt ez az integráció, ezt a tudományos címek, TDK-helyezések, illetve az ügyvitel terén szerzett magyar és világbajnoki címek sokasága jelzi. Az intézmény, a kar életében is megtörtént a nagy váltás, a rendszerváltás, mely nem járt áldozatok nélkül. Sokszor érezték úgy oktatóink, hogy túl nagy árat fizettek a változásokért, melyek hosszabb távú hatásai még nem érzékelhetők. Az alkotó művészeknek, a tudományos kutatóknak, az oktatóknak az elmúlt évtizedben szobrok, képek formálása, teremtése, a művészi és tudományos alkotó munka helyett akkreditációs beadványok, kimutatások, számítások, költségvetések készítése kötötte le alkotó energiáját, ennek ellenére tíz év alatt sikerült megduplázni oktatóink körében a tudományos fokozattal rendelkezők arányát. A kar működésével folyamatosan bizonyítja, hogy a humán tudományok és a művészetek is részt kérnek a napjainkban oly népszerű K+F folyamatokban és az innovációban. A bölcsész intézetek és tanszékek, az ügyvitel és irodakommunikációs központ, a művészeti intézet és tanszék ez utóbbiakat annak idején rektor úr a kar ékköveiként definiálta erősítik az intézményt, részt kérnek a regionális tudáscentrum szerepkörből, évről évre nő regionális és országos szellemi kisugárzá- 7

8 suk. Igazi innováció, ami itt folyik. Galántai Zoltánhoz hasonlóan mi is azt valljuk, hogy a szellemi indíttatású szerves innovativitás része a bölcsész és művészeti tevékenységnek. A bölcsész tudományoknak, a művészeteknek nagyon fontos szerepük van abban, hogy a közösséget felkészítsék a technikai innováció befogadására azzal, hogy fejlesztik az általános civilizációs evolúciót, nyitottá teszik a közösséget az új befogadására. Számos nagyszerű találmány esetében az aktuális érdektelenség oka éppen az volt, hogy hiányzott az a kulturális beágyazottság, melyet az irodalom, a művészetek készítenek elő. A 21. század elején fontosabb tehát az irodalom, a bölcsészettudományok és a művészetek innovatív szemléletformáló szerepe, mint bármikor a történelemben. Itt, az ország keleti szegletében, ahol egy krajcár mindig hiányzik, a szellemi tőkének, a szellemi kisugárzásnak, a tanulásnak és tanításnak, az alkotó munkának a szerepe hatványozottabb, mint máshol. A HANGSZÓKÉP rendezvénysorozat gazdag programja is ezen innovatív szemléletformáló folyamat egyik láncszeme. A választott korszak, a századelő a magyar művészet és kultúrtörténet egyik legizgalmasabb korszaka, ez senki által nem vitatott tény. Az idő majd eldönti, hogyan értékeli az utókor, a régió az intézmény, a kar eltelt évtizedét. A két századelő politikai, művészeti folyamatai között számtalan párhuzamot lehet vonni. A századelő mind a politika, mind az irodalom, a zene és a képzőművészet terén élethalál harcot kezd vívni saját fennmaradásáért. Az akadémizmus és a modernek vívják csatájukat, egymásnak feszül a populárisabb és a magasabb művészet, illetve a magasabb művészet két ága, a konzervatívok és újítók szinte minden művészeti ágban hadakoznak egymással. A modernek, az újítók képviselik az innovációt. Hogy párhuzamot vonjunk saját történéseinkkel, a Nyolcak művészetét a hivatásos kritika érthetetlennek, a művészettel szemben állónak tartja, mint ahogy az intézménnyel is megesett a nyáron, hogy az újonnan felállított kapuszobor megosztotta a főiskola és a város polgárait. A zenében Kodály és Bartók vívják harcukat az elmaradott zenei ízléssel. Bartók pl. ezt írja Elza húgához: Most új tervem van: a magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, s a lehető legjobb zongorakísérettel mintegy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak ez persze nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut. A nyugatosokat is számtalan támadás éri. Őket, akikbe a humanizmus és a szellemi szabadság mélységesen mélyen beleivódott, azért kritizálják, mert nem eléggé magyarok vagy magyarosak, újításaik szolgaian a külföldöt követik. Ez az a korszak, amikor az irodatechnikában, az ügyviteli kommunikációban is jelen van az innovatív gondolkodás ben megjelenik Radnai Béla Egyszerű gyorsírás c. munkája, melyet majd követnek az egységes magyar gyorsírás elméletének kötetei. 8

9 A századelő történéseit és a kar identitását metaforikusan, hangulatban ragadja meg a HANGSZÓKÉP. E rövid, frappáns cím magába sűríti mindazt, ami a századelőt a mai BTMK-hoz köti: a zene, a bartóki és kodályi modell követése, az irodalom, a történelem, a nyelvek kutatása, művészi alkotómunka és a művészettörténelem művelése. Mindegyik tudományágon és képzési területen belül több jelentéssel is jelen van a HANGSZÓKÉP. Feltehetjük a kérdést, hogy a HANGSZÓKÉP második szemesztere miért Krúdy jegyében zajlik. Hogy kifejezze a regionalitást? Azt a kapcsolatot, amely híres szülöttét a vidékről érkező kevésbajszú, feketeszemű fiatalembert, aki tíz év alatt meghódította a fővárost mindig szülőföldjéhez kötötte? Egyik nyíregyházi méltatója szavait idézve: Krúdy otthon volt Pesten, de Krúdy fantáziájának földje mégis a Nyírség, és ihletése szülőföldjének levegője: A lelke, a gondolata sohasem hurcolkodott el hazulról HANGSZÓKÉP. Maga a Krúdy-életmű is HANGSZÓKÉP. Halk tünemények, alig élő fátyolképek, inkább képzelt, mint hallható zenedarabok, a Krúdy Gyula Szindbád-tárcái, élet, amely oly finom, mint az életről való képzelet. Az a csodálatos felejthetetlen szín van Szindbád történetein, amely a régi fotográfiákon teszi nemesebbé az arcokat, amely ócska tükrökre lehell, megőrzött selymeket illatosít, antik ékszerek köveit teszi gyöngédekké és bánatosakká. Ahogy Szindbád mesél, gyengédebb és érzékenyebb a muzsikás cigányok üveghangjainál, az ember régi hangszereket képzel írja Szép Ernő. Fogadják hát szeretettel az elkövetkező napokban e gazdag programsorozatot, mely a karon folyó innovációt, a tevékenységek sokszínűségét mutatja be hangokban, szavakban és képekben. Kívánom, hogy a sokszínű, sok műfajú, több szólamú programok között ki-ki találja meg azt, ami érdekli. Kívánom, hogy váljék a szó nemes értelmében innovatívvá ez a program, ne csak a kar, de a város, a régió számára is. Mielőtt a programot megnyitom, engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek a munkáját, aki a szervezésben és a lebonyolításban részt vett és részt vesz. Ezennel a programot megnyitom. Kívánok sikeres versenyzést, kiemelkedő helyezéseket, tartalmas előadásokat és fogékony, értő közönséget mindenki számára! Köszönöm figyelmüket! (Elhangzott a november 8-i megnyitó ünnepségen) 9

10

11 KULTURÁLIS NYELVÉSZET

12

13 Az interkulturalitás megnyilvánulása ruszin (népnyelvi) irodalmi művekben Abonyi Andrea Tímea

14

15 Statisztikai adatok szerint a világ lakosságának több mint 70 százaléka többnyelvű, ami azt jelenti, hogy a többnyelvű egyének az anyanyelvük mellett otthonosan mozognak és kommunikálnak még más nyelveken is, többnyire a velük együtt élő, más anyanyelvű és más kultúrájú egyénekkel, csoportokkal és nyelvközösségekkel. Mentalitásukban tehát befogadjak és elfogadjak a másik nyelvet vagy nyelveket, más kultúrákat és más mentalitásokat. Lexikális kölcsönzések, a jövevényszavak átvétele leggyakrabban egy új kultúra, új ismeretek, tárgyak, fogalmak átvételével függ össze. A szókölcsönzések többnyire hang- és alakváltozásokkal is együttjárnak, melyeket gyakran a nyelvek közötti hangtani illetve alaktani különbségek követelik meg. A jövevényszavak az ún. adaptációs (honosító) képzők segítségével illeszkednek be az átvevő nyelv grammatikai rendszerébe, melyeknél az átadó nyelv sokszor nem állapítható meg biztosan, csak a nyelvcsalád, ha egy szó több rokon nyelvben is előfordul. A jövevényszavak gyakran több nyelven keresztül, vagyis több nyelv közvetítésével kerülnek be egy nyelvbe, viszont átadó nyelvként mindig a közvetlen forrást nevezzük meg; a végső forrás felderítése nem is mindig volna lehetséges. Idegen hatásra bármilyen eredetű szóhoz kapcsolódhatnak új jelentések. Például a korai német jövevényszavaknak eredeti, vagyis az átvételkor már megvolt jelentéseik mellé lépett új jelentések túlnyomórészt egy adott nyelven belül lezajlott szemantikai változások eredményeként értékelhetők. A ruszinok nyelvi kérdése mindig szorosan összefonódott a nemzeti identitás problémájával. A ruszin nyelv(ek)et mind a kelet, mind a nyugat felől érkező hatások, ezen kívül számos, az óegyházi szláv liturgikus nyelvéből származó kifejezés különbözteti meg a többi keleti szláv nyelvtől. A ruszin évszázadokon keresztül csak dialektusokban létezett, irodalmi változata nem volt. Azonban a nyelvjárások effajta keveréke körül minden időben léteztek különféle irodalmi nyelvek, melyek hosszú időre visszanyúló tradícióval és nagy tekintéllyel rendelkeztek. Mivel e nyelvjárásokon beszélők határterületen élnek, szókincsükre mindig erős hatással volt a lengyel, a szlovák és a magyar. Így például az Eperjes környéki ruszin lexika nagy része megegyezik a keleti szlovák dialektusok szókincsével; a lemkó-ruszin a lengyel nyelvjárásokkal mutat hasonlóságot; a kárpátaljai ruszinban sok az ukrán dialektusokból átvett elem; a bácsszerémi ruszin a szerb és horvát nyelvjárásokhoz áll közel. A fentebb említett irodalmi nyelvek, illetve nyelvjárások természetszerűleg nagymértékben befolyásolták az idegen eredetű elemek meghonosodását, illetve beilleszkedését a ruszinba. Előadásom témája a ruszin népnyelvű művekben található német jövevényszavak vizsgálata. A legtöbb lexikai germanizmust a szlovákiai, kárpátaljai és a bács-szerémi ruszinban találtam, kevesebbet a máramarosiban és a lemkó-ruszinban. Adaptációs képző nélküli germanizmusok pl.: куншефт: Бовташ Мошка ниґда не кривдив свойих постоянных куншефтÿв0. (Чорі 2005: 70); Вÿн быв неугодным для нього куншефтом. (Чорі 2005: 270); A куншефт honosító képző nélkül, de némi fonetikai változtatással ment át a ruszinba; lemkó-rusz. куншафт (Слимак 1983: 607); szlk. kundšaft (Majtán 1992: 161), még 15

16 szlk. kunčaft, kundšaft, kundšoft (Newerkla 2004: 377, 408, 458); k-szlk. kunšaft (Halaga 2002: 375); m. kuncsaft: vevő, vásárló (üzletben) (Balassa 1940: 461). A m. kuncsaft a TESz alapján ném. eredetű szó, jelentése: bizonyítvány (1753); vevő, rendelő, üzletfél (1798); vö. ném. Kundschaft vevők, ügyfelek összessége; ismeret, tudomás, hír, hírszerzés; tanú, tanúság, bizonyítvány; < a bizalmas szóhasználatban: > (női) vevő, ügyfél. A németből való a cseh kunčaft, kunčoft, kunšaft, kunšoft, szlk. kunčaft vevő, megrendelő is (TESz 1970: 668; ÉKSz 1978: 800); vö. Gombkötő Antal: Nyr. 37 (1908): , Giesswein Sándor: Nyr. 30 (1901): , Bálint Sándor: Nyr. 94 (1970): , P. Kovács Imre: Nyr. 112 (1988): 80 86, Mollay 1989: 250. рінгішпіль < ném. Ringelspiel körhinta, forgó : Вертівся, ги рінгішпіль. (Чорі 2002: 71); Коло рінгішпіля глотилася дітня. (Чорі 2002: 226); A címszóra csak a kárpátaljai ruszinban találtam adatot, mely ebben a formájában feltehetőleg a szlovákból vagy a magyarból került át; kárp. rusz. рінґішпіл (Керча 2007: 269); kárp. ukr. nyvj. рінґлі (Гоца 2000: 61); szlk. ringel, ringle (Newerkla 2004: 410), még szlk. ringalka (Majtán 2000: 67); k-szlk. ringelšpil/ringšpil (Halaga 2002: 849); m. ringlispíl: körhinta (Balassa 1940: 178, ÉKSz 1978: 1171). A ringlispíl (1845) ( körhinta ) baj.-osztr. jövevényszó; vö. baj.-osztr. ringelspiel, bécsi ném. rin lg spüll, ném. Ringelspiel körhinta. A ném. szó a ném. Ringel kis karika és a Spiel játék főnevek összetétele. Eredetileg olyan lovasjáték elnevezése volt, amelyben a kör alakú pályán futó lovasok egy felfüggesztett karikán dárdát hajítottak keresztül. A bizalmas nyelvhasználat szava (Zaicz 2006: 699); m. nyvj.: rîŋgëspír, ringispi, ringispil, ringispir, ringispül, ringlispir (ÚMTSz 2002: 742); vö. Erdődi József: Nyr. 97 (1973): ; vö. ringlis P. Kovács Imre: Nyr. 112 (1988): A honosító képzővel ellátott német jövevényszavak száma jóval több. Ilyen pl.: фара < ném. Pfarre plébánia, parókia : На попiвськiй садибi на фарi Я увидiв красиву жону. (Петровцій 1993: 108);..., у селі стояла дуже красна фара, а дістали до нёй шумного фараря. (Плішкова 1996: 84); Прийдеш дому, запаль фару, жеби фара згорила; тобі хиба не буде, бо то фара валальська; люди фару збудууть, а повіш, жи й тота книжка згоріла, що-сь із неї правду повідав. (Гнатюк 2001: 113); Пуд зерносклад колхоз изпользовав фару, забравши уд попа. (Чорі 2004: 189); A фара -а adaptációs suffixummal ellátott nőnemű főnévként került át a ruszinba; az ukrán és a szlovák is közvetíthette; lemkó-rusz. фара (Слимак 1983: 607); bács-szerémi rusz. фара (Сопка 1976: 30, Горбач 1969: 323); k-szlk. rusz. фара; фарьскый (Ябур Плішкова 2007: 324); RMSz фара plébánia (Csopey 1883: 414); kárp. rusz. фара (Керча 2007: 526); ukr. фара (Грінченко 1909: 375, Гринчишин 1978: 498); szlk. fara (Newerkla 2004: 170, Majtán 1991: 350); k-szlk. fara (Halaga 2002: 246); m. fára: 1. keresztyén hívek gyülekezete, egyházközség, mely egy lelkész vezetése alatt áll ; 2. lelkészi hivataltól járó jövedelem, földbirtok, mely az egyházközség lelkészi hivatalához tartozik ; 3. lelkészi lak (Ballagi 1866: 350, Balassa 1940: 198); m. nyvj. fáré: plébánia (Szinnyei 1901: 545). 16

17 бештеловати < ném. bestellen megrendel, elintéz : Запросив дÿвку у вендиглÿв на вечирю и пÿшов бештеловати (Чорі 2002: 28); Забештеловав собі луксуш на три дны. (Чорі 2004: 29); Брате, ти на сестрине весілля Гудаків замов забештелуй... (Петровцій 1993: 37); Ни забештелуєш, ни закарандачиш Тої цяткы луфту, вбысь туй ни вчадів. (Петровцій 1996: 113); A бештеловати a ném. bestellen ige töve + adaptációs -овати képzővel képzett igealak; bács-szerémi rusz. бештеловац (Сопка 1976: 27); k-szlk. rusz. бештелёвати (Ябур Плішкова 2007: 18); kárp. rusz. бештеловати (Керча 2007: 76); kárp. ukr. nyvj. бештельовати (Гоца 2000: 61); m. nyvj. (meg)bestellál (ÚMTSz 1992: 1039); vö. Abonyi 2003: 19; 2007: 376. Irodalom Гвоздяк О Морфологічна адаптація німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття. In: Голомб Л. Г. et al. (ред.) Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Випуск 5. Матеріал Міжнародної наукової конференції Українська література в загальноєвропейському контексті. Ужгород: Ужгородський Національний Університет Горбач О Лексика говiрки бачвансько-срiмських українцiв. In: Мушинка М. (ред.) Науковий збiрник музею української культури в Свиднику 3. Свидник Гоца Е Особливості функціонування лексем німецького походження в українських говірках Закарпаття. In: Голомб Л. Г. et al. (ред.) Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Ужгород: Ужгородський Національний Університет Грінченко Б. (ред.) Словарь української мови I IV. Київ: Академія Наук Української РСР. Гринчишин Д. Г., Гумецька Л. Л., Керницький І. М. (Ред.) Словник староукраїнської мови XIV XV ст. I II. Київ: Наукова Думка. Гринчишин Д. Г., Полюга Л. (Ред.) Словник української мови (XVI першої половини XVII ст.) Львів: Національна Академія Наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип якевича. Керча И Русинско-русский словарь І ІІ. // Словник русинсько-руськый І ІІ. Ужгород: ПолиПринт. Мельничук О. С. (гол. ред.) Етимологічний словник української мови. I V. Київ: Наукова Думка. Слимак В Германiзми в словниковому складi лемкiвського українського дiалекту околицi Бардiєва. In: Русинко І. (ред.) Науковий збiрник музею української культури в Свиднику 11. Свид ник Пряшiв Сопка Д Варваризми нємецкого походзеня у нашим язику. In: Творчосц. Рок II. число 2. Нови Сад

18 Фасмер М Этимологический словарь русского языка I IV. Москва: Прогресс. Ябур В., Плїшкова А., Копорова К. 2007: Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка. (Правописный і ґраматічный словник). Пряшів: Русин і Народны новинкы. *** Abonyi A Лексические германизмы в карпаторусинском литературном языке (На основе произведений И. Петровция и И. Керчи). In: Zoltán A., Jászay L. (szerk.) Studia Russica XX. Budapest: ELTE Abonyi A Лексичні германізми у Словарі русинського языка Юрія Чорія. In. Броджі Беркофф Д., Біланюк О., Винар Л. (ред.). Мовознавство книга 5: Збірник наукових статей. Матеріали VI Міжнародного конґресу україністів. Київ Донецьк: Донецький національний університет, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України Balassa J A magyar nyelv szótára I II. Budapest: Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. Ballagi M A magyar nyelv teljes szótára I II. Pest: Nap Kiadó (reprint 1998). Bálint S A szegedi népnyelv jövevényszavai. Magyar Nyelvőr 94. évf. 3. sz Bárczi G A magyar nyelv életrajza. Budapest: Gondolat Kiadó. Bárczi G., Benkő L., Berrár J A magyar nyelv története. Budapest: Tankönyvkiadó. Benkő L. (főszerk.) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára Budapest: Akadémiai Kiadó. Csopey L Rutén-magyar szótár / Русько-мадярский словарь. Budapest. Erdődi J Az osztrák-magyar nyelvi kapcsolatok történetéhez. Magyar Nyelvőr 97. évf. 2. sz Giesswein S Adalékok német jövevényszavainkhoz. Magyar Nyelvőr XXX. évf. IX. sz Gombkötő A Meghonosodott német szavak a szegedi tájszólásban. Magyar Nyelvőr XXXVII. évf. VII. füzet, Juhász J., Szőke I., O. Nagy G Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó. Hadrovics L Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest: Böhlau Verlag. Halaga O. R. (zred.) Východoslovenský slovník I II. Košice Prešov: Universum. 18

19 Horváth M Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Budapest: Akadémiai Kiadó. B. Lőrinczy É., Hosszú F Új magyar tájszótár 1 4. Budapest: Akadémiai Kiadó. Majtán M. (ved. red.) Historický slovník slovenského jazyka I V. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Mollay K A német magyar nyelvi érintkezések. In: Balázs J. (szerk.) Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest: Tankönyvkiadó Newerkla S. M Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main. P. Kovács I Német jövevényszavak a hosszúperesztegi nyelvjárásban. Magyar Nyelvőr 112. évf. 1. sz Szinnyei J Magyar tájszótár I II. Budapest: Hornyánszky Viktor Kiadása. Zaicz G. (főszerk.) Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Források Petrovaj V Rusyny. Pr ašov: Rusyn ska obroda. Гнатюк В Казка Закарпаття. Ужгород: Карпати Керча І Матяш, король Русинув. Ужгород: ПолиПринт. Керча Т Бобалькы из попрём. Ужгород. Мальцовська М Під русиньскым небом. Пряшів: PIP-ART. Петровцій І Діалектарій...Ужгород: ВВК Патент. Петровцій І Наші співанкы. Осій Берегово Ужгород: Палащукіськый Шор Чікіська Файта. Плішкова А. (ред.) Муза спід Карпат. Пряшів: Русиньска оброда. Чорі Ю Словарь русинського языка І IV. Ужгород. Чорі Ю И днись гоя й завтра гоя. Мукачево: Елара. 19

20

21 A Krúdy-művek ruszin nyelvű fordítása Bárányné Komári Erzsébet

22

23 Krúdy Gyulát Kárpátaljához szenvedélyes vonzalom fűzte. Ismervén a ruszin nép történetét, szokásait, életmódját nagy rokonszenvet érzett az ott élő ruszin nép iránt, amellyel életének több szakaszában találkozott. Érdekelte őt e nép vallása, hitvilága, nyomon követte e vallási-etnikai közösség sorsát. Többször látogatott erre vidékre, látogatásai általában hosszabb ideig tartottak. ĺgy lehetősége volt közelebbről megismerni a ruszin népet. E nép életéről szól a Havasi kürt avagy Ruszka Krajna kistükre című műve. Európa legszegényebb népéről, a magyaroroszokról, más néven: ruténekről szól ez a könyv. Hívják még ezt a népet: kisoroszoknak is, az ő nyelvükön ez ruszinnak hangzik; külföldön uher-nek (magyarnak) mondja ő magát olvassuk a bevezetésben. A ruszin népet csak pozitív jelzőkkel illeti: Szeretni senki sem tud úgy, mint ő; a legszelídebb nép ez; nem képes a gonoszságra; ez az egészséges, szegénységében boldog, egyszerűségében bámulatosan megelégedett nép egyszer még hallatni fog magáról (Krúdy 2001: 8). Ez egy kis nemzet, amely soha nem lázadt, mindig csak tűrt és hallgatott; egy kis ország, amely legszegényebb és legjámborabb Európa mappáján (uo. 9). Hosszabb időt töltve a ruszinok között Krúdynak lehetősége adódott különböző társas összejöveteleken, rendezvényeken is jelen lenni, megismerni a helyi szokásokat, amelyek néha nagyon specifikusak voltak. Krúdy feljegyzései között érdekes leírással találkozunk egy idős bácsi halotti toráról: Most végre víg lárma hangzott fel a néma éjben, a halottas ház felől. Pirosan sikoltva jöttek a női hangok, röfögve a férfi baritonok. A ház ajtaja nyitva volt. Odabent viháncoló, táncoló emberek, mintha megbolondultak volna. Szövétnek módjára lobbant fel a kacaj, nagyot bömbölt a kántor, malac módjára visongott a gyermeklány, sült, sustorgott, lángolt a jókedvnek ez a váratlan pásztortüze a halotti éjben. Odabent nagy mulatság állt a kinyújtóztatott öreg halott körül. Mintha annak a tiszteletére jött volna össze a falu apraja-nagyja, hogy jókedvűen elbúcsúztassák az öreg gazdát az árnyékvilágból (Krúdy 2001: 26). Valamennyien táncolni kezdtek az öreg körül. Karéjban, visítva, dobogva, szinte megvadulva folyik a tánc (uo. 27). A ruszin nép életét bemutató ilyen és hasonló érdekes részletek indokolták, hogy a XX. század elején keletkezett Krúdy-feljegyzések és írások elérhetők legyenek a ruszin anyanyelvű olvasó számára Kárpátalján. Igor Kercsa ruszin műfordító, lexikográfus, nyelvtaníró vállalkozott erre a nemes feladatra. A 2001-ben Miskolcon a Felső-Magyarország Kiadó gondozásában megjelent könyv 1919 és 1995 között kiadott Krúdy-művekből közöl válogatást. A leghíresebb elbeszélések így immár ruszinul is olvashatók: A cirkuszkirály, A lőcsei kakas, Magyarország aranykertje, Magyar tükör, A törpe trombitás, Szindbád. A ruszin nyelvű fordítás előszavában Igor Kercsa megjegyzi, hogy Krúdy jól ismerte a ruszin irodalmat, amelyet nagyra értékelt. Részben ennek köszönhetően a fordító nem az ukrán irodalmi nyelvre való fordítást választotta, hanem egy olyan nyelvváltozatot, amely Kárpátalja keleti szláv népének nyelvi képét tükrözi. Hagyományőr- 23

24 zőként folytatta a XVI. században a mai Kárpátalja területén keletkezett kárpátaljai Nyagovai Posztilla ismeretlen írójának tradícióját, aki igen következetesen használja a nép nyelvét (Dezső 1989: 13), az akkor még jobbára általános elterjedésű úgynevezett máramarosi u-zó nyelvjárást (Mokány 1965: ). Kercsa Igor ruszin nyelvű fordítása lehetőséget biztosít arra, hogy a kárpátaljai hegyvidéki olvasó egy magyar vándor feljegyzései alapján felidézhesse ősei életét, hagyományait, hitvilágát a számukra érthető és lelkükhöz közel álló nyelvváltozaton. A ruszin nyelvű fordítás hűen tükrözi a nemzetek együttélésének eredményét (Kárpátalja többnyelvű régió, vö. 1. táblázat), ennek következtében az interlingvisztikában megfogalmazott nyelvi kontaktusok gyakorlatilag minden típusa érvényesül Kárpátalja multilingvális területén. Az egyik legmélyrehatóbb kapcsolata a magyaroknak a kárpátaljai keleti szlávokkal volt (korábban kisoroszoknak, ruténeknek, rusznyákoknak, uhroruszoknak, azaz magyaroroszoknak, manapság ukránoknak, kárpátukránoknak, kárpátaljai ukránoknak, ruszinoknak nevezik őket és önmagukat). Ez a kapcsolat ma is élő, hiszen több évszázadon át egy államrendszerben éltek (vö. Pan kevyč 1938: 25 26; Bonkáló 1940: 7 37), és jelentős részük ugyanahhoz az egyházhoz tartozott és tartozik ma is. Lélekszám Százalékarány a megye Nemzetiség lakosságán belül Ukránok ,4 80,5 Magyarok ,5 12,1 Románok ,4 2,6 Oroszok ,0 2,5 Cigányok ,0 1,1 Szlovákok ,6 0,5 Németek ,3 0,3 Beloruszok ,2 0,1 Egyebek ,6 0,4 Össznépesség ,0 100,0 1. táblázat. A népesebb nemzetiségek lélekszáma és aránya Kárpátalján az 1989-es és a 2001-es népszámlálás adatai alapján. (Forrás: Molnár Molnár D. 2005: 20). 24

25 Kárpátalja területén elsősorban a permanens és marginális nyelvi kapcsolatok érvényesülnek a ruszin és a magyar nyelv tekintetében. A permanens nyelvi kontaktusok abban nyilvánulnak meg, hogy a két nyelv között tartós, szoros kapcsolatok alakulnak ki a nyelvi közösségek huzamosabb idejű, intenzív érintkezése során. A marginális érintkezések jellemző vonása, hogy a szomszédos területen élő nyelvi közösségek érintkezése következtében alakulnak ki (vö. Rot 2002: 28). A magyar ruszin nyelvi interferencia erős nyomokat hagyott mindkét nyelv szókincsében. Figyelembe véve a magyar etnikai területtel szomszédos szláv nyelvjárásokat, kétségtelen, hogy a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokban a magyar jövevényszavak találhatók talán a legmagasabb számban mind mennyiségben, mind időbeli jelenlétüket illetően, sőt mondattani és frazeológiai hungarizmusok is itt terjedtek el a leginkább (vö. Bonkáló 1934: 43; Baleczky 1961: 248; Оros 1963: 52). Hu n g a r i z m u s n a k tekintjük azt a szót, amely közvetlenül vagy közvetve a magyar nyelvből/nyelvjárásokból került a kárpátaljai ruszin nyelvjárásokba s onnan a népnyelvű irodalomba függetlenül attól, hogy a magyarban végső fokon milyen eredetű. A ruszin nyelvű fordításban 112 hungarizmust adatoltunk. Egy részük közvetlen magyar kölcsönzés, másik részük esetében a magyar nyelv közvetítő szerepet töltött be. A vizsgált anyag hungarizmusállományának fogalomkörei érdekes képet mutatnak a magyar ruszin nyelvi kapcsolatok használati szférájáról. A legtöbb szó az életvitel szókincséhez tartozik. Ez azt bizonyítja, hogy a magyar és az ukrán nép elsősorban a hétköznapi élet területén volt kapcsolatban egymással. ĺme néhány példa, amelyben Krúdy magyar szövegében és a ruszin nyelvű fordításban ugyanaz a magyar szó található: боґрийда < m. bokréta (ukr. irod. букет): Хлопы носят калапы из журавлїм пером, из боґрийдов, ціфрованый уёш, ногабицї из чорного сукна, блискачі ґомбічкы, ранцовані чіжмы. КІ 50. < A férfiak darutollas, bokrétás kalapot viselnek, cifra ujjast, fekete posztót, fényes pitykét, ráncos csizmát. KD 38; капура < m. kapu (ukr. irod. ворота): Стріхы хыж погорбили ся пуд ёго тирьхом, капуры пуд ним погребены. КІ 106. < A háztetők meggörnyednek súlya alatt, a kapuk eltemetkeznek. KD 115; леґінь < m. legény (ukr. irod. юнак): Ги даякый леґінь-пруйдисвіт, котрый дячно зайде у кажду корчму, у кажду селянську хыжу КІ 23. < Egy jókedvű vándorlegény ő, aki szívesen megáll minden vendégfogadó, minden parasztház mellett... KD 16; кешервешный < m. keserves (ukr. irod. бідолашний): жебы тїло не мало потребу на минутну кешервешну силу алкоголу. КІ 27. <... hogy ne legyen szüksége testének az alkohol pillanatnyi, keserves kamatú erejére. KD 20. A magyar nyelvből kerültek át és honosodtak meg a ruszinban a szakmák megnevezései, amelyek közül néhány már archaizmussá vált: кантор < m. kántor (ukr. irod. дяк): Душпастырь тай кантор-дяк туй єдинствені культурникы. КІ 25 < Az egyszerű kultúra hősei itt a lelkipásztorok s tanítómesterek. KD 18; кочіш < m. kocsis (ukr. irod. водій):... кочіш лем помоливши ся жене кочію из удчаяныма рутниками. КІ 94. < imádkozva hajt a kocsis az elszánt 25

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

ABONYI ANDRE TÍMEA Nyíregyházi Fıiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. abonyia@nyf.hu

ABONYI ANDRE TÍMEA Nyíregyházi Fıiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. abonyia@nyf.hu Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 5-20. ÖLTÖZKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS LEXIKAI GERMANIZMUSOK RUSZIN NÉPNYELVŐ KIADVÁNYOKBAN ABONYI ANDRE TÍMEA Nyíregyházi Fıiskola,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról

Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról 2009 EGYÜTT Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról 1. A 21. században alapkövetelménynek tekinthető egynél több nyelv ismerete. Az Európai Unió ajánlásaiban például az szerepel, hogy a felnőtt

Részletesebben

Mokány Sándor a magyar ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója Mokány Sándor emlékének

Mokány Sándor a magyar ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója Mokány Sándor emlékének Bárány Erzsébet Mokány Sándor a magyar ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója Mokány Sándor emlékének Mokány Sándor (1932 2010) ukrán és magyar nyelvész, dialektológus, etimológus, a magyar szláv és a magyar

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Tananyagok = Feladatsorok Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Hogyan készült? a. kérdőívek b. előkészítés, NAT c. tananyagvázlatok d. konzultációk e. tesztelés f. véglegesítés külön-külön

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE. Modern Filológiai Intézet - Angol Nyelv és Kultúra Csoport

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE. Modern Filológiai Intézet - Angol Nyelv és Kultúra Csoport BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Modern Filológiai Intézet - Angol Nyelv és Kultúra Csoport Időpont: 2009. november 10. 15 órától Helye: B. épület 105 tanácsterem Egy-egy előadás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA nyitott előadások az ELTE BTK-n (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2016/2017. őszi félév 2016. október 10., hétfő 18.00 Digitális bölcsészet szövegen innen és túl I.

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA SZABADKA MAGYARKANIZSA ZENTA ZOMBOR ÚJVIDÉK 2015. OKTÓBER 12 21. SZABADKA OKTÓBER 12., LIFKA SÁNDOR ART MOZI 12.00 óra LIFKA SÁNDOR MELLSZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA 19.00 óra

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja A Kossuth Kiadói Csoport tagja ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010 1 2 KÁNTOR LAJOS Barátom a malomban SINKÓ ERVIN Optimisták Négykezes Csiki Lászlóval 316 oldal, kartonált; ára: 2590 Ft ISBN 978-963-99960-4-5 Volt egyszer

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK Mészáros Ágnes Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete II. rész. A járulékok és a pénzbeni juttatások összegének megállapítását kifejező szakszókincs kialakulása A PÉNZBENI

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének a Tiszavasvári Települési Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Tiszavasvári Város

Részletesebben

A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról

A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról Tendenciák, kérdőjelek, dilemmák Dr. Fórika László, AJBH A nemzetiségi oktatás, mint létkérdés? Egynyelvűség: elvész az anyanyelv identitásképző és megtartó hatása

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben