MUNKÁLTATÓI HÍRLEVÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKÁLTATÓI HÍRLEVÉL"

Átírás

1 1. Jelen projekt a és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány támogatásával valósul meg. Mit érdemes tudni a munkahely? elismerés bevezetésének célja az álláskeresô fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása volt. A koncepciót a Salva Vita Alapítvány dolgozta ki az Egyesült Királyságban immár 19 éve sikeresen mûködô Positive about disability minôsítés tapasztalatainak beépítésével. Az elismerést a, az American Chamber of Commerce in Hungary, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva Vita Alapítvány közösen adja a pályázati feltételeket sikeresen teljesítô munkáltatóknak. Az elismerés megszerzését követôen a munkáltató jogosulttá válik a munkahely logó használatára. Bármely munkáltató pályázhat a Fogyatékosságbarát munkahely elismerésre. Az elismerést azok a munkáltatók kaphatják meg, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat. Ebbe beletartozhat pl. a szervezet vezetôinek, munkatársainak felkészítése a fogyatékos emberek befogadására, az akadálymentesítés fejlesztése, a fogyatékos dolgozókkal kapcsolatos irányelvek meghatározása stb. logó mely használható pl. álláshirdetéseken, honlapokon - azt üzeni a fogyatékos álláskeresôknek, hogy a munkáltató örömmel fogadja jelentkezésüket, és elkötelezett a fogyatékos emberek foglalkoztatása iránt. Mely cégek kapták meg eddig a munkahely elismerést? Hazánkban eddig 18 munkáltató teljesítette sikeresen a munkahely elismerés pályázati feltételeit. A évi díjazottak között volt az Auchan Magyarország Kft., a baumax Magyarország Kereskedelmi Zrt., az Esélyt a hátrányos helyzetû embereknek Alapítvány, a Hotel Panda Kft., a Johnson Controls Mezôlak Kft., a Macher Gépészeti és Elektronikai Kft., a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. és a SZRT- SERVICE Üzemeltetô és Oktatási Kft.

2 2. A évi díjazottak: Budapest XVIII. Kerület Pestszentlôrinc Pestszentimre Önkormányzata, az ugyancsak XVIII. kerületi Bababirodalom Bölcsôde és Szolgáltató Központ, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., az IBM Magyarország, az Interplán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft., a Provident Pénzügyi Zrt., a Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tesco- Global Áruházak Zrt. A évi díjazottak március 1-jén a Magyar Tudományos Akadémián szervezett díjátadó rendezvényen vették át az elismerést. Az idei díjazottak így nyilatkoztak az elis - merésrôl: A mi szakterületünk a szociális szférához tartozik. Nem egy, különbözô fogyatékossággal élô gyermeket gondozunk-nevelünk. Tulajdonképpen természetes volt, hogy lehetôséget adjunk fogyatékos embereknek a munkára, hiszen bátran mondhatom, hogy a képességeiknek megfelelô feladatot tökéletesen és lelkiismeretesen elvégzik. elismeréssel az a célunk, hogy bizonyítsuk: a fogyatékossággal élô társaink nem kevesebbek, mint mi, ép emberek. Nekünk is van tanulnivalónk az elfogadás, befogadás terén, de mi vagyunk a példa arra, hogy ez nem megvalósíthatatlan ban a Salva Vita Alapítvánnyal közösen kezdtünk el dolgozni azon, hogy éttermeinkben lehetôséget biztosítsunk fogyatékos embereknek, akiknek nem könnyû elhelyezkedniük a nyílt munkaerôpiacon. Törekvésünk sikeres, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy franchise-partnereinkkel együtt több mint 100 különbözô fogyatékossággal élô munkatársa van a McDonald s-nak Magyarországon. Azért jelentkeztünk a munkahely elismerésre, mert szerettünk volna visszacsatolást kapni a megváltozott munkaképességû munkatársak foglalkoztatására irányuló gyakorlatunkról. Társadalmi felelôsségvállalásunk részét képezi munkáltatói gyakorlatunk is, amelynek fontos láncszeme a megváltozott munkaképességû munka- Marton Attiláné Andrea, Bababirodalom Bölcsôde és Szolgáltató Központ, szakmai vezetô Gáspár Ferenc, McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft., HR-igazgató

3 3. társak foglalkoztatása. Jó érzés, hogy lehetôséget biztosíthatunk a fogyatékos embereknek is, és nagyon odafigyelünk arra, hogy olyan munkakörökben biztosítsunk nekik munkát, amelyben értékes csapattagjai lehetnek a McDonald s-nak. A pályázat ezen túl lehetôséget biztosított arra, hogy feltérképezzük, hogy miben rejlik még fejlôdési lehetôség, olyan terület, amelyben más vállalatok nálunk elôrébb járnak. Dadányiné Tóth Andrea, XVIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, esély egyenlôségi referens Hivatalunk egyre több esetben szembesül a fogyatékos emberek elhelyezkedési és megélhetési nehézségével. Tapasztalataink szerint nagyon sok munkáltató fél a fogyatékos munkatársak foglalkoztatásával járó nehézségektôl. Úgy érzékeltük, hogy a kerületünkben mûködô intézményeink is hasonló helyzetben vannak. Azt gondoljuk, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatásával járó nehézségek ellensúlyozásaképp nagyon fontos, hogy a munkáltatók megismerjék azokat az elônyöket is, melyeket a megváltozott munkaképességû munkatársak biztosítanak. A Salva Vita Alapítvány által kidolgozott rehabilitációt elôsegítô program segítségével intézményeink vezetôi felismerhették a fogyatékkal élôk alkalmazásával járó elônyöket, és segítséget kaptak a nehézségek leküzdésében is. Jelenleg számos intézményünkben foglalkoztatunk megváltozott munkaképességû munkatársakat. Továbbra is szeretnénk erôsíteni a munkáltatók pozitív hozzáállását, és arra ösztönözni ôket, hogy a jelenlegi, minden szempontból nehéz gazdasági környezetben is nyitottak legyenek a sokszínû foglalkoztatásra. A Provident Pénzügyi Zrt. jelenleg is közel 200 megváltozott munkaképességû kollégát foglalkoztat. Elköteleztük magunkat az egyenlô Szirmák Botond, Provident Pénzügyi Zrt., vezérigazgató bánásmód elvének alkalmazása, valamint a fogyatékkal élô munkavállalók számának folyamatos bôvítése mellett. Kiemelten fontosnak tartjuk, és munkahelyi sokszínûségi szabályzatunkba is foglaltuk azt az alapelvet, mely szerint egyetlen munkavállalónk sem részesülhet a többiektôl eltérô, kedvezôtlenebb bánásmódban azért, mert fogyatékos. Humánerôforrásszakembereink rendszeresen részt vesznek különbözô szakmai konferenciákon és a megváltozott munkaképességûeknek szervezett állásbörzéken. A Provident belsô és külsô toborzási csatornáin kiemelten kezeljük a fogyatékkal élôk számára felkínált lehetôségeket, a Hozz egy barátot elnevezésû belsô ajánlási programunkban pedig jelenlegi munkatársaink ajánlhatják megváltozott munkaképességû ismerôseiket, rokonaikat a meghirdetett pozíciókra. Az újonnan belépôkre már a próbaidô alatt is igyekszünk maximálisan odafigyelni, kollégáik és közvetlen felettesük személyre szabottan segítik ôket a betanulás idôszakában. Szeretnénk, hogy törekvéseinkrôl nemcsak a kollégák, hanem a széles nyilvánosság is értesüljön. Mindezt azért, hogy a munkát keresô megváltozott munkaképességû emberekhez is eljusson az információ, hogy nálunk, a Providentnél, befogadó munkahelyre találnak. Vállalatunk a jövôben is törekszik azon elvek és gyakorlatok fejlesztésére, amelyek révén kiérdemeltük a munkahely címet. Terveink között szerepel külsô tanácsadó, mentor alkalmazása is, aki vezetôinket segíti majd a megváltozott munkaképességû kollégák hosszú távú foglalkoztatását, valamint képzését érintô kérdésekben. Minden szakmai fórumon igyekszünk megosztani tapasztalatainkat partnereinkkel és bízunk benne, hogy az ügy iránti elkötelezettséget egyre több és több magyar vállalat érzi majd magáénak.

4 4. A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. számára a megváltozott munkaképességû és fogyatékossággal élô emberek foglalkoztatása alapító okiratában rögzített legfôbb cél, melynek elérése érdekében szervezzük és végezzük tevékenységeinket. Különbözô szolgáltatások (pl. humán és munkaerô-piaci tanácsadás, jogi tanácsadás) térítésmentes biztosításával nemcsak magára a foglalkoztatásra fordítunk figyelmet, hanem a munkavállalók személyes problémáinak megoldásában való segítségnyújtásra is. Hársvölgyi Tamás, Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft., cégvezetô Fontosnak tartottuk a munkahely elismerés pályázatra való jelentkezést, mert úgy gondoljuk, hogy ennek elnyerésével egy szakértô szervezet is elismeri a fogyatékos emberek foglalkoztatása érdekében tett erôfeszítéseinket, eredményeinket. Az elismerés azért is fontos számunkra, mert a logó használatával honlapunk felkeresésével de már egy egyszerû levélbôl is bárki számára egyértelmûvé válik a fogyatékos emberek foglalkoztatása iránti elkötelezettségünk. Az IBM magyarországi cégcsoportja több ezer embert foglalkoztat üzleti tanácsadási, üzleti szolgáltatási, mérnöki, szoftver- és hardverszakértôi, értékesítôi, gyártási területeken. Sikerességünk alapja deklaráltan az ember, a munkatárs, a csapattag, aki tudásával, tapasztalatával, egész személyiségével képviseli vállalati értékeinket. Egyedülállóan komplex HR-rendszerünkkel támogatjuk a fogyatékossággal élô vagy megváltozott munkaképességû emberek integrációját a közösségünkbe saját szakértôi csoporttal, belsô támogatási eljárások kialakításával. De nemcsak saját kollégáinkat támogatjuk, hanem a fogyatékkal élô fiatal generáció képzését is, ahol az IBM akadémiai partnerség program keretében együttmûködünk felsôoktatási intézményekkel. A közös munka célja a fogyatékossággal élô hallgatók számára biztosítani idegen nyelvek akadálymentes elsajátítását, ezáltal javítva munkaerô-piaci versenyképességüket és elhelyezkedési esélyeiket. Kutatásokat végzünk szakértôi szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, kormányszervekkel annak vizsgálatára, hogyan lehet megtalálni, a reintegrációban támogatni azokat az embereket, akik szeretnének egy megértô és fôképpen egy felkészült munkahelyen dolgozni az információtechnológia világában. Hisszük azt, hogy a munkahely elismeréssel és logójának használatával mind több fogyatékkal élô és megváltozott munkaképességû ember bátran és önbizalommal lép kapcsolatba velünk, hogy az IBM értékeit együtt tovább növeljük. Köszönjük az elismerést, nagy megtiszteltetés az IBM számára! Szeretnénk, ha sok magyarországi cég felismerné a problémát, és csatlakozna ehhez a nagyszerû kezdeményezéshez. Fekete Aranka, IBM, wellbeing specialist Miért érdemes használni a Fogyatékosságbarát munkahely logót? 2012 márciusában a Salva Vita Alapítvány hatásvizsgálatot végzett a 2010-ben Fogyatékosságbarát munkahely elismerésben részesült munkáltatók körében, mely a logóhasználat eddigi

5 ze t Er ôf al or apít rás z vány S Minisztér e öv ium Ke res kedelmi Kam ar a ts 5. ik m i ta ai ég a vi r lv Ne a sa Kiv álóságért Kh e. Fogya t mu é n ság-barát s ko ahely k m a e eredményeit, hatásait mérte fel. A kiküldött on-line kérdôívet a 9 nyertes szervezet közül 7 töltötte ki, így az eredmények a teljesség igénye nélkül az ô válaszaikat tükrözik. A díjazottak a munkahely logót leginkább honlapjukon, a belsô kommunikáció során, ügyfelek által látogatott épületek felületén, valamint álláshirdetéseken használják. A szervezeteket leginkább a társadalmi fele lôsségvállalás, a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának bôvítési szándéka, a munkáltatói image javítása, valamint a rehabilitációs hozzájárulás befizetésének csökkentése motiválta arra, hogy pályázzanak a munkahely elismerésre. Hol használják a munkahely logót? Mi motiválta önöket arra, hogy pályázzanak a munkahely elismerésére? A szervezet honlapján (23,9%) Álláshirdetéseken (14,3%) Kiadványokon (4,8%) Közleményeken (4,8%) Levélpapíron (9,6%) A fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának pozitív tapasztalatai (8,7%) Belsô kommunikáció során (23,9%) A fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának bôvítési szándéka (21,8%) Ügyfelek által látogatott épületek felületén (19,1%) A szervezet társadalmi felelôsségvállalása (26,1%) Egyéb (0%) A munkáltatói image javítása (21,8%) Rehabilitációs hozzájárulás befizetésének csökkentése (17,4%) Személyes érintettség (4,4%) Egyéb (0%) logó hasz nálatának legfôbb célja a társadalmi felelôsségvállalási tevékenységrôl való híradás, fogyatékossággal élô munkavállalók toborzása, saját munkavállalók érzékenyítése, illetve a fogyatékos dolgozók megítélésének javítása (azaz a társadalmi szemléletformálás).

6 6. Milyen céllal használják a Fogyatékosságbarát munkahely logót? A válaszadók 42,9%-a kapott elismerést ügyfeleitôl/vevôitôl az elismeréshez kapcsolódóan. 28,6%-uknál az üzleti partnereik korrekt és megbízható szolgáltatásként ítélték meg tevékenységüket az elismerésnek köszönhetôen. A válaszadók 71,7%-ának volt médiamegkeresése (nyomtatott és on-line újságcikkek, rádióriportok, tv-mûsorok, hírlevél, konferenciák) az elismeréshez kapcsolódóan. A fogyatékossággal élô munkavállalók toborzása (22,8%) Saját munkavállalók érzékenyítése (22,8%) Társadalmi felelôsségvállalási tevékenységrôl híradás (31,9%) A fogyatékos dolgozók megítélésének javítása (társadalmi szemléletformálás) (22,8%) Egyéb (0%) ek 57,1%-a azt a visszajelzést kapta a fogyatékos álláskeresôktôl, hogy az értesülve bátrabban keresik meg a szervezetet a foglalkoztatás és a nagyobb elfogadás reményében. A szervezetek ugyanilyen arányban 57,1%- ban kaptak visszajelzést a fogyatékos munkavállalóiktól is az elismeréshez kapcsolódóan: ôk is örömmel fogadták, hogy a szervezet aktívan közremûködik a megváltozott munkaképességûek helyzetének javításában. A nem fogyatékos munkavállalók még nagyobb mértékben 71,4%-ban adtak pozitív visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a vállalat felelôsséget vállal a fogyatékos munkavállalók integrációjában. Többségük (71,4%-uk) úgy érzékeli, hogy nôtt a szervezethez pályázó fogyatékos álláskeresôk száma a logó bevezetése óta: több fogyatékos jelentkezô van, akik tudatosan választják a szervezetet. A válaszadók több mint fele (57,1%) nagy mértékben elégedett azokkal a fogyatékosügyi fejlesztésekkel (rövid és középtávú célkitûzések teljesítésével), amelyek ez elismerésnek köszönhetôen idáig megtörténtek. A pozitív visszajelzések és a tapasztalatok alapján a kitöltôk 85,7%-a tervezi, hogy meghosszabbítja a munkahely logó használatát. (Az az egy szervezet, amelyik ezt nem tervezi, azzal indokolta válaszát, hogy forráshiány miatt nem tudnak jelentôsebb fejlesztéseket tervezni és megvalósítani.) A válaszadók túlnyomó többsége (85,7%) öszszességében jó -ra (4 fokú skálán 3-as fokozat) értékeli a munkahely logó használatának eredményességét. Az egyik legbeszédesebb eredmény, hogy a válaszadók 100%-a ajánlaná más munkáltatóknak, hogy pályázzanak az elismerésre. Mindezek az elônyök kizárólag a Fogyatékosságbarát munkahely logó használatából származnak, a díjátadó óta eltelt mindössze 15 hónap távlatából.

7 7. A fogyatékos személyek foglalkoztatása azonban számos további anyagi és emberi elônnyel is jár a munkáltatók számára. Anyagi elônyt jelent, hogy a fogyatékos munkavállalók megfelelô létszámú foglakoztatása mentesíti a vállalatot a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól tôl a rehabilitációs kártya igénybevételével járulékkedvezményben is részesülnek a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók. A nemzetközi és a hazai kutatási eredmények azt mutatják, hogy a fogyatékos munkavállalók megbízhatósága és termelékenysége nem marad el a többi kollégáétól. A mindennapi életben sok fogyatékos ember jó problémamegoldó készségeket fejleszt ki, melyek hasznosak lehetnek a munkahelyen. Motiváltságukat bizonyítja, hogy élen járnak a ledolgozott munkanapok számában, és hosszabb ideig állnak alkalmazásban, lojálisak a vállalathoz. Foglalkoztatásuk által a munkahelyi légkör, a munkamorál, sôt a többi dolgozó cég iránti elkötelezôdése is javul. Pozitívabb lesz a cég imázsa, külsô-belsô megítélése. Sokuknak nincs szüksége akadálymentesítésre, de ha van is, akkor az akadálymentesítésbôl mindenki profitál. ek hatékonyabbá teszik vállalkozásukat, csökkentik költségeiket és emelik szolgáltatásaik színvonalát. Hogyan pályázhat a Fogyatékosságbarát munkahely elismerésre? Ha mindezen információk alapján az Önök szervezete logó-használóvá kíván válni, akkor elsô lépésként töltse ki a Salva Vita Alapítvány honlapján (www.salvavita.hu) megtalálható jelentkezési lapot. A jelentkezési lapon szükséges meghatározniuk azokat a rövid távú (3 hónapon belül megvalósítandó) és középtávú (2 éven belül megvalósítandó) fejlesztéseket, melyeket a fogyatékos személyek toborzása, foglalkoztatása, megtartása érdekében terveznek. A rövid távú fejlesztések megvalósulását 3 hónap elteltével szakértôk ellenôrzik. Sikeres teljesítés esetén a szervezetet elôterjesztik a munkahely elismerés megszerzésére. Az elismerés odaítélésérôl a díj adományozóiból álló akkreditációs bizottság dönt. Az elismerés megszerzését egy oklevél igazolja. A logó 2 évig használható. Használata a középtávú fejlesztések igazolását követôen további 2 évre, többször is meghosszabbítható. KERESSÜK EGYMÁST! Az Önök szervezetét is várjuk a pályázók között!

A fogyatékossággal élő személyek munkakörülményei az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1

A fogyatékossággal élő személyek munkakörülményei az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 Kozicz Ágnes Ottrok Viktória DOKUMENTUM A fogyatékossággal élő személyek munkakörülményei az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 Az eljárás megindítása A 2012. évben indított A Munka Méltósága című munkajogi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben