Salva Vita Alapítvány. A Salva Vita Alapítvány mukáltatói hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salva Vita Alapítvány. A Salva Vita Alapítvány mukáltatói hírlevele"

Átírás

1 A Salva Vita Alapítvány mukáltatói hírlevele 2008/3 Jó szomszéd és felelôs munkáltató A Salva Vita Alapítvány Munkáltatói Fórumának június 24-i rendezvénye a Tesco Év Támogatottja 2007 programjának tapasztalatairól számolt be, bemutatva a vállalati társadalmi felelôsségvállalás egyik példaértékû hazai gyakorlatát. A rendezvény lehetôséget teremtett arra, hogy a Fortuna szálloda- és étteremhajón munkáltatók, szakemberek és értelmi sérült gyakornokok egy felejthetetlen napot töltsenek együtt, ezzel is támogatva a fogyatékos emberek integrált munkavállalását. A Salva Vita Alapítvány bemutatkozását követôen a résztvevô munkáltatók élmény-alapon, a Drámatréning Qt. Kft. drámapedagógusainak segítségével hangolódtak rá a fogyatékos emberek munkavállalásának problematikájára. Ezt követôen Hackl Mónika, a Tesco külsô kommunikációs vezetôje számolt be a 22 ezer fôt foglalkoztató hipermarket-hálózat ún. közösségi tervérôl, melynek részét képezi a környezetvédelem ( zöld áruházak létrehozása az energiatakarékosság érdekében, lebomló, illetve cserélhetô bevásárlószatyrok stb.), az egészséges életmód terjesztése, az etikus kereskedelem, valamint a helyi közösségek támogatása. A Tesco nemcsak jó szomszéd, de felelôs munkáltató is kíván lenni, ezért két éve együttmûködik a Salva Vita Alapítvánnyal az értelmi sérült álláskeresôk foglalkoztatásának területén. Hackl Mónika kiemelte, hogy nagyon pozitív tapasztalataik vannak a fogyatékos munkavállalók szorgalmával, megbízhatóságával, motiváltságával kapcsolatban, emellett a társadalmi szemléletformálás hatékony eszközének tartják azt, hogy a sérült munkavállalók integráltan dolgoznak, és nap mint nap találkoznak a vásárlókkal. A Tesco az Év Támogatottja programja keretében évek óta finanszíroz egy-egy hátrányos helyzetû embereket támogató, országos szintû programot. A tavalyi évben a Salva Vita Alapítvány inaktív, fiatal felnôtt értelmi sérült személyek számára kidolgozott Munkahelyi Gyakorlat programja lett a pályázat nyertese. Ez egy olyan munkavállalásra felkészítô képzés, amely az egyén képességeihez és szükségleteihez alkalmazkodva elsôsorban a gyakorlati elemekre, a praktikus ismeretekre koncentrál. A projekt keretében az alapítvány képzéseket és tájékoztató rendezvényeket tartott, ismertetô kiadványt és népszerûsítô filmet készített, továbbá öt szervezetnek segített a képzési program helyi szintû megvalósításában. Mintegy 25 munkahely fogadta a gyakorlatot országszerte, a résztvevô gyakornokok száma 45 fô volt. Közülük öt személy már elhelyezkedett a nyílt munkaerô-piacon. A rendezvény résztvevôi a gyakornokok és munkáltatók beszámolói alapján bepillantást nyerhettek a projekt megvalósításának részleteibe is. A délután folyamán a munkáltatói program A munkahelyi diszkrimináció felismerése és kezelése címû tréninggel folytatódott, melynek tematikáját ezúttal az értelmi sérült álláskeresôk elôadása színesítette. A gyakornokoknak Hackl Mónika adta át a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt. A rendezvény zárásaként egy közös hajókiránduláson vehettek részt a rendhagyó találkozó résztvevôi. A rendezvény médiatámogatója a HR Portál volt, és az MR1, valamint a Civil Rádió is tudósított róla.

2 A munkahelyi sokszínûség ereje meghívó Munkáltatói Fórumra A Salva Vita Alapítvány tisztelettel meghívja az érdeklôdô munkáltatókat Munkáltatói Fóruma következô rendezvényére, amely munkareggeli keretében, szeptember 16-án 9.30 órai kezdettel, a Deák Palotában (Bp. V. Deák Ferenc u. 15. I. em.) kerül megrendezésre! (Érkezés 9.00 és 9.30 között, a program várhatóan ig tart.) Alapítványunk fogyatékos emberek nyílt munkaerôpiacon való elhelyezkedését támogatja annak érdekében, hogy hozzájáruljon társadalmi esélyegyenlôségük és integrációjuk megvalósításához. Rendszeres Munkáltatói Fórumainkat azzal a céllal szervezzük, hogy a munkáltatók figyelmét felhívjuk a fogyatékos személyek foglalkoztatására, információkat nyújtsunk a fogyatékosság kérdésének magabiztos kezeléséhez, és bemutassuk a legjobb hazai gyakorlatokat ezen a területen. Rendezvényeink lehetôséget biztosítanak a témával kapcsolatos eszmecserére, a tapasztalatok megosztására is. A rendezvény résztvevôi elôadásokat hallhatnak a társadalmi felelôsségvállalásban élenjáró cégek (Magyar Posta, IBM stb.) esélyegyenlôségi programjairól, megtekinthetnek egy kisfilmet a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának tapasztalatairól, és esettanulmányokon keresztül bepillantást nyerhetnek a fogyatékos személyek foglalkoztatásának tapsztalataiba. A találkozóra elsôsorban nagyvállalatok HR, kommunikációs és CSR vezetôit várjuk, valamint a média képviselôit várjuk. A terem befogadóképessége korlátozott, ezért a jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy jelentkezésüket Csányi Zsuzsanna munkáltatói programvezetônek írásban küldjék, a címre. A rendezvény média támogatója:

3 Támogatások fogyatékos és megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához A fogyatékos és megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának elôsegítésére többféle munkaerô-piaci támogatás igényelhetô. Ezek egy része tartósan kapható, másik része viszont a foglalkoztatás kritikus stádiumaihoz kapcsolódik. A tartós támogatások közé tartozik a rehabilitációs foglalkoztatást elôsegítô bértámogatás, mely megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásának elôsegítésére, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelô munkavégzés feltételeinek biztosítására, a nyílt munkaerôpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztésére, valamint az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítésére nyújtható. A támogatás mértékét két változó határozza meg. Egyrészt a támogatás havi összege a munkavállaló által ellátott munkakörtôl és a munkavállaló képzettségétôl függôen legfeljebb a KSH által meghatározott két évvel korábbi éves bruttó átlagkereset havi összegének 60%-120%-áig terjedhet. Másrészt a munkavállaló egészségkárosodásától, illetve fogyatékosságától függôen a munkavállaló járulékokkal növelt munkabérének %-a igényelhetô. A támogatás a munkaképesség-változás idôtartamára, de legfeljebb 36 hónapra többször meghosszabbítva ismételten is nyújtható. A legalább 67%-ban megváltozott munkaképességû vagy fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása esetén munkahelyi segítô személy foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás is igényelhetô. A csoportos, illetôleg egyéni segítésre fordított idôre jutó munkabér és járulékainak együttes összege állapítható meg bértámogatásként, legfeljebb 36 hónapos idôtartamra. A támogatás összege korlátozott (havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelôzô második év KSH által közzétett nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 1/12 részének 80%-át). A hátrányos helyzetû személyek foglalkoztatásának kritikus stádiumaihoz kapcsolódik a munkába lépést és a munkahely megtartást elôsegítô bértámogatás, mely a következô támogatási formákat foglalja magába: a foglalkoztatás bôvítését szolgáló bértámogatás hátrányos helyzetû álláskeresô foglalkoztatása esetén; befogadó munkahely kialakítása, illetve rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatása; munkába helyezéshez nyújtható bértámogatás; a munkahelymegtartó képzés támogatása; a foglalkoztatás bôvítését szolgáló bértámogatás hátrányos helyzetû munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén; munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás.

4 E kedvezmények nem járnak alanyi jogon, a feltételek fennállása esetén a regionális munkaügyi központ mérlegelési jogkörében eljárva dönt a támogatás mértékérôl és feltételeirôl, melyeket a támogatott munkáltatóval kötendô hatósági szerzôdésben rögzítenek. Az elôbbiekben felsorolt kedvezményeket kizárólag az akkreditációs eljáráson minôsített munkáltatók vehetik igénybe. Az akkreditációra azért van szükség, hogy egyértelmûek legyenek a foglalkozási rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos elvárások, valamint azok a személyi és tárgyi feltételek, magatartási szabályok, melyeket az állam a munkavégzéshez nyújtott támogatás fejében elvár. Az akkreditációt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal végzi a 176/2005 (IX.2.) Korm. rendelet és a 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet alapján. Az akkreditációval, illetve az igényelhetô támogatásokkal kapcsolatban a Salva Vita Alapítvány szakemberi készséggel nyújtanak felvilágosítást a hozzájuk forduló munkáltatók számára, és igény szerint támogatják az akkreditáció lebonyolítását is. A Drogerie Markt esélyegyenlôséget támogató tevékenysége A Salva Vita Alapítvány immár 9 éve együttmûködô partnere a dm-nek, Magyarország piacvezetô drogériahálózatának. A vállalat vezetôi nemcsak fogyatékos ügyfeleink munkáltatójaként, de rendezvényeink elôadójaként és adományozóként is támogatják tevékenységünket. A dm profilja a drogéria jellegû cikkek önkiszolgáló rendszerben történô értékesítése. A vállalat filozófiája és a Mert itt érzem, hogy fontos vagyok szlogen hûen tükrözi a vásárlókkal és munkatársakkal kapcsolatos alapelveket. A munkatársak készségeinek, képességeinek fejlesztése és az esélyegyenlôség biztosítása a vállalat minden vezetôjének és alkalmazottjának feladata és felelôssége. A dm mozgatórugója a munkatársak tudása, személyisége, kompetenciája, ezért emberi erôforrás gazdálkodásunkban fontos szempont az, hogy inspiráló légkört biztosítsanak valamennyi munkavállalójuk számára. Esélyegyenlôségi irányelveik a következôképpen foglalhatók össze: Munkatársaikkal megismertetik a dm filozófiáját, beleértve az esélyegyenlôségi irányelveket és azok megvalósításának módszereit. Az új munkatársak kiválasztása során minden esetben törekszenek az objektivitásra, a pályázatokat szakmai kritériumok alapján bírálják el. Aktív kapcsolatot ápolnak a Munkaügyi Központokkal, oktatási intézményekkel, ezzel is segítve a munkanélküliek és a pályakezdôk munkaerô-piaci integrációját. Lehetôséget biztosítanak alternatív foglalkoztatási formában történô munkavégzésre, különös tekintettel a részmunkaidôs foglalkoztatásra. Figyelmet fordítanak a belsô karrierépítésre, az üres álláshelyeket a saját dolgozóik számára is meghirdetik. A GYES-rôl, GYED-rôl visszatérô munkatársaikat visszavárják, segítik a beilleszkedésben. Nagy figyelmet fordítanak a munkatársak képzésre, lehetôséget adva arra, hogy kölcsönösen tanulhassanak egymástól, és fejleszthessék önmagukat. Képzéseik a vállalat minden dolgozójára kiterjednek. Munkatársaik elkötelezettségét változatos feladatok és fejlôdési lehetôségek biztosításával erôsítik. Munkavállalóik 95%-a nô, ezért különösen büszkék arra, hogy a 2007-ben elsô alkalommal kiírt pályázaton elnyerték a Legjobb Nôi Munkahely díjat.

5 A dm családbarát munkahelyként és felelôs vállalatként fontosnak tartja, hogy újra meg újra kiálljon egyegy társadalmunkat súlyosan érintô probléma mellett. Az idei évben az Együtt a mozgás öröméért program keretében országszerte 40 iskola sportszervásárlását támogatják, hogy több ezer gyermek számára válhasson élvezetessé és természetessé a mozgás, az egészséges életmód óta állnak kapcsolatban a Salva Vita Alapítvánnyal, melynek keretében 4 megváltozott munkaképességû dolgozót foglalkoztatnak törökbálinti depójukban. A sérült kollégák feladata a saját márkás termékek címkézése. A társadalmi szerepvállalás mellett az elsôdleges cél a fogyatékos személyek munkaerô-piaci integrációjának elôsegítése. A dm vezetôi az elmúlt években arra törekedtek, hogy hosszú távú lehetôséget biztosítsanak az Alapítvány által közvetített értelmi sérült munkatársaknak, amely elôsegíti személyes fejlôdésüket is. Az értelmi sérült fiatalok a raktárban dolgoznak, ott közvetlenül is lehet érezni, hogy nyitottabbak lettek a dolgozók. Nagyon jó hatással vannak a munkahelyi légkörre. Soha nem hallottam senkitôl rosszalló megjegyzéseket. Mindenki elfogadja ôket nyilatkozott Sélei Annamária, a dm Személyzeti vezetôje. A fogyatékos munkavállalók toborzását, kiválasztását, betanítását, beilleszkedését a Salva Vita Alapítvány szakemberei segítették, és évekig utánkövették az ügyfeleket és a munkáltatót. A beilleszkedés támogatását azóta is emlegetik a dolgozók, ezen a területen különösen hasznos volt az alapítvány segítsége mondta a HR szakember. A dm különbözô színtereken, következetesen támogatja a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok esélyegyenlôségét, igénybe véve a civil szervezetekkel köztük a Salva Vita Alapítvánnyal való együttmûködésben rejlô lehetôségeket. Impresszum Felelôs kiadó: Salva Vita Alapítvány, Felelôs szerkesztô: Csányi Zsuzsanna. A hírlevél honlapja: Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13. III./3., Tel.: (1) , (1) Fax: (1) , A projekt a Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû Átmeneti Támogatás 2005 program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium társfinanszírozása mellett.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Haszon-talan. Diszkrimináció helyett. A SOKSZÍNûSÉG. elônyei. NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány

Haszon-talan. Diszkrimináció helyett. A SOKSZÍNûSÉG. elônyei. NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány Haszon-talan Diszkrimináció helyett A SOKSZÍNûSÉG elônyei NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány Haszon-talan Diszkrimináció helyett A SOKSZÍNûSÉG elônyei TARTALOM 4 Szerzők:

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI HÍRLEVÉL

MUNKÁLTATÓI HÍRLEVÉL 1. Jelen projekt a és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány támogatásával valósul meg. Mit érdemes tudni a munkahely? elismerés bevezetésének célja az álláskeresô fogyatékos emberek

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 1. Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása

Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 1. Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 1 Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 2 Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban A programról A Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

A befogadó és sokszínű munkahelyért

A befogadó és sokszínű munkahelyért A befogadó és sokszínű munkahelyért j ó p é l d á k Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Jó példák magyarországi vállalatoktól Az anyagot összeállította: Tardos Katalin, Ph.D. International Labour

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában

Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában A kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3.-10/2-2-2F-2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során ötödik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben