Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 1. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 1. osztály"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez Írta: Szántó Zsuzsa Felelıs szerkesztı: Török Ágnes ISBN Dinasztia Tankönyvkiadó Felelıs vezetı: Szarvas-Ballér Judit ügyvezetı igazgató 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel.: /143; Fax: osztály

2 Elıszó Kedves Kollégák! Az önkifejezés egyik eszköze a rajzolás, festés. Minden kisgyerek szereti ezeket a tevékenységi formákat, hiszen a rajzeszközök és a képzelet segítségével bátran barangolhatnak a színek világában. A rajzok, firkák nemcsak az ábrázolóképesség fejlettségérıl árulkodnak, hanem nagyon sok esetben az alkotók érzelemvilágát is tükrözik. Az elkészült, bemutatott képek, festmények, egyéb mővészeti alkotások fontos szerepet töltenek be a tanulók esztétikai nevelésében is. A NAT ennek a feladatnak a megoldását a RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyra bízza. A kerettantervek elkészítésekor az alkotók erre 1., 2., és 4. osztályban évi 56 órát (heti 1,5 órát) biztosítanak. Mai oktatási rendszerünk, az órakeretek ezt az elosztást nem, vagy csak nagyon nehezen teszik lehetıvé. Ezért tanmenetjavaslatunk összeállításánál az elsı félév során heti 1, míg a második félévben heti 2 órát terveztünk a vizuális kommunikációra. A 3. osztályban az elıírt óraszám 74, amely heti 2 órában ad lehetıséget a tanulók ismereteinek bıvítésére a képzı-, ipar- és népmővészeti alkotások terén, szín- és formaviláguk, ábrázolóképességük fejlesztésére síkon és térben egyaránt. A tanmenetek egymásra épülnek, de külön-külön is kerek egészet alkotnak, így is használhatók. Tudjuk azt is, hogy az iskolák órabeosztása az általunk javasolttól eltérı is lehet. Ennek érdekében valamennyi tanmenetjavaslat rugalmasan kezelhetı, a feladatok átcsoportosíthatók, bıvíthetık és szőkíthetık. A mindig megújulni képes, alkotó pedagógusok szabadon válogathatnak a javasolt technikák, témakörök és alkotások közül egyéniségükhöz és osztályuk képességeihez igazítva. Ehhez kívánunk mindnyájuknak jó munkát! Óraszám: 56 óra

3 Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Térrészek elkerítése, berendezése nemcsak zárt térben, hanem szabadban is. Téralakítás eszközök segítségével, építés építıkockákkal és nagyobb elemekkel (dobozokkal, bútorokkal). Térbeli viszonylatok megfigyelése (mellett, mögött, alacsonyabb, magasabb, kívül, belül). Elhelyezés a képi megjelenítés során: középen, szélen, fent, lent, egymás mellett. A látottak szóbeli megfogalmazása segítséggel. Szubjektív térábrázolás. Forma: Tárgyak nézegetése, tapintása, ábrázolása. Emberek, állatok, játékok legfıbb részeinek vizsgálata. A tárgyak legfeltőnıbb jellegzetességeinek megfigyelése, összehasonlítása (gömbölyőbb, hosszúkásabb, szögletesebb, kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb). Tárgyalakítás, mintázás elképzelés alapján ember-, állatalakok formálása, bábok készítése. Szín, fény: Szubjektív színhasználat a képalakításban. Színtapasztalatok a megfigyelések alapján. Ismerkedés a 12 színő festékkel. Színek megnevezése. Kísérletezés: festékek keverése, színárnyalatok. Mozgás, változás: Emberalakok, állatok tipikus mozgása, a természet változásait (évszakok) kifejezı színek, formák megfigyelése külön-külön és közösen is. Kompozíció: A képelemek, tárgyak rendezése, az adott térrész, teljes képmezı betöltése. Kiemelés: színnel, mérettel, elhelyezéssel, arányokkal, díszítéssel. Képi-plasztikai kifejezı eszközök megismerése, spontán használata. Mőalkotások elemzése: Szép, érdekes épületek, tájrészletek, emberek, állatok megfigyelése. Elérhetı mőemlékek, múzeum, vagy kiállítás megtekintése. Mővészeti albumok, gyerekkönyvek, diaképek, poszterek, videofilmek nézegetése. Tapasztalatok győjtése, megfigyelések megbeszélése közösen. Anyagok, technikák, az ábrázolás módjai: Téralakítás kockák, dobozok felhasználásával építés. Papírhajtogatás. Grafika ceruza, filctoll, zsírkréta, ecsetrajz. Festés vízfesték, tempera használata. Mintázás: plakett, dombormő, szobor készítése agyagból, sógyurmából. Nyomatkészítés természeti és mesterséges formák felhasználásával: burgonya-, levélnyomat. Színes papírkollázsok, kevert technikák alkalmazása. Változatos mérető és minıségő papírok felhasználása. Bábkészítés: sík- és ujjbábok.

4 Ismerkedés, szervezés, felmérés: 2 óra Ismerekedés a rajzoló- és festıeszközökkel (pont, vonal, folt forma): 3 óra Természeti forma megfigyelése, majd ábrázolása emlékezet után: 14 óra Az emberalak egyszerő mozgása, legfıbb arányai: 8 óra Az emberalak legfıbb arányai, jellemzı formája: 4 óra Állatok ábrázolása térben és síkon: 5 óra Formakonstruálás elızetes megfigyelés, emlékezés alapján: 4 óra Szabályos, mesterséges formák: 4 óra Díszítı jellegő munkák: 8 óra Múzeum, tárlat vagy kiállítás megtekintése: 2 óra Év végi kiállítás megszervezése, munkák rendezése: 2 óra

5 Szükséges anyagok eszközök rajzlap puha grafitceruza színes papírok színes ceruza öntapadós lapok zsírkréta agyag vagy gyurma vízfesték burgonya tempera színes kartonok különbözı vastagságú ecsetek csomagolópapír filctoll gyufásdoboz olló só miltonkapocs liszt hurkapálca víz építıkockák ragasztó tő fa ruhacsipesz szög jegyzetfüzet

6 1. osztály Témakör Tananyag Vizuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés Koncentráció Rajzolófüzet augusztus Ismerkedés, szervezés, Felmérõ jellegû képalakítás: A tanulók ábrázolási szintjének szabadon választott 1. lap felmérés. Elsõs lettem felmérése, színhasználat, technika és rajzlapméret Az én családom munkatempó megfigyelése, (A/4; A/5) térábrázolás, formaábrázolás, felületkitöltés. szeptember Ismerkedés, szervezés. Ismerkedés a rajzeszközökkel, Képolvasás. ceruza, zsírkréta, vízfesték, Rajzolófüzet. a rajzolófüzettel. filctoll, színes ceruza, (Lapozgatás.) puha grafitceruza, Az eszközök használatának ecsetek megbeszélése. Forma a pont. A pont Nyomhagyás mutatóujjunkkal A pont. A pont jelentése a ceruza, zsírkréta, vízfesték, Képek, tárgyak, 2. lap megjelenési formái mindennapi és a különbözõ különbözõ tárgyakon. filctoll, színes ceruza, bemutatása életünkben. rajzeszközökkel (ceruza, (Megfigyelés, gyûjtés, rendezés.) rajzlap, ecsetek (dominó, dobókocka, Különbözõ tárgyak, formák, zsírkréta, ecset, labda...) élõlények kitalálása filc). Festés mutatóujjal pontokból. (katicabogár, szõlõ...). Forma a vonal. A vonal, A vonal fajtái: A vonal mint jelölõ eszköz. ceruza, zsírkréta, vízfesték, Különbözõ egyiptomi 3. lap mint a forma kifejezõje. görbe A vonal és forma a képi filctoll, színes ceruza, festmények bemutatása egyenes megformálás érdekében. rajzlap, ecsetek képrõl. Paul Klee: hullámos Mese, Luxori obeliszk vastag vékony Vonalfajták különbözõ

7 rajzeszközökkel és mutatóujjal. Forma a folt, mint a Ismerkedés a vízfestékkel. A festék vízzel oldható (sûrítés, vízfesték, rajzlap, ecsetek Paul Klee: 4. lap forma kifejezõje. A színek. A fõ színek (vörös, hígítás). A festés Piros léggömbök Emil Nolde: Északi kék, sárga, fehér, fekete). technikája. Foltképzés festékkel malom Foltképzés. Spontán foltszerûen és vonalasan színkeverés. (tárgyak, élõlények, jelenségek jellemzõ színei. Nap sárga). Vizes lapon a fõ színek összefuttatása véletlenszerûen. október Forma a folt, mint a Tenyérnyomat kiegészí- Egyéni formakészlet, fanvízfesték, filc (belerajzoláshoz), Korniss Dezsõ: olvasás 5. lap borító forma kifejezõje. tése ismert formává. tázia.(kisfiú, sárkány). rajzlap, ecsetek Unikornis (fül) Nyomatok. Forma természetes és Egyszerû természeti és A forma foltszerû ábrázolása grafitceruza, színes papírok, Bizánci mûvészet. környezetismeret 6. lap (+ mesterséges, szabályos mesterséges formák síkon (papírtépés, papírmozaik papírmozaik tépéssel, Teodóra színespapír- és szabálytalan, ívelõdõ megfigyelése, alakítása, õszi gyümölcsök). rajzlap császárnõ. melléklet) és szögletes forma. síkon. Szabályos és szabály- talan forma megkülönböztetése. Ugyanabból a síkidomból síkidomok, festék, zsírkréta, matematika 7. lap (+ különbözõ dolgok kitalálása színes ceruza, borító, (kör labda, napocska, rajzlap, ecsetek stancolt virág). síkidomok) Forma a különbözõ Egyszerû természeti és Természetben található és agyag vagy gyurma környezetismeret, formák a térben. mesterséges formák mesterségesen kialakított matematika megfigyelése, alakítása formák megformázása térben. agyagból vagy gyurmából (labda, kavics, õszi gyümölcsök). november Kompozíció tér, forma, A papír hajtogatható, Hajó hajtogatása, elhelyezése, papírhajtogatás, Renoir: La Yole (1879 matematika, borító szín. alakítható. felragasztása. Környezet vízfesték, körül) technika

8 festése vízfestékkel. rajzlap, ecsetek Claude Monet: Regatta Részmunkák helyes sorrendje. Térbeni viszonylatok. Forma természeti forma A gyûjtött levelek Az egész majd a részletek ceruza, filctoll, vízfesték, környezetismeret 8. lap megfigyelése és jellemzõ tanulmányozása, tanulmányozása. Jellemzõ rajzlap, ecsetek jegyei. jellemzõik megfigyelése. jegyek megfigyelése és grafikus ábrázolása, mellé levéllenyomat készítése. Tér formák térben való Az õsz színei. Az õszi Jellemzõ formák, színek. filctoll, zsírkréta, olló, Paál László: környezetismeret 9. lap (+ ábrázolása avar. A tér jellemzõi. Elõrenyomott színes lapon rajzlap Októberi szél technika levélsablonok) avar megrajzolása kivágott levélsablonok segítségével. Az erezet berajzolása. Forma természeti forma Õszi fa, erdõ festése A tájra vonatkozó térviszonylatok zsírkréta, vízfesték, tempera, Munkácsy Mihály: környezetismeret 10. lap megfigyelése és jellemzõ foltszerûen az elõzetes megbeszélése kevert technika, Erdõbelsõ jegyei. séta és ismeretek alapján. (elõtér-háttér, mellett, mögött, rajzlap, ecsetek A tér jellemzõi. vízszintes-függõleges). Jellemzõ színek. Forma az emberi alak. Várom a Mikulást! Mozgó Mikulás elkészítése. december grafitceruza, olló, miltonkapocs, technika 11. lap Sablon körberajzolása, rajzlap (Mikulás nyírás. Részmunkák helyes sablon) sorrendje. Forma emberi alak Az emberi alak jellemzõ Plasztikai alakítással Télapó agyag vagy gyurma Kovács Margit környezetismeret borító ábrázolása. jegyei: nagy kicsi, mintázása. kerámiáiból kövér sovány, legfõbb Kompozíció tér, Az ünnephez kapcsolódó Elõre megrajzolt karácsonyfa zsírkréta, színes ceruza, technika, olvasás 12. lap forma, szín. jelképrendszer megfigyelése, színezése, festése. Önállóan gratifceruza, filc, olló, összegyûjtése. tervezett díszekkel történõ rajzlap Karácsonyfa feldíszítése. feldíszítése. Csomagok, ajándékok a fa alá.

9 január Forma jellemzõ Jellemzõ formák, alakok Hóember festése fehér fehér tempera, ecsetek matematika 13. lap forma. télen. temperával elõre megadott kék lapra. Forma emberi alak Egyszerû mozgások. Egyszerû mozdulatok bemutatás agyag vagy gyurma Izsó Miklós: testnevelés ábrázolása térben. utáni megformázása. Táncoló hajdú Forma emberi alak Egyszerû mozgások. elõrenyomott mértani zsírkréta, vízfesték, színes matematika, 14. lap (+ ábrázolása síkon. alakzatokból. A körvonal ceruza, olló, rajzlap, testnevelés síkidomok) megrajzolása. A kapott ecsetek + figura felöltöztetése üres lap a színezéssel, festéssel. dossziéból Forma emberi alak Álló és mozgó emberi Síkbábok készítése elõre olló, hurkapálcika, zsírkréta, síbábok bemutatása olvasás, 15. lap (+ ábrázolása síkon. alakok. megadott sablonok vízfesték, színes technika színház) körberajzolásával vagy önálló ceruza, filctoll, rajzlap + üres tervezéssel. lap a dossziéból + borító Forma és kompozíció Az emberi alak legfõbb Több alakból álló embercsoport agyag vagy gyurma Kovács Margit: testnevelés, emberi alakok egyszerû arányai. mintázása agyagból Pásztorok ének-zene ábrázolása térben. vagy gyurmából. Alakformálás és tömbbõl (körben álló vagy vonatozó gyerekek). Forma és kompozíció Az emberi alak legfõbb Az agyagból, gyurmából zsírkréta, vízfesték, rajzlap, Edgar Degas: 16. lap február emberi alakok egyszerû arányai. megformált kompozíció ecsetek Táncosnõk mozgásainak ábrázolása lerajzolása, megfestése. síkon. Képfelület kitöltése. Tér belsõ térre vonatkozó Belsõ tér elemi Az osztály átrendezése iskolabútorok, építõkockák matematika, térviszonylatok. viszonylatainak megfigyelése. megadott szempont alapján. környezetismeret Belsõ tér kialakítása építõkockákból a padon. Tér és kompozíció Belsõ tér elemi Az emberi alak ábrázolása zsírkréta, vízfesték, színes Vincent van Gogh: környezetismeret 17. lap képelemek rendezése. viszonylatainak megfigyelése belsõ, zárt térben. Az emberi ceruza, rajzlap, A hálószoba

10 Tematikus képalakítás. alakokkal. A alakok és a berendezési ecsetek mi osztályunk. Otthon tárgyak, bútorok aránya. A tér kitöltése. a család. Nagyságviszonyok. (Elõtér, háttér.) Forma, szín megadott Farsangi szemüveg készítése. Szemüveg körberajzolása. vízfesték, zsírkréta, olló, technika 18. lap forma díszítése. Berendezése különbözõ színes papír, rajzlap, színekkel, formákkal. kalapgumi Kompozíció tér, forma, A térrõl, színekrõl, az Emberi alakok belsõ térben szabadon választott olvasás 19. lap szín. Tematikus emberi alakról tanultak való ábrázolása. A színek technika, rajzlap képalakítás. együttes alkalmazása. fontossága, kifejezõereje. Itt a farsang, áll a bál... Tér és kompozíció. Külsõ Az emberek lakóházai. Építmények bemutatása papírhajtogatás színes különbözõ épületeket környezetismeret, borító tér. Az épületek típusai, képrõl, megfigyelésük, papírból, filctoll (házak bemutató képek: olvasás rendeltetésük. A lakóházak összehasonlításuk. Funkciójuk díszítéséhez) parasztház, Tér és kompozíció. elhelyezkedése, kitalálása. emeletes ház, a Parlament, fajtái. Utca, tér kialakítása felhõkarcoló papírból hajtogatott lakóházakból. Külsõ tér és elemi viszonylatainak Az emberi alak és a külsõ tetszõlegesen választott Bernáth Aurél: környezetismeret 20. lap Képelemek rendezése. ábrázolása. tér aránya. Alakok elhelyezése. technika, lehet vegyes Tél Tematikus képalakítás. Tárgyak és emberi Egyszerû mozgások technika is, rajzlap alakok külsõ térben. kifejezése. Téli örömök: szánkózás korcsolyázás március Forma az állatok ábrázolása Legjobb barátaink az Néhány megfigyelt állat agyag vagy gyurma Götz János: Szarvas környezetismeret borító térben. állatok. Az állatok jellemzõ megmintázása agyagból jegyei, testfelépítésük. vagy gyurmából. Forma az állatok ábrázolása Az állatok testrészei, A részletek megfigyelése, a grafitceruza, vízfesték, környezetismeret 21. lap síkon. legfõbb arányok. Állatok kiválasztott állatok lerajzolása. színes ceruza, filctoll,

11 rajzolása egyszerûen, rajzlap, ecsetek elõre megadott algoritmus alapján festés. Önálló alkotások. Kompozíció szubjektív Versillusztráció. Bálint A vers illusztrálása. Képalakítás festék, zsírkréta, rajzlap, olvasás 22. lap kifejezõeszköz. Tematikus István: Sósperec. rajzkiegészítéssel. ecsetek képalakítás. Meseillusztráció. Róka A szereplõk megfigyelése, festék, zsírkréta, rajzlap, olvasás 23. lap koma és a kácsák (népmese). a környezet elképzelése, ecsetek ábrázolása. Forma természeti forma Tavaszi virágok Az egész majd a részletek ceruza, toll, filctoll, rajzlap tavaszi virágok környezetismeret 24. lap megfigyelése és jellemzõ tanulmányozása nagyítóval tanulmányozása. Jellemzõ jegyei. és grafikus ábrázolásuk. jegyek grafikus ábrázolásuk. Forma természeti forma V irágok megfigyelése, A látvány képi megfogalmazása. ceruza, zsírkréta, festék, környezetismeret 25. lap megfigyelése és jellemzõ megrajzolásuk egyszerû rajzlap, ecsetek jegyei. vonalakkal, színezés, festés. Kompozíció tér, forma, Egyszerû virágok ábrázolása A témának megfelelõ színés színes lapok, ragasztó, környezetismeret, színes lap szín. Tematikus foltszerûen festéssel, formaábrázolás. Képfelület festék, színes alaplap, technika a képalakítás. papírtépéssel, kitöltése. ecsetek dossziéban ragasztással elõre megadott színes lapon. Kompozíció forma, Formák jellemzõ jegyei, Terülõ díszek dekoratív jelleggel, burgonya, festék, filctoll, különbözõ virágmintás környezetismeret, 26. lap + szín. Magyar és más népek arányai. Virág tetszõleges virágformákkal. kés, ecsetek csomagolók, tapéták, matematika borító díszítõ mûvészete. vagy ahhoz hasonló népmûvészeti alkotások Ritmusos soralkotás. minták megfigyelése, ábrázolása foltszerûen. Burgonyanyomat. Forma, szín dekoratív Népszokások felelevenítése. Díszek dekoratív jelleggel. vízfesték, rajzlap, megfestett, díszített olvasás 27. lap díszítés. Díszítõ motívumok Vízszintes, függõleges, ferde ecsetek húsvéti április a húsvéti tojáson. irányok. tojások bemutatása Elõre megrajzolt tojások díszítése festékkel.

12 Tér, forma állatok ábrázolása A húsvét jelképeinek Különbözõ anyagok rajzlap, fonal, ceruza, technika 28. lap másképpen. (nyúl, csibe) elkészítése használatának gyakorlása. olló (sablon kartonból festéssel és Állatok ábrázolása térben. nyúl, csibe) fonalból. + borító Forma, szín. Kompozíció. Babruhák mintájának Textilek szemléltetése. A olló, zsírkréta, festék, különbözõ textilek környezetismeret 29. lap Dekoratív képalakítás. tervezése, öltöztetõbaba minták kigondolása, elkészítése. színes ceruza, rajzlap, bemutatása ruhatárának elkészítése. ecsetek Forma díszítõ motívumok Használati tárgyak elkészítése. Edények nézegetése, jellemzõ agyag vagy gyurma, pálca, õskori és más korból való használati tárgyakon. Díszítés karcolással formájuk, alakjuk tû vagy szög agyagedények (pálcával, tûvel, megfigyelése. Díszítmények bemutatása szöggel). gyûjtése. Forma természeti formák, Anyák napi üdvözlõlap Az egész és a részletek rajzlap, olló, vízfesték, virágos képeslapok 30. lap + mint díszítõ elemek. készítése megadott algoritmus megfigyelése. ecsetek bemutatása borító + alapján. Nyírás, üres lap a festés. dossziéból. Kompozíció. Szubjektív V irágcsendéletek elemzése, A csendélet színeinek vízfesték, rajzlap, Vincent van Gogh: környezetismeret 31. lap kifejezõeszköz. festése. Képzõmûvészeti megbeszélése.a virágok ecsetek Napraforgók alkotások elhelyezésének megfigyelése. A megnézése. váza, köcsög alakja. + üres lap a dossziéból május Forma emberek, állatok Az emberi arc és az állati A részletek tanulmányozása vízfesték, zsírkréta, filctoll, technika 32. lap ábrázolása. fej legjellemzõbb (szem, orr, száj) elhelyezése rajzlap, olló, ecsetek vonásai. Érzékszervek az egészen. Arányok. helye a fejen. Ujjbábok készítése elõre megrajzolt sablon segítségével. Tér, forma, szín természeti Virágzó fa festése foltszerûen A tájra vonatkozó térviszonylatok vízfesték, zsírkréta, színes Claude Monet: környezetismeret, forma megfigyelése az elõzetesen megbeszélése papír, kevert technika, V irágzó almafák technika 33. lap és jegyei. szerzett tapasztalatok (elõtér-háttér, mellettmögött, ecsetek és ismeretek alapján. A vízszintes-függõleges).

13 tér jellemzõi. Virágok Jellemzõ színek, formák kialakítása tépéssel. és arányok (levelek, ég, fa). Tér, forma, szín megfigyelések. Az évszakok változásával Az évszakok hangulatának vízfesték, rajzlap, ecsetek évszakokról készült 34. lap Az évszakok az idõben, térben érzékeltetése a különbözõ festmények jellemzõi. játszódó események képi színek alkalmazásával. bemutatása megfogalmazása képkiegészítéssel. Elõre megrajzolt ágak felöltöztetése az évszakoknak megfelelõen. Tér-, forma-, színkompozíció Az év folyamán elsajátított A tanult téri, formai, színbeli szabadon választott és kifejezõeszközök. formai, színbeli, ismeretek önálló alkalmazása. technika, rajzlap 35. lap téri és kompozíciós ismeretek alkalmazása. Kirándul a család. Tér-, forma-, szín Színfolt kiegészítése az Tanult ismeretek felhasználása. vízfesték, rajzlap, nyári fotók, festmények környezetismeret 36. lap megfigyelések a természetben. adott évszaknak megfelelõen. A színek a forma és ecsetek bemutatása (nyár) Az elhelyezett hangulat kifejezõi. színfolt képpé alakítása a képzelet alapján (sárga nap). Tér, forma, szín kompozíció. Személyesen átélt élmények Tanult ismeretek alkalmazása. szabadon választott testnevelés üres ábrázolása. Arányok, a tér kitöltése. technika, rajzlap lap a Tárgyak, emberek dossziéból. elhelyezkedése a térben. Mozgó alakok. A játszótéren. 49. Forma természetes Állatkák készítése Az állatok jellemzõinek vízfesték, filctoll, környezetismeret, borító formák felhasználása gyufásdobozból és fából megfigyelése. Arányok. gyufásdoboz, olvasás játékkészítéshez. készült ruhacsipeszbõl. fa ruhacsipesz, rajzlap, ecsetek Forma kör alakú Sógyurmából medál készítése. A sógyurma formálhatósága, víz, só, liszt, pálcika Különbözõ medálok plasztika. (Sógyurma leírása alakítási lehetõségek. vagy tû (horoszkópos... stb.) a borítón.) Különbözõ bemutatása.

14 minták karcolása eszköz segítségével. június Kompozíció tér, forma, Átélt események ábrázolása A felület kitöltése. Kompozíciók csomagolópapír, vízfesték, szín. csoportmunkában. elhelyezése egymás ecsetek Gyermeknap. mellett. csomagolópapíron. Tér, forma, szín kompozíció. Múzeum vagy közeli A tér, forma, szín, ceruza, jegyzetfüzet olvasás, mozgásváltozások tárlat, kiállítás meglátogatása. ábrázolásának környezetismeret megfigyelése. Mûalkotások csoportosítása adott szempontok alapján. Év végi rendszerezés, Kiállítás rendezése a A kiállítóhely adottságaihoz értékelés. tanév során készített igazodó rendezési lehetõségek munkákból. megbeszélése. Az alkotások elhelyezése.

15 Felhasznált irodalom: Általános iskola nevelési és oktatási terve NAT Rajz kézikönyv 1-2. osztály Szerzı: Völgyesi Attiláné Kiadó: Apáczai Kiadás éve: 1998 Képek könyve Szerzı: Óváriné Furján Rita Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1989 Papírmasé Játékos tárgyak papírmaséból Kiadó: Passage Kiadás éve: 1997 Vízfestés Szerzı: Sigrid Wetzel-Maesmanns Kiadó: Cser Kiadás éve: 2000 Praktikus ábrázolás az óvodásban Szerzı: Bessenyei Antal Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1987 Papírcsodák Szerzı: Pataki Tibor Kiadó: ILV Kiadás éve: 1983 Ajándékötletek szorgos kező gyermekeknek Szerzık: Marlies Bisch-Monika Neubacher-Fesser Kiadó: NOVUM Kiadás éve: 1998 (eredeti) Ötlettár Szerzı: Szandi Györgyné Kiadó PAUZ Kiadás éve: 1992 Rajztanítás az alsó tagozatban Szerzı: Szlávikné Gyırfi Klára Kiadó: Zsámbéki TK Kiadás éve: 1985

16 Sógyurma 2. Szerzı: Petı Éva Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1996 Rajztanterv és útmutató az általános iskola 1-4. osztálya számára Szerzı: Környeiné Gere Zsuzsa Kiadó: OPI Kiadás éve: 1986 A mesék csodái ABC és olvasókönyv Szerzık: Adamikné dr. Jászó Anna-Dr. Gósy Mária-Lénárd András Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1999 Kerettanterv

Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez

Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez 1 Írta: Szántó Zsuzsa elelõs szerkesztõ: Török Ágnes Tördelés: SZÜCS BT. ISBN 963 657 312 3 elelôs vezetô: Ballér Judit ügyvezetô igazgató 1155 Budapest,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 2. osztály

Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 2. osztály Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez Írta: Szántó Zsuzsa Felelıs szerkesztı: Török Ágnes ISBN 963 657 312 3 Dinasztia Tankönyvkiadó Felelıs vezetı: Szarvas-Ballér Judit ügyvezetı igazgató

Részletesebben

Óraszám: 74 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 59 óra Szabadon felhasználható: 15 óra

Óraszám: 74 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 59 óra Szabadon felhasználható: 15 óra 3. osztály Óraszám: 74 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 59 óra Szabadon felhasználható: 15 óra Tér: Építmények, makettek összeállítása. Különbözı rendeltetéső házak, épületek megfigyelése. Térbeli viszonylatok

Részletesebben

Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra

Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra 4. osztály Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Makettek tervezése fölülnézetben. Nézıpont, nézés iránya, rálátás, fedés. Térképek, alaprajzok. Forma:

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Szántó Zsuzsanna Tanmenetjavaslat a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a második osztályos Kis felfedező integrált

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

Szükséges taneszközök

Szükséges taneszközök Szükséges taneszközök Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a füzetcsomagok a levéli papírboltban megvásárolhatók! 1. osztály Magyar: 2 db elsős vonalazású, kisméretű, vonalas füzet /14-32/ 1 cs famentes

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály Szülői értekezleten megbeszéltek szerint történik a tanszerek beszerzése. 1.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

TANESZKÖZLISTA 1. osztály

TANESZKÖZLISTA 1. osztály 1. osztály Füzetek: 2 db vonalas /A/5 14-32/ 2 db négyzetrácsos /A/5 27-32/ 1 db sima /A/5 20-32/ 1 db hangjegy /A/5 36-16/ 1 db házi feladatos füzet Íróeszközök: 1 db vastag grafit (B vagy2b) 1 db vastag

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

1. évfolyam eszközei

1. évfolyam eszközei 1. évfolyam eszközei A/5-ös, elsős vonalazású (száma: 14-32) 3 db 2 írás, 1 üzenő A/4-es sima (vonalazás nélküli) A/5-ös négyzetrácsos 2 db matematika A/5-ös sima (vonalazás nélküli) 2 db bibliaismeret

Részletesebben

TANSZERLISTA 1. osztály Taneszköz neve, típusa 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet 2 db sima A/4 füzet hangjegyfüzet (kicsi)

TANSZERLISTA 1. osztály Taneszköz neve, típusa 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet 2 db sima A/4 füzet hangjegyfüzet (kicsi) TANSZERLISTA 1. osztály 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet sima A/4 füzet hangjegyfüzet (kicsi) grafitceruza (HB) PL. Kohinor ill. jó minőségű 4-5 db postairon vékony kék-piros ceruza erős

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013 TANSZERCSOMAG 2012/2013 2.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta ADÉL, 12 db-os - 1 db színes ceruza PENKALA 12-es - 1 db ecsetkészlet (10-6-4-2) lószőr -

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Tolltartóba: 3 db HB-s grafit ceruza radír nélkül (nem rotring) 2 db postairón (piros-kék vastag) 2 db vékony piros-kék ceruza 6 db-s színes ceruza

Részletesebben

Szükséges felszerelés 1.osztály

Szükséges felszerelés 1.osztály Szükséges felszerelés 1.osztály Tanszerek: 5 db vonalas füzet 5 db négyzetrácsos füzet 2 db sima füzet 1 db kottafüzet 3 csomag írólap 4 db ceruza (2 db HB, 2 db B) 1 csomag színes ceruza (12 színű) 1

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE 1. osztály : 3 db 14-32.sz.vonalas 2 cs.írólap 2 db vázoló ceruza (postaírón), 2 db piros-kék ceruza 4 db HB-s (háromszögletű) ceruza 1 db Rajz-vázoló Újság Betűkészlet, betűtartó, betűsín Műanyag zárható

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Leendő 2. a. Leendő 1. évfolyam

Leendő 2. a. Leendő 1. évfolyam Leendő 1. évfolyam 1 db tolltartó 3 db 1. osztályos vonalazású füzet (14-32 számú) 3 db négyzetrácsos füzet (27-32 számú) (10-50) B (háromszög alakú) 2 db kék-piros postaíron (vastag) 2 db zöld színes

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Füzetcsomag a 2015/2016. tanévre Alsó tagozat 1. osztály

Füzetcsomag a 2015/2016. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Füzetcsomag a 2015/2016. tanévre Alsó tagozat 1. osztály 3 db HB-s grafit ceruza 1 db 20 cm-es vonalzó 1 db faragó 1 db radír 2 db vonalas füzet (14-32) 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 db sima lapú

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Kedves Szülık! Természetesen a meglévı és használható felszerelésekbıl nem kell újat vásárolni.

Kedves Szülık! Természetesen a meglévı és használható felszerelésekbıl nem kell újat vásárolni. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülık! Szeretnénk

Részletesebben

1. Óvodás csoport foglalkozásterve

1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1.1. 1. évfolyam Szeptember 1.1.1. Ahogyan felnőttünk 1. Ismerkedő játék Oldódást célzó játék Munkaprogram Életkor játékok. Csecsemőkor. Mozgás hangadás játék Kétéves

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TANESZKÖZÖK A 2013/2014. TANÉVRE

TANESZKÖZÖK A 2013/2014. TANÉVRE TANESZKÖZÖK A 2013/2014. TANÉVRE Alsó tagozat 1. osztály Füzetek: 2 db sima lapú 2 db négyzetrácsos 1 db kottafüzet 1 db (bármilyen) üzenı Egyéb: - korong - pálca - 2 cs. írólap - 3 cs. rajzlap - 2 db

Részletesebben

TANSZERLISTA 1. osztály

TANSZERLISTA 1. osztály TANSZERLISTA 1. osztály 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet sima A/4 füzet hangjegyfüzet -kicsi grafitceruza HB-s (PL. Kohinor ill. jó minőségű) 4-5 db postairon vékony kék-piros ceruza

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22.

TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. Kedves Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. osztályban a következő eszközökre lesz gyermeküknek szüksége. Magyar: - 4db vonalas

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

2.A osztályban szükséges eszközök

2.A osztályban szükséges eszközök 2.A osztályban szükséges eszközök 3db 16-32 vonalas füzet 2db 27-32 négyzetrácsos füzet 1db sima füzet 1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra(aki jár) 1cs írólap 2db dobókocka 1db mérőszalag 1db rövid vonalzó

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre 1.osztály Füzetek: 27-32 (mat.) 3 db 14-32 (Írás) 4 db 36-16 (ének) 1 db 20-32 (sima) 1db házi feladat 2 db Felszerelés: grafitceruzák: 3 db HB-s, 2H-s

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE

2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE 2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE 3 db négyzetrácsos füzet 4 db vonalas füzet 14-32 2 db mértan (sima) füzet, (1 db 80-32, 1 db 20-32) 1 db Lovász- féle betűtartó 3 csomag írólap 3 csomag famentes

Részletesebben

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a 1.a vonalas füzet 14-32 számú négyzetrácsos füzet 27-32 számú 3db sima füzet 80-32 számú 3 csomag (gumis) félfamentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) famentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) rajzlap A/3

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

Felszerelésjegyzék 1. osztály

Felszerelésjegyzék 1. osztály Felszerelésjegyzék 1. osztály Vonalas füzet 14-32. számú 8 db Négyzetrácsos füzet 6 db Ének füzet Üzenő füzet Írólap 3 cs Rajzlap (fehér dipa) 40 db Rajzlaptartó (mappa) 3 db Rajztábla (kisméretű) Színespapír

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet. 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es)

Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet. 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es) 1. osztály Magyar 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es) 2 db sima-vonalas fűzött füzet 3 cs. írólap Gőgös Gúnár Gedeon Ablak- Zsiráf gyermeklexikon 1 db négyzetrácsos füzet (27-32-es) 1 doboz számolókorong,

Részletesebben

Kedves Szülők! Az elveszett tárgyakat a portán gyűjtjük. Göd, 2013. május 10. Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató

Kedves Szülők! Az elveszett tárgyakat a portán gyűjtjük. Göd, 2013. május 10. Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 : (20) 485-4814 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülők! Szeretnénk

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra "Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96EGRMÛV1-10 változat alatt szereplõ

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

5. évfolyam: Rajz- és vizuális kultúra:

5. évfolyam: Rajz- és vizuális kultúra: 5. évfolyam: - 2 db A/5-ös vonalas füzet - 2 csomag írólap - 2 db kék és 1 db zöld golyóstoll - 2 db grafitceruza - színes ceruzák - puha radír - 1 db A/5-ös sima füzet - szamárvezető - zöld toll - 1 db

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Szükséges felszerelések 1. osztályban:

Szükséges felszerelések 1. osztályban: Szükséges felszerelések 1. osztályban: 4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32) 1db gumis mappa A/4 1db zárható műanyag tasak, benne: 1db betűtartó betűkészlettel ellátva, 1db betűsín 1db gumis mappa

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban

Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban betűtartó sín (papír vagy műanyag) kivágva a betűkkel, zacskóba téve grafitceruza (nem Rotring!) HB-s piros és kék 2- postairon számolókorong 1 doboz

Részletesebben

KÉZMŰVES MŰHELY 5-6. évfolyam

KÉZMŰVES MŰHELY 5-6. évfolyam KÉZMŰVES MŰHELY 5-6. évfolyam KÉZMŰVES MŰHELY 5. évfolyam Évi óraszám: 37 Célok és feladatok Ez a tantárgy a lélek, a tudat formálása, gazdagítása, az alkotó képességek fejlesztését tűzte ki célul. Érthető,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT TÉMAHÉT TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT Hagyományápolás, hagyománytisztelet Húsvét Műfaja: tanulásszervezési eljárások oktatási-

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

2011/2012-es taneszköz-listák

2011/2012-es taneszköz-listák 2011/2012-es taneszköz-listák (az osztálymegjelölés a 2011/2012-es osztályfokot mutatja!) TANESZKÖZ-JEGYZÉK Osztály: 2011/2012-ben: 2. t Magyar nyelv 2db A5 méretű másodikos vonalazású füzet /16-32 / 10db

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Kerámia II. 2013/14.

Kerámia II. 2013/14. Kerámia II. 2013/14. 2013. Szeptember, október KEZDŐ kerámia, grafika 1. Kirándulás a Gerenday fotótárlatára 2. Szőlődiadalív nyomtatása dugóval és levéllel 3. Szivacsfestés, tusrajzolás Hipp Hopp kalandjai

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Taneszközlisták a 2010/2011. tanévre 5-12. évfolyam

Taneszközlisták a 2010/2011. tanévre 5-12. évfolyam Taneszközlisták a 2010/2011. tanévre 5-12. évfolyam Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu 5. évfolyam 2 db A/5-ös vonalas füzet 2 csomag írólap 2 db kék és 1 db zöld golyóstoll 2 db grafitceruza

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 1. évfolyam Füzetek: 5 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós) 3 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós) 1 db sima füzet A/5-ös 1 db hangjegyfüzet (A/5-ös, 36-16) A tolltartóba: 2 db B-s, 1 db HB-s

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben