Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 1. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 1. osztály"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez Írta: Szántó Zsuzsa Felelıs szerkesztı: Török Ágnes ISBN Dinasztia Tankönyvkiadó Felelıs vezetı: Szarvas-Ballér Judit ügyvezetı igazgató 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel.: /143; Fax: osztály

2 Elıszó Kedves Kollégák! Az önkifejezés egyik eszköze a rajzolás, festés. Minden kisgyerek szereti ezeket a tevékenységi formákat, hiszen a rajzeszközök és a képzelet segítségével bátran barangolhatnak a színek világában. A rajzok, firkák nemcsak az ábrázolóképesség fejlettségérıl árulkodnak, hanem nagyon sok esetben az alkotók érzelemvilágát is tükrözik. Az elkészült, bemutatott képek, festmények, egyéb mővészeti alkotások fontos szerepet töltenek be a tanulók esztétikai nevelésében is. A NAT ennek a feladatnak a megoldását a RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyra bízza. A kerettantervek elkészítésekor az alkotók erre 1., 2., és 4. osztályban évi 56 órát (heti 1,5 órát) biztosítanak. Mai oktatási rendszerünk, az órakeretek ezt az elosztást nem, vagy csak nagyon nehezen teszik lehetıvé. Ezért tanmenetjavaslatunk összeállításánál az elsı félév során heti 1, míg a második félévben heti 2 órát terveztünk a vizuális kommunikációra. A 3. osztályban az elıírt óraszám 74, amely heti 2 órában ad lehetıséget a tanulók ismereteinek bıvítésére a képzı-, ipar- és népmővészeti alkotások terén, szín- és formaviláguk, ábrázolóképességük fejlesztésére síkon és térben egyaránt. A tanmenetek egymásra épülnek, de külön-külön is kerek egészet alkotnak, így is használhatók. Tudjuk azt is, hogy az iskolák órabeosztása az általunk javasolttól eltérı is lehet. Ennek érdekében valamennyi tanmenetjavaslat rugalmasan kezelhetı, a feladatok átcsoportosíthatók, bıvíthetık és szőkíthetık. A mindig megújulni képes, alkotó pedagógusok szabadon válogathatnak a javasolt technikák, témakörök és alkotások közül egyéniségükhöz és osztályuk képességeihez igazítva. Ehhez kívánunk mindnyájuknak jó munkát! Óraszám: 56 óra

3 Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Térrészek elkerítése, berendezése nemcsak zárt térben, hanem szabadban is. Téralakítás eszközök segítségével, építés építıkockákkal és nagyobb elemekkel (dobozokkal, bútorokkal). Térbeli viszonylatok megfigyelése (mellett, mögött, alacsonyabb, magasabb, kívül, belül). Elhelyezés a képi megjelenítés során: középen, szélen, fent, lent, egymás mellett. A látottak szóbeli megfogalmazása segítséggel. Szubjektív térábrázolás. Forma: Tárgyak nézegetése, tapintása, ábrázolása. Emberek, állatok, játékok legfıbb részeinek vizsgálata. A tárgyak legfeltőnıbb jellegzetességeinek megfigyelése, összehasonlítása (gömbölyőbb, hosszúkásabb, szögletesebb, kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb). Tárgyalakítás, mintázás elképzelés alapján ember-, állatalakok formálása, bábok készítése. Szín, fény: Szubjektív színhasználat a képalakításban. Színtapasztalatok a megfigyelések alapján. Ismerkedés a 12 színő festékkel. Színek megnevezése. Kísérletezés: festékek keverése, színárnyalatok. Mozgás, változás: Emberalakok, állatok tipikus mozgása, a természet változásait (évszakok) kifejezı színek, formák megfigyelése külön-külön és közösen is. Kompozíció: A képelemek, tárgyak rendezése, az adott térrész, teljes képmezı betöltése. Kiemelés: színnel, mérettel, elhelyezéssel, arányokkal, díszítéssel. Képi-plasztikai kifejezı eszközök megismerése, spontán használata. Mőalkotások elemzése: Szép, érdekes épületek, tájrészletek, emberek, állatok megfigyelése. Elérhetı mőemlékek, múzeum, vagy kiállítás megtekintése. Mővészeti albumok, gyerekkönyvek, diaképek, poszterek, videofilmek nézegetése. Tapasztalatok győjtése, megfigyelések megbeszélése közösen. Anyagok, technikák, az ábrázolás módjai: Téralakítás kockák, dobozok felhasználásával építés. Papírhajtogatás. Grafika ceruza, filctoll, zsírkréta, ecsetrajz. Festés vízfesték, tempera használata. Mintázás: plakett, dombormő, szobor készítése agyagból, sógyurmából. Nyomatkészítés természeti és mesterséges formák felhasználásával: burgonya-, levélnyomat. Színes papírkollázsok, kevert technikák alkalmazása. Változatos mérető és minıségő papírok felhasználása. Bábkészítés: sík- és ujjbábok.

4 Ismerkedés, szervezés, felmérés: 2 óra Ismerekedés a rajzoló- és festıeszközökkel (pont, vonal, folt forma): 3 óra Természeti forma megfigyelése, majd ábrázolása emlékezet után: 14 óra Az emberalak egyszerő mozgása, legfıbb arányai: 8 óra Az emberalak legfıbb arányai, jellemzı formája: 4 óra Állatok ábrázolása térben és síkon: 5 óra Formakonstruálás elızetes megfigyelés, emlékezés alapján: 4 óra Szabályos, mesterséges formák: 4 óra Díszítı jellegő munkák: 8 óra Múzeum, tárlat vagy kiállítás megtekintése: 2 óra Év végi kiállítás megszervezése, munkák rendezése: 2 óra

5 Szükséges anyagok eszközök rajzlap puha grafitceruza színes papírok színes ceruza öntapadós lapok zsírkréta agyag vagy gyurma vízfesték burgonya tempera színes kartonok különbözı vastagságú ecsetek csomagolópapír filctoll gyufásdoboz olló só miltonkapocs liszt hurkapálca víz építıkockák ragasztó tő fa ruhacsipesz szög jegyzetfüzet

6 1. osztály Témakör Tananyag Vizuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés Koncentráció Rajzolófüzet augusztus Ismerkedés, szervezés, Felmérõ jellegû képalakítás: A tanulók ábrázolási szintjének szabadon választott 1. lap felmérés. Elsõs lettem felmérése, színhasználat, technika és rajzlapméret Az én családom munkatempó megfigyelése, (A/4; A/5) térábrázolás, formaábrázolás, felületkitöltés. szeptember Ismerkedés, szervezés. Ismerkedés a rajzeszközökkel, Képolvasás. ceruza, zsírkréta, vízfesték, Rajzolófüzet. a rajzolófüzettel. filctoll, színes ceruza, (Lapozgatás.) puha grafitceruza, Az eszközök használatának ecsetek megbeszélése. Forma a pont. A pont Nyomhagyás mutatóujjunkkal A pont. A pont jelentése a ceruza, zsírkréta, vízfesték, Képek, tárgyak, 2. lap megjelenési formái mindennapi és a különbözõ különbözõ tárgyakon. filctoll, színes ceruza, bemutatása életünkben. rajzeszközökkel (ceruza, (Megfigyelés, gyûjtés, rendezés.) rajzlap, ecsetek (dominó, dobókocka, Különbözõ tárgyak, formák, zsírkréta, ecset, labda...) élõlények kitalálása filc). Festés mutatóujjal pontokból. (katicabogár, szõlõ...). Forma a vonal. A vonal, A vonal fajtái: A vonal mint jelölõ eszköz. ceruza, zsírkréta, vízfesték, Különbözõ egyiptomi 3. lap mint a forma kifejezõje. görbe A vonal és forma a képi filctoll, színes ceruza, festmények bemutatása egyenes megformálás érdekében. rajzlap, ecsetek képrõl. Paul Klee: hullámos Mese, Luxori obeliszk vastag vékony Vonalfajták különbözõ

7 rajzeszközökkel és mutatóujjal. Forma a folt, mint a Ismerkedés a vízfestékkel. A festék vízzel oldható (sûrítés, vízfesték, rajzlap, ecsetek Paul Klee: 4. lap forma kifejezõje. A színek. A fõ színek (vörös, hígítás). A festés Piros léggömbök Emil Nolde: Északi kék, sárga, fehér, fekete). technikája. Foltképzés festékkel malom Foltképzés. Spontán foltszerûen és vonalasan színkeverés. (tárgyak, élõlények, jelenségek jellemzõ színei. Nap sárga). Vizes lapon a fõ színek összefuttatása véletlenszerûen. október Forma a folt, mint a Tenyérnyomat kiegészí- Egyéni formakészlet, fanvízfesték, filc (belerajzoláshoz), Korniss Dezsõ: olvasás 5. lap borító forma kifejezõje. tése ismert formává. tázia.(kisfiú, sárkány). rajzlap, ecsetek Unikornis (fül) Nyomatok. Forma természetes és Egyszerû természeti és A forma foltszerû ábrázolása grafitceruza, színes papírok, Bizánci mûvészet. környezetismeret 6. lap (+ mesterséges, szabályos mesterséges formák síkon (papírtépés, papírmozaik papírmozaik tépéssel, Teodóra színespapír- és szabálytalan, ívelõdõ megfigyelése, alakítása, õszi gyümölcsök). rajzlap császárnõ. melléklet) és szögletes forma. síkon. Szabályos és szabály- talan forma megkülönböztetése. Ugyanabból a síkidomból síkidomok, festék, zsírkréta, matematika 7. lap (+ különbözõ dolgok kitalálása színes ceruza, borító, (kör labda, napocska, rajzlap, ecsetek stancolt virág). síkidomok) Forma a különbözõ Egyszerû természeti és Természetben található és agyag vagy gyurma környezetismeret, formák a térben. mesterséges formák mesterségesen kialakított matematika megfigyelése, alakítása formák megformázása térben. agyagból vagy gyurmából (labda, kavics, õszi gyümölcsök). november Kompozíció tér, forma, A papír hajtogatható, Hajó hajtogatása, elhelyezése, papírhajtogatás, Renoir: La Yole (1879 matematika, borító szín. alakítható. felragasztása. Környezet vízfesték, körül) technika

8 festése vízfestékkel. rajzlap, ecsetek Claude Monet: Regatta Részmunkák helyes sorrendje. Térbeni viszonylatok. Forma természeti forma A gyûjtött levelek Az egész majd a részletek ceruza, filctoll, vízfesték, környezetismeret 8. lap megfigyelése és jellemzõ tanulmányozása, tanulmányozása. Jellemzõ rajzlap, ecsetek jegyei. jellemzõik megfigyelése. jegyek megfigyelése és grafikus ábrázolása, mellé levéllenyomat készítése. Tér formák térben való Az õsz színei. Az õszi Jellemzõ formák, színek. filctoll, zsírkréta, olló, Paál László: környezetismeret 9. lap (+ ábrázolása avar. A tér jellemzõi. Elõrenyomott színes lapon rajzlap Októberi szél technika levélsablonok) avar megrajzolása kivágott levélsablonok segítségével. Az erezet berajzolása. Forma természeti forma Õszi fa, erdõ festése A tájra vonatkozó térviszonylatok zsírkréta, vízfesték, tempera, Munkácsy Mihály: környezetismeret 10. lap megfigyelése és jellemzõ foltszerûen az elõzetes megbeszélése kevert technika, Erdõbelsõ jegyei. séta és ismeretek alapján. (elõtér-háttér, mellett, mögött, rajzlap, ecsetek A tér jellemzõi. vízszintes-függõleges). Jellemzõ színek. Forma az emberi alak. Várom a Mikulást! Mozgó Mikulás elkészítése. december grafitceruza, olló, miltonkapocs, technika 11. lap Sablon körberajzolása, rajzlap (Mikulás nyírás. Részmunkák helyes sablon) sorrendje. Forma emberi alak Az emberi alak jellemzõ Plasztikai alakítással Télapó agyag vagy gyurma Kovács Margit környezetismeret borító ábrázolása. jegyei: nagy kicsi, mintázása. kerámiáiból kövér sovány, legfõbb Kompozíció tér, Az ünnephez kapcsolódó Elõre megrajzolt karácsonyfa zsírkréta, színes ceruza, technika, olvasás 12. lap forma, szín. jelképrendszer megfigyelése, színezése, festése. Önállóan gratifceruza, filc, olló, összegyûjtése. tervezett díszekkel történõ rajzlap Karácsonyfa feldíszítése. feldíszítése. Csomagok, ajándékok a fa alá.

9 január Forma jellemzõ Jellemzõ formák, alakok Hóember festése fehér fehér tempera, ecsetek matematika 13. lap forma. télen. temperával elõre megadott kék lapra. Forma emberi alak Egyszerû mozgások. Egyszerû mozdulatok bemutatás agyag vagy gyurma Izsó Miklós: testnevelés ábrázolása térben. utáni megformázása. Táncoló hajdú Forma emberi alak Egyszerû mozgások. elõrenyomott mértani zsírkréta, vízfesték, színes matematika, 14. lap (+ ábrázolása síkon. alakzatokból. A körvonal ceruza, olló, rajzlap, testnevelés síkidomok) megrajzolása. A kapott ecsetek + figura felöltöztetése üres lap a színezéssel, festéssel. dossziéból Forma emberi alak Álló és mozgó emberi Síkbábok készítése elõre olló, hurkapálcika, zsírkréta, síbábok bemutatása olvasás, 15. lap (+ ábrázolása síkon. alakok. megadott sablonok vízfesték, színes technika színház) körberajzolásával vagy önálló ceruza, filctoll, rajzlap + üres tervezéssel. lap a dossziéból + borító Forma és kompozíció Az emberi alak legfõbb Több alakból álló embercsoport agyag vagy gyurma Kovács Margit: testnevelés, emberi alakok egyszerû arányai. mintázása agyagból Pásztorok ének-zene ábrázolása térben. vagy gyurmából. Alakformálás és tömbbõl (körben álló vagy vonatozó gyerekek). Forma és kompozíció Az emberi alak legfõbb Az agyagból, gyurmából zsírkréta, vízfesték, rajzlap, Edgar Degas: 16. lap február emberi alakok egyszerû arányai. megformált kompozíció ecsetek Táncosnõk mozgásainak ábrázolása lerajzolása, megfestése. síkon. Képfelület kitöltése. Tér belsõ térre vonatkozó Belsõ tér elemi Az osztály átrendezése iskolabútorok, építõkockák matematika, térviszonylatok. viszonylatainak megfigyelése. megadott szempont alapján. környezetismeret Belsõ tér kialakítása építõkockákból a padon. Tér és kompozíció Belsõ tér elemi Az emberi alak ábrázolása zsírkréta, vízfesték, színes Vincent van Gogh: környezetismeret 17. lap képelemek rendezése. viszonylatainak megfigyelése belsõ, zárt térben. Az emberi ceruza, rajzlap, A hálószoba

10 Tematikus képalakítás. alakokkal. A alakok és a berendezési ecsetek mi osztályunk. Otthon tárgyak, bútorok aránya. A tér kitöltése. a család. Nagyságviszonyok. (Elõtér, háttér.) Forma, szín megadott Farsangi szemüveg készítése. Szemüveg körberajzolása. vízfesték, zsírkréta, olló, technika 18. lap forma díszítése. Berendezése különbözõ színes papír, rajzlap, színekkel, formákkal. kalapgumi Kompozíció tér, forma, A térrõl, színekrõl, az Emberi alakok belsõ térben szabadon választott olvasás 19. lap szín. Tematikus emberi alakról tanultak való ábrázolása. A színek technika, rajzlap képalakítás. együttes alkalmazása. fontossága, kifejezõereje. Itt a farsang, áll a bál... Tér és kompozíció. Külsõ Az emberek lakóházai. Építmények bemutatása papírhajtogatás színes különbözõ épületeket környezetismeret, borító tér. Az épületek típusai, képrõl, megfigyelésük, papírból, filctoll (házak bemutató képek: olvasás rendeltetésük. A lakóházak összehasonlításuk. Funkciójuk díszítéséhez) parasztház, Tér és kompozíció. elhelyezkedése, kitalálása. emeletes ház, a Parlament, fajtái. Utca, tér kialakítása felhõkarcoló papírból hajtogatott lakóházakból. Külsõ tér és elemi viszonylatainak Az emberi alak és a külsõ tetszõlegesen választott Bernáth Aurél: környezetismeret 20. lap Képelemek rendezése. ábrázolása. tér aránya. Alakok elhelyezése. technika, lehet vegyes Tél Tematikus képalakítás. Tárgyak és emberi Egyszerû mozgások technika is, rajzlap alakok külsõ térben. kifejezése. Téli örömök: szánkózás korcsolyázás március Forma az állatok ábrázolása Legjobb barátaink az Néhány megfigyelt állat agyag vagy gyurma Götz János: Szarvas környezetismeret borító térben. állatok. Az állatok jellemzõ megmintázása agyagból jegyei, testfelépítésük. vagy gyurmából. Forma az állatok ábrázolása Az állatok testrészei, A részletek megfigyelése, a grafitceruza, vízfesték, környezetismeret 21. lap síkon. legfõbb arányok. Állatok kiválasztott állatok lerajzolása. színes ceruza, filctoll,

11 rajzolása egyszerûen, rajzlap, ecsetek elõre megadott algoritmus alapján festés. Önálló alkotások. Kompozíció szubjektív Versillusztráció. Bálint A vers illusztrálása. Képalakítás festék, zsírkréta, rajzlap, olvasás 22. lap kifejezõeszköz. Tematikus István: Sósperec. rajzkiegészítéssel. ecsetek képalakítás. Meseillusztráció. Róka A szereplõk megfigyelése, festék, zsírkréta, rajzlap, olvasás 23. lap koma és a kácsák (népmese). a környezet elképzelése, ecsetek ábrázolása. Forma természeti forma Tavaszi virágok Az egész majd a részletek ceruza, toll, filctoll, rajzlap tavaszi virágok környezetismeret 24. lap megfigyelése és jellemzõ tanulmányozása nagyítóval tanulmányozása. Jellemzõ jegyei. és grafikus ábrázolásuk. jegyek grafikus ábrázolásuk. Forma természeti forma V irágok megfigyelése, A látvány képi megfogalmazása. ceruza, zsírkréta, festék, környezetismeret 25. lap megfigyelése és jellemzõ megrajzolásuk egyszerû rajzlap, ecsetek jegyei. vonalakkal, színezés, festés. Kompozíció tér, forma, Egyszerû virágok ábrázolása A témának megfelelõ színés színes lapok, ragasztó, környezetismeret, színes lap szín. Tematikus foltszerûen festéssel, formaábrázolás. Képfelület festék, színes alaplap, technika a képalakítás. papírtépéssel, kitöltése. ecsetek dossziéban ragasztással elõre megadott színes lapon. Kompozíció forma, Formák jellemzõ jegyei, Terülõ díszek dekoratív jelleggel, burgonya, festék, filctoll, különbözõ virágmintás környezetismeret, 26. lap + szín. Magyar és más népek arányai. Virág tetszõleges virágformákkal. kés, ecsetek csomagolók, tapéták, matematika borító díszítõ mûvészete. vagy ahhoz hasonló népmûvészeti alkotások Ritmusos soralkotás. minták megfigyelése, ábrázolása foltszerûen. Burgonyanyomat. Forma, szín dekoratív Népszokások felelevenítése. Díszek dekoratív jelleggel. vízfesték, rajzlap, megfestett, díszített olvasás 27. lap díszítés. Díszítõ motívumok Vízszintes, függõleges, ferde ecsetek húsvéti április a húsvéti tojáson. irányok. tojások bemutatása Elõre megrajzolt tojások díszítése festékkel.

12 Tér, forma állatok ábrázolása A húsvét jelképeinek Különbözõ anyagok rajzlap, fonal, ceruza, technika 28. lap másképpen. (nyúl, csibe) elkészítése használatának gyakorlása. olló (sablon kartonból festéssel és Állatok ábrázolása térben. nyúl, csibe) fonalból. + borító Forma, szín. Kompozíció. Babruhák mintájának Textilek szemléltetése. A olló, zsírkréta, festék, különbözõ textilek környezetismeret 29. lap Dekoratív képalakítás. tervezése, öltöztetõbaba minták kigondolása, elkészítése. színes ceruza, rajzlap, bemutatása ruhatárának elkészítése. ecsetek Forma díszítõ motívumok Használati tárgyak elkészítése. Edények nézegetése, jellemzõ agyag vagy gyurma, pálca, õskori és más korból való használati tárgyakon. Díszítés karcolással formájuk, alakjuk tû vagy szög agyagedények (pálcával, tûvel, megfigyelése. Díszítmények bemutatása szöggel). gyûjtése. Forma természeti formák, Anyák napi üdvözlõlap Az egész és a részletek rajzlap, olló, vízfesték, virágos képeslapok 30. lap + mint díszítõ elemek. készítése megadott algoritmus megfigyelése. ecsetek bemutatása borító + alapján. Nyírás, üres lap a festés. dossziéból. Kompozíció. Szubjektív V irágcsendéletek elemzése, A csendélet színeinek vízfesték, rajzlap, Vincent van Gogh: környezetismeret 31. lap kifejezõeszköz. festése. Képzõmûvészeti megbeszélése.a virágok ecsetek Napraforgók alkotások elhelyezésének megfigyelése. A megnézése. váza, köcsög alakja. + üres lap a dossziéból május Forma emberek, állatok Az emberi arc és az állati A részletek tanulmányozása vízfesték, zsírkréta, filctoll, technika 32. lap ábrázolása. fej legjellemzõbb (szem, orr, száj) elhelyezése rajzlap, olló, ecsetek vonásai. Érzékszervek az egészen. Arányok. helye a fejen. Ujjbábok készítése elõre megrajzolt sablon segítségével. Tér, forma, szín természeti Virágzó fa festése foltszerûen A tájra vonatkozó térviszonylatok vízfesték, zsírkréta, színes Claude Monet: környezetismeret, forma megfigyelése az elõzetesen megbeszélése papír, kevert technika, V irágzó almafák technika 33. lap és jegyei. szerzett tapasztalatok (elõtér-háttér, mellettmögött, ecsetek és ismeretek alapján. A vízszintes-függõleges).

13 tér jellemzõi. Virágok Jellemzõ színek, formák kialakítása tépéssel. és arányok (levelek, ég, fa). Tér, forma, szín megfigyelések. Az évszakok változásával Az évszakok hangulatának vízfesték, rajzlap, ecsetek évszakokról készült 34. lap Az évszakok az idõben, térben érzékeltetése a különbözõ festmények jellemzõi. játszódó események képi színek alkalmazásával. bemutatása megfogalmazása képkiegészítéssel. Elõre megrajzolt ágak felöltöztetése az évszakoknak megfelelõen. Tér-, forma-, színkompozíció Az év folyamán elsajátított A tanult téri, formai, színbeli szabadon választott és kifejezõeszközök. formai, színbeli, ismeretek önálló alkalmazása. technika, rajzlap 35. lap téri és kompozíciós ismeretek alkalmazása. Kirándul a család. Tér-, forma-, szín Színfolt kiegészítése az Tanult ismeretek felhasználása. vízfesték, rajzlap, nyári fotók, festmények környezetismeret 36. lap megfigyelések a természetben. adott évszaknak megfelelõen. A színek a forma és ecsetek bemutatása (nyár) Az elhelyezett hangulat kifejezõi. színfolt képpé alakítása a képzelet alapján (sárga nap). Tér, forma, szín kompozíció. Személyesen átélt élmények Tanult ismeretek alkalmazása. szabadon választott testnevelés üres ábrázolása. Arányok, a tér kitöltése. technika, rajzlap lap a Tárgyak, emberek dossziéból. elhelyezkedése a térben. Mozgó alakok. A játszótéren. 49. Forma természetes Állatkák készítése Az állatok jellemzõinek vízfesték, filctoll, környezetismeret, borító formák felhasználása gyufásdobozból és fából megfigyelése. Arányok. gyufásdoboz, olvasás játékkészítéshez. készült ruhacsipeszbõl. fa ruhacsipesz, rajzlap, ecsetek Forma kör alakú Sógyurmából medál készítése. A sógyurma formálhatósága, víz, só, liszt, pálcika Különbözõ medálok plasztika. (Sógyurma leírása alakítási lehetõségek. vagy tû (horoszkópos... stb.) a borítón.) Különbözõ bemutatása.

14 minták karcolása eszköz segítségével. június Kompozíció tér, forma, Átélt események ábrázolása A felület kitöltése. Kompozíciók csomagolópapír, vízfesték, szín. csoportmunkában. elhelyezése egymás ecsetek Gyermeknap. mellett. csomagolópapíron. Tér, forma, szín kompozíció. Múzeum vagy közeli A tér, forma, szín, ceruza, jegyzetfüzet olvasás, mozgásváltozások tárlat, kiállítás meglátogatása. ábrázolásának környezetismeret megfigyelése. Mûalkotások csoportosítása adott szempontok alapján. Év végi rendszerezés, Kiállítás rendezése a A kiállítóhely adottságaihoz értékelés. tanév során készített igazodó rendezési lehetõségek munkákból. megbeszélése. Az alkotások elhelyezése.

15 Felhasznált irodalom: Általános iskola nevelési és oktatási terve NAT Rajz kézikönyv 1-2. osztály Szerzı: Völgyesi Attiláné Kiadó: Apáczai Kiadás éve: 1998 Képek könyve Szerzı: Óváriné Furján Rita Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1989 Papírmasé Játékos tárgyak papírmaséból Kiadó: Passage Kiadás éve: 1997 Vízfestés Szerzı: Sigrid Wetzel-Maesmanns Kiadó: Cser Kiadás éve: 2000 Praktikus ábrázolás az óvodásban Szerzı: Bessenyei Antal Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1987 Papírcsodák Szerzı: Pataki Tibor Kiadó: ILV Kiadás éve: 1983 Ajándékötletek szorgos kező gyermekeknek Szerzık: Marlies Bisch-Monika Neubacher-Fesser Kiadó: NOVUM Kiadás éve: 1998 (eredeti) Ötlettár Szerzı: Szandi Györgyné Kiadó PAUZ Kiadás éve: 1992 Rajztanítás az alsó tagozatban Szerzı: Szlávikné Gyırfi Klára Kiadó: Zsámbéki TK Kiadás éve: 1985

16 Sógyurma 2. Szerzı: Petı Éva Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1996 Rajztanterv és útmutató az általános iskola 1-4. osztálya számára Szerzı: Környeiné Gere Zsuzsa Kiadó: OPI Kiadás éve: 1986 A mesék csodái ABC és olvasókönyv Szerzık: Adamikné dr. Jászó Anna-Dr. Gósy Mária-Lénárd András Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1999 Kerettanterv

Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez

Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez 1 Írta: Szántó Zsuzsa elelõs szerkesztõ: Török Ágnes Tördelés: SZÜCS BT. ISBN 963 657 312 3 elelôs vezetô: Ballér Judit ügyvezetô igazgató 1155 Budapest,

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás implementációja

Kompetencia alapú oktatás implementációja Kompetencia alapú oktatás implementációja Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: Művészetek (rajz, ének-zene) dr.dienesné Mesterházy Márta Némethné Tóth Izabella Művészetek A 2009/2010-es

Részletesebben

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. ÉVFOLYAM 1. BEVEZETÉS CÉLOK ÉS FELADATOK Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Az alapozó szakaszban fontos

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV ADAPTÁLT TANTERV RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV 5 8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Az alapozó szakaszban fontos céllá válik a korábbi, közvetlen tapasztalás útján szerzett

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL CÍMÛ 1. ÉS 2. OSZTÁLYOS MUNKATANKÖNYVEK HASZNÁLATÁHOZ TANMENETJAVASLATTAL, ÓRAVÁZLATOKKAL KÉSZÍTETTÉK:

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL CÍMÛ 1. ÉS 2. OSZTÁLYOS MUNKATANKÖNYVEK HASZNÁLATÁHOZ TANMENETJAVASLATTAL, ÓRAVÁZLATOKKAL KÉSZÍTETTÉK: TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL CÍMÛ 1. ÉS 2. OSZTÁLYOS MUNKATANKÖNYVEK HASZNÁLATÁHOZ TANMENETJAVASLATTAL, ÓRAVÁZLATOKKAL KÉSZÍTETTÉK: UJHELYINÉ DR. PETÕ ÉVA és MESTERHÁZY FERENC Dinasztia Tankönyvkiadó,

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN

MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN Sárospatak, 2014 A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004) című program MÚZEUMPEDAGÓGIA

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

16. RAJZ ÉS VIZÁLIS KULTÚRA. Magyarné Kapás Mária Seregné Deák Róza: Rajz és vizuális kultúra

16. RAJZ ÉS VIZÁLIS KULTÚRA. Magyarné Kapás Mária Seregné Deák Róza: Rajz és vizuális kultúra 16. RAJZ ÉS VIZÁLIS KULTÚRA Magyarné Kapás Mária Seregné Deák Róza: Rajz és vizuális kultúra Amikor alkotsz egy képet, eleinte még nincs igazán közöd hozzá! Miközben fested, egyre jobban belekerülsz, végül

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály 3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben