Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez 1

2 Írta: Szántó Zsuzsa elelõs szerkesztõ: Török Ágnes Tördelés: SZÜCS BT. ISBN elelôs vezetô: Ballér Judit ügyvezetô igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97. Telefon: , ax:

3 1. osztály Elõszó Kedves Kollégák! Az önkifejezés egyik eszköze a rajzolás, festés. Minden kisgyerek szereti ezeket a tevékenységi formákat, hiszen a rajzeszközök és a képzelet segítségével bátran barangolhatnak a színek világában. A rajzok, firkák nemcsak az ábrázolóképesség fejlettségérõl árulkodnak, hanem nagyon sok esetben az alkotók érzelemvilágát is tükrözik. Az elkészült, bemutatott képek, festmények, egyéb mûvészeti alkotások fontos szerepet töltenek be a tanulók esztétikai nevelésében is. A NAT ennek a feladatnak a megoldását a RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyra bízza. A kerettantervek elkészítésekor az alkotók erre 1., 2. és 4. osztályban évi 56 órát (heti 1,5 órát) biztosítanak. Mai oktatási rendszerünk, az órakeretek ezt az elosztást nem, vagy csak nagyon nehezen teszik lehetõvé. Ezért tanmenetjavaslatunk összeállításánál az elsõ félév során heti 1, míg a második félévben heti 2 órát terveztünk a vizuális kommunikációra. A 3. osztályban az elõírt óraszám 74, amely heti 2 órában ad lehetõséget a tanulók ismereteinek bõvítésére a képzõ-, ipar- és népmûvészeti alkotások terén, szín- és formaviláguk, ábrázolóképességük fejlesztésére síkon és térben egyaránt. A tanmenetek egymásra épülnek, de külön-külön is kerek egészet alkotnak, így is használhatók. Tudjuk azt is, hogy az iskolák órabeosztása az általunk javasolttól eltérõ is lehet. Ennek érdekében valamennyi tanmenetjavaslat rugalmasan kezelhetõ, a feladatok átcsoportosíthatók, bõvíthetõk és szûkíthetõk. A mindig megújulni képes, alkotó pedagógusok szabadon válogathatnak a javasolt technikák, témakörök és alkotások közül egyéniségükhöz és osztályuk képességeihez igazítva. Ehhez kívánunk mindnyájuknak jó munkát! 3

4 Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítõ anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Térrészek elkerítése, berendezése nemcsak zárt térben, hanem szabadban is. Téralakítás eszközök segítségével, építés építõkockákkal és nagyobb elemekkel (dobozokkal, bútorokkal). Térbeli viszonylatok megfigyelése (mellett, mögött, alacsonyabb, magasabb, kívül, belül). Elhelyezés a képi megjelenítés során: középen, szélen, fent, lent, egymás mellett. A látottak szóbeli megfogalmazása segítséggel. Szubjektív térábrázolás. orma: Tárgyak nézegetése, tapintása, ábrázolása. Emberek, állatok, játékok legfõbb részeinek vizsgálata. A tárgyak legfeltûnõbb jellegzetességeinek megfigyelése, összehasonlítása (gömbölyûbb, hosszúkásabb, szögletesebb, kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb). Tárgyalakítás, mintázás elképzelés alapján ember-, állatalakok formálása, bábok készítése. Szín, fény: Szubjektív színhasználat a képalakításban. Színtapasztalatok a megfigyelések alapján. Ismerkedés a 12 színû festékkel. Színek megnevezése. Kísérletezés: festékek keverése, színárnyalatok. Mozgás, változás: Emberalakok, állatok tipikus mozgása, a természet változásait (évszakok) kifejezõ színek, formák megfigyelése külön-külön és közösen is. Kompozíció: A képelemek, tárgyak rendezése, az adott térrész, teljes képmezõ betöltése. Kiemelés: színnel, mérettel, elhelyezéssel, arányokkal, díszítéssel. Képi-plasztikai kifejezõ eszközök megismerése, spontán használata. Mûalkotások elemzése: Szép, érdekes épületek, tájrészletek, emberek, állatok Elérhetõ mûemlékek, múzeum, vagy kiállítás megtekintése. Mûvészeti albumok, gyerekkönyvek, diaképek, poszterek, videofilmek nézegetése. Tapasztalatok gyûjtése, megfigyelések megbeszélése közösen. Anyagok, technikák, az ábrázolás módjai: Téralakítás kockák, dobozok felhasználásával építés. Papírhajtogatás. Grafika ceruza, filctoll, zsírkréta, ecsetrajz. estés vízfesték, tempera használata. Mintázás: plakett, dombormû, szobor készítése agyagból, sógyurmából. Nyomatkészítés természeti és mesterséges formák felhasználásával: burgonya-, levélnyomat. Színes papírkollázsok, kevert technikák alkalmazása. Változatos méretû és minõségû papírok felhasználása. Bábkészítés: sík- és ujjbábok. Ismerkedés, szervezés, felmérés: Ismerkedés a rajzoló- és festõeszközökkel (pont, vonal, folt, forma): Természeti forma megfigyelése, majd ábrázolása emlékezet után: Az emberalak egyszerû mozgása, legfõbb arányai: Az emberalak legfõbb arányai, jellemzõ formája: Állatok ábrázolása térben és síkon: ormakonstruálás elõzetes megfigyelés, emlékezet alapján: Szabályos, mesterséges formák: Díszítõ jellegû munkák: Múzeum, tárlat vagy kiállítás megtekintése: Év végi kiállítás megszervezése, munkák rendezése: 2 óra 3 óra 14 óra 8 óra 4 óra 5 óra 4 óra 4 óra 8 óra 2 óra 2 óra 4

5 Szükséges anyagok rajzlap színes papírok öntapadós lapok agyag vagy gyurma burgonya színes kartonok csomagolópapír gyufásdoboz só liszt víz ragasztó fa ruhacsipesz eszközök puha grafitceruza színes ceruza zsírkréta vízfesték tempera különbözõ vastagságú filctoll olló miltonkapocs hurkapálca építõkockák kés tû szög jegyzetfüzet 5

6 október 6. Forma a folt, mint a forma kifejezõje. Nyomatok. Tenyérnyomat kiegészítése ismert formává. Egyéni formakészlet, fantázia. (kisfiú, sárkány). vízfesték, filc (belerajzoláshoz), rajzlap, Korniss Dezsõ: Unikornis olvasás 5. lap (fül) 7 8. Forma természetes és mesterséges, szabályos és szabálytalan, ívelõdõ és szögletes forma. Egyszerû természeti és mesterséges formák megfigyelése, alakítása, síkon. Szabályos és szabálytalan forma megkülönböztetése. A forma foltszerû ábrázolása síkon (papírtépés, papírmozaik õszi gyümölcsök). grafitceruza, színes papírok, papírmozaik tépéssel, rajzlap Bizánci mûvészet. Teodóra császárnõ. 6. lap (+ színespapír-melléklet) Ugyanabból a síkidomból különbözõ dolgok kitalálása (kör labda, napocska, virág). síkidomok, festék, zsírkréta, színes ceruza, rajzlap, matematika 7. lap (+, stancolt síkidomok) 7 9. Forma a különbözõ formák a térben. Egyszerû természeti és mesterséges formák megfigyelése, alakítása térben. Természetben található és mesterségesen kialakított formák megformázása agyagból vagy gyurmából (labda, kavics, õszi gyümölcsök). agyag vagy gyurma, matematika november 10. Kompozíció tér, forma, szín. A papír hajtogatható, alakítható. Hajó hajtogatása, elhelyezése, felragasztása. Környezet festése vízfestékkel. Részmunkák helyes sorrendje. Térbeni viszonylatok. papírhajtogatás, vízfesték, rajzlap, R enoir: La Yole (1879 körül) Claude Monet: Regatta matematika, technika 11. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. A gyûjtött levelek tanulmányozása, jellemzõik Az egész majd a részletek tanulmányozása. Jellemzõ jegyek megfigyelése és grafikus ábrázolása, mellé levéllenyomat készítése. ceruza, filctoll, vízfesték, rajzlap, ecetek 8. lap 12. Tér formák térben való ábrázolása Az õsz színei. Az õszi avar. A tér jellemzõi. Jellemzõ formák, színek. Elõrenyomott színes lapon avar megrajzolása kivágott levélsablonok segítségével. Az erezet berajzolása. filctoll, zsírkréta, olló, rajzlap Paál László: Októberi szél technika 9. lap (+ levélsablonok)

7 1. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció Óraszám Rajzolófüzet 13. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. Õszi fa, erdõ festése foltszerûen az elõzetes séta és ismeretek alapján. A tér jellemzõi. A tájra vonatkozó térviszonylatok megbeszélése (elõtér-háttér, mellettmögött, vízszintes-függõleges). Jellemzõ színek. zsírkréta, vízfesték, tempera, kevert technika, rajzlap, Munkácsy Mihály: Erdõbelsõ 10. lap december 14. Forma az emberi alak. Várom a Mikulást! Mozgó Mikulás elkészítése. Sablon körberajzolása, nyírás. Részmunkák helyes sorrendje. grafitceruza, olló, miltonkapocs, rajzlap technika 11. lap (Mikulás sablon) Forma emberi alak ábrázolása. Az emberi alak jellemzõ jegyei: nagy kicsi, kövér sovány, legfõbb arányok. Télapó. Plasztikai alakítással Télapó mintázása. agyag vagy gyurma Kovács Margit kerámiáiból 16. Kompozíció tér, forma, szín. Az ünnephez kapcsolódó jelképrendszer megfigyelése, összegyûjtése. Karácsonyfa feldíszítése. Elõre megrajzolt karácsonyfa színezése, festése. Önállóan tervezett díszekkel történõ feldíszítése. Csomagok, ajándékok a fa alá. zsírkréta, színes ceruza, gratifceruza, filc, olló, rajzlap technika, olvasás 12. lap 17. Forma jellemzõ forma. 18. Forma emberi alak ábrázolása térben. 19. Forma emberi alak ábrázolása síkon. Jellemzõ formák, alakok télen. Egyszerû mozgások. Egyszerû mozgások. Hóember festése fehér temperával elõre megadott kék lapra. Egyszerû mozdulatok bemutatás utáni megformázása. Mozgó emberi alak összerakása elõrenyomott mértani alakzatokból. A körvonal megrajzolása. A kapott figura felöltöztetése színezéssel, festéssel. január fehér tempera, matematika 13. lap agyag vagy gyurma zsírkréta, vízfesték, színes ceruza, olló, rajzlap, Izsó Miklós: Táncoló hajdú testnevelés matematika, testnevelés 14. lap (+ síkidomok) + üres lap a dossziéból

8 20. Forma emberi alak ábrázolása síkon. Álló és mozgó emberi alakok. Síkbábok készítése elõre megadott sablonok körberajzolásával vagy önálló tervezéssel. olló, hurkapálcika, zsírkréta, vízfesték, színes ceruza, filctoll, rajzlap síbábok bemutatása olvasás, technika 15. lap (+ színház) + üres lap a dossziéból + február 21. Forma és kompozíció emberi alakok egyszerû ábrázolása térben. Az emberi alak legfõbb arányai. Több alakból álló embercsoport mintázása agyagból vagy gyurmából. Alakformálás és tömbbõl (körben álló vagy vonatozó gyerekek). agyag vagy gyurma Kovács Margit: Pásztorok testnevelés, ének-zene 22. Forma és kompozíció emberi alakok egyszerû mozgásainak ábrázolása síkon. Az emberi alak legfõbb arányai. Az agyagból, gyurmából megformált kompozíció lerajzolása, megfestése. Képfelület kitöltése. zsírkréta, vízfesték, rajzlap, Edgar Degas: Táncosnõk 16. lap Tér belsõ térre vonatkozó térviszonylatok. Belsõ tér elemi viszonylatainak Az osztály átrendezése megadott szempont alapján. Belsõ tér kialakítása építõkockákból a padon. iskolabútorok, építõkockák matematika, 24. Tér és kompozíció képelemek rendezése. Tematikus képalakítás. Belsõ tér elemi viszonylatainak megfigyelése alakokkal. A mi osztályunk. Otthon a család. Az emberi alak ábrázolása belsõ, zárt térben. Az emberi alakok és a berendezési tárgyak, bútorok aránya. A tér kitöltése. Nagyságviszonyok. (Elõtér, háttér.) zsírkréta, vízfesték, színes ceruza, rajzlap, V incent van Gogh: A hálószoba 17. lap 25. Forma, szín megadott forma díszítése. Farsangi szemüveg készítése. Szemüveg körberajzolása. Berendezése különbözõ színekkel, formákkal. vízfesték, zsírkréta, olló, színes papír, rajzlap, kalapgumi technika 18. lap 26. Kompozíció tér, forma, szín. Tematikus képalakítás. A térrõl, színekrõl, az emberi alakról tanultak együttes alkalmazása. Itt a farsang, áll a bál... Emberi alakok belsõ térben való ábrázolása. A színek fontossága, kifejezõereje. szabadon választott technika, rajzlap olvasás 19. lap

9 1. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció 27. Tér és kompozíció. Külsõtér. 28. Tér és kompozíció. Képelemek rendezése. Tematikus képalakítás. Az emberek lakóházai. Az épületek típusai, rendeltetésük. A lakóházak elhelyezkedése, fajtái. Utca, tér kialakítása papírból hajtogatott lakóházakból. Külsõ tér és elemi viszonylatainak ábrázolása. Tárgyak és emberi alakok külsõ térben. Téli örömök: szánkózás korcsolyázás Építmények bemutatása képrõl, megfigyelésük, összehasonlításuk. Funkciójuk kitalálása. Az emberi alak és a külsõ tér aránya. Alakok elhelyezése. Egyszerû mozgások kifejezése. papírhajtogatás színes papírból, filctoll (házak díszítéséhez) tetszõlegesen választott technika, lehet vegyes technika is, rajzlap március különbözõ épületeket bemutató képek: parasztház, emeletes ház, a Parlament, felhõkarcoló, olvasás Óraszám Rajzolófüzet Bernáth Aurél: Tél 20. lap Forma az állatok ábrázolása térben. Legjobb barátaink az állatok. Az állatok jellemzõ jegyei, testfelépítésük. Néhány megfigyelt állat megmintázása agyagból vagy gyurmából. agyag vagy gyurma Götz János: Szarvas 30. Forma az állatok ábrázolása síkon. Az állatok testrészei, legfõbb arányok. Állatok rajzolása egyszerûen, elõre megadott algoritmus alapján festés. Önálló alkotások. A részletek megfigyelése, a kiválasztott állatok lerajzolása. grafitceruza, vízfesték, színes ceruza, filctoll, rajzlap, 21. lap 31. Kompozíció szubjektív kifejezõeszköz. Tematikus képalakítás. V ersillusztráció. Bálint István: Sósperec. A vers illusztrálása. Képalakítás rajzkiegészítéssel. festék, zsírkréta, rajzlap, olvasás 22. lap 32. Meseillusztráció. Róka koma és a kácsák (népmese). 33. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. Tavaszi virágok tanulmányozása nagyítóval és grafikus ábrázolásuk. A szereplõk megfigyelése, a környezet elképzelése, ábrázolása. Az egész majd a részletek tanulmányozása. Jellemzõ jegyek grafikus ábrázolásuk. festék, zsírkréta, rajzlap, ceruza, toll, filctoll, rajzlap olvasás 23. lap tavaszi virágok 24. lap

10 34. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. V irágok megfigyelése, megrajzolásuk egyszerû vonalakkal, színezés, festés. A látvány képi megfogalmazása. ceruza, zsírkréta, festék, rajzlap, 25. lap 35. Kompozíció tér, forma, szín. Tematikus képalakítás. Egyszerû virágok ábrázolása foltszerûen festéssel, papírtépéssel, ragasztással elõre megadott színes lapon. A témának megfelelõ színés formaábrázolás. Képfelület kitöltése. színes lapok, ragasztó, festék, színes alaplap,, technika színes lap a dossziéban 36. Kompozíció forma, szín. Magyar és más népek díszítõ mûvészete. Ritmusos soralkotás. Formák jellemzõ jegyei, arányai. Virág vagy ahhoz hasonló minták megfigyelése, ábrázolása foltszerûen. Burgonyanyomat. Terülõ díszek dekoratív jelleggel, tetszõleges virágformákkal. burgonya, festék, filctoll, kés, különbözõ virágmintás csomagolók, tapéták, népmûvészeti alkotások, matematika 26. lap + április Forma, szín dekoratív díszítés. Népszokások felelevenítése. Díszítõ motívumok a húsvéti tojáson. Elõre megrajzolt tojások díszítése festékkel. Díszek dekoratív jelleggel. Vízszintes, függõleges, ferde irányok. vízfesték, rajzlap, megfestett, díszített húsvéti tojások bemutatása olvasás 27. lap 38. Tér, forma állatok ábrázolása másképpen. A húsvét jelképeinek (nyúl, csibe) elkészítése kartonból festéssel és fonalból. Különbözõ anyagok használatának gyakorlása. Állatok ábrázolása térben. rajzlap, fonal, ceruza, olló technika 28. lap (sablon nyúl,csibe) + + üres lap a dossziéból 39. Forma, szín. Kompozíció. Dekoratív képalakítás. Babruhák mintájának tervezése, öltöztetõbaba ruhatárának elkészítése. Textilek szemléltetése. A minták kigondolása, elkészítése. olló, zsírkréta, festék, színes ceruza, rajzlap, különbözõ textilek bemutatása 29. lap 40. Forma díszítõ motívumok használati tárgyakon. Használati tárgyak elkészítése. Díszítés karcolással (pálcával, tûvel, szöggel). Edények nézegetése, jellemzõ formájuk, alakjuk Díszítmények gyûjtése. agyag vagy gyurma, pálca, tû vagy szög õskori és más korból való agyagedények bemutatása 41. Forma természeti formák, mint díszítõ elemek. Anyák napi üdvözlõlap készítése megadott algoritmus alapján. Nyírás, festés. Az egész és a részletek rajzlap, olló, vízfesték, virágos képeslapok bemutatása 30. lap + + üres lap a dossziéból.

11 1. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció Óraszám Rajzolófüzet 42. Kompozíció. Szubjektív kifejezõeszköz. V irágcsendéletek elemzése, festése. Képzõmûvészeti alkotások megnézése. A csendélet színeinek megbeszélése. A virágok elhelyezésének A váza, köcsög alakja. vízfesték, rajzlap, V incent van Gogh: Napraforgók 31. lap május 43. Forma emberek, állatok ábrázolása. Az emberi arc és az állati fej legjellemzõbb vonásai. Érzékszervek helye a fejen. Ujjbábok készítése elõre megrajzolt sablon segítségével. A részletek tanulmányozása (szem, orr, száj) elhelyezése az egészen. Arányok. vízfesték, zsírkréta, filctoll, rajzlap, olló, technika 32. lap Tér, forma, szín természeti forma megfigyelése és jegyei. V irágzó fa festése foltszerûen az elõzetesen szerzett tapasztalatok és ismeretek alapján. A tér jellemzõi. Virágok kialakítása tépéssel. A tájra vonatkozó térviszonylatok megbeszélése (elõtér-háttér, mellettmögött, vízszintes-függõleges). Jellemzõ színek, formák és arányok (levelek, ég,fa). vízfesték, zsírkréta, színes papír, kevert technika, Claude Monet: V irágzó almafák, technika 33. lap 45. Tér, forma, szín megfigyelések. Az évszakok jellemzõi. Az évszakok változásával az idõben, térben játszódó események képi megfogalmazása képkiegészítéssel. Elõre megrajzolt ágak felöltöztetése az évszakoknak megfelelõen. Az évszakok hangulatának érzékeltetése a különbözõ színek alkalmazásával. vízfesték, rajzlap, évszakokról készült festmények bemutatása 34. lap 46. Tér-, forma-, színkompozíció és kifejezõeszközök. Az év folyamán elsajátított formai, színbeli, téri és kompozíciós ismeretek alkalmazása. Kirándul a család. A tanult téri, formai, színbeli ismeretek önálló alkalmazása. szabadon választott technika, rajzlap 35. lap 47. Tér-, forma-, szín megfigyelések a természetben. (nyár) Színfolt kiegészítése az adott évszaknak megfelelõen. Az elhelyezett színfolt képpé alakítása a képzelet alapján (sárga nap). Tanult ismeretek felhasználása. A színek a forma és hangulat kifejezõi. vízfesték, rajzlap, nyári fotók, festmények bemutatása 36. lap

12 48. Tér, forma, szín kompozíció. Személyesen átélt élmények ábrázolása. Tárgyak, emberek elhelyezkedése a térben. Mozgó alakok. A játszótéren. Tanult ismeretek alkalmazása. Arányok, a tér kitöltése. szabadon választott technika, rajzlap testnevelés üres lap a dossziéból. 49. Forma természetes formák felhasználása játékkészítéshez. Állatkák készítése gyufásdobozból és fából készült ruhacsipeszbõl. R ajzolás, festés. Az állatok jellemzõinek Arányok. vízfesték, filctoll, gyufásdoboz, fa ruhacsipesz, rajzlap,, olvasás 50. Forma kör alakú plasztika. Sógyurmából medál készítése. (Sógyurma leírása a n.) Különbözõ minták karcolása eszköz segítségével. A sógyurma formálhatósága, alakítási lehetõségek. víz, só, liszt, pálcika vagy tû Különbözõ medálok (horoszkópos... stb.) bemutatása. június Kompozíció tér, forma, szín. Átélt események ábrázolása csoportmunkában. Gyermeknap. Foltszerû ábrázolás csomagolópapíron. A felület kitöltése. Kompozíciók elhelyezése egymás mellett. csomagolópapír, vízfesték, Tér, forma, szín kompozíció. Múzeum vagy közeli tárlat, kiállítás meglátogatása. A tér, forma, szín, mozgásváltozások ábrázolásának Mûalkotások csoportosítása adott szempontok alapján. ceruza, jegyzetfüzet olvasás, Év végi rendszerezés, értékelés. Kiállítás rendezése a tanév során készített munkákból. A kiállítóhely adottságaihoz igazodó rendezési lehetõségek megbeszélése. Az alkotások elhelyezése.

13 1. osztály Óraszám Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció Rajzolófüzet augusztus 1. Ismerkedés, szervezés, felmérés. Felmérõ jellegû képalakítás: Elsõs lettem Az én családom A tanulók ábrázolási szintjének felmérése, színhasználat, munkatempó megfigyelése, térábrázolás, formaábrázolás, felületkitöltés. szabadon választott technika és rajzlapméret (A/4; A/5) 1.lap szeptember 2. Ismerkedés, szervezés. Ismerkedés a rajzeszközökkel, a rajzolófüzettel. (L apozgatás.) Az eszközök használatának megbeszélése. Képolvasás. ceruza, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza, puha grafitceruza, R ajzolófüzet Forma a pont. A pont megjelenési formái mindennapi életünkben. Különbözõ tárgyak, formák, élõlények kitalálása pontokból. Nyomhagyás mutatóujjunkkal és a különbözõ rajzeszközökkel (ceruza, zsírkréta, ecset, filc).festés mutatóujjal (katicabogár, szõlõ...). A pont. A pont jelentése a különbözõ tárgyakon. (Megfigyelés, gyûjtés, rendezés.) ceruza, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza, rajzlap, Képek, tárgyak, bemutatása (dominó, dobókocka, labda...) 2.lap 4. Forma a vonal. A vonal, mint a forma kifejezõje. A vonal fajtái: görbe egyenes hullámos vastag vékony Vonalfajták különbözõ rajzeszközökkel és mutatóujjal. A vonal mint jelölõ eszköz. A vonal és forma a képi megformálás érdekében. ceruza, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza, rajzlap, Különbözõ egyiptomi festmények bemutatása képrõl. Paul Klee: Mese, Luxori obeliszk 3.lap 5. Forma a folt, mint a forma kifejezõje. A színek. Ismerkedés a vízfestékkel. A fõ színek (vörös, kék, sárga, fehér, fekete). Foltképzés. Spontán színkeverés. A festék vízzel oldható (sûrítés, hígítás). A festés technikája. Foltképzés festékkel foltszerûen és vonalasan (tárgyak, élõlények, jelenségek jellemzõ színei. Nap sárga). Vizes lapon a fõ színek összefuttatása véletlenszerûen. vízfesték, rajzlap, Paul Klee: Piros léggömbök Emil Nolde: Északi malom 4.lap

14 elhasznált irodalom: Általános iskola nevelési és oktatási terve NAT Rajz kézikönyv 1 2. osztály Szerzõ: Völgyesi Attiláné Kiadó: Apáczai Kiadás éve: 1998 Képek könyve Szerzõ: Óváriné urján Rita Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1989 Papírmasé Játékos tárgyak papírmaséból Kiadó: Passage Kiadás éve: 1997 Vízfestés Szerzõ: Sigrid Wetzel Maesmanns Kiadó: Cser Kiadás éve: 2000 Praktikus ábrázolás az óvodában Szerzõ: Bessenyei Antal Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1987 Papírcsodák Szerzõ: Pataki Tibor Kiadó: ILV Kiadás éve: 1983 Ajándékötletek szorgos kezû gyermekeknek Szerzõk: Marlies Bisch Monika Neubacher esser Kiadó: NOVUM Kiadás éve: 1998 (eredeti) Ötlettár Szerzõ: Szandi Györgyné Kiadó: PAUZ Kiadás éve: 1992 Rajztanítás az alsó tagozatban Szerzõ: Szlávikné Gyõrfi Klára Kiadó: Zsámbéki TK Kiadás éve: 1985 Sógyurma 2. Szerzõ: Petõ Éva Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1996 Rajztanterv és útmutató az általános iskola 1 4. osztálya számára Szerzõ: Környeiné Gere Zsuzsa Kiadó: OPI Kiadás éve: 1986 A mesék csodái ABC és olvasókönyv Szerzõk: Adamikné dr. Jászó Anna Dr. Gósy Mária Lénárd András Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1999 Kerettanterv 14

15 2. osztály 15

16 Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítõ anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Kisebb térrészek elhatárolása. Részek összekapcsolása úttal, ajtóval, folyosóval. Épületek megfigyelése: külsõ és belsõ tér vizsgálata. Térbeli viszonylatok megfigyelése (mellett, mögött, kívül, belül, alacsonyabb. magasabb). Vízszintes, függõleges térbeli viszonyok. Lejjebb, feljebb helyezés; elõtér, háttér jelzése. Tapasztalatok szubjektív ábrázolása. orma: Élményekre, emlékezetre, képzeletre épülõ témák feldolgozása. Legjellemzõbb különbségek ormák tagoltsága: részformák helye a fõ formán belül (pl.: testrészek, tárgyak részei). Ember és állatfigurák mintázása. Hajtogatott papírtárgyak készítése. Játékok, kis ajándéktárgyak konstruálása. Szín-fény: Színárnyalatok festékszínek keverésével. a festékszínek ismerete, megnevezése (piros, sárga, kék, narancs, lila, zöld, barna, okker, szürke, fekete, fehér). Szubjektív színhasználat. Mozgás-változás: Események, élmények, tapasztalatok elmesélése több képben. A térbeli mozgás jelzése rajzban és plasztikában (álló, lépõ, karban mozgó alakok). olyamatok megfigyelése, 2-3 állapot képi megragadása. Kompozíció: Képfelület, térrész kapcsolása, egyszerû és tagolt formák. Színek hangulati hatása, kifejezõereje. Vonalrendszerek, vonalfajták. A folt. Adott képfelületek betöltése, elemek rendezése. Kiemelés módjai. Ritmusok alkalmazása plasztikában, képalakításban, díszítésben. Mûalkotások elemzése: Képek gyûjtése (festmények, szobrok, épületek, tárgyak). Múzeumlátogatás, kiállítás, tárlat megtekintése. Mûalkotások felismerése, megnevezése. Anyagok, technikák, az ábrázolás módjai: Téralakítás (koncentráció a technikával). Grafika különbözõ eszközökkel, különbözõ felületekre. estés-foltfestés, fedõfestés. Kollázs. Mintázás körplasztikus formálás. Tárgyalakítás, konstruálás (termések, termények felhasználása). anyagismeret: oldható, sûríthetõ, fedés, összeillesztõ anyagok. 16

17 Ismerkedés, szervezés, felmérés: Ismerkedés a rajzoló- és festõeszközökkel (vonal, folt, forma, szín): Természeti forma megfigyelése, ábrázolása emlékezet után: Az emberalak egyszerû mozgása, legfõbb arányai: Az emberalak legfõbb arányai, jellemzõ formája: Állatok ábrázolása térben és síkon: ormakonstruálás elõzetes megfigyelés, emlékezet alapján: Szabályos, mesterséges formák: Díszítõ jellegû munkák: Múzeum, tárlat vagy kiállítás megtekintése: Év végi kiállítás megszervezése, munkák rendezése: 1 óra 2 óra 12 óra 5 óra 4 óra 10 óra 6 óra 4 óra 8 óra 2 óra 2 óra Szükséges anyagok rajzlap agyag vagy gyurma termések magok parafa dugó különbözõ textilek gyertya csomagolópapír dióhéj ragasztó fakanál papírhenger színes lapok különbözõ méretû dobozok kalapgumi eszközök puha grafitceruza vízfesték tempera színes ceruza filctoll különbözõ vastagságú olló kés mintázófa jegyzetfüzet 17

18 2. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció augusztus Óraszám Rajzolófüzet 1. Ismerkedés, szervezés. Ismerkedés a rajzeszközökkel, a rajzoló füzettel. Gyûjtõmunka beindítása. Képolvasás. ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, filctoll, színes ceruza, puha grafitceruza, rajzolófüzet szeptember Kompozíció-felmérõ képalakítás. 3. Forma természeti formák megfigyelése, ábrázolása térben. 4. Forma a folt, mint a forma kifejezõje, a színek. Természeti formák ábrázolása síkon. 5. Forma természeti formák 6. Forma természeti formák Kompozíció képalakítás. 7. Kompozíció természetben történõ változások megfigyelése (színek szerepe). Nyári élmények felelevenítése, képi megjelenítése A Balatonnál Tengerparton nyaraltunk A nagyinál voltam Gyümölcsök mintázása agyagból, gyurmából, elhelyezésük, polcon, üvegben, kosárban..gyümölcsök rajzolása, festése, elhelyezésük gyümölcsöstálon. Kavicsok, kövek gyûjtése, jellemzõ alakjuk, formájuk Kavicsfestés. Õszi levelek gyûjtése, préselése. Levelekbõl különbözõ formák, képek kialakítása, felragasztása. Kompozíció kiegészítése (háttér,égbolt...). Az õszi táj napszakonkénti változó hangulatának megfigyelése, ábrázolása (reggel a nap ébredése, dél napsütés, este szürkület). Az elsõ osztályban tanult ismeretek felelevenítése.(ember-, formaábrázolás, színek, kép felépítése, felület kitöltése). Gyümölcsformák ábrázolása. Gyümölcsök foltszerû ábrázolása. Formai különbségek, hasonlóságok. Felületi tulajdonságok. L evelek alakjának, színének Összetett levelek. A természeti változások megfigyelése, ábrázolása mûalkotásokon. szabadon választott technika, rajzlap agyag vagy gyurma Cezanne: Csendélet vízfesték, rajzlap, 1.lap 2. lap vízfesték, 3. lap október zsírkréta, vízfesték, ragasztó, rajzlap, vízfesték, rajzlap, Ferenczy Károly: Október 4. lap 5. lap

19 8. Forma termések alakja, formája, színe. Különbözõ alakzatok, formák kitöltése termésekkel, magokkal. Termésmozaikok. Termések csoportosítása, szerepük a növények életében. termések, magok, ragasztó, rajzlap 6. lap 9. Forma természeti formák Nyomatkészítés parafa dugó segítségével (szõlõfürt), kiegészítés zsírkrétával, vízfestékkel. A forma foltszerû ábrázolása. parafa dugó, vízfesték, zsírkréta, rajzlap, november 7. lap forma az élõ természet új formáinak megfigyelése, ábrázolása. A természet legszínesebb állatfaja: a lepkék. Sokszínûség ábrázolása festéssel, színes papírok felhasználásával. 11. A halak alakja, színe. Akvárium készítése (kollázs), halsablonok felhasználásával. 12. Forma állatok megjelenítése térben. 13. Kompozíció tér, forma, szín. A madarak jellemzõi. Megmintázásuk egy tömbbõl való formázással. A madarakról tanultak felhasználásával meseillusztráció: A róka és a holló címû meséhez. 14. Forma az emberi alak. Jön a Télapó! Télapó csizmájának hajtogatása színes papírból. 15. Kompozíció tér, forma, szín. 16. Forma mesebeli lények elképzelése. Karácsony a szeretet ünnepe! Együtt a család. Fakanálbábok készítése karácsonyi történetek eljátszása. Karácsonyi angyalka készítése sablon felhasználásával. Egyéb ötletek. A lepkék testfelépítésének megfigyelése (szimmetria). A halak alakjának, színének, mintázatának megfigyelése, az áramvonalas test jellemzõje. A madarak testfelépítésének Arányok. A tér kitöltése. Elõtér, háttér ábrázolása. Nagyságviszonyok A hajtogatás lépései, helyes sorrend. A z ünnephez tartozó történetek felolvasása, megbeszélése. A Szent család. Pontos körberajzolás. A lépések helyes sorrendje. vízfesték, zsírkréta, színes papír, ragasztó, rajzlap, olló, vízfesték, zsírkréta, színes papír, ragasztó, rajzlap, olló, agyag vagy gyurma, mintázása vízfesték, rajzlap, december Mattioni Eszter: Lepkék, Búvár Zsebkönyv 8. lap Búvár Zsebkönyvek 9. lap (+ halsablonok) Búvár Zsebkönyvek olvasás, 11. lap színes papír, filctoll technika, matematika fakanál, színes papír, rajzlap, olló, ragasztó, rongy rajzlap, tortaalátét, filctoll, olló, rajzlap technika, matematika matematika 12. lap + üres lap a dossziéban (ofszet géppapír)

20 2. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció január Óraszám Rajzolófüzet 17. Forma (folt) állatok jellemzõ formája. A ló, a szarvas és a kutya testalkatnak összehasonlítása. Ábrázolásuk jellemzõ jegyeik felhasználásával, egyszerû vonalakkal. Állatok megjelenítése szubjektív önkifejezéssel. rajzlap, grafitceruza állatokról készült fotók, képek bemutatása Csontváry Koszka Tivadar: Sétakocsikázás újholdnál Athénban. Götz János: Szarvas 13. lap 18. Forma formaritmus. Az élõ természet különleges formáinak megfigyelése (hókristályok), ábrázolásuk a mûvészetben. Egyénileg elképzelt ritmusok, képfelület betöltése. A hókristályok különleges formája. fehér tempera, sötét hátterû lap, matematika, Tér, forma egyszerû emberi mozgások ábrázolása térben. Álló, lépõ, dobó ember Kerekszobor készítése. (saját talpán megáll) Testrészek mozgásának, irányának megfigyelése (elõre, oldalra, hátra hajlók). agyagtömb vagy gyurma Kerényi Jenõ: felvonulók 20. Tér térben elhelyezendõ figurák ábrázolása síkon. Hógolyózó gyerekek festése. A formák térbeliségének érzékeltetése takarással, lejjebb, feljebb helyezéssel. vízfesték, rajzlap, Brueghel: Tél testnevelés 14. lap február 21. Forma természeti forma Téli táj, hóember ábrázolása, megrajzolása viasszal, festés. A téli táj jellegzetességei. A felület kitöltése. gyertya, vízfesték, rajzlap, 15. lap 22. Forma a forma síkredukciója. Tapéta tervezése pozitív (kivágott forma) és negatív (színes papír) formák felhasználásával. Érdekes formák tervezése, ábrázolása. színes papír, olló, ragasztó, rajzlap technika, matematika 16. lap 23. Forma, szín a forma és szín kifejezõereje. A természeti ünnepekhez kapcsolódó tárgyak összegyûjtése. Szimmetrikus farsangi álarcok készítése. Álarcok, maszkok megfigyelése, lényeges tulajdonságaik kiemelése. zsírkréta, vízfesték, olló,, kalapgumi farsangi álarcok bemutatása technika, olvasás, ének 17. lap