Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat az 1 4. osztályos rajzolófüzetekhez 1

2 Írta: Szántó Zsuzsa elelõs szerkesztõ: Török Ágnes Tördelés: SZÜCS BT. ISBN elelôs vezetô: Ballér Judit ügyvezetô igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97. Telefon: , ax:

3 1. osztály Elõszó Kedves Kollégák! Az önkifejezés egyik eszköze a rajzolás, festés. Minden kisgyerek szereti ezeket a tevékenységi formákat, hiszen a rajzeszközök és a képzelet segítségével bátran barangolhatnak a színek világában. A rajzok, firkák nemcsak az ábrázolóképesség fejlettségérõl árulkodnak, hanem nagyon sok esetben az alkotók érzelemvilágát is tükrözik. Az elkészült, bemutatott képek, festmények, egyéb mûvészeti alkotások fontos szerepet töltenek be a tanulók esztétikai nevelésében is. A NAT ennek a feladatnak a megoldását a RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyra bízza. A kerettantervek elkészítésekor az alkotók erre 1., 2. és 4. osztályban évi 56 órát (heti 1,5 órát) biztosítanak. Mai oktatási rendszerünk, az órakeretek ezt az elosztást nem, vagy csak nagyon nehezen teszik lehetõvé. Ezért tanmenetjavaslatunk összeállításánál az elsõ félév során heti 1, míg a második félévben heti 2 órát terveztünk a vizuális kommunikációra. A 3. osztályban az elõírt óraszám 74, amely heti 2 órában ad lehetõséget a tanulók ismereteinek bõvítésére a képzõ-, ipar- és népmûvészeti alkotások terén, szín- és formaviláguk, ábrázolóképességük fejlesztésére síkon és térben egyaránt. A tanmenetek egymásra épülnek, de külön-külön is kerek egészet alkotnak, így is használhatók. Tudjuk azt is, hogy az iskolák órabeosztása az általunk javasolttól eltérõ is lehet. Ennek érdekében valamennyi tanmenetjavaslat rugalmasan kezelhetõ, a feladatok átcsoportosíthatók, bõvíthetõk és szûkíthetõk. A mindig megújulni képes, alkotó pedagógusok szabadon válogathatnak a javasolt technikák, témakörök és alkotások közül egyéniségükhöz és osztályuk képességeihez igazítva. Ehhez kívánunk mindnyájuknak jó munkát! 3

4 Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítõ anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Térrészek elkerítése, berendezése nemcsak zárt térben, hanem szabadban is. Téralakítás eszközök segítségével, építés építõkockákkal és nagyobb elemekkel (dobozokkal, bútorokkal). Térbeli viszonylatok megfigyelése (mellett, mögött, alacsonyabb, magasabb, kívül, belül). Elhelyezés a képi megjelenítés során: középen, szélen, fent, lent, egymás mellett. A látottak szóbeli megfogalmazása segítséggel. Szubjektív térábrázolás. orma: Tárgyak nézegetése, tapintása, ábrázolása. Emberek, állatok, játékok legfõbb részeinek vizsgálata. A tárgyak legfeltûnõbb jellegzetességeinek megfigyelése, összehasonlítása (gömbölyûbb, hosszúkásabb, szögletesebb, kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb). Tárgyalakítás, mintázás elképzelés alapján ember-, állatalakok formálása, bábok készítése. Szín, fény: Szubjektív színhasználat a képalakításban. Színtapasztalatok a megfigyelések alapján. Ismerkedés a 12 színû festékkel. Színek megnevezése. Kísérletezés: festékek keverése, színárnyalatok. Mozgás, változás: Emberalakok, állatok tipikus mozgása, a természet változásait (évszakok) kifejezõ színek, formák megfigyelése külön-külön és közösen is. Kompozíció: A képelemek, tárgyak rendezése, az adott térrész, teljes képmezõ betöltése. Kiemelés: színnel, mérettel, elhelyezéssel, arányokkal, díszítéssel. Képi-plasztikai kifejezõ eszközök megismerése, spontán használata. Mûalkotások elemzése: Szép, érdekes épületek, tájrészletek, emberek, állatok Elérhetõ mûemlékek, múzeum, vagy kiállítás megtekintése. Mûvészeti albumok, gyerekkönyvek, diaképek, poszterek, videofilmek nézegetése. Tapasztalatok gyûjtése, megfigyelések megbeszélése közösen. Anyagok, technikák, az ábrázolás módjai: Téralakítás kockák, dobozok felhasználásával építés. Papírhajtogatás. Grafika ceruza, filctoll, zsírkréta, ecsetrajz. estés vízfesték, tempera használata. Mintázás: plakett, dombormû, szobor készítése agyagból, sógyurmából. Nyomatkészítés természeti és mesterséges formák felhasználásával: burgonya-, levélnyomat. Színes papírkollázsok, kevert technikák alkalmazása. Változatos méretû és minõségû papírok felhasználása. Bábkészítés: sík- és ujjbábok. Ismerkedés, szervezés, felmérés: Ismerkedés a rajzoló- és festõeszközökkel (pont, vonal, folt, forma): Természeti forma megfigyelése, majd ábrázolása emlékezet után: Az emberalak egyszerû mozgása, legfõbb arányai: Az emberalak legfõbb arányai, jellemzõ formája: Állatok ábrázolása térben és síkon: ormakonstruálás elõzetes megfigyelés, emlékezet alapján: Szabályos, mesterséges formák: Díszítõ jellegû munkák: Múzeum, tárlat vagy kiállítás megtekintése: Év végi kiállítás megszervezése, munkák rendezése: 2 óra 3 óra 14 óra 8 óra 4 óra 5 óra 4 óra 4 óra 8 óra 2 óra 2 óra 4

5 Szükséges anyagok rajzlap színes papírok öntapadós lapok agyag vagy gyurma burgonya színes kartonok csomagolópapír gyufásdoboz só liszt víz ragasztó fa ruhacsipesz eszközök puha grafitceruza színes ceruza zsírkréta vízfesték tempera különbözõ vastagságú filctoll olló miltonkapocs hurkapálca építõkockák kés tû szög jegyzetfüzet 5

6 október 6. Forma a folt, mint a forma kifejezõje. Nyomatok. Tenyérnyomat kiegészítése ismert formává. Egyéni formakészlet, fantázia. (kisfiú, sárkány). vízfesték, filc (belerajzoláshoz), rajzlap, Korniss Dezsõ: Unikornis olvasás 5. lap (fül) 7 8. Forma természetes és mesterséges, szabályos és szabálytalan, ívelõdõ és szögletes forma. Egyszerû természeti és mesterséges formák megfigyelése, alakítása, síkon. Szabályos és szabálytalan forma megkülönböztetése. A forma foltszerû ábrázolása síkon (papírtépés, papírmozaik õszi gyümölcsök). grafitceruza, színes papírok, papírmozaik tépéssel, rajzlap Bizánci mûvészet. Teodóra császárnõ. 6. lap (+ színespapír-melléklet) Ugyanabból a síkidomból különbözõ dolgok kitalálása (kör labda, napocska, virág). síkidomok, festék, zsírkréta, színes ceruza, rajzlap, matematika 7. lap (+, stancolt síkidomok) 7 9. Forma a különbözõ formák a térben. Egyszerû természeti és mesterséges formák megfigyelése, alakítása térben. Természetben található és mesterségesen kialakított formák megformázása agyagból vagy gyurmából (labda, kavics, õszi gyümölcsök). agyag vagy gyurma, matematika november 10. Kompozíció tér, forma, szín. A papír hajtogatható, alakítható. Hajó hajtogatása, elhelyezése, felragasztása. Környezet festése vízfestékkel. Részmunkák helyes sorrendje. Térbeni viszonylatok. papírhajtogatás, vízfesték, rajzlap, R enoir: La Yole (1879 körül) Claude Monet: Regatta matematika, technika 11. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. A gyûjtött levelek tanulmányozása, jellemzõik Az egész majd a részletek tanulmányozása. Jellemzõ jegyek megfigyelése és grafikus ábrázolása, mellé levéllenyomat készítése. ceruza, filctoll, vízfesték, rajzlap, ecetek 8. lap 12. Tér formák térben való ábrázolása Az õsz színei. Az õszi avar. A tér jellemzõi. Jellemzõ formák, színek. Elõrenyomott színes lapon avar megrajzolása kivágott levélsablonok segítségével. Az erezet berajzolása. filctoll, zsírkréta, olló, rajzlap Paál László: Októberi szél technika 9. lap (+ levélsablonok)

7 1. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció Óraszám Rajzolófüzet 13. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. Õszi fa, erdõ festése foltszerûen az elõzetes séta és ismeretek alapján. A tér jellemzõi. A tájra vonatkozó térviszonylatok megbeszélése (elõtér-háttér, mellettmögött, vízszintes-függõleges). Jellemzõ színek. zsírkréta, vízfesték, tempera, kevert technika, rajzlap, Munkácsy Mihály: Erdõbelsõ 10. lap december 14. Forma az emberi alak. Várom a Mikulást! Mozgó Mikulás elkészítése. Sablon körberajzolása, nyírás. Részmunkák helyes sorrendje. grafitceruza, olló, miltonkapocs, rajzlap technika 11. lap (Mikulás sablon) Forma emberi alak ábrázolása. Az emberi alak jellemzõ jegyei: nagy kicsi, kövér sovány, legfõbb arányok. Télapó. Plasztikai alakítással Télapó mintázása. agyag vagy gyurma Kovács Margit kerámiáiból 16. Kompozíció tér, forma, szín. Az ünnephez kapcsolódó jelképrendszer megfigyelése, összegyûjtése. Karácsonyfa feldíszítése. Elõre megrajzolt karácsonyfa színezése, festése. Önállóan tervezett díszekkel történõ feldíszítése. Csomagok, ajándékok a fa alá. zsírkréta, színes ceruza, gratifceruza, filc, olló, rajzlap technika, olvasás 12. lap 17. Forma jellemzõ forma. 18. Forma emberi alak ábrázolása térben. 19. Forma emberi alak ábrázolása síkon. Jellemzõ formák, alakok télen. Egyszerû mozgások. Egyszerû mozgások. Hóember festése fehér temperával elõre megadott kék lapra. Egyszerû mozdulatok bemutatás utáni megformázása. Mozgó emberi alak összerakása elõrenyomott mértani alakzatokból. A körvonal megrajzolása. A kapott figura felöltöztetése színezéssel, festéssel. január fehér tempera, matematika 13. lap agyag vagy gyurma zsírkréta, vízfesték, színes ceruza, olló, rajzlap, Izsó Miklós: Táncoló hajdú testnevelés matematika, testnevelés 14. lap (+ síkidomok) + üres lap a dossziéból

8 20. Forma emberi alak ábrázolása síkon. Álló és mozgó emberi alakok. Síkbábok készítése elõre megadott sablonok körberajzolásával vagy önálló tervezéssel. olló, hurkapálcika, zsírkréta, vízfesték, színes ceruza, filctoll, rajzlap síbábok bemutatása olvasás, technika 15. lap (+ színház) + üres lap a dossziéból + február 21. Forma és kompozíció emberi alakok egyszerû ábrázolása térben. Az emberi alak legfõbb arányai. Több alakból álló embercsoport mintázása agyagból vagy gyurmából. Alakformálás és tömbbõl (körben álló vagy vonatozó gyerekek). agyag vagy gyurma Kovács Margit: Pásztorok testnevelés, ének-zene 22. Forma és kompozíció emberi alakok egyszerû mozgásainak ábrázolása síkon. Az emberi alak legfõbb arányai. Az agyagból, gyurmából megformált kompozíció lerajzolása, megfestése. Képfelület kitöltése. zsírkréta, vízfesték, rajzlap, Edgar Degas: Táncosnõk 16. lap Tér belsõ térre vonatkozó térviszonylatok. Belsõ tér elemi viszonylatainak Az osztály átrendezése megadott szempont alapján. Belsõ tér kialakítása építõkockákból a padon. iskolabútorok, építõkockák matematika, 24. Tér és kompozíció képelemek rendezése. Tematikus képalakítás. Belsõ tér elemi viszonylatainak megfigyelése alakokkal. A mi osztályunk. Otthon a család. Az emberi alak ábrázolása belsõ, zárt térben. Az emberi alakok és a berendezési tárgyak, bútorok aránya. A tér kitöltése. Nagyságviszonyok. (Elõtér, háttér.) zsírkréta, vízfesték, színes ceruza, rajzlap, V incent van Gogh: A hálószoba 17. lap 25. Forma, szín megadott forma díszítése. Farsangi szemüveg készítése. Szemüveg körberajzolása. Berendezése különbözõ színekkel, formákkal. vízfesték, zsírkréta, olló, színes papír, rajzlap, kalapgumi technika 18. lap 26. Kompozíció tér, forma, szín. Tematikus képalakítás. A térrõl, színekrõl, az emberi alakról tanultak együttes alkalmazása. Itt a farsang, áll a bál... Emberi alakok belsõ térben való ábrázolása. A színek fontossága, kifejezõereje. szabadon választott technika, rajzlap olvasás 19. lap

9 1. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció 27. Tér és kompozíció. Külsõtér. 28. Tér és kompozíció. Képelemek rendezése. Tematikus képalakítás. Az emberek lakóházai. Az épületek típusai, rendeltetésük. A lakóházak elhelyezkedése, fajtái. Utca, tér kialakítása papírból hajtogatott lakóházakból. Külsõ tér és elemi viszonylatainak ábrázolása. Tárgyak és emberi alakok külsõ térben. Téli örömök: szánkózás korcsolyázás Építmények bemutatása képrõl, megfigyelésük, összehasonlításuk. Funkciójuk kitalálása. Az emberi alak és a külsõ tér aránya. Alakok elhelyezése. Egyszerû mozgások kifejezése. papírhajtogatás színes papírból, filctoll (házak díszítéséhez) tetszõlegesen választott technika, lehet vegyes technika is, rajzlap március különbözõ épületeket bemutató képek: parasztház, emeletes ház, a Parlament, felhõkarcoló, olvasás Óraszám Rajzolófüzet Bernáth Aurél: Tél 20. lap Forma az állatok ábrázolása térben. Legjobb barátaink az állatok. Az állatok jellemzõ jegyei, testfelépítésük. Néhány megfigyelt állat megmintázása agyagból vagy gyurmából. agyag vagy gyurma Götz János: Szarvas 30. Forma az állatok ábrázolása síkon. Az állatok testrészei, legfõbb arányok. Állatok rajzolása egyszerûen, elõre megadott algoritmus alapján festés. Önálló alkotások. A részletek megfigyelése, a kiválasztott állatok lerajzolása. grafitceruza, vízfesték, színes ceruza, filctoll, rajzlap, 21. lap 31. Kompozíció szubjektív kifejezõeszköz. Tematikus képalakítás. V ersillusztráció. Bálint István: Sósperec. A vers illusztrálása. Képalakítás rajzkiegészítéssel. festék, zsírkréta, rajzlap, olvasás 22. lap 32. Meseillusztráció. Róka koma és a kácsák (népmese). 33. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. Tavaszi virágok tanulmányozása nagyítóval és grafikus ábrázolásuk. A szereplõk megfigyelése, a környezet elképzelése, ábrázolása. Az egész majd a részletek tanulmányozása. Jellemzõ jegyek grafikus ábrázolásuk. festék, zsírkréta, rajzlap, ceruza, toll, filctoll, rajzlap olvasás 23. lap tavaszi virágok 24. lap

10 34. Forma természeti forma megfigyelése és jellemzõ jegyei. V irágok megfigyelése, megrajzolásuk egyszerû vonalakkal, színezés, festés. A látvány képi megfogalmazása. ceruza, zsírkréta, festék, rajzlap, 25. lap 35. Kompozíció tér, forma, szín. Tematikus képalakítás. Egyszerû virágok ábrázolása foltszerûen festéssel, papírtépéssel, ragasztással elõre megadott színes lapon. A témának megfelelõ színés formaábrázolás. Képfelület kitöltése. színes lapok, ragasztó, festék, színes alaplap,, technika színes lap a dossziéban 36. Kompozíció forma, szín. Magyar és más népek díszítõ mûvészete. Ritmusos soralkotás. Formák jellemzõ jegyei, arányai. Virág vagy ahhoz hasonló minták megfigyelése, ábrázolása foltszerûen. Burgonyanyomat. Terülõ díszek dekoratív jelleggel, tetszõleges virágformákkal. burgonya, festék, filctoll, kés, különbözõ virágmintás csomagolók, tapéták, népmûvészeti alkotások, matematika 26. lap + április Forma, szín dekoratív díszítés. Népszokások felelevenítése. Díszítõ motívumok a húsvéti tojáson. Elõre megrajzolt tojások díszítése festékkel. Díszek dekoratív jelleggel. Vízszintes, függõleges, ferde irányok. vízfesték, rajzlap, megfestett, díszített húsvéti tojások bemutatása olvasás 27. lap 38. Tér, forma állatok ábrázolása másképpen. A húsvét jelképeinek (nyúl, csibe) elkészítése kartonból festéssel és fonalból. Különbözõ anyagok használatának gyakorlása. Állatok ábrázolása térben. rajzlap, fonal, ceruza, olló technika 28. lap (sablon nyúl,csibe) + + üres lap a dossziéból 39. Forma, szín. Kompozíció. Dekoratív képalakítás. Babruhák mintájának tervezése, öltöztetõbaba ruhatárának elkészítése. Textilek szemléltetése. A minták kigondolása, elkészítése. olló, zsírkréta, festék, színes ceruza, rajzlap, különbözõ textilek bemutatása 29. lap 40. Forma díszítõ motívumok használati tárgyakon. Használati tárgyak elkészítése. Díszítés karcolással (pálcával, tûvel, szöggel). Edények nézegetése, jellemzõ formájuk, alakjuk Díszítmények gyûjtése. agyag vagy gyurma, pálca, tû vagy szög õskori és más korból való agyagedények bemutatása 41. Forma természeti formák, mint díszítõ elemek. Anyák napi üdvözlõlap készítése megadott algoritmus alapján. Nyírás, festés. Az egész és a részletek rajzlap, olló, vízfesték, virágos képeslapok bemutatása 30. lap + + üres lap a dossziéból.

11 1. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció Óraszám Rajzolófüzet 42. Kompozíció. Szubjektív kifejezõeszköz. V irágcsendéletek elemzése, festése. Képzõmûvészeti alkotások megnézése. A csendélet színeinek megbeszélése. A virágok elhelyezésének A váza, köcsög alakja. vízfesték, rajzlap, V incent van Gogh: Napraforgók 31. lap május 43. Forma emberek, állatok ábrázolása. Az emberi arc és az állati fej legjellemzõbb vonásai. Érzékszervek helye a fejen. Ujjbábok készítése elõre megrajzolt sablon segítségével. A részletek tanulmányozása (szem, orr, száj) elhelyezése az egészen. Arányok. vízfesték, zsírkréta, filctoll, rajzlap, olló, technika 32. lap Tér, forma, szín természeti forma megfigyelése és jegyei. V irágzó fa festése foltszerûen az elõzetesen szerzett tapasztalatok és ismeretek alapján. A tér jellemzõi. Virágok kialakítása tépéssel. A tájra vonatkozó térviszonylatok megbeszélése (elõtér-háttér, mellettmögött, vízszintes-függõleges). Jellemzõ színek, formák és arányok (levelek, ég,fa). vízfesték, zsírkréta, színes papír, kevert technika, Claude Monet: V irágzó almafák, technika 33. lap 45. Tér, forma, szín megfigyelések. Az évszakok jellemzõi. Az évszakok változásával az idõben, térben játszódó események képi megfogalmazása képkiegészítéssel. Elõre megrajzolt ágak felöltöztetése az évszakoknak megfelelõen. Az évszakok hangulatának érzékeltetése a különbözõ színek alkalmazásával. vízfesték, rajzlap, évszakokról készült festmények bemutatása 34. lap 46. Tér-, forma-, színkompozíció és kifejezõeszközök. Az év folyamán elsajátított formai, színbeli, téri és kompozíciós ismeretek alkalmazása. Kirándul a család. A tanult téri, formai, színbeli ismeretek önálló alkalmazása. szabadon választott technika, rajzlap 35. lap 47. Tér-, forma-, szín megfigyelések a természetben. (nyár) Színfolt kiegészítése az adott évszaknak megfelelõen. Az elhelyezett színfolt képpé alakítása a képzelet alapján (sárga nap). Tanult ismeretek felhasználása. A színek a forma és hangulat kifejezõi. vízfesték, rajzlap, nyári fotók, festmények bemutatása 36. lap

12 48. Tér, forma, szín kompozíció. Személyesen átélt élmények ábrázolása. Tárgyak, emberek elhelyezkedése a térben. Mozgó alakok. A játszótéren. Tanult ismeretek alkalmazása. Arányok, a tér kitöltése. szabadon választott technika, rajzlap testnevelés üres lap a dossziéból. 49. Forma természetes formák felhasználása játékkészítéshez. Állatkák készítése gyufásdobozból és fából készült ruhacsipeszbõl. R ajzolás, festés. Az állatok jellemzõinek Arányok. vízfesték, filctoll, gyufásdoboz, fa ruhacsipesz, rajzlap,, olvasás 50. Forma kör alakú plasztika. Sógyurmából medál készítése. (Sógyurma leírása a n.) Különbözõ minták karcolása eszköz segítségével. A sógyurma formálhatósága, alakítási lehetõségek. víz, só, liszt, pálcika vagy tû Különbözõ medálok (horoszkópos... stb.) bemutatása. június Kompozíció tér, forma, szín. Átélt események ábrázolása csoportmunkában. Gyermeknap. Foltszerû ábrázolás csomagolópapíron. A felület kitöltése. Kompozíciók elhelyezése egymás mellett. csomagolópapír, vízfesték, Tér, forma, szín kompozíció. Múzeum vagy közeli tárlat, kiállítás meglátogatása. A tér, forma, szín, mozgásváltozások ábrázolásának Mûalkotások csoportosítása adott szempontok alapján. ceruza, jegyzetfüzet olvasás, Év végi rendszerezés, értékelés. Kiállítás rendezése a tanév során készített munkákból. A kiállítóhely adottságaihoz igazodó rendezési lehetõségek megbeszélése. Az alkotások elhelyezése.

13 1. osztály Óraszám Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció Rajzolófüzet augusztus 1. Ismerkedés, szervezés, felmérés. Felmérõ jellegû képalakítás: Elsõs lettem Az én családom A tanulók ábrázolási szintjének felmérése, színhasználat, munkatempó megfigyelése, térábrázolás, formaábrázolás, felületkitöltés. szabadon választott technika és rajzlapméret (A/4; A/5) 1.lap szeptember 2. Ismerkedés, szervezés. Ismerkedés a rajzeszközökkel, a rajzolófüzettel. (L apozgatás.) Az eszközök használatának megbeszélése. Képolvasás. ceruza, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza, puha grafitceruza, R ajzolófüzet Forma a pont. A pont megjelenési formái mindennapi életünkben. Különbözõ tárgyak, formák, élõlények kitalálása pontokból. Nyomhagyás mutatóujjunkkal és a különbözõ rajzeszközökkel (ceruza, zsírkréta, ecset, filc).festés mutatóujjal (katicabogár, szõlõ...). A pont. A pont jelentése a különbözõ tárgyakon. (Megfigyelés, gyûjtés, rendezés.) ceruza, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza, rajzlap, Képek, tárgyak, bemutatása (dominó, dobókocka, labda...) 2.lap 4. Forma a vonal. A vonal, mint a forma kifejezõje. A vonal fajtái: görbe egyenes hullámos vastag vékony Vonalfajták különbözõ rajzeszközökkel és mutatóujjal. A vonal mint jelölõ eszköz. A vonal és forma a képi megformálás érdekében. ceruza, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza, rajzlap, Különbözõ egyiptomi festmények bemutatása képrõl. Paul Klee: Mese, Luxori obeliszk 3.lap 5. Forma a folt, mint a forma kifejezõje. A színek. Ismerkedés a vízfestékkel. A fõ színek (vörös, kék, sárga, fehér, fekete). Foltképzés. Spontán színkeverés. A festék vízzel oldható (sûrítés, hígítás). A festés technikája. Foltképzés festékkel foltszerûen és vonalasan (tárgyak, élõlények, jelenségek jellemzõ színei. Nap sárga). Vizes lapon a fõ színek összefuttatása véletlenszerûen. vízfesték, rajzlap, Paul Klee: Piros léggömbök Emil Nolde: Északi malom 4.lap

14 elhasznált irodalom: Általános iskola nevelési és oktatási terve NAT Rajz kézikönyv 1 2. osztály Szerzõ: Völgyesi Attiláné Kiadó: Apáczai Kiadás éve: 1998 Képek könyve Szerzõ: Óváriné urján Rita Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1989 Papírmasé Játékos tárgyak papírmaséból Kiadó: Passage Kiadás éve: 1997 Vízfestés Szerzõ: Sigrid Wetzel Maesmanns Kiadó: Cser Kiadás éve: 2000 Praktikus ábrázolás az óvodában Szerzõ: Bessenyei Antal Kiadó: Tankönyvkiadó Kiadás éve: 1987 Papírcsodák Szerzõ: Pataki Tibor Kiadó: ILV Kiadás éve: 1983 Ajándékötletek szorgos kezû gyermekeknek Szerzõk: Marlies Bisch Monika Neubacher esser Kiadó: NOVUM Kiadás éve: 1998 (eredeti) Ötlettár Szerzõ: Szandi Györgyné Kiadó: PAUZ Kiadás éve: 1992 Rajztanítás az alsó tagozatban Szerzõ: Szlávikné Gyõrfi Klára Kiadó: Zsámbéki TK Kiadás éve: 1985 Sógyurma 2. Szerzõ: Petõ Éva Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1996 Rajztanterv és útmutató az általános iskola 1 4. osztálya számára Szerzõ: Környeiné Gere Zsuzsa Kiadó: OPI Kiadás éve: 1986 A mesék csodái ABC és olvasókönyv Szerzõk: Adamikné dr. Jászó Anna Dr. Gósy Mária Lénárd András Kiadó: Dinasztia Kiadás éve: 1999 Kerettanterv 14

15 2. osztály 15

16 Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítõ anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Kisebb térrészek elhatárolása. Részek összekapcsolása úttal, ajtóval, folyosóval. Épületek megfigyelése: külsõ és belsõ tér vizsgálata. Térbeli viszonylatok megfigyelése (mellett, mögött, kívül, belül, alacsonyabb. magasabb). Vízszintes, függõleges térbeli viszonyok. Lejjebb, feljebb helyezés; elõtér, háttér jelzése. Tapasztalatok szubjektív ábrázolása. orma: Élményekre, emlékezetre, képzeletre épülõ témák feldolgozása. Legjellemzõbb különbségek ormák tagoltsága: részformák helye a fõ formán belül (pl.: testrészek, tárgyak részei). Ember és állatfigurák mintázása. Hajtogatott papírtárgyak készítése. Játékok, kis ajándéktárgyak konstruálása. Szín-fény: Színárnyalatok festékszínek keverésével. a festékszínek ismerete, megnevezése (piros, sárga, kék, narancs, lila, zöld, barna, okker, szürke, fekete, fehér). Szubjektív színhasználat. Mozgás-változás: Események, élmények, tapasztalatok elmesélése több képben. A térbeli mozgás jelzése rajzban és plasztikában (álló, lépõ, karban mozgó alakok). olyamatok megfigyelése, 2-3 állapot képi megragadása. Kompozíció: Képfelület, térrész kapcsolása, egyszerû és tagolt formák. Színek hangulati hatása, kifejezõereje. Vonalrendszerek, vonalfajták. A folt. Adott képfelületek betöltése, elemek rendezése. Kiemelés módjai. Ritmusok alkalmazása plasztikában, képalakításban, díszítésben. Mûalkotások elemzése: Képek gyûjtése (festmények, szobrok, épületek, tárgyak). Múzeumlátogatás, kiállítás, tárlat megtekintése. Mûalkotások felismerése, megnevezése. Anyagok, technikák, az ábrázolás módjai: Téralakítás (koncentráció a technikával). Grafika különbözõ eszközökkel, különbözõ felületekre. estés-foltfestés, fedõfestés. Kollázs. Mintázás körplasztikus formálás. Tárgyalakítás, konstruálás (termések, termények felhasználása). anyagismeret: oldható, sûríthetõ, fedés, összeillesztõ anyagok. 16

17 Ismerkedés, szervezés, felmérés: Ismerkedés a rajzoló- és festõeszközökkel (vonal, folt, forma, szín): Természeti forma megfigyelése, ábrázolása emlékezet után: Az emberalak egyszerû mozgása, legfõbb arányai: Az emberalak legfõbb arányai, jellemzõ formája: Állatok ábrázolása térben és síkon: ormakonstruálás elõzetes megfigyelés, emlékezet alapján: Szabályos, mesterséges formák: Díszítõ jellegû munkák: Múzeum, tárlat vagy kiállítás megtekintése: Év végi kiállítás megszervezése, munkák rendezése: 1 óra 2 óra 12 óra 5 óra 4 óra 10 óra 6 óra 4 óra 8 óra 2 óra 2 óra Szükséges anyagok rajzlap agyag vagy gyurma termések magok parafa dugó különbözõ textilek gyertya csomagolópapír dióhéj ragasztó fakanál papírhenger színes lapok különbözõ méretû dobozok kalapgumi eszközök puha grafitceruza vízfesték tempera színes ceruza filctoll különbözõ vastagságú olló kés mintázófa jegyzetfüzet 17

18 2. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció augusztus Óraszám Rajzolófüzet 1. Ismerkedés, szervezés. Ismerkedés a rajzeszközökkel, a rajzoló füzettel. Gyûjtõmunka beindítása. Képolvasás. ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, filctoll, színes ceruza, puha grafitceruza, rajzolófüzet szeptember Kompozíció-felmérõ képalakítás. 3. Forma természeti formák megfigyelése, ábrázolása térben. 4. Forma a folt, mint a forma kifejezõje, a színek. Természeti formák ábrázolása síkon. 5. Forma természeti formák 6. Forma természeti formák Kompozíció képalakítás. 7. Kompozíció természetben történõ változások megfigyelése (színek szerepe). Nyári élmények felelevenítése, képi megjelenítése A Balatonnál Tengerparton nyaraltunk A nagyinál voltam Gyümölcsök mintázása agyagból, gyurmából, elhelyezésük, polcon, üvegben, kosárban..gyümölcsök rajzolása, festése, elhelyezésük gyümölcsöstálon. Kavicsok, kövek gyûjtése, jellemzõ alakjuk, formájuk Kavicsfestés. Õszi levelek gyûjtése, préselése. Levelekbõl különbözõ formák, képek kialakítása, felragasztása. Kompozíció kiegészítése (háttér,égbolt...). Az õszi táj napszakonkénti változó hangulatának megfigyelése, ábrázolása (reggel a nap ébredése, dél napsütés, este szürkület). Az elsõ osztályban tanult ismeretek felelevenítése.(ember-, formaábrázolás, színek, kép felépítése, felület kitöltése). Gyümölcsformák ábrázolása. Gyümölcsök foltszerû ábrázolása. Formai különbségek, hasonlóságok. Felületi tulajdonságok. L evelek alakjának, színének Összetett levelek. A természeti változások megfigyelése, ábrázolása mûalkotásokon. szabadon választott technika, rajzlap agyag vagy gyurma Cezanne: Csendélet vízfesték, rajzlap, 1.lap 2. lap vízfesték, 3. lap október zsírkréta, vízfesték, ragasztó, rajzlap, vízfesték, rajzlap, Ferenczy Károly: Október 4. lap 5. lap

19 8. Forma termések alakja, formája, színe. Különbözõ alakzatok, formák kitöltése termésekkel, magokkal. Termésmozaikok. Termések csoportosítása, szerepük a növények életében. termések, magok, ragasztó, rajzlap 6. lap 9. Forma természeti formák Nyomatkészítés parafa dugó segítségével (szõlõfürt), kiegészítés zsírkrétával, vízfestékkel. A forma foltszerû ábrázolása. parafa dugó, vízfesték, zsírkréta, rajzlap, november 7. lap forma az élõ természet új formáinak megfigyelése, ábrázolása. A természet legszínesebb állatfaja: a lepkék. Sokszínûség ábrázolása festéssel, színes papírok felhasználásával. 11. A halak alakja, színe. Akvárium készítése (kollázs), halsablonok felhasználásával. 12. Forma állatok megjelenítése térben. 13. Kompozíció tér, forma, szín. A madarak jellemzõi. Megmintázásuk egy tömbbõl való formázással. A madarakról tanultak felhasználásával meseillusztráció: A róka és a holló címû meséhez. 14. Forma az emberi alak. Jön a Télapó! Télapó csizmájának hajtogatása színes papírból. 15. Kompozíció tér, forma, szín. 16. Forma mesebeli lények elképzelése. Karácsony a szeretet ünnepe! Együtt a család. Fakanálbábok készítése karácsonyi történetek eljátszása. Karácsonyi angyalka készítése sablon felhasználásával. Egyéb ötletek. A lepkék testfelépítésének megfigyelése (szimmetria). A halak alakjának, színének, mintázatának megfigyelése, az áramvonalas test jellemzõje. A madarak testfelépítésének Arányok. A tér kitöltése. Elõtér, háttér ábrázolása. Nagyságviszonyok A hajtogatás lépései, helyes sorrend. A z ünnephez tartozó történetek felolvasása, megbeszélése. A Szent család. Pontos körberajzolás. A lépések helyes sorrendje. vízfesték, zsírkréta, színes papír, ragasztó, rajzlap, olló, vízfesték, zsírkréta, színes papír, ragasztó, rajzlap, olló, agyag vagy gyurma, mintázása vízfesték, rajzlap, december Mattioni Eszter: Lepkék, Búvár Zsebkönyv 8. lap Búvár Zsebkönyvek 9. lap (+ halsablonok) Búvár Zsebkönyvek olvasás, 11. lap színes papír, filctoll technika, matematika fakanál, színes papír, rajzlap, olló, ragasztó, rongy rajzlap, tortaalátét, filctoll, olló, rajzlap technika, matematika matematika 12. lap + üres lap a dossziéban (ofszet géppapír)

20 2. osztály Témakör Tananyag V izuális probléma, feladatok Ajánlott technika, eszközök Szemléltetés K oncentráció január Óraszám Rajzolófüzet 17. Forma (folt) állatok jellemzõ formája. A ló, a szarvas és a kutya testalkatnak összehasonlítása. Ábrázolásuk jellemzõ jegyeik felhasználásával, egyszerû vonalakkal. Állatok megjelenítése szubjektív önkifejezéssel. rajzlap, grafitceruza állatokról készült fotók, képek bemutatása Csontváry Koszka Tivadar: Sétakocsikázás újholdnál Athénban. Götz János: Szarvas 13. lap 18. Forma formaritmus. Az élõ természet különleges formáinak megfigyelése (hókristályok), ábrázolásuk a mûvészetben. Egyénileg elképzelt ritmusok, képfelület betöltése. A hókristályok különleges formája. fehér tempera, sötét hátterû lap, matematika, Tér, forma egyszerû emberi mozgások ábrázolása térben. Álló, lépõ, dobó ember Kerekszobor készítése. (saját talpán megáll) Testrészek mozgásának, irányának megfigyelése (elõre, oldalra, hátra hajlók). agyagtömb vagy gyurma Kerényi Jenõ: felvonulók 20. Tér térben elhelyezendõ figurák ábrázolása síkon. Hógolyózó gyerekek festése. A formák térbeliségének érzékeltetése takarással, lejjebb, feljebb helyezéssel. vízfesték, rajzlap, Brueghel: Tél testnevelés 14. lap február 21. Forma természeti forma Téli táj, hóember ábrázolása, megrajzolása viasszal, festés. A téli táj jellegzetességei. A felület kitöltése. gyertya, vízfesték, rajzlap, 15. lap 22. Forma a forma síkredukciója. Tapéta tervezése pozitív (kivágott forma) és negatív (színes papír) formák felhasználásával. Érdekes formák tervezése, ábrázolása. színes papír, olló, ragasztó, rajzlap technika, matematika 16. lap 23. Forma, szín a forma és szín kifejezõereje. A természeti ünnepekhez kapcsolódó tárgyak összegyûjtése. Szimmetrikus farsangi álarcok készítése. Álarcok, maszkok megfigyelése, lényeges tulajdonságaik kiemelése. zsírkréta, vízfesték, olló,, kalapgumi farsangi álarcok bemutatása technika, olvasás, ének 17. lap

Óraszám: 74 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 59 óra Szabadon felhasználható: 15 óra

Óraszám: 74 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 59 óra Szabadon felhasználható: 15 óra 3. osztály Óraszám: 74 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 59 óra Szabadon felhasználható: 15 óra Tér: Építmények, makettek összeállítása. Különbözı rendeltetéső házak, épületek megfigyelése. Térbeli viszonylatok

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 1. osztály

Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez. 1. osztály Tanmenetjavaslat az 1-4. osztályos rajzolófüzetekhez Írta: Szántó Zsuzsa Felelıs szerkesztı: Török Ágnes ISBN 963 657 312 3 Dinasztia Tankönyvkiadó Felelıs vezetı: Szarvas-Ballér Judit ügyvezetı igazgató

Részletesebben

Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra

Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra 4. osztály Óraszám: 56 óra Törzsanyag és kiegészítı anyag: 45 óra Szabadon felhasználható: 11 óra Tér: Makettek tervezése fölülnézetben. Nézıpont, nézés iránya, rálátás, fedés. Térképek, alaprajzok. Forma:

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Szántó Zsuzsanna Tanmenetjavaslat a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a második osztályos Kis felfedező integrált

Részletesebben

KÉZMŰVES MŰHELY 5-6. évfolyam

KÉZMŰVES MŰHELY 5-6. évfolyam KÉZMŰVES MŰHELY 5-6. évfolyam KÉZMŰVES MŰHELY 5. évfolyam Évi óraszám: 37 Célok és feladatok Ez a tantárgy a lélek, a tudat formálása, gazdagítása, az alkotó képességek fejlesztését tűzte ki célul. Érthető,

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

1. Óvodás csoport foglalkozásterve

1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1.1. 1. évfolyam Szeptember 1.1.1. Ahogyan felnőttünk 1. Ismerkedő játék Oldódást célzó játék Munkaprogram Életkor játékok. Csecsemőkor. Mozgás hangadás játék Kétéves

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

Kerámia II. 2013/14.

Kerámia II. 2013/14. Kerámia II. 2013/14. 2013. Szeptember, október KEZDŐ kerámia, grafika 1. Kirándulás a Gerenday fotótárlatára 2. Szőlődiadalív nyomtatása dugóval és levéllel 3. Szivacsfestés, tusrajzolás Hipp Hopp kalandjai

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE

2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE 2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE 3 db négyzetrácsos füzet 4 db vonalas füzet 14-32 2 db mértan (sima) füzet, (1 db 80-32, 1 db 20-32) 1 db Lovász- féle betűtartó 3 csomag írólap 3 csomag famentes

Részletesebben

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Tolltartóba: 3 db HB-s grafit ceruza radír nélkül (nem rotring) 2 db postairón (piros-kék vastag) 2 db vékony piros-kék ceruza 6 db-s színes ceruza

Részletesebben

Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 1. évfolyam Füzetek: 5 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós) 3 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós) 1 db sima füzet A/5-ös 1 db hangjegyfüzet (A/5-ös, 36-16) A tolltartóba: 2 db B-s, 1 db HB-s

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Leendő 2. a. Leendő 1. évfolyam

Leendő 2. a. Leendő 1. évfolyam Leendő 1. évfolyam 1 db tolltartó 3 db 1. osztályos vonalazású füzet (14-32 számú) 3 db négyzetrácsos füzet (27-32 számú) (10-50) B (háromszög alakú) 2 db kék-piros postaíron (vastag) 2 db zöld színes

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Szükséges felszerelések 1. osztályban:

Szükséges felszerelések 1. osztályban: Szükséges felszerelések 1. osztályban: 4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32) 1db gumis mappa A/4 1db zárható műanyag tasak, benne: 1db betűtartó betűkészlettel ellátva, 1db betűsín 1db gumis mappa

Részletesebben

TANSZERLISTA 1. osztály

TANSZERLISTA 1. osztály TANSZERLISTA 1. osztály 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet sima A/4 füzet hangjegyfüzet -kicsi grafitceruza HB-s (PL. Kohinor ill. jó minőségű) 4-5 db postairon vékony kék-piros ceruza

Részletesebben

Felszerelésjegyzék 1. osztály

Felszerelésjegyzék 1. osztály Felszerelésjegyzék 1. osztály Vonalas füzet 14-32. számú 8 db Négyzetrácsos füzet 6 db Ének füzet Üzenő füzet Írólap 3 cs Rajzlap (fehér dipa) 40 db Rajzlaptartó (mappa) 3 db Rajztábla (kisméretű) Színespapír

Részletesebben

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT TÉMAHÉT TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT Hagyományápolás, hagyománytisztelet Húsvét Műfaja: tanulásszervezési eljárások oktatási-

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre 1.osztály Füzetek: 27-32 (mat.) 3 db 14-32 (Írás) 4 db 36-16 (ének) 1 db 20-32 (sima) 1db házi feladat 2 db Felszerelés: grafitceruzák: 3 db HB-s, 2H-s

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet. 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es)

Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet. 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es) 1. osztály Magyar 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es) 2 db sima-vonalas fűzött füzet 3 cs. írólap Gőgös Gúnár Gedeon Ablak- Zsiráf gyermeklexikon 1 db négyzetrácsos füzet (27-32-es) 1 doboz számolókorong,

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna TANMENETJAVASLAT. a Kis felfedezõ 3. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz munkatankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna TANMENETJAVASLAT. a Kis felfedezõ 3. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz munkatankönyvhöz Szántó Zsuzsanna TANMENETJAVASLAT a Kis felfedezõ 3. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz munkatankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a harmadik osztályos Kis felfedezõ

Részletesebben

Tanmenet a negyedik osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz

Tanmenet a negyedik osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz Tanmenet a negyedik osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz Óra A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység eszközök, Tantárgyi koncentráció 1. Ismerkedés a tankönyvvel Kedves kis

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban

Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban betűtartó sín (papír vagy műanyag) kivágva a betűkkel, zacskóba téve grafitceruza (nem Rotring!) HB-s piros és kék 2- postairon számolókorong 1 doboz

Részletesebben

2011/2012-es taneszköz-listák

2011/2012-es taneszköz-listák 2011/2012-es taneszköz-listák (az osztálymegjelölés a 2011/2012-es osztályfokot mutatja!) TANESZKÖZ-JEGYZÉK Osztály: 2011/2012-ben: 2. t Magyar nyelv 2db A5 méretű másodikos vonalazású füzet /16-32 / 10db

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola Tanszerlista - 1. osztály. 1 db technika csomag 1. osztályos 10 db hurkapálca 1 db piros-kék postairón

Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola Tanszerlista - 1. osztály. 1 db technika csomag 1. osztályos 10 db hurkapálca 1 db piros-kék postairón Tanszerlista - 1. osztály 4 db négyzetrácsos füzet 4 db vonalas füzet 14-32 4 db sima füzet 1 db technika csomag 1. osztályos 5cs írólap 1 db piros-kék postairón piros-kék ceruza grafitceruza /2B / 1 doboz

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1.

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1. LEÍRÓKARTONOK 1 Leltári szám 201411 2 Megnevezés Tál 4 Leírás, használat/tartalom Sárga alapszínű, korongozott, karcolt és írókás díszítésű díszedény Tükrében a mezőcsáti motívumvilágra jellemző karcolt,

Részletesebben

Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban

Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban Városi Művészeti Múzeum Hat műemléképületben 5 állandó és évi 30 időszaki kiállítás bemutatása Gyermekmúzeum Alkotóház és Grafikai műhely működtetése Múzeumpedagógiai

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Taneszközlista 2015/2016. Osztály: 1.a. Taneszközök

Taneszközlista 2015/2016. Osztály: 1.a. Taneszközök Osztály: 1.a Taneszközök Tolltartó - 3 db grafit HB-s ceruza (nem ROTRING!) - 2 db postairon (piros-kék, 1 db vastag, 1 db vékony) - 12 színű színes ceruza - hegyező (zárt) - radír (jó minőségű) - vonalzó

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kreatívsarok. Kreatívsarok. Egyéb kiegészítők. NA 315 053 Figurás gyöngyök 192 db. NA 340 142 Állat álarc-sablon készlet

Kreatívsarok. Kreatívsarok. Egyéb kiegészítők. NA 315 053 Figurás gyöngyök 192 db. NA 340 142 Állat álarc-sablon készlet NA 340 142 Állat álarc-sablon készlet NA 315 053 Figurás gyöngyök 192 db Egyéb kiegészítők Álarc-sablonok kartonból, melyeket a gyerekek kedvük szerint díszíthetnek. 15 különböző modellt tartalmaz a csomag.

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály 9a (nyelvi) ALAPCSOMAG EX-027 Grammarway 3 2159 Egységes Érettségi Fgy. Matematika I. (szürke) 1550 KT-0320

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

1. osztály RAGASZTÓ STIFT NEBULÓ 8GR 1 FÜZET A/5 14-32 I. OSZT. 5 FÜZET A/5 20-32 SIMA 1 FÜZET A/5 27-32 KOCKÁS 2 FÜZET ÜZENŐ A/5 14-32 I. OSZT. 1 GYURMA ICO SÜNIS SZÍNES 200G 1 ÍRÓLAP FÉLFAMENTES 10-50

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben