Férfi-női kommunikáció Woody Allen filmjében avagy Miért nem értesz te engem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Férfi-női kommunikáció Woody Allen filmjében avagy Miért nem értesz te engem?"

Átírás

1 XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, május Kommunikáció szekció Férfi-női kommunikáció Woody Allen filmjében avagy Miért nem értesz te engem? témavezető: dr. Vincze Hanna Orsolya szerző: László Enikő Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és közkapcsolatok III. év május

2 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Tudománytörténeti háttér Biológiai nem Társadalmi nem Dominancia-megközelítés (dominance-approach) Különbség-megközelítés (difference-approach) Sztereotip elvárások és befolyásoló faktorok mint félreértések oka A kilenc dimenzió...15 II. Woody Allen...17 Manhattan és a szupermarket társadalom...18 Értelmezési keretek Woody Allen meglátásában...20 Bibliográfia:...26 Ábrajegyzék Ábra 1. Testhelyzet- másodikos lányok...12 Ábra 2. Testhelyzet- másodikos fiúk...12 Ábra 3. Testhelyzet- hatodikos lányok...13 Ábra 4. Testhelyzet- hatodikos fiúk

3 Bevezető Tagadhatatlan tény, hogy számos különbség jellemzi, a két nemet, férfiakat és nőket. Míg rögzült sztereotípiák, kecsesnek, bájosnak, bőbeszédűnek és védelmet igénylőnek tipizálják a nőket, addig a férfiakat erős vezetőknek és a hölgyek örökös védelmezőinek minősítik. A férfiak és nők közötti különbségek úgy biológiai, mint társadalmi és nyelvi szinten, a nyelvi interakció terén is jelen vannak. A Te nem értesz engem kijelentés oly gyakran hangzik el mindennapi életünkben. S oly gyakran fordul elő, hogy az ellenkező nemmel olyan vitákba keveredünk, melyek okát nem véljük felfedezni, s ha mégis igen, akkor meg nem látjuk azok értelmét. A nemek közti diskurzus vizsgálata modernkori fejlemény, mely magyarázatokat próbál keresni a férfiak és nők közötti kommunikációs zavarok, szakadékok okairól, illetve megoldásokat próbál javasolni ezen okokból származó konfliktusok kiküszöbölésére. Jelen tanulmány megírásakor, azon mindannyiunk életében előforduló tapasztalatok jutottak eszembe, melyek oly gyakran kudarcot vallott beszélgetéseket eredményeztek, s melyek kimenetelét mindenképp logikátlannak és érthetetlennek minősítettük. A férfi-női kommunikáció kapcsán felmerülő érthetetlenségek, egyet nem értések, mellébeszélések nap, mint nap jelen vannak, párkapcsolati, rokoni, baráti illetve munkatársi viszonyainkban is. A kommunikációs szakadékok áthidalása végett, úgy vélem szükség van olyan kutatásokra, melyek rámutatnak azon nyilvánvaló, de mégis láthatatlan okokra, melyek a számos vita alapját képezik. Dolgozatomban, Woody Allen filmje kapcsán szeretnék rávilágítani, a nemek közötti kommunikatív folyamatokat jellemző különbségekre, ezen különbségek okaira, illetve a különbségekből származó félreértésekre. A közel 60 éve tevékenykedő rendező, színész, író, alkotásaiban gyakran vitatja a nemiség és szexualitás kapcsán vallott ideológiáinkat. Filmjei, minden korra érvényes problémákat dolgoznak fel: házasság és hűtlenség, hazugság és emberi gyengeségek, egy olyan Woody Allen stílusban, melyet a szókimondás, a lényegre való tapintás jellemez. A gyakorlati háttér megalapozása véget, a rendező Manhattan című filmjében feltűnő diskurzusok kapcsán kísérelem meg feltérképezni a kutatók által is megfigyelt férfi-női kommunikációra jellemző különbségeket, illetve az ezekből származó konfliktusokat. Manhattan, a társadalmat jellemző felületességről és képmutatásról beszél, a csábítások és kísértések 3

4 felerősödéséről, melyek leküzdése komoly feladat egy metropoliszban élő számára. Úgy vélem az 1979-es helyzet, mára inkább felerősödött mintsem eltompult. E kapcsán úgy vélem a film témája és megfogalmazásai nem elhanyagolandók, 21. századi szemszögből sem. I. Tudománytörténeti háttér A nemek szerinti tagolódás nyelvhasználati következményeinek vizsgálata fiatal múltra tekint vissza, ugyanis alig az 1980-as éveket követően, kezdtek megjelenni olyan tanulmányok, melyek a nőnemű beszélőket is figyelembe vették. A női jogokért harcoló mozgalmak, egy lépést jelentettek ezen kutatásokban, ugyanis ekkortól kezdték el tárgyalni külön a férfi és női beszélőket. A nemek és nyelv viszonyát, alapjában véve két fő álláspont szerint vizsgálják a kutatók: 1. Egyes kutatók szerint a nemek közötti diskurzusban észrevehető különbségek a biológiai nemre vezethetők vissza, tehát az ebből következő fizikai és lelki különbségekre (male, female megkülönböztetés). 2. Mások szerint, a nemek nyelvhasználati különbségei, a társadalmi nemből (gender) adódnak, mely egy a szocializáció során elsajátított, tanult viselkedésforma. 1. Biológiai nem Azon feltevésből kiindulva, hogy a biológiai, azaz velünk született adottságok képezik a férfiak és nők kommunikációs differenciáinak alapját, számos elemzés született, melyek a két nem fonológiai (Coates, 1993), morfológiai (Cheshire, 1978) és lexikai (Lakoff, 1973) eltéréseire koncentráltak. Továbbá, a nemek és nyelvi struktúra közötti összefüggésekre kerestek választ. 1 A nyelvi szokások kapcsán, olyan kutatások születtek, melyek azt állították különbségek vannak a nők intonációja (Brend, 1975), szegmentálása és szupraszegmentálása (Klann-Delius, 1987), 1 Boronkai Dóra: A Genderlektusokról egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében Szociológiai Szemle 2006/4, 65.p. 4

5 valamint paralingvisztikai rendszere és nonverbális kommunikációja is jelentős eltéréseket mutat a férfiakéhoz képest 2. Az es évekbeli klasszikus kvantitatív kutatások, melyek a fonológiai variációt és fonológiai nyelvi változást elemezték, kitértek a nem mint változó kérdéskörére. William Labov (1984) által kifejlesztett szociolingvisztikai interjú módszerére alapozva, a New York-ban élő, különböző beszédstílusú személyektől vett mintát, és arra a következtetésre jutott, hogy a fonológiai megnyilvánulásokat a nem, életkor, társadalmi státusz és beszéd kontextusa is befolyásolják. Labov, továbbá azt fejtette ki, hogy a sztenderd nyelvhasználatot főként a nemi változó befolyásolja, más szociolingvisztikai faktorokkal szemben. Kutatásai során kiderült, főként nőnemű személyek folyamodtak a sztenderd nyelvhasználat alkalmazásához. Kortól és társadalmi csoporttól függetlenül, a nők általában gyakrabban választják a nyelvi változók sztenderd nyelvváltozathoz tartozó alakját, a nyelvi változások tekintetében ugyanakkor kevésbé konzervatívak, mint az ugyanabba a csoportba tartozó férfiak. 3 Peter Trudgill 1972-ben az angliai Norwichben végzett kutatásai során, a rejtett presztízs fogalmát dolgozta ki, és rámutatott arra, hogy a munkásosztályhoz tartozó férfiak inkább a nem sztenderd nyelvhasználatot válasszák, ezzel a durva, férfias értékvilággal való azonosulást fejezve ki. Ugyanakkor Trudgill elsőként fejtette ki (1972), hogy a nők választotta sztenderd nyelvhasználat során, a társadalomban betöltött szerepüket próbálják ellensúlyozni. Később, 1978-ban a kvantitatív vizsgálatok társadalmi helyzethez és biológia nemhez való ragaszkodást túllépve, Susan Gál egy Felső-burgelandi, kétnyelvű német-magyar közösségben végzett kutatásai során rávilágított arra, hogy a nők nyelvi választásait társadalmi helyzetük, stratégiai lehetőségeik és a nyelvi variánsok által hordozott szimbolikus értékek figyelembevételével érdemes értelmezni 4. Válaszképpen a kor fontos kutatásaira, Penelope Eckert 1989-ben, a variációelemző paradigmát kritikai vizsgálat alá vetette, és kijelentette, a férfiak és nők nyelvi gyakorlata és szokásaik nem köthetők közvetlenül a biológiai nemhez, ugyanis a köztük levő kapcsolat a társadalmi nem hatásain keresztül értelmeződik. Eckert, úgy vélte a nem társadalmi konstrukció, 2 Boronkai p Reményi Andrea Ágnes: Nyelv és társadalmi nem p Reményi p. 2. 5

6 így hát egyéb társadalmi konstrukcióival összhangban fejti ki változó jellegét, a beszélők nyelvi struktúráira Társadalmi nem A társadalmi nem (gender) fogalmát bevezető kutatók szerint, a nemek közötti nyelvi interakciót jellemző különbségek szocializáció során tanultak, azaz nem velünk születettek. A szocializáció során, a csecsemőből felnőtté való válás lépcsőfokainak bejárása során a két nem különböző nevelésmódban részesül. Így kutatók azt feltételezik, a lányok már gyerekkoruk óta elsajátítják a nőies, durva 6 kifejezéseket kevésbé tartalmazó nyelvezetet, ugyanis ezeket a társadalom egy nő részéről, erkölcsileg elfogadhatatlannak minősít. Továbbá megtanulják, hogyan viselkedjenek társaságban, valamint szimbolikusan beléjük nevelik a női esendőséget is, és a férfiak óvásának szükségét. Ezzel ellentétben, a fiúktól részéről inkább elfogadott a férfias, durva kifejezéseket, tartalmazó nyelvezet, melyek férfiasságuk szimbólumainak tekintenek. A férfiak nem sírhatnak, hangzik el az örökös társadalmi elvárás, illetve ők a gyöngéd nők örökös védelmezői. Mindezen nevelés során elsajátítottak, oly szinten épülnek bele a nem jellemzőibe, hogy azok biológiai eredetű, velünk született tulajdonságokkal is felérnek A társadalmi nem kutatói úgy vélik a nemek kommunikációjára jellemző különbségek interakció során figyelhetők meg, azaz beszéd közben. Az interakciós elméletek alapvető meggyőződései (Tannen, 1994): - a nemi szerepek nem adottak, hanem nyelvi interakció során alakulnak ki - a kontextus, nem eleve adott, hanem beszéd és cselekedet során jön létre - az interakció soha sem egyetlen egyén teljesítménye, hanem közös alakítják - egy nyelv lényegét, az értelmezés és keretezés (frame) adja Az évek során, a nyelvészek különböző szemszögből közelítették meg a nyelv és nem kérdéskörét. Napjainkban, a nemeket társadalmi nemekként felfogók, alapvetően két megközelítésmódot képviselnek, és ezek tükrében kutatnak: - dominancia-megközelítés (dominance-approach) - különbség-megközelítés (difference-approach) 5 Reményi p Káromkodás, obszcén kifejezések 6

7 Illetve további kettő 7 : - hiányosság-megközelítés (deficite approach) - dinamikus-megközelítés (dynamic approach) Dominancia-megközelítés (dominance-approach) A modell lényege egy olyan megközelítésmód, mely szerint a nők, nyelvezetükből kifolyólag egy elnyomott csoport. Továbbá, a férfiak és nők nyelvhasználati különbségeit a férfiak, nők feletti dominanciája és nők alávetése kapcsán értelmezik. A dominancia-megközelítés alapvető képviselője Cheris Kramarae, az elnémított csoport elv kidolgozója. Elmélete alapját azon felfogás képezi, mely szerint a nyelv eredetileg a férfiak által létrehozott konstrukció, melybe már eleve bele van kódolva a nők elnémítása. Az elmélet nem feltételezi az állandó hallgatást, hanem a probléma okát azt képezi, hogy a kommunikációban résztvevő nők, elmondhatják-e mindazt amit el szeretnének mondani, amikor el szeretnék mondani, valamint át kell-e kódolják üzenetüket annak érdekében, hogy az ellenkező nem is megértse. Kramarae szerint, a férfiak által alkotott nyelv, hozzájárul a nők korlátozásához, nyelvük leértékeléséhez és kirekesztéséhez. Számos olyan példa létezik, mely a nők hátrányos nyelvi megkülönböztetésére utal, ilyen például az is, hogy az angol nyelvben 22 olyan szó van mellyel, laza erkölcsű férfiakat lehet jellemezni, a hasonló erkölcsű nők jellemzésére pedig közel 200 ilyen szó van. Továbbá, a nők többsége által használt kifejezések, mint a csini és az édes, a férfiak számára gügyögőek és tétovák. Ebből adódóan a férfiak által meghatározott kifejezésmód számos lekicsinylő és nemhez kötött fogalommal illeti a női beszédet (pl: cicás, rikácsoló, rosszindulatú, fecsegő, pletykás, locsogó, éles nyelvű...stb), a férfi párbeszéd jellemzésére azonban nincsenek ehhez hasonló kifejezések. A nők mint elnémított csoport elvének kutatását az Oxford University-n tanító Edwin Ardener is megkísérelte. Ő elsősorban az antropológusokat kritizálta, akik úgy vélték megfejtették egy kultúra kódrendszerét, azonban semmiféle említést nem tettek a nőkről, akiket haszontalan kulturális informátoroknak tekintettek, ugyanis gyakran nevettek illetve elutasították 7 Jennifer Coates: Women, Men and Language Pearsons Educational p. 6. 7

8 kérdéseiket. Ardener elmondja azt is, hogy az elhallgatás nem csupán az antropológiára jellemző, hanem egyaránt az összes alulpozícionált társadalmi csoportra is. 8 A politikailag vagy anyagilag elnyomott csoportokban lévők nehezen adnak hangot tapasztalataiknak, észrevételeiknek, gondolataiknak, ennek eredményeként nem vesznek róluk tudomást, eltakarják őket, és ezáltal láthatatlanná, némává válnak. Kramarae szerint, a köz és magánszféra nyelvezeti megkülönböztetése egyik oka annak, hogy különbséget teszünk a két nem valamint azok tevékenységi körei között. Ezen megközelítés lényege a következőkben merül ki: - a nők nyelve tipikusan az otthonias, szűk körű interperszonális kapcsolatok terén válik fontossá - míg a férfiak nyelve, a tágabb, nagyobb rezonanciájú, közösségi életben nyeri el fontosságát Cheris Kramarae elméletének célja az volt, változtasson a férfiak által alkotott nyelvi rendszeren, mely háttérbe szorítja és utólag kizárja a nőket. A reformot a szótárak reformjában látta, és 1985-ben Paula Treichler-rel együtt olyan szótárat hoztak létre, melynek meghatározásait a Webster s New International nem tartalmazz. Továbbá a szótár olyan meghatározásokat is tartalmaz, melyek női értelmezést nyújtanak a már létező kifejezésekhez, melyeket női szemmel nézve elfogadhatatlanok. Erre példák 9 : felszarvazott férj: hűtlen feleség férje...a hűtlen férj felesége azonban egyszerűen csak feleség baba: játszótárs, amit gyerekeknek adnak, vagy készítenek... számos felnőtt férfi megtartja ezt a gyerekkori szokást, s felnőtt női partnerét a "baba" címkével látja el családfő: e kifejezés kapcsán tipikusan olyan férfire gondolunk, aki az átlagosnál többet törődik családjával; olyan fogalom, mely a nőt helyezné ilyen státusba nem létezik feminista: még én sem tudom mi az igazán, csak azt tudom, hogy az emberek feministának tartanak valahányszor olyan érzelmeket fejezek ki, melyek megkülönböztetnek a lábtörlőtől. Cheris Kramarae-n kívül, más kutatók is a dominancia tükrében közelítették meg a nemiség és nemek közötti kommunikáció kérdését. Megpróbálták kimutatni, ahogy a férfi dominancia nyelvi interaktusok során tör felszínre. Doing power is often a way of doing gender too (West-Zimmerman 1983), azaz a hatalomalkotás, hatalomgyakorlás, olykor nemiség 8 Teoria grupului redus la tăcere p Miért nem értenek minket a férfiak 8

9 gyakorlást is jelenti. Továbbá úgy vélték, egy kommunikációs folyamatban, úgy férfiak, mint nők, egyaránt hozzájárulnak a férfi dominancia és női elnyomáshoz Különbség-megközelítés (difference-approach) A különbség-megközelítés azon elvet hangsúlyozza, mely szerint nők és férfiak különböző kultúrákhoz tartoznak. Legnagyobb előnye, hogy ezen megközelítésmód során lehetőség adódott vizsgálni a nők nyelvét, a dominancia és elnyomás keretein kívül, és kimutatni a nők nyelvhasználati stratégiáira jellemző erősségeket. A megközelítésmód legismertebb kutatója Deborah Tannen, akinek elmélete a nemek nyelvi dialektusa -ként ismert. A Georgetown University nyelvész professzora, Deborah Tannen a You Just Don t Understand című könyve során vált híressé, mely 1990-ben jelent meg és 4 évig szerepelt a New York Times bestseller listáján, ebből 8 hónapig az első helyezést foglalva el. A könyvet 29 nyelvre fordították le, és bestseller lett Bazíliában, Kanadában, Angliában, Németországban és Hong Kongban is. Munkássága során, az elismert kutatónő, azt próbálja hangsúlyozni, hogy a férfi illetve női kommunikáció nem jó meg rossz, nem uralkodó meg alárendelt, hanem más. A két kultúra hipotézis szerint férfiak és nők társalgása, két kultúra közötti társalgáshoz hasonlítható. A társadalmi neveltetésükből, a társadalomban betöltött szerepükből és helyzetükből adódóan, a férfiak és nők sajátos társadalmi csoportot alkotnak, melynek sajátos jellemzői, szabályai és velejárói vannak. A kultúra, Tannen szerint egy egyszerű szokás- és mintaháló mely múltbeli tapasztalatokból épül fel, ilyen téren viszont a férfiak és nők eltérő múltbeli tapasztalatokkal rendelkeznek. Születésük pillanata óta, a két nemet különböző módon nevelik, másképp szólítják meg, és másképp bánnak velük. Ezen kulturális különbségek eltérő elvárásokat, értékrendbeli különbségeket eredményeznek, melyek befolyásolják a beszéd szerepe kapcsán alkotott véleményt is. A nemek közötti kommunikációs zavarok mindennaposak. Mivel a beszélők nincsenek tudatában és nem ismerik fel, hogy ők két különböző kultúrát képviselnek, nem tartják szem előtt a kulturális különbségeket, és gyakran konfliktusok alakulnak ki. A probléma megbeszélése eleve egy konfliktusoldó stratégia lenne, azonban ebben az esetben maga a beszéd, a beszélgetés jelenti 9

10 a probléma okát. Ha a két nem képviselője, nem érti meg a nőkre illetve a férfiakra jellemző természetes különbségeket, minden egyes beszélgetés során véget nem érő vitákban fognak keveredni. Úgy a férfiak, mint a nők elvárják az ellenkező nemtől, hogy ugyanúgy viselkedjenek, gondolkozzanak, érezzenek és beszéljenek, mint ők. Így minden egyes beszélgetésük abban merül ki, hogy az ellenkező nemet megpróbálják saját szabályaik és szabályszerűségeik betartására és megértésére kötelezni. Ebből azon következtetés vontható le, hogy a különbségek figyelmen kívül hagyása sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint azok megnevezése 10. A kiindulópont a következő 11 : - nők: kapcsolatorientáltak, meghittségre, bizalmas kapcsolatokra vágynak, ezáltal veszélyeztetve a férfiak szabadságát - férfiak: státusorientáltak, a hatalom és pozíció megszerzésére törekszenek, valamint a szabadság megtartására Ezen értékrendszerbeli különbözőségek képezik az egyet nem értések és félreértések okát, továbbá mindezt kiegészítik a két nemhez fűződő elvárások, sztereotípiák...: Sztereotip elvárások és befolyásoló faktorok mint félreértések oka Ki beszél többet? Örökös sztereotípia, hogy a nők többet beszélnek, mint a férfiak. Azonban nyilván ez is elvárás kérdése, ugyanis ha eleve azt várják el a nőktől, hogy hallgassanak, ehhez képest természetesen többet beszélnek. A nőkről általánosan híresztelt elv, hogy általában divatról, családról, bulvárról beszélnek, míg a férfiakról azt mondják sportról, autókról, politikáról, üzletről beszélnek. Csakis a nőkre szokták azt mondani, hogy fecsegnek illetve pletykálnak. Egy régi vicc szerint a feleség panaszkodik a férjnek: - Tíz éve soha sem mondod meg, mire gondolsz! erre a férj válasza: - Nem akartalak félbeszakítani. Eszerint a nők privát társalgásokban többet beszélnek, mint a férfiak. A nyilvános színtéren azonban, ahol a hatalomért folyik a verseny, a férfiak sokkal többet beszélnek, mint a nők Konczosné dr. Szombathelyi Márta: Nemek közti kommunikáció In:Kommunikációs ismeretek Universitas-Győr Kht. Győr p Konczosné p Konczosné 2007p

11 A nyelvi tabu Férfiak és nők nyelvhasználatbeli különbségeinek másik oka, a nyelvi tabuk, melyek a nőknek kevesebbet, férfiaknak többet engedélyeznek. A női tabu főként a nőket illeti meg, ugyanis ők beszélgetéseik során, ritkán vagy egyáltalán nem használják őket, míg a férfiak részéről szinte a nők is elvárják, hogy durva, férfias szavakat használjanak, melyek férfiasságuk szimbólumai. Viccmondás terén, a trágár viccek mondása is szintén férfi privilégiumnak számít, úgy ahogy maga a viccmondás is, mint társalgási mód nagymértékben férfias jellemző. Ezzel is státus megszerzésére törekednek, ugyanis a férfiak gyakran abban versenyeznek, ki tud jobb viccet mondani. Nők körében a viccmondás, ritkán alkalmazott társalgási forma. Ők főként szűk baráti körben mondanak vicceket s történetmesélésük során, általában úgy mutatják be magukat, mint akik valami butaságot követtek el, míg a férfiak történeteik során, akadályokat leküzdő, magányos hősök. A nyelvi tabukhoz, a nemi élet és annak részleteiről való beszámolás is hozzátartozik, mely szintén férfiak közötti beszélgetésekre jellemző. Így a pornóirodalom és filmek zömét is férfiak írják, sajátosan férfias nyelvezetben, ők lévén elsődleges fogyasztóik 13. Odafigyelés kérdésköre Az odafigyelés kérdésköre általános problémaokozó férfiak és nők kommunikációs interaktusaiban. Számtalanszor hallunk nőket arról panaszkodni, hogy párjaik nem figyelnek arra, amit mondanak. Ám tény az, hogy az odafigyelés kapcsán is számos különbség jellemző férfiakra és nőkre. Deborah Tannen a Gender and Discourse című könyvében, egy olyan kutatást elemez, melyben másodikos, hatodikos és 25 éves férfiakat és nőket, arra kértek beszélgessenek el egymással. Ezen kutatás során a következőket figyelte meg: - a másodikos kislányok egymással szembeülve, kényelmesen nyugodtan tudtak komoly témáról beszélgetést alakítani 13 Konczosné p

12 Ábra 1. Testhelyzet- másodikos lányok 14 - a másodikos fiúk, egy komoly témáról való beszélgetés felkérése kapcsán, idegesek, feszültek és nyugtalanok lettek, kerülték a szemkontaktust. Ábra 2. Testhelyzet- másodikos fiúk 15 Ezen megfigyelések jellemzők voltak a hatodikos és 25 éves nőkre és férfiakra. Következtetésként, Tannen megállapította, hogy: - lányok és nők azonnal kiválasztják beszélgetésük témáját, gyakrabban érintenek személyes témákat, állandó visszajelzést adnak, hogy igenis figyelnek (aham, ühüm), kevés témát érintenek, viszont tartalmasabban beszélnek egy adottról, egymással szembe 14 Deborah Tannen: Gender and Discourse New York- Oxford, Oxford University Press 1994 p Deborah Tannen 1994 p

13 ülnek és gyakori a szemkontaktus illetve gyakori az együttműködő átfedés 16, nem jelenlevő személyekről beszélgetnek Ábra 3. Testhelyzet- hatodikos lányok 17 - a fiúk és férfiak, beszélgetéseik során rengeteg témát érintenek futólag, (pl. hatodikosok 55 témát), egyszerre mindkettőjük gondjairól beszélnek, kevésbé személyes inkább absztraktabb témákat érintenek, nem ülnek egymással szembe és nem tartanak fent állandó szemkontaktus, beszéd helyett inkább a valamit csinálni tevékenységre koncentrálnának, nem hoznak témába jelen nem levő személyeket, minden egyes félbeszakítást a kontroll átvevésére tett kísérletként fognak fel Ábra 4. Testhelyzet- hatodikos fiúk Az egymás szavába vágás, pozitív konnotációt kap lányok és nők beszédében, ugyanis ez által az odafigyelést és téma iránti érdeklődésüket fejezik ki 17 Tannen p Tannen p

14 Amint a kutatás is mutatja, férfiak és nők társalgása során eltérő stílusok észlelhetők, melyek a nemek között kialakuló folyamatos konfliktus egyik forrása. Elvárások Már eleve az elvárások terén is óriási különbségek vannak a két nem között. A nőktől elsősorban a nőiességet várják el, diszkrétséget, udvariasságot, diplomatikusságot és családiasságot. Ezzel ellentétben a férfiaktól férfiasságot, bátorságot, önbizalmat és vezetői, valamint védelmezői ösztönt, szakértelmet várnak el. Mindezen elvárások már gyerekkor óta beleíródnak a két nem identitástudatába, s természetesen beszédstílusukban is megnyilvánulnak. A két elvárásrendszer egymással jóformán ellentétben áll, így a kialakult beszédstílusok is egymásnak ellentmondók lehetnek. Nők illetve férfiak panaszai az ellenkező nemmel kapcsolatban A leggyakrabban elhangzó panasz a nők részéről származik, és arra vonatkozik, hogy férfiak sosem hallgatják meg őket, megértés helyett tanácsokat adnak. Ezen panasz gyökerei, az előzőkben is említett elvárásokban gyökereznek. A férfiaktól szakértelmet várnak el, így a nők panasza kapcsán azonnal megoldási lehetőségeket javasolnak. Számukra a problémamegoldás csakis egy egyéni feladat lehet, ugyanis ez a rátermettség jele, s ők ezzel tudnak bizonyítani. Érdeklődési körüket gyors autók, számítógépek, politikai hírek teszik ki és jobban élveznek kis kütyűket bütykölni mintsem érzelgős könyveket olvasni, vagy filmeket nézni. Gondjaikat általában megtartják maguknak, ugyanis úgy vélik a segítségkérés gyengeség jele. Ha mégis tanácsot kérnének, azt azonos neműtől kérik, aki természetesen megoldást javasol. Így a nők panasza kapcsán nem értik azt, hogy a nő valójában megértést és bátorítást igényel, nem pedig megoldást. A férfiak leggyakoribb panasza, hogy a nők meg akarják változtatni őket. A nők számára e tevékenység abszolút természetes ugyanis, úgy érzik felelősséggel tartoznak a szeretett személy iránt, s mindent megtennének, annak fejlődése érdekében. Más értékrend szerint közelítenek a szeretett személyhez, így míg szerintük a gondoskodás a szeretet jele, a férfiak úgy érzik, ez a kontroll átvevésének megkísérelése. 14

15 A férfi jelszava: Nyertes csapatot ne cserélj le! Így ha a nő nem tudja, milyen a férfitermészet, könnyen bár akaratlanul megsértheti azt, akit a legjobban szeret. 19 Stressz Az egyik legalapvetőbb különbség, melyben megmutatkozik az, hogyan küzdenek meg a nők és férfiak a stresszel és feszült pillanatokkal. Férfiakra tipikusan jellemző, hogy stresszhelyzetekben elvonulnak és önálló feladatokba kezdenek, például tévéznek, újságot olvasnak vagy számítógépes játékot játszanak, böngésznek. Nem beszélnek problémájukról és nem várják el, hogy valaki megnyugtassa és vigasztalja őket. Ebből kifolyólag a nők, úgy érzik a férfiak hanyagolják és már nem szeretik őket, pedig a férfiak csupán feszültségüket próbálják levezetni. Egyszerűbb lenne, ha társuk tudtára adnák, hogy kis időre félrevonulnak gondolkodni. A nők, a férfiaktól eltérően, úgy próbáljál kezelni a stresszhelyzeteket, hogy részletesen elmesélik azokat valakinek. Nem várnak el megoldásokat, csupán megértést, támogatást és kényeztetést igényelnek. A férfiak ezen helyzetet, saját szokásaiknak híven reagálják le, azaz tiszteletből magára hagyják a nőt, hogy tudják feldolgozni a történteket. Ez a nők számára a visszautasítást és elhanyagolást jelenti, ami komoly konfliktusok kirobbanásához vezet. John Gray a Men are from Mars, Women are from Venus, nagy sikerű könyvében kifejti, hogy bár férfiak és nők beszélgetésük során hasonló szavakat és kifejezéseket használnak, ezek különböző értelmezési keretet kapnak és különböző érzelmi töltettel rendelkeznek. Ebből kifolyólag a szoros kapcsolatoknak húzó-taszító dialektikája van, azaz egyszerre, egyidejűleg ellentétes erők csapnak össze, melyek feszültséget váltanak ki. Így a közeli kapcsolat utáni vágy szembekerül, a függetlenség igényével (Gray, 1995) A kilenc dimenzió Deborah Tannen, kilenc dimenziót különböztetnek meg, melyek során, férfiak és nők eltérő értelmezési kereteket alakítanak ki: - intimitás szabadság (intimacy - independence): nőkre tipikusan jellemző, hogy közelségre és támaszra vágynak, ezért keményen küzdenek az intimitás megtartásáért. Ezzel ellentétben, a férfiak inkább a státus megtartására törekednek és a szabadság elvesztése zaklatja 19 Koncosné dr. Szombathelyi Márta: Nemek közti kommunikáció Ín: Kommunikációs ismeretek p

16 - kapcsolat státus (connection status): nőkre jellemző, hogy már gyerekkoruk óta csoportokat, kapcsolatokat alakítanak ki, s igyekeznek megtartani ezeket, míg a férfiakat a szabadság, mint státus elvesztését próbálják megelőzni. - teljes kizárólagos (inclusive exclusive): míg egy külföldi munkalehetőség elvállalása előtt egy nő mindenek előtt megbeszélné férjével és családtagjaival az ajánlatot, egy férfi egyszerűen elfogadja, s kizárólagosan bejelenti, hogy máshova költöznek, természetesen végig beleértve, azt hogy családja is követi, de nem kéri ki véleményüket. - kapcsolat információ: a nők kapcsolat-centrikussága és a férfiak szabadságvágyából adódó információk iránti ragaszkodása - egyetértés, jó kapcsolat beszámolás (rapport report): a napi hír a nők számára részletes, bensőséges adatok sokasága, a férfiak számára általános információk a világ gondjairól - közösség verseny (community contest): ahogyan az előző dimenziók mutatják a közösségi kapcsolatápolás a nők jellemzője, míg a férfiaké a verseny: sport, politika, s minden egyéb napi hír, megnyilvánulás kapcsán - problémák megoldások (problems solutions): a nők inkább felvázolják a problémát és biztatást kényeztetést várnak el, míg a férfiak azonnal megoldásokat javasolnak - újonc szakértő (novice expert): általában a nők által felhozott gondok megtárgyalására jellemző, hogy a férfiak azonnali megoldásjavaslata egyfajta, a nők számára sértőnek minősített, újonc, szakértő ellentéte alakul ki, bár a nő csupán társalogni akart, a férfi pedig természetéből adódóan megoldások sorozatát sorolta fel egyben kialakítva egy másik dimenziót is - hallgató előadó (listening- lecturing): mely során a nő hallgat, férfi pedig megoldásokat javasol. A kilenc dimenzió mindennapos beszélgetések során vehető észre és szinte minden egyes beszélgetésben egy vagy annál több, ilyen jellegű megnyilvánulás tör felszínre. 16

17 II. Woody Allen Allen Stewart Konigsberg (Woody Allen) amerikai író, színész, humorista, filmrendező és filmproducer december 1.-én született New York, Bronx negyedében. Filmek iránti vonzalma, három éves korában vette kezdetét, amikor édesanyja elvitte megnézni a Hófehérkét. Ettól a pillanattól kezdve a mozi második otthonává vált. A zsidó származású Allen, héber iskolában tanult hét éven keresztül, majd átiratkozott a Midwood High állami iskolába, ahol Vörös -nek becézték, vörös haja miatt. Filmek, sport, zene és bűvészkedés voltak alapvető érdeklődési körei. Hogy pénzt szerezzen, poénokat kezdett írni David O. Albert ügynöknek, aki újságoknak adta el őket. 16 évesen előadóművészeknek kezdett szövegeket írni és ekkor használta legelőszőr a Woody Allen nevet, mely 1952-től hivatalos nevévé vált. Gimnázium után a New York-i egyetemre iratkozott, ahol kommunikációt és filmművészetet hallgatott, majd erről lemondva, a City College of New York-ban folytatta tanulmányait. 19 évesen már darabokat írt a The Ed Sullivan Show-nak, a The Tonight Shownak, Sid Caesarnak, Art Carney-nak és másoknak ben megnyerte első Emmy- díját között komoly tapasztalatot szerzett, miközben a Tamiment Theater-nél forgatókönyv-író és rendező volt ban prózákat és darabokat írt, majd úgy döntött ezeket maga is elő tudja adni, hamarosan a Greenwich Village-i klubok és kampuszok ismert stand-up comedysává vált ben ő írta a Clive Donner rendezte What s New Pussycat című film forgatókönyvét. Ez után, a What's Up, Tiger Lily? és a Casino Royale 007-es paródia következtek, melyekben forgatókönyv-író és egyben színész is volt. Az igazi sikert 1977-ben az Annie Hall című filmje hozta, mellyel elnyerte az Oscar-díjat Steven Spielberg és George Lucas elől. Magánélet terén, inkább a bizonytalanság jellemezte: első felesége Harlene Rosen volt, akivel három évig voltak együtt, őt követte a Diane Keaton-nal (Annie Hall és Manhattan főszereplője) való hosszas kapcsolat, majd pedig a Mia Farrow-val való házasság, melyet egy botrány zárt. Az 1992-es botrány során kiderült, hogy Allen szexuális kapcsolatot tartott fenn Mia Farrow fogadott 17

18 lányával Soon-Yi Previn-nel illetve azzal vádolták szexuálisan molesztálta másik örökbefogadott lányukat, Dylant ban a Legfelsőbb Bíróság kijelentette: önteltsége, ítélőképességének hiánya, elszánt támadása és ezzel minden eddig okozott seb elmélyítése okot ad rá, hogy további kapcsolatot a gyermekekkel csak gondos megfigyelés mellett tarthasson ben feleségül vette Soon Yi Prevint, akivel mindmáig együtt vannak. Sam B. Girgus a következőket írja Allenről: a média és filmművészet kutatói számára egyaránt, Woody Allen egy excentrikus és enigmatikus zseni, a gazdaság és tömegízlés orientálta rendszerben és médiában szüntelenül dolgozó, állandó újításokat hozó művész. 21 Filmjeiben, Allen keveri az es Hollywood-i mozi iránti szeretetét, amerikai de főként európai rendezők (Federico Fellini, Ingmar Bergman) iránt érzett elragadtatásával. Gyakran visszatérő témái: szerelem, szex, emberi kapcsolatok, az élet értelme, a zsidó és más etnikumok problémái, New York mint az örökös művészi és érzelmi menedékhely, művészetek, amerikai értelmiségi réteg, Freud-i elméletek, halál, depresszió. Személyes filmművészeti stíluselemei közé tartoznak a beékelt párbeszédek, a választékos zene, a mozi-beállítás és személyleírások, továbbá filmjeiben nem csak rendező, hanem szereplő is. Alkotásaiba gyakran belesző személyes tapasztalatokat, ezért sokszor így vélekedik: People always confuse my movies and my life azaz az emberek gyakran összetévesztik filmjeit magánéletével. 22 Manhattan és a szupermarket társadalom A Marshal Brickman-nal írt filmet 1979-ben mutatták be. Manhattan szintén díjazott filmjei közé tartozik, a legjobb film és legjobb forgatókönyv BAFTA- díját nyerte el. A film kezdetén, a narrátor és egyben főszereplő, Isaac Davis a helyes szavak után kutat, amit manhattani tájképek és George Gershwin Kék rapszódiája kísérnek és szemléltetnek. Manhattan és New York különböző szemszögekből jelenik meg: a tapasztalt városjáró, a romantikus, a leleményes fiú, a tanácsadó nézőpontjából. 23 Így a város számos arculatát ismerjük 20 Biography Sam B. Girgus The Films of Woody Allen, Second Edition Cambridge University Press, p Girgus p Girgus 2002 p

19 meg: a nyüzsgő, a romantikus, az érzelgős, a koszos és kegyetlen, a pusztító és veszélyes, de mindenek felett A város. A film során Woody Allen, egy szupermarket-társadalmat mutat be, melyet hamis értékek és mesterséges érzelmek jellemeznek. Ahogy Allen is vélekedett: Manhattan, a jelen szemetét és állandó kísértéseit, csábításait leküzdő tisztességes megélhetés lehetőségeiről szól 24. Egy újfajta elkeseredést mutat be Allen filmje, a szereplők gyakran nem olyanok, mint ahogy kezdetben megismertük őket és ez számos ember New York-ról alkotott véleményét is tükrözi. A látszólagos szoros baráti kapcsolatok csupán lappangó irigységet, félelmet és agresszivitást takarnak. Bár a film a csodálatos manhattani tájakkal kezdődik, ezt követően az események főként a szereplők és azok jelleme körül forog. Isaac Davis, Mary Wilkie, Tracy, Yale Pollack, Emily Pollack, Jill Davis, Willie Davis és Connie uralkodni kezdenek Manhattan és a filmvászon fölött. Az önálló karakterek gyakran uralják a képernyőt avagy ellenkezőleg, darabokra vannak szaggatva, mikor a fejük marad ki a képből, mikor pedig egész testük. Az események öt szereplő és azok szerelmi sikerei és bánatai körül zajlanak. A kapcsolatok alakulásáról párhuzamosan szerzünk tudomást, mikor egyik, mikor másik párkapcsolat kerül lencsevégre, a szálak viszont a két főszereplő Isaac (Ike) és Mary körül szövődnek. Ike-kal már a film első perceiben megismerkedünk, ugyanis ő a narrátor, aki helyes szavakkal próbálja leírni mindazt, amit New York jelképez. A bemutatást szinte két hang dominálja, Ike New York-ról elhangzó szavai, és belső dialógusa, melyben az érzelmek és ráció véleményezései csapna össze. Míg érzéseire hallgatva a legszebbeket tudná elmondani New York-ról, rációja rávilágít arra, hogy túlságosan érzékennyé kezd válni, így meg nem fogja tudni eladni könyvét. A megfelelő szavakat megtalálva, Ike egyfajta felszabadultságot és írói autoritást kezd érezni, bár kívülről figyelve, ennek inkább az ellentétét érzékeljük, egy aláaknázott, átlátszó autoritású íróval ismerkedünk meg. Ezen autoritáshiányt pedig főként a csodás manhattani képek törik meg, ugyanis a képek uralkodni kezdenek sőt megfosztanak maga szövegre való figyeléstől. Mary Wilkie-vel, a film főhősnőjével, a film 13. percében ismerkedünk meg, amikor Ike és Tracy egy galériában találkoznak Yale-el és Maryvel. 24 Girgus p

20 A film során, számos női karaktert képviselőként ismerjük meg Maryt, ő egyben az okos és dögös, szakmailag elismert nő, aki Philadelphiában született és egy harmonikus, istenhívő családban nevelkedett, de ugyanakkor a depressziós, szexuális választásai és szerelem terén bizonytalan, könnyen befolyásolható, túlságosan a férfiakhoz alkalmazkodó nő. Értelmezési keretek Woody Allen meglátásában Az előzőkben, bővebben beszéltem arról milyen jellegű különbségek vannak férfi és női nyelvhasználat és értelmezési keretek kapcsán. A következőkben, a Deborah Tannen által meghatározott kilenc értelmezési keretet segítségével értelmezem a Manhattan jeleneteit. Woody Allen filmje, összesen öt személy egymás közötti kapcsolatai körül kering. A szálak szanaszét ágaznak, s míg kezdetben egy kiegyensúlyozott házasság és egy párkapcsolat tárul elénk, a részletek hamarosan megtörik az idillinek tűnő képet. A stílusos Elaine s manhattani kávézóban megismerkedünk Isaac-kal, baratnőjével, Tracyvel illetve Yale és Emily Pollack-kal. A beszélgetés kapcsán, korán felmerül a státus és hódítás, versengés kérdése, ugyanis Isaac kihangsúlyozza, hogy barátnője Tracy 17 éves, ő meg 42, és ilyen korban is gyönyörű, fiatal lányokkal randizgat, mintsem az apjuk legyen. A beszélgetés kapcsán, Tracy kis újonc gyereknek érezheti magát, a tapasztalt és kiforrott 42 éves Isaac-kal szemben 25. Isaac- Bejövök neked? - Ja. Bocsássatok meg. - Gyönyörű. -Én negyvenkettő, ő tizenhét. - Öregebb vagyok, mint az apja. Gondolj bele? - Olyan lánnyal járok, akinek bőven az apja lehetnék. - Életemben először fordul velem elő. Ez a fölényességi viszony, hangsúlyosabbá válik, amikor egy galériában sétálva, Isaac azt mondja Tracynek, olyan hangja van mint a Tom és Jerry rajzfilmből az egérnek. Tracy, viccesen fogja fel az elmondottakat, a nők tipikus kapcsolat-orientáltságát szemléltetve, melyből kifolyólag inkább kerülik a férfival való vitatkozást :05:17,788-00:05:43,437 20

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA EDUCATIO PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA CSALÁD EDUCATIO 2002/3 CSALÁD A HÁZASSÁG ÉS CSALÁD VÁLTOZÁSAI Somlai Péter & 339 AZ EZREDFORDULÓ MAGYARORSZÁGÁN Tóth Olga A CSALÁD

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. KARMACSI ZOLTÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna kozi1526@gmail.com Nyelvi

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva.

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva. 1 Ez a kutatás és az elemzése, annak minden szerzői joga és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jog a Férfiak Klubja tulajdona. Részeinek vagy egészének felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel, a Férfiak

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (L.) Új folyam VI. 2015. 1 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Csoportkultúra, egyéni kultúra és nyilvánosság

Csoportkultúra, egyéni kultúra és nyilvánosság 1 Horváth Beáta Csoportkultúra, egyéni kultúra és nyilvánosság - Az osztályközösség mint új pedagógiai színtér - Az oktatás és a tömegkommunikáció megítélése, elméleti megközelítéseik, illetve az ezeket

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET 9 ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET A demokratikus társadalom

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Közösségteremtés. Témavázlat

Közösségteremtés. Témavázlat Közösségteremtés Csordás Izabella Szépművészeti Múzeum, Közönségszolgálati osztályvezető A Múzeum és Közösségei közösségépítés a múzeumokban Országos Múzeumigazgatói Konferencia 2016. március 10-11. Témavázlat

Részletesebben

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 Előszó 9 Bevezetés (később nem ismétlődő információk) 11 I. Csajozás, avagy ismerkedési és hódítási alapismeretek 19 I.1. Belső világod 20 I. 1. A. Küzdd le a félelmeidet!

Részletesebben

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com 1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő Nicholas Victor www.csabitasakademia.com Tartalom: 1. Hipnotikus Csábítás technika:... 2 Benned van az erő... 2 Nicholas Victor www.csabitasakademia.com...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA EDUCATIO PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA MÉRLEGEN, 1990 2002 EDUCATIO 2002/1 MÉRLEGEN, 1990 2002 OKTATÁSPOLITIKAI TÁJOLÓ 3 Kozma Tamás EXPANZIÓ KÖZÉPFOKON 13 Forray R.

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A A GENDER FOGALMA 28 BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A gender fogalmának összetettsége etimológiai jelentéseiből is levezethető. Magában rejti egyrészt a latin generare igének, másrészt pedig a fajtát

Részletesebben

A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt. avagy szerelem a 21.században

A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt. avagy szerelem a 21.században A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt Szokták mondani folytatta Szókratész a szerelmesek a hiányzó másik felüket keresik., avagy szerelem a 21.században című pályázaton 2. helyezést ért

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők ilinszki ttila pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu MSZT konferencia, 2013. október 27. Társadalmi csereelmélet (Lewis-Spanier, 1979) a kapcsolat

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat SZEMLE Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat Az ausztrál szerző, aki írása alapján évtizedek óta foglalkozik az iskolai kegyetlenkedés, a bullying problémájával, hasznos kötettel örvendezteti meg az olvasókat.

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen. Nguyen Luu Lan Anh cikkének ismertetés. Várkonyi Erika

Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen. Nguyen Luu Lan Anh cikkének ismertetés. Várkonyi Erika Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen Nguyen Luu Lan Anh cikkének ismertetés Várkonyi Erika 2010 A tanulmány átfogó elemzést ad a nők munkahelyi szerepéről, lehetőségeiről. Megvizsgálja

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története Kommunikációelmélet VII-VIII. előadás A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei A testbeszéd kutatásának története A 20-ik század előtt Charles Darwin Az érzelmek kifejezése az embernél és

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Program.

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Program. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Program Deutsch Krisztina ELVEK ÉS GYAKORLAT EGÉSZSÉGFELFOGÁS, EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok

AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok Az MFM-Projekt (Mädchen Frauen Meine Tage = lányok, asszonyok, menstruáció) Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületünk Boldogabb

Részletesebben

A tábor hivatalos menete

A tábor hivatalos menete A tábor hivatalos menete Első nap (júl 28.): 8:00 óra: Érkezés, regisztráció, reggeli 9:00 óra: Bevezetés, a tábor menetének, szabályainak ismertetése. 9:30 óra: A tanulók 5 csapatot formálnak a későbbi

Részletesebben

A holokauszttéma filmekben

A holokauszttéma filmekben A holokauszttéma filmekben I. A HOLOKAUSZT A görög eredetű szó (ὁλοκαύτωμα, ejtsd: holokautóma) eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozatot jelent. Tágabb értelemben, az Európában 1933 és

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Tomkó Márk Zoltán. Érzéketlen: Halálos szerelem. avagy egy nem Átlagos love sztori

Tomkó Márk Zoltán. Érzéketlen: Halálos szerelem. avagy egy nem Átlagos love sztori Tomkó Márk Zoltán Érzéketlen: Halálos szerelem avagy egy nem Átlagos love sztori 2016 Előszó Kedves olvasó! Hali, Anthony vagyok eme könyv főszereplője. A könyv rengeteg valós elemet tartalmaz. Ugyanakkor,

Részletesebben