A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi"

Átírás

1 A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi jogszabályokban Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Fórum, november 17.

2 ILO egyezmény évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről évi XCIII. a munkavédelemről évi CXXV. az esélyegyenlőségről 217/1997. Korm. Kötelező egészségbiztosításról 6/1996. MüM a foglalkozást elősegítő támogatásokról évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról évi XCII. a fogyatékossággal élő személyek jogairól 176/2005. Korm. a munkáltatók akkreditációjáról 177/2005. Korm. a foglalkoztatók költségvetési támogatásáról 12/2007. Korm. a képzés normatív támogatásáról 213/2007. Korm. az ORSZI-ról 321/2007. Korm. a komplex rehabilitációról 132/2009. Korm. TÁMOP programok támogatásáról 335/2009. Korm. a súlyos fogyatékosok adóalapjának csökkentésére 49/2009. EüM a súlyos fogyatékosság minősítéséről 27/1995. NM a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 89/1995. Korm. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról 33/1998. NM a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról 3/2002. ESzCsM a munkahelyek munkavédelmi követelményeiről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Nemzeti ILO Tanács Nemzetgazdasági Minisztérium EGYSZERŰSÍTETT JELENTÉS a szakmai rehabilitációról és foglalkoztatásról 45 jogszabályt sorol fel

3 2009.Évi CXXXIV. tv a rehabilitációs hozzájárulás 1991.évi IV. 41/A módosítása január 1 től lépett hatályba. Amennyiben a munkáltató 20 főnél többet foglalkoztat és a foglalkoztatottak 5% a nem megváltozott munkaképességű, úgyévi Ft. Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni.

4 A 176/2005 (IX.2.) Korm. rendelet értelmében megváltozott munkaképességű munkavállaló az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje 4 órát eléri, ha a munkaképesség csökkenése OOSZI szakvélemény alapján 50%-os mértékű, vagy az egészségkárosodás mértéke ORSZI szakvéleménye szerint 50-79%-os mértékű, ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörben foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy

5 Megváltozott munkaképességűnek minősül az egészségkárosodás mértéke az ORSZI szakvéleménye szerint 50-79%-os mértékű, ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörben foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és nem rehabilitálható, ha a munkaképesség csökkenés %-os mértékű, látás-, értelmi-, hallás-, mozgásfogyatékosnak minősül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

6 49/2009 (XII.29.) EüM rendelet értelmében: A súlyos fogyatékos dolgozó összevont adóalapját csökkentő kedvezményben részesül, 3500 Ft/hó. 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségről az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. A súlyos fogyatékosság minősítéséről a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa végleges igazolást állít ki.

7 Problémák A megváltozott munkaképességű és a súlyosan fogyatékos foglalkozási rehabilitáció szempontjából ugyanazt az eljárást igényli, vagyis a munkát adaptálni kell a munkavállaló egészségi állapotához. Ugyanakkor adózás szempontjából a két csoport nem azonos elbírálás alá esik. Így a munkáltató nem érdekelt abban, hogy a korlátozással alkalmas munkavállalót foglalkoztassák.

8 Rehabilitáció az OSAP jelentésben Rehabilitáltak száma összesen ebből Azon megváltozott munkaképességűek, akik érvényes ORSZI/OOSZI határozattal rendelkeznek és rehabilitálandók Azon megváltozott munkaképességűek számát kell beírni akik ORSZI határozattal nem rendelkeznek, de súlyosan fogyatékos, ezért foglalkozás-egészségügyi rehabilitációs intézkedés szükséges.

9 Foglalkozási rehabilitációs intézkedések száma az alapszolgálatoknál

10 IGAZOLÁS Komplex rehabilitációhoz szakvélemény adása a 2007.évi LXXX.IV. törvény értelmében. Ha beteg foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának ("üzemorvos") tájékoztatóját a munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e. Közreműködés a munkáltatónál a rehabilitációs eljárásokban 27/1995. NM rendelet Munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye ALKALMAS.. korlátozással

11 Esetismertetés T.L.(sz.1962) 20 évig mentőgépkocsi vezetőként dolgozott. 30 napot meghaladó betegállomány miatt soronkívüli alkalmassági vizsgálatra jelentkezett. Diagnozis: Lumboishalgia l.s. Discus hernia L.IV. I.fokon nem alkalmas

12 Esetismertetés II. fokon alkalmatlan Az észlelő orvos foglalkozási megbetegedésként bejelentette az OMMF-nek. Kivizsgálás után a dokumentáció bekerült az OMFI-ba, ahol D 12 kódszámmal nyilvántartásba vették. A dolgozó újból táppénzbe került.

13 ORSZI szakvélemény Diagnózis intervertebláris discus degeneráció. Kezelés hatására tünet és panaszmentes. Mozgásszervi károsodás 5%. (I.fokon 18% volt) Egészségkárosodása csekély mértékű. Jelen munkakörében foglalkoztatható. Felülvizsgálata nem szükséges.

14 Foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek feladata a foglalkozási rehabilitációban A munkaköri alkalmasság II. fokú elbírálása (szükség esetén rehabilitációs javaslattal). Megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatóságának szakvéleményezése. Megváltozott munkaképességű munkanélküliek vizsgálata a TÁMOP programokban való részvételhez.

15 II. Fokú vizsgálatok az OMFI-ban között Összes vizsgáltak száma: 350 fő

16 II. fokon vizsgáltak között

17 I. fokú vizsgálat eredménye

18 I. és II. fok eredményei

19 A II. fokra küldés oka

20 II. Fokú vizsgálat eredménye

21 Foglalkoztathatóság szakvéleményezése Annak megállapítása, hogy a vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzését különböző foglalkozásokban, illetve, hogy mely foglalkoztatási korlátozás mellett folytathat tevékenységet. Célcsoport: megváltozott munkaképességű munkanélküli

22 A foglalkoztathatóság elbírálása a megváltozott munkaképességű munkanélküli vizsgálata, egészségi állapotára vonatkozó dokumentumok áttekintése, a munkakapacitás és a kiegészítő szakvizsgálatok értékelése, a munkaügyi szervezet által megjelölt munkavégzésre vonatkozó munkahelyi kockázatok számbavétele, a foglalkoztatás korlátozásáról szóló adatok összevetése a vizsgálati adatokkal, értékekkel, dokumentumokkal, szakvélemény adása a foglalkoztathatóságról a korlátozások és a tiltások megjelölésével a munkaügyi szervezet számára.

23 A foglalkoztatás kizáró és korlátozó tényezői A kizáró ok annyit jelentett a rehabilitációs csoport tagjai számára, hogy az adott foglalkozásban a vizsgált személy a munkavégzésre nem alkalmas, a korlátozó tényező esetén viszont a körülmények figyelembevételével mérlegelésre volt lehetőség. Kizáró ok: A kizáró ok azt jelenti, hogy a vizsgált személy nem alkalmas az adott foglalkozásban való munkavégzésre, mert annak során a foglalkozásra jellemző olyan - a munkavégzésből és/vagy a munkakörnyezetből eredő hatás éri, amely állapotával nem egyeztethető össze, számára megengedhetetlen igénybevételt jelent, ezért várhatóan egészségét (tovább) károsítja.

24 A foglalkoztatás korlátozó tényezője A korlátozó tényező azt jelenti, hogy a munkavállaló nem alkalmatlan egyértelműen az adott foglalkozásban való munkavégzésre, ezért mérlegelni kell a munkavégzésből és/vagy a munkakörnyezetből eredő hatás mértékét, időtartamát, gyakoriságát; akedvezőtlen hatás kiküszöbölésének lehetőségét; az egészségkárosodás mértékét.

25 A foglalkoztatás korlátozó tényezőinek főbb csoportjai Foglalkoztatási korlátok: 1. Az érzékszervekre és a beszédkészségre 2. A testhelyzetre és a helyváltoztató mozgásra 3. A fizikai munka nehézségi fokára 4. Egyéb munkavégzési módokra 5. A munkakörnyezet kóroki tényezőire 6. Egyéb tényezőkre (munkaidő, munkarend)

26 Munkavégzést akadályozó korlátok: lakatos Kizáró ok, ha a munkavállaló: kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas tartós kényszer-testhelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem végezhet karok, kezek, ujjak használatát igénylő munkát nem végezhet közepesen nehéz munkát nem végezhet zajos munkahelyen munkát nem végezhet

27 Korlátozó tényező, ha a munkavállaló jó látást igénylő munka végzésére teljes látóteret és/vagy térlátást igénylő munka végzésére ép hallást igénylő munka végzésére jó egyensúly-érzést igénylő munka végzésére nem alkalmas; tartós állómunkát fokozott figyelmet igénylő munkát fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet.

28 Társadalmi Megujulás Operatív Program TÁMOP program célja A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A i indításkor a program a hátrányos helyzetű álláskeresők segítését célozta meg.

29 A TÁMOP program tervezett országos eredménye a szakaszban Programba bevont személyek száma legalább a főt érje el. Programot sikeresen befejezők száma legalább a főt érje el. Képzésben résztvevők száma legalább a főt érje el. Képzést sikeresen befejezők létszáma legalább a főt érje el. Az egyéni program befejezése utáni 180. napon foglalkoztatottak száma a sikeresen befejezők 33 %-át érje el, de legalább a főt.

30 TÁMOP Út a munka világába teljes képzési díj megtérítése, a képzéshez kapcsolódó költségek szállás, élelmezés, helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése, a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése, hozzájárulás a képzés időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez, hozzájárulás a képzés időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez;

31 Beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálatok száma

32 Beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálatok eredménye

33 Beiskolázás előtti vizsgálatok. Esetismertetés. Klíma és hűtőszekrény szerelőnek OKJ-s képzés formájában beiskolázták. P.P. 27 éves férfi, budapesti, 8 osztályt végzett. Panaszai: fejfájás, szédülés, egyensúlyzavar, bizonytalan járás. A leleteiben szereplő dg-ok: hypertonia, arteriosclerosis, vertigo, vestibularis syndroma. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat: RR 190/110, bizonytalan járás, Romberg kivitelezhetetlen, mko. Fülön minden frekvencián jelentős halláscsökkenés

34 A vizsgálat eredménye I. fokon Nem alkalmas II. fokon Nem alkalmas

35 Következtetések A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok és szakellátó helyeknek egymástól eltérő jelentős feladata van a foglalkozási rehabilitációban. A jelenlegi szabályozás nincs teljesen összhangban a foglalkozás-egészségügyi szakmai kritériumokkal. Az ORSZI szakvéleményezésbe célszerű lenne foglalkozás-egészségügyi szakorvost is bele vonni.

36 Köszönöm a figyelmüket!

(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.)

(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.) Az egészségkárosodási pénzellátásra való alkalmasság minősítési rendszerében megjelenő rehabilitálhatósági vélemény és a munkaköri alkalmasság összefüggései (Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS 2007 2 A megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeiben Rehabilitáció: A rehabilitáció olyan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik

Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik A foglalkozás-egészségügyi tevékenység jogszabályi háttere II. Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik Dr. Bereczki Edit 1 A foglalkozás-egészségügy szabályozása

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Tájékoztató a rehabilitációs járadék szabályairól valamint a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17.

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17. FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17. 1 Általános iskolai oktatás : nappali tagozatos 8. oszt. : 96 700 és felnőtt tagozatos : 2 035 tanuló Középiskolai

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései Tartalom Foglalkozás-egészségügyi szolgálat A munkaköri alkalmasság vizsgálata, valamint véleményezése Munkaköri alkalmassági vizsgálatok Előzetes munkaköri

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREK MUNKAERÕ-PIACI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XVIII. DISABILITY STUDIES

FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREK MUNKAERÕ-PIACI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XVIII. DISABILITY STUDIES Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XVIII. DISABILITY STUDIES FT DS FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREK MUNKAERÕ-PIACI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostani ismeretek 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztosítás rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli ellátások Keresőképtelenség

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Beszámoló jelentés a Hivatal évi szakmai munkájáról Budapest, 2012-1- -2- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes kormányrendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány a kárpótlási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50., 60. -aiban, és

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben