Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Tájékoztató a évi költségvetés I. féléves teljesüléséről tárgyú napirend elhalasztása... 5 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről... 8 A Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Negyed működéséről napirendi pont elhalasztása Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi működéséről Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról... 24

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2014. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom szeptember 5-én, (pénteken) reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Előadó: Címzetes Főjegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Negyed működéséről Előadó: Dr. Nagy Imre igazgató Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi működéséről Előadó: Mátray Attila elnök Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6. Napirend: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról Előadó: az SZMSZ 7. sz. függeléke szerint Ifjúságegészségügyi tanácsnok: Dr. Havasi Katalin Sport ügyek tanácsnoka: Fekete Ferenc Lakásügyi tanácsnok: Cseri Tamás Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, augusztus 29. Tisztelettel: Almási István polgármester

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2014. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a szeptember 5-én tartandó rendes közgyűlés anyagait szeptember 1-jén (hétfőn) délután órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az együttes bizottsági ülést követően a többi bizottság is külön-külön megtartja rendkívüli ülését. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I. féléves teljesüléséről tárgyú napirend elhalasztása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 28. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

6 I/A kötet 6. oldal Iktatószám: /2014. Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I. féléves teljesüléséről tárgyú napirend elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztatót a szeptember 5. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. A számviteli rendszerrel kapcsolatos informatikai problémák miatt nem állt megfelelő idő rendelkezésre a tájékoztató összeállításához. Az Államháztartási Törvény 87. (1) bekezdése alapján szeptember 15-ig kell a tájékoztatót a Közgyűlés elé terjeszteni, így egy későbbi, rendkívüli ülésen tárgyalva sem lépjük túl a törvény által meghatározott határidőt. Fenti indokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató megtárgyalását tűzze egy későbbi ülés napirendjére. Hódmezővásárhely, szeptember 5. Tisztelettel: Almási István polgármester

7 I/A kötet 7. oldal Száma:../2014. ( ) Kgy. Határozat Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I. féléves teljesüléséről tárgyú napirend elhalasztása HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató megtárgyalását egy későbbi időpontra halasztja. Hódmezővásárhely, szeptember 5. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Közgazdasági Iroda Helyben 3. Irattár

8 I/A kötet 8. oldal Iktatószám: /2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta:. Előadó:... Irodavezetők: Aljegyző: Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 19. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

9 I/A kötet 9. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől Iktatószám: /2014 Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés a II. negyedévben is rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban rendelkezésre álltunk az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévében befejezett, illetve lezárt kilenc darab ellenőrzést. Ebből mind a kilenc a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat volt. A kilenc darab ellenőrzés mellett a Belső Ellenőrzés elvégzett egy kistérségi ellenőrzési feladatot is II. negyed évében. A II. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásait, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 05. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

10 I/A kötet 10. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja I./ II. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1.) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzése 2.) Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzése 3.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzése 4.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzése 5.) A Gorzsai Tanüzemben folytatott növénytermesztést érintő költségek átfogó vizsgálatáról, a bevételek és a kiadások tükrében végzett ellenőrzés 6.) A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásával kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése 7.) Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja szabályozottságának ellenőrzése 8.) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói részlegének ügyeleti ellátásának vizsgálatáról szóló ellenőrzés 9.) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói részlegének biztonsági szolgálat működési rendjének vizsgálatáról szóló ellenőrzés A II. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan oszlanak meg ellenőrzési típusok szerint: Szabályszerűségi-ellenőrzések: Intézményeknél Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja szabályozottságának ellenőrzése Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói részlegének ügyeleti ellátásának vizsgálatáról szóló ellenőrzés Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói részlegének biztonsági szolgálat működési rendjének vizsgálatáról szóló ellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés: Polgármesteri Hivatalban A Gorzsai Tanüzemben folytatott növénytermesztést érintő költségek átfogó vizsgálatáról, a bevételek és a kiadások tükrében végzett ellenőrzés Pénzügyi-ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásával kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése

11 I/A kötet 11. oldal Intézményeknél: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzése Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzése Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzése Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzése Fentiek alapján a év II. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely Munkaterv szerint Soron kívüli Együtt MJ Város teljesített ellenőrzések száma ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes E szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény informatikai Összesen A táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 9 db vizsgálatból 2-őt a Polgármesteri Hivatal területén, 7-et pedig az intézménynél folytattunk le. Összesen három szabályszerűségi, egy teljesítmény és öt pénzügyi-ellenőrzést végeztünk a II. negyedévben. A következőkben a II. negyedévi ellenőrzéseink tapasztalatairól a kialakult gyakorlat szerinti kivonatos formában számolunk be: 1.) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzése A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont intézmények a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezette le. A vizsgált intézmény a pénzmaradványát, a évre áthúzódó kötelezettségei teljesítésére kívánja felhasználni, ami az ellenőrzés felé beadott dokumentumok szerint megalapozott. 2.) Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzése A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezettek le, amelyben számszaki hibát nem vétett. A vizsgált intézmény a pénzmaradványát, a évre áthúzódó, működési célú kötelezettségei teljesítésére kívánja felhasználni, ami az ellenőrzés felé beadott dokumentumok szerint megalapozott.

12 I/A kötet 12. oldal 3.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzése A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont intézmény - a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ - a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezette le, tartalmi hibát nem vétett. Az intézmény a évi módosított pénzmaradványa teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt, azt az alátámasztó dokumentumok tanúsága szerint, működési célú kötelezettségei finanszírozására, megalapozottan kívánja felhasználni. 4.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzése A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont intézmény - a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás - a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezette le évben az intézménynek felhasználható pénzmaradványa nem keletkezett. 5.) A Gorzsai Tanüzemben folytatott növénytermesztést érintő költségek átfogó vizsgálatáról, a bevételek és a kiadások tükrében végzett ellenőrzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött Hatósági Szerződés alapján közfoglalkoztatással, a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelemének keretében palántanevelési és vöröshagyma termesztési tevékenységet látott el. A feladatellátáshoz a Hódmezővásárhely, Gorzsa tanya 3076/A. szám alatti ingatlanon lévő területet korábban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a HISZK Gregus Máté Tagintézménye fenntartójaként), majd a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola (előbbi jogutódja) és az Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás keretében biztosította. A közfoglalkoztatotti program március 1-jétől február 28-ig terjedő időszakra vonatkozott, így ezen időtartam alatt vizsgáltuk a tevékenység gazdaságosságát, eredményességét és hatékonyságát. A Hatósági Szerződés keretében a támogató a mezőgazdasági programelem megvalósítására 100 %-os támogatást biztosított, melyből 12 fő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz ( forint), valamint a program megvalósítása érdekében beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz ( forint), mindösszesen legfeljebb forint vissza nem térítendő céltámogatást engedélyezett. A záró beszámoló alapján megállapítottuk, hogy a mezőgazdasági programelem tekintetében az Önkormányzat forint támogatásban részesült. A beruházási és dologi kiadások címén rendelkezésre álló támogatási keretet az Önkormányzat teljes mértékben felhasználta, valamint saját költségvetése terhére forint kiadást eszközölt a növénytermesztés során előállított palánták szaporítóanyagának költségére, valamint a termesztéshez szükséges növényvédőszerek, műtrágyák, termesztőközeg, illetve termesztőközeg adalékok beszerzésére és a gázdíj megfizetésére. A mintaprogram eredményeként a növényházakban a város közterületeire virágpalánták előállítása történt, nagyságrendileg 25 ezer tő muskátli, 30 ezer tő egy- és 30 ezer tő kétnyári virág előállítása, a kész növények városunk közterületeire, parkjaiba a közfoglalkoztatásban résztvevők által kiültetésre kerültek, a szántóföldi termesztés keretein belül 8 ezer kg vöröshagyma betakarítása történt meg az étkeztetésben történő

13 I/A kötet 13. oldal felhasználás céljából, továbbá a város frekventált, intenzívebb művelést igénylő parkjainak zöldfelület fenntartása a közfoglalkoztatottak munkája által biztosított volt. Mindezen tevékenységek ellátása során 12 fő (a program végére 10 fő) közfoglalkoztatott anyagi, társadalmi és szociális szempontból hasznos, értékteremtő munkát végzett. A program kapcsán a magas színvonalú szakmai munka megvalósításához a közfoglalkoztatottak munkájának irányítását Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának városi kertésze látta el. Vissza nem térítendő céltámogatásból kerültek beszerzésre a munkavégzéshez szükséges munka- és védőruházati eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, egy nagyértékű tárgyi eszköz, illetve beruházási kiadásként egy darab árnyékoló megépítésre került. Klasszikus értelemben vett bevétel a tevékenység során nem keletkezett, tekintettel arra, hogy a megtermelt növények nem kerültek értékesítésre a vizsgált időszakban. Mindazonáltal a vissza nem térítendő céltámogatást figyelembe véve - jelentős költségmegtakarítást eredményezett a program során megvalósuló mezőgazdasági tevékenység, mivel nem volt szükség a korábbi években eszközölt külső partnertől történő megrendelésekre, beszerzésekre. 6.) A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásával kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése 7.) Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja szabályozottságának ellenőrzése 8.) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói részlegének ügyeleti ellátásának vizsgálatáról szóló ellenőrzés 9.) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói részlegének biztonsági szolgálat működési rendjének vizsgálatáról szóló ellenőrzés * * * Figyelem felhívásként megemlítjük, hogy konzultálási célból a II. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzési Irodában megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, szeptember 05. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

14 I/A kötet 14. oldal Száma:./2014.(09.05.) Kgy. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportjának év II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnali Felelős: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Hódmezővásárhely, szeptember 05. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők H. 2./ Belső Ellenőrzési Iroda - H 3./ Irattár

15 I/A kötet 15. oldal Iktatószám: /2014. (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Negyed működéséről napirendi pont elhalasztása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezető Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 26. Napirend kapcsán meghívandó személyek: nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

16 I/A kötet 16. oldal Tárgy: A Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Városnegyed működéséről napirendi pont elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. (1) bekezdése értelmében a közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a június 13-i ülésén, a 149/2014. (06.13.) Kgy. sz. határozatával elfogadta a II. féléves munkatervet, amelyben a szeptemberi közgyűlésre volt tervezve a Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Városnegyed működéséről napirendi pont. Dr. Nagy Imre múzeumigazgató Úr az alábbi kéréssel kereste meg a Tisztelt Közgyűlést: Tekintettel arra, hogy darab évben vagyunk, ami mind a kiállítóhelyek, mind a művelődési központ idényének hajrájában csupán részleges és töredékes képet tudna nyújtani arról a rendkívül sokrétű és színes tevékenységről, ami a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ egyes tagintézményeiben zajlik, kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elhalasztani szíveskedjenek a évi I. féléves ülésszakára. Fentiekre tekintettel szükséges Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése II. féléves munkatervének a módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 5. Tisztelettel: Almási István polgármester

17 I/A kötet 17. oldal Tárgy: A Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Városnegyed működéséről napirendi pont elhalasztása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Városnegyed működéséről napirendi pontot elhalasztja a év I. féléves ülésszakára. 2./ Az 1. pontban rögzítettekre tekintettel Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az 149/2014 (06.13.) Kgy. számú határozatával elfogadott évi II. féléves munkatervének egyidejű módosítását. 3./ A Közgyűlés felkéri a Címzetes Főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Címzetes Főjegyző Hódmezővásárhely, szeptember 5. Almási István Polgármester A határozatot megkapja: 1./ Tisztségviselők 2./ SzMSz szerintiek 3./ Irattár

18 I/A kötet 18. oldal Iktatószám: /2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi működéséről Az anyagot készítette: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Az anyagot látta: Előadók:... Irodavezetők: Aljegyző: Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: augusztus 26. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Mátray Attila elnök Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

19 I/A kötet 19. oldal Száma: /2014. Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi működéséről tájékoztatót készített Mátray Attila, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót meghallgatni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 5. Almási István polgármester

20 I/A kötet 20. oldal Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata évi tevékenységéről szóló tájékoztató február 7-én már tájékoztattam Önöket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata május december 31. időszakban történt tevékenységről, fontosnak tartottuk, hogy az azóta eltelt időszakról, elért eredményekről számot adjunk a T. közgyűlés felé január 26. Több mint 10 év elteltével újból megalakult Hódmezővásárhelyen a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyi Szervezete január 27. A Képviselő Testület rendes ülést tartott február 4. TÁMOP D-3-13/1 Foglalkoztatási Szövetkezet Híd a munka világába című program megbeszélésén vettünk részt Apátfalván. Megjegyzés: Minden helyi Lungo Drom szervezet településenként 1 fővel vesz részt, a Hódmezővásárhelyi Szervezet 2 fővel képviselteti magát a szövetkezetben február 13. A Képviselő Testület rendes ülést tartott február 28. Farsangi ünnepségen vettünk részt az Észak u-i Óvodában március 11. Kulcskompetencia felmérő képzés tesztírására került sor március 13. A Képviselő Testület rendes ülést tartott március 15. Az es forradalom és szabadságharc ünnepségen koszorúzáson vettünk részt március 17. Mentortanári kerek asztalbeszélgetést folytattunk valamennyi hódmezővásárhelyi általános iskola mentortanárával.

21 I/A kötet 21. oldal március 19. A Roma Magyar Együttélés program keretén belül roma napot tartottunk a Szabadság téri Óvodában március 31. Lakossági fórumot tartottunk a Gólya utcában április 2. Lakossági fórumot tartottunk a Dobó Katalin utcában április 4. Lakossági fórumot tartottunk a Szabadság téren április 10. A december 16-án kezdődő kulcskompetencia képzés záróvizsgája volt, a képzésen 14 fő vett részt április 11. A kulcskompetencia felmérő képzés II. ütemére került sor, mely által 14 fő kezdte meg a képzést április 17. A Képviselő Testület rendkívüli ülést tartott április 18. A Cigány-Magyar gyerekek KI-MIT TUD? tehetségkutató versenyét rendeztük meg a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, ahol mintegy 60 óvodás és általános iskolás gyerek vett részt. A rendezvényen minden versenyző ajándékutalványban részesült április 28. A Képviselő Testület rendkívüli ülést tartott május 9. A Képviselő Testület rendes ülést tartott június 2. Pályázatot nyújtottunk be a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása vonatkozásban, mely pályázat során 2 fő, 2 hónapos 100%-os támogatású foglalkoztatását tudtuk megvalósítani június 12. A Képviselő Testület rendes ülést tartott június 13. Mentortanári kerek asztalbeszélgetést tartottunk valamennyi hódmezővásárhelyi általános iskola mentortanárával június 26. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon lévő konzultáción vettem részt.

22 I/A kötet 22. oldal június 30. A Képviselő Testület rendkívüli ülést tartott július 3. A Türr István Képző és Kutató Intézet meghívására egy oktatási konferencián vettünk részt a Békéscsabai Igazgatóságon július 10. A Képviselő Testület rendes ülést tartott július 18. A lakosok kérésére rendkívüli lakossági fórumot tartottunk a Szabadság téren augusztus 2. A Roma Holokauszt emléknapja alkalmából megemlékezést tartottunk augusztus 4. A TÁMOP B-12/1 kiemelt program keretében 8 hónapos OKJ-s szakácsképzést indítottunk el 20 fővel augusztus 20. A Lungo Drom Csongrád Megyei Szervezete meghívására roma kulturális nap keretében megyei értekezleten vettünk részt. Eredményeinkről: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a február 7-i Közgyűlésen történő tájékoztatójában elhangzott, visszamenőleges hatályú, felhalmozódó megörökölt tartozását március hónapban kifizette, így jelenleg az Önkormányzatunk teljes mértékben adósságmentes! Támogatásokról: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a évben is támogatásokat nyújtott: 1. Atyimó Ferenc részére a külföldi meghívásra az Egyesült Arab Emirátusokba történő kiutazásához ,- Ft támogatást adtunk, 2. Az Észak utcai Óvoda 10 elballagó óvodásának iskolakezdési támogatást nyújtottunk Ft-os vásárlási utalvány formájában, 3. A hátrányos helyzetű gyerekek részére meghirdetett nyári gyermekétkeztetést a Képviselő Testületünk a felállása óta támogatta, az idei évben ,- Ft-os támogatást nyújtottunk, 4. A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány részére ,- Ft támogatást biztosítottunk.

23 I/A kötet 23. oldal Szeretnék számot adni az elmúlt 1 év során történő eredményeinkről, mely a roma felzárkózás vonatkozásában elért eredményeink közé tartozik. A szakképzések során eddig 15 fő OKJ-s minősítésű szakképesítést szerzett, a kulcskompetencia felmérő képzés által eddig 28 fő vett részt, ezek közül 4 fő jelenleg OKJ-s szakképzésre tudott bekerülni. Jelenlegi képzések által 20 fő vesz részt 8 hónapos idejű, OKJ-s szakácsképzésen, mely képzés folytatására, további 20 fő részvételével az idei év októberében kerül sor, ugyancsak az idei évben indítjuk el a cipőfelsőrész-készítő, valamint a bútorasztalos OKJ-s képzéseket. A kulcskompetencia III. ütemére, azaz további csoport részvételére még az idei évben sor fog kerülni, mely által további fő vehet részt a képzésen. A képzések által elért eredményeink tükrözik a roma felzárkóztatásban végzett munkánkat, mivel május végéig összesen: 110 fő lesz azoknak a száma, akik OKJ-s szakmát szereznek. A Képviselő Testület 6 rendes ülést, 3 rendkívüli ülést tartott, a nevezett időszakban 91 határozatot hoztunk. Szeretnénk tovább folytatni és bővíteni az OKJ-s képzéseket, valamint szeretnénk a foglalkoztatás felé is nyitni, új munkalehetőségeket létesíteni. Végezetül mind a magam és képviselő társaim nevében szeretnék köszönetet mondani Almási István polgármester úrnak, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a segítségért, támogatásért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hódmezővásárhely, szeptember 5. Tisztelettel:. Mátray Attila Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

24 I/A kötet 24. oldal Iktatószám: /2014. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: augusztus 27. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * a megfelelő rész aláhúzandó

25 I/A kötet 25. oldal Száma: /2014. Tárgy: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi II. féléves munkatervében előírtaknak megfelelően a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Ifjúság-egészségügyi, Sport ügyek és Lakásügyi tanácsnoka benyújtotta a évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámolókat az előterjesztés I-III. számú melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolókat szíveskedjenek elfogadni. Hódmezővásárhely, szeptember 5. Tisztelettel: Almási István polgármester

26 I/A kötet 26. oldal Tárgy: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés I. számú mellékletét képező Ifjúság-egészségügyi tanácsnoki beszámolót. Végrehajtásért felelős: Polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, szeptember 5. Határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők Helyben 2./ PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3./ Irattár

27 I/A kötet 27. oldal Tárgy: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés II. számú mellékletét képező Sport ügyek tanácsnoki beszámolót. Végrehajtásért felelős: Polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, szeptember 5. Határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők Helyben 2./ PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3./ Irattár

28 I/A kötet 28. oldal Tárgy: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés III. számú mellékletét képező Lakásügyi tanácsnoki beszámolót. Végrehajtásért felelős: Polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, szeptember 5. Határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők Helyben 2./ PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3./ Irattár

29 I/A kötet 29. oldal I. számú melléklet Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Ifjúság-egészségügyi tanácsnokának beszámolója szeptember és szeptember közötti időszakban elvégzett munkáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy tájékoztathatom a tisztelt Közgyűlést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ifjúság-egészségügyi tanácsnokaként elvégzett munkámról. Tanácsnoki feladataimat a 3/2011. (02.07) Kgy. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően láttam el: Ifjúság-egészségügyi tanácsnokként elláttam az ifjúságügyi feladatok felügyeletét, véleményeztem a különböző szakterületek, ágazatok ifjúságot érintő közgyűlési és bizottsági előterjesztéseit. Egészségvédelem témakörben, és ifjúsági ügyekben ajánlásokat, javaslatokat tettem Polgármester Úr, Alpolgármester Úr felé. Képviseltem az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontokat az önkormányzati döntések előkészítésben. A közgyűlésnek a hatásköri jegyzékben szereplő feladataimnak az előkészítésében, véleményezésében, koordinálásában részt vettem. Figyelemmel kísértem az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást és az iskolai - egészségügyi ellátást. Koordináltam az előző pontban felsorolt intézmények és az önkormányzat együttműködését. Az egészségügyi alapellátások biztosítására létrejött körzetek módosítására vagy átszervezésére nem volt szükség az elmúlt év során. Az egészségügy tárgykörében esetlegesen adódó problémák főként a makrogazdasági környezettel, a fokozódó szakember hiánnyal, a szakorvosok átlagéletkorának emelkedésével hozhatók összefüggésbe. Ezen körülmények között különösen elismerésre méltó eredmény, hogy Hódmezővásárhelyen valamennyi alapellátó körzetben dolgozik megfelelő végzettségű orvos, az önkormányzat valamennyi kötelező feladatának eleget tesz. Meg kell említeni azonban, hogy az alapellátó háziorvosok kb. harmada elérte a nyugdíjkorhatárt, és ez a szám 5 év távlatában 50%-ra emelkedik. 30-as és 40-es éveiben jár 20-20%, de 30 éves életkor alatt csupán egyetlen kolléga vállalt Hódmezővásárhelyen háziorvosi feladatot. A házi gyermekorvosok életkora szintén az országos tendenciához illeszkedik. Egyetlen 50 év alatti kolléga vállalja városunkban ezt a feladatot. A többség 60 év fölötti életkorban van. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, a házi gyermekorvosi valamint a fogorvosi ellátásról. Fenti kötelezettségének önkormányzatunk az egyéni illetve társas vállalkozás keretében egészségügyi szolgáltatást végző háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött szerződések útján tesz eleget.

30 I/A kötet 30. oldal Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény hatályos előírása alapján az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat és az egészségügyi alapellátásban feladatot ellátó, praxisjoggal rendelkező orvosok között feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges, amelynek kötelező tartalmi elemeit is meghatározza a hivatkozott jogszabály. Közgyűlésünk elfogadta a háziorvosokkal megkötendő megújított, egységes feladat ellátási szerződés mintát. A szerződések tartalmát az érintett háziorvosok elfogadták, így a törvény által előírt formai és tartalmi elemekkel rendelkező, egységes szerződések alapján látja el az alapellátás feladatait. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi valamint a házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról is. Fenti kötelezettségének önkormányzatunk a Panacea 2000 Kft-vel központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyában kötött megbízási szerződés útján tesz eleget. A 2009-ben létrejött megbízási szerződés alapján a Panacea 2000 Kft. a központi orvosi ügyeletei ellátást az OEP által az ügyeleti ellátásra mindenkor biztosított finanszírozás 100 %-ának megfelelő díjazás ellenében végzi. A tárgyi és személyi minimumfeltételekre vonatkozó jogszabályi előírások szigorítása a tavalyi évtől jelentős anyagi terhet ró az egészségügyi szolgáltatóra. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerződéskötést követően bekövetkezett módosítása értelmében a szerződéskötés időpontjában hatályos előírásokhoz képest plusz egy, azaz az ellátásban folyamatosan összesen kettő fő orvos jelenlétének biztosítása szükséges. A növekvő forrásigényű személyi minimumfeltételeket ugyanakkor az OEP-finanszírozás nem követte, annak összege hosszú évek óta változatlan. A fenti ok miatt bizonytalanná vált a korábbi ellátás színvonalának biztosíthatósága, azaz a rendelet által elő nem írt, gyermekgyógyász szakorvos által nyújtott ügyeleti ellátás biztosítása. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Panacea 2000 Kft. közötti hatályos megbízási szerződéssel nem érintett, a központi orvosi ügyeleti ellátás során gyermekorvosi jelenlét biztosítása céljából a Panacea Kft. számára április 01. napjától december 31. napjáig ,- Ft/hónap, azaz Kettőszáznyolcvanötezer Forint/hónap összegű támogatás nyújtását - Az év során igyekeztem elősegíteni az egészségügyi tv-ben foglalt önkormányzati kötelezettségek teljesítését. Véleményeztem a feladatkörömmel összefüggő közgyűlési döntés-tervezeteket. Lehetőségeim szerinti mértékben segítettem a lakosság színvonalas egészségügyi ellátását szolgáló szervek munkáját, figyelemmel kísértem a kórház és rendelőintézet munkáját. Meghívás szerint részt vettem a főorvosi értekezleteken. Közreműködtem a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásának ellenőrzésében mind közterületeken, mind intézményekben. Folyamatosan figyelemmel kísérem a település környezet és egészségügyi helyzetének alakulását. A védőnői szolgálattal és a családvédelmi szolgálattal kiváló napi munka kapcsolat segíti az egészségügy, az anya és gyermekvédelem, és a szociális terület által közösen ellátottak számára a lehető legmagasabb szintű, szükségletnek megfelelő szolgáltatás biztosítását. A városi strandfürdő sport, termál és gyógymedencéi a betegség megelőzést, a rekreációt és a rehabilitációt egyaránt sikeresen szolgálják. A lehetőségek kihasználása egyre jobb arányú, az épített környezet igényes, a terület gondozottsága, kertészete és tisztasága kiemeli a környező települések fürdői közül.

31 I/A kötet 31. oldal Az Egészséges Vásárhely Program népszerűsítését feladatomnak tekintem a lakosság körében, lakossági fórumon valamint a városi televízióban, ahol a lakosság figyelmét az egészség, és az egészség megőrzésének fontosságáról, a szervezett egészségprogramokon való részvétel előnyeiről. Képviseltem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost az Egészséges Városok Szövetségének Magyarországi Szervezetének közgyűlésén. A közgyűlésen az éves beszámoló elfogadásán túl a WHO programjaiban való részvétel, azokhoz való csatlakozás, és a mintamenza program, a nyitott tornaterem program, és az egészséghatás vizsgálatok témaköréről volt szó. Megfontolásra javaslom a tisztelt Közgyűlés számára a nyitott tornaterem program helyi bevezetését, mely kiválóan illeszkedne az Egészséges Vásárhely Programhoz, valamint a mindennapos testnevelés programhoz is. Ennek körében igénytől függően egy vagy több tornateremben a ki nem használt esti órákban, jó idő esetén szabadtéri sportpályán szervezne a város térítésmentes, edző által vezetett sport programot. Kiemelt célcsoport lehetne a várandósok tornája, családi torna, vagy cukorbetegek, csökkent látásúak, esetleg szépkorúak tornája. Ilyen módon alacsony költség mellett tehetnénk rendszeressé a testedzést szélesebb csoportok számára. Az év folyamán feladatkörömnek megfelelően figyelemmel kísértem a közgyűlés által meghatározott hatáskörömet érintő, a közgyűlés kötelező, és önként vállalt feladatainak ellátását. Ezen feladatokat önkormányzatunk maradéktalanul ellátta, az alább felsorolt formában. Az Önkormányzat kötelező és önként vállaltfeladatai az egészségügyi ellátás területén: - háziorvosi ellátás (ellátási szerződéssel) évi CLIV. tv házi gyermekorvosi ellátás (ellátási szerződéssel) évi CLIV. tv fogorvosi alapellátás (ellátási szerződéssel) évi CLIV. tv alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (feladatátadási, ellátási szerződéssel) évi CLIV. tv védőnői ellátás (Ellátási szerződéssel - Erzsébet Kórház - Rendelőintézet) évi CLIV. tv iskola-egészségügyi ellátás (Ellátási szerződéssel és a Hód - Prodent Egészségügyi, Prevenciós és Szolgáltató Bt. Dr. Szilágyi Máriával, valamint Simile-Converto Bt., dr. Borda Stefániával kötött ellátási szerződéssel biztosítjuk évi CLIV. tv gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás biztosítása évi LXV. tv köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása évi CLIV. tv járóbeteg-szakellátás, ill. fekvőbetegszakellátás biztosítása évi CLIV. tv biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását évi CLIV. tv. 153.

32 I/A kötet 32. oldal - rehabilitációs bizottság működtetése 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM. sz. együttes rendelet - háziorvosi rendelők ingyenes átadása 311/2004. (04.29) Kgy. sz. határozat 348/2004. (06.24) Kgy.sz.határozat 26/2005. (01.13) Kgy. sz. határozat. - támogatás nyújtása háziorvosi rendelő vásárlásához - A fogszabályozás szakellátás heti 30 órás kapacitása a Vivodent Kft-től visszakerül városunkhoz, amelyet szeptember 01. napjától a Kórház, (Dr. Kárpáti Krisztina) lát el heti 15 órában Az elmúlt évek nehéz gazdasági körülményei között sem mondhattunk le a jövőről, ezért erőforrásainkat még inkább a hosszú távú célkitűzéseknek megfelelően használtuk fel. A fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele az egészséges, versenyképes ismereteket szerző felnövekvő generáció, az elvárásoknak megfelelő egészségügyi ellátás, a hatékony egészségvédelem, a változásokhoz alkalmazkodni képes oktatás, a legkisebbektől a szakképzésig illetve a felsőoktatásig, és nem utolsó sorban az, hogy mindehhez egyenlő hozzáférése lehessen valamennyi polgárnak. Mindezen szempontok alapján túlbecsülhetetlen jelentőségű önkormányzatunk erőfeszítése, melyet az egészség megőrzéséért, az egészséges életmód népszerűsítéséért, az egészségtudatos magatartás általánossá tételéért, a betegségek korai felismeréséért, a vásárhelyiek egészségügyi ellátásának megőrzéséért tesz. A prevenciós programok közül kiemelendő a mindennapos testnevelés gyakorlata általános és középiskoláinkban, a gyermekek, valamint a köztisztviselők és közalkalmazottak szűrővizsgálata, a lakosság számára ingyenes egészségnapok, szűrővizsgálatok, a dohányzás visszaszorítására, a nemdohányzók védelmére indított program, valamint a Kórház működésének biztonságát szolgáló, és a szükséges műszerfejlesztést biztosító önkormányzati támogatás. Hasonló jelentőségű valamennyi oktatási intézményünkben a szegregáció mentesség biztosítása, kompetenciaméréssel az oktatás eredményességének folyamatos nyomon követése, a szakképzés megújítása a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelően, valamint a felsőoktatás támogatása évre egy végletekig eladósított ország eladósodott, leszegényedett egészségügye épületeiben, eszközparkjában, és humán erőforrás tekintetében is a működőképessége határára került. Ennek legfőbb elszenvedői azok, akik saját kiszolgáltatottságukkal, a segítségnyújtást nehezítő körülményekkel csak a baj, a betegségük esetén szembesülnek. Az országban leghamarabb, és legnagyobb számban Hódmezővásárhely lakossága ismerte fel ennek veszélyességét, és tiltakozott a méltánytalan és veszélyes intézkedések ellen. Az új kormány első döntései között szolgáltatott igazságot erkölcsi értelemben is, és kárpótolta a hódmezővásárhelyieket, és elmondhatjuk, hogy kórházunk az utóbbi években folyamatosan fejlődik. Az egyik első, igen jelentős lépés a Sürgősségi Osztály átadása volt, amely beilleszkedett a kórház működésébe, a magas szintű szakellátás és fekvőbeteg ellátás részeként ismerték meg a vásárhelyiek. Jelentős pályázati támogatásnak köszönhetően korházunk szinte egészében megújul, rövidesen a régió legmodernebb kórháza lesz. Jövő évben várhatóan megkezdődik az új, járóbeteg központ építkezése, mellyel teljesé válik az ellátórendszer kubatúrájának megújulása. A jelen gazdasági makro-környezetben különösen elismerésre méltó teljesítmény, hogy a GYEMSZI gazdaságilag stabil helyzetű kórház működtetését vehette át, ahol magas szintű beteg ellátásra számíthatnak városunk lakói. Az állami fenntartói átvétel zökkenőmentesen megtörtént, a betegellátásban semmilyen jellegű fennakadást nem okozott.

33 I/A kötet 33. oldal Kórházunk megmaradását és fejlődését hosszútávon is biztosítja a Makói Kórházzal történő összevonással létrejött Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó régi-új intézmény. A kórházi menedzsment elkötelezett, és magas szintű szakmai munkájának sikerét igazolja azon eredményes pályázatok sora, melyeknek köszönhetően a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó működése nem csak gazdaságilag stabil, de folyamatosan újulnak meg épületei, szélesedik az eszközpark, és ezzel jobb ellátást biztosít az ellátottaknak, a lakosságnak. Jelenleg 4,5 md Ft értékű felújítás van részben folyamatban, részben megpályázott tervekben. A háziorvosi ellátó rendszer működése ben is zavartalan volt. Kiemelkedően jó együttműködés alakult ki a háziorvosok és a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó között az EVP programok kapcsán. Az alap és szakellátás jó együttműködése a betegellátás biztonságának fontos pillére. Sajnálatos módon a háziorvosi kar átlagéletkorának emelkedése megfelel az országos tendenciának, és előrevetíti súlyos humánerőforrás problémák lehetőségét 10 éves távlatban. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 januárjában fogadta el az Erzsébet Kórházzal közösen kidolgozott Egészséges Vásárhely Programot (EVP). Az EVP Hódmezővásárhely 10 éves népegészségügyi programja, melynek célja az egészségmegőrzés, a népbetegségek megelőzése és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása. Az EVP célja, hogy minden vásárhelyinek lehetőséget teremtsen az egészséges életmód megtanulására, a betegségek megelőzésére és kiszűrésére, valamint az egészségfejlesztésre. Az Egészséges Vásárhely Program a következő időszakban 4 szakterületre fordít kiemelt figyelmet, amelyek lefedik a leggyakrabban előforduló és legnagyobb veszélyt jelentő betegségcsoportokat: daganatos megbetegedések; szív- és érrendszeri betegségek; gyermekeket támogató programok; lelki egészség. Becslések szerint az egészségprogrammal valamennyi iskolás korú fiatalt, és 20 ezernél is több vásárhelyi és környékbeli lakost értünk el. Nyugodtan kijelenthető, hogy az országban ilyen kiterjedten még nem valósítottak meg egészségmegőrző programot. Az Egészséges Vásárhely Program szerves részét képezi a felnövekvő nemzedék egészségvédelme. Önkormányzatunk önként vállalt igen nemes elkötelezettsége, mely szerint a 7- osztályos lányok önkéntesen, ingyenesen juthatnak a méhnyak rákot megelőző védőoltáshoz. Ez a rettegett betegség veszélytelen, de igen drága védőoltással előzhető meg. Ez a program lehetővé tette, hogy a gyermekük jövőjéért ezt az anyagi áldozatot meghozni nem tudó, vagy nem akaró szülők gyermekei is védetté válhassanak. 6 éven keresztül Önkormányzatunk biztosított forrást erre a fontos célra. Örömmel tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a 2014/2015 tanévtől a Magyar Állam biztosítja minden leány számára a védőoltást, így ez nem igényel a várostól további forrásokat. Érdemes lenne azonban mérlegelnie tisztelt képviselő társaimnak más védőoltás lehetőségének a biztosítását. Elsősorban a bárányhimlő elleni oltásra teszek javaslatot, mely betegségen szinte minden közösségbe járó gyermek átesik, későbbi életkorban az övsömör okozója, amely igen fájdalmas betegség. Maga a bárányhimlő is esetenként igen komoly lefolyású, magas lázzal, fájdalommal és viszketéssel jár. Szövődményei lehetnek, nem csupán a bőr felülfertőződése, de tüdőgyulladás vagy kisagyi agyvelőgyulladás is. Maga a vírus

34 I/A kötet 34. oldal hetekre legyengíti a gyerekek immunrendszerét, így több légúti betegséget is elkapnak ez idő alatt. Az egészséges ifjúság, azaz az utánunk következő generáció egészséges felnövekedésének programja a védőoltásokon túl három lábon áll. Az egészségre nevelés, az egészség ismeretek tanítása és a szűrővizsgálatok. Természetszerűen, ezen törekvések sok ponton találkoznak, átfedik és erősítik egymást. Az egészségnevelés iskoláinkban oktatási keretek között történik, részben tantárgyi formában, részben speciális projektek keretében. Az egészségre, egészséges életmódra nevelés és az egészség ismeretek fő színtere az oktatás, az oktatási intézmények. Minden oktatási intézményünk rendelkezik Egészségnevelési Programmal, melynek teljesítését az egészségnevelésért felelős munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri. Az egészség ismeretek tantárgyi formában kerülnek átadásra. Az iskolaegészségügyi szolgálatok védőnői és orvosai szorosan együttműködnek a pedagógusokkal munkájuk során. Iskolafogászati és iskola-egészségügyi szűrővizsgálat a törvény által meghatározott rendben megtörténtek. A kötelező védőoltások oltási aránya megközelíti a 100 %-ot. Szűrővizsgálatokat a háziorvosi, iskolaorvosi, védőnői szűrések mellett a mindennapos testneveléshez kötötten egyedülálló mintaprojekt keretében történnek. A mindennapos testnevelés bevezetésével egyidőben megkezdett edzettséget és egészséget felmérő hódmezővásárhelyi egyedülálló, úttörő városi ifjúsági és gyermek programot bemutattam regionális, országos és nemzetközi tudományos konferenciákon. A gyermekorvosi szakma elismerését ez úton is szeretném tolmácsolni a tisztelt Közgyűlés, és a program valamennyi résztvevője felé. Örömmel tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy az általunk végzett munka ismét kiállta az európaiság próbáját. Minden mérés, minden szűrővizsgálat annyit ér, amennyi előny vagy haszon származhat, származik az eredményeiből! Ezen alapelvből kiindulva kerestem a lehetőségét a mérési eredmények részletes elemzésének és értékelésének, mely megfelel az orvostudomány és a sport tudomány szempontjainak egyaránt. További fontos cél volt, hogy az eredmények eljussanak azokhoz, akiket az érint, vagy akik kezében az hasznos információ. Egyaránt a családokhoz, vagy az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás szereplőihez. A Hódmezővásárhely Önkormányzata által szervezetten, a vásárhelyi testnevelők és védőnők közel évtizedes tapasztalatainak jelentőségét felismerve, a Szegedi Egyetem és a Régens Zrt által alakított Konzorcium, az Új Széchenyi terv támogatásával kidolgozta azt a módszertant, mely egyszerű sport és orvosi mérések alapján komplex képet ad az egyes diákok, osztályok, iskolák, vagy városok egészségi és edzettségi állapotáról. A program címe: Fit-Test: Országos és nemzetközi felhasználásra alkalmas interdiszciplináris módszertan kifejlesztése az iskoláskorú populáció fizikai aktivitás növelésének sporttudományi, kardiovaszkuláris és népegészségügyi hatásainak elemzésére és demonstrálására A program eredményei Hódmezővásárhely számára: - Közel 30 millió Forint értékű eszköz, orvosi műszer szolgálja a diákok egészségét, edzettségének ellenőrzését részben a védőnői szolgálatnál, részben a Kórházban. - Minden vásárhelyi diák az iskolai bizonyítványa mellé egy Egészség, edzettség, fejlettség bizonyítvány -t kap, melyet egyéni azonosítóval, interneten nézhet meg. - Gyermekeik eredményeihez kapcsolódva az egész család egészség ismereteinek, és egészségtudatosságának fejlesztése.

35 I/A kötet 35. oldal - Biztonságot jelent a sportolók és edzőik számára a terhelés egyéni hatásának ismerete. - Összehasonlítható az egyes iskolák, osztályok edzettsége, sport és egészség paraméterei, illetve azok változása évről évre, vagy egészség/sport programok hatására. - Pontos kép városunk diákságának fejlődéséről, egészségéről, edzettségéről. A Hódmezővásárhelyi Program példaértékű, mert: - Megoldást mutat az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének érvényesíthetőségére. Hiszen az iskolát választottuk helyszínül, ahol a tankötelezettség miatt minden gyerek elérhető, és betegségre utaló eredmények esetén értesítjük mind a családot, mind az Őt ellátó egészségügy szereplőit. Így már nem fordulhat elő, hogy csak az a gyerek kapjon ellátást, akire a családja eléggé figye. - világszerte leginkább kutatott, a legtöbb elvesztegetett életévet eredményező, népegészségügyi szempontból legjelentősebb témakörökre fókuszál, és eredményesen ismer fel más módszereknél hamarabb, kisebb vagy komolyabb betegségeket. A korai felismerésnek különösen nagy jelentősége van gyerekkorban, hiszen az időben érkező kezelés kisebb problémák esetén csak az állóképességet javítja, könnyebbé teszi a sportot vagy a tanulást, komolyabb esetben évtizedekkel hosszabbítja meg az egészségben eltöltött életéveket. - Az emberi erőforrás erősítésén dolgozó szakterületek bevonásával valósul meg. Így egyidőben oktatási, egészségügyi, szervezési szempontokat is érvényesít, egyaránt hasznosítja a különböző részterületek szakembereinek ismereteit. - Európában egyedülálló, mintaprojekt a teljes populáció korai szűrésére és kezelésére népbetegségek vonatkozásában. Európa minden országában működik az iskolák, a diákok egészségét védő iskolaegészségügy. Ezek egyike sem végez a népbetegségek irányában ilyen átfogó szűrővizsgálatot, és nincs közvetlen kapcsolata a gyógyító ellátási rendszerekkel. Szintén egyedülálló mintaprojekt a (külön-külön valamilyen formában mindenhol létező mérések) testnevelők edzettség mérése és az egészségügy szűrővizsgálatának interdiszciplináris, komplex elemzésével. - Az iskola-egészségügy és a gyermekorvosi hálózat párhuzamosan működik, ugyan azon gyermek egészségéről az információk nem találkoznak. Ez a rendszer felelős azért, ha a szülő sem értesül időben a gyermek kezdődő problémáiról. Az információk háziorvoshoz és szülőkhöz való eljuttatására is internet alapú megoldást nyújt a rendszer. - Az egyetlen interdiszciplináris mérő és értékelő program, amelynek releváns eredményei a családokhoz, a pedagógusokhoz, a döntéshozókhoz, és betegellátó rendszerekhez is eljutnak. - Az egyetlen, amely rendszer szinten kezelve, a kiemelt kockázati csoportba tartozó fiatalokat a nemzeti egészségügyi ellátórendszer felé irányítja. Nem csupán Európai összehasonlításban, de az USA-ban folyó hasonló jellegű programokkal viszonylatában is nem csak versenyképesek vagyunk, de bizonyos szempontok szerint még előttük is járunk. A futásteszt során talált kóros értékek okai között korábban nem ismert, tünetmentes primer és szekunder hipertóniát,(néhány esetben a szemfenéki erek elváltozásával), prehipertóniát, aszthma bronchialét, myocardium hypertrophiát, mitrális prolapszust, anaemiát találtunk. Minden esetben az időben kezdett, megfelelő kezelés megakadályozta a további egészségromlást, és lehetővé tette az egészséges, sportos életvitelt. Aki egy gyermek életét megmentette, az nyugodtan alhat! Ez a program már első évben életet mentett, olyan egészségesnek gondolt sportolóét, aki akár egy versenyen összeeshetett volna, mielőtt kiderül a betegsége. Hosszútávon pedig sok évtizednyi egészséget eredményez a következő generáció számára. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik részt vettek a program elindításában, kidolgozásában, és a mindennapi munkában!

36 I/A kötet 36. oldal A módszertan egyszerűen adaptálható más településeken is, bizonyítják ezt a Mindszenten, Mártélyon, és Szegeden végzett mérések. Még a kiváló gyermekorvosok által ellátott, és a Klinika közelségében élő gyermekek között is számos, panaszmentes, akár sportoló fiatalnál találtunk, még gyógyítható, de késedelem esetén súlyos kockázatot jelentő elváltozásokat. Feltételezhető, hogy a gyermek háziorvossal nem rendelkező területeken, a hátrányos helyzetű kistelepüléseken még nagyobb szükség lenne ilyen jellegű szűrővizsgálatra! Egészségesebb felnőttkor esélye, gyermekenként kb. egy védőoltás áráért elérhető lehetne. Nehézséget jelent azonban jelen pillanatban, hogy a testnevelés felmérés országos egységesítésének, (mely inkább sportolók, mint a teljes populáció mérésére tűnik alkalmasnak, és nem tartalmaz szív-érrendszeri elemeket) a jól működő program áldozatául eshet. Kérem a tisztelt Közgyűlést és Polgármester Urat, hogy vizsgálja meg a program folytatásának, további fenntartásának lehetőségét. Egyúttal javaslom a Közgyűlés számára, hogy ajánlja fel programját széleskörű, országos hasznosításra, és kérem a program elindítását még polgármesterként támogató Miniszter Urat, hogy megfelelő fórumokon támogassa azt. Folyamatban lévő városi ifjúság-egészségügyi programjaink lényeges eleme a szegregáció mentesség is. Minden vásárhelyi fiatal azonos eséllyel fér hozzá az egészség megőrző és szűrőprogramokhoz és információkhoz. Köszönöm Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy közösen lehettünk egészségvédők, életmentők, köszönöm az ifjúsági egészségprogramokhoz adott támogatást! Hódmezővásárhely, augusztus 26. Mellékletek: 1, MGYT Jubileumi Kongresszusi poszter 2, Komponens-diagram 3, MGYT Decentrum poszter Tisztelettel: dr. Havasi Katalin ifjúság-egészségügyi tanácsnok

37 1, I/A kötet 37. oldal

38 2, I/A kötet 38. oldal

39 Előfordulás gyakorisága 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 Szisztolés vérnyomás megnyugvás (0'-10') Vérnyomás (Hgmm) Szisztolés vérnyomás megnyugvása (0-10 ) N m med SD Kövér Túlsúlyos Normál Sovány , ,20285 Sovány 920-4, ,57257 Normál , ,09578 Túlsúlyos , ,85587 Kövér , ,33937 Alapvérnyomás (syst.) 1 perces syst. vny. 5 perces syst. vny. 10 perces syst. vny. Syst. vny. diff. 1p-t.e Syst. vny. diff. 5p-t.e (98.4 %) Syst. vny. diff. 10p-t.e Syst. vny. diff. 5p-1p Syst. vny. diff. 10p-1p Syst. vny. diff. 10p-5p Alapvérnyomás (dias.) 1 perces dias. vny. 5 perces dias. vny. 10 perces dias vny. (99.7 %) Dias. vny. diff. 1p-t.e Dias. vny. diff. 5p-t.e Dias. vny. diff. 10p-t.e Dias. vny. diff. 5p-1p Dias. vny. diff p-1p (98.3 %) Dias. vny. diff. 10p-5p (99.7 %) (99.2 %) (99.9 %) (98.8 %) (99.1 %) 0.14 (98.4 %) (98.8 %) (99.9 %) (99.7 %) (99.8 %) (99.7 %) (98.1 %) (99.9 %) 0.16 (99.2 %) (99.9 %) (99.2 %) (99.9 %) (99.2 %) (95.7 %) (99.8 %) (99.7 %) (98.1 %) (96 %) (96.5 %) (95.4 %) (98.4 %) 0.12 (97.8 %) (98.3 %) (96.6 %) (99.3 %) (96.9 %) (99.1 %) (98.4 %) (97.3 %) (98.8 %) (99.3 %) I/A kötet 39. oldal 3, Az obezitás és a testalkat hatása kardiovaszkuláris fittség -re Módszerek Iskolaorvosok, védőnők és testnevelő tanárok a HUNGAROFIT ajánlásához kapcsolódóan mérték 1-4. osztályig 1000 méter, 5. osztálytól 13. osztályig 2000 méter futás hatását a diákok pulzusára és vérnyomására. A mérések városi egészségprogram keretében történtek így az egyes adatcsoportokban kismértékben különböző esetszámot elemzünk, de ez a normalitás és a szignifikancia vizsgálatok szerint az eredményeket nem befolyásolja. A következő paramétereket mértük minden egyes tanulónál: testarányokat (n:30409), futás előtt (n:28639), futás után (n26963) és 5perc (n:26966) és 10 perc pihenés után(n:26976): pulzus (P), vérnyomás (RR) OMRON M2 és M3 típusú, validált digitális vérnyomásmérővel. A statisztikai vizsgálatok R-statistics programmal készültek. MULTIDISCIPLINÁLIS VARIANCIA ANALÍZIS Az életkor, a nem, a fizikális teljesítmény, és a testméretek egyidejű figyelembe vételével értékeltük a diákok terhelésre adott szív-, és érrendszeri válaszait mind a populáció egészségét leíró statisztikák, mind az egyéni edzettségi és egészségi állapot felmérések és visszajelzések során. Testmagasság Testtömeg Mellkas körfogat 06-08) F 06-08) L 08-10) F 08-10) L ( 100 %) NA Derékkörfogat NA NA NA NA Csipőkörfogat NA NA NA Tanorán kívüli sport (98.8 %) 10-12) F BMI 12-14) 10-12) L F (98.1 %) -Országos és nemzetközi felhasználásra alkalmas -interdiszciplináris módszertan kifejlesztése az -iskoláskorú populáció fizikai aktivitás növelésének -sporttudományi, -kardiovaszkuláris és -népegészségügyi hatásainak elemzésére és demonstrálása 14-16) 14-16) Csop-ok 12-14) L F L 16- F 16- L össz (98.5 %) WEB : KÖZÖS TUDÁS és EGYÉNI ÉRTÉKELÉS Hódmezővásárhelyi mérési eredményeink, és az azokból készült statisztikák, valamint eredményeink összehasonlítása hazai és nemzetközi adatokkal, a fit-test.hu internetes oldalon tekinthetők meg. Ugyanitt. Összehasonlítottuk a hódmezővásárhelyi egyes iskolák, valamint két környező település diákjainak eredményeit is. Futassebesség Terh. e. pulzus (97.7 %) 1 perces pulzus (99.5 %) (98.5 %) (99.6 %) perces pulzus 10 perces pulzus (99.6 %) (99.3 %) (98 %) (98.3 %) (96.5 %) (96.4 %) P. diff. 1p-t.e (99.9 %) (96.7 %) (99.7 %) (96.3 %) -5 P. diff. 5p-t.e (95.4 %) (99.8 %) (98.4 %) (99.9 %) (97.6 %) -3 Azonos nemű életkori csoporton belül az egyes diákok terhelés utáni, valamint megnyugvás utáni P és RR értékei 1,5-2-szeres különbséget is mutatnak. A jelentős különbségnek számos oka lehet. Részletesen vizsgáljuk a testalkat, a BMI hatását P. diff. 10p-t.e (99.7 %) (99.9 %) (98.9 %) P. diff. 5p-1p (97.2 %) (96.8 %) (96.6 %) P. diff. 10p-1p (97.5 %) 0.166(99.9 %) P. diff. 10p-5p 0.143(99.5 %) Z-score: RRsziszt terhelés utáni 1. pecben 12 (99.9 %) (99.8 %) -4 (96.8 %) -3 (98.8 %) 3 EGYÉNI ADATLAPON Minta Diák infógrafikáit saját értékeinek kortársaihoz viszonyított arányában színeztük ki. Az átlagnál magasabb, de vékonyabb, nagyon jól úszik, közepesen jól fut, vérnyomás és pulzus értékei normál tartományban, de terhelés után átlagot meghaladó értékekkel (96.9 %) -3 A túlsúlyos gyerekek RR és P értékei magasabbról indulnak, kevésbé emelkednek, és főként pulzusuk lassabban nyugszik meg. Ellenben nálunk látunk nagyobb mértékű restitúciós RR csökkenést. Kicsi a bors, de erős. A 3-as BMI vagy testtömeg percentil alatti gyerekekről gyakran említett állításokat, mely szerint ők éhező vagy kórosan sovány gyerekek, népegészségi szintű kockázatot jelenthetnek. Az átlagnál jobban terhelhető, nagyobb pulzus emelkedés, gyorsabb restitúció jellemző az örökmozgó, nem fáradékony gyerekekre. A soványságuk miatt rájuk nehezedő családi és társadalmi nyomás, minden jó szándék ellenére, elindíthatja őket az elhízás útján. Z-score: P 10perc diff KÖVETKEZTETÉSEK 1, A szív érrendszeri terhelhetőség csak kevéssé függ a testalkattól. Ezt igazolja, hogy a tápláltsági a csoportokon belüli eltérések jelentősen meghaladják a testtömeggel összefüggésbe hozható különbséget. 2, A nemi, életkori, testalkati valamint a terhelési teljesítménnyel nem magyarázható, de a terhelés során tapasztalt jelentős egyéni RR és P különbségek szubklinikus elváltozásra, vagy betegség hajlamra utalhat. 3, Az általános érvényű tendenciák ismerete lehetővé teszi az attól jelentősen eltérő szív- érrendszeri válasz felismerését. Ez olyan, eddig ki nem aknázott lehetősége a rejtett betegségek szűrővizsgálatának, amely egyszerre hordozza az egyenlő hozzáférés és a korai diagnózis ígéretét. 4, ÚJ SZEMLÉLETŰ, DINAMIKUS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A PRIMER ÉS SZEKÜNDER PREVENCIÓ SZOLGÁLATÁBAN Iskola-egészségügy, háziorvos, valamint a család számára készült összefoglaló táblázat normál értékek (zöld pipa) mellett a terhalés utáni pulzus felső-normál értékét jelzi(sárga!). Kóros értéket piros! jelezne. Korábbi eredményeivel összevetve látjuk, hogy 14 és 17 éves kora között javult az edzettsége, azonos teljesítményt alacsonyabb pulzus és vérnyomás mellett ért el, de az utóbbi évben visszaesett Súlya, magassága arányosan fejlődött iskolai évei során, pulzus és vérnyomás lefutás görbéi normál lefutást mutatnak. A SZŰRŐVIZSGÁLATOK hatékonysága, könnyebb követhetősége érdekében magas vérnyomás, kórosan magas pulzus, vagy BMI esetén iskolánként és eltérés típusonként is táblázatos névsort kap az iskolaegészségügy, mely a választott HÁZIORVOS számára is elérhető.

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-121 /2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges JAVASLAT AZ

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 21-2904-1/2012. (1 db. rendelet-tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Javaslat a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Ottó

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben