A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG"

Átírás

1 A (továbbiakban: MJSZ) a jégkorong-sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. (1) bekezdés b) pontja alapján hozott szabályzata.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A SPORTOLÓI NYILVÁNTARTÁS HIVATÁSOS SPORTOLÓ JÁTÉKJOGA A SPORTOLÓK SZERZŐDÉSEINEK KÖZÖS SZABÁLYAI A SPORTOLÓ VERSENYENGEDÉLYE AZ ÁTIGAZOLÁS SZABÁLYAI KÖLCSÖNADÁS, VILLÁMIGAZOLÁS NEVELÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁSOK ELŐÍRÁSAI Budapest Istvánmezei út

3 BEVEZETŐ A szabályzat hatálya a jégkorong-sportágban a sportág versenyszabályzatában, versenykiírásaiban, és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint versenyszerűen résztvevőkre (továbbiakban: sportoló), valamint az őt, tagsági, vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre, és egyéb sportvállalkozásokra (továbbiakban együtt: sportszervezet) terjed ki. E szabály alkalmazásában: 1.1. Sportolói nyilvántartás: 1.. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Olyan eljárás, ahol a sportoló azonosításra alkalmas adatainak bejelentésével fejezi ki, hogy részt kíván venni a MJSZ versenyrendszerében és a MJSZ azt hitelesen regisztrálja Hivatásos sportoló és szerződése: Hivatásos sportoló az a versenyszerű sportoló, aki a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban állva, jövedelemszerzési céllal, foglakozásszerűen sporttevékenységet folytat. A hivatásos sportoló tevékenységét csak munkaszerződés, vagy megbízási szerződés alapján fejtheti ki Hivatásos sportoló játékjoga: A hivatásos sportoló játékjoga a sportoló személyéhez kötött vagyonértékű jog, mely a hivatásos sportoló sporttevékenységéhez fűződik Amatőr sportoló és szerződése: Amatőr sportoló, aki sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, sportvállalkozás vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében amennyiben nem minősül egyúttal sportiskolának is kizárólag sportszerződés alapján sportol, továbbá tanulói jogviszony alapján sportiskola tanulója Versenyengedély: A versenyzőnek az MJSZ által, a sportoló és a sportszervezet kérelmére kiállított, versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvány. Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik Átigazolás: A sportoló és a sportszervezet együttes kérelme arról, hogy a sportoló egy másik sportszervezetben folytassa sportolói tevékenységét. Ha a sportoló az utolsó 12 hónapban nem rendelkezett versenyengedéllyel, akkor átigazolás nélkül kaphat versenyengedélyt bármelyik sportszervezetbe. Nevelési költségtérítésre azonban 2 naptári év kihagyásáig is igényt tarthat a korábbi nevelő egyesület. Az átigazolási időszakot az érvényben lévő Versenyszabályzat rögzíti. Az átigazolás végrehajtásával a sportoló elfogadja, hogy betartja az MJSZ Alapszabályát és szabályzatait Budapest Istvánmezei út

4 1.7. Kölcsönadás: Ideiglenes átigazolás, mellyel sportoló játékjogának használatát ideiglenesen az átvevő sportszervezet szerzi meg erre vonatkozó határozott időre szóló megállapodás alapján, azzal, hogy a kölcsönadásra irányuló megállapodás megszűnésével a játékjogosultság, illetve a játékjog használati jogosultsága az átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése nélkül visszaszáll. 1.8 Kettős versenyengedély: A Versenyszabályzatban rögzített korosztályok esetén második sportszervezethez kiadott versenyengedély Átigazolási díj, igazolási díj: Az átigazolási díj az átadó sportszervezettel hatályos szerződéssel rendelkező hivatásos sportoló játékjoga használati jogának átruházása esetén az átadó sportszervezetet az átvevő sportszervezet részéről megillető ellenérték. Az igazolási díj a hivatásos sportoló játékjoga használati jogának átruházásáért megillető összeg Átigazolási eljárási díj: Rajtlista: A MJSZ részére fizetendő adminisztrációs díj. A sportszervezet benevezett csapatainak korosztályonkénti név szerinti nevezése a Versenyszabályzatban meghatározott előírások szerint. 2.. SPORTOLÓI NYILVÁNTARTÁS 2.1. A MJSZ tagjai kötelesek szervezetükben jégkorong sporttevékenységet végző természetes személyek szövetségi nyilvántartásba vételét kérni, abban az esetben, ha szerepeltetni kívánja a korosztályos versenyrendszerben. Szövetségi versenyrendszerben rendezett mérkőzéseken csak a jelen Szabályzat szerint igazolt, illetve átigazolt sportoló vehet részt A nyilvántartásba vételről a sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet együttes kérelmére a MJSZ Versenybírósága gondoskodik A kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartólap, valamint a rajtlista kitöltésével kell benyújtani. A nyilvántartólapnak tartalmaznia kell: a) a sportoló nevét b) születési helyét, idejét c) anyja nevét d) állandó lakhelyét, telefonszámát e) sportegyesülete nevét, címét f) a sportoló státuszát 1146 Budapest Istvánmezei út

5 A kérelemhez mellékelni kell: a) 1 db igazolványképet elektronikus úton, jpg formátumban b) születési időt, helyet igazoló okmány másolatát 2.4. A nyilvántartásba vételi eljárás döntően egyszeri eljárás, mely a sportoló szövetségi rendszerben való részvétele kezdetétől sportolói pályafutásának befejezéséig tart. A nyilvántartásba vételi eljárás díjköteles, melynek összegét a MJSZ elnöksége az éves versenykiírásban határoz meg, és a kérelmező fizeti A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha a kérelmező az 1-4. pontokban foglaltakat teljesíti A nyilvántartás adatait az erre a célra rendszeresített nyilvántartási kartonokon és az elektronikus adatbázisban kell rögzíteni és folyamatosan vezetni A nyilvántartásnak a megjelölt adatokon kívül tartalmaznia kell: a) a sportoló nyilvántartási számát b) a nyilvántartásba vétel idejét c) a sportszervezet nevét és a bajnokság megnevezését, melyhez a versenyengedély ki lett adva 2.8. A nyilvántartás az érintettek részére nyilvános és közhiteles, melynek vezetése a Versenybíróság felelősségi körébe tartozik A sportoló játékjogosultságát, illetőleg versenyengedélyét az MJSZ és az illetékes szervezeti egysége korlátozhatja, illetve megvonhatja, az érvényben lévp szabályzatok alapján. 3.. HIVATÁSOS SPORTOLÓ JÁTÉKJOGA A játékjog személyhez fűződő vagyoni értékű jog, melynek elidegenítésére vagy megterhelésére irányuló szerződés semmis. A hivatásos sportoló játékjogának használatát a sportszervezettel kötött munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben a jogviszony fennállásának időtartamára ruházza át a sportszervezetre. A játékjog használatáért a hivatásos sportoló a munkaszerződésben vagy a megbízási szerződésben megállapított külön ellenértékre tarthat igényt. A szerződés időtartamának lejártával, illetve jogszerű megszűnése esetén a játékjog használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra. 4.. A SPORTOLÓK SZERZŐDÉSEINEK KÖZÖS SZABÁLYAI 4.1. Az amatőr sportoló és a sportszervezet közötti szerződés típusa sportszerződés. A sportszerződést írásba kell foglalni és tartalmaznia kell a sportoló sportszervezetben folytatandó tevékenységének feltételeit, valamint a sportoló részére nyújtandó támogatás formáját A hivatásos sportoló és a sportszervezet közötti szerződés típusa munka-, vagy megbízási szerződés, melynek tartalmaznia kell a sportoló sportszervezetben folytatandó tevékenységének 1146 Budapest Istvánmezei út

6 feltételeit, valamint a sportoló részére nyújtandó munkabért. Munkaszerződés csak határozott időre köthető, melyben próbaidő nem köthető ki Az amatőr sportoló sportszerződésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, az Stv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni A hivatásos sportoló munkaszerződésére a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezéseit az Stv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni A szerződésből eredő igényeket, követeléseket (költségtérítés, károkozás, stb.) a szerződő felek bírósági úton érvényesíthetik Ha a szerződés hatálya alatt a sportszervezet, vagy annak jégkorong szakosztálya bármilyen okból megszűnt, vagy önállóságát elvesztette, a versenyrendszerben nem indulhat, abból utólag ki kell zárni. 5.. A SPORTOLÓ VERSENYENGEDÉLYE 5.1. A sportoló részére a rajtlista alapján egy versenyévadra szóló versenyengedélyt kell kiadni A sportszervezetnek a nevezést követően rajtlista benyújtásával évente, a versenyszabályzatban megállapított korosztályonként kell kérni a sportolók versenyengedélyét a versenybíróságtól A MJSZ által rendezett vagy jóváhagyott versenyen csak az adott évadra szóló versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt Versenyengedélyt az a sportoló kaphat, aki: a) az MJSZ nyilvántartásában szerepel b) amatőr sportolóként a versenyengedélyt kérő sportszervezet tagja, vagy sportvállalkozással fennálló amatőr sportolói szerződéssel rendelkezik c) hivatásos sportolóként munkaszerződéssel, vagy megbízási szerződéssel rendelkezik, melyben játékjogának rendelkezési jogáról minimum egy szezonra az igénylő sportszervezet javára lemond d) nyilatkozik a rajtlistán közte és sportszervezete közötti szerződés létéről, illetve nemlétéről 5.5. Versenyengedélyt ugyanarra az időszakra csak egy sportszervezethez kaphat a sportoló (kivétel kettős játékengedély) A versenyengedély érvényességi ideje 1 szezon év alatti sportoló versenyengedélyt csak szülői, gondviselői hozzájárulással kérhet A versenyengedély kiadása díjköteles, melynek összegét az MJSZ elnöksége évente a versenykiírásban határoz meg A versenyengedély tartalmazza: a) a sportoló nevét, születési helyét és idejét, b) képmását c) a versenyrendszer megnevezését, d) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, e) a versenyengedély érvényességi idejét, 1146 Budapest Istvánmezei út

7 f) a versenyengedély nyilvántartási számát, g) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint h) mindazt, amit a MJSZ a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír A versenyengedély ha külön jogszabály kivételt nem tesz csak érvényes sportorvosi engedéllyel együtt érvényes Ha az MJSZ erre jogosult szerve a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a MJSZ Fellebviteli Bizottságához. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül a Fellebviteli Bizottság nem ad helyt, a kérelmező az MJSZ határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott Bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonásával kapcsolatos jogvitákra is. 6.. AZ ÁTIGAZOLÁS SZABÁLYAI 6.1. A sportoló más belföldi sportszervezetbe történő átigazolásáról A sportoló más sportszervezetbe történő átigazolásáról a sportoló és az átvevő sportszervezet e célra rendszeresített átigazolási lapon benyújtott együttes kérelmére a Versenybíróság gondoskodik, tizenöt napos határidővel Az átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell: a) az átigazolást kérő sportoló személyi adatait, nyilvántartási számát b) a kérelem időpontját c) a játékos és az átvevő egyesület aláírását Amatőr sportolók átigazolása: a) tagsági viszony alapján sportoló sportolók nem szerződéses sportolónak tekintendők. Nem szerződéses sportoló, az átigazolási időszakon belül, azonnal átigazolható. Ebben az esetben nem szükséges a korábbi sportszervezet hozzájárulása, az átadó szervezet azonban a 8. szerint költségtérítésre tarthat igényt. A költségtérítés megfizetése az új versenyengedély kiadásának feltétele. Átigazolási díj a sportoló új sportszervezetétől nem kérhető. b) a sportszerződéses sportolónak az átigazolási kérelemhez csatolnia kell a mindkét fél által aláírt teljesülési nyilatkozatot. Nyilatkozat hiányában az Átigazolási Bizottságnak a bekért szerződés alapján kell meghozni döntését, miszerint a sportoló átigazolható-e vagy sem. 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló sporttevékenységével, igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos szerződések kereskedelmi ügynök közvetítésével nem köthetők, az ezzel ellentétes megállapodás semmis Hivatásos sportoló átigazolása: a) a munkaszerződés megszűnését követően a sportoló nem szerződéses sportolónak tekintendő Budapest Istvánmezei út

8 b) munkaszerződés érvényességi időtartama alatt a sportoló átigazolható ahhoz a sportszervezethez, ahová a sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával a játékjog rendelkezési jogát érvényesen átruházták Átigazolási díj, nevelési költségtérítés, igazolási díj: a) Hivatásos szerződéses sportoló esetén a szerződése érvényességi időtartama alatt: Az átadó sportszervezet az átvevő sportszervezettől átigazolási díjra tarthat igényt, melyből a sportoló részére külön megállapodás alapján részesedést fizethet. Átigazolási díj fizetése esetén a MJSZ részére az átvevő sportszervezetnek az átigazolási díj 1 %-át átigazolási jutalékként, 4 %-át a külön kezelt utánpótlás nevelése c. alapba be kell befizetni. b) Amatőr sportoló esetén a szerződése érvényességi időtartama alatt az átadó sportszervezet az átigazolásért a 8. -ban meghatározott mértékű nevelési költségtérítésre tarthat igényt Az átigazolást a nyilvántartási adatok feltüntetésével a Versenybíróság tartja nyilván A sportszervezet a játékjog használati jogának átruházásáért egymásnak átigazolási díjat, valamint a hivatásos sportolónak igazolási díjat, illetve részesedést kizárólag szerződés alapján és sportolónként külön fizethetnek. 7.. KÖLCSÖNADÁS, VILLÁMIGAZOLÁS 7.1. Kölcsönadás Új jégkorong szakosztály létrehozására, kevés játékossal rendelkező szakosztály megerősítésére, az átmenetileg feleslegessé vált játékosok foglalkoztatására kölcsönös megállapodás alapján az amatőr sportolót maximum egy szezonra másik sportszervezetnek kölcsön lehet adni. A sportolót anyaegyesülete egymás után maximum kétszer adhatja kölcsön. Az amatőr sportoló játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. E játékosok átmeneti átigazolásra kerülnek Kölcsön átigazolásra csak az átadó és az átvevő sportegyesület, valamint a játékos háromoldalú megállapodása alapján kerülhet sor. A megállapodást a MJSZ Versenybírósága nyilvántartásba veszi, és a kölcsön átigazolást nyilvántartja. A kölcsönadásra irányuló szerződés megszűnésével a játékjog használati jogosultsága az átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése nélkül visszaszáll Hivatásos sportoló esetében a sportszervezet az érvényes munkaszerződés alatt a hivatásos sportoló beleegyezésével a játékjog rendelkezési jogát ideiglenesen más sportszervezetnek kölcsönadhatja, amely a sportoló munkaszerződését, vagy megbízási szerződését nem érinti. A kölcsönadásra irányuló szerződés megszűnésével a játékjog használati jogosultsága az átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése nélkül visszaszáll A kölcsönadás eljárási díj köteles. A kölcsönadási díj az átigazolási eljárási díj 50 %-a, melyet a MJSZ-nek kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg. Mindaddig, ameddig a díjat nem fizetik be, az átigazolási eljárás szünetel Budapest Istvánmezei út

9 7.2. Villámigazolás Kölcsönadott játékosoknál, az anyaegyesülethez idő előtti visszaigazoláskor alkalmazható. Szezon közben bármikor a kölcsönadott sportoló és anyaegyesülete közös megegyezésével, villámigazolással versenyengedélyt kaphat anyaegyesületéhez, a kölcsönadási díj egyidejű befizetésével. Erről a Versenybíróság gondoskodik, három napos határidővel (amely indokolt esetben meghosszabbítható). 8.. NEVELÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A Sporttörvény 7. -ának (1)-(2) bekezdése szerint utánpótláskorú, amatőr, szerződéssel nem rendelkező sportoló átigazolásánál az átadó sportszervezet hozzájárulás megadását nevelési költség fizetéséhez kötheti. A költségtérítésre csak akkor tarthat igényt a sportszervezet, ha a sportoló igazolhatóan, ugyanazon egyesületnél, megszakítás nélkül legalább 3 bajnoki szezont eltöltött. A kölcsönadás, kettős igazolás, külföldön töltött idő nem számítható bele sem az átadó sem a fogadó egyesületek részéről. Az átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésre szóló igényét az Amatőr átigazolási lap nem szerződéses játékos részére c. nyomtatványon jelzi. Mértékét az Átigazolási Bizottság határozza meg, az alábbiak alapján A nevelési költségtérítés mértéke: 14 éves korig Ft szorozva jégkorongban, ugyanazon egyesületnél, megszakítás nélkül legalább 3 bajnoki szezont eltöltött évek számával 23 éves korig Ft szorozva jégkorongban, ugyanazon egyesületnél, megszakítás nélkül legalább 3 bajnoki szezont eltöltött évek számával U18, U20 VB szereplés esetén duplázódik a végösszeg. Amennyiben az átadó sportszervezet igényt tart a nevelési költségtérítésre és az Átigazolási Bizottság engedélyezte azt, a sportoló csak a nevelési költség megtérítése után kaphat új versenyengedélyt. Nem kérhető nevelési költségtérítés kölcsön/kettős igazoláskor valamint külföldre történő igazolás esetén. Amennyiben egy sportoló külföldre szerződött, majd utána visszatér Magyarországra, a nevelő egyesülete igényt tarthat a nevelési költségre, a már ismertetettek szerint (jégkorongban, ugyanazon egyesületnél, megszakítás nélkül legalább 3 bajnoki szezont eltöltött év). Göngyölített nevelési költségtérítés csak abban az esetben kérhető, amennyiben az új egyesületnél is eltöltött legalább egy szezont a sportoló, ilyenkor a korábbi egyesületnek kifizetett összeghez hozzáadhatja a saját munkája után kérhető nevelési költséget is. Vitás esetekben a Átigazolási Bizottsághoz lehet fordulni Budapest Istvánmezei út

10 9. A NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁSOK ELŐÍRÁSAI A nemzetközi átigazolásokat a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (továbbiakban: IIHF) ByLaws szakaszában és a tárgy évi Nemzetközi Átigazolási Szabályzata tárgyalja Egy adott ország szövetsége által szervezett bajnokságban, azon játékosok vehetnek részt, akiknek játékjogával az adott ország szakági sportszövetsége rendelkezik. Eredendően a sportoló játékjoga annak az országnak a szövetségéhez tartozik, ahol született, függetlenül az állampolgárságtól, ill. attól hogy hol kezdett jégkorongozni. Tehát amennyiben a sportoló más országban kíván jégkorongozni, mint ahol született, nemzetközi átigazolásra van szükség Nem szükséges az elengedő szövetség jóváhagyását kérni annak a játékosnak, aki legalább 18 hónapja a másik országban él (ezt hitelt érdemlően igazolni tudja pl. lakcímkártyával) és ez alatt az idő alatt egyik szövetségnél sem volt regisztrált játékos. Ilyen esetben a fogadó szövetség közvetlenül az IIHF-hez küldi az átigazolási kérelmet és a kapcsolódó nyomtatványokat. A régi szövetséget az IIHF tájékoztatja az átigazolásról Abban az esetben, ha egy játékos érvényes ITC nélkül lép pályára, az IIHF fegyelmi vizsgálat alá vonhatja a fogadó szövetséget, a fogadó klubot és a játékost is egyaránt. A nemzetközi átigazolás menete A nemzetközi átigazolás az új és a régi klub közötti megegyezéssel indul, figyelembe véve a játékos szerződésében foglaltakat. A fogadó szövetség a játékos által aláírt International Transfer Card-ot (továbbiakban: ITC) az elengedő szövetséghez juttatja el, engedélyezés céljából. A kártya ezután az IIHF-hez kerül végső engedélyezésre. Az átigazolás dátuma az IIHF jóváhagyásának dátuma lesz. Az elengedő szövetségnek 7 napon belül kell nyilatkoznia a sportoló elengedéséről. Amennyiben ez nem történik meg az átigazolás jóváhagyottnak tekinthető és azonnal továbbítható az IIHF-hez végső engedélyezésre. A döntés ellen fellebbezni 7 napon belül az IIHF Executive Comittee-nél lehet, 1000 CHF befizetésével, valamint a szükséges dokumentumok benyújtásával. Másodfokon a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) lehet fordulni. A nemzetközi átigazolás időtartama Az átigazolás szólhat határozott (limited) vagy határozatlan (unlimited) időre. Az időtartamot az új klub és a játékos közötti megállapodás határozza meg. Határozott idejű ITC kérhető egy vagy több versenyévadra is. Amennyiben a kártyán nincs egyértelmű megjelölés az időtartamra vonatkozóan, annak érvényessége automatikusan egy versenyévad, lejárta június 30. Amennyiben a játékos vissza szeretne térni az előző szövetséghez határozott időtartamú átigazolásának lejárta előtt, új ITC-t kell kitölteni. Határozatlan idejű átigazolás esetén mellékelni kell az Unlimited Transfer Card Request (UTCR) nyomtatványt is. A határozatlan idejű átigazolással a sportoló játékjoga átkerül a fogadó szövetségéhez ezért a továbbiakban minden átigazolást az új szövetség hagy jóvá. A nemzetközi átigazolás díja (az aktuális díjszabásról az IIHF szezon elején tájékoztatja a tagszervezeteket): kártya díja: 300 CHF elengedő szövetséget megillető átigazolási díj: 500 CHF gyorsított (faxos) ügyintézés díja: 100 CHF 1146 Budapest Istvánmezei út

11 18 éven aluli sportolók nemzetközi átigazolása Amennyiben a sportoló más országban kíván jégkorongozni, mint ahol született, nemzetközi átigazolásra van szükség. Az átigazolás 18 éven aluli sportolóknál Letter of Approval (LOA) nyomtatvánnyal történik. Az U18 nemzetközi átigazolás menete A fogadó szövetség a játékos törvényes képviselője által aláírt LOA-t az elengedő szövetséghez juttatja el, engedélyezés céljából. A dokumentumot jóváhagyás után az elengedő szövetség visszaküldi a fogadó szövetséghez, ezután az IIHF-hez kerül végső jóváhagyásra. Az átigazolás dátuma az IIHF jóváhagyásának dátuma lesz. Az elengedő szövetségnek 7 napon belül kell nyilatkoznia a sportoló elengedéséről. Amennyiben ez nem történik meg az átigazolás jóváhagyottnak tekinthető és azonnal továbbítható az IIHF-hez végső engedélyezésre. A döntés ellen fellebbezni 7 napon belül az IIHF Executive Comittee-nél lehet, 1000 CHF befizetésével, valamint a szükséges dokumentumok benyújtásával. Másodfokon a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) lehet fordulni. Az U18 nemzetközi átigazolás időtartama Az átigazolás szólhat határozott (limited) vagy határozatlan (unlimited) időre. Annak a sportolónak, aki 18. születésnapja előtt határozatlan idejű LOA-val igazolt át fogadó szövetségéhez, játékjoga átkerül a fogadó szövetségéhez, ezért a továbbiakban minden átigazolást az új szövetség hagy jóvá. A nemzetközi átigazolás 18 év alatt díjmentes, azonban a magyar sportolók védelmében az MJSZ Elnöksége Utánpótlási járulék bevezetését tartotta indokoltnak. Utánpótlási járulék MJSZ versenyengedélyt kérő, 18 éven aluli, LOA-val rendelkező, külföldi állampolgárságú játékos után U18 és U16 korosztályokban egyszeri utánpótlási járulékot kell fizetni. Az utánpótlási járulékot az első versenyengedély kiállításkor kell megfizetni. A járulék mértéke: U16 korosztályban 500 Euro, U18 korosztályban 1000 Euro. Próbajáték Amennyiben egy sportolót próbajátékra hív meg egy egyesület, a klub köteles erről értesíteni a saját szövetségét, ugyanis az elengedő szövetségtől próbajátékra ki kell kérni a versenyzőt. A próbajáték időtartama nem lehet hosszabb, mint 15 nap (az első mérkőzéstől számítva.) Próbajáték bajnoki mérkőzésekre nem vonatkozhat, kizárólag bemutató, barátságos mérkőzésekre. A kérelem ingyenes Igazolási ügy 10. ELJÁRÁSREND IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI ÜGYEKBEN Az MJSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezet, illetve a sportszervezetekhez igazolt, vagy igazolni, átigazolni akaró sportoló nyilvántartásával, igazolásával, átigazolásával, a évi I. Tv. (Sporttörvény) 11. (3) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő vitás ügyeket együttesen nyilvántartási-, igazolási és átigazolási (továbbiakban: igazolási) ügynek nevezzük. Az igazolási ügyekben a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az MJSZ Fegyelmi Szabályzatában meghatározott fegyelmi eljárás előírásai érvényesek Budapest Istvánmezei út

12 Minden, az MJSZ által igazolási ügyben hozott jogerős határozat végrehajtásának elmulasztása, valamint a jelen Szabályzat előírásainak megszegése esetén az MJSZ hivatalból fegyelmi eljárást kezdeményez Az Átigazolási Bizottság Az Átigazolási Bizottság hatásköre a Nyilvántartási- és Átigazolási Szabályzatban meghatározottak betartására, betartatására terjed ki. Az MJSZ Átigazolási Bizottsága jár el első fokon a hatáskörébe tartozó versenyrendszer (bajnokság, mérkőzés, stb.) előkészítése, megrendezése, lebonyolítása során, a Nyilvántartási- és Átigazolási Szabályzatban, meghatározott előírásokkal (sportoló, sportszervezet) kapcsolatos eseményekkel összefüggésben. Az igazolás ügyi jogkört első fokon az Átigazolási Bizottság három tagból álló igazolási tanácsa, illetve egyszerűbb ügyekben az Átigazolási Bizottság egy tagja, mint igazolási előadó gyakorolja Összeférhetetlenségi Szabályok Az igazolás ügyi eljárásban az Átigazolási Bizottság elnökeként, tagjaként, jegyzőkönyvvezetőjeként nem vehet részt az: a) aki ellen az igazolás ügyi eljárás indult, valamint a sértett; b) aki az eljárás alá vont személynek vagy a sértettnek hozzátartozója, házastársa, egyenes ági rokona és annak házastársa, örökbefogadó és nevelő szülője, vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermeke, valamint testvére, annak házastársa vagy jegyese, házastársának egyenes ágbeli rokona és testvére; c) aki az igazolás ügyi eljárásban, mint tanú vagy szakértő vesz részt; d) aki az igazolás ügy alá vont személlyel, sportszervezettel perben vagy haragban van; e) akitől az igazolási ügy elfogulatlan, tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható; f) aki az igazolás ügyi eljárás alá vont sportszervezetének a tagja; g) aki az óvással megtámadott mérkőzés eredményében érdekelt sportszervezet tagja vagy vezetője; h) akinek az igazolás ügyi döntés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik. Az Átigazolási Bizottság elnöke, tagja, jegyzőkönyvvezetője köteles az Átigazolási Bizottság elnökének haladéktalanul, - legkésőbb az igazolás ügyi tárgyalás megkezdésekor - bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok van. A bejelentés elmulasztásáért vagy a késedelmes bejelentésért fegyelmi felelősséggel tartozik. Összeférhetetlenség megállapítása esetén az Átigazolási Bizottság az elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli. A kizárási okot az igazolás ügyi eljárás alá vont személy, a sértett és az óvás eredményében közvetlenül érdekelt sportszervezet képviselője is bejelentheti, az eljárás bármelyik szakaszában. Az Átigazolási Bizottság elnöke hivatalból vagy bejelentés alapján köteles gondoskodni arról, hogy akivel szemben a kizárási ok fennáll a fegyelmi eljárásban ne vegyen részt, egyidejűleg intézkedni más Igazolási és átigazolási Bizottsági tag kijelöléséről. Amennyiben az eljáráshoz kapcsolódó személy nyilvánvalóan alaptalanul jelent be kizárási okot, vagy ugyanabban a igazolási ügyben a Igazolási és átigazolási Bizottság tagja ellen ismételten tesz alaptalan bejelentést, ezért fegyelmi felelősséggel tartozik Budapest Istvánmezei út

13 A hatályon kívül helyezés folytán megismételt első fokú eljárásban nem vehet részt az, aki a Fellebbviteli Bizottság hatályon kívül helyező határozatának meghozatalában is részt vett. Az Átigazolási Bizottság elnökének az eljárásból történő kizárása ügyében - ha az összeférhetetlenség oka fennáll - a Fellebbviteli Bizottság elnöke dönt. A kizárás iránti kérelem megtagadása ellen nem lehet fellebbezni Az Átigazolási Bizottság eljárása Az Átigazolási Bizottság az eljárás indítványozására jogosult személytől származó, és az eljárás elrendelésére irányuló írásos kérelemnek (indítvány), az Átigazolási Bizottsághoz érkezésétől számított nyolc napon belül köteles megvizsgálni és dönteni az eljárás elrendeléséről vagy annak megtagadásáról. Az eljárást a Szövetség versenyrendszerében résztvevő sportszervezet, illetve a sportszervezetekhez igazolt, vagy igazolni, átigazolni akaró sportoló nyilvántartásával, igazolásával, átigazolásával, nevelési költségtérítéssel kapcsolatos események esetében lehet és kell elrendelni. Az igazolás ügyi eljárást kezdeményezheti (indítványozhatja) : a) az a sportszervezet, sportoló, akinek jogát vagy jogos érdekét valamely igazolási ügy sérti b) az MJSZ Elnöke; főtitkára Az Átigazolási Bizottság tárgyalás tartása mellett, valamint tárgyalás mellőzésével is hozhat határozatot. Az Átigazolási Bizottság Elnöke a mérlegelése alapján jogosult eldönteni, hogy mely ügyben lehet tárgyalás mellőzésével dönteni (határozatot hozni), és mely ügyben kell igazolás ügyi tárgyalást tartani. A tárgyalás mellőzésének lehetőségével lebonyolított első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 15 napon belül határozathozatallal be kell fejezni. A tárgyalás megtartásával lebonyolított első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül határozathozatallal kell fejezni. Iratok rendelkezésre bocsátása: Az igazolás ügyi eljárás alá vont személy vagy sportszervezet köteles (felszólítás nélkül) a birtokában lévő összes, az igazolási üggyel kapcsolatos illetve azzal összefüggő okiratokat bemutatni és az Átigazolási Bizottság rendelkezésére bocsátani. Idézés: Az átigazolási Bizottság azt idézi, akinek jelenléte a igazolás ügyi tárgyaláson kötelező, vagy a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges, illetve egyéb érdekeltet a tárgyalásra meghív. Amennyiben a megidézett a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, magát alapos indokkal előzetesen nem menti ki, vagy a igazolás ügyi tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, valamint, ha a megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a igazolás ügyi eljárás alatt nem hallgatható meg, kezdeményezni kell a sportoló játékjogának, a sportszakember tevékenységének vagy működésének a felfüggesztését a Fegyelmi Bizottságnál. Az igazolatlan távolmaradás miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye jogorvoslatnak. A felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik a igazolás ügyi tárgyaláson és távolmaradását hitelt érdemlően kellően indokolja, vagy az Igazolási és átigazolási Bizottság az ügyben eljárást megszüntető határozatot hoz. Jegyzőkönyv: Az igazolás ügyi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető vagy a Igazolási és Átigazolási Bizottság tagja készíti Budapest Istvánmezei út

14 Bizonyítás: Az eljáró Tanács - ha szükséges - a tényállás tisztázására lefolytatja a bizonyítási eljárást. Határozathozatal: Az Átigazolási Bizottság határozatát zárt tanácsülésen, tanácskozás után, szavazással hozza meg. A tanácskozás és a szavazás befejezése után a hozott határozatot közölni kell a igazolás ügyi eljárásban résztvevőkkel Az Átigazolási Bizottság határozata Az Átigazolási Bizottság az igazolási ügyről határozatban dönt. Az igazolás ügyi határozat lehet elfogadó (engedélyező), döntő, vagy eljárást megszüntető A határozat kihirdetése: Az igazolás ügyi határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, a távollévőkkel pedig posta útján történő kézbesítéssel kell közölni. A közléssel azonos hatálya van a Szövetség (szervezeti egységei) Hivatalos Értesítőjében történő közzétételnek. A tárgyalás mellőzésének lehetőségével hozott határozat esetében a meghozatalt követően azonnal, míg a tárgyalás tartásával hozott határozat esetében 3 napon belül, meg kell küldeni az érintetteknek A határozat jogerőre emelkedése: Az igazolás ügyi határozat jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik: a) az eljárás alá vont a fellebbezésről lemond, akkor azonnal; b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon JOGORVOSLATI ELJÁRÁS Fellebbezéssel megtámadható határozatok Az Átigazolási Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye. Az MJSZ Átigazolási Bizottságának I. fokú határozata ellen az MJSZ Fellebbviteli Bizottságához lehet fellebbezni A Fellebbezés tartalma és hatálya A fellebbezésben ismertetni kell a fellebbezés okát és célját. Az első fokú igazolás ügyi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Amennyiben a fellebbezés végrehajtásának felfüggesztését kérik, úgy ebben a tárgyban a Fellebbviteli Bizottság dönt az erre irányuló kéréstől számított 5 napon belül A Fellebbezésre jogosultak Az első fokú igazolás ügyi határozat ellen fellebbezésre jogosult: a) aki ellen az igazolás ügyi határozatot hozták; b) akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz - a reá vonatkozó rendelkezés ellen A Fellebbezés határideje A fellebbezés határideje 8 (nyolc) nap A fellebbezés határidejét a határozat kézhezvételétől kell számítani A Fellebbezés bejelentése Az, akivel szemben az igazolás ügyi határozat rendelkezést tartalmaz, fellebbezését a határozat kihirdetését követően helyben, szóban vagy írásban is bejelentheti vagy jegyzőkönyvbe mondhatja. A szóban bejelentett fellebbezés indokolását azonban 8 (nyolc) napon belül írásban is meg kell ismételni, és azt az Igazolási és Átigazolási Bizottsághoz eljuttatni. A fellebbezés tényét az igazolás ügyi határozaton fel kell jegyezni, és a fellebbezővel alá kell íratni Budapest Istvánmezei út

15 A fellebbezést az Átigazolási Bizottságnál kell három példányban írásban benyújtani A Fellebbezés visszavonása A fellebbező a Fellebbviteli Bizottság határozathozatal céljából tartott ülésének megkezdéséig a fellebbezését visszavonhatja. A visszavont fellebbezést nem lehet újból előterjeszteni FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG A Fellebbviteli Bizottság eljárása Fellebbviteli Bizottság a fellebbezésről mindig tárgyalás mellőzésével, tanácsülésen határoz. A Fellebbviteli Bizottság elnöke a fellebbezést elutasítja, ha az: a) a Nyilvántartási-. Igazolási és Átigazolási Szabályzatban kizárt; b) nem a jogosulttól származik; c) elkésetten érkezik A Fellebbviteli Bizottság határozatai és azok közlése A Fellebbviteli Bizottság az első fokú Átigazolási Bizottság határozatát: a) helybenhagyja; b) megváltoztatja; c) hatályon kívül helyezi, és új eljárást rendel el; d) a fellebbezést elutasítja formai okok miatt. A Fellebbviteli Bizottság írásba foglalt határozatát a fellebbező tudomására hozza, valamint közli mindazokkal, akik a határozata végrehajtásában kötelesek közreműködni. A Fellebbviteli Bizottság határozata egy példányának a megküldésével értesíti döntéséről az Igazolási és Átigazolási Bizottság elnökét, egyidejűleg az igazolási ügy valamennyi iratát a szükséges intézkedés megtétele céljából visszaküldi A Fellebbviteli Bizottság határozatának jogerőre emelkedése A Fellebbviteli Bizottság határozata jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik a kihirdetését, vagy a kézbesítését követő napon AZ MJSZ ELNÖKSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATI JOGKÖRE Az MJSZ Elnöksége hivatalból vagy kérelemre az MJSZ bizottságainak (testületeinek), szervezeti egységeinek és azok bizottságainak - jogerős döntését hatályon kívül helyezi, és új eljárást rendel el, vagy a határozatot megváltoztathatja a jogszabály, alapszabály, más szabályzat megsértése vagy a határozat megalapozatlansága esetén. A törvényességi felülvizsgálat lefolytatása előterjesztésére az adott határozat jogerőre emelkedésétől 60 napon belül jogvesztő határidővel van lehetőség. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a jogerős határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya kivéve, ha annak végrehajtását az MJSZ Elnöksége felfüggesztette SPORT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG A jogerős határozattal szemben a határozat kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett a évi I. tv. alapján keresettel fordulhat a Sport Állandó Választott Bírósághoz Budapest Istvánmezei út

16 11. Záró rendelkezések A jelen Szabályzatot az MJSZ Elnöksége a szeptember 4. napján meghozott 54./2014 (09.04). számú határozatával fogadta el, és a Szabályzat szeptember 4-én lép hatályba. A folyamatban lévő igazolásokat és az átigazolásokat a beadás napján érvényes szabályzat szerint kell elbírálni. Elnöksége 1146 Budapest Istvánmezei út

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A (továbbiakban: MJSZ) a jégkorong-sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A (továbbiakban: MJSZ) a jégkorong-sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: M.J.Sz.) a jégkorong sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23. 1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a fallabda (squash) sportágban

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata. Hatályos: 2013. július 12-től

A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata. Hatályos: 2013. július 12-től A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: 2013. július 12-től 1. A Magyar Amerikai Football Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az amerikai

Részletesebben

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat Érvényes: 2003. július 1-től 1 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a./ a BLSZ-nél igazolt öregfiúk/old boy s labdarúgóra,

Részletesebben

A Magyar Amerikai Futball Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: január 16-tól

A Magyar Amerikai Futball Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: január 16-tól A Magyar Amerikai Futball Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: 2015. január 16-tól 1. A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az amerikai

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014.10.10-től

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Módosítva január 21.

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Módosítva január 21. MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2016. Módosítva 2016. január 21. 1 A Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvény a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

Magyar Golf Szövetség IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1 Magyar Golf Szövetség IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A Magyar Golf Szövetség Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv) 23. (1) bekezdésben foglalt

Részletesebben

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Repülő Szövetség elnöksége az Alapszabály 4.3 pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a légi sportokban tevékenykedő

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség sportolóinak nyilvántartására és átigazolására vonatkozó szabályzat

A Magyar Tenisz Szövetség sportolóinak nyilvántartására és átigazolására vonatkozó szabályzat A Magyar Tenisz Szövetség sportolóinak nyilvántartására és átigazolására vonatkozó szabályzat A Magyar Tenisz Szövetség elnöksége az Alapszabály II. fejezet 5. 2 (a) pontjában foglaltak alapján a tenisz

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

MAGYAR MMA PRÉMIUM LIGA www.mmapremiumliga.hu info@mmapremiumliga.hu

MAGYAR MMA PRÉMIUM LIGA www.mmapremiumliga.hu info@mmapremiumliga.hu IGAZOLÁSI, ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2015. évi 01. hó 04. napjától Az Igazolási, Átigazolási Szabályzat - a továbbiakban Szabályzat - kötelezően alkalmazandó az MMA sportágban a Magyar MMA

Részletesebben

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2015. január hó 21. nap számú Elnökségi határozata

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2015. január hó 21. nap számú Elnökségi határozata A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének 2015. január hó 21. nap számú Elnökségi határozata az öttusa sportág nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatról A Magyar Öttusa Szövetség elnöksége az

Részletesebben

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2016/26. számú Elnökségi határozata

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2016/26. számú Elnökségi határozata A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének 2016/26. számú Elnökségi határozata az öttusa sportág nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatról a változássokkal egységes szerkezetben. A Magyar Öttusa

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 MAPESZ Nyilvántartási, Versenyengedélyezési

Részletesebben

A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata. Általános rendelkezések

A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata. Általános rendelkezések A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A Szakszövetség, vagy egyesületek által, illetőleg közreműködésével megrendezésre kerülő hazai, illetőleg külföldi versenyen

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 2007. június 29. (frissítésekkel) A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.. 1.1. bekezdés

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1 A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Fegyelmi Szabályzat 1. kiadás 2010. augusztus 20. Oldal: 1. / 7 Bihari Lövészklub Berettyóújfalu Fegyelmi Szabályzat (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre;

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA. a sportolók igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata Preambulum

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA. a sportolók igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata Preambulum A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA a sportolók igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata 2010. Preambulum A folyamatos szakmai munka eredményességének fokozása, az eddig tapasztalt

Részletesebben

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat Budapesti Röplabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSZ) Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

A MESZ elnöksége által 2013. december 18-án elfogadott módosításokkal kiegészített egységes szerkezetbe foglalt változat.

A MESZ elnöksége által 2013. december 18-án elfogadott módosításokkal kiegészített egységes szerkezetbe foglalt változat. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat 2013 A MESZ elnöksége által 2013. december 18-án elfogadott módosításokkal

Részletesebben

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24.

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24. Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat A Magyar Birkózó Szövetség Igazolási - és Átigazolási Szabályzat Jóváhagyta: A Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége 2011. November 24. Napján 24/2011 számon. 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sportfegyelmi felel ősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Magyar

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 2013. január A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. ; 7. ; 9. ; 10.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. december1 A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.. 1.1. bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a vízilabda

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat. Jóváhagyta: Módosításokkal az MBSZ Elnöksége augusztus 16-án.

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat. Jóváhagyta: Módosításokkal az MBSZ Elnöksége augusztus 16-án. A Magyar Birkózó Szövetség Igazolási - és Átigazolási Szabályzat Jóváhagyta: Módosításokkal az MBSZ Elnöksége 2005. augusztus 16-án. 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a birkózó

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1 A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTASI, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2012.

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTASI, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2012. A MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTASI, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2012. 1 A Magyar Vívó Szövetség Nyilvántartási, Igazolási - és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya, az Igazolási

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018 Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018 2016/2017. Pest Megye Versenykiírás PEST MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3 POSTACÍM:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Field Target Szövetség Szabálykönyvei SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT Összeállította: Babits László 2006. 1. kiadás, érvényes: 2006. május 13-tól (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre; b)

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/2014 1 A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I., A MAGYAR KUPA ÉS A MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEI

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. július 9. napjától 2 I. Fejezet A szabályzat hatálya 1.. (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 15. napjától 2 I. Fejezet A szabályzat hatálya 1.. (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/2009. (06.25.) és a 68/2010. (04.14.) számú határozatával

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Budapest, Istvánmezei út 1-3. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat

Magyar Floorball Szakszövetség Budapest, Istvánmezei út 1-3. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat Hatályos: 2014. július 1. Budapest 2014. május 30. Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében.

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Iktatószám: 004-FEB/2016 Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2006. július 1. napjától 2 I. Fejezet A szabályzat hatálya 1.. (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség

Részletesebben

A Magyar Kick-box Szövetség. igazolási és átigazolási szabályzata

A Magyar Kick-box Szövetség. igazolási és átigazolási szabályzata A Magyar Kick-box Szövetség igazolási és átigazolási szabályzata Tartalom: 1. A sportolók igazolása 2. A sportolók átigazolása 3. A szabályzatok életbe lépése Mellékletek: 1. Nyilvántartó lap igazoláshoz

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezet 1. Értelmezések (1) A szabályzat személyi hatály kiterjed a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (továbbiakban: MDLSz) versenyzőire,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 72./2005. (06.30.) számú határozatával. 1 1. A Nyilvántartási, hatálya (1) A Nyilvántartási, (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége a 115./ (05.23.) számú határozatával fogadta el. Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási

Részletesebben

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezető rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belső szabályzatok összefüggése II. fejezet III.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, 367/2011 (11.29.) határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 53/2015 (XII.15.) számú határozatával. A szabályzat 2016. január 1-től hatályos. MAGYAR ATLÉTIKAI

Részletesebben

A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata

A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata 1 A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata 2014 A Magyar Atlétikai Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Szövetséggel tagsági viszonyban álló sportegyesület, valamint

Részletesebben

A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT

A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szabályzat hatálya 3 2. Igazolási szabályok 3 3. A versenykönyv 3 4. A versenyengedély 5 5. Átigazolási

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Tájékoztató

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Tájékoztató Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Tájékoztató Felnőtt átigazolás Július 1. 31. éjfélig: Az előírásoknak megfelelően a szükséges aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott átigazoló lapot és

Részletesebben

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. HEVES MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 3300 Eger, Stadion út 8. POSTACÍM: 3300 Eger,

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI-, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI-, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége NYILVÁNTARTÁSI-, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MHLSZ elnöksége a 34/06-19/2010. számú határozatával. 05/02-05/2012. számú határozattal módosította.

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata Készítette: Dr. Vlaskovits József és Dr. Bárdosi Zsolt Szerkesztette: Dr. Bárdosi Zsolt Felhasználva: Dr. Antos Árpád, Dr. Bodóczky László és Dr. Koszorú István anyagait

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 2014. szeptember A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) b) pontja,

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A ot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította a 125/2009. (06.25.), a 67/2010. (04.14.),

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben