A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I., A MAGYAR KUPA ÉS A MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEI SZÁMÁRA Budapest, Átdolgozta: Kerey Péter Ellenőrizte: MJSz Szakmai Bizottsága Jóváhagyta: MJSz Elnöksége

2 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ Tartalom Hivatkozott törvények, rendeletek, szabályzatok...4 Mellékletek jegyzéke...4 Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések Rendező Munkanyelv...5 II. Csapat és egyéni nevezések Csapatnevezés A csapatnevezés határideje Külföldi csapatok nevezése Magyar csapatok nevezése külföldi, illetve nemzetközi regionális bajnokságba Játékosok nyilvántartása és igazolása Játékosok nevezése A rajtlista leadása Rajtlistán szereplő játékosok Pótnevezés (rajtlista és versenyengedély módosítása idény közben)...8 III. Versenyengedély Versenyengedély kiadásának feltételei Versenyengedély pótlása...9 IV. Mérkőzések időpontja A versenyévad és a bajnoki évad A versenynaptár Sportszervezetek által szervezett mérkőzések Elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések Vis maior vagy technikai problémák miatt elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések lejátszása...11 V. A pályával, illetve a rendezéssel kapcsolatos követelmények Mérkőzések helyszíne A pályalicensz Technikai feltételek a mérkőzéseken A mérkőzések rögzítése A vendégcsapatok számára biztosítandó körülmények A játékvezetők számára biztosítandó körülmények Egészségügyi körülmények Rendezők, biztonsági szolgálat Játékvezetők védelme A csapatok védelme Beléptetés Rendzavarás Tiltott tárgyak Kitiltás mérkőzésekről...17 VI. A mérkőzés résztvevői Egyesületi versenybíróság A versenybíróság feladatai A mérkőzés versenybíróságának díjazása Jegyzőkönyvvezetők A bemondó feladatai Játékvezetők Játékvezetők feladatai Játékvezetői díjak...22

3 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ Játékvezető-ellenőrök Játékvezetők késése, meg nem jelenése Liga Játékvezetői Testülete Orvos Orvosi díj Orvos késése, meg nem jelenése Szövetségi ellenőr Edzők Egyéb hivatalos személyek a cserepadnál Hivatalos személyek a büntetőpadnál, illetve a versenybíróságnál Nézők...25 VII. A mérkőzésen résztvevő játékosok Nevezés a mérkőzésre Minimális létszám Feljátszás Várakozási idő...26 VIII. Játékszabályok IIHF szabályok Játékidő, bemelegítés Jégfelújítás A hirtelen győzelem szabályai Kötelező védőfelszerelés, biztosítás A mérkőzésen viselt mezek, mezszámozás Illetéktelen játékos Eltiltott játékosok, hivatalos személyek...30 IX. Bajnoki helyezések eldöntése Mérkőzések végeredménye (bajnoki pontok) Elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések Bajnokság végeredménye (helyezések) Visszalépés, kizárás...31 X. Fegyelmi ügyek, óvás, fellebbezés Fegyelmi ügyek Óvás, fellebbezés, panasz...32 XI. Díjak, költségek A mérkőzések költségei Fizetési határidők, fizetési határidők mulasztása...33 XII. Egyéb rendelkezések Játékosok elengedése a nemzeti válogatottba Pályaválasztói jog megvonása Doppingellenőrzés Sajtónyilatkozatok A versenyszabályzatban nem szabályozott kérdések...35

4 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ Hivatkozott törvények, rendeletek, szabályzatok Sportról szóló évi I. törvény Átigazolási szabályzat 2011 Versenykiírás (MJSZ ) IIHF Hivatalos Szabálykönyv (Official Rule Book ) Sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004 (III. 31.) Korm. rendelet Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. rendelet Sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII. 13.) Korm. rendelet Sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004 (V. 18.) Korm. rendelet Játékosok elengedése a nemzeti válogatottba szabályzat (IIHF) Mellékletek jegyzéke Csapatnevezési lap (1. sz. melléklet) Nyilvántartó lap* (2. sz melléklet) Rajtlista (3. sz. melléklet) Kettős versenyengedély (4. sz. melléklet) Orvosi engedélyt tartalmazó fényképes igazolólap* (5. sz. melléklet) Jégpálya adatlap (6. sz. melléklet) Eseménynapló (7. sz. melléklet) Sérülésregiszter* (8. sz. melléklet) Véleménynyilvánító lap (9. sz. melléklet) Mérkőzés jegyzőkönyv (10. sz. melléklet) Mérkőzés nevezési lap (11. sz. melléklet) Pályalicensz követelmények (12. sz. melléklet) * MJSz-ben beszerezhető papíralapú nyomdai termékek Bevezetés A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a sportról szóló évi I. törvény 23. (1) bekezdésének a) pontja alapján alkotta meg az alábbi szabályzatot. A versenyszabályzat hatálya a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt OB I-es és meghívásos nemzetközi bajnokságban versenyszerűen résztvevő személyekre (a továbbiakban: sportolók), a mérkőzések hivatalos személyeire, rendezőire, az őket tagsági, vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a továbbiakban: sportszervezetek), valamint a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ), tisztségviselőire és alkalmazottaira terjed ki. Szabályozza a Magyar Jégkorong Országos Bajnokság I. osztálya (a továbbiakban: OB I.) és a meghívásos nemzetközi bajnokság lebonyolítását. A versenyszabályzat kiegészítéseként az MJSZ minden évben kiadja a versenykiírást, amely tartalmazza a nevezésekkel kapcsolatos valamennyi határidőt és díjtételt (nevezés, óvás stb.) is. A jelen versenyszabályzatban, illetve az éves versenykiírásban nem szabályozott vagy mérlegelési lehetőséget tartalmazó kérdésekben az MJSZ általános versenyszabályzata, az IIHF szabálykönyve és kiegészítő rendelkezései, valamint az IIHF Casebook alapján, első fokon az MJSZ Versenybírósága, ill. a Liga jogosult dönteni. Fellebbezés esetén az Elnökség, vagy az Elnökség által létrehozott Szakmai Bizottság dönt, amely ellen az MJSZ-ben további jogorvoslatnak helye nincs.

5 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ I. Általános rendelkezések 1. Rendező (1) Az OB I. és a Magyar Kupa rendezője a Magyar Jégkorong Szövetség, a meghívásos nemzetközi bajnokság rendezője a Magyar Jégkorong Szövetség és a Román Jégkorong Szövetség. (2) A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos elérhetőségei az OB I-gyel és a meghívásos nemzetközi bajnoksággal kapcsolatosan a következők: cím: H Budapest, Istvánmezei út 1-3. telefon: fax: Munkanyelv (1) A meghívásos nemzetközi bajnokság munkanyelve a magyar és az angol. Vita esetén minden esetben a magyar nyelvű szövegek az irányadók. (2) Az OB I. és a Magyar Kupa hivatalos munkanyelve a magyar. II. Csapat és egyéni nevezések 3. Csapatnevezés (1) A csapatnevezéseket a Magyar Jégkorong Szövetség címére kell eljuttatni. (2) A csapatnevezésekhez az alábbi dokumentumokat kell beadni: a) Nevező szervezet cégkivonata, bírósági bejegyző végzése. b) Vezető tisztségviselők aláírási címpéldánya. c) A nevező szervezet által nevezni kívánt csapat neve, hivatalos elérhetőségei (telefon, fax, , levélcím), a hivatalos kapcsolattartó neve, elérhetőségei, aláírásmintája. d) A vezető tisztségviselő és a hivatalos kapcsolattartó által aláírt, és hiánytalanul kitöltött nevezési lap (1. sz. melléklet). e) Banki igazolás a nevezési díj átutalásáról. f) Amennyiben a sportszervezet késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett a késedelmes nevezés miatt, úgy a késedelmi pótlék átutalásáról szóló banki igazolást is csatolni kell a nevezéshez. g) A hazai pályaként nyilvántartásba venni kívánt jégpálya adatlapja (2. sz. melléklet). h) A nevezni kívánó szervezet nemzeti sportszövetségétől kapott írásos engedély, amely engedélyezi a szervezet számára az indulást a meghívásos nemzetközi bajnokságban a jelen versenyszabályzat által meghatározott feltételek mellett. i) A bajnokság mérkőzésein biztonsági szolgálatot ellátó szervezet cégkivonata. j) A bajnokság mérkőzésein biztonsági szolgálatot ellátó szervezettel kötött szerződés másolata. (3) Ha a szervezet nevezéséhez nem vagy nem megfelelő tartalommal csatolja az a) j) pontokban megadott dokumentumok bármelyikét, akkor nevezése nem fogadható el. (4) Ha a szervezet határidő után juttatja el a nevezését és az ahhoz szükséges dokumentumokat, akkor nevezése nem fogadható el.

6 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ (5) Csak attól a szervezettől fogadható el csapatnevezés, amelynek nincs tartozása a Magyar Jégkorong Szövetség, a Liga és a Játékvezető Testület felé, illetve MJSZ által hozott határozattal valamely klub vagy játékos felé. (6) Csak az a benevezett sportszervezet vehet részt a bajnokságokban, amelyik vezető tisztségviselője és hivatalos kapcsolattartója további megjegyzések nélkül aláírja a versenykiírás és versenyszabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatot (4. sz. melléklet) és azt eljuttatja a bajnokság szervezőjéhez legkésőbb a versenykiírásban meghatározott időpontig. (7) Amennyiben egy szervezet nevezését a Versenybíróság elfogadta és ezt követően a szervezet a bajnokságtól bármikor visszalép, vagy a bajnokságból kizárják, EUR büntetést tartozik fizetni a bajnokság rendezőjének. (8) A szervezetek a (2) a) j) pontokban közölt adataikban történő változásokat haladéktalanul kötelesek a rendező és a Liga tudomására hozni. 4. A csapatnevezés határideje (1) A sportszervezeteknek a versenykiírásban meghatározott időpontig kell leadniuk csapatnevezéseiket a rendezőhöz (1. ) (2) A határidőig leadott csapatnevezéseket a Versenybíróság megvizsgálja és amennyiben szükséges, a sportszervezeteket hiánypótlásra szólítja fel. Ennek határidejét a versenykiírás tartalmazza. A határidőig benyújtott hiánypótlás díjmentes. (3) A nevezési határidő után a Liga sajtóközleményben is közzé teszi a nevezésüket benyújtó sportszervezetek listáját. A közleményben nyilvánosságra hozza a hiánypótlásra felszólított sportszervezetek listáját is, a hiánypótlásra utasítás okának megjelölésével. (4) A sportszervezeteknek a nevezési határidőt követően a versenykiírásban meghatározott pótnevezési határidőig késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőségük csapatnevezést benyújtani. (5) A késedelmi pótlékot csapatonként kell megfizetni, összege a versenykiírásban szerepel. (6) A nevezési határidő lejárta után, de a pótnevezési határidő lejárta előtt benyújtott csapatnevezések esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. (7) A versenykiírásban meghatározott pótnevezési határidő után a Versenybíróság pótlék megfizetése esetén sem fogad el csapatnevezést. (8) A pótnevezési időszak után a Liga nyilvánosságra hozza az elfogadott nevezések listáját továbbá az el nem fogadott nevezések listáját az elutasítás indokával. 5. Külföldi csapatok nevezése (1) A meghívásos nemzetközi bajnokságba külföldi csapatok is nevezhetnek, erről az Elnökség minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai Bizottság és a Liga véleményét figyelembe véve. A külföldi csapatoknak a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg be kell mutatniuk saját nemzeti jégkorong szövetségük engedélyét a külföldi bajnokságban való indulás tárgyában. 6. Magyar csapatok nevezése külföldi, illetve nemzetközi regionális bajnokságba A magyar csapatok nevezhetnek külföldi, illetve nemzetközi regionális bajnokságba, erről az Elnökség minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai Bizottság és a Liga véleményét figyelembe véve. A külföldi bajnokságban való indulás feltétele, hogy az adott egyesület a külföldre nevezett korosztályában részt vesz a magyar bajnokságban is.

7 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ Játékosok nyilvántartása és igazolása (1) Minden játékost, akit egy sportszervezet szerepeltetni kíván az OB I., a Nemzetközi Bajnokság vagy a Magyar Kupa mérkőzésein, regisztrálni kell az MJSZ egységes nyilvántartási rendszerében. Nyilvántartásba vételre kerül sor új játékos igazolásakor vagy külföldi játékos Magyarországra történő kölcsönadása, átigazolása esetén is. (2) A regisztráció az MJSZ által kiadott nyilvántartó lap (2. sz. melléklet) kitöltése alapján történik. A nyilvántartó lapot alá kell írnia a sportszervezet felelős vezetőjének, a játékosnak, illetve 18 éven aluli játékos esetén a szülőnek vagy gondviselőnek. (3) Nyilvántartásba vételhez mellékelni kell a játékos születési idejét igazoló okmány másolatát függetlenül a játékos életkorától, a (2) pont szerint hiánytalanul kitöltött nyilvántartó lapot, valamint az adminisztrációs díj megfizetését igazoló bizonylatot. (4) Amennyiben a bajnokságba benevezett játékos és a sportszervezet között szerződéses jogviszony (hivatásos vagy amatőr) áll fent, a szóban forgó szerződés egy eredeti, mindkét fél által aláírt és mindkét fél által minden oldalon szignált példányát letétbe kell helyezni az MJSZ-nél. A szerződés leadásának elmulasztása esetén a sportoló részére versenyengedély nem adható ki. (5) A nyilvántartásba vétel adminisztrációs díját a versenykiírás tartalmazza. (6) A nyilvántartásba vételt mérlegelés nélkül meg kell tagadni, ha a kérelem a (3) és (4) pontban írt követelményeknek maradéktalanul nem felel meg. (7) A nyilvántartásba vétel nyomán a játékos azon sportszervezetnek lesz igazolt játékosa, amelyik kezdeményezte a regisztrációt. (8) Külföldinek kell tekinteni azt a játékost, csapatában nem annak az országnak az állampolgáraként vesz részt a bajnokságban, amelyik ország nemzeti szövetségéhez az adott csapat tartozik. A játékos állampolgárságának meghatározása a regisztrációjakor bemutatott útlevele alapján történik. (9) A bajnoki idény folyamán minden játékosnak mindvégig azt az állampolgárságát kell figyelembe venni, amilyen állampolgárként regisztrálták a bajnokságba. (10) A hazai és külföldi játékosok átigazolási és kölcsönadási szabályait az MJSZ által kiadott átigazolási szabályzat tartalmazza. 8. Játékosok nevezése (1) A sportszervezetek nyilvántartásba vett sportolóikat név szerint külön is kötelesek nevezni a meghívásos nemzetközi bajnokságra és az OB I-be a rajtlistán (3. sz. melléklet). (2) A meghívásos nemzetközi bajnokságra és az OB I-be nevező csapatoknak a rajtlista leadási határidőre 1 kapust és 9 mezőnyjátékost kell nevezniük igazolt és nyilvántartásba vett játékosaik közül, akik közül legalább 5-nek felnőtt korosztályúnak (20 éven felüli játékosnak) kell lennie. (3) Amennyiben a megadott határidőig az előírt számú játékost a szervezet nem tudja rajtlistán nevezni, a csapat nevezését a Versenybíróság törli, a törölt csapat a nevezési díjat nem kapja vissza. (4) A rajtlistát hiánytalanul (minden rovatát) ki kell tölteni és minden játékosnak alá kell írnia. 18 éven aluli játékos esetén szülői (gondviselői) engedélyt kell csatolni a rajtlistához. A rajtlistához csatolni kell a rajta szereplő játékosok versenyengedélyéhez szükséges iratokat és az előírt befizetések megtörténtének igazolását. (lásd 7. (3) pont). (5) Nem hazai játékos korlátozás nélkül nevezhető a bajnokságba, amennyiben előtte az IIHF nemzetközi szabályai szerint a sportszervezetbe igazolt. 9. A rajtlista leadása (1) A rajtlistát a versenykiírásban meghatározott időpontig kell leadni a Versenybíróságnak.

8 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ (2) Az a sportszervezet, amelyik a rajtlista leadási határidejét elmulasztja, játékosonként késedelmi pótlékot köteles fizetni az MJSZ-nek. A késedelmi pótlék összege a versenykiírásban szerepel. (3) A versenykiírásban meghatározott póthatáridő után érkezett rajtlista esetén az MJSZ a pótlék megfizetése esetén sem ad ki versenyengedélyt. (4) A rajtlista csak akkor teljes, ha legalább annyi minden előírásnak megfelelő játékos szerepel rajta, amennyit a versenykiírás az adott korosztályra előír. Ha egy sportszervezetnek nincs megfelelő számú játékosa az adott korosztályban, a versenykiírásban meghatározott időpontig, a csapatnevezést a Versenybíróság törli. 10. Rajtlistán szereplő játékosok (1) A rajtlistán csak a sportszervezet igazolt játékosát lehet szerepeltetni. Ennek ellenőrzése a csapat székhelye szerint illetékes nemzeti szövetség feladata, amelyet az a rajtlista ellenjegyzésével igazol. Amennyiben a játékos a sportszervezettől eligazol, automatikusan lekerül a rajtlistáról, és jogosulatlanná válik a játékra az adott csapatban, az eligazolás napjának dátumával. Ezt nem befolyásolja az sem, hogy a Versenybíróság esetlegesen késve értesül az eligazolás tényéről. (1a) A sportszervezet haladéktalanul köteles bejelenteni a Versenybíróságnál, ha egy rajtlistán szereplő játékosa eligazol, vagy kettős játékengedélyt kap. (2) Egy játékos csak egy rajtlistán szerepelhet, kivétel a kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos. A kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos csak anyaegyesületében vehető figyelembe a rajtlistán való szerepeltetésekor a minimális létszám szempontjából. Amennyiben egy játékos kettős versenyengedéllyel rendelkezik, ezt a tényt a rajtlistán fel kell tüntetni, annak a klubnak és bajnokságnak a megnevezésével együtt, ahová a játékos másik versenyengedélye érvényes. Ennek hiányában a játékos úgy tekintendő, hogy nincs kettős versenyengedélye. (2a) Ha egy játékos az őt a rajtlistáján feltüntető sportszervezet csapatán kívüli csapatban is szerepel, anélkül, hogy a sportszervezet jelezné, hogy a játékosnak kettős játékengedélye van, amellyel az adott csapatban és bajnokságban versenyezhet, akkor úgy kell tekinteni, hogy a játékos ezen mérkőzés dátumával a sportszervezettől eligazolt. (3) Nem magyar állampolgárságú játékos a meghívásos nemzetközi bajnokságban és az OB I-ben korlátozás nélkül nevezhető, amennyiben előzetesen a nemzetközi szabályok szerint magyar csapatba igazolt. 11. Pótnevezés (rajtlista és versenyengedély módosítása idény közben) (1) Pótnevezésre az alábbi esetekben és időpontokban kerülhet sor: a) A teljes versenyévad alatt pótnevezni lehet azt a játékost, akinek igazolásával a sportszervezete rendelkezik. b) A teljes versenyévad alatt mód van a legalább egy teljes szezont kihagyó a kihagyott szezonban egyetlen csapat rajtlistáján sem szereplő hazai játékos pótnevezésére (amennyiben szerződéses jogviszonya előző egyesületével megszűnt, vagy szerződése ezt lehetővé teszi. Minden más eset pl. egyesület megszűnése az Átigazolási Bizottság hatáskörébe tartozik.) c) Nem hazai állampolgárságú vagy külföldön versenyengedéllyel bíró hazai játékos pótnevezésére amennyiben előzetesen a nemzetközi szabályok szerint már leigazolták, az adott versenyidényen belül január 31-ig kerülhet sor. d) Amennyiben egy sportszervezet kettő (vagy több) csapatot indít, lehetősége van a versenyévad közben ezen csapatok között öt játékos cseréjére a versenykiírásban szereplő

9 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ időszakban. Ilyen esetben mindkét csapat rajtlistáját módosítani kell, és a játékos(ok)nak új versenyengedélyt kell kiállítani. e) Lehetőség van a bajnokság közben (január 31-ig) játékosok átigazolására, illetve kölcsönadására és szerepeltetésére egy másik sportszervezetben, az átigazolási szabályzat szerint. ea) Pótnevezni kell a játékost a 10. (2) szerint abban az esetben is, ha számára a versenyévad közben kettős játékengedély kerül kiadásra. f) Amatőr szerződéssel rendelkező utánpótlás korú játékos, átigazolása esetén akkor kaphat versenyengedélyt és nevezhető egy másik sportszervezetben mérkőzésre, ha távozásához előző (átadó) sportszervezete az átigazolási lapon hozzájárult. Amatőr jogállású, szerződéssel nem rendelkező, utánpótlás korú játékos az átigazolási időszakon belül (január 31-ig) szabadon átigazolható. g) Minden pótnevezés pótrajtlista leadásával, valamint új versenyengedély kiadásával jár. III. Versenyengedély 12. Versenyengedély kiadásának feltételei (1) A rajtlista és a vele egyidejűleg leadott mellékletek alapján a Versenybíróság a játékosok részére versenyengedélyt ad ki. (2) A Versenybíróságnak öt munkanap áll rendelkezésére a versenyengedély kiadására, amenynyiben a kérelem minden feltételnek megfelel (3) A versenyengedély kiadásának feltételei: a) 1 db igazolványkép, b) a versenyengedély díjának (lásd: versenykiírás) befizetése. (4) A versenyengedély érvényességi ideje egy versenyévad. (5) Ismételten meg kell fizetni az eljárási díjat a versenyengedély adataiban történt változás miatt kiadott új versenyengedély esetében. (Idény közbeni átigazolás, kölcsönadás, kettős játékengedély stb.) 13. Versenyengedély pótlása A versenyengedély elvesztése, rongálódása vagy megsemmisülése esetén az új versenyengedélyt kell kérni, kiállításáért ismételten meg kell fizetni az eljárási díjat. IV. Mérkőzések időpontja 14. A versenyévad és a bajnoki évad (1) A versenyévad augusztus 1-én kezdődik és július 31-ig tart. (2) A bajnoki évad szeptember 1-én kezdődik és április 30-ig tart. 15. A versenynaptár (1) A versenynaptár tartalmazza a mérkőzések résztvevőit, dátumát, kezdési időpontját, helyszínét és sorszámát.

10 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ (2) A versenynaptárat a Versenybíróság készíti el és a csapatnevezés lezárása után az MJSZ Szakmai Bizottsága által meghatározott határidőig küldi el a bajnokságba benevezett sportszervezeteknek. (3) A sportszervezetek a bajnoki versenynaptárt a bajnokság kezdete előtt összehívott versenynaptár egyeztető értekezleten véglegesítik. (4) A bajnokság végleges versenynaptára, amelyet a szervező MJSZ és a Liga ad ki, szerves részét képezi a jelen szabályzatnak. (5) A mérkőzéseket helyi idő szerint 17:00 és 19:00 óra között kell kezdeni. (6) A versenynaptáron a csapatok kérésére változtatni kizárólag indokolt esetben, a Liga eseti engedélyével lehet. Az engedélyt az okok megjelölésével a változtatást kérő klubnak írásban, a Liga elnökénél kell megkérnie. A Liga az engedélyt a módosítás indokainak mérlegelése és a módosítással érintett másik klub véleményének kikérése után adhatja meg. A versenynaptár klub kérésére történő módosításáért eljárási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a versenykiírás határozza meg. (7) Amennyiben szükséges, a versenynaptárat kizárólag a Versenybíróság módosíthatja a Liga döntéseit figyelembe véve. A módosításokról a versenybíróságnak a Ligát és az érintett klubokat értesítenie kell, és a módosításokat át kell vezetnie a Liga hivatalos honlapján található versenynaptárba. A módosítások legkésőbbi határideje az érintett mérkőzések előtti 14. nap (8) A Liga jogosult a mérkőzések időpontjának megváltoztatására élő televíziós közvetítés esetén. Amennyiben ez a játéknap megváltozásával vagy a kezdési időpont 3 órával nagyobb megváltozásával jár, ennek legkésőbbi időpontja a mérkőzés eredeti kezdési időpontja előtti nyolcadik nap. Amennyiben ez ugyanazon a naptári napon belül 3 órásnál kisebb eltéréssel jár, az időpont legkésőbb a mérkőzés napja előtti negyedik napon módosítható. 16. Sportszervezetek által szervezett mérkőzések (1) A meghívásos nemzetközi bajnokságba, a MJOB-ba és az MK-ba benevezett csapatok illetve a csapatok egyes játékosai a bajnoki évad ideje alatt más szervezetek által szervezett hazai vagy külföldi tornán csak a Liga előzetes engedélyével szerepelhetnek. (2) A sportszervezetek önálló szervezésű rendezvényeiket és nemzetközi vagy egyéb tornán való részvételük időpontját kötelesek a Ligának és a Versenybíróságnak a csapatnevezéssel egy időben eljuttatni a versenynaptár egyeztetése céljából. (3) A versenynaptár egyeztetése után ismertté váló, a sportszervezetek részére érkező meghívások időpontját a sportszervezetek kötelesek a Ligának és a Versenybíróságnak a rendezvény kezdési időpontja előtt 20 naptári nappal bejelenteni. A versenynaptár módosítására a 15. (6), (7) pontjaiban meghatározottak szerint kerülhet sor. 17. Elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések (1) Ha egy csapat nem tudja a mérkőzést megrendezni, az okok megjelölésével haladéktalanul értesítenie kell az ellenfelet, a Ligát, a Versenybíróságot, a mérkőzésre kijelölt játékvezetőket és a Játékvezetői Testületet. A Versenybíróság a Liga egyetértésével a lemondás indokának (indokainak) vizsgálata után dönt a mérkőzéssel kapcsolatban (2) Ha egy csapat nem tud a mérkőzésen megjelenni, az okok megjelölésével haladéktalanul értesítenie kell az ellenfelet, a Ligát, a Versenybíróságot, a mérkőzésre kijelölt játékvezetőket és a Játékvezetői Testületet. A Versenybíróság a lemondás indokának (indokainak) vizsgálata után a Liga egyetértésével dönt a mérkőzéssel kapcsolatban (3) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a mérkőzést nem lehet megfelelően lebonyolítani vis maior vagy technikai problémák (pl. sérült jégfelület vagy meghibásodott világítás) miatt, a mérkőzés elkezdése vagy folytatása tilos. (4) Ha a mérkőzés kezdetén a játékvezetők a pályát az időjárási vagy műszaki okok miatt mérkőzésre alkalmatlannak találják, a mérkőzést nem lehet elkezdeni. Ebben az esetben 2x20 perc vá-

11 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ rakozási időt írnak elő. Ha a pálya a várakozási idő leteltéig játékra alkalmassá válik, akkor a mérkőzést legkésőbb 30 percen belül el kell kezdeni. Ha a várakozási időtartamok leteltével a pálya továbbra sem alkalmas játékra, a mérkőzést végleg le kell fújni. A játékvezetőnek az elrendelt várakozási idő kezdetét, illetve a mérkőzés új kezdési időpontját vagy lefújását az eseménynaplóban (7. sz. melléklet) kell rögzítenie. (5) Ha az időjárási viszonyok vagy műszaki problémák miatt a pálya a mérkőzés közben válik játékra alkalmatlanná, a játékvezető a mérkőzést bármikor megszakíthatja, és jégfelújítást rendelhet el, illetve 2x20 perc, várakozási időt írhat elő. Ha a körülmények nem javulnak, vagy a mérkőzés folytatása megítélésük szerint eleve reménytelennek látszik, a mérkőzést a játékvezető véglegesen félbeszakíthatja. A félbeszakítás okát és idejét az eseménynaplóban kell rögzítenie. 18. Vis maior vagy technikai problémák miatt elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések lejátszása (1) A vis maior vagy technikai problémák miatt elmaradt illetve a mérkőzés harmadik harmadának kezdete előtt félbeszakadt mérkőzéseket újra le kell játszani. A lejátszás új helyszínéről és időpontjáról a Versenybíróság dönt. (2) Az új időpontban megrendezett mérkőzésen azok a játékosok jogosultak pályára lépni, akik az eredeti időpontban jogosultak voltak erre, azonban az időközben kiszabott fegyelmi büntetések a megismételt mérkőzés alatt is hatályosak. (3) A mérkőzés harmadik harmadának kezdete után vis maior vagy technikai probléma miatt félbeszakadt mérkőzések esetében a félbeszakadáskor hátralevő játékidőt kell lejátszani a Versenybíróság által megállapított helyen és időpontban. (4) A hátralevő játékidő lejátszásakor azok a játékosok jogosultak játékra, akik a félbeszakadt mérkőzés jegyzőkönyvében szerepeltek. A közben kiszabott fegyelmi büntetések a hátralevő idő lejátszásakor hatályban maradnak. (5) Amennyiben egy a harmadik harmadban félbeszakadt mérkőzésen a félbeszakadáskor az egyik csapat vezetett és emberi megítélés szerint nem volt esély a mérkőzés kimenetelének megváltozására (egyenlítésre vagy az eredmény megfordítására), a Versenybíróság dönthet úgy is, hogy nem rendeli el a hiányzó játékidő lejátszását, hanem megállapítja a végeredményt, Ebben az esetben a győztes a mérkőzés félbeszakadásakor vezető csapat, a mérkőzés megállapított végeredménye pedig a mérkőzés állása a félbeszakadáskor. V. A pályával, illetve a rendezéssel kapcsolatos követelmények 19. Mérkőzések helyszíne (1) Bajnoki mérkőzéseket csak olyan fedett, mesterségesen hűtött jéggel rendelkező, a teljes bajnoki évadban rendelkezésre álló pályán lehet megrendezni, amely rendelkezik érvényes pályalicensszel. (2) Ettől a követelménytől kizárólag a Liga és az MJSZ egyedi döntése alapján, a jégkorong népszerűsítése érdekében megrendezendő mérkőzések alkalmából lehet eltérni. (3) A bajnokságba benevezett valamennyi csapatnak nyilvántartásba kell vetetnie a hazai mérkőzések megrendezésére használni kívánt jégpályát. A nyilvántartásba vételhez július 15-ig be kell nyújtani a jégpálya adatlapot (2. sz. melléklet).

12 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ A pályalicensz (1) A Liga és az MJSZ Technikai Bizottsága a bajnoki idény kezdete előtt nem több mint 30 nappal és nem kevesebb, mint 15 nappal ellenőrzi a nyilvántartásba vetetett pályákat, azok technikai és biztonsági alkalmasságát. Az ellenőrzésen jelen kell, legyen a sportszervezet képviselője, a bejelentett üzemeltető képviselője és a jégkorongmérkőzéseken megbízott biztonsági szervezet képviselője. Az ellenőrzésről a Technikai Bizottság jegyzőkönyvet készít, melynek egy-egy másolati példányát a sportszervezetnek és a bejelentett üzemeltetőnek, eredeti példányát az MJSZ-nek küldi meg. (2) A pályaellenőrzéskor a pályának működnie kell, azon jégkorongozásra alkalmas jeget kell készíteni. (3) Az ellenőrzés során mérkőzések megrendezésére alkalmasnak ítélt pályák számára engedélyt (pályalicenszet) ad ki. (4) A mérkőzések megrendezésére alkalmatlannak minősített pályákon tapasztalt hiányosságokat a Technikai Bizottság a jegyzőkönyvben rögzíti. Az üzemeltető és a rendező szervezet a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok kijavítása után kérheti a pálya ismételt technikai és biztonsági vizsgálatát és a pályalicensz kiadását. Ennek díját a versenykiírás határozza meg. (5) A pályalicenszben a Technikai Bizottság által előírt feltételeket a rendezőnek és a pálya üzemeltetőjének a teljes bajnoki szezon alatt folyamatosan teljesítenie kell. (6) A pályák ellenőrzése az alábbiakra terjed ki: a) Az IIHF Szabálykönyv pontjainak való megfelelés. b) A jégpálya üzemeltetésének műszaki feltételei. c) Az egészségügyi ellátás körülményei a pályán. d) Biztonsági körülmények. e) A sajtó munkakörülményei. f) Közönség kiszolgálásának körülményei. (7) Nem kaphatja meg a licenszet az a pálya, amelyik: a) a pályaellenőrzéskor nem volt működőképes állapotban (nem volt rajta jégkorongozásra alkalmas, minimálisan 2 cm vastag jégfelület), b) nem felel meg a 12. sz. mellékletben felsorolt követelményeknek, c) a mérkőzések biztonságos lebonyolítására, ide értve a játékosok, hivatalos személyek, nézők vagy azok egy csoportjának személyes biztonságát is, a Technikai Bizottság megítélése szerint nem alkalmas. (8) A Technikai Bizottság saját hatáskörben, illetve a Liga, a Versenybíróság, a játékvezetők vagy az ellenőrök kezdeményezésére az idény közben is ellenőrizheti a pályákat, és amennyiben hiányosságokat tapasztal, azok kijavítására határidő kitűzésével és a pályalicensz elvesztésének terhe mellett felszólíthatja az üzemeltetőt és a rendező szervezetet, illetve a pályalicenszet azonnali hatállyal visszavonhatja. (9) A visszavont pályalicensz újbóli megadására a (4) pontnak megfelelő eljárás során kerülhet sor. (10) A határidő kitűzésével kijavítandó hiányosságok esetében a Technikai Bizottság a határidő letelte után ismételt pályaellenőrzést tart, melynek díját a versenykiírás határozza meg. Amennyiben a hiányosságok nem kerültek kiküszöbölésre, a pálya licenszét meg kell vonni. 21. Technikai feltételek a mérkőzéseken (1) Meghívásos nemzetközi bajnoki, OB I-es és Magyar Kupa mérkőzés hangosítás és büntetési időt kijelző berendezés nélkül nem rendezhető. (2) Meghívásos nemzetközi bajnoki, OB I-es és Magyar Kupa mérkőzéseken a mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket az eredményjelzőn figyelemmel kísérhetővé kell tenni a csapatok számára, és hangosbeszélőn is ismertetni kell az eseményeket.

13 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ (3) Meghívásos nemzetközi bajnoki, OB I-es és Magyar Kupa mérkőzéseken a jegyzőkönyvet számítógéppel, a Versenybíróság által meghatározott formátumban kell vezetni. Az ehhez szükséges technikai feltételek (számítógép az előírt operációs rendszerrel, nyomtató és állandó internetkapcsolat) megteremtése és működőképes állapotban tartása a sportszervezetek feladata. (4) A számítógéppel készült jegyzőkönyv mellett a jegyzőkönyvet egyidejűleg kézírásos formában is vezetni kell. (5) A nemzetözi bajnokság mérkőzéseit csak és kizárólag a hivatalos koronggal lehet lejátszani. Amennyiben egy mérkőzésen egyéb korong is pályára kerül, a rendező csapat köteles találkozónként a versenykiírás mellékletében meghatározott mértékű büntetést fizetni. Amennyiben egy csapat nem rendelkezik egy mérkőzés lejátszásához szükséges elégséges számú koronggal, csak és kizárólag a Magyar Jégkorong Szövetségtől rendelhet újabb hivatalos korongot. 22. A mérkőzések rögzítése (1) A meghívásos nemzetközi bajnokság, és az OB I. bajnokság mérkőzéseiről a rendező sportszervezetnek legalább egy kamerával felvételt kell készíteni. A felvételt legkésőbb a játékvezetők jégre lépésekor el kell indítani, és a szünetekben illetve a mérkőzés végén addig nem lehet leállítani, amíg a játékvezetők el nem hagyják a jeget. A felvételnek az egy játékrészen belül történteket (a játékvezetők jégre lépésétől a távozásukig) vágatlanul kell rögzítenie, ennek megfelelően tartalmaznia kell a jégen történteket a játékmegszakítások alatt is. (2) A felvételen minden játékmegszakítás alatt rövid időre meg kell mutatni az időmérő óra állását is. (3) A rendező szervezet köteles a mérkőzés végén átvételi elismervény ellenében kérés nélkül átadni a mérkőzés videofelvételét a vezetőbírónak és a vendégcsapatnak DVD-R formátumban. (4) A rendező szervezet köteles legkésőbb a mérkőzést követő nap 12:00 óráig feltölteni a mérkőzés felvételét (harmadonkénti bontásban) a Liga video szerverére. Az ehhez szükséges információkat minden benevezett klub számára a Liga rendelkezésre bocsátja. (5) Amennyiben a rendező klub nem készít felvételt a mérkőzésről, vagy hiányosan veszi fel a mérkőzést, esetenként a versenykiírásban meghatározott mértékű büntetést tartozik fizetni a Ligának. (6) Amennyiben a rendező klub a felvételt határidőre nem tölti fel a video szerverre, esetenként a versenykiírásban meghatározott mértékű büntetést tartozik fizetni. 23. A vendégcsapatok számára biztosítandó körülmények (1) A vendégcsapatok számára a mérkőzés előtt legalább 90 perccel a rendező szervezet köteles rendelkezésre bocsátani egy a pályalicensz követelményeinek megfelelő, biztonságosan zárható öltözőt. (2) A vendégcsapatok részére, amennyiben ezt legalább egy héttel a mérkőzés napja előtt hivatalosan kérik, térítés ellenében edzéslehetőséget kell biztosítani a mérkőzés napjának délelőttjén (helyi idő szerint 8:30 és 12:00) között, legalább 50 perces időtartamra. (3) A vendégcsapatok edzéséhez egy a pályalicensz követelményeinek megfelelő, zárható öltözőt kell rendelkezésre bocsátani az edzés kezdete előtt 30 perccel. (4) A vendégcsapatok részére a rendező szervezetnek az edzéshez és a mérkőzés előtti bemelegítéshez biztosítani kell legalább 40 darab korongot. (5) A vendégcsapatok számára az edzésük kezdete előtt a jeget fel kell újítani. A jégfelújítás nem számíthat bele az edzésidőbe. (6) A rendező sportszervezetnek biztosítania kell, hogy a csapatok öltözőibe illetéktelen személyek ne juthassanak be, és így ne zavarhassák a felkészülést, illetve a pihenést.

14 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ (7) Az öltözőt úgy kell kialakítani, hogy az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában, vagy a rendező által biztosított korcsolyavédőben megközelíthessék. 24. A játékvezetők számára biztosítandó körülmények (1) A játékvezetők számára a mérkőzés előtt legalább egy órával a rendező szervezet köteles rendelkezésre bocsátani egy a pályalicensz követelményeinek megfelelő, biztonságosan zárható öltözőt. (2) A játékvezetői öltözőbe a mérkőzés előtt be kell készíteni játékvezetőnként 1,5 liter palackozott vizet. (3) A rendező sportszervezetnek biztosítania kell, hogy a játékvezetői öltözőbe és az öltöző előtti folyosóra a mérkőzés előtt 60 perccel, a mérkőzés alatt, valamint a mérkőzést követő 60 percig csak a JE képviselője, a szövetségi ellenőr, a Versenybíróság képviselője és a közreműködő egyesületi versenybíróság tagjai léphessenek be, (4) Az öltözőt úgy kell kialakítani, hogy az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában, vagy a rendező által biztosított korcsolyavédőben megközelíthessék. 25. Egészségügyi körülmények (1) Az esetleges orvosi vizsgálatok és helyszíni ellátás céljából megfelelően felszerelt, kulturált helyiségeket kell biztosítani, mégpedig a nézők által nem megközelíthetően. Az egészségügyi követelmények ellenőrzése az MJSz Orvosi Bizottságának feladata és hatásköre. (2) A mérkőzések kezdete előtt 40 perccel kezdődően a mérkőzésen megfelelő szakmai gyakorlattal (ortopéd, baleseti sebész, oxyológia) rendelkező orvosnak kell jelen lennie. Az orvosnak a mérkőzés alatt a két cserepad között kell tartózkodnia. Az orvos akkor távozhat a mérkőzés helyszínéről, ha a mérkőzés befejeződése után a jegyzőkönyvön mindkét csapat vezetője aláírásával jelzi, hogy minden ellátásra szorult játékost elláttak, további ellátásra szoruló játékos nincs, és az eseményekről sérülésregiszter is készült. (3) A mérkőzések kezdete előtt 40 perccel kezdődően a mérkőzések helyszínén mentő gépjárműnek (esetkocsi) kell jelen lennie. A mentő gépjármű (esetkocsi) legkorábban a mérkőzés lefújását követően 15 perccel távozhat, amennyiben a mérkőzés orvosa ezt engedélyezi. (4) Az orvos és a mentő gépjármű (esetkocsi) biztosítása a rendező szervezet kötelessége. (5) Orvos hiányában a mérkőzés nem kezdhető el. Amennyiben a mérkőzés hivatalos kezdési időpontjában nincs jelen a mérkőzés hivatalos orvosa, 15 perc várakozási időt kell elrendelni. Ha még ekkor sem jelenik meg az orvos, a mérkőzést le kell fújni. (6) Amennyiben a mérkőzés orvos hiányában elmarad, úgy kell tekinteni, mintha a rendező csapat nem jelent volna meg a mérkőzésen. (7) Az (5) és (6) pontban említett esetekben a rendező szervezet eljárási díjat köteles fizetni, amelynek mértékét a versenykiírás rögzíti. (8) Mentő gépjármű (esetkocsi) hiányában a mérkőzés csak akkor kezdhető el, ha ehhez mindkét csapat írásban hozzájárul. (9) A rendezőnek biztosítania kell a Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásának feltételeit. 26. Rendezők, biztonsági szolgálat (1) A rendező sportszervezet kötelessége és felelőssége a mérkőzés előtt, annak időtartama alatt, és azt követően is valamennyi játékos, játékvezető, edző, vezető, szövetségi, liga és klub hivatalos személyek, nézők, újságírók testi épségét és vagyontárgyaik sértetlenségét megőrizni, valamint a nézők kulturált sportélvezetét elősegíteni.

15 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ (2) Az alábbi szabályok alkalmazásával szemben (amennyiben azok szigorúbb feltételeket írnak elő) a helyi hatóságok előírásai elsőbbséget élveznek. (3) A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében a rendező egyesületnek gondoskodni kell az előre várható nézőszám arányában megfelelő létszámú, jelzéssel ellátott rendezőségről, biztonsági szolgálatról, illetve hatósági intézkedésre jogosult rendőrség megjelenéséről, a jogszabályoknak megfelelően. (4) A bajnokságokba benevezett szervezeteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak érdekében, hogy biztonságos környezetben lehessen a bajnoki mérkőzéseket megrendezni. (5) A rendező szervezet felelőssége és kötelessége, hogy megfeleljen minden, a biztonsági személyzet létszámára és elhelyezkedésére vonatkozó előírásnak. (6) A mérkőzésen szolgálatot teljesítő valamennyi rendezőnek és biztonsági személyzetnek jól megkülönböztethető öltözéket kell viselnie (pl. speciális színű kabát, mellény stb.), jól látható egyedi azonosítóval (pl. számozás). (7) Csak megfelelően kiképzett személyekből álló biztonsági szolgálat dolgozhat a mérkőzéseken. (8) A biztonsági szolgálatot teljesítő szervezetnek rendelkeznie kell cégbejegyzéssel, a feladat ellátására szóló szerződéssel és a szükséges felelősségbiztosítással. 27. Játékvezetők védelme (1) Azokat az illetéktelen személyeket, akik belépnek a játékvezetői öltözőbe, fegyelmi eljárás elé kell állítani. Az ilyen eseteket a vezető bíró haladéktalanul jelenteni köteles a Ligának. (2) A játékvezetőket a parkolótól a játékvezetői öltözőig és vissza valamint az öltözőtől a jégig és vissza megfelelő kíséretben kell részesíteni, hogy megakadályozzák az esetleges megtámadásukat. A játékvezetők számára a csarnok mellett őrzött vagy egyéb módon védett parkolóhelyet kell biztosítani. (3) Azokat a személyeket, akik fizikailag megtámadják (bántalmazzák) a játékvezetőket, az összes pályáról ki kell tiltani. A kitiltás időtartama legalább 5 év. Ebből a célból az érintett személyek fényképét és egyéb személyes adatait a Liga rendelkezésére kell bocsátani. A rendező szervezet ellen fegyelmi eljárást kell indítani. (4) Azokat a személyeket, akik tárgyakkal dobják meg a játékvezetőt, ki kell tiltani a pályáról. A kitiltás időtartama legalább fél év. Ismételt cselekmény esetén az érintett személyeket minden pályáról ki kell tiltani legalább 5 évre. A kitiltásokhoz az érintett személyek fényképét és egyéb személyes adatait a Liga rendelkezésére kell bocsátani. A rendező szervezet ellen fegyelmi eljárást kell indítani. 28. A csapatok védelme (1) Az öltözőket a nézők elől el kell zárni. A játékosokon, a csapatok és a mérkőzés hivatalos személyein kívül kizárólag a mérkőzés ellenőrei léphetnek be az öltözőkbe a mérkőzések kezdete előtt 120 perctől a mérkőzés befejeződését követő 30. percig. (2) A játékosok által az öltöző megközelítésére használt útvonalat úgy kell kialakítani és megvédeni, hogy ott a nézőközönség részéről ne érhesse támadás a játékosokat. (3) A cserepadokat és a büntetőpadokat úgy kell kialakítani és megvédeni, hogy ott a nézőközönség részéről ne érhesse támadás a játékosokat. (4) A játékosokat a parkolótól a játékvezetői öltözőig és vissza valamint az öltözőtől a jégig és vissza megfelelő kíséretben kell részesíteni, hogy megakadályozzák az esetleges megtámadásukat. A vendégcsapat busza számára a csarnok mellett őrzött vagy egyéb módon védett parkolóhelyet kell biztosítani, ahonnan a csarnok közvetlenül megközelíthető.

16 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ Beléptetés (1) A rendező köteles biztosítani a vendégcsapat és a mérkőzés hivatalos személyeinek szabad bejutását a sporteseményre, a sportlétesítményen belüli szabad mozgását és személyes biztonságát valamint a vendégcsapat(ok), játékvezetők, egyesületi versenybírósági tagok, szövetségi megbízottak járműveinek biztonságos parkolását és megközelítését. (2) A Liga a klubok képviselői, a szövetségi képviselők és tisztségviselők, valamint a Liga képviselői és tisztségviselői számára sorszámozott akkreditációs kártyát bocsát ki. A rendező sportszervezetek minden körülmények között és további kötelezettségek előírása nélkül kötelesek az akkreditációs kártya tulajdonosait a Liga mérkőzéseinek helyszínére beengedni, a kártyán meghatározott zónákba való belépést számukra lehetővé tenni. A kiadott kártyák listáját a Liga minden érintett sportszervezet számára megküldi. A rendező szervezet kötelessége, hogy a biztonsági szolgálat és a rendezőség tagjai a kártyákat ismerjék és kezelni tudják. (3) A Liga az akkreditációs kártyával visszaélő személyektől a kártyákat bevonja. (4) A Liga a versenybírói, játékvezetői vagy edzői igazolvánnyal rendelkezők számára kérésükre sorszámozott, fényképes pályabelépőt ad ki. A rendező sportszervezet előzetes bejelentkezés alapján az ilyen belépővel rendelkezők számára ingyenes belépést köteles biztosítani a legolcsóbb kategóriájú helyekre. A kiadott belépők listáját a Liga minden érintett sportszervezet részére megküldi. A sportszervezeteknek az előzetes bejelentkezési és beléptetési rendjüket a bajnoki idény kezdete előtt nyilvánosságra kell hozniuk, és a Liga számára jóváhagyásra meg kell küldeniük. Amennyiben a beléptetés rendje az idény közben változik, az új beléptetési rendet a Liga számára 15 nappal a változás hatályba lépése előtt jóváhagyásra meg kell küldeniük. A Liga a sportszervezetek jóváhagyott beléptetési rendjét a honlapján teszi közzé. (5) A Liga a pályabelépővel visszaélő személyektől a belépőket bevonja. (6) A mérkőzésre kijelölt játékvezető-ellenőr és szövetségi ellenőr számára a rendező szervezet fejenként egy-egy belépőt köteles biztosítani. Az ellenőrök számára a pálya középső harmadának vonalában olyan helyet kell biztosítani, ahonnan a pálya megfelelően belátható. Az ellenőrök számára a szabad mozgást a pálya teljes területén biztosítani kell. (7) A rendező sportszervezetnek előzetes bejelentkezés alapján az alábbi belépőket kell térítésmentesen biztosítania: a) a vendégcsapat számára 3 belépőt a legjobb kategóriájú helyekre, VIP-ellátással és fenntartott parkolóhellyel (amennyiben lehetséges), amennyiben az igényt a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 24 órával hivatalosan jelzik. b) a Liga számára 4 belépőt a legjobb kategóriájú helyekre, VIP-ellátással és fenntartott parkolóhelyekkel (amennyiben lehetséges), amennyiben az igényt a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 24 órával hivatalosan jelzik. c) a Ligában részt vevő országok szövetségi elnökei, elnökségi tagjai, főtitkárai számára fejenként maximum 2 2, de mérkőzésenként összesen nem több mint 10 belépőt a legjobb kategóriájú helyekre, VIP-ellátással és fenntartott parkolóhelyekkel (amennyiben lehetséges), amennyiben az igényt a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 24 órával hivatalosan jelzik. d) a Liga névadó szponzora és kiemelt szponzora számára 4 4 belépőt a legjobb kategóriájú helyekre, VIP-ellátással és fenntartott parkolóhelyekkel (amennyiben lehetséges), amennyiben az igényt a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 24 órával hivatalosan jelzik. e) A mérkőzés játékvezetőit, vonalbíróit, tartalék játékvezetőit, játékvezető-ellenőrét kísérő fejenként 1 1 fő számára, amennyiben az igényt a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 24 órával hivatalosan jelzik. (8) A rendező sportszervezetnek biztosítani kell a vendégszurkolók számára az elkülönített belépés lehetőségét és elkülönített elhelyezését. A vendégszurkolók részére fenntartandó helyek száma minimálisan a pálya befogadó képességének 10 %-a. (Ez alól kivételt képeznek a zárt kapuk mellett lejátszandó mérkőzések.). A vendégszurkolók számára elkülönített elhelyezésük esetén is

17 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ biztosítani kell a vendéglátást és mellékhelyiségeket (elkülönítve férfi-női mellékhelyiségeket) Amennyiben a vendégcsapat a rendező sportszervezet felé két munkanappal a mérkőzés időpontja előtt írásban lemondja a részére fenntartott helyek egy részét, a rendező sportszervezet jogosult a lemondott helyek értékesítésére. (9) A rendezőnek beléptetéskor ellenőriznie kell a nézőket (sérülést, rendbontást okozására alkalmas tárgyak, sűrített levegővel működtetett hangkeltő eszközök kiszűrése, alkoholos állapotú személyek kizárása stb.). 30. Rendzavarás (1) A rendező sportszervezet kötelessége biztosítani pálya mellett lévő a pálya tartozékát képező hivatalos helyek (cserepad, büntetőpad, zsűri, gólbírói fülkék) zavartalan biztonságát, valamint a játék zavartalansága, illetve a közvetlen sérülések elkerülése érdekében a nézők palánktól való megfelelő távolságban tartását. (2) A rendező sportszervezet köteles a nézők viselkedését folyamatosan figyelemmel kísérni és a rend biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket önállóan, vagy a játékvezető, az egyesületi versenybíróság, avagy a szövetségi ellenőr utasítására haladéktalanul megtenni. (3) Ha egy mérkőzésen ismételt, illetve súlyos rendzavarás történik, a játékvezető vagy ideiglenesen félbeszakítja a mérkőzést a rend helyreállításáig, vagy kötelezi a rendezőket a nézők kizárására, és a mérkőzést zárt kapuk mellett folytatja, vagy a mérkőzést véglegesen félbeszakítja. Az esemény kiváltó okát, leírását és időpontját a játékvezetőnek az eseménynaplóban rögzítenie kell. (4) Amennyiben a mérkőzésen a mérkőzés előtt a nézők beengedésének megkezdését követően vagy a mérkőzés után a pálya kiürítését megelőzően bármilyen rendzavarás történik, az MJSZ Fegyelmi Bizottsága fegyelmi eljárást indít, a Technikai Bizottság pedig felülvizsgálhatja a pályalicenszet. 31. Tiltott tárgyak (1) A pályákra tilos bevinni olyan tárgyakat, amelyek alkalmasok mások biztonságának veszélyeztetésére. Így különösen tilos bevinni szúró, vágó eszközöket, fegyvereket vagy annak látszó tárgyakat, pirotechnikai eszközöket, üvegeket, palackokat. Az ilyen tárgyakat a bejáratnál el kell venni, és amennyiben szükséges, intézkedést kell kezdeményezni. (2) A mérkőzésre tilos bevinni sípot, illetve gázzal vagy sűrített levegővel működő kürtöket. (3) A mérkőzéseken (a beléptetés megkezdésétől kezdve) italt kizárólag műanyag pohárba kitöltve lehet árusítani. 32. Kitiltás mérkőzésekről (1) Az MJSZ és a Liga egyaránt jogosult személyeket kitiltani egyes vagy minden pályáról. (2) A rendező sportszervezetek jogosultak személyeket kitiltani a hazai mérkőzéseikről (3) Az egyes pályákról vagy minden pályáról kitiltott személyek adatait a kitiltást elrendelő szervezetnek rögzítenie kell, és el kell juttatnia a Liga adatbázisába. (4) A Liga köteles gondoskodni arról, hogy az egyes pályákról vagy minden pályáról kitiltott személyek kilétéről az érintett rendező sportszervezetek tudomást szerezzenek.

18 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ VI. A mérkőzés résztvevői 33. Egyesületi versenybíróság (1) A versenyévadra minden sportszervezet vezetője kijelöli az egyesületi versenybíróság tagjait, megbízott felelős vezetőjét és helyettesét, amelyről a versenyévad kezdetének időpontjáig írásban tájékoztatja a Liga Versenybíróságának vezetőjét. A kijelölt vezető felel a mérkőzéseken közreműködő egyesületi versenybíróság összetételéért, a működéséhez szükséges technikai feltételekért. A megbízott vezető a versenyévad során folyamatos kapcsolatot tart a Liga Versenybíróságával. (2) Az egyesületi versenybíróságok tagjai részére a Liga tájékoztatókat, képzéseket szervezhet. Ezeken az egyesületi versenybíróságok tagjai közül sportszervezetenként legalább egy fő megjelenése kötelező. Az a sportszervezet, amelynek egyesületi versenybírósága ezekről az eseményekről távol marad a versenykiírásban meghatározott mértékű pénzbüntetést tartozik fizetni. Az azonos versenyidényen belüli harmadik távolmaradást követően a sportszervezetet a Ligából és a bajnokságból ki kell zárni. (3) Bajnoki- és kupamérkőzéseken csak érvényes Liga versenybírói igazolvánnyal rendelkező versenybírók működhetnek közre. Ezt a játékvezetőnek a mérkőzés kezdetén ellenőriznie kell, de a Liga Versenybíróságának vezetője, illetve az ellenfél csapatvezetője is ellenőrizheti. (4) A meghívásos nemzetközi bajnokság, az OB I. és a Magyar Kupa mérkőzésein az alábbi hivatalos személyeknek kell az egyesületi versenybíróságban jelen lenni: egy fő időmérő, egy fő jegyzőkönyvvezető legfeljebb további három fő asszisztenssel, egy fő bemondó, két fő büntetésidő-mérő, összesen legalább öt fő. Amennyiben a mérkőzésen van video-gólbíró, úgy a rendszer üzemeltetője is az egyesületi versenybíróság tagja kell, legyen. Az egyesületi versenybíróság kiegészíthető gólbíróval, sor-, és lövés-statisztikussal, jegyzőkönyvvezető segéddel (számítógépes jegyzőkönyv) is. (5) A versenybíróság tagjait a hazai csapat (rendező) biztosítja. Ha a versenybíróság létszáma a minimálisan előírtnál egy fővel kevesebb, úgy a mérkőzést le lehet játszani, de ebben az esetben a versenykiírásban meghatározott mértékű büntetést kell a rendező sportszervezetnek a Liga részére megfizetnie. (6) A versenybíróság működésével kapcsolatos valamennyi költséget a rendező sportszervezet viseli. (7) Az olyan mérkőzéseken, amelyek költségeit az MJSZ viseli, a mérkőzés versenybíróságát az MJSZ Versenybíróságának vezetője jelöli ki. (8) Az egyesületi versenyíróság tagjai kötelesek legkésőbb 60 perccel a mérkőzés kezdete előtt a mérkőzés helyszínén megjelenni. (9) Amennyiben az egyesületi versenybíróság a versenyszabályzatban megengedett minimális létszámban a mérkőzés kiírt kezdési időpontjában nincs jelen, a pályaválasztó csapatot úgy kell tekinteni, mint a mérkőzésen meg nem jelent csapatot. 34. A versenybíróság feladatai (1) Az itt nem szabályozott kérdésekben a versenybíróságok az IIHF szabályainak és előírásainak megfelelően kötelesek végezni munkájukat. (2) A mérkőzés versenybíróságának vezetője a mindenkori jegyzőkönyvvezető, aki a mérkőzés lebonyolítása és adminisztrációja tekintetében a játékvezetővel és a csapatok vezetőivel tartja a kapcsolatot. (3) A versenybíróság tagjainak feladatai különösen:

19 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ a) a mérkőzés kezdete előtt 60 perccel: A kitöltött és a csapatvezetők által aláírt mérkőzés nevezési lapok bekérése a mérkőzésen részt vevő csapatoktól. A mérkőzés nevezési lapok alapján a mérkőzés jegyzőkönyvének és online jegyzőkönyvének megnyitása. A mérkőzés nevezési lapon megadott játékoskeret ellenőrzése különös tekintettel a játékosok játékjogára, az orvosi engedélyek érvényességére, a nevezhető keretekkel kapcsolatos korlátozásokra. A csapatvezetők figyelmének felhívása, amennyiben a mérkőzés nevezési lapon megadott játékoskeret nem felel meg ezen követelményeknek, majd a javított keretek ismételt ellenőrzése. b) a mérkőzés előtt 45 perccel: A játékoskeretek felvétele a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvébe és az online jegyzőkönyvbe. A mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvének átadása a csapatvezetők részére, akik a jegyzőkönyvön szereplő keret valódiságát aláírásukkal hitelesítik a Versenybíróság példányán. Az eseménynapló megnyitása. c) a mérkőzés alatt: Egyidejűleg vezetni a mérkőzés jegyzőkönyvét és online jegyzőkönyvét. Vezetni az alábbi statisztikákat: góllövők és átadások +/- statisztika büntetések kapura lövések kapuscserék időkérések A büntetőpadok felügyelete, a játékosok visszaengedése a játékba a szabályok által előírt módon. A játékvezetők segítése amennyiben arra szükség van. A video-gólbíró rendszer kezelése, amennyiben van ilyen. d) a mérkőzés után: Az orvosi segítségnyújtásokról készült sérülésregiszterek összegyűjtése. A hivatalos nézőszám rávezetése a jegyzőkönyvre. Az egyéb statisztikák elkészítése. A jegyzőkönyv minden példányának (a kézzel és a számítógéppel készült példánynak is) aláíratása a játékvezetővel, a csapatvezetőkkel, az orvossal és a játékvezetőellenőrrel. (4) A mérkőzés minden szükséges aláírással ellátott jegyzőkönyvének kézzel írt példányát a mérkőzés befejezését követően 30 percen belül telefaxon el kell küldeni az MJSZ részére az alábbi telefax számra: A számítógéppel vezetett példányt ugyanezen időpontig en kell elküldeni az címre. A versenybíróság köteles a jegyzőkönyv eredeti példányát postai úton (elsőbbségi ajánlott küldeményként) vagy kézbesítő szolgálattal vagy személyesen eljuttatni az MJSZ Versenybíróságához. A jegyzőkönyv eredeti példányának 8 napon belül meg kell érkeznie az MJSZ Versenybíróságához. (5) A jegyzőkönyv késedelmes elfaxolása esetén a rendező sportszervezet büntetést köteles fizetni, melynek összegét a versenykiírás határozza meg. Az eredeti jegyzőkönyv késedelmes beérkezése esetén a rendező sportszervezet által fizetendő díjat ugyancsak a versenykiírás határozza meg. (6) A sérülésregiszterek, eseménynapló, játékvezetői és ellenőri jelentések elküldésének végső határideje a mérkőzést követő nap 12:00 óra (magyar idő szerint). (7) A mérkőzés versenybíróságának a rendelkezésére álló lehetőségek alkalmazásával kötelessége ellenőrizni és a játékvezetőnek azonnal jelezni, ha a mérkőzés előtt valamely csapat játékosá-

20 Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/ nak játékjogosultságával kapcsolatban probléma merül fel, valamint ha a szükséges létszámban nincs jelen egy csapat. Jeleznie kell továbbá, ha nincs jelen az orvos kellő időben. (8) A mérkőzés versenybíróságának kötelessége ellenőrizni, hogy a mérkőzés nevezési lapon, ill. a jegyzőkönyvben szereplő játékos a mérkőzés előtti bemelegítéskor jelen van-e. Amennyiben a játékos nincs jelen, a versenybíróságnak jeleznie kell a csapat hivatalos személyének (edző, csapatvezető), hogy a játékos csak abban az esetben léphet pályára, ha a mérkőzés versenybírósága erről külön értesítést kap. Ha a játékos úgy lép pályára, hogy a mérkőzés versenybíróságát a csapat hivatalos személye nem értesítette, a játékot a játékos pályára lépésekor meg kell szakítani. A mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő, de a mérkőzésen meg nem jelent játékos nevét a mérkőzés jegyzőkönyvből törölni kell. (9) A versenybíróságnak jeleznie kell, amennyiben a mérkőzés alatt bármelyik csapat mezőnyjátékosainak létszáma az előírt alá csökken. (10) Az (7) és (8) pontokban foglalt esetekben eseménynaplót kell készíteni, melynek kitöltése a jegyzőkönyvvezető feladata. (11) Minden 5 percet meghaladó késésről (versenybíróság, bíró, orvos, csapatok) a jegyzőkönyvvezető köteles eseménynaplót készíteni, és azt az érintettekkel aláíratni. (12) Eseménynapló felvételét indítványozhatja a mérkőzés jegyzőkönyvvezetője, játékvezetője vagy ellenőre egyéb indokolt esetekben is. (13) A versenybíróságnak az első és második harmad utolsó percét, nyitott pályán a térfélcserét, a harmadik harmad utolsó két percét, valamint a gólokat, az időkérést, a tilos felszabadítást, a lest, a meg nem adott gólt és a büntetéseket, illetve azok leteltét hangosító berendezés segítségével kell a csapatokkal közölnie. (14) A versenybíróságnak a bemelegítés, és a mérkőzés kezdési időpontja előtt 5, a szünetek befejezése előtt 3 perccel értesíteni kell a játékvezetőket és a csapatokat. 35. A mérkőzés versenybíróságának díjazása (1) Az MJSz által szervezett események versenybírói díjainak javasolt mértékét a versenykiírás rögzíti. (2) A versenybírói díjakat egyéb megállapodás hiányában a rendező sportszervezet köteles a mérkőzés befejezése előtt kifizetni. 36. Jegyzőkönyvvezetők (1) Az MJSz által szervezett bajnoki mérkőzéseken, versenysorozatokon és kupamérkőzéseken az MJSz által előírt elektronikus (online) és nyomtatott jegyzőkönyveket egyidejűleg kell vezetni. (2) A mérkőzések jegyzőkönyvét és online jegyzőkönyvét kizárólag a jegyzőkönyvvezetők számára tartott képzésen részt vett személyek vezethetik. (3) A jegyzőkönyvvezetők képzésére a bajnoki idény előtt kerül sor, és erre minden sportszervezet (klub) köteles legalább két személyt küldeni. Azok a klubok, akik nem küldik el jegyzőkönyvvezetőiket a képzésre, a Versenykiírásban meghatározott összegű büntetést kötelesek fizetni. 37. A bemondó feladatai (1) A bemondó a mérkőzés kezdete előtt 3 perccel a hangosítási rendszeren keresztül ismerteti a két csapat összeállítását. (2) A mérkőzés alatt a hangosítási rendszeren keresztül bejelenti az alábbi eseményeket: gólszerző, az átadást adók nevei, büntetések, büntetések letelte, az első és második utolsó percének kezdete,

A Magyar Amerikai Football Szövetség Versenyszabályzata. Érvényes:2013. június 10-től

A Magyar Amerikai Football Szövetség Versenyszabályzata. Érvényes:2013. június 10-től A Magyar Amerikai Football Szövetség Érvényes:2013. június 10-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (továbbiakban MAFSZ) Elnöksége a 2004. I. törvény (továbbiakban Sporttörvény) 23. (1). alapján az amerikai football

Részletesebben

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation 1133 Budapest, Vág u. 7. Tel: +36 (1) 270-93-08 ;Fax: +36 (1) 270-93-03 E-mail: info@hockey.hu Honlap:: www.gyeplabda.hu Versenyszabályzat Budapest

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015.

NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

A Kelet Liga Női Amatőr Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

A Kelet Liga Női Amatőr Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak, rendelkezések... 5 A Versenyszabályzat célja... 7 A Versenyszabályzat

Részletesebben

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu A Budapesti Vízilabda Szövetség 2012/2013. évi bajnokságainak versenykiírása 1.

Részletesebben

Magyarország 2014/2015. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2014/2015. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2014/2015. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2013/2014. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás Tartalomjegyzék Általános rész I. Nemzeti Bajnokság I. osztály, Nemzeti Bajnokság II. osztály, Magyar Kupa... 3

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Az MLSZ elnöksége a 114./ (05.23.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ...4 Általános fogalmak, rendelkezések...4

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U16 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása 2015/2016.

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA HEGYI KUPA 2007. évi ALAPKIíRÁSA

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA HEGYI KUPA 2007. évi ALAPKIíRÁSA AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA HEGYI KUPA 2007. évi ALAPKIíRÁSA Utolsó frissítés: 2007.03.07 Készítette az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottsága Jóváhagyta

Részletesebben

Magyar Curling Szövetség Versenyszabályzata 2015.

Magyar Curling Szövetség Versenyszabályzata 2015. Magyar Curling Szövetség Versenyszabályzata 2015. Készült: 2012. január 10. Előterjesztve: 2012. február 02-i elnökségi ülésre Elnökség által elfogadva: 2012. február 02-i elnökségi ülésen Módosítva: 2015.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év

Magyar Labdarúgó Szövetség. Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év Magyar Labdarúgó Szövetség Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa... 2 2. A bajnokság célja...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság U-15 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Budapesti U-15 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2012 2013. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK TARTALOMJEGYZÉK TERVEZET Kiadja: MNASZ Titkárság Hatályos: 2016. február 1-től 1. Általános feltételek és szabályok... 1 2. Meghatározások... 1 3. Az MNASZ Versenynaptára...

Részletesebben

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar KKupa Versenykiírás 2012/2013.

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar KKupa Versenykiírás 2012/2013. NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar Kupa Versen nykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI CSÖKKENTETT PÁLYÁS U14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata. Budapest, 2015.

A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata. Budapest, 2015. A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata Budapest, 2015. A Magyar Szinkronúszó Szövetség (a továbbiakban Szövetség) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22 (2)

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

Versenybírói feladatköri leírás

Versenybírói feladatköri leírás Versenybírói feladatköri leírás 1. számú melléklet A versenybírói viselkedés: Egy mérkőzésen közreműködő versenybíró hivatalos személynek minősül. Feladatát mindenkor e minőségének megfelelően, felelősséggel

Részletesebben

MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL LIGA (MAFL)

MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL LIGA (MAFL) MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL LIGA (MAFL) 2010. ÉV DIVÍZIÓ I. OSZTÁLYÚ FELNŐTT, FÉRFI AMERIKAI FOOTBALL BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Jelen versenykiírást a MAFSZ elnökség 2010/001 számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság / Megyei Labdarúgó Szövetség / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI U-19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI U19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Pest Megyei U19 korosztályú fiú ifjúsági nagypályás labdarúgó-bajnokság 2012 2013.

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 51/2015 (XII.15.) számú határozatával. A szabályzat 2016. január 1-től hatályos. 1. A Szabályzat személyi és területi hatálya

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság MEGYEI III. OSZTÁLY Heves Megyei III. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY. NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017.

Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY. NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Határozat szám ELN-174/2015 (12.08.) Jóváhagyás 2015.12.08. Hatálybalépés

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

A MÚSZ 2011. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek kiírása

A MÚSZ 2011. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek kiírása VERSENYKIÍRÁSOK A MÚSZ 2011. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek kiírása A versenyek célja: A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken a

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2013 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők A bajnokság résztvevői és

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 (36-1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ NŐI FÉLPÁLYÁS BAJNOKSÁG (keresztpályás bajnokság) JNSZ Női keresztpályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom

Részletesebben

A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata. Hatályos: 2013. július 12-től

A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata. Hatályos: 2013. július 12-től A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: 2013. július 12-től 1. A Magyar Amerikai Football Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az amerikai

Részletesebben

SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1. A bajnokság célja: SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása A kispályás labdarúgás iránt érdeklődők részére lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / Veszprém Megyei Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A kupa szervezője

Részletesebben

DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014

DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014 Versenykiírása 2014 1 EFB33 Kosárlabda Bajnokság MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2014/2015-es bajnoki évre rendelkezik a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás 2016.06.06. Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 2/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás Szabályzat

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

DOPPING SZABÁLYZAT jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával.

DOPPING SZABÁLYZAT jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával. jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával. 1. A dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar Rádióamatőr szövetség (továbbiakban: MRASZ) szervezeti

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Férfi ifjúsági I. osztályú nagypályás U 19 korosztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 18/2010.

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010.

MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.; E-mail: versenyiroda@pmlsz.hu; jb-iroda@pmlsz.hu; nyiab-iroda@pmlsz.hu; Telefon/fax:

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZAT 2015.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAINAK KIVONATA

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZAT 2015.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAINAK KIVONATA A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZAT 2015.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAINAK KIVONATA FIGYELEM! A KIVONAT NEM TELJESKÖRŰ, CSAK A FONTOSABB SZABÁLYZATVÁLTOZÁSOKAT TARTALMAZZA!

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1 A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának

Részletesebben

VI. MAGYAR, FÉRFI, AMERIKAI

VI. MAGYAR, FÉRFI, AMERIKAI VI. MAGYAR, FÉRFI, AMERIKAI FUTBALL JUNIOR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2012. ÉV Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége 2012/ 012 számú határozatával elfogadta. 1. A VI. Magyar Junior Kupa rendezésének célja: Az

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége 58/(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/ (06.25.) számú határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság

Részletesebben

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Az MLSZ elnöksége 79/2006 (2006.04.20.) számú határozataival fogadta el. 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA A Winner Sport NB

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Somogy Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Tartalom 1. A

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24.

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24. Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

Részletesebben

SZI-ZO SPORT Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 2015-2016.

SZI-ZO SPORT Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 2015-2016. SZI-ZO SPORT Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 2015-2016. 1 l./ A bajnokság célja: A kispályás labdarúgás iránt érdeklődők részére a téli időszakban is lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Általános Versenyszabályzata

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Általános Versenyszabályzata 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Általános Versenyszabályzata I. A versenyen való részvétel 1. Az MF(S)Sz versenynaptárában szereplő versenyeken

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Hajdú-Bihar Megyei U-14 korosztályú férfi fiú csökkentett pályaméretű ( 3/4-ed pályás ) labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

B U D A P E S T I T E R Ü L E T I Ú S Z Ó S Z Ö V E T S É G

B U D A P E S T I T E R Ü L E T I Ú S Z Ó S Z Ö V E T S É G B U D A P E S T I T E R Ü L E T I Ú S Z Ó S Z Ö V E T S É G 1053 Budapest Curia u. 3. II/3. Tel.: 20 3522-482 Fax: 3171-307 www.magyar.sport.hu/uszas/btusz 2009. Évi Budapest Bajnokság Helyszín: Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, önszerveződéssel alapított klubok, társaskörök, karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezetek) közösségek

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2015 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 1 1. 1) Jelen doppingellenes szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: a Szövetség) által szervezett versenyrendszerben

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET AZ INTEGRÁLT FUTBALL ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET AZ INTEGRÁLT FUTBALL ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁHOZ EGYEZTETÉSI VERZIÓ FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET AZ INTEGRÁLT FUTBALL ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁHOZ A Projekt során a Magyar Labdarúgó Szövetséget támogatta: JELEN ANYAG CÉLJA AZ MLSZ ÉS A MEGYEI KOLLÉGÁK, VALAMINT

Részletesebben

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta az MBSZ Elnöksége 25/2015. számú határozatával. A dopping szabályzat célja Jelen doppingellenes szabályzatot a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZATA 2016 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1 Általános rész... 4 2 Általános meghatározások... 5 VERSENYZŐK... 6 3 A versenyző páros...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság MEGYEI III. OSZTÁLY Komárom-ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

1. számú eredeti példány A M A T Ő R L A B D A R Ú G Ó S P O R T O L Ó I S P O R T S Z E R Z Ő D É S

1. számú eredeti példány A M A T Ő R L A B D A R Ú G Ó S P O R T O L Ó I S P O R T S Z E R Z Ő D É S 1. számú eredeti példány A M A T Ő R L A B D A R Ú G Ó S P O R T O L Ó I S P O R T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Főnix Futball Kft.(8000. Székesfehérvár, Lövölde u. 30.,; cgsz: 07-09-015248;

Részletesebben

Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat

Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a felsőoktatási

Részletesebben

Női Országos Strandfoci Versenykiírás

Női Országos Strandfoci Versenykiírás Női Országos Strandfoci Versenykiírás 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A) A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Egylet (Szigetvári Vasas SCE) írja ki, szervezi és működteti. B) A 2015.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 2015 2016

Magyar Floorball Szakszövetség Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 2015 2016 Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 2015 2016 Budapest, 2015. június 12. 1.! A bajnokság rendezője és neve a.! A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ)

Részletesebben

Tárgy: Fellebbezés a 2013. június 23.-i Versenybizottsági határozat ellen, ami érinti a KARC Esztergomi Vitézek Extra liga elődöntőt

Tárgy: Fellebbezés a 2013. június 23.-i Versenybizottsági határozat ellen, ami érinti a KARC Esztergomi Vitézek Extra liga elődöntőt ESZTERGOMI VITÉZEK RUGBY, ATLÉTIKA ÉS FOOTBALL CLUB H-2500 ESZTERGOM, KOSSUTH L. U. 65. MAGYARORSZÁG - HUNGARY TEL: 36-33 500 580 FAX: 36-33 411 116 www.esztergom.rugby.hu e-mail: info@esztergom.rugby.hu

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sportfegyelmi felel ősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Magyar

Részletesebben

MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011.

MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. E-mail: versenyiroda@pmlsz.hu; jb-iroda@pmlsz.hu; nyiab-iroda@pmlsz.hu Telefon/fax:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Klublicenc Szabályzat 2012 1/2013 (03.06.) Tartalom 1. fejezet LICENCRENDSZER... 5 1. cím szabályzat érvényessége... 5 2. cím Szabályzat hatálya... 5 3. cím z UEF és az MLSZ

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás Elfogadta: a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége 2015. december 17-én Felelős Kiadó: dr. Székely Mózes főtikár

Részletesebben

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. cégjegyzékszáma: 03-02-000284,

Részletesebben

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 1 / 8 2013.03.06. 16:52 A A A 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról Az Országgyűlés a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2016/17-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AMATŐR RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK SZABÁLYAI 2016

MAGYARORSZÁG AMATŐR RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK SZABÁLYAI 2016 MAGYARORSZÁG AMATŐR RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK SZABÁLYAI 2016 Készítette: Az MNASZ Rallye Bizottsága Jóváhagyta: Az MNASZ sporttanácsa TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 3 1.1 A MARB országos bajnokság

Részletesebben

FODISZ DIÁKSPORT VERSENYEK RENDEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

FODISZ DIÁKSPORT VERSENYEK RENDEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI FODISZ DIÁKSPORT VERSENYEK RENDEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Érvényes: 2015. június 29-től Elfogadva a FODISZ elnökségének 25-D/2015 (VI.29.) sz. határozatával. 1 Bevezető A FODISZ elnöksége e szabályzatnak

Részletesebben

XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13

XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13 XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13 Versenykiírás A XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1. A bajnokság neve: XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2. A bajnokság

Részletesebben