MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010."

Átírás

1 Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.; Telefon/fax: 06-1/ , 06-1/ ; Internet: MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. Jóváhagyta a PMLSZ Elnöksége június 5-én,??./2009. ( ) számú határozatával.

2 MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A bajnokság célja A bajnokság szervezője és rendezője A bajnokság nevezési és részvételi feltételei, a nevezési és díjfizetési határidők A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma A bajnokság ideje és helye A labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások A bajnokságból, illetve a bajnokságba történő feljutás-kiesés, és feljebb kerülés a bajnoki év végén A bajnokság rendszere, a helyezések eldöntése A bajnokság díjazása A bajnokság Fair Play (sportszerűségi) versenye Cserelehetőség A bajnokság költségei Egyéb rendelkezések... 9 Mellékletek... 9 A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

3 1. A bajnokság célja A megyei (területi) I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság amatőr verseny, amelynek célja: - a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása; - a bajnokságokban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának elősegítése; - a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása; - a labdarúgás fejlesztése, nevelési és szakmai feladatok megvalósítása; - a mérkőzések nézőinek szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése; - a Fair Play-magatartás érvényre juttatása. 2. A bajnokság szervezője és rendezője A bajnokságot a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: PMLSZ) írja ki. A PMLSZ elnöksége a bajnokság lebonyolításával a versenybizottsági feladatokat (is) ellátó Versenyirodát bízza meg. 3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei, a nevezési és díjfizetési határidők Az adott bajnokságokban való indulásra nevezhet minden olyan sportszervezet, amely a 2008/2009. évi magyar bajnokságokban elért helyezése alapján erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek: - a nevezési lapot és annak kötelező mellékleteit július 10-én, pénteken 12 óráig hivatalosan érkezteti a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Versenyirodájánál (személyesen), vagy postai úton tértivevénnyel juttatja el a PMLSZ Versenyirodájának: 1364 Budapest, Postafiók 301. (ebben az esetben elsőbbségi küldeményként kell postára adni a nevezési dokumentumokat legkésőbb július 8-án, szerdán); - teljesíti a nevezési lapon és a kötelező mellékletekben leírtakat. Az ezzel kapcsolatos hiánypótlási (beérkezési) határidő július 17., péntek, 12 óra. Hiánypótlás esetében Ft késedelmi pótlék fizetendő. (A díj tárgyi adómentes.); - a megyei I/B-osztályú felnőtt csapat mellett kötelezően benevezi és szerepelteti U19-es és U16-os vagy U13-as (a másik ajánlott) korosztályos utánpótláscsapatait. Az U11-es, U9-es és U7-es korosztályos utánpótláscsapat szerepeltetése a Pest megyei I/B-osztályú sportszervezet számára ajánlott. (U14-es korosztályos bajnokságot a PMLSZ elegendő számú nevező esetén indít.) A kötelezően szerepeltetendő utánpótláscsapat(ok) hiányában a sportszervezet nevezését elfogadni nem lehet. Amelyik sportszervezet az előírt számú utánpótláscsapatot nem tudja a bajnokságban versenyeztetni, azzal szemben az MLSZ hatályos Versenyszabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. A sportszervezetnek valamennyi indítani szándékozott utánpótláscsapatát a felnőtt csapattal azonos nevezési lapon kell beneveznie a 2009/2010. évi bajnokságba. Kötelező mellékletek (több melléklethez a dokumentumok között nyomtatvány is található): 1., Nevezési lap (hiánytalanul és olvashatóan kitöltve); 2., Nyilatkozat arról, hogy elfogadja az MLSZ szabályzatait és a PMLSZ 2009/2010. évi, adott bajnokságra vonatkozó versenykiírását, továbbá a sportszervezetre vonatkozó jogerős határozatokat; 3., Nyilatkozat arról, hogy nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás; 4., A sportszervezet nyilatkozata, hogy nem határozta el feloszlatását, illetve ügyészség vele szemben feloszlatására irányuló kérelmet nem nyújtott be a bírósághoz; 5., 90 napnál nem régebbi bírósági végzés kivonata az egyesületről; 6., Sportszervezet alapszabálya (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat); 7., Bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (másolat); FIGYELEM! A PMLSZ külön összefoglaló táblázata/nyilvántartása (amely megtalálható a oldalon, konkrétan ezen a linken: tartalmazza azon sportszervezetek névsorát, amely sportegyesületeknek a bírósági kivonata, az alapszabálya és az aláírási címpéldánya megtalálható leadva a szövetségben és bekerült a nyilvántartásba. Akik ebben a nyilvántartásban megtalálják egyesületük nevét, és a nevük mellett feltüntetett dátum óta nem történt semmilyen változás az egyes dokumentumokban, azon szervezeteknek elegendő a képviselő nyilatkozata arról, hogy nem történt változás az adott hivatalos okmányában az adott időpont óta. Amennyiben a három közül bármelyikben változás állt be, akkor az adott dokumentum aktuális, hiteles másolatát csatolni szükséges! A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

4 8., 90 napnál nem régebbi APEH- (és VPOP-) igazolás arról, hogy a sportszervezetnek nincs lejárt köztartozása; 9., A csapat mellett foglalkoztatott vezetőedző(k) legmagasabb UEFA-rendszerű iskolai végzettségét igazoló oklevél (bizonyítvány) másolata, valamint az ehhez kapcsolódó licenckártya (működési engedély) másolata, amelyet a nevezéskor, vagy legkésőbb a bajnokság indulásakor kötelező leadni a Versenyirodának; 10., A csapat mellett foglalkoztatott vezetőedző(k) legmagasabb OKJ-s végzettségét igazoló oklevél (bizonyítvány) másolata, amelyet a nevezéskor, vagy legkésőbb a bajnokság indulásakor kötelező leadni a Versenyirodának. FIGYELEM! A PMLSZ edzői nyilvántartása (amely megtalálható a oldalon) tartalmazza azon szakvezetők névsorát, edzői végzettségét és a végzettség megszerzésének időpontját (mind az UEFA-, mind az OKJ-s rendszer tekintetében), akiknek oklevélmásolata megtalálható a szövetségben és bekerült a nyilvántartásba. Nekik elegendő jelezni ezt a tényt a nevezési lap erre a célra szolgáló sorában; 11., Létesítmény jogszerű használatára vonatkozó szerződés másolata. (Nyilatkozat arról, hogy a felnőtt- és a kötelezően előírt utánpótláscsapatok mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges létesítmény pálya a sportszervezet rendelkezésére áll a bajnoki év teljes időszakára, illetve, hogy az kinek a tulajdonában van. Ha a létesítmény nem a sportszervezet tulajdonában van, akkor legalább a bajnoki évre érvényesen megkötött létesítmény-használatra vonatkozó bérleti szerződést vagy megállapodást is csatolni kell a nyilatkozathoz); 12., A sportszervezetnél sportszakemberként tevékenykedők felsorolása, különös tekintettel a kispadon helyet foglaló személyekre azok valamennyi, a nyomtatványon kért adatainak szolgáltatásával; 13., A sportszervezet elektronikus ügyintézőjének neve, azonosító száma és elérhetőségei, aki jogosultságot kap az MLSZ által üzemeltetett rendszer használatához; 14., A nevezési díj és a tagsági díj befizetésének igazolása (csekk vagy bankszámlakivonat másolata); 15., Nyilatkozat a sportszervezet közgyűlése által a PMLSZ taggyűlésére megválasztott 1 (egy) fő küldött és további 1 (egy) fő pótküldött adatairól (név, telefonszám, lakcím és cím); 16., Amennyiben a versenykiírás lehetőséget ad az utánpótláscsapat esetében szerződéses megállapodásra más egyesülettel az indulás átvállalásáról, akkor a szerződés másolata; 17., A magasabb osztályba felkerülő csapat esetében az előző évi Pályahitelesítési jegyzőkönyv másolata a nevezési lap kötelező melléklete; 18., A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség igazolása arról, hogy az MLSZ-szel és a PMLSZ-szel szemben nincs pénzügyi tartozása. (A PMLSZ állítja ki.) A csapatok nevezési lapját és az egyéb meglévő nyilatkozat-nyomtatványokat a PMLSZ Versenyirodája és kihelyezett versenybizottságai a versenykiírással együtt küldik meg a sportszervezetek részére. A nevezési dokumentumok letölthetők a portálról is. Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek a Pest megyei I/B-osztály esetében: 1. Tagsági díj Ft + áfa 2. Nevezési díj Ft + áfa 3. Pályahitelesítési díj Ft + áfa 4. Egyéb költségtérítési hozzájárulás Ft + áfa 1., A tagsági díj az adott bajnoki évre vonatkozó, az MLSZ Alapszabályában meghatározott, a sportszervezet bajnoki osztálya szerinti összeg. (A díj áfa köteles.) 2., A nevezési díj tartalmazza a sportszervezet felnőtt együttesének nagypályás bajnoki és Pest Megyei Kupa- (Magyar Kupa megyei selejtezője), valamint amennyiben versenyeztet(nie kell) U19-es együttesének nagypályás bajnoki, és valamennyi utánpótláscsapata a korosztály számára esetlegesen indított Pest Megyei Kupa-sorozatában történő indulási díját is. (A díj áfa köteles.) 3., A pályahitelesítési díj az MLSZ hatályos Sportlétesítményi előírások és mérkőzésrendezési Szabályzatában foglalt összeget tartalmazza a felnőtt csapat osztályba sorolásának megfelelően. A díjat a nevezéssel egyidejűleg kell megfizetni, arról a PMLSZ utólag számlát állít és küld ki a költségviselő (befizető) számára. A sportszervezetnek a pálya a PMLSZ által megbízott személy révén elvégzett hitelesítése A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

5 alkalmával a helyszínen semmit sem kell fizetnie, az útiköltség-térítést majd utólag, valamennyi egyesület részére egységesen megállapított átlagár alapján kell megtérítenie a PMLSZ-nek számla ellenében. Igény szerint az edző-, tartalék-, illetve utánpótláspályákat is osztályba kell sorolni, és az osztályba sorolástól függően kell a díjat utólag megfizetni a PMLSZ-től megkapott számla ellenében. A hitelesítés során rögzített adatokról a PMLSZ nyilvántartást készít. (A díj áfa köteles.) 4., Az egyéb költségtérítési hozzájárulás (a továbbiakban: EKH) az adott teljes bajnoki évre tartalmazza a bajnoki osztálynak megfelelő felnőtt és U19-es komplett játékvezetői költségtérítés (játékvezetői és asszisztensi díjak, útiköltségek, közterhek, járulékok) díjtételeit a bajnoki mérkőzéseket illetően. Az EKH-t a sportszervezetek 6 (hat) egyenlő részletben kötelesek megfizetni a lentebb feltüntetett ütemezés, határidők szerint. (A díj a versenykiírás elfogadásakor rendelkezésre álló információk alapján áfa köteles.) A felnőtt bajnoki mérkőzéseken 3 (három), az U19-es mérkőzéseken 2 (kettő) játékvezető működik. A játékvezetői díjakat a PMLSZ központilag fizeti ki a játékvezetők részére. A felnőtt együttessel azonos osztályú ifjúsági U19-es csapatok számára nincs külön nevezési díj. A megyei I., I/B-, II. és III. osztályú sportszervezet további korosztályos csapatainak (U16, U14, U13, U11, U9, U7) nevezési díját az adott korosztály versenykiírása tartalmazza. (U11, U9 és U7 esetében az MLSZ-es NUPI- USI-tornákra nevezési díj nincsen, a bajnoki rendszerben bonyolított versenyekre a nevezési díjat a versenykiírás tartalmazza.) Nevezési határidő: A tagsági díjnak és a nevezési díjnak, továbbá a hiánytalanul kitöltött nevezési lapnak és a kötelezően csatolandó mellékleteknek az alábbi időpontig kell beérkezniük személyesen vagy postai úton a PMLSZ Versenyirodájához (1364 Budapest, Postafiók 301.): július 10., péntek, 12 óra (a beérkezés ideje!) Nevezés csak hiánytalanul kitöltött nevezési lappal, valamint a szükséges mellékletekkel és a nevezési- és tagdíj befizetésének igazolásával fogadható el. Hiánypótlási határidő: július 17., péntek, 12 óra (a beérkezés ideje!), késedelmi pótlék ( Ft) megfizetése mellett! A hiánypótlási határidő nem vonatkozik a tagsági díj és a nevezési díj befizetésére! Hiánypótlás csak a késedelmi pótlék megfizetése esetén fogadható el. A hiánypótlási határidő lejárta után a Versenyiroda hiánypótlást nem fogad el. Fizetési határidők: díjtétel összeg fizetési határidő tagsági díj Ft + áfa nevezési díj Ft + áfa július 10., péntek pályahitelesítési díj Ft + áfa egyéb költségtérítési hozzájárulás (EKH), 1. részlet Ft + áfa augusztus 7., péntek EKH, 2. részlet Ft + áfa szeptember 11., péntek EKH, 3. részlet Ft + áfa október 22., péntek EKH, 4. részlet Ft + áfa február 26., péntek EKH, 5. részlet Ft + áfa április 9., péntek EKH, 6. részlet Ft + áfa május 21., péntek Valamennyi díjtételt a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség CIB Bank Rt.-nél vezetett számú számlaszámára kell csekken vagy átutalással befizetni. A PMLSZ Pénzügyi Csoportja valamennyi befizetett összegről számlát állít ki a sportszervezet nevezési lapján feltüntetett számlázási névre és címre. A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

6 Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizető nevét. (Rózsaszín postai csekken a PMLSZ postacímére történő befizetést mellőzzék, számlaszámra ugyanakkor lehet rózsaszín csekken is teljesíteni a befizetést!) Az egyes befizetésekről szóló igazolást (csekk vagy bankszámlakivonat másolata) minden esetben el kell juttatni a PMLSZ Versenyirodájához (faxszám: 06-1/ ). A nevezési folyamat további határidői: Hiánypótlások beadása PMLSZ I. fokú határozat (Versenyiroda) fellebbezési határidő PMLSZ II. fokú határozat (Fellebbviteli Bizottság) július 17., péntek, 12 óra július 24., péntek, 18 óra július 29., szerda, 12 óra július 31., péntek, 12 óra A nevezéseket a PMLSZ Versenyirodája bírálja el I. fokon. A határidő után beadott, valamint a hiányosan megküldött nevezéseket a PMLSZ Versenyirodája elutasítja. Az elutasító határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenti táblázatban megjelölt határidőig a PMLSZ Fellebbviteli Bizottságához címezve, a PMLSZ székhelyére küldve. Amennyiben egy sportszervezet visszalépés stb. miatt az eredeti osztályba történő nevezésétől eltérő osztályba lett besorolva, úgy az előzetesen befizetett költségei és a tényleges indulása alapján rá vonatkozó költségei közötti különbséget utólag rendezni kell. 4. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma Résztvevők: - A 2008/2009. évi Pest megyei I. osztályú bajnokságból kieső csapat(ok); - A Pest megyei II. osztály 2008/2009. évi kiírása alapján az I/B-osztályba jutó együttesek; - A Pest megyei III. osztály 2008/2009. évi kiírása 7 (hét) csoportjának 6 (hat) bajnoka; - Érvényes, elfogadott nevezési határozattal rendelkező sportszervezetek. A bajnokság 2 (kettő), egyenként maximum 16 (tizenhat) csapatos csoportban zajlik. A csapatok csoportba történő beosztásánál a csoport létszámának azonossága után az utazási távolság (földrajzi szempontok) a mérvadó. A PMLSZ Versenyirodája a csoportbeosztást a nevező csapatlétszám függvényében határozza meg, és tesz arra javaslatot a PMLSZ elnökségének. Az MLSZ Versenyszabályzat vonatkozó szakasza értelmében a csoportbeosztás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 5. A bajnokság ideje és helye A bajnokság őszi idénye 16 csapat esetén augusztus 15-től november 22-ig, 14 csapat esetén augusztus 22-től november 15-ig tart. A bajnokság tavaszi idénye 16 csapat esetén március 6-tól június 13-ig, 14 csapat esetén március 13-tól június 6-ig tart. A fentiekben meghatározott játéknapok vasárnapok, de a bajnokságban szombaton és szükség szerint (a Versenyiroda engedélyével!) hétköznap is rendezhető mérkőzés. A PMLSZ Versenyirodája az időpontegyeztető értekezleteken a megyei I., I/B- és II. osztályú bajnokságok esetében a zavartalan játékvezető-küldés érdekében kötelező szombati játéknapokra úgynevezett vetésforgó elvet érvényesít. A továbbiakban a bajnoki mérkőzések időpontjára, a megállapított időpontok (és esetleg helyszínek) módosítására a Magyar Labdarúgó Szövetség hatályos Labdarúgás versenyszabályzata nagypályára, csökkentett pályaméretre című szabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A pályák osztályba sorolásáról a PMLSZ Versenyirodájához tartozó Biztonsági és Technikai Bizottság pályahitelesítési eljárás keretében dönt. A Pest megyei I/B-osztályú felnőtt bajnoki mérkőzést legalább V. osztályú pályán lehet lebonyolítani. A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

7 6. A labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások A Pest megyei I/B-osztály felnőtt csapataiban legalább 1 (egy) fő január elsején vagy az után született magyar állampolgárságú labdarúgót kötelező a mérkőzés kezdetétől a lefújásig szerepeltetni. Ezen előírást a játékos kiállítása esetén nem kell alkalmazni. Amennyiben a mérkőzésen a korosztályos labdarúgó megsérül és nincs további korosztályos cserelehetősége a csapatnak, akkor az addiginál egy fővel kevesebb labdarúgóval kell folytatni a játékot, és ebben az esetben sem kell alkalmazni a kötelező szerepeltetésre vonatkozó előírást. Az MLSZ Labdarúgás versenyszabályzata nagypályára, csökkentett pályaméretre című szabályzatának vonatkozó szakasza értelmében a fentiek megsértése a jogosulatlan játék tényállással esik egy megítélés alá, ugyanazokkal a jogkövetkezményekkel. A mérkőzés napjáig a 15. életévét naptári napra betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt. Emellett a felnőtt korcsoportú mérkőzéseken a sportorvos írásos engedélye alapján a mérkőzés napjáig a 14. életévét naptári napra betöltött labdarúgó is részt vehet. A bajnokság mérkőzéseire a sportszervezetek Európai Uniós tagországú, valamint az azzal azonos elbírálás alá eső országok külföldi állampolgárságú labdarúgóinak benevezése és szerepeltetése nem korlátozott. Az egyéb országokból 3 (három) fő külföldi állampolgárságú labdarúgó szerepeltethető egy időben a pályán mérkőzésenként. Az EU-val azonos elbírálás alá eső országok listáját az MLSZ június 1-ig a Külügyminisztérium, illetve az UEFA-tól kapott nyilvántartás alapján közzé teszi. A 2009/2010. bajnoki idényben az ezen listán nem szereplő országok tekintendők egyéb országoknak. (Link: 7. A bajnokságból, illetve a bajnokságba történő feljutás-kiesés, és feljebb kerülés a bajnoki év végén A Pest megyei I/B-osztályú bajnokságból történő feljutás és kiesés: Az adott, 2009/2010. évi Pest megyei I/B-osztályú bajnokságból a bajnoki év végén feljutnak a Pest megyei I. osztályba a bajnokság 2 (kettő) csoportjának első helyezettjei és a két 2. helyezett páros, oda-visszavágó osztályozó mérkőzéseinek győztese (összesen 3, azaz három csapat). Az osztályozó odavágó mérkőzésén a százalékosan jobb eredményt elérő ezüstérmes csapat a pályaválasztó. A bajnokok egyúttal kvalifikálják magukat a 2009/2010. bajnoki év végén sorra kerülő 1. Pest Megyei I. Osztályú Bajnokok Tornája hármas döntőjébe. (Az 1. Pest Megyei I. Osztályú felnőtt Bajnokok Tornája versenykiírását a Versenyiroda május 15-ig teszi közzé.) Az adott, 2009/2010. évi Pest megyei I/B-osztályú bajnokságból kiesnek a csoportokban utolsó 2 (kettő), 15. és 16. helyen végzett csapatok és a rosszabb "hátulról" 3., vagyis 14. helyezett (összesen 5, azaz öt együttes) a Pest megyei II. osztályba, illetve még annyi, amennyi Pest megyei együttes kiesik a 2009/2010. évi NB III-as bajnokságból. Az NB III-ból kieső csapatokon kívül ugyancsak módosíthatja a feljutók számát azon esetleges helyzet, ha úgynevezett alsóbb osztályba való nevezés történik, feltéve, ha a 2010/2011. évi felsőbb osztályú bajnokságra jogot szerzett Pest megyei csapat a meghatározott határidőn (vagyis a jogosultságának megfelelő bajnoki osztály nevezési határidejének lejártáig) belül ezt jelzi, és szabályszerűen benevez a Pest megyei I/Bosztályba. Az ilyen esetek következményeiről a PMLSZ Versenyirodájának javaslata alapján a vonatkozó szabályok adta lehetőségeknek megfelelően a PMLSZ elnöksége dönt. Amennyiben a Pest megyei I/B-osztály bajnokai nem vállalják az indulást a 2010/2011. évi Pest megyei I. osztályú bajnokságban, akkor meghatározott időre kizárásra kerülnek a PMLSZ-től származó díjazásokból és támogatási lehetőségekből (sportfelszerelés-díjazás, sportszerűségi verseny díjai stb.). Ebben az esetben egy vagy két csapattal több eshet ki az adott, 2009/2010. évi bajnokság végén a Pest megyei I/B-osztályból. A kieső helyeket minden esetben úgy kell megállapítani, hogy a bajnokság létszáma a 2010/2011-es bajnokságban is maximum 32 (harminckettő) csapat maradjon. A Pest megyei I/B-osztályú bajnokságba történő feljutás és kiesés: A 2010/2011. évi Pest megyei I/B-osztályú bajnokságba az adott, 2009/2010-es bajnoki év végén feljut a Pest megyei II. osztályból összesen maximum 6 (hat) csapat. (A tervezett három II. osztályú csoport esetén az 1 2. helyezettek; kettő csoport esetén az 1 3. helyezettek; négy csoport esetén a négy bajnok és a 2. helyezettek közötti erősorrend alapján a legjobb kettő). A 2010/2011. évi Pest megyei I/B-osztályú bajnokságba az adott, 2009/2010-es bajnoki év végén A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

8 kiesik/kiesnek a Pest megyei I. osztályú bajnokságban kieső helyen végzett együttesek. Az osztály, csoport létszámának kiegészítése: Ha az adott bajnoki osztályban (csoportban) kizárás, fúzió, egyik osztályba sem történő nevezés, alacsonyabb osztályba való nevezés/sorolás, feljutás nem vállalása stb. következtében kevesebb számú csapat marad a versenykiírásban meghatározottnál, azt a bajnoki osztályt (csoportot) a bajnoki év megkezdéséig fel lehet tölteni. A bajnoki osztályra vonatkozó feltöltés lehetőségéről a PMLSZ Versenyirodájának javaslata alapján a PMLSZ elnöksége dönt az érvényben lévő MLSZ-szabályzatok alapján. Feltöltés esetén a PMLSZ elnökségének irányelve, vagyis a feltöltés sorrendje a bajnoki eredmények alapján a következő: elsőként a feljutó bajnokság egyenes ágon (értsd: versenykiírásban meghatározott módon) feljutott csapata(i) mögött maximum 2 (kettő) helyezéssel végzett legjobb eredményt elérő/soron következő (százalékos eredménymegállapítás szerint) sportszervezet csapatát lehet felkérni. Amennyiben ezen csapat(ok közül egy sem) nem vállalja a feljutást, akkor a további felkérés lehetőségéről a Versenyiroda javaslata alapján a PMLSZ elnöksége dönt. A PMLSZ elnökségének június 9-i döntését június 5-én hatályon kívül helyezve, azt a szakmai javaslatok és a sportszervezetek észrevételei alapján az alábbiak szerint módosítva, a 2009/2010- es bajnoki szezonban az alábbi osztályok és csapatszámok szerint épül fel a Pest megyei labdarúgóversenyrendszer (feltüntetve az egyes osztályokban kötelezően és ajánlottan szerepeltetendő utánpótláscsapatokat): bajnoki osztály csoportok csapatok száma száma kötelező utánpótlás Pest megyei I. osztály 1 1 x 16 csapat U19, U16, U11, U9, U7 U13 Pest megyei I/B-osztály 2 (maximum) 2 x 16=32 csapat U19, U16 vagy U13 (maximum) Pest megyei II. osztály 3 vagy 4 3 x 14=42 csapat, ill. U19 4 x 12=48 csapat Pest megyei III. osztály x = kb. 60 csapat további ajánlott utánpótlás U16 vagy U13, U11, U9, U7 U16, U13, U11, U9, U7 A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/ U19, U16, U13, U11, U9, U június 5-i döntés szerint a 2010/2011-es bajnokságra kötelezően előírt utánpótláscsapatok: bajnoki osztály csoportok csapatok további ajánlott kötelező utánpótlás száma száma utánpótlás Pest megyei I. osztály 1 1 x 16 csapat U19, U16, U11, U9, U7 U13 Pest megyei I/B-osztály 2 2 x 16=32 csapat U19, U16 vagy U13, U11, U9 U16 vagy U13, U7 Pest megyei II. osztály 3 3 x 14=42 csapat U19, U16 vagy U13 U16 vagy U13, U11, U9, Pest megyei III. osztály x = kb. 60 csapat U7 U19, U16, U13, U11, U9, U7 8. A bajnokság rendszere, a helyezések eldöntése A bajnokság téli szünet beiktatásával, őszi tavaszi rendszerben bonyolódik. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság végén azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt: 1., a bajnokságban elért több győzelem; 2., a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 3., a bajnoki mérkőzésen rúgott több gól; 4., egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége; 5., egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 6., az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól; 7., a bajnokság Fair Play-versenyében elért jobb helyezés; 8., sorsolás.

9 9. A bajnokság díjazása A bajnokság valamennyi csoportjában 1 3. helyezést elért csapatok oklevelet, valamint db aranyozott színű, ezüstözött színű, illetve bronzszínű érmet kapnak. A bajnokok emellett serlegdíjazásban is részesülnek. Tárgyjutalomban (serleg és oklevél) részesül az osztály valamennyi csoportjának gólkirálya folytatva a Sportszelet című közép-magyarországi sportlap hagyományát. Azonos gólszám (holtverseny) esetén a csapat(uk) jobb helyezése dönt. 10. A bajnokság Fair Play (sportszerűségi) versenye A PMLSZ Versenyirodájának értékelése alapján az osztály 1 3. legsportszerűbb sportszervezete tárgyjutalomban részesül. Az 1. helyezett díja serleg, oklevél és 3 (három) db labda; a 2. helyezett díja serleg, oklevél és 2 (kettő) db labda; a 3. helyezett díja serleg, oklevél és 1 (egy) db labda. Az osztályban az értékelés a csoportokat összevonva történik. A FAIR PLAY-VERSENY ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI sárga lap 2 hibapont piros lap 5 hibapont sportszakember elleni fegyelmi büntetés 10 hibapont csapat elleni fegyelmi intézkedés (létszámhiányos kiállás, egyéb rendbontás) 20 hibapont mérkőzés elmaradás és rendzavarás miatt, félbeszakadás, valamint pályabetiltás esetén 50 hibapont Azonos pontszám esetén a jobb bajnoki helyezés dönt. A díjazásra a Fair Play-világnap keretében kerül sor. 11. Cserelehetőség A bajnokságban 5 (öt) fő játékos végig cserélhető. A mérkőzés jegyzőkönyvébe 7 (hét) fő cserejátékos írható be. A mérkőzésen cserélni csak cserelappal lehet. Cserelapról a csapatoknak kell gondoskodni. A mérkőzéseken azoknak a cserejátékosoknak van játékjogosultsága, akik versenyigazolványa és sportorvosi engedélye a mérkőzés kezdetekor jelen van, a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírásra kerültek, és akiket késve történt megérkezésüket követően a játékvezető leigazolt a szünetben, vagy a mérkőzés végén. Amennyiben a labdarúgó nem hajlandó személyazonosságának igazolására, vagy eltávozik a pályáról, úgy kell kezelni, hogy hamisan (jogosulatlanul) szerepelt. 12. A bajnokság költségei A megyei I/B-osztályú felnőtt bajnokság irányításával, üzemeltetésével és díjazásával kapcsolatos költségeket a PMLSZ viseli. A mérkőzések rendezésével kapcsolatos költségeket a pályaválasztó csapatok kötelesek viselni. A vendégcsapatok részvételi költsége a vendégcsapatokat terheli (utazás, étkezés stb.). 13. Egyéb rendelkezések A bajnokságokkal (versenyekkel) kapcsolatos további tudnivalókat Az MLSZ-szabályzatok általános rendelkezései, előírásai a Pest megyei labdarúgó-versenyekre vonatkozóan, 2009/2010. (kivonat) című összefoglaló tájékoztató tartalmazza. Budapest, június 5. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Versenyiroda Mellékletek - komplett nevezési dokumentáció: A PMLSZ megyei I/B-osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságának versenykiírása, 2009/

MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011.

MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. E-mail: versenyiroda@pmlsz.hu; jb-iroda@pmlsz.hu; nyiab-iroda@pmlsz.hu Telefon/fax:

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Férfi ifjúsági I. osztályú nagypályás U 19 korosztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 18/2010.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság MEGYEI III. OSZTÁLY Komárom-ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság / Megyei Labdarúgó Szövetség / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI U-19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U16 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása 2015/2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság MEGYEI III. OSZTÁLY Heves Megyei III. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI U19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Pest Megyei U19 korosztályú fiú ifjúsági nagypályás labdarúgó-bajnokság 2012 2013.

Részletesebben

Felnőtt csapat nevezéséhez beadandó kötelező mellékletek: Utánpótláscsapat(ok) nevezéséhez beadandó kötelező mellékletek:

Felnőtt csapat nevezéséhez beadandó kötelező mellékletek: Utánpótláscsapat(ok) nevezéséhez beadandó kötelező mellékletek: Csapat neve:, bajnoki osztálya: Komplett nevezési dokumentáció a PMLSZ által szervezett felnőtt és utánpótlás-bajnokságokba történő nevezéshez (2010/2011.) Felnőtt csapat nevezéséhez beadandó kötelező

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság U-15 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Budapesti U-15 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2012 2013. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Hajdú-Bihar Megyei U-14 korosztályú férfi fiú csökkentett pályaméretű ( 3/4-ed pályás ) labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év

Magyar Labdarúgó Szövetség. Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év Magyar Labdarúgó Szövetség Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa... 2 2. A bajnokság célja...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI CSÖKKENTETT PÁLYÁS U14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI I. OSZTÁLY Pest megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgóbajnokság versenykiírása 2014/2015.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY. NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017.

Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY. NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Határozat szám ELN-174/2015 (12.08.) Jóváhagyás 2015.12.08. Hatálybalépés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ NŐI FÉLPÁLYÁS BAJNOKSÁG (keresztpályás bajnokság) JNSZ Női keresztpályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI ÖREGFIÚ (,,U34 ) Pest megyei öregfiú (,,U34-es ) nagypályás labdarúgó- 2015/2016. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Az MLSZ elnöksége 79/2006 (2006.04.20.) számú határozataival fogadta el. 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA A Winner Sport NB

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság VESZPRÉM MEGYEI II. OSZTÁLY Veszprém Megyei II. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők A bajnokság résztvevői és

Részletesebben

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 2015/2016. évi bajnokok tornáinak versenykiírása

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 2015/2016. évi bajnokok tornáinak versenykiírása Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 2015/2016. évi bajnokok tornáinak versenykiírása A 2015/2016. évi szezon zárásaként az alábbi Pest megyei bajnokok tornáira kerül sor: 1.) 3. Pest megyei U14-es Bajnokok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / Veszprém Megyei Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A kupa szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI III. OSZTÁLY Megyei-Budapesti III. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI III. osztályú BAJNOKSÁG Borsod-Abaúj-ú férfi nagypályás

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 2015 2016

Magyar Floorball Szakszövetség Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 2015 2016 Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 2015 2016 Budapest, 2015. június 12. 1.! A bajnokság rendezője és neve a.! A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ)

Részletesebben

NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015.

NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Somogy Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Tartalom 1. A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak, rendelkezések... 5 A Versenyszabályzat célja... 7 A Versenyszabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság MAGYAR KUPA Férfi felnőtt nagypályás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei versenykiírása 2013 2014. 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság HEVES MEGYEI NŐI FUTSAL BAJNOKSÁG versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 1. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség STRANDLABDARÚGÓ NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság versenykiírása 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu A Budapesti Vízilabda Szövetség 2012/2013. évi bajnokságainak versenykiírása 1.

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság I. osztály

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság I. osztály Országos Bajnokság I. osztály Férfi, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2014-2015 Budapest, 2014. május 31. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

Magyarország 2014/2015. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2014/2015. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2014/2015. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2013/2014. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság III. osztály

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság III. osztály Országos Bajnokság III. osztály Férfi, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2013-2014 Budapest, 2013. július 15. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

STRANDLABDARÚGÁS U-15

STRANDLABDARÚGÁS U-15 Magyar Labdarúgó Szövetség SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁGA STRANDLABDARÚGÁS U-15 VERSENYKIÍRÁSA Megyei fiú U-15 korosztály 2016 Határozatszám ELN-195/1/XV/2015 Jóváhagyás 2015.12.08 Hatályba lépés 2016.01.08

Részletesebben

HATVANI KARÁCSONYI TEREMLABDARÚGÓ KUPA 2013.

HATVANI KARÁCSONYI TEREMLABDARÚGÓ KUPA 2013. HATVANI KARÁCSONYI TEREMLABDARÚGÓ KUPA 2013. A női felnőtt torna versenykiírása Női Versenykiírás 1 2013-12-11 1 A torna szervezője és rendezője, a verseny típusa A rendezvény fővédnöke: Szabó Zsolt, Hatvan

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Az MLSZ elnöksége a 114./ (05.23.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ...4 Általános fogalmak, rendelkezések...4

Részletesebben

MEGYEI II. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011.

MEGYEI II. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.; E-mail: versenyiroda@pmlsz.hu; jb-iroda@pmlsz.hu; nyiab-iroda@pmlsz.hu; Telefon/fax:

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2014/2015-es bajnoki évre rendelkezik a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség

Részletesebben

DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014

DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014 Versenykiírása 2014 1 EFB33 Kosárlabda Bajnokság MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Részletesebben

2015. évi Triplett válogató verseny versenykiírása

2015. évi Triplett válogató verseny versenykiírása Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Pétanque Federation H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 2015. évi Triplett válogató verseny

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás Tartalomjegyzék Általános rész I. Nemzeti Bajnokság I. osztály, Nemzeti Bajnokság II. osztály, Magyar Kupa... 3

Részletesebben

Amatőr Licenc Szabályzat

Amatőr Licenc Szabályzat Szabályzat kódja ALSZ Hatálybalépés 2015.01.27. Előző változat 2014.02.11. Érvényesség Visszavonásig Verziószám 1/2015 (v2) Szabályozási szakmai felelős Szabályozási felelős és kibocsátó Utoljára módosította

Részletesebben

A Kelet Liga Női Amatőr Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

A Kelet Liga Női Amatőr Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation 1133 Budapest, Vág u. 7. Tel: +36 (1) 270-93-08 ;Fax: +36 (1) 270-93-03 E-mail: info@hockey.hu Honlap:: www.gyeplabda.hu Versenyszabályzat Budapest

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

be/sfp-10271/2015/mlsz

be/sfp-10271/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1568 A kérelmező jogállása

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 (36-1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1. A bajnokság célja: SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása A kispályás labdarúgás iránt érdeklődők részére lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra.

Részletesebben

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar KKupa Versenykiírás 2012/2013.

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar KKupa Versenykiírás 2012/2013. NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar Kupa Versen nykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2016/17-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

III. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

III. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2014. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

A Magyar Amerikai Football Szövetség Versenyszabályzata. Érvényes:2013. június 10-től

A Magyar Amerikai Football Szövetség Versenyszabályzata. Érvényes:2013. június 10-től A Magyar Amerikai Football Szövetség Érvényes:2013. június 10-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (továbbiakban MAFSZ) Elnöksége a 2004. I. törvény (továbbiakban Sporttörvény) 23. (1). alapján az amerikai football

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Női Országos Strandfoci Versenykiírás

Női Országos Strandfoci Versenykiírás Női Országos Strandfoci Versenykiírás 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A) A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Egylet (Szigetvári Vasas SCE) írja ki, szervezi és működteti. B) A 2015.

Részletesebben

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi FC A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1107 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgatóság CSONGRÁD MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Csongrád Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016. Tartalom 1.

Részletesebben

be/sfp-10094/2015/mlsz

be/sfp-10094/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sásd Városi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Sásd Városi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 89 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság II. osztály

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság II. osztály Országos Bajnokság II. osztály Férfi, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2011-2012 Budapest, 2011. július 5. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

be/sfphpm01-10281/2015/mlsz

be/sfphpm01-10281/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírcsaholy USE A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírcsaholy USE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2943 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

be/sfp-08715/2015/mlsz

be/sfp-08715/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve KECSKÉD KÖZSÉGI SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve Kecskéd KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1085 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08428/2015/mlsz

be/sfphpm01-08428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Aramis Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Aramis SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2653 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA

KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA 2011/2012.. TANÉV KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I. KORCSOPORT - FIÚ Fonyód 2011. decemberember 2. 2011/2012. TANÉVI KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I. KORCSOPORT FIÚ

Részletesebben

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gönyűi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gönyűi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Magyar Kupa. Mesterfokú-bajnokság. Versenysport kategória 2016. évi versenykiírás

Magyar Kupa. Mesterfokú-bajnokság. Versenysport kategória 2016. évi versenykiírás Magyar Kupa Mesterfokú-bajnokság Versenysport kategória 06. évi versenykiírás RITMIKUS GIMNASZTIKA MRGSZ Preambulum A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség célja az egyesületekkel együttműködve megteremteni

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

Versenykiírás. 1. Hatálya. 2. A verseny célja. 3. A versenyen való részvétel

Versenykiírás. 1. Hatálya. 2. A verseny célja. 3. A versenyen való részvétel Versenykiírás 1. Hatálya 1.1. Jelen versenykiírás Magyarország 2014-as felnőtt, férfi, női amatőr, III. Magyar Indoor Országos Tamburello kupájára vonatkozik, melyet a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

be/sfp-10526/2015/mlsz

be/sfp-10526/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Főiskola Diáksport Sportgyesület (Futsal) A kérelmező szervezet rövidített neve DFD Sportegyesület Futsal Szakosztály Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve Pásztói ULC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2882 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9903/2015/mlsz

be/sfp-9903/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Karancsberény A kérelmező szervezet rövidített neve SKKB Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2627 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8994/2015/mlsz

be/sfp-8994/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve BLASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 125 A kérelmező

Részletesebben

XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13

XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13 XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13 Versenykiírás A XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1. A bajnokság neve: XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2. A bajnokság

Részletesebben

be/sfp-08102/2015/mlsz

be/sfp-08102/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ibrány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ibrány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 574596 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g D í j u g r a t ó S z a k b i z o t t s á g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T VALAMINT S Z A B A D T

Részletesebben

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve REAC Sportiskola SE Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Harkányfürdő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Harkányfürdő Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 28 A kérelmező

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2015/2016-es bajnoki évre rendelkezik az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége

Részletesebben

III. Mikulás T LA SE KUPA

III. Mikulás T LA SE KUPA III. Mikulás T LA SE KUPA III. Mikulás T LA SE KUPA RENDEZŐJE Törökbálinti Labdarúgó Akadémia Sportegyesület Horváth Ferenc Tel: +36 20 454-1763 E-mail: labdarugoakademia@gmail.com Haraszti Zoltán Tel:+36

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség SERDÜLŐ KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Fiú ifjúsági nagypályás U 17 korosztályú bajnokság versenykiírása A SLASZ elnökségének 21/2010. számú határozata alapján. A Somogy Megyei

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyöngyösi Atlétikai Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Gyöngyösi AK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 932 A kérelmező jogállása

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/2014 1 A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I., A MAGYAR KUPA ÉS A MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEI

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08082/2015/mlsz

be/sfphpm01-08082/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Palotabozsok SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08104/2015/mlsz

be/sfphpm01-08104/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mozsgói SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 55 A kérelmező

Részletesebben