Tovább szépül a község fõtere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovább szépül a község fõtere"

Átírás

1 VII. évfolyam 5. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata május Tovább szépül a község fõtere A tartalomból: - Zárszámadás 2. oldal - Községi weblap 2. oldal - Gyermekvédelem 3. oldal - Útravaló 3. oldal - Kecskerágóról 4. oldal - Tiszta Csörögért 5. oldal - Közfoglalkoztatás 5. oldal - Egészségnap 6. oldal - Gyermeknap 7. oldal - Tejtermék-árusítás 8. oldal ÁGH ISTVÁN Virágosat álmodtam Képviselõ-testületi ülés Rendelet a szociális ellátásokról Mint minden hónapban, az április 15- i testületi ülésen is tájékoztatták a képviselõket a csatorna-beruházás állásáról. A kivitelezõ képviseletében Both Zoltán elmondta, hogy eddig három panasz érkezett a munkájukkal kapcsolatban, ebbõl kettõt orvosolni tudnak. A munkálatok során szükségessé vált a Kisfaludy utca 28. elõtt lévõ buszmegálló áthelyezése a Tölgyfa utca sarkára. Csonka Ferencné, a vízi-közmû társulat elnöke elmondta, hogy a még 2002-ben kötött szerzõdések közül 517- et tettek újra élõvé, és 161 új szerzõdést kötöttek 2008-ban. 88 ingatlantulajdonos egy összegben fizette be az érdekeltségi hozzájárulást. Arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy március elején megérkeztek az új csekkek, ezeket küldik ki, de a régi típusúak is használhatók még. A képviselõ-testület módosította a szociális ellátások rendjérõl szóló rendeletét illetve új rendeletet hozott, hatályon kívül helyezve a régit -, amely két fontos új elemet tartalmaz. Az egyik, hogy az aktív korúak a rendszeres szociális segély helyett rendelkezésre állási támogatásban részesülhetnek, a másik a krízisalap szabályozása és a méltányossági közgyógyellátás jövedelmi határának emelése. A krízisalap a lakhatás és a szociális ellehetetlenülés átmeneti jellegû megakadályozására szolgál. Egyszeri alkalommal és maximum két hónapra adható azoknak, akik önhibájukon kívül például, mert hirtelen elvesztették állásukat krízishelyzetbe kerülnek. A rendeletet, amely továbbra is önkormányzati hatáskörben tartja az átmeneti segélyrõl és most már a krízisalapról való döntést - egy ellenszavazattal fogadta el a testület. Elfogadták a képviselõk az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét is. (A tervrõl külön írásunk szól.) folytatás a 2. oldalon Édesanyám Virágosat álmodtam Napraforgó Virág voltam álmomban. Édesanyám Te meg fényes nap voltál Napkeltétõl Napnyugtáig ragyogtál.

2 2 Csörögi Hírlevél Képviselõ-testületi ülés folytatás az 1. oldalról Az ülésen beszámolt az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat képviselõje az elmúlt évi munkáról, és ehhez kapcsolódva a képviselõk elé került a gyámhatósági munkáról szóló beszámoló is. (A beszámolóról más helyen adunk tájékoztatást.) A község weblapjáról tartott ismertetõt Molnár László (errõl is külön cikk olvasható), a pályázati lehetõségekrõl pedig Drenkovics Gábor tartott ismertetõt. Az idei költségvetés tervezetének tárgyalásakor a pénzügyi bizottság mind a bevételi, mind a kiadási oldalhoz több módosító javaslatot fûzött. A bizottság javaslatai közül néhány heves vitát váltott ki a képviselõ-testületben, volt, amely nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges számú szavazatot, ám a bizottság elõterjesztéseinek megalapozottságát senki sem vitatta. Az átmenetileg négy fõvel mûködõ bizottság az áprilisi testületi ülésen egészült ki: megválasztották a bizottság kültagjának Varga Gyõzõnét. Mint a bizottság elnökének, Gergely Lászlónak a beszámolójában szerepel, 2008-ban is öt taggal mûködtek, és az év folyamán tizenöt határozatot hoztak. Tevékenységük szorosan kapcsolódik a költségvetéshez: ahogy a évit, úgy a évit is megtárgyalták, majd a testületi ülés elõtt a zárszámadást is véleményezték, ugyanúgy a év elsõ félévének költségvetését is értékelték. A bizottság tárgyalt az önkormány- Drenkovics Gábort fél évre pályázatfigyeléssel is megbízta a képviselõ-testület. Az egyebek napirendi pont keretében két új bizottsági tagot is megválasztottak, és ezzel kiegészültek a bizottságok. A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság kültagja lett Kovács Judit, a pénzügyi bizottság kültagja pedig Varga Gyõzõné lett. Döntött a testület az óvoda-beruházás közbeszerzési eljárását lebonyolító társaságról is. A pénzügyi bizottság munkájáról zati telkek értékesítésének lehetõségeirõl, a postai szolgáltatásról. A pénzügyi bizottság elé került a szõdi általános iskolában bevezetett zeneiskolai oktatáshoz való csatlakozás ügye, de foglalkozott a közös fenntartású oktatási intézmény pénzügyi vonatkozásaival is. Vizsgálta az önkormányzati lakás bérletérõl, a lakbér mértékérõl szóló rendeletet, módosításának lehetõségét, az év végén pedig a évre szóló költségvetési koncepciót. A bizottság úgy döntött, hogy az idén a képviselõ-testületi ülést megelõzõ napon tartja saját ülését. Munkatervében szerepel, hogy minden alkalommal áttekinti a csatorna-beruházás helyzetét, s mint ahogy tavaly, az idén is megtárgyalta a zárszámadási rendelet tervezetét. Júniusi ülésének napirendjére tûzte az óvodai-iskolai beíratások alakulását és annak pénzügyi kihatásait, késõbb pedig egy másik nagyberuházással, a Zöld Híd Programmal is behatóan foglalkozik. Zárszámadás: nincs pénzmaradvány A központi költségvetésbõl beérkezett összeggel és a helyi átcsoportosításokkal módosított évi költségvetés bevételi fõösszegét 341 millió 463 ezer forintban állapította meg a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet. A kiadási fõösszeg 166 millió 875 ezer forint, a pénzmaradvány pedig 163 millió 610 ezer. Ám ez a pénzmaradvány nem szabadon felhasználható: 160 millió forint kizárólag az óvodaépítésre költhetõ. További kötelezettségei is vannak az önkormányzatnak, elsõsorban az alapfokú oktatásért Vácnak kifizetendõ tartozás. Az elmúlt évben egyébként mintegy 26 millió forintot adott át az oktatásért az önkormányzat Szõdnek és Vácnak amely nem a teljes kötelezettséget fedezi -, miközben beruházásra csupán 4, 6 milliót költött. (Ebben az autó- és számítógép-vásárlás is benne van.) Közel 3, 3 millió forint volt a fejlesztési célú pénzátadás például, a Zöld Híd Programhoz való hozzájárulás -, valamint a fejlesztési hitel visszafizetési összege. A múlt év utolsó napjával hatodik önálló gazdálkodási évét zárta az önkormányzat. Mint dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ elmondta, a korábban meglévõ hiányosságokat sikerült megszüntetni, és nagyon alapos munkával elkészíteni a zárszámadásról szóló beszámolót. A testület elfogadta a beszámolót, a rendeletet és az ehhez csatolt közbeszerzési tervet. Népszerû a weblap Havonta átlagosan ezren keresik fel Csörög község weblapját. A honlap olyan szolgáltatást tud nyújtani, ami ma már nélkülözhetetlen. Az érdeklõdõk tájékozódhatnak az önkormányzatról, a képviselõ-testület rendeleteirõl, a polgármesteri hivatal ügyintézõirõl szerepel címük is -, közintézményekrõl, civil szervezetekrõl, vállalkozásokról. Letölthetõk az általánosan szükséges nyomtatványok is az oldalról, a településen való tájékozódást pedig térkép segíti. Természetesen népszerû az apróhirdetés rovat. Mint a weblap szerkesztõje, Molnár László elmondta, a közelmúltban önálló környezetvédelmi hírblokkal gazdagodott az oldal, és önálló menü az egyházi hírek is. Elérhetõ az Elektro Szignál tévé csörögi híreinek csokra, a csatornázás állapotáról szóló hírösszeállítás, az aktuális APEH-tájékoztató. Önálló blokk az Európai Unió parlamenti képviselõinek közelgõ választása. Molnár László fontosnak tartaná, hogy folyamatosan újuljon a képgaléria is, vagyis, a község életérõl, a közösségi eseményekrõl rendszeresen megjelenjenek képes tudósítások.

3 Csörögi Hírlevél 3 Tovább szépül a község fõtere Látványosabbá válik a Béke tér, a tavaszi rendezést, virágosítást követõen. A szépítõ munkát Lakatos Pálné irányításával a csörögi közmunkások végezték (képünkön: Kurucz Istvánné és Rostás Ivánné). Együtt a gyermekekért A gyermek tünet, a baj a családban van Az elmúlt évben végzett tevékenységérõl számolt be az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, amely tizenegyedik éve nyújt kötelezõ szolgáltatást Csörög lakóinak. A szolgálat vezetõje, Dobosné Kelemen Éva elmondta, hogy a községben az észlelõ-jelzõrendszer jól mûködik, rendszeresen felhívják a figyelmet a problémás gyerekekre. De egyre többen fel is keresik a szolgálat munkatársát, hogy segítséget kapjanak, és mint kiemelte együttmûködési megállapodást kötöttek a Csörögi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is, családlátogatások, prevenciós intézkedések megtételére. A családgondozás a súlyos problémákkal küsz- ködõknek jelent segítséget, ugyanúgy, mint az információ, az ügyek intézésében nyújtott segítség és a tanácsadás. Tapasztalataik szerint, a problémák többnyire halmozottan jelentkeznek a családokban. A szolgálat vezetõje szerint, a gyermek csak tünet, a baj a családban van. Ezzel együtt azért iskolai szociális munkát is végeznek, ahol pedagógusokkal és a tanulókkal próbálnak megoldást találni a problémákra. A szolgálat rendszeresen osztott élelmiszert, ruhát, bútort a rászorulóknak, lebonyolította a nyári gyermekétkeztetést. Dobosné Kelemen Éva szerint az önkormányzatnak ebben az évben is pályáznia kellene a nyári gyermekétkeztetésre. Gyermekvédelem Csörögben Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába A váci Földváry Károly Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben is sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a középiskolába programjában való részvételre. Az idei tanévben 3 mentortanár és 6 tanuló - három 7. osztályos és három 8. osztályos - pályázatát fogadták el, közülük négyen csörögi gyerekek. A program átfogó célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének elõsegítése. Nagy László Sándorné programfelelõs tanár kiemelte, hogy lakótelepi iskola lévén, a környezetükben élõ családok között gazdasági, szociális és kulturális téren is jelentõs különbségek vannak. A családok nehéz anyagi helyzete is hozzájárul ahhoz, hogy iskolában sok a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetû diák. Ugyanakkor ezek között a gyerekek között is sokan tehetségesek, számukra az iskola, a sikeres pályaválasztás, a szakma megszerzése nyújthat esélyt egy jobb életminõség elérésére. A program során a 7. vagy 8. osztályos tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti a tanulásban és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A mentor rendszeresen foglalkozik a patronált diákjával, kapcsolatot tart az osztályfõnökkel és a szaktanárokkal. Családlátogatások és fogadó órák során a szülõkkel is megbeszéli a gyermek iskolai elõmenetelével kapcsolatos teendõket. A tanév során a pályázó diák és a mentor is ösztöndíjban részesül. Reményeik szerint az ösztöndíjprogram is hozzájárul ahhoz, hogy az iskola tanulói közelebb kerüljenek céljaikhoz, megtalálják és megállják helyüket a világban. Az óvodáról Az elmúlt évben 262-en részesültek gyermekvédelmi kedvezményben, a pénzbeli támogatás mellett, ingyenes óvodai és iskolai étkeztetésben, tankönyvtámogatásban. A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatással együtt több mint két és fél millió forinttal segítette a központi költségvetés a rászorulókat. 14-en kaptak rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, öten részesültek a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj támogatásban, a hátrányos helyzetû, jó tanuló általános és középiskolás gyerekek szintén támogatásban részesültek. Minderre mintegy 900 ezer forintot fordított az önkormányzat, de hozzájárult a rászorult gyermekek táboroztatásához is. A támogatások mellett, a veszélyeztetett gyermekek védelme, végsõ soron a családból való kiemelése is szükségessé válik. Tavaly négy kiskorú gyermek esetében kellett azonnali, ideiglenes elhelyezésrõl intézkedni, a jegyzõi gyámhatóságnak kilenc kiskorút kellett védelembe venni ban összesen 24 gyermek- és fiatalkorú szabálysértõ, illetve bûncselekménnyel gyanúsított került nyilvántartásba. Három ajánlattevõ közül a gödi PPP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. pályázatát fogadta el a képviselõ-testület az óvoda-beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. Ez a cég adta a legkedvezõbb ajánlatot. Az eddigi ismeretek szerint, az idén 31 csörögi óvodás elhelyezésérõl kell gondoskodni, jövõre 28 óvodásra számítanak.

4 4 Csörögi Hírlevél Új fejlemények a Kecskerágóban A külterületi Kecskerágó vezetékes ivóvízzel való ellátása és a területrész belterületbe vonása volt ismét a téma egy március végén tartott megbeszélésen. Ezt követõen a képviselõ-testület újra napirendjére tûzte a témát, megismerve egy szakértõi véleményt is. Áprilisi ülésén a testület határozatot is hozott, ám elõtte még a község jegyzõje összegezte a helyzetet: a belterületbe vonás kevésbé ismert akadálya, hogy ki kellene vonni a területeket a mezõgazdasági mûvelésbõl, de komoly nehézség az is, hogy nincs kötelezõ adásvétel, ezért nehéz lehet normál telkeket kialakítani. A közmûvek közül a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítése lehetséges - a tervek készen is vannak -, megvalósításuk az ott élõkön múlik. (Elõzetes becslés alapján mintegy 300 ezer forintba kerülne ingatlanonként.) A képviselõ-testület 6 igen, egy nem szavazattal, két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy miután megismerte a szakvéleményt, egyelõre nem kívánja belterületbe vonni Kecskerágó külterületet. A Kecskerágóban élõ ingatlantulajdonosok kérésére azonban Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a tervezõirodától megrendelte a településrész elvi szabályozási tervét. Az alábbiakban közöljük a kecskerágói megbeszélésrõl készült tudósítást, és kivonatosan ismertetjük a témában készült szakvéleményt. A többség áldozna is a belterületbe vonásra Azt hallják meg, aki hangosan kiabál mondta Kormos Ágnes telektulajdonos azon a megbeszélésen, amit a településrész vízvezeték hálózata ügyében lobbizó vállalkozó és Tolnai Lászlóné helyi lakos hívott össze március 29-ére. Negyedik éve képviselik - a község jegyzõjénél letétbe helyezett írásbeli meghatalmazás alapján - a helybeliek vízhez jutásának és a korábban meghiúsult víztársulás kárvallottjainak ügyét. Harmincnyolc ingatlantulajdonos gyûlt össze az esõ elõl a Mabi kft. fatelepének fedett tárolójába húzódva. A rövid megbeszélésen jelen volt az önkormányzat képviselõ-testületének több tagja is: Antal László, Kurucz Attiláné, Jakab Helga, Molnárné Mayer Katalin és Pálinkás Lajos, aki nem alpolgármesteri minõségében jött el a rendezvényre. Kormos Ágnes röviden vázolta a vízért folyó küzdelem eddigi lépéseit, hangsúlyozva, hogy a nehezen megszületett közkútnak örülnek ugyan, de ezzel nincs megoldva a helyi vízellátás ügye. Legfeljebb ivóvízhez tudnak hozzájutni, ám ha télen befagy a kút, akkor még ez is nehézkes. Nagyobb mennyiséget az idõs, beteg emberek pedig nem tudnak felcipelni a hegyre. Sokan szeretnének szabadulni a telküktõl, ám a korábban zártkerti ingatlanokat egy késõbbi rendelkezés értelmében visszaminõsítették mezõgazdasági és szántó területnek, s emiatt nem találnak vevõre. Sérelmezik, hogy a polgármester asszony választási kampányában tett ígéretével szemben a Kecskerágó vízellátásával kapcsolatos javaslataikat, beadványaikat figyelmen kívül hagyja. Bár a megyei regionális rendezési tervben a Kecskerágó beépíthetõ területként van feltüntetve, csupán a módosítási költségek elõteremtésén és a képviselõ-testület döntésén múlna a szerintük tényleges megoldást jelentõ belterületbe vonás. A helyzet odáig fajult, hogy a kecskerágóiak panaszt tettek a közigazgatási hivatalnál, hogy az ANTSZ kötelezése ellenére, az önkormányzat nem biztosít tiszta vizet. Nem kaptak érdemi, hivatalos választ a április 20-án, a polgármesteri hivatalnak beadott, gyûjtõívekkel alátámasztott kérdéseikre, a témában megrendezett tavalyi fórumra pedig csak helyi lakosokat tíz fõt - hívtak meg. Az ügyben új fordulatot hozott, hogy Kormos Ágnes és Tolnai Lászlóné széleskörû összefogásra szólította fel az érintetteket. 196 ingatlantulajdonoshoz juttattak el kérdõívet abból a célból, hogy többek között hozzájárulnának-e a terület beépíthetõ övezetbe sorolásának költségeihez, telkenként 25 ezer forinttal, illetve akiket érint, hajlandók lennének-e a hiányzó métereket ellenérték nélkül feláldozni telkükbõl a minimális útszélesség kialakítása érdekében? Eddig 41 telektulajdonostól érkezett válasz, miszerint vállalják a 25 ezer forint kiadást, közülük tizennégyen ennél jóval nagyobb összeget is felajánlottak azok helyett, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak fizetni. Mindössze hárman adtak nemleges választ, a többi tulajdonos egyelõre még nem reagált. Mivel az önkormányzat is rendelkezik ingatlanokkal a Kecskerágóban, és éppúgy érintett a terület fejlesztésében, mint a magántulajdonosok, február 19-én a polgármester asszonyhoz is elküldték a kérdõívet. Levélben kérték, hogy amennyiben összegyûlik a szükséges összeg, a beépíthetõ területté minõsítés érdekében, rendelje meg a településszerkezeti és rendezési terveket a tervezõirodától, és az önkormányzat is vállalja a telkeire esõ költségeket. Ez a civil kezdeményezés még nem került a képviselõ-testület elé. Kormos Ágnes utánajárt, hogy a tervdokumentáció a kapcsolódó hatósági engedélyeztetés költségeivel - a tervezõ tájékoztatása szerint millió forintba kerülne, de lehetne ennél olcsóbb építési irodával is tárgyalni. Tolnai Lászlóné ismertette a jelenlévõkkel, hogy telektulajdonosok felajánlásaiból erre a célra eddig 1 millió 780 ezer forint gyûlt össze. Amennyiben az önkormányzat is beszáll, a telkei után közel 400 ezer forint várható még. Pálinkás Lajos elmondta, hogy a víztársulás számláján is van még 1 millió forint a korábbi befizetésekbõl. A szervezõk szerint ez jó alap arra, hogy további lobbizással megszerezzék a még hiányzó összeget. Szeretnék, ha ezt a civil összefogást komolyan venné a képviselõ-testület és támogatná a kecskerágóiak kezdeményezését. A megbeszélésen jelenlévõ képviselõk közül többen támogatásukról biztosították a jelenlévõket. Antal László a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy a TEKÖB kezdeményezni fogja, hogy tûzzék a következõ képviselõ-testületi ülés napirendjére az elhangzottak megvitatását. Kormos Ágnes arra biztatta az ingatlantulajdonosokat, hogy a polgármesteri hivatalban is hallassák a hangjukat, hiszen õk is Csöröghöz tartoznak. -VM- A mérleg a hátrányok túlsúlyát jelzi A márciusi képviselõ-testületi ülésen elhangzott kérésre reagálva, Hanczár Zsoltné közmû tervezõ részletes szakvéleményt adott Kecskerágó területi átsorolásával kapcsolatban. Mint a szakvéleményben szerepel, az átminõsítéssel kapcsolatos vizsgálatot már többször elvégezték, és mindig arra a következtetésre jutottak, hogy az önkormányzat olyan terheket vállalna magára, amely meghaladja a település gazdasági lehetõségeit. A zártkertként kialakított terület telkei jelenleg kizárólag kiskertes hasznosításra alkalmasak, attól függetlenül, hogy tûrt állapotban néhányan lakásként használják. A vízellátás kiépítésével a terület lakóképessé válna, és benépesedése megállíthatatlan lenne anélkül, hogy annak feltételei teljesülnének. Az önkormányzatot terhelõ infrastrukturális és egyéb - kötelezettségek megnõnének: Becsült számítás szerint Kecskerágó területének átsorolása feltételezve, hogy a mûszaki infrastruktúra kiépítését teljes egészében az ott élõk vállalnák! az intézményi infrastruktúra kiépítése is kb. 90 millió Ft-os egyszeri többlet beruházási költséget róna az önkormányzatra, és a terület lakó-üdülõterületként történõ üzemeltetése az éves költségvetést millió Ft. többletter-

5 Csörögi Hírlevél 5 heléssel sújtaná. Ezért mint Hanczár Zsoltné írja tervezõi felelõsség felhívni a település vezetõinek figyelmét arra, hogy a terület funkcióváltásánál mérlegelni kell annak elõnyeit-hátrányait, és ez esetben a mérleg a hátrányok túlsúlyát jelzi. A szakértõ szerint a funkcióváltás csak akkor lehetséges, ha az ahhoz szükséges infrastruktúra-hálózatot azok finanszírozásában, akiknek érdekében történik kiépítik. Elsõ lépésként az úthálózatot kell kiépíteni, ehhez a telektulajdonosoknak a szükséges sávot le kell adni. Ki kell építeni a közvilágítást és meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését, és nem engedhetõ meg, hogy újabb csatornázatlan terület alakuljon ki. Mindehhez az egyes tömbök telkeinek átosztása szükséges. Reálisan akkor valósítható meg az átsorolás, ha nagyobb beruházó jelentkezik, aki vállalja a mûszakigazdasági feltételek megteremtését, valamint az iparûzési adóval fedezi a településrész üzemeltetési költségeit. Tiltakozás a DMRV feldarabolása ellen A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Tanácsa április elsejei ülésén a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. kettéosztásáról határozott. A döntés értelmében a DMRV Zrt. Duna Jobbparti Üzemigazgatóságát át kell adni a tatabányai székhelyû Észak-dunántúli Regionális Vízmûnek, a megmaradt szolgáltatási terület vagyonkezelése pedig a kazincbarcikai Észak-magyarországi Regionális Vízmûhöz kerül. A jobb parti ellátási terület május 31-i határidõvel történõ átadása 22 település 150 ezer fogyasztójának víziközmû-szolgáltatását érinti. Vác képviselõ-testülete határozatban tiltakozott a DMRV feldarabolása ellen, felkérve dr. Bóth János polgármestert, hogy járjon el a döntés felfüggesztése és visszavonása érdekében. A vagyonkezelõ semmilyen elõzetes tájékoztatást nem adott a készülõ döntésrõl, és nem adott módot az érintetteknek állásfoglalásra sem. A csaknem ezer dolgozót foglalkoztató DMRV az egyik legeredményesebben mûködõ vízmû, amelynek munkahelyei most veszélybe kerültek. A dolgozók két nap alatt hatszáz tiltakozó aláírást gyûjtöttek össze, amelyet eljuttattak több illetékesnek is. Csatornaépítõk a Béke térnél Tiszta, virágos Csörögért, Tiszta, virágos portákért Már korábban hírt adtunk róla, hogy az idén is folytatja az önkormányzat a Tiszta, virágos Csörögért programot, megszervezi a község szépítését, a hulladékok összegyûjtését. A programra, a Tiszta, virágos Csörögért-napra június 6- án, szombaton 9 és 12 óra között kerül sor. Az akciónap résztvevõit reggel 9 órakor a Béke téren várják a szervezõk. Hagyományosan sor kerül a virágvásárra is, június 2-a és 7-e között, a polgármesteri hivatal udvarán. Folytatódik a tavaly elindított Tiszta, virágos porta pályázat is. Mint ismert, a cím elnyerésére pályázhatnak a Csörög területén lévõ családi és hétvégi házak tulajdonosai. A pályázatot június 15-ig kell leadni Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszony részére, a pályázatnak Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét, amely - összhangban a kormány Út a munkához elnevezésû programjával -, azt célozza, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek nagyobb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában. Tevékenységük révén rendszeres munkajövedelemhez jutnak, és a közfoglalkoztatás a munkaerõpiacra való visszakerülés elsõ lépcsõje is lehet. A terv készítése során az önkormányzat az aktív korú segélyezettek adatai és helyzete alapján, a huszonhárom rendelkezési támogatásban részesülõ közül tizennégy tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, az ingatlan pontos címét és 3 darab különbözõ szögbõl készült fotót, valamint rövid, szöveges indoklást. A legszebb ingatlanokat az önkormányzat által választott zsûri díjazza. A helyszíni szemlére június második felében kerül sor, az eredményhirdetést a falunapon, július 11-én tartják. A díjazott ingatlanok tulajdonosai két éven át, az elsõ évben elnyert jutalomösszeg erejéig, 5-15 ezer forintos jutalomban részesülnek, és jogosultak lesznek a Tiszta, virágos porta címet tartalmazó tábla kihelyezésére. Az idei tavaszi nagytakarítás indulása nem volt túl biztató: a Föld-napi szemétszedésen a közel kétezer csörögi lakosból mindössze heten vettek részt, közülük négyen önkormányzati képviselõk. Közfoglalkoztatási terv 2009-re foglalkoztatását biztosítja. Hét fõt a MÁV Kert Kft. foglalkoztat, hét fõ pedig a közterületek takarítását, rendben tartását, intézménytakarítást, kézbesítést és gyermekkísérést végez. A bérköltségek 95 százalékát a központi költségvetés finanszírozza. A munkavégzés idõtartamára évi kilencven nap a közfoglalkoztatásban * résztvevõk munkabérben részesülnek, munka hiányában továbbra is a rendelkezésre állási támogatást kapják. Az aktív korúak közül az egészségkárosodottak és 55 év felettiek, mivel nem vonhatók be a munkába, továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosultak.

6 6 Csörögi Hírlevél Sikeres volt az egészségnap Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy megalapozott igény van az egészségnapra Csörögben. Egyre több lakótársunk érzi szükségét az egészségi állapotára való odafigyelésre, a megelõzésre. Több mint hatvanan döntöttek úgy, hogy ezen az áprilisi napsütéses délelõttön, a szokásos hétvégi programok sorába beiktatják a rendezvényen való részvételt. Dr. Kun István, a váci kórház adjunktusa másodszor tartott hasi ultrahang vizsgálattal egybekötött urológiai szûrést az érdeklõdõk számára, továbbá a férfiak részére andrológiai vizsgálatot. Ez utóbbira sajnálatos módon kevés férfi vállalkozott, jóllehet legalább olyan fontosságú vizsgálatról van szó, mint a nõknél a rákszûrés. - Ötvenhárom személyt vizsgáltam meg tájékoztatott dr. Kun István. Idén feltûnõen sok vesecisztát diagnosztizáltam. Érdemes lenne megvizsgálni ezeknél a betegeknél a ciszta kialakulásának hátterét. Többen kipróbálták a Behmer ágyat, amelyet dr. Seres György Egészségháza bo- csátott rendelkezésre. Ennek a mikro mágneses eljárással mûködõ gyógyászati segédeszköznek sokoldalú jótékony hatása van, többek között fájdalmat csillapít, vitalizál, relaxál, javítja a vérkeringést, enyhíti a mozgásszervi panaszokat. A Zepter cég bioptron lámpás kezelését is sokan igénybe vették. Sulyánné Kalácska Katalin, Oláh Károlyné, Marika és Tolnai Lászlóné, Erzsike vércukor, vérzsír, vérnyomás vizsgálatot végeztek az érdeklõdõk számára. A programot életmód tanácsadás és egy daganatos megbetegedések megelõzésérõl szóló film vetítése színesítette. Sikert arattak a különleges eljárással készült, ízletes Flavinmax lekvárok, Bíró Anikó bemutatta a Vivien vízgépet, amely a háztartásokban teszi lehetõvé a kiváló minõségû, szívbarát, mindössze 4 mg/l nátrium tartalmú ásványvíz fogyasztását. A cég amely az ausztriai Alpokból nyert Pearl Natural forrásvizet forgalmazza - házhoz is szállítja a ballonokat, és biztosítja a mûködtetéshez szükséges berendezést. Holokauszt vándorkiállítás Vácon Négy napon át a váci vasútállomáson volt látható az Élet Menete Alapítvány által indított holokauszt vándorkiállítás. A gördülõ tárlat, egy korabeli marhavagon, fotókkal, jellegzetes tárgyakkal, a vagon belsõ falára írt Radnóti-idézetekkel idézte fel a vészkorszakot. Ehhez a vagonhoz hasonlókban deportálták a magyarországi zsidóságot, köz- Emlékek a vasútállomásról Ismét szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy olyan csörögi lakosokat keresünk, akik rendelkeznek községünk vasútállomásával kapcsolatos dokumentumokkal (képekkel, újságcikkekkel, hivatalos iratokkal, visszaemlékezésekkel, esetleg régi vasúti jegyekkel, bérletekkel, feliratokkal, táblákkal, egyéb tárgyakkal). Szívesen fogadunk szóbeli vissza- tük két és fél ezer váci és környékbeli zsidó származású magyart, akik közül csak néhány menekült meg a gázkamrától, kivégzéstõl. Hasonló sors jutott sok cigány származású magyarnak is. Az 1944-ben történtekre emlékeztek a megnyitó résztvevõi, akik hangsúlyozták: mindannyiunk felelõssége, hogy ez ne ismétlõdhessen meg. emlékezéseket is. Célunk, mint elõzõ számunkban is szerepelt, hogy kiállítást rendezzünk az idei Falunap alkalmából. Kérem, keressenek a mûvelõdési házban (kedden ig, szerdán ig, csütörtökön ig, pénteken ig, szombaton 9-13-ig, vagy a 30/ as telefonszámon. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Költészet napja: elismerés a gyerekeknek Hasonlóan a tavalyi évhez, az idén is kielégítõ volt az érdeklõdés a költészet napi szavalóverseny iránt. Bár felnõttek részére is hirdettük a megmérettetést, csak gyerek jelentkezõk voltak. 12 gyerek kb. 7-tõl 13 éves korig indult különbözõ versekkel, többek között József Attila mûveivel, gondolva rá, hogy e napon õt ünnepeljük. A korosztályból kiesõ résztvevõ a 4 éves Tóthfalusi Boglárka volt, aki bár a verstanulás idején bátortalan volt, a versenyen talpraesetten és ügyesen, hibátlanul szavalta el a Hóvirág címû költeményt. El is nyerte a különdíjat. A többi eredmény a következõképpen alakult: harmadik helyen végzett Rédai Rebeka Petõfi Sándor Itt van az õsz, itt van újra címû versével, második Lakatos Szilvia Éva lett Móra Ferenc költeményével, a Cinege cipõjével, elsõ helyezett pedig a tavalyihoz hasonlóan Drozd Anna lett, aki egy igen hosszú mûvet választott, Fazekas Anna Öreg néne õzikéjét, amelyet elejétõl végéig hibátlanul elmondott. Gratulálunk minden nyertesnek, a többi részvevõnek pedig bátorságáért. Ne feledjétek ahogy a zsûri szószólója is elmondta -, mindnyájan ügyesek voltatok, így már csak a verstanulásért és a szereplésért is elismerés illet meg titeket. Külön köszönet a zsûri három tagjának: Zsíros Simon Mária költõnõnek, Nemes Magdolnának, akinek versszeretetével, szavaló tudásával már több alkalommal is találkozhattunk rendezvényeinken, és aki csörögi lakos, valamint a Baráti Kör és a Kismama klub aktív látogatójának, Bayer Anitának, az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola végzõs hallgatójának, aki ugyancsak községünk lakója. Ami külön örömöt jelentett nekem, az volt, hogy idén jóval többen jöttek közönségnek, valamint több szülõ volt kíváncsi gyermeke szavalatára. Találkozunk jövõre is. K. A.

7 Csörögi Hírlevél 7 Nagyszabású gyermeknap Csörögben Május 24-én, vasárnap 10 órától 14 óráig a Sportpályán Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt gyermeknapi programunkra. Program: Drogprevenciós sátor szakértõkkel, segítõkkel Próbáld ki magad! karaoke Kézmûves foglalkozások Rajzpályázat eredményhirdetése Ki tud többet Magyarországról vetélkedõ Labdajátékok, egyéb tréfás játékok, családi versenyek (zsákbanfutás, karikadobás, kosárra dobás, pingpong verseny stb.) Tegyünk többet környezetünkért kör- Rajzpályázat gyerekeknek Kedves Gyerekek! Egészséges család címmel rajzpályázatot hirdetünk az idei gyermeknap alkalmából. Minden olyan témáról rajzolhattok, ami eszetekbe jut arról, hogyan élhet az egész család egészségesen (pl. egészséges ételeket esznek, sokat kirándulnak, sportolnak stb.), valamint arról, hogy mi kell ahhoz, hogy boldog (tehát lelkileg is egészséges) családban élhessünk. A rajzok technikája nyezetvédelmi vetélkedõ Egészségház programjai: gerincproblémák, fül-, orr- gégészeti szûrések (csak gyerekeknek) Ayala és Anita vidám mûsora a színpadon Drogprevenciós sátrunkban tanácsadók, segítõk, szakemberek várják az érdeklõdõ gyerekeket és szülõket, tehát azokat az érdeklõdõket, akik szenvedélybetegségüktõl szabadulni szeretnének. Van kiút! Megelõzés felismerés segítség! Az a baj az élettel, hogy csak egyetlen egy utolsó pillanat van benne. Szertettel várnak mindenkit a szervezõk. bármi lehet (színes ceruza, kréta, festék stb.), a lényeg, hogy látványos és tartalmas alkotásokkal jelentkezzetek. A pályázat eredményhirdetése a gyermeknapon lesz a csörögi Sportpályán, május 24-én, ahol az érdeklõdõk a sátorban meg is tekinthetik a beérkezett pályamunkákat. Várunk minél több szebbnél szebb rajzot! KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Anyák napjára készültek az ajándékok Az elmúlt hónapban már gondoltunk az édesanyákra is, és két szombaton szép létszámban jelentek meg gyerekek a mûvelõdési házban, hogy ajándékkal kedveskedjenek nekik. Egy eddig számunkra ismeretlen eljárással, az úgynevezett írisz technikával ragasztottunk lepkés üdvözlõlapot és képet, másik alkalommal pedig színes kartonok és szalag segítségével ablakba, ajtóra akasztható virágos csüngõket készítettünk, valamint egy ránézésre egyszerû, mégis mutatós és ötletes, szövéses módszerrel összerakott szívvel zártuk a programot. A foglalkozásokat Lami Annamária vezette, akit már nagyon megkedveltek a gyerekek és remélhetõleg még sokszor találkozunk. K. A. A mûvelõdési ház programjai: Május 12-tõl 16-ig szabadság miatt a mûvelõdési ház zárva Máj. 15. péntek, 17-tõl a csörögi Baráti Kör találkozója Máj. 20. szerda, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 21. csütörtök, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 23. szombat, 9-tõl 13-ig könyvtár Máj. 27. szerda, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 28. csütörtök, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 30. szombat, 9-tõl 13-ig könyvtár Új könyvek Dean R. Koontz: Kényszerjátszma. A bárpultos Billy Wiles egyhangú élete egy csapásra megváltozik, amikor egyik este autója szélvédõjén különös üzenetet talál. A cetli írója választás elé állítja: azt írja, attól függõen választ, hogy kit fog másnap megölni, hogy Billy értesíti-e a rendõrséget. A fõhõs egyre jobban belekeveredik a rémes játszmába. Célponttá és gyanúsítottá válik egyszerre. Az elsõsegély alapkönyve. Átfogó kézikönyv mindenfajta baleset, sérülés sürgõs ellátására, bármely korosztály esetében. Az elsõsegélynyújtás legkorszerûbb ismereteit adja ez a teljes egészében felújított, szerkezetében, használatában rendkívül egyszerû és okos kézikönyv. Az esetek és eljárások leírását speciális fázisfotók, anatómiai ábrák teszik még inkább közérthetõvé, áttekinthetõvé. John Grisham: A Pelikán ügyirat. A tehetséges és szemrevaló New Orleans-i joghallgató szemináriumi dolgozatában egy olajmágnást kever gyanúba. A dosszié kikerül az egyetemrõl, útra kél és pusztítani kezd. A nyomozásba bekapcsolódik a CIA és az FBI, megjelenik a színen egy híres terrorista és hamarosan a kis környezetvédelmi ügy mögül politikai botrányok, korrupció és hullák bukkannak elõ. A könyvbõl világsikerû film is készült. Sally Lewis: Újra formában A szülés utáni tízhetes formába hozó program. A tízhetes, nem megerõltetõ program segít visszanyerni az alakot, az erõnlétet és a vitalitást. A fitneszszakértõ szerzõ olyan tervet készített, amely jól illeszkedik a kismama és a baba napirendjéhez. A program a szülés utáni negyedik héten indul, és a következõkbõl áll: regeneráló gyakorlatsor, erõsítõ, feszesítõ, relaxációs gyakorlatok, szépségápoló kúrák, tanácsok az egészséges étkezéshez és a leggyakoribb testi, érzelmi problémák kezeléséhez. A könyvtár nyitva tartása: Szerda: 14-tõl 18 óráig Csütörtök: 14-tõl 18 óráig Szombat: 9-tõl 13 óráig Címünk: Csörög, Arany J. u. 53. (a védõnõi szolgálat mellett az udvarban) K. A.

8 8 Csörögi Hírlevél Nyári ételszállítás A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is vállalja az önkormányzat étel kiszállítását a nyári szünetben, a gyerekek számára. Az ebéd ára 500 forint, a házhoz szállításért 50 forintot kell fizetni. Az önkormányzat szeretné felmérni a várható igényeket, ezért kéri a szülõket, hogy jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban Helembai Józsefné Áginál. Védõnõi tanácsadás Változott a védõnõi tanácsadások ideje. A háziorvossal tartott tanácsadás csütörtökön délelõtt 8-9 óráig, a védõnõi csecsemõ és gyermek tanácsadás csütörtökön délelõtt 9-11 óráig, a terhes tanácsadás csütörtökön délután óráig tart. Háziorvos Dr. Bonyhády Elemér. Telefon: 06-27/ , 06-70/ Rendelési idõ: hétfõn óra között, kedden 14,30-16,30 között, szerdán 8-11 óra között, csütörtökön 9-11 óra között pénteken óra között. Gyógyszertár Az Egészségházban mûködõ gyógyszertár nyitva tartása megegyezik a háziorvosi rendelés idejével, kivéve csütörtököt, amikor a patika zárva van. Tejtermékek a termelõtõl Újdonság volt Csörögben Csikós András, keszegi gazdálkodó tej és tejtermék vására, amely az Egészségnap keretében a polgármesteri hivatal udvarán zajlott, miközben a rendkívül finom, egészséges termékekbõl kóstolót tartottak az Egészségházban. Valódi tehéntejet, és az abból készített 5 féle ízû joghurtot, túrót, tejfölt, sajtot, sõt, kecskesajtot is árusítottak, környezetbarát csomagolásban. A megfelelõ engedélyekkel rendelkezõ termelõ folytatni kívánja az árusítást, amelynek helyszíne a mûvelõdési ház lesz, egyelõre minden hét szerdáján és szombatján, délelõtt. A csörögieknek tehát nem kell utazniuk, helyben vásárolhatnak, mégpedig olyan vállalkozótól, aki saját, garantáltan jó minõségû, adalékoktól mentes termékeit árusítja. A tej, tejtermék csomagolóanyagára betétdíjat kell fizetni, tehát visszaváltható, és nem a szemétbe kerül vagyis a környezetet nem szennyezi. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester aki levélben is felhívta erre a lehetõségre a lakosság figyelmét - elmondta, hogy ha sikeres lesz ez a kezdeményezés, akkor akár egy szociális bolt alapja is lehet. Ez a nemrég indult üzlettípus az olcsóbb hazai termékek felkutatásával és alacsonyabb áraival szolgálja a szerény jövedelemmel rendelkezõ vásárlókat. TIMI BUTIK Megnyílt Csörög elsõ és eddig egyetlen butikja a Vörösmarty utca 23/A. alatt. A TIMI BUTIK gyermek, nõi és férfi ruhanemût, ajándéktárgyakat kínál kedvezõ áron. Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8 és 16 óra között, szombaton 8 és 12 óra között. HIRDETMÉNY Az Európai Parlament tagjainak június 7. napjára kitûzött választása eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2009.(III.26.) ÖM rendelet rendelkezéseire hivatkozva értesítem a választópolgárokat: Csörög község területén a szavazás napján mûködõ szavazókörök: 1. szavazókör : Arany J. u szavazókör: Egészségház Csépány köz Akinek lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza, illetõleg az igazolással rendelkezõk csak ebben a szavazókörben szavazhatnak. DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Postahivatal nyitva tartása 2135 Csörög Kisfaludy u. 40. Telefon: Nyitva tartás: Hétfõ: 8-13 és 14-17,30 Keddtõl csütörtökig: 8-12 és 12,30-15,30 Péntek: 8-12 és 12,30-13,30 Postaláda ürítése:13,30 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy pénz be- és kifizetésekre a nyitva tartás rendje szerint a zárás elõtt fél óráig van lehetõség! Polgárõrség A polgárõrség folyamatosan hívható az alábbi telefonszámokon: 06/20/ /20/ /20/ Köszönet a megtalálónak A nyilvánosság elõtt szeretném köszönetemet kifejezni a Szabadság utcában lakó Botos Ernõnek, aki, miután március 15-én elvesztettem a mobiltelefonomat, még aznap értesített, hogy megtalálta, és mehetek érte. VISZUS ISTVÁN Polgármesteri fogadóóra Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a hivatalos ügyfélfogadás mellett, május elsejétõl minden hónap elsõ csütörtökén fogadóórát tartok. Ezen a napon 17 és 19 óra között, a mûvelõdési ház kistermében várom mindazokat, akik érdeklõdnek a község ügyei, az önkormányzat tervei, a következõ idõszak lehetõségei iránt. A következõ fogadóórámat június 4-én tartom. HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: Garmondtext Kft 2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Írásos előterjesztés a meghívó

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 16. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 22.) Határozatok: 127/2010-128 /2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben