Tovább szépül a község fõtere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovább szépül a község fõtere"

Átírás

1 VII. évfolyam 5. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata május Tovább szépül a község fõtere A tartalomból: - Zárszámadás 2. oldal - Községi weblap 2. oldal - Gyermekvédelem 3. oldal - Útravaló 3. oldal - Kecskerágóról 4. oldal - Tiszta Csörögért 5. oldal - Közfoglalkoztatás 5. oldal - Egészségnap 6. oldal - Gyermeknap 7. oldal - Tejtermék-árusítás 8. oldal ÁGH ISTVÁN Virágosat álmodtam Képviselõ-testületi ülés Rendelet a szociális ellátásokról Mint minden hónapban, az április 15- i testületi ülésen is tájékoztatták a képviselõket a csatorna-beruházás állásáról. A kivitelezõ képviseletében Both Zoltán elmondta, hogy eddig három panasz érkezett a munkájukkal kapcsolatban, ebbõl kettõt orvosolni tudnak. A munkálatok során szükségessé vált a Kisfaludy utca 28. elõtt lévõ buszmegálló áthelyezése a Tölgyfa utca sarkára. Csonka Ferencné, a vízi-közmû társulat elnöke elmondta, hogy a még 2002-ben kötött szerzõdések közül 517- et tettek újra élõvé, és 161 új szerzõdést kötöttek 2008-ban. 88 ingatlantulajdonos egy összegben fizette be az érdekeltségi hozzájárulást. Arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy március elején megérkeztek az új csekkek, ezeket küldik ki, de a régi típusúak is használhatók még. A képviselõ-testület módosította a szociális ellátások rendjérõl szóló rendeletét illetve új rendeletet hozott, hatályon kívül helyezve a régit -, amely két fontos új elemet tartalmaz. Az egyik, hogy az aktív korúak a rendszeres szociális segély helyett rendelkezésre állási támogatásban részesülhetnek, a másik a krízisalap szabályozása és a méltányossági közgyógyellátás jövedelmi határának emelése. A krízisalap a lakhatás és a szociális ellehetetlenülés átmeneti jellegû megakadályozására szolgál. Egyszeri alkalommal és maximum két hónapra adható azoknak, akik önhibájukon kívül például, mert hirtelen elvesztették állásukat krízishelyzetbe kerülnek. A rendeletet, amely továbbra is önkormányzati hatáskörben tartja az átmeneti segélyrõl és most már a krízisalapról való döntést - egy ellenszavazattal fogadta el a testület. Elfogadták a képviselõk az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét is. (A tervrõl külön írásunk szól.) folytatás a 2. oldalon Édesanyám Virágosat álmodtam Napraforgó Virág voltam álmomban. Édesanyám Te meg fényes nap voltál Napkeltétõl Napnyugtáig ragyogtál.

2 2 Csörögi Hírlevél Képviselõ-testületi ülés folytatás az 1. oldalról Az ülésen beszámolt az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat képviselõje az elmúlt évi munkáról, és ehhez kapcsolódva a képviselõk elé került a gyámhatósági munkáról szóló beszámoló is. (A beszámolóról más helyen adunk tájékoztatást.) A község weblapjáról tartott ismertetõt Molnár László (errõl is külön cikk olvasható), a pályázati lehetõségekrõl pedig Drenkovics Gábor tartott ismertetõt. Az idei költségvetés tervezetének tárgyalásakor a pénzügyi bizottság mind a bevételi, mind a kiadási oldalhoz több módosító javaslatot fûzött. A bizottság javaslatai közül néhány heves vitát váltott ki a képviselõ-testületben, volt, amely nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges számú szavazatot, ám a bizottság elõterjesztéseinek megalapozottságát senki sem vitatta. Az átmenetileg négy fõvel mûködõ bizottság az áprilisi testületi ülésen egészült ki: megválasztották a bizottság kültagjának Varga Gyõzõnét. Mint a bizottság elnökének, Gergely Lászlónak a beszámolójában szerepel, 2008-ban is öt taggal mûködtek, és az év folyamán tizenöt határozatot hoztak. Tevékenységük szorosan kapcsolódik a költségvetéshez: ahogy a évit, úgy a évit is megtárgyalták, majd a testületi ülés elõtt a zárszámadást is véleményezték, ugyanúgy a év elsõ félévének költségvetését is értékelték. A bizottság tárgyalt az önkormány- Drenkovics Gábort fél évre pályázatfigyeléssel is megbízta a képviselõ-testület. Az egyebek napirendi pont keretében két új bizottsági tagot is megválasztottak, és ezzel kiegészültek a bizottságok. A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság kültagja lett Kovács Judit, a pénzügyi bizottság kültagja pedig Varga Gyõzõné lett. Döntött a testület az óvoda-beruházás közbeszerzési eljárását lebonyolító társaságról is. A pénzügyi bizottság munkájáról zati telkek értékesítésének lehetõségeirõl, a postai szolgáltatásról. A pénzügyi bizottság elé került a szõdi általános iskolában bevezetett zeneiskolai oktatáshoz való csatlakozás ügye, de foglalkozott a közös fenntartású oktatási intézmény pénzügyi vonatkozásaival is. Vizsgálta az önkormányzati lakás bérletérõl, a lakbér mértékérõl szóló rendeletet, módosításának lehetõségét, az év végén pedig a évre szóló költségvetési koncepciót. A bizottság úgy döntött, hogy az idén a képviselõ-testületi ülést megelõzõ napon tartja saját ülését. Munkatervében szerepel, hogy minden alkalommal áttekinti a csatorna-beruházás helyzetét, s mint ahogy tavaly, az idén is megtárgyalta a zárszámadási rendelet tervezetét. Júniusi ülésének napirendjére tûzte az óvodai-iskolai beíratások alakulását és annak pénzügyi kihatásait, késõbb pedig egy másik nagyberuházással, a Zöld Híd Programmal is behatóan foglalkozik. Zárszámadás: nincs pénzmaradvány A központi költségvetésbõl beérkezett összeggel és a helyi átcsoportosításokkal módosított évi költségvetés bevételi fõösszegét 341 millió 463 ezer forintban állapította meg a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet. A kiadási fõösszeg 166 millió 875 ezer forint, a pénzmaradvány pedig 163 millió 610 ezer. Ám ez a pénzmaradvány nem szabadon felhasználható: 160 millió forint kizárólag az óvodaépítésre költhetõ. További kötelezettségei is vannak az önkormányzatnak, elsõsorban az alapfokú oktatásért Vácnak kifizetendõ tartozás. Az elmúlt évben egyébként mintegy 26 millió forintot adott át az oktatásért az önkormányzat Szõdnek és Vácnak amely nem a teljes kötelezettséget fedezi -, miközben beruházásra csupán 4, 6 milliót költött. (Ebben az autó- és számítógép-vásárlás is benne van.) Közel 3, 3 millió forint volt a fejlesztési célú pénzátadás például, a Zöld Híd Programhoz való hozzájárulás -, valamint a fejlesztési hitel visszafizetési összege. A múlt év utolsó napjával hatodik önálló gazdálkodási évét zárta az önkormányzat. Mint dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ elmondta, a korábban meglévõ hiányosságokat sikerült megszüntetni, és nagyon alapos munkával elkészíteni a zárszámadásról szóló beszámolót. A testület elfogadta a beszámolót, a rendeletet és az ehhez csatolt közbeszerzési tervet. Népszerû a weblap Havonta átlagosan ezren keresik fel Csörög község weblapját. A honlap olyan szolgáltatást tud nyújtani, ami ma már nélkülözhetetlen. Az érdeklõdõk tájékozódhatnak az önkormányzatról, a képviselõ-testület rendeleteirõl, a polgármesteri hivatal ügyintézõirõl szerepel címük is -, közintézményekrõl, civil szervezetekrõl, vállalkozásokról. Letölthetõk az általánosan szükséges nyomtatványok is az oldalról, a településen való tájékozódást pedig térkép segíti. Természetesen népszerû az apróhirdetés rovat. Mint a weblap szerkesztõje, Molnár László elmondta, a közelmúltban önálló környezetvédelmi hírblokkal gazdagodott az oldal, és önálló menü az egyházi hírek is. Elérhetõ az Elektro Szignál tévé csörögi híreinek csokra, a csatornázás állapotáról szóló hírösszeállítás, az aktuális APEH-tájékoztató. Önálló blokk az Európai Unió parlamenti képviselõinek közelgõ választása. Molnár László fontosnak tartaná, hogy folyamatosan újuljon a képgaléria is, vagyis, a község életérõl, a közösségi eseményekrõl rendszeresen megjelenjenek képes tudósítások.

3 Csörögi Hírlevél 3 Tovább szépül a község fõtere Látványosabbá válik a Béke tér, a tavaszi rendezést, virágosítást követõen. A szépítõ munkát Lakatos Pálné irányításával a csörögi közmunkások végezték (képünkön: Kurucz Istvánné és Rostás Ivánné). Együtt a gyermekekért A gyermek tünet, a baj a családban van Az elmúlt évben végzett tevékenységérõl számolt be az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, amely tizenegyedik éve nyújt kötelezõ szolgáltatást Csörög lakóinak. A szolgálat vezetõje, Dobosné Kelemen Éva elmondta, hogy a községben az észlelõ-jelzõrendszer jól mûködik, rendszeresen felhívják a figyelmet a problémás gyerekekre. De egyre többen fel is keresik a szolgálat munkatársát, hogy segítséget kapjanak, és mint kiemelte együttmûködési megállapodást kötöttek a Csörögi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is, családlátogatások, prevenciós intézkedések megtételére. A családgondozás a súlyos problémákkal küsz- ködõknek jelent segítséget, ugyanúgy, mint az információ, az ügyek intézésében nyújtott segítség és a tanácsadás. Tapasztalataik szerint, a problémák többnyire halmozottan jelentkeznek a családokban. A szolgálat vezetõje szerint, a gyermek csak tünet, a baj a családban van. Ezzel együtt azért iskolai szociális munkát is végeznek, ahol pedagógusokkal és a tanulókkal próbálnak megoldást találni a problémákra. A szolgálat rendszeresen osztott élelmiszert, ruhát, bútort a rászorulóknak, lebonyolította a nyári gyermekétkeztetést. Dobosné Kelemen Éva szerint az önkormányzatnak ebben az évben is pályáznia kellene a nyári gyermekétkeztetésre. Gyermekvédelem Csörögben Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába A váci Földváry Károly Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben is sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a középiskolába programjában való részvételre. Az idei tanévben 3 mentortanár és 6 tanuló - három 7. osztályos és három 8. osztályos - pályázatát fogadták el, közülük négyen csörögi gyerekek. A program átfogó célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének elõsegítése. Nagy László Sándorné programfelelõs tanár kiemelte, hogy lakótelepi iskola lévén, a környezetükben élõ családok között gazdasági, szociális és kulturális téren is jelentõs különbségek vannak. A családok nehéz anyagi helyzete is hozzájárul ahhoz, hogy iskolában sok a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetû diák. Ugyanakkor ezek között a gyerekek között is sokan tehetségesek, számukra az iskola, a sikeres pályaválasztás, a szakma megszerzése nyújthat esélyt egy jobb életminõség elérésére. A program során a 7. vagy 8. osztályos tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti a tanulásban és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A mentor rendszeresen foglalkozik a patronált diákjával, kapcsolatot tart az osztályfõnökkel és a szaktanárokkal. Családlátogatások és fogadó órák során a szülõkkel is megbeszéli a gyermek iskolai elõmenetelével kapcsolatos teendõket. A tanév során a pályázó diák és a mentor is ösztöndíjban részesül. Reményeik szerint az ösztöndíjprogram is hozzájárul ahhoz, hogy az iskola tanulói közelebb kerüljenek céljaikhoz, megtalálják és megállják helyüket a világban. Az óvodáról Az elmúlt évben 262-en részesültek gyermekvédelmi kedvezményben, a pénzbeli támogatás mellett, ingyenes óvodai és iskolai étkeztetésben, tankönyvtámogatásban. A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatással együtt több mint két és fél millió forinttal segítette a központi költségvetés a rászorulókat. 14-en kaptak rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, öten részesültek a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj támogatásban, a hátrányos helyzetû, jó tanuló általános és középiskolás gyerekek szintén támogatásban részesültek. Minderre mintegy 900 ezer forintot fordított az önkormányzat, de hozzájárult a rászorult gyermekek táboroztatásához is. A támogatások mellett, a veszélyeztetett gyermekek védelme, végsõ soron a családból való kiemelése is szükségessé válik. Tavaly négy kiskorú gyermek esetében kellett azonnali, ideiglenes elhelyezésrõl intézkedni, a jegyzõi gyámhatóságnak kilenc kiskorút kellett védelembe venni ban összesen 24 gyermek- és fiatalkorú szabálysértõ, illetve bûncselekménnyel gyanúsított került nyilvántartásba. Három ajánlattevõ közül a gödi PPP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. pályázatát fogadta el a képviselõ-testület az óvoda-beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. Ez a cég adta a legkedvezõbb ajánlatot. Az eddigi ismeretek szerint, az idén 31 csörögi óvodás elhelyezésérõl kell gondoskodni, jövõre 28 óvodásra számítanak.

4 4 Csörögi Hírlevél Új fejlemények a Kecskerágóban A külterületi Kecskerágó vezetékes ivóvízzel való ellátása és a területrész belterületbe vonása volt ismét a téma egy március végén tartott megbeszélésen. Ezt követõen a képviselõ-testület újra napirendjére tûzte a témát, megismerve egy szakértõi véleményt is. Áprilisi ülésén a testület határozatot is hozott, ám elõtte még a község jegyzõje összegezte a helyzetet: a belterületbe vonás kevésbé ismert akadálya, hogy ki kellene vonni a területeket a mezõgazdasági mûvelésbõl, de komoly nehézség az is, hogy nincs kötelezõ adásvétel, ezért nehéz lehet normál telkeket kialakítani. A közmûvek közül a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítése lehetséges - a tervek készen is vannak -, megvalósításuk az ott élõkön múlik. (Elõzetes becslés alapján mintegy 300 ezer forintba kerülne ingatlanonként.) A képviselõ-testület 6 igen, egy nem szavazattal, két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy miután megismerte a szakvéleményt, egyelõre nem kívánja belterületbe vonni Kecskerágó külterületet. A Kecskerágóban élõ ingatlantulajdonosok kérésére azonban Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a tervezõirodától megrendelte a településrész elvi szabályozási tervét. Az alábbiakban közöljük a kecskerágói megbeszélésrõl készült tudósítást, és kivonatosan ismertetjük a témában készült szakvéleményt. A többség áldozna is a belterületbe vonásra Azt hallják meg, aki hangosan kiabál mondta Kormos Ágnes telektulajdonos azon a megbeszélésen, amit a településrész vízvezeték hálózata ügyében lobbizó vállalkozó és Tolnai Lászlóné helyi lakos hívott össze március 29-ére. Negyedik éve képviselik - a község jegyzõjénél letétbe helyezett írásbeli meghatalmazás alapján - a helybeliek vízhez jutásának és a korábban meghiúsult víztársulás kárvallottjainak ügyét. Harmincnyolc ingatlantulajdonos gyûlt össze az esõ elõl a Mabi kft. fatelepének fedett tárolójába húzódva. A rövid megbeszélésen jelen volt az önkormányzat képviselõ-testületének több tagja is: Antal László, Kurucz Attiláné, Jakab Helga, Molnárné Mayer Katalin és Pálinkás Lajos, aki nem alpolgármesteri minõségében jött el a rendezvényre. Kormos Ágnes röviden vázolta a vízért folyó küzdelem eddigi lépéseit, hangsúlyozva, hogy a nehezen megszületett közkútnak örülnek ugyan, de ezzel nincs megoldva a helyi vízellátás ügye. Legfeljebb ivóvízhez tudnak hozzájutni, ám ha télen befagy a kút, akkor még ez is nehézkes. Nagyobb mennyiséget az idõs, beteg emberek pedig nem tudnak felcipelni a hegyre. Sokan szeretnének szabadulni a telküktõl, ám a korábban zártkerti ingatlanokat egy késõbbi rendelkezés értelmében visszaminõsítették mezõgazdasági és szántó területnek, s emiatt nem találnak vevõre. Sérelmezik, hogy a polgármester asszony választási kampányában tett ígéretével szemben a Kecskerágó vízellátásával kapcsolatos javaslataikat, beadványaikat figyelmen kívül hagyja. Bár a megyei regionális rendezési tervben a Kecskerágó beépíthetõ területként van feltüntetve, csupán a módosítási költségek elõteremtésén és a képviselõ-testület döntésén múlna a szerintük tényleges megoldást jelentõ belterületbe vonás. A helyzet odáig fajult, hogy a kecskerágóiak panaszt tettek a közigazgatási hivatalnál, hogy az ANTSZ kötelezése ellenére, az önkormányzat nem biztosít tiszta vizet. Nem kaptak érdemi, hivatalos választ a április 20-án, a polgármesteri hivatalnak beadott, gyûjtõívekkel alátámasztott kérdéseikre, a témában megrendezett tavalyi fórumra pedig csak helyi lakosokat tíz fõt - hívtak meg. Az ügyben új fordulatot hozott, hogy Kormos Ágnes és Tolnai Lászlóné széleskörû összefogásra szólította fel az érintetteket. 196 ingatlantulajdonoshoz juttattak el kérdõívet abból a célból, hogy többek között hozzájárulnának-e a terület beépíthetõ övezetbe sorolásának költségeihez, telkenként 25 ezer forinttal, illetve akiket érint, hajlandók lennének-e a hiányzó métereket ellenérték nélkül feláldozni telkükbõl a minimális útszélesség kialakítása érdekében? Eddig 41 telektulajdonostól érkezett válasz, miszerint vállalják a 25 ezer forint kiadást, közülük tizennégyen ennél jóval nagyobb összeget is felajánlottak azok helyett, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak fizetni. Mindössze hárman adtak nemleges választ, a többi tulajdonos egyelõre még nem reagált. Mivel az önkormányzat is rendelkezik ingatlanokkal a Kecskerágóban, és éppúgy érintett a terület fejlesztésében, mint a magántulajdonosok, február 19-én a polgármester asszonyhoz is elküldték a kérdõívet. Levélben kérték, hogy amennyiben összegyûlik a szükséges összeg, a beépíthetõ területté minõsítés érdekében, rendelje meg a településszerkezeti és rendezési terveket a tervezõirodától, és az önkormányzat is vállalja a telkeire esõ költségeket. Ez a civil kezdeményezés még nem került a képviselõ-testület elé. Kormos Ágnes utánajárt, hogy a tervdokumentáció a kapcsolódó hatósági engedélyeztetés költségeivel - a tervezõ tájékoztatása szerint millió forintba kerülne, de lehetne ennél olcsóbb építési irodával is tárgyalni. Tolnai Lászlóné ismertette a jelenlévõkkel, hogy telektulajdonosok felajánlásaiból erre a célra eddig 1 millió 780 ezer forint gyûlt össze. Amennyiben az önkormányzat is beszáll, a telkei után közel 400 ezer forint várható még. Pálinkás Lajos elmondta, hogy a víztársulás számláján is van még 1 millió forint a korábbi befizetésekbõl. A szervezõk szerint ez jó alap arra, hogy további lobbizással megszerezzék a még hiányzó összeget. Szeretnék, ha ezt a civil összefogást komolyan venné a képviselõ-testület és támogatná a kecskerágóiak kezdeményezését. A megbeszélésen jelenlévõ képviselõk közül többen támogatásukról biztosították a jelenlévõket. Antal László a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy a TEKÖB kezdeményezni fogja, hogy tûzzék a következõ képviselõ-testületi ülés napirendjére az elhangzottak megvitatását. Kormos Ágnes arra biztatta az ingatlantulajdonosokat, hogy a polgármesteri hivatalban is hallassák a hangjukat, hiszen õk is Csöröghöz tartoznak. -VM- A mérleg a hátrányok túlsúlyát jelzi A márciusi képviselõ-testületi ülésen elhangzott kérésre reagálva, Hanczár Zsoltné közmû tervezõ részletes szakvéleményt adott Kecskerágó területi átsorolásával kapcsolatban. Mint a szakvéleményben szerepel, az átminõsítéssel kapcsolatos vizsgálatot már többször elvégezték, és mindig arra a következtetésre jutottak, hogy az önkormányzat olyan terheket vállalna magára, amely meghaladja a település gazdasági lehetõségeit. A zártkertként kialakított terület telkei jelenleg kizárólag kiskertes hasznosításra alkalmasak, attól függetlenül, hogy tûrt állapotban néhányan lakásként használják. A vízellátás kiépítésével a terület lakóképessé válna, és benépesedése megállíthatatlan lenne anélkül, hogy annak feltételei teljesülnének. Az önkormányzatot terhelõ infrastrukturális és egyéb - kötelezettségek megnõnének: Becsült számítás szerint Kecskerágó területének átsorolása feltételezve, hogy a mûszaki infrastruktúra kiépítését teljes egészében az ott élõk vállalnák! az intézményi infrastruktúra kiépítése is kb. 90 millió Ft-os egyszeri többlet beruházási költséget róna az önkormányzatra, és a terület lakó-üdülõterületként történõ üzemeltetése az éves költségvetést millió Ft. többletter-

5 Csörögi Hírlevél 5 heléssel sújtaná. Ezért mint Hanczár Zsoltné írja tervezõi felelõsség felhívni a település vezetõinek figyelmét arra, hogy a terület funkcióváltásánál mérlegelni kell annak elõnyeit-hátrányait, és ez esetben a mérleg a hátrányok túlsúlyát jelzi. A szakértõ szerint a funkcióváltás csak akkor lehetséges, ha az ahhoz szükséges infrastruktúra-hálózatot azok finanszírozásában, akiknek érdekében történik kiépítik. Elsõ lépésként az úthálózatot kell kiépíteni, ehhez a telektulajdonosoknak a szükséges sávot le kell adni. Ki kell építeni a közvilágítást és meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését, és nem engedhetõ meg, hogy újabb csatornázatlan terület alakuljon ki. Mindehhez az egyes tömbök telkeinek átosztása szükséges. Reálisan akkor valósítható meg az átsorolás, ha nagyobb beruházó jelentkezik, aki vállalja a mûszakigazdasági feltételek megteremtését, valamint az iparûzési adóval fedezi a településrész üzemeltetési költségeit. Tiltakozás a DMRV feldarabolása ellen A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Tanácsa április elsejei ülésén a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. kettéosztásáról határozott. A döntés értelmében a DMRV Zrt. Duna Jobbparti Üzemigazgatóságát át kell adni a tatabányai székhelyû Észak-dunántúli Regionális Vízmûnek, a megmaradt szolgáltatási terület vagyonkezelése pedig a kazincbarcikai Észak-magyarországi Regionális Vízmûhöz kerül. A jobb parti ellátási terület május 31-i határidõvel történõ átadása 22 település 150 ezer fogyasztójának víziközmû-szolgáltatását érinti. Vác képviselõ-testülete határozatban tiltakozott a DMRV feldarabolása ellen, felkérve dr. Bóth János polgármestert, hogy járjon el a döntés felfüggesztése és visszavonása érdekében. A vagyonkezelõ semmilyen elõzetes tájékoztatást nem adott a készülõ döntésrõl, és nem adott módot az érintetteknek állásfoglalásra sem. A csaknem ezer dolgozót foglalkoztató DMRV az egyik legeredményesebben mûködõ vízmû, amelynek munkahelyei most veszélybe kerültek. A dolgozók két nap alatt hatszáz tiltakozó aláírást gyûjtöttek össze, amelyet eljuttattak több illetékesnek is. Csatornaépítõk a Béke térnél Tiszta, virágos Csörögért, Tiszta, virágos portákért Már korábban hírt adtunk róla, hogy az idén is folytatja az önkormányzat a Tiszta, virágos Csörögért programot, megszervezi a község szépítését, a hulladékok összegyûjtését. A programra, a Tiszta, virágos Csörögért-napra június 6- án, szombaton 9 és 12 óra között kerül sor. Az akciónap résztvevõit reggel 9 órakor a Béke téren várják a szervezõk. Hagyományosan sor kerül a virágvásárra is, június 2-a és 7-e között, a polgármesteri hivatal udvarán. Folytatódik a tavaly elindított Tiszta, virágos porta pályázat is. Mint ismert, a cím elnyerésére pályázhatnak a Csörög területén lévõ családi és hétvégi házak tulajdonosai. A pályázatot június 15-ig kell leadni Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszony részére, a pályázatnak Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét, amely - összhangban a kormány Út a munkához elnevezésû programjával -, azt célozza, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek nagyobb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában. Tevékenységük révén rendszeres munkajövedelemhez jutnak, és a közfoglalkoztatás a munkaerõpiacra való visszakerülés elsõ lépcsõje is lehet. A terv készítése során az önkormányzat az aktív korú segélyezettek adatai és helyzete alapján, a huszonhárom rendelkezési támogatásban részesülõ közül tizennégy tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, az ingatlan pontos címét és 3 darab különbözõ szögbõl készült fotót, valamint rövid, szöveges indoklást. A legszebb ingatlanokat az önkormányzat által választott zsûri díjazza. A helyszíni szemlére június második felében kerül sor, az eredményhirdetést a falunapon, július 11-én tartják. A díjazott ingatlanok tulajdonosai két éven át, az elsõ évben elnyert jutalomösszeg erejéig, 5-15 ezer forintos jutalomban részesülnek, és jogosultak lesznek a Tiszta, virágos porta címet tartalmazó tábla kihelyezésére. Az idei tavaszi nagytakarítás indulása nem volt túl biztató: a Föld-napi szemétszedésen a közel kétezer csörögi lakosból mindössze heten vettek részt, közülük négyen önkormányzati képviselõk. Közfoglalkoztatási terv 2009-re foglalkoztatását biztosítja. Hét fõt a MÁV Kert Kft. foglalkoztat, hét fõ pedig a közterületek takarítását, rendben tartását, intézménytakarítást, kézbesítést és gyermekkísérést végez. A bérköltségek 95 százalékát a központi költségvetés finanszírozza. A munkavégzés idõtartamára évi kilencven nap a közfoglalkoztatásban * résztvevõk munkabérben részesülnek, munka hiányában továbbra is a rendelkezésre állási támogatást kapják. Az aktív korúak közül az egészségkárosodottak és 55 év felettiek, mivel nem vonhatók be a munkába, továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosultak.

6 6 Csörögi Hírlevél Sikeres volt az egészségnap Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy megalapozott igény van az egészségnapra Csörögben. Egyre több lakótársunk érzi szükségét az egészségi állapotára való odafigyelésre, a megelõzésre. Több mint hatvanan döntöttek úgy, hogy ezen az áprilisi napsütéses délelõttön, a szokásos hétvégi programok sorába beiktatják a rendezvényen való részvételt. Dr. Kun István, a váci kórház adjunktusa másodszor tartott hasi ultrahang vizsgálattal egybekötött urológiai szûrést az érdeklõdõk számára, továbbá a férfiak részére andrológiai vizsgálatot. Ez utóbbira sajnálatos módon kevés férfi vállalkozott, jóllehet legalább olyan fontosságú vizsgálatról van szó, mint a nõknél a rákszûrés. - Ötvenhárom személyt vizsgáltam meg tájékoztatott dr. Kun István. Idén feltûnõen sok vesecisztát diagnosztizáltam. Érdemes lenne megvizsgálni ezeknél a betegeknél a ciszta kialakulásának hátterét. Többen kipróbálták a Behmer ágyat, amelyet dr. Seres György Egészségháza bo- csátott rendelkezésre. Ennek a mikro mágneses eljárással mûködõ gyógyászati segédeszköznek sokoldalú jótékony hatása van, többek között fájdalmat csillapít, vitalizál, relaxál, javítja a vérkeringést, enyhíti a mozgásszervi panaszokat. A Zepter cég bioptron lámpás kezelését is sokan igénybe vették. Sulyánné Kalácska Katalin, Oláh Károlyné, Marika és Tolnai Lászlóné, Erzsike vércukor, vérzsír, vérnyomás vizsgálatot végeztek az érdeklõdõk számára. A programot életmód tanácsadás és egy daganatos megbetegedések megelõzésérõl szóló film vetítése színesítette. Sikert arattak a különleges eljárással készült, ízletes Flavinmax lekvárok, Bíró Anikó bemutatta a Vivien vízgépet, amely a háztartásokban teszi lehetõvé a kiváló minõségû, szívbarát, mindössze 4 mg/l nátrium tartalmú ásványvíz fogyasztását. A cég amely az ausztriai Alpokból nyert Pearl Natural forrásvizet forgalmazza - házhoz is szállítja a ballonokat, és biztosítja a mûködtetéshez szükséges berendezést. Holokauszt vándorkiállítás Vácon Négy napon át a váci vasútállomáson volt látható az Élet Menete Alapítvány által indított holokauszt vándorkiállítás. A gördülõ tárlat, egy korabeli marhavagon, fotókkal, jellegzetes tárgyakkal, a vagon belsõ falára írt Radnóti-idézetekkel idézte fel a vészkorszakot. Ehhez a vagonhoz hasonlókban deportálták a magyarországi zsidóságot, köz- Emlékek a vasútállomásról Ismét szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy olyan csörögi lakosokat keresünk, akik rendelkeznek községünk vasútállomásával kapcsolatos dokumentumokkal (képekkel, újságcikkekkel, hivatalos iratokkal, visszaemlékezésekkel, esetleg régi vasúti jegyekkel, bérletekkel, feliratokkal, táblákkal, egyéb tárgyakkal). Szívesen fogadunk szóbeli vissza- tük két és fél ezer váci és környékbeli zsidó származású magyart, akik közül csak néhány menekült meg a gázkamrától, kivégzéstõl. Hasonló sors jutott sok cigány származású magyarnak is. Az 1944-ben történtekre emlékeztek a megnyitó résztvevõi, akik hangsúlyozták: mindannyiunk felelõssége, hogy ez ne ismétlõdhessen meg. emlékezéseket is. Célunk, mint elõzõ számunkban is szerepelt, hogy kiállítást rendezzünk az idei Falunap alkalmából. Kérem, keressenek a mûvelõdési házban (kedden ig, szerdán ig, csütörtökön ig, pénteken ig, szombaton 9-13-ig, vagy a 30/ as telefonszámon. KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Költészet napja: elismerés a gyerekeknek Hasonlóan a tavalyi évhez, az idén is kielégítõ volt az érdeklõdés a költészet napi szavalóverseny iránt. Bár felnõttek részére is hirdettük a megmérettetést, csak gyerek jelentkezõk voltak. 12 gyerek kb. 7-tõl 13 éves korig indult különbözõ versekkel, többek között József Attila mûveivel, gondolva rá, hogy e napon õt ünnepeljük. A korosztályból kiesõ résztvevõ a 4 éves Tóthfalusi Boglárka volt, aki bár a verstanulás idején bátortalan volt, a versenyen talpraesetten és ügyesen, hibátlanul szavalta el a Hóvirág címû költeményt. El is nyerte a különdíjat. A többi eredmény a következõképpen alakult: harmadik helyen végzett Rédai Rebeka Petõfi Sándor Itt van az õsz, itt van újra címû versével, második Lakatos Szilvia Éva lett Móra Ferenc költeményével, a Cinege cipõjével, elsõ helyezett pedig a tavalyihoz hasonlóan Drozd Anna lett, aki egy igen hosszú mûvet választott, Fazekas Anna Öreg néne õzikéjét, amelyet elejétõl végéig hibátlanul elmondott. Gratulálunk minden nyertesnek, a többi részvevõnek pedig bátorságáért. Ne feledjétek ahogy a zsûri szószólója is elmondta -, mindnyájan ügyesek voltatok, így már csak a verstanulásért és a szereplésért is elismerés illet meg titeket. Külön köszönet a zsûri három tagjának: Zsíros Simon Mária költõnõnek, Nemes Magdolnának, akinek versszeretetével, szavaló tudásával már több alkalommal is találkozhattunk rendezvényeinken, és aki csörögi lakos, valamint a Baráti Kör és a Kismama klub aktív látogatójának, Bayer Anitának, az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola végzõs hallgatójának, aki ugyancsak községünk lakója. Ami külön örömöt jelentett nekem, az volt, hogy idén jóval többen jöttek közönségnek, valamint több szülõ volt kíváncsi gyermeke szavalatára. Találkozunk jövõre is. K. A.

7 Csörögi Hírlevél 7 Nagyszabású gyermeknap Csörögben Május 24-én, vasárnap 10 órától 14 óráig a Sportpályán Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt gyermeknapi programunkra. Program: Drogprevenciós sátor szakértõkkel, segítõkkel Próbáld ki magad! karaoke Kézmûves foglalkozások Rajzpályázat eredményhirdetése Ki tud többet Magyarországról vetélkedõ Labdajátékok, egyéb tréfás játékok, családi versenyek (zsákbanfutás, karikadobás, kosárra dobás, pingpong verseny stb.) Tegyünk többet környezetünkért kör- Rajzpályázat gyerekeknek Kedves Gyerekek! Egészséges család címmel rajzpályázatot hirdetünk az idei gyermeknap alkalmából. Minden olyan témáról rajzolhattok, ami eszetekbe jut arról, hogyan élhet az egész család egészségesen (pl. egészséges ételeket esznek, sokat kirándulnak, sportolnak stb.), valamint arról, hogy mi kell ahhoz, hogy boldog (tehát lelkileg is egészséges) családban élhessünk. A rajzok technikája nyezetvédelmi vetélkedõ Egészségház programjai: gerincproblémák, fül-, orr- gégészeti szûrések (csak gyerekeknek) Ayala és Anita vidám mûsora a színpadon Drogprevenciós sátrunkban tanácsadók, segítõk, szakemberek várják az érdeklõdõ gyerekeket és szülõket, tehát azokat az érdeklõdõket, akik szenvedélybetegségüktõl szabadulni szeretnének. Van kiút! Megelõzés felismerés segítség! Az a baj az élettel, hogy csak egyetlen egy utolsó pillanat van benne. Szertettel várnak mindenkit a szervezõk. bármi lehet (színes ceruza, kréta, festék stb.), a lényeg, hogy látványos és tartalmas alkotásokkal jelentkezzetek. A pályázat eredményhirdetése a gyermeknapon lesz a csörögi Sportpályán, május 24-én, ahol az érdeklõdõk a sátorban meg is tekinthetik a beérkezett pályamunkákat. Várunk minél több szebbnél szebb rajzot! KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Anyák napjára készültek az ajándékok Az elmúlt hónapban már gondoltunk az édesanyákra is, és két szombaton szép létszámban jelentek meg gyerekek a mûvelõdési házban, hogy ajándékkal kedveskedjenek nekik. Egy eddig számunkra ismeretlen eljárással, az úgynevezett írisz technikával ragasztottunk lepkés üdvözlõlapot és képet, másik alkalommal pedig színes kartonok és szalag segítségével ablakba, ajtóra akasztható virágos csüngõket készítettünk, valamint egy ránézésre egyszerû, mégis mutatós és ötletes, szövéses módszerrel összerakott szívvel zártuk a programot. A foglalkozásokat Lami Annamária vezette, akit már nagyon megkedveltek a gyerekek és remélhetõleg még sokszor találkozunk. K. A. A mûvelõdési ház programjai: Május 12-tõl 16-ig szabadság miatt a mûvelõdési ház zárva Máj. 15. péntek, 17-tõl a csörögi Baráti Kör találkozója Máj. 20. szerda, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 21. csütörtök, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 23. szombat, 9-tõl 13-ig könyvtár Máj. 27. szerda, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 28. csütörtök, 14-tõl 18-ig könyvtár Máj. 30. szombat, 9-tõl 13-ig könyvtár Új könyvek Dean R. Koontz: Kényszerjátszma. A bárpultos Billy Wiles egyhangú élete egy csapásra megváltozik, amikor egyik este autója szélvédõjén különös üzenetet talál. A cetli írója választás elé állítja: azt írja, attól függõen választ, hogy kit fog másnap megölni, hogy Billy értesíti-e a rendõrséget. A fõhõs egyre jobban belekeveredik a rémes játszmába. Célponttá és gyanúsítottá válik egyszerre. Az elsõsegély alapkönyve. Átfogó kézikönyv mindenfajta baleset, sérülés sürgõs ellátására, bármely korosztály esetében. Az elsõsegélynyújtás legkorszerûbb ismereteit adja ez a teljes egészében felújított, szerkezetében, használatában rendkívül egyszerû és okos kézikönyv. Az esetek és eljárások leírását speciális fázisfotók, anatómiai ábrák teszik még inkább közérthetõvé, áttekinthetõvé. John Grisham: A Pelikán ügyirat. A tehetséges és szemrevaló New Orleans-i joghallgató szemináriumi dolgozatában egy olajmágnást kever gyanúba. A dosszié kikerül az egyetemrõl, útra kél és pusztítani kezd. A nyomozásba bekapcsolódik a CIA és az FBI, megjelenik a színen egy híres terrorista és hamarosan a kis környezetvédelmi ügy mögül politikai botrányok, korrupció és hullák bukkannak elõ. A könyvbõl világsikerû film is készült. Sally Lewis: Újra formában A szülés utáni tízhetes formába hozó program. A tízhetes, nem megerõltetõ program segít visszanyerni az alakot, az erõnlétet és a vitalitást. A fitneszszakértõ szerzõ olyan tervet készített, amely jól illeszkedik a kismama és a baba napirendjéhez. A program a szülés utáni negyedik héten indul, és a következõkbõl áll: regeneráló gyakorlatsor, erõsítõ, feszesítõ, relaxációs gyakorlatok, szépségápoló kúrák, tanácsok az egészséges étkezéshez és a leggyakoribb testi, érzelmi problémák kezeléséhez. A könyvtár nyitva tartása: Szerda: 14-tõl 18 óráig Csütörtök: 14-tõl 18 óráig Szombat: 9-tõl 13 óráig Címünk: Csörög, Arany J. u. 53. (a védõnõi szolgálat mellett az udvarban) K. A.

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt VIII. évfolyam 3. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2010. március Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel A csörögi óvodáskorú gyermekek beiratkozásával

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER VI. évfolyam 1. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. január Új év, új remények Tisztelt Csörögi lakosok! Kedves polgártársaim! Új esztendõbe érkeztünk, megoldásra váró feladatokkal, új kihívásokkal.

Részletesebben

Tiszta és virágos porták

Tiszta és virágos porták VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott

Részletesebben

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón

Részletesebben

A képviselõ-testület alakuló ülése

A képviselõ-testület alakuló ülése V. évfolyam 8. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2007. december A képviselõ-testület alakuló ülése A tartalomból: - Csörög csillagai 3. oldal - A kavicsbányáról 4. oldal - Volt egy állomás 5. oldal

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Február végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren

Február végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren XVII. évfolyam 1. szám Megjelenik kéthetente 2011. január 3. Óbuda Kultúrájáért Díj Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb közösségek tehetnek írásban javaslatot március 8-ig arra, ki kapja a díjat.

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon? XXII. évfolyam, 2014. május 10. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mi újság Kisújon? Hogy mik azok a legfontosabb kérdések, témák, amelyek városunk lakosait foglalkoztatják,

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Bús Balázs polgármester (63,07 %) és Menczer Erzsébet (55,92 %) országgyûlési képviselõk

Bús Balázs polgármester (63,07 %) és Menczer Erzsébet (55,92 %) országgyûlési képviselõk XVI. évfolyam 8. szám Megjelenik kéthetente 2010. április 28. Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj A három éve alapított elismerésre május 10-ig tehetnek indítványt. A díjat a Semmelweis Napon, június 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA XI. évfolyam 1. szám 2010. január Testületi beszámoló Városunk egy éve Építményadó rendelet Elhunyt Lehotka Gábor Pályázatok Felügyelő bizottsági tagok

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS Március 15-i ünnepség és fesztiválnyitó Rétság az idén két nagy ünnepet is tudhatott magáénak és ünnepelhetett meg március 15- én. Ezel ótt 25 évvel

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben