Az intézkedések kidolgozása és bevezetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézkedések kidolgozása és bevezetése"

Átírás

1 4 Az intézkedések kidolgozása és bevezetése

2 4 4.2 Jogszabályok és büntetések Az övhasználat ösztönzése kombinált megközelítéssel A biztonsági övek beszerelésére és használatára vonatkozó törvények kidolgozása A jogi felelôsség meghatározása Kivételek Az elôírások megszegésének szankcionálása A jogszabály kidolgozása és bevezetése A bevezetés fázisokra osztása A fejezet összefoglalása: ellenôrzôlista a biztonsági övekkel kapcsolatos jogszabály megalkotásához A biztonsági övekre vonatkozó szabványok és az övek beszerelése Szabványok és elôírások átvétele A szabványok és elôírások típusa és tartalma Ellenôrzés és tanúsítás Mûszaki vizsgáztatás és a biztonsági övek karbantartása Utólagos beszerelés Az öv használatára figyelmeztetô berendezések A fejezet összefoglalása: ellenôrzôlista a biztonsági övekre vonatkozó szabványokhoz és az övek beszereléséhez Az övhasználat ösztönzése ellenôrzésekkel Elôfeltételek Az ellenôrzési stratégia Ellenôrzési módszerek Rendôrségi képzések Bírságolás Az ellenôrzések akadályainak legyôzése A fejezet összefoglalása: az övhasználat ösztönzése ellenôrzésekkel Az övhasználat ösztönzése önkéntes intézkedésekkel Az övhasználat ösztönzése tájékoztató kampányokkal A kampány céljai A kampányüzenetek megfogalmazása A célközönség elérése Kreatív koncepciók A kampányt lebonyolító ügynökség kiválasztása Együttmûködés a médiával A kampány összehangolása a jogszabály bevezetésével A kampány kiértékelése Az övhasználat ösztönzése egyéb önkéntes intézkedésekkel Munkáltatói elôírások és ösztönzési rendszerek Oktatás és képzés Biztosítások és egyéb ösztönzési rendszerek A baleset utáni teendôk A biztonsági övek által okozott sérülések A biztonsági övek eltávolítása Összefoglalás Felhasznált irodalom...140

3 A3-as modulban az övhasználati program harmadik lépcsőjét ismertettük, vagyis bemutattuk, hogyan kell kidolgozni a programot és elkészíteni az akciótervet. Ennek kapcsán javaslatot adtunk a fontosabb teendőkről, és összefoglaltuk a magas és közepes prioritású intézkedéseket valamint azok relatív hatékonyságát, a bevezetés nehézségét és költségeit (lásd: 3.2 ábra). A 4-es modul a folyamat negyedik lépcsőjével foglalkozik (lásd: 4.1 ábra), vagyis útmutatást nyújt az övhasználati program fontos intézkedéseinek kidolgozásához és bevezetéséhez. 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése 4.1 ábra Negyedik lépcsô: az intézkedések kidolgozása és bevezetése Negyedik lépcsô Jogszabályok és büntetések Szabványok és felszerelések Ellenôrzés Felvilágosító kampányok Önkéntes tevékenységek Baleset utáni teendôk A modulban kihangsúlyozzuk, hogy olyan integrált megközelítésre van szükség, amely jól együttműködő intézkedésekből épül fel. Részletesen bemutatjuk továbbá az egyes intézkedésekhez kapcsolódó fontosabb információkat, valamint az intézkedés felépítését (lásd: a 4.2 ábrán). Bár a modul a biztonsági övekkel kapcsolatos intézkedéseket tárgyalja, az itt leírtak alkalmazhatók a gyermekülések használatának ösztönzését szolgáló programokra is. Az ismétlések elkerülése érdekében a főbb lépéseket elsősorban a biztonsági övek vonatkozásában tárgyaljuk, de szükség esetén külön kitérünk a gyermekülések használatát érintő kérdésekre is. 77

4 4.2 ábra Az övhasználati program területeinek és intézkedésinek felsorolása Fôbb területek A modulban szereplô témakörök: Fejezet Jogszabályok és büntetések Szabványok és felszerelések Az övhasználat ösztönzése ellenôrzésekkel Az övhasználat ösztönzése önkéntes intézkedésekkel A beszerelésre és használatra vonatkozó törvények kidolgozása A jogi felelôsség meghatározása Kivételek Az elôírások megszegésének szankcionálása A jogszabály bevezetése és betartásának ellenôrzése A bevezetés fázisokra osztása Szabványok átvétele Szabványtípusok Ellenôrzés és tanúsítás Mûszaki vizsgáztatás és a biztonsági övek karbantartása Utólagos beszerelés Az öv használatára figyelmeztetô berendezések Elôfeltételek Ellenôrzési stratégia Ellenôrzési módszerek Rendôrségi képzések Bírságolás Az ellenôrzés akadályai Tájékoztató kampányok: A kampány céljai A kampányüzenetek megfogalmazása A célközönség elérése Kreatív koncepciók A kampányt lebonyolító ügynökség kiválasztása Együttmûködés a médiával A kampány összehangolása a jogszabály bevezetésével A kampány lebonyolítása és kiértékelése Egyéb önkéntes módszerek, például: Munkáltatói elôírások és ösztönzések Oktatás és képzés Biztosítások és ösztönzô programok Baleset utáni teendôk Mentés és elsôsegélynyújtás , Az övhasználat ösztönzése kombinált megközelítéssel Ha sikerült elérni, hogy a gépkocsik fel legyenek szerelve biztonsági övekkel, a következő cél, hogy az utasok használják is az öveket. 78

5 A biztonsági övek és a gyermekülések használatának ösztönzése csak kombinált szemlélettel, több szektor és tudományág bevonásával lehetséges (lásd: 4.2 Ábra). A folyamat legmarkánsabb intézkedése a jogszabályok betartásának ellenőrzése, amely viszont csak akkor alkalmazható hatékonyan, ha a közlekedők előzetesen már megfelelő tájékoztatást kaptak az övhasználat előnyeiről és a jogszabály bevezetéséről. A törvényekhez és az ellenőrzésekhez szükséges lakossági és politikai támogatás megszerzéséhez átfogó oktatási, képzési és népszerűsítési intézkedésekre van szükség. Ugyanakkor tudni kell, hogy az oktatás és a népszerűsítés a megfelelő ellenőrzések nélkül önmagában csak igen csekély hatással van a biztonsági felszerelések használatára. Az Egyesült Királyságban egy 1970 és 1982 között lezajlott népszerűsítő kampány például 40%-ra növelte az övhasználat arányát, de ennél magasabb értéket nem sikerült elérni (1). Mindig azok a leghatékonyabb közlekedésbiztonsági programok, amelyek képesek megváltoztatni az emberek magatartását. Természetesen az emberek tájékoztatása és hozzáállásuk formálása is nagyon fontos feladat, de életeket csak akkor lehet megmenteni, ha az emberek magatartása is megváltozik (2). 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése Az ellenőrzésen kívül léteznek egyéb hatásos és önkéntes intézkedések, mint például a munkaadók által előírt szabályok, különböző ösztönzési rendszerek, vagy a biztosítási kötvények feltételei. Ezek az intézkedések nem tartoznak az állam közvetlen szabályozása alá, de az állam a közlekedésbiztonsági együttműködés keretében támogatást nyújthat a bevezetésükhöz. Integrált intézkedési program bevezetése Az integrált intézkedési program bevezetésekor elôször nagyobb hangsúlyt kell fektetni az önkéntes módszerekre, majd fokozatosan át kell térni az egyre szigorúbb ellenôrzésekre. 79

6 4.3 ábra Kombinált megközelítés az övhasználati arány növelésére Kombinált megközelítés Jogszabályok, büntetések, szabványok Intézkedések Kötelezô Önkéntes Az övek beszerelését és használatát szabályozó törvények Büntetések és bírságok Szabványok és beszerelés Rendôrségi ellenôrzés Tájékoztató kampányok Munkaadói szabályok és ösztönzô rendszerek Oktatás és képzés Biztosítások és ösztönzô programok 4.2 Jogszabályok és büntetések Az övhasználati törvény elsődleges célja a biztonsági övek általános használatának elérése. Ehhez célzott és megfelelően kidolgozott jogszabályokat kell alkotni a biztonsági övek beszerelésére és használatára vonatkozóan, a törvényeket el kell magyarázni az embereknek, és a betartásukat következetesen ellenőrizni kell. A sikerhez mindhárom fenti összetevő szükséges, de az első feladat nyilván a megfelelő jogszabályi háttér kidolgozása és bevezetése. Egy törvény megalkotásának folyamata nem pusztán a jogszabály megszövegezéséből áll, hanem választ ad számos egyéb dologra, például a törvény betartásának ellenőrzésével kapcsolatos gyakorlati kérdésekre is. Ráadásul a törvényalkotási folyamat elősegíti a társadalmi konszenzus kialakítását abban, hogy valóban szükség van egy biztonsági öveket szabályozó törvényre. 80

7 4.1: A biztonsági övekre vonatkozó jogszabály legfontosabb elemei A biztonsági övekre vonatkozó jogszabálynak az alábbi három fô kérdést kell érintenie: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése a biztonsági övek beszerelése az egyes jármûtípusokba, a biztonsági övek mûszaki ellenôrzése a biztonsági övek használata az egyes jármûtípusokra, üléspozíciókra és a gyermekekre vonatkozóan a jogszabály megszegésének szankcionálása. 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése A biztonsági övek beszerelésére és használatára vonatkozó törvények kidolgozása A legtöbb esetben a biztonsági övek beszerelését és használatát egy meglévő jogszabály (pl. a közúti közlekedésről vagy a gépjárművekről szóló törvény) kiegészítéseként szabályozzák, ám néha teljesen új jogszabály megalkotására van szükség. Az aktuális jogszabályi háttér felmérése (lásd a 2-es modulban) rávilágít a rendszerben lévő hiányosságokra és gyengeségekre, valamint a javítást igénylő területekre. A törvény javításával kapcsolatos feladatok lehetnek például: új jogszabály megalkotása és beiktatása; a meglévő törvény hatályának kiterjesztése, pl. újabb utascsoportokra (pl. a hátsó utasokra); a meglévő törvényben szereplő intézkedések és felelősségi körök pontosabb meghatározása; a törvény megszegéséért járó büntetések szigorítása; az ellenőrzési feladatokat ellátó állomány növelése. A felméréshez és a jogszabály megalkotásához segítséget nyújthatnak az alábbi példák, amelyekben néhány ország jogszabályaiból idézünk. A 4.2 és 4.3 pontokban olvasható idézetek a biztonsági övek beszerelésére, a felnőttek övhasználatára és a gyermekülések használatára vonatkozó törvények rövid kivonatait tartalmazzák. A 3-as függelékben megtalálható egy biztonsági övekre vonatkozó mintatörvény is. 81

8 4.2: Példák a biztonsági övek beszerelésére vonatkozó törvényekbôl INDIA Szöveg: 3a/125: Biztonsági öv, összecsukódó kormányoszlop, automatikus tompítottfény-kapcsoló és párnázott mûszerfal: (1) A Gépjármûvekre Vonatkozó Központi 1993-as (módosított) Törvény életbe lépésétôl számított egy év múlva a jármûgyártók a motorkerékpárok és az 500 cm 3 -nél kisebb lökettérfogatú háromkerekû jármûvek kivételével minden gépjármûvet kötelesek a jármûvezetô és az elsô utas számára használható biztonsági övvel felszerelni. Rögzítéseinek specifikációi teljesítik az AIS illetve az AIS szabványoknak az Indiai Szabványügyi Hivatal által közzétett, az adott idôpontban legfrissebb módosításait. 37/125-A: Az építôipari jármûvek felszerelése biztonsági övekkel: A Gépjármûvekre Vonatkozó Központi 2000-es (módosított) Törvény életbe lépésétôl számított egy év múlva az építôipari jármûvek gyártói a mezôgazdasági traktorok kivételével minden gépjármûvet kötelesek a jármûvezetô és az elsô utas számára használható biztonsági övvel és visszapillantó tükörrel felszerelni. 34/1-A: Minden M-1 kategóriás gépjármû gyártója köteles a gépjármû elôre nézô hátsó ülését biztonsági övvel felszerelni, feltéve, hogy a jármûben alkalmazott Biztonsági Övszerkezetek és Biztonsági Övek Forrás: A Gépjármûvekre Vonatkozó 1989-es Központi Törvény as (elsô) módosítása. KENYA Szöveg: A közúti közlekedésben csak olyan gépjármûvek vehetnek részt, amelyek fel vannak szerelve biztonsági övekkel az alábbiak szerint: (1) A gépjármû minden üléspozícióját biztonsági övvel kell felszerelni, és ha az adott ülésen kettônél több személy ülhet egymás mellett (akár folyamatos ülôlapon, akár külön üléseken) a közbensô utasok ülôhelyét elegendô medenceövvel ellátni. (2) A közúti forgalomban résztvevô, de az (1) bekezdés elôírásait nem teljesítô gépjármû tulajdonosa szabálysértést követ el, és minden olyan ülôhelyért, amely nincs felszerelve biztonsági övvel, vagy nem a megfelelô szabványok és specifikációk szerinti övvel rendelkezik, 1000 shilling büntetést köteles fizetni. Forrás: Kenyai Törvények: Közlekedési Törvény, 403. fejezet, 119-es paragrafus, 22A (1) törvény Biztonsági övek. 82

9 4.3: Példák a biztonsági övek használatára vonatkozó törvényekbôl AUSZTRÁLIA Szöveg: 264-es törvény: A jármûvezetôk övhasználata (1) A jármûvezetô menet közben, vagy álló (de nem parkoló) helyzetben köteles betartani a jelen törvényben foglaltakat, amennyiben a jármû vezetôülése biztonsági övvel van felszerelve. (2) A jármûvezetô köteles használni a megfelelôen beállított és becsatolt biztonsági övet, kivéve ha: (a) a jármûvel hátramenetben közlekedik, vagy (b) a 267-es törvény értelmében mentességet élvez az övhasználat alól. 265-ös törvény: A 16 év feletti utasok övhasználata (1) A jármûben vagy jármûvön utazó 16 év feletti utas menet közben, vagy álló (de nem parkoló) helyzetben köteles betartani a jelen törvényben foglalt rendelkezéseket. (a) van a gépkocsiban biztonsági övvel felszerelt szabad ülés, amelyet még nem foglalt el olyan személy, aki nem élvez mentességet az övhasználat alól; és (b) az utas sem élvez mentességet az övhasználat alól a 267-es törvény értelmében. (3) Ha az utas biztonsági övvel felszerelt ülésen utazik, köteles használni a megfelelôen beállított és becsatolt biztonsági övet, kivéve ha a 267-es törvény értelmében mentességet élvez az övhasználat alól. (4) Ha a jármûben 2 vagy annál több üléssor található, az utas nem ülhet az elsô üléssorba, kivéve, ha: (a) biztonsági övvel felszerelt ülésen utazik, vagy (b) a többi üléssorban már nincs számára megfelelô hely, vagy (c) másik törvény értelmében utazhat az elsô üléssorban. 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése (2) Az utasnak biztonsági övvel felszerelt ülésen kell utaznia, ha: Forrás: Ausztrál Közúti Jogszabályok, 1999; 16. rész, A gépjármûben ill. gépjármûvön utazókra vonatkozó jogszabályok KENYA Szöveg: (3) A biztonsági övvel felszerelt üléseken helyet foglaló utasok menet közben kötelesek használni a biztonsági övet. (5) A tömegközlekedési jármûveken a kalauz, ennek hiányában a jármûvezetô köteles gondoskodni a biztonsági övek tiszta, száraz és használható állapotáról. Forrás: Kenyai Törvények: Közlekedési Törvény, 403. fejezet, 119. paragrafus, 22A (1) törvény Biztonsági övek VIETNAM Szöveg: A biztonsági övvel felszerelt jármûveken a jármûvezetô és az elsô utas számára a biztonsági öv használata kötelezô. Forrás: 9. cikkely Általános rendelkezések; II. fejezet Közúti közlekedési törvények; 26/2001/QH10 számú közlekedésbiztonsági törvény, elfogadta: a Nemzetgyûlés a május 22. és június 29. közötti 9. ülésén 83

10 4.2.2 A jogi felelôsség meghatározása A jogszabályoknak egyértelműen meg kell határozni, ki a felelős a törvény betartásáért: A biztonsági övek beszereléséért általában a gyártó, bizonyos esetekben a jármű tulajdonosa felel (lásd: 4.2 pont). A gyermekek esetén fokozottan ajánlott, hogy a felnőtt járművezető legyen felelős a járműben utazó gyermekek megfelelő rögzítéséért. A tömegközlekedési járműveken a felelősség általában a felnőtt utasoké, de a kenyai példa is mutatja (lásd: 4.3 pont), hogy a biztonsági övek tisztán tartásáért a járművezető vagy a kalauz is felelhet Kivételek A program vezetőinek figyelembe kell venniük, melyek azok az okok, amelyek indokolják a felmentést a törvény előírásai alól. A jogszabály megalkotása során egyértelműen meg kell határozniuk, hogy a jármű mely utasai, milyen körülmények között kaphatnak felmentést a biztonsági öv használata alól. A jogszabálynak ez a területe meglehetősen összetett kérdés. Nem ajánlott széles körű kivételeket tenni, mert egy ilyen lépés meggyengítheti az övhasználati program hatékonyságát, ráadásul a sok eltérés és kivétel időigényesebbé és nehezebbé teszi az övhasználat ellenőrzését. Ezek figyelembe vételével bizonyos jól meghatározott kivételek adhatók például az alábbi esetekben (lásd még: 4.4 pont): Megkülönböztető jelzést használó járművekre. Vészhelyzetben, vagy egyéb különleges esetekben engedélyezhető az övhasználat alóli felmentés, de ezt nem szabad kiterjeszteni a rutinjellegű feladatokra (pl. minden egyes utazásra). Egyes járműtípusokra. Ha a program kidolgozói indokoltnak látják, felmentést adhatnak a személyszállító járművek, pl. taxik számára az övhasználat alól. Egészségügyi okok miatt. Azok a személyek, akik érvényes orvosi igazolással rendelkeznek arról, hogy a biztonsági öv használata számukra egészségügyi okok miatt (pl. súlyos szívműtét után) nem javasolt, felmentést kaphatnak az övhasználat alól. Fontos, hogy a várandós nőket nem szabad felmenteni az övhasználat alól, hanem elő kell írni, hogy kizárólag alsó és átlós övpántból álló hárompontos biztonsági övet használhatnak, a kétpontos medenceöv viselése tilos. Ezen kívül jól értelmezhető tanácsokkal kell ösztönözni őket a biztonsági öv megfelelő használatára (4.4 ábra). 84

11 4.4: Példák a törvény alóli felmentésre EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Szöveg: A biztonsági övvel felszerelt személygépkocsikban, kisteherautókban és egyéb áruszállító jármûvekben az öv használata kötelezô. A kisbuszok, helyi és távolsági Az intézkedések kidolgozása és bevezetése autóbuszok biztonsági övvel felszerelt ülésein utazó felnôttek és 14 év feletti gyermekek számára az öv használata kötelezô. Az övhasználat alól felmentést kapnak azok az utasok, akik orvosi igazolással rendelkeznek, valamint az áruszállító vagy árugyûjtô gépkocsik vezetôje és utasai, amennyiben 50 méternél rövidebb utat tesznek meg Forrás: RTA Törvények és 15. fejezet, MV(WSB)R, MV(WSBCFS)R & MV(WSB)(A)R & (MV)(WSBCFS)(A)R 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése 4.4 ábra A várandós anyák számára megfelelô alsó és átlós övpántból álló hárompontos biztonsági övek Az alsó és átlós övpántból álló biztonsági öv használatával egy esetleges ütközés esetén az édesanya és a magzat is nagyobb biztonságban van. Királyi Balesetmegelôzési Társaság (RoSPA) A kivételek meghatározásakor nem szabad megfeledkezni arról a sokszorosan bizonyított tényről, hogy a biztonsági öv életet menthet kivéve akkor, ha az utas egészségi állapota miatt az övhasználat veszélyeztetné az életét. A félreértések elkerülése érdekében a biztonsági övek használatáról szóló jogszabályban a kivételeket egyértelműen meg kell fogalmazni Az elôírások megszegésének szankcionálása Az előírások be nem tartására hozott szankcióknak elegendően szigorúnak kell lenniük ahhoz, hogy elrettentsék az embereket a törvények megszegésétől. A büntetéseket össze kell hangolni más közlekedési bírságokkal, és be lehet vonni a közlekedési pontrendszerbe is, amely egy 85

12 bizonyos büntetőpont-szám elérése után súlyosabb következményeket (pl. a vezetői engedély bevonását) von maga után. A törvény rendelkezhet arról is, hogy a visszaeső szabálysértőket súlyosabb büntetési tételekkel sújtsák. Az övhasználat megsértését általában egyszerűbb egy fix büntetési tétellel szankcionálni, mert ez a módszer megkönnyíti a bírság kiszabását és az adminisztratív eljárást. SETTANULMÁNY: Az övhasználati törvény betartatása Franciaországban Franciaországban a szigorúbb ellenôrzés hatására az övhasználat elmulasztása miatt kiszabott bírságok száma 2002 és 2003 között 15%-kal nôtt júliusában megszigorították a pontrendszert is, melynek értelmében az övhasználat elmulasztásáért egy helyett immár három büntetôpontot adtak. Az intézkedések eredményeként az elsô üléseken mért övhasználati arány városban 90%-ra, lakott területen kívül 97%-ra emelkedett. A növekedés nem állt meg, 2006-ban az elsô ülésen ülôk 94%-a (lakott területen belül) illetve 98%-a (lakott területen kívül) használta a biztonsági övet (3). A jogszabály kidolgozása és a büntetési tételek meghatározása során mindenképpen egyeztetni kell a programban érintettek képviselőivel. Egy új vagy módosított törvény ellenőrzésének megkezdésekor érdemes hagyni egy rövid felkészítési időszakot, amikor a szabálysértőknek büntetés helyett csak figyelmeztetést kell adni. A figyelmeztetések hatására az autósok általában tudomásul veszik a jogszabályi változásokat, és azt, hogy a szabálysértés a későbbiekben büntetést von maga után. A büntetésekre alternatív módszereket is ki lehet dolgozni, például a szabálysértők kötelezhetők egy akkreditált járművezetői tanfolyamon való részvételre. A 4.5 pontban bemutatunk néhány példát az övhasználat elmulasztásáért járó büntetési tételekre. 86

13 4.5: Példák a törvényekben szereplô büntetési tételekre KENYA Szöveg: (2) A közúti forgalomban résztvevô, de az (1) bekezdés elôírásait nem teljesítô gépjármû tulajdonosa szabálysértést követ el, és minden olyan ülôhelyért, amely nincs felszerelve biztonsági övvel, vagy nem a megfelelô Az intézkedések kidolgozása és bevezetése szabványok és specifikációk szerinti övvel rendelkezik, 1000 shilling büntetést köteles fizetni (4) Az az utas, aki a (3) bekezdés elôírásai ellenére nem használja a biztonsági övet, szabálysértést követ el, és ötszáz shilling pénzbüntetést köteles fizetni. Forrás: Kenyai Törvények:Közlekedési Törvény, 403. fejezet, 119. paragrafus, 22A (1) törvény Biztonsági övek 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése VIETNAM Szöveg: Az a jármûvezetô és elsô utas, aki egy biztonsági övvel felszerelt gépkocsiban menet közben nem használja a biztonsági övet, figyelmeztetéssel, vagy VND-tôl VND-ig terjedô pénzbüntetéssel sújtható Forrás: 9. cikkely A közlekedési szabályokat megszegô személygépkocsik és hasonló szerkezetô jármûvek vezetôire kiszabható bírságok; II. fejezet A közlekedési szabályok megszegése esetén kiszabható bírságok; 15/2003/ND-CP számú kormányrendelet a közúti közlekedési szabályok megszegése esetén alkalmazható bírságokról A jogszabály kidolgozása és bevezetése A jogszabály bevezetésének és szigorú ellenőrzésének feltételei a következők: erős támogatás a kormányzat legfelsőbb szintjéről, amely egyértelmű üzenetet jelent a társadalom felé, hogy a biztonsági övek használata és a közlekedésbiztonság alapvető nemzeti kérdések; kellő társadalmi támogatottság, amely garantálja, hogy a törvény ellenőrzését az emberek többsége elfogadja; megfelelő elkötelezettség az ellenőrző és kommunikációs szervek részéről a folyamatban való hatékony részvételre. Az övhasználati program határideje és fázisokra osztása attól függ, mennyire nehéz a fenti feltételeket teljesíteni (lásd: a következő fejezetben) A feltételek teljesítése és a megfelelő intézkedések bevezetése során fel kell tenni a következő kérdéseket: Mely szervek képesek a leghatékonyabban bevezetni a jogszabályt és ellenőrizni annak betartását? A jogszabály kitér-e ezeknek a szervezeteknek a lehetőségeire? A javasolt jogszabályt úgy fogalmazták-e meg, hogy a lehető legtöbb támogatót maga mögé tudja állítani? Milyen szankciókat javasol a jogszabály a szabálysértő autósoknak? Megfelelőek-e ezek a büntetések és várhatóan hatékonyak lesznek-e? Történt-e megfelelő konzultáció a program érintett szereplői, a politikusok és a közvélemény között? 87

14 A munkacsoport támogató intézkedései alapvető szerepet töltenek be a jogszabály népszerűsítésében és elfogadtatásában. A csoport tagjai (kormányhivatalnokok, döntéshozók, balesetmegelőzési szakértők) mindenkinél jobban meg tudják győzni az embereket a törvény szükségességéről. A törvény sikeres bevezetéséhez a konzultációs és tájékoztató programokat be kell építeni a jogszabály bevezetésének folyamatába. Az alábbi Costa Rica-i esettanulmány az övhasználati törvény bevezetése és ellenőrzése előtt folytatott népszerűsítő kampányt mutatja be. SETTANULMÁNY: Costa Rica: tájékoztató kampány az övhasználati törvényrôl és a törvény betartásának ellenôrzésérôl 2003 és 2005 között a costa rica-i kormány egy sikeres program keretén belül újra bevezette a biztonsági övek használatáról szóló törvényt. Az ország korábbi övhasználati törvényét néhány évvel korábban érvénytelenítették, miután kimondták, hogy a törvény sérti az emberek alkotmányba foglalt szabadságjogait. Nem sokkal ezután jelentôsen csökkent az övhasználat aránya, és a kormány végül felismerte, hogy a törvény visszavonása tehetô felelôssé az egyre súlyosabb kimenetelû balesetekért. Az új övhasználati törvény társadalmi támogatásának megerôsítése érdekében a kormány létrehozott egy szövetséget a Közlekedésbiztonsági Tanács, a közlekedési rendôrség, a Társadalombiztosítási Intézet és a Costa Rica-i Autóklub részvételével, amelynek feladata az övhasználat egyéni és társadalmi elônyeinek népszerûsítése volt. A kampány egyik célja az volt, hogy meggyôzzék az embereket az új törvényjavaslat támogatásáról, másrészt felhívni az autósok figyelmét a várható rendôri ellenôrzésekre. A kampány a Por Amor Use el Cinturón (Legyen szíves, használja az övet) elnevezést kapta. A tévéreklámokon, a rádiószpotokon, a hirdetôtáblákon és az újsághirdetéseken kívül a szervezôk átfogó közönségkapcsolati kampánnyal igyekeztek népszerûsíteni a biztonsági övek használatát. A közlekedési rendôrség tájékoztató szórólapokat osztott szét a jármûvezetôk között, amelyen az autóvezetôket és utasaikat a biztonsági öv használatára buzdítja. A jogszabályt április 1-jén fogadták el, és a rendôrség - egy kéthetes türelmi idôszakot követôen - májustól elkezdte szigorúan ellenôrizni a törvény betartását. A türelmi idôszakban még csak felhívták a közlekedôk figyelmét az új jogszabályra, de májustól már bírságolták a szabálysértôket. A népszerûsítô kampány elôtt és az új törvény bevezetése után elvégzett felmérések bebizonyították, hogy a biztonsági övet használó jármûvezetôk aránya az idôszak alatt jelentôsen (24%-ról 82%-ra) nôtt (4). A Costa Rica-i Autóklub kampánya (mindkét fényképen) 88

15 SETTANULMÁNY: Bahama-szigetek: az elôzetes egyeztetés fontossága Az övhasználati törvény bevezetése elôtti egyeztetés fontosságát a bahama-szigeteki esettanulmány bizonyítja, ahol a kötelezô övhasználatról szóló törvényt a jogszabály elfogadását követôen négy évre felfüggesztették, mert a közlekedôk aggodalmukat Az intézkedések kidolgozása és bevezetése fejezték ki a bírságok mértéke és a kivételek hiánya miatt. A felmerült problémák kezelésére a kormány a nemzetközi ajánlásoknak megfelelôen módosította a törvény gyermekekre vonatkozó részét (5). 4: Az intézkedések kidolgozása és bevezetése A bevezetés fázisokra osztása Sok országban több fázisra osztották mind az övek beszerelésével, mind az övek használattal kapcsolatos törvények bevezetését. Az övek beszerelésére vonatkozó jogszabályok esetén ennek oka főleg az volt, hogy a törvényhozók elsősorban a személygépkocsik utasait szerették volna megóvni a súlyos és halálos sérülésektől. A törvényeket később kiterjesztették az autóbuszokra és a teherautókra is. Az övhasználat kötelezővé tételét gyakran az utasok típusa szerint osztják fázisokra: először rendszerint az első utasoknak írják elő a kötelező övhasználatot, ezt követi a hátsó utasok övhasználatának előírása és a gyermekülések használata. A kampányok tervezői meg vannak győződve arról, hogy a legjobb, ha a teljes jogszabályt egyszerre (tehát az elöl és hátul utazókra, valamint a gyermekekre vonatkozóan) egyetlen fázisban vezetik be. Ez egy olyan következetes üzenetet jelent az autósoknak, hogy az övhasználat életet menthet, üléshelyzettől függetlenül csökkenti a sérülések súlyosságát, és megelőzi a többfázisú bevezetésből adódó félreértéseket. Előfordulhat ugyanis, hogy egy több lépcsős bevezetés esetén az emberek azt gondolják, hátul nem olyan fontos használni a biztonsági övet, mint elöl. Ugyanakkor sok kormány úgy ítélte meg, hogy a teljes törvény egyszerre történő bevezetése túlságosan nagy terhet róna a közlekedőkre, ezért a többfázisú bevezetés mellett döntöttek. Az ausztráliai esettanulmány egy ilyen többfázisú bevezetési folyamatot mutat be. 89

16 SETTANULMÁNY: Az övhasználati törvény történeti áttekintése, Ausztrália 1959-ben az ausztrál Népjóléti Parlament szenátusa létrehozott egy bizottságot, amelynek fô célja az ország közlekedésbiztonsági helyzetének hatékony javítására alkalmas módszerek kidolgozása volt. A bizottság (1960) ajánlása szerint a jármûgyártóknak minden gépjármûvet a jóváhagyott szabványnak megfelelô biztonsági övekkel kellene felszerelnie. A közlekedésbiztonsági hatóságoknak pedig tájékoztatnia kellene az embereket a biztonsági övek használatának elônyeirôl ben bemutatták a biztonsági övekre vonatkozó E35-ös ausztrál szabványt, amely nagyban hasonlított az Egyesült Királyságban alkalmazott BS 3254-es szabványra. A bekötési pontok kialakítására vonatkozó D11-es szabványt 1967-ben mutatták be. Annak érdekében, hogy a biztonsági övek teljesítsék a fenti elôírásokat, az Ausztrál Szabványügyi Szövetség (SAA) bejegyzett egy tanúsító jelet, amelyet az SAA által jóváhagyott autógyártók kötelesek feltüntetni a termékeiken, ezáltal a vásárlók könnyen azonosíthatják az országos szabványnak megfelelô biztonsági öveket. Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Tanács 1962-ben egy havilapot indított, amelyben igyekeztek felhívni az autósok figyelmét a biztonsági övek használatára, annak elônyeire, valamint beszámoltak az övhasználat népszerûsítése érdekében végzett munkájukról. A Report (Jelentés) címû magazin több mint 10 éven keresztül jelent meg. A victoriai Közös Közlekedésbiztonsági Tanács (1969) ajánlását követôen az állami kormány 1970-ben elfogadta a biztonsági övek használatát kötelezôvé tevô törvényt. Nem sokkal ezután (1971-ben) hasonló jogszabály lépett életbe New South Wales államban is re a biztonsági övek használatát az egész ország területén kötelezôvé tették. Fontos, hogy a törvény beiktatásával kapcsolatos fázisoknak ki kell tűzni a konkrét határidejét. A törvény bevezetésétől a teljes ellenőrzésig és a szabálysértések bírságolásáig terjedő idő az ország helyzetétől függően néhány hónap, vagy akár több év is lehet, de a határidőknek mindenképpen szerepelnie kell az átfogó akciótervben A fejezet összefoglalása: ellenôrzôlista a biztonsági övekkel kapcsolatos jogszabály megalkotásához A biztonsági övekkel kapcsolatos jogszabályokra a következő listában felsorolt célok érvényesek: A biztonsági felszerelések használatának elterjedése érdekében ki kell dolgozni a biztonsági övekre és gyermekülésekre vonatkozó jogszabályokat. A biztonsági övek és a gyermekülések csökkentik a halálos és súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek számát. A kidolgozandó jogszabályoknak három fő területet kell érinteniük: az egyes járműtípusok felszerelése biztonsági övekkel és ennek ellenőrzése; a biztonsági övek használata az egyes járműtípusokra, ülőhelyekre és gyermekekre vonatkozóan; valamint a szabálysértések bírságolása. A jogszabálynak külön kell rendelkeznie arról, hogy gyermeket csak biztonsági gyermekülésben és kikapcsolt utaslégzsákok mellett szabad az első ülésen szállítani. Az övhasználati program és az akcióterv kidolgozása során fel kell használni a helyzetelemzéssel feltárt hiányosságokat és gyengeségeket. A törvények megfogalmazását és a szankciók megállapítását egyeztetni kell a folyamatban érintett szereplőkkel. Meg kell fontolni az övek beszerelésére és használatára vonatkozó jogszabályok többfázisú bevezetését úgy, hogy először az első üléseken kell kötelezővé tenni az övhasználatot, majd a törvényt ki kell terjeszteni a hátsó ülésekre és a gyermekülések használatára. Ugyanakkor több szakértő is egyetért abban, hogy a közlekedésbiztonsági üzenet megerősítése és a félreértések 90

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 2 TARTALOM 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 Bevezető 4 1.1. A műszaki szabályozási rendszer dokumentumai 5 1.1.1. Mi a jogszabályok és a szabványok szerepe a műszaki

Részletesebben

Közúti Biztonsági Menedzsment Program

Közúti Biztonsági Menedzsment Program Előszó A Közúti Biztonság Menedzselési Program az IRU és az egyes országok tagszervezeteiben tevékenykedő árufuvarozó és személyszállító cégek részére készült abból a célból, hogy hozzásegítse az érdeklődőket

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 76/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013. március 4.) az EMAS rendszerben való részvételhez szükséges lépéseket meghatározó

Részletesebben

A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet.

A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet. >> BEVEZETŐ A munkaegészség és -biztonság a bútoriparban mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók számára a főbb ügyek egyike. Ez az, amiért az Európai Bútoripari Társadalmi Párbeszéd Bizottság szociális

Részletesebben

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE Lázár Gábor tű. mk. alezredes PhD értekezés Tudományos témavezető:

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben

SEGÉDANYAG A VERSENYHATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ. www.oecd.org/competition/toolkit

SEGÉDANYAG A VERSENYHATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ. www.oecd.org/competition/toolkit SEGÉDANYAG A VERSENYHATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ www.oecd.org/competition/toolkit Verseny-ellenőrzőlista A versenyhatások további elemzésére van szükség amennyiben a jogszabálytervezet várható hatásai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA

KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/9 Rev. 4. 09009 1999.

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNY ISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL [Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.: KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj, Botond Ez

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend

Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend EU-s forrásból megvalósuló kiemelt projektek eljárásrendi specifikumainak kiegészítésével Budapest, 2013.05.19. Készítette: Kormányzati Informatikai

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2014.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének

Részletesebben

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE 4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE... 1 4.1. A PROJEKTTERVEZÉS MÓDSZERTANA... 1 4.1.1. A legfontosabb módszerek áttekintése... 1 4.1.2. A logframe mint projektértékelési eszköz... 4 4.2. AZ INFRASTRUKTURÁLIS

Részletesebben