Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 74/2011. (03.17.) sz. határozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 74/2011. (03.17.) sz. határozata"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2011. (03.17.) sz. határozata a Kodály Központ Működési Kódexének jóváhagyásáról (EKF) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az határozat mellékletében levő Kodály Központ Működési Kódexét jóváhagyja. Határidő: Felelős: Kapják: azonnal dr. Páva Zsolt polgármester Ruzsa Csaba ügyvezető Bozóky Anita ügyvezető dr. Páva Zsolt polgármester, Trombitás Károly, dr. Hoppál Péter bizottsági elnök, dr. Lovász István főosztályvezető, Ruzsa Csaba ügyvezető, Bozóky Anita ügyvezető a Referatúra útján Dr. Páva Zsolt s.k. polgármester Dr. Modrovits Sándor s.k. aljegyző A kivonat hiteléül: Tatai Ferencné vezető főtanácsos

2 MŰKÖDÉSI KÓDEX Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

3 Preambulum: Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs2010 program egyik kulcsprojektje a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont. A terem működésének, menedzselésének célja, hogy Pécs város meghatározó művészeti intézményévé, s önmagában branddé formálódjon. A működési kódex célja a benne helyet kapó, s a bejövő szervezetek működési rendjének meghatározása. Fogalmi körök: Üzemeltető és menedzsment szervezet Rezidens zenekar Kiemelt partner intézmény Partner intézmény (Használatba Vevő) Üzleti bérlő (Használatba Vevő) Üzemeltető és menedzsment szervezet: (Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. - ZSÖK) Az Európai Uniós pályázat értelmében üzemelteti a létesítményt, meghatározza a Kodály Központ szakmai koncepcióját és arculatát, kidolgozza a létesítmény működési koncepcióját a kulturális és üzleti céloknak megfelelően. Feladata a Kodály Központ brandjének kialakítása, ennek érdekében egyeztet a Kodály Központban megrendezésre kerülő események és programok szervezőivel; valamint kialakítja és irányítja a további kulturális programok és üzleti rendezvények befogadási rendjét. A Kodály Központ koncepciójának a város kulturális kínálatának összhangja érdekében illeszkednie kell a Zsolnay Negyedben, valamint a Világörökségi helyszíneken zajló eseményekhez. Törekednie kell a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint Baranya megye intézményeivel való minél szorosabb együttműködésre. Rezidens zenekar: (Pannon Filharmonikusok - Pécs) Az Európai Uniós pályázat értelmében a Pannon Filharmonikusok zenekar, melynek székhelye a Kodály Központ. A pályázat értelmében a Kodály Központban lát el évente 51 napon komolyzenei és ahhoz kapcsolódó programrendezői tevékenységet, egyeztetve az üzemeltető és menedzsment szervezettel. Kiemelt partnerintézmény: (Pécsi Kulturális Központ) Feladata, a Kodály Központ művészeti program-kínálatának alakítása, az Európai Uniós pályázat értelmében meghatározott évi 28 napon. A kiemelt partnerintézmény a Kodály Központ koncepciójához illeszkedő művészeti programot szolgáltat, egyeztetve az üzemeltető és menedzsment szervezettel.

4 Partnerszervezetek: Azon szervezetek köre, amelyek a ház brand-építése szempontjából fontos eseményeket valósítanak meg. A bérlés feltételeit szerződés rögzíti. Továbbiakban: Használatba Vevő Üzleti bérlő: Minden piacról jövő cég és vállalkozás, akik piaci alapon bérlik az épületet, vagy annak egyes részeit, kulturális, vagy üzleti céllal. A bérlés feltételeit szerződés rögzíti. Továbbiakban: Használatba Vevő

5 A KK-ban tartandó rendezvények befoglalási sorrendjéről 1.1. Az üzemeltetői és menedzsment szervezet feladata összeállítani az éves rendezvénynaptárt, valamint az éves, vagy az akár több évre előre tervezett eseményeket összehangolni, időpontjaikat és helyszíneiket lekötni A rezidens zenekar foglalásaiból a 12 hónapra előre tervezett rendezvények időtartama és költségvetése tekinthető biztosnak és kötelező érvényűnek, az ezen túl megrendezésre kerülő attrakciók időpontja a későbbiek során szabadabban változtatható. Megfelelő részletezettség esetén (ld. 1.5.) a rezidens zenekarnak joga van 18 hónapra előre foglalást tenni a rezidens zenekarnak 6 hónapra előre le kell adnia a konkrét (ld pont), 12 hónapra előre a várható (ld pont) programtervezetét. Amennyiben a rezidens zenekar nem adja le a fenti pontokban meghatározott anyagokat, az előzetes időpontfoglalása törlésre kerül A konkrét programtervezethez kötelezően csatolandó mellékletek: az adott rendezvényhez szükséges termek listája az adott rendezvény rövid leírása, mely használható kell, hogy legyen a sajtó és pr megjelenésekhez; illetve hozzávetőleges képet ad a tervezett esemény jellegéről, illetve tematikájáról. A leírásnak ki kell egészülnie nyomdai minőségű képi anyaggal is. A programgazdának nyilatkoznia kell arról, hogy a promóciós anyagok szerzői és szomszédos jogaival rendelkezik az adott rendezvényen fellépő művészek listája az adott rendezvényen elhangzó darabok listája az adott rendezvényhez szükséges (belső és külső, beszerzésre váró) technikai eszközök listája, a rendezvényhez kapcsolódó előkészületi és utómunkálati napok száma az adott rendezvényhez (illetőleg rendezvénysorozathoz) kapcsolódó jegyek, bérletek ára Saját kommunikációs terv, tervezett saját megjelenések listája az adott rendezvényhez szükséges humán erőforrás 1.5. A várható programtervezethez kötelezően csatolandó mellékletek: az ig terjedő, a rendezvény lefoglalásának időpontjában az ig a rendezvény megvalósulása előtt legalább 6 hónappal csatolni kell A 18 hónappal előre tervezett eseményeken túli rendezvények időpontja legfeljebb kétszer, az eredeti időponthoz képest legtöbb egy héttel módosítható, a tervezett esemény előtt legalább 12 hónappal A 18 hónapon belüli események időpontja legfeljebb egyszer, az eredeti időponthoz képest legtöbb egy héttel módosítható, a tervezett esemény előtt legalább 6 hónappal, kizárólag hivatalos levélben Az 1.4.-es, illetve az 1.5-ös pontban leírt mellékleteket a rezidens zenei szervezetnek a költségvetési terv leadási határidejével együtt minden évben egyszer kell leadnia, ezután az 1.6.-os illetve az 1.7.-es pontokban leírtak válnak érvényessé.

6 1.9. A kiemelt partnerintézményre a rezidens zenekarral azonos foglalási szabályok vonatkoznak. Időpontütközés esetén a rezidens zenekar már lefoglalt időpontjai élveznek elsőbbséget A terem foglalásához szervesen hozzátartozik a szükséges technikai eszközök foglalása, valamint azok az időpontok is, amikor a tervezett eseményhez kapcsolódó előkészületi munkák kötődnek (átállási napok, próbanapok, teremrendezési időpontok, be- és elpakolás napjai). A foglalás lehetőségének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy nem csak az esemény tényleges időpontja, de a szükséges eszközök, valamint az előkészületi napok időpontjai sem ütközhetnek A rezidens zenekar, illetve a kiemelt partnerszervezet által fel nem használt időpontok átütemezése kizárólag az üzemeltető és menedzsment szervezettel való egyeztetés után történhet meg.

7 2. A KK-ban megjelenő rendezvények tematikus és szerkezeti megoszlásáról: 2.1. a KK rendezvény-naptárában 100 nap fordítandó művészeti jellegű, újabb 100 nap egyéb jellegű rendezvényekre. Ebből 51 nap biztosítása a rezidens zenekar feladata, 28 nap a Kiemelt Partnerszervezet hatásköre, s a fennmaradó 31 nap művészeti eseményeit a ZSÖK határozza meg. A KK-ban tartott rendezvények fennmaradó 100 napján (nem művészeti jellegű rendezvények) a ZSÖK bérbe adja termeit, illetve eszközeit és humán erőforrásait 1 A fent említett időtartamok a rendezvény tényleges egyaránt. megjelenését jelentik, az előkészületi, valamint utómunkálati napok nem tartoznak bele a megadott időkeretekbe (mivel nem tekinthetőek nyilvános eseménynek) a KK-ban tartott rendezvények es pontban felsorolt csatolmányait külső szervezésű események esetén minimum 5 hónappal előre a rendezvény szervezője köteles 1 példányban leadni. 1 A művészeti és egyéb jellegű rendezvények meghatározását ld. a mellékletben!

8 3. A KK-ban tartott rendezvények konkrét redundanciájáról: 3.1. a KK-ban, illetve tágabb értelemben véve a város kulturális menedzsmentje által szervezett rendezvényeken három hónapos határt kell húzni az egyes fellépők ismétlődése között Ez a három hónap mind az adott rendezvény előtt, mind utána kötelező érvényű. Így biztosítható, hogy a különböző rendezvények nem jelentenek egymás számára direkt konkurenciát, nem osztják meg a közönséget; ezáltal a felmerülő gazdasági, illetve kulturális szempontokat érvényesítve A három hónapos ismétlődési tilalom ellenőrizhető az 1.4.-es, illetve 1.5.-ös pontokban beadott dokumentumok alapján A három hónapos tilalom alapján az adott rendezvény előtt, illetve után három hónappal nem szerepelhet sem részében, sem egészében: Ugyanaz a művész Azonos műalkotás esetében ugyanaz a koncepció A tilalom alól egyedi elbírálás alapján kivételek képezhetők, amennyiben: Az adott művész egészen más műalkotásokkal szerepel, vagy a két rendezvényen más formai keretek között jelenik meg A kivételek elbírálása minden esetben a ZSÖK feladata, a rezidens zenekarral és a kiemelt partnerszervezettel egyeztetve.

9 4. A rezidens zenekar által megrendezett eseményekről: 4.1. A rezidens zenekar által kötelezően lefoglalt 51 nap során zenei jellegű programokat szervez A szervezett programoknak nem kell kötelezően csak a rezidens zenekar erőforrásait használniuk, ezek éppúgy lehetnek külső szervezetek által megvalósított események is Az események során felmerülő összes többletköltség, amely nem a KK, illetve annak infrastrukturális, technikai, humán illetve promóciós alapszolgáltatásba tartozó környezetének használatából fakad, a rezidens zenekart terheli; beleértve: A szükséges, de a KK-ban nem jelen lévő erőforrások finanszírozása A felmerülő jogdíjköltségek finanszírozása A nem saját erőforrásokat használó, de a rezidens zenekar által megrendezett eseményekhez tartozó szerződések megkötése egyedül a rezidens zenekar feladata, de az üzemeltető szervezet felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. Érvényesnek tekinthetők továbbá a as pontban leírt rendelkezések is.

10 5. A kiemelt partnerszervezet által megrendezett eseményekről: 5.1. A kiemelt partnerszervezet által kötelezően lefoglalt 28 nap során programokat szervez A szervezett programoknak nem kell kötelezően csak a kiemelt partnerszervezet erőforrásait használniuk, ezek éppúgy lehetnek külső szervezetek által megvalósított események is Az események során felmerülő összes többletköltség, amely nem a KK, illetve annak infrastrukturális, technikai, humán illetve promóciós alapszolgáltatásba tartozó környezetének használatából fakad, a kiemelt partnerszervezetet terheli; beleértve: A szükséges, de a KK-ban nem jelen lévő erőforrások finanszírozása A felmerülő jogdíjköltségek finanszírozása A nem saját erőforrásokat használó, de a kiemelt partnerszervezet által megrendezett eseményekhez tartozó szerződések megkötése egyedül a kiemelt partnerszervezet feladata, de az üzemeltető szervezet felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.

11 a. A pályázati alapon történő teremhasználatról: 6.1. a művészeti jellegű rendezvények 2.1.-es pontban részletezett időkeretében meglévő 21, úgymond kiszervezett nap időkeretén felül 10 nap ingyenesen kerül továbbadásra, ehhez a lehetséges szervezők pályázat útján juthatnak hozzá. Ezáltal lehetőség nyílik rá, hogy a különböző civil, illetve profitorientált szervezetek (ezek körét az adott pályázati kiírás határozza meg), melyek viszonylag kevés tőkeerővel bírnak is hozzájuthassanak a KK által nyújtott infrastrukturális, illetve humán erőforrásokhoz A 10 nap pályázati kiírásánál figyelembe kell venni, hogy a pályázó semmilyen körülmények között nem lépheti túl a megadott időkeretet, ennél azonban kisebb időtartamra is pályázhat. A 10 nap elosztásakor kiírt pályázatban lehetőség nyílik rövidebb időtartamok megpályáztatására is, ekkor értelemszerűen több pályázat minősül majd nyertesnek Amennyiben a pályázat nyertese a megadott pályázati időszaknál kevesebbet foglal el, újabb pályázat kiírására van lehetőség A pályázatot PMJV Kulturális és Oktatási Bizottsága útmutatása alapján a ZSÖK írja ki. A beadott pályázatokról a ZSÖK készít előterjesztést és Kulturális és Oktatási Bizottság hoz döntést A pályázat során elnyerhető juttatások: A pályázat elnyerése egyszeri, nem pénzbeni támogatást jelent, melynek tartalma a következő: A KK alapszolgáltatásba tartozó infrastrukturális eszközeinek használata. A KK alapszolgáltatásba tartozó technikai eszközeinek használata. A KK promóciós eszközeinek külön megállapodásban rögzített használata. Bevétellel rendelkező rendezvények esetén a rendezvényhez kapcsolódó jegyárakat a rendező szervezet a ZSÖK-kel egyeztetve alakítja ki, az alap külső szolgáltatások (ruhatár, hostess, orvos) díjainak biztosítása érdekében. A gasztronómiai és vendéglátási szolgáltatások tekintetében a rendezvényre vonatkozóan kötelező előzetesen egyeztetni kell a ZSÖK-kel, az érvényben lévő vendéglátói szerződésekre tekintettel A pályázat elnyerése nem foglalja magában: A KK-ban nem meglévő, de a megpályázott rendezvényhez szükséges technikai, promóciós és infrastrukturális eszközöket. A rendezvény során felmerülő szerzői jogdíjak költségeit Az es pontban említett erőforrások biztosítása a pályázó szervezet feladata. Amennyiben más rendezvény miatt nem foglaltak, mindezeket a ZSÖK-től bérelheti A pályázat kiírása: A pályázatot évente egyszer, PMJV döntése alapján lehet kiírni A pályázók által szervezett rendezvényeknek a pályázat kiírásától számított legalább 6 hónapon túli időpontra kell esniük.

12 A rendezvény időpontját egyeztetni kell a ZSÖK-kel, az időpont megállapításakor a KK foglalási rendje iránymutató A pályázathoz csatolni kell az 1.4.-es pontban felsorolt összes mellékletet Amennyiben a pályázatra nem érkezne érvényes pályázati anyag, újbóli pályázat kiírására nincs lehetőség. Ebben az esetben a 10 nap bekerül a ZSÖK által rendezett eseményekre szánt napok közé.

13 b. A Használatba Vevő szervezetek számára történő bérbeadásról: 7.1. A KK-ban tartott rendezvényekre fennmaradó 100, valamint a ZSÖK számára szabadon maradt 21 napon a ZSÖK bérbe adhatja termeit, illetve eszközeit és humán erőforrásait egyaránt A bérbeadás feltételeiről: A Használatba Vevő szervezetnek kötelezően jelezni kell a felhasználandó erőforrásokkal kapcsolatos igényeit, valamint a szükséges előkészületi és utómunkálati napok számát az ig terjedő pontokban megjelenők alapján a ZSÖK felé A Használatba Vevő számára módosítási igény esetén az ig terjedő pontokban megjelenő szempontok iránymutatóak, a következő kiegészítéssel: A Használatba Vevő a szerződés megkötése után anyagi felelősséggel tartozik az általa megrendezett esemény után, így a későbbi módosításokból fakadó károkat köteles fedezni A Használatba Vevő a KK használatához (a meglévő infrastruktúrának megfelelően) az adott szerződésben meghatározott termeket, alapvető infrastrukturális erőforrásokat, parkolóhelyeket, kiszolgáló helységeket illetve technikai anyagokat veheti igénybe A humán és promóciós erőforrásokat a Használatba Vevő piaci áron veheti igénybe A Használatba Vevő köteles a rendezvényt megelőző hónap 20-ig benyújtani a szükséges humán erőforrás, 60 nappal az adott rendezvény előtt a szükséges technikai erőforrás listáját, valamint szintén 60 nappal az adott rendezvény előtt az esemény pontos forgatókönyvét (beleértve a rendezvényhez kapcsolódó előkészületi, valamint utómunkálatok idejét), a használt terület berendezését. Amennyiben ezt elmulasztja, Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy a ZSÖK a később felmerült igények teljesítését nem garantálja, ezekért felelősséget nem vállal Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy a használatba vételi szerződésben meg nem jelenő, illetve a határidőkön túli igények, feltételek megtartására, valamint a KK műszaki, egészségügyi, illetve biztonságtechnikai szabályozásába ütköző elemekre a ZSÖK felelősséget nem vállal A Használatba Vevő harmadik személy szolgáltatásait csak a ZSÖK előzetes, írásbeli hozzájárulásával veheti igénybe. Ennek részleteit a Használatba Vevő a rendezvény előtt legkésőbb a rendezvényt megelőző hónap 20-ig köteles megküldeni a ZSÖK képviselője számára. A harmadik személy tevékenységéért, valamint az általa okozott károkért kizárólag a Használatba Vevőt terheli felelősség. Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy harmadik személy kizárólag a ZSÖK felügyelete mellett végezhet munkákat a KK épületein belül, valamint a hozzá tartozó területeken.

14 A Használatba Vevő az adott szerződés szerinti (piaci viszonyok által szabott árú) használatba vételi díjat köteles fizetni. Amennyiben a fizetést elmulasztja, a ZSÖK a Használatba Vevő írásos értesítésével elállhat a szerződéstől Használatba Vevő az adott rendezvényre jegyeket kizárólag a ZSÖK-től kapott jegytérkép alapján számolt darabszámban értékesíthet A jegyek árbevétele a Használatba Vevőt illeti, ha más megegyezésről a szerződés nem rendelkezik Használatba Vevő a rendezvény után legfeljebb 3 munkanappal köteles tájékoztatást adni a ZSÖK számára az eladott jegyek számáról, így az később látogatói statisztikáiban ezt felhasználhatja Használatba Vevő a nyilvános rendezvények jegyeinek legalább 30%-át köteles a ZSÖK információs pontjaiban értékesíteni A ZSÖK az adott szerződés szerint lehetőséget biztosít, hogy a Használatba Vevő promóciós anyagokat helyezzen el a KK erre a célra kialakított felületein. A promóciós tevékenységek díja egészében a Használatba Vevőt terheli Használatba Vevő köteles az általa megjelentetett promóciós termékeken feltűntetni a ZSÖK arculati kézikönyvében szabályozott arculati elemeit, a Használatba Vevővel kötött szerződésnek megfelelően A használatba vételről szóló egyéb rendelkezéseket (kötbérfizetési kötelezettség, biztosítások, anyagi felelősség) az adott használatba vételi szerződés tisztázza.

15 c. A kedvezményes bérbeadás feltételeiről: 8.1. a KK-ban tartott rendezvények fennmaradó 100 napján (nem művészeti jellegű rendezvények), valamint a ZSÖK számára szabadon maradt 21 napon lehetőség nyílik rá, hogy a KK kedvezményesen adja bérbe termeit, illetve eszközeit és humán erőforrásait egyaránt partnerszervezetei számára A Partnerszervezetek körét a ZSÖK határozza meg A bérbeadás egyéb feltételeinek meghatározásakor a 6. pontban foglaltak kötelező érvényűek.

16 d. A Kodály Központ és a vele szerződésben álló szervezetek közös kommunikációs és marketingtevékenységéről: 9.1. A ZSÖK a Kodály Központban működő intézmények és szervezetek által megvalósuló programok kommunikációján túl a város kulturális és turisztikai brandépítéséhez kapcsolódó kommunikációs és marketingtevékenységet is folytat, valamint összhangba hozza a szereplők ilyen irányú tevékenységét A város kulturális imázsának erősítése érdekében a ZSÖK és a vele együttműködő szervezetek közös kommunikációs stratégia kialakítására törekednek; kommunikációjukban egymást erősítik A ZSÖK a KK épületében, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus felületeken promóciós tevékenységet folytat. A ZSÖK a rezidens zenekar és a kiemelt partnerszervezet, valamint az egyéb partnerszervezetek által megvalósított programok kommunikációját támogatja A KK-ban megjelenő promóciós eszközök és felületek használatához a ZSÖK előzetes írásbeli engedélye szükséges A rezidens zenekar és a kiemelt partnerszervezet KK-hoz kapcsolódó promóciós tevékenységét az előzetesen leadott kommunikációs terv alapján a ZSÖK-kel egyeztetve végzi. A partnerszervezetek, valamint az üzleti bérlők promóciós tevékenységét az adott eseményhez tartozó szerződés rögzíti A KK-hoz kapcsolódó promóciós célú megjelenések vizuális részleteit a ZSÖK Arculati Kézikönyvének erre vonatkozó részei hivatottak szabályozni A KK arculati elemeinek használatára kizárólag a ZSÖK-kel üzleti, illetve jogi kapcsolatban álló, a KK-t üzemeltető szervezettől írásos engedélyt kapó szervezetek jogosultak A KK-ban lévő és a ZSÖK egyéb promóciós felületeinek és eszközeinek kereskedelmi célú értékesítése a ZSÖK joga és feladata, bevételteremtés céljából. A rezidens zenekar és a kiemelt partnerszervezet, valamint a Használatba Vevők a ZSÖK-kel kötött külön megállapodás keretében vehetik igénybe ezeket Az egyes rendezvények archiválásáról: A ZSÖK a KK-ban megrendezésre kerülő, általa kiválasztott eseményeket egészében, vagy részleteiben, a programszervezővel kötött szerződés szerint saját maga számára archiválja és az adott szerződésben foglaltak értelmében használja fel.

17 e. A jegyértékesítésről: A jegyértékesítés helyben, külső infopontokon, valamint interneten keresztül történik, a ZSÖK irányításával. A ZSÖK minden rendezvényt szervező szereplő számára megállapodás keretében biztosítja a helybeni, a külső infopontokon történő, illetve az internetes jegyértékesítést A ZSÖK törekszik arra, hogy a város és a megye által fenntartott kulturális intézmények jegyei megvásárolhatóak legyenek a fenti módon.

18 f. A beszerzések menetéről Az anyagigényeket minden esetben (belső, intézményi igény felmerülése esetén és külső igény esetén egyaránt) a Kodály divízió vezető számára kell leadni Az anyagigényeket a Kodály divízió vezető köteles továbbítani a pénzügyi divízió felé A konkrét beszerzések lebonyolítása az anyagigények tisztázása után minden esetben a pénzügyi divízió kizárólagos feladata A beszerzések részletes szabályozását a II. számú melléklet (Megrendelési és beszerzési szabályzat) írja le.

19 g. Rendezvénynaptár A ZSÖK a terem programjainak kezelésére rendezvénynaptárt vezet A rendezvénynaptár elsődleges foglalása a nem kiadható időpontok, mely a következő napokat jelenti: jan 2, márc 15, szept.1, okt. 1. zene világnapja, okt Az ezen kívüli, rendezvényekre szánt időpontok kiadásakor az 1., 2. illetve 3. pontban ismertetett feltételek kötelező érvényűek A rendezvénynaptár összeállításakor az egyes rendezvények között minden esetben szerepelnie kell elegendő időtartamnak a különböző rendezvények közötti technikai átállásra A technikai átálláshoz szükséges időt a Kodály Központ divízióvezetője hivatott eldönteni A technikai átálláshoz szükséges időt a rendezvénynaptárban minden esetben rögzíteni kell, ezek az időpontok nem lefoglalhatók Egyedi elbírálás esetén a technikai átállásra szánt idő módosítható, ekkor azonban az adott rendezvényhez kapcsolódó szerződésnek tartalmaznia kell a műszaki személyzet beosztásához kapcsolódó pénzügyi, illetve munkajogi rendelkezéseket. Az egyedi elbírálás minden esetben a Kodály Központot üzemeltető szervezet ügyvezetőinek, illetve a Kodály Központ divízióvezetőjének közös jogköre A rendezvénynaptár a különböző szervezetek és intézmények számára nem kiadható, azonban bizonyos részei hozzáférhetőek: A rendezvénynaptár a ZSÖK kizárólagos tulajdona. Annak bármely részének vagy egészének közlése csak a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével adható tovább harmadik személy részére A rendezvénynaptárban megjelenő információkból csak a következő adatok hozzáférése kérhető: A KK-ban megjelenő rendezvények időpontja A KK-ban megjelenő rendezvények jellege (művészeti, vagy nem művészeti jellegű rendezvény) A KK-ban megjelenő rendezvények publikus leírása az as pont alapján A rendezvénynaptárból a es pontban nem szereplő információk harmadik személy számára nem kiadhatók; különös tekintettel a rendező szervezet nevére, gazdasági és társasági adataira, az adott rendezvény gazdasági tervére, összefoglalóan azokra az adatokra, amelyek a Ptk. Személyiségi jogokat védő rendelkezései alatt állnak A rendezvénynaptárból a es pontban nem szereplő információk kiadását harmadik személy csak akkor kérvényezheti, ha: A kérelmező hivatalos szerv részét képezi és az adatszolgáltatásra a rendező szervezetet törvény kötelezi A kiadott adatok harmadik személynek való továbbadása súlyos szerződésszegésnek minősül.

20 A rendezvénynaptárba új bejegyzéseket kizárólag a cég következő tagjai jegyezhetnek be: az ügyvezetők, az értékesítési vezető, illetve a rendezvénydivízió-vezető Amennyiben időpont-foglalási kérelem érkezik, a cég minden alkalmazottjának kötelessége jelezni a fent felsoroltak valamelyikének. Az időpont egyeztetése, illetve a naptár részleteinek kiadása, ezek felelőssége minden esetben az adott divízió vezetőjének hatásköre Az egyes rendezvényeket foglaló intézményekkel a témához kapcsolódó divízió munkatársai tartják a kapcsolatot (lehetőség szerint egy intézménnyel egy ember), továbbítják az információkat a divízió, a pénzügyi részleg, valamint a cég vezetése, illetve a partner intézmények, valamint az üzleti bérlők között. A kapcsolattartás az esemény szervezésének és lebonyolításának idején is folyamatos.

21 h. Különböző termek párhuzamos használata A KK 8 különböző kiadható teremmel rendelkezik: hangversenyterem két darab konferenciaterem öt db szekció és szólampróba terem A termek működtetése szempontjából elengedhetetlen feltétel, hogy a termekben folyó programok ne zavarják egymást, azonban a párhuzamos használat nem kizáró ok A termek párhuzamos használatáról az 1. pontban ismertetett prioritási feltételek alapján a tervezett rendezvények anyagainak beérkezésétől számított legfeljebb két munkahéten belül a ZSÖK hivatott döntést hozni A belső működést részletesen a III. számú melléklet (Házirend) szabályozza.

22 i. A KK nyitva tartása A nyitva tartási rendet az 1. számú melléklet (Biztonsági és beléptetési szabályzat) hivatott szabályozni.

23 j. Vendéglátás A KK-ban a rendezvény büfét és kávézót működtető, vendéglátós cég üzemel. A jegyértékesítéshez kötött nyílt rendezvények büfé jellegű tevékenységét kizárólag ő mint a ház szerződött partnere hivatott ellátni A KK-ban üzemelő, vendéglátói tevékenységet folytató céggel a ZSÖK az egyéb típusú úgynevezett települt (hideg, meleg, álló vagy ültetett fogadások, ahol nem a vendég, hanem a megrendelő fizeti a catering díját azaz nem büfé jellegű szolgáltatás) vendéglátás tekintetében nem köt kizárólagos vendéglátói szerződést, így a rendezvények szervezői arra az üzemeltető által megjelölt további preferált települt vendéglátós beszállító cégek szolgáltatását is igénybe vehetik, amennyiben annak ajánlatát választja a ház büfé üzemeltetőjének ajánlatával szemben A KK-ban rendezvényt szervező rezidens zenekar, kiemelt partner, partner, illetve üzleti bérlő szervezetek minden esetben kötelesek a ház preferált beszállítói közül vendéglátással foglalkozó harmadik céget megbízni a vendéglátás lebonyolítására Vendéglátói tevékenységgel megbízott harmadik cég igénybe vétele esetén a KK-ban rendezvényt szervező intézmény köteles a es pontoknak megfelelően eljárni A KK-ban vendéglátói tevékenységet végző harmadik cég, amennyiben nem azonos a büfé üzemeltetőjével, nem használhatja a KK-ban található, a házhoz, vagy a házban üzemelő vendéglátói tevékenységet folytató céghez tartozó eszközöket, csak akkor, ha a harmadik cég rendezvényhez kapcsolódó szerződése ennek feltételeit és díjszabását tartalmazza, és a harmadik cég ezekért a szerződésben foglaltaknak megfelelően bérleti díjat fizet A KK-ban rendezvényt szervező kiemelt partner, partner, illetve üzleti bérlő szervezetek minden esetben kötelesek árajánlatot kérni a KK-ban üzemelő, vendéglátói tevékenységet folytató cégtől. Az árajánlat alapján a döntés joga az adott rendezvényt szervező cégé Amennyiben az adott rendezvény szervezői más vendéglátói cég szolgáltatásait választják, dönthetnek úgy, hogy a KK-ban üzemelő cég köteles az adott időtartamra tevékenységét szüneteltetni.

24 16. A KK alapműködéséhez szükséges szolgáltatások A KK alapműködéséhez szükséges szolgáltatások: hostess-szolgálat ruhatár orvosi ügyelet technikai szolgáltatások Az egyes rendezvényekhez kapcsolódó alapszolgáltatások igénybe vétele minden esetben kötelező A rendezvények idején működő alapszolgáltatásokról, az azt nyújtó cégek köréről döntési joga egyedül a ZSÖK-nek van A KK igénybevételéhez a fent felsorolt alapszolgáltatásokat nyújtó cégekkel a rendezvényt szervező szervezet minden esetben külön köteles szerződést kötni. A Működési Kódexet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 74/2011.(03.17.) sz. határozatával jóváhagyta. A Működési Kódex az épület használatba vételétől az állami intézményi státuszba történő lépésig hatályos.

MŰKÖDÉSI KÓDEX. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

MŰKÖDÉSI KÓDEX. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. MŰKÖDÉSI KÓDEX Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2 II. Kodály Központ A dokumentumban szabályozott területek: Tartalomjegyzék 1. A KK-ban tartandó rendezvények foglalási sorrendjéről... 6 2. A KK-ban

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÓDEX. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

MŰKÖDÉSI KÓDEX. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 1 MŰKÖDÉSI KÓDEX Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2 Kodály Központ Tartalomjegyzék Preambulum 3 A Kodály Kozpontban tartandó rendezvények foglalási sorrendjéről 5 A Kodály Központban megjelenő rendezvények

Részletesebben

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pécsi civil szervezeteknek a pécsi Kodály Központ termeinek díjmentes használatára.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pécsi civil szervezeteknek a pécsi Kodály Központ termeinek díjmentes használatára. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pécsi civil szervezeteknek a pécsi Kodály Központ termeinek díjmentes használatára. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

Z s o l n a y N e g y e d

Z s o l n a y N e g y e d Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pécs, 2011 1 Zsolnay Negyed Tartalomjegyzék Preambulum:... 3 A felmerülő fogalmak:... 4 1. A ZSN infrastruktúrájának,

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata 2011. Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X

Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pécs, 2011 1 Zsolnay Negyed Tartalomjegyzék Preambulum:... 3 A felmerülő fogalmak:... 5 1. A ZSN infrastruktúrájának,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. A teremhasználat általános feltételei nyilvános, kulturális rendezvények esetében. Hatályos: 2014. április 10.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. A teremhasználat általános feltételei nyilvános, kulturális rendezvények esetében. Hatályos: 2014. április 10. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A teremhasználat általános feltételei nyilvános, kulturális rendezvények esetében Hatályos: 2014. április 10. Időpont-foglalás Nyilvános, kulturális rendezvény esetében időpontot foglalni

Részletesebben

2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás. az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről

2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás. az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről 2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről Hatályba lép: 2014. október 8-án 1 / 8 Építészmérnöki Kar Kari pályázati eljárásrend Preambulum Az Építészmérnöki Kar pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Pályázati Kiírás A Kodály Központ vendéglátó ipari egységeinek üzemeltetésére

Pályázati Kiírás A Kodály Központ vendéglátó ipari egységeinek üzemeltetésére Pályázati Kiírás A Kodály Központ vendéglátó ipari egységeinek üzemeltetésére Kiíró: Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft, mint a Kodály Központ üzemeltetője Az eljárás szervezője: Zsolnay Örökség Kezelő

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányuló kereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányuló kereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányuló kereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. október

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE (Elfogadva a Szenátus 59/2017. (V.17.) sz. határozatával) 2017. I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Szabályozás célja (1) A szabályozás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 11. TELEFON: 06-84/310-117 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír ki a hallgatók kulturális tevékenységének támogatására. Kulturális támogatásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE Kiíró: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., mint a Zsolnay Kulturális Negyed haszonbérlője és üzemeltetője 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Levelezési cím: 7603

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete Melléklet a 17543/2011. II. számú előterjesztéshez: PONTOSÍTOTT! RENDELET-TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésével

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e az egyes anyakönyvi, családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata Pályázati szabályzatának

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Magyarország Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Önkormányzata és NNK Kft. között létrejövő megállapodás vázlatának megtárgyalására

a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Önkormányzata és NNK Kft. között létrejövő megállapodás vázlatának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54) 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 216-./2016 1 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Kulturális és Köznevelési Bizottság évi munkaterve. A Kulturális és Köznevelési Bizottság évi munkatervének elfogadása

Kulturális és Köznevelési Bizottság évi munkaterve. A Kulturális és Köznevelési Bizottság évi munkatervének elfogadása Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. évi munkaterve Január 18. Február 15. Március 22. A Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása Óvodák nyári zárva tartásának meghatározása

Részletesebben

MTA Könyvtár és Információs Központ. Panaszkezelési szabályzat

MTA Könyvtár és Információs Központ. Panaszkezelési szabályzat MTA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT LIBRARY AND INFORMATION CENTRE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MTA Könyvtár és Információs Központ Panaszkezelési szabályzat 2016. I. Általános rendelkezések A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Flesch Károly Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., a továbbiakban Kiíró), egyfordulós nyilvános

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben