H Í R L E V É L június TARTALOM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L 2014. június TARTALOM:"

Átírás

1 H Í R L E V É L június TARTALOM: 1. TÁMOP C-11/2. pályázat aktuális hírei 2. A TÁMOP projekt megvalósulása, főbb eredményei Hírlevelünk első részében röviden beszámolunk a TÁMOP projektben lezajlott aktuális eseményekről. Főkapitányságunk konzorciumi partnereivel (Veszprém Megyei KH Igazságügyi Szolgálatával, Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével) közösen valósítja meg Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével című, TÁMOP C-11/ kódszámú projektet július június 30. között. A projekt ebben a hónapban befejeződik, ezért hírlevelünk második részében bemutatjuk röviden a két éves pályázati tevékenységünk főbb megvalósulásait, eredményeit.

2 1. TÁMOP C-11/2. pályázat aktuális hírei A Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, pszichológus segítségével, a projekt ideje alatt folyamatosan, a szabálysértések és bűncselekmények áldozatai részére önsegítő csoportfoglalkozásokat, szupervíziót, krízisintervenció segítő beszélgetéseket, egyéni terápiás foglalkozásokat vezet. Veszprém megye leginkább érintett területein a potenciális áldozatok figyelmét továbbra is a Veszprém TV-n és a Pápai Városi Televízión keresztül vetített áldozatvédelmi kisfilmben és spotban hívjuk fel tanácsainkkal, ajánlásainkkal, gyakorlati útmutatókkal, amelyeket, ha az állampolgárok megfogadnak, némi odafigyeléssel a kisebb értékre elkövetett szabálysértések, valamint a vagyonvédelmi bűncselekmények megelőzhetőek. Veszprém megye területén található kórházakban, okmányirodákban, orvosi rendelőkben, valamint vasútállomáson elhelyezett LCD monitorokon is megjelentetjük áldozatvédelmi spotunkat, továbbá az egyes célcsoportok részére speciális, írásos figyelemfelhívó rövid prevenciós áldozatvédelmi üzeneteinket, ajánlásainkat is. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szervezett és koordinált Egy nap a biztonságért egy nap az iskolában program 1993-ban indult, melynek keretében felvilágosítást adunk a gyermekeknek mindarról, ami személyes biztonságukat, balesetmentes közlekedésüket és egészséges fejlődésüket elősegíti. A komplex programot a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársai dolgozták ki és szervezik. A rendezvény hagyományai közé tartozik, hogy a tanév végén a gyermekek által készített rajzokat Felhősi István festő-restaurátorművész segítségével értékeljük. A legszínvonalasabbakból a főkapitányság aulájában kiállítást szervezünk, illetve a színháztermünkben egy díjkiosztó ünnepséget tartunk, amelyre a gyerekek szüleit, tanárait, valamint a részvevő társszervek vezetőit, munkatársait is meghívjuk és a legjobb rajzok készítőit megjutalmazzuk. A program 2013/2014-es tanévének programzáró díjkiosztó rendezvényét június 6-án megtartottuk. Az idei tanévben 8 iskola közel 1600 gyereke vett részt a programban, a visszajelzések rendkívül pozitívak mind az iskolák, a pedagógusok, mind a szülők, mind pedig a gyerekek részéről is. 2. A TÁMOP projekt megvalósulása, főbb eredményei A szakmai megvalósítást tervezett koncepciónk szerint minden projektelemben elvégeztük. Az áldozatvédelem és áldozatsegítés területén, az állami, az önkormányzati és a civil szférában dolgozó szakemberek, a rendőrség körzeti megbízottai, az idős kortárssegítők, a polgárőrség tagjai, a falugondnokok, az együttműködők, a máltai szeretetszolgálat, a vöröskereszt, a kórházi önkéntes szociális munkát végző szervezetek és lelkisegély szolgálatok munkatársai részére célirányos 2

3 szakmai felkészítést tartottunk. A Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program működtetése, kiterjesztése céljából a program tagjai is részt vettek az egyik kétnapos szakmai konferencián. A konferenciákon résztvevőkből kiépült egy Idősvédelmi preventív települési háló a megye településein, amely alkalmas arra, hogy az idősek napi életvitelük során egymást erősítő, rövid, tömör bűnmegelőzési ismereteket kapjanak. A kiskereskedelmi egységek, boltok tulajdonosai és egyéb veszélyeztetett objektumok vezetői, képviselői részére mivel a felvilágosítást igényelték, de munkájuk csak ezt a módot tette lehetővé a munkavégzésük helyszínén tartottunk speciális szakmai megbeszélést, amelynek keretében a résztvevők igényeinek megfelelő teljeskörű felvilágosítást, ajánlásokat adtunk, esetleges kérdéseikre választ kaptak, több esetben egyéni konzultációt is tartottunk évben három alkalommal tartottunk szupervíziót és tapasztalatösszegző konferenciát a szociális szférában dolgozóknak, a Veszprém megyében szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti állománynak, továbbá a segítő tevékenységet folytató civil szervezetek, egyesületek tagjainak, önkéntes segítő szakembereknek, polgárőröknek és az együttműködő szerveink munkatársainak. A konferenciák sikerét jelzi, hogy a résztvevő szervezetek közül többen is beszámoltak honlapjukon a konferencia tapasztalatairól. A hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények áldozatainak segítése és az áldozattá válás megelőzése céljából, a célcsoport tagjai között kialakuló feszültségek kezelése miatt, országosan is egyedülálló módon, a problémával leginkább érintett megyeszékhely átmeneti szállóján április 23-án a megyeszékhelyi átmeneti szállón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Házával közösen Áldozatvédelmi mediációs tájékoztató irodát alakítottunk ki és adtunk át. Az irodában a hajléktalan ellátás kezelésében jártas szociális munkások és mediációs szakemberek adnak a probléma kezelését segítő áldozatvédelmi tanácsokat, és kezelik a kialakult konfliktushelyzeteket mediáció keretében. Áldozatvédelemmel foglalkozó munkatársak krízisintervenció keretében speciális segítséget nyújtottak a hozzájuk forduló időskorú áldozatoknak az őket ért megrázkódtatások feldolgozásához, így pl. segítő beszélgetéseket, egyéni terápiákat vezettek a szabálysértések és bűncselekmények áldozatai részére. Települési komplex program megvalósítása keretében Pápa, Hajmáskér és Pápateszér községek területén a helyi problémák enyhítésére, az erőszakos bűncselekmények visszaszorítására, számuk csökkentésére a helyi lakosság bevonásával, mediációs akkreditált képzések megtartásával. Pszichológus segítségével önsegítő csoportfoglalkozásokat tartottunk a szabálysértések és bűncselekmények áldozatai részére, a pályázati projekt időtartama alatt. A tapasztalatok alapján a foglalkozás az áldozattá válás kezelésének egyik leghatékonyabb technikája, amely ezúttal is sikeresnek bizonyult. ART-tréningekkel segítettük az iskolai környezetben elkövetett erőszakos cselekmények kezelését. A pályázat egyik kiemelt célcsoportja az iskolás korú fiatalok, ennek érdekében a végrehajtandó feladatok közül több is ehhez a populációhoz kötődött, amelyek nagy részét az MRFK Bűnmeglőzési Osztály hajtotta végre. 3

4 Iskolai programjaink nagy sikerrel jártak mind az általános iskolákban, mind pedig a kollégiumokban. Az Egy nap a biztonságért egy nap az iskolában komplex megelőzési program keretében az általános iskolás gyermekek komplex, az élet minden területére kiterjedő, biztonságukat növelő ismereteket kaptak a közreműködő szervek munkatársaitól. A megvalósításban segítséget nyújtottak társszerveink az alábbi témákban: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: "Higiénia- egészség" NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Az olcsó néha drágább! Katasztrófavédelmi Igazgatóság: "Veszély esetén ne veszítsd el a fejed, Tűzoltóság: "Vigyázz a tűzzel!" Balaton-Felvidéki Nemzeti Park: "Óvd a környezetet és a természetet!" Mentőszolgálat: "Baleset esetén segíts magadon és másokon!" Rendőrség: "A gyalogos-és a kerékpáros közlekedés szabályai", "Ne válj áldozattá!" Vöröskereszt Segíts a bajban! Büntetés-végrehajtás: Tanulj más hibájából! A program keretében az együttműködő szervek sokoldalúan közelítették meg a fiatalokat is érintő veszélyhelyzeteket, s egyben játékos formában megoldási lehetőségeket is nyújtottak a gyermekeknek, felhívták figyelmüket a normakövető magatartás helyességére. Egy tanítási nap keretében bonyolítottuk le a programot a jelentkező iskolákban, ahol több helyszínen, különböző témákban, videofilmek levetítésével, tájékoztató előadásokkal, játékos feladatokkal és az egyes szakterületek felszereléseinek, technikai eszközeinek bemutatásával igyekeztünk a gyermekeket minél több hasznos, biztonságukat növelő információhoz juttatni. A 2012/2013-as tanévben 8 iskola (Révfülöp, Devecser, Balatonfüred, Nagyvázsony, Dudar, Pápateszér, Mezőlak, Balatoncsicsó) közel 1300 gyermeke, a 2013/2014-es tanévben 8 iskola (Balatonfüred, Szentkirályszabadja, Ajka, Ajka-Ajkarendek, Kerta, Pápa, Káptalanfa, Zalahaláp) közel 1600 gyermeke vett részt. Mindkét tanév során az alsós diákok rajzait összegyűjtöttük és kiállítást rendeztünk, a legjobb 40 rajz alkotóját egy programzáró rendezvényen megjutalmaztuk. Az országosan is jó gyakorlatként adaptálható Szenvedélyes (V)iszonyok elnevezésű kollégiumi programunkat négy éve működtetjük megyénkben. Célja a fiatalok közötti párkapcsolati erőszak felismerése, megelőzése, és a traumát elszenvedettek részére áldozatsegítéssel kapcsolatos információk átadása. 2012/2013. tanévben 10 kollégiumban (Veszprém 2 alkalommal, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Ajka, Pápa, Zirc, Zánka, Tapolca és Várpalota) valósítottuk meg a programot, a 2013/2014-es tanévben pedig szintén 10 kollégiumba jutottunk el (Veszprém 4 alkalommal, Zirc, Balatonfűzfő 2 alkalommal, Tapolca, Várpalota, Sümeg). 4

5 Rendőrségi iskolai prevenciós programunk az általános iskolák 7-8. osztályosait célozta meg. A pályázatban megfogalmazottak alapján megyénk valamennyi általános iskolájának 7-8. osztályos és középiskolai tanulója részt vett rendőrségi prevenciós előadáson a projekt ideje alatt. A foglalkozások során három téma (a büntetőjog alapfogalmai, a fiatalok által elkövetett tipikus bűncselekmények jellemzői, áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek) került feldolgozásra, az iskola kérése és egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alapján 1-3 óra keretében. A 2012/2013-as tanévben 380 prevenciós órán 8500 diák vett részt, a 2013/2014-es tanévben pedig mintegy 4500 fő. Iskolai programjaink sikerét mutatja, hogy a visszajelzések rendkívül pozitívak voltak mind az iskolák, a pedagógusok, mind a szülők, mind pedig a gyerekek részéről. Idősvédelmi programelemünk keretében, a projekt elején felmértük az idős célcsoportot, hogy megismerjük az érintettek szubjektív és objektív védelmi potenciálját. A Falujáró, Beszélgető rendőr programok keretében növeltük a személyes prevencióba bevont idősek számát és sikerült elérnünk azokat is, akik nem tagjai egyetlen nyugdíjas szervezetnek sem. A program során, a rendőrség körzeti megbízottai, a polgárőrség képviselői és szociális munkások egyszerre felkeresték az adott településen élő időseket. A személyes kapcsolat alkalmával áldozatvédelmi ismereteket adtak át. A preventív jelenlét fokozásában a lovas polgárőrség nagy segítséget jelentett, de a nyári idegenforgalmi szezon feladatainak végrehajtásában diákjárőrök, diáktolmácsok is részt vettek. A nyári hónapokban az idegenforgalmilag frekventált helyeken (Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tapolca, Badacsonytomaj) minicentrumot működtettünk. A Balatonfüredi Rendőrkapitányságon 2005-ben indult Észak-balatoni szezonális bűnmegelőzési programunkat kiterjesztettük további két rendőrkapitányság illetékességi területére, ahol az idegen nyelvi tudás birtokában lévő fiatalok gyalogosan és kerékpárral, formaruhában járták a frekventált strandokat, azok parkolóit, és a forgalmasabb közterületeket. A turisták számára célirányosan többnyelvű prevenciós kiadványokat adtak át, segítették őket a tájékozódásban. A Nyaraljon nyugodtan, tudja biztonságban ingatlanát program keretében a nyaralások miatt felügyelet nélkül hagyott lakóingatlanok tulajdonosai igénylőlapon kérelmezhették ingatlanuk felügyeletét. A kérelem alapján, heti egy alkalommal a rendőrség vagy a polgárőrség képviselője ellenőrizte az ingatlant és bűncselekményre utaló jelek esetén megtette a szükséges lépéseket. A strandok biztonságának fokozása érdekében felmérést végeztünk a strandok vonatkozásában és felhívtuk a strandok üzemeltetőinek figyelmét az általunk készített prevenciós eszközök alkalmazására. Újszerű ötleteinkből merítve itallap mintájára preventív információhordozót, vízi sporteszközökre helyezhető öntapadós prevenciós matricát, öltözőkbe kihelyezhető plakátokat terveztünk, a strandok üzemeltetői részére hangosbemondókon lejátszható, 5 nyelvű (magyar, német, angol, lengyel, cseh) figyelemfelhívást, továbbá többnyelvű leporellót is készítettünk. 5

6 Komplex megelőzési eszköztárunk bővítése érdekében készült közel húszféle szakmai prevenciós kiadványt terveztünk és gyártattunk le. A pályázat keretében egy olyan kiadványt is megjelentettünk, amely országosan is kiemelkedőnek, egyedülállónak számít. A kiadvány címe Bűnmegelőzési receptúra. A mintegy 175 oldalas könyv célja, hogy formabontó módon megyénk természeti, gasztronómiai, történelmi és kriminális eseményeiből táplálkozva, egyfajta sajátos utazás révén bűnmegelőzési tanácsokat adjon az olvasó számára, illetve az olvasón keresztül másoknak is. A Bűnmegelőzési RecepTúra az alábbi linkről letölthető: bunmegelozes/aktualis/olvassa-a-recepturat A Pápa TV-vel közösen elkészítettünk egy kisfilmet és egy spotot, amelyeket megyénk két legnagyobb városi televíziójában (Pápa és Veszprém) vetítettünk a kisfilmet havi 4, a spotot havi 2 alkalommal. Veszprém megye kórházaiban, orvosi rendelőiben, okmányirodáiban stb. elhelyezett LCD monitorokon is folyamatosan vetíttetjük a spotot és áldozatvédelmi prevenciós tanácsainkat, ajánlásainkat. A lakosság szubjektív biztonságérzetével kapcsolatban kérdőíves felmérést végeztünk, amelynek célja az volt, hogy a projekt során 2 alkalommal, az induláskor, 2012-ben és befejezéskor, 2014-ben felmérjük Veszprém megye biztonságát és a megyében élő lakosság szubjektív biztonságérzetét. A legfontosabb információk számunkra a lakosság biztonságérzetének, tájékozottságának és elégedettségének változására vonatkoztak, amelynek adatai a 2014 elején végzett felmérés alapján (1-5 fokozatú skálán mérve): ,8 3,9 43,9 4 3,7 3,53, ,5 3,9 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,8 3,3 3,4 0 Biztonságérzet Tájékozottság Elégedettség Veszprém Pápa Ajka Tapolca Bfüred Balmádi Várpalota 6

7 Az eredmények alapján elmondható, hogy mindhárom területen pozitív változásokat, javuló tendenciát tapasztaltunk. A következő ábrán látható, hogy a három mutató közül az állampolgárok elégedettsége növekedett leginkább: 3,78 3,76 3,74 3,72 3,73 3,75 3,77 Biztonságérzet Tájékozottság Elégedettség 3,7 Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél információtartalmát részben vagy egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette 7

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

(2-6. oldal) (7-13. oldal) (11. (4. oldal)

(2-6. oldal) (7-13. oldal) (11. (4. oldal) (2-6. oldal) (7-13. oldal) (11. (4. oldal) 1 FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL Kedves Olvasó! Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. június havi

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST 213. május Tisztelt Hölgyem / Uram! Budapest rendőrfőkapitányaként örömmel tájékoztathatom Önöket ELBIR-hírlevelünk virtuális hasábjain arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala,

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október BELÜGYMINISZTÉRIUMI PÁLYÁZAT A Belügyminisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Részletesebben

H Í R L E V É L 2013. április TARTALOM:

H Í R L E V É L 2013. április TARTALOM: H Í R L E V É L 2013. április IDŐSEK VÉDELME TARTALOM: 1. Védje meg idős szüleit, nagyszüleit! 2. Sikeres TÁMOP pályázat - az idősek védelmében is 3. A projekt idősvédelmi programjai 4. Néhány prevenciós

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2013. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2013. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

H Í R L E V É L 2014. november TARTALOM:

H Í R L E V É L 2014. november TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. november TARTALOM: 1. November 20.: A gyermekek jogainak világnapja 2. November 25.: A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 3. Gyermekek jogaival kapcsolatos honlap és könyv

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2012. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2012. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR Tájékoztató a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi tevékenységről A bűncselekmények

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. május 19-i rendkívüli nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. május 19-i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 4/781-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. május 19-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS BESZÁMOLÓ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és szerveinek 2011. évi gyermek- és ifjúságvédelmi

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

(2. oldal) (2-5. oldal) (6. oldal) (4. oldal)

(2. oldal) (2-5. oldal) (6. oldal) (4. oldal) (2. oldal) (4. oldal) (2-5. oldal) (6. oldal) 1 FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL Kedves Olvasó! Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. augusztus

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Önkéntes (Pont) Te magad légy!

Önkéntes (Pont) Te magad légy! A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0122 számú projektje Veszprém, 2013 A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0122 Önkéntes

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről 1. sz. melléklet Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2013-ban az alábbi forrásokból gazdálkodott:

Részletesebben