Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, szeptember 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15."

Átírás

1 Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, szeptember 15.

2 Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba vonul, a földjét négy fiára hagyja, akik között szeretné igazságosan elosztani a telkét. A viták elkerülése érdekében mind a négy fiának egyenlő területű, egyenlő alakú és egybefüggő földterületet jelöl ki.

3 Alapozó dokumentumok Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának (CLRAE) Helyi Önkormányzati Kamarája által kidolgozott Útmutató (A CLRAE 8. ülése fogadta el májusában) 115/2003. (X.28.) Országgyűlési határozat (A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája)

4 A helyi bűnmegelőzés feladatrendszere: reális, többoldalú helyzetelemzésen alapul, mely valamennyi rendelkezésre álló információt igyekszik figyelembe venni; összhangban áll a bűnmegelőzési feladatokat meghatározó normákkal, így különösen a 115/2003. OGY. Határozattal, mint a Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájával ; a bűnmegelőzés komplex, egymáshoz illeszkedő feladatrendszert alkot; a hatékony megvalósítás érdekében össztársadalmi tevékenységet feltételez, melyben minden résztvevőre épít; széles körben nyit a lakosság és a civil szervezetek felé, emellett szorosabb együttműködést vár el a büntető igazságszolgáltatatás és az államigazgatás szerveivel is. a társadalmi bűnmegelőzés rendszerén belül központi helyre az önkormányzatokat állítja.

5 A rendőrség jelenlegi szerepe a bűnmegelőzésben Drogprevenció Városi bűnözés visszaszo rítása Társadalmi bűnmegelőzés Rendőri bűnmegelőzés Családon belüli erőszak kezelése Bűnismétlélés megelőzése Vidék kriminaltásá nak csökkentése Gyermek- és és ifjúkori bűnözés megelőzésse Áldozattá válás megelőzése

6 A bűnmegelőzés új tartalma

7 A bűnmegelőzés résztvevőinek új rendszere

8 Önkormányzati szervezetek és intézmények Önkormányzati Tűzoltóság Vagyonkezelő Igazgatóság Közterületfelügyelet Alapfokú nevelési intézmények Középfokú iskolák, tanintézetek Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza

9 Rendőrségi és rendőrség által irányított szervezetek Tolna Megyei Közterületi Egyeztető Fórum Körzeti megbízottak Városi Balesetmegelőzési bizottság

10 Civil szervezetek ROMA Hagyományőrző Egyesület Mentálhigiéniás Műhely (TM CISZOK) KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete (SINOSZ TMSZ) Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete ÉFOÉSZ Nyugdíjas Érdekszövetség Tolna Megyei Szervezete

11 Lakossági önszerveződések Polgárőrség Szekszárdi Civil Szervezetek Közössége

12 Üzleti alapú társulások, vállalkozások Média, kommunikációs tartalmú szervezetek Rotary Klub Vállalkozói Szalon Diszkók? Éttermek, Borozók, Szállodák Vagyonvédelmi Kamara

13 Ügyészség Bíróság Más állami szervek Büntetés-végrehajtási Intézet Szekszárd Polgári védelem Igazságügyi Hivatal Áldozatvédelmi Iroda ÁNTSZ DDRI Szekszárdi Kirendeltsége PTE IGYFK (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara) Vám- és Pénzügyőrség

14 Egyházak Római Katolikus Egyház Református Egyház Evangélikus Egyház Metodista Egyház

15 Új alapelvek a megelőzésben A megelőzést az önkormányzat fogja össze Nemcsak bűnmegelőzés városbiztonság (Élhetőbb település, emberhez méltóbb világ) Prioritások alapján kevés, de sikeres projekt A koordinálás és szervezés átengedése a civil szférának önkéntes vállalás alapján A rendőrség mentor szerepének fenntartása (a tapasztalatok ott a legbőségesebbek!)

16 Prioritási területek a gyermek- és fiatalkori bűnözés visszaszorítása, a városi bűnözés visszaszorítása,(bet.,lop., rongálás) a családon belüli erőszak kezelése, (nők, gyermekek) a bűnismétlés megelőzése, (visszaesők) az áldozattá válás megelőzése, áldozatvédelem; drog-prevenció; a város vonzáskörzetében (kistérségben) a kriminalitás csökkentése. (személy és vagyon elleni!)

17 A bűnmegelőzési feladatok finanszírozása Magánszemélyek, gazdasági társaságok adományai Állami finanszírozás Közalapítvá nyok Minisztériu mok OBMT P Á L Y Á Z A T O K Önkormányzatok Önkormányzati intézmények Civil szervezetek Büntető igazságszolgáltatás szervei (Rendőrség) Lakossági önszerveződé -sek, közhasznú egyesületek

18 Összefüggések a bűnmegelőzés rendszerében Elemző-értékelő tevékenység: - Krimináltopográfia; Hagyományos rendőri módszerek alkalmazása: - megelőző jelenlét; - akciók; Információcsere Önkormányzatok és intézményeik - latencia vizsgálatok; - nyílt és titkos nyomozások - lakossági felmérések - stratégiai bűnelemzés Erőforrások megosztása Igazságszolgáltatás és államigazgatás szervei Rendőrség Ismeretek átadása Rendőrségi bűnmegelzési programok: - D.A.D.A. vagy más prg.; - iskolai előadások; - tájékoztató anyagok elkészítése, terjesztése; - felnőttképzés beindítása -SZEM mozgalom Saját állomány képzése minden prioritási területen: - oktatások; - tréningek. Közös feladatellátás Közös programok Civil szervezetek, egyházak Lakossági önszerveződések: polgárőrök, SZEM szervezetek

19 A helyi rendőri megelőzési tevékenység A prevenció a kapitányság szervezetében fejlődő, egyre inkább önálló feladattá válik: sajnos egyetlen munkatárs végzi nem lesz több létszám! Az MRFK mellet a kapitányság önálló prevenciós programot kezdeményezhet több ilyen működik A kapitányság rendelkezik bevált bűnmegelőzési programokkal, mely iránt az illetékességi területről több önkormányzat is érdeklődik

20 Hagyományos rendőri módszerek: Erők, eszközök: Saját rendőri erő Társ rendőri szervek Igazságszolgálta -tás szervei Más rendészeti szervek Formái: Megelőző jelenlét Akciók Eredményei: -Növekvő biztonság a közterületeken és nyilvános helyeken; -Fokozottabb jogérvényesülés; - Javuló eredményességi mutatók; - A lakosság szubjektív biztonságérzete nő. Szakhatóságok Lakossági önszerveződések Nyílt és titkos nyomozások Bűncselekményi számok csökkenése Önkormányzati intézmények Pozitív lakossági megítélés

21 A rendőri megelőzés jövőbeni alakulása Tervezhető programok: Megvalósítás feltételei: Várható eredményei: D.A.D.A. és Ellenszer program beindítása, folytatása Mediációs program pártfogoltak részére Felnőttképzés a PTE IGY Főiskola szervezésében Krimináltopográfia alkalmazási lehetőségeinek bővítése Neozsaru prg. Kortárs segítők képzése ifjúságvédelmi és drogprevenciós területen Drogmentes szórakozóhely program megvalósítása - Finanszírozási feltételek biztosítottsága (pályázati lehetőségek); - Személyi feltételek megléte (képzett előadók vagy külső szakemberek); - Együttműködő felek támogatása; - Lakossági igények megléte; Lakosság bűnmegelőzési szemléletének, önvédelmi képességének javulása Visszaesés kockázatának csökkentése Javul az objektív és szubjektív biztonságérzet A Rendőrség szolgáltató jellegének erősödése Bűnalkalmak csökkenése Pozitív lakossági megítélés

22 A rendőri és a civil megelőzés fejlesztése A közbiztonság és a magánbiztonság szétválasztása A helyi bűnmegelőzési tevékenység szervezése, koordinálása a települési önkormányzat feladata A Rendőrségnek a saját feladatai mellett a katalizátor szerepet kell betöltenie (hosszabb távú mentorálás) Mindehhez a Rendőrségnek nyitnia kell a civil szféra felé is Kulcskérdés az ismeretek átadása, és a tudásközpontúság Tisztázni kell a résztvevők közötti pontos kompetenciahatárokat (ki, milyen súllyal és feltétellel vegyen részt) Minőségbiztosítás a kezdetektől

23 Feladatok, szervezeti és személyi kérdések Rövid távú tennivalók: Döntés az önkormányzati felelősségvállalásról Közgyűlési határozat, esetleg később helyi rendelet Bűnmegelőzési koordinátor megbízása Bűnmegelőzési Bizottság (Tanács) létrehozása Dokumentumok kidolgozása, téma-projektek Közép és hosszabb távú feladatok: Városbiztonsági stratégia kialakítása Bűnmegelőzési KHT (Kft.?) létrehozása Éves cselekvési programok, pályázatok, projektek

24 Vége

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve ZÁRADÉK: Elfogadta: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése 2003. november 6a-i ülésén a 317 /2003.(XI.6.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1.7 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetértékelés... 4 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése...

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. évi Bűnmegelőzési Program Sorszám: IV/4 Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003.

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003. KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 23. Budapest jellemzőinek, adottságainak áttekintése Közismert, mégis

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK((

Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(( Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(( FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Bevezetés( ÖsszhangbanazEgyenlőBánásmódrólésazEsélyegyenlőségElőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény,ahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben