H Í R L E V É L április TARTALOM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L 2013. április TARTALOM:"

Átírás

1 H Í R L E V É L április IDŐSEK VÉDELME TARTALOM: 1. Védje meg idős szüleit, nagyszüleit! 2. Sikeres TÁMOP pályázat - az idősek védelmében is 3. A projekt idősvédelmi programjai 4. Néhány prevenciós kiadvány idősek részére A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság immár nyolcadik éve folytat kiterjedt bűnmegelőzési tevékenységet, amelyet kommunikációs kampány is segít az idős - főként egyedül élő - személyek sérelmére elkövetett trükkös lopások, házalással elkövetett csalások megelőzésére. Ennek már megmutatkoznak a pozitív eredményei. Megnőtt a veszélyeztetett korosztály e bűncselekményekkel kapcsolatos ismeretszintje, birtokába került azoknak a megelőzési technikáknak, melyek révén nagyobb sikerrel kerülheti el az áldozattá válást. Ezzel párhuzamosan megszaporodtak azok a lakossági bejelentések is, melyek a településen megjelent és a bejelentő számára gyanúsan viselkedő idegenekről szóltak, akiket így a helyszínre irányított rendőrök igazoltatni tudtak. Bármennyire jelentősek is voltak a rendőrség és a vele együttműködő szervezetek, jó szándékú magánszemélyek erőfeszítései, a hivatkozott bűncselekmények visszaszorítását csak rövidebb-hosszabb időszakokra tudták biztosítani. A nyugdíjasok megkárosítására szakosodott bűnözők magától értetődően nem választottak maguknak legális megélhetést, hanem a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva újították meg tevékenységüket.

2 1. Védje meg idős szüleit, nagyszüleit! Az elmúlt hónapok sértettjeinek rászedetéseit vizsgálva, úgy tűnik, hogy az elkövetők elsősorban azokkal a személyekkel próbálkoznak, akik előrehaladt életkoruk, izoláltságukból adódó tájékozatlanságuk, vagy nagyfokú jóhiszeműségük, óvatlanságuk miatt önmaguk megvédésére, érdekeik hatékony képviseletére már nem képesek. Esetükben a rendőrség ajánlásai már azért nem segíthetnek, mert azokat, még ha meg is értik, nem tudják a gyakorlatban alkalmazni. Számos újszerű program és kezdeményezés is elindult megyénkből (Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program, Védőháló program, idősvédelmi települési civil háló kiépítése, Falujáró program, stb.) amelyek közül némelyik országosan is elterjedt. Azonban az igazán veszélyeztetett potenciális áldozatokat csak folyamatos külső támogatással lehet a megtakarított pénzük ellen irányuló támadás ellen hatékonyan megvédeni. Kik lehetnek az ő mentoraik? Elsősorban fiatalabb családtagjaik, a gyermekek és az unokák. Ma, amikor a különböző generációk általában már nem élnek egy háztartásban, felértékelődik a látogatások, a telefonbeszélgetések jelentősége. A rendszeres kapcsolattartást nem csak a bűnmegelőzés szempontjai, hanem neveltetésünk, jóérzésünk is megköveteli. Amennyiben a családtagokat ezek az erkölcsi parancsok vezérlik, fontos, hogy az idős személlyel folytatott beszélgetéseik a vagyonbiztonságát is érintsék. Fel kell mérni az idős hozzátartozó szokásrendszerének, az általa lakott ingatlan vagyonvédelmi szintjének gyenge pontjait és ezek kiküszöbölésére kell törekedni. A biztonsági szabályokat (pl.: Ne hagyja záratlanul a kertkaput!, Győződjön meg arról, ki csenget, mielőtt ajtót nyit! Ne fogadjon házalókat! stb.) nem elegendő egyszer elmondani, hanem folyamatosan sulykolni kell, és betartásukat a gyakorlatban is érdemes leellenőrizni. Amennyiben a biztonság csak kisebb-nagyobb ráfordítással (pl. biztonsági lánc felszerelése az ajtóra, kertkapu berozsdásodott zárjának a cseréje stb.) hozható optimális szintre, akkor azon nem célszerű spórolni, mert a következmények jóval súlyosabb veszteségeket eredményezhetnek. A Füllentő kakas meséjét mindenki ismeri a Gőgös Gúnár Gedeonból. Ebben a sün tökéletesen szervezte meg a kakas védelmét, oly módon, hogy segélyhívásra azonnal a helyszínen termett. Mint ismeretes a kakas ezzel többször is visszaélt, unalmában feleslegesen riadóztatta pártfogóját. Idős hozzátartozónk azonban biztosan nem tenne ilyet, ezért fontos, hogy rendelkezésére álljanak azok a kommunikációs csatornák, melyeken keresztül jelezni tud, ha idegen kíséreli meg vele a kapcsolatfelvételt. Fontos, hogy a követendő szabályokról úgy állapodjanak meg, hogy a lakásba történő bebocsátás csak a hozzátartozó jelenlétében vagy telefonon megadott jóváhagyásával történhessen. Ma már a nyugdíjasok is rendelkeznek mobiltelefonnal, azonban az abban rejlő lehetőségeket nem ismerik széleskörűen. Ezért fontos, hogy a készülék telefonkönyvét a hozzátartozók maguk töltsék fel, frissítsék, a legfontosabb telefonszámokat pedig gyorshívó gombokhoz rendeljék. A készség szintű használatot legalább ebben a szűk felhasználási körben visszatérően gyakoroltatni kell a megvédendő személlyel. Nem lebecsülendő a telefon testre szabásának jelentősége sem (pl. megfelelő karakterméret a kijelzőn, csengőhang erősségi szintje, frekvenciája stb.). Ebben elsősorban az unokák jeleskedhetnek, akiknek imponálhat, hogy technikai jártasságuk kivívja a nagyszülő csodálatát. Amennyiben a felelős családtagok más településen élnek, gyors reagálásuk, helyszínre érkezésük nem megoldható, ez esetben valamilyen megbízható személy (pl. napközben is otthon tartózkodó 2

3 szomszéd, falugondnok, szociális gondozó stb.) segítségét célszerű igénybe venni. Így napközben, amikor a trükkös tolvajok, házaló csalók portyáznak több tetterős személy is a közelben lehet. Segíteni azonban csak akkor tudnak, ha megkeresik őket problémájukkal a hozzátartozók. Nemcsak a potenciális áldozat családjában látunk még ki nem aknázott lehetőségeket a prevenció erősítésére, hanem ugyanilyen fontosnak ítéljük meg a lakókörnyezet aktivitásának erősítését. A szomszédban egyedül élő, gyámoltalan, idős ember veszélyeztetettsége minden felelősségteljesen gondolkodó felnőtt számára felismerhető. Ha ismeretlen autó áll meg a háza előtt, idegenek csengetnek az ajtaján, az akár már egy folyamatban lévő bűncselekményre is utalhat. Ha ilyenkor időben érkezünk, megszólítva a jövevényeket, firtatva látogatásuk célját, akkor aligha lesz merszük befejezni a lopást vagy a csalást, valószínűsíthető, hogy külön felszólítás nélkül is továbbállnak. Ha a baljós helyzetet felismerő személy alkatánál fogva esetleg tart az aktív beavatkozástól, már azzal is kulcsszereplővé válhat, ha haladéktalanul értesíti az illetékes rendőrkapitányságot. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a rendőrkapitányságok megelőzési előadói felkérésre bármely településen, településrészen, lakóközösségben tartanak tájékoztatót az ott élő idős személyek vagyonbiztonságának megszervezésében tenni akarók számára. Szívesen adunk felvilágosítást azon családok számára is, akik tőlük külön élő hozzátartozójuk áldozattá válása miatt aggódnak. 2. Sikeres TÁMOP pályázat - az idősek védelmében is Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés címen, TÁMOP C-11. kódszámon 2011 őszén kiírt pályázatra a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság főpályázóként sikeresen pályázott. A pályázat főbb adatai: Projektazonosító TÁMOP C-11/ A projekt címe Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével Projektmenedzser Dr. Veress Gáborné főelőadó, Veszprém MRFK Projekt időszak július június 30. Támogató szervezet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő szervezet ESZA Nonprofit Kft. Támogatott szervezetek Főpályázó: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1.partner: Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 2.partner: Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Együttműködést vállaló partnereink: Veszprémi Törvényszék, Veszprém Megyei Civil Hálózatért Egyesület, Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza, Életet az éveknek Veszprém Megyei Egyesület, Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi Szövetsége, Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Veszprém Megyei Szervezete, Hajmáskér Község Önkormányzata, Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium, Pápateszér Község Önkormányzata, Pápateszér Község Önkormányzata, Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Város Önkormányzata, Pápa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata. 3

4 A projekt egyik kiemelt célcsoportja az Idősek, a 60 év feletti idős korosztály, különös tekintettel az egyedül, elszigetelten, illetve fogyatékkal élők. Ezt indokolja életkorukból adódó fizikai és szellemi állapotuk, az általuk igénybe vehető prevenciós repertoár szűkössége, valamint környezetük nem kellő mértékű figyelme irányukban. Áldozattá válásuk közvetlen okai: a gyengébb fizikai állapot, a szellemi képesség beszűkülése, a környezettel való fokozott kapcsolatépítési igény, a jóhiszeműség, az óvatlanság, illetve a betegségek okozta szorongás miatt az egészségmegőrzés iránti fokozott késztetés, és az esetleges megtakarítások otthon tárolása. 3. A projekt főbb idősvédelmi programjai A projekt keretében Veszprém megyében, megyénk illetékességi területén található 7 rendőrkapitányság segítségével felmértük az idős célcsoportot az idősek alábbi három csoportja szerinti meghatározással: általában idős korosztály (60 év felettiek) kiemelt figyelmet igénylő idősek száma (70 év körüliek, vagy a felettiek, egyedül, illetve elszigetelten élők) kiemelten veszélyeztetett idősek (80 év feletti,/vagy 70 év feletti egyedül, illetve elszigetelten élő, mozgáskorlátozott, településen hozzátartozóval nem rendelkezik) A projekt két elemében is érintett az idős célcsoport: 1. Az idősek sérelmére elkövetett csalások, trükkös lopások, illetve erőszakosabb bűncselekmények miatti áldozattá válás megelőzése, a potenciális áldozatok védelme és az áldozattá váltak segítése 2. A lakosság szubjektív biztonság-érzetét leginkább befolyásoló, esetenként sorozatjellegű tulajdon elleni szabálysértések és a kisebb kárértékű vagyon elleni bűncselekmények kárvallottjainak védelme és segítése A projekt során az idősek védelme érdekében Idősvédelmi preventív települési háló kiépítése történik a megye településein. A megye településein, az ott tevékenykedő megelőzési potenciállal bíró szereplőivel kiépül egy olyan civil háló, amely hatékonyan működik az idős, elszigetelten, egyedül élők áldozattá válásának megelőzése, az áldozattá váltak hatékony tájékoztatása, segítése terén. Falujáró program keretében, a rendőrkapitányságok lehetőleg kistelepüléseken, egyedül, elszigetelten élők által lakott településekre összpontosítanak. A program során a rendőr felhívja a tulajdonos figyelmét az ingatlan vagy a telek biztonságát veszélyeztető gyenge pontokra. Amennyiben az idős személynél olyan információt szereznek be, vagy olyan állapotot tapasztalnak, amely későbbi intézkedésre okot adhat, minden esetben arról, illetve a tett intézkedésről jelentést készít. Emellett az egyenruhás kollégák és segítőik az időseket felkeresve a helyszínen személyesen adnak tájékoztatást a megelőzésről és az áldozattá válásról, illetve meghallgatják a lakosság által elmondottakat, visszajelzéseket is. A Beszélgető rendőr program keretében a rendőrkapitányságok székhelyein lévő városokban előzetes egyeztetés alapján - az önkormányzat épületében (vagy a rendőrkapitányságon) az erre kijelölt irodában, az áldozatvédelmi felelős vagy az ezzel megbízott, arra alkalmas rendőr, havi egy alkalommal fogadóórát tart. Ennek keretében fogadja az esetlegesen érkező állampolgárokat és problémáik meghallgatása után számukra célirányos prevenciós tanácsokat ad az áldozattá válás megelőzése érdekében. 4

5 A pályázat keretében 2012 decembere és 2013 februárja között szakmai konferenciákat, felkészítéseket szerveztünk az idős, egyedül, elszigetelten élők védelmében tenni tudó segítők részére. 4. Néhány prevenciós kiadvány idősek részére A TÁMOP C-11/ pályázat keretében közel húszféle áldozatvédelmi prevenciós kiadványt is készíttettünk, amelyeket folyamatosan juttatunk el a célcsoport részére. Ezek közül - három, különböző típusú áldozatvédelmi tanácsokat tartalmazó tájékoztató kiadványt, - egy villanyórára elhelyezhető ún. matricát, valamint - egy falinaptárt elektronikus (pdf és JPEG) formátumban mellékelünk hírlevelünkhöz. ELŐZZÜK MEG A BAJT! A VESZÉLYFORRÁSOK TÖBBSÉGE KIVÉDHETŐ! KÉRJEN SEGÍTSÉGET, FELVILÁGOSÍTÁST! Ha bármilyen bűncselekményt észlel vagy úgy gondolja, hogy bűncselekmény áldozatává vált, kérjük, forduljon bizalommal a rendőrséghez személyesen vagy az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es számon! Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél információtartalmát részben vagy egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 5

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október BELÜGYMINISZTÉRIUMI PÁLYÁZAT A Belügyminisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2013. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2013. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

(2-6. oldal) (7-13. oldal) (11. (4. oldal)

(2-6. oldal) (7-13. oldal) (11. (4. oldal) (2-6. oldal) (7-13. oldal) (11. (4. oldal) 1 FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL Kedves Olvasó! Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. június havi

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

H Í R L E V É L 2014. november TARTALOM:

H Í R L E V É L 2014. november TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. november TARTALOM: 1. November 20.: A gyermekek jogainak világnapja 2. November 25.: A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 3. Gyermekek jogaival kapcsolatos honlap és könyv

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2012. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2012. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR Tájékoztató a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi tevékenységről A bűncselekmények

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL Készült: a TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0003 azonosítószámú, Ne legyél áldozat! projekt keretében 2015. 1 Tartalom 1. A projektgazda

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Komplex program a Ferencvárosban élő hajléktalan-ellátás fejlesztésére és megelőzésére

Komplex program a Ferencvárosban élő hajléktalan-ellátás fejlesztésére és megelőzésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata LÉLEK Program 1. számú melléklet Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program (LÉLEK-Program) Komplex

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 2. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Tartalomjegyzék Összegző a 2010. június 10.-én megtartott

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben