Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása"

Átírás

1 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása 1.a. sz. melléklet Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Befejezetlen kísérleti fejlesztés Mindösszesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés (Növekedés) Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Záró Nettó érték Nyitó Záró

2 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása 1.b. sz. melléklet Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek 0 értéken nyilvántartott eszközök évi előtti Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás Használatba vétel 100 E Ft alatt 0 0 Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs Terven felüli écs. visszaírás Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Nettó érték Nyitó Záró

3 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Befeketetési tábla IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTÉSE sz. melléklet Megnevezés Alapításátszerezés akt. értéke K+F aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszkai berendezések Egyéb berendezések 0 értéken nyilvántartott eszközök Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen Befejezetlen K+F Végösszesen Bruttó érték december 31-én Halmozott értékcsökkenés december 31-én Nettó érték december 31-én Ebből maradványérték

4 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg sz. melléklet

5 2. sz. melléklet A VITUKI Nonprofit Kft. részesedései más gazdasági táraságokban én Jegyzett Részesedé a jegyzett Könyv szerinti Befolyás A társaság fő Alapítás Vállalkozás megnevezése tőke tőkéből érték saját tőke jellege tevékenysége éve (E Ft) összeg (E Ft) % (E Ft) (E Ft) (E Ft) VITUKI Szolgáltató Kft Épület, híd, alagút, közvetlen Budapest, Kvassay Jenő út 1. közmű, vezeték építése

6 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról sz. melléklet Megnevezés Előző évi összeg (e Ft) Tárgyévi összeg (E Ft) Változás % E Ft Megjegyzés Jegyzett tőke ,00% 0 Változás okainak részletezése Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék ,00% 0 Eredménytartalék ,55% Lekötött tartalék össz.csökk.miatt Lekötött tartalék ,99% Alap.átsz.,kut.fejl.ért.cs.leirás miatt Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény ,69% Saját tőke ,60%

7 LEKÖTÖTT TARTALÉK év 4. sz. melléklet Megnevezés évi záró állomány Lekötött tartalék eredménytartalékból Alapítás átszervezés le nem írt összege: 1. Aktivált érték forint 2. Elszámolt értékcsökkenés forint Nettó érték Kutatás kisérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg Aktivált érték forint Elszámolt értékcsökkenés forint Nettó érték Befejezetlen kutatás-fejlesztés értéke Nyitóérték forint Tárgyévi elszámolás forint Csökkenés aktiválás miatt 0 forint Csökkenés selejetezés, v.vezetés forint Záró érték évi záróállomány forint évi záróállomány forint Átvezetés eredménytartalékból forint Lekötött tartalék mérleg ezer forint Eredménytartalék évi záróállomány forint évi eredmény forint évi lekötött tartalékba visszavezetett forint évi lekötött tartalékba átvezetett forint évi záróállomány forint Eredménytartalék mérlegben ezer forint

8 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 5. sz. melléklet Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Árbevétel: (Értékesítés nettó bevétele) ,74% Belföldi megbízások bevétele összesen ,54% Központi költségvetési szervtől kapott megbízás (KVVM) ,00% VKKI ,40% KÖVIZIGEK megbízása ,82% Egyéb vízügyi megbízások ,92% Ágazaton kívüli megbízások ,76% Egyéb tevékenység (bérbeadás, oktatás, üdültetés stb.) ,90% Külföldi megbízások bevétele összesen ,37% Egyéb bevétel: ,79% Közhasznú feldatok elvégzésére kapott támogatás ,80% Jóváírt EU pályázati támogatások ,78% Egyéb (magántelefontérítés, értékesítés, stb.) ,02% Pénzügyi bevétel: ,81% Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,89% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (árfolyamnyereség stb.) ,19% Rendkívüli bevétel: ,00% Bevétel mindösszesen: ,77%

9 6.sz. melléklet KIMUTATÁS kapott támogatásokról Adatok e Ft-ban Megnevezés Megvalósítási határidő Megítélt támogatás Folyósított összeg év/eft Elszámolt támogatási rész eft Elszámolt sajátrész év/eft Közhasznú feladatok keretsz Széchenyi OTKA Enantiomerek csökkentés Hegy és domb csökkentés Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal MOKKA NITRÁT szennyezettség Ragacs ICSSZEM Hernád Hernád KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH EU FLOODSITE Szigetköz Life NATO HARMONIQUA COMPRIS EADS PREVIEW Duna tápanyag INTERREG CADSES INTERREG CADSES, társf. (VÁTI) INTERREG III.B. - River Shield CLAVIER HYDRALAB III INTERREG MOSES INTERREG FLOODMED INTERREG III.B. - TAQI INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI) KNOWLEDGE B. - LEONARDO CLIMATEWATER WETWIN CLUSTHERM NEWADA NEWADA - társf. (VÁTI) CIVIL ARCH (Chembrisk) TWIN2GO ENVIROGRID DMCSEE DMCSEE - társf. (VÁTI) FLOODRISK FLOODRISK - társf. (VÁTI) PSI-CONNECT ECCONET WACOM WRc - Vízkeretirány támogatása ETC/ICM Change Habitat Hydralab IV Mindösszesen: év előtt lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok. (pénzügyileg is) év előtti 250 HUF/EUR évi és utáni 270 HUF/EUR évi és utáni 280 HUF/EUR #HIV!

10 7. sz. melléklet JELENTŐSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS Megnevezés Bérleti díj, lízing díj Hirdetés, reklám Szerzői díjak Tagsági díjak Köztisztaság és szemétgyűjtés Átalánydíj, fenntartás Ügyvédi munkadíj, hatósági díj Oktatás Szakmai szolgáltatás Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt) ÖSSZESEN K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT Megnevezés Közvetlen költségek - anyag anyagjellegű szolgáltatás bér és járulékai személyi jellegű szolgáltatás nem anyagjellegű szolgáltatás egyéb költség Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek 0 0 ÖSSZESEN

11 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása 8.sz. melléklet Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegű ráfordítás: ,21% Anyagköltség ,48% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,66% Közv.szolg.,ELÁBÉ ,06% Személyi jellegű ráfordítások: ,44% Bérköltség ,69% Szem.jell.egyéb kif ,95% Bérjárulékok ,18% Értékcsökkenési leírás: ,65% Egyéb ráfordítás: ,09% Értékesitett i.j.t.eszknyilv.sz.ért ,00% Céltartalék Értékvesztés ,24% Fizetendő adók., járulélok ,83% Egyéb ráfordítás ,02% Pénzügyi ráfordítás: ,52% Fizetett kamatok Deviza-valutakészl., köv. árf.nyer ,37% Rendkívüli ráfordítás: ,00% Tartozás átvállalás szerz.sz.össz ,00% Pénzeszköz átadás ,00% Költség, ráfordítás mindösszesen: ,67%

12 EGYÉB BEVÉTELEK 9. sz. melléklet Megnevezés Értékesített eszközök bevétele Káreseményekkel kapcsolatos bevétel Kapott késedelmi kamat Behajthatatlan követelés kapott összeg Magán telefon térítés Üzemanyag térítés Különféle egyéb bevétel Vízügyi közhasznú tevékenység Környezetvédelmi közhasznú tevékenység Egyéb közhasznú tevékenység Pályázati úton elnyert támogatás Támogatás terhére beszerzett eszközök értékcsökkenése Ajándékként kapott eszközök ÖSSZESEN

13 10. sz. melléklet EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Értékesített eszközök nyilv. ért Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Tovább utalt támogatás 0 0 Különféle egyéb ráfordítás Követelések elszámolt értékvesztése Terven felüli értékcsökkenés Vissza nem igényelhető ÁFA Céltartalék Gépjármű adó, cégautó adó Elkülönített alapok adói Építményadó Behajthatatlan követelés 0 89 Kivezetett készletek ÖSSZESEN

14 11. sz. melléklet RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Bevételek Ajándékba kapott könyvek Egyéb rendkívüli bevétel Bevételek összesen Ráfordítások Átvállalt kötelezettség Ráfordítások összesen

15 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Értékvesztés alakulása 12. sz. melléklet Készletek Vevő követelés Munkavállalói követelés Egyéb követelés Összesen Tárgyi eszközök Mindösszesen évi nyitó Képzés (ráfordítás) Visszavezetés, térülés (bevétel) Leírt követelésre térülés (bevétel) évi záró

16 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Év 13. sz. melléklet Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % E Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések ,50% fő ügyvezető igazgató Tiszteletdíjak, megbízási díjak ,00% fő FB Költségtérítések Adott kölcsönök összege -ebből kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Természetbeni juttatások SZJA mentes ,40% -151 SZJA köteles Értékpapír juttatások ÖSSZESEN ,32% -331

17 14. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK *100 TŐKESZERKEZET VÁLTOZÁS Tőkeellátottság = Saját tőke 0,74 0,60-0,14 Eszközök összesen Eladósodottság aránya = Kötelezettségek 0,20 0,33 0,13 Eszközök összesen Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,06-0,10-0,16 Saját tőke Tőkefeszültségi mutató = Hosszútávú eladósodottság = Kötelezettségek Saját tőke Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,27 0,00 0,55 0,00 0,28 0,00 Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek Tárgyi eszközök 0,50 0,76 0,26 Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak Tőke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,00-0,32-0,32 Saját tőke MŰKÖDŐTŐKE VÁLTOZÁS Működőtőke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,31 0,19-0,12 Eszközök összesen Működőtőke forgása = Értékesítés nettó árbevétele 2,38 3,93 1,55 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók fedezettségi mutatója = Vevőállomány Szállítóállomány 1,33 1,70 0,37 Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak

18 A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK 15.sz. melléklet *100 JÖVEDELMEZŐSÉG VÁLTOZÁS Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00 0,00-0,32-0,25-0,33-0,26 Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény / Dologi nettó érték = Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Tevékenység haszonkulcsa I. = Tevékenység haszonkulcsa II. = Üzemi eredmény / Saját tőke = Üzemi eredmény / Összes eszköz = EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,01-1,00-1,00 Adózott eredmény Saját tőke - Immateriális javak 0,00-0,33-0,34 Adózás előtti eredmény Saját tőke 0,00-0,32-0,33 Adózás előtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Adózás előtti eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Értékesítés nettó árbevétele 0,01-0,26-0,27 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke 0,00-0,33-0,33 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összes eszköz 0,00-0,20-0,20 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz 0,01-0,20-0,21 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke - Immaterialis javak 0,01-0,34-0,35

19 EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) = Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele 0,06-0,14-0,20 0,00-0,32-0,33 0,00-0,33-0,33 0,00-0,27-0,27 0,00-0,32-0,33-0,13-0,21-0,08 0,06 0,01-0,05

20 VITUKI NONPROFIT KFT. TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI 16. sz. melléket *100 ESZKÖZÖK FORGÁSA VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási időtartama (nap) = Összes eszköz 166,04 159,21-6,83 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási időtartama I. (nap) = Készletek forgási időtartama II. (nap) = Készletek Anyagjellegű ráfordítások / 121 Készletek 17,92 24,55 29,19 50,66 11,27 26,10 Értékesítés nettó árbevétele / 365 Beszedés időtartama (nap) = Követelések 25,95 62,04 36,09 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Vevőállomány forgási időtartama (nap) = Vevőállomány 21,19 60,75 39,56 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Szállítóállomány forgási időtartama (nap) = Szállítóállomány Anyagjellegű ráfordítások / ,10 61,95 26,85 TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) = 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) = Értékesítés nettó árbevétele Alkalmazottak átlagos létszáma Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma 6 211, ,71 321,46 21, , ,19 0, , ,40 484, , ,84

21 A VITUKI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI MUTATÓI 17. sz. melléket *100 LIKVIDITÁS VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Forgóeszközök 2,53 1,59-0,94 Likviditási gyorsráta = Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,29 1,50 1,27 0,08-1,02-1,42 Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0,00-0,60-0,60 Rövid lejáratú kötelezettségek Időtartam mutató (nap) = Forgóeszközök - Készletek 196,71 146,27-50,44 (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Rövid távú működésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1,53 0,59-0,94 Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú működésbiztonsági mutató = Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,59 1,31-0,28 Befektetett eszközök

22 18. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE ESZKÖZÖK Tárgyév/előző év FORRÁSOK Tárgyév/előző év I. Likvid eszközök ,08 I. Azonnal esedékes kötelezettség 0 0 II. Mobil eszközök ,33 II. Rövid lejáratú kötelezettség ,53 III. Mobilizálható eszközök ,01 III. Hosszú lejáratú kötelezettség IV. Immobil eszközök ,90 IV. Vissza nem fizetendő forrás ,78 Eszközök összesen ,93 Források összesen ,93

23 19. sz. melléklet FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA Eszközök Eszközök/Forrás Jellege Források (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) I. fokozat I. fokozat 0 0 0,00 0,00 I-II. fokozat I-II. fokozat ,29 1,27 túlfedezett túlfedezett I-II-III. fokozat I-II-III. fokozat ,53 1,59 túlfedezett túlfedezett I-II-III-IV. fokozat I-II-III-IV. fokozat ,00 1,00 fedezett fedezett

24 20. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA S.sz. Megnevezés Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változása 1. ± adózás előtti eredmény értékcsökkenési leírás ± elszámolt értékvesztés és visszaírás ± céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± szállítói kötelezettség változása ± egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± passzív időbeli elhatárolások változása ± vevőkövetelés változása ± forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása ± aktív időbeli elhatárolások változása nyereség után fizetendő adó fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 I. Működés pénzjövedelme (1-13. sorok) Befektetett tevékenységből származó pénzeszközváltozása beruházások, befektetések ± befektetett eszközök értékesítése kapott osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) ( sorok) részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás hitel, kölcsön felvétele hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása véglegesen kapott pénzeszköz részvénybevonás, tőkekivonás kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök véglegesen átadott pénzeszköz ± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása III. Finanszírozási cash-flow ( sorok) IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

25 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Év 21. sz. melléklet Támogatás megnevezése Központi költségvetési szervtől/alapítótól Támogatott cél Közhasznú feladatok ellátása - adott évben folyósított támogatás Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % e Ft ,89% Elkülönített állami pénzalaptól ,00% 0 Helyi önkormányzat és szerveitől ,00% 0 Egyéb - EU támogatás Környezetvédlemi szakmai feladatok véfrehajtására folyósított támogatás ,05% Összesen: ,07%

26 Veszélyes hulladék és radioaktív forrás nyitó és záró készletének mennyiségi 22. sz. melléklet s.sz. 1. Megnevezés EWC *halogén tartalmú. szerves oldószerek Nyitó állomány mennyiség kg mennyiség kg Növerkedés növekedés oka hulladékká nyilvánítás BRUTTÓ ÉRTÉK érték mennyiség kg a csökkenés oka érték 0 90 Csökkenés elszállítás ártalmatlanítás Záró állomány mennyiség kg érték * EWC * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalugok elszállítás ártalmatlanítás 0 0 * EWC * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek hulladékká nyilvánítás elszállítás ártalmatlanítás 0 28 * EWC * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok EWC * veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések * hulladékká nyilvánítás db = 65 kg hulladékká nyilvánítás hulladékká nyilvánítás, selejtezés db = 65 kg 0 0 elszállítás ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás 0 11 * 0 0 * * 8 Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, készülékbe beépítve, súly nem ismert 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,9 GBq, 1 db Am ,76 GBq 6 db Cs-137 2,82 GBq 1 db Ni MBq 2 db Cs ,62 GBq leselejtezett műszerből kivett * 7 db Pu-Be 56,8 Az Ni-63 GBq, 8 db Am-Be kivételével, minden 15,9 GBq, 1 db felsorolt Am-241 3,76 sugárforrás a. a GBq 6 db Cs-137 törvényi előírások 2,82 GBq 2 db Cs- szerint eltávolításra 137, 386,62 GBq került 1 db Ni-63 sugárforrás műszerbe beépítve, 500 MBq * 9 Összesen * * piaci értéke nincsen

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.01.01-2014.12.31.

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.01.01-2014.12.31. Statisztikai számjel: 21925221-7219-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-890710 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.01.01-2014.12.31. Budapest, 2015. április 20. Dr. Vereczkey

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 12. 31-i Éves beszámolójához I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben