Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása"

Átírás

1 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása 1.a. sz. melléklet Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Befejezetlen kísérleti fejlesztés Mindösszesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés (Növekedés) Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Záró Nettó érték Nyitó Záró

2 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása 1.b. sz. melléklet Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek 0 értéken nyilvántartott eszközök évi előtti Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás Használatba vétel 100 E Ft alatt 0 0 Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs Terven felüli écs. visszaírás Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Nettó érték Nyitó Záró

3 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Befeketetési tábla IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTÉSE sz. melléklet Megnevezés Alapításátszerezés akt. értéke K+F aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszkai berendezések Egyéb berendezések 0 értéken nyilvántartott eszközök Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen Befejezetlen K+F Végösszesen Bruttó érték december 31-én Halmozott értékcsökkenés december 31-én Nettó érték december 31-én Ebből maradványérték

4 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg sz. melléklet

5 2. sz. melléklet A VITUKI Nonprofit Kft. részesedései más gazdasági táraságokban én Jegyzett Részesedé a jegyzett Könyv szerinti Befolyás A társaság fő Alapítás Vállalkozás megnevezése tőke tőkéből érték saját tőke jellege tevékenysége éve (E Ft) összeg (E Ft) % (E Ft) (E Ft) (E Ft) VITUKI Szolgáltató Kft Épület, híd, alagút, közvetlen Budapest, Kvassay Jenő út 1. közmű, vezeték építése

6 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról sz. melléklet Megnevezés Előző évi összeg (e Ft) Tárgyévi összeg (E Ft) Változás % E Ft Megjegyzés Jegyzett tőke ,00% 0 Változás okainak részletezése Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék ,00% 0 Eredménytartalék ,55% Lekötött tartalék össz.csökk.miatt Lekötött tartalék ,99% Alap.átsz.,kut.fejl.ért.cs.leirás miatt Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény ,69% Saját tőke ,60%

7 LEKÖTÖTT TARTALÉK év 4. sz. melléklet Megnevezés évi záró állomány Lekötött tartalék eredménytartalékból Alapítás átszervezés le nem írt összege: 1. Aktivált érték forint 2. Elszámolt értékcsökkenés forint Nettó érték Kutatás kisérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg Aktivált érték forint Elszámolt értékcsökkenés forint Nettó érték Befejezetlen kutatás-fejlesztés értéke Nyitóérték forint Tárgyévi elszámolás forint Csökkenés aktiválás miatt 0 forint Csökkenés selejetezés, v.vezetés forint Záró érték évi záróállomány forint évi záróállomány forint Átvezetés eredménytartalékból forint Lekötött tartalék mérleg ezer forint Eredménytartalék évi záróállomány forint évi eredmény forint évi lekötött tartalékba visszavezetett forint évi lekötött tartalékba átvezetett forint évi záróállomány forint Eredménytartalék mérlegben ezer forint

8 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 5. sz. melléklet Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Árbevétel: (Értékesítés nettó bevétele) ,74% Belföldi megbízások bevétele összesen ,54% Központi költségvetési szervtől kapott megbízás (KVVM) ,00% VKKI ,40% KÖVIZIGEK megbízása ,82% Egyéb vízügyi megbízások ,92% Ágazaton kívüli megbízások ,76% Egyéb tevékenység (bérbeadás, oktatás, üdültetés stb.) ,90% Külföldi megbízások bevétele összesen ,37% Egyéb bevétel: ,79% Közhasznú feldatok elvégzésére kapott támogatás ,80% Jóváírt EU pályázati támogatások ,78% Egyéb (magántelefontérítés, értékesítés, stb.) ,02% Pénzügyi bevétel: ,81% Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,89% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (árfolyamnyereség stb.) ,19% Rendkívüli bevétel: ,00% Bevétel mindösszesen: ,77%

9 6.sz. melléklet KIMUTATÁS kapott támogatásokról Adatok e Ft-ban Megnevezés Megvalósítási határidő Megítélt támogatás Folyósított összeg év/eft Elszámolt támogatási rész eft Elszámolt sajátrész év/eft Közhasznú feladatok keretsz Széchenyi OTKA Enantiomerek csökkentés Hegy és domb csökkentés Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal MOKKA NITRÁT szennyezettség Ragacs ICSSZEM Hernád Hernád KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH EU FLOODSITE Szigetköz Life NATO HARMONIQUA COMPRIS EADS PREVIEW Duna tápanyag INTERREG CADSES INTERREG CADSES, társf. (VÁTI) INTERREG III.B. - River Shield CLAVIER HYDRALAB III INTERREG MOSES INTERREG FLOODMED INTERREG III.B. - TAQI INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI) KNOWLEDGE B. - LEONARDO CLIMATEWATER WETWIN CLUSTHERM NEWADA NEWADA - társf. (VÁTI) CIVIL ARCH (Chembrisk) TWIN2GO ENVIROGRID DMCSEE DMCSEE - társf. (VÁTI) FLOODRISK FLOODRISK - társf. (VÁTI) PSI-CONNECT ECCONET WACOM WRc - Vízkeretirány támogatása ETC/ICM Change Habitat Hydralab IV Mindösszesen: év előtt lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok. (pénzügyileg is) év előtti 250 HUF/EUR évi és utáni 270 HUF/EUR évi és utáni 280 HUF/EUR #HIV!

10 7. sz. melléklet JELENTŐSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS Megnevezés Bérleti díj, lízing díj Hirdetés, reklám Szerzői díjak Tagsági díjak Köztisztaság és szemétgyűjtés Átalánydíj, fenntartás Ügyvédi munkadíj, hatósági díj Oktatás Szakmai szolgáltatás Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt) ÖSSZESEN K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT Megnevezés Közvetlen költségek - anyag anyagjellegű szolgáltatás bér és járulékai személyi jellegű szolgáltatás nem anyagjellegű szolgáltatás egyéb költség Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek 0 0 ÖSSZESEN

11 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása 8.sz. melléklet Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegű ráfordítás: ,21% Anyagköltség ,48% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,66% Közv.szolg.,ELÁBÉ ,06% Személyi jellegű ráfordítások: ,44% Bérköltség ,69% Szem.jell.egyéb kif ,95% Bérjárulékok ,18% Értékcsökkenési leírás: ,65% Egyéb ráfordítás: ,09% Értékesitett i.j.t.eszknyilv.sz.ért ,00% Céltartalék Értékvesztés ,24% Fizetendő adók., járulélok ,83% Egyéb ráfordítás ,02% Pénzügyi ráfordítás: ,52% Fizetett kamatok Deviza-valutakészl., köv. árf.nyer ,37% Rendkívüli ráfordítás: ,00% Tartozás átvállalás szerz.sz.össz ,00% Pénzeszköz átadás ,00% Költség, ráfordítás mindösszesen: ,67%

12 EGYÉB BEVÉTELEK 9. sz. melléklet Megnevezés Értékesített eszközök bevétele Káreseményekkel kapcsolatos bevétel Kapott késedelmi kamat Behajthatatlan követelés kapott összeg Magán telefon térítés Üzemanyag térítés Különféle egyéb bevétel Vízügyi közhasznú tevékenység Környezetvédelmi közhasznú tevékenység Egyéb közhasznú tevékenység Pályázati úton elnyert támogatás Támogatás terhére beszerzett eszközök értékcsökkenése Ajándékként kapott eszközök ÖSSZESEN

13 10. sz. melléklet EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Értékesített eszközök nyilv. ért Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Tovább utalt támogatás 0 0 Különféle egyéb ráfordítás Követelések elszámolt értékvesztése Terven felüli értékcsökkenés Vissza nem igényelhető ÁFA Céltartalék Gépjármű adó, cégautó adó Elkülönített alapok adói Építményadó Behajthatatlan követelés 0 89 Kivezetett készletek ÖSSZESEN

14 11. sz. melléklet RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Bevételek Ajándékba kapott könyvek Egyéb rendkívüli bevétel Bevételek összesen Ráfordítások Átvállalt kötelezettség Ráfordítások összesen

15 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Értékvesztés alakulása 12. sz. melléklet Készletek Vevő követelés Munkavállalói követelés Egyéb követelés Összesen Tárgyi eszközök Mindösszesen évi nyitó Képzés (ráfordítás) Visszavezetés, térülés (bevétel) Leírt követelésre térülés (bevétel) évi záró

16 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Év 13. sz. melléklet Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % E Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések ,50% fő ügyvezető igazgató Tiszteletdíjak, megbízási díjak ,00% fő FB Költségtérítések Adott kölcsönök összege -ebből kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Természetbeni juttatások SZJA mentes ,40% -151 SZJA köteles Értékpapír juttatások ÖSSZESEN ,32% -331

17 14. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK *100 TŐKESZERKEZET VÁLTOZÁS Tőkeellátottság = Saját tőke 0,74 0,60-0,14 Eszközök összesen Eladósodottság aránya = Kötelezettségek 0,20 0,33 0,13 Eszközök összesen Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,06-0,10-0,16 Saját tőke Tőkefeszültségi mutató = Hosszútávú eladósodottság = Kötelezettségek Saját tőke Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,27 0,00 0,55 0,00 0,28 0,00 Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek Tárgyi eszközök 0,50 0,76 0,26 Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak Tőke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,00-0,32-0,32 Saját tőke MŰKÖDŐTŐKE VÁLTOZÁS Működőtőke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,31 0,19-0,12 Eszközök összesen Működőtőke forgása = Értékesítés nettó árbevétele 2,38 3,93 1,55 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók fedezettségi mutatója = Vevőállomány Szállítóállomány 1,33 1,70 0,37 Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak

18 A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK 15.sz. melléklet *100 JÖVEDELMEZŐSÉG VÁLTOZÁS Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00 0,00-0,32-0,25-0,33-0,26 Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény / Dologi nettó érték = Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Tevékenység haszonkulcsa I. = Tevékenység haszonkulcsa II. = Üzemi eredmény / Saját tőke = Üzemi eredmény / Összes eszköz = EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,01-1,00-1,00 Adózott eredmény Saját tőke - Immateriális javak 0,00-0,33-0,34 Adózás előtti eredmény Saját tőke 0,00-0,32-0,33 Adózás előtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Adózás előtti eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Értékesítés nettó árbevétele 0,01-0,26-0,27 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke 0,00-0,33-0,33 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összes eszköz 0,00-0,20-0,20 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz 0,01-0,20-0,21 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke - Immaterialis javak 0,01-0,34-0,35

19 EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) = Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele 0,06-0,14-0,20 0,00-0,32-0,33 0,00-0,33-0,33 0,00-0,27-0,27 0,00-0,32-0,33-0,13-0,21-0,08 0,06 0,01-0,05

20 VITUKI NONPROFIT KFT. TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI 16. sz. melléket *100 ESZKÖZÖK FORGÁSA VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási időtartama (nap) = Összes eszköz 166,04 159,21-6,83 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási időtartama I. (nap) = Készletek forgási időtartama II. (nap) = Készletek Anyagjellegű ráfordítások / 121 Készletek 17,92 24,55 29,19 50,66 11,27 26,10 Értékesítés nettó árbevétele / 365 Beszedés időtartama (nap) = Követelések 25,95 62,04 36,09 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Vevőállomány forgási időtartama (nap) = Vevőállomány 21,19 60,75 39,56 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Szállítóállomány forgási időtartama (nap) = Szállítóállomány Anyagjellegű ráfordítások / ,10 61,95 26,85 TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) = 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) = Értékesítés nettó árbevétele Alkalmazottak átlagos létszáma Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma 6 211, ,71 321,46 21, , ,19 0, , ,40 484, , ,84

21 A VITUKI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI MUTATÓI 17. sz. melléket *100 LIKVIDITÁS VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Forgóeszközök 2,53 1,59-0,94 Likviditási gyorsráta = Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,29 1,50 1,27 0,08-1,02-1,42 Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0,00-0,60-0,60 Rövid lejáratú kötelezettségek Időtartam mutató (nap) = Forgóeszközök - Készletek 196,71 146,27-50,44 (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Rövid távú működésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1,53 0,59-0,94 Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú működésbiztonsági mutató = Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,59 1,31-0,28 Befektetett eszközök

22 18. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE ESZKÖZÖK Tárgyév/előző év FORRÁSOK Tárgyév/előző év I. Likvid eszközök ,08 I. Azonnal esedékes kötelezettség 0 0 II. Mobil eszközök ,33 II. Rövid lejáratú kötelezettség ,53 III. Mobilizálható eszközök ,01 III. Hosszú lejáratú kötelezettség IV. Immobil eszközök ,90 IV. Vissza nem fizetendő forrás ,78 Eszközök összesen ,93 Források összesen ,93

23 19. sz. melléklet FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA Eszközök Eszközök/Forrás Jellege Források (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) I. fokozat I. fokozat 0 0 0,00 0,00 I-II. fokozat I-II. fokozat ,29 1,27 túlfedezett túlfedezett I-II-III. fokozat I-II-III. fokozat ,53 1,59 túlfedezett túlfedezett I-II-III-IV. fokozat I-II-III-IV. fokozat ,00 1,00 fedezett fedezett

24 20. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA S.sz. Megnevezés Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változása 1. ± adózás előtti eredmény értékcsökkenési leírás ± elszámolt értékvesztés és visszaírás ± céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± szállítói kötelezettség változása ± egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± passzív időbeli elhatárolások változása ± vevőkövetelés változása ± forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása ± aktív időbeli elhatárolások változása nyereség után fizetendő adó fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 I. Működés pénzjövedelme (1-13. sorok) Befektetett tevékenységből származó pénzeszközváltozása beruházások, befektetések ± befektetett eszközök értékesítése kapott osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) ( sorok) részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás hitel, kölcsön felvétele hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása véglegesen kapott pénzeszköz részvénybevonás, tőkekivonás kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök véglegesen átadott pénzeszköz ± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása III. Finanszírozási cash-flow ( sorok) IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

25 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Év 21. sz. melléklet Támogatás megnevezése Központi költségvetési szervtől/alapítótól Támogatott cél Közhasznú feladatok ellátása - adott évben folyósított támogatás Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % e Ft ,89% Elkülönített állami pénzalaptól ,00% 0 Helyi önkormányzat és szerveitől ,00% 0 Egyéb - EU támogatás Környezetvédlemi szakmai feladatok véfrehajtására folyósított támogatás ,05% Összesen: ,07%

26 Veszélyes hulladék és radioaktív forrás nyitó és záró készletének mennyiségi 22. sz. melléklet s.sz. 1. Megnevezés EWC *halogén tartalmú. szerves oldószerek Nyitó állomány mennyiség kg mennyiség kg Növerkedés növekedés oka hulladékká nyilvánítás BRUTTÓ ÉRTÉK érték mennyiség kg a csökkenés oka érték 0 90 Csökkenés elszállítás ártalmatlanítás Záró állomány mennyiség kg érték * EWC * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalugok elszállítás ártalmatlanítás 0 0 * EWC * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek hulladékká nyilvánítás elszállítás ártalmatlanítás 0 28 * EWC * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok EWC * veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések * hulladékká nyilvánítás db = 65 kg hulladékká nyilvánítás hulladékká nyilvánítás, selejtezés db = 65 kg 0 0 elszállítás ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás 0 11 * 0 0 * * 8 Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, készülékbe beépítve, súly nem ismert 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,9 GBq, 1 db Am ,76 GBq 6 db Cs-137 2,82 GBq 1 db Ni MBq 2 db Cs ,62 GBq leselejtezett műszerből kivett * 7 db Pu-Be 56,8 Az Ni-63 GBq, 8 db Am-Be kivételével, minden 15,9 GBq, 1 db felsorolt Am-241 3,76 sugárforrás a. a GBq 6 db Cs-137 törvényi előírások 2,82 GBq 2 db Cs- szerint eltávolításra 137, 386,62 GBq került 1 db Ni-63 sugárforrás műszerbe beépítve, 500 MBq * 9 Összesen * * piaci értéke nincsen

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 20671943-8299-599-16 Statisztikai számjel 16-09-011184 Cégjegyzék száma JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 20671943-2-16 Egyszerűsített éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben