Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása"

Átírás

1 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása 1.a. sz. melléklet Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Befejezetlen kísérleti fejlesztés Mindösszesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés (Növekedés) Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Záró Nettó érték Nyitó Záró

2 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása 1.b. sz. melléklet Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek 0 értéken nyilvántartott eszközök évi előtti Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás Használatba vétel 100 E Ft alatt 0 0 Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs Terven felüli écs. visszaírás Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Nettó érték Nyitó Záró

3 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Befeketetési tábla IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTÉSE sz. melléklet Megnevezés Alapításátszerezés akt. értéke K+F aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszkai berendezések Egyéb berendezések 0 értéken nyilvántartott eszközök Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen Befejezetlen K+F Végösszesen Bruttó érték december 31-én Halmozott értékcsökkenés december 31-én Nettó érték december 31-én Ebből maradványérték

4 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg sz. melléklet

5 2. sz. melléklet A VITUKI Nonprofit Kft. részesedései más gazdasági táraságokban én Jegyzett Részesedé a jegyzett Könyv szerinti Befolyás A társaság fő Alapítás Vállalkozás megnevezése tőke tőkéből érték saját tőke jellege tevékenysége éve (E Ft) összeg (E Ft) % (E Ft) (E Ft) (E Ft) VITUKI Szolgáltató Kft Épület, híd, alagút, közvetlen Budapest, Kvassay Jenő út 1. közmű, vezeték építése

6 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról sz. melléklet Megnevezés Előző évi összeg (e Ft) Tárgyévi összeg (E Ft) Változás % E Ft Megjegyzés Jegyzett tőke ,00% 0 Változás okainak részletezése Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék ,00% 0 Eredménytartalék ,55% Lekötött tartalék össz.csökk.miatt Lekötött tartalék ,99% Alap.átsz.,kut.fejl.ért.cs.leirás miatt Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény ,69% Saját tőke ,60%

7 LEKÖTÖTT TARTALÉK év 4. sz. melléklet Megnevezés évi záró állomány Lekötött tartalék eredménytartalékból Alapítás átszervezés le nem írt összege: 1. Aktivált érték forint 2. Elszámolt értékcsökkenés forint Nettó érték Kutatás kisérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg Aktivált érték forint Elszámolt értékcsökkenés forint Nettó érték Befejezetlen kutatás-fejlesztés értéke Nyitóérték forint Tárgyévi elszámolás forint Csökkenés aktiválás miatt 0 forint Csökkenés selejetezés, v.vezetés forint Záró érték évi záróállomány forint évi záróállomány forint Átvezetés eredménytartalékból forint Lekötött tartalék mérleg ezer forint Eredménytartalék évi záróállomány forint évi eredmény forint évi lekötött tartalékba visszavezetett forint évi lekötött tartalékba átvezetett forint évi záróállomány forint Eredménytartalék mérlegben ezer forint

8 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 5. sz. melléklet Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Árbevétel: (Értékesítés nettó bevétele) ,74% Belföldi megbízások bevétele összesen ,54% Központi költségvetési szervtől kapott megbízás (KVVM) ,00% VKKI ,40% KÖVIZIGEK megbízása ,82% Egyéb vízügyi megbízások ,92% Ágazaton kívüli megbízások ,76% Egyéb tevékenység (bérbeadás, oktatás, üdültetés stb.) ,90% Külföldi megbízások bevétele összesen ,37% Egyéb bevétel: ,79% Közhasznú feldatok elvégzésére kapott támogatás ,80% Jóváírt EU pályázati támogatások ,78% Egyéb (magántelefontérítés, értékesítés, stb.) ,02% Pénzügyi bevétel: ,81% Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,89% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (árfolyamnyereség stb.) ,19% Rendkívüli bevétel: ,00% Bevétel mindösszesen: ,77%

9 6.sz. melléklet KIMUTATÁS kapott támogatásokról Adatok e Ft-ban Megnevezés Megvalósítási határidő Megítélt támogatás Folyósított összeg év/eft Elszámolt támogatási rész eft Elszámolt sajátrész év/eft Közhasznú feladatok keretsz Széchenyi OTKA Enantiomerek csökkentés Hegy és domb csökkentés Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal MOKKA NITRÁT szennyezettség Ragacs ICSSZEM Hernád Hernád KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH EU FLOODSITE Szigetköz Life NATO HARMONIQUA COMPRIS EADS PREVIEW Duna tápanyag INTERREG CADSES INTERREG CADSES, társf. (VÁTI) INTERREG III.B. - River Shield CLAVIER HYDRALAB III INTERREG MOSES INTERREG FLOODMED INTERREG III.B. - TAQI INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI) KNOWLEDGE B. - LEONARDO CLIMATEWATER WETWIN CLUSTHERM NEWADA NEWADA - társf. (VÁTI) CIVIL ARCH (Chembrisk) TWIN2GO ENVIROGRID DMCSEE DMCSEE - társf. (VÁTI) FLOODRISK FLOODRISK - társf. (VÁTI) PSI-CONNECT ECCONET WACOM WRc - Vízkeretirány támogatása ETC/ICM Change Habitat Hydralab IV Mindösszesen: év előtt lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok. (pénzügyileg is) év előtti 250 HUF/EUR évi és utáni 270 HUF/EUR évi és utáni 280 HUF/EUR #HIV!

10 7. sz. melléklet JELENTŐSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS Megnevezés Bérleti díj, lízing díj Hirdetés, reklám Szerzői díjak Tagsági díjak Köztisztaság és szemétgyűjtés Átalánydíj, fenntartás Ügyvédi munkadíj, hatósági díj Oktatás Szakmai szolgáltatás Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt) ÖSSZESEN K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT Megnevezés Közvetlen költségek - anyag anyagjellegű szolgáltatás bér és járulékai személyi jellegű szolgáltatás nem anyagjellegű szolgáltatás egyéb költség Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek 0 0 ÖSSZESEN

11 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása 8.sz. melléklet Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegű ráfordítás: ,21% Anyagköltség ,48% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,66% Közv.szolg.,ELÁBÉ ,06% Személyi jellegű ráfordítások: ,44% Bérköltség ,69% Szem.jell.egyéb kif ,95% Bérjárulékok ,18% Értékcsökkenési leírás: ,65% Egyéb ráfordítás: ,09% Értékesitett i.j.t.eszknyilv.sz.ért ,00% Céltartalék Értékvesztés ,24% Fizetendő adók., járulélok ,83% Egyéb ráfordítás ,02% Pénzügyi ráfordítás: ,52% Fizetett kamatok Deviza-valutakészl., köv. árf.nyer ,37% Rendkívüli ráfordítás: ,00% Tartozás átvállalás szerz.sz.össz ,00% Pénzeszköz átadás ,00% Költség, ráfordítás mindösszesen: ,67%

12 EGYÉB BEVÉTELEK 9. sz. melléklet Megnevezés Értékesített eszközök bevétele Káreseményekkel kapcsolatos bevétel Kapott késedelmi kamat Behajthatatlan követelés kapott összeg Magán telefon térítés Üzemanyag térítés Különféle egyéb bevétel Vízügyi közhasznú tevékenység Környezetvédelmi közhasznú tevékenység Egyéb közhasznú tevékenység Pályázati úton elnyert támogatás Támogatás terhére beszerzett eszközök értékcsökkenése Ajándékként kapott eszközök ÖSSZESEN

13 10. sz. melléklet EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Értékesített eszközök nyilv. ért Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Tovább utalt támogatás 0 0 Különféle egyéb ráfordítás Követelések elszámolt értékvesztése Terven felüli értékcsökkenés Vissza nem igényelhető ÁFA Céltartalék Gépjármű adó, cégautó adó Elkülönített alapok adói Építményadó Behajthatatlan követelés 0 89 Kivezetett készletek ÖSSZESEN

14 11. sz. melléklet RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Bevételek Ajándékba kapott könyvek Egyéb rendkívüli bevétel Bevételek összesen Ráfordítások Átvállalt kötelezettség Ráfordítások összesen

15 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Értékvesztés alakulása 12. sz. melléklet Készletek Vevő követelés Munkavállalói követelés Egyéb követelés Összesen Tárgyi eszközök Mindösszesen évi nyitó Képzés (ráfordítás) Visszavezetés, térülés (bevétel) Leírt követelésre térülés (bevétel) évi záró

16 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Év 13. sz. melléklet Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % E Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések ,50% fő ügyvezető igazgató Tiszteletdíjak, megbízási díjak ,00% fő FB Költségtérítések Adott kölcsönök összege -ebből kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Természetbeni juttatások SZJA mentes ,40% -151 SZJA köteles Értékpapír juttatások ÖSSZESEN ,32% -331

17 14. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK *100 TŐKESZERKEZET VÁLTOZÁS Tőkeellátottság = Saját tőke 0,74 0,60-0,14 Eszközök összesen Eladósodottság aránya = Kötelezettségek 0,20 0,33 0,13 Eszközök összesen Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,06-0,10-0,16 Saját tőke Tőkefeszültségi mutató = Hosszútávú eladósodottság = Kötelezettségek Saját tőke Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,27 0,00 0,55 0,00 0,28 0,00 Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek Tárgyi eszközök 0,50 0,76 0,26 Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak Tőke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,00-0,32-0,32 Saját tőke MŰKÖDŐTŐKE VÁLTOZÁS Működőtőke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,31 0,19-0,12 Eszközök összesen Működőtőke forgása = Értékesítés nettó árbevétele 2,38 3,93 1,55 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók fedezettségi mutatója = Vevőállomány Szállítóállomány 1,33 1,70 0,37 Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak

18 A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK 15.sz. melléklet *100 JÖVEDELMEZŐSÉG VÁLTOZÁS Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00 0,00-0,32-0,25-0,33-0,26 Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény / Dologi nettó érték = Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Tevékenység haszonkulcsa I. = Tevékenység haszonkulcsa II. = Üzemi eredmény / Saját tőke = Üzemi eredmény / Összes eszköz = EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,01-1,00-1,00 Adózott eredmény Saját tőke - Immateriális javak 0,00-0,33-0,34 Adózás előtti eredmény Saját tőke 0,00-0,32-0,33 Adózás előtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Adózás előtti eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Értékesítés nettó árbevétele 0,01-0,26-0,27 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke 0,00-0,33-0,33 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összes eszköz 0,00-0,20-0,20 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz 0,01-0,20-0,21 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke - Immaterialis javak 0,01-0,34-0,35

19 EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) = Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele 0,06-0,14-0,20 0,00-0,32-0,33 0,00-0,33-0,33 0,00-0,27-0,27 0,00-0,32-0,33-0,13-0,21-0,08 0,06 0,01-0,05

20 VITUKI NONPROFIT KFT. TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI 16. sz. melléket *100 ESZKÖZÖK FORGÁSA VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási időtartama (nap) = Összes eszköz 166,04 159,21-6,83 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási időtartama I. (nap) = Készletek forgási időtartama II. (nap) = Készletek Anyagjellegű ráfordítások / 121 Készletek 17,92 24,55 29,19 50,66 11,27 26,10 Értékesítés nettó árbevétele / 365 Beszedés időtartama (nap) = Követelések 25,95 62,04 36,09 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Vevőállomány forgási időtartama (nap) = Vevőállomány 21,19 60,75 39,56 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Szállítóállomány forgási időtartama (nap) = Szállítóállomány Anyagjellegű ráfordítások / ,10 61,95 26,85 TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) = 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) = Értékesítés nettó árbevétele Alkalmazottak átlagos létszáma Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma 6 211, ,71 321,46 21, , ,19 0, , ,40 484, , ,84

21 A VITUKI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI MUTATÓI 17. sz. melléket *100 LIKVIDITÁS VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Forgóeszközök 2,53 1,59-0,94 Likviditási gyorsráta = Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,29 1,50 1,27 0,08-1,02-1,42 Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0,00-0,60-0,60 Rövid lejáratú kötelezettségek Időtartam mutató (nap) = Forgóeszközök - Készletek 196,71 146,27-50,44 (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Rövid távú működésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1,53 0,59-0,94 Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú működésbiztonsági mutató = Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,59 1,31-0,28 Befektetett eszközök

22 18. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE ESZKÖZÖK Tárgyév/előző év FORRÁSOK Tárgyév/előző év I. Likvid eszközök ,08 I. Azonnal esedékes kötelezettség 0 0 II. Mobil eszközök ,33 II. Rövid lejáratú kötelezettség ,53 III. Mobilizálható eszközök ,01 III. Hosszú lejáratú kötelezettség IV. Immobil eszközök ,90 IV. Vissza nem fizetendő forrás ,78 Eszközök összesen ,93 Források összesen ,93

23 19. sz. melléklet FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA Eszközök Eszközök/Forrás Jellege Források (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) I. fokozat I. fokozat 0 0 0,00 0,00 I-II. fokozat I-II. fokozat ,29 1,27 túlfedezett túlfedezett I-II-III. fokozat I-II-III. fokozat ,53 1,59 túlfedezett túlfedezett I-II-III-IV. fokozat I-II-III-IV. fokozat ,00 1,00 fedezett fedezett

24 20. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA S.sz. Megnevezés Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változása 1. ± adózás előtti eredmény értékcsökkenési leírás ± elszámolt értékvesztés és visszaírás ± céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± szállítói kötelezettség változása ± egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± passzív időbeli elhatárolások változása ± vevőkövetelés változása ± forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása ± aktív időbeli elhatárolások változása nyereség után fizetendő adó fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 I. Működés pénzjövedelme (1-13. sorok) Befektetett tevékenységből származó pénzeszközváltozása beruházások, befektetések ± befektetett eszközök értékesítése kapott osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) ( sorok) részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás hitel, kölcsön felvétele hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása véglegesen kapott pénzeszköz részvénybevonás, tőkekivonás kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök véglegesen átadott pénzeszköz ± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása III. Finanszírozási cash-flow ( sorok) IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

25 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Év 21. sz. melléklet Támogatás megnevezése Központi költségvetési szervtől/alapítótól Támogatott cél Közhasznú feladatok ellátása - adott évben folyósított támogatás Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % e Ft ,89% Elkülönített állami pénzalaptól ,00% 0 Helyi önkormányzat és szerveitől ,00% 0 Egyéb - EU támogatás Környezetvédlemi szakmai feladatok véfrehajtására folyósított támogatás ,05% Összesen: ,07%

26 Veszélyes hulladék és radioaktív forrás nyitó és záró készletének mennyiségi 22. sz. melléklet s.sz. 1. Megnevezés EWC *halogén tartalmú. szerves oldószerek Nyitó állomány mennyiség kg mennyiség kg Növerkedés növekedés oka hulladékká nyilvánítás BRUTTÓ ÉRTÉK érték mennyiség kg a csökkenés oka érték 0 90 Csökkenés elszállítás ártalmatlanítás Záró állomány mennyiség kg érték * EWC * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalugok elszállítás ártalmatlanítás 0 0 * EWC * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek hulladékká nyilvánítás elszállítás ártalmatlanítás 0 28 * EWC * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok EWC * veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések * hulladékká nyilvánítás db = 65 kg hulladékká nyilvánítás hulladékká nyilvánítás, selejtezés db = 65 kg 0 0 elszállítás ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás 0 11 * 0 0 * * 8 Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, készülékbe beépítve, súly nem ismert 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,9 GBq, 1 db Am ,76 GBq 6 db Cs-137 2,82 GBq 1 db Ni MBq 2 db Cs ,62 GBq leselejtezett műszerből kivett * 7 db Pu-Be 56,8 Az Ni-63 GBq, 8 db Am-Be kivételével, minden 15,9 GBq, 1 db felsorolt Am-241 3,76 sugárforrás a. a GBq 6 db Cs-137 törvényi előírások 2,82 GBq 2 db Cs- szerint eltávolításra 137, 386,62 GBq került 1 db Ni-63 sugárforrás műszerbe beépítve, 500 MBq * 9 Összesen * * piaci értéke nincsen

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA adatok eft-ban

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA adatok eft-ban 1/a. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Aktíválás Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben