Térségi turisztikai együttműködés lehetősége a TDM szerveződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térségi turisztikai együttműködés lehetősége a TDM szerveződés"

Átírás

1 Térségi turisztikai együttműködés lehetősége a TDM szerveződés Dr. Egyed Krisztián PhD. Zalaszentgrót, szeptember 14.

2 Az előadás szerkezete Témakörök 1. A turizmus rendszere TDM szerveződés 2. Turizmusirányítás szervezeti modellek desztinációmenedzsment 3. TDM szervezet funkciói, működése

3 A XXI. század turizmusa a lakosság általános életszínvonala emelkedett erősödő kereslet + a turizmusnak a célterületre gyakorolt kedvező gazdasági hatásai a vendégforgalom bővülését meghaladó mértékben nőtt az új desztinációk, attrakciók és szolgáltatók száma erősödő verseny + az információs technológia, telekommunikáció fejlődése informáltság a turista egyre öntudatosabb és egyre kifinomultabb Komplex, minden igényét kielégítő, személyre szabott szolgáltatáskínálatot keres, amelynek középpontjában a desztináció nyújtotta élmény áll!

4 Turisztikai értéklánc A döntés A Turisztikai élménylánc Vissza- Csatolás Utazás előtti imázs Utazás előtti információk Foglalás Utazás - a turista komplex élménye - középpontban az attrakció - élménylánc-szerűen szerveződő további elemek (fizikai környezet, termékek, szolgáltatások) Hazaút Vendég- Fogadás A turizmus rendszere Infrastruktúra Attrakciók Étkezés Szállás Információ Gazdaság Társadalom Kereslet A turista motiváció szabadidő szabadon elkölthető jövedelem PIAC Utazás DM szervezet Marketing Kínálat A termék vonzerő szállás, étkezés közlekedés programok, szolgáltatások biztonság, higiéné vendégszeretet, nyelvtudás együttműködés információ ár DESZTINÁCIÓ A turizmus rendszere - környezet - kereslet - kínálat - közvetítő szektor - marketing - utazás Környezet Kultúra

5 A turizmus kínálata komplex turisztikai termék A kínálat elemei Tulajdonosok Termék - attrakció, vonzerő - szállás - vendéglátás, étkezés - programok, szórakozás - közlekedés - infrastruktúra - vendégszeretet - nyelvtudás - higiéné - biztonság, közbiztonság - információ - marketing és kommunikáció - árak EGYÜTTMŰKÖDÉS (coopetition) KOMPLEX TURISZTIKAI TERMÉK

6 Együttműködés a gyakorlatban Hévíz TDM

7 SZERVEZET A megvalósításhoz szükséges egy tudatos menedzsment: - megalkotja a hosszú távú térség-specifikus(!) turizmusfejlesztési stratégiát - létrehozza és működteti a helyi turizmus irányítását végző intézményrendszert - komplex turisztikai termékeket alakít ki - aktivizálja és ösztönzi a helyi szereplőket - összehangolja a turizmus helyi rendszerének különböző elemeit + erőforrások - (cross-szektorális) koordinációs tevékenységet folytat a helyi szereplők között, valamint a további térségek és a magasabb szintű szereplők irányában - a kínálat fejlesztése mellett hatékony célcsoport-specifikus kommunikációs tevékenységet folytat

8 Lehetséges szervezeti modellek COOPETITION együttműködve versenyezni 1. Önkormányzati marketing szervezet (pl. Maribor SLO, Derby GB) - adott település attrakcióinak és szolgáltatásainak egységes, versenysemleges piacra vitele - hivatalon belüli turisztikai referens/turisztikai iroda + rendszeres formális turisztikai fórum - 100%-os önkormányzati finanszírozás + pályázati források kiegészítő jelleggel 2. Önálló nonprofit szervezet (pl. VVV Walcheren NL) - a települési szinten szerveződött turisztikai egyesületek a működésük hatékonyabbá tétele érdekében kistérségi szervezetté integrálódtak - tag önkormányzatok és szolgáltatók (elsődlegesen) vendégéjszaka alapú tagdíj befizetései + saját bevételek (egyesületen keresztül realizált foglalások jutaléka + saját kiadványok értékesítése) 3. Gazdasági társaság (Scuol AG CH) - egy település és a helyi szálláshelyek szervezete, de a térséget egységesen jeleníti meg a turisztikai piacon - a desztináció marketing tevékenységének menedzselése és koordinálása + profitorientált attrakciófejlesztés - profitorientáció szükségessége: beruházási igény, kedvezőbb finanszírozhatóság, visszaforgatható profit - finanszírozás: attrakció profitorientált működése, vagyon hasznosítása, helyi szolgáltatások közvetítése

9 Lehetséges szervezeti modellek COOPETITION együttműködve versenyezni 4. Kettős szervezeti rendszer (Dél-Tirol I) - a Monarchiához kapcsolódó hagyományokra építve, az olasz állam keretein belül, a tartományi autonómia széleskörű lehetőségeit kihasználva - kettős szervezeti rendszer, egymást részben átfedő, részben kiegészítő funkciókkal (az egyes településekhez köthető egyesületek + egy-egy termék mentén összekapcsolódó településcsoporthoz köthető desztináció-alapú turisztikai konzorciumok) - jogosultak turisztikai szolgáltatások közvetítésére (külön engedélyeztetés nélkül) + desztinációs márkázás - finanszírozás: tagdíjak, turisztikai adók, egyéb bevételek 5. Gyógyüdülőhelyi igazgatóság (Osztrák-Magyar Monarchia) - a Monarchiában jelentős hagyományokkal bírnak a gyógyhelyeken működő speciális fejlesztésiminőségbiztosítási szervezetek ma stabil jogszabályi környezet és finanszírozás - feladat, funkció: stratégia kidolgozása, desztináció- és létesítményfejlesztés, létesítmények üzemeltetése, desztinációs marketing, minőségbiztosítás, információk gyűjtése és nyújtása, érdekképviselet és védelem, hatósági jellegű funkciók (beruházások, környezetkárosítás) - finanszírozás (gyógyhelyi alap): üdülőhelyi díj (kurtaxa adók 70%-a automatikusan), helyi turizmusban érdekeltek hozzájárulása, a tartomány támogatási hozzájárulása, állami turizmustámogatási hozzájárulás, pénzbüntetésekből származó bevételek, egyéb juttatások és bevételek

10 TDM szervezet funkciói COOPETITION együttműködve versenyezni Tervezés Kutatás Tervezés, fejlesztés, ösztönzés TDM szakmai terve és cselekvési programja Fejlesztés Turisztikai termékfejlesztés Partnerség kialakítása és fenntartása, koordináció Operatív működés (front és back office) Finanszírozás Tanácsadói szolgáltatások, szakértői közreműködés Desztinációs marketing, marketingkommunikáció Értékesítés Emberi erőforrás-menedzsment Attrakció- és látogatómenedzsment Érdekképviselet és szakmai képviselet Turisztikai információs (és informatikai) rendszer működtetése Adminisztráció Ellenőrzés Minőségbiztosítás Monitoring

11 Lehetséges szervezeti felépítés Turisztikai szolgáltatók Non-profit szervezetek Térségmenedzsment szervezetek Hévíz Turizmus Marketing Egyesület Felügyelő Bizottság Közgyűlés Elnökség Hévíz Város Önkormányzata Munkaszervezet Adminisztráció Turizmusirányítás intézmény-rendszere IT és online tevékenységek Területfejlesztés intézmény-rendszere Tourinform Iroda Ajándék üzlet Monitoring rendszer Rendezvény- és programszervezés Marketing információs rendszer Desztinációmenedzsment és marketing Kapcsolódó és támogató ágazatok Helyi társadalmi közeg Oktatás és kultúra Infrastruktúra

12 Működés és finanszírozás COOPETITION együttműködve versenyezni Kiadások 1. Iroda, back office és front office terek kialakítása és berendezése 2. Működési költségek 3. Személyi jellegű kiadások (pl. munkatársak bér- és bérjellegű költségei és annak közterhei, képzésekre és továbbképzésekre fordított kiadások) 4. Külső szakmai munkák 5. Marketing tevékenység 6. Program- és rendezvényszervezés 7. Ajándéktárgyak és kiadványok 8. Fejlesztési tevékenységek, külső fejlesztések támogatása 9. Pályázati önerő biztosítása. 10. Tagdíj és szponzoráció Bevételek 1. Tagdíj hozzájárulások 2. Önkormányzati működési hozzájárulás 2.1. Helyi IFA visszajuttatás 2.2. Városmarketing költségkeret 2.3. Rendezvény- és programszervezés 3. Tourinform-hozzájárulás 4. Üzleti tevékenységekből származó bevétel 4.1. Tagságnak nyújtott szolgáltatások 4.2. Külső partnereknek nyújtott szolgáltatások (pl. területi tervezés és programozás, desztinációmenedzsment és marketing tanácsadás, TDM szervezetfejlesztés) Ajándéktárgyak értékesítése 4.4. Közvetített szolgáltatások (pl. utazás- és utaztatás, rendezvények- és programok belépőjegyei, színházi előadások, koncertek, múzeumok interaktív programjai) Rendezvény- és programszervezés (pl. belépők, részvételi díj, helyfoglalási díjak, kiállítók és árusok, vendéglátás, kapcsolódó hirdetési díjak). 5. Honlap üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek 6. Részvevők hozzájárulása az ad hoc akciókhoz 7. Rendszeresen kiírásra kerülő TDM-pályázat 8. Egyéb pályázatok 9. Szponzoráció és egyéb bevételek 10. Természetbeni juttatások (pl. önkormányzat infrastruktúra-támogatása)

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Egyed Krisztián PhD /

14 KÍNÁLATI kompetencia ENDOGÉN - természeti értékek (pl. Kovácsi-hegy bazaltképződményei, tőzeg alapú tavai, Keszthelyi-hegység barlangjai és felszíni formái, Kis-Balaton, tájkép) - épített értékek (pl. nemesi családok kastélyai és kúriái, középületek, várak és várromok, csárdák, népi építészet) - szakrális (épített) értékek (pl. türjei templom, Szt. László-kápolna, Szt. Mihály-kápolna, kallósdi rotunda, kemence-templom, sztúpa, remetelak) - kulturális értékek (pl. történelem, legendák, képzőművészet, helyi és térségspecifikus tudás) - népi kultúra, kézművesség, helyi termékek Tematikus (komplex) termékek - szakrális, spirituális, meditatív, selfness - öko-, zöld és természet + egészség - kultúra és rendezvény (a meglévők tematizálása, programajánlattá formálása) - népi kultúra, kézművesség, helyi termékek - bor és kultúra - gasztronómi és kézművesség - outdoor sport és aktív (aktív utak, verseny és tömegsport rendezvények, edzőtáborok) - kalandösvény és tematikus kalandjátékok EXOGÉN - Hévíz, Balaton, Sümeg stb. háttértérsége - Zalaszentgróti fürdő, Batthyány-kastély Zalacsányban, és további komplexumok - jövőbeni külső beruházások - komplexumok egyedivé formálása (sport, rekreáció, rehabilitáció) - komplexumok helyi beágyazása - kapcsolódás a látogatott desztinációkhoz (1 napos tematikus utak, külső animáció, termékek)

15 KOMMUNIKÁCIÓS kompetencia Turisztikai imázs a desztináció ismertsége és elismertsége (imázs-transzfer lehetősége) + a desztináció marketingesei + imázs-transzfer

16 Hiányosságok - Kínálat ÉRTÉKEK vs. TERMÉKEK - Kommunikáció ismertség és elismertség (imázsról még nem is beszélhetünk!) - Célcsoport meghatározatlan - Szervezet és irányítás SOK vs. NINCS - turizmusorientált erőforrás-szervezés A SIKER (egyetlen) ÚTJA - helyi sajátosságokra épülő térségspecifikus kínálat kialakítása - élményorientált komplex termékek (élményláncok) - célcsoport-specifikus kommunikáció - háttértelepülésként vendégforgalom és imázs-transzfer - tudatos szakmai irányítás - összehangolt együttműködés - (erő)forrás-menedzsment KÍNÁLAT KOMMUNIKÁCIÓ SZERVEZET

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

RAJZJEGYZÉK ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGTERÜLET PÁRKÁNY VÁROSRENDEZÉSI TERVE T/T-1

RAJZJEGYZÉK ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGTERÜLET PÁRKÁNY VÁROSRENDEZÉSI TERVE T/T-1 RAJZJEGYZÉK ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGTERÜLET PÁRKÁNY VÁROSRENDEZÉSI TERVE T/T-1 ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGTERÜLET ESZTERGOM VÁROSRENDEZÉSI TERVE T/T-2 ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGTERÜLET ESZTERGOM ÉS PÁRKÁNY

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Cím(ek) 3529 MISKOLC, Testvérvárosok útja 24. 3/3. Telefonszám(ok) +36 46 565 197 Mobil: +36 30 228 6540 Fax(ok) +36 46 565 196

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár 1 Ügyszám: FEB/04/1973-1/2014. Székesfehérvár Közigazgatási szakvizsgára felkészítő tanfolyam programja Általános közigazgatási ismeretek Kötelező vizsgatárgy 2014. március 17-21. 1. csoport Helyszíne:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét.

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét. KÉPZÉSI TEMATIKA Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek szakembereinek"című képzéshez (célterület azonosító: 1021860) című pályázathoz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem községi Önkormányzat alapító tagja a 2004-ben létrejött

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. mk. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN II. A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát

Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát O l d a l 1 Dr. Estók Sándor PhD Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát Szerzői előszó Napjainkban a logisztika és az informatika már képes önállóan kialakított hálózatközpontú

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT. 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva

A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT. 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva A TÁMOP 4.1.2-B projekt hátterében álló tényezők Szakmai és szervezeti keretek kiépülése a pedagógusok

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

A kerékpárút fenntartás szervezeti modellje Magyarországon.

A kerékpárút fenntartás szervezeti modellje Magyarországon. A kerékpárút fenntartás szervezeti modellje Magyarországon. Országosan alkalmazható, rugalmas, helyi adottságokhoz illeszthető, de a központi felügyeletet és áttekintést biztosító modell. FELADATOK FENNTARTÁS

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszere általában

Részletesebben