NYDOP Észrevétel Tervezői válasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYDOP Észrevétel Tervezői válasz"

Átírás

1 NYDOP Észrevétel Tervezői válasz Rakusz Lajos Ipari Parkok Egyesület Az ipari parkok pályázati támogatását, ezen belül különösen a szolgáltatások fejlesztését a jelenleginél nagyobb összeggel javasoljuk támogatni. Köszönjük, megfontoljuk! Magyar Halgazdálkodási Technológiafejles ztési Platform Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform - Az új programok kialakításánál és későbbi felülvizsgálatánál vegyék figyelembe a gyakorlatban együttműködő vállalkozások ágazati innovációs igényeit tükröző Nemzeti Technológiai Platformok egyeztetett javaslatait. Ez a rendszer már bizonyítottan jól működik az EU K+F+I programjainak kialakításánál. - A projektek elbírálásánál vonják be az adott szakterület gyakorlatban működő vállalkozásainak az ágazatra jellemző igényeit jól ismerő szakembereit. Ehhez az adott szakterületen működő Nemzeti Technológiai Platformok felajánlják segítségüket. Köszöjük a felajánlást!

2 Sebők András Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform Az új programok kialakításánál és későbbi felülvizsgálatánál vegyék figyelembe a gyakorlatban együttműködő vállalkozások ágazati innovációs igényeit tükröző Nemzeti Technológiai Platformok egyeztetett javaslatait. Ez a rendszer már bizonyítottan jól működik az EU K+F+I programjainak kialakításánál. A projektek elbírálásánál vonják be az adott szakterület gyakorlatban működő vállalkozásainak az ágazatra jellemző igényeit jól ismerő szakembereit. Ehhez az adott szakterületen működő Nemzeti Technológiai Platformok felajánlják segítségüket. Köszöjük a felajánlást!

3 Levegő Munkacsoport Levegő Munkacsoport A ROP-okra is vonatkozzanak a fentebb kifejtett elvek: közútfejlesztések nem támogathatók uniós forrásból (e helyett a használó fizet elv alapján kell finanszírozni ezeket a fejlesztéseket), a vállalatok támogatását pedig jelentősen szűkíteni kell. Ezekről a prioritásokról az épületek (mindenekelőtt a középületek) energiahatékonyságot szolgáló felújítására kell átcsoportosítani a forrásokat. Ez utóbbi egyaránt sokkal jobban szolgálja a munkahelyteremtést, a lakosság jólétét, energiafüggőségünk csökkentését és a környezet (különösen az éghajlat) védelmét. A fentebb kifejtett indokok alapján itt is változtatni kell a szennyvíztisztítással és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatási feltételeken. Az ipari parkok támogatásának legyen feltétele a vasúti iparvágány megléte vagy kiépítése. Vagyis ahol nincs vasút, hogy ne lehessen ipari park sem! A Fenntartható települések prioritást javasoljuk kiegészíteni az összes ROP-ban az Akadálymentesítéssel. Minden közintézményt tegyenek akadálymentessé, illetve a támogatott egyéb projekteknél (turizmus, gazdaság stb.) legyen kötelező (horizontális kritérium) az akadálymentesítés. Ez már évek óta jogszabályi kötelezettség, azonban végrehajtására rendkívül vontatottan kerül sor. A dunántúli ROP-okat javasoljuk kiegészíteni az Azbesztmentesítéssel. Egy 2006-ban készült felmérést alapján, amelyet a KvVM is megkapott, a Dunántúlon ma is nagyobb számban vannak szórt azbeszttel szigetelt panelépületek. Ezek azbesztmentesítését el kellene végezni 2014-ig. Az üzleti infrasruktúra fejlesztések esetében a használatban vételi engedélyhez már szükséges az akadálymentesítés megléte, ezért ez a felhívásban nem kerül külön kiemelésre. A további javaslatokat megfontoljuk.

4 Gyulai Tamás Szomorúan láttam, hogy a prioritáson belül nem lesz lehetőség kísérleti akciók finanszírozására. Ez korábban külön pályázati konstrukcióként szerepelt (most több régióban a "régió innovációs potenciáljának fejlesztése" konstrukción belül lesz megvalósítható), de lényeg az (és az igazi negatívum), hogy ebben a régióban is terveztek korábban ilyen célra forrást, de ez mostanra eltűnt. Javaslom ezért, hogy ebben a régióban is legyen ilyen célra ("kísérleti akciók" megvalósítására) fordítható pénz, mert a régió Innovációs Ügynöksége ebben a régióban is kidolgozott már olyan konkrét javaslatot, amit ilyen konstrukcióban lehetséges és érdemes megvalósítani. Köszöjük a véleményt!

5 Tóth János Javasoljuk, hogy 1. a konstrukción belül az ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése nevesítve szerepeljen. 2. az ipari park címmel rendelkező üzleti környezetben tervezett projektek élvezzenek előnyt az elbíráslásban A 2012 és 2013 években a 2011-re tervezett nagyságrendű forrás betervezését tartjuk indokoltnak. A jelenlegi formában a pályáztatás 2011 végével megszűnne, ami elfogadhatatlan. IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület - A pályáztatás időtartama a források függvénye. A többi javaslatot megfontoljuk, köszönjük. Hollósi Szabolcs A Nyugat-Dunántúli Foglalkoztatási Paktumok Regionális Platformja (REKORD hálózat) nevében az alábbi javaslatot tesszük a konstrukcióba történő beépítésre. Az AT-ben jelenleg nem szerepel kísérleti akciók indítása, pedig az OP erre lehetőséget ad, de az eddigi AT-kben sem került nevesítésre. Az alábbi konkrét kezdeményezés indítását javasoljuk összhangban a Széchenyi Tervvel: "Befektető- és vállalkozóbarát önkormányzatok képzési és tanácsadási program" Az önkormányzatok tevékenysége alapvetően befolyásolja a vállalkozások helyi gazdasági környezetét. Kiemelt feladat a foglalkoztatáspolitikai cselekvési lehetőségek tudatosítása a helyi önkormányzati politikában. Vállalkozásbarát önkormányzatokat szükséges kialakítani annak érdekében, hogy a vállalkozóknak támogató környezet álljon rendelkezésre, és a kormány makroszintű intézkedéseivel párhuzamosan helyben is történjen előrelépés. A tervezett program befektetési modulból és vállalkozóbarát modulból állna. Az első modul alapja az ITD által megvalósított befektetőbarát önkormányzatok program lehetne. Köszönjük, megfontoljuk!

6 Kiss Balázs NYDOP Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása Ha a pályázat tényleg a vállalati együttműködést kívánja erősíteni, mindenképpen szükséges lenne a támogatható tevékenységek körébe felvenni az olyan konferenciák, információs napok, előadások szervezését és lebonyolítását, ahol a régió vállalkozásai tapasztalatot gyűjthetnek és cserélhetnek. Köszöjük, figyelembe veszzük a hozzászólást! Kiss Balázs NYDOP Vállalati tanácsadás Nem értjük, hogy az állami/önkormányzati tulajdonú kis- és középvállalatok miért nem jelennek meg a kedvezményezettek között? Őket miért diszkriminálják? Javasoljuk az ő bevonásukat is. A program végső kedvezményezettjei a kkv-k, amennyiben az önkormányzati-állami tulajdonjog a évi XXXIV törvény 3 -ban meghatározott 25% alatti a pályázás lehetséges.

7 Kiss Balázs NYDOP Vállalati tanácsadás Ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni a tanácsadói tevékenység, ahhoz hogy minden esetben releváns és hasznosítható tanulmányok, elemzések szülessenek, amelyek aztán lehetőséget adnak a fejlődésre is, nem elég a régió kkv-inek csak egy részét bevonni, hanem törekedni kell arra, hogy minél többen részesedhessenek ebben a támogatásban. Ezért azt javasoljuk, hogy emeljék meg a pályázatra szánt összeget, ily módon többen juthatnak majd forráshoz. A tanácsadásba igyekszünk egy-egy régióból minél több kkv-t bevonni, a pályázat tapasztalatai alapján megfontoljuk a javaslatot. Dr Fodor tamás Sopron önkormányzata NYDOP A kedvezményezettek körénél nem szerepel az önkormányzat. (Ez már az előzőnél is így volt.) Kérdés: a pályázat benyújtója lehet az Önkormányzat? A támogatandó tevékenységeknél csak a TMD szervezet fejlesztése szerepel. Ezek szerint létrehozásra, új szervezet létesítésére nem lehet pályázni? Az NFÜ jelen álláspontja szerint pályázat esetén önkormányzat nem lehet kedvezményezett. TDM pályázatban újonnan alakult TDM szervezet is lehet kedvezményezett.

8 Magyar Halgazdálkodási Technológiafejles ztési Platform Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform - Az új programok kialakításánál és későbbi felülvizsgálatánál vegyék figyelembe a gyakorlatban együttműködő vállalkozások ágazati innovációs igényeit tükröző Nemzeti Technológiai Platformok egyeztetett javaslatait. Ez a rendszer már bizonyítottan jól működik az EU K+F+I programjainak kialakításánál. - A projektek elbírálásánál vonják be az adott szakterület gyakorlatban működő vállalkozásainak az ágazatra jellemző igényeit jól ismerő szakembereit. Ehhez az adott szakterületen működő Nemzeti Technológiai Platformok felajánlják segítségüket. Ez feltehetően nem turisztikai észrevétel

9 Ferik Tünde MUT Falutagozat Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozat Azoknál a pályázatoknál, amelyek épület építésével is együtt járnak, az a tapasztalat, hogy általában a rövid határidő miatt sokszor a településképbe kevésbé illő, építészetileg nem teljesen végiggondolt tervek kerülnek benyújtásra. Javasoljuk, hogy a többfordulós pályázatoknál a projektfejlesztés időszakában a korábban benyújtott tervdokumentáció továbbdolgozása során - a részletesebb tervezés eredményeként szükségessé váló változtatásokra a pályázati kiírás biztosítson lehetőséget. Javasoljuk, hogy a tervezett épület továbbgondolása következtében felmerült többletköltség bizonyos határokon belül a projektbe beilleszthető legyen. Így a települések lehetőséget kapnak tervük minőségi fejlesztésre is. Javasoljuk, hogy a tervezett épület építészeti minősége bírálati szempont legyen, s a pályázatok bírálatában építész vezető tervező, esetleg vezető településtervező is részt vegyen, biztosítva ezzel, hogy csak megfelelő építészeti színvonalú, településképbe illő épületek épülhessenek meg támogatással. Ferik Tünde MUT falutagozat alelnök Egyetértünk azzal, hogy településképbe illő épületekre van szükség, mindazonáltal úgy véljük, hogy ez a szubjektivitásnak olyan mértékű teret ad, amelyet a pályázat kiírója szigorú feltételként nem vállalhat fel. Az értékelés, bírálat során igyekszünk ezt a szempontot érvényesíteni.

10 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata A korábbi kiírás szerint a Nyugat-dunántúli régión belül nem részesülhetnek támogatásban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein tervezett projektek. Amennyiben a fenti kritérium a jövőben megjelenő pályázat vonatkozásában is aktuális, javasoljuk, hogy a BKÜ települései is pályázhassanak jelen konstrukció keretében. A régió BKÜ-n kívüli, illetve a BKÜ részére külön turisztikai attrakciós felhívást megjelentetését tervezzük. A turisztikai szolgáltatások pályázati felhívásban a BKÜ települései is pályázhatnak majd a régiós felhívásra.

11 Saád Judit Kulturális Örökségvédelmi Hivatal A 2. prioritás konstrukciója kapcsolódik az épített örökség védelméhez. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igényt tart arra, hogy a pályázati kiírások szövegtervezetének megalkotása folyamatában, azaz még a társadalmasítást megelőzően véleményt formáljon a tervezett kiírásokkal kapcsolatban. Kérjük ezen igényünk szíves figyelembevételét! Köszönjük az észrevételt, figyelembe vesszük. Gál Lajos A szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése elnevezésű konstrukcióhoz ezúton szeretném jelezni, hogy Gyenesdiás településen rövid-, középtávú megvalósítással 3 külön projekt igény jelentkezett szálláshelyfejlesztésre. A kialakítandó szálláshelyek darabszámban az előzetes igények alapján meghaladja a 100 férőhelyet. Gyenesdiás földrajzi elhelyezkedését, a vendégéjszakák számát, az idelátogató turisták számát figyelembe véve, szükség lenne további fejlesztésre. Sajnálattal olvastam, hogy a as időszakban pályázati kiírás nem várható ezen konstrukcióra. Kérem szíveskedjenek igényünket figyelembe venni, és amennyiben lehetőség van rá, forrás átcsoportosítással megnyitni a hivatkozott konstrukciót. A források szűkössége miatt a pályázati felhívást külön nem látjuk meghirdethetőnek, de meglevő szálláshelyek pályázhatnak majd szolgáltatásfejlesztésre a turisztikai szolgáltatások pályázati kiírás keretein belül.

12 Dr. Jakab Zsolt Hegykő településen 200 férőhelyes sport-, és rekreációs hotel létrehozásának igénye merült fel. Úgy gondoljuk, hogy a hotel, nem csak a turisztikai, de az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés programokhoz, fejlesztési elemekhez is szorosan kapcsolódik, segíti annak megvalósulását. Forrást azonban a jelenlegi akciótervekben nem láttunk a fent említett témához. Kérjük igényünk figyelembevételével, az akciótervben jelenleg nem jelölt, szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése c. konstrukciónál forrás biztosítását. A források szűkössége miatt a pályázati felhívást külön nem látjuk meghirdethetőnek, de meglevő szálláshelyek pályázhatnak majd szolgáltatásfejlesztésre a turisztikai szolgáltatások pályázati kiírás keretein belül.

13 Kiss Balázs NYDOP A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése Tisztelt NFÜ! Jó ötletnek tartom, hogy fejlesztjük a turizmust, de mit ér a fejlesztés, ha utána nem tudjuk eladni magunkat és szolgáltatásainkat?! Ahhoz, hogy ezt megtehessük, informatikai, nyelvi és kommunikációs ismeretek kellenek. Ezek terén azonban sajnos és nem csak a régióban nagy hiányosságok tapasztalhatók Magyarországon. Javaslom, vegyék be a pályázatba ezeket a képzéseket. Ezen kívül bizonyára Önök is tudják, hogy egy turisztikai fejlesztéshez nem elég csak a pályázat által kötelezően előírt kommunikációs csomag. Ehhez szóróanyagok kellenek, konferenciák, sajtómegjelenések stb. Be kell vinni a köztudatba a fejlesztést, hogy érdemben működni tudjon. Ezért másik javaslatom az lenne, hogy a kötelező kommunikációs csomagon felül legyen kötelezően megvalósítandó elvárás a pályázattal összhangban álló, annak célját szolgáló kommunikáció. Az akcióterv nem pályázati kiírás, így a felsorolt tevékénységek valóban nem jelentek meg benne. A pályázati kiírásnál az észrevételt figyelembe vesszük. A marketingre fordítható összeget majd a pályázati kiírás fogja szabályozni. Mindemellett magántőkéből való megvalósítás esetén a projektgazda elemi érdeke a kommunikáció, amit központi eszközökkel nem célszerű előírni. Kiss Balázs NYDOP Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése A térségi menedzsment fejlesztése nemcsak az infrastruktúra, hanem az emberek fejlesztésén is múlik. A szervezetekben dolgozókat fel kell készíteni, hogy hogyan beszéljenek, kommunikáljanak, hogyan szólaljanak meg idegen nyelven, és tudniuk kell az informatika alapjait is. Ezen kívül a szervezetek még tovább fejleszthetők, ha szervezetfejlesztési tanácsokkal látják el őket. Ezt kell tennünk, ha fejleszteni akarunk! Mindezek alapján indokoltnak tűnik, hogy a program támogassa az idegen nyelvi, kommunikációs és informatikai képzéseket, valamint a szervezetfejlesztési tanácsadást. A képzés elemi része a pályázatnak, külső tanácsadás szintén igénybe vehető.

14 Molnár András Mária Út Közhasznú Egyesület Különösen a konstrukcióhoz javasoljuk a támogatható tevékenységek közé (akár fő- vagy melléktevékenységként) felvenni gyalogos útvonalak fejlesztését, kijelölését, kitáblázását; beleértve de nem kizárólag turista ill. zarándok útvonalak, tanösvények kialakítását, szolgálva ezzel egyrészt bizonyos vonzerők megközelítését, "felfűzését", valamint kínálatbővítést gyalogos vándortúrák, körtúrák, kirándulások, séták, különböző öko- és kulturális turisztikai programok és csomagok egyik jelentős alapinfrastruktúrájaként - a vonzerők meglévő gyalogos turistaútvonal hálózatba való bekapcsolását ill. meglévő és kialakítás alatt álló útvonalhálózati elemek fejlesztését, természetvédelmi és turistaút-szakmai szempontoknak megfelelően (pl. útvonal-vezetés kialakítása, gyalogösvények, zöldutak kialakítása és járhatóságának javítása, védőkorlátok, szabványos festett útjelzések, útirányjelző-, tájékoztató és szükség szerint tiltó táblák). Gyalogos útvonalfejlesztés (turistaút, zöldút, tanösvény, zarándokút, stb.) tervezésénél elvárható és értékelendő lenne - a műszaki tartalom szakszerűsége mellett - a nyomvonalak és az útjelzések megválasztásánál a meglévő és fejlesztés alatt álló térségi valamint térségeken átívelő infrastruktúrához való szinergikus kapcsolat is (illeszkedés ill. kapcsolódás az adott tájegységi jelzett gyalogos útvonalhálózathoz, az országos ill. nemzetközi hosszútávú útvonalakhoz, valamint az országosan egységes útjelzési rendszerhez, mely európai viszonylatban is magas színvonalú). Ennek érdekében javasoljuk figyelembe venni ill. vetetni a vonatkozó szakanyagokat és kialakult gyakorlatot (pl. MSZ "Gyalogos út- és irányjelzések" c. országos szabványt, a vonatkozó európai irányelveket és a Magyar Természetbarát Szövetség Turistaút Albizottsága által 2010-ben kiadott, aktualizált "Turistaútjelzésfestési általános útmutató"-t), valamint a kapcsolódó turistaútvonal-hálózat kezelőjének (ha van) a tervezett fejlesztést támogató szakvéleményét. Köszönjük az észrevételt. A feltételeket ilyen részletességgel a pályázati kiírás fogja szabályozni, a javasolt forrásokat igyekszünk ahhoz figyelembe venni. A javasolt témák beilleszthetőségét szakmai egyeztetéseken fogjuk megvizsgálni, de alapvetően támogathatónak véljük. Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-kihasználtságának növekedése indikátor esetében a célérték 45 % helyett 30 % javasolt legyen. Köszönjük az észrevételt, átgondoljuk.

15 Kőszeghy Lea (Habitat for Humanity Magyarország) A lakhatási szegénység (ideértve a lokalitási problémákat is: minőségi intézményekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái, szegénység területi koncentrációja) perspektívájából vizsgálva az anyagot két észrevételt szeretnénk megfogalmazni: 1. A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint csaknem 160 ezer ember lakik olyan városi területeken, amelyek a szegénység koncentrációs területeinek tekinthetők. Ezeknek a területeknek a fizikai és társadalmi értelemben is fenntartható fejlesztésére integrált fejlesztési gondolkodásba illeszkedő, a további marginalizálódási folyamatokat megakadályozandó az adott területen élő lakosság nagyobb részének területen tartását célzó, a társadalmi hátrányok különböző, egymáshoz kapcsolódó dimenzióit (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás stb.) egyszerre kezelő, komplex szemléletű rehabilitációs akciók jelenthetnek megoldást. A biztonságos forráskihelyezés szabályai és a programozási periódus vége következtében minden még meghirdetendő forrást a 2011-es évben meg fogunk hirdetni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ban nem fog forráskihelyezés történni, mivel a városrehabilitációs projektek kétfordulós eljárásrendben, hosszú tervezési időszakot követően kerülnek fizikai megvalósításra. Tisztában vagyunk a szocális célú városrehabilitációs projektek hitvallásával és céljaival, az ERFA rendelet módosulásával előttünk álló lehetőségek terveink szerint beépítésre kerülnek az új tervezési felhívásba. Tóth János Javasoljuk, hogy a konstrukción belül az ipari park címmel rendelkező üzleti környezetben telephellyel rednelkező vállakozások élvezzenek előnyt az elbíráslásban IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület - A javaslatot köszönettel megfontoljuk!

16 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata "Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken" indikátor vonatkozásában az indikátor mértékegysége a fő helyett a % javasolt, ennek tükrében pedig a célérték fő helyett % legyen. "Közösségi közlekedést igénybe vevők számának szinten tartása" indikátor esetében az indikátor mértékegységének a %, célértéknek pedig 5-10 % javasolt. A feltüntetett indikátor célértékek az Operatív Programban is megjelennek, amitől eltérni az Akcióterv szintjén nem lehetséges. Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület (Társaság a Lakásépítésért Egyesület) Bérlakásépítés a as időszakban: A 1080/2006 (EK) tanácsi rendelet és a Strukturális Alapok felhasználásának részletes sza-bályait megállapító 1828/2006 európai bizottsági rendelet 2010-ben úgy módosultak, hogy a marginalizálódott társadalmi csoportok esetében lehetőséget nyújtanak a lakhatással kap-csolatos beruházásokra, amennyiben ezek integrált programok keretében történnek. Azt javasoljuk, hogy az operatív programok elsősorban a ROP-ok és az EU szabályozás módosulása lehetőségeit kihasználva egy bérlakásépítési pilot projekt induljon, legfeljebb 1000 lakás építésével. A pilot projekt lehetőséget teremt a bérlakásépítés fenntartható finanszírozási modelljének és az ezt működtető szervezeti struktúráknak a megteremtésére, valamint a bérlakások alapjául szolgáló és a TLE munkájának keretében neves építészek által kidolgozott építészeti modellek megvalósítására. A városrehabilitációs tervezési felhívások tervezése során természetesen számolunk a visszatérítendő és nem visszatérítendő források előnyeivel és kombinációjával, valamint az új felhívások már tartalmazni fogják a rendeletmódosítás általi új bérlakásépítés lehetőségeit.

17 Lajtmann Csaba Reflex Környezetvédő Egyesület "A nyugat-dunántúli régió időszakához kapcsolódó tervezési folyamatban jövőképet tűzött ki magának, amely szerint a régiók közül szeretne kitűnni a környezet-, természetvédelem területén, szeretne Zöld mintarégióvá válni. Ehhez kapcsolódóan alapvetően érvényesítendő horizontális elvként jelent meg a tervezési folyamatának elején a Fenntarthatóság - a gazdasági, a környezeti, a társadalmi és a kulturálishatások egyidejű figyelembevételével (pl. térségi belső gazdaság-fejlesztés, megújuló-energia hasznosítása, környezetkímélő- és energia-hatékony technológiák támogatása, decentralizált hálózati infrastruktúra karbantartásának és felújításának támogatása révén), amelyet a Regionális Fejlesztési Tanács 38/2004. (IX. 22.) NYDRFT határozata erősítette meg. / A teljes hozzászólás a fórumban olvasható./ Köszönjük az észrevételeket, melyke jelentős része a pályázati kiírást ériintő kérdés, ezért ezeket a konkrét kiírások szintjén fogjuk kezelni

18 Hollósi Szabolcs A Nyugat-Dunántúli Foglalkoztatási Paktumok Regionális Platformja (REKORD hálózat) nevében az alábbi javaslatot tesszük a konstrukcióba történő beépítésre: A munkahelyek koncentrációja és a régió aprófalvas szerkezete miatt a munkavállalók jelentős része ingázásra kényszerül. Az elégtelen közlekedési szolgáltatások miatt sokan nem tudnak eljutni a munkahelyekre, nem tudnak kimozdulni a munkanélküliség csapdájából. Szükség lenne térségi közlekedési szövetségek létrehozására, amelyben részt vennének a közlekedési szolgáltatók, munkaadók, önkormányzatok, további paktum tagok. A javaslattal egyetértünk, azonban a közlekedési szövetségekre vonatkozó szabályozási keretfeltételek kialakítása nem a közösségi forrásokat koordináló NFÜ, hanem a szaktárca feladata, a kérést továbbítjuk. Lajtmann Csaba Reflex Környezetvédő Egyesület A másik észrevételben részletezett, elkülönített konstrukcióhoz kapcsolódóan kerüljenek meghatározásra indikátorok, pl: a fejlesztéssel érintett lakosság száma; Az akciótervben az OP célokat és indikátorokat közvetlenül szolgáló indikátorok kerülnek megjelenítésre, célértékkel ellátásra, azokon túl a pályázati felhívásban jelenhetnek meg további, releváns adatgyűjtést biztosító indikátorok. A javaslatot a pályázati felhívás előkészítése során mérlegelni fogjuk.

19 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata "Kistérségi központot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése" indikátornál javasolt a célérték fő helyett főre csökkenése. Az indikátorok célértéke az Operatív Programban került elfogadásra, amit az Akciótervben nincs lehetőség módosítani. Lajtmann Csaba Reflex Környezetvédő Egyesület Több régió akciótervében önálló prioritáskén szerepel a társadalmi szervezetek infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatásainak fejlesztéshez kapcsoló konstrukció. Javasoljuk, hogy az 5. prioritás alatt 400 millió forintos keretösszeggel kerüljön meghatározásra új konstrukció a Nyugat-Dunántúlon is. Ez illeszkedik a Nyugat-dunántúli Operatív Program célkitűzéseihez is. A konstrukcióban jelen célokra forrás nem áll rendelkezésre. A környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek számára a 4. prioritásban lesz mód pályázni.

20 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata "Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén)" indikátor vonatkozásában a célérték fő helyett főre történő módosítása javasolt. A javaslatot megfontoljuk, megvizsgáljuk alátámasztottságát.

ÉMOP Észrevétel Tervezői válasz

ÉMOP Észrevétel Tervezői válasz ÉMOP Észrevétel Tervezői válasz Tóth Ferenc EGER MJV PH 2.1.1/A Turisztikai attrakciók fejlesztése (Kiemelt)Javasoljuk, hogy a támogatható tevékenységek között szerepeljen a történelmi pincés területek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

KMOP Észrevétel Tervezői válasz

KMOP Észrevétel Tervezői válasz KMOP Észrevétel Tervezői válasz Barsiné Pataky Etelka Magyar Mérnöki Kamara A Regionális Operatív Programok versenyképesség növelési törekvései messze-menőkig támogatandóak. Azonban a versenyképesség növelés

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Visszatérítendő támogatások rendszere

Visszatérítendő támogatások rendszere Visszatérítendő támogatások rendszere JESSICA program Uniós projekt finanszírozás másképp Koordinációs Irányító Hatóság Balogh András Visszatérítendő pénzügyi eszközök ERDF: Jeremie Jessica Jasmine Jaspers

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS A pályázat beadási A pályázat beadási Telephelyfejlesztés DAOP-1.1.1./E-11 A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKVk) működési helyszínéül szolgáló

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben