NYDOP Észrevétel Tervezői válasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYDOP Észrevétel Tervezői válasz"

Átírás

1 NYDOP Észrevétel Tervezői válasz Rakusz Lajos Ipari Parkok Egyesület Az ipari parkok pályázati támogatását, ezen belül különösen a szolgáltatások fejlesztését a jelenleginél nagyobb összeggel javasoljuk támogatni. Köszönjük, megfontoljuk! Magyar Halgazdálkodási Technológiafejles ztési Platform Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform - Az új programok kialakításánál és későbbi felülvizsgálatánál vegyék figyelembe a gyakorlatban együttműködő vállalkozások ágazati innovációs igényeit tükröző Nemzeti Technológiai Platformok egyeztetett javaslatait. Ez a rendszer már bizonyítottan jól működik az EU K+F+I programjainak kialakításánál. - A projektek elbírálásánál vonják be az adott szakterület gyakorlatban működő vállalkozásainak az ágazatra jellemző igényeit jól ismerő szakembereit. Ehhez az adott szakterületen működő Nemzeti Technológiai Platformok felajánlják segítségüket. Köszöjük a felajánlást!

2 Sebők András Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform Az új programok kialakításánál és későbbi felülvizsgálatánál vegyék figyelembe a gyakorlatban együttműködő vállalkozások ágazati innovációs igényeit tükröző Nemzeti Technológiai Platformok egyeztetett javaslatait. Ez a rendszer már bizonyítottan jól működik az EU K+F+I programjainak kialakításánál. A projektek elbírálásánál vonják be az adott szakterület gyakorlatban működő vállalkozásainak az ágazatra jellemző igényeit jól ismerő szakembereit. Ehhez az adott szakterületen működő Nemzeti Technológiai Platformok felajánlják segítségüket. Köszöjük a felajánlást!

3 Levegő Munkacsoport Levegő Munkacsoport A ROP-okra is vonatkozzanak a fentebb kifejtett elvek: közútfejlesztések nem támogathatók uniós forrásból (e helyett a használó fizet elv alapján kell finanszírozni ezeket a fejlesztéseket), a vállalatok támogatását pedig jelentősen szűkíteni kell. Ezekről a prioritásokról az épületek (mindenekelőtt a középületek) energiahatékonyságot szolgáló felújítására kell átcsoportosítani a forrásokat. Ez utóbbi egyaránt sokkal jobban szolgálja a munkahelyteremtést, a lakosság jólétét, energiafüggőségünk csökkentését és a környezet (különösen az éghajlat) védelmét. A fentebb kifejtett indokok alapján itt is változtatni kell a szennyvíztisztítással és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatási feltételeken. Az ipari parkok támogatásának legyen feltétele a vasúti iparvágány megléte vagy kiépítése. Vagyis ahol nincs vasút, hogy ne lehessen ipari park sem! A Fenntartható települések prioritást javasoljuk kiegészíteni az összes ROP-ban az Akadálymentesítéssel. Minden közintézményt tegyenek akadálymentessé, illetve a támogatott egyéb projekteknél (turizmus, gazdaság stb.) legyen kötelező (horizontális kritérium) az akadálymentesítés. Ez már évek óta jogszabályi kötelezettség, azonban végrehajtására rendkívül vontatottan kerül sor. A dunántúli ROP-okat javasoljuk kiegészíteni az Azbesztmentesítéssel. Egy 2006-ban készült felmérést alapján, amelyet a KvVM is megkapott, a Dunántúlon ma is nagyobb számban vannak szórt azbeszttel szigetelt panelépületek. Ezek azbesztmentesítését el kellene végezni 2014-ig. Az üzleti infrasruktúra fejlesztések esetében a használatban vételi engedélyhez már szükséges az akadálymentesítés megléte, ezért ez a felhívásban nem kerül külön kiemelésre. A további javaslatokat megfontoljuk.

4 Gyulai Tamás Szomorúan láttam, hogy a prioritáson belül nem lesz lehetőség kísérleti akciók finanszírozására. Ez korábban külön pályázati konstrukcióként szerepelt (most több régióban a "régió innovációs potenciáljának fejlesztése" konstrukción belül lesz megvalósítható), de lényeg az (és az igazi negatívum), hogy ebben a régióban is terveztek korábban ilyen célra forrást, de ez mostanra eltűnt. Javaslom ezért, hogy ebben a régióban is legyen ilyen célra ("kísérleti akciók" megvalósítására) fordítható pénz, mert a régió Innovációs Ügynöksége ebben a régióban is kidolgozott már olyan konkrét javaslatot, amit ilyen konstrukcióban lehetséges és érdemes megvalósítani. Köszöjük a véleményt!

5 Tóth János Javasoljuk, hogy 1. a konstrukción belül az ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése nevesítve szerepeljen. 2. az ipari park címmel rendelkező üzleti környezetben tervezett projektek élvezzenek előnyt az elbíráslásban A 2012 és 2013 években a 2011-re tervezett nagyságrendű forrás betervezését tartjuk indokoltnak. A jelenlegi formában a pályáztatás 2011 végével megszűnne, ami elfogadhatatlan. IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület - A pályáztatás időtartama a források függvénye. A többi javaslatot megfontoljuk, köszönjük. Hollósi Szabolcs A Nyugat-Dunántúli Foglalkoztatási Paktumok Regionális Platformja (REKORD hálózat) nevében az alábbi javaslatot tesszük a konstrukcióba történő beépítésre. Az AT-ben jelenleg nem szerepel kísérleti akciók indítása, pedig az OP erre lehetőséget ad, de az eddigi AT-kben sem került nevesítésre. Az alábbi konkrét kezdeményezés indítását javasoljuk összhangban a Széchenyi Tervvel: "Befektető- és vállalkozóbarát önkormányzatok képzési és tanácsadási program" Az önkormányzatok tevékenysége alapvetően befolyásolja a vállalkozások helyi gazdasági környezetét. Kiemelt feladat a foglalkoztatáspolitikai cselekvési lehetőségek tudatosítása a helyi önkormányzati politikában. Vállalkozásbarát önkormányzatokat szükséges kialakítani annak érdekében, hogy a vállalkozóknak támogató környezet álljon rendelkezésre, és a kormány makroszintű intézkedéseivel párhuzamosan helyben is történjen előrelépés. A tervezett program befektetési modulból és vállalkozóbarát modulból állna. Az első modul alapja az ITD által megvalósított befektetőbarát önkormányzatok program lehetne. Köszönjük, megfontoljuk!

6 Kiss Balázs NYDOP Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása Ha a pályázat tényleg a vállalati együttműködést kívánja erősíteni, mindenképpen szükséges lenne a támogatható tevékenységek körébe felvenni az olyan konferenciák, információs napok, előadások szervezését és lebonyolítását, ahol a régió vállalkozásai tapasztalatot gyűjthetnek és cserélhetnek. Köszöjük, figyelembe veszzük a hozzászólást! Kiss Balázs NYDOP Vállalati tanácsadás Nem értjük, hogy az állami/önkormányzati tulajdonú kis- és középvállalatok miért nem jelennek meg a kedvezményezettek között? Őket miért diszkriminálják? Javasoljuk az ő bevonásukat is. A program végső kedvezményezettjei a kkv-k, amennyiben az önkormányzati-állami tulajdonjog a évi XXXIV törvény 3 -ban meghatározott 25% alatti a pályázás lehetséges.

7 Kiss Balázs NYDOP Vállalati tanácsadás Ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni a tanácsadói tevékenység, ahhoz hogy minden esetben releváns és hasznosítható tanulmányok, elemzések szülessenek, amelyek aztán lehetőséget adnak a fejlődésre is, nem elég a régió kkv-inek csak egy részét bevonni, hanem törekedni kell arra, hogy minél többen részesedhessenek ebben a támogatásban. Ezért azt javasoljuk, hogy emeljék meg a pályázatra szánt összeget, ily módon többen juthatnak majd forráshoz. A tanácsadásba igyekszünk egy-egy régióból minél több kkv-t bevonni, a pályázat tapasztalatai alapján megfontoljuk a javaslatot. Dr Fodor tamás Sopron önkormányzata NYDOP A kedvezményezettek körénél nem szerepel az önkormányzat. (Ez már az előzőnél is így volt.) Kérdés: a pályázat benyújtója lehet az Önkormányzat? A támogatandó tevékenységeknél csak a TMD szervezet fejlesztése szerepel. Ezek szerint létrehozásra, új szervezet létesítésére nem lehet pályázni? Az NFÜ jelen álláspontja szerint pályázat esetén önkormányzat nem lehet kedvezményezett. TDM pályázatban újonnan alakult TDM szervezet is lehet kedvezményezett.

8 Magyar Halgazdálkodási Technológiafejles ztési Platform Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform - Az új programok kialakításánál és későbbi felülvizsgálatánál vegyék figyelembe a gyakorlatban együttműködő vállalkozások ágazati innovációs igényeit tükröző Nemzeti Technológiai Platformok egyeztetett javaslatait. Ez a rendszer már bizonyítottan jól működik az EU K+F+I programjainak kialakításánál. - A projektek elbírálásánál vonják be az adott szakterület gyakorlatban működő vállalkozásainak az ágazatra jellemző igényeit jól ismerő szakembereit. Ehhez az adott szakterületen működő Nemzeti Technológiai Platformok felajánlják segítségüket. Ez feltehetően nem turisztikai észrevétel

9 Ferik Tünde MUT Falutagozat Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozat Azoknál a pályázatoknál, amelyek épület építésével is együtt járnak, az a tapasztalat, hogy általában a rövid határidő miatt sokszor a településképbe kevésbé illő, építészetileg nem teljesen végiggondolt tervek kerülnek benyújtásra. Javasoljuk, hogy a többfordulós pályázatoknál a projektfejlesztés időszakában a korábban benyújtott tervdokumentáció továbbdolgozása során - a részletesebb tervezés eredményeként szükségessé váló változtatásokra a pályázati kiírás biztosítson lehetőséget. Javasoljuk, hogy a tervezett épület továbbgondolása következtében felmerült többletköltség bizonyos határokon belül a projektbe beilleszthető legyen. Így a települések lehetőséget kapnak tervük minőségi fejlesztésre is. Javasoljuk, hogy a tervezett épület építészeti minősége bírálati szempont legyen, s a pályázatok bírálatában építész vezető tervező, esetleg vezető településtervező is részt vegyen, biztosítva ezzel, hogy csak megfelelő építészeti színvonalú, településképbe illő épületek épülhessenek meg támogatással. Ferik Tünde MUT falutagozat alelnök Egyetértünk azzal, hogy településképbe illő épületekre van szükség, mindazonáltal úgy véljük, hogy ez a szubjektivitásnak olyan mértékű teret ad, amelyet a pályázat kiírója szigorú feltételként nem vállalhat fel. Az értékelés, bírálat során igyekszünk ezt a szempontot érvényesíteni.

10 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata A korábbi kiírás szerint a Nyugat-dunántúli régión belül nem részesülhetnek támogatásban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein tervezett projektek. Amennyiben a fenti kritérium a jövőben megjelenő pályázat vonatkozásában is aktuális, javasoljuk, hogy a BKÜ települései is pályázhassanak jelen konstrukció keretében. A régió BKÜ-n kívüli, illetve a BKÜ részére külön turisztikai attrakciós felhívást megjelentetését tervezzük. A turisztikai szolgáltatások pályázati felhívásban a BKÜ települései is pályázhatnak majd a régiós felhívásra.

11 Saád Judit Kulturális Örökségvédelmi Hivatal A 2. prioritás konstrukciója kapcsolódik az épített örökség védelméhez. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igényt tart arra, hogy a pályázati kiírások szövegtervezetének megalkotása folyamatában, azaz még a társadalmasítást megelőzően véleményt formáljon a tervezett kiírásokkal kapcsolatban. Kérjük ezen igényünk szíves figyelembevételét! Köszönjük az észrevételt, figyelembe vesszük. Gál Lajos A szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése elnevezésű konstrukcióhoz ezúton szeretném jelezni, hogy Gyenesdiás településen rövid-, középtávú megvalósítással 3 külön projekt igény jelentkezett szálláshelyfejlesztésre. A kialakítandó szálláshelyek darabszámban az előzetes igények alapján meghaladja a 100 férőhelyet. Gyenesdiás földrajzi elhelyezkedését, a vendégéjszakák számát, az idelátogató turisták számát figyelembe véve, szükség lenne további fejlesztésre. Sajnálattal olvastam, hogy a as időszakban pályázati kiírás nem várható ezen konstrukcióra. Kérem szíveskedjenek igényünket figyelembe venni, és amennyiben lehetőség van rá, forrás átcsoportosítással megnyitni a hivatkozott konstrukciót. A források szűkössége miatt a pályázati felhívást külön nem látjuk meghirdethetőnek, de meglevő szálláshelyek pályázhatnak majd szolgáltatásfejlesztésre a turisztikai szolgáltatások pályázati kiírás keretein belül.

12 Dr. Jakab Zsolt Hegykő településen 200 férőhelyes sport-, és rekreációs hotel létrehozásának igénye merült fel. Úgy gondoljuk, hogy a hotel, nem csak a turisztikai, de az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés programokhoz, fejlesztési elemekhez is szorosan kapcsolódik, segíti annak megvalósulását. Forrást azonban a jelenlegi akciótervekben nem láttunk a fent említett témához. Kérjük igényünk figyelembevételével, az akciótervben jelenleg nem jelölt, szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése c. konstrukciónál forrás biztosítását. A források szűkössége miatt a pályázati felhívást külön nem látjuk meghirdethetőnek, de meglevő szálláshelyek pályázhatnak majd szolgáltatásfejlesztésre a turisztikai szolgáltatások pályázati kiírás keretein belül.

13 Kiss Balázs NYDOP A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése Tisztelt NFÜ! Jó ötletnek tartom, hogy fejlesztjük a turizmust, de mit ér a fejlesztés, ha utána nem tudjuk eladni magunkat és szolgáltatásainkat?! Ahhoz, hogy ezt megtehessük, informatikai, nyelvi és kommunikációs ismeretek kellenek. Ezek terén azonban sajnos és nem csak a régióban nagy hiányosságok tapasztalhatók Magyarországon. Javaslom, vegyék be a pályázatba ezeket a képzéseket. Ezen kívül bizonyára Önök is tudják, hogy egy turisztikai fejlesztéshez nem elég csak a pályázat által kötelezően előírt kommunikációs csomag. Ehhez szóróanyagok kellenek, konferenciák, sajtómegjelenések stb. Be kell vinni a köztudatba a fejlesztést, hogy érdemben működni tudjon. Ezért másik javaslatom az lenne, hogy a kötelező kommunikációs csomagon felül legyen kötelezően megvalósítandó elvárás a pályázattal összhangban álló, annak célját szolgáló kommunikáció. Az akcióterv nem pályázati kiírás, így a felsorolt tevékénységek valóban nem jelentek meg benne. A pályázati kiírásnál az észrevételt figyelembe vesszük. A marketingre fordítható összeget majd a pályázati kiírás fogja szabályozni. Mindemellett magántőkéből való megvalósítás esetén a projektgazda elemi érdeke a kommunikáció, amit központi eszközökkel nem célszerű előírni. Kiss Balázs NYDOP Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése A térségi menedzsment fejlesztése nemcsak az infrastruktúra, hanem az emberek fejlesztésén is múlik. A szervezetekben dolgozókat fel kell készíteni, hogy hogyan beszéljenek, kommunikáljanak, hogyan szólaljanak meg idegen nyelven, és tudniuk kell az informatika alapjait is. Ezen kívül a szervezetek még tovább fejleszthetők, ha szervezetfejlesztési tanácsokkal látják el őket. Ezt kell tennünk, ha fejleszteni akarunk! Mindezek alapján indokoltnak tűnik, hogy a program támogassa az idegen nyelvi, kommunikációs és informatikai képzéseket, valamint a szervezetfejlesztési tanácsadást. A képzés elemi része a pályázatnak, külső tanácsadás szintén igénybe vehető.

14 Molnár András Mária Út Közhasznú Egyesület Különösen a konstrukcióhoz javasoljuk a támogatható tevékenységek közé (akár fő- vagy melléktevékenységként) felvenni gyalogos útvonalak fejlesztését, kijelölését, kitáblázását; beleértve de nem kizárólag turista ill. zarándok útvonalak, tanösvények kialakítását, szolgálva ezzel egyrészt bizonyos vonzerők megközelítését, "felfűzését", valamint kínálatbővítést gyalogos vándortúrák, körtúrák, kirándulások, séták, különböző öko- és kulturális turisztikai programok és csomagok egyik jelentős alapinfrastruktúrájaként - a vonzerők meglévő gyalogos turistaútvonal hálózatba való bekapcsolását ill. meglévő és kialakítás alatt álló útvonalhálózati elemek fejlesztését, természetvédelmi és turistaút-szakmai szempontoknak megfelelően (pl. útvonal-vezetés kialakítása, gyalogösvények, zöldutak kialakítása és járhatóságának javítása, védőkorlátok, szabványos festett útjelzések, útirányjelző-, tájékoztató és szükség szerint tiltó táblák). Gyalogos útvonalfejlesztés (turistaút, zöldút, tanösvény, zarándokút, stb.) tervezésénél elvárható és értékelendő lenne - a műszaki tartalom szakszerűsége mellett - a nyomvonalak és az útjelzések megválasztásánál a meglévő és fejlesztés alatt álló térségi valamint térségeken átívelő infrastruktúrához való szinergikus kapcsolat is (illeszkedés ill. kapcsolódás az adott tájegységi jelzett gyalogos útvonalhálózathoz, az országos ill. nemzetközi hosszútávú útvonalakhoz, valamint az országosan egységes útjelzési rendszerhez, mely európai viszonylatban is magas színvonalú). Ennek érdekében javasoljuk figyelembe venni ill. vetetni a vonatkozó szakanyagokat és kialakult gyakorlatot (pl. MSZ "Gyalogos út- és irányjelzések" c. országos szabványt, a vonatkozó európai irányelveket és a Magyar Természetbarát Szövetség Turistaút Albizottsága által 2010-ben kiadott, aktualizált "Turistaútjelzésfestési általános útmutató"-t), valamint a kapcsolódó turistaútvonal-hálózat kezelőjének (ha van) a tervezett fejlesztést támogató szakvéleményét. Köszönjük az észrevételt. A feltételeket ilyen részletességgel a pályázati kiírás fogja szabályozni, a javasolt forrásokat igyekszünk ahhoz figyelembe venni. A javasolt témák beilleszthetőségét szakmai egyeztetéseken fogjuk megvizsgálni, de alapvetően támogathatónak véljük. Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-kihasználtságának növekedése indikátor esetében a célérték 45 % helyett 30 % javasolt legyen. Köszönjük az észrevételt, átgondoljuk.

15 Kőszeghy Lea (Habitat for Humanity Magyarország) A lakhatási szegénység (ideértve a lokalitási problémákat is: minőségi intézményekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái, szegénység területi koncentrációja) perspektívájából vizsgálva az anyagot két észrevételt szeretnénk megfogalmazni: 1. A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint csaknem 160 ezer ember lakik olyan városi területeken, amelyek a szegénység koncentrációs területeinek tekinthetők. Ezeknek a területeknek a fizikai és társadalmi értelemben is fenntartható fejlesztésére integrált fejlesztési gondolkodásba illeszkedő, a további marginalizálódási folyamatokat megakadályozandó az adott területen élő lakosság nagyobb részének területen tartását célzó, a társadalmi hátrányok különböző, egymáshoz kapcsolódó dimenzióit (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás stb.) egyszerre kezelő, komplex szemléletű rehabilitációs akciók jelenthetnek megoldást. A biztonságos forráskihelyezés szabályai és a programozási periódus vége következtében minden még meghirdetendő forrást a 2011-es évben meg fogunk hirdetni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ban nem fog forráskihelyezés történni, mivel a városrehabilitációs projektek kétfordulós eljárásrendben, hosszú tervezési időszakot követően kerülnek fizikai megvalósításra. Tisztában vagyunk a szocális célú városrehabilitációs projektek hitvallásával és céljaival, az ERFA rendelet módosulásával előttünk álló lehetőségek terveink szerint beépítésre kerülnek az új tervezési felhívásba. Tóth János Javasoljuk, hogy a konstrukción belül az ipari park címmel rendelkező üzleti környezetben telephellyel rednelkező vállakozások élvezzenek előnyt az elbíráslásban IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület - A javaslatot köszönettel megfontoljuk!

16 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata "Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken" indikátor vonatkozásában az indikátor mértékegysége a fő helyett a % javasolt, ennek tükrében pedig a célérték fő helyett % legyen. "Közösségi közlekedést igénybe vevők számának szinten tartása" indikátor esetében az indikátor mértékegységének a %, célértéknek pedig 5-10 % javasolt. A feltüntetett indikátor célértékek az Operatív Programban is megjelennek, amitől eltérni az Akcióterv szintjén nem lehetséges. Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület (Társaság a Lakásépítésért Egyesület) Bérlakásépítés a as időszakban: A 1080/2006 (EK) tanácsi rendelet és a Strukturális Alapok felhasználásának részletes sza-bályait megállapító 1828/2006 európai bizottsági rendelet 2010-ben úgy módosultak, hogy a marginalizálódott társadalmi csoportok esetében lehetőséget nyújtanak a lakhatással kap-csolatos beruházásokra, amennyiben ezek integrált programok keretében történnek. Azt javasoljuk, hogy az operatív programok elsősorban a ROP-ok és az EU szabályozás módosulása lehetőségeit kihasználva egy bérlakásépítési pilot projekt induljon, legfeljebb 1000 lakás építésével. A pilot projekt lehetőséget teremt a bérlakásépítés fenntartható finanszírozási modelljének és az ezt működtető szervezeti struktúráknak a megteremtésére, valamint a bérlakások alapjául szolgáló és a TLE munkájának keretében neves építészek által kidolgozott építészeti modellek megvalósítására. A városrehabilitációs tervezési felhívások tervezése során természetesen számolunk a visszatérítendő és nem visszatérítendő források előnyeivel és kombinációjával, valamint az új felhívások már tartalmazni fogják a rendeletmódosítás általi új bérlakásépítés lehetőségeit.

17 Lajtmann Csaba Reflex Környezetvédő Egyesület "A nyugat-dunántúli régió időszakához kapcsolódó tervezési folyamatban jövőképet tűzött ki magának, amely szerint a régiók közül szeretne kitűnni a környezet-, természetvédelem területén, szeretne Zöld mintarégióvá válni. Ehhez kapcsolódóan alapvetően érvényesítendő horizontális elvként jelent meg a tervezési folyamatának elején a Fenntarthatóság - a gazdasági, a környezeti, a társadalmi és a kulturálishatások egyidejű figyelembevételével (pl. térségi belső gazdaság-fejlesztés, megújuló-energia hasznosítása, környezetkímélő- és energia-hatékony technológiák támogatása, decentralizált hálózati infrastruktúra karbantartásának és felújításának támogatása révén), amelyet a Regionális Fejlesztési Tanács 38/2004. (IX. 22.) NYDRFT határozata erősítette meg. / A teljes hozzászólás a fórumban olvasható./ Köszönjük az észrevételeket, melyke jelentős része a pályázati kiírást ériintő kérdés, ezért ezeket a konkrét kiírások szintjén fogjuk kezelni

18 Hollósi Szabolcs A Nyugat-Dunántúli Foglalkoztatási Paktumok Regionális Platformja (REKORD hálózat) nevében az alábbi javaslatot tesszük a konstrukcióba történő beépítésre: A munkahelyek koncentrációja és a régió aprófalvas szerkezete miatt a munkavállalók jelentős része ingázásra kényszerül. Az elégtelen közlekedési szolgáltatások miatt sokan nem tudnak eljutni a munkahelyekre, nem tudnak kimozdulni a munkanélküliség csapdájából. Szükség lenne térségi közlekedési szövetségek létrehozására, amelyben részt vennének a közlekedési szolgáltatók, munkaadók, önkormányzatok, további paktum tagok. A javaslattal egyetértünk, azonban a közlekedési szövetségekre vonatkozó szabályozási keretfeltételek kialakítása nem a közösségi forrásokat koordináló NFÜ, hanem a szaktárca feladata, a kérést továbbítjuk. Lajtmann Csaba Reflex Környezetvédő Egyesület A másik észrevételben részletezett, elkülönített konstrukcióhoz kapcsolódóan kerüljenek meghatározásra indikátorok, pl: a fejlesztéssel érintett lakosság száma; Az akciótervben az OP célokat és indikátorokat közvetlenül szolgáló indikátorok kerülnek megjelenítésre, célértékkel ellátásra, azokon túl a pályázati felhívásban jelenhetnek meg további, releváns adatgyűjtést biztosító indikátorok. A javaslatot a pályázati felhívás előkészítése során mérlegelni fogjuk.

19 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata "Kistérségi központot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése" indikátornál javasolt a célérték fő helyett főre csökkenése. Az indikátorok célértéke az Operatív Programban került elfogadásra, amit az Akciótervben nincs lehetőség módosítani. Lajtmann Csaba Reflex Környezetvédő Egyesület Több régió akciótervében önálló prioritáskén szerepel a társadalmi szervezetek infrastrukturális feltételeinek és szolgáltatásainak fejlesztéshez kapcsoló konstrukció. Javasoljuk, hogy az 5. prioritás alatt 400 millió forintos keretösszeggel kerüljön meghatározásra új konstrukció a Nyugat-Dunántúlon is. Ez illeszkedik a Nyugat-dunántúli Operatív Program célkitűzéseihez is. A konstrukcióban jelen célokra forrás nem áll rendelkezésre. A környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek számára a 4. prioritásban lesz mód pályázni.

20 Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Város Önkormányzata "Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén)" indikátor vonatkozásában a célérték fő helyett főre történő módosítása javasolt. A javaslatot megfontoljuk, megvizsgáljuk alátámasztottságát.

Táblázat az Észak-alföldi Operatív Program 2009-2010-es Akciótervéhez ÉARFÜ-höz beérkezett véleményekről

Táblázat az Észak-alföldi Operatív Program 2009-2010-es Akciótervéhez ÉARFÜ-höz beérkezett véleményekről Táblázat az Észak-alföldi Operatív Program 2009-2010-es Akciótervéhez ÉARFÜ-höz beérkezett véleményekről Ssz. Javaslattevő Javaslat rövid összegzése Javaslat indoklása Tervezői vélemény (Igen / Nem / Részben)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 3. szám 2014. március 27. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI (ÁTFOGÓ) PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS 2010. április 30. 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK VÉLEMÉYEK Baranya Megyei Területfejlesztési Program Ssz. Véleményező szerv Levél átvételének dátuma Vélemény érkezett-e (/) Vélemény beérkezésének dátuma 45 nap lejár Észrevétel Elfogadásra került-e (//)

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Vállalkozói hírlevél

Vállalkozói hírlevél Vállalkozói hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben