M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 13-án 15 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2009. május 13-án 15 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 13-án 15 órakor kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: 1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban -DAOP /A pályázat 2. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok / az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra/ 3. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 4. Gyomaendrőd Város Sportjáért Elismerő Oklevél adományozása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, május 7. Várfi András s.k. polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 13-i rendkívüli ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Inkubátorház építése az Ipari Parkban DAOP /A pályázat Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Melléklet: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megtérülési számítások, tervdokumentáció Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett a Dél-alföldi Operatív Program keretében ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése érdekében. A pályázat alapvető célja, a régióban működő ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása. A pályázat keretében 2 alpont került meghatározásra. A pályázati cél: Ipari Park címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése B pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése Jelen pályázati fordulóban az inkubátorház megépítését kívánjuk megvalósítani, mely alcél esetében a pályázati feltételek a következők. Pályázók köre: Pályázat benyújtására az Ipari Park cím tulajdonosa jogosult B pályázati cél esetén pályázatot az alábbi tevékenységi körökre lehet benyújtani: - vállalkozói inkubátorházak létesítése (építés, átalakítás, bővítés), - telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 50%-a. Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 150 millió Ft A támogatott projektek mérete: minimum 40 millió Ft. A pályázatok benyújtásának határideje: május 15. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével fogadta el a város évi költségvetését. A Képviselő-testület a város évi költségvetésében ipari park csarnok létesítésére 150 millió Ft pályázathoz kapcsolódó saját erőt különített el, melynek forrásaként a kötvényt jelölte meg. A megjelent DAOP /A pályázati felhívás lehetőséget teremt a cél megvalósítására, ezért a Képviselő-testület felhatalmazást adott a pályázat kidolgozására. Mivel pályázat benyújtására az Ipari Park cím birtokosa, esetünkben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. jogosult, ezért a Kft. megbízást adott a Wille 2000 Kft.-nek a pályázati dokumentáció elkészítésére, míg a projekt megvalósításához szükséges forrást, eft az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja, forrásként a kötvényt jelölve meg. A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján eft. + Áfa, azaz eft. További költségként merül fel a pályázatkészítés díja, tehát 8 millió Ft, mely a pályázat keretében nem elszámolható költség.

3 A Projekt forrásösszetétele: Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség (pályázatkészítés): ÖSSZESEN Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés) ÖSSZESEN eft eft eft eft eft eft A Képviselő-testület február 26-án, a évi költségvetési rendelet elfogadása során úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges saját erőt kizárólag tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére, azzal a feltétellel, hogy a rendelet 6. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Az 5/a számú mellékletben meghatározott kötvényhez kapcsolódó fejlesztési előirányzatok teljesítésére akkor kerülhet sor, ha az SZMSZ 30. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott számítások elkészülnek, és azt a képviselő-testület elfogadja. megtérülési számítás, megvalósíthatósági tanulmány készül a pályázat benyújtását megelőzően. Ezen tanulmány az előterjesztés mellékletét képezi. A megvalósítás mindenképpen a város fejlődését biztosítaná. Ilyen értelemben a fejlesztéshez a kötvényből biztosított tulajdonosi kölcsön megfelel azon Képviselő-testületi döntésnek, miszerint a kötvénykibocsátásból származó 1 milliárd Ft kizárólag olyan fejlesztési kiadásra fordítható, amely megtérülő beruházás, illetve amely többletbevételt termel az önkormányzatnak. Az önkormányzat az alábbi feltételekkel biztosítaná a kölcsönt a Kft. részére: - Futamidő: 15 év + 1 év türelmi idő - Kölcsön után fizetendő éves költségtérítés mértéke: 4,5 % (az önkormányzat nem számol fel több költségtérítést a Kft. részére, mint ami a várost terheli a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan) - Türelmi időben csak kamatfizetés, fejlesztés évét követő 2. évtől tőketörlesztés és kamatfizetés - Kamatfizetés módja: o A: Évente egy alkalommal, minden évben a törlesztett összegek figyelembevételével számolva o B: Évente egy alkalommal, a futamidőre meghatározott kamatot évenként egyenlően elosztva - A Kft. részéről a futamidő alatt fizetendő költségtérítés összege: eft. Kockázatelemzés: Előnyök: - Munkahelyteremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, tárgyalás, konferencia megtartására alkalmas helyiség) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város adóbevételére (iparűzési adó, építményadó). Kockázatok: - Nem valósul meg az épület bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. Amennyiben a megvalósuló fejlesztéssel sikerül a kitűzött célt elérni, azaz munkahelyeket megtartani és újakat teremteni, úgy a tulajdonosi kölcsön Gyomaszolg Kft részéről történő visszafizetésének nem lesz kockázata, hiszen a csarnok bérbeadásából származó bevétel forrása lesz a kölcsön törlesztésének, sőt a város közvetett haszonnal, plusz adóbevétellel is számolhat. Ellenkező esetben, amennyiben a csarnok iránt nem lesz megfelelő a kereslet, úgy kérdésessé válhat a tulajdonosi kölcsön visszafizetése, illetve a kölcsöntörlesztés kezdő éve.

4 További célkitűzés: Az Ipari Park fejlesztése jelen projekt megvalósítása után is szükséges lesz. Bár a projekt tárgyát képező inkubátorház működéséhez a jelenlegi infrastruktúra elégséges, a gazdasági élet fellendítéséhez, az Ipari Park minél nagyobb arányú betelepítéséhez elengedhetetlenül szükséges a vonalas infrastruktúra fejlesztése. Mindemellett, ezen beruházás megvalósítását más, az Ipari Parkban végzett tevékenységgel nem összefüggő tényezők is indokolják. Ilyen például az infrastrukturális fejlesztés részeként megvalósítandó út építése, mely vasúti beruházás miatt elkerülő út szerepet fog betölteni. Ennek érdekében szükséges az, hogy a várható év IV. negyedévében kiírásra kerülő, ipari parkokat érintő infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázat benyújtására önkormányzatunk előkészüljön. Ezen kiírás keretei között várhatóan lehetőség lesz a következő tevékenységek megvalósítására: telekhatáron belüli (az ipari terület tulajdonosának, illetve az Ipari Park cím birtokosának vagy az ipari park működtetőjének tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken. Kivételt képez ez alól a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érinti, vagy érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Ezen fejlesztések szükségessége érdekében az ipari csarnok bekerülési értékén túl indokolt az infrastrukturális pályázat előkészítésének költségeit is tervezni. Ennek megfelelően az önkormányzati saját erő a következőképpen alakulna: I. Ipari csarnok építése eft II. Infrastrukturális pályázat előkészítése eft Mindösszesen eft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában hozza meg. I. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Parkban inkubátorház építése érdekében pályázatot nyújtson be a DAOP /A felhívás keretében. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a beruházások megvalósításához szükséges saját erőt e Ft-ot tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: május 15. Felelős: Várfi András polgármester II. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot készítsen elő. Az előkészítés költségét, várhatóan eft-ot az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: október 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 7. Várfi András s.k. polgármester

5 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1.) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Inkubátorház építése az Ipari Park fejlesztése érdekében b) Pályázat megnevezése: DAOP /A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaszolg Ipari Park Kft (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) d) Projekt műszaki ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) eft Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés eft Mindösszesen: eft 2.) Projektgazda bemutatása a. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Az Ipari park betelepítettségének, ugyanakkor bevételeinek növelése érdekében, továbbá a gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében szükség van egyrészt az eddig nem biztosított kiszolgáló funkciók telepítésére, a vonalas infrastruktúra minél szélesebb körű megvalósítására, munkahelyek megőrzésére, lehetőség szerint további munkahelyek létrehozására. A Képviselő-testület korábbi ülésein egyetértett a célokkal és felhatalmazást adott a megvalósítás érdekében a pályázati dokumentáció kidolgozására. b. A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Az Ipari Park 1999-ben nyitott meg, azóta a lehetőségek kihasználásával folyamatosan fejlődik. c. Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaszolg Ipari Park Kft vezetője végzi a menedzsmenti feladatokat beosztottjai segítségével. 3.) Projekt háttere a. Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b.költség-haszon elemzés módszere: a projekt jövedelemtermelő beruházás, a megvalósításhoz nyújtott tulajdonosi kölcsön bérleti díjból történő törlesztésének megtérülési adatait az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza. 4.) Fejlesztési igény megalapozása a. Helyzetértékelés: Annak érdekében, hogy az Ipari Park minél előbb betelepüljön, munkahelyeket biztosítson, jövedelmet termeljen, szükséges az infrastrukturális fejlesztés, melynek első része az inkubátorház megépítése, amelyet követ a vonalas infrastruktúra fejlesztése. b.projekt célkitűzései: Inkubátorház építése, közvetve pedig munkahelyteremtés és megtartás, bevétel növekedés, új iparágak meghonosítása, a válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése, az Ipari Park népszerűsítése. c. Célcsoport bemutatása: Elsődleges célcsoport: Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Másodlagos célcsoport: Gyomaendrőd Város lakossága, illetve a helyben már működő, továbbá későbbiekben betelepülő vállalkozások. 5.) Megoldási változatok ismertetése a. Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés b. Változatok meghatározása: - 0 változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Nem valósul meg a beruházás, a fejlődés elmarad, továbbá a válság hatásai elmélyülnek. - A változat:

6 Megtörténik az inkubátorház megépítése, minek következtében lehetőség nyílik a fent ismertetett célok megvalósítására, az új lehetőségek kiaknázására. - B változat: Az inkubátorház ipari park területén kívül történő megépítése. Ekkor azonban számolni kell azzal, hogy ez nem termel jövedelmet sem a Gyomaszolg Kft, sem az önkormányzat számára. További költséggel jár a megvalósítás és ebben az esetben jelen pályázati kiírás nem biztosíthat forrást. Legmegfelelőbb változat kiválasztása: A változat 6.) Megvalósítási javaslat leírása a) Műszaki tartalom: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. b)ütemezés: előkészítés: I. II. negyedév kivitelezés: IV. negyedév IV. negyedév c) Hatások és eredmények: - Megépül egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület fő foglalkoztatására nyílik lehetőség - iparűzési adóból származó bevételek növekedése - mérséklődhetnek a válság kedvezőtlen hatásai - új kiszolgáló funkciók biztosítására nyílik lehetőség (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. 7.) Pénzügyi elemzés a. A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő b. Költségek meghatározása: - Beruházási költségek: eft - Megítélhető támogatási összeg: eft 8.) Kockázat elemzés: Előnyök: - Munkahely teremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város iparűzési adóbevételére (iparűzési adó, építményadó) Kockázatok: - Megvalósítás után nem biztosítható az inkubátor ház bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül

7 - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. 9.) Kommunikációs terv: - Komplex kommunikációs terv készítése, a beruházás ismertetése vállalkozói honlapokon, gazdasági magazinokban, médiákban - a tervezett fejlesztések közzététele a város internetes oldalán - a fejlesztés kedvező hatásainak ismertetése a térség lakossága felé

8 INKUBÁTORHÁZ létesítése a GYOMAENDRŐDI IPARI PARKBAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI Tanulmány

9 A fejlesztés ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján A PROJEKT bekerülési költsége: eft. + Áfa. Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: eft Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség: eft (pályázatkészítés) ÖSSZESEN eft A PROJEKT forrásösszetétele: ELSZÁMOLHATÓ költségekre 50 %-ban vissza nem tér.támogatás, Saját forrás. ÖSSZESEN eft eft eft A saját forrás TAGI KÖLCSÖN (kerekítve) eft futamidő év kamat 4,5%,

10 A beruházás pénzügyi gazdasági számítását a csatolt mellékletek tartalmazzák, ennek alapján A beruházás főbb mutatói BÉRLETI DÍJAK Megnevezés Alapdíj Ft/hó/m2 Bérleti díj a díjban elszámolt szolgáltatásokkal [Ft/hó/m2] Üzemcsarnok Szoc. épület Irodák Ezeket a még reális bérleti díjakat a beruházás pályázati eladhatóságához szükséges megtérülési mutatók határozzák meg, amelyek ilyen bérleti díjak mellett az alábbiak szerint alakulnak: A beruházás megtérülése hozzáadott értékből: 19 év < 20 év A beruházás megtérülési rátája 20 év futamidővel: 8,4 % Mindkét megtérülési mutató a versenyszférában megvalósított beruházásokhoz képest alig lenne elfogadható, hiszen ott 5 év feletti hozzáadott értékből való megtérülés már igen magas, a 12% alatti megtérülési ráta érték 20 év (a leírás időtartama) megtérülési idő mellett igen alacsonynak számít. A tárgyi beruházásnál a fenti megtérülési értékek azzal indokolhatók, hogy a fejlesztés elsősorban nem profitszerzésre irányul, hanem a térség és a város fejlődését kívánja biztosítani, a munkahelyteremtés előmozdítását szolgálja. Hatásai ilyen értelemben közvetett eredményeiben realizálódik. A tanulmány egy év türelmi idő mellett 15 év futamidővel számol, 4,5%- os a futamidő éveire egyenlően elosztott kamat fizetéssel. A beruházás a futamidő alatt mindvégig megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik (lásd CASH-FLOW) Ez lehetőséget adhat a megtérülési mutatók romlásával - a bérleti díjak esetleges mérséklésére is, ha a erre piaci okok miatt szükség volna.

11 ÁRBEVÉTEL BÉRLETI DÍJBÓL kiadható terület KIHASZNÁLÁS 60% 80% 100% m2 Bérleti díj üzem Bérleti díj szoc. épület Bérleti díj iroda ÁRBEVÉTEL átlagos [Ft/m²/hó] 933 SZOLGÁLTATÁSOKHOZ kapcsolódó költségek számbavétele egyedileg mérés alapján fajlagosan [Ft/egység] üzem iroda Elszámolás módja éves várható költség [Ft/év] (1940 m2) fajl. költs. üzem [Ft/m²/hó] (1200 m²) BÉRLETI DÍJBAN fajl. költs. iroda [Ft/m²/hó] (150 m²) fajl. költs. szoc. épület [Ft/m²/hó] (150m²)1fö=4m² Terület bérlet alapdíj Porta szolgálat Takarítás külön szerződés Általános biztosítás Komm. hulladék (techn. egyedi eksz.) Udvar és parkfenntartás Közös használatú villamos energia Ft/m² Ft/m² (pl.: térvilágítás) Technológiai villamos energia mérve Gáz fűtéshez (technológia mérve) Ft/m² Ft/m² Komm. víz, szennyvíz (technológia mérve) Ft/m² Ft/m² Ipari park térvilágítás külön szerződés ÖSSZESEN KEREKÍTVE

12 BERUHÁZÁS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA [eft] ÉPÍTÉSI Beruházás Megnevezés m², fm, stb. [Ft/egység] Mennyiség Összesen [eft] üzemcsarnok + kt m² tűz, és vagyonvédelem iroda, szociális épület m² hulladéktároló + kerékpártároló m² ÖSSZESEN parkoló, térburkolat m² kerítés + vill. ipari kapu fm gáz fm víz szennyvíz fm csapadék víz m² villany fm INFRASTRUKTÚRA ÖSSZESEN Építési engedélyterv Tender terv a közbeszerzéshez 0 Közbeszerzési eljárás 0 Műszaki ellenőrzés MINDÖSSZESEN

13 EREDMÉNYKIMUTATÁS FEJLESZTÉSRE (összköltség eljárással) [eft] - ban változatlan áron Megnevezés A fejl.éve TERV I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek II Aktivált saját teljesítmény értéke 0 IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII 0 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele X Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék G Nettó - mérleg szerinti - eredmény MEGTÉRÜLÉSI IDŐ NYERESÉGBŐL (üzemi eredményből) Évek ÖSSZESEN Üzemi eredmény [ef] megtérülési idő év 21,34 MEGTÉRÜLÉSI IDŐ HOZZÁADOTT ÉRTÉKBŐL Üzemi eredmény+megtakarítás [eft] megtérülési idő év 19,06

14 TAGI KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE (kamatszámítás eft-ban) FUTAMIDŐ HITEL ÁLL. ÉV VÉGÉN TÖRLESZ- TÉS KAMAT [%/év] KAMAT [eft/év] KAMAT évenként egyenlően visszaosztva Fejl. éve év év év év év év év év ,5% 8. év év év év év év év év ÖSSZESEN

15 EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉS NÉLKÜL ( összköltség eljárással ) [eft]-ban változatlan áron Megnevezés 2008 előzetes A fejl. éve Terv I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek (passzívák) II Aktivált saját teljesítmény értéke IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítás (+aktívák) VIII Üzemi (üzleti) tevékenység A eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele X Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások 520 D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igényb. eredménytart. 0 Osztalék 0 Nettó - mérleg szerinti - G eredmény

16 EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉSSEL EGYÜTT (összköltség eljárással) [eft] -an változatlan áron Megnevezés Előző év Fejl. éve Terv I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmény III értéke IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység A eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek X ráfordításai Pénzügyi műveletek B eredménye Szokásos vállalkozási C eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék Nettó - mérleg szerinti - G eredmény

17 Megnevezés ALAPOK KÉPZŐDÉSE Tárgyév terv nettó - mérleg szerinti - eredmény amortizáció aktívák csökkenése röv. lej. kötelezettségek növekedése 5 röv. lejáratú eszközök csökkenése Éven túli HITEL A BERUHÁZÁSHOZ VNT támogatás egyéb VNT tőkebevonás (alakulás) tagi kölcsön FORRÁSOK összesen ALAPOK FELHASZNÁLÁSA 1 röv. kötelezettség csökkenés 2 röv. eszközök növekedés fejlesztéshez hosszú lejáratú hitelek 3 törlesztése egyéb meglévő hosszúlejáratú hitelek 4 törlesztése 5 részvények vásárlása 6 BERUHÁZÁS TÁRGYI Fejlesztés egyéb BERUHÁZÁS ** egyéb tartozás törl. ( tagi kölcsön... ) passzívák csökkenése FELHASZNÁLÁS összesen tárgyévi többlet//hiány felhalmozott pénzeszközök előző év végén pénzeszközök tárgyév végén TARTALÉK!! EREDMÉNYKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL ÉS A FELHASZNÁLÁSUKRÓL eft ban CASH - FLOW

18 MÉRLEG ( Eszközök - Források ) [eft]-ban változatlan áron 1 A. Megnevezés 2008 Tárgyév Terv A./ Befektetett eszközök ( 2-4 sorok ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK B. B:/ Forgóeszközök ( 6-9 sorok ) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL ESZKÖZÖK [AKTIVÁK ] összesen D. D./ S a j á t t ő k e I. JEGYZETT TŐKE II. LEKÖTÖTT TARTALÉK III. EREDMÉNYTARTALÉK IV. TŐKETARTALÉK V. MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTS II. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTS G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL FORRÁSOK (PASSZIVÁK)

19 A FEJLESZTÉS MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJÁNAK SZÁMÍTÁSA (adatok eft-ban) Évek Árbevétel Működési kltsg Eredmény diszkont tényező Bm RÁTA A M N=A-M D=1/(1+kr) i 8,38% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JELENÉRTÉK ÖSSZESEN eft BERUHÁZÁS eft

20 Műszaki leírás (KIVONAT) INKUBÁTORHÁZ építése tárgyú építési engedélytervhez. Építtető: Gyomaszolg Kft H-5502 Gyomaendrőd Ipari Park Építés helye: H-5502 Gyomaendrőd Ipari Park hrsz: 3741/50 Előzmények: A Gyomaszolg Kft. mint a Gyomaendrőd Ipari Park működtetője a Városi Önkormányzat mint tulajdonos támogatásával inkubátorházat kíván építeni az Ipari Parkban. A létesítmény a városban illetve a kistérségben alakuló vagy kezdő mikro- kis és középvállalkozásoknak és a térségbe telepíthető vállalkozásoknak kíván kedvező feltételek mellett üzemi működési lehetőséget biztosítani. A megbízás tárgya az inkubátorház építési engedély tervdokumentációjának elkészítése. A megvalósuló inkubátorház tervezhető bekerülési költsége, tekintettel a forrás lehetőségekre millió Forint összegig terjedhet. Ehhez a nagyságrendhez tartozó műszaki tervezési programot a felek közös egyeztetéssel az alábbiak szerint határozták meg: Meg kell tervezni egy 54x30 méteres könnyűszerkezetes üzemcsarnokot, döntő mértékben üzemi célú felhasználásra. A működéshez szükséges iroda és szociális funkciót önálló épületben célszerű kialakítani, az irodák száma 6-8. Az egyidejű dolgozói létszámot 20 nő és 20 férfi dolgozóra kell tervezni. Célszerű az egyik öltöző blokkban dupla mennyiségű öltözőszekrényt elhelyezni, hogy két műszakot feltételezve is biztosítható legyen, külön öltöző szekrényekben a létszám elhelyezése. Az üzemi működéshez kapcsolódó WC blokkokat célszerű munkahelyekhez közel az üzemcsarnokban súlyponti helyeken elhelyezni. A szociális épületben egy pihenő étkezőhely biztosítását is meg kell oldani. A súlyponti helyen kialakított hőközpont méretében legyen alkalmas későbbi alternatív hőenergia hasznosítás gépészeti rendszerének elhelyezésére. A szakágak irányában követelmény, hogy a közüzemi szolgáltatások mérése legyen minél differenciáltabb, fogyasztói felhasználásokhoz igazodó. Telepítés adatai: Beépítési mód: szabadon álló, 10 m előkerttel Beépített terület: m 2 Telek területe: m 2 Beépítési százalék: 10,9 % Építmény magasság: 4,96 m FUNKCIONÁLIS leírás, helyiséglista. A szükséges funkciók biztosítására egymáshoz oldalról nyitott átjáróval kapcsolódó két épület lett tervezve. Az fedélszerkezete helyet biztosít az épületek közötti gépészeti vezetékek elhelyezésére is. Az üzemcsarnokban nyolc, a bejárattól egymástól függetlenül megközelíthető üzemi helyiség került kialakításra különböző méretekkel A középső nagyobb helyiségek egymásba nyitható, illetve egymástól elzárható módon hasznosíthatók lehetőséget adva nagyobb vállalkozások betelepítésére is. Ez a kialakítás számos kombinációját adja a használatnak, hiszen minden helyiség önmagában is hasznosítható, minden helyiségnek van az alapanyag és a készárú elszállítása szempontjából önálló függetleníthető bejárata illetve kijárata. Ugyanakkor a helyiségek egymásba nyitva elvileg arra is lehetőséget adnak, hogy egy esetleg két betelepülő a termelési folyamatát az üzemcsarnok hosszirányába átmenő módon szervezze meg. A könnyűszerkezetes belső térelválasztó rendszer végső esetben arra is lehetőséget ad, hogy viszonylag gyorsan minimális sérülést okozó bontással illetve átépítéssel a belső térelválasztás átalakítható. A kialakított helységkapcsolatok erre azonban csak nagyon kis valószínűséggel adhatnak később okot. A jelenlegi kialakítás szerint maximum nyolc betelepülő használhatja egymástól függetlenül az üzemet, ennél kevesebb betelepülő esetén a helyiségek kiosztásának számos variációja lehet. 1

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben