M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 13-án 15 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2009. május 13-án 15 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 13-án 15 órakor kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: 1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban -DAOP /A pályázat 2. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok / az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra/ 3. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 4. Gyomaendrőd Város Sportjáért Elismerő Oklevél adományozása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, május 7. Várfi András s.k. polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 13-i rendkívüli ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Inkubátorház építése az Ipari Parkban DAOP /A pályázat Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Melléklet: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megtérülési számítások, tervdokumentáció Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett a Dél-alföldi Operatív Program keretében ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése érdekében. A pályázat alapvető célja, a régióban működő ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása. A pályázat keretében 2 alpont került meghatározásra. A pályázati cél: Ipari Park címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése B pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése Jelen pályázati fordulóban az inkubátorház megépítését kívánjuk megvalósítani, mely alcél esetében a pályázati feltételek a következők. Pályázók köre: Pályázat benyújtására az Ipari Park cím tulajdonosa jogosult B pályázati cél esetén pályázatot az alábbi tevékenységi körökre lehet benyújtani: - vállalkozói inkubátorházak létesítése (építés, átalakítás, bővítés), - telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 50%-a. Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 150 millió Ft A támogatott projektek mérete: minimum 40 millió Ft. A pályázatok benyújtásának határideje: május 15. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével fogadta el a város évi költségvetését. A Képviselő-testület a város évi költségvetésében ipari park csarnok létesítésére 150 millió Ft pályázathoz kapcsolódó saját erőt különített el, melynek forrásaként a kötvényt jelölte meg. A megjelent DAOP /A pályázati felhívás lehetőséget teremt a cél megvalósítására, ezért a Képviselő-testület felhatalmazást adott a pályázat kidolgozására. Mivel pályázat benyújtására az Ipari Park cím birtokosa, esetünkben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. jogosult, ezért a Kft. megbízást adott a Wille 2000 Kft.-nek a pályázati dokumentáció elkészítésére, míg a projekt megvalósításához szükséges forrást, eft az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja, forrásként a kötvényt jelölve meg. A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján eft. + Áfa, azaz eft. További költségként merül fel a pályázatkészítés díja, tehát 8 millió Ft, mely a pályázat keretében nem elszámolható költség.

3 A Projekt forrásösszetétele: Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség (pályázatkészítés): ÖSSZESEN Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés) ÖSSZESEN eft eft eft eft eft eft A Képviselő-testület február 26-án, a évi költségvetési rendelet elfogadása során úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges saját erőt kizárólag tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére, azzal a feltétellel, hogy a rendelet 6. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Az 5/a számú mellékletben meghatározott kötvényhez kapcsolódó fejlesztési előirányzatok teljesítésére akkor kerülhet sor, ha az SZMSZ 30. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott számítások elkészülnek, és azt a képviselő-testület elfogadja. megtérülési számítás, megvalósíthatósági tanulmány készül a pályázat benyújtását megelőzően. Ezen tanulmány az előterjesztés mellékletét képezi. A megvalósítás mindenképpen a város fejlődését biztosítaná. Ilyen értelemben a fejlesztéshez a kötvényből biztosított tulajdonosi kölcsön megfelel azon Képviselő-testületi döntésnek, miszerint a kötvénykibocsátásból származó 1 milliárd Ft kizárólag olyan fejlesztési kiadásra fordítható, amely megtérülő beruházás, illetve amely többletbevételt termel az önkormányzatnak. Az önkormányzat az alábbi feltételekkel biztosítaná a kölcsönt a Kft. részére: - Futamidő: 15 év + 1 év türelmi idő - Kölcsön után fizetendő éves költségtérítés mértéke: 4,5 % (az önkormányzat nem számol fel több költségtérítést a Kft. részére, mint ami a várost terheli a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan) - Türelmi időben csak kamatfizetés, fejlesztés évét követő 2. évtől tőketörlesztés és kamatfizetés - Kamatfizetés módja: o A: Évente egy alkalommal, minden évben a törlesztett összegek figyelembevételével számolva o B: Évente egy alkalommal, a futamidőre meghatározott kamatot évenként egyenlően elosztva - A Kft. részéről a futamidő alatt fizetendő költségtérítés összege: eft. Kockázatelemzés: Előnyök: - Munkahelyteremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, tárgyalás, konferencia megtartására alkalmas helyiség) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város adóbevételére (iparűzési adó, építményadó). Kockázatok: - Nem valósul meg az épület bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. Amennyiben a megvalósuló fejlesztéssel sikerül a kitűzött célt elérni, azaz munkahelyeket megtartani és újakat teremteni, úgy a tulajdonosi kölcsön Gyomaszolg Kft részéről történő visszafizetésének nem lesz kockázata, hiszen a csarnok bérbeadásából származó bevétel forrása lesz a kölcsön törlesztésének, sőt a város közvetett haszonnal, plusz adóbevétellel is számolhat. Ellenkező esetben, amennyiben a csarnok iránt nem lesz megfelelő a kereslet, úgy kérdésessé válhat a tulajdonosi kölcsön visszafizetése, illetve a kölcsöntörlesztés kezdő éve.

4 További célkitűzés: Az Ipari Park fejlesztése jelen projekt megvalósítása után is szükséges lesz. Bár a projekt tárgyát képező inkubátorház működéséhez a jelenlegi infrastruktúra elégséges, a gazdasági élet fellendítéséhez, az Ipari Park minél nagyobb arányú betelepítéséhez elengedhetetlenül szükséges a vonalas infrastruktúra fejlesztése. Mindemellett, ezen beruházás megvalósítását más, az Ipari Parkban végzett tevékenységgel nem összefüggő tényezők is indokolják. Ilyen például az infrastrukturális fejlesztés részeként megvalósítandó út építése, mely vasúti beruházás miatt elkerülő út szerepet fog betölteni. Ennek érdekében szükséges az, hogy a várható év IV. negyedévében kiírásra kerülő, ipari parkokat érintő infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázat benyújtására önkormányzatunk előkészüljön. Ezen kiírás keretei között várhatóan lehetőség lesz a következő tevékenységek megvalósítására: telekhatáron belüli (az ipari terület tulajdonosának, illetve az Ipari Park cím birtokosának vagy az ipari park működtetőjének tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken. Kivételt képez ez alól a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érinti, vagy érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Ezen fejlesztések szükségessége érdekében az ipari csarnok bekerülési értékén túl indokolt az infrastrukturális pályázat előkészítésének költségeit is tervezni. Ennek megfelelően az önkormányzati saját erő a következőképpen alakulna: I. Ipari csarnok építése eft II. Infrastrukturális pályázat előkészítése eft Mindösszesen eft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában hozza meg. I. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Parkban inkubátorház építése érdekében pályázatot nyújtson be a DAOP /A felhívás keretében. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a beruházások megvalósításához szükséges saját erőt e Ft-ot tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: május 15. Felelős: Várfi András polgármester II. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot készítsen elő. Az előkészítés költségét, várhatóan eft-ot az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: október 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 7. Várfi András s.k. polgármester

5 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1.) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Inkubátorház építése az Ipari Park fejlesztése érdekében b) Pályázat megnevezése: DAOP /A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaszolg Ipari Park Kft (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) d) Projekt műszaki ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) eft Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés eft Mindösszesen: eft 2.) Projektgazda bemutatása a. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Az Ipari park betelepítettségének, ugyanakkor bevételeinek növelése érdekében, továbbá a gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében szükség van egyrészt az eddig nem biztosított kiszolgáló funkciók telepítésére, a vonalas infrastruktúra minél szélesebb körű megvalósítására, munkahelyek megőrzésére, lehetőség szerint további munkahelyek létrehozására. A Képviselő-testület korábbi ülésein egyetértett a célokkal és felhatalmazást adott a megvalósítás érdekében a pályázati dokumentáció kidolgozására. b. A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Az Ipari Park 1999-ben nyitott meg, azóta a lehetőségek kihasználásával folyamatosan fejlődik. c. Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaszolg Ipari Park Kft vezetője végzi a menedzsmenti feladatokat beosztottjai segítségével. 3.) Projekt háttere a. Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b.költség-haszon elemzés módszere: a projekt jövedelemtermelő beruházás, a megvalósításhoz nyújtott tulajdonosi kölcsön bérleti díjból történő törlesztésének megtérülési adatait az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza. 4.) Fejlesztési igény megalapozása a. Helyzetértékelés: Annak érdekében, hogy az Ipari Park minél előbb betelepüljön, munkahelyeket biztosítson, jövedelmet termeljen, szükséges az infrastrukturális fejlesztés, melynek első része az inkubátorház megépítése, amelyet követ a vonalas infrastruktúra fejlesztése. b.projekt célkitűzései: Inkubátorház építése, közvetve pedig munkahelyteremtés és megtartás, bevétel növekedés, új iparágak meghonosítása, a válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése, az Ipari Park népszerűsítése. c. Célcsoport bemutatása: Elsődleges célcsoport: Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Másodlagos célcsoport: Gyomaendrőd Város lakossága, illetve a helyben már működő, továbbá későbbiekben betelepülő vállalkozások. 5.) Megoldási változatok ismertetése a. Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés b. Változatok meghatározása: - 0 változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Nem valósul meg a beruházás, a fejlődés elmarad, továbbá a válság hatásai elmélyülnek. - A változat:

6 Megtörténik az inkubátorház megépítése, minek következtében lehetőség nyílik a fent ismertetett célok megvalósítására, az új lehetőségek kiaknázására. - B változat: Az inkubátorház ipari park területén kívül történő megépítése. Ekkor azonban számolni kell azzal, hogy ez nem termel jövedelmet sem a Gyomaszolg Kft, sem az önkormányzat számára. További költséggel jár a megvalósítás és ebben az esetben jelen pályázati kiírás nem biztosíthat forrást. Legmegfelelőbb változat kiválasztása: A változat 6.) Megvalósítási javaslat leírása a) Műszaki tartalom: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. b)ütemezés: előkészítés: I. II. negyedév kivitelezés: IV. negyedév IV. negyedév c) Hatások és eredmények: - Megépül egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület fő foglalkoztatására nyílik lehetőség - iparűzési adóból származó bevételek növekedése - mérséklődhetnek a válság kedvezőtlen hatásai - új kiszolgáló funkciók biztosítására nyílik lehetőség (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. 7.) Pénzügyi elemzés a. A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő b. Költségek meghatározása: - Beruházási költségek: eft - Megítélhető támogatási összeg: eft 8.) Kockázat elemzés: Előnyök: - Munkahely teremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város iparűzési adóbevételére (iparűzési adó, építményadó) Kockázatok: - Megvalósítás után nem biztosítható az inkubátor ház bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül

7 - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. 9.) Kommunikációs terv: - Komplex kommunikációs terv készítése, a beruházás ismertetése vállalkozói honlapokon, gazdasági magazinokban, médiákban - a tervezett fejlesztések közzététele a város internetes oldalán - a fejlesztés kedvező hatásainak ismertetése a térség lakossága felé

8 INKUBÁTORHÁZ létesítése a GYOMAENDRŐDI IPARI PARKBAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI Tanulmány

9 A fejlesztés ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján A PROJEKT bekerülési költsége: eft. + Áfa. Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: eft Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség: eft (pályázatkészítés) ÖSSZESEN eft A PROJEKT forrásösszetétele: ELSZÁMOLHATÓ költségekre 50 %-ban vissza nem tér.támogatás, Saját forrás. ÖSSZESEN eft eft eft A saját forrás TAGI KÖLCSÖN (kerekítve) eft futamidő év kamat 4,5%,

10 A beruházás pénzügyi gazdasági számítását a csatolt mellékletek tartalmazzák, ennek alapján A beruházás főbb mutatói BÉRLETI DÍJAK Megnevezés Alapdíj Ft/hó/m2 Bérleti díj a díjban elszámolt szolgáltatásokkal [Ft/hó/m2] Üzemcsarnok Szoc. épület Irodák Ezeket a még reális bérleti díjakat a beruházás pályázati eladhatóságához szükséges megtérülési mutatók határozzák meg, amelyek ilyen bérleti díjak mellett az alábbiak szerint alakulnak: A beruházás megtérülése hozzáadott értékből: 19 év < 20 év A beruházás megtérülési rátája 20 év futamidővel: 8,4 % Mindkét megtérülési mutató a versenyszférában megvalósított beruházásokhoz képest alig lenne elfogadható, hiszen ott 5 év feletti hozzáadott értékből való megtérülés már igen magas, a 12% alatti megtérülési ráta érték 20 év (a leírás időtartama) megtérülési idő mellett igen alacsonynak számít. A tárgyi beruházásnál a fenti megtérülési értékek azzal indokolhatók, hogy a fejlesztés elsősorban nem profitszerzésre irányul, hanem a térség és a város fejlődését kívánja biztosítani, a munkahelyteremtés előmozdítását szolgálja. Hatásai ilyen értelemben közvetett eredményeiben realizálódik. A tanulmány egy év türelmi idő mellett 15 év futamidővel számol, 4,5%- os a futamidő éveire egyenlően elosztott kamat fizetéssel. A beruházás a futamidő alatt mindvégig megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik (lásd CASH-FLOW) Ez lehetőséget adhat a megtérülési mutatók romlásával - a bérleti díjak esetleges mérséklésére is, ha a erre piaci okok miatt szükség volna.

11 ÁRBEVÉTEL BÉRLETI DÍJBÓL kiadható terület KIHASZNÁLÁS 60% 80% 100% m2 Bérleti díj üzem Bérleti díj szoc. épület Bérleti díj iroda ÁRBEVÉTEL átlagos [Ft/m²/hó] 933 SZOLGÁLTATÁSOKHOZ kapcsolódó költségek számbavétele egyedileg mérés alapján fajlagosan [Ft/egység] üzem iroda Elszámolás módja éves várható költség [Ft/év] (1940 m2) fajl. költs. üzem [Ft/m²/hó] (1200 m²) BÉRLETI DÍJBAN fajl. költs. iroda [Ft/m²/hó] (150 m²) fajl. költs. szoc. épület [Ft/m²/hó] (150m²)1fö=4m² Terület bérlet alapdíj Porta szolgálat Takarítás külön szerződés Általános biztosítás Komm. hulladék (techn. egyedi eksz.) Udvar és parkfenntartás Közös használatú villamos energia Ft/m² Ft/m² (pl.: térvilágítás) Technológiai villamos energia mérve Gáz fűtéshez (technológia mérve) Ft/m² Ft/m² Komm. víz, szennyvíz (technológia mérve) Ft/m² Ft/m² Ipari park térvilágítás külön szerződés ÖSSZESEN KEREKÍTVE

12 BERUHÁZÁS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA [eft] ÉPÍTÉSI Beruházás Megnevezés m², fm, stb. [Ft/egység] Mennyiség Összesen [eft] üzemcsarnok + kt m² tűz, és vagyonvédelem iroda, szociális épület m² hulladéktároló + kerékpártároló m² ÖSSZESEN parkoló, térburkolat m² kerítés + vill. ipari kapu fm gáz fm víz szennyvíz fm csapadék víz m² villany fm INFRASTRUKTÚRA ÖSSZESEN Építési engedélyterv Tender terv a közbeszerzéshez 0 Közbeszerzési eljárás 0 Műszaki ellenőrzés MINDÖSSZESEN

13 EREDMÉNYKIMUTATÁS FEJLESZTÉSRE (összköltség eljárással) [eft] - ban változatlan áron Megnevezés A fejl.éve TERV I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek II Aktivált saját teljesítmény értéke 0 IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII 0 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele X Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék G Nettó - mérleg szerinti - eredmény MEGTÉRÜLÉSI IDŐ NYERESÉGBŐL (üzemi eredményből) Évek ÖSSZESEN Üzemi eredmény [ef] megtérülési idő év 21,34 MEGTÉRÜLÉSI IDŐ HOZZÁADOTT ÉRTÉKBŐL Üzemi eredmény+megtakarítás [eft] megtérülési idő év 19,06

14 TAGI KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE (kamatszámítás eft-ban) FUTAMIDŐ HITEL ÁLL. ÉV VÉGÉN TÖRLESZ- TÉS KAMAT [%/év] KAMAT [eft/év] KAMAT évenként egyenlően visszaosztva Fejl. éve év év év év év év év év ,5% 8. év év év év év év év év ÖSSZESEN

15 EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉS NÉLKÜL ( összköltség eljárással ) [eft]-ban változatlan áron Megnevezés 2008 előzetes A fejl. éve Terv I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek (passzívák) II Aktivált saját teljesítmény értéke IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítás (+aktívák) VIII Üzemi (üzleti) tevékenység A eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele X Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások 520 D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igényb. eredménytart. 0 Osztalék 0 Nettó - mérleg szerinti - G eredmény

16 EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉSSEL EGYÜTT (összköltség eljárással) [eft] -an változatlan áron Megnevezés Előző év Fejl. éve Terv I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmény III értéke IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység A eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek X ráfordításai Pénzügyi műveletek B eredménye Szokásos vállalkozási C eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék Nettó - mérleg szerinti - G eredmény

17 Megnevezés ALAPOK KÉPZŐDÉSE Tárgyév terv nettó - mérleg szerinti - eredmény amortizáció aktívák csökkenése röv. lej. kötelezettségek növekedése 5 röv. lejáratú eszközök csökkenése Éven túli HITEL A BERUHÁZÁSHOZ VNT támogatás egyéb VNT tőkebevonás (alakulás) tagi kölcsön FORRÁSOK összesen ALAPOK FELHASZNÁLÁSA 1 röv. kötelezettség csökkenés 2 röv. eszközök növekedés fejlesztéshez hosszú lejáratú hitelek 3 törlesztése egyéb meglévő hosszúlejáratú hitelek 4 törlesztése 5 részvények vásárlása 6 BERUHÁZÁS TÁRGYI Fejlesztés egyéb BERUHÁZÁS ** egyéb tartozás törl. ( tagi kölcsön... ) passzívák csökkenése FELHASZNÁLÁS összesen tárgyévi többlet//hiány felhalmozott pénzeszközök előző év végén pénzeszközök tárgyév végén TARTALÉK!! EREDMÉNYKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL ÉS A FELHASZNÁLÁSUKRÓL eft ban CASH - FLOW

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

MH: 750-7 /302 / 2009.

MH: 750-7 /302 / 2009. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 750-7 /302 / 2009. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tárgy: Gazdaságélénkítő, a

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben