M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 13-án 15 órakor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2009. május 13-án 15 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 13-án 15 órakor kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: 1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban -DAOP /A pályázat 2. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok / az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra/ 3. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 4. Gyomaendrőd Város Sportjáért Elismerő Oklevél adományozása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, május 7. Várfi András s.k. polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 13-i rendkívüli ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Inkubátorház építése az Ipari Parkban DAOP /A pályázat Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Melléklet: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megtérülési számítások, tervdokumentáció Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett a Dél-alföldi Operatív Program keretében ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése érdekében. A pályázat alapvető célja, a régióban működő ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása. A pályázat keretében 2 alpont került meghatározásra. A pályázati cél: Ipari Park címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése B pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése Jelen pályázati fordulóban az inkubátorház megépítését kívánjuk megvalósítani, mely alcél esetében a pályázati feltételek a következők. Pályázók köre: Pályázat benyújtására az Ipari Park cím tulajdonosa jogosult B pályázati cél esetén pályázatot az alábbi tevékenységi körökre lehet benyújtani: - vállalkozói inkubátorházak létesítése (építés, átalakítás, bővítés), - telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 50%-a. Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 150 millió Ft A támogatott projektek mérete: minimum 40 millió Ft. A pályázatok benyújtásának határideje: május 15. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével fogadta el a város évi költségvetését. A Képviselő-testület a város évi költségvetésében ipari park csarnok létesítésére 150 millió Ft pályázathoz kapcsolódó saját erőt különített el, melynek forrásaként a kötvényt jelölte meg. A megjelent DAOP /A pályázati felhívás lehetőséget teremt a cél megvalósítására, ezért a Képviselő-testület felhatalmazást adott a pályázat kidolgozására. Mivel pályázat benyújtására az Ipari Park cím birtokosa, esetünkben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. jogosult, ezért a Kft. megbízást adott a Wille 2000 Kft.-nek a pályázati dokumentáció elkészítésére, míg a projekt megvalósításához szükséges forrást, eft az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja, forrásként a kötvényt jelölve meg. A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján eft. + Áfa, azaz eft. További költségként merül fel a pályázatkészítés díja, tehát 8 millió Ft, mely a pályázat keretében nem elszámolható költség.

3 A Projekt forrásösszetétele: Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség (pályázatkészítés): ÖSSZESEN Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés) ÖSSZESEN eft eft eft eft eft eft A Képviselő-testület február 26-án, a évi költségvetési rendelet elfogadása során úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges saját erőt kizárólag tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére, azzal a feltétellel, hogy a rendelet 6. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Az 5/a számú mellékletben meghatározott kötvényhez kapcsolódó fejlesztési előirányzatok teljesítésére akkor kerülhet sor, ha az SZMSZ 30. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott számítások elkészülnek, és azt a képviselő-testület elfogadja. megtérülési számítás, megvalósíthatósági tanulmány készül a pályázat benyújtását megelőzően. Ezen tanulmány az előterjesztés mellékletét képezi. A megvalósítás mindenképpen a város fejlődését biztosítaná. Ilyen értelemben a fejlesztéshez a kötvényből biztosított tulajdonosi kölcsön megfelel azon Képviselő-testületi döntésnek, miszerint a kötvénykibocsátásból származó 1 milliárd Ft kizárólag olyan fejlesztési kiadásra fordítható, amely megtérülő beruházás, illetve amely többletbevételt termel az önkormányzatnak. Az önkormányzat az alábbi feltételekkel biztosítaná a kölcsönt a Kft. részére: - Futamidő: 15 év + 1 év türelmi idő - Kölcsön után fizetendő éves költségtérítés mértéke: 4,5 % (az önkormányzat nem számol fel több költségtérítést a Kft. részére, mint ami a várost terheli a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan) - Türelmi időben csak kamatfizetés, fejlesztés évét követő 2. évtől tőketörlesztés és kamatfizetés - Kamatfizetés módja: o A: Évente egy alkalommal, minden évben a törlesztett összegek figyelembevételével számolva o B: Évente egy alkalommal, a futamidőre meghatározott kamatot évenként egyenlően elosztva - A Kft. részéről a futamidő alatt fizetendő költségtérítés összege: eft. Kockázatelemzés: Előnyök: - Munkahelyteremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, tárgyalás, konferencia megtartására alkalmas helyiség) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város adóbevételére (iparűzési adó, építményadó). Kockázatok: - Nem valósul meg az épület bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. Amennyiben a megvalósuló fejlesztéssel sikerül a kitűzött célt elérni, azaz munkahelyeket megtartani és újakat teremteni, úgy a tulajdonosi kölcsön Gyomaszolg Kft részéről történő visszafizetésének nem lesz kockázata, hiszen a csarnok bérbeadásából származó bevétel forrása lesz a kölcsön törlesztésének, sőt a város közvetett haszonnal, plusz adóbevétellel is számolhat. Ellenkező esetben, amennyiben a csarnok iránt nem lesz megfelelő a kereslet, úgy kérdésessé válhat a tulajdonosi kölcsön visszafizetése, illetve a kölcsöntörlesztés kezdő éve.

4 További célkitűzés: Az Ipari Park fejlesztése jelen projekt megvalósítása után is szükséges lesz. Bár a projekt tárgyát képező inkubátorház működéséhez a jelenlegi infrastruktúra elégséges, a gazdasági élet fellendítéséhez, az Ipari Park minél nagyobb arányú betelepítéséhez elengedhetetlenül szükséges a vonalas infrastruktúra fejlesztése. Mindemellett, ezen beruházás megvalósítását más, az Ipari Parkban végzett tevékenységgel nem összefüggő tényezők is indokolják. Ilyen például az infrastrukturális fejlesztés részeként megvalósítandó út építése, mely vasúti beruházás miatt elkerülő út szerepet fog betölteni. Ennek érdekében szükséges az, hogy a várható év IV. negyedévében kiírásra kerülő, ipari parkokat érintő infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázat benyújtására önkormányzatunk előkészüljön. Ezen kiírás keretei között várhatóan lehetőség lesz a következő tevékenységek megvalósítására: telekhatáron belüli (az ipari terület tulajdonosának, illetve az Ipari Park cím birtokosának vagy az ipari park működtetőjének tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken. Kivételt képez ez alól a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érinti, vagy érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Ezen fejlesztések szükségessége érdekében az ipari csarnok bekerülési értékén túl indokolt az infrastrukturális pályázat előkészítésének költségeit is tervezni. Ennek megfelelően az önkormányzati saját erő a következőképpen alakulna: I. Ipari csarnok építése eft II. Infrastrukturális pályázat előkészítése eft Mindösszesen eft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában hozza meg. I. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Parkban inkubátorház építése érdekében pályázatot nyújtson be a DAOP /A felhívás keretében. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a beruházások megvalósításához szükséges saját erőt e Ft-ot tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: május 15. Felelős: Várfi András polgármester II. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot készítsen elő. Az előkészítés költségét, várhatóan eft-ot az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: október 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 7. Várfi András s.k. polgármester

5 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1.) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Inkubátorház építése az Ipari Park fejlesztése érdekében b) Pályázat megnevezése: DAOP /A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaszolg Ipari Park Kft (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) d) Projekt műszaki ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) eft Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés eft Mindösszesen: eft 2.) Projektgazda bemutatása a. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Az Ipari park betelepítettségének, ugyanakkor bevételeinek növelése érdekében, továbbá a gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében szükség van egyrészt az eddig nem biztosított kiszolgáló funkciók telepítésére, a vonalas infrastruktúra minél szélesebb körű megvalósítására, munkahelyek megőrzésére, lehetőség szerint további munkahelyek létrehozására. A Képviselő-testület korábbi ülésein egyetértett a célokkal és felhatalmazást adott a megvalósítás érdekében a pályázati dokumentáció kidolgozására. b. A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Az Ipari Park 1999-ben nyitott meg, azóta a lehetőségek kihasználásával folyamatosan fejlődik. c. Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaszolg Ipari Park Kft vezetője végzi a menedzsmenti feladatokat beosztottjai segítségével. 3.) Projekt háttere a. Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b.költség-haszon elemzés módszere: a projekt jövedelemtermelő beruházás, a megvalósításhoz nyújtott tulajdonosi kölcsön bérleti díjból történő törlesztésének megtérülési adatait az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza. 4.) Fejlesztési igény megalapozása a. Helyzetértékelés: Annak érdekében, hogy az Ipari Park minél előbb betelepüljön, munkahelyeket biztosítson, jövedelmet termeljen, szükséges az infrastrukturális fejlesztés, melynek első része az inkubátorház megépítése, amelyet követ a vonalas infrastruktúra fejlesztése. b.projekt célkitűzései: Inkubátorház építése, közvetve pedig munkahelyteremtés és megtartás, bevétel növekedés, új iparágak meghonosítása, a válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése, az Ipari Park népszerűsítése. c. Célcsoport bemutatása: Elsődleges célcsoport: Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Másodlagos célcsoport: Gyomaendrőd Város lakossága, illetve a helyben már működő, továbbá későbbiekben betelepülő vállalkozások. 5.) Megoldási változatok ismertetése a. Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés b. Változatok meghatározása: - 0 változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Nem valósul meg a beruházás, a fejlődés elmarad, továbbá a válság hatásai elmélyülnek. - A változat:

6 Megtörténik az inkubátorház megépítése, minek következtében lehetőség nyílik a fent ismertetett célok megvalósítására, az új lehetőségek kiaknázására. - B változat: Az inkubátorház ipari park területén kívül történő megépítése. Ekkor azonban számolni kell azzal, hogy ez nem termel jövedelmet sem a Gyomaszolg Kft, sem az önkormányzat számára. További költséggel jár a megvalósítás és ebben az esetben jelen pályázati kiírás nem biztosíthat forrást. Legmegfelelőbb változat kiválasztása: A változat 6.) Megvalósítási javaslat leírása a) Műszaki tartalom: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. b)ütemezés: előkészítés: I. II. negyedév kivitelezés: IV. negyedév IV. negyedév c) Hatások és eredmények: - Megépül egy 1620 m 2 -es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m 2 -es szociális és iroda épület fő foglalkoztatására nyílik lehetőség - iparűzési adóból származó bevételek növekedése - mérséklődhetnek a válság kedvezőtlen hatásai - új kiszolgáló funkciók biztosítására nyílik lehetőség (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. 7.) Pénzügyi elemzés a. A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő b. Költségek meghatározása: - Beruházási költségek: eft - Megítélhető támogatási összeg: eft 8.) Kockázat elemzés: Előnyök: - Munkahely teremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város iparűzési adóbevételére (iparűzési adó, építményadó) Kockázatok: - Megvalósítás után nem biztosítható az inkubátor ház bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül

7 - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. 9.) Kommunikációs terv: - Komplex kommunikációs terv készítése, a beruházás ismertetése vállalkozói honlapokon, gazdasági magazinokban, médiákban - a tervezett fejlesztések közzététele a város internetes oldalán - a fejlesztés kedvező hatásainak ismertetése a térség lakossága felé

8 INKUBÁTORHÁZ létesítése a GYOMAENDRŐDI IPARI PARKBAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI Tanulmány

9 A fejlesztés ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján A PROJEKT bekerülési költsége: eft. + Áfa. Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: eft Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség: eft (pályázatkészítés) ÖSSZESEN eft A PROJEKT forrásösszetétele: ELSZÁMOLHATÓ költségekre 50 %-ban vissza nem tér.támogatás, Saját forrás. ÖSSZESEN eft eft eft A saját forrás TAGI KÖLCSÖN (kerekítve) eft futamidő év kamat 4,5%,

10 A beruházás pénzügyi gazdasági számítását a csatolt mellékletek tartalmazzák, ennek alapján A beruházás főbb mutatói BÉRLETI DÍJAK Megnevezés Alapdíj Ft/hó/m2 Bérleti díj a díjban elszámolt szolgáltatásokkal [Ft/hó/m2] Üzemcsarnok Szoc. épület Irodák Ezeket a még reális bérleti díjakat a beruházás pályázati eladhatóságához szükséges megtérülési mutatók határozzák meg, amelyek ilyen bérleti díjak mellett az alábbiak szerint alakulnak: A beruházás megtérülése hozzáadott értékből: 19 év < 20 év A beruházás megtérülési rátája 20 év futamidővel: 8,4 % Mindkét megtérülési mutató a versenyszférában megvalósított beruházásokhoz képest alig lenne elfogadható, hiszen ott 5 év feletti hozzáadott értékből való megtérülés már igen magas, a 12% alatti megtérülési ráta érték 20 év (a leírás időtartama) megtérülési idő mellett igen alacsonynak számít. A tárgyi beruházásnál a fenti megtérülési értékek azzal indokolhatók, hogy a fejlesztés elsősorban nem profitszerzésre irányul, hanem a térség és a város fejlődését kívánja biztosítani, a munkahelyteremtés előmozdítását szolgálja. Hatásai ilyen értelemben közvetett eredményeiben realizálódik. A tanulmány egy év türelmi idő mellett 15 év futamidővel számol, 4,5%- os a futamidő éveire egyenlően elosztott kamat fizetéssel. A beruházás a futamidő alatt mindvégig megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik (lásd CASH-FLOW) Ez lehetőséget adhat a megtérülési mutatók romlásával - a bérleti díjak esetleges mérséklésére is, ha a erre piaci okok miatt szükség volna.

11 ÁRBEVÉTEL BÉRLETI DÍJBÓL kiadható terület KIHASZNÁLÁS 60% 80% 100% m2 Bérleti díj üzem Bérleti díj szoc. épület Bérleti díj iroda ÁRBEVÉTEL átlagos [Ft/m²/hó] 933 SZOLGÁLTATÁSOKHOZ kapcsolódó költségek számbavétele egyedileg mérés alapján fajlagosan [Ft/egység] üzem iroda Elszámolás módja éves várható költség [Ft/év] (1940 m2) fajl. költs. üzem [Ft/m²/hó] (1200 m²) BÉRLETI DÍJBAN fajl. költs. iroda [Ft/m²/hó] (150 m²) fajl. költs. szoc. épület [Ft/m²/hó] (150m²)1fö=4m² Terület bérlet alapdíj Porta szolgálat Takarítás külön szerződés Általános biztosítás Komm. hulladék (techn. egyedi eksz.) Udvar és parkfenntartás Közös használatú villamos energia Ft/m² Ft/m² (pl.: térvilágítás) Technológiai villamos energia mérve Gáz fűtéshez (technológia mérve) Ft/m² Ft/m² Komm. víz, szennyvíz (technológia mérve) Ft/m² Ft/m² Ipari park térvilágítás külön szerződés ÖSSZESEN KEREKÍTVE

12 BERUHÁZÁS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA [eft] ÉPÍTÉSI Beruházás Megnevezés m², fm, stb. [Ft/egység] Mennyiség Összesen [eft] üzemcsarnok + kt m² tűz, és vagyonvédelem iroda, szociális épület m² hulladéktároló + kerékpártároló m² ÖSSZESEN parkoló, térburkolat m² kerítés + vill. ipari kapu fm gáz fm víz szennyvíz fm csapadék víz m² villany fm INFRASTRUKTÚRA ÖSSZESEN Építési engedélyterv Tender terv a közbeszerzéshez 0 Közbeszerzési eljárás 0 Műszaki ellenőrzés MINDÖSSZESEN

13 EREDMÉNYKIMUTATÁS FEJLESZTÉSRE (összköltség eljárással) [eft] - ban változatlan áron Megnevezés A fejl.éve TERV I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek II Aktivált saját teljesítmény értéke 0 IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII 0 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele X Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék G Nettó - mérleg szerinti - eredmény MEGTÉRÜLÉSI IDŐ NYERESÉGBŐL (üzemi eredményből) Évek ÖSSZESEN Üzemi eredmény [ef] megtérülési idő év 21,34 MEGTÉRÜLÉSI IDŐ HOZZÁADOTT ÉRTÉKBŐL Üzemi eredmény+megtakarítás [eft] megtérülési idő év 19,06

14 TAGI KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE (kamatszámítás eft-ban) FUTAMIDŐ HITEL ÁLL. ÉV VÉGÉN TÖRLESZ- TÉS KAMAT [%/év] KAMAT [eft/év] KAMAT évenként egyenlően visszaosztva Fejl. éve év év év év év év év év ,5% 8. év év év év év év év év ÖSSZESEN

15 EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉS NÉLKÜL ( összköltség eljárással ) [eft]-ban változatlan áron Megnevezés 2008 előzetes A fejl. éve Terv I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek (passzívák) II Aktivált saját teljesítmény értéke IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítás (+aktívák) VIII Üzemi (üzleti) tevékenység A eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele X Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások 520 D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igényb. eredménytart. 0 Osztalék 0 Nettó - mérleg szerinti - G eredmény

16 EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉSSEL EGYÜTT (összköltség eljárással) [eft] -an változatlan áron Megnevezés Előző év Fejl. éve Terv I Értékesítés nettó árbevétele II Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmény III értéke IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység A eredménye IX Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek X ráfordításai Pénzügyi műveletek B eredménye Szokásos vállalkozási C eredmény XI Rendkívüli bevételek XII Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XIII Adózási kötelezettségek F Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék Nettó - mérleg szerinti - G eredmény

17 Megnevezés ALAPOK KÉPZŐDÉSE Tárgyév terv nettó - mérleg szerinti - eredmény amortizáció aktívák csökkenése röv. lej. kötelezettségek növekedése 5 röv. lejáratú eszközök csökkenése Éven túli HITEL A BERUHÁZÁSHOZ VNT támogatás egyéb VNT tőkebevonás (alakulás) tagi kölcsön FORRÁSOK összesen ALAPOK FELHASZNÁLÁSA 1 röv. kötelezettség csökkenés 2 röv. eszközök növekedés fejlesztéshez hosszú lejáratú hitelek 3 törlesztése egyéb meglévő hosszúlejáratú hitelek 4 törlesztése 5 részvények vásárlása 6 BERUHÁZÁS TÁRGYI Fejlesztés egyéb BERUHÁZÁS ** egyéb tartozás törl. ( tagi kölcsön... ) passzívák csökkenése FELHASZNÁLÁS összesen tárgyévi többlet//hiány felhalmozott pénzeszközök előző év végén pénzeszközök tárgyév végén TARTALÉK!! EREDMÉNYKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL ÉS A FELHASZNÁLÁSUKRÓL eft ban CASH - FLOW

18 MÉRLEG ( Eszközök - Források ) [eft]-ban változatlan áron 1 A. Megnevezés 2008 Tárgyév Terv A./ Befektetett eszközök ( 2-4 sorok ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK B. B:/ Forgóeszközök ( 6-9 sorok ) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL ESZKÖZÖK [AKTIVÁK ] összesen D. D./ S a j á t t ő k e I. JEGYZETT TŐKE II. LEKÖTÖTT TARTALÉK III. EREDMÉNYTARTALÉK IV. TŐKETARTALÉK V. MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTS II. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTS G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL FORRÁSOK (PASSZIVÁK)

19 A FEJLESZTÉS MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJÁNAK SZÁMÍTÁSA (adatok eft-ban) Évek Árbevétel Működési kltsg Eredmény diszkont tényező Bm RÁTA A M N=A-M D=1/(1+kr) i 8,38% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JELENÉRTÉK ÖSSZESEN eft BERUHÁZÁS eft

20 Műszaki leírás (KIVONAT) INKUBÁTORHÁZ építése tárgyú építési engedélytervhez. Építtető: Gyomaszolg Kft H-5502 Gyomaendrőd Ipari Park Építés helye: H-5502 Gyomaendrőd Ipari Park hrsz: 3741/50 Előzmények: A Gyomaszolg Kft. mint a Gyomaendrőd Ipari Park működtetője a Városi Önkormányzat mint tulajdonos támogatásával inkubátorházat kíván építeni az Ipari Parkban. A létesítmény a városban illetve a kistérségben alakuló vagy kezdő mikro- kis és középvállalkozásoknak és a térségbe telepíthető vállalkozásoknak kíván kedvező feltételek mellett üzemi működési lehetőséget biztosítani. A megbízás tárgya az inkubátorház építési engedély tervdokumentációjának elkészítése. A megvalósuló inkubátorház tervezhető bekerülési költsége, tekintettel a forrás lehetőségekre millió Forint összegig terjedhet. Ehhez a nagyságrendhez tartozó műszaki tervezési programot a felek közös egyeztetéssel az alábbiak szerint határozták meg: Meg kell tervezni egy 54x30 méteres könnyűszerkezetes üzemcsarnokot, döntő mértékben üzemi célú felhasználásra. A működéshez szükséges iroda és szociális funkciót önálló épületben célszerű kialakítani, az irodák száma 6-8. Az egyidejű dolgozói létszámot 20 nő és 20 férfi dolgozóra kell tervezni. Célszerű az egyik öltöző blokkban dupla mennyiségű öltözőszekrényt elhelyezni, hogy két műszakot feltételezve is biztosítható legyen, külön öltöző szekrényekben a létszám elhelyezése. Az üzemi működéshez kapcsolódó WC blokkokat célszerű munkahelyekhez közel az üzemcsarnokban súlyponti helyeken elhelyezni. A szociális épületben egy pihenő étkezőhely biztosítását is meg kell oldani. A súlyponti helyen kialakított hőközpont méretében legyen alkalmas későbbi alternatív hőenergia hasznosítás gépészeti rendszerének elhelyezésére. A szakágak irányában követelmény, hogy a közüzemi szolgáltatások mérése legyen minél differenciáltabb, fogyasztói felhasználásokhoz igazodó. Telepítés adatai: Beépítési mód: szabadon álló, 10 m előkerttel Beépített terület: m 2 Telek területe: m 2 Beépítési százalék: 10,9 % Építmény magasság: 4,96 m FUNKCIONÁLIS leírás, helyiséglista. A szükséges funkciók biztosítására egymáshoz oldalról nyitott átjáróval kapcsolódó két épület lett tervezve. Az fedélszerkezete helyet biztosít az épületek közötti gépészeti vezetékek elhelyezésére is. Az üzemcsarnokban nyolc, a bejárattól egymástól függetlenül megközelíthető üzemi helyiség került kialakításra különböző méretekkel A középső nagyobb helyiségek egymásba nyitható, illetve egymástól elzárható módon hasznosíthatók lehetőséget adva nagyobb vállalkozások betelepítésére is. Ez a kialakítás számos kombinációját adja a használatnak, hiszen minden helyiség önmagában is hasznosítható, minden helyiségnek van az alapanyag és a készárú elszállítása szempontjából önálló függetleníthető bejárata illetve kijárata. Ugyanakkor a helyiségek egymásba nyitva elvileg arra is lehetőséget adnak, hogy egy esetleg két betelepülő a termelési folyamatát az üzemcsarnok hosszirányába átmenő módon szervezze meg. A könnyűszerkezetes belső térelválasztó rendszer végső esetben arra is lehetőséget ad, hogy viszonylag gyorsan minimális sérülést okozó bontással illetve átépítéssel a belső térelválasztás átalakítható. A kialakított helységkapcsolatok erre azonban csak nagyon kis valószínűséggel adhatnak később okot. A jelenlegi kialakítás szerint maximum nyolc betelepülő használhatja egymástól függetlenül az üzemet, ennél kevesebb betelepülő esetén a helyiségek kiosztásának számos variációja lehet. 1

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10. - 13 - szakszervezet megnevezése 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. a szakszervezet címe, telefonszáma A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 2012. évről Kelt: Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Kiegészítő melléklet évi Eredménykimutatás és Mérleg Adatok ezer Ft-ban

Kiegészítő melléklet évi Eredménykimutatás és Mérleg Adatok ezer Ft-ban MÉRLEG Eszközök alakulása A. Befektetett eszközök Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Berendez ések és felszerelések Járművek Képzőm űvészeti alkotások Befejeze tlen beruházás Részese dések Összesen

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben