Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2."

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: március 1-jétıl Közzétéve: február 14. I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg 1. Számlanyitás díja díjmentes 2. Éves állományi díj Minimum díj számla 3 /hó 300 Ft 2.2. Magyarországon kibocsátott értékpapírok Tagsági jogokat megtestesítı értékpapírok, certifikátok, warrantok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,14% Kollektív befektetési értékpapírok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,14% MKB Csoport által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,08% Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok névérték évi 0,14% Magyar állampapír névérték évi 0,15% MKB Csoport által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok névérték évi 0,08% 2.3. Külföldön kibocsátott értékpapírok Tagsági jogokat megtestesítı értékpapírok, certifikátok, warrantok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján Kollektív befektetési értékpapírok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,3% évi 0,3% Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok névérték évi 0,25% 3. Számlakivonat, igazolások 3.1 Tulajdonosi igazolás, letéti igazolás, eseti számlakivonat 3.2 Egyéb igazolás ahol M= a díjszámítási periódus átlagállománya névértéken n= a díjszámítási periódus naptári napjainak száma Á= az értékpapír árfolyama; névérték esetén az 100% d= éves díj mértéke 2 Az éves állományi díj magyar forintban kerül megállapításra és tartalmazza az ırzés, a nyilvántartás díját, valamint a havi egyszeri számlakivonat Üzletszabályzat szerinti rendelkezésre bocsátásának díját. Az MKB Bank Zrt. az értékpapírok besorolását (hitelviszonyt, tagsági viszonyt megtestesítı illetve kollektív befektetési) a CXX. törvény (Tpt.) 5. szerint végzi: - hitelviszonyt megtestesítı értékpapír pl.: államkötvény, diszkontkincstárjegy, vállalati kötvény - tagsági viszonyt megtestesítı értékpapír pl.: részvény - kollektív befektetési értékpapír pl.: befektetési jegy 3 Egy számlának tekintendı az Ügyfél részére az MKB Bank Zrt. által a befektetési szolgáltatások és kiegészítı szolgáltatások keretében egy szerzıdés alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.) 1/11 db db Ft egyedi megállapodás alapján, min Ft 3.3 Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történı kivonatküldés mellett bankfiókban elıállított és átadott papír havonta 1 darab ingyenes alapú havi számlakivonat 3.4 Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történı kivonatküldés mellett rendszeresen, postai úton megküldött db 600 Ft papír alapú havi számlakivonat 1 A díjszámítási periódus árfolyamadatának meghatározása: Belföldi kibocsátású értékpapírok esetén - a BÉT-re bevezetett értékpapírok a kollektív befektetési értékpapírok kivételével - esetében a díjszámítási periódusban keletkezett utolsó záróárfolyam, - kollektív befektetési értékpapírok esetén a díjszámítási periódusban közzétett utolsó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, - az OTC piacon szereplı értékpapírok esetében professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam, ennek hiányában átlagárfolyam - azon értékpapírok esetében, melyekre a fenti forrásokból árfolyam információ nem szerezhetı be, a névérték. Külföldi kibocsátású értékpapírok esetén a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelıen, professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) ennek hiányában az MKB Bank Zrt. alletéteményese által a díjszámítási periódus utolsó banki munkanapjára vonatkozóan közölt árfolyam, ezek hiányában professzionális adatszolgáltató ( különösen REUTERS, BLOOMBERG), illetve ennek hiányában az MKB Bank Zrt. alletéteményese által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam. Az állományi díj számításának módja: M*Á*n*d 365

2 II. Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) Számítás alapja Standard Mérték/összeg 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2. Egyébként Egyszerő 4 és Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén közgyőlési zárolás mővelet értékpapíronként Ft Speciális zárolás 5 mővelet értékpapíronként egyedi díjmegállapodás alapján 2. Zárolás feloldása 2.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel zárolt tételek feloldása *** díjmentes 2.2. Egyébként Egyszerő zárolás manuális felbontása mővelet értékpapíronként Ft Egyszerő és közgyőlési zárolás automatikus feloldása mővelet értékpapíronként Ft Speciális zárolás feloldása mővelet értékpapíronként egyedi díjmegállapodás alapján 3. Hozadékbeszedés Magyarországon kibocsátott értékpapírok Magyar állampapír díjmentes MKB Csoport által kibocsátott értékpapírok díjmentes Egyéb értékpapírok esetén 3.2. Külföldön kibocsátott értékpapírok esetén 4. Fizikai mozgással nem járó mőveletek értékpapíronként és beszedésenként a hozadék összege értékpapíronként és beszedésenként a hozadék összege 0,2% min. 500 Ft 7 max Ft 0,2% min.1000 Ft 7 max Ft 4.1. Jóváírás MKB Bank Zrt-n belüli transzfer az Ügyfél saját számlái mővelet értékpapír sorozatonként között és alkalmanként díjmentes MKB Bank Zrt-n belüli egyéb transzfer mővelet értékpapíronként 600 Ft KELER Zrt-n belüli transzfer mővelet értékpapíronként 700 Ft Egyéb alletéteményes rendszerén belül fogadott transzfer, illetve KELER Zrt-n keresztül külföldrıl befogadott mővelet értékpapíronként Ft értékpapír Alletéteményesek között, illetve az alletéteményesek rendszerein kívülrıl érkezı transzfer mővelet értékpapíronként egyedi díjmegállapodás szerint 4.2. Terhelés/Transzfer MKB Bank Zrt-én belüli transzfer az Ügyfél saját számlái között mővelet értékpapíronként 600 Ft MKB Bank Zrt-én belüli egyéb transzfer mővelet értékpapíronként Ft KELER Zrt.-én belüli transzfer mővelet értékpapíronként Ft Alletéteményes rendszerén belül teljesített transzfer, illetve KELER Zrt-bıl külföldre indított transzfer 9 mővelet értékpapíronként Ft Alletéteményesek között, illetve alletéteményesek rendszerein kívül teljesített transzfer 5. Fizikai mozgással járó mőveletek mővelet értékpapíronként 5.1. Fizikai értékpapírok átvétele/kiadása értékpapíronként egyedi díjmegállapodás szerint 60 Ft/db min Ft 4 Olyan zárolás, amelyhez háttér ügylet (pl. hitel, opció, stb.) és/vagy a zárolás lejáratán kívül egyéb feltétel nem kapcsolódik. 5 Minden olyan zárolás, amely valamilyen háttér ügyleten és/vagy egyéb feltételen alapul (pl. óvadéki, kedvezményezetti, együttes, stb. zárolás). Árazása egyedileg, a zárolási konstrukció és az esetleges közremőködık (pl. KELER Zrt.) által felszámítandó díjak ismeretében történik. 6 Ideértve a hozadék jogcímével az Ügyfélnek juttatott egyéb eszközök esetét is. 7 A minimum díj mértéke nem haladhatja meg az ügyfél részére jóváírandó hozadék mértékét. 8 Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is 9 Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is 2/11

3 5.2. KELER Zrt-t érintı ki- és beszállítás Beszállítás Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén Kiszállítás Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén Be- és kiszállítás külföldön kibocsátott értékpapírok esetén Instrukció törlése a Számlatulajdonos kérésére, illetve hiányos, nem értelmezhetı megbízás esetén mővelet értékpapíronként névérték mővelet értékpapíronként díjmentes 0,35% min Ft egyedi díjmegállapodás szerint 6.1. Magyarországon kibocsátott értékpapírok mővelet értékpapíronként Ft 6.2. Külföldön kibocsátott értékpapírok mővelet értékpapíronként Ft 7. Adózással és társasági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek díjai Adóilletıség igazolásának, ill. adóilletıségre vonatkozó nyilatkozat bekérése nem MKB felhasználásra, MKB-n belüli feldolgozása, továbbítása alletéteményes/kifizetı/kibocsátó felé Választható társasági eseményben való részvételi szándék befogadása és továbbítása alletéteményes vagy egyéb rendeltetési hely felé Adóval és társasági eseményekkel kapcsolatos eljárás során harmadik személyek által az MKB-ra terhelt, az értékpapír tulajdonosát terhelı költségek alkalom alkalom alkalom Ft Ft az MKB-ra terhelt összeggel megegyezı III. Megbízási díjak 1. Tızsdei részvény, ETF, certifikát Számítás alapja 1.1. Belföldi értékpapírok esetén 1.2. Külföldi értékpapírok esetén A XIII. Általános rendelkezések 2. pontjában meghatározott értékpapírokra vonatkozó, Xetra - Deutsche Börse vagy a London Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext rendszereiben teljesülı megbízások A XIII. Általános rendelkezések 2. pontjában meghatározott értékpapírokra vonatkozó, New York Stock Exchange rendszerében teljesülı megbízások (minimum : USD ) 1.3. Egyéb külföldi értékpapírok (egyedi megállapodás keretében) 2. Egyéb részvényre, szóló megbízás 3. Magyar állampapírok évnél rövidebb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén Standard Mérték/összeg min Ft min Ft min Ft egyedi díjmegállapodás alapján egyedi díjmegállapodás alapján min Ft évnél hosszabb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén min Ft 3.3 Magyar állampapírok másodpiaci forgalmazása min Ft 4. Az MKB Csoport által kibocsátott értékpapírok, valamint a BayernInvest Luxemburgi Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes 5. Vállalati kötvény 5.1. Belföldi értékpapírok esetén min Ft 5.2. Külföldi értékpapírok esetén min Ft 6. Kollektív befektetési értékpapírok 6.1. Belföldi értékpapírok esetén min Ft 6.2. Külföldi értékpapírok esetén 3,0% min Ft 3/11

4 7. Szabványosított tızsdei ügyletek 7.1. Deviza 0,065% 7.2. BUX kontraktus 200 Ft 7.3. Részvény 0,25% A pontokban 7.4. Daytrade kedvezmény meghatározott díjak 50 %-a 8. Egyedi megbízás egyedi díjmegállapodás alapján 9. Megbízás módosítása, visszavonása megbízásonként Ft IV. Befektetési jegyek forgalmazási/kibocsátási jutalékai Az MKB által forgalmazott befektetési alapok Számítás alapja Értékesítéskor Visszaváltáskor tájékoztatójában foglaltak szerint 1. MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. kezelésében lévı befektetési alapok MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 0,5%, max. 500 Ft 0 Ft 1.2. MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 3 %, max. 500 Ft 0 Ft 1.3. MKB Állampapír Befektetési Alap 1%, max. 500 Ft, 0 Ft 1.4. MKB Európai Részvény Befektetési Alap 3%, max. 500 Ft 0 Ft 1.5. MKB Ingatlan Alapok Alapja mővelet 500 Ft 500 Ft 1.6. MKB Forint Tıkevédett Likviditási Alap - díjmentes díjmentes 1.7. MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap - díjmentes díjmentes 1.8. MKB Nyersanyag Alapok Alapja 1,5%, max. 500 Ft 0 Ft 1.9. MKB PAGODA Tıkevédett Likviditási Alap (Folyamatos forgalmazás október 3-ától.) - díjmentes díjmentes MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap - díjmentes díjmentes MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 3%, max. 500 Ft 0 Ft 1.12 MKB Bázis Nyíltvégő Befektetési Alap díjmentes a befektetési jegyek megvásárlását követı 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes 1.13 MKB Egyensúly Nyíltvégő Befektetési Alap díjmentes a befektetési jegyek megvásárlását követı 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes 1.14 MKB Ambíció Nyíltvégő Befektetési Alap díjmentes a befektetési jegyek megvásárlását követı 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes 1.15 MKB Pagoda 5. Tıkevédett Likviditási Befektetési Alap - díjmentes díjmentes 2. BayernInvest Alapok 2.1 Tıkepiaci alapok (Funds Capital Markets) Short Term Fonds 3% Total Return Corporate Fonds 3% Convertible Fonds 3% 3. DKB Alapok 3.1. Asien Fonds 3% 3.2. TeleTech Fonds 3% 3.3. Pharma Fonds 3% 4. Hazai, nem MKB Befektetési alapkezelı kezelésében levı alapok 4.1 Equilor PRIMUS Alapok Alapja 2% 2%, max Ft 4.2. OTP Alapkezelı Zrt. kezelésében levı alapok OTP EMDA Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy 2% 2%, max Ft OTP Supra Származtatott Befektetési Alap A sorozatú 2% befektetési jegy 2%, max Ft OTP G 10 Euró Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy 2% 2%, max Ft OTP G 10 Euró Származtatott Alap B sorozatú befektetési jegy 2% 2%, max. 5 Euró 10 A rendszeres megtakarítási szolgáltatásban elérhetı, MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. kezelésében lévı befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozó rendszeres vételi megbízás minimum összege (külön szerzıdés alapján): Ft/mővelet. 4/11

5 V. Értékpapírok letéti ırzésének díj tételei 1. Értékpapírok letéti ırzésre történı átvétele és kiadása Számítás alapja Standard mérték/összeg 1.1. Alapdíj mővelet értékpapíronként Ft 1.2. Átvétel/kiadás díja (az alapdíjon felül) db 100 Ft 2. Éves ırzési díj díjfizetési periódus átlagállománya névértéken/ megkezdett naptári év 3. Zárolás (1 db igazolással), zárolás feloldása, letéti igazolás mővelet értékpapíronként kiadása VI. Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói 0,185% min Ft Ft 1. Számlanyitás díja díjmentes 2. Számlavezetés díja díjmentes Az ügyfélszámla vezetésére vonatkozó további kondíciók megegyeznek az MKB Bank Zrt. mindenkori hatályos Kondíciós lista 3. magánszemélyek részére - I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (L2), illetve a Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (V2) kondíciós listában szereplı díjtételekkel* 4. Számla kamatozása a számla napi záró egyenlege után a Bank kamatot nem fizet. *Az ügyfélszámla tekintetében a tranzakciós illetéknek megfelelı összegő díj mindaddig nem kerül felszámításra, amíg a vonatkozó törvény értelmében az ügyfélszámlán lebonyolított fizetési mővelet mentes a tranzakciós illeték alól. Az ügyfélszámla vezetés tekintetében az alábbi típusú tranzakciók hajthatók végre: 1. Pénztári be- és kifizetés 2. Papír alapú forintátutalás MKB-nál vezetett saját, illetve nem saját számlára 3. Papír alapú forintátutalás nem MKB-nál vezetett számlára 4. Papír alapú forintátutalás külföldre 5. VIBER átutalás (jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek esetében) 6. Átutalások törlése A devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított mőveleteket az MKB devizában számolja el az Ügyféllel. Ehhez szükséges, hogy a Befektetı az ügylet devizájában megnyitott bankszámlával rendelkezzen az MKB-nál. Vétel esetén a devizaszámlán kell biztosítani a fedezetet, illetve e számlán kerül jóváírásra az eladási ügylet, valamint az értékpapírokból származó bevétel elszámolását követıen az Ügyfél javára kifizetendı devizaösszeg. VII. MKB TREZOR Tartós befektetési számlavezetés díj és kamat kondíciói 1. Számlavezetési díj Megegyezik a Bank jelen kondíciós listájának I. fejezetében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetetett mértékekkel azzal, hogy a minimumdíj alkalmazására kizárólag az Ügyfél mindenkori legrégebben nyitott, élı tartós befektetési számlája esetén kerül sor. A további tartós befektetési számlák állományi díjának kalkulációja során minimumdíj nem kerül figyelembe vételre. 2. Értékpapír mőveleti, megbízási, tranzakciós díjak Az adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. és IV. fejezete szerint fizetendı. 3. Egyéb feltételek Ügyfélszámla-vezetés díja és kamat kondíciói A Bank jelen kondíciós listájának VI. fejezetében feltüntetetett Ügyfélszámla vezetés díja és kamat kondíciói. 5. Számlanyitáskor befizetendı minimumösszeg Ft vagy a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva annak megfelelı devizaösszeg 6. Devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított mőveletek Ezen mőveleteket az MKB TREZOR tartós befektetési számlák vonatkozásában az MKB devizában számolja el az Ügyféllel. A devizában denominált pénzügyi eszközök számlán történı nyilvántartásának feltétele, hogy a Befektetı (Ügyfél) rendelkezzen az MKB-nál az ügylet devizájában vezetett bankszámlával. Vétel esetén, a TREZOR tartós befektetési számla megnyitásának naptári évében a devizaszámlán kell biztosítani a fedezetet. Az értékpapír eladási ügyletek, valamint az értékpapírokból származó bevétel elszámolása az MKB TREZOR Tartós befektetési számlán történik. Az ily módon jóváírt devizaösszegek újrabefektetése az MKB TREZOR Tartós befektetési számlán keresztül lehetséges. 5/11

6 VIII. MKB Nyugdíj-elıtakarékossági összevont értékpapírszámla és MKB Nyugdíj-elıtakarékossági ügyfélszámla (a továbbiakban MKB NYESZ-R Nyugdíj-elıtakarékossági számla) kondíciói 1. NYESZ-R Értékpapír számla számlavezetési díj A Bank jelen kondíciós listájának I. fejezetében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetetett éves állományi díj százalékos mértéke azzal az eltéréssel, hogy a minimum díj 150 forint/hó. 2. Értékpapír mőveleti, megbízási, tranzakciós díjak Az elıtakarékoskodó által adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. és IV. fejezete szerint Az elıtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára teljesített befizetést követı elsı befektetési mővelet Az elıtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára befizetett összeg erejéig ingyenes tranzakciós díja 3. Egyéb feltételek A végezhetı mőveletek egyéb feltételeit és a megvásárolható értékpapírok körét a nyugdíj-elıtakarékossági számlákra vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A számlán kizárólag forintban kibocsátott értékpapírokat lehet forgalmazni! 4. NYESZ-R Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói A Bank jelen kondíciós listájának VI. fejezetében feltüntetetett Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói. 5. Számlanyitáskor befizetendı minimumösszeg Ft IX. Befektetési szolgáltatások NetBankáron 1. Szolgáltatási díjak 1.1. Szolgáltatás igénylése Díjmentes 1.2. Szolgáltatás havi díja Díjmentes 1.3. Számlakivonat letöltése Díjmentes 2. Megbízási díjak 2.1. MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. kezelésében lévı befektetési alapok adásvételére vonatkozó megbízások és jegyzési nyilatkozat tétele Jelen kondíciós lista IV. fejezetében feltüntetetett díj 2.2. MKB Bank Zrt. által kibocsátott változó, indexált, fix és diszkont kötvények adásvételére vonatkozó megbízások és jegyzési nyilatkozat tétele Jelen kondíciós lista III. fejezetében feltüntetetett díj 2.3. Magyar állampapírok Jelen kondíciós lista III. fejezetében feltüntetetett díj 2.4 BÉT-re és a BÉTa piacra bevezetett értékpapírok adásvételére vonatkozó megbízások Jelen kondíciós lista III. fejezetében feltüntetetett díj X. MKB Online Trader Internet alapú szolgáltatás Vállalati ügyfeleink egyedi árfolyamos konverziós deviza vételi vagy eladási megbízásainak, és határidıs devizaárfolyamra vonatkozó egyedi kötéseinek kezelésére 1. Szolgáltatási díjak 1.1. Szolgáltatás igénylése Díjmentes 1.2. Szolgáltatás havi díja Díjmentes 1.3. Szolgáltatás összeghatára Egyedi árfolyamos konverziós megbízás és határidıs devizaárfolyamra vonatkozó egyedi kötés: MKB Online Trader elektronikus csatornán minimum ,- és maximum euróval egyenértékő deviza értékre kezdeményezhetı euró feletti devizaösszegekre egyedi árfolyamjegyzés és határidıs üzletkötés telefonon lehetséges euró alatti összegre a Bank egyedi árfolyamot nem jegyez, határidıs konverziós ügyletet nem köt Elérhetı lejárati értéknapok 1.5. Elérhetı devizapárok Egyedi árfolyamos konverziós megbízás ügyfelünk MKB banknál vezetett saját számláik között T, T+1, vagy T+2 teljesítési értéknappal lehetséges. Határidıs devizaárfolyamra vonatkozó egyedi kötés T+3 értéknaptól 1 éves lejáratig bármilyen lejárati értéknapra kezdeményezhető. Deviza párok Azonnali konverzió esetén Határidıs konverzió esetén Forint ellenében: EUR/HUF, USD/HUF, CHF/HUF, GBP/HUF, PLN/HUF EUR/HUF, USD/HUF, CHF/HUF, GBP/HUF Euro ellenében: EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/USD, EUR/CHF XI. Üzletkötési órák, megbízások befogadása 1. Befektetési szolgáltatások körébe tartozó tızsdén vagy más szabályozott piacon kívüli kamat- és árfolyam termékek üzletkötési órái Befektetési szolgáltatások körébe tartozó tızsdén vagy más szabályozott piacon kívüli kamat- és árfolyam termékek forgalmazását, ilyen jellegő tranzakciók kötését az MKB Bank Zrt. a következı idıpontokon belül vállalja azzal, hogy a Bank fenntartja azt a jogát, hogy a Magyar Nemzeti Banki munkanapokon: 1.1. Bank vagy a KELER által bevezetendı esetleges késıbbi korlátozások Hétfı Csütörtök h életbe lépésétıl kezdve hasonló korlátozást léptessen életbe. Péntek h MKB Online Trader Internet alapú szolgáltatás igénybe vételével egyedi Banki munkanapokon: 1.2. árfolyamos konverziós deviza vételi vagy eladási megbízás adása az Ügyfél Hétfı Csütörtök h Banknál vezetett eltérı devizanemő saját bankszámlái közötti átvezetésre. Péntek h 6/11

7 XI. Üzletkötési órák, megbízások befogadása 2. Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre szóló megbízások befogadása Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre szóló megbízásokat az MKB Bank Zrt. fiókhálózata az alábbi idıszakokban fogadja be teljesítésre azzal, hogy a Bank ennél hosszabb idıszakot is meghatározhat, melyet a honlapján közzétesz: A fiókhálózatban BÉT-re és BÉTa piacra vonatkozóan csak limit áras ajánlat nyújtható be, amelynek idıbeli érvényessége lehet: az adott kereskedési nap végéig Banki munkanapokon: érvényes napi ajánlat, adott dátumig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes Hétfı Csütörtök h 2.1 ajánlat, visszavonásig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat. Péntek h Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre Banki munkanapokon: 2.2 szóló megbízásokat az MKB Bank Zrt. Pénz- és Tıkepiaci területének Befektetési Hétfı Csütörtök h Szolgáltatások szakterülete az alábbi idıszakokban fogadja be teljesítésre: Péntek h 2.3 T naptól eltérı elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. fiókhálózat részére a fiókonkénti nyitva tartás figyelembe vételével, valamint a TeleBankáron keresztül adott megbízások: Banki munkanapokon: h 2.4 T naptól eltérı elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus csatornáin keresztül adott adás-vételi megbízások: Banki munkanapokon: h 2.5 Jegyzési nyilatkozat tétele MKB Bank Zrt. által kibocsátandó kötvényekre és MKB Befektetési Alapkezelı kezelésében levı befektetési alapok befektetési jegyeire a fiókhálózatban a fióki nyitva tartást figyelembe véve: Banki munkanapon: h Jegyzési nyilatkozat tétele MKB Bank Zrt. által kibocsátandó kötvényekre és MKB Befektetési Alapkezelı kezelésében levı befektetési alapok befektetési jegyeire NetBankáron: Banki munkanapokon: h A Banki munkanapokon: T napon óráig megadott megbízások teljesítése/elszámolása T+1 munkanapon, a T nap órát követıen adott Prémium Euró Magyar Államkötvény vételére vonatkozó nyilatkozattétel megbízásoké pedig T+2 munkanapon (elsıdleges forgalmazás/adagolt kibocsátás keretében): történik. Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására a meghirdetett elszámolási napokat kivéve minden banki munkanapon személyesen, a fióki nyitva tartás ideje alatt adható adásvételi megbízás. Az MKB Bank kizárólag azon strukturált kötvényeket vásárolja meg, amelyekre bruttó vételi árfolyam kerül közzétételre. Az elszámolási napot megelızı banki munkanapon az adásvételi megbízás befogadásának határideje a fióki nyitva tartás függvényében legkésıbb: h Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények visszavásárlására alkalmazandó elszámolási napokat és az árfolyamokat a Bank a fiókhálózatban kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé. A Bank nem köteles a saját kibocsátású kötvények visszavásárlására! 2.8 BÉT-re és a BÉTa piacra bevezetett NetBankáron keresztül elérhetı értékpapírokra 2.9. vonatkozó megbízások:befogadása aznapi teljesítésre: Banki munkanapokon: h Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre szóló megbízások befogadása 3. tárgynapi teljesítésre Értékpapír transzfer megbízás (amennyiben a küldés/fogadás helyének 3.1 megbízás befogadási feltételei lehetıvé teszik a tárgynapi teljesítést): Banki munkanapokon: h 3.2 Zárolási megbízás: Banki munkanapokon: h, illetve a bankfiókok zárásáig MKB Bank Zrt.-én belüli zárolás: MKB Bank Zrt.-én kívüli, egyoldalú zárolás az ügyfél kérésére: Banki munkanapokon: h 3.3 Befektetési eszközök adás-vételére szóló megbízások: A III. részben feltüntetett befektetési eszközök adásvételére vonatkozóan fiókhálózatban adott megbízások: Banki munkanapokon: h BayernInvest Luxemburgi Alapok befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások: Banki munkanapokon: h Equilor Primus Alapok Alapja befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások: Banki munkanapokon: 15:00 h OTP Alapkezelı Zrt. kezelésében levı alapok befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások: Banki munkanapokon: 14:30 h Egyéb T napos teljesítéső befektetési eszköz adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus csatornáin keresztül adott megbízások: Banki munkanapokon: h T napos elszámolású befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. Pénz- és Tıkepiaci területének Befektetési Szolgáltatások szakterülete részére, a fiókhálózat részére a fiókonkénti nyitva tartás figyelembe vételével, valamint a TeleBankáron keresztül adott megbízások : Banki munkanapokon: h T napos elszámolású befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus csatornáin keresztül adott megbízások: Banki munkanapokon: h MKB Bank Zrt. Saját kibocsátású kötvényeinek és magyar állampapírok adásvételére vonatkozó megbízások Banki munkanapokon: h A fenti határidıkön túl beérkezı, tárgynapi teljesítésre beadott megbízásokat az MKB Bank Zrt. - azok jellegétıl és benyújtási módjától függıen - tárgynapon is teljesítheti, de nem köteles vállalni azt. A és pontban felsorolt mőveletek esetében az ott megadott határidın túl beérkezı megbízások következı napi megbízásként kezelendık. 7/11

8 A XI. pontban felsoroltak esetében az MKB Bank Zrt. által üzemeltetett elektronikus csatornák alatt a következık értendık: NetBankár PC Bankár NetBankár Business Az MKB TeleBankár rendszerén keresztül adható befektetési szolgáltatási megbízások: MKB Bank Zrt. által kibocsátott kötvények adásvételére irányuló megbízások MKB Befektetési Alapok befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására irányuló megbízások Magyar Államkötvények és Diszkont Kincstárjegyek adásvételére irányuló megbízások Vételi/eladási megbízások a Budapesti Értéktızsdére bevezetett részvényekre A kondíciós lista IV.4. pontjában felsorolt befektetési eszközöket az MKB Bank Zrt. ügyfelei részére az alább feltüntetett forgalmazási helyeken és módon forgalmazza: Központi értékesítés: Település Cím Forgalmazás módja Telefonszám Budapest 1056 Budapest, Váci utca 38. telefonon/ privát banki ügyfél esetén személyesen is ; privát banki ügyfél esetén a privát bankár telefonszáma Hálózati egységek: Település Település Település Település Budapest 1024 Széna tér 4. Telefonon/személyesen Budapest 1051 Hercegprímás utca 10. Telefonon/személyesen Budapest 1052 Türr István utca 9. Telefonon/személyesen Budapest 1056 Váci utca 38. Telefonon/személyesen Tatabánya 2800 Fı tér 6. Telefonon/személyesen Miskolc 3530 Széchenyi utca 18. Telefonon/személyesen Nyíregyháza 4400 Szarvas utca 11 Telefonon/személyesen Kecskemét 6000 Katona József tér 1. Telefonon/személyesen Szeged 6720 Kölcsey utca 8. Telefonon/személyesen Székesfehérvár 8000 Zichy liget 12. Telefonon/személyesen Gyır 9021 Bécsi kapu tér 12. Telefonon/személyesen Szombathely 9700 Szent Márton utca 4. Telefonon/személyesen XII. A NetBankár rendszeren keresztül a BÉT-re és a BÉTa piacra szóló bizományosi ügyletek speciális feltételei: A NetBankár rendszeren keresztül csak limit áras ajánlat nyújtható be amelynek idıbeli érvényessége lehet: az adott kereskedési nap végéig érvényes napi ajánlat, adott dátumig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat,, visszavonásig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat. A megbízások NetBankár rendszeren keresztüli benyújtására 0-24 óráig lehetıség van, de az kizárólag a kereskedési órák ideje alatt kerül teljesítésre. A NetBankár csatornán keresztül benyújtott megbízások visszavonása a TeleBankár szolgáltatáson keresztül vagy a fiókhálózatban kezdeményezhetı. A NetBankár csatornán keresztül aktuálisan elérhetı értékpapírok listája a NetBankár csatorna Betétek, értékpapírok, Befektetési lehetıségek menüpontból érhetı el. A NetBankár rendszeren keresztül beérkezett megbízásokat a Bank az Üzletszabályzatnak való megfelelés szempontjából minden esetben megvizsgálja, majd továbbítja a BÉT és BÉTa piac kereskedési rendszereibe. A Bank jogosult rendszeres karbantartás vagy meghibásodás helyrehozatala esetén a NetBankár szolgáltatást a szükséges mértékben, de akár egészében is szüneteltetni, amelyrıl rendszerüzenet formájában értesítést küld. A Bank biztosítja ügyfelei számára, hogy a szolgáltatás kimaradása esetén tızsdei kereskedési idıben a megbízásokat telefonon, faxon vagy személyesen megtehessék.. XIII. OTC és tızsdén kötött derivatív ügyletek jelentési kötelezettséghez kapcsolódó díjak* Számítás alapja Standard mérték / összeg 1.1. Jelentésszolgáltatási díj OTC ügyletek jelentésszolgáltatási díja ügylet db 0 Ft Tızsdei ügyletek jelentésszolgáltatási díja ügylet db 0 Ft 1.2. Nyilvántartási díj nyitott ügylet / hó 0 Ft *A Bank jelenleg nem számít fel a szolgáltatásért díjat, azonban fenntartja magának a jogot a kondíciók megváltoztatására. XIV. Tájékoztatás az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és értékpapírok állományáról Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy bankfiókunkba befáradva, február 1-jétıl kérheti az Ön, illetve Vállalkozása által Bankunknál elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és értékpapírok állományára vonatkozó aktuális összefoglaló tájékoztatót. XV. Általános rendelkezések: 1. Az MKB Bank Zrt. standard letétkezelési tevékenysége keretében az alábbi alletéteményeseket veszi igénybe: 1. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER Zrt.) 2. Bank of New York Mellon SA/NV, Brüsszel 3. Clearstream Banking Luxembourg 4. Bayern LB, München 8/11

9 2. Az MKB Bank Zrt. által letétkezelés céljából befogadható, illetve bizományosi vagy adásvételi szerzıdés útján forgalmazott értékpapírok köre 1. Magyar állam által kibocsátott értékpapírok 2. MKB Csoport által kibocsátott értékpapírok 3. Bayern LB Csoport által kibocsátott értékpapírok 4. Minden olyan értékpapír, amely esetében az MKB Bank Zrt. - a kibocsátóval kötött szerzıdés alapján - az értékpapír nyilvános vagy zártkörő forgalomba hozatala során forgalmazóként eljár 5. A fentiekben felsoroltak mellett minden egyéb, a Budapesti Értéktızsdén forgalmazott értékpapír 6. Az Amerikai Egyesült Államokban vagy Németországban vagy Nagy-Britanniában vagy Franciaországban amerikai dollárban (USD) vagy euróban (EUR) vagy angol fontban (GBP) kibocsátott értékpapírok közül azok, amelyek szerepelnek a XETRA-Deutsche Börse 11 vagy a New York Stock Exchange (NYSE), vagy a London Stock Exchange vagy a párizsi Euronext kereskedési rendszerében Az MKB Bank Zrt. az 5. és a 6. pontban hivatkozott értékpapírok közül is csak azokat fogadja be, illetve azokra vesz fel forgalmazásra irányuló megbízást, amelyekrıl professzionális adatszolgáltató rendszerekben (pl. BLOOMBERG, REUTERS) nyilvános adat, információ elérhetı, valamint amelyek a hivatkozott kereskedési rendszerekben likviditással bírnak. Az MKB Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésérıl és kiegészítı szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzata értelmében a Bank nem köteles az Ügyfél szerzıdési ajánlatát elfogadni. 3. Egységesített értékpapír hozam mutató számítása A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 41/1997. (III.5.) Kormányrendelet alapján a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az Egységesített értékpapír hozam mutató számításának képlete amennyiben a lejáratig hátralevı futamidı 365 napnál kevesebb: amennyiben a lejáratig hátralevı futamidı legalább 365 nap: 4. Fizikai értékpapír kiadása bankfiókban: MKB Bank Zrt. saját értéktárában tárolt értékpapírok esetében az igénybejelentést követı banki munkanapon, vidéki fiókokban az igénybejelentést követı második banki munkanapon, alletéteményesnél (pl. KELER Rt.-nél) tárolt értékpapírok esetében az alletéteményes teljesítését követı banki munkanapon. 5. Letétkezelési díjak: Letétkezelési szerzıdéseknél (ha a szerzıdésre külön díj nem vonatkozik), az összevont értékpapírszámlánál alkalmazott díjakat számítjuk fel. 6. A kondíciós listában foglalt díjak A kondíciós listában foglalt díjak, amennyiben a kondíciós lista eltérı rendelkezést nem tartalmaz, a szolgáltatások végsı és teljes árai attól függetlenül, hogy az MKB Bank Zrt. a teljesítés során igénybe vesz közremőködıt vagy sem. Ha az Ügyfél MKB szolgáltatáscsomagot, MKB Kivételes Folyószámla szolgáltatást, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban meghatározott feltételekkel és az ott meghatározott díjak, költségek felszámításával nyújtja a Bank az egyidejőleg igénybe vett bankszámlavezetési szolgáltatást, betétgyőjtési szolgáltatást, bankkártya-szolgáltatásokat, telefonos szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat. Ha e kondíciós listák bármelyike valamely szolgáltatás esetében a Bank standard lakossági/vállalati feltételeire, kondícióira hivatkozást tartalmaz, akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó kondíciós listában meghatározott feltételeket, díjakat, költségeket érvényesíti a Bank. A kondíciós listában felsoroltaktól eltérı egyedi, illetve eseti szolgáltatások díjára a Bank egyedi árajánlatot ad. 7. A díjak esedékessége: az állományi díj havonta (díjszámítási periódus), illetve a számla/szerzıdés megszőnésekor. letéti ırzési szerzıdés esetén az ırzési díj a naptári év utolsó banki munkanapján, illetve a szerzıdés megszőnésekor, az egyéb díjak és jutalékok az adott tranzakció felmerülésekor. Az MKB javára fizetendı díj-, jutalék- és költségelszámolások késedelmes teljesítése, illetve a Bankkal szemben keletkezı egyéb - szerzıdésekben nem szabályozott tartozások esetén a késedelmi kamat mértéke - amennyiben valamely szerzıdésben eltérıen nem került megállapításra - megegyezik a mindenkor hatályos Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat mértékével. A Bank fenntartja magának az egyedi jutalék és díjtételek, kamatlábak megállapításának, a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse. MKB BANK ZRT. 11 A frankfurti székhelyő XETRA Európa egyik legnagyobb forgalmú kereskedési platformja. Rendszerében jelenleg az összes fontosabb európai, illetve jelentısebb amerikai társaság részvényeivel folyik kereskedés. 9/11

10 1. számú melléklet Teljesítési helyszínek és magyarázó megjegyzések az ügyfelekkel szembeni legkedvezıbb teljesítés politikájához I. A legkedvezıbb teljesítés helyszínének meghatározásakor figyelembe vételre kerülı tényezık A legkedvezıbb teljesítés helyszínének itt leírásra kerülı meghatározásához a standard eljárás alapja az, hogy mit tekintünk jellemzı nagyságrendnek egy lakossági megbízás esetében. A lakossági ügyfelek által adott megbízások teljesítési helyszínének meghatározása szempontjából a legfontosabb, hogy a megítélés átfogó felmérés alapján történjen, amiben szerepel a pénzügyi eszköz (nettó) ára és a teljesítéssel összefüggı összes költség, ami a teljesítés helyszínén történı teljesítés során felmerül, továbbá a megbízás természete, a pénzügyi eszköz, illetve a végrehajtási helyszín tulajdonságai. Amennyiben ezek a kritériumok nem hoznak egyértelmő eredményt, további lépésekben más tényezıket is be kell vonni a vizsgálatba. Ezek lehetnek a gyorsaság és a teljesítés valószínősége, illetve az elszámolás bizonyossága. 1. Ár A legjobb ár elérése egyebek mellett a kereskedési helyszíneken érvényesülı szabályokban és elıírásokban megfogalmazott ármegállapítási, árközzétételi mechanizmusoktól függ. Ezek a szabályok és elıírások határozzák meg például, hogy az árat aukciós folyamat segítségével alakítják-e ki, teszik- e közzé (megbízások által mozgatott piac), vagy egy semleges piaci résztvevı (vezetı bróker vagy piacvezetı szereplı, market maker) mőködik közre, mint közvetítı (jegyzés által mozgatott piac) az ár kialakításában. A teljesítés helyszínének likviditásán kívül a referenciapiacok bekapcsolása, a jegyzési kötelezettség és a maximális eladási vételi marzsok kialakítása azok a további tényezık, amelyek befolyásolják az elérhetı árat. 2. Költségek A költségek két részre oszlanak: harmadik fél költségeire és saját díjakra. A Bank a harmadik fél költségeit veszi figyelembe az ügyfél megbízások legkedvezıbb teljesítésének meghatározásakor. A harmadik fél költségei tranzakciós költségekbıl (pl. jutalékok, tranzakciós díjak) és az elszámolás költségeibıl (pl. klíring díj, szállítási díj) állnak. Ezek a költségek változhatnak piaci szegmensek és a teljesítés helyszíne szerint. A részben történı teljesítés érinti a harmadik fél költségeit, ezért ezeket be kell vonni a vizsgálatba. Abban az esetben, ha több kereskedési helyszín tőnik azonos minıségőnek, a költségekbe be kell számítani a Bank saját díjait és jutalékait is. 3. A teljesítés gyorsasága A teljesítés gyorsasága alatt a megbízásnak az érintett teljesítés helyszínén történı átvétele és a megbízás allokációja között eltelt idıt értjük. Az érintett szabályozott piacok nyitvatartási ideje mellett az érintett teljesítési helyszínek szabályzataiban és elıírásaiban meghatározott maximális teljesítési idık azok a kulcstényezık, amelyek elısegítik az ügyfél-megbízások lehetı leggyorsabb teljesítését. 4. A teljesítés valószínősége A megbízás teljesítésének valószínősége jellemzıen az érintett teljesítési helyszín likviditásától függ. Ebben az összefüggésben nincs annak jelentısége, hogy természetes likviditásról van-e szó, vagy - kérésre - egy vezetı bróker vagy piacvezetı szereplı (market maker) biztosítja a likviditást. A referencia-piacok bekapcsolása és az érintett kereskedési helyszínek szabályaiban és elıírásaiban megfogalmazott teljesítési kötelezettségek nagy valószínőséggel biztosítják, hogy a megbízás teljesül. 5. Az elszámolás valószínősége Az elszámolás valószínősége azokat a tényezıket foglalja össze, amelyek biztosítják a befektetı maximális védelmét. A tényezık közül a lényegesebbek: A szabályozott piacok és MTF-ek jogszabályok szerinti mőködése, valamint a szabályozott piacok és MTF-ek folyamatos hatósági felügyelete. Pénzügyi felügyeleti hatóságok mőködése, amelyek felügyelik elsısorban: o az árképzést o o o a teljesítési garanciák betartását (pl. a legjobb ár elvét) a tızsdei szabályzatok és elıírások betartását a tızsdére és MTF-re vonatkozó jogszabályok és elıírások betartását Az érintett teljesítési helyszín által nyújtott tájékoztatási szolgáltatások. Az érintett teljesítési helyszínen érvényesülı, a hibás ügyletekre (Mistrade) vonatkozó szabályozások. Teljesítési garanciák az érintett tızsdei szabályzatokban és elıírásokban. A befektetık védelmét szolgáló mechanizmusok a tızsdéket érintı jogszabályokban és elıírásokban A leszállítással kapcsolatos mőködési kockázatok 10/11

11 II. A legkedvezıbb teljesítést befolyásoló tényezık súlyozása A legkedvezıbb teljesítés az átfogó felmérésén alapul. Az átfogó felmérés két szakaszban történik. A kalkuláció alapjául elıször az elérhetı ár és a harmadik fél költségei, továbbá a megbízás természete, a pénzügyi eszköz, valamint a végrehajtási helyszín tulajdonságai szolgálnak. Amennyiben ez több kereskedési helyszínt illetıen azonos eredményre vezet, a Bank saját díjai és jutalékai is beszámításra kerülnek a kalkuláció költségeket illetı részébe. Amennyiben az átfogó felmérés fentiek szerinti elvégzése után még mindig több kereskedési helyszín egyformán alkalmas arra, hogy a Bank a legkedvezıbb teljesítés elvének megfelelıen teljesítse az ügyfél megbízását, egy harmadik szakaszban a következı, további kritériumok kerülnek figyelembe vételre a kalkuláció során: a teljesítés gyorsasága a teljesítés valószínősége az elszámolás bizonyossága Ezek a tényezık azonos súlyozást kapnak. III. Az értékelési folyamat eredménye és a legkedvezıbb teljesítés helyszínei az egyes pénzügyi eszköz-csoportok szempontjából Az átfogó felmérés elvégzéséhez megállapításra kerül a lakossági ügyfelek megbízásainak jellemzı nagyságrendje. Ezt használja a Bank a megbízási, a piaci és tızsdei adatok elemzése és értékelése során. Ez a folyamat egy-egy pénzügyi eszköz-csoport vonatkozásában általában egyértelmően kijelöl egy teljesítési helyszínt. Relatív értelemben ez a helyszín egyúttal folyamatosan a legkedvezıbb teljesítését biztosítja a pénzügyi eszköz-csoportba tartozó pénzügyi eszközre vonatkozó ügyfél megbízásoknak. A mellékelt táblázatban a teljesítési helyszínek és a jellemzı megbízási nagyságrendek, értékek szerepelnek pénzügyi eszközcsoportonként. IV. A teljesítési helyszínek áttekintése A táblázatban foglalt belföldi teljesítési helyszínek jelentik azokat a helyszíneket, amelyek a Bank szempontjából a legkedvezıbb teljesítés potenciális helyszíneként vehetık számításba annak érdekében, hogy folyamatosan a legjobb eredményt lehessen érni az ügyfél megbízások teljesítése terén. Pénzügyi eszköz osztályok Részvények A megbízás jellemzı nagyságrendje A végrehajtás helyszíne Kötvények, diszkont papírok és befektetési jegyek A megbízás jellemzı nagyságrendje A végrehajtás helyszíne Más, nem értékpapír típusú pénzügyi eszközök A megbízás jellemzı nagyságrendje A végrehajtás helyszíne Hazai kibocsátók BÉT-re bevezetett részvényei BUX-ot alkotó részvények HUF BÉT Magyar állampapírok Hazai kibocsátók BÉT-re bevezetett részvényei BUX-on kívüli részvények HUF BÉT MKB által kibocsátott kötvények, diszkont papírok Külföldi kibocsátók külföldi szabályozott piacokra bevezetett részvényei Megbízást a Bank csak határozott utasítás esetén fogad el. Más hazai kibocsátók kötvényei, diszkont papírjai Külföldi kibocsátók kötvényei, diszkont papírjai Hazai befektetési jegyek MKB Bank Zrt. MKB Bank Zrt. MKB Bank Zrt. MKB Bank Zrt. Standard derivatív tızsdei ügyletek Megbízást a Bank csak határozott utasítás esetén fogad el. Egyéb derivatív ügyletek Megbízást a Bank csak határozott utasításesetén fogad el. BÉT-re bevezetett zártvégő alapok esetében BÉT, MKB által forgalmazott nyíltvégő alapok esetében MKB Bank Zrt, Külföldi befektetési jegyek MKB által forgalmazott nyíltvégő alapok esetében MKB Bank Zrt, MKB által nem forgalmazott nyíltvégő alapok és zártvégő alapok esetén - csak az ügyfél határozott utasítása alapján 11/11

Érvényes: augusztus 08-ától ELSŐ FEJEZET

Érvényes: augusztus 08-ától ELSŐ FEJEZET XVI/C. PRÉMIUM KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Érvényes: 2016. augusztus 08-ától ELSŐ

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg I. Összevont értékpapírszámla

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

Érvényes: július 20-ától ELSŐ FEJEZET

Érvényes: július 20-ától ELSŐ FEJEZET KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2016. július 20-ától ELSŐ FEJEZET Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg I. Összevont értékpapírszámla vezetés

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a.

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást. Tisztelt Ügyfelünk! Budapest, 2009. december 9. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az év végi ünnepek miatt bankunk munkarendje 2009. december 18-ától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2008. március 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 26. napjától Közzététel napja: 2015. március 25.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. június 19. napjától Közzététel napja: 2015. június 17. 1/12

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01.

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL megbízások átvétele tárgynapi (T) feldolgozásra 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2012. július

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

IX. Befektetési termékek

IX. Befektetési termékek Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. : (06-40) 48-48-48 IX. Befektetési termékek 1. Alapkezelő befektetési jegyei Kondíciós Lista Érvényben: 2008. április 1-jétől visszavonásig 1.1. Forint befektetési

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23.

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. Hatályos: 2016. december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 1.BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2014. 09.10. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint.

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint. Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái Érvényben: 2016. július 4. Befektetési szolgáltatások Treasury hétfő péntek*** Fiók hétfő péntek*** CIB24 ebroker CIB Internet Bank Business

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ) 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2013. február 07. közzétéve: 2012. december 06. Munkanap kezdı

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: február 15. napjától. Közzététel napja: február 11.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: február 15. napjától. Közzététel napja: február 11. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. február 15. napjától Közzététel napja: 2016. február 11.

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: december 12-étől 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: december 12-étől 1. Betéti Hirdetmény BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. december 12-étől 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Engedje meg, hogy ezúton is kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjunk Önnek!

Engedje meg, hogy ezúton is kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjunk Önnek! Budapest, 2016. december 8. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: 2016. december 23.(péntek) pénteki munkarend

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2011. 08. 11-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2011. 08. 11-től I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei Kondíciós Lista Érvényes: 2011. 08. 11-től 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, értéktári szolgáltatások 1.1. Számlanyitási díj ingyenes 1.2.

Részletesebben