VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 I VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: - egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.; képviseli: dr. Vajna Tamásné igazgató; adószám: ) mint a szerződés tárgyát képező vagyon kezelője, megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), - másré~zről a Commercio Cavalli di Simon László Kft. (székhely: 6760 Kistelek, Ede u. 40., képviseli Simon László Zsolt ügyvezető; adószám: , bankszámlaszám: ), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: 1.1. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken a területfeimtartás, mely kezelést elsődlegesen legeltetéssel, a vagyonkezelő pusztaszeri őshonos állattartó telepén (Pusztaszer 0127/4), a Vállalkozó részére átadásra kerülő 350 egyed magas genétikai értékkel rendelkező őshonos magyar szürke szarvasmarha (növendékállatok, illetve tinók), valamint 120 egyed vegyes koreloszlású bivaly szakszerű legeltetésével, gondozásával, tartásával és őrzésével kell megoldani. A Vállalkozó kötelezettsége a szakszerű legeltetéssel történő területkezelés kb. 880 ha védett természeti területen, ill. a gondozás és tartás körében az állatok testsúlyának gyarapítása, kondíciójának megőrzése és javítása, szaporodóképességük elősegítése.(tevékenységi kör: TEAOR Növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése) 1.2. A Pusztaszer 0127/4 brsz-ú területen mint védett természeti területen található hodályoknak, szárnyékoknak, karám építménynek, állatitató és villanypásztor berendezéseinek működtetése, az ott tárolt takarmánynak az őrzése is feladat. A tartásra átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha növendékállatok, tinók, ill. bivalyok egyedszámát és az állatok egyedi azonosítój át a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza A jelen szerződés 880 ha védett természeti terület kezelésére, gondozására irányul, melyet 350 egyed magyar szürke szarvasmarha, valamint 120 egyed vegyes koreloszlású bivaly szakszerű legeltetésével kell megoldani A Vállalkozó a s~erződés lejártakor köteles az 1. számú mellékletben szereplő állatokat az évközi mozgásokat is figyelembe véve ~ hiánytalanul visszaadni. A tartás során a Vállalkozó működési körén kívül eső okból előforduló elhullást, kényszervágást hatósági állatorvosi igazolás alapján Fogadja el a Megrendelő, amelyet egy napon belül köteles írásban jelezni A vállalkozás tárgyát képezi továbbá a Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú területen található hodályoknak, szárnyékoknak, karám. építménynek, állatitató és villanypásztor

2 L ~ berendezéseinek működtetése, az ott tárolt takarmány őrzése. Az átadott építményekről, berendezésekről felvett leltár a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. 2. Vállalt kötelezettségek 2.1. Tartástechnológiai feladatok A Vállalkozó vállalja, hogy az állatokat a jó gazda gondosságával, illetve az állatok védelméről ás kíméletéről szóló évi xxvm. törvényben meghatározott általános tartási szabályok, illewe a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 21.) FVM rendelet alapj án tartja a szerződés érvényességi idej éig A magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok tartásának célja, hogy a Megrendelő vagyonkezelésében, illetve használatában lévő védett gyepterületek természetvédelmi célú kezelését az állatok szakszerű legeltetésével megoldja. A magyar szürke szarvasmarhák ás a bivalyok legeltetése Pusztaszeren és térségében történik, a 3; számú mellékletben megadott legeltetési tervben foglaltak szerint, villanypásztorral és állandó gulyás alkalmazásával, tereléssel. Ejszakára villanypásztorral körbevett éjszakai állásokba kell az állatokat terelni, amelynek a helyét a Megrendelő jelöli ki A Vállalkozó az állatállományt a legeltetési térvnek (3. számú melléklet) megfelelően köteles legeltetni és a kijelölt itatóhelyen itatni. Itatásra kijelölt helytől tilos eltérni, máshol nem itatható az állomány, ameimyiben más helyen próbál meg inni a jószág, azt meg kell akadályozni. A kihajtás előtti közös területbejárás alapján összeállított legeltetési tervet és térképet a Megrendelő legkésőbb a kihajtás időpontjáig átadja a Vállalkozónak A Vállalkozó végzi a villanypásztor telepítését, kisebb javítását, karbantartását, a villanypásztor alatt felnövő fű kaszálását saját költségén A legeltetés teljes időszaka alatt is köteles a Vállalkozó az állattartó telepet, a körülötte lévő szérűskertet, legelőt őrizni, rendben tartani, a karámon és kerítésen, illetve az épületeken a kisebb karbantartási munkákat elvégezni, a telep kapuját Zárva tartani A téli tartás ideje alatt a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú állattartó telepet kell működtetnie a Vállalkozónak, gondoskodnia kell a téli etetésről, itatásról, almozásról, takarmánykiegészítők folyamatos adagolásáról A Vállalkozó köteles a Megrendelő által a telepre szállított takarmányt, takarmánykiegészítőt, alornszalmát ás egyéb anyagokat illetve gépeket száflítóle~élen átvenni, őrzéséről gondoskodni, a felhasználásáról készletnyilvántartást (takarmánynaplót) naprakészen vezetni, a szükséges bizonylatolást elvégezni.

3 A Vállalkozó köteles korcsoportonkénti állomány-bizonylatolást végezni, az elhullási bizonylatolást, a bevételi és belső állomány~~áltozási bizonylatolást naprakészen vezetni, azokat hetente Krix Róbert állattenyésztési referenssel lattamoztatni, majd azt kovetoen haladektalanul a Megrendelo kozpontj aba bejuttatni Az állatértékesítés és vásárlás esetén a Vállalkozó köteles az ehhez kapesólódó. feladatokat elvégezni, elkülönítés céljából.karanténhelyet, külön karámot létesíteni A magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok legeltetésének időszaka április 24-étől november 30-áig tart. Ezen időpontokon túli időszakban a magyar szürke szarvasmarhák és a bivalyok tartása a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú ingatlanon található karámokban, épületekben történik A karámban tartás időszaka alatt a Vállalkozó köteles a magyar szürke szarvasmarhákat és a bivalyokat karámban őrizni, takarmányozás céljából részükre szénát biztosítani lehetőleg a délelőtti órákban, almozni szükség szerint, magaslatok kialakításával A telepi. munkák elvégzése céljából a Megrendelő haszonkölcsönbe adja az MTZ-82 típusú, YDV-08 1 forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgépet a Vállalkozó részére. A gép csak a Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú telepen működtethető. A Vállalkozó köteles a gép műszaki állapotát az átvételkori állapotnak megfelelően tartani. A működéshez szükséges üzemanyag-ellátás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak gépüzenmaplót kell vezetnie, aminek másolatát minden hó 5-éig köteles a Megrendelőhöz eljuttatnia. Az üzemeltetése a gépeknek a Vállalkozó feladata, az esetleges gázolajár támogatás igénybevételére a Vállalkozó jogosult. A javítási- és karbantartási munlcák költségei a Vállalkozót terhelik A Megrendelő által biztosított szelénes nyalósót, továbbá az egészséges itatásra alkahnas vizet folyamatosan adni kell. 2.1:14. A Megrendelő által biztosított Phylafor takarmánykiegészítőt előírás szerint kell etetni az állatállomáimyal A Vállalkozó minden rendkívüli eseményről (elhullás, betegség, szaporulat, kondícióromlás, az állatok által harmadik személynek okozott kár - amelynek viselője a Vállalkozó-, egyedi jelölés biánya stb.) haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt illetve képviselőjét A Vállalkozó a magyar szürke szarvasmarhák legeltetését oly módon köteles végézni, hogy a legelő állatoktól számított 20 méteren belül idegen szarvasmarha ne tartózkodjon Az állattartásra vonatkozó fenti követelményektől, továbbá a magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok számára kijelölt legeltetési szektorok kijelölésétől a Vállalkozó csak a Megrendelő képviselőjének utasítására térhet el, ebben az esetben kötelezően.

4 A pontban leírt villanypásztor működőképességéről a Vállalkozó naponta köteles meggyőződni, ennek tényét az időpont és az ellenőrzést végző személy nevének feltüntetésével írásban rögzítenie kell A Vállalkozó a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú telepen egyéb háziállatok terelőkutya és a munkavégzéshez szükséges hátasló - tartására jogosult. A lovakat a Vállalkozó a szarvasmarha-állománytól elkülönítetten, zárt istállóban köteles tartani. Az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 2.2.Állategészségügyi feladatok A Vállalkozó az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény és egyéb idevonatkozó jogszabályok szerint folyamatosan végzi a szükséges preventív intézkedéseket A Megrendelő utasítása szerint felkészíti az állatállományt a szeptember hónapban esedékes JBR-vakcinázásra, közreműködik annak lebonyolításában A Vállalkozó elvégzi az egészségügyi szűréshez szükséges vérvételt, a levett vért tárolja és eljuttatja a laboratóriumba A beteg állatok állatorvosi ellátását a Vállalkozó közvetlenül, és haladéktalanul végzi a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles az állatorvos utasítása szerint kezelni és gyógyszerrel ellátni a beteg állatot Az esetlegesen elhullott állatot a Vállalkozó köteles boneoltatni, veszélyes hulladékként kezelni Az állategészségügyi kezeléshez az állatok felhajtása, kihajtása a legelőre a Vállalkozó feladata, külön térítés nélkül. I Az állattartó telepen, a legeltetett területeken valamint az éjszakai állásokon, s gulyásokon, a VállaHcozón, az állatorvoson és a Megrendelő képviselőjén kívül más személy nem tartózkodhat. 3. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 3.1.A legeltetési tervet a Megrendelő állítja össze a következő tartalommal: - a legelőrészek területi sorrendjének meghatározása (hisz, és térképi megjelöléssel) - a villanypásztorral történő bekerítés paramétereinek meghatározása - itató; sózó és éjszakai állások helyének kijelölése 3.2.A Megrendelő köteles biztosítani a szükséges mennyiségű takarmányt, takarmánykiegészítőt, alomszalmát és egyéb - a tartáshoz szükséges - anyagokat illetve erő- ~s munkagépeket. 3.3.A Megrendelő képviselője jogosult és köteles ellenőrizni a takarmánynaplót, illetve a hetente a bizonylatok vezetését láttamozni. A Megrendelő alkalmazásában álló

5 5.2. A magyar szürke szarvasmarha tartása esetében villanypásztorral és gulyás alkalmazásával kombinált legeltetés folytatható a IV-XI. hónapokban. A gulyás gyalog vagy lóháton követi a gulyát. Munkájához terelőkutya igénybe vehető, amelynek beszerzése a Vállalkozó feladata. A bivalyók tartása esetében villanypásztorral történő legeltetés folytatható a IV-XI. hónapokban. Az éjszakai gulyásállás kialakítása csak a megjelölt helyek~n lehetséges, a villanypásztort csak a természetvédelmi őrrel egyeztetett módon és helyen lehet felállítani A villanypásztor állapotát ellenőrző személy lehetőleg ugyanabban az időben és útvonalon járja be a területet Az éjszakai állás kialakításához villanypásztor telepítéséhez erőgéppel és gépj árművel a gyepterületen közlekedni tilos, csak a kijelölt útvonalak vehetők igénybe. Vizes területen a villanypásztor telepítése csak gyalog végezhető A villanypásztort a legeltetési időszak végén (legeltetési terv) el kell bontani, téli tárolása a Pusztaszer O 127/4 brsz-ú telepen történik A területen az állattartó telep kivételével napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos! 5.7. A Vállalk~zó köteles olyan műszaki állapotban tartani a mezőgazdasági erő- és munkagéppket, hogy elkerülhető legyen a műszaki meghibásodás és az abból eredő olajszivárgás. Amennyiben az olajszivárgás mégis bekövetkezik, a Vállalkozó köteles haladéktalanul eltávolítani a védett természeti területről a szennyeződött talajt. A szennyeződés tényét a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni A védett tbrmészeti terület állapotát veszélyeztető műszaki javításokat (p1: olajcsere,. hidraulika csere) a Vállalkozó köteles a védett természeti területen kívül elvégez~ni Amennyiben a területen tűz keletkezik, annak továbbterjedését szántással, tárcsázással, a gyep felszaggatásával általában tilos megakadályozni. Egyéb nem vegyszeres módon p1: víz vagy tűzcsapok alkalmazásával a Vállalkozó köteles az oltást azonnal megkezdeni. Végső esetben a Vállalkozó ellentűz gyújtásával is megfékezheti a tüzet. Tűz esetén a Vállalkozó köteles a tűzoltás megkezdésével egyidejűleg a Megrendelőt és a tűzoltóságot értesíteni A területén az állatvilágot károsítani, a növényeket gyűjteni, valamint szemetelni, tüzet gyújtani tilos A telepen (Pusztaszer 0127/4) keletkezett szemét eltávolítása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó tevékenysége során köteles a természet védelméről szóló évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani.

6 dolgozók az állattartó telepek látogatásakor jogosultak és kötelesek bejegyezn~ látogatásuk. időpontját, célját, észrevételeiket, megállapításaikat a Felek által közösen megnyitott Látogatási Naplóba. 3.4.A Megrendelő feladata az ivartalanítás megszervezése, elvégeztetése. 4. A szerződés időtartama, ellenszolgáltatás 4.1. A szerződés időtartama határozott idejű, március 1. és december 31. közötti időtartamra szól. A teljes vállalkozási díj Ft + AFA, összesen Ft, azaz Tízmilliónyolcvanezer Forint A Vállalkozó 10 egyenlő összegű rés2számla benyújtására jogosult a tárgyhót követő 5. napig. A Megrendelő a leigazolt számla alapján az előző havi teljesítéstől számított 15 napon belül átutalja az ellenszolgáltatást a Vállalkozó bankszámlájára A vállalkozási díj tartalmazza: - a legeltetéssel történő területkezelés díját és a téli takarmányozás ellátását, - az őrzést végző gulyások bérét, - a 24 órás felügyelet őrzési költségét, - a szokásos, folyamatos állatorvosi díjat, - az elhullott állatok boncolásiköltségét, - a pont alatti kihelyezéssel járó többietköltséget. - a magyar szürke szarvasmarhák villanypásztorának áttelepítési és őszi elbontási költségeit, - a Megrendelő által a Vállalkozó részére használatra átadott mezőgazdasági erőgép üzemeltetési költségét ( ) - az állattartó telep rezsiköltségét A vállalkozási díj nem tartalmazza: - a szálas és abraktakarmányt, takarmánykiegészítőt, - amennyiben a legeltetési időszakban a Megrendelő előírja a takarmány és takarmánykiegészítő alkalmazását, továbbá a téli időszakban szükséges takarmány etetését, abban az esetben ezekről a Megrendelő gondoskodik, - illetve ha a Megrendelő utasítására a Vállalkozó szerzi be a takarmányt és a takarmánykiegészítőt, akkor jogosult a továbbszámlázásra. - a nem szokásos egyéb állatorvosi kezelések költségeit,. p1: vakcinázás, kényszervágással kapcsolatos eljárás költségét, a gyógyszerek árát stb A Vállalkozó a tárgyhót követő 5. napig nyújthatja be a szolgáltatás teljesítéséről a számlát, amit Csaplár Károly mg. referenssel köteles előzetesen igazoltatni; 5. Természetvédelmi célú kikötések 5.1. A nyalósót a Vállalkozónak Úgy kell elhelyezni, hogy feloldódása (eső, harmat) és felaprózódása esetén a só a talaj felszínére illetve a talajba ne jusson.

7 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A pusztaszeri telep villanyfelhasználásának költsége a Vállalkozót terheli. A villanyóra állását a Megrendelő képviseletében Nagy Tamás természetvédelmi őr az adott honapot koveto honap otodik napjaig a Vallalkozo jelenleteben leolvassa, az ora állását a felek jegyzőkönyvben rögzítik. A villanyfeuiasználás költségét a jegyzőkönyvben rögzített tényleges óraállás alapján a Megrendelő jogosult a Vállalkozónak továbbszámlázni A telep szociális épületének fűtésére szolgáló fűtőanyag költsége a Vállalkozót terheli A Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok és előírások érvényesítését. 6.4.A Vállalkozó az átvett magyar szürke sz~rvasmarhákért, bivalyokért, az átvett készletekért (2.1.7.) a letét szabályai szeriiit felel. A haszonkölesönbe adott erőgéppel kapcsolatban a Vállalkozó felelősségére a haszonkölesönre vonatkozó rendelkezések a~ irányadóak. A szerződésen kívül okozott kárért a Vállalkozó a kártérítés szabályai szerint felel. Köteles a Vállalkozó a napi folyamatos működéshez a megfelelő intézkedések, az esetleges megelőző jellegű feladatok (fagytalanítás) elvégzése. Az ezek nem teljesítéséből eredő kár a Vállalkozót terheli. 6.5.Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó ném a Megrendelő által előírt legeltetési terv szerint, nem az általa megadott tartástecbnológia szerint és nem az általa megadott tenyésztési előírások szerint jár el, továbbá ha az állatok testsúlyának gyarapodása, a szaporodóképesség rátája a Vállalkozónak felróható okból nem érti el a szokásos mértéket A Megrendelő részéről a felügyeletet Csaplár Károly mg. referens látja el A Megrendelő részéről a napi kapcsolattartás~ ellenőrzés feladatát Krix Róbert állattenyésztési referens látja el. Amennyiben bárminemű rendellenességet tapasztal, illetve a felmerülő igényekről azonnal értesíti Csaplár Károly mg. referenst A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő vitás k~rdésekben Csaplár Károly mg. referens után az Igazgatóhoz fordulhat a vitás kérdés tisztázása érdekében A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak A felek bármilyen peres ügyben a hatásköri szabályok értelemszerű figyelembe vételével a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik lő. 6.11; A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési pénzfelhasználását Allami Számvevőszék ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az államháztartásról szóló évi XXXV1II. Tv. 15/3 ~ (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén aszerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni a 15/A *-ban szabályozott módon.

8 Ajelen szerződést, amely három Szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés niegkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. Kecskemét, február 27. a 4: dr. Vajna Tamásné igazgató Megrendelő Vállalkozó r

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3)iiib- G /.2Q10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: - egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.; képviseli: dr. Vajna Tamásné igazgató távollétében

Részletesebben

FuvARozÁsI SZERZŐDÉS

FuvARozÁsI SZERZŐDÉS IKT.sz..4~25./2011. FuvARozÁsI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F.u.19. adószánia: 15323888-2-03, bankszámlaszáma: 10025004-01743630, telefon:

Részletesebben

Fuvarozási keretszerződés

Fuvarozási keretszerződés 2c~bG)~oo3 Fuvarozási keretszerződés amely létrejött a KISKUNSÁGI NRMZETI PARK IGAZGATÓSÁG (6000 KECSKEMÉT, LISZT F.u.19. adószáma: 15323888-2-03, bankszánilaszáma: 10025004-01743630, telefon: 76/482-611;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság V~~~4 (alcrá. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: igazgató mint Megbízó a továbbiakban:

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött Egyrészről a DP HOLDING ZRT (1204 Budapest, Mártírok útja 286., adószám: 11886208-2- 43, cégjegyzékszám: 01-10-044137, telefon: 421-0278, fax: 421-0279, képviseli: Mordechay

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA 1. oldal, összesen: 7 SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA amely létrejött 201. Év.. napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: Társasház. mint az alant felsorolt könyvelési munkákkal megbízó Társaság

Részletesebben

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő: 1 Építési szerződés amely vállalkozási szerződésként létrejött egyrészről a Fényeslitkei Sportegyesület (székhely: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1, nyilvántartási száma: 293, adószáma: 19214562-1-15, bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben