VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 3)iiib- G /.2Q10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: - egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.; képviseli: dr. Vajna Tamásné igazgató távollétében felhatalmazással dr. Kákonyi Árpád természetvédelmi igazgatóhelyettes, adószám: ) mint a szerződés tárgyát képező vagyon kezelője, megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), - másrészről Commercio Cavalli di Simon László [(ft. ( 6760 Kistelek, Ede utca 40., adószám: , képviseli: Simon László ügyvezető).mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon, közbeszerzési eljárás lefolytatása után az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: 1.1. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken a területfeimtartás, mely kezelést elsődlegesen legeltetéssel, a vagyonkezelő pusztaszeri őshonos állattartó telepén (Pusztaszer 0127/4 és Opusztaszer 015/34 brsz), a Vállalkozó részére átadásra kerülő legfeljebb 360 egyed magas genetikai értékkel rendelkező őshonos magyar szürke szarvasmarha (növendékállatok, illetve tinók), valamint legfeljebb 130 egyed vegyes koreloszlású bivaly szakszerű legeltetésével, gondozásával, tartásával és őrzésével kell megoldani. A Vállalkozó kötelezettsége a szakszerű legeltetéssel történő területkezelés kb. 880 ha védett természeti területen, ill. a gondozás és tartás körében az állatok testsúlyának gyarapítása, kondíciój ának megőrzése és javítása, szaporodóképességük elősegítése.(tevékenységi kör: TEAOR Növény-, áhatkert és természetvédelmi terület működtetése) 1.2. A Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú területen mint védett természeti területen található hodályoknak, szárnyékoknak, karána építménynek, állatitató és villanypásztor berendezéseinek működtetése, az ott tárolt takarmánynak az őrzése is feladat. A tartásra átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha növendékállatok, tinók, ill. bivalyok egyedszámát és az állatok egyedi azonosítój át a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza A jelen szerződés 880 ha védett természeti terület kezelésére, gondozására irányul, melyet legfeljebb 360 egyed magyar szürke szarvasmarha, valamint legfeljebb 130 egyed vegyes koreloszlású bivaly szakszerű legeltetésével kell megoldani A Vállalkozó a szerződés lejártakor köteles az 1. számú mellékletben szereplő állatokat az évközi mozgásokat is figyelembe véve hiánytalanul visszaadni. A tartás során a Vállalkozó működési körén kívül eső okból előforduló elhullást, kényszervágást hatósági állatorvosi igazolás alapján fogadja el a Megrendelő, amelyet egy napon belül köteles írásban jelezni.

2 A vállalkozás tárgyát képezi továbbá a Pusztaszer 0127/4 és Ópusztaszer 015/34 brsz-ú területeken található hodályoknak, szárnyékoknak, karámépítménynek, állatitató és villanypásztor berendezéseinek működtetése, az ott tárolt takarmány őrzése. M átadott építményekről, berendezésekről felvett leltár a Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. 2. Vállalt kötelezettségek 2.1. Tartástechnológiai feladatok A Vállalkozó vállalja, hogy az állatokat a j ó gazda gondosságával, illetve az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIIJ. törvényben meghatározott általános tartási szabályok, illetve a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 21.) FVM rendelet alap] án tartja a szerződés érvényességi ide] éig A magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok tartásának célja, hogy a Megrendelő vagyonkezelésében, illetve használatában lévő védett gyepterületek természetvédelmi célú kezelését az állatok szakszerű legeltetésével megoldja. A magyar szürke szarvasmarhák és a bivalyok legeltetése Pusztaszeren és térségében történik, a 3. számú mellékletben megadott legeltetési tervben foglaltak szerint, villanypásztorral és állandó gulyás alkalmazásával, tereléssel. Ejszakára villanypásztorral körbevett éjszakai állásokba kell az állatokat terelni, amelynek a helyét a Megrendelő jelöli ki. A bivalyok felügyeletét febr. 1.- dec. 31. közötti időtartamban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által alkalmazott közmunkás is segíteni fogja melynek bérezéséről a Megrendelő gondoskodik A Vállalkozó az állatállományt a legeltetési tervnek (3. számú melléklet) megfelelően köteles legeltetni és a kijelölt itatóhelyen itatni. Itatásra kijelölt helytől tilos eltérni, máshol nem itatható az állomány, amennyiben más helyen próbál meg inni a jószág, azt meg kell akadályozni. A kihajtás előtti közös területbej árás alapján összeállított legeltetési tervet és térképet a Megrendelő legkésőbb a kihajtás időpontjáig átadja a Vállalkozónak A Vállalkozó végzi a villanypásztor telepítését, kisebb javítását, karbantartását, a villanypásztor alatt felnövő fű kaszálását saját költségén A legeltetés teljes időszaka alatt is köteles a Vállalkozó az állattartó telepet, a körülötte lévő szérűskertet, legelőt őrizni, rendben tartani, a karámon és kerítésen, illetve az épületeken a kisebb karbantartási munkákat elvégezni, a telep kapuját zárva tartani A téli tartás ideje alatt a Pusztaszer 0127/4 és szükség esetén az Ópusztaszer 015/34 brsz-n található karanténozó hrsz-ú állattartó telepeket kell működtetnie a Vállalkozónak, gondoskodnia kell a téli etetésről, itatásról, az almozásról, takarmánykiegészítők folyamatos adagolásáról. A fentiekben említett takarmányozási tecbnológia kiterjed a silóetetésre, mely munkához a szükséges homlokrakodót a Vállalkozónak kell biztosítania, amely munkaeszközzel a

3 szénarácsokat is fel tudja tölteni körbálás tömegtakarmátmyal a költséghatékonyabb takarmányozás érdekében A Vállalkozó köteles a Megrendelő által a telepre szállított takarmányt, takarmánykiegészítőt, alomszalmát és egyéb anyagokat illetve gépeket szállítólevélen átvenni, őrzéséről gondoskodni, a felhasználásáról készletnyilvántartást (takarmánynaplót) naprakészen vezetni, a szükséges bizonylatolást elvégezni A Vállalkozó köteles korcsoportonkénti állomány-bizonylatolást végezni, az elhullási bizonylatolást, a bevételi és belső állományváltozási bizonylatolást naprakészen vezetni, azokat hetente Krix Róbert állattenyésztési referenssel láttamoztatni, majd azt követően haladéktalanul a Megrendelő központjába bejuttatni Az állatértékesítés és vásárlás esetén a Vállalkozó köteles az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni, az elkülönítés céljából, a Megrendelő ebből a célból karanténhelyet külön karámot létesít Opusztaszer 015/34 hrsz. számú területen mely ideiglenes karanténozó szálláson a szerződésben foglalt és pont érvényesül A magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok legeltetésének időszaka április 24-étől november 30-áig esetlegesen december 15-éig tart. Ezen időpontokon túli időszakban a magyar szürke szarvasmarhák és a bivalyok tartása a Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú ingatlanon található karámokban, épületekben történik A karámban tartás időszaka alatt a Vállalkozó köteles a magyar szürke szarvasmarhákat és a bivalyokat karámban őrizni, takarmányozás céljából részükre szénát biztosítani lehetőleg a délelőtti órákban, almozni szükség szerint, magaslatok kialakításával A telepi munkák elvégzése céljából a Megrendelő haszonkölcsönbe adja az MTZ-82 típusú, YDV-08 1 forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgépet a Vállalkozó részére. A gép csak a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú és eseti jelleggel Opusztaszer 015/34 hrsz-n található telepen és a karanténozó helyen működtethető. A Vállalkozó köteles a gép műszaki állapotát az átvételkori állapotnak megfelelően tartani. A működéshez szükséges üzemanyag-ellátás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak gépüzenmaplót kell vezetnie, aminek másolatát minden hó 5-éig köteles a Megrendelőhöz eljuttatnia. Az üzemeltetése a gépeknek a Vállalkozó feladata, az esetleges gázolajár támogatás igénybevételére a Vállalkozó jogosult. A javítási- és karbantartási munkák költségei legfeljebb bruttó Ft-ig - a Vállalkozót terhelik A Megrendelő által biztosított nyalósót, továbbá az egészséges itatásra alkalmas vizet folyamatosan adni kell A Megrendelő által biztosított Phylafor takarmánykiegészítőt előírás szerint kell etetni az állatállománnyal.

4 A Vállalkozó minden rendkívüli eseményről (elhullás, betegség, szaporulat, kondícióromlás, az állatok által harmadik személynek okozott kár - amelynek viselője a Vállalkozó-, egyedi jelölés hiánya stb.) haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt illetve képviselőjét A Vállalkozó a magyar szürke szarvasmarhák legeltetését Oly módon köteles végezni, hogy a legelő állatoktól számított 20 méteren belül idegen szarvasmarha ne tartózkodjon Az állattartásra vonatkozó fenti követeknényektől, továbbá a magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok számára kijelölt legeltetési szektorok kij elölésétől a Vállalkozó csak a Megrendelő képviselőjének utasítására térhet el, ebben az esetben kötelezően A pontban leírt villanypásztor működőképességéről a Vállalkozó naponta köteles meggyőződni, ennek tényét az időpont és az ellenőrzést végző személy nevének feltüntetésével írásban rögzítenie kell A Vállalkozó a Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú telepen egyéb háziállatok terelőkutya és a munkavégzéshez szükséges hátasló - tartására jogosult. A lovakat a Vállalkozó a szarvasmarha-állománytól elkülönítetten, zárt istállóban köteles tartani. Az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 2.2.ÁHategészségügyi feladatok A Vállalkozó az állategészségügyről szóló évi CLXXVJ. törvény és egyéb idevonatkozó jogszabályok szerint folyamatosan végzi a szükséges preventív intézkedéseket A Megrendelő utasítása szerint felkészíti az állatállományt a szeptember hónapban esedékes IBR-vakcinázásra, közreműködik annak lebonyolításában A Vállalkozó elvégzi az egészségügyi szűréshez szükséges vérvételt, a levett vért tárolja és eljuttatja a laboratóriumba A beteg állatok állatorvosi ellátását a Vállalkozó közvetlenül és haladéktalanul végzi a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles az állatorvos utasítása szerint kezelni és a Bio Kontroll által engedélyezett gyógyszerrel ellátni a beteg állatot Az esetlegesen elhullott állatot a Vállalkozó köteles boncoltatni, veszélyes hulladékként kezelni Az állategészségügyi kezeléshez az állatok felhajtása, kihajtása a legelőre a Vállalkozó feladata, külön térítés nélkül Az állattartó telepen, a legeltetett területeken valamint az éjszakai állásokon, s gulyásokon, a Vállatkozón, az állatorvoson és a Megrendelő képviselőj én kívül más személy nem tartózkodhat.

5 3. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 3.1.A legeltetési tervet a Megrendelő állítja össze a következő tartalommal: - a legelőrészek területi sorrend] ének meghatározása (hrsz, és térképi megj elöléssel) - a villanypásztorral történő bekerítés paramétereinek meghatározása - itató, sózó ás éjszakai állások helyének kijelölése 3.2.A Megrendelő köteles biztosítani a szükséges mennyiségű takarmányt, takarmánykiegészítőt, alomszalmát és egyéb - a tartáshoz szükséges - anyagokat illewe erő- és munkagépeket. 3.3.A Megrendelő képviselője jogosult és köteles ellenőrizni a takarmánynaplót, illetve a hetente a bizonylatok vezetését láttamozni. A Megrendelő alkalmazásában álló dolgozók az állattartó telepek látogatásakor jogosultak és kötelesek bejegyezni látogatásuk időpontját, célját, észrevételeiket, megállapításaikat a Felek által közösen megnyitott Látogatási Naplóba. 3.4.A Megrendelő feladata az ivartalanítás megszervezése, elvégeztetése. 4. A szerződés időtartama, eflenszolgáltatás 4.1. A szerződés időtartama határozott idejű, január 1. és december 31. közötti időtartamra szól. A teljes vállalkozási díj Ft +AFA, összesen Ft, azaz tizenhárommiilió-kétszázezer forint A Vállalkozó 12 egyenlő összegű részszámla és egy végszáinla benyújtására jogosult a tárgyhót követő 5. napig. A Megrendelő a leigazolt számla alap] án az előző havi teljesítéstől számított 15 napon belül átutalja az ellenszolgáltatást a Vállalkozó bankszámlájára A vállalkozási díj tartalmazza: - a legeltetéssel történő területkezelés díját és a téli takarmányozás ellátását, - az őrzést végző gulyások bérét, - a 24 órás felügyelet őrzési költségét, - a szokásos, folyamatos állatorvosi díjat, - az elhullott állatok boncolási költségét, - a pont alatti kihelyezéssel járó többletköltséget. - a magyar szürke szarvasmarhák villanypásztorának áttelepítési és őszi elbontási költségeit, - a Megrendelő által a Vállalkozó részére használatra átadott mezőgazdasági erőgép üzemeltetési költségét ( ) - az állattartó telep rezsiköltségét A vállalkozási díj nem tartalmazza: - a szálas és abraktakarmányt, takarmánykiegészítőt,

6 - ameimyiben a legeltetési időszakban a Megrendelő előírja a takarmány és takarmánykiegészítő alkalmazását, továbbá a téli időszakban szükséges takarmány etetését, abban az esetben ezekről a Megrendelő gondoskodik, - illetve ha a Megrendelő utasítására a Vállalkozó szerzi be a takarmányt és a takarmánykiegészítőt, akkor jogosult a továbbszáinlázásra. - a nem szokásos egyéb állatorvosi kezelések költségeit, p1: vakcinázás, kényszervágással kapcsolatos eljárás költségét, a gyógyszerek árát stb A Vállalkozó a tárgyhót követő 5. napig nyújthatja be a szolgáltatás teljesítéséről a számlát, amit Csaplár Károly vagyongazdálkodási osztályvezetővel köteles előzetesen igazolt atni. 5. Természetvédelmi célú kikötések 5.1. A nyalósót a Vállalkozónak úgy kell elhelyezni, hogy feloldódása (eső, harmat) és felaprózódása esetén a só a talaj felszínére illetve a talajba ne jusson A magyar szürke szarvasmarha tartása esetében villanypásztorral és gulyás alkalmazásával kombinált legeltetés folytatható a IV-XI-XII. hónapokban. A gulyás gyalog vagy lóháton követi a gulyát. Munkájához terelőkutya igénybe vehető, amelynek beszerzése a Vállalkozó feladata. A bivalyok tartása esetében villanypásztorral történő legeltetés folytatható a IV-XI-XII. hónapokban. Az éjszakai gulyásállás kialakítása csak a megjelölt helyeken lehetséges, a villanypásztort csak a természetvédelmi őrrel egyeztetett módon és helyen lehet felállítani A villanypásztor állapotát ellenőrző személy lehetőleg ugyanabban az időben és útvonalon járja be a területet Az éjszakai állás kialakításához villanypásztor telepítéséhez erőgéppel és gépjárművel a gyepterületen közlekedni tilos, csak a kijelölt útvonalak vehetők igénybe. Vizes területen a villanypásztor telepítése csak gyalog végezhető A villanypásztort a legeltetési időszak végén (legeltetési terv) el kell bontani, téli tárolása a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú telepen történik, kivéve a fix villanypásztorrá nyilvánított védőrendszert A területen az állattartó telep kivételével napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos! 5.7. A Vállalkozó köteles olyan műszaki állapotban tartani a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, hogy elkerülhető legyen a műszaki megbibásodás és az abból eredő olajszivárgás. Amennyiben az olajszivárgás mégis bekövetkezik, a Vállalkozó köteles haladéktalanul eltávolítani a védett természeti területről a szennyeződött talajt. A szennyeződés tényét a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni A védett természeti terület állapotát veszélyeztető műszaki javításokat (p1: olaj csere, bidraulika csere) a Vállalkozó köteles a védett természeti területen kívül elvégezni.

7 5.9. Amennyiben a területen tűz keletkezik, annak továbbterjedését szántással, tárcsázással, a gyep felszaggatásával általában tilos megakadályozni. Egyéb nem vegyszeres módon Pl: víz vagy tűzcsapok alkalmazásával a Vállalkozó köteles az oltást azonnal megkezdeni. Végső esetben a Vállalkozó ellentűz gyújtásával is megfékezheti a tüzet. Tűz esetén a Vállalkozó köteles a tűzoltás megkezdésével egyidejűleg a Megrendelőt és a tuízoltóságot értesíteni A területen az állatvilágot károsítani, a növényeket gyűjteni, valamint szemetelni, tüzet gyújtani tilos A telepen (Pusztaszer 0127/4) keletkezett szemét eltávolítása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó tevékenysége során köteles a természet védelméről szóló évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A pusztaszeri telep villanyfelhasználásának költsége a Vállalkozót terheli. A villanyóra állását a Megrendelő képviseletében Nagy Tamás természetvédelmi őr az adott hónapot követő hónap ötödik napjáig a Vállalkozó jelenlétében leolvassa; az óra állását a felek j egyzőkönyvben rögzítik. A villanyfelhasználás költségét a j egyzőkönyvben rögzített tényleges óraállás alapján a Megrendelő jogosult a Vállalkozónak továbbszámlázni A telep szociális épületének fűtésére szolgáló fűtőanyag költsége a Vállalkozót terheli A Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok és előírások érvényesítését. 6.4.A Vállalkozó az átvett magyar szürke szarvasmarhákért, bivalyokért, az átvett készletekért (2.1.7.) a letét szabályai szerint felel. A haszonkölcsönbe adott erőgéppel kapcsolatban a Vállalkozó felelősségére a haszonkölcsönre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. A szerződésen kívül okozott kárért a Vállalkozó a kártérítés szabályai szerint felel. Köteles a Vállalkozó a napi folyamatos működéshez a megfelelő intézkedések, az esetleges megelőző jellegű feladatok (fagytalanítás) elvégzése. Az ezek nem teljesítéséből eredő kár a Vállalkozót terheli. 6.5.Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó nem a Megrendelő által előírt legeltetési terv szerint, nem az általa megadott tartástecbnológia szerint és nem az általa megadott tenyésztési előírások szerint jár el, továbbá ha az állatok testsúlyának gyarapodása, a szaporodóképesség rátája a Vállalkozónak felróható okból nem érti el a szokásos mértéket A Megrendelő részéről a felügyeletet Csaplár Károly vagyongazdálkodási osztályvezető látja el.

8 6.7. A Megrendelő részéről a napi kapcsolattartás, ellenőrzés feladatát Krix Róbert állattenyésztési referens látja el. Amennyiben bárminemű rendellenességet tapasztal, illetve a felmerülő igényekről azonnal értesíti Csaplár Károly vagyongazdálkodási osztályvezető A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben vagyongazdálkodási osztályvezetővel történt egyeztetés után fordulhat a vitás kérdés tisztázása érdekében. Csaplár Károly az Igazgatóhoz 6.9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak A felek bármilyen peres ügyben a hatásköri szabályok értelemszerű Figyelembe vételével a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kőtik ki A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás Üzleti titok címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 151B ~ (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni a 15/A *-ban szabályozott módon. A jelen szerződést, amely négy szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. Kecskemét, december 31. a Kiskunsági Nem2eti ark Igazgatóság képviseletében dr. Kákonyi ~ természetvédelmi igaz~4~1~lyettes k. Megrende$ ~. ~. a Commercio Cavalli di Simon Lászb5 Kft. képviseletében Simon László ügyvezető Vállalkozó COMMERCI0 CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ K.F.T ~kte]ek, Ede u. 40. /~doszán: Banksz.: Tel.: 30/ Fax: 62/259.47Q

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: - egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.; képviseli: dr. Vajna Tamásné igazgató; adószám: 15323888-2-03) mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F.u.19. adószáma: 15323888-2-03, bankszámlaszáma: 10025004-01743630, telefon: 76/482-611; fax:

Részletesebben

Fuvarozási keretszerződés

Fuvarozási keretszerződés 2c~bG)~oo3 Fuvarozási keretszerződés amely létrejött a KISKUNSÁGI NRMZETI PARK IGAZGATÓSÁG (6000 KECSKEMÉT, LISZT F.u.19. adószáma: 15323888-2-03, bankszánilaszáma: 10025004-01743630, telefon: 76/482-611;

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. február

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

polgármester jogi szakreferens

polgármester jogi szakreferens Előterjesztő: Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével

KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/367-./2015. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS

H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS SPECIÁLIS BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állatállomány bevételi bizonylat D. Mg. 4-10/N.r.sz. H01. 2. Állatállomány kivételi bizonylat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat. 1. A szabályzat hatálya A szabályzat a Dorogi József Attila Művelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról. Megállapodást kötő felek:

MEGÁLLAPODÁS. gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról. Megállapodást kötő felek: A 9/2012. (II. 13.) Többcélú Társ. hat. melléklete MEGÁLLAPODÁS gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról Megállapodást kötő felek: egyrészről

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben