Öt éves a Szeretetdoboz Akció Nem csak megálmodták. meg is valósították...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öt éves a Szeretetdoboz Akció Nem csak megálmodták. meg is valósították..."

Átírás

1 MMSZ VII. évfolyam Kecskemét TARTALOM Öt éves a Szeretetdoboz Akció Nem csak megálmodták - meg is valósították... Dobozba zárt szeretet, Kecskemétről Erdélybe Őszi imádságos kirándulás Novemberben jártunk Lichtensteinben A kecskeméti csoport új német önkéntese: Mara Jannsen Dél-alföld Ady Endre: Karácsony Harang csendül... I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumban A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomba Hosszú sorba' Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének. Mintha itt lenn A nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma tél II. Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből Úgy mint régen Fohászkodni, De jó volna megnyugodni. De jó volna, mindent, Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni. III. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. Golgota nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatná át A nagy mindenséget. Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra.

2 2 Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele ÖT ÉVES A SZERETETDOBOZ AKCIÓ Az MMSZ Dél-alföldi Régiója 2007-ben indította útjára a júsági csoportja osztja szét adományt. Ők 200 kisiskolás Szeretetdoboz akciót, mely program keretében a gyerekek gyermekkel foglalkoznak délutánonként. készítenek ajándékcsomagot gyerekeknek és azt a Máltai Jutott a dobozokból Szilágylompért, Selymesilosva, Szeretetszolgálat csoportjai által Szilágysomlyó, Szilágybagos, juttatják el a határon túl élő magyar Szilágyborzás és Zsibó óvódásaigyerekeknek. nak és iskolásainak is. A program első évtől kezdve nagy Szilágylompérton megnéztük az isnépszerűségnek örvend, mind a kola legidősebb szárnyát, ahol Ady csomag készítői, mind pedig azok Endre gyakran megfordult, mivel fogadói részéről. apai nagyszülei ott éltek. Első három évben Székelyföld kis településeit látogattuk meg, de az Utunk utolsó állomása Kolozsvár útba eső nagyobb városok iskolái, volt, ahol a Máltai Ifjúsági csoport egyházi közösségei sem maradtak részére adtuk át a szeretetdobozoki. kat, melyeket ők fognak szétosztani A Szatmárnémeti Máltai Csoport önkéntese, Gyenes Boglárka 2010-ben a határhoz közel fekvő az általuk pártfogolt gyermekek köszilágysághoz tartozó kis telepüzött. lések iskolái, óvódási és egyházi közösségei örülhettek a Elismerés és köszönet illeti a régió csoportjainak önkéntemeglepetés ilyen formájának. seit és az ő gyűjtésüket segítő iskolák pedagógusait. Ezt a 2011 az ötödik év és a szeretetdobozkák száma ismét meg- programot már ötödik éve sikeresen és folyamatosan műlepetést hozott. ködtetik. Így jelentős számú ajándékcsomagot tudtunk eljuttatni a Ez idő alatt több ezer gyermeknek sikerült örömet és megkárpátalján lévő Beregszász óvodáiba és iskoláiba. lepetést szerezni, ilyenkor Mikulás idején. Szakál Klára Szatmárnémetiben a Máltai Szeretetszolgálat 20 fős ifdél-alföldi Régió adomány koordinátora A Bogdán család gyermekei, akik a szilágyborzási iskolába és óvodába járnak. Vida Anikó, a Szilágysomlyói Magyar Iskola igazgatója idén is örömmel fogadta az ajándékokat. Adventkor Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk Illendő ruhában, méltóképpen várjunk Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget S ama jobb hazában megláthassunk Téged. Mécs László

3 Nagyszabású, térségünkben egyedülálló komplexumot álmodtak meg évekkel ezelőtt, amely sok támogatással, kitartó, áldozatos munkával 2011-ben valósult meg. Felépült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központja, amely én nyitotta meg kapuit. Az intézmény nevébe is megjelenik komplexitása, amely azt jelenti, hogy az intézményen belül több, különböző részleg működik. A komplexum elgondolása egy lépcsőzetes rendszeren alapul, ahol lehet felfelé haladni, ám visszafelé is léphet az ember, ha esetleg megbotlana. Az intézményrendszeren belüli szintek, részlegek működése nem időben indult el. Májusban a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely és az átmeneti szálló nyitott meg. Vendégeink nagyon várták a rehabilitációs részleg megnyitását is, amely június elején fogadta be a lakókat, ez a rész azonos időben nyitott a hajléktalanok otthonával. A Központhoz tartozik egy esti, utcai gondozó szolgálat is, ez a szolgáltatás július hónapban kezdte működését. A Komplexum 27 munkatárssal indította el a szolgálatot, a hónapok során önkéntesek is jelentkeztek szolgálatunkhoz, jelenleg három személy segíti a munkánkat önkéntesként. Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele 3 Nem csak megálmodták - meg is valósították... Intézményünk 100%-os kihasználtsággal működik november 1-jétől férőhelyeink száma további 20 fővel emelkedett a krízisidőszak következtében. A krízisidőszakban, a nagy hideg beköszöntekor, az is menedéket keres magának, aki egyébként, az év nagyobb felében, inkább szállókon kívül oldja meg alkalomszerű éjjeli alvóhelyeit, ezért ebben az időszakban a menedékhelyre betérők fokozottabb odafigyelést kívánnak meg a szolgálattól. Májusban naponta átlagosan 53 főt gondoztunk, ez a szám októberben a háromszorosára emelkedett. Az Utcai gondozó szolgálatunk 64 gondozottal tartja a kapcsolatot. Feladatuk nem kevesebb, mint hogy napi szinten biztosítják gondozottjaik alap élelmét, a meleg italt és a szociális és mentális gondozást. Szolgálatuk, kitartásuk eredményeképpen 12 fő fogadta el az éjjeli m e n e d é k h e l y szállását és szolgáltatásait. A Nappali melegedőnk is nagy kihasználtságú: a nyitás óta eltelt hónapokban öszszesen 153 kliens vette igénybe a szolgáltatásunkat. A napi szintű gondozásunknak és az intézményeink szoros együttműködésnek köszönhetően, két gyermeket váró párt sikerült a családok átmeneti otthonában elhelyeznünk, biztosítva ezzel a gyermekek családban maradását. Az Éjjeli menedékhelyet összesen eddig 118 gondozott vette igénybe. Az intézményből kilépnie 4 főnek sikerült, ami azt jelenti, hogy állandó munkahelyüknek köszönhetően, megfelelő jövedelem mellett képesek voltak bizonyos egzisztenciát teremteni a szolgálat támogatása mellett, így váltak képessé albérletbe költözni a szállóról, megkezdve ezzel az önálló életet. Az MMSZ további segítőkezet nyújtva, bútoradományból rendezte be új otthonukat. Figyelemmel kísérjük életüket utógondozásuk, azóta is folyamatos. Egy kliens a nem régen nyílt Mercedes gyár által indított t a n f o l y a m r a sikeresen felvételizett, és képzése jelenleg is zajlik. Az Átmeneti szállónkon júliusi nyitása óta, 24 gondozott vette igénybe a szolgáltatást eddig. Egy gondozott a munkaterápiában nyújtott eredményessége révén, rehabilitációs munkahelyen jelenleg is alkalmaznak, ennek köszönhetően albérletbe költözhetett párjával együtt. További két részlege Komplexumunknak a Rehabilitációs rész, illetve az Idősek otthona. A Rehabilitációs programunk ellátotti létszáma eddig összesen 25 fő, a Hajléktalan Idősek otthonában pedig

4 4 Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele 32 idősről gondoskodunk. Munkaterápiás foglalkozást is szerveztünk ellátottjaink számára, amely a 2011-es kezdő évben, napi négy órában történő ládamosást jelentett, két hónapon keresztül. Gondozottjaink így megtapasztalhatták a rendszeres munkatevékenységet és a vele járó feladatokat. Nyolcan vettek részt a munkaterápiában, továbbá egy fő sikeresen elhelyezkedett egy rehabilitációs munkahelyen. Valamint a Kecskeméti Konzervgyárban időszakos munkára alkalmaztak 14 gondozottunkat. Lakóink aktívan részt vesznek a ház mindennapi életében. Lakóinkkal egyénre szabott szociális munkát és mentális gondozást végzünk. Minden vendégünk esetkezelését egy- egy mentor koordinálja. Az így kialakított bizalmi kapcsolat a biztosítéka a sikeres munkának. A csoportfoglalkozások, kis- és nagycsoportok, egyéni segítő beszélgetések segítik elő a már meglévő képességek erősítését, új képességek kialakulását. Munkatársaink szakmai tudásuk felhasználásával, implikálva emberi kompetenciáikat végzik a mindennapi segítő, szociális munkájukat. Ez áldozatos munkát, türelmet és kitartást követel, ám a legkisebb eredmény is a legnagyobb ajándékot jelenti gondozóinknak. Patai Edit intézményvezető Provaznik Anna Dobozba zárt szeretet, Kecskemétről Erdélybe November utolsó napjának hajnalában elindultak útjukra a cipős dobozba csomagolt ajándékok, sok szeretetdoboz azért, hogy az erdélyi magyar gyermekek, érezhessék és tudják, mi, itt gondolunk rájuk. A szeretet határtalan! Ezt lehet megtapasztalni az erdélyi magyarok között. Ha megérkezünk ebbe a furcsa kettős világba, ahol otthon is vagyunk, de mégsem, itt érezzük tényleges súlyát ennek a mondatnak: határtalan szeretet. A küldetés célja az volt, hogy erdélyi magyar gyerekeket megajándékozzunk a közelgő karácsony alkalmából. Több faluba, városba, iskolába vittünk ajándékdobozt. Egyik legkülönlegesebb helyszínünk Szatmárnémeti volt, ahol valódi meglepetést okoztunk, nem hitték volna, hogy tényleg érkezünk. Félreértésre gyanakodtak, ám hogyan is lehetne félreérteni bármit azon, hogy ahol 200 gyermekkel foglalkoznak, ott szükség van mindennemű törődésre, segítségre. A szatmárnémeti fiatalok gyermeknapközit vezetnek önkéntes alapon; nagyon fontos: önkéntes alapon, állami támogatás nélkül szervezik egymást, foglalkozásaikat. A rendelkezéseikre álló körülmények nagyon szerények, mindent megbecsülnek és hasznosítanak: eszközt, ötletet, tapasztalatot. Így azt mondták a látogatásunk is nagyon inspiráló volt a későbbi munkájukra, hiszen tevékenységünk alapja ugyanaz: A hit védelme a szegények szolgálatában! Mégis mindig lehet egymástól tanulni: elköteleződést, türelmet, kitartást, elfogadást és összefogást. Szeretetjáratunk végállomása Kolozsvár volt, ahol az ottani Máltai (Maltez) Szeretetszolgálathoz vittük az ajándékdobozokat, olyan volt, mintha egy tegnap otthagyott baráthoz tértünk volna be. Itt öszszegződött az út egésze, megkaptuk mi is a szeretetdobozunkat, de ebbe mindenkinek saját maga kellett beletennie, mit visz magával haza; egy másik hazából. Provaznik Anna

5 Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele 5 Őszi imádságos kirándulás A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja minden tavasszal és ősszel egy-két napos zarándokutat szervez. Jól tudjuk ugyanis, hogy sokrétű, fárasztó és felelősségteljes szolgálatunkat csak úgy tudjuk Isten dicsőségére és mindnyájunk javára végezni, ha közben engedélyezünk magunknak néhány nap pihenést, kikapcsolódást, lelki töltekezést. Az idén késő ősszel, november végén került sor az imádságos kirándulásunkra, melyen tizennyolcan vettünk részt. Utunk minden állomásán voltak lelki programjaink és sok érdekes látnivaló is. Győr volt utunk első állomása. A város két nagy szülöttének, Jedlik Ányosnak és Czuczor Gergelynek szobránál megörökítettük csoportunkat. Mindkét híres ember bencés szerzetes volt. A főtéren áll a Szent Ignác nevére szentelt bencés templom és kolostor, előtte gyönyörű Mária-oszlop. A főtéren egyébként csillogó-csilingelő, hangulatos karácsonyi vásár fogadott minket, és itt van az érdekes, sokerkélyes ún. Vastuskós Ház is, rajta a vándorló céhlegények emlékei, a vasszögek. A szép győri séta után betértünk a híres Székesegyházba, ahol az 1655-ben Írországból hozott Könnyező Madonna kegyoltár előtt imádkoztunk. Ebben a templomban van a Hédervári Kápolna is, ahol Szent László hermáját őrzik, és vele szemben van boldog Apor Vilmos márvány síremléke. Itt elénekeltük az Isten hazánkért térdelünk elődbe című éneket. Hédervár volt a következő megálló, ahol idegenvezetővel megnéztük az őspark közepén álló középkori Héderváry kastélyt. A négyszögletes, saroktornyos épület eredetileg fa váracska volt, a 18. században épült ez a várkastély. Parkjában az őszi színek kavalkádja, és egy érdekes, híres szobor, a Nőrabló Kentaur nyűgözte le tekintetünket. Héderváron is volt lelki program: a Boldogasszony-kápolna, a Héderváry család temetkezési helyén. Ez, és a benne látható Lorettói kápolna a középkor egyszerűségét mutatja, de így is lebilincselő. Imával köszöntöttük a Szűzanyát ezen a helyen is. Dunasziget ökoparkban is tettünk egy sétát. A Nagy Duna vízpótló rendszere ez, egy duzzasztómű van itt, és kicsit távolabb egy horgászparadicsom, melyet sziklákból építettek ki és hallépcsőnek neveznek. Mosonmagyaróváron a várat jártuk körül és udvarán megkoszorúztuk az 1956-os modern emlékművet, mely nem más, mint egy fekvő leányszobor bronzból. Köpcsényben Batthyány Strattmann László emléke előtt tisztelegtünk. Innen indult a szentéletű orvos életpályája. A család kastélya 1668-ban épült, most szépen felújított néprajzi múzeum. Főbejáratának vasrácsos kapuja eredetileg az osztrák-francia pavilont díszítette az 1900-as Párizsi Világkiállításon. Mi nemzetiszín szalaggal jelöltük meg. Dévény már Pozsony város része. Vára a történelmi magyarország nyugati kapuja, az utolsó végvár volt. 80 méter magas, meredek hegy csúcsán áll a vár a Duna és a Morva folyó összefolyásánál. A ködös, hideg időben csak elképzeltük, milyen szép lehet innen a kilátás. Máriavölgy Pozsonytól néhány kilométerre található zarándokhely. Ez volt zarándokutunk legfőbb célja. A kegyszobor hársfából készült ülő Boldogasszony, ölében a bal térdén ülő, áldást osztó kis Jézus. Valamikor itt az erdőben remete faragta, odvas fába rejtette, ahol évszázadokkal később egy pálos szerzetes találta meg. Templomot építettek a tiszteletére, mert sok csoda történt a szobornál. A templomban imaórát tartottunk, és elsétáltunk a csodaforráshoz is. Pozsonyban idegenvezető vezetett minket. A Szent Márton dómot gyalogosan közelítettük meg nem is a legrövidebb úton, így sok nevezetes épületet és műemléket láthattunk még: a Vigadó 1912 körül épült neobarokk házát, a Szlovák Nemzeti Színházat és mellette a Ganymedes díszkutat, a Pázmány Péter jezsuita házat, az Erdődi-palotát, a Prépost palotát, a reneszánsz és barokk Eszterházypalotát és a Szentháromság-szobrot. Megtekinthettük a Szent Mihály kaput, mely a város középkori erődrendszerének egyetlen épségben maradt kapuja, és a régi Országházat, ahol a reformkori országgyűléseket tartották, és amely jelenleg egyetemi könyvtár. A pozsonyi lelki program a Szent Márton dóm, mely 1583 és 1830 között a magyar királyok koronázási temploma volt. 85 méteres tornyának tetején látható a Magyar Szent Korona egy méter magas másolata aranyozott pilléren. Belsejében híres az ólomból készült hatalmas Szent Márton szobor. Itt is imádkoztunk, énekeltünk, nézelődtünk, majd lelkileg feltöltődve, élményekben gazdagon, kipihenve és vidáman tértünk haza a jól sikerült zarándokútról. dr. Somogyi Zsuzsa

6 6 Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele Novemberben jártunk Liechtensteinben november hónapban 16 gyermek üdültetésére kapott lehetőséget az MMSZ Dél-alföldi régiója. Így Jánoshalmáról, Makóról és Szarvasról utazhattak gyerekek a Liechtensteini Vöröskereszt schaani gyerekotthonába kísérőikkel együtt. Az itt töltött napokról ír Fabó Marcell szarvasi kisdiák. Tanító nénije Szrtehovszki Mária pedig a hazatérő gyere- keken tapasztalt változásról számol be, melyet mindkettőjüknek köszönünk. Szakál Klára Dél-alföldi régió önkéntese Liechtensteinben jártam! Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy elmehetek három hétre Liechtensteinbe. El se tudtam képzelni, hogy ennyi idő alatt mennyi élményben lesz részem! Izgatottan vártam az utazást, hiszen még soha sem jártam külföldön. Magyarországról összesen 16 gyerek utazott: Makóról, Jánoshalmáról és Szarvasról. Négy felnőtt kísért bennünket november 2-án este indultunk Budapestről vonattal. Másnap reggel 6 órakor érkeztünk meg Svájcba. Ott már várt bennünket Bani bácsi, aki a három hét alatt az egyik házigazdánk volt. Ő vitt el minket Schaanba, Liechtenstein legnagyobb városába. A szállásunk kétemeletes ház volt. A második emeleten voltak a szobák, mindegyik 2-3 ágyas, mindenkinek külön szekrénnyel. A házban több zuhanyzó volt, egy ebédlő, ahol az étkezéseken kívül délelőttönként tanultunk. Az udvaron sok játék volt, pl. pingpong, kis gokart, foci. Voltak állandó programok, pl. minden vasárnap templomba mentünk, szerdánként testnevelés foglalkozás volt, és minden pénteken uszodában jártunk. Amikor csak délután volt programunk, akkor délelőtt tanultunk. Sokat kirándultunk, túráztunk. Egyszer elmentünk a Rajnához. Ez a folyó választja el Svájcot és Liechtensteint. Csodálatos volt, ahogy a magas hegyek körülvettek bennünket. Jártunk Vaduzban, a fővárosban, ahol megnéztük a város nevezetességeit, pl. szép szobrokat, és láttuk a várat is, ahol a hercegnő lakik. Egyik legnagyobb élményem az volt, amikor ellátogattunk a hercegnőhöz. Először egy szobában vártunk, ahol letettük a kabátot. Aztán megérkezett a hercegnő és körbevezetett a házban. Több szobába is bementünk. Az egyik teremben csocsó, biliárd, pingpong is volt. Aztán bementünk egy szobába, ahol süteménnyel és üdítővel kínáltak bennünket. Műsorral és ajándékkal készültünk a Hercegnőnek. Népdalokat énekeltünk, az egyik lány fuvolázott. Mind a három helyről a lakóhelyünkre jellemző nevezetességet vittünk ajándékba. Mielőtt eljöttünk

7 Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele volna, bemehettünk a hercegi család kápolnájába. Itt szoktak imádkozni és néha misézni. Elvittek bennünket Malbunba, a híres síparadicsomba, ahol sajnos még nem volt hó. Ez egy egész napos program volt, gyalog mentünk fel a hegyre és ott ebédeltünk meg. Nagyon szép volt a kilátás! Egyszer elmentünk Ausztriába Feldkirchbe egy vadasparkba. Nagyon szép hegyvidéki környezetben láthattuk az állatokat: vaddisznót, szarvast, kecskét, farkast, sast stb. Még sosem jártam madárparkban, de most oda is elvittek minket. Ez Mauren városban volt. A madarak nagy ketrecekben voltak, a nevük németül volt kiírva. Volt ott pl. páva, kakadu, gyöngytyúk. Az egyik madár akkorát sikított, hogy mindenki odament a nagy ricsajra. Amikor megnéztünk minden madarat, elmentünk egy közeli játszótérre. Nagyon tetszett az egész utazás, minden kirándulás nagyon szép volt. Sok élményben volt részünk, amire nagyon sokáig emlékezni fogunk. Fabó Marcell Beszélgettem a szarvasi szülőkkel, a gyerekekkel és a nevelőkkel az üdülésről. Egy pár gondolatot leírok. Alföldi gyerekeknek a hegymászás különösen nagy élményt jelentett. A Hercegnőnél tett látogatás is mély nyomot hagyott bennük, mert leginkább ezt emlegetik. A Vadaspark, 7 a Madárpark is feledhetetlen élmény volt számukra. A játszótéren való együtt játszás is örömet jelentett nekik. Az étkezéssel is elégedettek voltak, a krémlevesek nagyon ízlettek. Kérték a szüleiket, hogy ők is készítsenek olyanokat otthon. Tetszett nekik, hogy volt testnevelésóra, és az uszoda is pozitív élmény volt. Rendkívül örültek az ajándékoknak, a ruhákat büszkén viselik. A játékokról szívesen mesélnek. A szállás kényelmes volt számukra. Szívesen emlegetik a kísérőiket, illetve az ott dolgozó segítőket. Minden szülő egyaránt azt mondta, hogy gyermeke sokat önállósodott, toleránsabb lett otthon. Mi, nevelők is ezt vettük észre az iskolában. Némely gyermeknek a beszéde választékosabb lett. Más kultúra megismerése, más ország, annak nyelve, szokásai terén szerzett ismeretek miatt is sokat bővült, gazdagodott a szókincsük. Akik korábban inkább visszahúzódóbbak voltak, azok kissé nyitottabbakká váltak. Főleg az új élményeiknek, új ismereteiknek köszönhetően, hiszen ezen a téren sokkal többet tudnak társaiknál. Tőmondatokban ennyit tudtam írni most. Sztrehovszki Mária

8 8 Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele A kecskeméti csoport új német önkéntese: Mara Jannsen Mara Németországból érkezett Kecskemétre, az Európai Unió által finanszírozott EVS program Fiatalok lendületben alprogramja keretében. Érettségi után egy évet tölt Magyarországon: csoportunknál segít a nappali melegedő munkájában, a szociobusszal járja a rászoruló külterületen élőket, németet tanít az Angolkisasszonyoknál, és magányos idősekkel beszélget a Matkói úti új Máltai intézmény Idős Otthonában. Mara érdeklődéssel, lelkesedéssel végzi a karitatív tevékenységet, és remélhetőleg hamarosan beilleszkedik Kecskemét közösségébe. Megérkezett Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, Az égi fény jelzi: megérkezett, Piros szívek arany húrján majd felkacag A Hozsánna, Dicséret és Hódolat. Az én szívem is megérinti az öröm, És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön! Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, S az égi fény jelzi: megérkezett! Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele, A Boldogság és Üdvösség szent fényjele, Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl! S a szeretet úr lesz a nagy világ felett, S jóakarat simítja meg a szíveket, Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, S az égi fény jelzi: megérkezett! Advent alatt ti földön élő emberek Kongassátok az elhallgatott szíveket, Legyen csengés-bongás a föld terén át, Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát! Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen, Az ég fénylő csillagképében megjelen, Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, S az égi fény jelzi: megérkezett! Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok, Megtalálják Jézus Krisztust az emberek S a békesség zászlója leng a föld felett, Béke, öröm, szeretet és jóakarat Játsszák el a karácsonyi himnuszokat, S velük zengi a boldog föld az éneket: Urunk, Szabadítónk, megérkezett! Kárász Izabella MMSz Dél-alföldi Regionális Szakszolgálat hírlevele Kiadja: MMSz Dél-alföldi Regionális Szakszolgálat Felelős szerkesztő: Rigóné Kiss Éva, MMSz Dél-alföld régiótitkár Szerkesztők: Rémán Csongor régió titkár-asszisztens, Nagyné Bíró Katalin módszertani munkatárs Szerkesztőség címe: MMSz Dél-alföldi Regionális Szakszolgálat 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.; Tel./fax: 06-76/ ; Weboldal:

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Kell egy hely. Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

Kell egy hely. Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA Kell egy hely Komárom közép- és általános iskolásai ifjúsági közmeghallgatáson vettek részt 2010. április 23-án a Mag-házban. A programban részt vevõ fiatalok elmondhatták,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként,

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

2011. december. A Poverello Alapítvány tájékoztatója. Elérhetőségeink: Kedves Barátunk, Támogatónk, Jótevőnk! Folyószámlánk: 265-2410310003377-52

2011. december. A Poverello Alapítvány tájékoztatója. Elérhetőségeink: Kedves Barátunk, Támogatónk, Jótevőnk! Folyószámlánk: 265-2410310003377-52 A Poverello Alapítvány tájékoztatója 2011. december Kedves Barátunk, Támogatónk, Jótevőnk! A PovInfo 3. számában a tények birtokában mára már biztosan könnyelműnek mondható ígéretet tettem, hogy más időpontban

Részletesebben

Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8. Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve

Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8. Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8 Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8 Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve Miskolc

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja

Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra A málenkij robot elhurcoltjaira - az áldozatokra és a még köztünk élõkre - emlékeztünk január 8-án délelõtt a

Részletesebben

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött figyel Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Õ V. É V F O L Y A M 3 7. S Z Á M, 2 0 0 5. D E C E M B E R 10 OLDAL - ÁRA 1,5 LEJ Övéi közé jött SEBESTYÉN Péter Fotó: Kovrig Zoltán Beke Sándor Fejedre

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

Gödöllői fiesta Spanyolországban

Gödöllői fiesta Spanyolországban XIX. évf. 22. szám 2010. június 9. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Aláírták a Művészetek Háza felújításának kivitelezési szerződését június 6-án. Az intézmény

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben