HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE"

Átírás

1 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár Halmaj Táncsics út 8. Tel.: HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája újdonságaival, nem ismeri meg az új elvárásokat, egyre kevésbé tud az újabb feladatokkal eredményesen megbirkózni nemcsak erkölcsileg avul el a tudás. Elkopik a szó szoros értelmében. (Dr. Kádek István-Hollóné dr. Kacsó Erzsébet-Kocsis Lászlóné: Az oktatás gazdaságtana- Okker 1997.) Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csiszoljam kristályba. (Németh László) Készítette: augusztus 21. Véleményezve és elfogadva: szeptember 2. Zsírosné Becse Gizella intézményvezető Nevelőtestület

2 Tartalom A MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI...3 I. MŰKÖDÉSI TERV...4 Nevelési év rendje...4 Szünetek időtartama...5 Óvodánk nyitva tartása...5 Óvodánk munkarendje...5 II. FEJLESZTÉSI TERV...6 Személyi feltételek...6 Tárgyi feltételek...6 III. PEDAGÓGIAI TERV Óvodánk általános jellemzői Az óvodában folyó munka szervezési rendje A működés zavartalanságának biztosítása Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatai Értekezletek Munkaközösség: Ellenőrzési terv IV. FELELŐSÖK, MEGBÍZOTTAK NÉVSORA V. MÉRÉSEK

3 A MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A 2013/2014-es nevelési évre, az óvodai munkatervet a nevelőtestület, az alábbi dokumentumokat figyelembe véve állította össze: - az érvényben lévő közoktatási törvény, nemzeti köznevelési törvény és az hozzá kapcsolódó rendelkezések - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - a helyi pedagógiai program - a Kompetencia alapú óvodai programcsomag 2. A pedagógiai munka hangsúlyos területei A nevelőmunkánk alapvető feladatai: A nevelési programunkban meghatározott cél és feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg: Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, A másság elfogadása, Utánzáson alapuló nevelés, A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele, A szabad játék kiemelt szerepe, Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-, fejlesztés elősegítése, (differenciált fejlesztés), Kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése, A tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósítása, megvalósulása, A komplex környezeti nevelésre épülő nevelési tanulási folyamat, Óvodánk hagyományai, kapcsolatai, szolgáltatásai. 3. Kiemelt fő feladataink - Továbbképzések szervezése az egész nevelőtestület részére a gyermekek még hatékonyabb nevelése érdekében. Felelőse: Zsírosné Becse Gizella intézményvezető - Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXXI. törvény 3

4 36 -nak megfelelően az egész óvoda területén tilos a dohányzás. Ennek betartása és betartatása minden dolgozó kötelessége! Ellenőrzésére az óvodavezető jogosult. - Dokumentumok napi vezetése ezeknek időszakos ellenőrzése (csoportnaplók felvételi mulasztási naplók, fejlődési naplók, egyéni fejlesztési tervek). Felelőse: minden óvodapedagógus és Zsírosné Becse Gizella intézményvezető - A gyermekek egyéni és csoportos fejlettségének mérése, értékelése. Felelőse: minden óvodapedagógus - Ünnepeink, egyéb rendezvényeink, megszervezése, megrendezése. Felelőse: minden óvodapedagógus - A pedagógus és pedagógiai munkát segítő alkalmazottak teljesítményértékelése. - A munkánk ellenőrzésére érdekében továbbra is szükségét érezzük elégedettségi mérések elkészítésének. Felelőse: Képesné Fábián Ildikó intézményvezető-helyettes I. MŰKÖDÉSI TERV A köznevelési intézmény szakmai tekintetben önálló, szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők illetve képviselőik. Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: szeptember 02-tól augusztus 31-ig tart. A gyermek felvétele jelentkezés után történik, jelentkezni az egész nevelési év folyamán lehet, de csoportos jelentkezés az önkormányzat hirdetésében megjelent időpontban van. Az óvoda, nevelő intézmény a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodába részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek korábban eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti a gyermek hat éves kor előtti tankötelezettség teljesítését. 4

5 A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője dönt, ha nem járt óvodába a gyermek a szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálata alapján, vagy ha az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezi az iskolaérettségi vizsgálatot a szakértő bizottság dönt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen illetve felvételi körzetének településén lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az intézményünk tehát fogadja a 2,5, 3-6 illetve a 7 éves gyermekeket. Új gyermekek fogadásának időpontja: szeptember 02-tól szeptember 15-ig, kiscsoportban a 2,5-3 éves gyermekek beszoktatása szeptember 30-ig, de egész évben folyamatos a jelentkezés függvényében. Szünetek időtartama Téli zárva tartás: december 22-től január 05-ig. Nyári zárás időpontja: a fenntartóval való egyeztetés után előre láthatólag július elején 2-3 hét. Az óvoda egy nevelési év alatt 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe értekezletekre, továbbképzésekre. A munkaszüneti nap előtt egy héttel értesítjük a szülőket, a szülők igénye szerint ügyeletet biztosítunk. Az iskolai szünetekben (őszi /október 26. november 04./, tavaszi /április 17. április. 22./) és a nyári szünetben (júniustól - augusztus 31-ig) nem kötelező az óvodába járás, ha a szülő előre bejelenti, akkor igazolás nélkül is távol maradhat a gyermek (igazolt hiányzásnak számít). Óvodánk nyitva tartása Heti öt munkanapban naponta 6 30 órától óráig tart. Óvodánk munkarendje Az óvodában nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Minden csoportban 2 óvodapedagógus és egy dajka végzi a nevelőmunkát. Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő táblázatban foglaltak szerinti beosztásban folyik, helyettesítés: a kötelező óraszám figyelembevételével a fedési idő minimálisra csökkentésével valósul meg, hogy anyagi vonzata ne legyen. 5

6 II. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek Engedélyezett dolgozói létszám: Ebből óvodapedagógus: Dajka: Gazdasági ügyintéző: 14 fő 9 fő 3 fő + 1 fő közfoglalkozású dajka végzettséggel 1 fő Minden csoportban két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel és 1-1 dajka segíti a nevelőmunkát. Így intézményünkben az óvodapedagógusi és a dajkai teendőket szakképzett kollegák látják el. Az udvar rendbetételében két 8 órás közfoglalkozású segít. Az óvodánkban nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Tárgyi feltételek 1. A nyári munkálatokból az óvoda hátsó udvarának rendbetétele még hátra van, de megérkezett a várva várt műfüves pálya, amit reményeim szerint nagyon jól ki fogunk tudni használni. 2. Szeretnénk majd megvalósítani, ha lehetséges pályázatból: a Tulipán csoport gyermekeinek és a dolgozóknak öltözőszekrényeket az udvar esztétikus lekerítését, kerítések felújítását. 3. Az összes óvodai helység megfelel az elvárt követelményeknek, barátságos, otthonos. 4. A gyerekek játék eszközeit szeretnénk már pótolni, bővíteni, mert már sok nem felel meg az előírásoknak, elvárásoknak. Reméljük, hogy lesz lehetőség ezeknek a pótlására, ha már pályázat nincs. Örülnénk neki, ha minden évben lehetőségünk lenne/ az óvoda szépítésére, otthonosabbá tételére és nem utolsó sorban jó minőségű korszerűbb játékeszközök beszerzésére. 6

7 III. PEDAGÓGIAI TERV 1. Óvodánk általános jellemzői Csoportok száma: 4 Óvodába maximálisan felvehető gyermek: 110 fő Felvett gyerekek száma: 90 fő ebből 1 fő SNI, 46 fő HH 23 fő HHH Csoport létszámok alakulása 2013/2014. nevelési évben: Barackvirág csoport (kis): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám: 22 fő Óvodapedagógusok: Képesné Fábián Ildikó Kákóczkiné Tilles Ildikó Dajka: Fekete Józsefné Margaréta csoport (nagy): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám: 21 fő Óvodapedagógusok: Árvai Ágnes (fejlesztőpedagógus) Pletenyikné Tóth Judit Dajka: Hajdú Lászlóné Mókus csoport (középső-nagy): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám 24 fő Óvodapedagógusok: Zsírosné Molnár Ildikó Kozma Istvánné Dajka: Budai Gáborné közfoglalkozású Tulipán csoport (kis-középső): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám: 23 fő Óvodapedagógusok: Bajuszné Atanaszov Mónika Sántháné Veres Orsolya Dajka: Tóth Ferencné (Névsor mellékelve: 1. sz. melléklet) 7

8 2. Az óvodában folyó munka szervezési rendje Az óvodában a pedagógiai munka személyi feltételei megfelelőek. Nem szabad elfelednünk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés csak kiegészíti, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szülőkkel jó partneri kapcsolat alakítsunk ki a gyermekek minél harmonikusabb és eredményesebb együttnevelése érdekében. Óvodánk nyitott, minden szülőt szeretettel fogadunk a nyílt napokon, munkadélutánokon, különböző programokon. A szülőktől örömmel fogadjuk az ötleteket, tanácsokat a még jobb, szorosabb, színvonalasabb együttműködés érdekében. Ezeknek a megvalósításában csak az anyagi költségek vethetnek akadályt, de a pályázatok adta lehetőségeket megpróbáljuk maximálisabban kihasználni. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, így a gyerekekkel kapcsolatos információáramlás biztosított. A bejáró gyermekek szülei üzenő-füzet vezetésével informálódnak az óvodában történt dolgokról, eseményekről és programokról Gyermekcsoportokban két óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az óvodában nyitástól zárásig tehát 6 30 órától óráig minden gyermekcsoportban a saját óvodapedagógusa foglalkozik a gyermekekkel, fejleszti a gyermekek teljes személyiségét. A csoportot ellátó óvodapedagógusok egyenrangú nevelőpartnerek, munkaidő beosztás szerint végzik nevelő-személyiségfejlesztő tevékenységüket, megosztják az adminisztrációs munkákat vagy közösen végzik azt. Családlátogatásokat is együtt végeznek. Az óvodai nevelés időkerete heti 61 órában finanszírozott, ami magába foglalja a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven órát, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő igénylő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásainak heti tizenegy óra időkeretét. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető Pletenyikné Tóth Judit heti 1 órában az óvodában néptáncot tanít és az érdeklődők részére. Kákóczkiné Tilles Ildikó heti 1 órában gyógytestnevelést tart külön-külön mind a két nagycsoportban járó gyermekeknek. 8

9 2.3. Ettől a nevelési évtől feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése, ami azt jelenti, hogy 1. a különleges bánásmódot igénylő gyermek - sajátos nevelési igényű gyermek - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek - kiemelten tehetséges gyermek 2. a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelése. Ennek érdekében Kozma Istvánné és Zsirosné Molnár Ildikó a Kulcsárné féle mozgásterápiát alkalmazza intézményünkbe. a csoportok óvodapedagógusainak véleménye alapján a problémás gyermekeknél. A nagycsoportos tehetséges gyermekek majd rajz illetve ábrázoló foglalkozáson vesznek részt, melyet Pletenyikné Tóth Judit óvodapedagógus tart, ének-zenéből Milkin-Atanaszov Mónika óvodapedagógus foglalkozik velük, de ha a gyermekek tehetségét másban látják a csoport óvodapedagógusai, akkor a gyermekkel ők foglalkoznak, fejlesztik képességeiket. Természetesen feladatunk még szükség esetén a hátrányok csökkentése is, ebben van nagy segítségünkre Árvai Ágnes óvodapedagógus, mint fejlesztőpedagógus. Ő segíti az ilyen gyermekek személyiségfejlesztését a csoportján belül, ebben a nevelési évben a nagycsoportban (Margaréta csoport), de segítséget nyújt a többi csoportban is, ha a gyermekek fejlesztésénél szükségét látják a kollegák. Vezeti a mérési munkacsoportot, segítséget nyújt a DIFER mérés elvégzésekor és az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében is. Logopédus eddig csak a nagycsoportos beszédhibás gyerekekkel tudott foglalkozni, reméljük ettől az évtől magasabb óraszámban kapjuk a szakembert a Szikszói járás szakszolgálatától, akik eddig is biztosították intézményünknek az utazó logopédust. Sajnos sok a megkésett beszédfejlődésű gyermekünk, amit mi óvodapedagógusok nehezen, sok munkával tudunk csak fejleszteni, de ennek függvényében a beszédhibás gyermek is egyre több. Szerintünk a javulási arány akkor talán nagyobb lenne, ha már a középső csoportos gyermekekkel is 9

10 foglalkozna a szakember, hiszen akkor két nevelési év szolgálna a beszédhibák javítására és talán az iskola megkezdése előtt már teljesen megjavulna beszédhibájuk, illetve kevesebb lenne A négy gyermekcsoportban négy szakképzett dajka segíti a pedagógiai munkát, segít a gondozási feladatok megvalósításában, ezen kívül végzi a napi folyamatos, a naponkénti és az időszakos takarítási munkákat. Nagy szükség van a munkájukra, mivel az óvoda épületének korszerűsítése után csak 2 gyermekmosdó áll a csoportok rendelkezésére, így a gyermekek gondozási feladatainál nagyobb részt kell vállalniuk, mivel az óvodapedagógus egyedül nem tudja megvalósítani a napi gondozási, nevelési feladatokat és az egyéni fejlesztéseket, ami a feladata. A csoportról, gyermekekről felvilágosítást nem adhat a szülőnek, az óvodapedagógusok munkáját nem minősítheti. A csoport óvodapedagógusai utasításait, kéréseit teljesíteni köteles. Minden tőle telhetőt tegyen meg azért, hogy a gyermekeket tiszta, esztétikus környezet vegye körül, ügyeljen a fertőtlenítésre, főleg kiscsoportba hetente fertőtlenítse a játékokat, eszközöket, de a többi csoportban is szükség szerint, az óvodapedagógusok ellenőrzése mellett. Az elvégzett takarítási munkákat hetente írja alá, hogy megvalósult a csoportban dolgozó óvodapedagógus. Szükség esetén figyelmeztesse a dajkát munkája elvégzésére. Mindenki csak saját munkájával törődjön, a kollegája munkáját majd az óvónője ellenőrzi. Az udvari teendőket közfoglalkozású segítségével oldjuk meg, akik felássák a homokot minden nap, rendbe rakják az udvart, hogy a gyermekek nyugodtan, balesetmentesen tudják birtokba venni. A kinti virágok gondozása is a feladatuk A konyhai teendőket és az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat két 8 órás közfoglalkozású látja el, aki szintén szakképzett dajka. Az ételt a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár konyhájáról a kiskinizsi falugondnoki gépkocsi szállítja A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 10

11 2.7. A szülővel minden a gyermekével összefüggő adat közölhető, ha az nem sérti a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Intézményvezető: Intézményvezető-helyettes Gyermekvédelmi felelős: Munkaközösség vezető: Gyógy- és fejlesztő pedagógus: Gyógytestnevelő: Zsírosné Becse Gizella Képesné Fábián Ildikó Bajuszné Atanaszov Mónika Sántháné Veres Orsolya Árvai Ágnes Kákóczkiné Tilles Ildikó 3. A működés zavartalanságának biztosítása 3.1. A 2013/2014. nevelési év tól ig tart. A nevelési év a gyermekcsoportok kialakításával kezdődik, az óvoda épületének, kiszolgáló helységeinek és udvarának megismertetésével és az új gyermekek fogadásával folytatódik. Az új gyermekek beszoktatási időpontja: tól ig tart, kiscsoportban lehetőleg szeptember 30-ig, de egész évben folyamatos az óvodai felvétel. Az óvodapedagógus beszélje meg a szülővel, hogy milyen módon történjen meg a gyermek beszoktatása, hogy egyénre szabott és minél zökkenőmentesebb legyen. A beszoktatás idején, az új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok feladata, hogy a családból érkező gyerekekkel ismertesse és szeretesse meg az óvodai életet. Az új gyermekek szüleivel meg kell ismertetni az óvoda épületét, házirendjét, a csoport napiés heti rendjét. Tájékoztatni kell a szülőket az óvoda feladatáról, a pedagógiai programjáról és a szülőket meg illető kedvezményekről. Szeptembertől két csoportban folytatódik a Kompetencia alapú óvodai programcsomag, így ez, és a helyi pedagógiai program figyelembevételével dolgoznak a Mókus- és a Tulipán csoport óvodapedagógusai. Ebben a nevelési évben is minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermekek örömmel, szívesen jöjjenek az óvodába, minél kevesebb legyen a hiányzások száma. A gyermek hiányzásának okát mindig fel kell tüntetnünk a csoport hiányzásos füzetében. Az óvodapedagógusoknak jelezniük kell az intézményvezető felé, ha a halmozottan hátrányos gyermek igazolatlanul hiányzik (már a legelső napon). 11

12 Minden esetben a beteg gyermeket orvoshoz küldjük és a gyermeket csak orvosi igazolás ellenében tudjuk fogadni, mivel feladatunk az egészséges gyermek megóvása, védelme. Ennek betartása és ellenőrzése az óvodapedagógus feladata 3.2. Az óvoda nyitvatartási rendje: Heti öt munkanap, napi 10 órai nyitva tartás. Naponta 6 30 órától óráig tart nyitva az óvoda. Az óvoda nyitásától, tól óráig minden csoportban óvodapedagógus végzi a napi munkáját, teendőjét. Nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel! 3.3. A Kiskinizsi 3 6 illetve 7 éves gyerekek nevelését-oktatását is az intézményünk látja el. A gyermekek szervezett formában érkeznek az óvodába. A Kiskinizsi Önkormányzat falugondnoki gépkocsija szállítja a gyerekeket Kiskinizsről a halmaji óvodába és az óvodából vissza Kiskinizsre. A gyerekek kíséretéről a Kiskinizsi Polgármester köteles gondoskodni! Falugondnok feladata jelezni, ha nem tudnak kísérőt biztosítani, ebben az esetben az óvoda átvállalja ezt a feladatot! Indulás előtt a Falugondnok kötelessége bekötni a gyermekeket biztonsági övvel a gyermekülésekbe! 3.4. Az óvoda dolgozói munkaköri leírás alapján végzik a napi munkájukat. Munkaidő beosztás alapján kezdik, illetve fejezik be a munkát. 4. Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatai E nevelési évben is kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük az IPR további alkalmazását. Pedagógiai munka folyamatát mind a négy csoportban a Helyi Pedagógiai Program, két csoportban plusz a Kompetencia alapú óvodai programcsomag biztosítja. A program tartalmazza a gyermekek megismerésének folyamatát, a játék fontosságát, jelentőségét, a foglalkozási formákat az egyes csoportokban és a fejlődés jellemzőit az óvodáskor végére. A játék személyiségformáló szerepének kiemelése. 12

13 Anyanyelvi nevelés fontosságának hangsúlyozása. Differenciált fejlesztés. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése. A gyermekek személyiségfejlődését a Fejlődési Naplóba rögzítjük. Ebben a nevelési évben a Lépésről lépésre program fejlődési naplóját vezetjük a Margaréta- és a Mókus csoportokban, a Barackvirág csoportokban egy új fejlődési naplót vezetünk be (Honnan hová? Egyénre szabott fejlesztés az óvodában című Novum-os könyvből) és a Tulipán csoportban ezt a fejlődési naplót vezetjük folyamatosan. Egyéni fejlesztési terv készítése és vezetése feladatunk továbbra is. DIFER mérés 4 éves kortól kötelező, 2,5 3 éves korban pedig megfigyelés alapján a Novum szakkönyvének mellékletéből az egyéni fejlődési lapokat töltik ki az óvodapedagógusok. A Szülők negyedéves tájékoztatása a gyermek fejlődéséről a csoportnaplóban történik, amit aláírásával lát el a szülő, ha segítséget kér a nevelésben tanáccsal látjuk el őket. A körülvevő környezet szeretettére, megóvására nevelés. A mozgás és a sport megszerettetése. Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. Saját és társaik testi épségének, testi-lelki egészségének megóvása a szabadban tartózkodás rendszeressé tétele, maximális kihasználása. (Naponta az időjárástól függetlenül minimum 30 perc, de minél több időt töltsenek a szabadban, a friss levegőn) Minden évben kiemelt feladatunknak tekintjük. A művészetekhez való pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása a Közösségi házban levő kiállítások megtekintése. Ünnepeink hagyományszerű szervezése, a község rendezvényein való szereplések megszervezése. 13

14 Mások elfogadását lehetővé tevő légkör megteremtése, melyben megismerjük az emberi együttélés szabályait és be is tartjuk azokat (segítségnyújtás, példaadás, tolerancia). A Gárdonyi Géza Általános Iskolával való szakmai kapcsolat tartása, bővítése, újítása, lehetőségeinek feltárása. Az eddigi jó gyakorlatok folytatása, mélyítése (munkaközösség, közös programok, egymás rendezvényein való részvétel, egymás munkájának a megismerése, hospitálás stb.) A NCÖ-vel való kapcsolat fenntartása. Községi könyvtárral is jó kapcsolat kialakítása, ápolása. A civil szervezetekkel (az Őszi napsugár egyesülettel és a kiskinizsi nyugdíjas klubbal) a további jó kapcsolat ápolása. A kistérségi óvodákkal kapcsolattartás pl. versenyek, hospitálásának megszervezése és lebonyolítása. Feladat/tevékenység Feladatmegosztásban felelős Határidő Szülői nyilatkozatok begyűjtése óvodapedagógusok szeptember vége (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kereseti papír,...stb.) Új gyerekek beszoktatása Beszoktatási terv készítése óvodapedagógusok szeptember 15. kiscsoportban folyamatos Felvételi és mulasztási naplók óvodapedagógusok szeptember 20. megnyitása Csoportnaplók megnyitása óvodapedagógusok szeptember 20. Nevelési tervek, hetirend, napirend óvodapedagógusok szeptember 20. elkészítése Tanév eleji szintmérés óvodapedagógusok szeptember 30. Óvodában készülő gyermekek esetében óvodapedagógusok szeptember családlátogatás, a veszélyeztetett folyamatos helyzetű családoknál visszatérő 14

15 családlátogatások elvégzése Szükség és igény szerint kommunikáció a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, GYIVI szakembereivel, iskolával és a fenntartókkal Tanulási nehézségekkel, magatartási zavarral és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatának kezdeményezése a Nevelési Tanácsadóban Kapcsolat felvétele a Nevelési Tanácsadó munkatársaival óvodavezető óvodapedagógusok gyermekvédelmi felelős óvodavezető óvodapedagógusok óvodavezető óvodapedagógusok szeptembertől folyamatos szeptember folyamatos Részvétel a gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi folyamatos esetmegbeszélésein felelős Gyivi szakembereivel kapcsolattartás óvodapedagógusok folyamatos A Kompetencia alapú óvodai Mókus- és a Tulipán folyamatos programcsomag folytatása csoport óvodapedagógusai Mikro- és csoportos foglalkozások óvodapedagógusok október 01. indítása A munkaközösség munkájának indítása munkaközösség október 15. vezető Gondozatlanság, elhanyagoltság, óvodapedagógusok folyamatos bántalmazás esetén fel kell hívni a gyermekvédelmi szülők figyelmét a megfelelő gondozás felelős szükségességére, minden esetben jelzési kötelezettséggel kell élni az illetékesek felé óvodai rendezvényeken való részvétel gyermekvédelmi folyamatos elősegítése felelős Az óvodai kiránduláson való részvétel óvodapedagógusok folyamatos 15

16 anyagi feltételeinek biztosításához segítségnyújtás Hospitálás egymás csoportjában és a saját csoportban is Októberi statisztikához adatok gyűjtése Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén (jogosultság nyomon követése) Tájékoztatás a szociális juttatásokról és az azokhoz való hozzájutás elősegítése gyermekvédelmi felelős óvodavezető folyamatos óvodapedagógusok óvodavezető október 01. óvodapedagógusok óvodavezető folyamatos óvodapedagógusok élelmezésvezető óvodavezető folyamatos óvodapedagógusok DIFER mérés 4 éves kortól óvodapedagógusok október 30. április 30. Óvónői értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi június gyermekvédelmi tevékenységről felelős 5. Értekezletek Nevelőtestületi: Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Időpont: szeptember 2. Téma: A nyári élet értékelése. Az éves munkaterv elfogadása. Teendők megbeszélése. Tanévzáró nevelési értekezlet Időpont: június Téma: Éves nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatainak, az elért célok, megvalósult feladatok értékelése. Nevelési értekezlet: Felelős: Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető 1. Időpont: okt. Téma: A Családi-nap megtervezése, megbeszélése, feladatok kiosztása. Felelős: 16 Kozma Istvánné óvodapedagógus

17 2. Időpont: nov. Téma: A Mikulás ünnepség megbeszélése. 3. Időpont: január 17 Felelős: Milkin-Atanaszov Mónika Téma: 2013/2014. nevelési év I félévének értékelése, a II. félév programjának áttekintése. 4. Időpont: február Téma: Farsangi mulatság megbeszélése. 5. Időpont: március Felelős: Felelős: Téma: Iskolaérettségi vizsgálatok megbeszélése, elemzése. 6. Időpont: május Felelős: óvodapedagógus Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető Zsirosné Molnár Ildikó óvodapedagógus Téma: Óvodai évzáró, ballagás szervezésének, lebonyolításának megbeszélése. Szülői: 1. Időpont: szeptember Összevont szülői értekezlet: Téma: Beszámoló a nyári munkákról Felelős: Árvai Ágnes óvodapedagógus Képesné Fábián Ildikó intézményvezető-helyettes Nevelési évi feladatainkról, munkánkról, közös programokról, ünnepekről tájékoztatás. Házirend ismertetése (Árvai Ágnes), elfogadása. Óvoda pedagógiai programjának rövid ismertetése (aki szeretné megnézni, elolvasni lehetősége van rá a vezetői irodában) Óvodánkban ingyenes, lehet jelentkezni A néptáncra Tanítja: Pletenyikné Tóth Judit óvodapedagógus

18 hitoktatásra Tartja: Sántháné Veres Orsolya óvodapedagógus és ez évben gyógytestnevelésre is lesz lehetőség heti egy alkalommal a nagycsoportosoknak Vezeti: Kákóczkiné Tilles Ildikó óvodapedasgógus Tehetséggondozás: rajz és kézimunka Pletenyikné Tóth Judit óvodapedagógus rajz szakos ének-zene Milkin-Atanaszov Mónika óvodapedagógus Csoport szülői értekezlet: Csoportszokások ismertetése; Új nevelési év feladatai és a pedagógiai program megbeszélése Éves programunk ismertetése; Kötetlen beszélgetés; Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása. Felelősök: Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető Csoportvezető óvodapedagógusok 2. Időpont: február Csoportonként Téma: Első féléves munkánk, nevelő-fejlesztő tevékenységünk, csoportok fejlettségének értékelése, szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése. A megvalósult programok értékelése, a további terveink, elképzeléseink ismertetése a nevelési évre. Felelős: Csoportvezető óvodapedagógusok 3. Időpont: március vége április eleje Nagycsoportos szülői értekezlet. Téma: Ballagás megbeszélése. 1. osztályos tanító nénik tájékoztatják a szülőket az iskolai életről. Felelős: Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető 18

19 6. Munkaközösség: Környezet Témája: Környezettudatos magatartás és környezetvédelem az óvodában.. Vezetője: Sántháné Veres Orsolya óvodapedagógus 7. Ellenőrzési terv Időpont Érintettek Ellenőrzés tárgya Szeptember Óvodapedagógusok Csoport dokumentációinak vezetése Étkezések nyilvántartása Beszoktatás Szülői értekezlet Dajkák Az óvodapedagógusokkal való együttműködés Beszoktatás elősegítése Konyhai dolgozók Takarítás takarítási lapok vezetése Általános rend, tisztaság Ételminta eltevése Előírt dokumentumok vezetése Október Óvodapedagógusok Csoport dokumentációi DIFER mérés elvégzése 4 éves kortól A gyermeki fejlődés nyomon követése Jelenléti ív vezetése Dajkák Egyéni megbízatások Általános rend és tisztaság Jelenléti ív vezetése Óvodát érintő feladatvégzés összehangolása Konyhai dolgozók Általános rend és tisztaság Ételmaradék, hulladék kezelése Ételek adagolása Jelenléti ív vezetése November Óvodapedagógusok Hospitálások Dokumentációk: egyéni fejlesztési tervek, étkezés nyilvántartásának és hiányzási füzet vezetése Dajkák Nevelőmunka segítése Konyhai dolgozók Ételminta elzárása, tárolása December Óvodapedagógusok Vezetési átvizsgálás Dajkák Konyhai dolgozók Január Óvodapedagógusok Szülői értekezletek megtartása Gyermekek egyéni értékelése a szülőknek Iskolaérettség vizsgálatához adatlap töltése Dokumentációk vezetése 19

20 Dajkák Intézmény takarítása, zárása Takarítási lapok vezetése Konyhai dolgozók Konyha általános rendje, tisztasága Takarítási lapok vezetése Március Óvodapedagógusok Dokumentációk vezetése Egyéni megbízatások teljesítése Dajkák Egyéni megbízatások teljesítése Általános rend és tisztaság Konyhai dolgozók Az ételek szállítása, kiadása Április Óvodapedagógusok DIFER mérés elvégzése Hospitálások Gyermekcsoportok neveltségi szintje Dokumentációk Iskolaérettség Dajkák Nevelőmunka segítése Konyhai dolgozók Konyha fertőtlenítése Előírt dokumentumok vezetése Ételminta! Május Óvodapedagógusok Gyermekek fejlődésének nyomon követése Szülőkkel megbeszélni a gyermekek értékelését Dokumentációk ellenőrzése Dajkák Takarítási lapok vezetése Jelenléti ív vezetése Konyhai dolgozók Takarítási lapok vezetése Tisztaság! 8. Óvodánk kapcsolatai Óvodánk és a szülők kapcsolata: A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Mint a szülőkkel, mint a nagyszülőkkel igyekszünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, tovább erősíteni. Az elkövetkező időszakban is ezt a partneri kapcsolatot szeretnénk megtartani, fejleszteni, és arra törekszünk, hogy a szülők érezzék és lássák, hogy számítunk rájuk, várjuk segítségüket, szeretnénk velük együtt közösen megvalósítani a kitűzött céljainkat. - A szülőkkel közös ünnepek szervezése: Szüreti felvonulás szeptember 28. Mikulási ünnepség december 6. Falu karácsonyfájának öltöztetése dec. 20. Anyák-napja május első csütörtökje Évzáró-ballagás június első péntekje 20

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben