HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE"

Átírás

1 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár Halmaj Táncsics út 8. Tel.: HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája újdonságaival, nem ismeri meg az új elvárásokat, egyre kevésbé tud az újabb feladatokkal eredményesen megbirkózni nemcsak erkölcsileg avul el a tudás. Elkopik a szó szoros értelmében. (Dr. Kádek István-Hollóné dr. Kacsó Erzsébet-Kocsis Lászlóné: Az oktatás gazdaságtana- Okker 1997.) Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csiszoljam kristályba. (Németh László) Készítette: augusztus 21. Véleményezve és elfogadva: szeptember 2. Zsírosné Becse Gizella intézményvezető Nevelőtestület

2 Tartalom A MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI...3 I. MŰKÖDÉSI TERV...4 Nevelési év rendje...4 Szünetek időtartama...5 Óvodánk nyitva tartása...5 Óvodánk munkarendje...5 II. FEJLESZTÉSI TERV...6 Személyi feltételek...6 Tárgyi feltételek...6 III. PEDAGÓGIAI TERV Óvodánk általános jellemzői Az óvodában folyó munka szervezési rendje A működés zavartalanságának biztosítása Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatai Értekezletek Munkaközösség: Ellenőrzési terv IV. FELELŐSÖK, MEGBÍZOTTAK NÉVSORA V. MÉRÉSEK

3 A MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A 2013/2014-es nevelési évre, az óvodai munkatervet a nevelőtestület, az alábbi dokumentumokat figyelembe véve állította össze: - az érvényben lévő közoktatási törvény, nemzeti köznevelési törvény és az hozzá kapcsolódó rendelkezések - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - a helyi pedagógiai program - a Kompetencia alapú óvodai programcsomag 2. A pedagógiai munka hangsúlyos területei A nevelőmunkánk alapvető feladatai: A nevelési programunkban meghatározott cél és feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg: Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, A másság elfogadása, Utánzáson alapuló nevelés, A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele, A szabad játék kiemelt szerepe, Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-, fejlesztés elősegítése, (differenciált fejlesztés), Kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése, A tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósítása, megvalósulása, A komplex környezeti nevelésre épülő nevelési tanulási folyamat, Óvodánk hagyományai, kapcsolatai, szolgáltatásai. 3. Kiemelt fő feladataink - Továbbképzések szervezése az egész nevelőtestület részére a gyermekek még hatékonyabb nevelése érdekében. Felelőse: Zsírosné Becse Gizella intézményvezető - Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXXI. törvény 3

4 36 -nak megfelelően az egész óvoda területén tilos a dohányzás. Ennek betartása és betartatása minden dolgozó kötelessége! Ellenőrzésére az óvodavezető jogosult. - Dokumentumok napi vezetése ezeknek időszakos ellenőrzése (csoportnaplók felvételi mulasztási naplók, fejlődési naplók, egyéni fejlesztési tervek). Felelőse: minden óvodapedagógus és Zsírosné Becse Gizella intézményvezető - A gyermekek egyéni és csoportos fejlettségének mérése, értékelése. Felelőse: minden óvodapedagógus - Ünnepeink, egyéb rendezvényeink, megszervezése, megrendezése. Felelőse: minden óvodapedagógus - A pedagógus és pedagógiai munkát segítő alkalmazottak teljesítményértékelése. - A munkánk ellenőrzésére érdekében továbbra is szükségét érezzük elégedettségi mérések elkészítésének. Felelőse: Képesné Fábián Ildikó intézményvezető-helyettes I. MŰKÖDÉSI TERV A köznevelési intézmény szakmai tekintetben önálló, szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők illetve képviselőik. Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: szeptember 02-tól augusztus 31-ig tart. A gyermek felvétele jelentkezés után történik, jelentkezni az egész nevelési év folyamán lehet, de csoportos jelentkezés az önkormányzat hirdetésében megjelent időpontban van. Az óvoda, nevelő intézmény a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodába részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek korábban eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti a gyermek hat éves kor előtti tankötelezettség teljesítését. 4

5 A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője dönt, ha nem járt óvodába a gyermek a szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálata alapján, vagy ha az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezi az iskolaérettségi vizsgálatot a szakértő bizottság dönt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen illetve felvételi körzetének településén lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az intézményünk tehát fogadja a 2,5, 3-6 illetve a 7 éves gyermekeket. Új gyermekek fogadásának időpontja: szeptember 02-tól szeptember 15-ig, kiscsoportban a 2,5-3 éves gyermekek beszoktatása szeptember 30-ig, de egész évben folyamatos a jelentkezés függvényében. Szünetek időtartama Téli zárva tartás: december 22-től január 05-ig. Nyári zárás időpontja: a fenntartóval való egyeztetés után előre láthatólag július elején 2-3 hét. Az óvoda egy nevelési év alatt 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe értekezletekre, továbbképzésekre. A munkaszüneti nap előtt egy héttel értesítjük a szülőket, a szülők igénye szerint ügyeletet biztosítunk. Az iskolai szünetekben (őszi /október 26. november 04./, tavaszi /április 17. április. 22./) és a nyári szünetben (júniustól - augusztus 31-ig) nem kötelező az óvodába járás, ha a szülő előre bejelenti, akkor igazolás nélkül is távol maradhat a gyermek (igazolt hiányzásnak számít). Óvodánk nyitva tartása Heti öt munkanapban naponta 6 30 órától óráig tart. Óvodánk munkarendje Az óvodában nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Minden csoportban 2 óvodapedagógus és egy dajka végzi a nevelőmunkát. Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő táblázatban foglaltak szerinti beosztásban folyik, helyettesítés: a kötelező óraszám figyelembevételével a fedési idő minimálisra csökkentésével valósul meg, hogy anyagi vonzata ne legyen. 5

6 II. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek Engedélyezett dolgozói létszám: Ebből óvodapedagógus: Dajka: Gazdasági ügyintéző: 14 fő 9 fő 3 fő + 1 fő közfoglalkozású dajka végzettséggel 1 fő Minden csoportban két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel és 1-1 dajka segíti a nevelőmunkát. Így intézményünkben az óvodapedagógusi és a dajkai teendőket szakképzett kollegák látják el. Az udvar rendbetételében két 8 órás közfoglalkozású segít. Az óvodánkban nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Tárgyi feltételek 1. A nyári munkálatokból az óvoda hátsó udvarának rendbetétele még hátra van, de megérkezett a várva várt műfüves pálya, amit reményeim szerint nagyon jól ki fogunk tudni használni. 2. Szeretnénk majd megvalósítani, ha lehetséges pályázatból: a Tulipán csoport gyermekeinek és a dolgozóknak öltözőszekrényeket az udvar esztétikus lekerítését, kerítések felújítását. 3. Az összes óvodai helység megfelel az elvárt követelményeknek, barátságos, otthonos. 4. A gyerekek játék eszközeit szeretnénk már pótolni, bővíteni, mert már sok nem felel meg az előírásoknak, elvárásoknak. Reméljük, hogy lesz lehetőség ezeknek a pótlására, ha már pályázat nincs. Örülnénk neki, ha minden évben lehetőségünk lenne/ az óvoda szépítésére, otthonosabbá tételére és nem utolsó sorban jó minőségű korszerűbb játékeszközök beszerzésére. 6

7 III. PEDAGÓGIAI TERV 1. Óvodánk általános jellemzői Csoportok száma: 4 Óvodába maximálisan felvehető gyermek: 110 fő Felvett gyerekek száma: 90 fő ebből 1 fő SNI, 46 fő HH 23 fő HHH Csoport létszámok alakulása 2013/2014. nevelési évben: Barackvirág csoport (kis): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám: 22 fő Óvodapedagógusok: Képesné Fábián Ildikó Kákóczkiné Tilles Ildikó Dajka: Fekete Józsefné Margaréta csoport (nagy): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám: 21 fő Óvodapedagógusok: Árvai Ágnes (fejlesztőpedagógus) Pletenyikné Tóth Judit Dajka: Hajdú Lászlóné Mókus csoport (középső-nagy): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám 24 fő Óvodapedagógusok: Zsírosné Molnár Ildikó Kozma Istvánné Dajka: Budai Gáborné közfoglalkozású Tulipán csoport (kis-középső): Férőhely: 25 fő Gyermeklétszám: 23 fő Óvodapedagógusok: Bajuszné Atanaszov Mónika Sántháné Veres Orsolya Dajka: Tóth Ferencné (Névsor mellékelve: 1. sz. melléklet) 7

8 2. Az óvodában folyó munka szervezési rendje Az óvodában a pedagógiai munka személyi feltételei megfelelőek. Nem szabad elfelednünk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés csak kiegészíti, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szülőkkel jó partneri kapcsolat alakítsunk ki a gyermekek minél harmonikusabb és eredményesebb együttnevelése érdekében. Óvodánk nyitott, minden szülőt szeretettel fogadunk a nyílt napokon, munkadélutánokon, különböző programokon. A szülőktől örömmel fogadjuk az ötleteket, tanácsokat a még jobb, szorosabb, színvonalasabb együttműködés érdekében. Ezeknek a megvalósításában csak az anyagi költségek vethetnek akadályt, de a pályázatok adta lehetőségeket megpróbáljuk maximálisabban kihasználni. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, így a gyerekekkel kapcsolatos információáramlás biztosított. A bejáró gyermekek szülei üzenő-füzet vezetésével informálódnak az óvodában történt dolgokról, eseményekről és programokról Gyermekcsoportokban két óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az óvodában nyitástól zárásig tehát 6 30 órától óráig minden gyermekcsoportban a saját óvodapedagógusa foglalkozik a gyermekekkel, fejleszti a gyermekek teljes személyiségét. A csoportot ellátó óvodapedagógusok egyenrangú nevelőpartnerek, munkaidő beosztás szerint végzik nevelő-személyiségfejlesztő tevékenységüket, megosztják az adminisztrációs munkákat vagy közösen végzik azt. Családlátogatásokat is együtt végeznek. Az óvodai nevelés időkerete heti 61 órában finanszírozott, ami magába foglalja a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven órát, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő igénylő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásainak heti tizenegy óra időkeretét. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető Pletenyikné Tóth Judit heti 1 órában az óvodában néptáncot tanít és az érdeklődők részére. Kákóczkiné Tilles Ildikó heti 1 órában gyógytestnevelést tart külön-külön mind a két nagycsoportban járó gyermekeknek. 8

9 2.3. Ettől a nevelési évtől feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése, ami azt jelenti, hogy 1. a különleges bánásmódot igénylő gyermek - sajátos nevelési igényű gyermek - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek - kiemelten tehetséges gyermek 2. a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelése. Ennek érdekében Kozma Istvánné és Zsirosné Molnár Ildikó a Kulcsárné féle mozgásterápiát alkalmazza intézményünkbe. a csoportok óvodapedagógusainak véleménye alapján a problémás gyermekeknél. A nagycsoportos tehetséges gyermekek majd rajz illetve ábrázoló foglalkozáson vesznek részt, melyet Pletenyikné Tóth Judit óvodapedagógus tart, ének-zenéből Milkin-Atanaszov Mónika óvodapedagógus foglalkozik velük, de ha a gyermekek tehetségét másban látják a csoport óvodapedagógusai, akkor a gyermekkel ők foglalkoznak, fejlesztik képességeiket. Természetesen feladatunk még szükség esetén a hátrányok csökkentése is, ebben van nagy segítségünkre Árvai Ágnes óvodapedagógus, mint fejlesztőpedagógus. Ő segíti az ilyen gyermekek személyiségfejlesztését a csoportján belül, ebben a nevelési évben a nagycsoportban (Margaréta csoport), de segítséget nyújt a többi csoportban is, ha a gyermekek fejlesztésénél szükségét látják a kollegák. Vezeti a mérési munkacsoportot, segítséget nyújt a DIFER mérés elvégzésekor és az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében is. Logopédus eddig csak a nagycsoportos beszédhibás gyerekekkel tudott foglalkozni, reméljük ettől az évtől magasabb óraszámban kapjuk a szakembert a Szikszói járás szakszolgálatától, akik eddig is biztosították intézményünknek az utazó logopédust. Sajnos sok a megkésett beszédfejlődésű gyermekünk, amit mi óvodapedagógusok nehezen, sok munkával tudunk csak fejleszteni, de ennek függvényében a beszédhibás gyermek is egyre több. Szerintünk a javulási arány akkor talán nagyobb lenne, ha már a középső csoportos gyermekekkel is 9

10 foglalkozna a szakember, hiszen akkor két nevelési év szolgálna a beszédhibák javítására és talán az iskola megkezdése előtt már teljesen megjavulna beszédhibájuk, illetve kevesebb lenne A négy gyermekcsoportban négy szakképzett dajka segíti a pedagógiai munkát, segít a gondozási feladatok megvalósításában, ezen kívül végzi a napi folyamatos, a naponkénti és az időszakos takarítási munkákat. Nagy szükség van a munkájukra, mivel az óvoda épületének korszerűsítése után csak 2 gyermekmosdó áll a csoportok rendelkezésére, így a gyermekek gondozási feladatainál nagyobb részt kell vállalniuk, mivel az óvodapedagógus egyedül nem tudja megvalósítani a napi gondozási, nevelési feladatokat és az egyéni fejlesztéseket, ami a feladata. A csoportról, gyermekekről felvilágosítást nem adhat a szülőnek, az óvodapedagógusok munkáját nem minősítheti. A csoport óvodapedagógusai utasításait, kéréseit teljesíteni köteles. Minden tőle telhetőt tegyen meg azért, hogy a gyermekeket tiszta, esztétikus környezet vegye körül, ügyeljen a fertőtlenítésre, főleg kiscsoportba hetente fertőtlenítse a játékokat, eszközöket, de a többi csoportban is szükség szerint, az óvodapedagógusok ellenőrzése mellett. Az elvégzett takarítási munkákat hetente írja alá, hogy megvalósult a csoportban dolgozó óvodapedagógus. Szükség esetén figyelmeztesse a dajkát munkája elvégzésére. Mindenki csak saját munkájával törődjön, a kollegája munkáját majd az óvónője ellenőrzi. Az udvari teendőket közfoglalkozású segítségével oldjuk meg, akik felássák a homokot minden nap, rendbe rakják az udvart, hogy a gyermekek nyugodtan, balesetmentesen tudják birtokba venni. A kinti virágok gondozása is a feladatuk A konyhai teendőket és az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat két 8 órás közfoglalkozású látja el, aki szintén szakképzett dajka. Az ételt a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár konyhájáról a kiskinizsi falugondnoki gépkocsi szállítja A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 10

11 2.7. A szülővel minden a gyermekével összefüggő adat közölhető, ha az nem sérti a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Intézményvezető: Intézményvezető-helyettes Gyermekvédelmi felelős: Munkaközösség vezető: Gyógy- és fejlesztő pedagógus: Gyógytestnevelő: Zsírosné Becse Gizella Képesné Fábián Ildikó Bajuszné Atanaszov Mónika Sántháné Veres Orsolya Árvai Ágnes Kákóczkiné Tilles Ildikó 3. A működés zavartalanságának biztosítása 3.1. A 2013/2014. nevelési év tól ig tart. A nevelési év a gyermekcsoportok kialakításával kezdődik, az óvoda épületének, kiszolgáló helységeinek és udvarának megismertetésével és az új gyermekek fogadásával folytatódik. Az új gyermekek beszoktatási időpontja: tól ig tart, kiscsoportban lehetőleg szeptember 30-ig, de egész évben folyamatos az óvodai felvétel. Az óvodapedagógus beszélje meg a szülővel, hogy milyen módon történjen meg a gyermek beszoktatása, hogy egyénre szabott és minél zökkenőmentesebb legyen. A beszoktatás idején, az új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok feladata, hogy a családból érkező gyerekekkel ismertesse és szeretesse meg az óvodai életet. Az új gyermekek szüleivel meg kell ismertetni az óvoda épületét, házirendjét, a csoport napiés heti rendjét. Tájékoztatni kell a szülőket az óvoda feladatáról, a pedagógiai programjáról és a szülőket meg illető kedvezményekről. Szeptembertől két csoportban folytatódik a Kompetencia alapú óvodai programcsomag, így ez, és a helyi pedagógiai program figyelembevételével dolgoznak a Mókus- és a Tulipán csoport óvodapedagógusai. Ebben a nevelési évben is minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermekek örömmel, szívesen jöjjenek az óvodába, minél kevesebb legyen a hiányzások száma. A gyermek hiányzásának okát mindig fel kell tüntetnünk a csoport hiányzásos füzetében. Az óvodapedagógusoknak jelezniük kell az intézményvezető felé, ha a halmozottan hátrányos gyermek igazolatlanul hiányzik (már a legelső napon). 11

12 Minden esetben a beteg gyermeket orvoshoz küldjük és a gyermeket csak orvosi igazolás ellenében tudjuk fogadni, mivel feladatunk az egészséges gyermek megóvása, védelme. Ennek betartása és ellenőrzése az óvodapedagógus feladata 3.2. Az óvoda nyitvatartási rendje: Heti öt munkanap, napi 10 órai nyitva tartás. Naponta 6 30 órától óráig tart nyitva az óvoda. Az óvoda nyitásától, tól óráig minden csoportban óvodapedagógus végzi a napi munkáját, teendőjét. Nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel! 3.3. A Kiskinizsi 3 6 illetve 7 éves gyerekek nevelését-oktatását is az intézményünk látja el. A gyermekek szervezett formában érkeznek az óvodába. A Kiskinizsi Önkormányzat falugondnoki gépkocsija szállítja a gyerekeket Kiskinizsről a halmaji óvodába és az óvodából vissza Kiskinizsre. A gyerekek kíséretéről a Kiskinizsi Polgármester köteles gondoskodni! Falugondnok feladata jelezni, ha nem tudnak kísérőt biztosítani, ebben az esetben az óvoda átvállalja ezt a feladatot! Indulás előtt a Falugondnok kötelessége bekötni a gyermekeket biztonsági övvel a gyermekülésekbe! 3.4. Az óvoda dolgozói munkaköri leírás alapján végzik a napi munkájukat. Munkaidő beosztás alapján kezdik, illetve fejezik be a munkát. 4. Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatai E nevelési évben is kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük az IPR további alkalmazását. Pedagógiai munka folyamatát mind a négy csoportban a Helyi Pedagógiai Program, két csoportban plusz a Kompetencia alapú óvodai programcsomag biztosítja. A program tartalmazza a gyermekek megismerésének folyamatát, a játék fontosságát, jelentőségét, a foglalkozási formákat az egyes csoportokban és a fejlődés jellemzőit az óvodáskor végére. A játék személyiségformáló szerepének kiemelése. 12

13 Anyanyelvi nevelés fontosságának hangsúlyozása. Differenciált fejlesztés. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése. A gyermekek személyiségfejlődését a Fejlődési Naplóba rögzítjük. Ebben a nevelési évben a Lépésről lépésre program fejlődési naplóját vezetjük a Margaréta- és a Mókus csoportokban, a Barackvirág csoportokban egy új fejlődési naplót vezetünk be (Honnan hová? Egyénre szabott fejlesztés az óvodában című Novum-os könyvből) és a Tulipán csoportban ezt a fejlődési naplót vezetjük folyamatosan. Egyéni fejlesztési terv készítése és vezetése feladatunk továbbra is. DIFER mérés 4 éves kortól kötelező, 2,5 3 éves korban pedig megfigyelés alapján a Novum szakkönyvének mellékletéből az egyéni fejlődési lapokat töltik ki az óvodapedagógusok. A Szülők negyedéves tájékoztatása a gyermek fejlődéséről a csoportnaplóban történik, amit aláírásával lát el a szülő, ha segítséget kér a nevelésben tanáccsal látjuk el őket. A körülvevő környezet szeretettére, megóvására nevelés. A mozgás és a sport megszerettetése. Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. Saját és társaik testi épségének, testi-lelki egészségének megóvása a szabadban tartózkodás rendszeressé tétele, maximális kihasználása. (Naponta az időjárástól függetlenül minimum 30 perc, de minél több időt töltsenek a szabadban, a friss levegőn) Minden évben kiemelt feladatunknak tekintjük. A művészetekhez való pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása a Közösségi házban levő kiállítások megtekintése. Ünnepeink hagyományszerű szervezése, a község rendezvényein való szereplések megszervezése. 13

14 Mások elfogadását lehetővé tevő légkör megteremtése, melyben megismerjük az emberi együttélés szabályait és be is tartjuk azokat (segítségnyújtás, példaadás, tolerancia). A Gárdonyi Géza Általános Iskolával való szakmai kapcsolat tartása, bővítése, újítása, lehetőségeinek feltárása. Az eddigi jó gyakorlatok folytatása, mélyítése (munkaközösség, közös programok, egymás rendezvényein való részvétel, egymás munkájának a megismerése, hospitálás stb.) A NCÖ-vel való kapcsolat fenntartása. Községi könyvtárral is jó kapcsolat kialakítása, ápolása. A civil szervezetekkel (az Őszi napsugár egyesülettel és a kiskinizsi nyugdíjas klubbal) a további jó kapcsolat ápolása. A kistérségi óvodákkal kapcsolattartás pl. versenyek, hospitálásának megszervezése és lebonyolítása. Feladat/tevékenység Feladatmegosztásban felelős Határidő Szülői nyilatkozatok begyűjtése óvodapedagógusok szeptember vége (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kereseti papír,...stb.) Új gyerekek beszoktatása Beszoktatási terv készítése óvodapedagógusok szeptember 15. kiscsoportban folyamatos Felvételi és mulasztási naplók óvodapedagógusok szeptember 20. megnyitása Csoportnaplók megnyitása óvodapedagógusok szeptember 20. Nevelési tervek, hetirend, napirend óvodapedagógusok szeptember 20. elkészítése Tanév eleji szintmérés óvodapedagógusok szeptember 30. Óvodában készülő gyermekek esetében óvodapedagógusok szeptember családlátogatás, a veszélyeztetett folyamatos helyzetű családoknál visszatérő 14

15 családlátogatások elvégzése Szükség és igény szerint kommunikáció a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, GYIVI szakembereivel, iskolával és a fenntartókkal Tanulási nehézségekkel, magatartási zavarral és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatának kezdeményezése a Nevelési Tanácsadóban Kapcsolat felvétele a Nevelési Tanácsadó munkatársaival óvodavezető óvodapedagógusok gyermekvédelmi felelős óvodavezető óvodapedagógusok óvodavezető óvodapedagógusok szeptembertől folyamatos szeptember folyamatos Részvétel a gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi folyamatos esetmegbeszélésein felelős Gyivi szakembereivel kapcsolattartás óvodapedagógusok folyamatos A Kompetencia alapú óvodai Mókus- és a Tulipán folyamatos programcsomag folytatása csoport óvodapedagógusai Mikro- és csoportos foglalkozások óvodapedagógusok október 01. indítása A munkaközösség munkájának indítása munkaközösség október 15. vezető Gondozatlanság, elhanyagoltság, óvodapedagógusok folyamatos bántalmazás esetén fel kell hívni a gyermekvédelmi szülők figyelmét a megfelelő gondozás felelős szükségességére, minden esetben jelzési kötelezettséggel kell élni az illetékesek felé óvodai rendezvényeken való részvétel gyermekvédelmi folyamatos elősegítése felelős Az óvodai kiránduláson való részvétel óvodapedagógusok folyamatos 15

16 anyagi feltételeinek biztosításához segítségnyújtás Hospitálás egymás csoportjában és a saját csoportban is Októberi statisztikához adatok gyűjtése Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén (jogosultság nyomon követése) Tájékoztatás a szociális juttatásokról és az azokhoz való hozzájutás elősegítése gyermekvédelmi felelős óvodavezető folyamatos óvodapedagógusok óvodavezető október 01. óvodapedagógusok óvodavezető folyamatos óvodapedagógusok élelmezésvezető óvodavezető folyamatos óvodapedagógusok DIFER mérés 4 éves kortól óvodapedagógusok október 30. április 30. Óvónői értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi június gyermekvédelmi tevékenységről felelős 5. Értekezletek Nevelőtestületi: Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Időpont: szeptember 2. Téma: A nyári élet értékelése. Az éves munkaterv elfogadása. Teendők megbeszélése. Tanévzáró nevelési értekezlet Időpont: június Téma: Éves nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatainak, az elért célok, megvalósult feladatok értékelése. Nevelési értekezlet: Felelős: Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető 1. Időpont: okt. Téma: A Családi-nap megtervezése, megbeszélése, feladatok kiosztása. Felelős: 16 Kozma Istvánné óvodapedagógus

17 2. Időpont: nov. Téma: A Mikulás ünnepség megbeszélése. 3. Időpont: január 17 Felelős: Milkin-Atanaszov Mónika Téma: 2013/2014. nevelési év I félévének értékelése, a II. félév programjának áttekintése. 4. Időpont: február Téma: Farsangi mulatság megbeszélése. 5. Időpont: március Felelős: Felelős: Téma: Iskolaérettségi vizsgálatok megbeszélése, elemzése. 6. Időpont: május Felelős: óvodapedagógus Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető Zsirosné Molnár Ildikó óvodapedagógus Téma: Óvodai évzáró, ballagás szervezésének, lebonyolításának megbeszélése. Szülői: 1. Időpont: szeptember Összevont szülői értekezlet: Téma: Beszámoló a nyári munkákról Felelős: Árvai Ágnes óvodapedagógus Képesné Fábián Ildikó intézményvezető-helyettes Nevelési évi feladatainkról, munkánkról, közös programokról, ünnepekről tájékoztatás. Házirend ismertetése (Árvai Ágnes), elfogadása. Óvoda pedagógiai programjának rövid ismertetése (aki szeretné megnézni, elolvasni lehetősége van rá a vezetői irodában) Óvodánkban ingyenes, lehet jelentkezni A néptáncra Tanítja: Pletenyikné Tóth Judit óvodapedagógus

18 hitoktatásra Tartja: Sántháné Veres Orsolya óvodapedagógus és ez évben gyógytestnevelésre is lesz lehetőség heti egy alkalommal a nagycsoportosoknak Vezeti: Kákóczkiné Tilles Ildikó óvodapedasgógus Tehetséggondozás: rajz és kézimunka Pletenyikné Tóth Judit óvodapedagógus rajz szakos ének-zene Milkin-Atanaszov Mónika óvodapedagógus Csoport szülői értekezlet: Csoportszokások ismertetése; Új nevelési év feladatai és a pedagógiai program megbeszélése Éves programunk ismertetése; Kötetlen beszélgetés; Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása. Felelősök: Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető Csoportvezető óvodapedagógusok 2. Időpont: február Csoportonként Téma: Első féléves munkánk, nevelő-fejlesztő tevékenységünk, csoportok fejlettségének értékelése, szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése. A megvalósult programok értékelése, a további terveink, elképzeléseink ismertetése a nevelési évre. Felelős: Csoportvezető óvodapedagógusok 3. Időpont: március vége április eleje Nagycsoportos szülői értekezlet. Téma: Ballagás megbeszélése. 1. osztályos tanító nénik tájékoztatják a szülőket az iskolai életről. Felelős: Zsírosné Becse Gizella mb. intézményvezető 18

19 6. Munkaközösség: Környezet Témája: Környezettudatos magatartás és környezetvédelem az óvodában.. Vezetője: Sántháné Veres Orsolya óvodapedagógus 7. Ellenőrzési terv Időpont Érintettek Ellenőrzés tárgya Szeptember Óvodapedagógusok Csoport dokumentációinak vezetése Étkezések nyilvántartása Beszoktatás Szülői értekezlet Dajkák Az óvodapedagógusokkal való együttműködés Beszoktatás elősegítése Konyhai dolgozók Takarítás takarítási lapok vezetése Általános rend, tisztaság Ételminta eltevése Előírt dokumentumok vezetése Október Óvodapedagógusok Csoport dokumentációi DIFER mérés elvégzése 4 éves kortól A gyermeki fejlődés nyomon követése Jelenléti ív vezetése Dajkák Egyéni megbízatások Általános rend és tisztaság Jelenléti ív vezetése Óvodát érintő feladatvégzés összehangolása Konyhai dolgozók Általános rend és tisztaság Ételmaradék, hulladék kezelése Ételek adagolása Jelenléti ív vezetése November Óvodapedagógusok Hospitálások Dokumentációk: egyéni fejlesztési tervek, étkezés nyilvántartásának és hiányzási füzet vezetése Dajkák Nevelőmunka segítése Konyhai dolgozók Ételminta elzárása, tárolása December Óvodapedagógusok Vezetési átvizsgálás Dajkák Konyhai dolgozók Január Óvodapedagógusok Szülői értekezletek megtartása Gyermekek egyéni értékelése a szülőknek Iskolaérettség vizsgálatához adatlap töltése Dokumentációk vezetése 19

20 Dajkák Intézmény takarítása, zárása Takarítási lapok vezetése Konyhai dolgozók Konyha általános rendje, tisztasága Takarítási lapok vezetése Március Óvodapedagógusok Dokumentációk vezetése Egyéni megbízatások teljesítése Dajkák Egyéni megbízatások teljesítése Általános rend és tisztaság Konyhai dolgozók Az ételek szállítása, kiadása Április Óvodapedagógusok DIFER mérés elvégzése Hospitálások Gyermekcsoportok neveltségi szintje Dokumentációk Iskolaérettség Dajkák Nevelőmunka segítése Konyhai dolgozók Konyha fertőtlenítése Előírt dokumentumok vezetése Ételminta! Május Óvodapedagógusok Gyermekek fejlődésének nyomon követése Szülőkkel megbeszélni a gyermekek értékelését Dokumentációk ellenőrzése Dajkák Takarítási lapok vezetése Jelenléti ív vezetése Konyhai dolgozók Takarítási lapok vezetése Tisztaság! 8. Óvodánk kapcsolatai Óvodánk és a szülők kapcsolata: A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Mint a szülőkkel, mint a nagyszülőkkel igyekszünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, tovább erősíteni. Az elkövetkező időszakban is ezt a partneri kapcsolatot szeretnénk megtartani, fejleszteni, és arra törekszünk, hogy a szülők érezzék és lássák, hogy számítunk rájuk, várjuk segítségüket, szeretnénk velük együtt közösen megvalósítani a kitűzött céljainkat. - A szülőkkel közös ünnepek szervezése: Szüreti felvonulás szeptember 28. Mikulási ünnepség december 6. Falu karácsonyfájának öltöztetése dec. 20. Anyák-napja május első csütörtökje Évzáró-ballagás június első péntekje 20

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben