ÖNKORMÁNYZATI Híradó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI Híradó"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI Híradó December TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDÕSZAKOS KIADVÁNYA Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag békés boldog új esztendöt kívánunk! A leghosszabb éjszaka választások éve elé Egyre hosszabbak az éjszakák, egyre sötétül a világ. Egyre hosszabb a várakozás. Várakozás egy új hajnalra, amikor megfordul végre, ami ma oly vigasztalanul sötét. A három királyok fel-felnéznek az égre, honnan jön a csillag Készülõdnek a pásztorok, jönnie kell már a leghosszabb éjszakának, amikor számukra is minden megfordul. Mert valahogy nagyon csikorgó most a tél. Fázik a kéz, a test, fázik a szív. S mert sötét van, vágyunk a világosságra, mert hideg van, kell a melegség. A szemek és lelkek világossága, a test és a lélek melege. A leghosszabb éjszaka után érkezik a Megváltó, s hozza a növekvõ fény és világosság reményét, hozza a növekvõ fényt, a világosságot. Betlehem csillaga a minden ember csillaga. Csillaga pásztornak, királynak, csillaga a reményvesztettnek, a reménykedõnek. Csillaga Máriának s Mária országának. Amit mutat, az a reménykedéssel kikövezett út egy biztató jövõ felé. A három napkeleti elindult az úton, amely a Megváltóhoz vezetett. Betlehem csillaga, jöjj, mutasd az utat Mária országának is, mutasd, hol a megváltás réve! Születendõ Gyermek, jöjj, váltsd fel a rongyos istállót, légy vendégünk, s légy oltalmunk ezen az úton! Érjük el a megváltás révét, jöjjön el a Te országod! Ünnepek elõtt állunk, ajándékot adunk, s várunk. Legyen az ajándék öröm forrása. Legyen áldott, meghitt a karácsony, legyen az új év a mi új, reményteli, igazán boldog évünk, amikor közös akarattal cselekszünk, egymás kezébe és egymás szemébe kapaszkodva, a magunk és gyermekeink életét, a családunk és nemzetünk sorsát tiszta lelkiismeretünk által irányítva. Isten minket úgy segéljen, ahogy ennek a küldetésünknek megfelelünk! Tóth János

2 2 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Önkormányzati hírek Az önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 27-én megtartott ülésén döntött lakáscélú támogatásokról. 2 család lakásvásárláshoz, 5 család lakásépítéshez kapott ezer forint kamatmentes kölcsönt, amely összeget tíz év alatt havi egyenlõ részletekben kell visszafizetniük. Ezt a támogatási formát utoljára biztosította az önkormányzat a fiatal házaspároknak, mivel a képviselõ-testület a támogatásról szóló rendeletet hatályon kívül helyezte. Az indok: az állami költségvetés korábban támogatást adott az önkormányzatoknak lakáscélú faladatok megoldásához, de ebben az évben ez a támogatás már nem található az állami költségvetési normatívák között. Ugyanezen testületi ülésen döntöttek a képviselõk kitüntetés adományozásáról. Kollár Jánosnak a helyi általános iskolában a gyermekek oktatásában, nevelésében negyven éven keresztül végzett eredményes munkájáért Tápiószentmárton Nagyközség Díja kitüntetést adományozta. Kollár János munkájának elismerésére nyugdíjba vonulása alkalmából került sor, a kitüntetést a szeptember 1-én megtartott tanévnyitó ünnepségen kapta meg. A Képviselõ-testület szeptember 30-án megtartott ülésen módosította az önkormányzati intézmények alapító okiratait. A módosítást jogszabály kötelezõen elõírta. Ugyanezen testületi ülésen döntöttek a képviselõk arról, hogy önkormányzatunk testvér települési kapcsolatot létesít a Romániában lévõ Balauseri (Balavásár Kiskend), a Szlovákiában lévõ Zemianska Olca (Nemesócsa) és a Csehországban lévõ Kolénica településekkel. Az önkormányzat Díszpolgári címet adományozott két tápiószentmártoni lakosnak. - Kollár Jánosnak a település közéletében végzett több évtizedes munkájáért, a rendszerváltás óta folyamatosan betöltött képviselõi tisztség magas színvonalú ellátásárét, az ifjúság környezeti nevelésében végzett tevékenységéért. - Horgos Józsefnek a település közéletében végzett több évtizedes munkájáért, a rendszerváltás óta folyamatosan betöltött képviselõi tisztség magas színvonalú ellátásáért, a nagyközség kulturális életében betöltött szerepéért. A kitüntetések átadására az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepén megrendezésre kerülõ községi ünnepségen került sor. Értesítjük Önöket, hogy a honlapunk augusztustól megújúlt tartalommal újra látogatható. A honlap címe: A október 29-én megtartott képviselõ-testületi ülésen a képviselõk helyi rendeletet alkottak: a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2008. (V.10.) rendelet módosítására. A módosító rendelet a község közigazgatási területén a helyi kötelezõ hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott területeket övezetekre osztja. Két övezet került meghatározásra: - lakóterület - üdülõterület. A lakóterületen szabványos gyûjtõ edényzetben történik a hulladék begyûjtése és szállítása hetente egy alkalommal. Az üdülõterületen ÖKOVÍZ feliratú fehér színû hulladékgyûjtõ zsákban történik a hulladék gyûjtése, szállítása április 1-tõl október 31-ig hetente egy alkalommal, november 1-tõl március 31-ig kéthetente egy alkalommal. A lakóterületen lévõ ingatlanok tulajdonosainak a közszolgáltatásra a szolgáltatóval szerzõdést kell kötnie. Ha az ingatlan 60 napnál hosszabb ideig lakatlan, akkor ezt az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltató felé be kell jelentenie, mert erre az idõszakra a közszolgáltatás díját nem kell fizetni. Lakóterületen ha a szerzõdésben rögzített gyûjtõedény ûrtartalma nem elegendõ a keletkezett kommunális hulladék elhelyezésére, akkor a tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, vagy kereskedelmi forgalomban kapható ÖKOVÍZ feliratú fehér színû hulladékgyûjtõ zsákba lehet.a rendelet január 1-tõl hatályos. Ugyanezen testületi ülésen került elfogadásra a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló önkormányzati rendelet. A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díját az önkormányzat egyéves díjfizetési idõszakra állapítja meg évben a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja: 2,50 Ft/liter + ÁFA. Akik nem kötnek szerzõdést, azoknak lakásonként 1 db 120 literes gyûjtõedény heti egyszeri ürítési díját a közszolgáltató jogosult leszámlázni, melyet az ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. Az elõzõekben bemutatott két rendelet teljes szövege az önkormányzati híradóban és a www. tapioszentmarton.hu honlapon olvasható, megismerhetõ. A két települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos helyi rendelet elfogadásával egyidejûleg a képviselõtestület rendeletet alkotott a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítására január 01-tõl. A módosítás lényege, hogy az adó mértéke csökken január 1- tõl a fizetendõ adó lakóterületen Ft/ év / ingatlan üdülõterületen Ft / év / ingatlan Az adórendelet teljes szövege e lapban és a www. tapioszentmarton.hu honlapon olvasható. Az idei évben az önkormányzat két fejlesztést valósított meg. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat elhelyezésére szolgáló épület kialakítására került sor. A Kossuth Lajos út 100. szám alatti, korábbi szolgálati lakás felújításával korszerû, kényelmes, teljeskörûen akadálymentesített épületben mûködik a szolgálat november 16-án megtartott mûszaki átadást követõen az új helyen várják a szolgálat munkatársai az ügyfeleket. A felújítás összköltsége: ,- Ft, amely bekerülési összeghez a Közép-magyarországi Operatív Program ,-Ft támogatást biztosított. A kivitelezést a Kecskemét székhelyû Piramis Zrt. végezte. A önkormányzat felújította a Kubinyi Ágoston Általános Iskola Kossuth Lajos út 100. sz. alatti épületének fûtésrendszerét. A mukavégzés a szorgalmi idõben történt, de a kivitelezõk úgy szervezték tevékenységüket, hogy a munkavégzés az õszi szünetben és hétvégeken történt, így a felújítás ideje alatt nagyobb fennakadás nem volt. A kivitelezést a Raab-Team F. M. Kft. végezte. A felújítás összköltsége nettó 15 millió Ft, amely összeget az önkormányzat a saját költségvetésébõl támogatások nélkül finanszírozott. A felújításhoz kapcsolódó járulékos költségek: tervezõi díj, mûszaki ellenõrzés díja, kazánház kialakítása, a kazánok ellátását biztosító elektromos betáplálás kiépítése, a rendszer mûködését szabályozó automatika kiépítése. Az önkormányzat november hónapban a 65 éven felüli lakosokhoz eljuttatta a Márton Napok alkalmából biztosított anyagi támogatást ,-Ft került kifizetésre az idõskorú lakosoknak. Wenhardt Lászlóné jegyzõ

3 3 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata korábbi ingatlan tulajdonossal szemben érvényesíti, a Képviselõ-testületének változás tényleges idõpontja és bejelentés közötti idõtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a korábbi és az új 8/2009. (XI.2.) rendelete ingatlan tulajdonos egyetemlegesen felelõs. a települési szilárd hulladékkezelés (3) Szerzõdésmódosítás vagy pótlólagos adatszolgáltatás közszolgáltatásának díjáról esetén annak idõpontját követõ hó elsõ napjától köteles a számlát a közszolgáltató módosítani. T á p i ó s z e n t m á r t o n N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a a 2.. hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23.. f) (1) Az ingatlan tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a hulladékkezelés abban az esetben, ha a közszolgáltató közszolgáltatási közszolgáltatásának ellátásáért az ingatlantulajdonos által fizetendõ kötelezettségének nem tett eleget. díjjal kapcsolatban az alábbi rendelet alkotja. (2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha 1. a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az idõjárás, (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató birtokosa, használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) a az akadály elhárulását követõen, a lehetõ legrövidebb idõn közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás belül pótolta mulasztását. ellátásáért a közszolgáltatót megilletõ díj legmagasabb (3) Elháríthatatlan oknak minõsül az is, amikor a mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. közszolgáltató a gyûjtõedényt rendszeresített jármûvével (2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves nem tudja megközelíteni. díjfizetési idõszakra állapítja meg. 3.. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással sem, Tóth János sk. Wenhardt Lászlóné sk. hogy az ingatlan tényleges használata mellett háztartási polgármester jegyzõ hulladék nem keletkezik, illetve a keletkezõ hulladék a környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül. (5) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett A rendelet kihirdetve: november 2. közszolgáltatásról szóló 5/2008.(V.10.) rendelet 4. (2) a bekezdésében meghatározott I. zónába tartozó azon Wenhardt Lászlóné sk. igénybevevõk felé, akik nem kötik meg a szerzõdést, vagy jegyzõ nem szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, jogosult a közszolgáltató lakásonként 1 db 120 l-es gyûjtõedény heti egyszeri ürítési díját leszámlázni, melyet az ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 2. (1) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett 8/209. (XI.2.) rendelet 1. számú melléklete közszolgáltatásról szóló 5/2008.(V.10.) rendelet 4. (2) bek. a./ pontjában A település szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás meghatározott I. zónába tartozó díja ingatlanok esetében a közszolgáltatás idõarányos díját az január és december 31. között ingatlan tulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében köteles havonta utólag megfizetni, amennyiben a szerzõdés másként nem A közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonos által fizetendõ díjat az rendelkezik. egységnyi hulladékkezelési díj és a közüzemi szerzõdésben (1) A közszolgáltatás díja a közszolgáltatót illeti meg és azt a meghatározott gyûjtõedény térfogata adja, ürítési alkalmanként. közszolgáltató jogosult beszedni. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az A hulladékkezelési közszolgáltatási egységnyi díja: 2,5 Ft/liter + Áfa ingatlan tulajdonost terhelõ díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A havi ürítési díj kiszámításának módja: (3) A díjhátralék keletkezését követõ 30 napon belül a Tárolóedény térfogata (szerzõdött liter) X hulladékkezelési díj X közszolgáltató felhívja az ingatlan tulajdonos figyelmét a heti ürítési gyakoriság X 52 = éves összeg, elosztva a hónapok díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak számával (12-vel). teljesítésére. 3. A 110 literes jelzett ÖKOVÍZ feliratú fehér színû hulladékgyûjtõ (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, birtokosi vagy zsák ára: 300 Ft/db + Áfa használati viszonyában változás következik be, úgy az új ingatlan tulajdonos a korábbi ingatlan tulajdonossal A 110 literes jelzett ÖKOVÍZ feliratú fehér színû hulladékgyûjtõ egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül zsák ára tartalmazza a hulladék begyûjtési, szállítási és írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás ártalmatlanítási díját. bejelentésével egyidejûleg az új ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerzõdés létrejön. A díjak a mindenkor érvényes ÁFA összegét nem tartalmazzák. (2) Az (1) bekezdésében meghatározott bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a

4 4 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ 1 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának 2/1991.(II.18.) számú önkormányzati rendelete, 12/1995.(XII.12.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl hatályos 2 12/1995.(XII.12.) sz. rend. mód. szöveg 3 a 12/1995.(XII.12.) számú, a 6/1997.(XII.30.) számú, a 6/1997.(XII.30.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl 14/1999.(XII.16.) számú, a 12/2001.(XII.20. ) számú, a hatályos 4 9/2002.(VII.25.) számú, a 17/2002.(XII.30.) számú, a 6/1997.(XII.30.) sz. rend. mód. szöveg 5 15/2006.(XII.21.) számú, a 10/2007.(XII.27.) számú, valamint a 6/1997.(XII.30.) sz. rend. mód. szöveg 6 9/2009.(XI.2.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/1997.(XII.30.) sz. rend. mód. szöveg egységes szerkezetbe foglalt szövege, ( az ra változott ) a helyi adó bevezetésérõl 7 6/1997.(XII.30.) sz. rend. alapján, január 1-tõl hatályát 1.. veszti 8 6/1997.(XII.30.) sz. rend. alapján, január 1-tõl hatályát Az évi C. törvény 1.. (1) bekezdése által biztosított veszti felhatalmazás alapján Tápiószentmárton Nagyközség képviselõ- 9 14/1999.(XII.16.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl testülete a nagyközség illetékességi területére helyi adó kivetését hatályos rendeli el /2001.(XII.20.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl hatályos Az adó típusa: kommunális jellegû adó /2001.(XII.20.) sz. rend. mód. szöveg Az adó megnevezése: a. magánszemély kommunális adója /2002.(VII.25.) sz. rend. mód. szöveg, augusztus 1-tõl 3.. hatályos (1) Az adófizetési kötelezettség kiterjed: az önkormányzat 13 17/2002.(XII.30.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl illetékességi területén lévõ hatályos beépítetlen belterületi földrészlet és az önkormányzat 14 15/2006.(XII.21) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl illetékességi területén lévõ a lakás és hatályos nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész ( építmény) 15 10/2007.(XII.27.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl magánszemély tulajdonosára, hatályos továbbá arra a magánszemélyre aki az önkormányzat 16 illetékességi területén nem 9/2009.(XI.2.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával hatályos 17 rendelkezik. 9/2009.(XI.2.) sz. rend. mód. szöveg, január 1-tõl Az adó alanya az, aki a naptári év elsõ napján a telek vagy hatályát veszti építmény tulajdonosa, illetve vagyoni értékû jog jogosítottja. Tisztelt Lakosunk! Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok 7 (2) 11, 12, 13, 14,15, 16, 4.. Az adó mértéke a 3.. (1) bekezdésében meghatározott adótárgyanként: 1, 4, 9, 14,15.,16, (1) a.) a belterületi lakótelek és a belterületi lakóházzal vagy belterületi lakóövezeti területrészen lévõ nem lakás céljára szolgáló építménnyel beépített ingatlanok esetén, Ft/év. b.) a belterületi üdülõtelkek, a belterületi üdülõépülettel vagy belterületi üdülõövezeti területrészen lévõ nem lakás céljára szolgáló építménnyel beépített ingatlanok c.) esetén, Ft/év. a külterületi ( zártkerti ) ingatlanok esetén, amelyek üdülés céljára szolgáló épülettel, hétvégi házzal vagy nem lakás céljára szolgáló építménnyel beépítettek: Ft/év. d.) a külterületi ( zártkerti ) ingatlanok esetén, amelyek lakóépülettel beépítettek: Ft/év. 2, 8 (2) 5, 6, 17, E rendelet végrehajtására a fenti törvény és az adózás rendjérõl szóló jogszabályban foglaltak az irányadók. 7.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tápiószentmárton, február 18. Tóth János polgármester Wenhardt Lászlóné jegyzõ Akinek nem sikerült a kommunális hulladék elszállításáról szóló szerzõdést megkötnie, annak az ÖKOVÍZ Kft. lehetõséget biztosít postai úton történõ megkötésre. Az ehhez szükséges dokumentumokat az ügyfél címére a napokban postázzák. A szerzõdéskötéssel kapcsolatosan érdeklõdni a 06/ és 06/ telefonszámon vagy az címen lehet, ahol az ÖKOVÍZ Kft. készséggel áll az Ügyfelei rendelkezésére. A szemétszállításhoz szükséges kukákat továbbra is a szerzõdéskötéskor meghirdetett - kedvezményes áron megvásárolhatja munkanapokon, az Önkormányzat házipénztárában befizetve, s nyugta ellenében a Horváth tüzépen átveheti az edényzetet. Ügyvédi Nagyközség Önkormányzat tanácsadás félfogadás a Könyvtárban minden hétfõn óra között. Dr. Szalayné Dr. Ecseri Anikó ügyvéd TEL.:

5 5 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Országgyûlési mérleg November 30-án a parlament kormánypárti többsége elfogadta a 2010-es költségvetést. Ez akár még jó hír is lehetne, ha nem ismernénk a részleteket, márpedig e részletekben van a lényeg. Az idén az ország gazdasági teljesítménye (GDP) 6-7%-kal csökken, és jövõre is a negatív tartományban marad, holott a környezõ országokban már megindul a növekedés. A munkanélküliségi ráta csúcsponton (10,4%), a foglalkoztatási ráta 53%, az egyik legrosszabb az Unióban. Mindeközben az ország demográfiai hullámvölgyben van, minden évben egy kisvárosnyi lakossággal vagyunk kevesebben, jövõre valószínûleg 10 millió lélekszám alá esik az anyaországi lakosság száma. A költségvetés készítõit és elfogadóit egyetlenegy szempont vezérelte, a külsõ elvárásoknak - világbank, EU, Nemzetközi Valutaalap való maximális megfelelés. Eközben megfeledkezett azokról, akikrõl elsõsorban szólnia kellene egy ország költségvetésének, az ország állampolgárairól. Ezt majd a saját bõrünkön fogjuk tapasztalni az egészségügyben, az oktatásban, vállalkozásokban, a nyugdíjaknál, az életszínvonalunk alakulásában. Az önkormányzatok eddig sem voltak könnyû helyzetben, az ország 3200 önkormányzatának többsége napi mûködési gondokkal küszködik. A jövõ évre betervezett 70 milliárdos megszorítás további intézmény-összevonásra, iskola, óvoda bezárásra kényszerít. Ez azt is jelenti, hogy a mûködési lyukak betömése elveszi a fejlesztések elõl a szûkös forrásokat, nem lesz az uniós pénzek lehívásához saját erõ. Módosító indítványokkal igyekeztünk az önkormányzatokat érintõ normatív támogatásokat legalább reálértéken tartani, de a kormány lesöpörte ezeket a javaslatokat. Igaz, az eredeti elképzelésekhez képest valamit engedett (pl. mûvészeti iskola, fogyatékosok), de ez csak annyit jelent, hogy az eredeti tervhez képest kevesebb lesz az elvonás, azt a látszatot keltve, mintha a kisebb elvonás többletforrás lenne. Egyébként közel 1500 módosító indítványt nyújtottunk be a 2010-es költségvetéshez, ebbõl egyetlen egyet sem támogatott a kormány ill. a parlament kormánypárti többsége. Az általam jegyzett indítványok az önkormányzatok helyzetének javításán túl elsõsorban a közlekedéssel voltak kapcsolatosak. Ennek keretében elutasították egyebek mellett a 31-es fõút, a 311-es út (Nagykáta-Cegléd), a 4-es fõút (Pilis-Monor elkerülõ) felújítására ill. a Tápiószentmárton-Cegléd, Tápiószentmárton- Tápiószele alsóbbrendû utak javítására benyújtott javaslatom. (Az albertirsai utat más forrásból szeretnénk helyrehozni). Búcsúztassa velünk az évet! december 31-én 19 órától várja Önöket a felújított Mûvelõdési Ház A zenét a Karaván együttes szolgáltatja. (Mózes Csaba zenekara) Jegyek: 5000,- Ft /fö (elövételben) Vacsora: Rántott sertésborda Magyaróvári sertésszelet Vegyes köret Savanyúság Virsli (éjfél után) Minden kedves vendégünknek egy pohár pezsgõvel kedveskedünk! Tisztelt Olvasó! A feszítõ gazdasági problémák mellett látnunk kell, hogy az ország nagyon súlyos morális, bizalmi válságban van. Amíg ezen nem tudunk változtatni, meggyõzõdésem szerint a gazdasági bajokon sem tudunk úrrá lenni. Nem igaz, hogy minden bajnak a forrása a gazdasági világválság és csak ez az oka minden rossznak. Ez a kormány 2002 óta van hatalmon, nem volt az eleve elrendelve, hogy egy legyengült országnak kell a válság kihívásaira válaszolni. Ez a nyolc év kormányzás juttatta oda az országot, hogy Európa sereghajtóivá váltunk. Azonban ezt az országot még a most hatalmon lévõk sem tudják úgy lezülleszteni, hogy azt összefogással, hittel, bizalommal ne lehessen újra felépíteni. Az ehhez szükséges erkölcsi és bizalmi tõkét jövõ áprilisban, a választásokon lehet megszerezni. Valamennyiünk felelõssége, hogy azok kapnak-e újra bizalmat, akik 8 év alatt tönkretették az országot és loptak, csaltak, hazudoztak, azokat támogatják, akik nem ismerik és vélhetõen nem is fogják soha megismerni a kormányzati felelõsség fogalmát és össze-vissza handabandáznak. Vagy azok jönnek, akik már egyszer között bizonyítottak és becsülettel felkészülve, a nemzet érdekeit szem elõtt tartva készen állnak az új kihívásokra. Én az utóbbihoz adom a nevemet, kérem, tartsanak velem. Végezetül boldog, áldott ünnepeket kívánok minden tápiószentmártoni honfitársamnak. Tisztelettel: Czerván György országgyûlési képviselõ FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Épület energetikai szakértés, tervezés, tanúsítás ( zöldkártya) Épület gépészeti tervezés Energetikai szaktanácsadás Jármûtervezés (utánfutó tervezés, jármûvek átalakítása) Munkavédelmi szakmérnöki tevékenység (gépek biztonságtechnikai felül vizsgálata) Mezõgazdasági mûszaki szakértés, igazságügyi szakértés Nagy Gábor gépészmérnök 2711 Tápiószentmárton Sõregi u 52. Tel :

6 6 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ RÖVID HÍREK ELFOGTÁK A LEGKERESETTEBB PEST MEGYEI BÛNÖZÕT Pest megye legkeresettebb bûnözõjét fogták el a rendõrök Nagykátán. A 33 éves E. Tibor nagykátai férfire az élettársa családi házában, a padláson találtak rá a rendõrök. A férfi ellen korábban már tíz elfogatóparancsot adtak ki a bíróságok és a kapitányságok: zsarolás, csalás, hitelsértés illetve orgazdaság is szerepel a neki felrótt listán - közölte a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság. A sikeres akciót a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Célkörözési Alosztályának munkatársai a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Célkörözési Csoporttal, illetve a Bevetési Szolgálattal együttmûködve hajtották végre. A férfi szerepelt az ORFK TOP 100-as és a BRFK TOP 10-es listáján ÜTEMES MENETREND A VOLÁNBUSZNÁL Integrált ütemes menetrendet vezetett be Monor - Nagykáta - Cegléd térségében október 17-tõl a Volánbusz Zrt. A társaság közleménye szerint az új menetrend a Budapest - Cegléd - Szolnok, valamint a Budapest - Nagykáta - Szolnok vasútvonalak által határolt területen - összhangban a 2009/2010. évi menetrend tervezési koncepcióban megfogalmazott elvárásokkal - a haránt irányú eljutási lehetõségek javításával erõsíti a vasúti ráhordó, csatlakozó forgalmat. Az új ütemes közlekedési rend bevezetésével a térség autóbuszvonalain egyenletes követési idõvel közlekednek a járatok, egész nap biztosítva ezzel az eljutási lehetõségeket. Az új menetrenddel új beszerzésû autóbuszok is forgalomba állnak az érintett vonalakon. A SETRA típusú autóbuszok EURO 3-as motorral szereltek, az utasok kényelmét 50 db magasított ülés, klímaberendezés, elektronikus kijelzõk szolgálják. ÁLLAMI PÉNZBÕL ÉPÜL ATTILA FAPALOTÁJA Attila fapalotájának tápiószentmártoni felépítését is támogatta egyebek mellett pénteki ülésén a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) - közölte az ülést követõ sajtótájékoztatón Steiner Pál, a testület elnöke Budapesten. Az egymilliárdos, civil kezdeményezést követõen felkarolt projektrõl, illetve egy, a KMRFT által támogatott másik beruházásról - a csepeli szabad kikötõ fejlesztésérõl - a kormány hozza meg a végsõ döntést - mondta Steiner Pál. A testület elnöke, az MSZP fõvárosi frakcióvezetõje közölte: a fejlesztési tanács támogatja az úgynevezett Baross Gábor-program indítását is, melynek fõ célja az új mûszaki technológiák elterjesztése. Különleges és akár egymillió embert is "megmozdító" turisztikai látványossággá válhat Attila fapalotájának felépítése - mondta a 85 százalékos arányban uniós pénzbõl megvalósuló projektrõl Steiner Pál, akinek a közlése szerint a regionális fejlesztési tanács külön is "díjazta", hogy a beruházást civilek kezdeményezésére tûzhették napirendre. Az ötlet hátterében az a legenda áll, amely szerint Tápiószentmárton térségében találták meg az aranyszarvast - tette hozzá a tanács elnöke. A számos munkahelyet teremtõ építkezés költségének önrészét egy helyi alapítvány állja. A legendából ismert domb, illetve a ház minden részletében megfelel majd az eredeti építménynek - mondta Steiner Pál, jelezve: a kormány várhatóan egy hónapon belül tûzi napirendjére a kreatív ötletet. Ha pozitív döntés születik az ügyben, rövid idõn belül elkészül a megvalósulási tanulmány, 2012-ben pedig már az avatásra is sor kerülhet. KÜLDÖTTGYÛLÉS AZ OKISZ-BAN november 09. A megyei és a városi kereskedelmi és iparkamara küldöttgyûlését rendezték meg az OKISZ-ban. A napirend elõtt Dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke szólalt fel, aki Pest megye jövõje középszintû önkormányzás címmel tartott elõadást. Beszédében többek között kiemelte, hogy meg kell szüntetni a magyar önkormányzati rendszerben kezdettõl fogva jelen lévõ egyensúlytalanságot. Megemlítette, hogy a megyei jogú városi rendszer nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, mert nem tehermentesíti hatékonyan a területi önkormányzatokat. Elõadása végén felhívta a figyelmet arra is, hogy a megyék az idõk folyamán számos példán keresztül bizonyították, hogy élnek, és nem lehet õket akár hatalmi kényszerrel is megszüntetni. Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke pedig a vállalkozói terhek alakulásáról, a munkanélküliségi ráta növekedésérõl és a belsõ piac bõvítésének lehetõségeirõl beszélt. Központban a klímavédelem november 20. Pest megyén kívül még három megye: Zala, Veszprém, Fejér ünnepli ebben az évben fennállásának ezredik évfordulóját. Nem véletlen tehát, hogy az ezer éves Fejér megye székhelyén, Fehérváron tartották a Közösségek a teremtett világ védelméért címû klímavédelmi konferenciát. Megnyitójában Dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke is sorsszerûnek nevezte, hogy a magyarság történelmének egyik legfontosabb fellegvára adott otthont a jövõnket leginkább érintõ téma megbeszélésének. Pest megye tavaly készítette el III. Környezetvédelmi Programját, amely egészen 2013-ig átfogó megyei cselevési programot tartalmaz. A megye hulladékgazdálkodási programot dolgozott ki, vízminõség-védelmi adatbázist hozott létre, emellett a "Tégy a parlagfû ellen!" Alapítvánnyal közösen minden évben versenyt hirdet a települések között parlagfû-írtásra. A konferencián felszólaló tudományos szakemberek a klímaváltozás negatív következményeire hívták fel a figyelmet, és kiemelték a helyi közösségek összefogásának jelentõségét. Emlékezés az 1956-os hõsökre Az idei évben a mûvelõdési ház adott otthont az események felelevenítésére. Az ünnepségen sor került Pest megye centenáriumi zászlójának átadására, melyet személyesen Dr. Szûcs Lajos a Pest megyei közgyûlés elnöke adományozott a községnek. A z ü n n e p s é g e n díszpolgári kitüntetésben részesítette az önkormányzat Horgos Józsefet és Kollár Jánost. A fájó történelmi eseményeket a község lokálpatriótái Csatári Tamás, Tóth Levente és Majoros Máté elevenítették fel. Simon Tamás

7 7 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ A TÁPIÓSZENTMÁRTONI TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA ÉS MÛKÖDÉSE Az alapítvány létrehozásának elõzményei: közötti - További javaslatom: az évenként rendszeresen ismétlõdõ években lakásügyi jogvita, majd az ahhoz kapcsolódó polgári perek egyéb nagyobb iskolai rendezvényeken (pl. tanévnyitó- és záró és bírósági tárgyalások sorozata zajlott le a helyi nagyközségi tanács ünnepély, szülõk bálja, összevont szülõi értekezletek stb.) az (1990-tõl önkormányzat) és dr. Dusek László, a helyi általános alapítvány céljainak maradéktalan ismertetésére valamilyen iskola tanára között. A hat év során összesen négy perben a formában kerüljön sor. Ha ez megtörténik, akkor bizonyára nem különbözõ fokú bíróságok Nagykátán és Budapesten - meghozták kevés, a jó ügyért tenni akaró helybéli és a falunkból elkerült a jogerõs döntéseiket: ennek eredményeként három pert jogerõsen, a tápiószentmártoni - öregdiákban tudatosulni fog ez a támogatási negyedik pert elsõ fokon a helyi önkormányzat elvesztette. A hat lehetõség. Abban szinte teljesen biztos vagyok, hogyha a fenti évig elhúzódó jogvita alatt keletkezett, a vesztes által okozott nem javaslataim megvalósulnak, akkor annak következményeként az csekély, ám összegszerûen nehezen meghatározható nem vagyoni alapítvány támogatottsága - ezáltal a támogatott tanulók száma is! - (egészségbeli) és vagyoni károk teljes kártérítési igényétõl egy jelentõsen emelkedni fog. Viszont ellenkezõ esetben, ha a célirányos jelképes összeg kivételével a peres eljárások végén, 1994-ben a iskolai és iskolán kívüli szervezés és népszerûsítés helyett az nyertes eltekintett. Ebbõl a jelképes kártérítési összegbõl a alapítvány mûködését, az eddigi eredményeit elhallgatják, akkor valamennyi pert megnyerõ dr. Dusek László alapította meg több helyi, hátrányos helyzetben élõ tehetséges tanuló jövõbeli ben a Tápiószentmártonban hátrányos helyzetben élõ tehetséges támogatása a következõ években meg fog meghiúsulni. tanulók anyagi támogatása céljából ezt az alapítványt, amely attól Az alapítványra vonatkozóan szeretném megosztani a Tisztelt kezdõdõen folyamatosan mûködik. Olvasókkal az alábbi két történetet: Az alapítvány célja: az alapítvány bevételébõl anyagilag segíteni a nov. 2-án az alapítvány számlájára befizettem a Gödön lakó középiskolába került hátrányos helyzetû tehetséges egykori tápiószentmártoni öreg diák, a nyugdíjas kertészmérnök, tápiószentmártoni tanulókat. Az alapítványt okt. 10-én Simon Dezsõ által hozzám eljuttatott 10 ezer Ft-ot. Õ amint tudomást jegyezték be a Pest Megyei Bíróságon. Az alapítvány tevékenységét szerzett az alapítvány mûködésérõl, megismerte annak fenn mûködésének megkezdése óta a megválasztott kuratórium irányítja: ismertetett céljait, azonnal felajánlotta anyagi támogatást, amelyet elnöke Kocsisné Brindza Márta, tagjai: Dudásné Petõ Piroska és most teljesített. Dudokné Gyevát Margit, valamennyien a helyi általános iskola Kb. 2 hónapja, egy Budapesten élõ nyugdíjas tisztviselõnõ, egykori tanárai. Az alapítvány egy évig a végzõs nyolcadik osztályokból tápiószentmártoni diák, elkérte tõlem az alapítvány számlaszámát. általában egy tanulót tud támogatni, ám volt ettõl eltérés is. A Ugyanis megígérte, hogy egy jól menõ vállalkozásban dolgozó támogatás odaítélésérõl a kuratórium a mindenkori nyolcadikos leánya jövõ évben az 1 %-kal ezt az alapítványt támogatni fogja. osztályfõnökök bevonásával és konkrét személyi javaslataik További nevesített pozitív példákat tudnék még megemlíteni, ám figyelembevételével - mindig a tanév végén dönt. A támogatást az attól terjedelmi okok miatt eltekintek. alapítvány 12 hónapon keresztül folyósítja, ami jelenleg havonta 5 ezer Ft-ot jelent, így összesen 60 ezer Ft-ot kap a kedvezményezett Tisztelt tápiószentmártoni lakosok, kedves helyben lakó és innen diák. Az alapítványhoz kötõdõ valamennyi személy nagyon jól elkerült egykori Öregdiákok! Amennyiben Önök is egyetértenek tudja, hogy ez nem túl sok, ám a rendelkezésre álló pénzügyi az alapítvány fenti céljaival, a tehetséges tápiószentmártoni lehetõségekbõl jelenleg csupán ennyire telik. A tanév végén történt, a diákok támogatásával, akkor annak minél eredményesebb kuratórium által hozott döntést, a kedvezményezett nevét az egész mûködése érdekében leginkább a szokásos évi adóbevallások iskola dolgozói és tanulói, valamint a végzõs diákok, és idején - szíveskedjenek azt aktívan támogatni. Az alapítvánnyal hozzátartozóinak részvételével lezajló ballagási ünnepélyen az kapcsolatosan a kuratórium tagjai és az alapító is szívesen ad igazgató ismerteti. Ez az alapítvány a mûködése óta eltelt 12 év alatt felvilágosítást valamennyi érdeklõdõnek. Az alapítvány eddig 20 tanulót támogatott összesen közel 800 ezer Ft-tal. számlaszáma: Fontos megjegyeznem az alábbiakat: az alapítvány létrehozásának évében (1997) több vállalkozó (Dudás László és Nyújtó Mihály) ezt a pozitív kezdeményezést saját erõvel azonnal és példamutatóan támogatta. A késõbbiek során több évig nagyon sokat tett az dr. Dusek László tanár, a helyi gimnázium tagozatvezetõje, az alapítvány támogatásáért, fennmaradásáért és mûködéséért a szülõi alapítvány alapítója munkaközösség és a kuratórium tagjaként Kissné Zsók Anna, akinek Elérhetõsége: 20/ , köszönhetõen valamennyi osztály szülõi értekezletén történt személyes szervezõ munkája nyomán - az alapítvány támogatottsága, bevétele jelentõsen gyarapodott. Ennek következtében akkor jelentõsen megemelkedett a támogatók által felajánlott 1 %-ból származó befizetés, s így azokban az években ISKOLAI kettõ, majd három tanuló támogatására nyílt anyagi lehetõség. Sõt, Kissné Zsók Anna következetes és alapos munkájának HÍREK eredményeként az alapítvány egy pályázatot is nyert, amelynek köszönhetõen 2004 õszén az egyik osztály tanulói kirándulásukon a fõváros több nevezetességét (budai vár, Mátyás templom, Halászbástya, Országos Levéltár stb.), valamint a Nemzeti Színház egyik elõadását nézték meg. Hogyan lehetne az alapítvány mûködését, ezáltal a támogatott tanulók számának növelését elérni, még eredményesebbé tenni Néhány javaslat az alapító részérõl: - Nagyon örvendetes lenne, ha az ünnepélyes eredményhirdetéskor a ballagási ünnepélyek alkalmával a Iskolatitkárság: búcsúzó tanulók szülei, rokonsága, baráti köreik és általuk mások is Bella Lajosné, Krajczné Brindzik Anikó értesülnének arról, hogy ezt az alapítványt többféle formában pl. az 1 %-kal, ám közvetlen befizetéssel is! - lehet támogatni. Tel/Fax.:

8 8 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ A Budakalász Gimnázium Tápiószentmártoni Tagintézményének bemutatása Az alapítás és rövid történet: Célkitûzések, képzési elvek: A hazai iskolarendszerû felnõttoktatási piac egyik meghatározó szereplõje a SZILTOP OKTATÁSI KHT néven ismert iskolahálózat. A SZILTOP OKTATÁSI KHT 1996 tavaszán alakult két magánszemély törzstõkéjével. A társaság alaptevékenysége a középiskolai felnõttoktatás. A SZILTOP KHT júniusában megalapította a Budakalász Gimnáziumot, melynek budakalászi és szentendrei részlegeiben az 1996/1997-es tanévben hat osztályban 275 diák tanult esti és levelezõ tagozaton. A következõ években folyamatosan nõtt a tagiskolák száma, a 2000/2001-es tanévben a Budakalász Gimnázium már szinte az egész országot behálózta: 14 megyében és Budapesten 71 gimnáziumunk mûködött. A tanulólétszám akkor fõ volt, ami azt jelenti, hogy az ország esti tagozatos diákjainak, mintegy 40%-a gimnáziumunk tanulója volt! A tagintézmények gyarapodása szükségessé tette, hogy folyamatos átszervezéssel az intézményhálózatot önálló gimnáziumok hálózatává alakítsuk át, a területi elvet alkalmazva. Így jöttek létre elõször 2001-ben a Heves, Nógrád és Komárom- Esztergom megyében mûködõ Balassi Bálint Gimnázium, majd évben a Dél-Dunántúlon mûködõ Pannon Középiskola és Szakiskola, a Nyugat-Dunántúli Rába Gimnázium és sorban a többi: Báthory István Középiskola és Szakiskola, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Kun László Középiskola és Szakiskola, valamint a Cinkotai Szakközépiskola és a Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola. Az eredeti Budakalász Gimnázium mûködési területe ezek után már csak Budapestre, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád, megyékre terjed ki. A Tápiószentmártoni Tagintézmény szeptemberében indult két osztállyal (72 fõvel), melyek a képzés négy éve alatt folyamatosan változó létszámmal mûködve májusában jutottak el az érettségihez. A tagintézmény tanulóinak 62 %-a tápiószentmártoni, 21 %-a tápióbicskei lakosok voltak, míg a többiek Nagykátáról, Tápiószelérõl, Tápiógyörgyérõl, Tápiószõlõsrõl, Újszilvásról, Pándról és Káváról jártak át. A két osztályban összesen 63 fõ érettségizett, mindenki sikeresen. Érettségi átlaguk 3,73 lett. (magyar 3,63 ; történelem 3,71 ; matematika 3,11 ; biológia 4,08; földrajz 4,11). 8 tanuló általános dicséretben részesült, tantárgyi dicséretet kapott további 20 tanuló, volt aki több tárgyból is. Tanulóink közül többen jelezték, hogy tanulmányaikat felsõfokú tanintézetekben szeretnék a jövõ tanévben folytatni. A falu történetében is jelentõs iskolatörténeti esemény volt az érettségi. Ugyanis Tápiószentmárton történetében ez volt az elsõ, helyben szervezett érettségi vizsga. A es tanévben az alapos és körültekintõ szervezõmunkának köszönhetõen 71 új tanuló iratkozott be a tápiószentmártoni tagintézménybe. Az új tanulók 71 %-a (51 fõ) helyi lakos, míg a többiek Tápióbicskérõl (12 fõ), Nagykátáról (7 fõ) és Ceglédrõl (1 fõ) iratkoztak be. Ennek eredményeként jelenleg ismét 2 osztályban kedden és csütörtökön délután 3 órától - folyik a tanítás a Kossuth u alatt lévõ épületben. A tagintézmény vezetõje a megalakulása óta a helyben lakó dr. Dusek László, aki a történelmet és földrajzot tanítja. A matematika és biológia szakos kollégák Dömök Istvánné és Csákiné Kiss Ilona Tápiógyörgyén laknak, az angolt Farkas Éva, a magyart Furda Attila (mindkettõ Nagykátán lakik) tanítja, a kémia-fizika szakos Almási János tanár úr Tápiószecsõrõl jár át. A Budakalász Gimnázium teljes hálózatában májusjúniusában 975 tanulónk tett sikeres érettségi vizsgát, az érettségi eredmények átlaga 3,08 volt; május júniusában 1036 fõ, átlaguk 3,00; május júniusában 1250 fõ tett sikeres érettségit, átlaguk 3,09. Mint tudjuk, az érettségi hiánya sokszor behozhatatlan hátrányt jelent a munkaerõ-piaci versenyben, de akadályozza a szakképzésben való részvételt is. Gimnáziumunk fontosnak tekinti, hogy a képzési kínálattal a lakóhely, vagy a munkahely közelében jelenjen meg. A gazdasági rendszerváltás egyik kihívása a magyar társadalom munkaképes tagjaival szemben, hogy szakmai felkészültségükkel, mûveltségükkel, széles értelemben vett tanulási képességükkel tudnak-e alkalmazkodni a piacgazdaság követelményeihez. A munkanélküliség, az újra elhelyezkedés, szakma és/vagy munkahelyváltás, munkahelymegtartás egyidejû jelenléte és kezelése olyan feladatot jelent az egyén számára, amelyre nem készült fel, társadalmi szintû segítség, támogatás nélkül a leszakadás veszélyezteti. Céljaink között a legfontosabb, hogy a felnõttoktatásban résztvevõ tanulók az érettségi megszerzésén túl a munkaerõpiacon kurrens, korszerû tudásanyaggal jelenjenek meg, mely versenyképessé teszi õket mind Magyarország, mind az Egyesült Európa egész területén. Olyan kompetenciák kialakítására törekszünk, melyekkel képessé válnak a folyamatos továbblépésre, az élethosszig tartó tanulásra. A társadalmi elõrejutásban meghatározóan fontos iskolázáshoz, tanuláshoz azonban több okból nem egyformán képesek hozzájutni. Az okok között sorolhatjuk a területi elérhetõség, az átjárhatóság, a felnõttkori tanulás funkciónak megfelelõ oktatásszervezés csorbáit. Sok felmérés, tanulmány rögzíti azt a szomorú tényt, hogy Magyarországon a tanulók szociális helyzete, háttere meghatározó iskolai tevékenységük, eredményeik szempontjából. Iskolánk alapvetõ célja, hogy, a társadalmi szinten is jelentõs problémákat okozó, hátrányok ledolgozásának lehetõségét biztosítsuk a képzésben való részvétellel. A társadalmi mobilitás elõsegítéséhez kívánjuk biztosítani a magasabb kvalifikáció megszerzésének lehetõségét, az általános mûveltségi szint emelésével, az önfejlesztõ magatartás- és tevékenységformák kialakításával, megerõsítésével. Fenntartónk tudatosan törekszik arra, hogy olyan helyeken hozzon létre tagintézményeket, ahol hiány mutatkozik az esti tagozatú iskolák tekintetében, mert a tanulni szándékozók között az elérhetõség, a közelség, döntõ szempontnak tûnik. Sokéves tapasztalatunk lehetõvé teszi számunkra, hogy az igények, a fogadókészség ismeretében, ott hozzunk létre újabb telephelyeket, ahol látják, hogy társadalmi szempontokból is fontos elvárásoknak kívánunk tevékenységünkkel megfelelni. Iskoláink mindegyike az adott települések oktatási intézményeiben (általános- és középiskolákban) a délutáni szabad kapacitások kihasználására irányuló bérleti szerzõdések keretében mûködik. Az esti tagozatú gimnáziumi tagintézményeink nem növelik a befogadó intézmények adminisztrációs terheit, mivel mûködésüket az általunk foglalkoztatott tagintézmény-vezetõk szervezik, irányítják a befogadótól teljesen elkülönülve. Nekünk a terembérléssel lehetõségünk nyílik esti tagozatú képzések indításával a nappali tagozatú rendszerbõl kikerült, tankötelezettségüket már teljesített fiatal felnõttek, felnõttek számára második esélyt biztosítani az érettségi megszerzésére, esetlegesen elavult szakma helyett új, a munkaerõpiacon keresett szakma megszerzésére, a bérbeadó intézmény pedig hosszútávon kiszámítható mértékû bevételi forráshoz jut szabadkapacitásainak kihasználásával. S mindezt úgy, hogy az épület fenntartójának ez nem jelent többletköltséget, s közben az épület kihasználtsága is növekszik. Seres Istvánné igazgatónõ

9 9 Földváry Miklós Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2711 Tápiószentmárton, Kossuth L.u.11. Tel.: Web.: .: Október 1. A zene világnapja ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Az Iskola programjaiból: December óra Karácsonyi növendék hangverseny December 19. egésznap - Karácsonyi készülõdés 9-12 óráig (kézmûves foglalkozás) - Karácsonyi mûsor 16 órától Egésznap a Mûvelõdési Ház elött kirakodóvásár! December 29. Néptánc Gála 17 óra 2010 év Január mûvészeti vizsgák Február Népdaléneklési verseny Március Országos Grafikai verseny Zongoraverseny Április Húsvéti hangverseny Május Mûvészeti találkozó Ye h u d i M e n u h i n tennünk azt is, hogy az a kultúrpolitika, amely a kulturális v i l á g h í r û intézményeink felújítására és fenntartására nem sajnálja a h e g e d û m û v é s z milliárdokat, de a mûvészeti oktatásra igen, alapvetõen elhibázott. kezdeményezésére és Nem azért, mert rossz helyre teszik a pénzt - a MÜPA, az Opera és a javaslatára az UNESCO Zeneakadémia, mindannyiunk büszkesége - hanem azért, mert csak a október 1-jét a Zene jelenre gondolnak: mûvészeti iskolák nélkül ki játszik majd ezekben V i l á g n a p j á n a k a gyönyörû koncerttermekben és fõleg kiknek A zene, a mûvészet nyilvánította. Mindez nem csak cél, eszköz is: gyorsabban tanuló, nyelveket jobban 1975-ben történt, azóta beszélõ, magabiztosabb, kiegyensúlyozottabb fiatalságot nevel. a világ minden pontján Ezek bizonyított tények, csak épp nem itthon: nekünk is meg kell ezen a napon különös találnunk a módját, hogy hiteles, tudományos módszerekkel figyelmet szentelnek megmutassuk az egész világon egyedülálló magyar mûvészet annak a csodának, amit zenének hívnak. Manapság alig tudunk pedagógia értékeit. olyan dolgot mondani, aminek ne ünnepelnénk világnapját. Lassan A jövõnek szóló üzenet is megjelent ezen a szép napon egy zászló az év minden napjára fog jutni egy. Ezek közül sokról még nem is formájában. hallottunk, soknak pedig kitüntetett szerepe van az életünkben. Ilyen A zászló valamilyen jelképe egyes csoportoknak, legyen az egy például a Föld napja, a Madarak és Fák napja, a Víz és természetesen település, egy ország vagy kezdetben hadászati egységek a Zene Világnapja. Ha a legtöbbért nem is rajong mindenki, azért megkülönböztetése, ma már önként vállalják ezeket a zászlókat a nem tudunk olyan embert mondani, akinek ne lenne fontos a zene. bizonyos csoportok. Ezzel a szándékkel alkotta meg a mûvészeti Mindenkinek persze nem lehet a kedvében járni, hiszen ahányan iskola vezetése is azt a zászlót, amely ezen a napon került átadásra. A vagyunk, annyi fajta zenét kedvelünk.yehudi Menuhin 1975-ben az zászló hordozza az iskola címerét, benne azon mûvészeti ágak ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsban töltött be elnöki tisztet és így jelképeit, amelyet oktatnak nevelõink, hordozza a településünk hívta életre a Zenei Világnapot, amelyet idén 34. alkalommal színeit is önmagában és reméljük még nagyon sokáig. ünnepelhettünk. Az iskola az idei tanévben Tápióságon néptáncot, Tápióbicskén, De október 1-e iskolánk számára nem csak a zene világnapját jelenti. Farmoson néptáncot és zenét, Tápiószentmártonban néptáncot, Ezen a napon ünnepeljük intézményünk alapításának tízedik zenét, grafikát és színjátszást oktat. Több mint kétszáz növendékünk évfordulóját. Tíz évvel ezelõtt döntött úgy az önkormányzat, hogy a van és ehhez idén csatlakozott 45 óvodás is akiket zene-ovi címen település Mûvelõdési Házában mûködõ különbözõ szakköröket egy oktatunk. A létszám bizonyítja, hogy az iskolának nem csak múltja és államilag is támogatott oktatási formába kívánja mûködtetni és ez jelene, hanem jövõje is van, hiszen azok a szülõk akik jövõre volt a mûvészeti iskola. Az évek folyamán az intézmény névadója a beíratják hozzánk a gyermekeiket, valamikor õk is növendékei voltak tápiószentmártoni születésû Földváry Miklós lett, aki az 1700-as intézményünknek. A mûvészetoktatásra napjainkban nagy szükség évek zeneszerzõje volt. A tíz év alatt itt tanított pedagógusok és van. végzõs növendékek mind hû bizonyítékai annak, hogy az eltelt Az önkormányzat az iskolával közösen azon fáradozik, hogy a idõszak munkája nem volt hiába való. településen mûködõ mûvészetoktatási intézmény még nagyon sok Még nem tudjuk, hogy végül, mekkora összeget vesznek el ismét a élményt és tudást adjon a feltörekvõ nemzedék számára. költségvetés szavazása során a mûvészetoktatás támogatásából. Azt látjuk, hogy iskolák zárnak be, a tanári kar jelentõs része munkanélkülivé válik, és ami a legfontosabb: még kevesebben tanulnak zenét, mûvészetet Kodály országában. Egyértelmûvé kell 1 % Adósz.: A Mûvészeti Iskola Szívárvány Alapítványa kéri a Tisztelt Adófizetõket, hogy az idei évrõl szóló adóbevallásukban is rendelkezzenekadójuk 1 %-ról az iskola gyermekei számára. A befolyt összeget táborozáshoz, illetve eszközeink fejlesztésére használjuk fel. Köszönettel Szívárvány Alapítvány Márton Béla János

10 10 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ A tánc hitelességérõl A tánctörténet évszázadai alatt a tánc formálódik, változik, mind funkciójában, mind értelmében. Az idõk során más és más irányzatok söpörtek végig Európán, beleértve hazánkat és az egész Kárpát-medencét is. Az emberek befogadóképessége a mûvészet felé határtalan. Szomorú, hogy ez alatt nem csak az igényes és elfogadható mûvek felé való érdeklõdést értem. Gondolok ez alatt a mai táncmûvészet színes, de egyes esetekben nem túl változatos repertoárjára, melyre sok ezer ember kíváncsi. Magyarországot elárasztják a kereskedelmi TV-k által sugárzott ügyeletes szombati esti szórakoztatók, nevezzük õket becsületbõl csillagoknak - akik mindig ragyognak - hozzáteszem: egy ideig! Ezzel szemben mi, akik a népi kultúra képviselõi és ápolói vagyunk, igen kevés figyelmet kapunk, pedig akárhogy nézzük ez az egyetlen tánc és kutatási terület, amely a mai napig él, kifogyhatatlan és tudatosan archiválódik. A néptánc értéke a XXI. században szinte elengedhetetlen, nem csak gyermekkorban, hanem az emberi élet minden szakaszában. Nevelõ és szocializációs szerepe a családban és a társadalomban egyaránt fontos. A táncirányzatok közül ez az egyetlen közösségépítõ tevékenység, ami az egész Kárpát-medencében élõ emberek, legyenek azok bármilyen nemzetiségûek, a magukénak mondhatnak. A néptánc is változik, de újból-újból önmagából táplálkozva, értékeit megújítva egyfolytában fejlõdik és fejlõdni is fog. A mi tanító szerepünk is megmaradt, mint ahogy az idõsektõl hallhatjuk, amikor õk tanultak nagyapáiktól táncolni. Igaz eszközeink szinte teljesen megváltoztak és a lehetõségeink pedig nem mindig a legjobbak, hiszen az iskolai rendszer nem felelhet meg tökéletesen minden szakma számára. Ámde, ha az oktató és a tanuló részérõl világos a cél és az ahhoz vezetõ rögös, de nagyszerû út, elvezet a néptánc órák önfeledt és élvezetes munkájához. Véleményem szerint, semmi máson nem múlik, csak a tiszteleten és alázaton a tánc iránt, de, mint mindenben ebben a szakmában is ahány ember annyi féle. Leginkább ez a tanítási módszerekben és a produkciókban mutatkozik meg. A tanítási rendszereket alaposan ismerve és folyamatos tanítási gyakorlattal rendelkezve azt gondolom, hogy a gyerekekkel egyszerûen csak a táncolás szeretetét kell megszerettetnem, mert ha ez sikerül az akarat a tehetséggel párosulva egy õszinte munkát eredményez. Így nem vagyok híve a mennyiséget bemutató produkcióknak, inkább a minõséget hangsúlyozó egyszerûbb, nagyobb élményt és tudás anyagot biztosító munkának. Végszóként, tanácsom mindazoknak akiknek még nem volt szerencséjük ebbe a sokszor emlegetett táncos szakmába belelesni, mindenképp tegyék meg, s próbálják felismerni és megkülönböztetni a hiteles és becsülhetõ munkát a többitõl. Farkas Fanni néptánc tanár f.h. Életkép A 2009-es esztendõ lassan véget ér. Talán egy kicsit megelõzve az év végét beszélhetünk az elmúltakról. Nehéz év volt mindenki számára teletûzdelve gazdasági, egészségügyi, politikai, szociális és egyéb buktatókkal. Ettõl függetlenül az ember próbálta tovább élni és alakítani az életét, a mindennapjait. Nem volt ez másképp a kultúrával sem. Sajnos erõsen negatív tendencia mutatkozik a közmûvelõdés, kultúra, szórakozás iránt országosan. A mûvelõdési, programszervezési munkáknak át kell alakulniuk felvéve a gyors és n e h é z v i l á g r i t m u s á t. Tápiószentmárton nagyközség életében mindig fontos szerepe volt a kulturális szórakozásnak, ezért a legfõbb célunk, hogy ez a jövõben is így maradhasson. Örömmel tölt el, hogy itt a tenni akarást becsülik, segítik és támogatják. Kérem a kedves olvasókat, hogy a jövõben is bizalommal és érdeklõdéssel keressék a mûvelõdési ház programjait és dolgozóit, hisz a mi munkánk az Önök szórakoztatását szolgálja. Szeretettel ajánlom figyelmükbe decemberi programjainkat és újonnan elkészült weboldalunkat a melyen remélhetõleg a jövõben is minden program és részletes információ megtalálható lesz mûködésünkrõl. Jó egészséget és békés ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak a dolgozók nevében is és sok sikert a jövõ évre. Simon Tamás mûvelõdés szervezõs Egészségügyi dolgozók Szlovéniában, Horvátországban A tavalyi Erdélyben töltött napok sikerén felbuzdulva az idén is útra keltünk. Wenhardtné Piroska szervezésében mostani utunk Szlovéniába, majd Horvátországba vezetett. Tápiószentmártonból összesen 29-en indultunk. Az indulás aug. 19-én volt és öt felejthetetlen napot töltöttünk külhonban. Az elsõ úti célunk Szlovénia egyik nagyvárosa Ptuj volt. Megnéztük a város nevezetességeit, útközben megcsodáltuk Szlovénia varázslatos tájait. Az idõ nekünk kedvezett, a nyárutó igazi kánikulát tartogatott számunkra. Szlovén szállásunkon ismerkedtünk a helyi ételspecialitásokkal, igazán jó kedvvel töltöttük elsõ vacsoránkat vendégszeretõ házigazdáink jóvoltából. Másnap a Triglavi Nemzeti Parkban kirándultunk, a Bohinji és a Bledi-tóhoz. Emberpróbáló túrát tettünk a Savica vízeséshez, de a látvány mindenért kárpótolt bennünket. Pihenésképpen gondolával átkeltünk a Bledi-tavon és ellátogattunk a tó közepén álló kegytemplomhoz. Délutáni programunk a ljubljanai városnézés volt. A következõ napon Közép-Európa egyik legnagyobb és legszebb cseppkõbarlangját tekintettük meg Postojnán. A cseppkõcsodák valamennyiünket bámulatba ejtettek. A hûs barlangból az adriai tengerpartra utaztunk. Szállásunk Opatiján volt, ahol igazi luxusban volt részünk. Csodálatos napot töltöttünk a hangulatos mediterrán tengerparti városban. Hazautunkon a Világörökség részévé nyilvánított Plitvicei-tavakat kerestük fel. A vízesések és a kristálytiszta tavak látványa ezt a kirándulást is felejthetetlenné tette számunkra. Az öt eseménydús nap nagyon gyorsan elszaladt és feltöltõdve, rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Reméljük lesz még folytatása utazásainknak. Székelyné Báró Marianna

11 11 Országjáráson ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ A Szt. Márton Nyugdíjasklub é v e k ó t a a u g u s z t u s e l e j é n országjárásra indul. Az idén Zala volt a központ. Elsõ megálló: Pákozd. Énekkel és koszorúval tisztelegtünk az as hõsök emlékmûve elõtt, felidéztük a csata részleteit. A badacsonyi orgonasípok -at csak messzirõl láthattuk (a tájékoztatók hiánya miatt). Tapolca kárpótolt bennünket. A Malom-tó, a park, a kisváros templomai, szép épületei ma is kellemes emlékeket ébreszt bennünk. Sümeg hatalmas vára már messzirõl felkeltette érdeklõdésünket, idegenvezetõvel meg is tekintettük. Este Zalaegerszegen szállás és finom vacsora várt bennünket. Másnap az Õrségben jártunk. Pityerszert is idegenvezetõvel ismertük meg. A szép, dimbesdombos, nyugodt, tiszta õsi szerek történetét, az emberek nehéz életét. Útközben felbaktattunk a pankaszi öreg haranglábhoz. Délután Zalaegerszegre is sor került. Sétáltunk a szépen gondozott csöndes városban. A történeti kiállítás után, Stróbl Alajos szobraiban gyönyörködtünk, valamint megtekintettük Szõnyi István alig ismert festményeit. A Nagyboldogasszony templomban imádkozva kértünk további jó idõt. Vacsora után a kollégium kertjében beszélgettünk, énekelgettünk. A harmadik nap délelõttjét az egyre szépülõ Hévizen töltöttük. Belefért a fürdõzés, templomlátogatás és egy kis séta is. Hazafelé a balatonszentgyörgyi Csillagvár lepett meg bennünket óriási néprajzi gyûjteményével, szépen berendezett korhû szobáival, viaszbábuival, kiállításaival. Még elbuszoztunk Buzsákra is. Gyönyörûek a hímzések, csak már kevesen varrják. Nagyobb reklámot érdemelne. Utolsó megállónk: Balatonszemes. A nagy mûvészre, Latinovics Zoltánra emlékeztünk. Este fáradtan, de élményekkel, emlékekkel telve érkeztünk haza. öszönjük örökös sofõrünknek, Mészáros Istvánnak türelmes, Knyugodt, balesetmentes vezetését. Köszönjük utunk támogatását Czerván György országgyûlési képviselõnek, Tóth János polgármesternek, Wenhardt Lászlóné jegyzõasszonynak, Szabó Ernõnek és a Takarékszövetkezetnek. Szeptember végén meghívtak a farmosi Falunapokra. Kodály népdalcsokorral és a Galgamenti karikázóval készültünk. Jól szervezett színes mûsor és sok egyéb látnivaló tette érdekessé a falu napját. zgalommal várjuk a Márton-napokat. Mindig részt veszünk a Irendezvényeken, csapatunk is indul a Hurkatöltõ Fesztiválon. Klubunk 15 meghívót kapott a nagykátai Egészségnapokra. A Gondozási Központ szervezésében busszal szállítottak bennünket. A Mûvelõdési Központban egész nap ingyenes egészségügyi felméréseket végeztek, amelyeken bárki részt vehetett. Fõ cél az országos gondozói hálózat megismertetése, és a nagykátai Gondozói Központ bemutatása volt. A hálózat kiterjesztése nagyon fontos, feladatait, munkáját jól begyakorolt csapat intézi, szervezi. Közben finom süteményekkel, limonádéval és ebéddel is megvendégeltek. Akik elfáradtak délelõtt nézhették a Katica Nyugdíjasklub mûsorát, délután pedig élõzenére rophatták a táncot. Reméljük, nálunk is jól fog mûködni ez a fontos gondozói hálózat. A Nyugdíjas Klub életébõl Hét község találkozója A Szent Márton Nyugdíjask l u b t a g j a i ú g y g o n d o l t á k : Nyugdíjasklub találkozót szerveznek, ezzel is színesítik a két hétig tartó Márton napok programjait. Hét község fogadta el meghívásunkat valamint megtisztelt bennünket Czerván György képviselõ úr és Tóth János polgármester úr is. zerván György üdvözölte a megjelenteket, örömét fejezte ki, Chogy ilyen összetartó barátságok születtek a Tápió mentén. A délután programját Majorosi Katalin, örökös támogatónk, segítõnk vezette. Elõször közösen elénekeltük a nyugdíjas indulót, majd a tápiószentmártoni klub énekkara csúfolódó csokra kezdte a mûsort. A klubbok jól felkészülve színvonalas mûsorszámokat adtak elõ. Tápiószele, Tápióság és Tápiószentmárton táncai váltakoztak a szõlõsi, a farmosi népdalcsokrokkal. Színesítette még a tápiószecsõi versmondó, szólóénekes és a hastáncosok bemutatója a találkozót. Ezután a közönség magyar nótáktól lett hangos, melyet citeraszó kísért. Persze addigra mindenki megéhezett. A vacsora finomra sikerült, a sós és édes sütemények is dicsérik a klubtagokat. A jó hangulatot a Kiss pince borai is fokozták. A változatos talpalávalóra fergeteges táncolás zárta le a találkozót. öszönjük Czerván György úrnak a vacsoraköltség Kfinanszírozását, Kiss Attilának pedig a finom borokat. Nagyon örülünk, hogy mindenki jól érezte magát. Emléklap helyett minden klub kap egy DVD-felvételt a találkozóról Generációk találkozója vek hosszú sora óta a Márton napok egyik programja a ÉGenerációk találkozója. Az általános iskola felsõsei és a nyugdíjasklub tagjai ismerkednek, közösen szerepelnek, versenyeznek. A középgeneráció képviselõi pedig segítenek. A zsûriben köszönthettem Kollár János nyugdíjas tanítót, Simon Tamás Mûvelõdési Ház vezetõjét, Simon István tanárt, késõbb tudott csatlakozni Kiss Erika igazgatónõ és Komjáthy Zoltánné igazgató helyettes. Most is Majorosi Katalin vezette le a programot. E z e n a n a p o n m i n d e n a kukoricáról szólt. Az asztalok nevét kihúzva (Málé, Csuhé, Tengeri, Góré) kezdõdött a j á t é k. M i n d e n asztalnál hét gyerek és három klubtag alkotta a csapatot. A képkirakó egyik képe Koszta József: K u k o r i c a t ö r õ k, Hollósy Simon Kukoricahántás volt egyéb paraszti munkát ábrázoló képek mellett. Ezekrõl rövid ismertetést mondtam. Kukoricafosztás, morzsolás, célba dobás kukoricacsutkával szakajtóba, képragasztás kukoricaszemekbõl - a pontszerzés fõ számai voltak. Közben a csuhéból bábkészítés is folyt, nem igazán okozott gondot. A bábokkal Benedek Elek meséjét játszották el a gyerekek. Kár, hogy inkább olvasták, nem érvényesült szóbeli kreativitásuk. Színesítette a programot a nyugdíjasok kukoricás népdalcsokra. Pontok helyett ágacskára papírból kivágott köcsögöket gyûjtöttek az asztaloknál, majd összesítve a zsûri kihirdette a verseny eredményét. A klub tagjai kukoricagolyókat készítettek, melyeket cukorba, kakaóba, tört kekszbe, dióba forgattak. Közben teával is kínálták a vendégeket. Jót játszottunk, jól szórakoztunk, még tanultunk is. Köszönöm mindenki segítségét Mészáros Györgyné Klubvezetõ

12 12 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Kézilabda torna Tápiószentmártonban Ebben az évben is megrendezésre került három korcsoportban a szokásos Márton - napi kézilabda torna. Idén a lányoknál két korcsoportban zajlottak a mérkõzések, a fiúknál pedig csak a legnagyobbak mérették meg magukat. A mérkõzések sorát a 7-8. osztályos lányok nyitották meg. A tornára a meghívást két csapat fogadta el a hazaiakon kívül: Nagykáta és Kóka. A rendkívül színvonalas tornát Kóka csapata nyerte, mivel mindkét mérkõzését simán hozta. Játékukon látszódott, hogy több bajnokságban is szerepelnek. A mieink egy gyõzelemmel és egy vereséggel a második helyen zárták a tornát. Dicséret illeti õket, mivel nagyon jól küzdöttek és megnehezítették a rendkívül jó erõkbõl álló Kóka dolgát. Egy percre sem adták fel a csatákat, de sajnos fejet kellett hajtaniuk a nagyobb rutin elõtt. A tornák sorát a fiúk folytatták, akik megpróbálták kifényesíteni a lányok által szerzett ezüst érmet. A torna végére kiderült sikerrel. A meghívott Kóka és Nagykáta csapatát imponáló és magabiztos játékkal gyõzték le. Játékuk magabiztos volt, fõleg a csapat védekezése volt kiemelkedõ. A nagyarányú gyõzelmek lehetõséget adtak a fiatalabb fiúknak is, hogy mérkõzésrutint szerezzenek. Természetesen õk sem vallottak szégyent, derekasan küzdöttek a sokszor kétszer akkora ellenfelekkel szemben. A torna második helyét Kóka szerezte meg Nagykáta csapata elõtt. A legnagyobb izgalmakat az 5-6. osztályosok versenye hozta. Sajnos az aranyérmet Kóka csapata nyerte, meggyõzõ játékkal. Az utolsó mérkõzést Tápióság csapatával játszottuk. Örömzene A Márton napok zenei programjai közé tartozik - a Mûvészeti Iskola szervezésében - a hagyományos ÖRÖMZENE. A községben élõ zenészek, zenét kedvelõk igazi csemegéje. Az iskola tanárai, barátai idén is kitettek magukért, sok jó zenészt hívtak meg erre az alkalomra. A csütörtök esti koncert egy messzi világba röpített m i n k e t, í g y k i c s i t a l á m e r ü l h e t ü n k a klasszikus zene, a jazz, a könnyû zene és a hagyományokat felidézõ népzene csodálatos világában. Jó volt hallani, hogy a különbözõ mûfajok, milyen jól megférnek egy színpadon. Mindez humorral, pozitív energiával elõadva, ami a nézõkhöz is eljutott.az estét a tavaly nagykorúságát ünneplõ BORVIRÁG zenekar zárta, kiegészítve alkalmi vendég muzsikusokkal. A BORVIRÁG jött és újra elkápráztatta a teltház ellenére is bensõséges Mûvelõdési Házat, nem hagyva kétséget a felõl, hogy itt valami különleges történt. Életvidám, energiával feltöltõ koncert volt ez is, a fellépõ zenészek személyisége és zeneisége a nagyszerû zenészekbõl álló zenekar, remek kombináció, érdemes jövõre is meghallgatni, nagy élmény. M.B.J. M i n d k é t c s a p a t o n érzõdött, hogy mindenre elszántak és mindent meg f o g n a k t e n n i a g y õ z e l e m é r t. A mérkõzésen érzõdött, hogy rutintalan csapatok j á t s z a n a k, d e a tapasztalatot szívvel és lélekkel próbálták pótolni. Sok olyan játékos volt csapatunkban, akiknek ez volt élete elsõ mérkõzése. Emlékezetesre sikerült. A rendes játékidõ döntetlennel zárult. A torna kiírása 5 perc hosszabbítást írt elõ. A hosszabbítás idegõrlõ percei után a csapatok még mindig döntetlen eredménnyel álltak. Ezután következtek a büntetõ dobások, ahol elszegõdött a lányok mellõl a szerencse, így a horrorisztikus mérkõzés végén Tápióság csapata ünnepelhetett. Az el-elpityeredõ lányokat a lelkes közösség próbálta vigasztalni, több-kevesebb sikerrel. A torna színvonalát emelte, hogy az Önkormányzat és a Sportcsarnok jóvoltából minden csapat oklevél, érem és serleg díjazásban részesült, valamint a fárasztó mérkõzések után üdítõvel csillapíthatták szomjukat. A résztvevõ csapatok örömmel fogadták a meghívást, mivel a tornák jó felkészülést nyújtottak a közelgõ diákolimpiai versenyekre. Nem várt öröm Ágnecz Tamás A Mozgáskorlátozottak helyi szervezete idén is részt vett a hurkatöltõ-fesztiválon. Eddig négyszer indultunk el a hurkatöltõ-fesztiválon, minden a l k a l o m m a l v a l a m i l y e n helyezést, díjat is kaptunk. Az idei évben véreshurka kategóriában bronzérmes lett a c s a p a t u n k. A h u r k a k ü l ö n l e g e s s é g e k kategóriájában pedig arany diplomát kaptunk. Nagy volt az öröm, mert ilyen v é g e r e d m é n y r e n e m számítottunk, két díjat is sikerült megnyernünk. Heten voltunk a csapatban: Mohácsi Istvánné, Vér Árpád, Vér Árpádné, Dudok Mihályné, Balaska Antalné, Varga Ferencné, Nagy Miklós. Szívbõl szeretünk részt venni ezen a rendezvényen, mert falunkban zajlik. Mindig örömmel készülünk rá, még ha fáradtak és betegek is vagyunk, a lelkesedés és az izgalom mindent háttérbe szorít. A jó légkör és a szervezés pedig meghozza a munkakedvet. A következõ klubnapon számolok be azoknak a tagoknak a versenyrõl, akik nem tudtak részt venni a fesztiválon, hisz ez minden mozgáskorlátozott tagot érint. Elmondhatjuk, mint a kisiskolások, hogy ezt az évet is szépen zártuk. Jó egészséget kívánok mindazoknak, akik a hurkatöltõ-fesztivál szervezésében részt vettek, hisz nagy munka volt. Készüljenek a 2010-es évre is ugyanilyen lendülettel. Mohácsi Istvánné helyi szervezet titkára

13 13 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ V. NEMZETKÖZI HURKATÖLTÕ FESZTIVÁL Én fogtam a fülét-farkát, adjanak egy darab hurkát! - Ezzel a r e k o r d o t rigmussal járták hajdanán a gyerekek a falusi utcákat egy kis kóstoló megdöntse. Ez reményében. sikerült is: 67 Tápiószentmártonban a közelmúltban megrendezett V. Nemzetközi kilogrammos, 6,2 Hurkatöltõ Fesztiválon inkább a rigmus második része hangzott el m é t e r e s igen sûrûn, viszont senki nem távozott éhesen. disznósajtot eddig A sportcsarnok és környéke egy hatalmas disznótortól volt hangos még senki sem kora reggeltõl késõ estig. Már éjszaka is dolgoztak a böllérek, hogy láthatott a Földön. minden idejében elkészüljön, mire a több ezer vendég megérkezik. Heten hozták be a A versenyre olyan csapatok jelentkezését vártuk immár ötödik éve, sportcsarnokba, amelyek a környezetükre, a lakóhelyükre jellemzõ, népi jellegû h o g y e l n e hurkakülönlegességeket készítenek el a helyszínen. Csaknem szakadjon. Németh József a zsûri elnöke hitelesítette az új Guinnesfélszáz csapat nevezett az ország minden részébõl, valamint rekordot, majd a vendégek fogyasztották el az óriás sajtot. Nagy Erdélybõl, Délvidékrõl és Felvidékrõl is. örömömre szolgált, hogy a díjazottak között több Szentmártoni A fesztivállal célunk, a hagyományos falusi disznótorok étkezési csapat is szerepelt: Kincsem Pince, Motoros Klub, k u l t ú r á j á n a k m e g õ r z é s e i s. Mozgáskorlátozottak helyi szervezete, Megtöltelek Group, Új Ez olyannyira sikerült, hogy a tömegtõl szinte nem lehetett Generáció megközelíteni a hurkatöltõ helyeket. Minden csapat kapott a Az eredményhirdetés után, a Fásy Mulató mûsorára lehetett táncolni szervezõktõl 3 kg fõtt rizst, 5 kg fõtt, darált húst, igény szerint vért, és mulatni. A sportcsarnok történetében még ennyi ember nem volt májat és belet, a fûszereket viszont maguk hozták. Itt minden ínyenc egyszerre az épületben. Csecsemõtõl az aggastyánig mindenki megtalálhatta a kedvére való hurkát: volt mazsolás, almás, sõt egyszerre ropta a táncot, énekelt a neves fellépõkkel. /Fásy Ádám, kolbászos is. Nem voltak rosszak! Ezt tudom tanúsítani. Laci Betyár, Bunyós Neves gasztronómiai szakemberek zsûriztek, akik nemcsak a hurka Pityu, Fásy Zsülike, eredetiségét, ízét pontozták, hanem a megjelenést, a munkavégzés és még sokan mások/ higiéniáját és a tálalás esztétikumát is. Míg a zsûri tagjai dolgoztak B á t r a n és a vendégek az ebédjüket fogyasztották, vidám, zenés mûsor is elmondhatjuk, hogy szórakoztatta õket, sõt az elõzõ évi Guinness-rekord megdöntése is a z e d d i g i m e g t ö r t é n t : legsikeresebb és elkészült ugyanis l e g n a g y o b b a v i l á g H u r k a f e s z t i v á l t l e g n a g y o b b r e n d e z t ü k m e g disznósajtja. A november 14-én. helyi húsüzem Ezúton szeretném v e z e t õ j e é s m e g k ö s z ö n n i tulajdonosa Fejõs minden kedves támogatónak, mind anyagi mind természetbeni Pál és csapata, segítségét. már elõzõ nap azon fáradozott, hogy az elõzõ évi Túri Istvánné Díjazottak Fehér hurka Hurkakülönlegesség I. Arany diploma I. Arany diploma Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola /Budapest/ Kincsem Pince /Tápiószentmárton/ Tamási Áron Erdélyi Kör /Maglód/ Mozgáskorlátozottak helyi szervezete /Tápiószentmárton/ Pánd Hagyományõrzõk Nagykátai Malackodók II. Ezüst diploma II. Ezüst diploma IPA Pest Megyei Szervezet /Cegléd/ Dús-Hús /Szerbia/ Vármegyeháza Pest megyei Önkormányzat Csõre Töltött Kék Hurkák /Budapest/ Nemesócsa /Szlovákia/ Mangalica /Tápióbicske/ III. Bronz Diploma III. Bronz Diploma Tüzes Kezek /Nagykáta/ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola /Budapest/ Volán /Cegléd/ Nagykátai Polgárõrök Chrome Heads MC /Tápiószentmárton/ Megtöltelek Group /Tápiószentmárton/ Véres Hurka Különdíjak I. Arany diploma 4 fõs Görögországi utazás az Andromeda Travel felajánlásával IPA Pest Megyei Szervezet /Cegléd/ kapta: Nemesócsa csapata Tiszacsegei Hagyományõrzõ Néptánc Egyesület A Tápiószentmárton Önkormányzat nyaralójában 1 hét 4 fõ Vármegyeháza Pest megyei Önkormányzat részére, strand belépõvel: Maglódi Baráti Kör II. Ezüst diploma A Gasztronómiai Baráti Kör felajánlásával hosszú hétvége a Tüzes Kezek /Nagykáta/ ceglédi Anikó Apartmanban: Pánd Hagyományõrzõk Katica Nyugdíjas Klub /Nagykáta/ Felsõtárkány Kocsonyafõzõ versenyre nevezés + szállás: Új Nánási Lovagok /Hajdúnánás/ Generáció és a Tüzes Hurkák III. Bronz Diploma Tóth Trió /Cegléd/ Mozgáskorlátozottak helyi szervezete /Tápiószentmárton/ Bölön /Erdély/

14 14 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Hitmegerõsítõ evangelizációk az Evangélikus Templomban Augusztus 16-án és november 15-én sokféle testi-lelki jellegû teherrel, tünettel érkeztek a meghívásra igent mondók az evangélikus templomba. Az alkalom befejezése után átformálódott lelkülettel, reményekkel telve és nem egy esetben gyógyultan távoztak a résztvevõk. Arról nehéz lenne beszélni, hogy az Istentisztelet közben elhangzott szavak és erõteljes imádságok után kiben pontosan mi ment végbe, de a tények önmagukért beszéltek. Augusztusban ennek adott hangot mindenki elõtt Kissné Aszódi Anikó, aki elmondta, hogy az Istentiszteletre meghívott szolgálattevõk: Bányik Roland, Kovács Sándor, Varró Mária és Szelid Zoltán és mások imaszolgálata után súlyos betegsége tünetmentessé vált. Ugyanezt tette novemberben Szabó Balázs Márton 9 éves kisfiú, akinek egészségügyi rendellenessége szintén megszûnt. Õk ketten örömmel vállalták a nyilvánosságot, de nyilvánosság nélkül is az alkalmakkal kapcsolatban a résztvevõktõl több pozitív visszajelzés érkezett. Ezekkel a típusú jelenségekkel az evangéliumokban sokat találkozunk, amikor Jézus gyógyított és az emberek nem értették: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki gyógyította meg a szemét, azt sem tudjuk... Egyet tudok Bár vak voltam, most látok. (János ev. 9, 20-25) Ma is, két ezer év távlatából sokan nem értjük még Jézust, nem értjük, hogy a hit által mindig megragadható, de a tények mindig beszélnek. A közeledõ karácsony erre a Jézusra irányítja a figyelmünket, aki ma is szabadít. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektõl van, Fiút fog szülni, akit nevezz Jézusnak, mert Õ szabadítja meg népét bûneibõl. (Máté ev 1, 20-21) Kustra Csaba Szellemes reformátusok Léteznek ilyenek Talán néhány furcsa sztoriban, de mi értelme van ennek a címnek Remélem, kedves olvasó, a cikk végére rájön! ápiószentmártonban a református templomban, ahogy jónéhány Téve már, minden vasárnap református istentiszteletet tartunk. Összegyûlünk azok, akiknek nem csupán névleges dolog az, hogy reformátusnak kereszteltek meg. Örömmel fedezzük fel, hogy milyen jó reformátusnak lenni! Milyen jó, hogy nem a templom méretétõl, vagy a gyülekezet létszámától függ az, hogy milyen jó, derûs, kiegyensúlyozott élet az, amit reformátusként a gyülekezethez tartozva élhetünk. Egykor mi is úgy kezdtük, ahogy sokan: távol a templomtól, gyülekezettõl. Aztán életünk legkülönfélébb helyzeteiben rádöbbentünk arra, mi mindent vesztettünk eddig azzal, hogy mellõztük református vallásunkat. Így fedeztük fel templomunkat, vallásunkat. Így jutunk elõrébb, így küzdünk meg nehézségekkel sikeresen, így élhetünk harmonikus életet. ûnékeny, alig észrevehetõ az, amit a mesék szellemnek neveznek. TSokszor bolyong nem lelve helyet magának, ahol békét nyer. Sokan küszködnek, bolyonganak ehhez hasonlóan manapság. Az életünk pedig többrõl szól, mintsem csak küszködés, útkeresés, boldogság utáni vágy. A vallásukat, reformátusságukat komolyan vevõk élete arról is szól, hogy van Valaki, aki hozzásegít a boldogság megtalálásához, aki nem engedi, hogy az öröm kikopjon a szívbõl. Számunkra van Valaki, aki segít abban, hogy ne csak küszködjünk az élettel, hanem gyõzzünk is. Vannak köztünk olyanok, akik már nem bolyonganak, mert tudják merre visz az útjuk. Vannak köztünk olyanok, akik már nem csupán vágyódnak a békesség, harmónia után, de már elnyerték azt. zeretnénk reformátusként egymást támogatni, segíteni. Ehhez Sviszont elengedhetetlen, hogy tudjunk egymásról. Biztosak vagyunk abban, hogy több református testvérünk lakik itt, mint amennyit számon tartunk. Bátorítunk és kérünk mindenkit, hogy jelentkezzen az elérhetõségünkön, nehogy elveszítsük egymást, hogy egymás terheit hordozhassuk, egymás örömének örvendezzünk. Református istentiszteletek a téli hónapokban délután 3 órakor kezdõdnek. Karácsonyi istentisztelet én, délután 3 órakor lesz, újévi istentisztelet én, délután 3 órakor. Szeretettel hívjuk Önt és Családját! Boldog ünnepeket és új évet kívánunk! Makay László református lelkész Elérhetõség: Makay László református lelkész Karácsonyi Istentiszteletek az Evangélikus templomban December 24, szenteste, 17 óra December 25-26, de. 10 óra Márton napi borszentelés és ikonkiállítás A M á r t o n n a p i rendezvénysorozatban ismét sor került a borszentelésre. Az idei é v i r e n d e z v é n y k ü l ö n l e g e s s é g e azonban a katolikus t e m p l o m b a n m e g n y i t o t t ikonkiállítás, melyet F e n y v e s i A n d r á s mûvész úr tartott meg. Az idõs mûvész Budapestrõl érkezett és néhány éve kezdte el az ikonfestést. Mûvei nagy része zsûrizett festmény. Kiállításának mi sem adhatott szebb és jobb helyet, mint a római katolikus templom. A misén a nagyközség védõszentje Szent Márton püspök ikonját ábrázoló festmény is fel lett szentelve. A borszentelésre a rossz idõjárási körülmények miatt a Mûvelõdési Ház aulájában került sor. A szentelésen jelen volt boraival Tóth János Tápiószentmárton polgármestere, Kiss Attila a Kincsem Pince tulajdonosa és Kiss József. Az áldás a katolikus és evangélikus szertartás szerint Tóth András és Kustra Csaba atyák adták a borokra. A rendezvényrõl készült fotókat megtekinthetik a Mûvelõdési Ház w e b o l d a l á n : Simon Tamás

15 15 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ 10 éves a Gyermekjóléti Szolgálat ülönleges ez az õsz számunkra. Szolgálatunk 10 éve Köszönet mindezért Tóth János Polgármester Úrnak, Wenhardt Lászlóné alakult és idén októberben hihetetlen ajándékkal Jegyzõasszonynak, Tápiószentmárton Nagyközség Képviselõ-testületének, a kecskeméti Künnepelhettünk. Gyönyörû új épületbe költözhettünk. Piramis Zrt. munkatársainak, akik a kivitelezést végezték. Ezúton szeretném még Családgondozóként szeptemberében kezdtem itt közvetlen kollégáim segítségét is megköszönni, hiszen fáradhatatlanul válogattak, dolgozni. Visszatekintve a múltba, számtalan küzdelem áll pakoltak, takarítottak és szépítették az intézményt, hogy az minél otthonosabb legyen. már mögöttünk, de volt értelme. Köszönet jár a fenntartónknak azért, hogy megteremtették a feltételeket a Egy ismeretlen szolgáltatás meghonosítása és elfogadtatása a köztudatban, embert tápiószentmártoni iroda családgondozóinak az alázattal és odaadással végzett próbáló feladat. Emlékezzünk hát vissza az elsõ lépésekre: Tápiószentmártonban munkavégzéshez. A feltételeink javításával elismerték és megbecsülték azt a munkát, ben Forgács Ágnes az önkormányzat épületében kezdte el a családsegítés és amelyet a szolgálat munkatársai a mindennapokban végeznek. Könnyítették is ezzel azt a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását májusában szolgálatunk önálló munkát, ami nagyon megterheli a szociális munkások lelkét, hiszen nap, mint nap intézménnyé vált, Decsi Andrásné Mariann lett a szolgálat vezetõje, aki sokat segített reménytelennek tûnõ helyzeteket oldunk meg, reményvesztett embereket motiválunk, abban, hogy megtaláljuk a helyünket az intézmények és családokat és gyermekeket lendítünk ki kilátástalannak látszó szolgáltatások sorában. Idõközben státusszal is bõvültünk - helyzetükbõl. Ez a munka embert próbáló feladatokkal, amit a törvényi elõírás is megkívánt így májusban még egy kihívásokkal jár a munkanapok során. 10 éve igyekszik válaszokat családgondozó kolléga csatlakozott a csapathoz, Kustráné találni kis csapatunk a mindennapok nehézségeinek Balázs Mónika személyében. Mivel 2001 nyarán Forgács Ágnes megoldására, ezért nap, mint nap bátornak kell lennünk a szó munkahelyet váltott, feladatait Kádár Szabolcsné Erika vette át. Ancsel Éva által használt értelmében: Nem, aki lángot ölel, nem A végleges gárda 2002 szeptemberében Decsi Andrásné az a bátor. Hanem, aki embert, egészen lassan égõt ölel, csak az a távozása után alakult ki, amikor felváltottam õt a szolgálat bátor. vezetésében októberében ismét volt egy fordulópont az Ezzel az odaadó bátorsággal várjuk új épületünkben ügyfeleinket, intézmény életében. Szolgálatunk a nagykátai székhelyû Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 100. szám alatt, a már társulás megbecsült tagjává válva, öt település (Nagykáta, megszokott ügyfélfogadási idõben hétfõn 8-12, 13-16, Tápiószecsõ, Tápiószentmár ton, Tápióság, Pánd) csütörtökön és pénteken 8-12 óráig. szakembereinek és szakmai munkájának összefogásához Telefonszámunk változatlan 29/ csatlakozott. Megalakult két szakmai csoport, a gyermekjólétis Keressenek fel bennünket! Dávidné Generál Márta és a családsegítõs, Szegedi Tamara Kollár Piroska intézményvezetõ vezetésével. A társulás eredményeként azon településeken, ahol addig nem, vagy csak részmunkaidõben dolgozott kolléga, sikerült KEDVES ANYUKÁK, APUKÁK, szakvégzettséggel rendelkezõ munkatársakat találni, akik azóta is kitartóan dolgoznak. GYEREKEK! Szakmai tevékenységünk igen sokrétû. Nemcsak a mindennapi egyéni esetkezelések, Jártatok már Baba-Mama Klubban családgondozói munka az, amely a kihívást jelentik számunkra. Csoportos szociális Ha nem, akkor itt az ideje, hogy kicsit kimozduljatok a babákkal! munkát is végzünk, nyári táborokat, játszóházakat szervezünk. Ha igen, akkor szeretettel visszavárunk Benneteket! gyermekjóléti szolgáltatás mûködésképtelen lenne a jelzõrendszeri tagok 00 A klub ideje: minden hónap elsõ kedd 10 -tól Aészrevételei, jelzései, aktív közremûködése nélkül. A védõnõi szolgálat, az óvodák Helye: Könyvtár-olvasóterem és iskolák pedagógusai, a gyermekorvosok, a rendõrség, a fiatalkorúak pártfogója, azok az intézmények és személyek, akikkel csak közös erõfeszítésekkel tudunk változásokat elérni Minden kisbaba születésével egy édesanya is születik. Leendõ azon családok életében, akik maguk is akarják a változást. Családsegítõs kollégáim anyukákhoz, kismamákhoz, kispapákhoz szól közösségünk. Nektek, Rólatok, Gyermekeitekrõl. Gyertek és látogassatok meg munkája során leginkább a háziorvosok, az idõsellátó intézmények munkatársai, a minket, amikor csak kedvetek tartja, hisz a gyermeknek gyerek a szakorvosok, a hajléktalanellátó intézmények és kórházak szociális munkásai tudják társ, és az Anyukáknak is szüksége van más Anyukák társaságára. segíteni az esetek hatékony megoldási folyamatát. Amikor gyermekjóléti szolgáltatás Vidáman játszó gyermekeitek mellett egy jót beszélgetünk, vagy családsegítés során hatósági beavatkozást kell kezdeményeznünk, mind Nagykáta megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy éppen a meghívott szakértõtõl, kaptok választ a gyermekneveléssel kapcsolatban. Város Gyámhivatala, mind a települések gyámügyi elõadói, jegyzõi, aljegyzõi készséggel Védõnõk segítik munkánkat. A közös nyelvezet, a közös munkamódok kialakítása szinte minden helyzetben sikerült. A szociális munka a mindennapi kihívásokon túl, mely a szakma sajátja, manapság plusz kihívásokat kell, hogy kezeljen. A mai társadalom állapota és lelkiállapota a segítõ szakemberek részérõl még nagyobb türelmet és alázatot kíván munkájuk során. Én magam úgy érzem, a lelkiismeretes munka, az a tapasztalat, amelynek birtokában vagyunk, átsegít bennünket szakembereket, így klienseinket is ezen a nehéz idõszakon. Mint említettem, Szolgálatunk új helyre költözött. Az épület felújítása a Nagykátai Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott és elnyert pályázati támogatással valósult meg. Kialakult egy családbarát, a mai esztétikai igényeket és elvárásokat kielégítõ, akadálymentesített, európai színvonalú intézmény.

16 16 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Nyitva tartás: Szolgáltatásaink: Beiratkozási díj naptári évre: Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár 2711 Tápiószentmárton, Bartók Béla út 1. Tel.: : november 1-tõl nyitva: Hétfõ 8-17 Kedd 8-17 Szerda 8-12 Csütörtök 8-17 Péntek 8-17 Szombat zárva Internet használat: 300Ft/óra Számítógép használat: 150Ft/óra Nyomtatás: fekete-fehér 20Ft/oldal színes 30Ft/oldal Fénymásolás: 15Ft/oldal Könyvárközi kölcsönzés - felnõtteknek 500 Ft - gyerekeknek 16 év alatt térítésmentes -16 év felett 250 Ft - nyugdíjasoknak 400 Ft - 70 év felülieknek térítésmentes KULTÚRSAROK Gyönyörû márványlépcsõvel díszített MÚZEUMI aula fogadja a látogatót, ahonnan különbözõ irányokba elindulva SOROLÓ állandó és idõszaki kiállítások Kedves Olvasó! tekinthetõk meg. Az állandó Új sorozatot szeretnék kiállítások egy része tematikus útjára indítani, melyben igyekszem közelebbrõl bemutatni elrendezésû; a pincében a borászat Magyarország azon múzeumait, melyek Tápiószentmártonhoz t ö r t é n e t é v e l i s m e r k e d h e t ü n k valamilyen formában köthetõek. Célom, hogy minél több meg,aföldszinten az erdészettel, tápiószentmártoni család, gyermek, szülõ, nagyszülõ, baráti n ö v é n y t e r m e s z t é s s e l é s társaság, osztály kapjon kedvet egy-egy múzeum meglátogatásához. természetvédelemmel, az emeleten a Elsõként a Magyar Mezõgazdasági Múzeumba invitálom vadászattal és halászattal. Nemrégiben az Olvasókat, amely Budapesten, azon belül is a Városligetben, a elkészült másik jelentõs állandó Hõsök tere közelében található, és amelynek a gyönyörû kiállítás A Magyar Mezõgazdaság története a kezdetektõl Vajdahunyadvár ad otthont. Már maga az épület is lenyûgözõ kívül napjainkig címet viseli, amely idõrendi sorrendben mutatja be és belül egyaránt. A múzeum kiállításai a belsõ terekben hatalmas hazánk mezõgazdaságának történetét. Az állandó kiállításokon kívül területen tekinthetõk meg. rendszeresen váltják egymást az idõszaki kiállítások, így a visszatérõ De kezdjük kívülrõl! látogatók is mindig találkozhatnak valami újdonsággal. A A Vajdahunyadvárat Alpár Ignác tervei nyomán 1896-ban építették Múzeumok Éjszakája, - amikor hajnali két óráig van nyitva a fel elõször abból a célból, hogy a millenniumi kiállításokat múzeum az év legrövidebb éjjelén!!! -, továbbá hétvégi családi elhelyezzék benne. Érdekes módon azonban az elsõ építmény fából programok, fesztiválok és konferenciák tarkítják a múzeum éves készült, mivel csak rövid ideig kívánták megtartani. A kiállítások kínálatát. látogatóinak roppantul tetszett ez a Egyetlen kiállítást faépület, amely talán nagyobb sikert e m e l n é k k i a g a z d a g aratott, mint a benne elhelyezett tárlatok, repertoárból, mégpedig a így amikor az építmény kezdett decemberben nyíló Kincsemtõl összedõlni, lebontották, majd 1900 és Imperiálig címû tárlatot. Nem 1907 között újjáépítették, ezúttal idõt véletlen a választásom, hiszen a álló anyagokból. Ma is ez az épület Blaskovich Ernõ tulajdonában látható, amely immár több mint 100 lévõ, Tápiószentmártonban éves, és ahol még Ferenc József is nevelkedett híres versenyló, megfordult. Kincsem eredeti csontváza - A II. Világháború és az 1956-os hosszabb idõ eltelte után - forradalom alatt jelentõs kár esett mind ismét látható lesz e kiállításban. Méltán lehetünk büszkék a az épületben, mind kiállításaiban, de falunkban született, 54 versenyébõl 54-et megnyerõ csodakancára, mára rendbe hozták, és ismét teljes melynek hírét magyar és külföldi látogatók ezrei viszik szét a pompájában tündököl óta nagyvilágba. mûemlékként tartják számon. Ha tehetik, látogassanak el a Vajdahunyadvárba, ismerkedjenek meg Az épület különlegessége, hogy négy jelentõs építészeti személyesen is e meseszép épülettel, kiállításaival, programjaival! stílus, - a román, a gótikus, a reneszánsz és a barokk egyszerre A múzeumról részletes információk olvashatók a találhatóak meg benne. Nevét az 1400-as években, Erdélyben épült honlapon. Vajdahunyad Váráról kapta, mivel a városligeti múzeumépület egyes (A következõ számban a tápiószelei Blaskovich Múzeum kerül tornyai, kiszögellései, belsõ terei ennek a középkori várnak bizonyos terítékre!) részleteire emlékeztetnek. Elsõ perctõl kezdve mezõgazdasági kiállításoknak adott és Juhász Gabriella ad ma is otthont ez az impozáns építmény, méltán is, hiszen Magyarország egyik legnagyobb kincsét világviszonylatban is kiemelkedõ minõségû termõföldjei jelentik, melyek a növénytermesztés 'melegágyai', és az állattenyésztés 'táplálói'. Megérdemli tehát mezõgazdaságunk, hogy különleges helyen és formában mutassuk be történetét. Végre térjünk be az épületbe is!

17 17 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Tisztelt Olvasó! Fotósarok Folytatjuk az elõzõ számban megkezdett témánkat, a fényt. Nem véletlen, hiszen a fotózás alapeleme a fény. a fotográfia képes a pillanatban az örökké valóságot megragadni. Munkácsi Márton Fény, világítás A fény a fotográfia alapanyaga, ami nélkül nem lehet fényképezni. A fény azonban nem csak technikai szempontból lényeges. A témát érõ fények összessége, a világítás a fénykép hatásának fontos összetevõje. A világítás kifejezést legtöbbször a téma mesterségesen kialakított megvilágítására szokták alkalmazni. A fényképezendõ motívumot azonban mindig éri valamilyen fény. Ennek mindig van valamilyen vizuális hatása, hangulata, jellege. Ebben az értelemben tehát akkor is világításról beszélünk, ha az spontán, természetes, eleve adott. Az igényes fényképezõ a szabadban is mindig figyelembe veszi az adott fényhatásokat. Egyes témáknál, például tájak vagy épületek fotózásánál ki kell várni a fények megfelelõ alakulását. Ez függ az évszaktól, napszaktól, az idõponttól illetve az idõjárástól. Más lesz a kép hangulata sziporkázó napsütésben, derült vagy borult idõben, esetleg sûrû ködben. Vannak olyan helyzetek, témák, például a szabadtéri modelles fotózás, amikor meg lehet választani a fényképezés irányát. Így eldönthetjük, hogy az uralkodó fény a fényképezõgép mögül, oldalról vagy szembõl érje a témát. Ezzel alapvetõen befolyásolhatjuk a kialakuló látványt. A fényképezõgép irányából érkezõ fény például meglehetõsen egysíkú, "lapos" világítást ad. Az oldalról jövõ fény hangsúlyozza a motívum formáját, felületét. A szembõl érkezõ fény a tárgyak kontúrját emeli ki. A spontán fényeket modelles fotónál vagy kisebb motívumok fényképezésénél mesterségesen is lehet módosítani. Erre a célra fényvisszaverõ anyagból készült derítõlapokat, vakut esetleg lámpát használnak. Akár szabadban, akár helyiségben fotózunk, gondot kell fordítani a megfelelõ fényhatásokra, a világításra. A fénykép készítésénél a fénynek négyféle tulajdonságát kell figyelembe venni. Ezek: irány, jelleg, erõsség, szín. A fény iránya, jellege A témát érõ fény iránya a világítás legfeltûnõbb összetevõje. Ennek hatását legjobban leegyszerûsítve, mesterséges körülmények között lehet tanulmányozni. Világítási kísérletünkben egy fényforrással, különbözõ irányokból világítjuk meg a csendéletet. A fény jellegét az szabja meg, hogy milyen nagyságú fényforrásból jön. A két jellegzetes lehetõség: Kis méretû fényforrás, irányított (kemény) fény. Ez éles szélû árnyékokat hoz létre. Nagy felületû fényforrás, szórt, lágy fény. Szórt fényben az árnyékok széle elmosódott. A festmények beszélnek Interjú Gellér Erzsébettel A tápiószentmártoni Magyary-Kossa Sámuel Könyvtárban rendeztük meg a festõmûvésznõ kiállítását szeptember 30-a és október 28-a között. A kiállítást Szász Lídia Sára nyitotta meg, a hangulatot Horváth Éva Sára emelte énekével és klarinétjátékával. A témák különbözõsége ellenére a képek mindegyike sugározza a hitet. Irigylésre méltó a termékeny alkotóerõ, melybõl a képek születtek. A festményeket szemlélve kiemelkedhetünk a hétköznapok forgatagából és felemelkedhetünk az ünnep dimenziójába. Mikor kezdtél festeni 2002-ben kezdtem el festeni. Súlyos rákbetegségbõl lábadozva, terápiaként, hogy jobban megismerjem magam, és tegyek valamit gyógyulásomért. Mi az ars poétikád Szeretném magánéletemnek minden boldogságát, szépségét maradéktalanul megélni és kivetíteni egy-egy képemen keresztül, megragadni azokat a pillanatokat, amelyek számomra fontosak, ezáltal örök életûek maradhatnak. A képek hogyan születnek A képek a természetben születnek. Vázlatfüzet és papír, ceruza nélkül nem teszem ki a lábam otthonról. A téma mindig ott hever a lábam elõtt. Ami megtetszik, azt lerajzolom, vázlatot készítek róla, majd lefestem. A Fénykontraszt A témát általában több különbözõ fény világítja meg. Ezeket a képen betöltött szerepük szerint osztályozhatjuk. A fõfény a világítás szempontjából meghatározó, a képen uralkodó fény. A derítõfény a téma árnyékos, sötét részére jutó fény. Funkciója, hogy a sötét képrészletet világosítsa, derítse. A téma különbözõ részeire jutó fények más-más erõsségûek lehetnek. A fényerõsségek különbségét, egymáshoz viszonyított arányát fénykontrasztnak nevezzük. A fénykontraszt nagyságát a téma erõsen és gyengén megvilágított részére adódó két expozíciós érték közti különbség adja. Ezt általában fényértékben fejezzük ki. Az, hogy egy adott fénykontraszt milyen tónuskülönbséget hoz létre a képen, a fotónyersanyagtól és kidolgozásától függ. Ezért fotóanyagainkat próbafelvételek segítségével célszerû ebbõl a szempontból megismerni. Fényhatások szabadban Napsütéses idõben, a déli órákban legtöbb témához nem elõnyös a világítás. Ilyenkor nagy a fénykontraszt. A világos felületek túlexponálódhatnak, az árnyékos részek pedig túl sötétek lesznek a képen. Épületek vagy épületrészek fényképezésénél csak akkor lesz az égbolt kék, ha az épületet elõrõl éri a napfény. Ha a fényképezett felület árnyékban van, az égbolt fehér lesz a képen. Tájak fényképezésénél a napsütés elõnye, hogy az égbolt kék lesz és jól kirajzolódnak a felhõk.érdekesebb a fény alacsony napállásnál, kora reggel vagy késõ délután. Ha a fotós a Nap felé fényképez, akkor a kép ellenfényben készül. Az egymás mögött lévõ hasonló motívumok fényképezéséhez alacsony napállás mellett az ellenfény az ideális. Ha a napot fátyolfelhõ takarja (cirrusz), akkor kiegyenlítettebb a világítás, mint az erõs napsütésben. Ilyenkor optimális expozíció mellett a napsütötte és az árnyékos képrészekben is láthatóak a részletek. A napsütés nélküli derült idõben alacsonyabb a fénykontraszt. Így, ha az égbolt nem kerül a képre, ez legtöbbször ideális világítás a külsõ felvételekhez. Ha ellenfényben készül a kép, a nap fénye csak díszítõ jellegû. Ilyenkor a fényképezõgép az árnyékos oldalt látja. A fõfény így a környezetrõl visszaverõdõ szórt fény. A gyakorlatban az árnyékokat derítõlap vagy vakufény segítségével lehet világosabbá tenni. A szabadtéri portréhoz ideális a szórt fény. A textúra hangsúlyozása A közvetlen napsütés vagy a hasonló jellegû kontrasztos fények jól használhatóak az egyenetlen, rücskös felületek textúrájának hangsúlyozására. Ehhez az szükséges, hogy a fény oldalról érkezzen, mintegy súrolja a felületet. Ezt a világítást nevezzük surlófénynek. Nagy Gábor amatõr fotós természet festése közben olyan pillanatokat keresek, amelyek közvetve rólunk, emberekrõl szólnak, de fákat, réteket, virágokat ábrázolnak. Milyen technikával dolgozol Mindenféle technikát kipróbálok, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan boldogulok vele, így az olajfestéstõl kezdve a pasztell, a filctoll, az akrill, a szén, az akvarell, mind a kedvenceim közé tartozik. Milyen amatõr festészeti versenyen indultál Négy megyei kiállításon vettem részt, Érden 2003-ban, Monoron ben, Vácon 2008-ban, Dabason 2009-ben. Önálló kiállításom volt 2007-ben a Nagy Imre Mûvelõdési Központban, Csepelen. A Remény és az Éteri fák részt vettek egy vándorkiállításon, mi volt az A 2008-ban megrendezett Pest Megyei Amatõr Átrium munkáit vándorkiállításon mutatták be a közönségnek, Vácon és Dabason. Jársz-e valamilyen képzésre Hogyan képezheti egy amatõr mûvész magát A Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet Képzõmûvészeti Mûhelyének programsorozatán veszek részt már harmadik éve. A képzéssorozat részben önköltséges, kilenc elméleti és kilenc gyakorlati foglalkozásból áll, és egyhetes nyári alkotótáborral ér véget. Helyszíne: Budapest, Pest Megye Önkormányzatának épületében tartják a foglalkozásokat. Ezen kívül a Szigetszentmiklósi Alkotói Kör tagja vagyok. Heti egy alkalommal mûvésztanár segítségével rajzolunk és festünk az egyesület tagjaival. HK

18 18 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ Vemhes a kutyám! Mit tegyek Biztosan készen áll arra, kedves gazdi, hogy kedvence utódokat hozzon világra A sok öröm mellett óriási feladat és felelõsség a kiskutyák világra jötte, így hasznos dolog ezt is megtervezni. Vegyük figyelembe a kutyánk korát, egészségi állapotát, igényeit, és ami az egyik legfontosabb: a leendõ kölykök sorsát! A nem tervezett alom sok kölyök eutanáziájával végzõdik. Fontos kiemelni, hogy genetikai betegséggel terhelt kutyákat, macskákat tilos tenyészteni. Jelenlegi állategészségügyi ismereteink szerint lehetõség van gyógyszeres (injekciós) abortusz elvégzésére. Keressék fel idõben állatorvosunkat! Ha tervezett alomról van szó, akkor is bánjunk állatunkkal kitüntetett figyelemmel. Étrend A vemhesség elsõ felében nem kell változtatni az eleségen, jó minõségû, könnyen emészthetõ táplálék megfelelõ. A vemhesség vége felé, már kicsit nagyobb adag szükséges a növekvõ vehem megfelelõ ellátására. Ellenben, a vemhesség alatti elhízást kerülni kell.fontos kérdés a kalcium adagolása. A kalcium etetése a vemhesség alatt nem szükséges, sõt, kifejezetten nem ajánlott! Az utolsó napokban, illetve a szoptatás kezdetétõl viszont kezdjük el a kiegészítést. Ez történhet természetes táplálékkal, sajt, tejföl, túró, tojáshéj etetésével, illetve kalcium tartalmú étrend kiegészítõkkel. Féregtelenítés, vakcinázás A vemhes állatot fedeztetés elõtt, és a vemhesség alatt féregteleníteni kell, azonban még így is a legtöbb kölyök férgesen jön a világra, illetve fertõzõdik az élete elsõ napjaiban. Éppen ezért, három hetes kortól a kölyköket és az anyakutyát ismételten féregteleníteni szükséges. Vakcinázni a vemhes kutyát tilos! A tilalom alóli kivétel: a vemhesség alatt, a kölykök egészsége érdekében történõ oltások. A kutya vemhességi ideje nap. Ezalatt többször is keresse fel állatorvosát, és konzultáljon vele a teendõkrõl. Szép és egészséges almot kíván a Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia összes dolgozója! Fogápolási hetek az Ambulancián! A nagy érdeklõdésre tekintettel megismételjük fogápolási akciónkat! Decemberben és januárban ingyenes száj és fog egészség-állapotfelmérés a hirdetés felmutatójának. Minden ultrahangos fogkõ-eltávolításhoz ajándék fogápolási termék. Fog- és szájápolási cikkek, gyógyszerek nagy választékban kaphatóak. HappyDog minõségi kutya- és macskatápok forgalmazása élelmezési szaktanácsatással! Tel/fax: 06 53/ Mobil: 06 30/ Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.. Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos Téli pihenõ Bár külsõre fehér és halott e táj a jégdunyha alatt az új élet tavaszra vár. Agricola A száraz, majdnem nyárias melegbõl gyorsan váltott az idõ a hûvös, csapadékos õszbe. Szeptember derekán még csapadékért kiáltott a határ, sorra dõltek meg a hõség rekordok, majd egy szempillantás alatt belecsöppentük a csapadékos, nyúlós õszbe. A kezdeti nehézségek ellenére sikerült optimális talajokat készíteni és a határt járva biztató a kép, a vetések a szokásos arányban szerepelnek a palettán. A hûvös-nedves nevelõ idõ megtette hatását, szépen sorolnak, fejlõdnek a növények, készülnek a télre, mely hamarosan itt van és nyugalmával idõszakos álomba ringatja a tájat. A kedvezõ õszi csapadék növényvédõ hatását is kifejtette, mérséklõdött a mezei pocok kártétele, a földibolhák, levéltetvek sem tudtak megfelelõen táplálkozni, így az általuk okozott közvetett és közvetlen kár is elhanyagolhatónak mondható. Bízzunk a jó télben, hóban, fagyban, jégben, mert a környezeti elemek jótékony hatása nagy segítségünkre lehet tavasszal. A soknak tûnõ csapadék már felszívódott, az õszi mélyszántások egyre jobb minõségûek és kis szerencsével a tél elvégzi a többit, aprítja az esetleges nedvesebb részeken keletkezõ szalonnás barázdaszeleteket is. Hamarosan minden szántó-vetõ munka ebben a naptári évben a végéhez közeledik. El lehet tûnõdni az idei év eredményein, számvetést lehet készíteni a jövõre vonatkozóan. A természet ugyan nyugalomba vonul, azonban a jó gazda, ha teheti, vessen egy-két pillantást a téli pihenõ kultúrára, elõkészített területre. Egyes kártevõk télen sem pihennek (mezei pocok), ugyan a hideg, nyirkos idõ gyéríti õket, de a megmaradó egyedek nem vonulnak nyugalmi állapotba, tovább folytathatják a károkozást. Egy tavaszi határszemle során kellemetlen meglepetések érhetnek bennünket, ha nem vesszük idõben észre a kárképet. Érdemes fagyos, tiszta idõben a vetéseket átjárni és ahol friss kaparást, rágást tapasztalunk, védekezni a kártevõ ellen. Ha van lehetõségünk és idõnk a táblaszélre, középre kihelyezett ülõfák segítségével odacsalhatjuk a ragadozó madarakat, amelyek nagy segítségünkre lehetnek ebben a munkában. A nagy hótakaró ugyan kedvezõ hatású, mert így legalább van téli csapadék és a talajba lassabban szivárog be, de rejthet némi veszélyt is a túlfejlett repcének. Ha elõfordul a vastag, jeges tetejû borítás és huzamosabb ideig tart, akkor a kérges réteget célszerû taposással feltörni. Áldott karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendõt kívánok! Majoros Máté És ebben a döbbent csendben most már nem lehetett tudni, hogy honnan jön a harangszó, mert ott volt mindenütt, mint a szél orgonája az erdõk felett, ott volt a kunyhóban és a havas berekben, hómezõkön, kívül és belül, nem kérdezett semmit, nem mondott semmit, csak volt talán kezdettõl fogva, mint a jóság simogató örök, vágya, hogy elmúljon, ami rossz, épüljön, ami rom, gyógyuljon, ami seb, puhuljon ami harag, olvadjon ami fegyver, s ne szálljon soha harangszó a bosszú és fájdalom üszkei felett ne szálljon sehol világon. És nem lehetett megmozdulni ebben a csendben, ami elment és visszajött, mint a szeretet emléke, mint a simogatás, ami régen elmúlt, s nem múlik el soha, mint egy táj, amelyben csak távoli mezõk vannak és méhdongás, mint egy ünnep, melynek nincs kezdete, és nincs vége, mint a csillagos éjszaka, melyben már ott van a hajnal, mint a fészek, melybõl holnap biztosan kirepülnek a fiókák; mint az ölelés, virágok, emberek és világok ölelkezése, amiben nincs más, csak Szeretet. Fekete István Téli berek c..regényébõl

19 19 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ INFORMÁCIÓ Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos út. 3. Tel.:29/ Helyi rendõrõrs ügyeleti száma 20/ Polgárõrség: Kollár János - 20/ Fogászat - Fõ u. 4.Bejelentkezés: 29/ Tóth János polgármester Wenhardt Lászlóné jegyzõ fogadóórája: Hétfõ 8-12 Péntek 8-12 Ügyfélfogadási rend: Hétfõ 8-12, Kedd szünetel Szerda 8-12 Csütörtök 8-12 Péntek szünetel Pénztár nyitva tartása: Hétfõ - Csütörtök 8-11, Péntek 8-12 Mérleg Gyógyszertár Tápiószentmárton Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat ZÁRVA Készenléti ügyelet: Korányi Gyógyszertár, 2760 Nagykáta,Szabadság tér 12/a Dr. Dombi Csaba Ábel Hétfõ 8-14 Kedd 9-15 Szerda (gyermekfogászat) Csütörtök Péntek 8-14 FOGÁSZATI RENDELÉS SZÜNETEL tõl Rendelés kezdete: (hétfõ) Ügyelet: - munkanapokon 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 9. Tel.: 06/ hétvégi és éjszakai járóbeteg ügyelet Központi Stromatológiai Intézet Bp. VIII.Szentkirály u. 40. Tel.: Sürgõsségi ügyelet: Ce-Dent Cegléd, Szabadság tér 2. Tel.: 53/ SOTE klinikák (Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 1085 Budapest, Mária utca 52. Tel.: (1) A Védõnõi Szolgálat Telefonos elérhetõség: 29/ Védõnõi fogadóóra: 00 Hétfõ, Kedd, Csütörtök, Péntek Háziorvosi rendelés: Orvosi rendelõ - Fõ u Dr. Péter Szabolcs: 29/ Hétfõ- Péntek: 8-12 óráig - Dr. Mezõ Borbála: 29/ Hétfõ, Szerda, Csütörtök: 8-12 Kedd, Péntek: Orvosi rendelõ - Móra Ferenc út Dr. Túróczy Péter 29/ Hétfõ - Péntek: 8-12 Sebészeti szakrendelés - Fõ u Dr. Hazafi József: 29/ (csak rendelési idõben) Hétfõ és Péntek: óráig Orvosok sürgõsségi elérhetõsége: - munkanapokon: 8-16 óráig Tel.: illetve rendelési idõben a rendelõben. A fentieken kívül telefonon: 29/ illetve Nagykáta, Petõfi Sándor u. 3. Tápiószentmárton Önkormányzatának idõszakos kiadványa A kiadásért felelõs: Összeállította: Tóth János polgármester Hajdu Krisztina, Márton Béla János A kiadványt szerkesztette: Nyárfa2002 Bt. ( ) Nyomda: Mpress Pluss Kft Szolnok, Batthyány út 28. A szerkesztõség a közölt cikkek tartalmáért felelõséget nem vállal. Csecsemõ- és gyermektanácsadás: Hétfõ Várandós tanácsadás: Csütörtök Nõgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat: havi 1 alkalommal, a hónap utolsó csütörtökén. Szippantás Az Önkormányzat 6 m3-es szippantó jármûvével kommunális szippantást vállal. A csõ hossza 18 méter. A szolgáltatást elõzetes bejelentés és a házipénztárba történõ befizetést követõen teljesítik. Díja: 3600 Ft/6 m3 Megjelent a Tápió-vidék 2010-es naptára! A naptár ezúttal a Tápió-vidék jellegzetes élõvilágát (madarak, emlõsök, növények) mutatja be 53 remek természetfotóval. A naptár hetes bontású, névnapokkal, napi idõrendtáblával ellátva, így az esztétikai élmény mellett hasznos kelléke az íróasztalunknak is. Kitûnõ karácsonyi ajándék lehet. A naptár címlapja és mintaoldalai megtekinthetõk a honlapon. Ára: 1190 Ft. Kapható a Községi Könyvtárban.

20 20 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ KOZMETIKA Rugalmas nyitva tartással, kedvezõ áron, az alábbi szolgáltatásokkal várom régi és új vendégeimet: Arckezelés Arcmasszázs Ultrahang, iontoforézis gépi kezelések Szemöldökszedés, -festés Szempillafestés Gyantázások Sminkek (alkalmi, nappali) Testtekercselések (cellulitisz kezelés, csokoládés masszázs) Frissítõ és - gyógymasszázs Infraszauna Állószolárium Lepje meg párját karácsonyra vagy más alkalmakra ajándékutalvánnyal! Csepregi Anita Tápiószentmárton, Kossuth L. u Tel.: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt kíván a MARCSELLA CUKRÁSZDA! Akciós CSOKI és DOBOSTORTA továbbra is 2300,- Ft-os áron kapható! DECEMBER HÓNAPBAN vasárnaponként 16 órától minden sütemény 150 Ft-os áron kapható! 3000,- Ft értékû süteményvásárlás esetén ajándék sorsjegy jár kedves vásárlónknak, és karácsonyi ajándékutalványt sorsolunk ki! Tel.: Az üzletben T-Mobile, Vodafone és Pannon TELEFONFELTÖLTÉS is mûködik már! Szeretettel várjuk kedves fogadóinkat és vendégeinket!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2013.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A települési szilárd hulladék gyűjtésére,szállítására,tárolására

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e. a magánszemélyek kommunális adójáról

Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e. a magánszemélyek kommunális adójáról Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról Kihirdetve: 2008. december 18. Sólyom Béláné körjegyző 2 Monoszló Község Önkormányzata

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 20/2001. (X.25.) KT. sz. r e n d e l e t e az út, és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Szatymaz Község Képviselőtestületének 20/2001. (X.25.) KT. sz. r e n d e l e t e az út, és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról Szatymaz Község Képviselőtestületének 20/2001. (X.25.) KT. sz. r e n d e l e t e az út, és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról (egységes szerkezetben a 20/2007. ( IX. 25. ) KT. sz., a 16/2009. (X.15.),

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E Képviselőtestülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E 9. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának február 17-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának február 17-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Sorszám: 2 Előkészítette: Tárnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1840-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: A köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben