hírmondó AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2012. AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a A magyar államalapítás a sajátos magyar út szervezett állami keretek létrehozásának szükséges voltát már A Géza fejedelem is felismerte, aki a bizánci császár lányának és a német-római császár fiának 972. évi házasságában rejlő, a magyarságot érintő stratégiai veszélyre válaszolva térítőpapokat kért a császártól, s hozzálátott a belső rend megszilárdításához. Művét 997-től István vitte teljesedésbe, aki örökölve édesapjának politikai és diplomáciai érzékét gyakran a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni. Politikai, gazdasági és társadalmi szempontból ténylegesen ő hozta létre Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat nemzetének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra [a keleti török/ mohamedán, a délkeleti görög-szláv/ ortodox, a nyugati latin-német/katolikus és az északi szláv/pogány] kereszttűzében kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. Trónra lépése előtt néhány évtizeddel a kalandozó magyar lovascsapatok még rettegésben tartották a nyugati és a keleti kereszténységet, az István vezetésével újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztyénség előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen. Ez lett az államalapítások korának sajátos magyar útja, mely a maga korában nem nyerte el a későbbiekben védelmezett nyugati világ rokonszenvét. Ennek a magyar útnak az egyik sajátossága volt az identitás megőrzése, az idegen befolyás elhárítása, a másik pedig a keresztyén összetartozás (szolidaritás) erősítése. István király látókörét jellemezte, hogy az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra sikerült szerencsésen egyeztetnie a nyugati frank elemeket a hazaiakkal, a külföldi elemet annyiban engedte érvényesülni, amennyiben ez nemzete javát szolgálta. Hasonló határozottsággal képviselte a magyarság érdekét külföldön, ugyanakkor gondolt Európa és a keresztyén világ egységére is: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. Egyik fő munkatársának tartják a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetest, aki nagy szerepet játszhatott István lelki nevelésében is. A későbbi kalocsai püspök majd érsek nevének egyik (Ascherik) változatából származik az érsek szavunk. Asztrik közvetítésével fordult István II. Szilveszter pápához jogai megerősítéséért és a királyként történő elismerés kieszközléséért. Célja az volt, hogy eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte uralkodójának a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, így püspökségeket alapíthatott és egyházi főméltóságokat nevezhetett ki. Istvánt karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva Magyarországon szilárd egyházi szervezetet hozott létre, tíz egyházmegyét alapított, köztük két érsekséget (Esztergom és később Kalocsa). A közrend és az egyház megszilárdítását szolgálták István törvényei is. Két törvénykönyve maradt ránk. Az 1025-ben keletkezett, 35 cikkelyből álló I. törvénykönyv inkább büntető, az uralkodása végén hozott 21 cikkelyben ránk maradt II. törvénykönyv pedig inkább kiegészítő jellegű (az első törvénykönyv részletezése és kifejtése). István törvényei alapvetően három csoportra oszthatóak: egyik része az egyház működéséhez szükséges gazdasági javak megteremtését szolgálta, másik csoportja a bűntől való elrettentést tartotta legfőbb feladatának (pl. valaki embert öl karddal, azon kard által vesszen el), a rendelkezések harmadik része a királyi javak védelmét biztosította, ugyanakkor viszont megengedte az uralkodó, hogy mindenki szabadon rendelkezzék saját (örökölt) vagyona és királytól nyert adománya fölött. A sajátos magyar út szükségességét István korában nem csupán külföldön tagadták. A magyarság következő évszázadai azonban egyértelműen igazolták. Papp Kornél SZERETETTEL VÁRJUK A VÁROS LAKOSSÁGÁT AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN ÉS PROGRAMOKON! (Részletek a oldalon)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete június 21-én rendkívüli ülést tartott a viziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényből adódó önkormányzati döntések meghozatala érdekében. A törvény jelentősen átalakította az önkormányzatok viziközművekkel kapcsolatos feladatait, az üzemeltetési struktúrát és a szolgáltatási jogviszonyokat. A Képviselő-testület az ÖKOVÍZ Kft. és a Dél-Pest megyei Viziközmű szolgáltató Zrt. ajánlata közül az ÖKOVÍZ kft. ajánlatát fogadta el és január 1-jével megbízta a város csatorna hálózatának üzemeltetésével. A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes, nyári szünet előtti utolsó ülését június 28-án tartotta. Szentgyörgyi József polgármester úr a napirend előtt beszámolójában tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. Többek között a műfüves pálya átadásáról a Sportcentrumban, hőségriasztással kapcsolatos feladatokról és a testület által meghatározott utcákban történt aszfaltozásról. A Képviselő-testület módosította a napirendek elfogadása után a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött Együttműködési Megállapodást a Zrt. tulajdonosi szerkezetének megváltozása miatt. Megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetési rendelet I. számú módosítását. Nem fogadta el a évi költségvetési rendelet V. számú módosítását, valamint a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság indoklása szerint elsősorban a kiemelt előirányzatok túllépése miatt. A nemzetiségek jogairól szóló évben elfogadott törvény alapján a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában szükséges rögzíteni hogyan biztosítja az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit. Ezért a képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Képviselő-testület a decemberben elfogadott szemétszállítási rendeletét jogszabályi változás miatt visszavonta, majd az újabb jogszabályváltozás lehetőséget adott a szolgáltatónak a korábbi díjemelés érvényesítésére. A Képviselőtestület az így felmerült díjtöbbletet nem kívánta áthárítani a lakosságra és az általános tartalék terhére díjkompenzációt nyújt az ARIES Kft-nek szerződés alapján. A szolgáltató a jövőben érvényesíti az Önkormányzattal szemben a lakossági díjkedvezményt. Elfogadta a Képviselő-testület a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ és a Tündérkert Óvoda tanítási/nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, az ÁMK pedagógiai programját az Intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodást és döntött a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról. A pályázati eljárás lefolyatásáig a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetésével október 31-ig Juhász Zoltánnét bízta meg, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár vezetésére augusztus 31-ig Véghné Bágya Ildikó kapott megbízást. Elfogadta a Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Koncepcióját. Halásztelek 326/4 hrsz. alatt levő Önkormányzati földterületre új, határozatlan időre szóló bérleti szerződés megkötéséről döntött a Képviselő-testület a jelenlegi használóval Dr. Csókási Zsoltnéval. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a Megyedűlő utca lezárását biztosító elemeket a Csillag utca külső vége forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében helyezteti át az illegális motoros krosszpálya megszűntetése érdekében. Elfogadta a Képviselő-testület a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodás módosítását és jóváhagyta Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A Képviselő-testület két személyi döntést hozott. A heti 20 órás védőnő álláshelyre Vásárhelyi Lajosné pályázóval létesített határozatlan idejű jogviszonyt és július 1. napjával Csillag Erikát aljegyzőnek nevezte ki. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző A polgárőrség jelenti A halásztelki polgárőrség júliusban és augusztus elején sem pihent. Ezt bizonyítják az alábbi nyári eredmények. Éjszakai járőrözés közben a Sportcentrum mögötti mezőn elhagyott terepjáróra lettek figyelmesek polgárőreink. A rendőrséget értesítették. Kiderült, hogy a KIA Sorrento autót hónapokkal ezelőtt vitték el tulajdonosától. Amíg a rendőrök kiérkeztek, addig polgárőreink a helyszínt nem hagyták el. A bűnügyi helyszínelés alatt az is nyilvánvalóvá vált, hogy az autót nem sokkal 10 után állíthatták le a kukoricaföld szélére, mivel motorja még meleg volt, korábban pedig garázsban tarthatták, mert tiszta volt az állapota. Az ügyben a szigetszentmiklósi rendőrség folytatja a nyomozást. Sajnos balesetek nélkül sem telik a nyár, több alkalommal a forgalom irányításában vettek rész polgárőreink. Ilyen volt az a délelőtt is, amikor egy Suzukiban utazó családot ért baleset a Rákóczi úton. Vezetője rosszul lett, áttért a szembejövő sávba, majd a Hold utca sarkán álló betontömbnek rohant. Szerencse, hogy szembe, vagy a járdán épp akkor nem jött senki. A mentők kórházba vitték a sérülteket, az autó totálkáros lett. A szabálytalanul közlekedő autósok továbbra is szankciókra számítanak. Júliusban eredményes közlekedési akciót tartott a szigetszentmiklósi rendőrség, a halásztelki közterület felügyelet és a helyi polgárőrség. A miklósi rendőrök délután az autósokat ellenőrizték. Horogra akadtak forgalmi- és jogosítvány nélkül autózók, érvényes műszakival nem rendelkezők és más szabályokat megszegő autósok, teherautósok. Ezután következtek városunk közterületei. Este nyolc után még sokan voltak kint, ám jó néhányan személyi okmányok nélkül. Ők figyelmeztetést kaptak, csakúgy, mint a boltok előtt italozók, akik szemeteltek, illetve a parkokban ücsörgő fiatalok, akik szintén a közterületen szórták szét a sörös dobozokat és az ételmaradékokat. A szemetet természetesen összeszedették velük. Este ismét közlekedési ellenőrzés következett. Kilenc órától újabb szabályszegő autósok és motorosok akadtak fenn. Lejárt műszaki és egyéb okmányok hiánya miatt születtek bírságok. A biciklilopások városunkban sajnos már szinte mindennaposak. Ezúttal sikerült az egyik tolvajt tetten érni, így a polgárőrségnek köszönhetően a kerékpár tulajdonosa pár órán belül visszakapta kétkerekűjét. Építőanyag lopás is előfordult, melyet szerencsére sikerült meghiusítani. A figyelmet ismét felhívjuk a közlekedési szabályok betartására, a balesetmentes közlekedés érdekében. Értékeikre pedig vigyázzanak jobban! Ha rendkívüli eseményt észlelnek, a polgárőrséget azonnal értesítsék a 0620/ os telefonszámon. Bódy Géza Üzembe állt a polgárőrség első, saját tulajdonát képező Suzuki Ignis gépkocsija, amely segítségével a polgárőri feladatok ellátása hatékonyabbá vált

3 MESENAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 V. Halásztelki mesenapok melyek témája az idén az erdő és annak mesés vagy valós lényei. Száll a mese ágról ágra, halásztelki mesefákra Mindenkit szeretettel várunk az V. Halásztelki Mesenapok rendezvényeire. Időpont: szeptember (péntek-szombat) Pályázati felhívás Mesefáink tövében szeretnénk, ha minél többen megpihennének, s örömmel néznék végig műsorainkat, kiállításainkat. Pályázatainkra kérjük, minél többen jelentkezzenek, alkotásaikkal is gazdagítva e mesés napokat. Az idén az erdőről, fákról, valós vagy mesebeli erdei lényekről várjuk a következő alkotásokat: versek, zenés művek, dalok (CD-n vagy DVD-n) képzőművészeti alkotások, fotók osztályok, csoportok által előadott mesejátékok. Beküldési és jelentkezési határidő: szeptember 21. A pályaművek leadhatók a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában Kecskésné Szöts Annamáriának, Jelencsik Valériának, Holakovszkyné Bense Aliznak, a Tündérkert óvodában Nagy Gabriella óvónőnek, a Görög Katolikus Templomban Prodán Gáborné Emese hitoktatónak illetve a Polgármesteri Hivatalban Véghné Bágya Ildikónak. A pályaműveket névvel, címmel, életkor megjelöléssel kérjük ellátni. A részletes programot később tesszük közzé. Szívesen vesszük halásztelki fellépők, szerepelni vágyók jelentkezését, továbbá akik jó ötleteikkel és tevékeny részvételükkel gazdagítanák programjainkat. A belépés az idén is díjtalan. A mesemátkák

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Nyit a Művésztelep k u l t u r á l i s p r o g r a m a j á n l ó Augusztus 15-én ünnepélyes kiállításmegnyitóval veszi kezdetét az 1. Halásztelki Művésztelep. Egy hétre 22 művészember költözik be a Bocskai Református Középiskola jóvoltából a Hold utcai Bocskai házba, hogy ott a nagyváros zajától távol, elvonulva, idővel egymásra hangolódva együtt alkothassanak. Amerikából, Erdélyből, hazánk számos pontjából érkeznek a meghívott, illetve az előzetesen meghirdetett országos pályázat segítségével bejutott képzőművészek. Az eseményről Bagaméry Ábelnét kérdeztük. Milyen koncepcióval válogattatok a beérkezett pályamunkák között? Először is nagy meglepetésünkre és örömünkre a kiírt országos pályázatra tömegesen érkeztek a jelentkezők. 4 db két évnél nem régebbi mű fényképét, valamint a pályázathoz művészi önéletrajzot kellett csatolni a jelentkezőknek. Így közel 50 jelentkezőből válogathattuk ki azokat a művészembereket, akik eddigi alkotásai, eredményei alapján színvonalas munkát végeztek, és akikkel el tudtuk képzelni az előttünk álló egy hét közös munkát. A folyamatot Óváry Géza, mint a telep felkért vezetője irányította, az ő kritikáit, észrevételeit figyelembe véve döntöttünk a beválogatáson. Milyen programok várhatók, amit az itt élők is veletek együtt élvezhetnek? Mint tudjuk, az alkotómunka csöndes és bensőséges folyamat, de három alkalommal a nagyközönség is betekintést nyerhet művészbarlangunkba. Elsőként a már említett Telepnyitó kiállításunkat tekintheti meg 15-én tól a lakosság, ahol többek között a gyerekeknek szervezett Szabadiskolánkban készített alkotásokból is bemutatunk egy válogatást. Majd augusztus 18-án Nyílt napot szervezünk, ahol bárki megnézhet bennünket alkotás közben, beszélgethet velünk az alkotómunkáról, technikákról, művészetről. Ezen a napon képvásárt rendezünk, kisebb méretű képeinket ajánljuk fel megvételre, barátságos árakkal, így a galériákkal szemben sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet majd azokat megvásárolni tól nyit a telep ezen a napon, és aki kijön, estig jól fogja érezni magát, hisz programokkal is készülünk. Lesz zenére festés, melyet a publikum is kipróbálhat, majd tól Szabadtéri vetítés lesz a csillagos ég alatt Elsőfilmesek mutatkoznak be a halásztelki érdeklődőknek. Egy izgalmasnak ígérkező vígjátékkal készülünk, melyet többek között a halásztelki Mészáros László színészünk nevéhez köthetünk. A háromrészes kisfilm megtekintése után, az alkotókkal kötetlen beszélgetésre kerül sor. Megnézhetjük Nemes Zoltán Erdélyország című fotósorozatát is. Augusztus 20-án zár a telep, így ezen a napon kor Záró kiállításon lehet megtekinteni azokat a műveket, melyek zsűrizés alapján beválogatásra kerültek, és a telep ideje alatt készültek el, amely szintén igen izgalmasnak és különlegesnek ígérkezik. Ezen alkalommal adjuk át fő támogatóinknak is a segítségükért cserébe az általunk felajánlott, összeállított képgyűjteményeket is. Hisz nagy örömünkre a Református Középiskola mellett, a város, és több helyi vállalkozó, magánszemély is szerepet vállalt a sikeres telep megrendezéséhez. Várunk minden kultúr-rajongót, és érdeklődőt nagy szeretettel! Köszönjük Halásztelek! Gandhi: a legjobb tanítómester a példamutatás. És mi ezt tettük. Példát mutattunk mindenkinek, a városnak, a minket olvasóknak, az interneten böngészőknek. Segítettünk egy kicsiny falunak, hátha valaki késztetést érez a könyvek olvasása után és tanulással éri el a szebb, boldogabb jövőt. Gyűjtöttünk Szakácsinak, Borsod megye legszegényebb falujának. Ruhaneműt, könyvet, játékokat, de még pénzadományt is kaptunk. Példát mutattunk emberségből, segíteni akarásból, összefogásból. Megvalósult a gondolatunk, ami reményünk szerint egy nagyobb kezdeményezés első lépcsője. Jövőre máshol, másokon segítünk. Szeretnénk, ha országos mozgalmat indítana a példa rászorulókat támogatni jó érzés. Jó látni az örömöt, amit sokszor nem is a tárgyak, vagy a pénz jelent, hanem az érzés. Az összetartozás érzése. Tisztelettel köszönjük a segítséget az önzetlen adományozóknak és segítőinknek: Jamrik Károlyné, Tihanyi- Solymosi Anna, Dani Lajos, Halmai Jánosné, Bajusz Tímea, Bánka Ferencné, Englert Sándorné, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Iza és Áronka, Borbély Balázsné, Polák Katalin, Polgárdy Szilárd, Szabó Sándor, Tettinger Jánosné, Szabó Lászlóné, Rosta Angéla, Szentgyörgyi József, TUR-LAK használtruha kereskedés, Vakulya Istvánné, Óváry Géza, Korsós Zsuzsanna, Dr. Vaszilev Vaszkó, Pach János, két névtelen adományozó, Halásztelki Önkormányzat, Győző Borozó, Fred Borozó, Halásztelki Nyugdíjas Egyesület, Kissné Ica és csapata. Egy szigethalmi család gyerekcsúszdával segítetett. Reméljük, senkit nem hagytunk ki, köszönjük és ne felejtsék el: KÉTSZER AD, KI SZÍVBŐL AD!!!

5 HITÉLET Augusztus 20-án, Államalapításunk és Szent István királyunk ünnepén, szerte az országban kenyér áldásra kerül sor a helyi felekezetek részvételével. A Református Egyházban ezen túl, általában valamelyik, 20- ához közeli hétvégén az újkenyér, más néven az aratásért való hálaadás ünnepét is szentelik a gyülekezetek, melynek hagyománya a XVIII. századig nyúlik vissza. Majd ősszel ezt követi az újbor ünnepe. A két ünnep Jézus váltságának a lelkünket éltető, tápláló erejét hangsúlyozza, és hálát ad a testi táplálékért is. Kenyér. Jelenti a naponként asztalra kerülő táplálékot, és jelenti minden testi-fizikai szükségletünket: élelmet, ruházatot, lakást, rezsit mindazt, amire az élethez alapvetően szükségünk van. A kenyérrel, ha van, sokszor pazarlóan és hálátlanul is él az ember. Ha nincs és sajnos a legtöbb ember az élete során többször is megtapasztalja ezt, nemcsak gondot jelent, hanem az örömét is, mindennapjait is megrontja. A Mi Atyánk fent idézett sora nemcsak kérés, hanem küldetés is. Így kezdődik: a mi. Többes számban szerepel, így szoktuk imádságként elmondani. És ez a többes szám el is igazít bennünket. Isten gondviselése nemcsak a lelki szükségletekre vonatkozik, hanem a testi-fizikai szükségleteinkre is. Isten gondviselése nem egyszer közvetlen módon mutatkozik meg. Isten gyermekei, akik a Mi Atyánk első sorait is teljes szívvel mondják el szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, nem egyszer megtapasztalták már meg életükben Isten vezetését és áldásait az Ő útján járva. Ezért lehet bizalommal kérni a mi gondviselő Atyánkat. Azonban Isten gondviselése köz- HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Károli ford.) fényességes messzi, messzi múltban, amikor szittyós vizek és fűz- A fák erdeje meg a nagy folyó ezer ága csápjaival befonta a szigetet, valami történt. Ember nem járta, ösvény nem vágta állatok patáit, csak a vizek zenéjét és a madarak muzsikáit lehetett hallani. Csendes, folyóillatú békesség volt mindenhol. A ragyogó hajnalban lovas csapat kereste a gázlón a helyet, sekélyebb folyásokat, hogy átkeljen, beljebb jusson. A nap hajnali kékségben ragyogott a pusztavidék peremén, most kezdte napi sétáját. Fényét harmatszikrákkal szórta, terítette a világra. A hátranéző vándornak távoli, messzibe hagyott hazát villantotta gondolataiba. Nekik is világít, nekik is meleget ad és mennyi teliholdas éjszakát jöttünk el, mennyi harcot, mennyi havat hagytunk magunk mögött, hogy kövessük az új haza keresése felé a vezért. Hogy harcaink után nyugságot 5 vetett módon is megmutatkozik. Vagyis: Isten nem hagyja ki az embert a maga munkálkodásából. Emberek szívét indítja fel, hogy észrevegyenek másokat, mások szükségleteit. Ezért a többes szám: a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Akár egymáson keresztül is. Az önzetlenné tisztított szív cselekedetén keresztül. Mert ehhez erre van szükség. Amikor Jézus ötezer embert vendégelt meg, a kenyeret Ő adta, de a tanítványokat indította, hogy ők adják tovább és oszszák szét. Szükség volt az ő készségükre is. Ez pedig már a mi küldetésünk lehetőségeink szerint. Azonban Isten gondviselésének az eszközének, munkatársának lenni nem szegényebbé teszi azt, aki ad. Hanem gazdagabbá! Háromszorosan is. Az isteni matematika szerint, annak, aki ad, nem kevesebbje, hanem többje lesz. Egyfelől a kenyér mindig társaságban a legízletesebb. Az igazi ízét az adja, ha együtt eszik valakivel. A másokhoz való odahajlás mindig összeköt másokkal és gazdagabbá tesz. Másfelől, az, aki ad, még nagyobb beosztással kezd el élni, hogy maradjon mindig mit adnia. De közben észrevétlenül is úgy tesz félre, úgy osztja be mindenét, hogy végül saját részére is több marad. Harmadrészt pedig, aki érdek nélkül ad, az az ember egyre inkább adakozó ember lesz lelki téren is. Egyre jobban érzékenyebb, empatikusabb, odaadóbb lesz mások iránt. És ez a lelkület a családjában, munkahelyén, szűk és tágabb környezetében is új csodákat terem. Amiben nemcsak örülhet annak, hogy másokkal továbbmélyül a kapcsolata, hanem megtalálja benne a maga értékességét, fontosságát és helyét is. Jelényi László református lelkész-vallástanár TÖRTÉNET - MESE MIZSEI ZSUZSANNA: A NAGY SZIGET MEGYERJEI... I. rész találjunk, állatainknak, népeinknek békességet. Most itt vagyunk gondolták, csak még a nyári szállást, az állandó legelőket kell az állatoknak fellelni. Ezt a helyet nekünk kell átjárnunk, többiek a folyón innen és túl folyását követve keresték a füves, imolás területet. De ez nekünk áll itt, lapos vidék és a Nap járásának szélén hegyek karéja öleli. Igen szép, leányarcú, mosolygós hely. És mentek, lovaik vitték ágakat kerülve, tocsogós hajlatokat gázolva, a kicsinke erek vízmosások mellett, be a sűrűbe és elértek a nagy víz közelébe. Surranó fácánok, csörtető vaddisznók zörgése mellett, fel-fel röppenő madarak dalával vonult a csapat. Erről a helyről hírvivők adtak egymásnak üzenetet, őszi pásztortüzek füstszagú, sült hús illatú estéiken. Leszen a huszadik nap nyugodása után a vizek mellett, füves, kevés emberlakta hely Attila népéből. Vízzel kerített, nyék barázdálja, lenn a végiben a folyó kanyarban egy kun ember lakja, jól bánik a lovakkal, barmokkal. Őt keressük és megleljük a helyet. Botjaikra rótták a napok s a Hold járását, a téli havak érkezését. Mikor a második rovás került a hosszú botra, nagy hó után kerek Hold hajnalán, szelek havában elindultak a hegyek védelméből, a sátrak melegéből. Fagyott föld kásás hóterítőjén, pocsolyák jéghártyáján, sártól ázott úttalan utakon csak mentek, csak lovagoltak, nagy, gazdag legelőt keresni a lovaknak a barmoknak. Asszonyok ríttak, öregek nyögtek, gyerekek futottak a lovasok után, amíg a hegy melletti út kanyarogva a ködpárába bújt. És jöttek a messzi pusztaságokon által, messzi folyókon úszva az árral, vagy húsz éjszakákon és nappalokon át. Aludtak fák tövében, hegynek barlangjában, pusztavidék homokos gyepűjén, esőverte csalitosban. Napégette hátuk, jég verte a válluk. És most itt vagyunk gondolták újra. Áldás havában, jókor találtunk rá a hírnökök hozta nagy pusztaságra s mellette a vizes, sással náddal szegett lapályokra, a selymes puha fűszálak néhol a lovak szügyéig lengedeztek. Simogatták, cirógatták, illatukkal csalogatták a lovasokat mind beljebb. A hosszú vászoning a derekukon veretes bőrövvel, rajta tarsoly és a kardjuk, egy nemezből varrt tegez, vállukon az íjuk. Az ágak a fejük felett, le-föl hajladozva, szótfogadva, ritmusra bókoltak, billegtek. Hajuk egy fonatban, nyári föveg alatt a hátuk közepéig ért, csizmájuk vékony bőr, míves, fényes fémlemez és kerek pityke díszekkel varrott. Meleg volt, a lehajló ágak hűsen csapkodtak, a levelek szótlanul zizegtek a látomásra az idegenek tiszteletére. (Következő számunkban folytatjuk.)

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SZENT LÁS A Szent László napi körmenet után a téren hangzottak el az ünnepi beszédek. Áldást osztott és szertartást mutatott be Prodán Gábor. Pápai Erika Szent László A főzőverseny ünnepélyes eredményhirdetése A Szent László szobornál az Önkormányzat, a pártok és civil szervezetek helyezték el koszorúikat Fotó: Bódy Géza, Végh Tibor

7 ZLÓ NAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 A gyerekek örömmel vették birtokba az új műfüves focipályát A Garabonciás együttes néptáncbemutatója A Tündérkert Óvoda pedagógsainak műsora nap Selyemfestők gyerekek a végeredménnyel Versenytáncosok a színpadon Kiállításmegnyitó a Hunyadi ÁMK-ban Az est fénypontja a Magna Cum Laude zenekar koncertje A Bel Cantó kúrus előadása a Szent László téren

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYI Csodák kertje Csupa télálló kaktuszból álló, talán az egész országban egyedülálló kaktuszkertet hozott létre Siposné Szilágyi Erzsébet (jobb oldali képünkön) az Akácos utcában. A gyűjtő tíz év alatt teremtette meg a különleges ritkaságokkal betelepített sziklakerteket, ágyásokat, a közöttük kanyargó kavicsos, kőlapos ösvényeket. Az ide bebocsáttatást nyert látogató úgy érzi, mintha egy másik világba csöppent volna. Megyedűlő utcából a gát felé fordulva néhány szokványos ház A után különös porta elé ér a járókelő. Már az utcán, a zöldesbarna fakerítés előtt is kaktuszok meregetik tüskéiket, az első meghökkenés után nem sokan tudják megállni, hogy a kapunál be ne kukucskáljanak a kertbe, vajon mi lehet akkor odabent. Erre sétálva én is így jártam, szerencsémre a szívélyes házigazda meglátott és beljebb tessékelt. Sokan járnak így, de egyre több gyűjtő is felkeres, néha nagy távolságból mondta vendéglátóm, miután a botanikus kertet körüljárva letelepedtünk egy árnyas kerti asztalnál. Hogyan lehet eljutni egy ekkora gyűjteményhez, hogyan kezdődött ez a szenvedély? Már gyerekkoromban imádtam a növényeket. Kis falumban, a nyírségi Pátrohán hat évesen már tudtam szőlőt metszeni, a veteményeskertben körülgyomláltam az apukám által elültetett palántákat. Amikor édesanyám fiatalon meghalt, a húgommal felköltöztünk Budapestre, a rokonokhoz. Korán férjhez mentem, dolgozni kezdtem. Csakhamar száznál több kaktuszom virított az ablakpárkányokon. Ám a városi lakás nem volt elég, aki falun nőtt fel, azt visszahúzza a föld. Tizenhét éve megvettem ezt a telket. Akkor szántó volt, másfél méteres gazzal. Két évig tartott, amíg kiirtottam belőle a tarackot. Először hagyományos virágoskertet alakítottam ki benne, fűvel, rózsákkal, krizantémokkal, hagymás növényekkel. A szomszédok, ismerősök már akkor megjegyezték, hogy az én utcafrontom a legszebb az utcában. Kaktusz csak a házban volt. Aztán felfedeztem a télálló fajtákat. Először csak az egyik rózsaágyást telepítettem be velük, majd sorban a sziklakerteket, konyhakertet, utcafrontot is. Győztek a kaktuszok. Mennyire hidegtűrők ezek a fajták? A többségük mindent kibír. Azért tél végén mindig nagy izgalommal nézem, ahogy kikandikálnak a vékonyodó hótakaró alól, hogy túlélték-e a fagyokat. Márciusban megtelnek élettel, áprilisban megjelennek rajtuk a bimbók. Izgulhatok, hogy látom-e még a virágát, mire hazatérek a munkából, vagy már bezárja. A legkorábban a Neobesseya missouriensis bont szirmot, és az virágzik nálam a legtovább, elszórtan szeptember végéig. A nagy virágzási szezon május közepétől június közepéig is eltart. Nagyban függ a lehullott csapadék mennyiségétől, ha tavasszal sok eső esik, akkor később kezdődik, mert ezek azért mégiscsak szárazságkedvelő, sivatagi növények. Ha szárazabb az idő, akkor szinte egyszerre borul virágba az egész kert. Természetesen elszórtan később is hoz virágot egyik-másik escobaria faj, az opuntiának mexikói fügekaktusznak pedig olyan piros lesz a termése, mint az eper. Melyik a legértékesebb, melyikre a legbüszkébb? A kertben található kaktuszok nyolcvan százaléka gyűjtőszámos, tehát nyilvántartott ritkaság. Most a maihueniának örülök a legjobban, mert arra már nagyon régen vágytam. Benke Péter kertész gyűjtőtársam szerezte meg nekem a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szakmai vezetőjétől, Barna Jánostól. A másik kedvencem a magyar Debreczy Zsolt akadémikus által leírt és róla elnevezett medvetalp-kaktusz, az Opuntia Fragilis var Debreczy, amely eredeti élőhelyén nehezen virágzik, de nálam az idén legalább ötven virágot hozott. Csodálatos, hogy az első napokban sárgák a szirmok, majd a napok teltével egyre sötétebbek, végük rózsaszínre váltanak. Eladásra is termeszt? Nem, mindezidáig csak a magam örömére. Nincs őstermelői igazolványom. Még mindig úgy érzem, hogy nincs elég kaktuszom, még egyszer ennyit be tudnék telepíteni a kertbe. Egyszerűen belekábul az ember, anynyira szép ez a foglalatosság. Különösen szeretem a fotózást, rengeteg képem fent van az interneten a honlapomon. Egy éve fent vagyok a Facebookon is, rengeteg barátot szereztem Brazíliától Argentínán át Bulgáriáig és Spanyolországig. Jó lenne, ha minél több halásztelki megismerhetné ezt a csodakertet. Én is így szeretném. Jövőre nyílt napokat tervezek, amikor majd nyitva hagyom a kiskaput, az jön be, aki akar, egy Télálló kaktuszkert táblát is ki szeretnék tenni. Befejezésül engedje meg, hogy megkérdezzem: a családja mit szól ehhez az olthatatlan szenvedélyéhez? Évek óta egyedül élek. A tavaszi és őszi budapesti kaktuszvásárok előtt hónapokig spórolok, hogy meg tudjam venni, amit szeretnék. A két lányom (34 és 35 évesek) már csak azt kérdezik a születésnapom előtt: anyu, milyen színű kavicsot vagy követ kérsz a kertedbe? Két unokám is van, kilenc évesek, már ők is kaktuszmániások. Holakovszky László

9 HAJÓ HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Halásztelkiek is hajózhatnak Szeptember elején már elindulhat az első sétahajó, amely Szigetszentmiklósról Ráckevére szállíthatná a kirándulókat. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment, a térség turisztikai lehetőségeit összefogó szervezet régóta dédelgetett álma válna ezzel valóra. Az utasok új, gyorsjáratú, sekély merülésű katamaránhajókkal közlekedhetnének. A próbahajózás megtörtént, a Kis- Duna ágát erre alkalmasnak találták. A konkrét programokról és időpontokról még folynak a tárgyalások. Hajóval Pestre? Elindult ismét a fővárosi menetrendszerinti hajójárat..., persze ez a hír a halásztelkieket kevéssé érinti, de a hír hátterében egy másik hír is van től a Duna-Expressz ( konzorcium a BKK-val közösen agglomerációs hajójáratokat szeretne indítani alapvetően uniós forrásokból. Tehát a Duna visszatérne a közlekedés vérkeringésébe, éppúgy ahogyan ezt sok más folyóparti városban London, Amszterdam és még sorolhatnánk teszik a folyókkal. A tervezett katamarán hajók a déli vonalon Százhalombattától a Batthyány térig közlekednének, menetidejük jóval kevesebb lenne mintha egyéb más közösségi közlekedési eszközzel utaznánk. Ki ne szeretne ilyen hajóval utazni? A tanulmányban Halásztelek is nevesítve van, példaképpen említve a Halásztelek-Batthyány tér útvonalat 55 (!) perces menetidőt számolva a jelenlegi BKV-s 2,25 óra helyett. De sajnos a vonaltérképre pillantva azt láthatjuk, hogy Halásztelken nincs hajóállomás, ellenben Tökölön, Budafok-Hároson van... Milyen jó lenne, ha... igen, ha mégis lenne! Akár úgy, hogy a Kisgyár vagy Diófa utca folytatásában a szántóföldön kialakított P+R parkolóban hagyhatnánk az autót, biciklit és gyalog átsétálva a vízmű területén amihez a halásztelkienek alanyi joguk van felszállhatnánk a hajókra. Jó lenne, ha a lobbiérdekek összefognának ebben az ügyben és nem maradnánk le arról a bizonyos hajóról! Mert ez a hajó még nem ment el... DancEarth sikerek DancEarth TSE az előző évben A eddigi legsikeresebb versenyidőszakát zárta az akrobatikus rock and roll versenyzők tekintetében. Versenyzőink között ismét Területi Bajnokokat avathattunk, és az Európa Bajnokságon a Mystic lányformációs csapatunkkal a 4. helyen végeztünk. A 2012-es évben csapataink a korosztályváltások miatt, új formában álltak rajthoz és büszkén mondhatjuk, hogy a Bajnoki sorozatban versenyző tanítványaink közül szinte mindenki kvalifikálta magát az Országos Bajnokságokra és ott a döntőkben is szerepelt. Míg tavaly a szigorú kvalifikáció miatt csupán két nagyformációnk utazhatott az országos versenyekre, addig idén három nagy és egy kisformációnk szerepelhetett ezeken, melyek közül a felnőttek két kategóriában is helytálltak. Gyermek kategóriás versenyzőink közül, akik életkora év, a Krokodili nagyformációs csapata a Kick Dance Bajnokságban 1. helyezéssel szerepelt, a Magyar Bajnoki sorozatban pedig területi 2. és országos 4. helyezett lett. Ugyanebben a korosztályban a Bueno csapata kisformációs kategóriában aratott sikereket, hiszen korábban területi bajnokok voltak és idén először az Országos Bajnokságokon is döntőben táncolhattak, ahol a 6. helyen végeztek. Junior kategóriában a év közötti táncosok versenyezhetnek. Ebben a korosztályban az Evidance viheti tovább a korábbi Mystic sikereket. Ők ugyanezt a koreográfiát táncolva Kick Dance 1., területi 3. és országos 5. helyen végeztek, úgy hogy ebben az összeállításban mindössze néhány hónapja táncolnak együtt. Ebben a kategóriában a kisformációs csapataink a Goldenek és a Back in Time a Kick Dance versenyeken elért aranyérmek ellenére a területi bajnokságon még nem tudtak a döntőkben szerepelni. Felnőtt kategóriában idén jelentős előrelépéssel büszkélkedhetünk, hiszen mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi nagyformációs kategóriában indítottuk Remix csapatunkat. A nemzeti kategóriában, ahol komoly akrobatikákat kell a koreográfián belül bemutatni a 18 fős csapat területi 3. és országos 4. helyezést értek el. A nemzetközi kategóriában a tánc nagyobb szerepet kap és alap szintű akrobatikák szerepelnek a programban. Ebben a csapat a Kick Dance bajnokságban és a Területi versenyen egyaránt 1., az Országos versenyen pedig 7. helyen végzett. Ugyanebben a korosztályban kisformációban versenyeznek a Mexik, aki szintén új felállásban táncolnak, ezért idén a rendkívül erős mezőnyű területi versenyeken még nem tudtak a döntőben szerepelni. Azok akik még nem vesznek részt a Magyar Bajnoki sorozatban, a Kick Dance versenyeken mérhetik össze hónapról hónapra a tudásukat. Gyermek kategóriában a Született Kémek, illetve a Miss Bond csapata egyaránt aranyérmet szerzett kategórájában, a Huncutkák pedig, akik igen kicsinek számítanak ebben a mezőnyben eddigi legjobb eredménye a bronzérem volt. A juniorok között a Los Gatos töretlenül arany és ezüst éremmel versenyezte végig ezt a félévet, ezért rendkívül közel kerültek ahhoz, hogy januárban a Bajnoki rendszerben is részt vehessenek. Párosaink közül serdülő kategóriában Uj Marcell és Ocskó Evelin versenyzett, akik bronz érmekkel zárták a tavaszi évadot. Junior kategóriás, akrobatikát is végző párosaink Holczer Viktor és Szűcs Emese, valamint Tóth Richárd és Szabó Nikoletta legjobb eredménye pedig egyaránt 1. helyezés volt. Azok, akik nemrégiben kezdték kipróbálni magukat az akrobatikus rock and roll világában, úgynevezett klubközi versenyeken állhatnak rajthoz start kategóriában. Ezeken a versenyeken szereplő táncosaink tudásukhoz mérten arany, ezüst vagy bronz minősítést szerezhetnek. Rendkívül büszkék vagyunk csapatainkra, hiszen a legkisebbek a Csacsogók csapata a nyolc év alatti mini kategóriában szinte kizárólag arany minősítéssel szerepeltek. A nagyobbak között a Csillám Csajok valamint a Starsine csapat is a legtöbb alkalommal arany minősítést kapott, míg a kevésbé régen táncoló Csipet csapat túlnyomó részt ezüst minősítéssel végzett. Csapatainkkal több alkalommal léptünk fel a halásztelki rendezvényeken, színesítve ezzel a városi programokat. Produkcióinkkal szeretnénk kedvet csinálni a még nem sportoló gyerekeknek és tiniknek, hiszen ez a látványos sportág szórakoztató és kondíció növelő egyben és az elszánt tanítványoknak lehetőséget biztosít a komoly versenyeredmények elérésére is. Halásztelki csoportunk már közel tíz éve a Hunyadi ÁMK-ban tartja edzéseit hétfőn és szerdán ig Schmidt Erika és Nemes Szilvia vezetésével, amelyre szeptemberben is szeretettel várjuk a régi és új érdeklődőket egyaránt. N. B. UP Verseny 1. hely Krokodili csapat A Kicsik Schmidt Erikával Versenyzők a Start kategóriában

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Jászkun Világ Művészeti szemle megyei döntőjén nívó díjat értek el.

2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Jászkun Világ Művészeti szemle megyei döntőjén nívó díjat értek el. Kóródi Bettina (1995.) és Sági István Balázs (1996.) a martfűi Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 23-ai munkaterv szerinti üléséről Az ülés

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzői irodavezető Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója.

JEGYZŐKÖNYV. jegyzői irodavezető Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2015. január 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-221/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN 1. 2014. január 28. munkaülés 2. 2014. február

Részletesebben