S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM 5 32.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 3. SZÁM 5 32."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM KOVÁCS KATALIN Bevezető gondolatok LÁTÁSSÉRÜLTEK ÉS TEHETSÉG Amikor megszületett a tanulmányom címe, belegondoltam, milyen izgalmas is e két szó egymás mellett: látássérültek és tehetség. Első hallásra meglepődhet az ember, milyen érdekes kettős. Egyáltalán lehetséges? Hiszen a tehetség valami többet feltételez, mint az átlagos, a látássérültség viszont valamilyen képességnek a hiányát hordozza magában. Hogy lehet hát egy lapon említeni e kettőt? Tanulmányommal pont azt szeretném bebizonyítani, hogy a látássérültség nem zárja ki a tehetséget, lehetséges kettős. E feltételezésemet elméletben és gyakorlatban is alá fogom támasztani. Kutatást végeztem tehetséges látássérültek között, ennek az eredményét szeretném munkámban bemutatni. A tehetségen belül kifejezetten a művészeti tehetségre tettem a hangsúlyt. Ez az, ami foglalkoztat, és amiben magam is otthon vagyok. Miért pont a látássérültek? Személyes érintettség vezetett abban, hogy a látássérülteket válasszam. Én magam is koraszülött voltam, amikor a világra jöttem. Három hónapig inkubátorban feküdtem és még épp időben műtötték meg mindkét szememet, így én szemüveg nélkül LÁTOK. Sokszor rádöbbentem, mit is kaptam, de interjúim és olvasmányaim közben is újra és újra áthatott ez az érzés. És milyen nagyszerű, hogy szociális munkásnak készülök, és a segítés misztériumát próbálom megfejteni. Sokszor elgondolkodtam, hogyan alakult volna az életem, ha megvakulok. Kutatásom alatt ebbe kitűnően beleláttam. Azt gondolom, ők nem kevesebbek ezáltal, csak valamiből kevesebbet, ugyanakkor másból többet kaptak. Különleges emberek, akár a kincsesbányák, melyeket félretettek vagy elástak, ahelyett, hogy felfedezték volna kincseiket. Van, akiket felfedeztek, ők lehetnek a kezdet a további felfedezésekhez. I. 1. Kik a látássérültek? I. A LÁTÁSSÉRÜLTSÉG ELMÉLETE Az ember a külvilágról szerzett információk 90%-át vizuális úton érzékeli. Egy adott személy fejlődését és válaszreakciót alapvetően meghatározza a veleszületett, vagy szerzett látáskárosodásának foka. A sérülések mértékük szerint csoportokra oszthatók: 1. Abszolút vakok ( Ez a fényérzékelés teljes hiányát jelenti.) És aliglátók, ezen belül: 5

2 K OVÁCS K ATALIN fényérzékelők (közlekedésben, tájékozódásban fel tudják használni látásmaradványukat) ujjolvasók (látásmaradványuk elegendő a síkírás optikai és/vagy elektronikus eszközökkel történő olvasásához, de az oktatásban más érzékszerveikre is kell támaszkodniuk) nagytárgylátók (a felső határértéken lévők különleges optikai és/vagy elektronikus eszközökkel képesek a síkolvasásra, de többségük általában Braille-olvasó, látásmaradványukat a mindennapi életben jól felhasználhatják) 2. Gyengénlátók (Náluk a látás marad a vezető érzékelési csatorna, oktatásukban a látás maximális kihasználására kell törekedni.) A szervezet kóros elváltozásai lehetnek veleszületettek és születés után szerzettek. A veleszületett állapotok örökletes (genetikus) eredetűek, vagy méhen belüli, esetleg szülés közbeni kóros események következményei. Látáskárosodást egyaránt okozhatnak a genetikus és nem genetikus eredetű kóros állapotok. I. 2. Vakok és látássérültek emlékezete Fontos megvizsgálnunk ezt a kérdést a később megvakultak vizuális emlékezetét és a hallás útján történő emlékezetét illetően, mert mindkettő nagyon nagy szerepet játszik az interjúim elemzésénél. Azok a vakok, akik életük első éveiben vesztették el látásukat, vizuális emlékképpel rendelkeznek. Ezek az emlékképek későbbi megerősítés nélkül elhalványulnak, teljesen el is sötétedhetnek, de fel is idézhetők bizonyos ideig. Vizsgálatok azt mutatják, hogy azok a vakok, akik öt éves kor után vakultak meg, a felnőttkorban is jól felidézhető vizuális emlékképekkel rendelkeznek. (Ilyen vak művész interjúalanyaim közül Katona Lajos szobrász.) Az öt éves kor előtt megvakultak vizuális emlékképei viszont bizonytalanok, elmosódottak, és könnyebben el is felejtik őket, a képek úgymond elsötétülnek. M. I. Zemcova szerint: A látási emlékképek az idegfolyamatok bizonyos lassúságának következtében nem egyszerre mosódnak el: először a színről színre való látási elképzelések esnek ki, később a tárgyak formái. Az eltűnt látási képek néha még viszszatérhetnek, a megvakultak tájékozódásának nehéz eseteiben. 1 A hallás utáni emlékezet a másik olyan terület, ami nélkülözhetetlen a látássérültség vizsgálatánál, ugyanis vizsgálatok bizonyították be, hogy a látókkal szemben a vakoknál az életkor növekedésével a hallás után történő bevésés jelentősége egyre nő. Érdi Tamás vak zongoraművész például hallás után tanulja meg játszani a hosszabbnál-hosszabb zongoradarabokat, és napi 5-6 óra gyakorlással tartja karban tudását. 1 Illyés Gyuláné Illyés Sándor Szigeti Borbála Jankovishné Dalmai Mária Lányiné Engelmayer Ágnes: Gyógypedagógiai Lélektan II. rész Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 25. o. 6

3 L ÁTÁSSÉRÜLTEK ÉS TEHETSÉG Az is leszögezhető, hogy a vakok szóemlékezete is sokkal tökéletesebb, mint a látóké. Nagyon gazdag a szókincsük, mivel ők a tanulás során mindig a hallásra voltak hagyatkozva. Ezt magam is tapasztaltam az interjúk során. I. 3. Vakok és látássérültek gondolkodása Tudjuk, hogy a vakság nem akadályozza meg, kiváló tehetségek fejlődését és alkotását sem. A magasfokú teljesítmények nyilvánvalóan magasszintű gondolkodási tevékenységek eredményei. Ezek a tények is bizonyítják, hogy az éplátásúhoz viszonyítva a vak gondolkodása nem igen lehet visszamaradott. 2 A vakok beszéde formailag általában igen fejlett, ahogy az előző részben utaltam erre, de a látás hiányánál fogva nem mindig ugyanazt értik alatta, mint a látók. Szeretik az irodalmat, költészetet, sokszor írnak naplót és gazdag szókincsű költeményeket. Kiugró tehetségek találhatók köztük, ahogyan a zenében is, de aránylag ritkán. Interjúalanyokat felkutatva magam is tapasztaltam, hogy a tehetséges látássérültek ismerik egymást, és egyikük küldött a másikhoz, de ez nem a kapcsolattartás miatt volt, hanem azért mert kevesen vannak, és azok is kevesen vannak, szerintem akiket felfedeztek, akiknek lehetőség adatott, hogy kibontakozzanak. A teljes vakoknak színfogalmaik látós értelemben nem lehetnek. Bár ezeket a látókhoz hasonlóan használják és tudják, hogy az egyes tárgyakhoz melyik szín kapcsolódik, de ezek a kifejezéseik verbálisak. Ez a gondolat kapcsolódik majd Esref Armagan vak festőművésszel készített interjúmhoz. I. 4. Vakok és látássérültek személyisége A látási fogyatékos személyiségének alakulása szempontjából igen nagy jelentőségű, hogy mikor jött létre a látássérülés, ezért éles különbséget kell tennünk 1. a vakon születettek, illetve korai gyermekkorban megvakultak és azok között, akik 2. későbbi korban vesztették el látásukat. 1. A sajátosan vak személyiség genetikus alakulásában a vakon született állapotnak vagy korai gyermekkorban megvakulás tényének döntő jelentőssége van. A korai vakoknál az egész pszichés fejlődés, valamennyi lelki funkció kezdettől fogva vakos működést fejt ki. Nemcsak a mindenkori pillanatnyi látási ingerek nélkülözéséről van szó, hanem döntő jelentőségű az a tény, hogy a személyiség alakulásában, pszichés 2 Illyés Gyuláné Illyés Sándor Szigeti Borbála Jankovishné Dalmai Mária Lányiné Engelmayer Ágnes: Gyógypedagógiai Lélektan II. rész Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 59. o. 7

4 K OVÁCS K ATALIN habitusának felépülésében a vizuális benyomások hiányoznak. 3 A személyiség ugyanis a külvilággal való kölcsönhatások során fejlődik. Például a természetben, az ember világában, a társas együttlétben, az emberi alkotások által ért kölcsönhatások során. A többi érzékszerv által nyújtott ingereket nem értékelhetjük látós szempontok szerint, mert ezek számukra csak másodlagosak, járulékosak. A látó számára a vizuális benyomások dominálnak, olyannyira, hogy az egyéb ingereket is ehhez csatolja, és az egyéb ingerek jelentősége elsikkad, mint például a hallásé, tapintásé. Egy vak számára a világ más, mint egy látónak. Az akusztikus, szaglási és tapintási benyomások mást jelentenek számukra. Viszont a látás hiányából adódóan sokkal mélyebb és gazdagabb tartalommal tudja megtölteni az egyéb ingereket, mélyebben, mint a látók. A vak tehát a jelenségvilágot másként érzékeli, az érzékeltek alapján más jellegű képzeteket és fogalmakat alakít ki és ezekkel a tartalmilag eltérő képzetekkel és fogalmakkal egy más felépítésű belső világban él Akik látásukat később veszítik el, azoknak a világról alkotott képe egyezik a látók képzetvilágával. Náluk a személyiség kialakulása részben, vagy teljesen a vizualitás nyomán jött létre. De különbséget kell tennünk azok között, akik a látásukat a személyiség teljes kialakulása előtt veszítették el és azok között, akik korábban. Ez a személyiség kibontakozásában nagyon fontos. A későbbi megvakulás jelentős törés, trauma lehet a személyiségfejlődésben, mint gyermekkorban. Ha gyermekként vakul meg valaki, gond nélkül kifejlődik a vakos személyiség, viszont a később megvakultak számára nagy feladat a megvakulás tényének feldolgozása, főleg ha az hirtelen, például egy baleset következtében történt. Belső egyensúlyához a személyiség átállására van szükség. Meg kell tanulnia létezni ugyanabban a világban, de másként. II. 1. A tehetség meghatározása II. A TEHETSÉG ELMÉLETE Több szakember véleményét, meghatározását szeretném összevetni a tehetség fogalmát illetően, hogy lássuk, milyen színes is ez a paletta. Erika Landau a tehetségről: Nincs valójában pontos definíció arra, hogy milyen is a tehetséges gyerek. Olyan gyerek, aki úgymond több mint, társai. Kíváncsibb, érdeklődőbb, mozgékonyabb, kalandvágyóbb, önállóbb, vidámabb, a dolgok összefüggéseit jobban meglátó stb. 5 3 Illyés Gyuláné Illyés Sándor Szigeti Borbála Jankovishné Dalmai Mária Lányiné Engelmayer Ágnes: Gyógypedagógiai Lélektan II. rész Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 78. o. 4 Illyés Gyuláné Illyés Sándor Szigeti Borbála Jankovishné Dalmai Mária Lányiné Engelmayer Ágnes: Gyógypedagógiai Lélektan II. rész Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 81. o. 5 Erika Landau: Bátorság a tehetséghez Calibra Kiadó, Budapest 27. o. 8

5 L ÁTÁSSÉRÜLTEK ÉS TEHETSÉG Sternberg és Wagner (1982) szerint a tehetség az adott személy életében jelentős szerepet játszó környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodás célszerű megvalósítása. Harsányi meghatározása: Tehetségen értjük a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több területén az átlagost messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. Dr. Czeizel Endre (2004) a tehetség-talentum meghatározásakor három jellegzetességet emel ki: a tehetség ritkaságát, összetettségét, kétgyökerűségét (veleszületett adottság, és örökletesség), megvizsgálva a biológiai alapokat és a környezeti hatások (család, iskola, kortárs csoport, társadalom) szerepét is. Sternberg (1986) felfogása szerint minden társadalom maga dönti el, hogy mit tekint tehetségnek, ezért a fogalom tartalma változhat. II. 2. A tehetség fokozatai Erika Landau (1997) három fokozatot különböztet meg a tehetségben: Képesség Tehetség Zsenialitás Azt mondja, hogy a képesség rendszerint egy bizonyos területen nyilvánul meg. A tehetség viszont a jó képességű ember személyiségének alapvető vonása és ez teszi lehetővé, hogy képességeit magasabb szintűvé alakítsa, aminek eredményeként kifejezési lehetőségei kulturális és szociális területen egyaránt kibővüljenek. A zsenialitás egészen ritka jelenség, egyetemesebb értékű megnyilvánulásokkal ölt formát, amelyben a képességek és a tehetség nemzetközi viszonylatban is rendkívül magas szinten realizálódik. 6 A tehetség összetevői: Képességek: Adottságok különleges halmaza, melyek fejlesztésével kialakulhat a tehetség. Különböző területeken nyilvánulhat meg. Például ide tartozik a művészi tehetség is. Kreativitás: A kreativitás kiegészítője az intelligencia. A kettő együtt jellemzője a tehetségnek. De a kettő nem feltétlen bizonyítéka a tehetségnek. Feladatelkötelezettség: Ez az összetevő a motiváltságot takarja. Ez pedig függ környezeti tényezőktől, amire Dr. Czeizel Endre is utal könyvében. Ezek a család, elsődleges környezetként, a második az iskola, a harmadik a kortárscsoport, majd az egész társadalom, ezek életkoronként különböző hangsúlyt kapnak egy ember életében. 6 Erika Landau: Bátorság a tehetséghez Calibra Kiadó, Budapest 13.o. 9

6 K OVÁCS K ATALIN Interjúimban rendkívül élesen kirajzolódott, hogy valóban a család az az elsődleges környezet, amiben egy adottság, képesség tehetséggé fejlődhet, ha megfelelően támogatják a gyermeket. Tehetséges akadályozottság? III. TEHETSÉGES AKADÁLYOZOTTSÁG Tehetséges akadályozottaknak nevezzük azokat, akik testi, értelmi, érzelmi vagy érzékszervi akadályozottságuk ellenére szokatlanul tehetségesnek mutatkoznak. (Blacher Dixon, 1997.) A tehetséges gyermekeknek a hiányosságaik gyakran annyira szembetűnőek, hogy mindenekelőtt azok korrigálására fordítják a figyelmet, eközben hamar átsiklanak a tehetség felett, és efféle igényekkel, lehetőségekkel nem foglalkoznak. Az ilyen gyerekeknek, s felnőtteknek is két akadállyal kell megküzdeniük: akadályozottság hozta nehézségek, azok legyőzése személyek előítéletei, akik úgy vélik, hogy az akadályozottság és a tehetség egymást kizáró fogalmak. IV. MŰVÉSZETEK TÍPUSAI (AMELY TERÜLETEKEN TEHETSÉGEK UTÁN KUTATTAM) Tanulmányom következő részeként szeretném megvizsgálni a művészetek típusait, de csak azokban, melyekben kutatást végeztem tehetséges művészekkel. Ezzel is szeretném alátámasztani írásom alapgondolatát, hogy a látássérültség és a tehetség lehetséges kettős. IV. 1. Költészet A látássérültség elméleti részében volt már arról szó, hogy a vakok és látássérültek egyik erőssége a beszéd. Mivel a beszédet is hallás után tanulják, kezdettől fogva jól fejlődik a szókincsük, és intelligenciatesztek igazolják az átlagosnál magasabb intelligencia szintjüket. A múltban is voltak látássérült tehetségek a költészet területén: gondoljunk csak Kölcsey Ferencre, és a jelenben is találunk ilyeneket: például Molnár Gábor vagy Szántó György, és természetesen: dr. Rácz Zoltán, akivel interjút készítettem. Interneten találtam meg a vak költők antológiáját, az Óda a fényhez c. könyvet, melyben számos vak költő művét megtalálhatjuk. Kutatásom alatt találkoztam dr. Rácz Zoltán szobrásszal, akinek már több verseskötete is megjelent, valamint jövőre kerül bemutatásra egy musical, amit ő írt. IV. 2. Zene A zenei nevelés kiemelkedő jelentőségű minden látássérült gyermek számára. A dalokat hallás után tanulják meg. A Braille- kotta jelrendszerét csak azoknak a 10

7 L ÁTÁSSÉRÜLTEK ÉS TEHETSÉG gyerekeknek kell elsajátítani, akik valamilyen hangszeren tanulnak játszani, vagy igen tehetségesek és ezért későbbi pályaválasztásuk a zenei terület felé irányul. Érdi Tamás zongoraművésszel is készítettem interjút, aki eleinte tanult Braille-kottából, de mivel sok hiba van a kottákban, és sok mű nincs is meg Braille-kottában, ezért teljesen a hallására hagyatkozva tanul naponta órákat. Ennek a területnek a nehézsége, az idő. Ugyanis egy látássérült művésznek sokkal több gyakorlásra van szüksége ahhoz, hogy elsajátítsa az adott darabot, mint egy látónak, viszont ezáltal tökéletesebben, hiba mentesebben tanulja meg. Erről a nehézségről számolt be nekem Érdi Tamás vak zongoraművész is, aki hosszú órákat tölt a darabok megtanulásával és a mindennapos gyakorlással, valamint hozzátette, hogy a Braille- kotta jó módszer, de vannak hibák a kottákban és sok darab nincs is meg Braille- kottában. Így marad a hallás utáni tanulás és a hosszadalmas, kitartó gyakorlás. IV. 3. Ének Ezen a területen sok már ismert művész nevével találkozhatunk, mint Ray Charles, Stevie Wonder, Andrea Bocelli. Mégis szomorúan tapasztaltam Szluka Lídia énekessel készített interjúm alapján, hogy még mindig többen vannak azok a szakemberek, akik nem támogatják és nem ajánlják a látássérülteknek az énekesi pályát. E területnek az a nehézsége, hogy egy látássérült ember, ha tehetséges is, nem tudja énekét mimikai mozdulatokkal, arcjátékkal, színészi testmozgással kísérni, mert ez sérültségénél fogva nem működik, főleg egy születésétől fogva vak tehetségnél. Persze vannak az énekes pályának olyan területei, ahol erre kevésbé van szükség, mégsem tud kibontakozni egy operaénekesi hanggal megáldott tehetség az opera terén. IV. 4. Szobrászat A szobrászat terén két tehetséggel is volt alkalmam interjút készíteni, egyikükkel személyesen, a másik művésszel levélben. Rácz Zoltán szobrász gépekkel dolgozik, és márványból vágja ki a már elképzelt szobrot pontos méretek alapján. Segítséggel dolgozik, a finomításokat pedig egyedül végzi. Látássérülése mindezt lehetővé teszi. Katona Lajos 9 évesen vakult meg, amikor egy háborúból visszamaradt gránát felrobbant a kezében. Elveszítette jobb kezét és látását. Szobrait fából készíti. Mivel a jobb keze könyékből hiányzik, és bal kezén is csak három és fél ujja van (viszont született balkezes) a nagyméretű farönköt a két térde közé szorítja, és vésővel "koptatja", hiszen nem tudja a másik kezével kalapáccsal ütni a vésőt, mint az egészséges szobrászok. Ha kész a forma, végül simára csiszolja. Ez a technika rendkívül fáradságos és hosszadalmas: egy-egy szobor kb. egy év (!) alatt készül el. válaszolta kérdésemre Veress Zsuzsa, a szobrász rokona. 11

8 K OVÁCS K ATALIN Neki már csak emlékképei lehetnek a tárgyak formáiról, ez a szobrokon is megfigyelhető. A művészek szobrainak képei a mellékletben találhatóak. IV. 5. Festészet Talán ez a legvitatottabb művészeti ág, amiben szakemberek el tudják képzelni, hogy egy látássérült is alkothat. A látássérültek személyiségalakulásánál volt arról szó, hogy nincsenek színfogalmaik látós értelemben, de vakos értelemben igen, verbálisan. Ezen a területen mindössze egyetlen tehetséget találtam, őt is külföldön, Törökországban. Ő Esref Armagan. Születésétől fogva vak. Úgy fest, hogy a kezeit használja. Elsősorban olajfestményeket készít. Módszerét 35 évesen tökéletesítette. Teljes csendre van szüksége, amikor dolgozik. Braille tűvel bekarcolja a körvonalakat, mert éreznie kell, belül van a festményen. Amikor elégedett a rajzzal, akkor viszi fel az olajat a képre. Egyszerre csak egy színt visz fel, különben elmaszatolódik. Két- három napot kell várnia, amíg felvihet egy másik színt, amíg megszárad. Ez a módszer maradéktalanul és egyedülállóan Armagané. Ő nem kap ehhez semmiféle segítséget, teljesen egyedi munka. Nagyon tehetséges a portré műfajában is. Megkér egy látó embert, hogy rajzoljon körül egy fényképet, majd ő megfordítja a papírt és bal kezével érezve átmásolja amit érez a papír másik oldalán, a színeket csak később adja hozzá. Így készített portrét Törökország First Lady-jéről és az akkori miniszterelnökről. Több mint 20 kiállítása volt Törökországban, Hollandiában és Csehországban, valamint televíziós programokban is szerepelt. 7 Esref Armagan első és egyedülálló példa, mint vak festő. V. LÁTÁSSÉRÜLTSÉG ÉS (MŰVÉSZI) TEHETSÉG LEHETSÉGES KETTŐSE Tanulmányom e részében szeretném összevetni bizonyításképpen interjúalanyaim válaszait, amit az első kérdésemre adtak, mind a hat művésznek feltettem ezt a kérdést. Így hangzott: Mit gondol a látássérültség és tehetség kapcsolatáról? Egyöntetűen megállapítható az interjúválaszok alapján, hogy a látássérültség és tehetség lehetséges kettős, nem zárják ki egymást. A tehetség nem függ az egészségi állapottól, jelen esetben a szem károsodásától. Például Katona Lajos esetében egy családon belül öröklődő képzőművészeti tehetségről van szó. Ő látóként is valószínűleg szobrász lenne. Ami a legszebb, látássérültként sem mondott le e tehetségének kibontakoztatásáról. Dr. Rácz Zoltán ezt mondta: A sérültség nem kizáró ok a tehetségben, sőt azt gondolom, hogy a sorsnak valamiféle mentőövei ezek. Aztán, hogy mit kezd ezzel a mentőövvel, az már mindig az egyénen múlik. 7 (Angolról fordította: Kovács Katalin) 12

9 L ÁTÁSSÉRÜLTEK ÉS TEHETSÉG Két interjú alanyom is a hit oldaláról fogta meg a kérdést, Romanek Inka és Szluka Lídia is. Szluka Lídia szavai: Az gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Hogyha Isten látszólag elvesz valamit, mint például a látást, akkor ad helyette mást. Isten mindenkinek ad talentumokat, és ha ad, márpedig ad, akkor nekünk az a dolgunk, hogy kamatoztassuk ezeket a talentumokat A zene isteni ajándék. Minél többet tudok a zenéről bármilyen zenei szempontból, kitűnik, hogy ez emberileg lehetetlen. Ilyen fantázia csak Isteni dolog lehet. Ennek az idézetnek az első szavai pontosan megegyezik Érdi Tamás első kérdésemre adott válaszával, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Ő nem a hiány oldaláról közelítette meg a kérdést, hanem a kiteljesedés felől, mert zenei tehetsége látássérültsége ellenére is ki tudott bontakozni. Romanek Inka festőművésznő is a hit oldaláról ragadta meg a kérdést. Ő látó festő, mégis látássérült kislánya által bontakozhatott ki tehetsége. Érdekes megnéznünk a kérdést erről az oldalról is. Minden emberbe olyan gondosan beleültette a Jóisten azt az értéket, adottságot, tehetséget, ami később lehet magas színtű művészet, és ha beleteszszük a lelkünket, szeretetünket, akkor az valóban megvalósulhat. Úgy érzem, és azt mondom, mióta egy látássérült lányom van, oly mindegy az, hogy milyen sérüléssel születik, ugyanis aki a lelkével lát, sokkal tisztábban lát, mint aki a szemével lát Adél hozta ki belőlem azt, amit a Teremtő belém rakott, ahhoz édesanyának kellett lennem, hogy én Adélkán keresztül valamennyi sorstársának mutathassak festményeket a világról. A látássérültség és a tehetség ilyen formában is összekapcsolódhat, egy látót segíthet ahhoz, hogy kibontakozzon, és látássérültek számára feltárjon egy új világot tapintható festményeken keresztül, ami egyedülálló a világon. Esref Armagan török vak festő első kérdésemre azt válaszolta, hogy: Mindenkinek kötelessége használni azt a talentumot, amit kapott. 8 Példaként írta nekem a művész menedzsere, hogy Esref Armagan felesége is vak, és ő a költészetben tehetséges, és ki is bontakoztatja ezt. VI. INTERJÚK: SORSOK BEMUTATÁSA, INTERJÚVÁLASZOK ELEMZÉSE Tanulmányom e részében szeretném bemutatni azoknak a művészeknek a sorsát, akikkel interjúimat készítettem. Részletesen szeretném elemezni a hasonlóságokat és az eltéréseket a válaszokban, kiemelve a leglényegesebb dolgokat. Négy művésszel személyesen tudtam interjút készíteni: dr. Rácz Zoltánnal, Szluka Lídiával, Érdi Tamással és Romanek Inkával. Az Érdi Tamással 8 Esref Armagan menedzserének leveléből fordította Kovács Katalin. 13

10 K OVÁCS K ATALIN készített interjút nem tudtam rögzíteni, emlékezet alapján fogom szavait idézni. Két művésszel fizikai határok miatt nem tudtam személyesen találkozni. Egyikük Katona Lajos, ő Kolozsváron él. Esref Armagan pedig Törökországban, levelemre menedzsere válaszolt. Interjúim során kérdeztem a művészeket a tehetség és a látássérültség kapcsolatáról: azt, hogy hogyan tudják összeegyeztetni a látássérültségüket és az adott művészeti ágban való alkotást vagy annak gyakorlatát, milyen technikát alkalmaznak, milyen segítségeket kaptak és kiktől, hogy kibontakozhassanak, szerintük hogyan lehetne segíteni a hasonló helyzetben lévő társain, hogy kibontakoztassák tehetségüket. Elsőként kérdeztem meg dr. Rácz Zoltánt, aki a szobrászatban és a költészetben bontakoztatja ki tehetségét. Segítséggel elvégezte a középiskolát és felsőbb iskolát is, doktori fokozatot is szerzett. Magát szociális vaknak nevezete, ami azt jelenti, hogy otthon jól eltájékozódik, de házon kívül folyamatos segítségre van szüksége felesége személyében. Szobrait segítséggel kivitelezi. Alkotásainak jelentősségét mutatja, hogy a társadalom számára fontos kérdésekre is választ mer adni. Erre jó példa a Holokauszt című műve, mely kapcsán egy olyan tabutémát vállalt fel, amiről napjainkban is alig mernek, vagy akarnak beszélni. Tehetségét a költészetben, írásban is kifejezi, felvállalva abban is a látássérültek ügyét. Jövőre kerül bemutatásra első musicalje humoros, mégis igen komoly mondanivalóval a sérült emberekről. Dr. Rácz Zoltán nevéhez fűződik még a Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Közhasznú Alapítvány az egészségkárosodott művészekért. Az alapítvány ben alakult meg, azért, hogy felmutassák a világnak: a tehetség nem függ a testi, egészségi állapottól. A tehetség Isten adománya! A művészet egy és osztatlan! Nincs hendikepes és egyéb művészet, kizárólag művészet van, egyéb jelzők nélkül. Az alapítvány eddig 87 kiállítást rendezett. Kiállításainkon együtt mutatjuk be egészséges, és egészségkárosodott képzőművészek alkotásait, stigmatizálás nélkül. A látogató nem tudja, hogy melyik művet készítette egészséges és melyiket egészségkárosodott művész. A fogyatékosokat tömörítő művészeti csoportok általában kizárólag fogyatékos alkotók műveit hajlandók bemutatni, például a Szájjal lábbal festők csoportja. Tekintettel arra, hogy a mi célunk a fogyatékos ember integrációja, ezért kortárs képzőművészeti csoportként a szegregáció helyett a nyitottságot, az integrációt választottuk. 9 9 Részlet a Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány Ars poetikájából. A mellékletben olvasható a teljes egész. 14

11 L ÁTÁSSÉRÜLTEK ÉS TEHETSÉG Mivel az alkotások művészeti technikáit már tárgyaltam, itt csak a művésznek nyújtott segítség és a sorstársak számára lehetséges segítségnyújtás kérdéseire térek ki. Kitől kapott és kap segítséget Rácz Zoltán, hogy tehetségét kibontakoztassa? Főképpen első és jelenleg második feleségétől. Kérdésemre nem kezdett el sorolni válaszadóm szervezeteket, alapítványokat. Rácz Zoltán a hasonló helyzetben élők segítségnyújtását illetően a társadalom szerepében látta a felelősséget. Úgy gondolja a társadalom kész a befogadásra, de nincs meg a politikai akarat hozzájárulása, támogatása. Megfogalmazta azt is, hogy a vezetők nem tekintik kifizetődőnek a sérültek számára az akadálymentesítést, ezzel szemben adott hangot a művész annak, hogy tulajdonképpen az emberi életünk, nemcsak a sérülteké, egyáltalán nem kifizetődő. Megszületünk és onnantól fogva folyamatosan gondoskodásra van szükségünk, amíg munkaképessé nem válunk, sőt egyszer eljön az időskor is, amikor mások gondoskodására, támogatására leszünk szorulva. A sérült embernek pedig egész életében szüksége van erre, úgy hogy közben egyéniség tudjon maradni. Tehát egyáltalán nem olyan fehér-fekete a kifizetődő és nem kifizetődő befektetések kérdése. Felhívta a figyelmet az egyházak szerepére, hogy mennyire fontos lenne, hogy ráirányítsák a figyelmet a fogyatékkal élőkre, felvállalják az ügyüket. A következő művész, akinek sorsáról írok: Érdi Tamás vak zongoraművész. Tamás koraszülötten jött a világra, és az inkubátorban megsérült a szeme, ennek a következménye a vaksága. Tamás kiskorában főleg a hangokon keresztül ismerkedett a világgal. Három évesen dédapja zongoráján eljátszotta több hangnemben a Marseilles-t. Sorra játszotta hallás után a zongoradarabokat, imádott kísérletezni a hangokkal. Nyolc évesen lépett fel először a Pesti Vigadóban, tizenhat esztendősen a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Vásáry Tamás vezényletével Mozart egyik zongoraversenyét eljátszva aratott óriási sikert. Sorra hívták fellépésekre, pedig még a harmincat se töltötte be. Tamás kénytelen volt felsőfokú tanulmányait külföldön végezni, mert a Liszt Ferenc Zeneakadémiára még felvételizni sem engedték. Bécsben tanult. Tamás mára már 24 országban játszott, fellépéseivel támogatva szervezeteket, iskolákat. Tamás szavai: Minden alkalmat megragadok, ha jótékonysági koncertre hívnak. Szabadkán a bevételt a Szerb, és a Vajdasági Vakok Szövetsége kapta, a Lions Klub szervezésében egy játszótérért zongoráztam a Batthyányi Vakok Intézete számára, Veszprémben a halmozottan sérültek javára játszom már harmadik éve, és nagyon jó érzés, mikor képeslapot kapok a kirándulásaikról, amit a koncertem jóvoltából szerveznek. Mindahhoz, amit eddig elértem, nagyon sok segítséget kaptam. Sok jó emberrel találkoztam itthon éppúgy, mint Amerikában és Kanadában. Ezt szeretném viszonozni koncertjeimmel, visszaadni azt, amit kaptam. 15

12 K OVÁCS K ATALIN Azoknak, akiknek szintén szükségük van segítségre. Ennél nagyobb öröm nincs számomra. 10 Tamástól is megkérdeztem, hogy kitől kapott segítséget, hogy kibontakoztathassa tehetségét. Először is a családja támogatását emelte ki, aztán jöhettek csak a tanárai, akik bíztak és hittek benne, ezzel is mellé állva. A hasonló helyzetben lévők segítésénél ugyancsak kiemelte, hogy a család támogatása nélkül nem lehetséges a kibontakozás, és szükséges hozzá az egyéni akaraterő, sok gyakorlás, a segítés mellett megtenni azt, ami tőle telik, a saját részt. Érdi Tamáshoz hasonlóan Szluka Lídia tehetséges vak énekesnő is az inkubátorban töltött idő után, oxigén túladagolás miatt vesztette el a látását. Kis tüdővel született (mert nem fejlődött ki), ma pedig énekel!!! Beteges volt gyermekként, az orvosok nem sok reményt fűztek életéhez. Ide vezethető vissza Lídia hite. Ő volt az egyike az interjú válaszadóim közül, aki keresztény hívő szemszögből közelítette meg az egész életét, és a neki adatott tehetséget, talentumot. Lídia bekerült a vakok óvodájába, már ott felfigyeltek a hangjára. A Vakok Iskolájában pedig már népdaléneklő versenyeket nyert meg, utolsó évét kórusiskolában végezte, és leérettségizett. Szolfézstanár és ének szakra jelentkezett a Zeneakadémiára. Két év után eltanácsolták, és megmondták neki, hogy ez a pálya nem neki való. Lídia jelenleg Pécsett tanul ének szakon és tovább harcol, nem adja föl. Lídiától is megkérdeztem, hogy kiktől kapott segítséget, hogy kibontakozzon. Ő is kiemelte családja támogatását, de szigorúan csak a második helyen. Harmadik helyen szerepeltek tanárai, akik bíztak benne, de az első helyen, teljes meggyőződéssel Isten állt. Családján belül külön kiemelte édesanyját, aki mindenhová elkíséri, segít neki a legegyszerűbb problémáktól az embert próbáló helyzeteken keresztül mindenben. Édesapja anyagi-lelki támogatását is nagyon fontosnak tartotta Lídia és édesanyja is. Kérdésemre, hogy hogyan lehetne hasonló helyzetben lévő sorstársain segíteni, azt válaszolta, hogy sok múlik a hozzáálláson és az integráción. Külön problémaként kiemelte, hogy Magyarországon elszeparálják a sérült embereket, így az emberek nem tudják természetes dologként kezelni, hogyha szembetalálkoznak környezetükben egy sérült emberrel. Az infrastruktúra fontosságát is kiemelte, ahogy Rácz Zoltán is. Csak egy példát említek: a hangos lámpa. Lídia szavai ezzel kapcsolatban ezek voltak: vagy elütnek, vagy nem Az Interneten is megtalálható Érdi Tamással készített cikkből. 11 Szluka Lídiával készített interjúból idéztem. A teljes interjú a mellékletben olvasható. 16

Tartalom. Előszó Gangl Tamás. Siketvak! - Vitéz Rithnovszky János. Az anyaság örömei Földesiné Juhász Viktória. Önéletrajz Papp Gábor

Tartalom. Előszó Gangl Tamás. Siketvak! - Vitéz Rithnovszky János. Az anyaság örömei Földesiné Juhász Viktória. Önéletrajz Papp Gábor KILÁTÓ Tartalom Előszó Gangl Tamás oldal Siketvak! - Vitéz Rithnovszky János oldal Az anyaság örömei Földesiné Juhász Viktória oldal Önéletrajz Papp Gábor oldal Rögös utakon Papakosztandi Mária oldal Valóra

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

én e nem ép testemmel Vámbéry üzenete Az én történetem: Csótó László grafikus Otthoni vagy intézeti nevelés?

én e nem ép testemmel Vámbéry üzenete Az én történetem: Csótó László grafikus Otthoni vagy intézeti nevelés? Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek IV. évfolyam, 2013/4., augusztus én e nem ép testemmel Vámbéry üzenete Az én történetem: Csótó László grafikus Otthoni vagy intézeti nevelés? carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Adj esélyt az önállóságra!

Tartalomjegyzék. Adj esélyt az önállóságra! 1 Tartalomjegyzék Közlemény... Biblioterápiás foglalkozás... Nemzetközi Kommunikációs és Informatikai Tábor... FOGADD EL, FOGADJ EL... Négypatkós trénerek... Megmentett örökség... HAMIS (LÁT) KÉP... Ritka,

Részletesebben

Reuma, a sokféle betegség

Reuma, a sokféle betegség Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/5., szeptember október Reuma, a sokféle betegség Önálló élet segítséggel Fogadd el, fogadj el! Szociális tanácsadás látássérülteknek

Részletesebben

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu TÁMOP-5.5.4.A-09/1 Befogadó média-képzési program romák és mozgássérültek munkaerő-piaci

Részletesebben

TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa XVII. évfolyam 2009/4. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból A kutatók általában egyetértenek abban, hogy a kognitív stílusok a figyelem, az emlékezés, az észlelés és

Részletesebben

Fogyatékkal élő emberek

Fogyatékkal élő emberek Fogyatékkal élő emberek Kissné Szentmihályi Marian Póti Viktória Lenne szíves megmondani, merre kell mennem? Az attól függ, hová akarsz jutni felelte a fakutya. Ó, az egészen mindegy mondta Alice. Akkor

Részletesebben

Az Aktív Látás Háza Kassán

Az Aktív Látás Háza Kassán Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/4., július augusztus Az Aktív Látás Háza Kassán Egyre több a lelki beteg gyermek Értelmi sérültek Németországban Iskolaavató www.carissimi.sk

Részletesebben

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 Gárdonyi Béla Tamás könyve Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 A könyv megjelenését támogatták: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

Az álmok valóra válnak

Az álmok valóra válnak BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak

Részletesebben

Bauer Ferenc professzor a koraszülött-ellátásról. Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor. Mozgássérültek rehabilitációja

Bauer Ferenc professzor a koraszülött-ellátásról. Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor. Mozgássérültek rehabilitációja Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., június Bauer Ferenc professzor a koraszülött-ellátásról Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor Mozgássérültek rehabilitációja

Részletesebben

A halláskárosodás genetikája

A halláskárosodás genetikája Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/6., november december A halláskárosodás genetikája A szájüregi és arcizmok serkentése A Bárka mozgalomról Boldog karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával TANÁRI KÉZIKÖNYV A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával Elnöki köszönto Lengyel Lajos ÚTMUTATÓ A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Fábián László Köszöntoje Kedves Olvasó! Egykori aktív sportolóként

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/6., november december Böjte Csaba: A kis Zita éneke Nehezen gyógyuló sebek Az erősebb hordozza az erőtlent Szeretetteljes karácsonyi

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET PPK ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013 TANULÁS IDŐSKORBAN TEMATIKUS SZÁM SENIOR LEARNING THEMATIC VOLUME Tanulmányok / Studies Hámori József Az öregkor

Részletesebben

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató Freund Tamás döbbenetes vallomása Istenről Az Istenhit összeegyeztethető-e a tudománynyal? 10. oldal Gondolatok a rosszról Böjte Csaba testvér írása Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül... 10. oldal

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Kilátó Siketvakok Országos Egyesülete 2014

Kilátó Siketvakok Országos Egyesülete 2014 Siketvakok Országos Egyesülete 2014 A Kedves Olvasó most egy olyan könyvet tart a kezében, amely siketvaksággal élő emberekről szól. Olyan emberekről, akik ugyanúgy tele vannak érzésekkel, gondolatokkal,

Részletesebben

Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén 1

Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén 1 Juhász Veronika Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén 1 1980-as évek végén megnyíltak Magyarország nyugati határai, és ezzel megindult a külföldi tőke beáramlása az országba. Természetesen a nyugati

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben C M Y Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek K IV. évfolyam, 2013/5., október Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Részletesebben

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 71. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS ARANY JÁNOS PROGRAMOK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS FIATALOK PÉNZÜGYI KULTÚRÁJA PÉNZ7 PROGRAM GAZDASÁGI JÁTÉKOK

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Hitből táplálkozó hivatásunk Az orvosnak meg kell nyernie a beteg bizalmát Nem jó az embernek egyedül lennie Köszönöm, Uram, hogy ennyi babaruhát

Hitből táplálkozó hivatásunk Az orvosnak meg kell nyernie a beteg bizalmát Nem jó az embernek egyedül lennie Köszönöm, Uram, hogy ennyi babaruhát Hitből táplálkozó hivatásunk Az orvosnak meg kell nyernie a beteg bizalmát Nem jó az embernek egyedül lennie Köszönöm, Uram, hogy ennyi babaruhát bíztál rám! Tanítani és segíteni Jöjjetek, ó hívek Jöjjetek,

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben