J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31../2011. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testületének november 30-án l4 órakor tartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: a hivatal házasságkötő terme. Jelen vannak: Oláh Kálmán polgármester, Szikora Pál Ferenc alpolgármester, Oláh Lajos Sándorné képviselő, Göcző Gyula Andrásné képviselő, Csikós Gábor képviselő. Meghívottak: Napirend: dr. Lipták Péter körjegyző, Tománné Behán Márta a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezető helyettese. Bohus Ferenc képviselő igazolatlanul távol Kesjár Jánosné igazoltan távol 1./ Az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves beszámolójának megvitatása. Előadó: Oláh Kálmán polgármester 2./ A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Előadó: Oláh Kálmán polgármester 3./ Ebtartásról szóló rendelet elfogadása. Előadó: Oláh Kálmán polgármester 4./ Képviselő Testület évi munkaterve Előadó: dr. Lipták Péter körjegyző 5./ Csanádapácáért közalapítványi Tanács tagjainak megválasztása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 6./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

2 Előadó: Oláh Kálmán polgármester 7./ Kormányos Pál kérelme. Előadó: Oláh Kálmán polgármester 8./ Egyebek. Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester köszönti a képviselő testület tagjait, dr. Lipták Péter körjegyzőt és Tománné Behán Márta intézményvezető helyettes asszonyt, a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ részéről. A polgármester ez után megállapítja, hogy a testületből 2 fő van távol, de a Testület határozatképes, megkezdheti a munkát. Rátér a napirendi pontok ismertetetésére. Oláh Kálmán polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfeltartással, jelezze. A csanádapácai önkormányzat képviselő testülete 5 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 1. napirend : 1./ Az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves beszámolójának megvitatása és a költségvetési rendelet módosítása Oláh Kálmán polgármester: Felkérem a pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertetesse a beszámolót. Oláh Lajos Sándorné elnök: Az anyagot írásban mindenki megkapta. Megfelelőnek találom a ¾ éves gazdálkodást. A bevételek 75,5 %-ban teljesültek a kiadások 75,7 %-ot mutatnak. A gazdálkodást az ésszerűség, a takarékosság jellemzi. A bevétel forintban: ,- Ft A kiadás forintban: ,- Ft. Javaslom a testület felé elfogadásra a beszámolót. Göcző Gyula Andrásné képviselő: én nem tudok ebben a kérdésben döntést hozni, mert ma délben kaptam meg az anyagot. Oláh Kálmán polgármester: technikai hiba miatt késett az anyag időbeli eljuttatása. dr. Lipták Péter körjegyző: A kolléganők nem tudták befejezni az előterjesztéseket határidőre, mivel a pénzügyi csoport létszáma november hónapban lecsökkent 1 fővel, ami jelentős többletmunkát jelentetett a

3 többieknek. A két új kolléganő próbálja átlátni az új munkakört, de ehhez idő kell természetesen. Én helyettük is elnézést kérek és magamra vállalom az okozott kellemetlenséget. Úgy gondolom, hogy idővel össze fog az apparátus csiszolódni és nem leszünk mulasztások letéteményesei. Göcző Gyula Andrásné képviselő: Én akkor sem tudom elfogadni, mert nem tudtam áttekinteni. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Én azt mondom, hogy tegnap ezt az anyagot a pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta, ha a bizottság elfogadta a beszámolót, akkor én is elfogadom. Oláh Kálmán polgármester: Aki egyetért a beszámolóval, kérem, kézfeltartással jelezze. A Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozza: 161/2011. (XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselőt-testülete az önkormányzat háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót eft teljesített bevétellel és eft teljesített kiadással elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást is szavazza meg. Szavazás: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 11/2011. (XII. 01.) sz. önkormányzati rendeletet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III.09.) sz. rendeletének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 2. napirend: A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Oláh Kálmán polgármester: az anyagot mindenki megkapta írásban. A Pénzügyi és Ellenőrző bizottság tárgyalta. Átadom a szót Oláh Lajos Sándorné elnöknek.

4 Oláh Lajos Sándorné elnök: A re tervezett forráshiányhoz képest növekedés van. Az önkormányzat a bevételeket ,- Ft-ra tervezi, a kiadásokat ,- Ft-ra. Működési forráshiány: ,- ft. Javaslom a koncepciót elfogadásra. Oláh Kálmán polgármester: Ez egy irány, a költségvetés ettől eltérhet. Itt lehetnek változások is. Elfogadom a koncepciót, a követelmény továbbra is a biztonságos munkavégzés. Aki egyetért a koncepció elfogadásával, az kérem kézfeltartással jelezze. Csanádapáca község önkormányzat képviselő testülete 5 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a évi költségvetési koncepciót. Oláh Kálmán polgármester: A körjegyzőség működéséhez Csanádapáca Község hozzájárulása ,- Ft. Pusztaföldvár Község hozzájárulása: ,- Ft. dr. Lipták Péter: Az állam normatív módon is támogatja a körjegyzőségek működését. Oláh Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban van kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 3. napirend: 162/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselőt-testülete elfogadja Csanádapáca Községi Önkormányzat és Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzőségének évi koncepcióját. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester ebtartásról szóló rendelet elfogadása Oláh Kálmán polgármester: Felkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. Az írásos anyagot mindenki megkapta. dr. Lipták Péter körjegyző: A kóbor kutyák miatt volt szükség egy ilyen típusú rendeletre. Szeretnénk a településen megoldani a kóbor kutya problémát. Ha esetleg ezzel kapcsolatban kérdés merül fel, arra készséggel válaszolok.

5 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 4. napirend. 12/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendeletet az ebek tartásáról A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. Képviselő-testület évi munkaterve Dr. Lipták Péter körjegyző: írásos anyagot mindenki megkapta. Az ügyrend az én olvasatomban készült, természetesen ez még módosítható és kiegészíthető, ha ez igényként merül fel. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Egyetértek a munkatervvel csupán kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a Gyöngyfüzér Szociális Otthon éves beszámolóját február hónapra kértük. A körjegyzőségről is lehetne egy beszámoló, mondjuk októberben. Oláh Kálmán: Aki a módosított beszámoló elfogadásával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 5. napirend. 163/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy Képviselő-testület évi munkatervét az önkormányzat intézményvezetőinek és az érintett előadóknak küldje meg. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal Felelős: Dr. Lipták Péter körjegyző Csanádapácáért Közalapítványi Tanács tagjainak megválasztása. Oláh Kálmán polgármester. A Csanádapácáért Közalapítvány tagjait és elnökségét 5 évre választjuk meg, decemberben lejár a tagok és az elnökség mandátuma. Írásban mellékelve. Az anyagot minden képviselő megkapta. A személyekkel kapcsolatban van-e valakinek kifogása?

6 Amennyiben nincs, úgy az Alapító okirat ennek megfelelően kerül módosításra. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 164/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádapácáért Közalapítvány tisztségviselőinek a következő személyeket bízza meg, től ig terjedő időszakra: Elnök: Behán József 5662 Csanádapáca, Rákóczi utca 31. Elnökségi tagok: Dupsi Zoltán 5662 Csanádapáca, Liszt Ferenc utca 8. Megyeri Katalin 5662 Csanádapáca, Bethlen Gábor utca 27. Szelezsán György 5662 Csanádapáca, Batthyány utca 12. Véróné Erzsiák Beáta 5662 Csanádapáca, Batthyány utca 4. Zsibrita Andrásné 5662 Csanádapáca, Arany János utca 32. Zsírosné Böröcsök Éva 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 77. Ellenőrző bizottság elnöke: Bunzel Fridholdné Csanádapáca, Deák Ferenc u. 29. Ellenőrző bizottsági tagok: Kvasz Pál Csanádapáca, Erkel u. 5. Sánta Lajos Csanádapáca, Szent Gellért út 81. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Alapító Okiratot ennek megfelelően elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: december napirendi pont. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása. Oláh Kálmán polgármester: Mivel a Kesjár Jánosné a Szociális Bizottság elnöke igazoltan van távol, így átadom a szót Göcző gyula Andrásné képviselő asszonynak, aki a Szociális Bizottság tagja. Göcző Gyula Andrásné képviselő: Mint a bizottság tagja, nekem is az a véleményem, hogy a támogatás 1 főre legyen mellékelve. Van itt egy írásos anyag, melyet kiegészítésként mindenki megkapott. Én ezt megfelelőnek tartom, és javaslom a képviselő testületnek elfogadásra. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése ezzel kapcsolatban bárkinek van-e? Amennyiben nincs, úgy kérem kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 165/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretein belül, minden pályázót támogatásban részesít, a Szociális- Ifjúságvédelmi, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezése alapján. A támogatás mértéke az 1 főre jutó jövedelem alapján történik, az alábbiak szerint: A típusú pályázat Kategóraia Ft/hó/fő Támogatás I II III és afelett B típusú pályázat Kategóraia Ft/hó/fő Támogatás I II III és afelett sorszám név utca házszám Megállapított támogatás 1 Dupsi Krisztina Móricz Zsigmond Ft 2 Ficza Bernadett Rákóczi Ft 3 Szekercés Andrea Jókai Ft 4 Petrus Gábor Mihály Bem Ft 5 Bozsó Annabella Batthyány Ft 6 Sipka Gábor Rákóczi Ft 7 Sipka Tamás Rákóczi Ft 8 Silló Norbert Széchenyi 14/a Ft 9 Radics Vivien Damjanich Ft 10 Behán Attila Rákóczi Ft 11 Gyuris Renáta Bocskai Ft 12 Takács Noémi Rákóczi Ft 13 Baricz Norbert Attila Bethlen Gábor Ft 14 Berta Zoltán Esze T Ft Mazula Katalin 15 Veronika Batthyány Ft 16 Szikora Patricia Rózsa Ft 17 Mazula Szabolcs Bajcsy-Zsilinszky Ft 18 Kutasi Ildikó Hunyadi Ft Havi Forint 10 hónapon keresztül. Költségvetésben: Ft. (2011. és 2012-re vetítve) Ft

8 Határidő: december 6. Felelős: Oláh Kálmán polgármester 7. napirend: Kormányos Pál kérelme. Oláh Kálmán polgármester. Írásban mindenki megkapta. Arról van szó, hogy a 045/9 hrsz. földterület bérleti szerződése lejár dec. 31.-én. Kormányos Pál ezt a területet meg szeretné az önkormányzattól vásárolni. Ez a terület 100 %-ban önkormányzati tulajdon és a földhivatali tulajdonlapon udvarként szerepel ez a terület. Mellékeltünk egy térképet is minden képviselőnek, hogy érthető legyen mindenki számára, hogy hol helyezkedik el a terület. Sok mindenre alkalmas, mert közművel el van látva, bérletnek ki lehet adni. Oláh Lajos Sándorné képviselő Úgy gondolom, hogy nem kellene eladnunk már csak a közmű miatt sem érdemes potom áron eladni. Oláh Kálmán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, úgy aki egyetért azzal, hogy a fenti területet az önkormányzat nem kívánja értékesíteni, úgy kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 8. napirend. Egyebek. 1. pont: 166/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kormányos Pál csanádapácai lakos vételi szándékát megismerte, a Csanádpáca 045/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, de azt elutasítja. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: értelem szerint Oláh Kálmán polgármester. A szociális foglalkoztatóban a Magyar Államkincstár november 23.-án ellenőrzést végzett. Felkérem Tománné Behán Márta intézményvezető helyettes asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet az ellenőrzésről. Szikora Pál Ferenc alpolgármester távozik a teremből.

9 Tománné Behán Márta intézményvezető helyettes: A Magyar Államkincstár nov. 23.-án ellenőrizte a szociális foglalkoztatást. Teljes körű dokumentáció ellenőrzés volt. Nem tapasztaltak hiányosságot. A pénzügyi rész teljesen rendben volt. Maradt a foglalkoztatónak 280 ezer forintja, amit még nem használt fel. Ezt nem vették hiánynak. Jegyzőkönyv készült, melyet elküldtek az önkormányzatnak. Ennyit szerettem volna elmondani. 2. pont: Oláh Kálmán polgármester: nov. 22.-én az orosházi Munkaügyi Központhoz a START Munkaprogramra pályázat lett benyújtva. Ez mezőgazdasággal kapcsolatos. Írásos anyagot mindenki megkapta. A tervezett létszám 49 fő lesz, ez ,- ft. A pályázatban megjelöltünk olyan tevékenységeket, hogy: - Mg. Földterületek karbantartása 66,5 km fő erre ,- Ft-ot adnak. - Közutak karbantartása ( belterületi utak, járdák karbantartása) 2, 9 km - 10 fő erre Ft-ot adnak. - Téli közfoglalkoztatás ( járdalapok, szegélyeszközök gyártása ) 10 fő. Itt utcák is meg vannak konkrétan határozva, ezért javasolják a projekt elfogadását. Itt az össz létszám 79 fő. Mivel átfedések lesznek, ezért kb. 50 fő körül tudunk majd közmunkásokat foglalkoztatni. Szerepel még a projektben állattartás is, az Urbán Tanyánál lévő m2-en istálló létesítése. Sertésben gondolkodunk. A költségvetésnek kell majd forrást biztosítani rá. Sajnos rövid idő állt rendelkezésre a pályázat beadására, ezért teljességben ezt nem tudtuk szerepeltetni. Van azonban bontott anyagunk, amit az építkezésnél majd felhasználhatunk. Csikós Gábor képviselő: Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú, ezt szigorúan ellenőrzik. Oláh Kálmán polgármester: Be kellett adni, hogy milyen eszközöket kívánunk igénybe venni. Nem lehet tudni, hogy mikor fogják nekünk ezeket kifizetni. Két napja kaptam egy telefont, hogy a téli időszakra is alkalmazhatunk 20 fő közmunkást. Ezt is 100 %-ban támogatják. A foglalkoztatás 6 órában történik. Úgy néz ki, hogy jan. 31-ig lesz 20 emberünk. A kitétel csupán az volt, hogy olyan közmunkásokat alkalmazzunk, aki az idén még nem volt közmunkán. 3. pont: Az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosítása

10 dr. Lipták Péter körjegyző: Írásos anyagot mindenki megkapta. A 6-os pont módosítása szükséges és a 14 es pontból kikerül a könyvtárra vonatkozó rész, mert azt a feladatot a Kistérség látja el. Aki egyetért az Apáczai Csere János Általános iskola alapító okiratának módosításával, kérem kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 167/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete I. Az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Hivatala Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 1. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint változik: OM azonosítója: 2010S1 Költségvetési törzsszáma: Adószáma: Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint változik: TEÁOR besorolása és megnevezése: Szakágazati besorolása és megnevezése: 8520 Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Alapvető szakfeladatai: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) Művelődési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Múzeumi tevékenység 3. Az Alapító Okirat pontja az alábbiak szerint változik: Helyi sajátosságokhoz, élet- és munkakörülményekhez, valamint az életmódhoz igazodóan a művelődés, a tanulás, a szórakozás, és a pihenés feltételeinek biztosítása, az egyéni és közösségi művelődés ösztönzése, az alkotó tevékenység kibontakozásának segítése, a művészeti, a tudományos és a mindennapi élethez kapcsolódó ismeretek terjesztése, közgyűjtemény kialakítása, fejlesztése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység

11 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység II. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosítását és a Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát melyek az előterjesztés mellékletét képezik - aláírja és a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Magyar Államkincstárhoz határidőn belül megküldje. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: megkérdezem a képviselő testületet, hogy az egyebek nyílt részében van e kérdés, hozzászólás? Göcző Gyula Andrásné képviselő: Én szeretném, ha pár szóban beszélnénk arról az alakról, aki a falut járja és házszámtáblát akar mindenkire rásózni. Dr. Lipták Péter körjegyző: Engem keresett fel a napokban egy O.Cs. nevű Orosházi lakos és engedélyt kért általa készített házszámtáblák ajánlására. Azonban kiderült, hogy több embert megvezetett. Arra hivatkozott, hogy kormányrendelet egy ilyen tábla megvásárlása és erre jegyzői engedélye is van. Jelentettük az esetet körzeti megbízottnak, aki azonnal intézkedett. Csikós Gábor képviselő: Állítólag azt mondta mindenkinek, hogy kötelező a vásárlás, mert itt a jegyző engedélye. dr. Lipták Péter körjegyző : Arra volt engedélye, hogy felmérje a lakossági igényeket és esetleg értékesítsen. De ezt nem a mi nevünkben és megbízásunkból Oláh kálmán polgármester. Hozzám is érkezett lakossági bejelentés, hogy az úr a pénzt előre felvette, és majd a jövő héten postán küldi a házszám táblát. Úgy gondolom az illető csúnyán visszaélt a jegyző bizalmával. Gözcő Gyula Andrásné képviselő: Én úgy tudom, hogy ez az ember több sorjában megjelent már itt a faluban. Nem most kezdte itt a tevékenységét. dr. Lipták Péter körjegyző: Az ígérte, hogy megcsinálja az előre kifizetett házszámtáblákat. Mindenestre nem így kellett volna eljárnia. Oláh Kálmán polgármester: Én mindenesetre arra kérném a lakosságot, hogy amennyiben ilyet lát, mindenképpen jelezze az Önkormányzat felé és a körzeti megbízottunk felé, hogy elejét tudjuk venni az ilyen eseteknek. Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, úgy a továbbiakban zárt ülést rendelek el.

12 k.m.f... Oláh Kálmán Polgármester.. dr. Lipták Péter Körjegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.)

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Képviselő-testületének 2012. február 29-én 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt testületi üléséről. ának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról.

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 12/2014. Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-án megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 15/2014.(XII.22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben