Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott február. 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20."

Átírás

1 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott 11. február..

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Módszertan 3 3.A végzés körülményei 5 4.Korábbi, további és egyéb tanulmányok 9 5. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába Munkaerőpiaci életút Elégedettség a munkával Vélemény a karunkról, az itt eltöltött időszakról Összefoglalás, fejlesztési javaslatok 39 Felhasznált anyagok 2

3 1. Bevezetés A Szent István Egyetem a TÁMOP támogatásával bevezette a DPR rendszert. A rendszer keretén belül, 11 tavaszán az EvaSys kérdőív- és felméréskészítő és kiértékelő program felhasználásával reprezentatív online felmérést végzett a különböző karain 8-ban és 1- ben végzett hallgatók körében. A kérdőív elsősorban a kötelező, országosan standardizált kérdéseket tartalmazta, de ezeket kiegészítették az egyetem által preferált specifikus kérdésekkel. A felmérés arra terjedt ki, hogy a vizsgált időszakban végzett hallgatók hogyan ítélik meg az oktatásuk hasznosságát, jelenleg milyen munkaerőpiaci pozícióban vannak, milyen további karrierterveik vannak, milyen véleményük van a karon eltöltött időszakkal kapcsolatban. A karunkon végzett hallgatókra vonatkozó részletes felmérési adatokat a SZIE excel táblákban [1] adta meg. A karunkra vonatkozó feldolgozásokat, értékeléseket, diagramokat ezeknek az adatoknak a felhasználásával készítettük. Az egyetemi átlagokkal, vagy karokkal végzett összehasonlításokat, diagramokat és elemzéseket a nyilvános DPR [2] jelentés adatainak felhasználásával készítettük. Az egyes kérdésekre vonatkozó elemzésekhez írt megjegyzéseink általában valamilyen tovább vizsgálandó kérdésre utalnak, vagy a tényadatokhoz képesti anomáliákat jeleznek. Az egyetemi DPR kutatási jelentések, az adatfeldolgozások az EvaSys program támogatásával készültek, a kari feldolgozáshoz a program nem állt rendelkezésünkre, használatára nem volt lehetőségünk. Jelen anyagban az ábrák címében lévő sorszámok a kérdőívek illetve az adattáblák megfelelő kérdéseire vonatkoznak. A feltüntetett sorszámok kizárólag a visszakereshetőséget szolgálják. 2. Módszertan A karunkon végzett hallgatók száma 453 fő volt. Ez a SZIE végzett hallgatói létszámának 9,3 -a. A rétegképzés és a véletlen mintavétel után karunkon 8 fős mintaszám felmérése történt. Az elért hallgatók aránya 17,7, a SZIE átlaga 14,4 volt. A karunkon végzettek megoszlása az alapsokaságban 1 a mintában 9,2 volt. A kari adataink összehasonlításához hivatkozott karok és jelölésük a továbbiakban a következő: Alkalmazott Bölcsészeti Kar AB Állatorvos - tudományi Kar ÁO Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet EF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GT Gazdasági Kar GK Gépészmérnöki Kar GM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar MK Pedagógiai kar PK Víz- és Környezetgazdálkodási Kar VK 3

4 1.2.Milyen szakon végzett ebben az intézményben? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) műszaki menedzser (BA/BSc) építőmérnöki (BA/BSc) Képzési terület nemzetvédelmi és katonai képzési terület műszaki képzési terület gazdaságtudományok képzési terület Alapképzés (BSc) Főiskolai képzés Válaszadók megoszlása Végzés éve, 8 Végzés éve, 1 Nappali Levelező Alapképzés (BSc) Főiskolai képzés Nappali Levelező 4

5 Karunkon a választ adó hallgatók 46,3 -a államilag finanszírozott formában tanult. 1.4.Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott Költségtérítéses Mindkét finanszírozási formában 3.A végzés körülményei Karunkon a volt hallgatók többsége 65 -a, jó átlaggal végezte el a saját szakját, 32 közepes, 2 pedig jeles eredménnyel. A karok között a legkevesebb jeles eredmény nálunk volt. Átlagosan 2,68-as eredménnyel végezték el a szakot. SZIE átlagban 6 a jó, 22 a közepes és 18 a jeles eredménnyel végzettek aránya Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges Közepes Jó Jeles, kiváló Karunkon a többi diák eredményéhez képest a saját eredményeket közel felerészben ugyanolyannak, és szintén közel felerészben valamivel jobbnak ítélik meg, mint az ugyanolyan szakon végzett többi diáké. Ez a vélemény megegyezik a SZIE átlagosan mért értékeivel. 5

6 1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké Valam ivel rosszabb volt, mint a többieké Kb. ugyanolyan volt, m int a többieké Valamivel jobb volt, mint a többieké Sokkal jobb volt, mint a többieké Az abszolutórium megszerzéséig a legtöbb időre az ÁOTK után karunkon volt szükség: a választ adók véleménye szerint 9,1 félévre. A levelező hallgatóknál ez 8,9 a nappali hallgatóknál 9,2 félév volt. Megjegyzés: A válaszokat csak az adott szak mintatanterv szerinti félév számához viszonyítva, a tény adatokkal összevetve lehet csak értékelni. A SZIE átlag a 8-ban és 1-ben végzettekre 8,4 ill. 7,4 félév. Az állami finanszírozású hallgatóknál ez az átlagos érték 8,1, a költségtérítéseseknél 7,3 félév A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? félév Karunkon közvetlenül az abszolutórium után a hallgatók 73 -a szerezte meg diplomáját. Nappali hallgatóknál ez az érték 76, levelezőknél 62 volt. Az értékek karonként nagy eltéréseket mutatnak, és 12-5 vannak azok, akik nem szerezték meg a diplomájukat. Legnagyobb arányban, 5 -ban az építész szakos hallgatók nem szerezték meg a diplomájukat. 6

7 A SZIE átlag a 8-ban és 1-ben végzetteknél 75 ill. 8, azok aránya, akik közvetlenül az abszolutórium után megszerezte diplomáját Az abszolutórium után közvetlenül nem szerezte meg a diplomáját műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc Karunkon, azok közül, akik nem kapták meg a diplomájukat, közel egy harmad még egyáltalán nem szerezte meg. Ez magasabb a SZIE átlagánál. A tendencia az, hogy ahogy telik az idő egyre kevesebben szerzik meg diplomájukat Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? évnél több idő alatt még nem szereztem meg 7

8 Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? SZIE átlag évnél több idő alatt még nem szereztem meg Karunkon, mint minden karon, a legtöbb esetben a diploma megkapás késedelmének oka a nyelvvizsga hiánya volt, ami nálunk 83 -át tette ki a késedelmeknek. A SZIE átlagában a nyelvvizsga hiánya a 8-ban végzetteknél 79- át, a 1-ben végzetteknél 83 -át tette ki a késedelmek okainak. Karunkon a végzettek közel egy harmada kilépett a munkaerőpiacra diploma nélkül és az abszolutórium megszerzésekor 41 -uk már dogozott. 27 nem lépett ki a munkaerőpiacra csak abszolutóriummal. Ezek a SZIE átlaggal megegyező vagy hasonló értékek. A válaszadók mintegy egy ötöde érezte nagy problémának a diploma hiányát karunkon is és a SZIE átlagában is. A karok között azonban jelentős különbségek vannak Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett 8

9 Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben? SZIE átlag Egyáltalán nem okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett Karunkon mintegy 8 tud arról, hogy működik alumni szervezet, és közülük közel tagja a szervezetnek. Ezek az értékek kimagaslóan jó értékek, legjobbak a karok közül. Megjegyzés: a felmérés nem vizsgálta a tagok elégedettségét a szervezettel. A SZIE átlagában csak 53 tud arról, hogy működik alumni szervezet az intézményben, és közülük csak 9 tagja a szervezetnek. 4.Korábbi, további és egyéb tanulmányok Karunkon a hallgatók 5 -a kezdte meg a tanulmányait felsőfokú végzettség birtokában. SZIE átlagban ez az érték 11. A karunkon folytatott tanulmányok alatt vagy után a végzett hallgatók 2,5 -a szerzett egyéb felsőfokú végzettséget. A jelenleg is felsőfokű képzésben résztvevők aránya karunk vonatkozásában 12,7, ami nagyjából a SZIE átlaghoz, 11,5, hasonló. A karunkon végzettek esetében a felsőfokú tanulmányokban résztvevők 75 -a MSc képzésben vesz részt. A karunkon végzett hallgatók 65 -a fontolgatja a további részvételt az MSc képzésben. A karunkon végzett hallgatók válaszai leginkább az angol nyelvtudásukról számolnak be. Az angol nyelvtudásuk szintjét 3-ra értékelték az 5 fokozatú skálán, ami némileg a SZIE 3,2-es átlaga alatt van. Karunkon a válaszadók 33 -a értékelte az angoltudását közép szintűre, ugyanez német nyelvből 22. Ezen kívül spanyol nyelvből van 2 középszintűre értékelt nyelvtudás, míg a többi nyelvből, francia, olasz, orosz az alapszintűre értékelt nyelvtudás is csak 5 vagy az alatti. 9

10 Milyen szintű nyelvtudása van angol nyelvből? nem ismeri alapszintű 3-as szintű 4-es szintű nagyon jól ismeri 4 Milyen szintű nyelvtudása van német nyelvből? 3 1 nem ismeri alapszintű 3-as szintű 4-es szintű nagyon jól ismeri Milyen szintű nyelvtudása van spanyol nyelvből? nem ismeri alapszintű 3-as szintű Karunkon, a tanulmányaik alatt hallgatóink 5 -a tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön. Ez az érték némileg a SZIE 7 -os átlaga alatt van. Karunkon, a válaszadók állítása szerint 81 -uk részt vett, és 19 -uk nem vett részt a tanulmányaik részét képező kötelező szakmai gyakorlaton. A karok között nagyok az eltérések, és 9-44 kötött változik azok száma, akik állításuk szerint nem vettek részt a kötelező szakmai gyakorlaton. Megjegyzés: vizsgálandó kérdés, mert ez minden szakon kötelező, és számon kért követelmény. 1

11 2.7.A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt nem vett részt tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc Karunk volt hallgatóinak 27 -át alkalmazták később a gyakorlati helyen, ami gyakorlatilag megfelel a SZIE 28,7 -os átlagának. Tanulmányaik előtt illetve közben hallgatóink 35 ill 78 -a szerzett a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkatapasztalatot, ami a SZIE átlagában 3 ill. 61. Tanulmányaik előtt illetve közben hallgatóink 64 és 71-a szerzett a tanulmányaikhoz nem kapcsolódó munkatapasztalatot, ami a SZIE átlagában 6 ill 62. Munkatapasztalat Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?

12 Tanulmányaik előtt illetve közben külföldön dolgozott hallgatóink 5 ill. 6 -a. A SZIE átlag 7 ill Átmenet a felsőoktatásból a munka világába A hallgatóink 7 -a tekintette magát főfoglalkozású diáknak a képzése során, és csak 3 - uk főfoglalkozású dolgozónak, aki tanul. Megjegyzés: elgondolkodtató, hogy ez ugyanakkor nincs összhangban a hallgatók részéről tapasztalt motiváltsággal. A SZIE átlag 58 ill. 42, de a karok között jelentős különbségek vannak, 33 és 97 között változnak az értékek. Az abszolutórium megszerzésekor hallgatóink 32,5 -a rendelkezett főállású munkaviszonnyal. A SZIE átlag 42, a karok között nagy szórással, az értékek és 66 között változnak. Legtöbben az EF karon, 66, legkevesebben az AO karon,, rendelkeztek főállású munkaviszonnyal. Ehhez a munkához hallgatóink legtöbben, 5 -ban, személyes ismeretség révén jutottak. SZIE átlagban legtöbben személyes ismeretség, 3-, és álláshirdetésre jelentkezés, 22, révén jutottak Karunkon és a SZIE átlagában Intézményi karrieriroda vagy állásbörze révén senki sem jutott munkához Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett

13 3.2.1.Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? SZIE átlaga Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett Karunkon a végzett hallgatók 69 -a szerint munkájukhoz a saját és a kapcsolódó szakterületeknek megfelelő tanulmányok felelnek meg legjobban. A SZIE átlagos értéke szerint ez Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Bármilyen szakterület Egy egészen más szakterület A saját és a kapcsolódó szakterületek Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

14 Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? SZIE átlag Bármilyen szakterület Egy egészen más szakterület A saját és a kapcsolódó szakterületek Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete Karunkon, ez az abszolutórium megszerzésekor végzett munka 88 -ban állandó jellegű és határozatlan idejű volt. A SZIE átlag ezzel gyakorlatilag megegyező, Önnek ez a munkaviszonya Állandó jellegű és határozatlan idejű volt Határozott idejű volt Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt Az abszolutórium megszerzésekor hallgatóink 1-a tekintette magát főfoglalkozású dolgozónak. A 1 karból 6 kar diákjainak ugyanez volt a véleménye. A SZIE átlaga szerint 96 főfoglalkozású dolgozónak, és 4 főfoglalkozású diáknak tekintette magát. Karunk hallgatóinak 6 -a keresett munkát az abszolutórium megszerzése után közvetlenül, 34 nem keresett, mert már dolgozott, 2,5 nem, mert tanult. SZIE átlagban a hallgatók 52 -a keresett munkát, 38 nem keresett, mert már dolgozott, és 6 nem, mert már tanulmányokat kezdett. A karok között szakterületi lehetőségektől is függően, nagyok a különbségek a munkát keresők, 41-81, és a már dolgozók, 19-56, között. 14

15 3.3.Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Nem egyéb okból Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem Nem, mert már akkor is dolgoztam Igen Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? SZIE átlag Nem egyéb okból Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem Nem, mert már akkor is dolgoztam Igen Karunkról az abszolutórium megszerzése után a válaszadók 38 -a gyorsan, 1 hónapon belül, 44 -a pedig további keresés után talált munkát. Még nem talált munkát 19. Átlagosan 6 hónapig kerestek munkát azok, akik további keresés után találtak. Azok aránya akik még nem találtak munkát a középmezőnyben helyezkedik el, a különböző karok 9-29 között változó értékei között. SZIE átlagban a végzett diákok 3 -a azonnal, 1 hónapon belül talált munkát, 55 -a hosszabb keresés után talált, 15 -nem talált. A karok között nagyok az eltérések, leggyorsabban el tudtak helyezkedni az ÁO, 72, a GM, 5, és a karunkon végzettek. Legkevésbé tudtak gyorsan elhelyezkedni az AB szakon végzettek, mindössze

16 Az abszolutórium megszerzése után talált e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam Az abszolutórium megszerzése után talált e munkát? SZIE átlag Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam Karunkon az abszolutórium megszerzése után legtöbben személyes ismeretség, 38,5, vagy álláshirdetésre jelentkezés, 26, útján találtak munkát. A karrieriroda vagy állásbörze segítségéről egyetlen válaszadó sem számolt be. SZIE átlagban legtöbben, 31, állás hirdetésre jelentkezés és egyéb személyes ismeretség, 28, vagy munkáltatónál jelentkezés, 17, révén jutott munkához. A többi lehetőség néhány -ot tett ki, beleértve az intézményi karrierirodát, állásbörzét, ami 2 -ot tett ki. 16

17 Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? SZIE átlag Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett A karunkon mért adatok közötti összefüggések vizsgálata azt mutatja, hogy sokszori próbálkozás után sem nőtt az állásinterjúra behívások száma azok esetében, akik azután nem is találtak munkát. Megjegyzés: Vagy a felkészültséggel, vagy annak bemutatásával, elhitetésével lehet baj náluk. A karrier irodának lehet feladata ennek a kérdésnek az elemzése, és a segítségnyújtás. 17

18 A jelentkezések és állásinterjúk átlagos száma, valamint a munka találás közötti összefüggés 6, 5, Átlagos db vagy 4, 3,, 1,, A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/ jelentkezett állásért? A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam A karunkon végzettek döntő többsége, összesen 82 -a szerint munkájuknak csak a saját tanulmányok szakterületén végzett tanulmányok, 26, és a saját és kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok, 56, felelnek meg. Egészen más szakterületnek való megfelelést 1, illetve bármilyen szakterületnek való megfelelést 7 jelzett. A SZIE átlagában a vélemények ehhez hasonlók. A végzett hallgatók 24 -a szerint csak a saját tanulmányok szakterülete, 54 -a szerint az abszolutórium után szerzett munkájukhoz a saját és kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok felelnek meg legjobban. 12 -uk szerint egy egészen más szakterületnek, 1 -uk szerint, pedig bármilyen szakterületnek megfelel Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület 18

19 Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? SZIE átlag Csak a saját tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület Karunkon az abszolutórium utáni munkaviszony 85 -ban állandó jellegű és határozatlan idejű volt. A SZIE átlagában a végzettek 65 -ának állandó jellegű és határozatlan idejű, 32 -ának határozott idejű, és 3 -ának alkalmi megbízása volt Állandó jellegű és határozatlan idejű volt Önnek ez a munkaviszonya Határozott idejű volt Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 6. Munkaerőpiaci életút Karunkon a végzettek 14 -ának nem volt még munkahelye, ezzel a karok között a 4. legmagasabb -ot mutató kar között van. Megjegyzés: ebben az értékben minden bizonnyal benne vannak a végzés után tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők is. Valamint az arányokat feltehetően befolyásolja, hogy az egyes karokon abszolutóriumot szerzettek milyen arányban szerezték meg a diplomájukat. A karunkon végzettek 54 -a az első munkahelyén dolgozik. 19

20 A SZIE átlagában 9 -nak nem volt még munkahelye a végzés óta. A legmagasabb értéket a MK, 18 -ot, valamint a VK, és az ÁO karon, 17, jelezték. A legnagyobb arányban elhelyezkedők a PK, GM, EF, GK és AB karok volt hallgatói, ahol -4 között változott a még munkahellyel nem rendelkezők aránya.. Átlagosan 58 dolgozik az első munkahelyén. A SZIE átlagában a végzettség megszerzése óta munkahellyel nem rendelkezők aránya között különbségek vannak: a 8-ban végzettek között ez 5, a 1-ben végzettek között 13, az állami finanszírozásúak között 1, a költségtérítésesek között 7, a nappali tagozaton 13, a levelező és távoktatási tagozatokon Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? Még sosem dolgoztam Munkahelyek száma 4.1.Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? SZIE átlag Még sosem dolgoztam több Munkahelyek száma Karunkon a végzettség megszerzése óta a válaszadók 35 -a volt már munkanélküli. A karok között a középmezőnyben helyezkedünk el. Közülük 77 regisztrált munkaügyi központban munkanélküliként.

21 A SZIE átlagában ezek az értékek 35, illetve 71. Nagy különbség van a karok között. Az egyes karokon között változik azok aránya, akik jelezték, hogy voltak már munkanélküliek. Kiemelkedően magas a VK, Munkanélküliség 4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Volt-e ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? 4. Munkanélküliség. SZIE átlag Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Volt-e ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? Karunkon nagy különbségek vannak az egyes szakokon végzettek válaszai között abban a tekintetben, hogy volt-e már munkahelye, és hány volt, valamint, hogy volt e már munkanélküli. Megjegyzés: a helyzet elemzéséhez, az okok feltárásához a válaszokat össze kell vetni, a végzés után tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők valamint, az abszolutórium után nem szerezte meg a diplomáját, kérdésekre adott válaszokkal, amelyek az arányokat minden bizonnyal befolyásolják. 21

22 4.1.Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) Még sosem dolgoztam építőmérnöki BSc Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc

23 Karunkon azok körében, akik már voltak munkanélküliek, 1 munkanélküli időszakot jelzett 87, 2 időszakot 1, hármat 3. Összeadva a munkanélküliként töltött időszakokat, ezek karunkon átlagosan 7,7 hónapig tartottak. A SZIE karain a munkanélküliként töltött időszakok 3,4-13,3 hónap között voltak. A leghosszabb időszakok az EF és PK karokon végzettek esetében voltak, 13,3, ill. 11,5 hónap. Az átlagos érték a 8-ban végzettek körében 8,4, a 1-ben végzettekre 7,1 hónap volt. A nappali tagozaton 6,8 hónap, a levelező, esti és távoktatásnál 1,9 hónapot jeleztek a válaszadók. Karunkon a felsőfokú végzettség megszerzését követően senki sem jelzett külföldi tanulmányokat. A végzés utáni külföldi munkavállalás karunkon 3 volt. A SZIE átlagában ez két érték 2 ill. 6 volt. Karunkon ezek a külföldön végzett munkák egyáltalán nem kapcsolódtak a végzettséghez. A SZIE átlagában ezeknek a munkáknak a 32 -a kapcsolódott a felsőfokú végzettséghez, 24 -uk részben, 44 -uk egyáltalán nem. Karunkon a volt diákok döntő többsége 77,5, alkalmazottként dolgozik. 11 -uk jelezte, hogy munkanélküli, 3 nappali tagozaton tanuló diák, 4 van GYES-en, GYED-en. Megjegyzés: Feltehetően mind a 11 -ban, mind az előzőkben jelzett, - még nem volt munkahelye, 14 -ban, - benne vannak a tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők is. A SZIE átlaga az alkalmazotti státusz arányára jelezte, hogy munkanélküli Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Nappali tagozaton tanuló diák munkanélküli vállalkozó Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazott

24 5.1.Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? SZIE átlag Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Nappali tagozaton tanuló diák munkanélküli vállalkozó Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, alkalmazott Karunk volt diákjainak közel 4 -a vezetőként, közülük 24 közép-, 14, 5 alsó szintű vezetőként dolgozik. A karok között nálunk van a legtöbb vezető beosztású a végzettjeink között. Az egyes karok esetében ez 3 és 32 között változik. A SZIE átlaga, összesen 23 vezető beosztás. Karunk esetében a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya 11, és ez a 3 legalacsonyabb érték között van a SZIE karai között. A SZIE karain a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya és között változik Milyen beosztásban dolgozik? felső vezető közép vezető alsó vezető beosztott diplomás beosztott, nem diplomás foglalkozás 24

25 Milyen beosztásban dolgozik.szie átlag felső vezető közép vezető alsó vezető beosztott diplomás beosztott, nem diplomás foglalkozás Karunkon a jelenlegi munkájában nincsen alkalmazottja vagy beosztottja 74 -nak, 1-9 közötti alkalmazottja van 14 -nak, és 1 -nél több 12 -nak. A SZIE karain végzetteknél az alkalmazottal nem rendelkezők aránya 55 és 88 között változik. Karunk volt hallgatóinak jelenlegi munkaviszonya a volt hallgatók 92 -ának állandó, határozatlan idejű, 5 -ának határozott idejű, és 3 -anak alkalmi jellegű. A SZIE volt hallgatóinak jelenlegi munkaviszonya a volt hallgatók 79 -ának állandó, határozatlan idejű, 19 -ának határozott idejű, és 2 -anak alkalmi jellegű. Karunkon a volt hallgatók 17 -a köztisztviselő vagy közalkalmazott, 9 állami vállalatnál, önkormányzatnál, 74 egyéb helyen dolgozik. A SZIE átlagában a volt hallgatók 38 -a köztisztviselő, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő, 8 állami vagy önkormányzati vállalatnál, 54 pedig egyéb helyen dolgozik. A karunkon végzettek 24 -a állami vagy önkormányzati tulajdonú, 2 -a részben állami, részben magán, 74 -a teljes mértékben magán tulajdonú cégnél dolgozik. 77 -uk teljesen magyar, 11 - uk részben magyar, részben külföldi, 12 -uk teljes mértékben külföldi tulajdonú cégnél dolgozik. A SZIE átlagában a végzettek 43 -a állami tulajdonú, 51 -a részben állami, részben magán 6 -a teljes mértékben magán tulajdonbú cégnél dolgozik. 7 -uk teljesen magyar, 32 -uk részben magyar, részben külföldi, 8 -uk teljes mértékben külföldi tulajdonú cégnél dolgozik. A karunkon végzettek 5 -a önfoglalkoztató, mikro vállalkozásnál, 27 kis vállalatnál 15 középvállalatnál, 33 nagyvállalatnál dolgozik. A SZIE vonatkozásában átlagosan 2 önfoglalkoztató, 11 mikro vállalkozásnál, kis vállalatnál, 26 középvállalatnál, 42 nagyvállalatnál dolgozik. 25

26 5.15.Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? önfoglalkoztató vagyok 2-9' 1-49' 5-249' ' 1 fő, vagy afölött 5.15.Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? SZIE átlag önfoglalkoztató vagyok 2-9' 1-49' 5-249' ' 1 fő, vagy afölött A karunkon végzett hallgatók jelenlegi munkájukban az 5 fokozatú skálán 3,2 re értékelték a tanulmányaik során elsajátított tudás használatát. A SZIE karai közül ez az érték 5 karon 3-3,2 között változik, 5 karon ennél némileg magasabb. Kiemelkedően magas, 4.5-ös értéket csak az ÁO karon mértek. Karunkon a válaszadók 11 -a úgy érezte, hogy egyáltalán nem használja a tanulmányok során elsajátított tudást, 4 -a közepes mértékben és 22 -a teljes mértékben használja. 26

27 5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? egyáltalán nem kevéssé közepes mértékben nagy mértékben teljes mértékben A karunkon végzettek 71 -ának véleménye szerint, jelenlegi munkájának a főiskolai diploma felel meg leginkább, 15 -uk szerint az egyetemi végzettség, 12 -uk munkája nem igényel felsőfokú végzettséget Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD Egyéb posztgraduális képzés Egyetemi diploma/ma/msc végzettség Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget Karunk hallgatóinak 39 -a az angol nyelvet használja rendszeresen munkahelyén uknak nincs szüksége idegen nyelvtudásra. 27

28 17.Melyik idegen nyelvet használja rendszeresen jelenlegi munkahelyén?többet is megjelölhet! angol német mindkettő nincs szükségem idegen nyelvtudásra A karunkon végzett hallgatók az átlagos nettó keresetek tekintetében a karok között a 4. legmagasabb értéket adták meg, 15 ezer Ft-ot. A SZIE átlaga, Ft. Az értékek 1 és 197 ezer Ft között változnak a SZIE különböző karain végzetteknél. A legmagasabb nettó fizetéseket a GM, EF és GT karokon végzettek jelezték. A legalacsonyabbakat az AB, VK és AO karok végzettjei adták meg. A SZIE-n mért átlagos nettó értékek magasabbak a férfiak, mint a nők esetében, 165 ill 141 ezer Ft. Magasabbak a 8-ban végzetteknél a 1-ben végzettekhez képest, 154 ill. 145 ezer, és magasabbak az esti, levelező tagozaton végzetteknél a nappalihoz képest, 154 ill 147 ezer Ft. A karunkon végzett hallgatók a főállású munkahelyen az előző hónapban ledolgozott 159 munkaórával az élmezőnyben vannak a karok között. A SZIE karai között nagyok a különbségek, 119 és 166 között változik a ledolgozott órák mennyisége. A férfiak és nők között e tekintetben is jelentős a különbség, a SZIE átlaga 164 ill 147 óra. A karunkon végzettek 9 -ának van mellékállása. Közülük 5 úgy gondolja, hogy ennek a végzett munkának egyéb posztgraduális képzés felelne meg. 7. Elégedettség a munkával A karunkon végzettek leginkább a munkájuk személyi és tárgyi körülményeivel, 4 fokozatú skálán 3,15-re ill re értékelték, valamint a munka szakmai, tartalmi részével, 2,92-re értékelték, elégedettek. Legkevésbé a jövedelemmel és juttatásokkal, 2,57, valamint a szakmai előmenetellel, karrierrel, 2,62, elégedettek. A munka összességét tekintve 2,82 az elégedettségük. A SZIE átlagos értékei szerint a végzettek leginkább a munka szakmai, tartalmi részével és személyi körülményeivel, vannak megelégedve, 3,1-re értékelték, legkevésbé a jövedelemmel és juttatásokkal, 2,5-re értékelték, és a munka összességét tekintve 2,9 az elégedettségük mértéke a 4 fokozatú skálán. A mérések nem mutattak különbséget a férfiak és nők között. A karok között alig van különbség az elégedettségek között, a munka összességét tekintve. Az értékek 2,8-3,1 között változnak. 28

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők:

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: Kővári István turizmusoktatási szakértő, Dékáni Kabinet vezetője Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara Mezősi

Részletesebben

Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai Matheika Zoltán 2013 április

Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai Matheika Zoltán 2013 április Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai Matheika Zoltán 2013 április Magyarországon az uniós átlagtól lényegesen nem elütő általános munkanélküliséghez kiemelkedően magas ifjúsági munkanélküliségi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ 265 Kiss Paszkál PÁlyakezDŐk munkával ValÓ elégedettségének meghatározói A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járjuk körbe a következőkben a fogalmi háttér kicsit alaposabb

Részletesebben

A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer?

A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer? A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer? CSEHNÉ PAPP Imola Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő papp.imola@gtk.szie.hu Az oktatás közvetlenül meghatározza egy

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek

Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek A 45 ÉV FELETTI, AKTÍV KORÚ FELNŐTTEK A MUNKAERŐPIACON ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Farkas Erika Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Verziószám: 2.0. 2011. december 20.

Verziószám: 2.0. 2011. december 20. BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN C. ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT JELENLÉTI NAPOS KÉPZÉSEIRŐL A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010.

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a pályakövetést

Részletesebben