Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott február. 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20."

Átírás

1 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott 11. február..

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Módszertan 3 3.A végzés körülményei 5 4.Korábbi, további és egyéb tanulmányok 9 5. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába Munkaerőpiaci életút Elégedettség a munkával Vélemény a karunkról, az itt eltöltött időszakról Összefoglalás, fejlesztési javaslatok 39 Felhasznált anyagok 2

3 1. Bevezetés A Szent István Egyetem a TÁMOP támogatásával bevezette a DPR rendszert. A rendszer keretén belül, 11 tavaszán az EvaSys kérdőív- és felméréskészítő és kiértékelő program felhasználásával reprezentatív online felmérést végzett a különböző karain 8-ban és 1- ben végzett hallgatók körében. A kérdőív elsősorban a kötelező, országosan standardizált kérdéseket tartalmazta, de ezeket kiegészítették az egyetem által preferált specifikus kérdésekkel. A felmérés arra terjedt ki, hogy a vizsgált időszakban végzett hallgatók hogyan ítélik meg az oktatásuk hasznosságát, jelenleg milyen munkaerőpiaci pozícióban vannak, milyen további karrierterveik vannak, milyen véleményük van a karon eltöltött időszakkal kapcsolatban. A karunkon végzett hallgatókra vonatkozó részletes felmérési adatokat a SZIE excel táblákban [1] adta meg. A karunkra vonatkozó feldolgozásokat, értékeléseket, diagramokat ezeknek az adatoknak a felhasználásával készítettük. Az egyetemi átlagokkal, vagy karokkal végzett összehasonlításokat, diagramokat és elemzéseket a nyilvános DPR [2] jelentés adatainak felhasználásával készítettük. Az egyes kérdésekre vonatkozó elemzésekhez írt megjegyzéseink általában valamilyen tovább vizsgálandó kérdésre utalnak, vagy a tényadatokhoz képesti anomáliákat jeleznek. Az egyetemi DPR kutatási jelentések, az adatfeldolgozások az EvaSys program támogatásával készültek, a kari feldolgozáshoz a program nem állt rendelkezésünkre, használatára nem volt lehetőségünk. Jelen anyagban az ábrák címében lévő sorszámok a kérdőívek illetve az adattáblák megfelelő kérdéseire vonatkoznak. A feltüntetett sorszámok kizárólag a visszakereshetőséget szolgálják. 2. Módszertan A karunkon végzett hallgatók száma 453 fő volt. Ez a SZIE végzett hallgatói létszámának 9,3 -a. A rétegképzés és a véletlen mintavétel után karunkon 8 fős mintaszám felmérése történt. Az elért hallgatók aránya 17,7, a SZIE átlaga 14,4 volt. A karunkon végzettek megoszlása az alapsokaságban 1 a mintában 9,2 volt. A kari adataink összehasonlításához hivatkozott karok és jelölésük a továbbiakban a következő: Alkalmazott Bölcsészeti Kar AB Állatorvos - tudományi Kar ÁO Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet EF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GT Gazdasági Kar GK Gépészmérnöki Kar GM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar MK Pedagógiai kar PK Víz- és Környezetgazdálkodási Kar VK 3

4 1.2.Milyen szakon végzett ebben az intézményben? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) műszaki menedzser (BA/BSc) építőmérnöki (BA/BSc) Képzési terület nemzetvédelmi és katonai képzési terület műszaki képzési terület gazdaságtudományok képzési terület Alapképzés (BSc) Főiskolai képzés Válaszadók megoszlása Végzés éve, 8 Végzés éve, 1 Nappali Levelező Alapképzés (BSc) Főiskolai képzés Nappali Levelező 4

5 Karunkon a választ adó hallgatók 46,3 -a államilag finanszírozott formában tanult. 1.4.Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott Költségtérítéses Mindkét finanszírozási formában 3.A végzés körülményei Karunkon a volt hallgatók többsége 65 -a, jó átlaggal végezte el a saját szakját, 32 közepes, 2 pedig jeles eredménnyel. A karok között a legkevesebb jeles eredmény nálunk volt. Átlagosan 2,68-as eredménnyel végezték el a szakot. SZIE átlagban 6 a jó, 22 a közepes és 18 a jeles eredménnyel végzettek aránya Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges Közepes Jó Jeles, kiváló Karunkon a többi diák eredményéhez képest a saját eredményeket közel felerészben ugyanolyannak, és szintén közel felerészben valamivel jobbnak ítélik meg, mint az ugyanolyan szakon végzett többi diáké. Ez a vélemény megegyezik a SZIE átlagosan mért értékeivel. 5

6 1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké Valam ivel rosszabb volt, mint a többieké Kb. ugyanolyan volt, m int a többieké Valamivel jobb volt, mint a többieké Sokkal jobb volt, mint a többieké Az abszolutórium megszerzéséig a legtöbb időre az ÁOTK után karunkon volt szükség: a választ adók véleménye szerint 9,1 félévre. A levelező hallgatóknál ez 8,9 a nappali hallgatóknál 9,2 félév volt. Megjegyzés: A válaszokat csak az adott szak mintatanterv szerinti félév számához viszonyítva, a tény adatokkal összevetve lehet csak értékelni. A SZIE átlag a 8-ban és 1-ben végzettekre 8,4 ill. 7,4 félév. Az állami finanszírozású hallgatóknál ez az átlagos érték 8,1, a költségtérítéseseknél 7,3 félév A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? félév Karunkon közvetlenül az abszolutórium után a hallgatók 73 -a szerezte meg diplomáját. Nappali hallgatóknál ez az érték 76, levelezőknél 62 volt. Az értékek karonként nagy eltéréseket mutatnak, és 12-5 vannak azok, akik nem szerezték meg a diplomájukat. Legnagyobb arányban, 5 -ban az építész szakos hallgatók nem szerezték meg a diplomájukat. 6

7 A SZIE átlag a 8-ban és 1-ben végzetteknél 75 ill. 8, azok aránya, akik közvetlenül az abszolutórium után megszerezte diplomáját Az abszolutórium után közvetlenül nem szerezte meg a diplomáját műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc Karunkon, azok közül, akik nem kapták meg a diplomájukat, közel egy harmad még egyáltalán nem szerezte meg. Ez magasabb a SZIE átlagánál. A tendencia az, hogy ahogy telik az idő egyre kevesebben szerzik meg diplomájukat Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? évnél több idő alatt még nem szereztem meg 7

8 Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? SZIE átlag évnél több idő alatt még nem szereztem meg Karunkon, mint minden karon, a legtöbb esetben a diploma megkapás késedelmének oka a nyelvvizsga hiánya volt, ami nálunk 83 -át tette ki a késedelmeknek. A SZIE átlagában a nyelvvizsga hiánya a 8-ban végzetteknél 79- át, a 1-ben végzetteknél 83 -át tette ki a késedelmek okainak. Karunkon a végzettek közel egy harmada kilépett a munkaerőpiacra diploma nélkül és az abszolutórium megszerzésekor 41 -uk már dogozott. 27 nem lépett ki a munkaerőpiacra csak abszolutóriummal. Ezek a SZIE átlaggal megegyező vagy hasonló értékek. A válaszadók mintegy egy ötöde érezte nagy problémának a diploma hiányát karunkon is és a SZIE átlagában is. A karok között azonban jelentős különbségek vannak Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett 8

9 Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben? SZIE átlag Egyáltalán nem okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett Karunkon mintegy 8 tud arról, hogy működik alumni szervezet, és közülük közel tagja a szervezetnek. Ezek az értékek kimagaslóan jó értékek, legjobbak a karok közül. Megjegyzés: a felmérés nem vizsgálta a tagok elégedettségét a szervezettel. A SZIE átlagában csak 53 tud arról, hogy működik alumni szervezet az intézményben, és közülük csak 9 tagja a szervezetnek. 4.Korábbi, további és egyéb tanulmányok Karunkon a hallgatók 5 -a kezdte meg a tanulmányait felsőfokú végzettség birtokában. SZIE átlagban ez az érték 11. A karunkon folytatott tanulmányok alatt vagy után a végzett hallgatók 2,5 -a szerzett egyéb felsőfokú végzettséget. A jelenleg is felsőfokű képzésben résztvevők aránya karunk vonatkozásában 12,7, ami nagyjából a SZIE átlaghoz, 11,5, hasonló. A karunkon végzettek esetében a felsőfokú tanulmányokban résztvevők 75 -a MSc képzésben vesz részt. A karunkon végzett hallgatók 65 -a fontolgatja a további részvételt az MSc képzésben. A karunkon végzett hallgatók válaszai leginkább az angol nyelvtudásukról számolnak be. Az angol nyelvtudásuk szintjét 3-ra értékelték az 5 fokozatú skálán, ami némileg a SZIE 3,2-es átlaga alatt van. Karunkon a válaszadók 33 -a értékelte az angoltudását közép szintűre, ugyanez német nyelvből 22. Ezen kívül spanyol nyelvből van 2 középszintűre értékelt nyelvtudás, míg a többi nyelvből, francia, olasz, orosz az alapszintűre értékelt nyelvtudás is csak 5 vagy az alatti. 9

10 Milyen szintű nyelvtudása van angol nyelvből? nem ismeri alapszintű 3-as szintű 4-es szintű nagyon jól ismeri 4 Milyen szintű nyelvtudása van német nyelvből? 3 1 nem ismeri alapszintű 3-as szintű 4-es szintű nagyon jól ismeri Milyen szintű nyelvtudása van spanyol nyelvből? nem ismeri alapszintű 3-as szintű Karunkon, a tanulmányaik alatt hallgatóink 5 -a tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön. Ez az érték némileg a SZIE 7 -os átlaga alatt van. Karunkon, a válaszadók állítása szerint 81 -uk részt vett, és 19 -uk nem vett részt a tanulmányaik részét képező kötelező szakmai gyakorlaton. A karok között nagyok az eltérések, és 9-44 kötött változik azok száma, akik állításuk szerint nem vettek részt a kötelező szakmai gyakorlaton. Megjegyzés: vizsgálandó kérdés, mert ez minden szakon kötelező, és számon kért követelmény. 1

11 2.7.A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt nem vett részt tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc Karunk volt hallgatóinak 27 -át alkalmazták később a gyakorlati helyen, ami gyakorlatilag megfelel a SZIE 28,7 -os átlagának. Tanulmányaik előtt illetve közben hallgatóink 35 ill 78 -a szerzett a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkatapasztalatot, ami a SZIE átlagában 3 ill. 61. Tanulmányaik előtt illetve közben hallgatóink 64 és 71-a szerzett a tanulmányaikhoz nem kapcsolódó munkatapasztalatot, ami a SZIE átlagában 6 ill 62. Munkatapasztalat Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?

12 Tanulmányaik előtt illetve közben külföldön dolgozott hallgatóink 5 ill. 6 -a. A SZIE átlag 7 ill Átmenet a felsőoktatásból a munka világába A hallgatóink 7 -a tekintette magát főfoglalkozású diáknak a képzése során, és csak 3 - uk főfoglalkozású dolgozónak, aki tanul. Megjegyzés: elgondolkodtató, hogy ez ugyanakkor nincs összhangban a hallgatók részéről tapasztalt motiváltsággal. A SZIE átlag 58 ill. 42, de a karok között jelentős különbségek vannak, 33 és 97 között változnak az értékek. Az abszolutórium megszerzésekor hallgatóink 32,5 -a rendelkezett főállású munkaviszonnyal. A SZIE átlag 42, a karok között nagy szórással, az értékek és 66 között változnak. Legtöbben az EF karon, 66, legkevesebben az AO karon,, rendelkeztek főállású munkaviszonnyal. Ehhez a munkához hallgatóink legtöbben, 5 -ban, személyes ismeretség révén jutottak. SZIE átlagban legtöbben személyes ismeretség, 3-, és álláshirdetésre jelentkezés, 22, révén jutottak Karunkon és a SZIE átlagában Intézményi karrieriroda vagy állásbörze révén senki sem jutott munkához Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett

13 3.2.1.Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? SZIE átlaga Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett Karunkon a végzett hallgatók 69 -a szerint munkájukhoz a saját és a kapcsolódó szakterületeknek megfelelő tanulmányok felelnek meg legjobban. A SZIE átlagos értéke szerint ez Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Bármilyen szakterület Egy egészen más szakterület A saját és a kapcsolódó szakterületek Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

14 Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? SZIE átlag Bármilyen szakterület Egy egészen más szakterület A saját és a kapcsolódó szakterületek Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete Karunkon, ez az abszolutórium megszerzésekor végzett munka 88 -ban állandó jellegű és határozatlan idejű volt. A SZIE átlag ezzel gyakorlatilag megegyező, Önnek ez a munkaviszonya Állandó jellegű és határozatlan idejű volt Határozott idejű volt Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt Az abszolutórium megszerzésekor hallgatóink 1-a tekintette magát főfoglalkozású dolgozónak. A 1 karból 6 kar diákjainak ugyanez volt a véleménye. A SZIE átlaga szerint 96 főfoglalkozású dolgozónak, és 4 főfoglalkozású diáknak tekintette magát. Karunk hallgatóinak 6 -a keresett munkát az abszolutórium megszerzése után közvetlenül, 34 nem keresett, mert már dolgozott, 2,5 nem, mert tanult. SZIE átlagban a hallgatók 52 -a keresett munkát, 38 nem keresett, mert már dolgozott, és 6 nem, mert már tanulmányokat kezdett. A karok között szakterületi lehetőségektől is függően, nagyok a különbségek a munkát keresők, 41-81, és a már dolgozók, 19-56, között. 14

15 3.3.Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Nem egyéb okból Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem Nem, mert már akkor is dolgoztam Igen Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? SZIE átlag Nem egyéb okból Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem Nem, mert már akkor is dolgoztam Igen Karunkról az abszolutórium megszerzése után a válaszadók 38 -a gyorsan, 1 hónapon belül, 44 -a pedig további keresés után talált munkát. Még nem talált munkát 19. Átlagosan 6 hónapig kerestek munkát azok, akik további keresés után találtak. Azok aránya akik még nem találtak munkát a középmezőnyben helyezkedik el, a különböző karok 9-29 között változó értékei között. SZIE átlagban a végzett diákok 3 -a azonnal, 1 hónapon belül talált munkát, 55 -a hosszabb keresés után talált, 15 -nem talált. A karok között nagyok az eltérések, leggyorsabban el tudtak helyezkedni az ÁO, 72, a GM, 5, és a karunkon végzettek. Legkevésbé tudtak gyorsan elhelyezkedni az AB szakon végzettek, mindössze

16 Az abszolutórium megszerzése után talált e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam Az abszolutórium megszerzése után talált e munkát? SZIE átlag Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam Karunkon az abszolutórium megszerzése után legtöbben személyes ismeretség, 38,5, vagy álláshirdetésre jelentkezés, 26, útján találtak munkát. A karrieriroda vagy állásbörze segítségéről egyetlen válaszadó sem számolt be. SZIE átlagban legtöbben, 31, állás hirdetésre jelentkezés és egyéb személyes ismeretség, 28, vagy munkáltatónál jelentkezés, 17, révén jutott munkához. A többi lehetőség néhány -ot tett ki, beleértve az intézményi karrierirodát, állásbörzét, ami 2 -ot tett ki. 16

17 Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? SZIE átlag Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett A karunkon mért adatok közötti összefüggések vizsgálata azt mutatja, hogy sokszori próbálkozás után sem nőtt az állásinterjúra behívások száma azok esetében, akik azután nem is találtak munkát. Megjegyzés: Vagy a felkészültséggel, vagy annak bemutatásával, elhitetésével lehet baj náluk. A karrier irodának lehet feladata ennek a kérdésnek az elemzése, és a segítségnyújtás. 17

18 A jelentkezések és állásinterjúk átlagos száma, valamint a munka találás közötti összefüggés 6, 5, Átlagos db vagy 4, 3,, 1,, A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/ jelentkezett állásért? A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam A karunkon végzettek döntő többsége, összesen 82 -a szerint munkájuknak csak a saját tanulmányok szakterületén végzett tanulmányok, 26, és a saját és kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok, 56, felelnek meg. Egészen más szakterületnek való megfelelést 1, illetve bármilyen szakterületnek való megfelelést 7 jelzett. A SZIE átlagában a vélemények ehhez hasonlók. A végzett hallgatók 24 -a szerint csak a saját tanulmányok szakterülete, 54 -a szerint az abszolutórium után szerzett munkájukhoz a saját és kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok felelnek meg legjobban. 12 -uk szerint egy egészen más szakterületnek, 1 -uk szerint, pedig bármilyen szakterületnek megfelel Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület 18

19 Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? SZIE átlag Csak a saját tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület Karunkon az abszolutórium utáni munkaviszony 85 -ban állandó jellegű és határozatlan idejű volt. A SZIE átlagában a végzettek 65 -ának állandó jellegű és határozatlan idejű, 32 -ának határozott idejű, és 3 -ának alkalmi megbízása volt Állandó jellegű és határozatlan idejű volt Önnek ez a munkaviszonya Határozott idejű volt Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 6. Munkaerőpiaci életút Karunkon a végzettek 14 -ának nem volt még munkahelye, ezzel a karok között a 4. legmagasabb -ot mutató kar között van. Megjegyzés: ebben az értékben minden bizonnyal benne vannak a végzés után tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők is. Valamint az arányokat feltehetően befolyásolja, hogy az egyes karokon abszolutóriumot szerzettek milyen arányban szerezték meg a diplomájukat. A karunkon végzettek 54 -a az első munkahelyén dolgozik. 19

20 A SZIE átlagában 9 -nak nem volt még munkahelye a végzés óta. A legmagasabb értéket a MK, 18 -ot, valamint a VK, és az ÁO karon, 17, jelezték. A legnagyobb arányban elhelyezkedők a PK, GM, EF, GK és AB karok volt hallgatói, ahol -4 között változott a még munkahellyel nem rendelkezők aránya.. Átlagosan 58 dolgozik az első munkahelyén. A SZIE átlagában a végzettség megszerzése óta munkahellyel nem rendelkezők aránya között különbségek vannak: a 8-ban végzettek között ez 5, a 1-ben végzettek között 13, az állami finanszírozásúak között 1, a költségtérítésesek között 7, a nappali tagozaton 13, a levelező és távoktatási tagozatokon Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? Még sosem dolgoztam Munkahelyek száma 4.1.Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? SZIE átlag Még sosem dolgoztam több Munkahelyek száma Karunkon a végzettség megszerzése óta a válaszadók 35 -a volt már munkanélküli. A karok között a középmezőnyben helyezkedünk el. Közülük 77 regisztrált munkaügyi központban munkanélküliként.

21 A SZIE átlagában ezek az értékek 35, illetve 71. Nagy különbség van a karok között. Az egyes karokon között változik azok aránya, akik jelezték, hogy voltak már munkanélküliek. Kiemelkedően magas a VK, Munkanélküliség 4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Volt-e ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? 4. Munkanélküliség. SZIE átlag Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Volt-e ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? Karunkon nagy különbségek vannak az egyes szakokon végzettek válaszai között abban a tekintetben, hogy volt-e már munkahelye, és hány volt, valamint, hogy volt e már munkanélküli. Megjegyzés: a helyzet elemzéséhez, az okok feltárásához a válaszokat össze kell vetni, a végzés után tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők valamint, az abszolutórium után nem szerezte meg a diplomáját, kérdésekre adott válaszokkal, amelyek az arányokat minden bizonnyal befolyásolják. 21

22 4.1.Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) Még sosem dolgoztam építőmérnöki BSc Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc

23 Karunkon azok körében, akik már voltak munkanélküliek, 1 munkanélküli időszakot jelzett 87, 2 időszakot 1, hármat 3. Összeadva a munkanélküliként töltött időszakokat, ezek karunkon átlagosan 7,7 hónapig tartottak. A SZIE karain a munkanélküliként töltött időszakok 3,4-13,3 hónap között voltak. A leghosszabb időszakok az EF és PK karokon végzettek esetében voltak, 13,3, ill. 11,5 hónap. Az átlagos érték a 8-ban végzettek körében 8,4, a 1-ben végzettekre 7,1 hónap volt. A nappali tagozaton 6,8 hónap, a levelező, esti és távoktatásnál 1,9 hónapot jeleztek a válaszadók. Karunkon a felsőfokú végzettség megszerzését követően senki sem jelzett külföldi tanulmányokat. A végzés utáni külföldi munkavállalás karunkon 3 volt. A SZIE átlagában ez két érték 2 ill. 6 volt. Karunkon ezek a külföldön végzett munkák egyáltalán nem kapcsolódtak a végzettséghez. A SZIE átlagában ezeknek a munkáknak a 32 -a kapcsolódott a felsőfokú végzettséghez, 24 -uk részben, 44 -uk egyáltalán nem. Karunkon a volt diákok döntő többsége 77,5, alkalmazottként dolgozik. 11 -uk jelezte, hogy munkanélküli, 3 nappali tagozaton tanuló diák, 4 van GYES-en, GYED-en. Megjegyzés: Feltehetően mind a 11 -ban, mind az előzőkben jelzett, - még nem volt munkahelye, 14 -ban, - benne vannak a tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők is. A SZIE átlaga az alkalmazotti státusz arányára jelezte, hogy munkanélküli Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Nappali tagozaton tanuló diák munkanélküli vállalkozó Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazott

24 5.1.Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? SZIE átlag Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Nappali tagozaton tanuló diák munkanélküli vállalkozó Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, alkalmazott Karunk volt diákjainak közel 4 -a vezetőként, közülük 24 közép-, 14, 5 alsó szintű vezetőként dolgozik. A karok között nálunk van a legtöbb vezető beosztású a végzettjeink között. Az egyes karok esetében ez 3 és 32 között változik. A SZIE átlaga, összesen 23 vezető beosztás. Karunk esetében a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya 11, és ez a 3 legalacsonyabb érték között van a SZIE karai között. A SZIE karain a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya és között változik Milyen beosztásban dolgozik? felső vezető közép vezető alsó vezető beosztott diplomás beosztott, nem diplomás foglalkozás 24

25 Milyen beosztásban dolgozik.szie átlag felső vezető közép vezető alsó vezető beosztott diplomás beosztott, nem diplomás foglalkozás Karunkon a jelenlegi munkájában nincsen alkalmazottja vagy beosztottja 74 -nak, 1-9 közötti alkalmazottja van 14 -nak, és 1 -nél több 12 -nak. A SZIE karain végzetteknél az alkalmazottal nem rendelkezők aránya 55 és 88 között változik. Karunk volt hallgatóinak jelenlegi munkaviszonya a volt hallgatók 92 -ának állandó, határozatlan idejű, 5 -ának határozott idejű, és 3 -anak alkalmi jellegű. A SZIE volt hallgatóinak jelenlegi munkaviszonya a volt hallgatók 79 -ának állandó, határozatlan idejű, 19 -ának határozott idejű, és 2 -anak alkalmi jellegű. Karunkon a volt hallgatók 17 -a köztisztviselő vagy közalkalmazott, 9 állami vállalatnál, önkormányzatnál, 74 egyéb helyen dolgozik. A SZIE átlagában a volt hallgatók 38 -a köztisztviselő, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő, 8 állami vagy önkormányzati vállalatnál, 54 pedig egyéb helyen dolgozik. A karunkon végzettek 24 -a állami vagy önkormányzati tulajdonú, 2 -a részben állami, részben magán, 74 -a teljes mértékben magán tulajdonú cégnél dolgozik. 77 -uk teljesen magyar, 11 - uk részben magyar, részben külföldi, 12 -uk teljes mértékben külföldi tulajdonú cégnél dolgozik. A SZIE átlagában a végzettek 43 -a állami tulajdonú, 51 -a részben állami, részben magán 6 -a teljes mértékben magán tulajdonbú cégnél dolgozik. 7 -uk teljesen magyar, 32 -uk részben magyar, részben külföldi, 8 -uk teljes mértékben külföldi tulajdonú cégnél dolgozik. A karunkon végzettek 5 -a önfoglalkoztató, mikro vállalkozásnál, 27 kis vállalatnál 15 középvállalatnál, 33 nagyvállalatnál dolgozik. A SZIE vonatkozásában átlagosan 2 önfoglalkoztató, 11 mikro vállalkozásnál, kis vállalatnál, 26 középvállalatnál, 42 nagyvállalatnál dolgozik. 25

26 5.15.Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? önfoglalkoztató vagyok 2-9' 1-49' 5-249' ' 1 fő, vagy afölött 5.15.Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? SZIE átlag önfoglalkoztató vagyok 2-9' 1-49' 5-249' ' 1 fő, vagy afölött A karunkon végzett hallgatók jelenlegi munkájukban az 5 fokozatú skálán 3,2 re értékelték a tanulmányaik során elsajátított tudás használatát. A SZIE karai közül ez az érték 5 karon 3-3,2 között változik, 5 karon ennél némileg magasabb. Kiemelkedően magas, 4.5-ös értéket csak az ÁO karon mértek. Karunkon a válaszadók 11 -a úgy érezte, hogy egyáltalán nem használja a tanulmányok során elsajátított tudást, 4 -a közepes mértékben és 22 -a teljes mértékben használja. 26

27 5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? egyáltalán nem kevéssé közepes mértékben nagy mértékben teljes mértékben A karunkon végzettek 71 -ának véleménye szerint, jelenlegi munkájának a főiskolai diploma felel meg leginkább, 15 -uk szerint az egyetemi végzettség, 12 -uk munkája nem igényel felsőfokú végzettséget Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD Egyéb posztgraduális képzés Egyetemi diploma/ma/msc végzettség Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget Karunk hallgatóinak 39 -a az angol nyelvet használja rendszeresen munkahelyén uknak nincs szüksége idegen nyelvtudásra. 27

28 17.Melyik idegen nyelvet használja rendszeresen jelenlegi munkahelyén?többet is megjelölhet! angol német mindkettő nincs szükségem idegen nyelvtudásra A karunkon végzett hallgatók az átlagos nettó keresetek tekintetében a karok között a 4. legmagasabb értéket adták meg, 15 ezer Ft-ot. A SZIE átlaga, Ft. Az értékek 1 és 197 ezer Ft között változnak a SZIE különböző karain végzetteknél. A legmagasabb nettó fizetéseket a GM, EF és GT karokon végzettek jelezték. A legalacsonyabbakat az AB, VK és AO karok végzettjei adták meg. A SZIE-n mért átlagos nettó értékek magasabbak a férfiak, mint a nők esetében, 165 ill 141 ezer Ft. Magasabbak a 8-ban végzetteknél a 1-ben végzettekhez képest, 154 ill. 145 ezer, és magasabbak az esti, levelező tagozaton végzetteknél a nappalihoz képest, 154 ill 147 ezer Ft. A karunkon végzett hallgatók a főállású munkahelyen az előző hónapban ledolgozott 159 munkaórával az élmezőnyben vannak a karok között. A SZIE karai között nagyok a különbségek, 119 és 166 között változik a ledolgozott órák mennyisége. A férfiak és nők között e tekintetben is jelentős a különbség, a SZIE átlaga 164 ill 147 óra. A karunkon végzettek 9 -ának van mellékállása. Közülük 5 úgy gondolja, hogy ennek a végzett munkának egyéb posztgraduális képzés felelne meg. 7. Elégedettség a munkával A karunkon végzettek leginkább a munkájuk személyi és tárgyi körülményeivel, 4 fokozatú skálán 3,15-re ill re értékelték, valamint a munka szakmai, tartalmi részével, 2,92-re értékelték, elégedettek. Legkevésbé a jövedelemmel és juttatásokkal, 2,57, valamint a szakmai előmenetellel, karrierrel, 2,62, elégedettek. A munka összességét tekintve 2,82 az elégedettségük. A SZIE átlagos értékei szerint a végzettek leginkább a munka szakmai, tartalmi részével és személyi körülményeivel, vannak megelégedve, 3,1-re értékelték, legkevésbé a jövedelemmel és juttatásokkal, 2,5-re értékelték, és a munka összességét tekintve 2,9 az elégedettségük mértéke a 4 fokozatú skálán. A mérések nem mutattak különbséget a férfiak és nők között. A karok között alig van különbség az elégedettségek között, a munka összességét tekintve. Az értékek 2,8-3,1 között változnak. 28

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában támogatást

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei)

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) SZIE DPR Projekt A hallgatói elégedettség vizsgálata a Szent István Egyetemen (a 2011. tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) Készítette: Dr. Vinogradov Szergej, Dr. Kulcsár

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

8,8% 9,9% 10,7% 28,0% 20,2% 18,6% 9,7% 5,5% 15,1%

8,8% 9,9% 10,7% 28,0% 20,2% 18,6% 9,7% 5,5% 15,1% Szent István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 12.125 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 1,9% 5,, 8,8% 9,9% 10,7% 28, 20,2% 18,6% 9,7% 5,5% 15,1% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esetszám: 2.749

Részletesebben

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4.1 Az elemzés háttere Jelen beszámoló a b) modul eredményeit mutatja be, kari és campusok szerinti bontásban, a 2008-ban és a 2010-ben

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Hallgatók Vilmos Katolikus Főiskola Alapsokaság: 1209 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 15,70% 2 4 6 Esetszám: 248 Válaszadási ráta: 20,5% Hallgatók nyelvismerete Az adott

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen Eötvös József Főiskol la Hallgatók Alapsokaság: 96 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: Esetszám: 99 Válaszadási ráta:,7%,0%,8% 0,7% 6,% 0,0% 0,0% 60,0% 80,0% 00,0% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő Szolnoki Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő A válaszadási ráta nem érte el a közlési határt. Végzettek Alapsokaság: 2262 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 48,8% Esetszám:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő A válaszadási ráta nem érte el a 10%-ot. Végzettek Alapsokaság: 8801 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Kecskeméti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 12,5% 14,3% 8,8% 10,1% Esetszám: 736 Válaszadási ráta: 22,4% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Eötvös József Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya EJF-NTK 25,6% 22,2% 23,8% Esetszám: 168 Válaszadási ráta: 20,4% Hallgatók nyelvismerete - Az

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Széchenyi István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya SZE-ZMI 18,6% 9,2% 12,3% 19,1% 16,4% 35,1% Esetszám: 4513 Válaszadási ráta: 48,8% Hallgatók

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 15,6% 28,3% 22,2% 22,8% 24,2% Esetszám: 1980 Válaszadási ráta: 21,55 Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Szent István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő

Szent István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő Szent István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 12541 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya SZIE-ÁOTK 6,5% 27,3% 21,5% 17,4% 32,2% 7,4% 16,1% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 1618

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: 7401 fő

Végzettek Alapsokaság: 7401 fő Szent István Egyetem Végzettek Alapsokaság: 7401 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 50, 74, 68,3% 60, 74,3% 66,7% 71,7% 70,7% 85, Esetszám: 775 Válaszadási ráta: 10,5% A

Részletesebben

Semmelweis Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő

Semmelweis Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő Semmelweis Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10997 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 68,9% 33,5% 0,0% 3,4% 14,4% 7,7% 14,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Esetszám:

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1/A. teljes köre,

TÁMOP 4.1.1/A. teljes köre, Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatók A hallgatói kutatás adatai nem állnak rendelkezésre. Végzettek Alapsokaság: 2008: 2.426 fő 2010: 2.740 fő A felsőoktatásban jelenleg is részt vevő aránya: BCE ÉTK BCE

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő

Budapesti Corvinus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 11596 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 56,3% 24,6% 49,8% 20,6% 45,0% 19,9% 40,9% Esetszám: 2536 Válaszadási ráta: 21,87% Hallgatók

Részletesebben

Zsigmond Király Főiskola

Zsigmond Király Főiskola Zsigmond Király Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 2759 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 18,7% Esetszám: 450 Válaszadási ráta: 16,3% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 4414 fő

Kodolányi János Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 4414 fő Kodolányi János Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 4414 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 22,0% Esetszám: 523 Válaszadási ráta: 11,8% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább

Részletesebben

Kaposvári Egyetem. Végzettek Alapsokaság: 2132 fő

Kaposvári Egyetem. Végzettek Alapsokaság: 2132 fő Kaposvári Egyetem Végzettek Alapsokaság: 2132 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 57,7% 62,5% 54,9% 72,3% 60,2% Esetszám: 487 Válaszadási ráta: 22,8% A felsőoktatásban jelenleg

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatók Alapsokaság: 23401 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 21,0% 28,8% 11,3% 22,1% 25,6% 35,3% 22,7% 26,9% 49,9% Esetszám: 5433 Válaszadási ráta:

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2011. évi tavaszi felmérésről a Nyugat-magyarországi Egyetemen Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatásra a TÁMOP

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

kpárral megyek! Kari esélyegyenl a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh

kpárral megyek! Kari esélyegyenl a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh Egyenlő pályák, egyenlő esélyek én n kerékp kpárral megyek! Kari esélyegyenl lyegyenlő(tlen)ség a Szent István n Egyetemen a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh kesfehérvár, r, 2011. október 24.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Végzettek 2013 Alapsokaság: 14265 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 61,5% 74,9% 72,3% 51,4% 68,0% 46,9% 59,4% 73,6% 49,0% 66,4% 94,9% Esetszám: 2185

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: fő

Végzettek Alapsokaság: fő Pécsi Tudományegyetem Végzettek Alapsokaság: 14265 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 61,5% 74,9% 72,3% 51,4% 68,0% 46,9% 59,4% 73,6% 94,9% 49,0% 66,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: 9288 fő

Végzettek Alapsokaság: 9288 fő Budapesti Corvinus Egyetem Végzettek Alapsokaság: 9288 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 75,8% 93,1% 76,9% 86,8% 80,3% 81,9% 79,1% 81,0% Esetszám: 1160 Válaszadási ráta:

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: fő

Végzettek Alapsokaság: fő Szegedi Tudományegyetem Végzettek Alapsokaság: 14294 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 38,5% 57,9% 70,6% 61,3% 68, 70,6% 50,7% 64,5% 65,6% 67,2% 89,2% 93,4% Esetszám: 2676

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: fő

Végzettek Alapsokaság: fő Eötvös Loránd Tudományegyetem Végzettek Alapsokaság: 11000 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 80,5% 70,5% 58,8% 76,7% 61,1% 66,8% 78,6% 68,9% 71,2%,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 008 Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Alcsoport DPR_0_végzett_FOK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei

A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2010. évi őszi felmérésről a Szent István Egyetemen A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei A kutatásra

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 4-ben végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 NIK,, éve végzettek 0 NIK,, éve végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Abstract. Bevezetés. Keywords: labour market, workplace features, social prestige, income, satisfaction

Abstract. Bevezetés. Keywords: labour market, workplace features, social prestige, income, satisfaction 2. Ruff Tamás Kulcsár László Obádovics Csilla: A Szent István Egyetemen végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete, a diploma presztízse és jövedelmi viszonyok Abstract The study focuses on the opportunities

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Végzett hallgatók elemzése Készítette: Vásárhelyi Orsolya a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Alapsokaság 2008-ban 700-an,

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 RKK,, éve végzettek 0 RKK,, éve végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs SZIE DPR Projekt Diplomás Pályakövetı Rendszer Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs 2010. december 3. A kutatás célja A hallgatók munkaerı

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_FOK DPR_végzett_00_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Július

Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Július Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014. Július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben