Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott február. 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20."

Átírás

1 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott 11. február..

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Módszertan 3 3.A végzés körülményei 5 4.Korábbi, további és egyéb tanulmányok 9 5. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába Munkaerőpiaci életút Elégedettség a munkával Vélemény a karunkról, az itt eltöltött időszakról Összefoglalás, fejlesztési javaslatok 39 Felhasznált anyagok 2

3 1. Bevezetés A Szent István Egyetem a TÁMOP támogatásával bevezette a DPR rendszert. A rendszer keretén belül, 11 tavaszán az EvaSys kérdőív- és felméréskészítő és kiértékelő program felhasználásával reprezentatív online felmérést végzett a különböző karain 8-ban és 1- ben végzett hallgatók körében. A kérdőív elsősorban a kötelező, országosan standardizált kérdéseket tartalmazta, de ezeket kiegészítették az egyetem által preferált specifikus kérdésekkel. A felmérés arra terjedt ki, hogy a vizsgált időszakban végzett hallgatók hogyan ítélik meg az oktatásuk hasznosságát, jelenleg milyen munkaerőpiaci pozícióban vannak, milyen további karrierterveik vannak, milyen véleményük van a karon eltöltött időszakkal kapcsolatban. A karunkon végzett hallgatókra vonatkozó részletes felmérési adatokat a SZIE excel táblákban [1] adta meg. A karunkra vonatkozó feldolgozásokat, értékeléseket, diagramokat ezeknek az adatoknak a felhasználásával készítettük. Az egyetemi átlagokkal, vagy karokkal végzett összehasonlításokat, diagramokat és elemzéseket a nyilvános DPR [2] jelentés adatainak felhasználásával készítettük. Az egyes kérdésekre vonatkozó elemzésekhez írt megjegyzéseink általában valamilyen tovább vizsgálandó kérdésre utalnak, vagy a tényadatokhoz képesti anomáliákat jeleznek. Az egyetemi DPR kutatási jelentések, az adatfeldolgozások az EvaSys program támogatásával készültek, a kari feldolgozáshoz a program nem állt rendelkezésünkre, használatára nem volt lehetőségünk. Jelen anyagban az ábrák címében lévő sorszámok a kérdőívek illetve az adattáblák megfelelő kérdéseire vonatkoznak. A feltüntetett sorszámok kizárólag a visszakereshetőséget szolgálják. 2. Módszertan A karunkon végzett hallgatók száma 453 fő volt. Ez a SZIE végzett hallgatói létszámának 9,3 -a. A rétegképzés és a véletlen mintavétel után karunkon 8 fős mintaszám felmérése történt. Az elért hallgatók aránya 17,7, a SZIE átlaga 14,4 volt. A karunkon végzettek megoszlása az alapsokaságban 1 a mintában 9,2 volt. A kari adataink összehasonlításához hivatkozott karok és jelölésük a továbbiakban a következő: Alkalmazott Bölcsészeti Kar AB Állatorvos - tudományi Kar ÁO Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet EF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GT Gazdasági Kar GK Gépészmérnöki Kar GM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar MK Pedagógiai kar PK Víz- és Környezetgazdálkodási Kar VK 3

4 1.2.Milyen szakon végzett ebben az intézményben? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) műszaki menedzser (BA/BSc) építőmérnöki (BA/BSc) Képzési terület nemzetvédelmi és katonai képzési terület műszaki képzési terület gazdaságtudományok képzési terület Alapképzés (BSc) Főiskolai képzés Válaszadók megoszlása Végzés éve, 8 Végzés éve, 1 Nappali Levelező Alapképzés (BSc) Főiskolai képzés Nappali Levelező 4

5 Karunkon a választ adó hallgatók 46,3 -a államilag finanszírozott formában tanult. 1.4.Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott Költségtérítéses Mindkét finanszírozási formában 3.A végzés körülményei Karunkon a volt hallgatók többsége 65 -a, jó átlaggal végezte el a saját szakját, 32 közepes, 2 pedig jeles eredménnyel. A karok között a legkevesebb jeles eredmény nálunk volt. Átlagosan 2,68-as eredménnyel végezték el a szakot. SZIE átlagban 6 a jó, 22 a közepes és 18 a jeles eredménnyel végzettek aránya Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges Közepes Jó Jeles, kiváló Karunkon a többi diák eredményéhez képest a saját eredményeket közel felerészben ugyanolyannak, és szintén közel felerészben valamivel jobbnak ítélik meg, mint az ugyanolyan szakon végzett többi diáké. Ez a vélemény megegyezik a SZIE átlagosan mért értékeivel. 5

6 1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké Valam ivel rosszabb volt, mint a többieké Kb. ugyanolyan volt, m int a többieké Valamivel jobb volt, mint a többieké Sokkal jobb volt, mint a többieké Az abszolutórium megszerzéséig a legtöbb időre az ÁOTK után karunkon volt szükség: a választ adók véleménye szerint 9,1 félévre. A levelező hallgatóknál ez 8,9 a nappali hallgatóknál 9,2 félév volt. Megjegyzés: A válaszokat csak az adott szak mintatanterv szerinti félév számához viszonyítva, a tény adatokkal összevetve lehet csak értékelni. A SZIE átlag a 8-ban és 1-ben végzettekre 8,4 ill. 7,4 félév. Az állami finanszírozású hallgatóknál ez az átlagos érték 8,1, a költségtérítéseseknél 7,3 félév A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? félév Karunkon közvetlenül az abszolutórium után a hallgatók 73 -a szerezte meg diplomáját. Nappali hallgatóknál ez az érték 76, levelezőknél 62 volt. Az értékek karonként nagy eltéréseket mutatnak, és 12-5 vannak azok, akik nem szerezték meg a diplomájukat. Legnagyobb arányban, 5 -ban az építész szakos hallgatók nem szerezték meg a diplomájukat. 6

7 A SZIE átlag a 8-ban és 1-ben végzetteknél 75 ill. 8, azok aránya, akik közvetlenül az abszolutórium után megszerezte diplomáját Az abszolutórium után közvetlenül nem szerezte meg a diplomáját műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc Karunkon, azok közül, akik nem kapták meg a diplomájukat, közel egy harmad még egyáltalán nem szerezte meg. Ez magasabb a SZIE átlagánál. A tendencia az, hogy ahogy telik az idő egyre kevesebben szerzik meg diplomájukat Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? évnél több idő alatt még nem szereztem meg 7

8 Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? SZIE átlag évnél több idő alatt még nem szereztem meg Karunkon, mint minden karon, a legtöbb esetben a diploma megkapás késedelmének oka a nyelvvizsga hiánya volt, ami nálunk 83 -át tette ki a késedelmeknek. A SZIE átlagában a nyelvvizsga hiánya a 8-ban végzetteknél 79- át, a 1-ben végzetteknél 83 -át tette ki a késedelmek okainak. Karunkon a végzettek közel egy harmada kilépett a munkaerőpiacra diploma nélkül és az abszolutórium megszerzésekor 41 -uk már dogozott. 27 nem lépett ki a munkaerőpiacra csak abszolutóriummal. Ezek a SZIE átlaggal megegyező vagy hasonló értékek. A válaszadók mintegy egy ötöde érezte nagy problémának a diploma hiányát karunkon is és a SZIE átlagában is. A karok között azonban jelentős különbségek vannak Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett 8

9 Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben? SZIE átlag Egyáltalán nem okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett Karunkon mintegy 8 tud arról, hogy működik alumni szervezet, és közülük közel tagja a szervezetnek. Ezek az értékek kimagaslóan jó értékek, legjobbak a karok közül. Megjegyzés: a felmérés nem vizsgálta a tagok elégedettségét a szervezettel. A SZIE átlagában csak 53 tud arról, hogy működik alumni szervezet az intézményben, és közülük csak 9 tagja a szervezetnek. 4.Korábbi, további és egyéb tanulmányok Karunkon a hallgatók 5 -a kezdte meg a tanulmányait felsőfokú végzettség birtokában. SZIE átlagban ez az érték 11. A karunkon folytatott tanulmányok alatt vagy után a végzett hallgatók 2,5 -a szerzett egyéb felsőfokú végzettséget. A jelenleg is felsőfokű képzésben résztvevők aránya karunk vonatkozásában 12,7, ami nagyjából a SZIE átlaghoz, 11,5, hasonló. A karunkon végzettek esetében a felsőfokú tanulmányokban résztvevők 75 -a MSc képzésben vesz részt. A karunkon végzett hallgatók 65 -a fontolgatja a további részvételt az MSc képzésben. A karunkon végzett hallgatók válaszai leginkább az angol nyelvtudásukról számolnak be. Az angol nyelvtudásuk szintjét 3-ra értékelték az 5 fokozatú skálán, ami némileg a SZIE 3,2-es átlaga alatt van. Karunkon a válaszadók 33 -a értékelte az angoltudását közép szintűre, ugyanez német nyelvből 22. Ezen kívül spanyol nyelvből van 2 középszintűre értékelt nyelvtudás, míg a többi nyelvből, francia, olasz, orosz az alapszintűre értékelt nyelvtudás is csak 5 vagy az alatti. 9

10 Milyen szintű nyelvtudása van angol nyelvből? nem ismeri alapszintű 3-as szintű 4-es szintű nagyon jól ismeri 4 Milyen szintű nyelvtudása van német nyelvből? 3 1 nem ismeri alapszintű 3-as szintű 4-es szintű nagyon jól ismeri Milyen szintű nyelvtudása van spanyol nyelvből? nem ismeri alapszintű 3-as szintű Karunkon, a tanulmányaik alatt hallgatóink 5 -a tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön. Ez az érték némileg a SZIE 7 -os átlaga alatt van. Karunkon, a válaszadók állítása szerint 81 -uk részt vett, és 19 -uk nem vett részt a tanulmányaik részét képező kötelező szakmai gyakorlaton. A karok között nagyok az eltérések, és 9-44 kötött változik azok száma, akik állításuk szerint nem vettek részt a kötelező szakmai gyakorlaton. Megjegyzés: vizsgálandó kérdés, mert ez minden szakon kötelező, és számon kért követelmény. 1

11 2.7.A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt nem vett részt tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc Karunk volt hallgatóinak 27 -át alkalmazták később a gyakorlati helyen, ami gyakorlatilag megfelel a SZIE 28,7 -os átlagának. Tanulmányaik előtt illetve közben hallgatóink 35 ill 78 -a szerzett a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkatapasztalatot, ami a SZIE átlagában 3 ill. 61. Tanulmányaik előtt illetve közben hallgatóink 64 és 71-a szerzett a tanulmányaikhoz nem kapcsolódó munkatapasztalatot, ami a SZIE átlagában 6 ill 62. Munkatapasztalat Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?

12 Tanulmányaik előtt illetve közben külföldön dolgozott hallgatóink 5 ill. 6 -a. A SZIE átlag 7 ill Átmenet a felsőoktatásból a munka világába A hallgatóink 7 -a tekintette magát főfoglalkozású diáknak a képzése során, és csak 3 - uk főfoglalkozású dolgozónak, aki tanul. Megjegyzés: elgondolkodtató, hogy ez ugyanakkor nincs összhangban a hallgatók részéről tapasztalt motiváltsággal. A SZIE átlag 58 ill. 42, de a karok között jelentős különbségek vannak, 33 és 97 között változnak az értékek. Az abszolutórium megszerzésekor hallgatóink 32,5 -a rendelkezett főállású munkaviszonnyal. A SZIE átlag 42, a karok között nagy szórással, az értékek és 66 között változnak. Legtöbben az EF karon, 66, legkevesebben az AO karon,, rendelkeztek főállású munkaviszonnyal. Ehhez a munkához hallgatóink legtöbben, 5 -ban, személyes ismeretség révén jutottak. SZIE átlagban legtöbben személyes ismeretség, 3-, és álláshirdetésre jelentkezés, 22, révén jutottak Karunkon és a SZIE átlagában Intézményi karrieriroda vagy állásbörze révén senki sem jutott munkához Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett

13 3.2.1.Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? SZIE átlaga Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett Karunkon a végzett hallgatók 69 -a szerint munkájukhoz a saját és a kapcsolódó szakterületeknek megfelelő tanulmányok felelnek meg legjobban. A SZIE átlagos értéke szerint ez Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Bármilyen szakterület Egy egészen más szakterület A saját és a kapcsolódó szakterületek Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

14 Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? SZIE átlag Bármilyen szakterület Egy egészen más szakterület A saját és a kapcsolódó szakterületek Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete Karunkon, ez az abszolutórium megszerzésekor végzett munka 88 -ban állandó jellegű és határozatlan idejű volt. A SZIE átlag ezzel gyakorlatilag megegyező, Önnek ez a munkaviszonya Állandó jellegű és határozatlan idejű volt Határozott idejű volt Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt Az abszolutórium megszerzésekor hallgatóink 1-a tekintette magát főfoglalkozású dolgozónak. A 1 karból 6 kar diákjainak ugyanez volt a véleménye. A SZIE átlaga szerint 96 főfoglalkozású dolgozónak, és 4 főfoglalkozású diáknak tekintette magát. Karunk hallgatóinak 6 -a keresett munkát az abszolutórium megszerzése után közvetlenül, 34 nem keresett, mert már dolgozott, 2,5 nem, mert tanult. SZIE átlagban a hallgatók 52 -a keresett munkát, 38 nem keresett, mert már dolgozott, és 6 nem, mert már tanulmányokat kezdett. A karok között szakterületi lehetőségektől is függően, nagyok a különbségek a munkát keresők, 41-81, és a már dolgozók, 19-56, között. 14

15 3.3.Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Nem egyéb okból Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem Nem, mert már akkor is dolgoztam Igen Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? SZIE átlag Nem egyéb okból Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem Nem, mert már akkor is dolgoztam Igen Karunkról az abszolutórium megszerzése után a válaszadók 38 -a gyorsan, 1 hónapon belül, 44 -a pedig további keresés után talált munkát. Még nem talált munkát 19. Átlagosan 6 hónapig kerestek munkát azok, akik további keresés után találtak. Azok aránya akik még nem találtak munkát a középmezőnyben helyezkedik el, a különböző karok 9-29 között változó értékei között. SZIE átlagban a végzett diákok 3 -a azonnal, 1 hónapon belül talált munkát, 55 -a hosszabb keresés után talált, 15 -nem talált. A karok között nagyok az eltérések, leggyorsabban el tudtak helyezkedni az ÁO, 72, a GM, 5, és a karunkon végzettek. Legkevésbé tudtak gyorsan elhelyezkedni az AB szakon végzettek, mindössze

16 Az abszolutórium megszerzése után talált e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam Az abszolutórium megszerzése után talált e munkát? SZIE átlag Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam Karunkon az abszolutórium megszerzése után legtöbben személyes ismeretség, 38,5, vagy álláshirdetésre jelentkezés, 26, útján találtak munkát. A karrieriroda vagy állásbörze segítségéről egyetlen válaszadó sem számolt be. SZIE átlagban legtöbben, 31, állás hirdetésre jelentkezés és egyéb személyes ismeretség, 28, vagy munkáltatónál jelentkezés, 17, révén jutott munkához. A többi lehetőség néhány -ot tett ki, beleértve az intézményi karrierirodát, állásbörzét, ami 2 -ot tett ki. 16

17 Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? SZIE átlag Egyéb Egyéb személyes ismeretség révén Korábbi munkakapcsolat révén Tanári ajánlás révén Gyakorlati helyén alkalmazták Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Álláshirdetésre jelentkezett A karunkon mért adatok közötti összefüggések vizsgálata azt mutatja, hogy sokszori próbálkozás után sem nőtt az állásinterjúra behívások száma azok esetében, akik azután nem is találtak munkát. Megjegyzés: Vagy a felkészültséggel, vagy annak bemutatásával, elhitetésével lehet baj náluk. A karrier irodának lehet feladata ennek a kérdésnek az elemzése, és a segítségnyújtás. 17

18 A jelentkezések és állásinterjúk átlagos száma, valamint a munka találás közötti összefüggés 6, 5, Átlagos db vagy 4, 3,, 1,, A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/ jelentkezett állásért? A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? Azonnal, egy hónapon belül találtam Keresés után találtam Még nem találtam A karunkon végzettek döntő többsége, összesen 82 -a szerint munkájuknak csak a saját tanulmányok szakterületén végzett tanulmányok, 26, és a saját és kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok, 56, felelnek meg. Egészen más szakterületnek való megfelelést 1, illetve bármilyen szakterületnek való megfelelést 7 jelzett. A SZIE átlagában a vélemények ehhez hasonlók. A végzett hallgatók 24 -a szerint csak a saját tanulmányok szakterülete, 54 -a szerint az abszolutórium után szerzett munkájukhoz a saját és kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok felelnek meg legjobban. 12 -uk szerint egy egészen más szakterületnek, 1 -uk szerint, pedig bármilyen szakterületnek megfelel Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület 18

19 Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? SZIE átlag Csak a saját tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület Karunkon az abszolutórium utáni munkaviszony 85 -ban állandó jellegű és határozatlan idejű volt. A SZIE átlagában a végzettek 65 -ának állandó jellegű és határozatlan idejű, 32 -ának határozott idejű, és 3 -ának alkalmi megbízása volt Állandó jellegű és határozatlan idejű volt Önnek ez a munkaviszonya Határozott idejű volt Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 6. Munkaerőpiaci életút Karunkon a végzettek 14 -ának nem volt még munkahelye, ezzel a karok között a 4. legmagasabb -ot mutató kar között van. Megjegyzés: ebben az értékben minden bizonnyal benne vannak a végzés után tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők is. Valamint az arányokat feltehetően befolyásolja, hogy az egyes karokon abszolutóriumot szerzettek milyen arányban szerezték meg a diplomájukat. A karunkon végzettek 54 -a az első munkahelyén dolgozik. 19

20 A SZIE átlagában 9 -nak nem volt még munkahelye a végzés óta. A legmagasabb értéket a MK, 18 -ot, valamint a VK, és az ÁO karon, 17, jelezték. A legnagyobb arányban elhelyezkedők a PK, GM, EF, GK és AB karok volt hallgatói, ahol -4 között változott a még munkahellyel nem rendelkezők aránya.. Átlagosan 58 dolgozik az első munkahelyén. A SZIE átlagában a végzettség megszerzése óta munkahellyel nem rendelkezők aránya között különbségek vannak: a 8-ban végzettek között ez 5, a 1-ben végzettek között 13, az állami finanszírozásúak között 1, a költségtérítésesek között 7, a nappali tagozaton 13, a levelező és távoktatási tagozatokon Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? Még sosem dolgoztam Munkahelyek száma 4.1.Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? SZIE átlag Még sosem dolgoztam több Munkahelyek száma Karunkon a végzettség megszerzése óta a válaszadók 35 -a volt már munkanélküli. A karok között a középmezőnyben helyezkedünk el. Közülük 77 regisztrált munkaügyi központban munkanélküliként.

21 A SZIE átlagában ezek az értékek 35, illetve 71. Nagy különbség van a karok között. Az egyes karokon között változik azok aránya, akik jelezték, hogy voltak már munkanélküliek. Kiemelkedően magas a VK, Munkanélküliség 4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Volt-e ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? 4. Munkanélküliség. SZIE átlag Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Volt-e ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? Karunkon nagy különbségek vannak az egyes szakokon végzettek válaszai között abban a tekintetben, hogy volt-e már munkahelye, és hány volt, valamint, hogy volt e már munkanélküli. Megjegyzés: a helyzet elemzéséhez, az okok feltárásához a válaszokat össze kell vetni, a végzés után tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők valamint, az abszolutórium után nem szerezte meg a diplomáját, kérdésekre adott válaszokkal, amelyek az arányokat minden bizonnyal befolyásolják. 21

22 4.1.Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) Még sosem dolgoztam építőmérnöki BSc Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? műszaki menedzser (főiskolai) tűzvédelmi (főiskolai) településmérnöki (főiskolai) építészmérnöki (főiskolai) építőmérnöki (főiskolai) építőmérnöki BSc

23 Karunkon azok körében, akik már voltak munkanélküliek, 1 munkanélküli időszakot jelzett 87, 2 időszakot 1, hármat 3. Összeadva a munkanélküliként töltött időszakokat, ezek karunkon átlagosan 7,7 hónapig tartottak. A SZIE karain a munkanélküliként töltött időszakok 3,4-13,3 hónap között voltak. A leghosszabb időszakok az EF és PK karokon végzettek esetében voltak, 13,3, ill. 11,5 hónap. Az átlagos érték a 8-ban végzettek körében 8,4, a 1-ben végzettekre 7,1 hónap volt. A nappali tagozaton 6,8 hónap, a levelező, esti és távoktatásnál 1,9 hónapot jeleztek a válaszadók. Karunkon a felsőfokú végzettség megszerzését követően senki sem jelzett külföldi tanulmányokat. A végzés utáni külföldi munkavállalás karunkon 3 volt. A SZIE átlagában ez két érték 2 ill. 6 volt. Karunkon ezek a külföldön végzett munkák egyáltalán nem kapcsolódtak a végzettséghez. A SZIE átlagában ezeknek a munkáknak a 32 -a kapcsolódott a felsőfokú végzettséghez, 24 -uk részben, 44 -uk egyáltalán nem. Karunkon a volt diákok döntő többsége 77,5, alkalmazottként dolgozik. 11 -uk jelezte, hogy munkanélküli, 3 nappali tagozaton tanuló diák, 4 van GYES-en, GYED-en. Megjegyzés: Feltehetően mind a 11 -ban, mind az előzőkben jelzett, - még nem volt munkahelye, 14 -ban, - benne vannak a tanulók és a GYES-en, GYED-en lévők is. A SZIE átlaga az alkalmazotti státusz arányára jelezte, hogy munkanélküli Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Nappali tagozaton tanuló diák munkanélküli vállalkozó Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazott

24 5.1.Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? SZIE átlag Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Nappali tagozaton tanuló diák munkanélküli vállalkozó Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, alkalmazott Karunk volt diákjainak közel 4 -a vezetőként, közülük 24 közép-, 14, 5 alsó szintű vezetőként dolgozik. A karok között nálunk van a legtöbb vezető beosztású a végzettjeink között. Az egyes karok esetében ez 3 és 32 között változik. A SZIE átlaga, összesen 23 vezető beosztás. Karunk esetében a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya 11, és ez a 3 legalacsonyabb érték között van a SZIE karai között. A SZIE karain a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya és között változik Milyen beosztásban dolgozik? felső vezető közép vezető alsó vezető beosztott diplomás beosztott, nem diplomás foglalkozás 24

25 Milyen beosztásban dolgozik.szie átlag felső vezető közép vezető alsó vezető beosztott diplomás beosztott, nem diplomás foglalkozás Karunkon a jelenlegi munkájában nincsen alkalmazottja vagy beosztottja 74 -nak, 1-9 közötti alkalmazottja van 14 -nak, és 1 -nél több 12 -nak. A SZIE karain végzetteknél az alkalmazottal nem rendelkezők aránya 55 és 88 között változik. Karunk volt hallgatóinak jelenlegi munkaviszonya a volt hallgatók 92 -ának állandó, határozatlan idejű, 5 -ának határozott idejű, és 3 -anak alkalmi jellegű. A SZIE volt hallgatóinak jelenlegi munkaviszonya a volt hallgatók 79 -ának állandó, határozatlan idejű, 19 -ának határozott idejű, és 2 -anak alkalmi jellegű. Karunkon a volt hallgatók 17 -a köztisztviselő vagy közalkalmazott, 9 állami vállalatnál, önkormányzatnál, 74 egyéb helyen dolgozik. A SZIE átlagában a volt hallgatók 38 -a köztisztviselő, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő, 8 állami vagy önkormányzati vállalatnál, 54 pedig egyéb helyen dolgozik. A karunkon végzettek 24 -a állami vagy önkormányzati tulajdonú, 2 -a részben állami, részben magán, 74 -a teljes mértékben magán tulajdonú cégnél dolgozik. 77 -uk teljesen magyar, 11 - uk részben magyar, részben külföldi, 12 -uk teljes mértékben külföldi tulajdonú cégnél dolgozik. A SZIE átlagában a végzettek 43 -a állami tulajdonú, 51 -a részben állami, részben magán 6 -a teljes mértékben magán tulajdonbú cégnél dolgozik. 7 -uk teljesen magyar, 32 -uk részben magyar, részben külföldi, 8 -uk teljes mértékben külföldi tulajdonú cégnél dolgozik. A karunkon végzettek 5 -a önfoglalkoztató, mikro vállalkozásnál, 27 kis vállalatnál 15 középvállalatnál, 33 nagyvállalatnál dolgozik. A SZIE vonatkozásában átlagosan 2 önfoglalkoztató, 11 mikro vállalkozásnál, kis vállalatnál, 26 középvállalatnál, 42 nagyvállalatnál dolgozik. 25

26 5.15.Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? önfoglalkoztató vagyok 2-9' 1-49' 5-249' ' 1 fő, vagy afölött 5.15.Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? SZIE átlag önfoglalkoztató vagyok 2-9' 1-49' 5-249' ' 1 fő, vagy afölött A karunkon végzett hallgatók jelenlegi munkájukban az 5 fokozatú skálán 3,2 re értékelték a tanulmányaik során elsajátított tudás használatát. A SZIE karai közül ez az érték 5 karon 3-3,2 között változik, 5 karon ennél némileg magasabb. Kiemelkedően magas, 4.5-ös értéket csak az ÁO karon mértek. Karunkon a válaszadók 11 -a úgy érezte, hogy egyáltalán nem használja a tanulmányok során elsajátított tudást, 4 -a közepes mértékben és 22 -a teljes mértékben használja. 26

27 5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? egyáltalán nem kevéssé közepes mértékben nagy mértékben teljes mértékben A karunkon végzettek 71 -ának véleménye szerint, jelenlegi munkájának a főiskolai diploma felel meg leginkább, 15 -uk szerint az egyetemi végzettség, 12 -uk munkája nem igényel felsőfokú végzettséget Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD Egyéb posztgraduális képzés Egyetemi diploma/ma/msc végzettség Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget Karunk hallgatóinak 39 -a az angol nyelvet használja rendszeresen munkahelyén uknak nincs szüksége idegen nyelvtudásra. 27

28 17.Melyik idegen nyelvet használja rendszeresen jelenlegi munkahelyén?többet is megjelölhet! angol német mindkettő nincs szükségem idegen nyelvtudásra A karunkon végzett hallgatók az átlagos nettó keresetek tekintetében a karok között a 4. legmagasabb értéket adták meg, 15 ezer Ft-ot. A SZIE átlaga, Ft. Az értékek 1 és 197 ezer Ft között változnak a SZIE különböző karain végzetteknél. A legmagasabb nettó fizetéseket a GM, EF és GT karokon végzettek jelezték. A legalacsonyabbakat az AB, VK és AO karok végzettjei adták meg. A SZIE-n mért átlagos nettó értékek magasabbak a férfiak, mint a nők esetében, 165 ill 141 ezer Ft. Magasabbak a 8-ban végzetteknél a 1-ben végzettekhez képest, 154 ill. 145 ezer, és magasabbak az esti, levelező tagozaton végzetteknél a nappalihoz képest, 154 ill 147 ezer Ft. A karunkon végzett hallgatók a főállású munkahelyen az előző hónapban ledolgozott 159 munkaórával az élmezőnyben vannak a karok között. A SZIE karai között nagyok a különbségek, 119 és 166 között változik a ledolgozott órák mennyisége. A férfiak és nők között e tekintetben is jelentős a különbség, a SZIE átlaga 164 ill 147 óra. A karunkon végzettek 9 -ának van mellékállása. Közülük 5 úgy gondolja, hogy ennek a végzett munkának egyéb posztgraduális képzés felelne meg. 7. Elégedettség a munkával A karunkon végzettek leginkább a munkájuk személyi és tárgyi körülményeivel, 4 fokozatú skálán 3,15-re ill re értékelték, valamint a munka szakmai, tartalmi részével, 2,92-re értékelték, elégedettek. Legkevésbé a jövedelemmel és juttatásokkal, 2,57, valamint a szakmai előmenetellel, karrierrel, 2,62, elégedettek. A munka összességét tekintve 2,82 az elégedettségük. A SZIE átlagos értékei szerint a végzettek leginkább a munka szakmai, tartalmi részével és személyi körülményeivel, vannak megelégedve, 3,1-re értékelték, legkevésbé a jövedelemmel és juttatásokkal, 2,5-re értékelték, és a munka összességét tekintve 2,9 az elégedettségük mértéke a 4 fokozatú skálán. A mérések nem mutattak különbséget a férfiak és nők között. A karok között alig van különbség az elégedettségek között, a munka összességét tekintve. Az értékek 2,8-3,1 között változnak. 28

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő Szolnoki Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő A válaszadási ráta nem érte el a közlési határt. Végzettek Alapsokaság: 2262 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 48,8% Esetszám:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő A válaszadási ráta nem érte el a 10%-ot. Végzettek Alapsokaság: 8801 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

2014_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-- 0_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány Frissdiplomások 2011 Kutatási zárótanulmány Kutatási zárótanulmány Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 2012. január Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 2008/2010-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens 2011. szeptember

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR204v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás

DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás A diplomások helyzete Magyarországon a pályakövetési adatok tükrében Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. Tatabánya, 2011. március 9. (Dr. Veroszta

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNUKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN AKTÍV HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNUKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN AKTÍV HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNUKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN AKTÍV HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS,

Részletesebben

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693

Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693 Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK DPR_végzett_00_IK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2011 Végzett hallgatói felmérés - 2010 (1 évvel a végzés után) () Válaszadók száma = 674. Felmérés eredmények

DPR és Motivációs Felmérések 2011 Végzett hallgatói felmérés - 2010 (1 évvel a végzés után) () Válaszadók száma = 674. Felmérés eredmények DPR és Motivációs Felmérések 2011 Végzett hallgatói felmérés - 2010 (1 évvel a végzés után) () Válaszadók száma = 674 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

DPR_B_2012. Válaszadók száma = 326. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_B_2012. Válaszadók száma = 326. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_B_2012 Válaszadók száma = 326 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

Frissdiplomások 2012

Frissdiplomások 2012 Frissdiplomások 2012 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2013. március Tartalom I. A

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÁJK - Bejövő motivációs 0 ÁJK - Bejövő motivációs 0 Válaszadók száma = 6 Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=. Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció (α = 0.78) - + - +. Gólyatábori

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

2014_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 106. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 106. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 06 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony!

Részletesebben

gtk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 130 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

gtk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 130 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% gtk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 130 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb pólus

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Szolnoki Főiskola 2010. DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD)

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD) Pécsi Tudományem 2011 DPR felmérés, 2010-ben végzett hallgatók Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Bevezetés Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelennek meg azok az elemzések, amelyek a munkaerőpiac

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben