Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS 1. Név: Nagy Dóra Szakdolgozat száma: Vi/38-11/ Képzés megnevezése: BSc nappali 3. Szak: Nemzetközi gazdálkodás szakirány: Nemzetközi vállalkozások tankör: GT3NV 4. Illetékes Intézet: Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 5. A szakdolgozat címe: A szállítmányozás és a logisztikai központok szerepe Magyarországon és az Európai Unióban 6. Bázisszervezet neve, postai címe: Kidolgozandó kérdések: 1. Elemezze statisztikai mutatószámokkal a közlekedési hálózatokat az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarországra! 2. Vizsgálja meg a szállítási formák és részarányok alakulását az Európai Unióban és Magyarországon! 3. Vizsgálja meg a logisztikai központokat és szerepüket, tegyen javaslatot a kombinált szállítmányozás jövőbeni lehetőségeire! 8. Belső konzulens neve, beosztása: Dr. Győrffy Ildikó, egyetemi adjunktus 9. Külső konzulens neve, beosztása, vállalati/szervezeti postai címe: A szakdolgozati feladatkiírás kiadásának időpontja: január A szakdolgozat beadásának határideje: április 30. Miskolc, január 31. Dr. Kocziszky György intézetigazgató

2 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar A konzultációk időpontja: Belső konzultációk időpontja Belső konzulens aláírása Külső konzultációk időpontja Külső konzulens aláírása A szakdolgozat beadható: Dátum Belső konzulens aláírása Dátum Külső konzulens aláírása Dátum.. Intézetigazgató aláírása

3 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar NYILATKOZAT Név: Nagy Dóra Képzés megnevezése: nappali tagozatos /BA/ alapképzés Szak: nemzetközi gazdálkodás Tankör: GT 3NV Szakirány: nemzetközi vállalkozások Fent nevezett kijelentem, hogy a szakdolgozatban foglaltak a saját munkám eredménye, a dolgozat semmilyen formában nem tartalmazza korábbi szakdolgozatom/diplomamunkám szakmai részeit. Miskolc, április 25.. Nagy Dóra

4 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar A szállítmányozás és a logisztikai központok szerepe Magyarországon és az Európai Unióban Nagy Dóra 2013

5 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezetés A szállítmányozás és a logisztika kialakulásának rövid története A szállítmányozás és a logisztika fogalma A szállítmányozás és a logisztika kialakulásának rövid története Szállítási formák és a részarányok alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Szállítási formák Szállítási részarányok alakulása A szállítás szerepe a gazdaságban Közlekedési hálózatok az Európai Unióban A hálózatok jövője Magyarországon Logisztikai központok és szerepük vizsgálata, a kombinált szállítmányozás jövőbeni lehetőségei Logisztika szerepe, célja Logisztikai központok típusai Logisztikai központok Magyarországon A BILK rövid bemutatása A BILK szerepe Logisztikai központok az Európai Unióban A Fraport rövid bemutatása A logisztikai központok és a kombinált szállítmányozás jövője Összegzés IRODALOMJEGYZÉK IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK... 49

6 1. Bevezetés Napjaink gazdaságában és a hétköznapi élet egyik legmeghatározóbb folyamata a szállítmányozás és a logisztika. Hiszen például, hogy juthatnánk hozzá kedvenc ételünkhöz, italunkhoz, ha azt a gyártó nem juttatja el a forgalmazónak? Személy szerint engem mindig is érdekelt ez a témakör, ezért is esett erre a választásom. Tanulmányaim során, pedig a Nemzetközi szállítmányozás című tantárgy keretein belül még többet megtudtam erről a folyamatról. Egy többnapos, logisztikai szolgáltató központ meglátogatása folyamán, pedig betekintést nyerhettem, hogy mindez a gyakorlatban hogyan is történik. Dolgozatomban ezeket a tapasztalatokat és az ott szerzett tudást, új információkat is megosztom. Mivel Magyarországon élek, ezért egyértelmű volt, hogy erre az országra esik a választásom. Hazánk számos előnnyel rendelkezik, logisztika és szállítmányozás szempontjából, hiszen több TEN (Trans European Network) - és Helsinki- folyosó is áthalad országunkon. Ebből adódóan egyik legfontosabb tranzit ország a keletinyugati és a déli-északi szállítási útvonalakon. Azonban ezt az adottságot gazdasági helyzete miatt nem tudja kellőképpen kihasználni. Az Európai Uniót, ezen belül is a logisztikai nagyhatalmakat - mint például Németország, Hollandia és Franciaország- összehasonlításképp mutatom be, hogy Magyarország mit tudna fejleszteni és elérni a közeljövőben. Szakdolgozatom első részében ismertetem a legalapvetőbb szakmai fogalmakat, melyek által a dolgozat többi fejezete érthetőbb lesz egy nem hozzáértő számára. Továbbá bemutatom a szállítmányozás és a logisztika kialakulásának történetét is. Ezt követően részletesebben foglalkozok az Európai Unióban lévő közlekedési hálózatokról, különösképp a Magyarországot érintő folyosókkal, ezeket különböző mutatószámokkal és a Bennett- féle módszerrel elemzem. Majd pedig a szállítási formák és részarányok alakulását vizsgálom a fentebb is említett területeken. Itt bővebben ismertetem a szállítási formák típusait mind a közútit, vasútit, vízit, légit, csővezetékest és a kombinált szállítást is. 1

7 A dolgozat legfontosabb részében, pedig a logisztikai központokat és szerepüket vizsgálom, valamint a kombinált szállítmányozás jövőbeni lehetőségeit analizálom hazánk területén. Ebben a fejezetben részletesebben is bemutatok 1-1 logisztikai központot, melynek célja a fejlesztési tendenciák meghatározása. Dolgozatom fő célja Magyarország szállítmányozási és logisztikai lehetőségeinek bemutatása, összehasonlítása más Európai Uniós tagállammal, majd ezek alapján javaslatok tétele a jövőbeni fejlesztési alternatívákra. 2

8 2. A szállítmányozás és a logisztika kialakulásának rövid története A szállítmányozás és a logisztika mára már a mindennapjaink részévé vált. Hiszen pl.: a tömegközlekedés, a postai szolgáltatások és a hulladékszállítás is ennek a folyamatnak a részei. Ezért egyre inkább jelentőssé válik ez a terület a gazdaságban, véleményem szerint már az egyik legfontosabb ágazat. Ebben a fejezetben a szállítmányozást és a szállítási típusokat és részarányok alakulását fogom röviden bemutatni Magyarországon és az Európai Unióban. 2.1 A szállítmányozás és a logisztika fogalma Először néhány alapvető fogalmat kell tisztázni, mivel a szállítmányozás és a logisztika nem ugyanazt jelenti. A szállítmányozás az a széleskörű szolgáltatás, amely a fuvaroztatót és a fuvarozót kapcsolja össze és a küldemények továbbításával kapcsolatban, a megbízót tehermentesíti, a sok utána járást igénylő munkától. 1 Feladatai közé tartozik: az árutovábbítás optimális módjának megszervezése, azaz hogy a leggazdaságosabb útvonal, jármű és közlekedési ág kiválasztása a megbízás végrehajtása, vagyis a szerződés megkötése és a kapcsolt okmányok kitöltése a küldemények követése a károkkal kapcsolatos jegyzőkönyvek vezetése Különböző szállítási formákat ismerünk. Ezek: a közúti, vasúti, vízi (belvízi és tengeri), légi és csővezetékes szállítási formák. Fontos még megemlíteni a kombinált szállítást is, amellyel később részletesebben fogok foglalkozni. A 1 3

9 kombinált szállítás nem más, mint különböző szállítmányozási formák összekapcsolása. A leggyakoribb fajtái a közúti-vasúti (Ro-La), a közúti-vízi (Ro- Ro), a vasúti-vízi (Ro-Ro) és a folyami-tengeri (Si-So). A logisztika ennél azonban sokkal összetettebb folyamat. Ez kiderül a rövid fogalmából is: A logisztika magában foglalja az anyagáramlást és a hozzá kapcsolódó információ-, érték-, energia- és munkaerő áramlást. 2 Céljait és alapelveit legrövidebben az úgynevezett 7M modell foglalja össze: a megfelelő minőségű anyag a megfelelő mennyiségben a megfelelő helyről a megfelelő helyre a megfelelő módon és eszközzel a megfelelő időben a megfelelő költséggel A szállítmányozás és a logisztika kialakulásának rövid története Valójában a logisztika magába foglalja a szállítmányozást, ezt a fogalmakból is megtudhattuk. Viszont a szállítmányozás előbb alakult ki, mint a logisztika. Az első írásos feljegyzés a szállítmányozásról a babiloni kereskedőkről szól, akik saját költségükre és kockázatukra tevekaravánon és hajón küldeményeket küldtek a Vörös-tengeren keresztül. Maga a szállítmányozó fogalom kialakulása a középkorra tehető. Szülőhelye pedig Észak-Olaszország volt. Ekkor jelent meg a spedire szó, magyarul: küldeni. Ebből a szóból ered a mostani speditőr kifejezés is ami, magát a szállítmányozót és fuvarozót, vagyis a közvetítőket testesíti meg. Magyarországon azonban jóval később jelent meg a szállítmányozási folyamat, mivel a nyugati országokhoz képest sokkal elmaradottabb volt 2 3 Dr. Kovács György Logisztika c. tantárgy jegyzet 4

10 infrastruktúra terén is. A XIX. század második felétől jelent meg hazánkban a folyamat, köszönhető ez Széchenyi Istvánnak, aki sokat tett az infrastruktúra fejlesztéséért (gőzhajó, vasút, utak és folyamszabályozás). Az első kereskedelmi törvényünk 1875-ben jött létre, amiben már szállítmányozásra utaló rész is van: áruk továbbküldésének elvállalása: szállítmányozási ügylet. Ha valaki fuvarosok, hajósok nevében, de más rovására alkalmazza és ilyen ügylettel iparszerűleg foglalkozik, szállítmányozó (1875. évi XXXVII. tv.) Külön megemlítendő, hogy a Polgári Törvénykönyv korábban sem és jelenleg sem különíti el a belföldi és külföldi szállítmányozást. Azonban 1948-ban létrehozták a MASPED-et, ami egy olyan monopol vállalat volt, ami a nemzetközi szállítmányozáshoz fűződő devigazdálkodási és behozatali-kiviteli ellenőrzéseket végezte el, tehát kizárólagos hatósági és vállalati jogokat kapott ben létrejött ennek belföldi megfelelője a BELSPED. Ezek idővel átalakultak, monopolista jellege január elsején megszűnt, amikor a speditőri tevékenység végzése alanyi joggá vált. Ezzel pedig fellendült a szállítmányozás Magyarországon. A logisztika már a Kr. e. I. században megjelent, de ekkor még a gyerekek teljes körű ellátását jelentette (Marcus Terentius Varro - Logisticon). Azonban a mai jelentéshez hasonló formájában VI. Leó, bizánci császár említette meg Harcászat c. művében, Kr. u. 900 körül, amely így szólt: A logisztikához tartozik, hogy a hadsereg tagjainak zsoldját kifizessék, a hadsereget megfelelően felfegyverezzék és megszervezzék, lövegekkel biztosítsák, a hadjárat minden mozzanatát megfelelően előkészítsék, azaz gondoskodjanak a szükséges térről és időről, a terepet a hadsereg mozgáslehetőségei, valamint az ellenség ellenálló képessége figyelembevételével helyesen becsüljék meg és rendeljék el, egyszóval irányítsák saját fegyveres erőik mozgását és szétbontakozását.. A logisztikai alapelveket, az az a logisztikai 7M modellt, már ő is felismerte. Tehát eleinte a hadászatban használták a logisztikát anyagellátás és csapatellátás céljából. Az első változás 1955-ben történt, az Egyesült Államokban, amikor megjelent az első olyan publikáció, mely a gazdasági- szervezési kérdésekben próbálta meg alkalmazni. Európában, viszont csak az 1970-es évek elején jelentek meg az ilyen publikációk. A logisztika gyors fejlődése és világméretű elterjedése az 1980-as években 5

11 kezdődött el. Mára központi szerepe van a gazdaságban, hiszen összeköti a legfontosabbnak tartott ágazatokat egy vállalatban, azaz a marketinget, a pénzügyet és a termelést. Napjainkban, a vállalatok gazdálkodásában jelentős változások mentek és mennek végbe, melyek előtérbe helyezték az ellátási, elosztási feladatokat. Ennek alapján jött létre, a logisztika modern irányzata, az ellátási lánc menedzsment (SCM= Supply Chain Management), mely felöleli az alapanyag beszerzéstől a végtermék elosztásig terjedő folyamatokat. A logisztika fejlődése szerteágazó. Ennek a fejlődésnek a fontosabb kiváltó okai a következők, pl.: fokozódik a percre kész (Just-In-Time) elvű beszállítás, növekszik a szükséges információ igény, a fejlett logisztikai rendszer versenyelőnyt jelent, a vállalati logisztika vevő-orientálttá válik, egyre jobban elterjed a lean production, a modern kommunikációs rendszerek és az elektronikus úton történő adat- és információ cserék általánossá válnak (EDI= Electronic Date Interchange), egyes feladatokat külső vállalkozásba adnak (outsourcing),valamint a termék egész életútjára kiterjed a logisztika. 4 4 Prof. Dr. Illés Béla Logisztika c. tantárgy jegyzete (Miskolci Egyetem- Anyagmozgatási és Logisztika Tanszék) 6

12 3. Szállítási formák és a részarányok alakulása az Európai Unióban és Magyarországon 3.1Szállítási formák Az előzőekben már említettem, hogy különböző szállítási típusok vannak azaz közúti, vasúti, vízi, légi, csővezetékes és kombinált. Azonban mindegyik forma nem érhető el mindegyik országban, a földrajzi adottságok és a gazdasági helyzet miatt. A legelterjedtebb szállítási forma a közúti áruszállítás. Elsősorban a rövidebb távú helyi és körzeti (regionális) forgalomban gazdaságos, viszont hosszabb távon (belföldi és nemzetközi szállítás) is szívesen alkalmazzák számos előnye miatt. Az előnyök közé tartozik többek közt: mindenhol elérhető, legsűrűbb vonalhálózattal rendelkezik és Európa szerte igen fejlett már az infrastruktúrája (1. ábra). A kontinenst számos közlekedési folyosó szövi át pl.: Helsinki folyosók és a TEN-T (Trans European Network). Ebből következik, hogy a szállítási idő is rövid és szinte minden árufajta szállítása lehetséges. Viszont hátrányai is vannak, hiszen ez a forma sokkal környezetszennyezőbb és energiaigényesebb, mint például a vasúti vagy vízi szállítás és sokkal balesetveszélyesebb is és nagyban befolyásolják az időjárási viszonyok is. 1. ábra: Autópálya hálózatsűrűség az EU-ban (Forrás: 7

13 A második legnépszerűbb forma a vasúti szállítás. Elsősorban a nagy tömegű áruk távolra való szállításánál használják. Előnyei közé tartozik, hogy független a külső környezeti hatásoktól és minden árufajta szállítható és persze nem utolsó sorban ennek van a legkisebb környezetkárosító hatása. Hátrányokkal is rendelkezik, mint pl.: elég hosszú az áruk átfutási ideje az alacsony hálózatsűrűség miatt. Az utóbbi években, hazánkban ez a mód nagy mértékben visszaesett, mert a vasútvonalak és az állomások állapota nem megfelelő szállítási célokra. De ez a jövőben megváltozhat, ugyanis a napokban egy kínai cég megállapodást kötött a MÁV-val, melyben megegyeztek, hogy a külföldi partner technológiai, építési és finanszírozási eszközökkel vesz részt a MÁV korszerűsítésében. Az együttműködés területei közé tartozik a meglévő vasútvonalak korszerűsítése, az új vasútvonalak felmérése, tervezése és megépítése. Az EU többi országában viszont hiába kisebb a vasúthálózat sűrűsége, mint hazánkban (2. ábra), sokkal jobb a hálózat állapota és minősége így jóval kihasználtabb ez az áruszállítási forma ilyen például Franciaország. 2. ábra: Vasúti hálózatsűrűség az EU-ban (Forrás: 8

14 A vasúti és közúti áruszállítás alakulása Magyarországon ( ) 1. Táblázat Szállított áruk Ebből tömege, ezer Árutonnakilométer, Ebből Év tonna Vasúti Közúti millió Vasúti Közúti Forrás: A másik két szállítási forma a vízi és a csővezetékes áruszállítás. A vízi szállítmányozásnak két típusa van: belvízi vagy folyami és tengeri. A legnagyobb és legfejlettebb tengeri kikötők az Unióban: Rotterdam (Hollandia), Antwerpen (Belgium), Rostock és Hamburg (Németország). A legnagyobb forgalmat Európában a hollandiai Rotterdam érte el, viszont a világ legforgalmasabb kikötője címet elvesztette, még 2005-ben. Az éves teljesítménye kb.: 430 millió tonna. Az EU egyetlen vízi közlekedési útvonala a Duna- Majna-Rajna csatorna, mely Európa legforgalmasabb belföldi vízi útja. A vízi szállítás előnyei közé sorolható a költségtakarékosság (hiszen a szállítási költség 1/3-a a vasúthoz és 1/8-a a közúthoz képest), legkisebb a környezetkárosító hatása és alacsony az üzemanyag szükséglete. Viszont alacsony a hajók sebessége ezért hosszú az áruk eljutási ideje és az időjárás is nagyban befolyásolhatja a szállítást. 3. ábra: A Duna- Majna Rajna víziút rendszer (Forrás: 9

15 Hazánkban, csak belvízi szállítás van jelen. Szinte csak a Duna mentén rendelkezünk árurakodásra és raktározásra alkalmas kikötőkkel. A legnagyobb kikötők Csepelnél, Bajánál és Győr-Gönyűnél találhatóak. Az utóbbi a legújabb és talán a legfontosabb magyar viszonylatban, hiszen ez az első és utolsó megálló Európa felé. A vízi áruszállítás alakulása Magyarországon ( ) 2. Táblázat Szállított áruk tömege, Ebből Árutonna-kilométer, Ebből Év ezer tonna Vízi millió Vízi Forrás: A csővezetékes áruszállítás szinte mindenhol megtalálható. Általában hosszabb távú szállításnál alkalmazzák, de rövid távú szállításnál sem kizárt ez a módszer. Rövid távon pl.: a közművek a települések víz- és gázellátását biztosítják, nagyobb távolságon pedig elsősorban az energiahordozókat (földgáz, kőolaj) szállítják, mivel folyamatos ellátást igényel. Előnyei, hogy az egyik legmegbízhatóbb szállítási mód, alacsony az üzemeltetési költsége, nem függ az időjárástól és minimális a környezetszennyezés esélye. Viszont ez is rendelkezik hátrányokkal, mint például a vezetékek telepítésének magasak a költségei, a rendszer hossza miatt hosszú az áru eljutási ideje is és csak azonos fajtájú árut szállíthatunk egy vezetéken. Ilyen csővezeték a Barátság I., Barátság II., Adria és a Testvériség. Ezek Magyarország számára a legfontosabb összeköttetések. Hazánkban kb.: 7500 km hosszú vezetékrendszer van kiépítve. Csővezetékes áruszállítás alakulása Magyarországon ( ) 3.Táblázat Szállított áruk tömege, Ebből Árutonna-kilométer, Ebből Év ezer tonna csővezetékes millió csővezetékes Forrás: 10

16 A következőkben a légi szállítást mutatom be. Ez az egyik szállítási mód, ami a kontinenseket összeköti. Elsősorban akkor célszerű igénybe venni, ha viszonylag kis mennyiségű, de nagy értékű árukat kell sürgősen eljuttatni a célállomásra. Ilyen termékek: gyümölcsök, vágott virágok, ékszerek, műszerek, gyógyszerek, finommechanikai és elektronikai termékek és postai küldemények. Előnyei közé sorolható, hogy az egyik leggyorsabb áruszállítási mód nagy távolságok esetén és a szállítási határidő betartását csak az időjárás befolyásolhatja. Az utóbbi akár a hátrányok közé is tartozhatna, úgy, mint a repülők zaj- és környezetszennyezése és talán a legnagyobb probléma, hogy csak bizonyos fajta árut szállíthatunk így. Végül a kombinált szállítást mutatnám be, ami nem más, mint egy szerződés keretében 2 vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában, az áru egy szállítási egységben jut el a feladótól a címzettig. Ezt szinte mindenhol lehet alkalmazni. Négy nagy csoportra bontható: közút-vasút, közút-vízi, vasút-vízi és folyami-tengeri. (4. ábra) Előnyei közé tartozik, hogy csökkenti a környezet- és zajszennyezést, illetve a közutak zsúfoltságát és lelassítja a közutak elhasználódását. Egyik legnagyobb hátránya pedig, hogy speciális szállítási eszközöket igényel, pl.: zsebes kocsi és konténerszállító kocsi, valamint speciális átrakodó eszközök szükségesek vagy pedig olyan intermodális logisztikai központok ahol megoldható a különböző szállítási módok közötti átrakodás, pl.: BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ). 11

17 Kombinált szállítási rendszerek Tágabb értelemben vett huckepack szállítási rendszerek Konténeres szállítási rendszerek Közúti/Vasúti szűken értelmezett huckepack szállítási rendszerek Közúti/Vízi bimodális szállítási rendszerek Vasúti/Vízi Ro-Ro (Roll on- Roll off) Folyami/Tengeri Si-So (Swim in- Swim out) 4. ábra: Kombinált szállítás fő csoportjai (Forrás: Dr. Kovács György Szállításszállítmányozás- fuvarozás c. tantárgy jegyzet) A következő táblázatban az utóbbiakban leírtakat összegzem, azaz a főbb szállítási formák előnyeit és hátrányait foglalom össze. 12

18 Szállítási forma Előnyök Hátrányok - legsűrűbb vonalhálózattal rendelkezik - környezeti hatásoktól való függőség - rövid szállítási idő - energiaigényes Közúti - minden árufajta szállítható - magas környezetszennyező - gyors hatás alkalmazkodóképesség - kis árumennyiség szállítható - háztól házig fuvarozás - nagy élőmunka igény Vasúti Belvízi - nagy tömegű szállítmány, nagy távolságra való szállítása - független a külső környezeti hatásoktól - kisebb a szállítás fajlagos energiaigénye - minden árufajta szállítható - alacsony környezetkárosító hatás - nagy tömegű és méretű áruk, nagy távolságra való szállítása - költségtakarékos - legkisebb környezetkárosító hatás - biztonságos - alacsony üzemanyag szükséglet - balesetveszély - kötött pálya/ útvonalhálózat - hosszú az áruk átfutási ideje - alacsony hálózatsűrűség - kevésbé rugalmas alkalmazkodóképesség - hosszú szállítási idő - kevés a kiépített kikötők száma - alacsony sebességű - időjárás befolyásolja - egyes szakaszok csak szezonálisan használhatók - átrakodási költségek és az ezzel járó időveszteség Csővezetékes Légi Kombinált - független a külső környezeti hatásoktól - alacsony üzemeltetési költség - minimális környezetszennyező hatás - személy- és áruszállítás összekapcsolható - nagy távolságra való szállítás leggyorsabb formája - határidőt csak az időjárás befolyásolhatja - csökkenti a környezet- és zajszennyezést - csökkenti a közutak zsúfoltságát - lelassítja a közutak elhasználódását - szállítható áruk köre korlátozott - alacsony szállítási sebesség - magas beruházási költségek - alacsony alkalmazkodóképesség - csak bizonyos áruk szállítása - áru átrakodása, tárolása szükséges - legnagyobb energiaigényű szállítási forma - magas fuvardíjak - zajhatás, emisszió - speciális szállítási eszközök (pl.: zsebes vasúti kocsi) - speciális átrakodó eszközök 13

19 3.2 Szállítási részarányok alakulása Ebben a rövidebb fejezetben szeretném bemutatni a szállítási részarányok alakulását Magyarországon és az Európai Unióban. A 2010-es adatok alapján elmondhatjuk, hogy a legnépszerűbb áruszállítási forma a közúti szállítás, ezt követi a vasúti, majd hasonló részarányokkal a csővezetékes és a belvízi hajózási mód, de ez csak az EU27 szerinti átlag. Magyarországon a közúti és vasúti szállítás hasonlóan alakul, mint az EU-ban, de a csővezetékes szállítmányozás sokkal elterjedtebb, mint a belvízi hajózás, hiszen csak a Dunán találunk nagyobb kikötőket, a Tiszán és más folyóinkon nem. Az áruszállításban Magyarországon és ez Európai Unió többi tagállamában is, a légi szállítás részaránya elhanyagolható. (5. ábra) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Közúti Vasúti Belvízi Csővezetékes Magyarország EU ábra: Közlekedési munkamegosztás Magyarországon és az EU-27-ben, 2010 (forrás: A következő ábrán pedig az áruszállítási teljesítmény alakulását láthatjuk az Európai Unió 27 jelenlegi tagországában. (5. ábra) Ebből megállapítható, hogy az áruszállítás milyen mértékben változott 2008 és 2010 között. A közúti szállítás változatlanul az első helyen áll, viszont teljesítménye csökkent. Szintén csökkenés tapasztalható mind a vasúti, mind a csővezetékes áruszállítás területén. Viszont egyedül a belvízi szállítás teljesítménye nőtt a vizsgált 3 év alatt. A KTI 14

20 előrejelzései szerint, 2020-ra akár 3321,5 milliárd tkm-re (tonnakilométer), 2030-ra pedig 3717,2 tkm-re nőhet az áruszállítás mértéke az Unióban. Véleményem szerint ez az egyik legjobb, hogy a közúti áruszállítás részaránya csökkent, a belvízi hajózás pedig nőtt. Hiszen a hajóval történő szállítás sokkal gazdaságosabb és kevésbé károsítja a környezetet, mint a többi szállítási mód. Pl.: egy 1500 tonnás teherhez elegendő 1 db teherhajó, viszont ugyanehhez a mennyiséghez akár több mint 50 kamionra lenne szükségünk. Továbbá az EU teljes mértékben támogatja, hogy a Duna magyarországi szakaszán teljes egészében hajózható legyen az év minden napján, mivel a Duna- Majna-Rajna csatorna a világ leghosszabb belvízi útja és ez által az EU egyetlen és legfontosabb belvízi hajózási útvonala. Viszont a vasúti szállítás arányának nőnie kellene nem pedig csökkennie, mivel ez a másik leggazdaságosabb fuvarozási forma. 2 1,5 1 0, Közúti Vasúti Belvízi Csővezetékes 6. ábra: Az áruszállítási teljesítmény alakulása az Európai Unióban, (Milliárd tkm-ben) (Forrás: KSH, Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről,2011) Magyarországon is hasonló a helyzet, mint az Európai Unió 27 tagállamában, de a csővezetékes szállítás aránya nagyobb, mint a többi tagállamé együttesen, köszönhető ez annak, hogy csak egy jelentős vízi utunk van, a Duna ról re országunk szállítási teljesítménye csökkent, majd 2011-ben egy kisebb arányú növekedés volt tapasztalható. Ugyanez elmondható az összes szállítási ágazatról is, hiszen a vizsgált időszak alatt a vasúti, közúti, vízi és csővezetékes szállítás teljesítménye csökkent. A legnagyobb visszaesés a közúti és vasúti ágazatban 15

21 történt. Mindez köszönhető Magyarország gazdasági helyzetének és a gazdasági válság hatásának. (4. Táblázat) Belföldi és nemzetközi áruszállítás Magyarországon, tkm alapján 4. Táblázat Év Árutonna- kilométer, millió Ebből vasúti közúti vízi csővezetékes Forrás: 3.3 A szállítás szerepe a gazdaságban A szállítmányozásnak kulcsfontosságú szerepe van egy ország gazdaságának az életében. Magyarországon, azonban a jelentősége túlmutat azon az arányon, mint amit képvisel. Hazánk nemzetgazdaságában, 2011-ben, ezen ágazat bruttó hozzáadott értéke 5,6%-ot tett ki, ami 1324 milliárd forintot jelent. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 5,9% volt, amely közel főt takar. Végül, pedig a regisztrált vállalkozások 4-5%-a tevékenykedett ezen ágazaton belül, ami szám szerint különböző típusú vállalkozást képvisel. A nemzetgazdasági beruházások értéke a szállítási ágazatba viszonylag magas, a többi ágazathoz képest, mivel már évek óta a harmadik helyen áll a beruházásokra fordított összegek rangsorán. Ez a magas érték, valószínűleg az autópálya építésekből származhat, mivel az ilyen típusú út építésének költsége igen drága. Az állam beruházásokra fordított összege évről-évre nő, azonban a szállítási alágazatra fordított pénzeszközök aránya 2009 óta csökken, viszont országos szinten ez az arány még mindig igen magas a többi ágazathoz képest. (5. Táblázat) 16

22 Beruházások értéke Magyarországon (folyó áron) 5. Táblázat Nemzetgazdaság összesen, milliárd Ft Szállítás, milliárd Ft A szállítási alágazat beruházásainak aránya az összes beruházásból, % 20,97 19,58 13,82 Forrás: KSH- Jelentés a szállítási alágazat helyzetéről, 2011 A szállítási ágazatban foglalkoztatottak száma, viszonylag alacsony Magyarországon és az EU 27 országaiban is. A munkaerő csupán 6, illetve 5 %-a dolgozik ebben a szektorban. Hazánkban és a többi tagállamban a legtöbb embert alkalmazó vállalatok a közúti áruszállítással foglalkozó cégek. Az Európai Unióban több mint 1 millió vállalat van, ami a szállítási szektorban tevékenykedik. Ezeknek a száma is hasonlóan alakul, mint a foglalkoztatottaké, mivel a legtöbb vállalkozás a közúti áruszállítással kapcsolatos. A legmeglepőbb, hogy hazánkban található olyan cég, mely a tengeri szállítással foglalkozik. ( 6. Táblázat) A szállítási ágazat foglalkoztatottjainak és vállalkozásainak száma Magyarországon és az EU 27-ben (2009) 6. Táblázat Foglalkoztatottak száma (1000 fő) Vállalkozások száma Magyarország EU 27 Magyarország EU 27 Közúti (áru) 64,4 2951, Közúti (személy) 49,4 2110, Vasúti 12,1 712, Csővezetékes 0,6 22, Belvízi 0,9 41, Tengeri 0,1 179, Légi 2,1 379, Raktározás 54,9 2379, Postai és egyéb szállítási tevékenységek 40,2 1803, ÖSSZESEN 224, , Forrás: EU Transport in figures- Statistical Pocketbook,

23 4. Közlekedési hálózatok az Európai Unióban Európa szerte számos közlekedési folyosó található, amelyek behálózzák az egész kontinenst. Ilyen például: TEN-T, TINA, ERTMS szállítási korridor és a Helsinki-folyosók. TEN-T célja, hogy a közlekedési hálózatok koordinációja révén segítse a gazdaság működését és fejlődését. A Páneurópai hálózat (Helsinki folyosó) 1994-ben jött létre. Lényegében a Helsinki-folyosó része a TINA és a TEN egy része is, hiszen a Helsinki-folyosó elér még a balkáni országokig és egyes szovjet utódállamokig is. Ez 10 folyosót foglal magába (7. ábra): 1. Helsinki Tallinn Riga Kaunas Varsó és Riga Kalinyingrád - Gdansk 2. Berlin Poznań Varsó Brest Minszk Smolensk Moszkva - Nyizsni Novgorod 3. Brüsszel Aachen Köln Drezda Wrocław Katowice Krakkó Lviv - Kijev 4. Drezda Prága Bécs Pozsony Győr Budapest Constanţa Szófia - Thessaloniki Isztambul 5. Velence Trieszt Ljubljana Maribor Budapest - Ungvár - Lviv Kijev 6. Gdansk Varsó Katowice Zsolna 7. Duna - Rajna Majna csatorna 8. Durres Tirana Szkopje Bitola Szófia Dimitrovgrad Burgasz Várna 9. Helsinki Vyborg Szt. Pétervár Pskov Moszkva - Kaliningrad - Kijev Ljubasevka - Chişinău - Bukarest - Dimitrovgrad Alexandroupoli 18

24 10. Salzburg Ljubljana Zágráb Belgrád - Niš - Szkopje - Veles Thessaloniki 7. ábra: Helsinki folyosók (Forrás: Több folyosó is érinti Magyarországot, ezek pedig: 4., 5., 7. és a 10. folyosó, mely kb.: 1639 km vasutat, 1365 km közutat és 378 km belvízi közlekedési csatornát (Duna) tesz ki. Fontos még megemlíteni, hogy a Transz-Európai Közlekedési Hálózat elmeihez tartoznak még a repterek és kikötők is. Hazánkban található három nemzetközi repülőtér: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Ferihegy), Debrecen, Sármellék és 7 kikötő: Győr-Gönyű, Komárom, Budapest- Csepel, Dunaújváros, Baja, Mohács és Szeged. A következő táblázatban láthatjuk Magyarország országos közútvonalainak és a működtetett vasútvonalainak hosszát. (7.Táblázat) Megállapítható, hogy közútjaink alig több, mint 4 %-a, a vasútvonalaink közel 23 %-a tartozik a nemzetközi hálózatokhoz. Továbbá elmondhatjuk, hogy az állami közútjaink hossza nőtt 2009 és 2011 között, igaz elég alacsony szinten, viszont a vasúthálózatunk aránya csökkenni látszik, mivel az elmúlt években több vasúti szárnyvonalat - mely közel 1000 km pályaszakaszt takar- bezártak, a kihasználatlanság miatt. Közúthálózatunk évről-évre bővülni fog, hiszen számos autópálya szakasz még építés alatt áll, valamint tervbe van véve megépítésük. 19

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2013.11.07. Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011)

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) Esztergom, 2015. szeptember hó Molnár László EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) A következő évtizedben az a cél, hogy a közlekedési módok és az országok között még meglevő akadályok leépítésével,

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása Jobbágy Valér GKM 2. NFT (NSRK) mérföldkövek OP második draft + Ex-ante indítása: 2006. április Partnerség: már megkezdődött NSRK, OP véglegesítés és leadásuk:

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. OKTÓBER 25 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 297/2012. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba

Részletesebben

Miért építünk autópályákat?

Miért építünk autópályákat? Miért építünk autópályákat? Uniós források magyar történetek Konferencia a Széchenyi István Szakkollégium szervezésében, 2008. november 19. Németh Nándor, MTA KTI 2003. évi CXXVIII. törvény pán-európai

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás Az infrastruktúra alapjai 9. előadás Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás A vízi közlekedési infrastruktúra hatása a területi fejlődésre

Részletesebben

Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből

Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből Fotos: Rüdiger Nehmzow Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből Dr. Kopp Kristóf 2016. március 2. Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-Balkáni Tagozata Schenker Kft. Az első budapesti

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Előadó: Borszéki György PANAC Taggyűlés, 2008.09.04. A cégcsoport teljesítménye Alapítás éve 1949 Tulajdonos PSA Peugeot Citroen (100%) Globális hálózat

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Miskolc, 2016. november 17. A gazdaság erősítése Kiemelt cél

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria Kovács Imre CEO, az Igazgatóság elnöke www.railcargo.hu 2012.06.25. ezer tonna A gabonatermés alakulása Magyarországon Gabonatermés 2009-2012

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

Logisztikai Akcióterv Sajtó-háttéranyag

Logisztikai Akcióterv Sajtó-háttéranyag Logisztikai Akcióterv 2009-2013 Sajtó-háttéranyag A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2008 nyarán választotta ki azokat a húzóágazatokat, amelyek GDP hozzájárulását, komparatív előnyeit, piaci

Részletesebben

V0, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal

V0, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal V0, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal A versenyképes vasúti áruszállítás keretrendszere Előadó: Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató 2012. október 11. 1 Bevezetés A Magyarországi Logisztikai

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KÖZLEKEDÉS ÉS TURIZMUS AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 7. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben III.

Az infrastruktúra alapjai 7. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben III. Az infrastruktúra alapjai 7. előadás Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben III. A közlekedési infrastruktúra keresleti oldalának alakulása A vasúti személyforgalom alakulása a világon

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Szolgáltatóközpont vagy átjáróház A logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Chikán Attila az MLBKT társelnöke, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben