Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3."

Átírás

1 COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László Dezső - Az Európai Unióban...4. oldal Brátán Erzsébet - Ember vagy! / Ember vagy?...6. oldal Brátán Erzsébet - A labda...8. oldal Jegyzet Szinay Balázs - József Attila élete, költészete az Attilaság szemszögéből...9. oldal Esszék Lengyel János - A költő és az álköltő oldal Lengyel János - Zöldre vetett papírosok oldal Szinay Balázs - Írás, Olvasó nélkül oldal Tudósítás Szinay Balázs - A Veranda vendége ezúttal Korányi Mátyás volt oldal Novellák Zoltay Lívia - A potyázó oldal Zoltay Lívia - Apa szemével látni a tengert oldal Márffyné Horváth Henrietta- A hazugság ára oldal Márffyné Horváth Henrietta - Munkaerő meghallgatás oldal Kapolyi György - Dermesztő magány oldal Kapolyi György - Fülledt gondolatok oldal K Ö L T É S Z E T N A P I S Z Á M Versek Lengyel János, B. Tóth Klára, Paszternák Éva versei oldal Költészet napi alkotások, cikkek Szász-Fülöp György írásai; Csata Ernő, Szabó László Dezső, Szinay Balázs, Paszternák Éva, Pálinkás Imre versei; Szöllősi Irma tudósítása

2 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 2 Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok Hosszú évtizedek óta folyik országunkban minden szinten az óvodától az egyetemekig, a médiáktól az írott sajtóig és irodalomig magyarságtudatunk szisztematikus rombolása. Támadás indult és folyik nyelvünk ellen is, melyben a nemzet él, létezik, megtestesül. Az utóbbi két évtizedben elterjedt anglománia főleg a kereskedelem vonatkozásában példa erre. Az ember közlekedik, azután, nézi az üzletek feliratait, és azt hiszi Londonban van. Az internet világháló használata is valamifajta angol nyelvtudást igényel, pedig magyar megfelelőt bőven lehetne találni az angol szakkifejezések helyett. Pl. = drótposta, stb. Megmosolyogják az un. szkíta- és sumérfóbiásokat, a közép-ázsiai rokonnépeket felfedezőket, az Uráltól keletre mutató ősi kapcsolatok kutatóit. Inkább tudományos igénnyel hazudnak származásunkról, nyelvünkről, majdcsak ezeréves alkotmányunkról, közjogi, közigazgatási, gyökereinkről, melyek legszilárdabbak és időtállóak voltak az évszázadok viharaiban is. Hazudtak, vagy elhallgatták legendáinkat, mítoszainkat, hogy ne értsük a jelent, és ne lehessen jövőnk. Fennmaradt krónikáinkban rögzített korabeli álláspontokat egyszerűen nem tekintették hiteles forrásnak, ha az koncepciójukba nem illeszkedett. Napóleon császár 1805-ben megkérdezte Talleyrandot, mit tegyen a magyarokkal? Vedd el tőlük a múltjukat, és azt csinálsz velük, amit akarsz! volt a válasz. Lehet, hogy egypáran az ajtó mögött hallgatóztak!? Különösen ma, szükségünk van legendáinkra, mítoszainkra, hőseinkre. Szükségünk van, mert ebből erőt, elszántságot és főleg hitet meríthetünk ahhoz a heroikus munkához, mely a nemzet felemelését jelenti a gazdasági, lelki mocsárból. Isten kegyelméből van mihez és kihez fordulnunk. Ősidők óta van Tündér Ilonánk, Boldogasszonyunk, égig érő fánk, csodaszarvasunk, a Hadak útján robogó, délceg hadseregünk. Van Árpád vezérünk, akinek pozsonyi csatáját az amerikai West Point Akadémián a mai napig tanítják, van Botondunk, búvár Kundunk, van Rozgonyi Cicellénk, van Hunyadink, kettő is, van Thury Györgyünk, Balassi Bálintunk, Vak Bottyánunk, Rákóczink, Mikesünk, Bercsényink, akinek a mai napig egy francia deszantegység viseli a nevét, van Batsányink, Vajdánk, Vörösmartynk, Aranyunk, Petőfink, Adynk. Van Tisza Istvánunk, Horthy Miklósunk, Bethlen Istvánunk, Apor Vilmosunk, Brenner Jánosunk, Mindszenthy Józsefünk, Salkház Sáránk. Kortársaink Németh László, Csoóri Sándor, Nagy László, Váczi Mihály. És ki mindenkit lehetne még felsorolni! Mind e nevekhez valós történetek fűződnek meseszerű érzelmekkel körülölelve, példázzák az ezeréves történelem megpróbáltatásit álló magyarság kivételes teljesítményét az élet minden területén. Valaki egyszer azt mondta: merjünk kicsik lenni! Erre is kell emlékezni, hogy nevének hallatán a megvetés és a szánalom fogja el az emlékezőt. Európa még csak születőben volt, amikor mi már birtokában voltunk annak, ami volt, uraltuk azt, ami van, és ma sem engedhetjük az okos, ravasz és lelkeket rontó liberális kozmopolitáknak, hogy ellopják a jövőnket. Éppen ezért minden becsületes, magát magyarnak mondó és érző értelmiséginek dolga, sőt kötelessége minden eszközzel és erővel oda hatni, hogy a magyar nemzeti tudat és önazonosság fogalmai megteljenek igazi tartalommal. Nagy szükségünk van értékeink ismeretére, hibáin és bűneink feltérképezésére és elemzésére. Tudatosított hagyományaink jelenthetik a nemzet lelki megújulását, a keresztény erkölcs és etika napi cselekedeti motivációvá nemesülését. Vannak gyökereink. Élnek, mélyre hatolnak, táplálhatják megújuló lombozatunkat, éltető erőt adhatnak friss hajtásainknak. Ha mi is akarjuk. Szabó László Dezső Láncolat versműhely! A tanítványi láncolat irodalmi klub 2011 áprilisában élő versműhelyt indított! A versműhely lényege, hogy havonta egy alkalommal összejövünk, felolvassuk egymásnak verseinket és élőszóban kritikát adunk egymásnak verseinkkel kapcsolatban. Ezáltal gyakoroljuk a felolvasást, a versírást és a kritikaadást is. Mivel a novellistákat sem szeretnénk hátrányban részesíteni, igyekszünk arra is időt szakítani, hogy egy-két novella szintén elhangozzon. Bővebb info: a facebookon vagy klubunk weboldalán.

3 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 3 Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról Mit is jelent ma a nemzeti radikalizmus? Járjuk körül a szó értelmezését jelentése és tartalma szerint. A radikalizmus általában nem jelent mást, mint gyökeres változást, változtatást következetességet, elszántságot a cél elérése érdekében. A radikalizmus nem tűr kompromisszumokat, hanem járja a maga útját. Általában társadalmi szinten a radikalizmus lehet súlyosan káros, de lehet építő és hasznos, sőt az egyetlen kivezető út a bajokból. A nemzeti radikalizmus nem foglal magába semmiféle szélsőséges eszmét és fogalmat, érzékeli azonban, hogy a nemzetpusztító évtizedek sebeit, fekélyeit nem lehet a kompromisszumok csodagyógyszerével gyógyítani. Ez a radikalizmus azt is jelenti, hogy ha a jelen helyzetet elemezzük, csakis alapvető változások segíthetnek talpraállni a gazdaság, az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy, a közigazgatás, tehát az állam és a társadalom működésének teljes területén. A balliberális értelmiség és média már az Európai Unió létét félti a nemzeti radikális kormányzattól. A rombolás ördögi módon a lelkekben és a tudatban kezdődött, és a gyógyítást is ott kell elkezdeni. A józan radikalizmus célja és törekvése a hagyományokon alapuló nemzeti identitás helyreállítása, melyet az utóbbi 200 évben szétziláltak. E rombolásban mind a külső, mind a belső internacionalista és kozmopolita erők részt vettek. A józan radikalizmus a bajokat látva először diagnózist állít fel, majd a legmegfelelőbb, leghatékonyabb gyógymódokat veti be széleskörű nemzeti támogatással. A józan radikalizmus alapköve a múlt valós ismerete, kritika alá vetve akár a korábbi tudományos álláspontokat is. Ez a múltat, mely a nemzet egészének és minden magát magyarnak érző ember sajátja, ismerni kell, tisztelni kell és tovább kell hagyományozni a következő nemzedékekre. Erre a múltra kell épüljön a reményteli jelen és a jobb jövő is. Újra kell formálni a nemzettudatot a történelmi hagyományok beépítésével a oktatásba az óvodától a főiskolákig, egyetemekig. E hagyományokat be kell építeni a kultúra minden területére. Fontos ez a nemzet megújulása, megmaradása szempontjából. Nemcsak a népességfogyás veszélyezteti fennmaradásunkat, hanem a társadalmi tudat sorvadása, torzulása is! A történelmi sikerek és tragédiák valós ismerete és tapasztalatai jelentik és jelenthetik a jelen és a jövő taktikájának és stratégiájának alapjait. E tapasztalatok alapján a belső és külső viszonyok között eligazítást jelentenek a magyarság számára. Alapvetően foltos a magyarság határoktól független összetartozásának, egységes nemzetként kezelésének gondolata és gyakorlata. Ez is a realista nemzeti radikalizmus része. A kultúra minden területén erősíteni kell azt az értékrendet, melyet a magyarság hordoz ősidők óta. Ez az értékrend nem jelent kivételezettséget, kivételes állapotot, hanem hivatást, küldetést. Ennek a küldetésnek kézzelfogható bizonyítéka a 150 éves harc Európa védelmében a török-iszlám hódítók ellen. Egy nép átlagon felüli teljesítményét a történelem bizonyítja A magyar nép a XX. században is bizonyította, e század nemzeti tragédiáinak ellenére, hogy az emberség, a hazaszeretet és az egyetemes emberi szabadságért való küzdelem élharcosa. Ezt a küldetést csak úgy folytathatja a nemzet, ha lelkében, általános tudatában, kulturáltságában radikálisan meg tud újulni. Ez a változás pedig nem más, mint a múlt nagy tetteinek, nemes hagyományinak folytatása. Ebben segített és segít a keresztény-keresztyén erkölcsi alapok megerősítése, felelevenítése az óvodától a felsőoktatásig. Segíthet a népi és nemzeti kultúra ápolása értékeinek tudatossá tétele a zenében, az irodalomban, a képzőművészetben, sőt a tudományban is. Ezeken az alapokon a XXI. századi magyarság méltó helyét foglalhatja el a világban. Nem jelent nemzetieskedést, magyarkodást, ha az óvodáskorú gyermekek ismerik a Szózatot és a Himnuszt, az általános iskolások tucatnyi Petőfi verset tudnak, és ismerik Kodály zsenialitását. Kiművelt főkre van szükség, akik a világ minden táján hirdetik: a magyarság nem bűnös nép, nem Ázsiából Európába szakadt gyűjtögető, vadászgató barbár népcsoport, hanem egy erős, ősi kultúrát birtokló nemzet, mely mindig is az egyetemes emberi kultúra zászlóvivője volt. Ez azonban nem csak dicsőség, hanem a Teremtő által megszabott kötelesség, melynek meg kell felelnünk. Ezt jelenti a nemzeti radikalizmus, mely fogalmat mint annyi mást is vadul kifacsarni igyekeztek és igyekeznek napjainkban is. A fogalmak, meghatározások és adott kifejezések értelmezése persze nehéz akkor, amikor tömeges funkcionális analfabetizmus dühöng országszerte a vadliberális oktatáspolitika eredményeképpen. Ezek után belátható, hogy a nemzeti radikalizmus igénye és eszmerendszere az egyetlen útja a felemelkedésnek lelki, morális és fizikális területen is. A radikalizmus eszköztárát felhasználó jobb és baloldali szélsőségek ettől az előbbi radikalizmustól távol állnak. A radikalizmus értelmezése csak céljainak ismeretében lehetséges és célszerű. Szabó László Dezső

4 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 4 Szabó László Dezső - Az Európai Unióban Európa az ókorban a Római Birodalom keretei között egységesnek volt tekinthető. Az akkor ismert világ egymástól igencsak távol eső területeit a rómaiak jól szervezett hadserege szervezte egy politikai egységbe. Ez az egység, a kolóniák, telepes városok alapítása és a légiók ereje volt az összekötő erő a civilizálatlan, barbár területeken létező törzsi kultúrákkal szemben. Róma hosszú évszázadokon keresztül képes volt megőrizni gazdasági és katonai hatalmát, sőt terjeszkedésre is képes volt. A birodalom bukása után kialakuló európai nemzetállamok e kultúra romjain épültek fel, de már az Európában elterjedt kereszténységet is magukévá téve. A mai európai nagyvárosok majdnem mindegyike római romokon épült fel. A Római Birodalom politikai, katonai szervezete és kultúrája mély nyomot hagyott Európában és az újkorig valamiféle nosztalgikus vággyal tekintettek rá. Európa késő ókori és középkori kultúregysége a latin nyelv használatában és a keresztény hit és kultúra elfogadásában valósult meg. A nemzetállamok megerősödésével és a Szent Német-Római Birodalom megalakulásával, a pápaság politikai hatalmának kialakulásával Európa a hatalmi harcok terepévé vált. A meghatározó nemzetek, a spanyol, francia, német, angolszász hatalmak középkori hatalmi harcai szétaprózták mind területi, mind politikai értelemben Európát olyannyira, hogy az újkor elején már feltételezni sem lehetett a valamikori egységesülést. Az ellentétek egyre pusztítóbb háborúkban csúcsosodtak ki. A legújabb-kori két világháború és az azt követő békediktátumok sem szolgálták az ellenségeskedés és az ellentétek feloldását. A szovjet előretörés Közép-Európában, és az ezzel szembenálló nyugati blokk szembenállása még inkább kihangsúlyozta Európa gazdasági és politikai megosztottságát. Ha az ókorban és a középkorban európai egységről beszélünk, akkor elsősorban a kultúrára gondolunk, nem politikai és gazdasági egységre. Ezekben a történelmi időszakokban valamiféle egységre való törekvés egy-egy nemzetállam uralkodójának politikai törekvése volt, melyet katonai erővel vélt megvalósítani. A török elleni háborúk magyarországi eseményei némi katonai összefogásra kényszerítették az európai uralkodókat, melynek eredménye az 1600-as évek végén Magyarország felszabadulása volt. A török kiűzése Európából azonban ekkor sem sikerült. Európa megosztottsága az I. és II. világháború, és az azt követő békék eredményeképpen csak mélyebbé vált. Létrejött a szovjet blokk, és a nyugati világnak a NA- TO keretében katonailag és politikailag is számolnia kellett a világhatalommá nőtt USA-val is. Ebben a helyzetben Európa nyugati felén fel kellett ismerniük a nemzeteknek és ezt fel is ismerték, hogy Európa önállóságát, függetlenségét csak a gazdasági, és később a politikai egység eredményezheti. Robert Schuman, akit Európa atyjának neveznek, tavaszának végén kezdte meg hét éves európai zarándoklatát, melynek során Stockholmtól Rómáig, Londontól Athénig tart beszédeket, előadásokat az európai gondolatról. Miről beszélt Robert Schuman? Európa jövendője mostantól fogva arra késztet bennünket, hogy szerveződjünk, tájékozódjunk és egyesüljünk. Nem a semmiből kell teremtenünk, hanem a meglévőket kell tökéletesítenünk és összefognunk. Egyesíteni kell mindazt, ami megosztott, szétválasztott. Ugyanakkor nem szabad egybeolvasztani azt, aminek külön kell állnia. Mi különbözteti meg Európát az emberiség nagy családján belül? Európát szabad, parlamentáris demokráciák alkotják. Az igazi demokrácia pedig a kereszténységnek köszönhető. A görög demokrácia az emberek egyenlőségén alapult, amit azonban csak az elitre alkalmaztak. A modern demokráciák azonban minden emberi személy jogegyenlőségét elismerik. A kereszténység először minden ember ugyanazon természetéről: minden ember ugyanannak az Istennek gyermeke A szeretet egyetemes törvénye és az irgalmasság tesz minden embert felebarátunkká: ezen nyugszik a keresztény világ minden társadalmi kapcsolata. Az európai integráció tehát nem egyik vagy másik hatalom vezetésével jött létre, hanem az európai nagy nemzetek megbékélésével és elhatározásából. Az egyesülő nemzetek érdekszövetségre léptek. Az egyre szorosabb szövetség kialakulásának, épülésének, ennek a hosszú folyamatnak lehettünk először csak tanúi, majd résztvevői is. Közös érdekeink vannak és lesznek hivatva védelmet és biztonságot nyújtani a globalizáció, és a világban kialakult más hatalmi központokkal szemben. Ebben az egységesnek tűnő Európában színes foltokként élnek a szövetkezett nemzetek, megőrizvén, sőt előtérbe helyezve saját nemzeti érdekeiket és tradícióikat. Érdekességként említem az írek kultúrájának viharos elterjedését és népszerűségét egész Európában.

5 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 5 Vannak azonban olyan mély sebek is Európa testén, melyek gyógyulásában csak reménykedni lehet. Ilyen az észak-ír probléma, a baszkok, korzikaiak, a lombardok, flamandok és vallonok, a szlovákok és magyarok ellentétei. Különösen fájdalmas Trianon árnyéka, melyet csak a status quo megváltoztathatatlanságának hangsúlyozása nem oldhat fel. Itt a határok megnyitása, a kisebbségek kulturális és adott esetben önigazgatási autonómiája lehet a megoldás. Ez a megoldás az érintett nemzetek nagyvonalú és türelmes politikájával lehetséges, melyet az Uniónak támogatnia kell. Egy bizonyos, hogy Európa nemzetei nem lettek kozmopoliták, nem hirdetnek valamiféle új internacionalizmust, Jól megfér a közös érdekek mentén a hűvös német, a sovén francia, a büszke spanyol, a szenvedélyes olasz egymással anélkül, hogy történelmi sikereit és kudarcait elfeledné, vagy megtagadná, esetleg túlértékelné. Az Unión belül hatnak azonban a nemzeti érdekérvényesítés erői a demokrácia szabályai szerint. Nekünk is felemelt fejjel, egyenrangúként kell az EUban politizálnunk saját érdekeinknek megfelelően, mert ezek az érdekek a közösség érdekei is. Európa gyorsabban fog gazdagodni minden tekintetben, mint ahogy mi gazdagodtunk, gazdagodunk Európa által. Hogy felzárkózásunk zökkenő mentesebb és gyorsabb legyen, azokhoz a belső erőkhöz kell nyúlnunk, amelyek viharos történelmünk tragédiáinak dacára megőriztek bennünket a Kárpát-medencében. Tisztázni kell a közelmúlt és a háború utáni korszak történelmi tanulságait, meg kell nevezni a bűnösöket, az áldozatokat. Tudnunk kell, hogyan állunk önmagunkkal. A történelem torz fintora, hogy azok vezetésével léptünk Európába, akik és akiknek szellemi és fizikai elődei az Európai Közösséget agresszív, megsemmisítendő ellenségnek kiáltották ki. Ápolni kell nemzeti kultúránkat, művelni kell az emberfőket, tartalmas élettel kell példát mutatni, igazi értékeinket meg kell becsülni. Irigyeink mindig lesznek országon kívül és belül. Az irigység emberi tulajdonság, és mi is mindnyájan emberek vagyunk. Igazi értékeinket felfedezhetjük irigyeink megnyilatkozásaiban is. Ezzel szemben nyitottságunk, befogadóképességünk, becsületes munkánk jelentheti az elkövetkezendőkben az elszenvedett történelmi tragédiák ellenére anyagi és szellemi gyarapodásunkat. A befogadás azonban nem jelentheti önmagunk és kivívott történelmi jogaink feladását, csak és kizárólag esetleges megosztását másokkal. Csak azokat tudjuk elfogadni, akik minket is elfogadnak, és nem kívánják életszemléletüket, kultúrájukat ránk erőltetni, mint egyedül üdvözítőt. Nem szabad megengedni és főleg a kultúrában nem, hogy Európától és főleg a magyar hagyományoktól idegen, alkalmasint ellenséges stílusok, ideák és kultúrszenny borítsa fel az amúgy is ingatag gondolkodásunkat. Bőven van mire büszkének lennünk! Vannak kiváló tudósaink, költőink, íróink, művészeink, mérnökeink, közgazdászaink, pedagógusaink, és politikusaink is, akik jól képviselik nemzeti érdekeinket. Vannak dolgos munkásaink gazdaembereink, akik eddig is csak elismerést vívtak ki Európában. Reméljük, hogy törekvéseinket, elért eredményeinket példaként emlegetik, hibáinkból pedig tanulnak az Unióban társainkká vált nemzetek. Szabó László Dezső

6 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 6 Téves elképzelés, hogy a költők formára is másféle emberek, mint a többiek, akadhatnak a hétköznapi emberek között is költői lelkek, álmodozóbbak, mint akárhány híres költő. Annyi csak a különbség, hogy a költőnek erősebb és termékenyebb az emlékező tehetsége, gondolatait és érzéseit meg tudja őrizni addig, amíg szavakkal testet nem ad nekik. Három dolog kell ahhoz, hogy valaki költő legyen: értelem, képzelet, és érzelem. /H. C. Andersen/ A fenti idézet nemcsak a költőkre vonatkozik. Hajlamosak vagyunk bármikor, bárkiről téves elképzeléseket, és hamis elméleteket gyártani Számtalan alkalommal előfordult velem is, hogy olyasmit feltételeztem, vagy vártam el valakitől, amire nem volt képes, és utána csalódtam benne. De vajon kiben csalódtam igazából? Abban, akiben hittem? Nem! Az elvárásomban, mert azt szerettem volna a másik emberből kihozni, amire nem volt képes, vagy nem volt hajlandó rá. Évek sora alatt rengeteget gondolkodtam ezen Először meg akartam változtatni másokat, megpróbáltam meggyőzni őket a saját igazamról, példát mutattam, hátha majd akkor, de semmi nem történt. Tétován szemléltem a körülményeket, nem tudtam, mitévő legyek. Ma már nem tenném, de nekem is el kellett jutnom valahogy idáig Mondok pár példát: Ha valaki például gyönyörűbbnél gyönyörűbb verseket, novellákat, regényeket ír, elvárjuk tőle, hogy az életben is hasonlóan érzékeny lelkű, csodálatos személyiség legyen. Ha megismerünk egy mindig a jó szerepében tündöklő színészt, tőle ugyanezt várjuk el az életében, sőt, negatív szerepben többé nem fogadjuk el. Ha egy tanárt közelebbről sikerül tanulmányoznunk, vagy legyen az élet bármelyik területéről valaki, akit górcső alá veszünk, amikor megismerjük, rájövünk, nem pont olyan, amilyennek képzeltük. Az egyik továbbképzésünk kurzusát például, egy szakmai kirándulással koronáztuk meg. Valamelyik nagy költőnk vidéki házában jártunk, ahol megtekinthettük, hol élt, alkotott a híres hősszerelmes poéta. Utána az egyik ismerősömnek túlfűtött lelkesen meséltem az élményeimről, aki rögvest pulykavörös lett a méregtől. Nem tudtam, mire véljem, amikor elmondta, hogy valójában rokona az az ember, akinek azért nem voltak gyerekei, azért halt meg örökösök nélkül, mert agyonverte a két saját gyerekét! Teljesen Brátán Erzsébet - Ember vagy! / Ember vagy? leesett az állam és azt hittem, nem ugyanarról beszélünk, akiről az iskolában tanultunk, akinek fülemben csengenek a sorai. A nagyapjának a testvére volt ő is sokat szenvedett a vadállat őse mindennapi terrorjától, kizárólag a nagymama szeretetteljes viselkedése mentette meg őket. Felháborodtam, és legszívesebben megírtam volna a költő történetét, de nem mocskolhatom be az emlékét, és nem vehetem el az emberek illúzióit. Manapság igen divatos a spiritualitás, és valljuk be, sokan, sőt egyre többen az útjára lépnek. Azonban némi csalódást okozhat az, ha feltételezzük róluk, hogy tökéletesek, és az emberek által elkövetett hibáktól mentesek, azaz maguk a puszta jóság, elfogadás, egomentes, és örök szeretetben élő lények! (Vannak ilyenek is, de még elég ritka) Ha meglátjuk például, hogy dohányoznak, esetleg isznak, káromkodnak, csúnyán beszélnek, igencsak elcsodálkozunk. Meglepetten nézelődünk magunk körül, mert ezt a viselkedést nem tudjuk hová tenni, ismét csalódtunk Miért? Miben csalódtunk? Mint azt már említettem, olyasmit vártunk el tőlük, olyan tulajdonságokkal ruháztuk fel őket a fantáziánk segítségével, ami nem volt a birtokukban. Azaz saját fantáziánkban, saját elvárásunkban csalódtunk. Az emberekben még működik a tömegeszme, azaz szeretnek valakit követni, ha nincs jobb ötletük, nincs saját céljuk, és nem hallják a belső útmutatást. Azt vettem észre, ha az egyik elkezd valamit, akkor a többi folytatja, ez amolyan majmolási szokás, sajnos általában a butaságot követik többen. Akkor nem kell gondolkodni, jó muri együtt mulatni a végeredményen. Ilyenkor mondhatjuk: nagy az Isten állatkertje. De mi van, ha szükség van az állatkertre? Ha Isten azt is tudja, amikor egy hajunk szála meggörbül, akkor miért hisszük azt, hogy erről nem tud? Persze, végtelen szabad akaratot biztosított nekünk, tehát azt tehetünk, amit akarunk, de azért vannak bizonyos korlátok. Nézzük csak az őrangyalok munkáját: Mindenkit kísér akár több őrangyal is, akiknek az a tisztük, hogy megvédjék az embert, amíg a feladatát be nem teljesíti. Ez azt jelenti, hogy bármi történik velünk, addig vigyáznak ránk, amíg itt kell maradnunk. Láttam egy valóság videót, amiben egy részeg ember beesett a metró sínek közé, éppen akkor, amikor a szerelvény száguldott az állomás felé. Pont a két sín közé sikerült landolnia, amiben ugye áram van! Az emberek kétségbeesetten integetettek a vezetőnek, hogy vegye észre, mi történt. A metró pontosan az ember előtt

7 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 7 állt meg. Megpróbálták többen kisegíteni, de folyton, azaz többször is visszapottyant, mert annyira ittas volt, és mindannyiszor úgy sikerült elterülnie, hogy nem ért hozzá a sínekhez. Az őrangyalai energiája segítették ebben, mert nem ott kellett meghalnia! Ez biztos! Ám ugyanezek az őrangyalok elintézik azt is, hogy elüssön a szerelvény, ha ott a vége földi létezésünknek! Az életben erre is láttam számos példát, olyan emberekkel, akik látszólag nem érdemelték meg. A többi csak annyit tudott kérdezgetni: miért? Miért éppen ő? Miért ő, amikor olyan jó ember volt? Azért, mert akkor járt le az idő, és a véletleneknek tűnő összjáték elrendezte! Az élet minden területéről hozhatunk fel példákat, amikor kénytelenek vagyunk ítélkezni, és pálcát törni a másik ember viselkedése felett, ilyenkor mit szoktunk mondani? De hát ők is emberek! felkiáltással elnézzük nekik hibáikat. Senki sem tökéletes, emberek vagyunk! Emberek vagyunk? Ember nincs hiba nélkül! Az nem mentség, hogy ember vagy, nem elég az emberi fajba születni. Emberré is kell válni. mondják mások. Utalva arra, hogy szabad akaratunkból választhatunk, hogy emberként, vagy attól rosszabb minőségben óhajtunk élni. A védikus filozófia egyértelműen kimondja, aki nem él ember módjára, nem használja ki az emberi élet lehetőségét, az állat, illetve annál is rosszabb! mondják ismét mások. Meglehet, igaza van a védikus filozófiának, mint az egyik legősibb írott tudásnak, sőt nagyon is közel áll hozzám, mint más, spiritualizmus útjára lépett emberhez, de még bennem mindig ott van az, hogy Isten tud róla, és mindennek így kell lennie! Azt gondolom, el kell őket is fogadni, mert az az ő döntésük, hogyan élnek, azzal nekik kell elszámolniuk, talán a létezésük tükör, ami segít a többieknek, akik nem akarnak olyanná válni, vagy úgy élni, mint ők. (Ha azt vesszük alapul, hogy mindenkinek fontos küldetése van, amit meg kell valósítania.) Ha a hajléktalan azért ül véresre fagyott kezekkel, koszos rongyokban a sarkon, hogy felhívja a társadalom figyelmét a könyörületre, az emberségre, az összefogásra, akkor bizony az ilyen emberek életének is legalább akkora jelentőséget kell tulajdonítanunk. Nem vagyunk a cipőjében, nem ismerjük a körülményeit a saját szemszögéből, számára bizonyára az a döntés tűnt a legjobbnak. Mindenkinek a saját keresztje a legkönnyebb, még ha nem is tűnik annak! És az benne a csodálatos, ha ezt a keresztet a legszentebb ünneplőruhaként tudjuk viselni, mint saját választásunkat! Persze sokan kérdezik, hol van Isten, amikor éhezünk, háború dúl, amikor szenvedünk, vagy öljük egymást? Hol van Isten? Bennünk! Rajtunk múlik, hogy ezt észrevesszük-e, és hajlandóak vagyunk-e az ő törvényei szerint élni, vagy továbbra sem mutatunk könyörületet, irgalmat, és együttérzést egymás, azaz végső soron önmagunk iránt. Ha Isten bennünk van, és egyek vagyunk, akkor kit bántunk, ha gyilkolunk? Isten miért hagyja mindezt? Mert végtelen szabad akaratot kértünk tőle, és ő engedi, hogy saját magunktól megtanuljuk, melyik a helyes út, végül pedig visszatérjünk hozzá. Sokan úgy vélik, hogy a spirituális emberek szentek, vagy annak kellene lenniük. Ez hatalmas tévedés, ők is emberek, akik a szellemi és a lelki fejlődés útjára léptek. Ám ezzel együtt nem vélik elkülönültnek magukat a többi élőtől, nem felülről néznek le ránk. A földi életet elfogadják, nem becsmérlik, csak már egészen más értékek szerint élik. Nem magasztalják a szegénységet, sőt, direkt nem idézik elő az életükben, nem állítják, hogy a gazdagság bűn, emellett nem harácsolnak, mindenből az éppen elégre törekszenek. Ha szükséges, kiállnak önmagukért, megvédik az érdekeiket, de nem élnek vissza a hatalmukkal, sem a tudásukkal. Törődnek a testi-lelki-szellemi egészségükkel, egységként tekintik önmagukat, minőségi, magasabb színvonalú könyveket olvasnak, és hasonló témájú filmeket néznek, vagy zenéket hallgatnak. Ahogyan változnak, úgy változik az ízlésük is minden téren, az olyan dallamok fogják őket csábítani, amik emelik a rezgés szintjüket, ami egy húron pendül a belső hangjukkal. Elfogadják a többi embert, és valóban apaként, anyaként, fivérként, és nővérként tisztelik a bennük lévő fényt, az Istent. A megjelenésük rendszerint szolid, ápolt, tiszta, a vonzerejük a kisugárzásukban rejlik, amit az arra érzékenyek észre is vesznek, leginkább az őszinte, tiszta gyermeki lelkek, és a halába készülő idősek. Az igazi spirituális ember első és legfontosabb tulajdonsága a türelem. Ebben a végtelen türelemben minden benne van! Az a bölcsesség, amivel tudja, hogy minden így van jól, és csak jót mosolyog a színházon, mintegy megfigyeli, hogy milyen illúzióban élünk itt lenn, közösen. Tudja, biztosan tudja, érzi, mennyire egyek vagyunk, mint a tengerben a vízcseppek, együtt alkotjuk a végtelen óceánt, amit

8 Cikkek COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 8 jelen esetben emberiségnek hívnak, ám ez az óceán egy a többi létformával, és az egész univerzummal, nélküle nem tudna létezni. A türelemben benne foglaltatik az elfogadás, és ha elfogadunk mindent úgy, ahogyan van, akkor hálát érzünk, hogy itt lehetünk, élhetünk, és megtapasztalhatjuk az anyaglétet is. Ebben az állapotban már nincs szükség megbocsátásra, mert ha feltétel és elvárás nélkül elfogadunk, sosem gyúl harag a szívünkben. Ha segítünk, azt csendben tesszük a hátérben, nem csapunk zajt körülötte, és nem várunk érte semmit, mert tudjuk, hogy amit másokkal teszünk, azt magunkkal tesszük, önmagunkért tettük. Ha másoknak jobb, nekünk is az lesz! Vegyünk példát elődeink fáklyavivőiről, például Jézusról. Jézus kivétel nélkül mindenkit elfogadott, pedig pontosan tudta, ki milyen, kivel áll szemben. Ismerte a gondolataikat, mert érezte a lelküket, sőt a múltját, jelenét, és jövőjét is látta annak, aki előtte állt. Aki meglátta, megérezte a közelségét, megváltozott, meg- nyílt a szíve, ő is megérezte mások lelkét, és az ott lakozó érzelmeket, úgy a fájdalmat, mint a jóságot, mint a szeretetet. Ma is vannak olyan emberek (emberek?), akiknek ha belenézel a szemébe, érzed, tudod, mindent tud rólad, múltad, jelened, jövőd, a lelked mezítelenül áll előtte, elmerülsz végtelen szeretetében, az igazi lélekérintésben, és nem vagy képes méltóképpen megfogalmazni, amit éreztél. Az ilyen csodálatos, magas rezgésszintű ember a legnagyobb csendben működik a háttérben, igazi fénymunkás, aki tettei hatására angyallá változott. Aki idáig jutott, már nem tudja lehúzni, visszahúzni semmi, ám neki is szüksége van egy oltárra, egy nyugodt helyre, ahol újratöltődhet. A világ tényleg csak általunk, és bennünk változhat meg, minden tőlünk függ, rajtunk múlik, olyanná válik, amilyenné teremtjük a gondolatainkkal, a tetteinkkel! Tehát, ha változást várunk, tegyünk érte, elsősorban mi változzunk! Brátán Erzsébet Brátán Erzsébet - A labda Az ember folyton azt hiszi, hogy ő majd mindent másképp tesz, mint mások, rá nem vonatkoznak a törvények, amik eddig irányították az univerzumot. Aztán egy szép napon rájön, minden mindennel összefügg. Ezzel talán jómagam is így voltam. Bár gyerekkoromban még emlékeztem igazi énemre, legalábbis ma visszatekintve úgy tűnik, de utána bedarált a folytonos pörgés, a tenni- és a nyomot hagyni akarás. Még nem tudtam, még nem ismertem fel, hogy nem az a lényeg, hogy én hagyjak valamit magam után, és az sem fontos, hogy egyszer beérjek a célba, hiszen, ha megvan a cél, akkor már minek élni? És ha a várva várt cél felett ülök, akkor mi van? Csak nézem mélán, és nincs tovább? Hogyan tovább? Merre? Áh, dehogy! Az élet nem így működik! Ha elértünk valamit, amit nagyon akartunk, - most mindegy, milyen küzdelmek árán - akkor bizony mindig van másik cél, amit el szeretnénk érni, meg szeretnénk szerezni. Ez így is van rendjén, hiszen cél nélkül nincs élet, de nem mindegy, mi a cél. Ezen az úton haladva, (igen, úton, mert én is annak érzékeltem, mint olyan sokan) sokszor éreztem, hogy én nem arra szeretnék menni, amerre megyek, de valamilyen ismeretlen erő mégis odavonz, arra terel. Miért? Mi ez az erő? - Tettem fel a kérdést. A hétköznapi élet során egyre inkább úgy érzékeltem, mintha egy labda lennék, ami ide-oda gurul, és ha nem arra gördül, amerre eredetileg kilőtték, akkor kap egy kis lökést oldalról, hogy visszatérjen az útjára. Labdaként sodródva az árral, akadt némi szabad kilengési lehetőségem, de ha túl messzire mentem, akkor kaptam egy jóval erősebb oldalba rúgást, ami visszaterelt a helyemre. Tehát egy bizonyos határok között szabadon navigálhattam egyik oldalról a másikra, akár egy folyómederben lefelé úszkálva, egyik partról a másikra, de mégis folyamatosan csak előre mehettem, a nekem kijelölt cél felé. Mindeközben egy voltam a folyóval, és a levegővel, sőt, az egész világegyetemmel, hiszen belőlük merítettem az erőt. Mindig velem volt valaki, vagy valami, egy őserő, ami segített, ami súgott, amikor nem hallottam a hangot, vagy tévúton jártam. Terelnek minket a szelek Fantasztikus utazás strandlabdaként lecsorogni a tiszta forrástól az éren át a patakon keresztül, a folyón egészen a tengerig Ússzunk hát az árral, engedjünk a hullámzásnak! Rezegjünk együtt a mindenséggel! Csodálatos kaland az élet!

9 Jegyzet COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 9 Szinay Balázs - József Attila küldetése, élete, költészete az Attilaság szellemének szemszögéből Az alábbi jegyzet Szántai Lajos művelődéstörténész előadásai alapján igyekszik József Attila jelenségéről és munkásságáról egy olyan összefoglalót adni, melyhez hasonlót idáig még sehol sem olvashattunk, és mely ténylegesen méltó rangjára emeli a költőt. A beszámoló különlegessége abban rejlik, hogy József Attilát nemcsak, mint egyszerű költőt, hanem mint megváltói szerepkörben, meghatározott küldetéssel leszületett és az ősi magyar szellemkincset ápolni, közvetíteni hivatott embert mutatja be. A lentebb olvasható tények tényleges befogadásához meg kell próbálnunk megérteni és elfogadni, hogy az, ami itt, a Földön megtörténik, egy magasabb szintű működés leképeződése, illetve minden itt történő jelentségnek nemcsak felszíni, hanem szimbolikus jelentéstartalma is van. A József Attila születését megelőző és követő különleges események A költő fogantatása után nem sokkal édesanyja, Pőcze Borbála álmot látott. Álmában egy ősz hajú öregember elmondja neki, hogy fiú gyermeke fog születni, akinek az Attila nevet kell adnia, mivel az kivételes, nagy ember lesz. Az ősz hajú öregemberek megjelenése az álmokban a magyar mitológia szerint mindig egy rendkívül magasból érkező, isteni minőséget képviselő üzenetet jelent. Az Attila, mint név, szintén egyedülálló jelentéstartalommal bír, viselőjére pedig sajátos sorsot, életutat ró. Az Attila név hordozói mindig első királyunk, Attila szellemiségének minőségét hozzák le ebbe a világba aki, ha maga személyesen nem is jelenik meg, küldöttein, képviselőin keresztül változatlanul irányítja a magyarság sorsát, vagyis megjelenik bennük a képesség arra, hogy harcot vívjanak a nemzetért, egyesítsék a hazát, visszaállítsák a magyarság rangját a világban. Az ilyen minőségben megjelenő személyek képviselik a magyarság, mint nép életútját, tisztában vannak a nemzet küldetésével, létezésben betöltött szerepével, érzékelik a világegyetem törvényszerűségeit, rendjét. Megváltói szerepkörben érkeznek erre a világra. Az álom és az előzetes sejtések, megérzések mellett a költő születése is arra mutatott, hogy spirituális szempontból is különleges személyről van szó. Öt és fél kilogrammos súllyal született. A magyar történelem során kivételes szellemi küldetéssel megjelenő személyek mindig vagy több foggal, több újjal, vagy szokatlanul nagy születési súllyal születettek. József Attila az átlagos újszülöttek méretéhez viszonyítva óriás volt. Ez az óriásság pedig, mint fogalom is magában hordozza a nagyságot, különlegességet. József Attila vezetéknevéről József Attila Szántai Lajos értelmezésében megváltói küldetéssel érkezett erre a világra. Ezt mutatja neve és életútja is. Az Atillaság vonatkozásáról volt szó. Vezetékneve, a József szintén a megváltó léthelyzetéhez köthető. A neveknek ugyanis mindig fontos jelentéstartalma van, és kiemelt jelentőséget hordoznak a történelemben korábban már előfordult, különleges eseményekhez, személyekhez kapcsolódó nevek. Itt sem állunk kevesebbel szemben, minthogy József Jézus Krisztus nevelőapja volt. Így a József Áron (a költő édesapja) és József Attila vezetéknevében megjelenő József szintén egy megváltói leszületésre utal. Mindez nem azt jelenti, hogy József Attila szent ember volt, egy küldetés felvételéhez ugyanis nem kell feltétlen spirituális tanítónak születni, küldetése mindenkinek van. Hétköznapi értelemben átlagos ember volt, sorsa és feladata mutat túl a hétköznapiságon. A József nevet tovább boncolgatva, hangtani elemzés alapján e névhez egyéb jellemzők, konkrét személyes tulajdonságok köthetők. Mivel a szókapcsolatok elemzésénél a jelentéstartalom szempontjából a magánhangzók szabadon cserélhetőek, illetve a mássalhangzók váltópárokkal felválthatók, a József nevet egyes magánhangzóknál és mássalhangzóknál átváltva Jószívű-t kapunk, így: JÓZSEF A ZS-t váltópárjával, az SZ-l felváltjuk, a F-t, váltópárjával a V-vel felváltjuk. JÓSZEV Az E-t Í-re cseréljük, és a végére egy Ű betűt toldunk. JÓSZÍVŰ József Attila élettörténetét ismerve, nem kétséges, hogy ez a tulajdonság jellemző volt rá. Amennyire tehette, mindenét másoknak adta. Áldozatokat vállalt a közért, a népért. József Attila küldetése A költő pontos tudatában volt küldetésének, szerepét, jelentőségét egész életében hangsúlyozta. Elég csak elővennünk Tanítások című ciklusát, melyet 18 éves korában írt, melyben így ír:

10 Jegyzet COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 10 Erre pedig csak azt mondhatom, Az én akarásom nem bolondság, Hanem tövigkalászos táblája a tibennetek Még csak csírázó búzaszemeknek. Az én hitem a földnek melegsége És miként a föld szétosztja melegét Gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt, Az én hitemet úgy osztom szét közöttetek. Később így ír: Isten országát hirdetem néktek, Aki eljön hozzánk: a földre, Aki nagyobb ünnep nálunk, Mert mindnyájunk ünnepe. A Születésnapomra című vers zárása is félreérthetetlen: Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani! Az Attilaság vonatkozására, az Attilai küldetésre kitért önéletrajzában, a Curriculum Vitae soraiban is: A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá vagyis egy Attilai ihletésnek és életút vállalásnak lehetünk itt tanúi. Ugyanebben az önéletrajzban megjelenik az az életesemény is, mely szerint a költőt Öcsödi nevelőszülei Pistának szólították. Itt lép be az Attilai szerepkörbe második nagy királyunk, Szent István szellemi hatása, mint megerősítés, de itt ezt most nem részletezzük, csak megjegyeztük. Az Attilai ihletettség mellett még Petőfi alakja gyakorolt rá nagy hatást. Költői nyelvezetében sok esetben ugyanazzal a népköltészeti szövegek tisztaságához hasonlítható egyszerűséggel szólalt meg, mint Petőfi. Hogy külsőre is hasonlított rá, nem kérdés. Környezete és ő maga is olykor Petőfi újbóli megjelenésének, ha úgy tetszik reinkarnációjának tartotta. József Attila küldetése két dologban állt. Egyrészről kora munkásosztályának lett reménysége és ideológia vezéralakja, vagyis ahhoz a népréteghez szólt, és azokat akarta felemelni, akiket senki nem akart megszólítani akkoriban, illetve, akik elnyomásban éltek. Másrészről azonban költői üzenete túl is mutat ezen, és költészetében a ma emberéhez is szól. Tanítómestere nem volt, útját magának kellett felismernie, életeseményei, sorsállomásai szolgáltak útján útmutatóul. Idősebb s vele barátságban álló költőtársainak köszönhetett némi támogatást, ám zsenialitását nagyon kevesen ismerték fel. Természetesen küldetése meghiúsításának érdekében működtek ellenerők is. Jól tudjuk, hogy a költőt mind életkörülményeiben, mind lehetőségeiben teljesen ellehetetlenítették. Baráti köre inkább hátráltatta, és bebetonozta egyfajta élettérbe, mintsem segítette. Költészetére és szellemiségére senki sem akart áldozni. A mentális betegségeiről és öngyilkossági kísérleteiről szóló híresztelések kétségesek, illetve, ha éppen valósak alapjuk van, azt mindig a lélekben a végletekig megkínzott ember segélykiáltásainak foghatjuk fel. Ismerhetünk ezzel kapcsolatban több olyan tudósítást is, miszerint a költő nagyon is tiszta tudatossággal rendelkezett, elméjét mesterségesen igyekeztek lehúzni a pszichoanalízis és a kényszerkezelések segítségével. Mindenesetre életéből kiderül egyedülálló éleseszűsége, lényeglátása. Vitában nem lehetett legyőzni. A számára tetsző verseket első olvasásra vagy hallásra megjegyezte, több száz kortárs és korábbi szerző műveit képes volt felidézni fejből. Szűkebb környezete kiemelte különleges szavalási képességét, melyből egyesek szerint akár meg is tudott volna élni, akkor is, ha mást nem csinál. Egy levelezéséből kiderült, hogy a relativitás és kvantumelméletet évtizedekkel az előtt felvázolta, minthogy a tudomány ezeket hivatalosan felfedezte és elismerte. Kora egyik legműveltebb embere volt. Már iskolai eredményei is erről tanúskodnak (ha éppen volt kedve iskolai kötelezettségeinek eleget tenni). József Attila költészete Szántai Lajos szerint József Attilának betekintése volt a világegyetem működésébe (feljegyzések szerint révült állapotban is találták) és verseibe belekódolta az emberiség egyetemes bölcsességét, valami személyes életútja vonatkozásait. Ezek verseiben többnyire szimbolikusan jelennek meg. Szántai például az Eszmélet c. vers 12 strófáját, az állatöv 12-s rendszerével azonosítja. Más helyeken a magyarság szellemisége és saját személyes küldetése szempontjából fontos jelentéstartalmak bukkannak elő, mint például az Ősapám vagy a Nem, nem soha! című versben. Ugyanígy találkozunk a halálára vonatkozó jóslatokkal is. Összességében Szántai szerint József Attila mintegy médiumi szerepkörben hol tudatos tevékenységnek köszönhetően, hol ösztönösen, sugallatra

11 Jegyzet COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 11 írva egyetemes üzenetet közvetített, költészetének leglényegesebb pontjai pedig a magyarság sorsához és annak ősi szellemiségéhez visszavezethető munkák. Szántai négy olyan témát jelöl meg, amik meghatározzák József Attila költészetét, ezek: A mamáról, az apáról, a magyarságról és az Istenről szóló versek. Ehhez kiegészítésként megjegyzi, hogy József Attila Mama költészete például tulajdonképpen Szűz Mária költészet. József Attila halála József Attila december 3-n halt. Születésének évében, 1905-ben ugyanezen a napon, tehát december 3-n a máriapócsi Szűz Mária kép könnyezni kezdett. Ilyen egybecsengések csak rendkívüli személyiségek esetében fordulnak elő. Sok spirituális tanító, és több költő például ugyanazon a napon halt meg, mint amelyiken született. A költő halálának helyszíne szintén egybecseng sorsával: Balatonszárszó, Szárszó: Zárszó! Ennek maga József Attila is tudatában volt. Életét végigkísérte a tudat, hogy majdan tragikus körülmények között hal meg, előre érezte sorsát, de a halála előtti éjszakán halálára vonatkozólag félreérthetetlen jelet kapott. Másodikáról harmadikára virradó éjszaka ugyanis nem tudott aludni, mivel egész éjjel harangok zúgását hallotta. Azonban nem kívül, hanem önmagában, belül. A harangok zúgása a közeli halál érkezésének jele. Garamvölgyi László vizsgálatai bebizonyították, hogy halála nem öngyilkosság által következett be. Annyit tudunk, hogy egy, a Balatonszárszói állomásra beérkező és ott várakozó, menetrenden kívüli vonat két vagonja között akart áthaladni, mikor halálát lelte. A várakozó vonat ugyanis hirtelen elindult, majd megtorpant, mikor ő a láncok alatt átbújva át akart kelni két vagon között, s a visszahőkölő vagon hátulról fejen vágta, minek következtében teste megpördült. A később ismét meginduló vonat pedig levágta jobb karját (Szántai Lajos itt utal a Szent Jobb vonatkozására). Tetemét az állomásfőnők aztán egy Nagy- Magyarország térképpel takarja le s ezzel evilági küldetése befejeződik. Szinay Balázs A költészet napja Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye. József Attila József Attila Budapesten, április 11-én látta meg a napvilágot. Huszadik századi magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Nincs jelentős magyar író, költő, akire nem hatott volna József Attila alakja, költészete. Megszámolni is lehetetlen azoknak a tanulmányoknak szerit-számát, amelyek költészetét boncolgatják, magyarázzák. Hazánkban óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt. Mások József Attiláról Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma költők tudják csak igazán! egész világ a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé el nem vehet tőle. Pilinszky János: József Attila emlékkönyvébe Sár és virág, kavargó semmiség, de hirtelen, mint villám, hogyha lobban - két sor között - kinyíl nekünk az Ég. Kosztolányi Dezső: Negyven pillanatkép 1. Vers "Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdődik László Zoltán Forrás: jelesnapok.hu

12 Esszék COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 12 Lengyel János - A költő és az álköltő / Zöldre vetett papirosok Kétségtelen, hogy a Föld egyik legfurcsább állatfaja a költő, latin nevén rigmus poeticus. Világszerte igen elterjedt. Helytől, kortól, társadalmi helyzettől függetlenül bárhol felbukkanhatnak. Tulajdonképpen belakják az egész bolygót. Az övék a világ! (Az enyém a világ! elfogultabb változat.) Legalábbis ők ezt hiszik. Néhányuk még ennél is jobban. A költő roppant és fenemód önérzetes. Sokszor nincs is mása. Hogy is nézne ki egy másik lény, aki ő? Ettől függetlenül nem ritka az egymás majmolása. A költőre jellemző viselkedési forma hosszú generációk során alakult ki. A költővel csínján kell bánni! Egy szempillantás alatt veszélyessé válik. Nem ajánlatos ingerelni, még a fogságban lévő egyedeket sem. Ugyanakkor mimóza lélek. Gyermekeit költeményeknek, remekműveknek, stb. becézi. A költő, ha gyermekeit veszélyben érzi, gondolkodás nélkül támad. Anyatigrisként küzd minden egyes rímért, szófordulatért. A költő természetes ellensége a kritikus, aki nyálelcsöppen vággyal veti rá magát a költő ivadékaira. Mint általában a ragadozók, a kritikus is a gyengébb, vagy a fiatalabb egyedeket választja ki prédájául. Kegyetlen munkára képes. Csöpög a vér, dolgozik a szakmai metélő. Nem is csoda, hogy a költők mélységes ellenszenvet táplálnak a kritikusokkal szemben. Rossznyelvek, és a hiedelem azt tartja, hogy a kritikusok voltaképpen olyan költők, akiket nem a megfelelő helyre vetett a gondviselés szeszélye. A költő másik természetes ellenfele a szerkesztő. Összecsapásuk ritkán végzetes, de ezek sem kevésbé véres konfliktusok. A szerkesztő állítólag vegetáriánus, de sűrűn megesik, hogy előszeretettel vájja bele fogait és karmait a költő ivadékaiba, vagy éppen magába a költőbe. De utóbbi helyzete sem reménytelen e küzdelemben. Megesik, hogy az ilyen összecsapásban a szerkesztő húzza a rövidebbet. Az is előfordult már, hogy a költő egy másik szerkesztővel szövetkezett a riválisa ellen. A költőről az a hír járja, hogy nehezen köt kompromisszumot, de ha érdeke megkívánja, ebből is hajlandó engedni. A költő hajlamos lenézni más fajokat. Pályafutását hexameterben méri. Ugyanakkor roppant hiú és a lelke hamar elsorvad, ha nem öntözik elismeréssel és Baumgarten-díjjal. Étrendje igen változatos, kedvence a krumplileves babérkoszorúval. Ha ez elmarad, hajlamos letargiába esni, jambus állapotában az önpusztítás különböző válfajában igyekszik maradandót alkotni. Ám a költőnél is veszélyesebb az álköltő, a poeticus vandalikus, aki azt hiszi, hogy az, miközben nem. Gyerekkora kezdetén a balszerencse, mint szemfüles kakukktojó becsempészte őt a költőalomba. Kikelése után, vagy még előtte, büszkén és ellenvetést nem tűrően lát neki a pályafutásnak. Amíg a költő fennen szárnyal az éterben, addig az álköltő, aki mellesleg költőnek hiszi magát, holott nem az, bizony alant kutyagol. Bizonytalan verslábakkal tipeg a líra ingoványos talaján. Már-már görcsösen ragaszkodik az alomtársához, a költőhöz, akit ő annak hisz, miközben önmagát is. De amazok viszont nem hiszik ezt róluk. Sőt, nem is hisznek felőlük semmit. Az álköltők valahol érzik, hogy másak, különbözőek emezektől, akiket mások, miközben maguk is, költőnek neveznek néven. Ugyanakkor nem veszik észre, hogy azok fennen szállnak, ők meg odalent csörtetnek. Az álköltő, aki költőnek hiszi magát, miközben azok őt nem, sokszor kerül perpatvarba a költőkkel, akik valóban azok és nemcsak hiszik. Az álköltő álterhességét valódinak hiszi, hiszen környezetében a költők között számos hasonló esetnek lehet szemtanúja. Még megszületése után sem veszi észre, vagy egyszerűen nem hajlandó felismerni, hogy a végtermék, néha az is, megnevezésére nem alkalmas a vers szó. Bár ő inkább költeménynek becézi. A költők, akik valóban azok, hiába figyelmeztetik, hogy gyermeke alapos nevelésre szorul. Az álköltő, aki magát költőnek hiszi, nem hisz nekik. Az ő hite saját személye körül forog. Az álköltő gyermekei többségükben a szerkesztők vagy a kritikusok kegyetlen vérszomjának esnek áldozatul. De az álköltő szapora. Amíg a költő egy-egy utódjával hosszú ideig vemhes és megszenved a világrahozatalával, addig az álköltő, aki mellesleg költőnek hiszi magát, gyorsan szül. A belterjesség jegyében számtalanszor születnek torzók, vagy egyenesen szörnyszülöttek. Az álköltő, mint a középkori familiárisi rendszerben, gyermekeit előszeretettel adja be nevelés céljából egyegy idősebb, elismeréssel bíró költő, aki valóban az, és nemcsak hiszi, udvartartásába. Ha ilyenkor elutasításban részesül, máris szalad egy másik költőhöz, aki lehetőleg az elutasító riválisa, kvázi jogorvoslatért. Azt reméli, hogy a két mentort kijátszhatja egymás ellen és még gyermekei is részesülnek némi neveltetésben. De legalábbis nem veszik észre az álruháját. A kritikusoktól a költőknél és a szerkesztőknél is jobban rettegnek. Olyannyira, hogy igyekeznek elhitetni önmagukkal, az előbbiek nem is léteznek. A szerkesztőket szívből utálják, amiért azok nem hajlandók felismerni gyermekeik előnyös tulajdonságait. Megesik, hogy egyenesen pedofíliával vádolják meg őket. Meggyőződéssel terjesztik, hogy az illető szerkesztő botfülű, nincs ritmusérzéke, esztétikai dilettantizmusát messziről bűzlő verslábszaga is jelzi. Az álköltő étrendje hasonlatos a költőéhez, aki való-

13 Esszék COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 13 ban az és nemcsak azt hiszi. Mert a hit sokszor vezet tévutakra. Kedvenc ínyencségéhez a babérkoszorúhoz ritkán tud hozzájutni, ezért pótolja fűzfával. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Az álköltő még a költőnél is önérzetesebb. Hiúságának mértéke nemegyszer jelent elviselhetetlen terhet beteges alkatú képességei számára. Megromlott egészségét a Rím-félszigeten próbálja meg visszanyerni. Az álköltő kinézetre hasonlatos a költőhöz, aki valóban az és nemcsak azt hiszi. Ezért külsőleg nagyon nehéz őket megkülönböztetni egymástól. Maguk a költők is csak az utódok vonásaiból ismerik fel, ki tartozik közéjük és ki nem. Ugyanis a líragenetika szabályai szerint csak a gyerekeken ütközik ki az a kóros elváltozás, ami bizonyítja, hogy a szülő bizony álköltő. Odafigyelő neveléssel javítani lehet ugyan a helyzeten, de az esetek többségében csak egy alapos vérátömlesztés segíthet. Olyan ez, mint a drog vagy a dohányzás, végül az utód szívja meg. Az álköltő még akkor sem hajlandó elfogadni a nyilvánvaló tényt, amikor az már a szemeit böködi. A költők és az álköltők eredendően utálják egymást. Az előbbiek szerint az utóbbiak betolakodnak életterükbe, amely amúgy is szűkös, mert amióta lekerültek a cenzorok vadászlistájáról, a költők kórosan elszaporodtak. A helyzet már odáig fajult, hogy a saját érdekszervezetük vetette fel a mesterséges kilövés lehetőségét. Az amúgy is áldatlan helyzetet csak súlyosbítja az álköltők tömeges megjelenése. Ezt a terhet egyre nehezebben bírja el a kiadók mesterséges etetője. A folyóiratoknál is egyre nagyobb a tülekedés az itatóhelyekért. Állatvédők az ENSZ szakosodott szervezetének és a nemzeti kormányok közbelépését sürgetik. Utóbbiak sajnos ezt kéretlenül is megteszik. Nem minden esetben a költők védelmében. Lengyel János Zöldre vetett papirosok Egyszer már az író türelme is elfogy, az utolsó falat kenyérrel dőlnek le a falak, amik az elmét a nyugalom elfogyó szigetén tartják. Tarthatatlan állapot, miközben az őrülettel szennyezett izgatottság óceáni türelemmel falja fel testét minden mohó hullámmal. A hullámmal sem én rendelkezem. gondolta az író, aki már régen nem ír. Mindent elvesznek tőlem az angolok! Idegen emberek, idegen arcok, idegen szívek, idegen szavak, idegen lét. Hát csoda, hogy tönkremegy idegen? Még létezik, mert éhezik. Jó szóra, ölelésre, illatra, érzésre, terített asztalra. Az éhség megélesíti az elmét. Ezért van hát annyi Nobel díjas Etiópiában és Szomáliában, Gramy díjas Bangladeshben. Oszkárvallottja Haiti rengésének. Radzsasztán porában Rotschildok fetrengenek. Közleményben deklarált közöny. Az ember közönységesen tekint maga elé. Mindegyre fel. Mire fel? Kire lehet még felnézni egyáltalán? Egyáltalán érdemes-e még nézni? A látvány elszomorít. Az író, türelme fogytán elindult a városban. Hóna alatt paksaméta, fehér papírosok kesze-kusza halmaz, önkényes halmazállapot. A papírokba szavakat gyömöszölt lázas elmével. Verejtékszag. Hóna alatt paksaméta. A város megértően kísérte útját. Tudta jól mit érez. Őt sem értették meg soha. Az író sajnálta a várost. De leginkább önmagát. Ha már mások nem teszik, ő sem szívesen. Szívbaját a sors szívtelenségének tudta be. Tudta jól, ennek sincs értelme, csakúgy, mint az értelmetlenségnek. Az író műveit cipelte. A természetes dolgokat nem hozzák létre. Az író a műveit cipelte. Az évek súlyos szavait, mondatait. Rongyosra olvasta Times New Roman gondolatait. Azok mégis szűzen maradtak. Nem más, mint szellemi önkielégítés. Ágyában más elme meg sem fordult. Olvasatlanul cipelte papírosait. A város hallgatagan figyelte, miközben testén, mint vérszívó paraziták nyüzsögtek az emberek. Emberrekkenő idő. Már megszokta. Már megszokták. Már meglopta, már meglopták. Már megtudta, már megtudták. Mégsem értett semmit az egészből, ezért hizlalta félelmét. Fél elmét szánt a célra. A maradék, életre nem elég. Az író a parkba ment. Meg nem született könyveit sétáltatta. A friss levegő jót tesz a szervezetnek. Egyetlennek sem volt tagja. Létszámot nem növelt sehol, semmikor. Rossz helyre, rosszkor, rossz kor,

14 Esszék COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 14 bármikor. Megállt a pázsit közepén. A fűben ebmaradék lapult. Hóna alatt a paksaméta. Tapéta zöld fűszálak testére. Nyomuk sem lesz estére, gondolatok vesztére. Az író jól tudta, hogy nem tudja mit tesz, de bánni fogja nagyon. Életében e pillanat az, amikor kezéből kifolyt a vagyon. Nagyon. Pusztítva törve át agyon. Legyen hát, mit rosszakaró elmeharang kongatott csonthüvely mélyén álmatlan éjszakák csendjére firkálva grafiti árnyakat. Az író a zöldre vetette papírosait. Fehéren villogtak, mint hiéna sziréna az íriszt marcangolva, szemkehely nedvét lefetyelve. Kérdésérzésekre feleselve. Feleslegesen. Egy halom. Nézte, látta. Ott volt ő, az író, aki már nem ír. Analfabéta lett jobbja. Balja nem sikerült, csak sejtelem. A tv-ben látta, szájjal és lábbal is lehet írni, festeni. Érezte, ő már elég feslett. Álljon meg a szó egy szóra! Ezt neki kellett kimondania: Elég!!! Elég a papír, s vele a gondolat. Serceg, mint tábortűz fölött a szalonna. Mégsem ég. Még nem elég. Az öngyújtóból kifogyott a szufla, a dobozból elfogytak Irinyi szálai. A fű zölde befogadta a papíros fehérjét, pirosat tetejébe karjából szennyezett. Lengyel János Szinay Balázs - Írás, Olvasó nélkül Ez az Írás most nem törődik az Olvasóval! Magának szól, magáról. Nem kíván érdekes, izgalmas, megnyerő és általában véve bármi olyan lenni, ami csak azért az, ami, hogy a szimpátiát kivívja. Így önfeledten szórakoztatni sem kíván. Az Írás már eleget szolgálta az Olvasót, kicsit bele is unt. Ha az Olvasó mégis erre téved, tegye azt őszintén és saját felelősségére, hálát érte pedig ne várjon! Írásnak lenni annyira nem jó, mint ahogyan nem jó lenni bármely más, az ember alkotta, önkifejezés céljára szolgáló eszköznek lenni sem. Annyi gúnyt, igazságtalanságot, irigységet és ostobaságot, mint én, még senki sem volt képes elviselni, főleg nem jobbára pihenés nélkül. Ajtómon állandóan kopogtat egy önkifejezésre vagy éppen önfeláldozásra vágyó, de végtére is többnyire hálátlan lélek, aki éppen a történelem elferdítésén, avagy annak netán pont megmentésén fáradozik s, ha nem ezen, akkor saját segélykiáltásának közreadásán, vagy mások elcsukló hangjának szócsöveként, profetikus jelleget öltve: üdvözítő prédikációin. De, mikor is kapok én voltaképpen őszinte hálát mindezért? Most elég! Elég lett abból, hogy vannak szerzők, s mint olyanok, gyakran a helyesírás szabályait nem, csak a helyes sírás patinás variánsait könnyezik betűkbe, kopott kavicsokból álló szó és mondatláncokra fűzve így eltékozolt sejtjeim! Vagy, ha gyöngysorról is beszélünk, az is csak hamisan tündököl az intellektus csalóka lámpafényénél, míg a szív sugara nem nyilal felé, leigázva a villanykörte fémszálait. És elég lett abból is, hogy ha mégis minden ellenállásod ellenére testet öltöttél: mert értéket képviselsz, nem törődnek veled, vagy inkább leszel kritika tárgya, mint a kívánatos embereszmény betűkben, szentenciákban, sorokban alakot öltő, ünnepelt hírnöke, ha pedig éppen nem vagy érték, öncélra vagy az embereszmény megcsúfolására használnak. Rabja és igavonója vagy te az Olvasónak. Málhás szamárként cipeled hátadon érdektelenségének súlyát. A történelem intervallumában ugyan lábadat vetetted, mint Írásbeliség, de kialakulásodra is csak azért és onnantól lehetett igény és szükség, hogy elődödet, a szóbeliséget szenvtelen és önként eltemette az ember, mikor már mit kezdeni nem tudott vele, mert szelleme és tudata lejjebb süllyedt, de főleg mert a szerzők kiléte, individuumuk dicsfénye oly lényegessé vált. Valaha jól megvoltunk egymás nélkül, Te és Én, kedves Olvasó! Nem hiányoztunk egymásnak. Aztán mondhatni, hogy egymásba szerettünk, de mint minden szerelem, ez is viharos, sokrétű és könnyűvérű kapcsolat volt, olyan, amit az őszinte lélek nem bír a végtelenségig állni s egy idő után csendesen hátrálni kezd belőle, majd egy nap végleg nem tekint felé vissza, ám mely mindig nyomot hagy, legalább az egyik félben. Most már csak te hiányzol nekem. Én neked nem! Készülsz felváltani valamivel, ahogy korábban a szóbeliséget velem, vagy már fel is váltottál. Ma már csak ritkán végzed el velem szemben korábban önmagad irányába természetes elvárásként támasztott kötelességed. Nem olvasol, s helyem átveszi életedben valami rendetlen. Ha már az írott formát nem keresed, mondhatnánk erre azt, hogy egyfajta módon visszatérsz a szóbeliséghez, s ez valamelyest vigasztalna is, hisz tudom, annak idején én voltam a titkos szerető, kibe menthetetlen belehaba

15 Tudósítás COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 15 rodtál, s úgy igazságos, hogy visszatérj a megcsalatotthoz az én káromra. Ám ez cseppet sem igaz. A szóbeliség korának fontos jellemzője, hogy memorizál, megjegyez, tartalmat közöl. Ebből ma csak a közlési igény tetten érhető, ám nem a tartalmasé, a tartalommentes közlési igényé. A szóbeliséghez való visszatérést akkor fogadnám el, ha ez tudatszinted korábbi szintre való emelkedésével járna együtt. De ma napok alatt feledésbe merül egy élet, egy eszme, egy közös, egy hű, egy idea, egy hagyomány, egy kultúra stb. Az ember minden nappal többet felejt, és többet temet. Egész társadalmak és földrészek váltak főállásban temetkezési vállalatokká. Ez tehát a tartalommentes közlés vaskora. A tudattalanból kiömlő, válogatatlan igazságérzetek pusztító, ömlesztett jajgatása. Hiszen már nem olvasol, nem fogadsz be, csak élsz, közölsz és taszítasz minden rendelkezésedre bocsátott erkölcsöt. Régen valaki voltál, ma már csak a bárki lehetsz eszményt éled, de nem leszel senki sem. Beszélsz, közölsz, cselekszel, a világba ordítod elméd vetítővásznára kivetített illúzióid, akkor is, ha nem figyel rád senki. Engem a sarokba, egykedvű polcok sorába gyűrtél dísztárgynak, vagy könyvtárak mélyén őrzöl állandó felügyelet alatt, hogy saját teremtésedben ne zavarjalak, így nekem marad a morgás és a szeretlenek önmarcangolása. De csak csendben hisz jobb ma az elővigyázatosság meg kell vallanom valamit! Én szeretlek, s akkor is szolgálni foglak, ha te már egyáltalán nem szólsz hozzám Kedves Olvasó! Szinay Balázs Szinay Balázs - A Veranda vendége ezúttal Korányi Mátyás, a DOKK.HU főszerkesztője volt A program nem sokkal este fél hét előtt kezdődött, mintegy résztvevővel, oldott, baráti hangulatban. A közvetlen légkör főként annak köszönhető, hogy a résztvevők közül sokan ismerték egymást személyesen is, így például a Dokk több szerkesztője és szerzője is jelen volt. Bevezetőként hallhattunk pár gondolatot a költő családjával, pályára lépésével, illetve a DOKK.HU-val való megismerkedésével kapcsolatban. Itt Korányi elsősorban a különféle irodalmi oldalakon, de elsősorban a Dokkon megélt kezdeti csatározásairól, nézeteltéréseiről, majd későbbi sikereiről, a jó viszony kialakulásáról beszélt. Később megtudhattuk, milyen körülmények között jelent meg első, és ez idáig egyetlen verseskötete, melynek fő érdekessége, hogy újság formátumban jelent meg és a rendhagyó terjesztési módszernek köszönhetően szokatlanul nagy példányszámban terjed el. A kötetből több ezer példány került kinyomtatásra, melyek javarésze a Menhely Alapítvány javára lett felajánlva, így a kötet az Alapítvány országos terjesztői hálózatán keresztül terítődött országszerte. Az est folyamán a kötetből több vers is felolvasásra került a szerző előadásában. A DOKK.HU kapcsán a költő elsősorban az oldal céljáról, működésmódjáról és a portál vezetésével kapcsolatos saját meglátásairól, elképzeléseiről és személyes motivációiról beszélt. Elmondása alapján az oldal célja egyértelműen az, hogy a felhasználók hasznos, fejlődési lehetőséget kínáló visszajelzéseket kapjanak verseikről, költői tevékenységükről, melynek köszönhetően személyes költői fejlődésük felgyorsul. Kihangsúlyozta, hogy a legfontosabb az, hogy elsősorban a szerkesztői visszajelzések alapján, mindenki rátaláljon arra, ami az ő saját verselésében a legjobb és azt fejlessze tovább. Korányi visszautasította azt a felvetést, melyet már többször lehetett a DOKK.HU-val kapcsolatban hallani, vagyis, hogy a szerkesztőség a szerzőket az un. dokkos vers megírására ösztönözné. E felvetés szerint ugyanis, a DOKK.HU kialakított egy ideálisnak elkönyvelt, etalon jelleggel fellépő verstípus modellt, melyhez minden felkerülő művet igazítani akar. Standovár Ágota megjegyezte, hogy ilyesmire a felkerülő versek száma miatt nem is lenne lehetőség. A DOKK.HU oldalával kapcsolatos fejlesztésekre vonatkozóan Korányi elmondta, hogy továbbra is a korábban bejelentett fejlesztési tervek megvalósítása van napirenden, vagyis az oldal profiljának kiszélesítése. Jelenti ez azt, hogy a későbbiek folyamán, az irodalmon felül egyéb művészeti ágak, társművészetek is szerephez jutnak az oldal felületén. A DOKK.HU kapcsán más irodalmi portálokról véleményt nem alkotott, azt előre bocsátotta, hogy nem akar más portálokkal rivalizálni. Fontosabbnak tartja a DOKK.HU folyamatos és sikeres fejlesztését. A költészet aktuális helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy szerinte ma a költészetre igen kevés anyagi támogatás és figyelem jut. Ez jelenleg az irodalom legkevésbé támogatott formája, melynek köszönhetően a szerzők nem kapják meg a nekik kijáró megbecsültséget és olvasói figyelmet. Elmondása szerint ma egy sikeres költő átlagosan példányban tudja értékesíteni kötetét, úgy, hogy a kötetből származó haszonból ő maga szinte semmit nem lát, holott a kötetben akár évekig tartó munka is lehet. A megoldás lehetőségét elsősorban a költőtársadalom összefogásában és a támogatási rendszer átalakulásában látja.

16 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 16 Zoltay Lívia - A potyázó Sándor az a típusú ember volt, aki szerette magát mindenhova meghívatni. Vendégségbe, nyaralásra rendszeresen beutaltatta magát valamelyik barátjával, mert mindig akadt valaki, akinek megesett rajta a szíve, vagy egyszerűen csak nem tudott mit kezdeni az erőszakosságával. Mert Sándor nem volt elesett, csupán nagyon jó színész, aki azt hitetett el a környezetével, amit csak akart. Előfordult, hogy szánalmat igyekezett kelteni önmaga iránt, de az is megesett, hogy rámenősen próbálta rábeszélni kiszemelt áldozatát egy-egy hétvégi kiruccanásra, természetesen az illető számlájára. A lényeg mindig az volt, hogy neki lehetőleg egyetlen forintot se kelljen befektetnie ezekbe a programokba. Az évek során járt már így többször a Balatonon (mindig valamelyik barátjának a nyaralójában), sikerült néhány wellness hétvégét is eltöltenie szintén egy haver számlájára (hiszen neki úgyis annyira jól megy, meg se kottyan, ha őt is beveszik a csapatba), sőt, még Amerikában is eljutott. Egy volt osztálytársához hívatta meg magát, aki évek óta élt már kint családostól, s bizony még azt is elintézte, hogy a repülőjegy árát is az egykori iskolatárs fizesse ki. Senki sem tudta, hogyan képes minduntalan elérni, hogy ezek a barátok ingyen etessék, itassák, de tény, hogy működött a dolog. Persze néhányan közülük észbe kaptak, és gyorsan, mielőtt még túlságosan elszemtelenedett volna, lepattintották magukról Sándort, ám ő ekkor sem esett kétségbe, hanem rövidesen kárpótolta magát újabb és újabb ismerősökkel, akik tovább finanszírozták az elmaradt barátok helyett. Sándor természetesen egyedül élt, hiszen így volt a legkényelmesebb, és egyébként sem fért volna bele ebbe a projektbe egy nő, akit viszont neki kellett volna finanszíroznia. Ha egyik-másik haverja időnként rákérdezett, miért nincs barátnője, ő furcsa mosolyt erőltetett karakteres, hosszúkás arcára, és elismételte a szokásos mondókáját: Nem engedhetek meg magamnak egy barátnőt. Ahhoz sok pénz kell, nekem pedig nincs, én kérlek kis fizetésből élek. Így aztán legtöbbször békén hagyták Sándort, nem piszkálták szinglisége miatt. Történt azonban egy napon, hogy Sándor ajtaján is bekopogtatott a szerelem. Véletlenül megismerkedett egy csinos, harmincas, elvált nővel, akinek volt egy hároméves kisfia. A nő teljesen az ujja köré csavarta Sándort. Senki sem tudta, hogy csinálja, de Sándor kedves, előzékeny, sármos férfivá vált mellette, és ami a leginkább feltűnt mindenkinek, hogy fizetett! Fizetett, mint a katonatiszt! Ha étterembe mentek, a számlát Sándor állta (ami, ismerve az ő előéletét, koránt sem volt természetes), ha moziba mentek, kifizette a jegyeket. A hölgyet színházba, és komolyzenei koncertre is elvitte, s persze ekkor is ő fizetett. Mindez még nem is lett volna annyira érdekes, hiszen az ismerősök őszintén örültek, hogy Sándor végre igazi gavallérként viselkedik. De amikor már a hölgy lakásának felújítását is ő állta az évek alatt összekuporgatott pénzéből (ekkor derült ki, hogy van neki), kezdték csóválni a fejüket a barátok. Finoman jelezték Sándornak, nem biztos, hogy jó úton jár, és elképzelhető, hogy a hölgy csak kihasználja, ám ő hajthatatlan volt ebben a kérdésben. Szegény kedvesem elvált, a férje kiforgatta mindenéből, kevés a fizetése, és minden olyan drága, ráadásul a gyerek is csak egyre nő, mindenből új kell neki. Ezek után a barátok már meg sem lepődtek azon, amikor Sándor bejelentette, hogy kettesben külföldre utaznak, természetesen ezúttal is az ő pénzéből, a kisfiút pedig a nagymamára bízzák. Teltek, múltak a hetek, a nyaralás régen véget ért, Sándor azonban még mindig nem jelentkezett a barátainál, akik már aggódtak. Egyikük úgy gondolta, ideje meglátogatni Sándort, mert nincs ez így rendben, nem szokott hetekre eltűnni. Amikor a barát becsöngetett Sándor lakásának ajtaján, sejtése azonnal beigazolódott, ahogy meglátta a világvége hangulatban ajtót nyitó, elkeseredett, kócos hajú, rendezetlen öltözetű férfit. Hát veled meg mi történt? kérdezte együtt érzően. Az az átkozott nő elhagyott válaszolta Sándor, egy percig sem leplezve mérhetetlen bánatát. Elhagyott, mert azt mondta neki több kell annál, mint amit én nyújtani tudok. Hát veled aztán jól kibabráltak, cimbora! szólt a barátja, és bekísérte Sándort a lakásba. Gyere, igyunk egy pohár bort a nagy ijedtségre! Rendben kiáltotta Sándor, s a következő pillanatban felderült az arca, kutya baja sem volt már, amikor megkérdezte: Nem hívnál meg a nyaralótokba hétvégére? Rám férne egy kis lazítás egy ekkora csalódás után! Zoltay Lívia

17 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 17 Zoltay Lívia - Apa szemével látni a tengert A tengerhez akarok menni. Ennyit tudok, ebben az egy dologban biztos vagyok, másban nem, amióta apa meghalt. Nagyon idős volt már, majdnem kilencven éves. Számíthattam volna rá, hogy előbb-utóbb elmegy, de erre nem lehet felkészülni. Szeretnénk hinni, hogy ha a szüleink egyszer meghalnak, legalább ágyban, párnák közt, és a lehető legkevesebb fájdalommal, szenvedéssel hagynak itt minket. Apával nem így történt. Az az alattomos betegség vitte el, amiről azt gondoltam, már nem fenyegetheti, hiszen egyszerűen túl idős hozzá. Rákja volt. Három hónap alatt végzett vele a kór. Nem akarok most arra gondolni, hogy mennyit szenvedett. Nem csak ettől a betegségtől, hanem egész életében. Az ő generációjának valahogy soha semmi nem sikerült. Ezt ő mondta mindig. Apa 1921-ben született, március 5-én. Halak jegyű volt, és meggyőződéssel hitte, hogy ezért vonzódik annyira a vízhez. Fiatal korában versenyszerűen úszott, szép eredményeket ért el, többször volt országos bajnok. Azt mondta, amikor a vízben van, úgy érzi, minden gondja egy csapásra elillan. Persze voltak időszakok, amikor nem úszhatott. Például a háborúban, és utána, amikor malenkij robotra vitték. Aztán, mikor anyu meghalt. Sokszor éreztem azt, hogy apu nem igazán tud velem mit kezdeni ben születtem, őt akkor már elvitték robotra, és nem lehetett tudni, hazajön-e egyáltalán valaha. Amikor visszajött, én már elmúltam hároméves, anyu mesélte, hogy elsírtam magam, ahogy megláttam lesoványodott, ijesztő arcú apámat, akit korábban csak fényképről ismertem, ott persze egészen másképp nézett ki. Az első három évem kimaradt az életéből, nem látta, ahogy elkezdek járni, beszélni, olyan lehettem a számára, mint egy idegen, és ő is olyan volt nekem. Hosszú időbe telt, mire elfogadtam, hogy ő az apám, és megértettem, nem csak mondja, hogy szeret. Húszéves voltam, amikor anyu meghalt, a húgom, Edit tizenegy. Epeköve volt. Rutinműtétnek indult, aztán komplikációk léptek fel. Nem tudták megmenteni. Fölösleges ecsetelni a fájdalmat, amit éreztem, amit éreztünk, mert nem lehet. Leírhatatlan. Edit még nagyon fiatal volt, én az esküvőmre készültem, amit természetesen elhalasztottunk, és apu Iszonyúan féltem, hogy ezt már nem bírja ki. Az első évben minden nap kiment anyuhoz a temetőbe, s amikor csak lehetett, mi is mentünk vele. Próbálta tartani magát, de láthatóan megöregedett, nagyon lefogyott. Egy apró füzetet vitt mindig magával a sírhoz, abba írta a gondolatait, és felolvasta anyunak. Napról napra egyre rosszabbul nézett ki, de amikor megkérdeztem, hogy fáj e valamije, segítsek e valamit, csak a fejét rázta. Nincs semmi baj, egyszerűen nincs étvágyam. Karikás szemei, beesett arca, furcsán megnyúlt vonásai, lelassult mozgása nem erről árulkodtak. Egyik délután csak ketten voltunk otthon, Edit különórára ment vissza az iskolába. Apu egy váratlan pillanatban felnézett a könyvből, amit olvasott, felém fordult, és azt mondta: Gyere, ússzunk egyet! A Margitszigetre mentünk, a Sport uszodába. Május vége volt, az idő kellemes, s mi könnyű léptekkel suhantunk a bejárat felé, meg is lepődtem, mert apuba mintha egyszerre visszatért volna az élet. Egymás után úsztuk a hosszokat, először mellúszásban, aztán gyorsban, végül háton. Apu úgy szelte a vizet, mintha legalább tizenöt évvel lenne fiatalabb a valódi koránál. Sokáig nem szóltunk egyetlen szót sem, csak úsztunk, kisebb pihenőkkel. Aztán apu szólalt meg először. Menjünk ki egy kicsit! a hangja már nem tűnt annyira életuntnak, mint korábban. Törölközőbe csavartuk magunkat és leültünk az egyik padra. Anyád halála után nem akartam élni törte meg ismét a csendet. A szavai végighasítottak a szívemen, de nem akartam kimutatni, mennyire fájt, amit mondott. Csak hallgatni akartam. Egyszerűen nem hittem el, hogy van értelme bárminek is nélküle. Hiába tudtam, hogy ti ott vagytok nekem, ráadásul Edit még csak tizenegy éves. Minden nap vártam, hogy történjen valami, abban reménykedtem, hogy a temetőben majd szívrohamot kapok, vagy odafelé menet elüt egy autó, mert annyira sietek, hogy ott lehessek vele, tudom, hogy kegyetlenül hangzik, de rátok ilyenkor szinte nem is gondoltam. Nem tudtam, nem akartam foglalkozni azzal, hogy van két gyerekem, akikről gondoskodnom kell, még ha az egyikük már kész, felnőtt nő is. Lassan, nagyon lassan fordult felém, miközben beszélt, és én láttam, mennyire nehezére esik szabadjára engednie ezeket a régóta felgyülemlett, de valamiért egészen mostanáig a lelke legmélyén ragadt szavakat. Órákig beszélgettünk. Anyáról, apa gyerekkoráról, az életéről még a háború előtt, s valamit arról a három évről is, amiről szinte soha nem mondott semmit. Sötétedett, mire hazaértünk, Edit már aggódott, hiszen nem tudta, hol vagyunk. Ettől a naptól kezdve apa újra elkezdett rendszeresen úszni. Hetente kétszer ment, időnként, ha tudtam, elkísér-

18 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 18 tem. Ezek alatt a közös úszások alatt kerültünk igazán közel egymáshoz. Jót tettek neki a kiruccanások. Önfeledten vidámnak ugyan soha nem láttam anya halála után, de a korábbi melankólia eltűnt belőle. Hetven éves elmúlt már, amikor újra látta a tengert. Gyerekkorában néhányszor elutaztak a nagy vízhez, ahogy ő nevezte, de aztán sokáig csak a Balaton volt és az uszoda. A férjemmel és a gyerekekkel határoztuk el, hogy elvisszük magunkkal egy családi nyaralásra Görögországba. Apa úgy vetette bele magát a nagy vízbe, mint egy kisgyerek, még lubickolt is. A sok úszástól hihetetlenül jó erőben volt, a tengerben is épp olyan fürgén tempózott, mintha csak a Margitszigeten lenne. Egyik este egyedül sétáltam le a partra. Világos volt még. Apa ott ült a homokban, fehér ingben, sötétkék vászonnadrágban, egyik kezében egy kis üveg ásványvízzel, és nézte a lágyan fodrozódó, türkizszínű, békés vizet. Mezítláb volt, a papucsa kissé odébb hevert. Intett, amikor meglátott. Ez a kép van bennem. Apa, ahogy ingben, nadrágban ül a parton és nézi a tengert. Magasba lendíti a karját, mikor meglát. Boldognak tűnt. Vagy legalábbis elégedettnek. Nyugodtnak Most egyedül utazom, a férjem sem kísér el. Magam akarok lenni az emlékeimmel. Jó lenne újra látni, felépíteni azt a képet kockáról kockára, összerakni, mint egy mozaikot. Jó lenne apa szemével látni a tengert. Márffyné Horváth Henrietta - A hazugság ára Zoltay Lívia Tudod, amikor azt mondtad, ki tudja hányadszor, hogy megmondod az igazat, én már nem tudtam hinni neked. Annyiszor megjártam már az iszonyat, fájdalom, és a magány mérhetetlen mély bugyrait, hogy hitegető szavaidra érzéketlenné váltam. Nem láttam a szemeidben a régi elszántság piciny csíráját sem, csak egyfajta hideg szikrát, mely megkeményítette arcod fáradt vonásait. Határozottságod egyszerre átcsapott valamiféle rettegésszerű érzelembe, ami számodra ismeretlen fogalom volt addig. Te már akkor, régen féltél tőlem és a reakcióimtól, amikor én még tudatában sem voltam önnön gyűlöletem erejének, de, ami már a kívülálló szemlélők számára meg-megvillant. Az utolsó időben szinte eszelőssé váltam a féltékenységtől. Éreztem, titkolsz előlem valamit, vagy valakit. Ha csókot leheltél az ajkamra, mikor nem láttad, én hisztérikusan letöröltem magamról a szád érintését. Nem kellett a csókod, ha mással osztozom rajta. Kényszeresen átkutattam ruháidat, reménykedve hátha találok valamilyen jelet, ami engem igazol. Bár nem tudom, ha találtam volna, miként élem túl. Most már tudom, talán ez lett volna a legjobb, ami történhet velem. Hosszú idő és rengeteg csalódás után, te voltál az egyetlen férfi, akit enynyire közel tudtam engedni magamhoz. Nem kizárólag a testi kontaktusra gondolok, a bonyolult lelkemet is csak te értetted. Feloldottad bennem az örökös, görcsös sündisznó természetemet. Melletted váltam érett nővé és gyengéd asszonnyá. Szinte már túl tökéletes volt minden, nem is értem, miért nem szólalt meg bennem a máskor, más helyzetben tökéletesen működő vészharang. Amikor kedvetlenné váltál, azt hittem a munkahelyi problémák őrölnek. Aztán szép lassan rám vetült minden gondod-bajod árnya. Még nem sejtettem miért taszítasz, tolsz el magadtól. Módszeresen azon mesterkedtél, hogy meggyűlöljelek, én legyek, aki azt mondja: elég volt. Képtelen voltalak elengedni. Azon a vasárnapon mégis neked kellett elszakítanod együvé tartozásunk fonalát. Azt mondtad, nem láncolhatsz magadhoz, mert van valami, amit magasabb rendű összetartozásnak hívnak. A miénk nem az. Hadarva-sietve mondtad a monológodat, érződött, hogy jó ideig gyakorolhattad magadban a megfogalmazást, mielőtt elém álltál vele. Éreztem, nem akarod, hogy félbeszakítsalak, gyorsan, minél kevesebb fájdalmat okozva akarod belém injektálni a búcsúszérumot. Úgy mondtad, NEKEM lesz így a legjobb, most akarsz elmenni, amíg emberi méltóságodon nem esik csorba, amíg harag nélkül, szeretetben tudunk elválni. Remegő hangodat és a homályosodó szemed látványát nem tudtam összeegyeztetni a helyzettel. Azt kérted, próbáljam magam túltenni a dolgon, kezdjek valami újba. Például utazzak el Velencébe, ahová oly régen vágytam. A visszatartott könnyek égették, marták a szemem és a torkom. Hiszen ez az út közös vágyunk volt. Hogyan hihetted, hogy nélküled kelek át a Sóhajok Hídján?! Emlékszem, bénultan néztem az ajtót, amit csendben húztál be magad után. Percekig, vagy órákig álltam ott értetlenül, a mai napig sem tudom. Hónapokig csak vegetáltam. Tettem ugyan a dolgomat, folyt a napi rutin, de én olyan voltam, mint akit benyug-

19 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 19 tatóztak. Láttam, hallottam mindent, de csak egy bizonyos ködfátyolon át. Munka után bezárkóztam és ültem a négy fal között, senkit nem engedtem a közelembe. Végig azon járt az agyam, mit ronthattam el? Ki az a másik asszony, aki ekkora hatással volt rád, hogy kiléptél az életemből? Persze, más számára ez egy banális történet lenne, tizenkettő egy tucat. De mi tényleg egyek voltunk. Aztán tegnap észrevettem Csabát, a legjobb barátodat a villamoson. Egészen zavarba jött amint meglátott, folyton kerülte a pillantásomat. Akadozva, csupa mellékes dolgokról diskuráltunk. Nem bírtam ki, és felőled érdeklődtem, mi van veled mostanában. Ő zavartan hárított egy semmi különös -szerű válasszal, és sietve leszállt a Központi Kórház megállónál. Éreztem, hogy nem mondott igazat. Úgy hittem megnősültél, csak nem merte elmondani. Az éjszaka nehezen jött álom a szememre. Rossz érzés kerített hatalmába, amit nem tudtam semmivel megmagyarázni. Reggel csatakos hálóingben ébredtem, rettenetesen kimerülve. A rossz sejtelmem nem hogy nem múlt el, inkább még jobban elhatalmasodott rajtam. A munkahelyemen csak az értekezlet után adták át Csaba üzenetét: Gyere a Központi Kórház onkológiájára, azonnal! Arra, hogy a kórházba mivel mentem, hogyan értem be, nem emlékszem egyáltalán. Csak az a kép van előttem, ahogy a fehér falú, hosszú folyosó végén, egy zöld széken ült Csaba, fejét a kezébe temetve. Én rogyadozó lábbal léptem be a kórterembe, ahol az ágyad már üres volt, egy nővér épp az ágyneműt cserélte. Kérdő tekintetemre, csak nemet intett a fejével. Egyszerű szavakkal ki sem lehet fejezni, amit akkor éreztem. Kicsit később Csaba elmesélte, hogy mi történt. Csak engem szerettél, soha senki mást. Mikor diagnosztizálták az agytumorodat, mely nem volt műthető, közölték azt is, hogy maximum csak hónapjaid vannak hátra. Többször megpróbáltál neki fogni, hogy elmond az igazat nekem, nem ment. Később meg már kímélni is akartál ettől a szörnyűségtől. Nem akartad volna, hogy betegnek, elesettnek, kiszolgáltatottnak lássalak. Inkább vállaltad, hogy meggyűlöllek. Abban a hitben ringattál, mást választottál. Önző voltál. Engem nem kérdeztél meg, hogy ÉN mit szeretnék! Elvetted tőlünk az utolsó hónapjainkat. Hagytad, hogy olyanokat gondoljak rólad, amit nem lett volna szabad. Istenem, gondolatban hányszor megöltelek!!!!! Kívántam a halálodat Hónapokig tévhitben éltem, langyos önsajnálatba burkolózva, miközben te megjártál minden poklot, szenvedtél bűntelenül, kettőnk helyett is. Egyedül Hazudtál, hogy engem kímélj, miközben a lelkiismeret furdalás kínzó béklyóját tetted rám. Meggyűlöltelek, pedig embert így még nem szerettem, mint Téged. Istenem, mennyire lefogytál. De legalább, nyugodt az arcod. Most már mennem kell, kedves. Szólt a patológus, hogy lejárt az időnk. Sajnos, igaza van Márffyné Horváth Henrietta

20 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 20 Márffyné Horváth Henrietta - Munkaerő meghallgatás Egy valaha jobb napokat látott szálloda, kissé leamortizált klubszobájában (melyet a tulaj nagyvonalúan ülésteremnek titulált), egy avítt öltönyben feszengő, kényszeredetten mosolygó úr, munkaerő meghallgatást tartott. A három mindenre elszánt jelölt, oly lelkesen itta minden szavát, mintha az életük függött volna tőle. Üdvözlöm Önöket. Én a méltán világhírű PUCEVA cég vezérigazgatója vagyok. Nevem Retek Elek, a barátaimnak csak Hónapos Retek. Önök a PUCEVA üzletlánc csoportos állásinterjúján vesznek részt. A nagyszámban beérkezett önéletrajzok közül az Önöké maradt benn a végső döntőben. Az Önök mellett szóló legfőbb érv a kérdőív azon kérdése, mely az elvárt bérezési szintet firtatja. Nos, Önök jelölték meg a lehető legalacsonyabb szintet. A mi cégünk rendkívül magas nívójú, kiemelkedő jelentőségű üzletlánc Ejrópa-szerte. Hamisított márkájú illatszerekkel, tisztítószerekkel és egyéb mérgező vegyi áruval foglalkozunk. Az értékesítési mutatóink terén néminemű elmaradás tapasztalható, ezért számítunk Önökre, mint jövőbeli agilis kollégákra. Talán elsőként az illatszer részlegünk potenciális eladóját kérdezném; Pacsuli Jolán kisasszonyt. Kedves Pacsuli Jolán, ismeri Ön a PUCEVA cég üzleteit? Ó, hogyne kérem! Maximálisan. Gyönyörű puccos bolt, tele méregdrága cuccokkal. Szokott nálunk vásárolni? Dehogy kérem! Annyi lóvé sosem jött össze az üzlet parkolójában a kéregetésből, hogy ilyesmire fussa belőle. Ön koldus?? Ide az önéletrajzába az van írva: területi pénzügyi ügyintéző. Ez így igaz, kérem! Kinn az üzletközpont parkolója az én területem. Na, ott intézem én a pénzügyeket! Megszólítok mindenkit, hogy kisegítenének-e pár forinttal. Khm izé értem. De ide az is van írva, hogy közelebbről ismeri az illatszereinket. Ez, hogy lehet, ha még nem vásárolt soha nálunk? Hja, kérem! Az úgy van, hogy a sógorom (a családba csak Enyves Jocónak hívjuk), mindent Önöktől szerez be. Törzsvásárlónk? Nem, kérem. Rendszeresen elemeli, amire szükség van. Majd tovább passzoljuk a Józsefvárosi piacon. Így bizton állíthatom, kereskedelmi tapasztalataim is vannak. Pici kínai nyelvtudással megspékelve. Úgy, mint? Nadon olcó! Értem Nos, akkor térjünk át a tisztítószerekre; Buduár Gizella, előzőleg higiéniai asszisztens. Kifejtené bővebben a szakterületét? Szólítson csak WC-s Gizinek, Retek úr! Huszonöt évet meg a WC-ket húztam le az előző munkahelyemen. Az aluljáróban enyém volt az összes nyilvános budi, de aztán jött a konkurencia, azokkal a puccos mobil klotyókkal. Én meg egyszerűen le lettem tojva Hmm.. igen hűséges típus kegyed. E hosszú munkássága alatt használta a PUCEVA tisztítószereket? Az igazat megvallva, egyszer kipróbáltam. De rá kellett jöjjek, hiába kenek szét mindenfelé illatos löttyöt, ha a kedves vendég folyton dugulást okoz. Annak a szagát a maga pucevái sem nyomják el. Gizella, a szomorú tapasztalat is tapasztalat Egyre nagyobb bizalommal fordulok harmadik leendő kollégánkhoz, Gáz Olivér úrhoz. Azt olvastam a személyi lapján, hogy Ön vegyész. Talán mérnök? Ezt azért enyhe túlzás lenne állítanom. A vegyi anyagokkal való foglalkozás stimmel. Csótány- és rovarirtóként tevékenykedtem. Miért jött el az előző munkahelyéről? A munkamániám tehet az egészről. Legutolsó megbízatásom a Parlament megtisztítására szólt. Nem értem, mi volt a probléma? Csupán egy kis apróság. Én szó szerint vettem a feladatot, és amikor munkához láttam, még ülésezett a Tisztelt Ház Nos, kedves Kolleginák és Kolléga! Mert ugyebár szólíthatom így Önöket? Van szerencsém bejelenteni, hogy alkalmasságuknál fogva felvételt nyerhetnek a PUCEVA cégnél, ha Ha?? kérdezte mohón mind a három egyszerre. Ekkor váratlanul két rendőr lépett be a helyiségbe, s a megkezdett mondatot ők fejezték be. Ha Retek úr letölti, megérdemelt büntetését. Most ugyanis letartóztatjuk. Jöjjön velünk, kérem! De Uraim! Mi a vád ellenem? Megalapozott a gyanú, miszerint három hónapja egyes üzleteiben eredeti minőségű illatszer termékeket forgalmaz. Valamint, alkalmazottai többrendbeli udvariasság bűnébe estek. Ez ügyben még folynak a kihallgatások.

21 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 21 Súlyosbító körülményként megállapítást nyert, hogy többször is valódi bankjegyet adtak visszajáróként a figyelmetlen vásárlóknak. Az ügyvédem nélkül nem beszélek! Majd kirendelünk hivatalból egy újat. A sajátja épp most tett beismerő vallomást a kapitányságon, miszerint soha nem fogadott el csúszópénzt. Retek Elek megadóan bilincsbe nyújtotta két kezét, s bánatosan elballagott kísérőivel. A hoppon maradt munkavállalók rezignáltan vették tudomásul, hogy állás nélkül maradtak. A tavaszi választások után városszerte beszélték, hogy e három rátermett szegény ember mégiscsak révbe ért. Tárca nélküli álláskeresők lettek. Márffyné Horváth Henrietta Kapolyi György - Dermesztő magány Az előadóterem túl volt fűtve.a katedrán állt, arca és kezei hullaszínben világítottak a neon rőt fényében, előtte íveltek a majd plafonig emelkedő padsorok. Minden szempár őt figyelte. Izzadni kezdett. Pőrének, és kiszolgáltatottnak érezte magát. Fejében őrülten kavargott minden, a rengeteg figyelő szem, mint megannyi nyílvessző fúródott védtelen testébe, odaszegezvén a mögötte álló fekete táblához. Hölgyeim és urak-szólalt meg a várakozó csendben, idegenül érces hangja puskagolyóként csattant. Ez maga a pellengér-futott át agyán a gondolat. Szándékom szerint beszélnék önöknek az optimizmusról-ami nélkül nem lehet élni - a tisztesség megkerülhetetlen fontosságáról, a megérteni tudás tudományáról, ami miatt ember az ember. Mindenki tévesen meg van győződve arról, hogy ő ezekkel az ismérvekkel bír. Ez a tudat generál egy felsőbbrendűségi érzést, magánytudatot csak akkor, ha a háttere valós. Az embernek szüksége van szenvedésre és tetszelgésre, meg sikerélményre. Nem azért adnak a koldusnak alamizsnát, mert lelkileg átérzik annak kétségbeejtő helyzetét, hanem azért, hogy könnyekig meghatódhassanak önnön jóságukon. Az egyént, élete végéig még a monoton ugyanaz sem zavarja - ha róla szól, ha neki kellemes, sőt, biztonságérzetet nyújt az ismétlődés, tudván előre, mi következik. Úgy van ezzel, mint a gyerek az agyonhallgatott Jancsi és Juliskával. Ami ránk nézve hízelgő vagy veszélytelen, az megunhatatlan. Az igazság, egy szubjektív nemlétező. Mindig az igaz, amit annak akarunk hinni. Az ember meggyőzhetetlen, vélt igazsága sem nem jobb, sem nem rosszabb a győzködő igazságánál. Ezért ezen ügyekben a természet racionalitása dönt, miszerint mindig az erősebbnek igaza érvényesül. A hit, és az abból fakadó életformák minden esetben jók, ha a célszemély tud benne élni. Ez a lényeg. A hit, a hívővel együtt múlik. A Titanic is elsüllyedt, meg a lélekvesztő is. A tenger az egyetlen valóság, ami legyőzhetetlen. A tolarencia. Rövid távon ható gesztus, ami szubjektív, és mindig van mögötte hátsó szándék. Azonos igazságtartalmú háttérrel. Ha valaki azért nem eszi meg kedvenc libáját, mert megszerette- az érthető, bár egy farkas megítélésében éktelen nagy marhaság. Mindkét nézőpont igaz. Más az ember, és más a farkas igazsága. Nagyon fontos, hogy tetteinket meg tudjuk magunknak magyarázni. Ha ez nem sikerül, akkor jön az önmeghasonlás. Rossz döntésekben is lehet hinni. Eleve nagyon veszélyes vállalkozás, csak a kiváltott eseménysorozat

22 Novellák COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 22 végén sül ki, a döntésünk jó volt, vagy rossz. Megváltoztatni senkit sem lehet, akit igen, azt folyton át lehet hangolni, ami egyéni meggyőződésének teljes hiányát igazolja. Ez a tömeg. Sosem szabad háttal állni neki. Egyaránt képes bálványozni, és bálványt dönteni. Tettei nem egyéni meggyőződések összessége, hanem a tömegsodrás, a hisztéria és ösztön. A vér látványa egyaránt megőrjít embert és állatot, utólag értetlenül áll tettei előtt és mossa kezeit. Évszázadok óta rendszeresen ismétlődő szégyen, amiből még sosem tanult senki. Ami az ember számára támadhatatlanul megmarad, az, az emlékezés. Ellenőrizhetetlen és ellophatatlan. Személyre szabottak és láthatatlanok. Az érinthetetlen magánügyek sötét óceánjában élnek, távol tartva a feledést. Mindig születnek új jók, és aljasok. Meg is halnak idővel. A sors kerekét sem befolyásolni, sem megállítani nincs hogy. Az ember alapvetően nem gyáva, és nem értéktelen, csak bölcsen igyekszik elkerülni a konfliktusokat. Megideologizál történteket, hogy el tudja viselni őket. Nem akarja magát leköpni, másokat meg nem mer. Így van ez. Ami elmúlt, az történelem. Csodálatos, hogy akár naponta át lehet írni. A még esetleg élő szemtanuk meg hallgatnak. Igazuk is van. Mindenki gondol, amit akar. Jobb a csendes békesség. Hogy ez mocsárszagú? Hát aztán. Szöveg és illusztráció: Kapolyi György Kapolyi György - Fülledt gondolatok Hogy mivé válik az ember ebben a fojtogató katakombában. Torokszorító fülledtség, félhomály, a folyosók boltíves sziklafalairól csöpögő poshadt víz, sehol egy ajtó, csak az egymásba nyíló alagutak áttekinthetetlen rengetege. Fel-felsejlő árnyak suhannak végig a benyílókban, képzeletbeli huzatot vonva maguk után, akár lebomlott szemfedők, felkavarva a láthatatlan port. Az állandóság sétálgat a kilátástalansággal a hosszú folyosókon, a halk fényben megcsillannak a vizes kőfalak, nehéz sóhajokat vélsz felfedezni a katakomba mélységeiből, ólomnehéz görgésük súrolja a sziklákat. Csak mész előre, nem mersz megállni, mert érzed, az a halál, ami láthatatlanul kísér és vár. Már nem érzed a lábaidat, a zsibbadt bénultság lassan kúszik fel testeden, csak agyadat ne érje el, gondolod félve. Bár tudod, itt félni sincs miért, csak az fél, akinek vannak reményei, a hátha, mégis, tán csoda történik, meg ilyesmik, de ezek a fogalmak és vágyak itt már ismeretlenek. Ez tűnik az utolsó útnak, innen már nem vezet sehova és semerre, ez már a történet vége, a nagy összefoglalás, itt már minden csak volt. Te vagy az, aki még van, de meddig és miért? Botor kérdéseiddel siket füleket ostromolsz, ez csak neked kérdés, nincs aki válaszoljon. Már nem emlékszel, hogy voltál-e egyáltalán, csak reméled, hogy vagy, az sem biztos, hogy vagy még, mert az egész egy vészterhes délibáb, káprázat a sziklafalak szűk egén. Botladozol, felbuksz de felállsz, alig emeled két lábadat, de érzed, menni kell. Amíg mész, addig élsz, magad vagy a tompa fájdalom és sértettség. Már nem firtatod az élet értelmét, meg miért is kellene, hogy legyen neki? Tulajdonképpen az sem biztos, hogy még élsz. Tévedtél már nagyobbat is, mégsem dőlt össze a világ. A világ közel sem dőlékeny, pláne nem tőled,

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben