A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 22., kedd. 4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 22., kedd 4. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 22., kedd TARTALOMJEGYZÉK 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelet 27/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat Oldal Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 166 A napirendi javaslat elfogadásáról /2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójáról szám 29/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 30/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 31/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 32/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 34/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 35/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 36/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról 172 A Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben elnevezésű IPA pályázatról 172 A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 172 A Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak bővüléséről 172 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 173 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt Sántos évi CÉDE előirányzatból támogatott Árokfelújítás című pályázatára megítélt támogatás kamatokkal növelt összegű visszavonásáról 185 A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 185 A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj, a Somogy Polgáraiért Díj és a Örökségünk Somogyország Kincse Cím adományozásáról 188

3 166 I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési egyenlegét megállapítja EFt-ban EFt-ban EFt-ban Felhalmozási bevételét Felhalmozási kiadását Felhalmozási egyenlegét megállapítja EFt-ban EFt-ban EFt-ban - A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül: A működési célú bevételek összegét EFt-ban - A működési célú kiadások összegét EFt-ban ebből: a személyi juttatások összegét a szociális hozzájárulási adó a dologi kiadások összegét a felhalmozási kiadások összegét az általános tartalék összegét a működési célú tartalék összegét EFt-ban EFt-ban EFt-ban EFt-ban EFt-ban EFt-ban a költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg.

4 167 (2) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési bevételek terhére történik. A Rendelet 1., 1/A, 1/B melléklete helyébe e rendelet 1., 1/A, 1/B melléklete lép A Rendelet 10. -a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: (4) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 4. (1) E rendelet mellékletei 1-2-ig terjednek. E rendelet 2. melléklete a Rendelet 6. melléklete. (2) E rendelet 3. -a január 1-jén lép hatályba. (3) E rendelet kivéve a 4. (2) bekezdés a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

5 melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített tervezett bevételei és kiadásai módosításáról ezer Ft Módosított előirányzat az Módosított előirányzat a Önként 5/2013.(V.28.) 9/2013.(X.22.) Kötelező Állami Eredeti vállalt önkormányzati önkormányzati feladatok feladatok előirányzat feladatok rendelet rendelet módosítását követően módosítását követően I. BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: A. Működési bevételek: Működési saját bevételek: önkormányzati működési bevételek önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Támogatás államháztartáson belülről működési célra Munkavédelmi Társulás bevétele PÉP ill. GYED TB támogatása Működési célú tám.értékű bev. EU-s programra ÁROP, TÁMOP, SIKK-TÉR Megyei tartalékból kapott támogatás Tám.értékű bev. Fejezeti kez-ű hazai programokraterületfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra B. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú tám.értékű bev. EU programra DDOP Felhalmozási bevétel - Dolgozói hitel visszatérülése C évi nyitó pénzkészlet Pénzmaradvány fejlesztési célra Módosított pénzmaradvány II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: A. Működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Működési célú pályázati kiadások Működési célú tám.értékű kiadás EU-s programra ÁROP, TÁMOP, SIKK-TÉR B Felhalmozási célú pályázati kiadások Felhalmozási célú kiadások DDOP keretén belül Felhalmozási célú hivatali finanszírozás Felhalmozási célú dolgozói hitel nyújtása D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható évközi kiadásokra Elöző évről áthúzódó kiadásokra

6 169 1/A. melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi tervezett működési bevételei és kiadásai módosításáról Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítását követően ezer Ft Módosított előirányzat a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: A. Működési bevételek: önkormányzati működési bevételek B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása C. Támogatás államháztartáson belülről Támogatás államháztartáson belülről működési célra Munkavédelmi Társulás bevétele PÉP ill. GYED TB támogatása Működési célú tám.értékű bev. EU-s programra ÁROP, TÁMOP, SIKK-TÉR Megyei tartalékból kapott támogatás Tám.értékű bev. Fejezeti kez-ű hazai programokraterületfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra D. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú tám.értékű bev. EU programra DDOP Felhalmozási bevétel - Dolgozói hitel visszatérülése E évi nyitó pénzkészlet Pénzmaradvány II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: A. Működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Hivatali működés finanszírozása B. Működési célú pályázati kiadások Működési célú tám.értékű kiadás EU-s programra ÁROP, 1. TÁMOP, SIKK-TÉR C. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások DDOP Pályázat keretén belül Felhalmozási célú hivatali finanszírozás Felhalmozási célú dolgozói hitel nyújtása D. Tartalékok 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható évközi kiadásokra Előző évről áthúzódó kiadásokra

7 170 1/B. melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai módosításáról Megnevezés Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítását követően Módosított előirányzat a 9/2013.(X.22.) önkormányzat i rendelet módosítását követően Bevételek összesen Saját bevételek összesen Működési bevétel Előző évi követelések Támogatás államháztartáson belülről működési célra Támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célra Kiadások összesen Személyi juttatások összesen Tisztségviselők alapilletménye Tisztségviselők költségtérítése Köztisztviselők, munkavállalók bére Jubileumi,közig. jutalom Végkielégítés,felmentési bér Cafetéria Képviselők juttatásai Egyéb kifizetések (napidíj,szabadság-megváltás,,munkábajárás) Szociális hozzájárulási adó (27%) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Bevétel-kiadás különbözete Engedélyezett létszám

8 melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendje (1) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. (2) A beérkezett kérelmet a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzatának megfelelően szignálni és iktatni kell. (3) A megyei önkormányzat kötelező feladataira megállapított állami támogatás éves összegének 2%-át el nem érő összegű támogatási kérelmekről háromtagú Bíráló Bizottság, az ezt meghaladó összegű támogatási kérelmekről a közgyűlés - soron következő ülésén határozattal dönt. (4) A háromtagú Bíráló Bizottság tagjai a közgyűlés elnöke, a közgyűlés főállású alelnöke és a közgyűlés nem főállású alelnöke. (5) A Bíráló Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül döntést hoz a kérelem elbírálásáról, a támogatás összegéről, módjáról. (6) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíteni kell. (7) A támogatást, annak összegét, módját (pénzbeni, nem pénzbeni), a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírását, határidejét, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit a támogató megyei önkormányzat és a kérelmező között kötött Támogatási Szerződés tartalmazza. (8) A Támogatási Szerződést az önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke írja alá, az utalványozásra és ellenjegyzésre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalási, Aláírási és Utalványozási rend Szabályzatában foglaltak irányadóak. (9) A kötelező mellékletei: - Nyilatkozat közhasznúságról - Adatlap a kérelmező adatairól - A döntésről szóló értesítést tartalmazó kísérőlevél - Elszámolási formanyomtatvány (10) A kérelmek beadása folyamatos, legkésőbb költségvetési év november 30-ig lehetséges. Határidőn túl érkezett kérelmeket el kell utasítani, illetve a következő költségvetési évben lehet figyelembe venni. (11) A támogatásról történő elszámolás határideje költségvetési év december 20. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik. (12) A Támogatási Szerződés alapján a megyei önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik a támogatási összeg átutalása. (13) A nem pénzeszköz típusú forrás átadására vonatkozó szabályokat a hatályos irányadó jogszabályok tartalmazzák. (14) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget időarányos késedelmi kamattal növelt összegben támogatónak visszafizetni.

9 172 II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a szeptember 27-i ülés napirendi pontjait. 28/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójáról 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok alapján összeállított évi költségvetési rendelettervezetet - a törvényben meghatározott határidőn belül - terjessze a közgyűlés elé. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint 29/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 1. a) pontja alapján eft összegű, vissza nem térítendő megyei támogatásra pályázatot nyújt be szeptember 30-ig a kötelező feladatellátással kapcsolatosan évben esedékessé vált fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: szeptember /2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben elnevezésű IPA pályázatról 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben / Developement of common regional strategy in Somogy, Koprivnica Krizevci and Bjelovar Bilogora Counties / elnevezésű, ,48 EUR tervezett összes költségű IPA pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírására. 2./ A közgyűlés a megvalósításhoz 10%-os hazai társfinanszírozás mellett, a költségvetési tartalék terhére 5% saját forrást biztosít. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: október 3. 31/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített beszámolót elfogadja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: október /2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak bővüléséről 1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2013.(VI.19.) közgyűlési határozatát visszavonja. Határidő: szeptember 27. Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 2. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal október 01-től kezdődő hatállyal módosítja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el, az önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás néven támogatja, abba tagként ezen időponttól kezdődően belép. A társulási megállapodás aláírására a közgyűlés felhatalmazza elnökét. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Tanácsba Jakó Gergely alelnököt tagként delegálja. Határidő: szeptember 27. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás június 30-a előtti működése során a munka- és tűzvédelmet érintő feladatok ellátására közbeszerzési eljárás

10 173 eredményeképpen kötött szerződés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban marad december 31-ig. Határidő: december 31. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012.(III.9.) Korm. rendeletben foglaltakra. Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: szeptember A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 2.4 Darány évi LEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Családsegítő iroda kialakítása című, L számú támogatási szerződés működtetési kötelezettségének felfüggesztéséhez, valamint a kötelezettségvállalás időtartamának módosításához az alábbiak szerint: Tekintettel arra, hogy a pályázat tárgyát képező épületet egyéb pályázati forrásból felújítják június 1-i kezdési időponttal, a működtetési kötelezettségének a Kedvezményezett nem tud eleget tenni, így a Közgyűlés hozzájárul az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet 15. alapján a működtetési kötelezettség felfüggesztéséhez június 1 napjától január 31 napjáig terjedő 8 hónapos időtartamra. Ezzel együtt a kötelezettségvállalás időtartama november 30. helyett július 31-ig tart. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Bolhás évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Közösségi ház ablak- és külső vakolat című, K számú támogatási szerződés megvalósulási helyének telekmegosztás miatt 134 hrsz-ról 134/1 hrsz-re történő változásához. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Darány évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Térfigyelő rendszer kialakítása és infrastruktúra fejlesztés a közbiztonság javulásáért című, K számú támogatási szerződés megvalósulási helyének telekmegosztás miatt 307/5 hrsz-ról 307/6 hrsz-re történő változásához. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Rinyaújlak évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Rendezvényterem aljzat című, K számú támogatási szerződés keretében felújításra kerülő épületben működő konyha használatba adásához az alábbiak szerint: Kedvezményezett a pályázat keretében felújításra került épületben működő konyhát Ila Ferencné egyéni vállalkozó részére használatba adja. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember 9.

11 174 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat TRFC TRFC TRFC TRFC TRFC Támogatási szerződés száma TRFC/DD/t/ /2006 TRFC/DD/t/ /2006 TRFC/DD/ /2005 TRFC/DD/t/ /2006 TRFC/DD/t/ /2006 Pályázó neve Bolhás i Önkormányzat Kutas FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgo zó és Kereskedelmi Kft. Lulla BIOKÁL INTERNATIONÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Beruházás megnevezése Közösségi ház kialakítása Petőfi utcai járdaépítés és autóbuszmegállók kiépítése Gasztronómiai örömök somogyi tárháza Épület felújítás és fedett tároló építés Növénytápszergyártó telep fejlesztése Működtetési kötelezettség kezdete Működtetési kötelezettség vége Megjegyzés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél, illetve az ingatlan jelzálog törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél, illetve az ingatlan jelzálog törölhető.

12 175 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat Támogatási szerződés száma LEKI L LEKI L LEKI L LEKI L Pályázó neve Berzence Nagyközség Vízvár Somogyudvarhely Bolhó Beruházás megnevezése Kavulák János Általános és Zeneiskola Szent István utca járda Somogyudvarhelyi Művelődési Ház Bolhó Vörös hadsereg u. útfelújítási munkái Működtetési kötelezettsé g kezdete Működtetési kötelezettség vége a 35/2012. (III.9.) Korm. Rendelet alapján Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja Megjegyzés CÉDE D CÉDE D TEKI K TEKI K TEUT U Bolhó Heresznye önkormányzata Vízvár Gadány Fonyód Város LEKI L Heresznye CÉDE D Gadány LEKI L Komlósd Körjegyzőség és Kultúrház előtti utcai parkoló helyek kialakítása Polgármesteri Hivatal Szent István utca járda Faluház részleges, ablakcsere Blaha L. utca, Vásártéri utca és Béke utca burkolat Kossuth utcai járda a Kossuth utca számig Faluház tető javítása Komlósd, Fő u , közötti járdaszakasz TEUT U Szabás Szabadság utca burkolat I. ütem

13 176 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz TEKI K Tarany TEKI K Rinyaújnép Somogyaracs TEKI K TEKI K Komlósd TEUT U Balatonboglár Város TEUT U Lábod TEUT U CÉDE D LEKI L LEKI L TEKI K Kutas Somogyaracs Somogyaracs Péterhida Látrány Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás, utólagos alászigetelés és nyílászárók cseréje Rinyaújnép, Gábor A. u. 33. járdaszakasz Művelődési ház ereszcsatorna A halott-hűtő közegészségügyhöz való kapcsolása József Attila utca burkolat Vasút utca Táncsics utca déli ág I. szakasz burkolat Fő u járdaszakasz Idősek klubja akadálymentesítése II. ütem Járdafelújítás Látrány Kossuth téri játszótér létesítése TEKI K TEKI K TEKI K Somodor Tab Város Tab Város Somodor-Antalmajor településrészeket összekötő mezőgazdasági feltáró út építési munkái I. beruházási ütem GAMESZ telephelyen tetőfelújítás, öltözők és irodahelyiségek kialakítása Közüzemi vízhálózat bővítés

14 177 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz CÉDE D Bábonymegyer Ravatalozó CÉDE D Magyaregres Gépvásárlás CÉDE D Gamás Általános iskola bútorzat cseréje LEKI L Zics Dózsa Gy. u. járda Bábonymegyer LEKI L Faluház LEKI L Tab Város FERMEC 860 árokásó, rakodó gép beszerzése LEKI L Tab Város Ultrahang készülék beszerzése LEKI L Torvaj Önkormányzati tulajdonú híd Sérsekszőlős LEKI L Külterületi önkormányzati út Rinyaújnép, Gábor Andor LEKI L Rinyaújnép u , 18-28, járdaszakasz TEKI K CÉDE D CÉDE D TEKI K TEKI K Kazsok Ordacsehi Péterhida Hács Edde Kultúrház és önkormányzat épületének héjazat javítási munkái Temető felújítás, korszerűsítés Művelődési házpolgármesteri hivatal tárgyi feltételeinek fejlesztése házhoz riasztó beszerelése Fő utca járdafelújítás II. ütem TEUT U Szőlősgyörök Szőlősgyörök, Dózsa Gy. utca aszfaltburkolatának

15 178 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz LEKI L Öreglak LEKI L Lengyeltóti Város Szőlősgyörök LEKI L LEKI L Öreglak Óvoda épület nyílászáró cseréi, mennyezet hőszigetelés Tanyagondnoki busz beszerzése Szabadság utcai gyalogos járda Iskola épület nyílászáró cseréi, gázkazánok cseréje LEKI L Csurgónagymarton LEKI L Iharos CÉDE D Kadarkút Város CÉDE D Somogyjád i Önkormányzat CÉDE D Juta i Önkormányzat Csurgónagymarton, Petőfi u. 9. szám alatti ingatlanon levő gazdasági épület Az iharosi ravatalozó Önkormányzati parkoló létesítése Kadarkúton Berkenye utca pormentes útburkolat, járda és vízelvezető árok építése I. ütem Polgármesteri Hivatal épület homlokzat felújítás I. ütem CÉDE D CÉDE D TEUT U Hetes Önkormányzat Mezőcsokonya Juta CÉDE D Buzsák Körjegyzőségi Hivatal, akadálymenetes ügyféltér és tárgyaló kialakítása Járdaépítés Nagy István utca útburkolat II.ütem Népművészeti Tájház együttes felújítási munkái

16 179 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz TEKI K LEKI L LEKI L CÉDE D CÉDE D Ötvöskónyi Gyékényes Porrogszentkirály Kisbajom Önkormányzat Buzsák TEKI K Csömend LEKI L Miklósi Kisfaludy utca Keleti oldalán a hsz-ig terjedő járdaszakasz Gondozási Központ mikrotérségi iroda-, irattár kialakítása, homlokzatkezelés Porrogszentkirály, Gyékényesi úti járdaépítés Átereszkorlátok építése Köztéri játszótér létesítése Kossuth L. utca Nyugati oldali járda burkolat Miklósi, Rákóczi F. u.közvilágítás bővítése LEKI L LEKI L Törökkoppány Szulok CÉDE D Kálmáncsa CÉDE D TEKI K TEKI K Szulok Kálmáncsa Szulok Járdaépítés Törökkoppány községben (Kossuth L. utca) Szuloki Termálfürdő nagymedence terének építészeti és statikai átalakítása ülő - valamint sportmedence tér kialakítása Általános iskola belső, vizes blokk Szuloki Termálfürdő ülőmedence-terének vízforgató gépházához való gépészeti csatlakoztatása Iskolai folyósó járólapozása Szuloki Termálfürdő ülőmedence tér vízbevezető és elvezető rendszerének kialakítása

17 180 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz LEKI L CÉDE D Kálmáncsa Bálványos CÉDE D Táska TEKI K Nagycsepely TEKI K Teleki TEKI K Táska i Önkormányzat TEKI K Tapsony Temetői út építése, aszfaltozása Civiliek háza Temetőhöz vezető földút tereprendezése, kavicságy kialakítása. Orvosi rendelő, váró és tanácskozó helyiségek fűtés korszerűsítése, Polgármesteri Hivatal épületének fejlesztése, akadálymentesítése Ravatalozó Tapsony, Széchenyi tér 19. szám alatti szolgálati lakás CÉDE D CÉDE D CÉDE D TEKI K TEUT U TEUT U TEUT U Tapsony i Önkormányzat Balatonfenyves Visz Balatonfenyves Zamárdi Csurgó Város Csurgó Város LEKI L Csurgó Város LEKI L Karád LEKI L Karád Tapsony, Széchenyi tér 15. szám alatti Művelődési Ház gázberuházása Kölcsey utcai járda Belterületi Vízrendezési Terv készítése Központi strand partvédelmének Dobó István utca burkolat Csurgó, Kert utca profiljavításos Csurgó, Jókai utca profiljavításos Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése Karád, Erzsébet utca útburkolatának Karád, Prohászka utca útburkolatának

18 181 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz LEKI L CÉDE D CÉDE D Csurgó Város Segesd i Önkormányzat Csurgó Város LEKI L Lulla Somogymeggyes LEKI L LEKI L Kapoly LEKI L TEKI K Zala Beleg Béke utca járdafelújítás Ravatalozó átalakítás, bővítés, felújítás Mesevár óvoda fűtés korszerüsítése Önkormányzati tulajdonú épület (tűzoltó szertár) Somogymeggyes, Akácfa utca 2. ütemű fejlesztés Kapoly, Szabadság u. Önkormányzati tulajdonú épület akadálymentesítése (Kultúrház) Beleg Kossuth utcai járda felújítás TEKI K Mesztegnyő Gépvásárlás CÉDE D Mesztegnyő LEKI L Nágocs Somogymeggyes LEKI L Kaposvár Megyei TEUT U Jogú Város Kaposvár Megyei TEUT U Jogú Város Ady E. utcai közút Szabadság u. út Somogymeggyes, ravatalozó villamos energia ellátása Arany J. u. (Arany J. tér- Kossuth L. u. között) burkolat Baross G. u. (Hársfa u. - Laktanya u. között) burkolat TEUT U Kaposvár Megyei Jogú Város Béke u as Ifjúság útja 54. közötti belső út burkolat

19 182 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz TEUT U Kaposvár Megyei Jogú Város Damjanich u. (Pete L. u. - Kossuth L. u. közötti szakasz) burkolat TEUT U TEUT U Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Hegyi u. (Pázmány P. u.- Virág u. között) burkolat Iskola köz bevezető út burkolat TEUT U Kaposvár Megyei Jogú Város Koppányvezér utca (Körtönye u.-gönczi F. u. között) burkolat TEUT U TEUT U TEUT U TEUT U TEUT U TEUT U Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kercseliget Maros utca (13 sz.-37/a sz. között) burkolat Pécsi utca-sorompótól a Nádasdi utcáigburkolat Tóth Árpád utca burkolat Virág u. (Hegyi u.- Vöröstelek u. között) burkolat Frankel Leo utca út Petőfi S. utca burkolat TEKI K Pusztakovácsi Szárzúzó gép beszerzése a település környezetének javítása érdekében TEKI K Szabadi Pusztakovácsi CÉDE D i Önkormányzat Petőfi u.-i játszótér eszköz beszerzés 3. ütem Vezetékes gázra történő ráállás CÉDE D Szabadi Petőfi u. játszótér eszköz beszerzés II. ütem

20 183 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz CÉDE D CÉDE D CÉDE D TEKI K Kaposújlak Balatonszentgyörgy Somogysámson Balatonszentgyörgy Polgármesteri Hivatal átalakítása Idősek Klubja tető, burkolatok Polgármesteri hivatal homlokzat javítási munkái háza homlokzatfestése, belső burkolatok TEKI K TEKI K CÉDE D CÉDE D Tikos Hedrehely Nagyberki Kiskorpád CÉDE D Baté CÉDE D Nikla háza rámpa, pihenő, lépcső burkolása, korlát készítés Közösségi ház Hedrehely községben Körjegyzőség tetőfelújítás Petőfi utca járdaépítés Petőfi u. csapadékelvezető árok burkolása Ravatalozó épület tetőszerkezet építése LEKI L Zákány TEUT U Görgeteg TEUT U Somogyszil CÉDE D Patalom Napközi otthonos konyha, korszerüsítése Kuntelepi utca útburkolatának Ady E. u. burkolat Patalom községben bűnmegelőzési célú térfigyelő rendszer kiépítése TEKI K Nemesvid Somogyegres LEKI L Egészségügyi Tanácsadó korszerűsítése Somogyegresi ifjúsági klub és könyvtár felújítási munkái

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-3/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-3/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-3/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. július 15., hétfő. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. július 15., hétfő. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. július 15., hétfő 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. július 15., hétfő 3. szám

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 1/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről A RENDELET HATÁLYA

A Somogy Megyei Közgyűlés. 1/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről A RENDELET HATÁLYA A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid)

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid) Település Hrsz. Időpont Háromfa 0176 Háromfa 0120 Háromfa 055 Tarany 0142 Tarany 0134 Tarany 0136 Berzence 0230 Berzence 0232/5 Berzence 0237/5 Berzence 0268/5 Gyékényes 0403 076/30 Inke 0249 Inke 0254/3,5,7

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.30-02.30 7. főút Balatonlelle, Rákóczi utca 03.00-05.00 7. főút Balatonboglár, Vikár Béla utca 06.45-07.45 Bárdudvarnok belterület, Bárdibükk

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-10/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e VI. 52 /2014 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7.-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 17-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (II.27.) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-15/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM 332/2012. (XI. 30.) 333/2012. (XI. 30.) 334/2012. (XI. 30.) 335/2012. (XI. 30.) 336/2012. (XI. 30.) 337/2012. (XI. 30.) 338/2012. (XI. 30.) 339/2012. (XI. 30.) TÁRGY

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Somogy Megye Önkormányzati Hivatalai által vezetett és közzétett hatósági nyilvántartásainak elérhetőségei Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal www.andocs.hu/ Vendégeinknek/ Működő üzletek nyilvántartása

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. október 24., szerda. 7. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. október 24., szerda. 7. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. október 24., szerda 7. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. október 24., szerda 7.

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com Intézmény/szolgáltató neve Ellátási terület Intézmény címe Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezető: Kovács Orsolya Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Nikla, Csömend, Tapsony 8716.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben