A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 22., kedd. 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 22., kedd 4. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 22., kedd TARTALOMJEGYZÉK 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelet 27/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat Oldal Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 166 A napirendi javaslat elfogadásáról /2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójáról szám 29/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 30/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 31/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 32/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 34/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 35/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 36/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról 172 A Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben elnevezésű IPA pályázatról 172 A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 172 A Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak bővüléséről 172 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 173 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt Sántos évi CÉDE előirányzatból támogatott Árokfelújítás című pályázatára megítélt támogatás kamatokkal növelt összegű visszavonásáról 185 A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 185 A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj, a Somogy Polgáraiért Díj és a Örökségünk Somogyország Kincse Cím adományozásáról 188

3 166 I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési egyenlegét megállapítja EFt-ban EFt-ban EFt-ban Felhalmozási bevételét Felhalmozási kiadását Felhalmozási egyenlegét megállapítja EFt-ban EFt-ban EFt-ban - A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül: A működési célú bevételek összegét EFt-ban - A működési célú kiadások összegét EFt-ban ebből: a személyi juttatások összegét a szociális hozzájárulási adó a dologi kiadások összegét a felhalmozási kiadások összegét az általános tartalék összegét a működési célú tartalék összegét EFt-ban EFt-ban EFt-ban EFt-ban EFt-ban EFt-ban a költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg.

4 167 (2) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési bevételek terhére történik. A Rendelet 1., 1/A, 1/B melléklete helyébe e rendelet 1., 1/A, 1/B melléklete lép A Rendelet 10. -a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: (4) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 4. (1) E rendelet mellékletei 1-2-ig terjednek. E rendelet 2. melléklete a Rendelet 6. melléklete. (2) E rendelet 3. -a január 1-jén lép hatályba. (3) E rendelet kivéve a 4. (2) bekezdés a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

5 melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített tervezett bevételei és kiadásai módosításáról ezer Ft Módosított előirányzat az Módosított előirányzat a Önként 5/2013.(V.28.) 9/2013.(X.22.) Kötelező Állami Eredeti vállalt önkormányzati önkormányzati feladatok feladatok előirányzat feladatok rendelet rendelet módosítását követően módosítását követően I. BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: A. Működési bevételek: Működési saját bevételek: önkormányzati működési bevételek önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Támogatás államháztartáson belülről működési célra Munkavédelmi Társulás bevétele PÉP ill. GYED TB támogatása Működési célú tám.értékű bev. EU-s programra ÁROP, TÁMOP, SIKK-TÉR Megyei tartalékból kapott támogatás Tám.értékű bev. Fejezeti kez-ű hazai programokraterületfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra B. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú tám.értékű bev. EU programra DDOP Felhalmozási bevétel - Dolgozói hitel visszatérülése C évi nyitó pénzkészlet Pénzmaradvány fejlesztési célra Módosított pénzmaradvány II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: A. Működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Működési célú pályázati kiadások Működési célú tám.értékű kiadás EU-s programra ÁROP, TÁMOP, SIKK-TÉR B Felhalmozási célú pályázati kiadások Felhalmozási célú kiadások DDOP keretén belül Felhalmozási célú hivatali finanszírozás Felhalmozási célú dolgozói hitel nyújtása D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható évközi kiadásokra Elöző évről áthúzódó kiadásokra

6 169 1/A. melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi tervezett működési bevételei és kiadásai módosításáról Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítását követően ezer Ft Módosított előirányzat a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: A. Működési bevételek: önkormányzati működési bevételek B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása C. Támogatás államháztartáson belülről Támogatás államháztartáson belülről működési célra Munkavédelmi Társulás bevétele PÉP ill. GYED TB támogatása Működési célú tám.értékű bev. EU-s programra ÁROP, TÁMOP, SIKK-TÉR Megyei tartalékból kapott támogatás Tám.értékű bev. Fejezeti kez-ű hazai programokraterületfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra D. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú tám.értékű bev. EU programra DDOP Felhalmozási bevétel - Dolgozói hitel visszatérülése E évi nyitó pénzkészlet Pénzmaradvány II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: A. Működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Hivatali működés finanszírozása B. Működési célú pályázati kiadások Működési célú tám.értékű kiadás EU-s programra ÁROP, 1. TÁMOP, SIKK-TÉR C. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások DDOP Pályázat keretén belül Felhalmozási célú hivatali finanszírozás Felhalmozási célú dolgozói hitel nyújtása D. Tartalékok 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható évközi kiadásokra Előző évről áthúzódó kiadásokra

7 170 1/B. melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai módosításáról Megnevezés Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítását követően Módosított előirányzat a 9/2013.(X.22.) önkormányzat i rendelet módosítását követően Bevételek összesen Saját bevételek összesen Működési bevétel Előző évi követelések Támogatás államháztartáson belülről működési célra Támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célra Kiadások összesen Személyi juttatások összesen Tisztségviselők alapilletménye Tisztségviselők költségtérítése Köztisztviselők, munkavállalók bére Jubileumi,közig. jutalom Végkielégítés,felmentési bér Cafetéria Képviselők juttatásai Egyéb kifizetések (napidíj,szabadság-megváltás,,munkábajárás) Szociális hozzájárulási adó (27%) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Bevétel-kiadás különbözete Engedélyezett létszám

8 melléklet a 9/2013.(X.22.) önkormányzati rendelethez Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendje (1) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. (2) A beérkezett kérelmet a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzatának megfelelően szignálni és iktatni kell. (3) A megyei önkormányzat kötelező feladataira megállapított állami támogatás éves összegének 2%-át el nem érő összegű támogatási kérelmekről háromtagú Bíráló Bizottság, az ezt meghaladó összegű támogatási kérelmekről a közgyűlés - soron következő ülésén határozattal dönt. (4) A háromtagú Bíráló Bizottság tagjai a közgyűlés elnöke, a közgyűlés főállású alelnöke és a közgyűlés nem főállású alelnöke. (5) A Bíráló Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül döntést hoz a kérelem elbírálásáról, a támogatás összegéről, módjáról. (6) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíteni kell. (7) A támogatást, annak összegét, módját (pénzbeni, nem pénzbeni), a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírását, határidejét, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit a támogató megyei önkormányzat és a kérelmező között kötött Támogatási Szerződés tartalmazza. (8) A Támogatási Szerződést az önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke írja alá, az utalványozásra és ellenjegyzésre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalási, Aláírási és Utalványozási rend Szabályzatában foglaltak irányadóak. (9) A kötelező mellékletei: - Nyilatkozat közhasznúságról - Adatlap a kérelmező adatairól - A döntésről szóló értesítést tartalmazó kísérőlevél - Elszámolási formanyomtatvány (10) A kérelmek beadása folyamatos, legkésőbb költségvetési év november 30-ig lehetséges. Határidőn túl érkezett kérelmeket el kell utasítani, illetve a következő költségvetési évben lehet figyelembe venni. (11) A támogatásról történő elszámolás határideje költségvetési év december 20. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik. (12) A Támogatási Szerződés alapján a megyei önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik a támogatási összeg átutalása. (13) A nem pénzeszköz típusú forrás átadására vonatkozó szabályokat a hatályos irányadó jogszabályok tartalmazzák. (14) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget időarányos késedelmi kamattal növelt összegben támogatónak visszafizetni.

9 172 II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a szeptember 27-i ülés napirendi pontjait. 28/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójáról 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok alapján összeállított évi költségvetési rendelettervezetet - a törvényben meghatározott határidőn belül - terjessze a közgyűlés elé. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint 29/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 1. a) pontja alapján eft összegű, vissza nem térítendő megyei támogatásra pályázatot nyújt be szeptember 30-ig a kötelező feladatellátással kapcsolatosan évben esedékessé vált fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: szeptember /2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben elnevezésű IPA pályázatról 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben / Developement of common regional strategy in Somogy, Koprivnica Krizevci and Bjelovar Bilogora Counties / elnevezésű, ,48 EUR tervezett összes költségű IPA pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírására. 2./ A közgyűlés a megvalósításhoz 10%-os hazai társfinanszírozás mellett, a költségvetési tartalék terhére 5% saját forrást biztosít. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: október 3. 31/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített beszámolót elfogadja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: október /2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak bővüléséről 1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2013.(VI.19.) közgyűlési határozatát visszavonja. Határidő: szeptember 27. Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 2. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal október 01-től kezdődő hatállyal módosítja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el, az önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás néven támogatja, abba tagként ezen időponttól kezdődően belép. A társulási megállapodás aláírására a közgyűlés felhatalmazza elnökét. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Tanácsba Jakó Gergely alelnököt tagként delegálja. Határidő: szeptember 27. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás június 30-a előtti működése során a munka- és tűzvédelmet érintő feladatok ellátására közbeszerzési eljárás

10 173 eredményeképpen kötött szerződés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban marad december 31-ig. Határidő: december 31. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012.(III.9.) Korm. rendeletben foglaltakra. Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: szeptember A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 2.4 Darány évi LEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Családsegítő iroda kialakítása című, L számú támogatási szerződés működtetési kötelezettségének felfüggesztéséhez, valamint a kötelezettségvállalás időtartamának módosításához az alábbiak szerint: Tekintettel arra, hogy a pályázat tárgyát képező épületet egyéb pályázati forrásból felújítják június 1-i kezdési időponttal, a működtetési kötelezettségének a Kedvezményezett nem tud eleget tenni, így a Közgyűlés hozzájárul az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet 15. alapján a működtetési kötelezettség felfüggesztéséhez június 1 napjától január 31 napjáig terjedő 8 hónapos időtartamra. Ezzel együtt a kötelezettségvállalás időtartama november 30. helyett július 31-ig tart. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Bolhás évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Közösségi ház ablak- és külső vakolat című, K számú támogatási szerződés megvalósulási helyének telekmegosztás miatt 134 hrsz-ról 134/1 hrsz-re történő változásához. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Darány évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Térfigyelő rendszer kialakítása és infrastruktúra fejlesztés a közbiztonság javulásáért című, K számú támogatási szerződés megvalósulási helyének telekmegosztás miatt 307/5 hrsz-ról 307/6 hrsz-re történő változásához. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Rinyaújlak évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Rendezvényterem aljzat című, K számú támogatási szerződés keretében felújításra kerülő épületben működő konyha használatba adásához az alábbiak szerint: Kedvezményezett a pályázat keretében felújításra került épületben működő konyhát Ila Ferencné egyéni vállalkozó részére használatba adja. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: szeptember 9.

11 174 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat TRFC TRFC TRFC TRFC TRFC Támogatási szerződés száma TRFC/DD/t/ /2006 TRFC/DD/t/ /2006 TRFC/DD/ /2005 TRFC/DD/t/ /2006 TRFC/DD/t/ /2006 Pályázó neve Bolhás i Önkormányzat Kutas FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgo zó és Kereskedelmi Kft. Lulla BIOKÁL INTERNATIONÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Beruházás megnevezése Közösségi ház kialakítása Petőfi utcai járdaépítés és autóbuszmegállók kiépítése Gasztronómiai örömök somogyi tárháza Épület felújítás és fedett tároló építés Növénytápszergyártó telep fejlesztése Működtetési kötelezettség kezdete Működtetési kötelezettség vége Megjegyzés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél, illetve az ingatlan jelzálog törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető. lezárható, valamint a felhatalmazó levél, illetve az ingatlan jelzálog törölhető.

12 175 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat Támogatási szerződés száma LEKI L LEKI L LEKI L LEKI L Pályázó neve Berzence Nagyközség Vízvár Somogyudvarhely Bolhó Beruházás megnevezése Kavulák János Általános és Zeneiskola Szent István utca járda Somogyudvarhelyi Művelődési Ház Bolhó Vörös hadsereg u. útfelújítási munkái Működtetési kötelezettsé g kezdete Működtetési kötelezettség vége a 35/2012. (III.9.) Korm. Rendelet alapján Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja Megjegyzés CÉDE D CÉDE D TEKI K TEKI K TEUT U Bolhó Heresznye önkormányzata Vízvár Gadány Fonyód Város LEKI L Heresznye CÉDE D Gadány LEKI L Komlósd Körjegyzőség és Kultúrház előtti utcai parkoló helyek kialakítása Polgármesteri Hivatal Szent István utca járda Faluház részleges, ablakcsere Blaha L. utca, Vásártéri utca és Béke utca burkolat Kossuth utcai járda a Kossuth utca számig Faluház tető javítása Komlósd, Fő u , közötti járdaszakasz TEUT U Szabás Szabadság utca burkolat I. ütem

13 176 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz TEKI K Tarany TEKI K Rinyaújnép Somogyaracs TEKI K TEKI K Komlósd TEUT U Balatonboglár Város TEUT U Lábod TEUT U CÉDE D LEKI L LEKI L TEKI K Kutas Somogyaracs Somogyaracs Péterhida Látrány Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás, utólagos alászigetelés és nyílászárók cseréje Rinyaújnép, Gábor A. u. 33. járdaszakasz Művelődési ház ereszcsatorna A halott-hűtő közegészségügyhöz való kapcsolása József Attila utca burkolat Vasút utca Táncsics utca déli ág I. szakasz burkolat Fő u járdaszakasz Idősek klubja akadálymentesítése II. ütem Járdafelújítás Látrány Kossuth téri játszótér létesítése TEKI K TEKI K TEKI K Somodor Tab Város Tab Város Somodor-Antalmajor településrészeket összekötő mezőgazdasági feltáró út építési munkái I. beruházási ütem GAMESZ telephelyen tetőfelújítás, öltözők és irodahelyiségek kialakítása Közüzemi vízhálózat bővítés

14 177 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz CÉDE D Bábonymegyer Ravatalozó CÉDE D Magyaregres Gépvásárlás CÉDE D Gamás Általános iskola bútorzat cseréje LEKI L Zics Dózsa Gy. u. járda Bábonymegyer LEKI L Faluház LEKI L Tab Város FERMEC 860 árokásó, rakodó gép beszerzése LEKI L Tab Város Ultrahang készülék beszerzése LEKI L Torvaj Önkormányzati tulajdonú híd Sérsekszőlős LEKI L Külterületi önkormányzati út Rinyaújnép, Gábor Andor LEKI L Rinyaújnép u , 18-28, járdaszakasz TEKI K CÉDE D CÉDE D TEKI K TEKI K Kazsok Ordacsehi Péterhida Hács Edde Kultúrház és önkormányzat épületének héjazat javítási munkái Temető felújítás, korszerűsítés Művelődési házpolgármesteri hivatal tárgyi feltételeinek fejlesztése házhoz riasztó beszerelése Fő utca járdafelújítás II. ütem TEUT U Szőlősgyörök Szőlősgyörök, Dózsa Gy. utca aszfaltburkolatának

15 178 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz LEKI L Öreglak LEKI L Lengyeltóti Város Szőlősgyörök LEKI L LEKI L Öreglak Óvoda épület nyílászáró cseréi, mennyezet hőszigetelés Tanyagondnoki busz beszerzése Szabadság utcai gyalogos járda Iskola épület nyílászáró cseréi, gázkazánok cseréje LEKI L Csurgónagymarton LEKI L Iharos CÉDE D Kadarkút Város CÉDE D Somogyjád i Önkormányzat CÉDE D Juta i Önkormányzat Csurgónagymarton, Petőfi u. 9. szám alatti ingatlanon levő gazdasági épület Az iharosi ravatalozó Önkormányzati parkoló létesítése Kadarkúton Berkenye utca pormentes útburkolat, járda és vízelvezető árok építése I. ütem Polgármesteri Hivatal épület homlokzat felújítás I. ütem CÉDE D CÉDE D TEUT U Hetes Önkormányzat Mezőcsokonya Juta CÉDE D Buzsák Körjegyzőségi Hivatal, akadálymenetes ügyféltér és tárgyaló kialakítása Járdaépítés Nagy István utca útburkolat II.ütem Népművészeti Tájház együttes felújítási munkái

16 179 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 33/2013.(IX.27.) közgyűlési határozathoz TEKI K LEKI L LEKI L CÉDE D CÉDE D Ötvöskónyi Gyékényes Porrogszentkirály Kisbajom Önkormányzat Buzsák TEKI K Csömend LEKI L Miklósi Kisfaludy utca Keleti oldalán a hsz-ig terjedő járdaszakasz Gondozási Központ mikrotérségi iroda-, irattár kialakítása, homlokzatkezelés Porrogszentkirály, Gyékényesi úti járdaépítés Átereszkorlátok építése Köztéri játszótér létesítése Kossuth L. utca Nyugati oldali járda burkolat Miklósi, Rákóczi F. u.közvilágítás bővítése LEKI L LEKI L Törökkoppány Szulok CÉDE D Kálmáncsa CÉDE D TEKI K TEKI K Szulok Kálmáncsa Szulok Járdaépítés Törökkoppány községben (Kossuth L. utca) Szuloki Termálfürdő nagymedence terének építészeti és statikai átalakítása ülő - valamint sportmedence tér kialakítása Általános iskola belső, vizes blokk Szuloki Termálfürdő ülőmedence-terének vízforgató gépházához való gépészeti csatlakoztatása Iskolai folyósó járólapozása Szuloki Termálfürdő ülőmedence tér vízbevezető és elvezető rendszerének kialakítása

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. január 5., kedd. 1-A. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. január 5., kedd. 1-A. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. január 5., kedd 1-A. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. január 5., kedd 1-A. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 16/2014. (IV.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben