A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 21., kedd. 5. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 21., kedd 5. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 21., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK 26/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 27/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 28/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 29/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 31/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 32/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 33/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 34/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 35/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 36/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat 37/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásáról Oldal 849 Az Államreform Operatív Program keretében kidolgozott előzetes megvalósíthatósági tanulmányokról és a Somogy Megyei Területfejlesztési Program 2. körös részdokumentumairól 849 A megyei tervezés további feladataihoz szükséges feltételek megteremtéséről 849 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének elfogadásáról 849 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 870 A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 883 A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 883 Somogy megye évi nemzetközi tevékenységéről és a évi nemzetközi tervről Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről A megyei önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj, a Somogy Polgáraiért Díj és az Örökségünk Somogyország Kincse Cím adományozásáról 884

3 849 II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 26/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a szeptember 26-i ülés napirendi pontjait. 27/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat Az Államreform Operatív Program keretében kidolgozott előzetes megvalósíthatósági tanulmányokról és a Somogy Megyei Területfejlesztési Program 2. körös részdokumentumairól 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei gazdaságfejlesztési és a megyei településfejlesztési 2. körös projektlistát. 2./ A megyei közgyűlés további munka alapjául, közbeeső munkaváltozatnak elfogadja az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat keretében kidolgozott, jelentős gazdasági és foglalkoztatási hatással bíró projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányait. 3./ A megyei közgyűlés tartaléknak tekinti a Kaposvári Egyetem által kidolgozásra kerülő 600 millió Ft becsült támogatás igényű Somogy megyei Agrár- és Élelmiszeripari Kutatásfejlesztési Koordinációs Iroda létrehozása (kedvezményezett a Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont) elnevezésű, és 650 millió Ft becsült támogatás igényű Somogy megyei Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Diagnosztikai Szolgáltató és Módszertani Központ (kedvezményezett a Kaposvári Egyetem Pet MediCopus Kft.) elnevezésű projektek megvalósítására irányuló előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat. 4./ A megyei közgyűlés a mindenkori TOP illesztés biztosítása mellett az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok (EMT) véglegesítése és az Integrált Területi Program (ITP) kidolgozása érdekében egyetért a megyei tervezési munka folytatásával. 5./ A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat vezetése további egyeztetést folytasson a kormányzati szervekkel a tervezési munka finanszírozására. 6./ A megyei közgyűlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a további tervezési munkában számol az ÁROP /A-2013 pályázat keretében tervezési feladatokat ellátó konzorcium közreműködésével. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja, a megyei tervezés további feladataihoz szükséges feltételek megteremtése érdekében, a Miniszterelnökség számára írt kezdeményezést. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 29/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének elfogadásáról 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal egyetért a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésével. 2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy intézkedjen a társasági üzletrész megyei önkormányzati nyilvántartásba vételére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző (nyilvántartásba vétel) Határidő: értelem szerint 28/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A megyei tervezés további feladataihoz szükséges feltételek megteremtéséről

4 850

5 851

6 852

7 853

8 854

9 855

10 856

11 857

12 858

13 859

14 860

15 861

16 862

17 863

18 864

19 865

20 866

21 867

22

23

24 870 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat mellékletében (1-2. számú melléklet) szereplő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009.(IV.10.) Korm. rendelet, évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008.(V.26.) Kormányrendeletben foglaltakra. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 2.1 Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Somogy Megyei Önkormányzat (Klebelsberg intézményfenntartó Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott és működtetett) évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Somogy Megyei Önkormányzat szociális intézményeinek felújítása című, K számú támogatási szerződés lezárásához tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2.2 Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Somogy Megyei Önkormányzat (Klebelsberg intézményfenntartó Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott és működtetett) évi CÉDE előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Somogy Megyei Önkormányzat szociális intézményeinek felújítása című, D számú támogatási szerződés lezárásához tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett. Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 3. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint

25 871 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat szerződés száma TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K Pályázó neve Szegerdő Község Balatonújlak Község Péterhida Község Mesztegnyő Község Nemesvid Község Beruházás megnevezése Sportudvar kialakítása, kerítés létesítése Közterületek gondozásához kommunális eszközbeszerzés Működtetési kötelezettség kezdete Működtetési kötelezettség vége Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja Járdafelújítás Dózsa és Petőfi utcai járda felújítása Járdafelújítás Megjegyzés

26 872 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K Csákány Község Balatonfenyves Község Patalom Község Jákó Község Visnye Község Szentborbás Község Tótújfalu Község Temetőben járda szilárd burkolása Nyírfás utca közvilágítási tervezés, kivitelezés Patalomi temető kerítésének átépítése Önkormányzat épületének akadálymentesítés ére Temetői infrastruktúra fejlesztése Kültéri díszítőelemek elhelyezése Temetői térvilágítás telepítés

27 873 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz LEKI L LEKI L LEKI L LEKI L LEKI L Bélavár Község Porrogszentkirály Község Jákó Község Miklósi Község Kaposszerdahely Község Bélavár önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatógység kialakítási munkái a turizmushoz, turisztikai szálláshelyek fejlesztéséhez Turizmushoz, környezetvédelemh ez, szociális foglakoztatáshoz kapcsolódó berendezés és eszközbeszerzés Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása és eszközbeszerzés Sétatér utcai árokfelújítás Polgármesteri Hivatal és óvoda épületének felújítása

28 874 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz LEKI L LEKI L LEKI L CÉDE D CÉDE D CÉDE D CÉDE D Péterhida Község Tótújfalu Község Szilvásszentmárto n Község Patalom Község Mesztegnyő Község Nemesvid Község Csákány Község Önkományzata Falugondnoki szolgálat infrastruktúra fejlesztése Kultúrház belső felújítása Szilvásszentmárton 243 hrsz. zártkertbe vezető út felújítása Sportöltöző felújítása Hunyadi és Szabadság utcai közutak felújítása Járdafelújítás Számítástechnikai eszközök beszerzése

29 875 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz CÉDE D CÉDE D CÉDE D CÉDE D CÉDE D CÉDE D CÉDE D Kaposhomok Község Önkományzata Balatonlelle Város Önkományzata Balatonlelle Város Önkományzata Mezőcsokonya Község Önkományzata Somogysárd Község Alsóbogát Község Somogyfajsz Község Kaposhomok településközpont vízelvezetése Nyilvános WC bővítése a Balatonlellei Rendezvényparkba n Báthory utcai játszótér felújítása Táncsics utca útfelújítása Ady Endre u. és a Rákóczi u. burkolatfelújítása Ifjúsági Centrum korszerűsítése és bővítése Tornaterem külső felújítása

30 876 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz CÉDE D CÉDE D TEUT U Somogyjád Község Lengyeltóti Város Balatonlelle Város Önkományzata Polgármesteri Hivatal épület bővítése, korszerűsítése Lengyeltóti 1007 hrsz-ú út burkolat felújítása Arany János utca- Petőfi Sándor és Tompa Mihály utca közötti szakaszának - burkolat felújítása TEUT U Balatonlelle Város Önkományzata Hunyadi János utca - Gárdonyi Géza és a Dobó Katalin utca közötti szakaszának - burkolat felújítása TEUT U Fonyód Város Önkományzata Fonyód, József utca burkolatfelújítás (Szent István utcától 470 fm h.) TEUT U Siófok Város Önkományzata Szent László utca Darnay Kálmán tér és Munkácsy Mihály utca közti szakasz profiljavítási munkái

31 877 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz TEKI K TEKI K Nagykorpád Község Tarany Község Petőfi utca nyugati oldal házszámok előtti járdafelújítás Temető-ravatalozó és hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése TEKI K Csurgó Város Önkományzata Eötvös József Általános Iskola járda és vízelvezető rendszerének felújítása CÉDE D CÉDE D CÉDE D Segesd Község Segesd Község Csurgó Város Önkományzata Mária-telepi temető ravatalozó átalakítása, bővítése, felújítása Viziközmű automatizálása Csurgó Semmelweis utca útburkolat javítás

32 878 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz CÉDE D CÉDE D CÉDE D CÉDE D LEKI L LEKI L LEKI L Csurgó Város Önkományzata Ráksi Község Igal Város Csurgó Város Önkományzata Tab Város Önkományzata Torvaj Község Buzsák Község Csurgó Damjanich köz útfelújítása Belterületi utak felújítása Nyár utca burkolat felújítása Csurgó Szabadság tér profiljavításos útfelújítása 1000 m3-es víztároló felújítása Orvosi rendelő kialakítása Buzsáki óvoda épület tetőfelújítási és teraszépítési munkái

33 879 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz TEKI K LEKI L LEKI L LEKI L LEKI L LEKI L Somogyszob Község Lakócsa Község Csokonyavisonta Község Darány Község Homokszentgyörg y Község Bárdudvarnok Község Somogyszob Eötvös utca járda felújítás II. ütem Községi és iskolai sport és rendezvényterem belső felújítása - 1. ütem Gyógyfürdő előtti buszforduló építése Családsegítő iroda kialakítása Nyárfás szennyvíztisztító telep bővítése Óvoda fűtéskorszerűsítés és külső nyílászárók cseréje

34 880 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz LEKI L TEKI K TEKI K TEKI K TEKI K LEKI L Szulok Község Homokszentgyörg y Község Szulok Község Kaposvár Megyei Jogú Város Nagybajom Város Nagybajom Város Szuloki Kultúrház fogadóudvarának térburkolása és felszíni csapadékelvezető rendszerének kialakítása Kossuth Lajos utcai tér felújítási munkálatai, személygépkocsi parkolók kialakítása Felső Temető főbejáratának, ravatalozó fogadóterének térburkolása Kaposvár, Bartók B. u. - Zrínyi u. - Iszák u. csomópont körforgalom építés Temető kerítés és járda felújítása Sugár utcai járda rekonstrukciós munkái

35 881 I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz CÉDE D Nemeskisfalud Község Belterületi árokok betonlapokkal történő burkolása

36 882 II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján 2. melléklet a 30/2014.(IX.26.) közgyűlési határozathoz Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat szerződés száma CÉDE D TEUT U TEUT U Pályázó neve Andocs Község Siófok Város Önkományzata Balatonőszöd Község Beruházás megnevezése Ravatalozó és környékének rekonstrukciója Beszédes József sétány burkolat felújítása Hajnal utca burkolatának felújítása Működtetési kötelezettség kezdete Működtetési kötelezettség vége a 85/2009 (IV.10) Korm. Rendelet alapján Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja Megjegyzés szerződés lezárható. szerződés lezárható. szerződés lezárható.

37 883 31/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 1.1. Somogyacsa Község évi CÉDE forrásból az Önkormányzati utak murvás kátyuzása című pályázat D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján Nagycsepely Község évi TEKI forrásból a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása, teljes fűtéskorszerűsítése, az épület szigetelése és külső felújítása című pályázat K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését Nagycsepely Község évi TEKI forrásból a Kossuth u. járda felújítás 268 hrsz, József A u. járda felújítás és korszerűsítés 119,153 hrsz., Új Élet utca útkorszerűsítés 187 hrsz.,dózsa Gy.utca útkorszerűsítés 113 hrsz. című pályázat K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését Nagycsepely Község évi TEKI forrásból a Művelődési Ház fedett teraszának felújítása című pályázat K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését Somogyjád Község évi CÉDE forrásból a Béke u. meglévő járda felújítási munkái I. ütem című pályázat D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján Juta Község évi CÉDE forrásból a Többfunkciós Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje című pályázat D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 2./ A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a támogatottak, Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal 32/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített beszámolót elfogadja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: október /2014.(IX.26.) közgyűlési határozat Somogy megye évi nemzetközi tevékenységéről és a évi nemzetközi tervről 1./ A közgyűlés elfogadja a évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és jóváhagyólag támogatja a évre tervezett tárgyalásokat és programokat. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés alelnöke Határidő: folyamatos 2./ A közgyűlés az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők napidíjának összegét évre az alábbiak szerint határozza meg: A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnökei és a főjegyző esetében nettó 75 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet. Közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek esetében, amennyiben a közgyűlés érdekében teljesítik a kiküldetést, nettó 40 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos 3./ A közgyűlés tartós használatba adja Ruisz György festőművész Ivánfahegy c ,-Ft értékű festményét a kínai Gansu Tartományi Kormányzatnak testvérmegyékről szóló állandó kiállítás megvalósításához. A használat szabályait ezen döntés alapján készített Használati Szerződés rendezi. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos 34/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Somogy Megyei Közgyűlés a pénzügyi bizottság által a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Somogy Televízió Nonprofit Kft évi normál egyszerűsített beszámolója, kiegészítő melléklete, közhasznú jelentése, eredmény kimutatása, valamint évi üzleti terve elfogadásáról és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről átruházott hatáskörben hozott döntésről szóló beszámolót tudomásul veszi.

38 884 35/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a területfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló beszámolót, és elfogadja Somogy Megye Területfejlesztési Programját, amelynek része Somogy Megye Területfejlesztési Programja társadalmi, gazdasági és környezeti értékelése. 36/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A megyei önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos 2./ A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a évben folyamatban lévő pályázatok előfinanszírozása okozta esetleges likviditási nehézségek megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 37/2014.(IX.26.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj, a Somogy Polgáraiért Díj és az Örökségünk Somogyország Kincse Cím adományozásáról A Somogy Megyei Közgyűlés zárt ülésén született döntés értelmében a januári Megyenapon 1 Pro Comitatu Somogy Díjat, 20 Somogy Polgáraiért Díjat, valamint 5 Örökségünk Somogyország Kincse Címet adományoz. Alakszerű határozat meghozatala nélkül: A közgyűlés - a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről, - a május 1. és szeptember 15. közötti tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat tudomásul vette.

39 Felelős kiadó: közgyűlés elnöke Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság Interneten közzétéve a portálon

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f.

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f. 191/2011. (VI.30.) számú határozata a Körjegyzőség munkájáról, valamint a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben