Ügyiratszám: SMÖ/150/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyiratszám: SMÖ/150/2015."

Átírás

1 SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/ Ügyiratszám: SMÖ/150/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási ek módosítási kérelmeiről I. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt előirányzatok keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesített beruházások vonatkozásában a támogatási ben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, és a 85/2009 (IV.10), valamint a 148/2008 (V.26) Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatok lezárásáról. Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzati fejlesztési források (TEKI, CÉDE, LEKI, TEUT, TEHU), valamint a területfejlesztési források (TRFC, TTFC) vonatkozásában rendelkezett a kötelezettségvállalás időtartamának csökkentéséről. A Rendelettel módosított évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. (10) bekezdése kimondja, hogy a területfejlesztési előirányzatok esetében, ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a támogatott, ezen kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év. Továbbá a Rendelet 9. értelmében amennyiben a támogatott a területfejlesztési előirányzatok vonatkozásában a fenntartási kötelezettség mellett adózás előtti eredmény növelését, vagy foglalkoztatási kötelezettséget vállalt, a fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik az adózás előtti eredmény növelésének, vagy a foglalkoztatási kötelezettségnek az időtartamával. A Rendelettel módosított egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34.. (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzati fejlesztési források esetén a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év. Az 1. számú melléklet szerinti tábla tartalmazza azon pályázatokat, melyek esetében a fenti jogszabály alapján a kötelezettségvállalás időtartama lecsökkent, a ből eredő kötelezettségvállalási időszak lejárt, így a támogatási lezárható. A pályázatok lezárása során alkalmazandó eljárásrendre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatást adott ki, melynek megfelelően a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség saját hatáskörben, illetve a Magyar Államkincstárral közösen folyamatosan végzi a pályázatok ellenőrzését.

2 2 A kötelezettségvállalás időtartamának csökkentéséről támogatási módosítás nem készül, azonban a Közgyűlés határozatával lezárt pályázatok esetében egyoldalú támogatói nyilatkozat készül, melyet a Közgyűlés elnöke ír alá. II. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási ek módosítási kérelmeiről 1. Döntés Marcali Többcélú Kistérségi Társulás évi CÉDE előirányzatból támogatott Marcali Polgármesteri Hivatal udvari épületében kistérségi irodák című pályázata keretében felújított ingatlan működtetési kötelezettségének felfüggesztéséről, a kötelezettségvállalás időtartamának módosításáról A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a november 25-i ülésén ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási száma: D. A pályázat benyújtásával a támogatott vállalta, hogy a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés keretében a Polgármesteri Hivatal udvarában lévő ingatlant felújítja. Az épület fenntartását, a felmerülő javítási-, karbantartási költségeket vállalja, a fejlesztés eredményeképp létrejövő épület folyamatos működése és kihasználtsága biztosított lesz. Az ingatlan tulajdonosa Marcali Város, azonban a pályázat benyújtása során a bérleti már beadásra került, amelyben az ingatlan hasznosítására vonatkozóan megállapodást kötött a két szervezet. A fejlesztés a támogatási 1. számú melléklete (a projekt támogatott költségei) szerint valósult meg, azonban a kedvezményezett kezdeményezte a támogatási módosítását, mivel a beruházás műszaki tartalma néhány tételében megváltozott. A kérelmet a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a /2010. (XI.11.) DDRFT határozatával jóváhagyta. A támogatási módosítás hatályba lépését követően lefolytatott soron kívüli helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlant ideiglenesen január december 31. közötti időszakban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használja. A kedvezményezett tájékoztatása a helyszínen megtörtént, amely során felhívták az ellenőrök a támogatott figyelmét, hogy a vonatkozó felhasználási rendelet értelmében használatba adás esetén a Somogy Megyei Önkormányzat, mint döntéshozó hozzájárulása szükséges. A vonatkozó 85/2009 (IV.10) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházással létrehozott vagyon a kötelezettségvállalás időpontjáig csak a támogatási döntést hozó jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba. A kedvezményezett által a támogatási döntést hozó szerv részére küldött, jóváhagyást kérő kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak ismertetését, hogy a kedvezményezett vagy más személy a támogatási ben foglalt fenntartási, működtetési, karbantartási, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatási kötelezettségeit milyen módon fogja a támogatással létrehozott vagyon elidegenítését, bérbe vagy használatba adását követően teljesíteni. A támogatási döntést hozó szerv az elidegenítéshez, bérbe vagy használatba adáshoz utólag is hozzájárulhat, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb feltételei teljesülnek. Támogatott azzal a kéréssel fordult a Somogy Megyei Önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a támogatási ben rögzített kötelezettségek felfüggesztéséhez január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan. Kedvezményezett kérelméhez mellékelte a

3 3 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használati ét és vállalta a támogatási kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását melynek lejárata január 2. A pályázat célja a jogszabályban megfogalmazottak figyelembevételével nem sérül, így a kérelem támogatható. Az egyes évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 (VI.10.) Korm. rendelet 16/A (1)-(3) bekezdése (továbbiakban: Rendelet) alapján lehetőség van a támogatási ben vállalt kötelezettségek felfüggesztésére, melynek időtartama nem lehet hosszabb 24 hónapnál. A működtetési kötelezettség felfüggesztésének záró időpontját követően a Magyar Államkincstár és a DDRFÜ helyszíni ellenőrzést folytat le, tekintettel arra, hogy a rendelet 16/A. (5) bekezdése értelmében a kedvezményezett köteles a kötelezettségeit a támogatási ben vállalt feltételek szerint teljesíteni. 2. Döntés Zákányfalu évi CÉDE előirányzatból támogatott Zrínyi Miklós Iskola Kastély terasz felújítási munkái című pályázata megvalósulási helyének változásáról A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a augusztus 10-i ülésén ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási száma: D. A pályázat benyújtásával a támogatott vállalta, hogy a közoktatáshoz kapcsolódó iskolai terasz felújítását megvalósítja, és a balesetveszélyt elhárítja. Az épület fenntartását, a felmerülő javítási-, karbantartási költségeket vállalja, a fejlesztés eredményeképp létrejövő épület folyamatos működése és kihasználtsága biztosított lesz. A Támogatott június 25 én küldött levelében tájékoztatta az Ügynökséget, hogy az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel a fenntartó tagiskoláját megszűntette, helyette az intézmény oktatási nevelési funkcióját meghagyva iskolai előkészítőt segítő logopédiai foglakozásokat tart és könyvtárat működtet. Az iskola az átszervezést követően kérelmet adott be funkcióváltozásra vonatkozóan, melyet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az /2012. (IX.28.) KGY határozataival jóváhagyta. A Támogatott december 1-jén küldött levelében tájékoztatta az Ügynökséget, hogy a fejlesztés megvalósulási helye szerinti 96 helyrajzi számú ingatlan községelcsatolásból eredő átszámozás következtében 108 helyrajzi számra változott. Tekintettel arra, hogy a támogatási 1.3. pontja tartalmazza a megvalósítás helyét, ezért a módosítása szükséges, amelyre a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad. A 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdése értelmében a támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles. Fentieket figyelembe véve Támogatott kérte a támogatási ben szereplő fejlesztés megvalósulási helyének 96 helyrajzi számról 108 helyrajzi számra történő módosítását. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8853 Zákányfalu Szabadság u. 90. (108 hrsz.)

4 4 3. Döntés Zákányfalu évi TEKI előirányzatból támogatott Hősök emlékművének című pályázata megvalósulási helyének változásáról A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a augusztus 10-i ülésén ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási száma: K. A Támogatott december 1-jén küldött levelében tájékoztatta az Ügynökséget, hogy a fejlesztés megvalósulási helye szerinti 495 helyrajzi számú ingatlan községelcsatolásból eredő átszámozás következtében 271 helyrajzi számra változott. Tekintettel arra, hogy a támogatási 1.3. pontja tartalmazza a megvalósítás helyét, ezért a módosítása szükséges, amelyre a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad. A 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdése értelmében a támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles. Fentieket figyelembe véve Támogatott kérte a támogatási ben szereplő fejlesztés megvalósulási helyének 495 helyrajzi számról 271 helyrajzi számra történő módosítását. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8853 Zákányfalu Szabadság u. (271 hrsz.) 4. Döntés Háromfa évi CÉDE előirányzatból támogatott Szolgálati lakás belső, tetőhéjazatának cseréje című pályázata megvalósulási helyének változásáról és a támogatási lezárásáról A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a augusztus 10-i ülésén ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási száma: D. A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fejlesztés megvalósulási helye szerinti 209 helyrajzi számú ingatlan telekalakítás következtében a beruházás a 209/2 helyrajzi számra változott. Tekintettel arra, hogy a támogatási 1.3. pontja tartalmazza a megvalósítás helyét, ezért a módosítása szükséges, amelyre a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad. A 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdése értelmében a támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles. Fentieket figyelembe véve Támogatott kérte a támogatási ben szereplő fejlesztés megvalósulási helyének 209 helyrajzi számról 209/2 helyrajzi számra történő módosítását és a támogatási lezárását. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7585 Háromfa, Kossuth u. 187/A-B. (209/2 hrsz.)

5 5 5. Döntés Rinyaszentkirály évi CÉDE előirányzatból támogatott Játszótéri eszközök bővítése című pályázata megvalósulási helyének változásáról A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a augusztus 10-i ülésén ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási száma: D. A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fejlesztés megvalósulási helye szerinti 203/2 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztás következtében 203/3 helyrajzi számra változott. Tekintettel arra, hogy a támogatási 1.3. pontja tartalmazza a megvalósítás helyét, ezért a módosítása szükséges, amelyre a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad. A 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdése értelmében a támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles. Fentieket figyelembe véve Támogatott kérte a támogatási ben szereplő fejlesztés megvalósulási helyének 203/2 helyrajzi számról 203/3 helyrajzi számra történő módosítását. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 56. (203/3 hrsz.) 6. Döntés Szántód évi TEUT előirányzatból támogatott Napos utca burkolat című pályázata megvalósulási helyének változásáról és a támogatási lezárásáról A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a augusztus 10-i ülésén ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási száma: U. A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fejlesztés megvalósulási helye szerinti 33/3, 35, 55 helyrajzi számú ingatlanok községátcsatolás eredő átszámozás következtében az 1238, 1239, 1266 helyrajzi számokra változott. Tekintettel arra, hogy a támogatási 1.3. pontja tartalmazza a megvalósítás helyét, ezért a módosítása szükséges, amelyre a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad. A 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdése értelmében a támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles. Fentieket figyelembe véve Támogatott kérte a támogatási ben szereplő fejlesztés megvalósulási helyeinek 33/3, 35, 55. helyrajzi számokról 1238, 1239, helyrajzi számokra történő módosítását és a támogatási lezárását. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8622 Szántód, Napos utca (hrsz.: 1238, 1239, 1266.) Határozati javaslat: 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási ek lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet, valamint a évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

6 6 felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Kormányrendeletben foglaltakra. Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 2.1 Marcali Többcélú Kistérségi Társulás évi CÉDE előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Marcali Polgármesteri Hivatal udvari épületében kistérségi irodák című, D számú támogatási vonatkozásában hozzájárul a támogatási ben rögzített kötelezettségek felfüggesztéséhez 24 hónapos időtartamra. Ennek figyelembevételével a kötelezettségvállalási időszak január 2-ig áll fenn. Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2.2 Zákányfalu évi CÉDE előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Zrínyi Miklós Iskola Kastély terasz felújítási munkái című, D számú támogatási megvalósulási helyének községelcsatolásból eredő átszámozás folytán a 96 helyrajzi számról a 108 helyrajzi számra történő változásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8853 Zákányfalu Szabadság u. 90. (108 hrsz.) Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2.3 Zákányfalu évi TEKI előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Hősök emlékművének című, K számú támogatási megvalósulási helyének községelcsatolásból eredő átszámozás folytán a 495 helyrajzi számról a 271 helyrajzi számra történő változásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8853 Zákányfalu Szabadság u. (271 hrsz.) Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2.4 Háromfa évi CÉDE előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Szolgálati lakás belső, tetőhéjazatának cseréje című, D számú támogatási megvalósulási helyének telekalakítás folytán a 209 helyrajzi számról a 209/2 helyrajzi számra történő változásához, valamint a támogatási lezárásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7585 Háromfa, Kossuth u. 187/A-B. (209/2 hrsz.) Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 2.5 Rinyaszentkirály évi CÉDE előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Játszótéri eszközök bővítése című, D számú támogatási megvalósulási helyének telekmegosztás folytán a 203/2 helyrajzi számról 203/3 helyrajzi számra történő változásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 56. (203/3 hrsz.) Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint

7 7 2.6 Szántód évi TEUT előirányzatból ,- Ft támogatásban részesített Napos utca burkolat című, U számú támogatási megvalósulási helyének községátcsatolásból eredő átszámozás folytán a 33/3, 35, 55. helyrajzi számokról 1238, 1239, helyrajzi számokra történő változásához, valamint a támogatási lezárásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8622 Szántód, Napos utca (hrsz.: 1238, 1239, 1266.) Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 3. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 4. A közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt. Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint Kaposvár, február 2. Jakó Gergely Az előterjesztést készítette: Sárdi Petra mb. hazai programvégrehajtási csoportvezető Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

8 Határozat alszáma Támogatás éve Előirányzat száma Pályázó neve Beruházás megnevezése Működtetési kötelezettség kezdete Működtetési kötelezettség vége Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja Megjegyzés TEKI K Kaposkeresztúr Dózsa György utcai járda TEKI K Ordacsehi Nyilvános illemhely létrehozása TEKI K Gadány Faluház tatarozás és villamos hálózat szerelés

9 LEKI L Pálmajor Térburkolási felújítási munkák CÉDE D Szentbalázs Körjegyzőség épületének CÉDE D Baté Vízbekötések cseréje CÉDE D Gadány Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje TEUT U Kisbajom Zrínyi utca burkolat

10 CÉDE D Szőkedencs A szőkedencsi szabadidős célú területek rekreációs célú megújítása CÉDE D Somogyszentpál Temetőkapuk Somogyszentpálon CÉDE D Berzence Nagyközség Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés CÉDE D Nagykorpád Közcélú foglalkoztatáshoz anyag- és eszközbeszerzés CÉDE D Fonó Kossuth L. utca K-i oldali járda

11 CÉDE D Ordacsehi Kommunális kistarktor és eszközei CÉDE D Gyugy Millenniumi park közvilágításának kialakítása CÉDE D Taszár Taszár Ady Endre utcai járda CÉDE D Bolhás Kultúrház fűtésfelújítás, korszerűsítés CÉDE D Kaposkeresztúr Ravatalozó

12 CÉDE D Nagyatád Város Közcélú foglalkoztatáshoz eszközök beszerzése CÉDE D Bakháza Kisgép beszerzése közcélú foglalkoztatáshoz CÉDE D Kutas Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése CÉDE D Somogyszil Somogyszil Rákóczi utca járdafelújítás CÉDE D Mosdós Kossuth utca déli oldala járdafelújítás II. szakasz

13 CÉDE D Balatonszentgyörg y Orvosi rendelő és szolgálati lakás tetőfelújítási munkái CÉDE D Szegerdő A szegerdői pihenő park, sport és szabadidős célú területek rekreációs célú megújítása CÉDE D Gadány Eszközbeszerzés közcélú munkák végzéséhez CÉDE D Öreglak Orvosi rendelő CÉDE D Baté Fő utca K-i oldalának

14 CÉDE D Kisberény Kisberény Petőfi S. utcai és Arany J. utcai vízelvezető árok CÉDE D Gyugy Köztemető ravatalozójának átalakítása CÉDE D Pusztakovácsi Orvosi rendelő vezetékes gázbekötése TEKI K Somogyszentpál Ady Endre utcai járda Somogyszentpálon TEKI K Szentgáloskér Nyugdíjas és Ifjúsági Klub kialakítása

15 TEKI K Somogycsicsó Térfigyelő kamerarendszer bővítése TEKI K Kazsok Térfigyelő rendszer kiépítése TEKI K Balatonszentgyörg y Berzsenyi utcai és a Csillagvár utcai járdák felújításának folytatása TEKI K Buzsák Buzsák Önkormányzat Idősek Klubja és Polgármesteri Hivatal tető LEKI L Öreglak Öreglak Fő utca 92. szám alatti óvoda vizesblokk

16 TEUT U Zselickisfalud Külső sor útburkolat TEUT U Kaszó Kaszó, Darvaspusztai útfelújítás TEUT U Kisasszond Útfelújítás Rákóczi utcában CÉDE D Rinyabesenyő Kultúrház belső CÉDE D Görgeteg Orvosi rendelő

17 CÉDE D Csokonyvisonta Polgármesteri Hivatal burkolatfelújítási munkái CÉDE D Kálmáncsa Klubház épületének tetőfedés cseréje CÉDE D Zimány Önkormányzati épület villamoshálózat szabványosítása TEKI K Heresznye Petőfi S. utcai járda számig TEKI K Magyaratád Magyaratádi óvodatető

18 TEKI K Komlósd Ravatalozó előtti terület térkövezése TEKI K Péterhida Péterhida, Fő u. 52. járdaszakasz TEKI K Gadány Művelődési ház mozgáskorlátozott feljáró építése TEKI K Drávatamási Önkormányzati tulajdonban lévő ravatalozó épületének tetőcseréje és homlokzati TEKI K Nagyberki Nagyberki, Kossuth L. u. nyugati oldal járdaburkolat

19 TEKI K Szabadi Szabadi, Faluház vizesblokk akadálymentesítése, TEKI K Csoma Csoma, Petőfi utca szervízút burkolat TEKI K Várda Főút mellett 2 db buszváró bontása, új buszvárók építése LEKI L Csurgónagymarton Petőfi utca járdafelújítás LEKI L Csurgó Város Szabadság téri járda

20 CÉDE D Kercseliget Kercseliget, Faluház fűtéskorszerűsítés és tetőfelújítás CÉDE D Szabadi Szabadi község Faluház tetőfedés felújítás CÉDE D Nagyberki Nagyberki Önkormányzat intézményeinek vizesblokk CÉDE D Gölle Gölle, Árpád u számig lévő járda CÉDE D Nemesvid háza vizesblokkjának

21 CÉDE D Magyaregres Szolgálati lakás CÉDE D Mesztegnyő Művelődési ház lapostető szigetelési munkálatai CÉDE D Kercseliget Fő utca járdafelújítás CÉDE D Kisbárapáti Könyvtár és közösségi épület tetőszerkezetének CÉDE D Kelevíz Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyagés eszközbeszerzése - kistraktor beszerzés

22 CÉDE D Somogyaracs Aljnövényzet tisztító és tartozékai beszerzése CÉDE D Komlósd Aljnövényzet tisztító beszerzése CÉDE D Csoma Kossuth Lajos utca járdafelújítás CÉDE D Szabadi háza homlokzat-felújítási munkái TEKI K Bonnya Közösségi ház fűtésének korszerűsítése, nyílászáró cseréje

23 TEKI K Nemesdéd Térfigyelő kamerarendszer kiépítése TEKI K Nemesvid Térfigyelő rendszer kiépítése TEKI K Nagyszakácsi Térfigyelő rendszer kiépítése Nagyszakácsiban LEKI L Istvándi Istvándi Kossuth Lajos utca járdafelújítás LEKI L Péterhida Tájház tetőszerkezetének részleges

24 LEKI L Darány Központi gyalogközlekedési infrastrukturális színtér TEUT U Pusztaszemes Pusztaszemes Bercsényi utcai felújítás TEUT U Pusztaszemes Pusztaszemesi buszforduló TEUT U Kapoly Kapoly, Táncsics utca I. ütem CÉDE D Somogycsicsó Fűnyíró traktor beszerzése

25 LEKI L Szőlősgyörök Orvosi rendelő kialakítása TEKI K Szőlősgyörök Utcanévtáblák pótlása, cseréje, elhelyezése TEKI K Szőlősgyörök Szőlősgyörök, Iskola utcai gyalogjárda burkolat TEKI K Szőlősgyörök Szőlősgyörök, Szabadság utca 127. és 128/1. hrsz-ú ingatlanokon térfigyelő rendszer kiépítése TEUT U Szőlősgyörök Szőlősgyörök, Kossuth tér aszfaltburkolat, korszerűsítése

26 LEKI L Szőlősgyörök Urnafal és urnasírkert építése

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-3/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-3/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-3/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli

Részletesebben

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6.

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-6/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-10/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/372-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-15/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28. Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Közgyűlés 2013. február 28.-i ülésére Tárgy: A Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV) Előterjesztő:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

35-6/2016/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

35-6/2016/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 35-6/2016/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. október 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. október 22., kedd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e VI. 52 /2014 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7.-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, május 9., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, május 9., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2016. május 9., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2016. május 9., hétfő 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2015. április 29. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 12/2015. (IV. 16.) Kgy. Beszámoló Baranya megye 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 17-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. október 24., szerda. 7. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. október 24., szerda. 7. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. október 24., szerda 7. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. október 24., szerda 7.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. július 15., hétfő. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. július 15., hétfő. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. július 15., hétfő 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. július 15., hétfő 3. szám

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 3937-2 /2014. E l ő t e r j e s z t é s a Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Napirend: Előadó: A Pogányvölgyi

Részletesebben

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM 332/2012. (XI. 30.) 333/2012. (XI. 30.) 334/2012. (XI. 30.) 335/2012. (XI. 30.) 336/2012. (XI. 30.) 337/2012. (XI. 30.) 338/2012. (XI. 30.) 339/2012. (XI. 30.) TÁRGY

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 18-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak:

Részletesebben

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com Intézmény/szolgáltató neve Ellátási terület Intézmény címe Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezető: Kovács Orsolya Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Nikla, Csömend, Tapsony 8716.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 369 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A hazai finanszírozású

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530 Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye Ellátott települések Intézmény neve Szolgálat címe Telefon, email Vezető és szakemberek nevei 1. Igal Kazsok, Ráksi, Somodor, Magyaregres, Somogyszil, Gadács, Büssü,

Részletesebben

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 14-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-i ülésének éből Tárgy: Muraköz megye és Baranya megye közötti együttműködési megállapodás előkészítése 35/2015. (IX. 17.) Kgy. Határozat

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Járóbeteg területi ellátás kötelezettsége

Járóbeteg területi ellátás kötelezettsége Diabe-tológia Belgyó-gyászat, hipertónia Sebészet Plasztikai sebészet Ér-sebészet Belgyógyászat Gastroenterológia Endokrinológia Mellkassebészet sebészet Idegsebészet Koloproktológia Traumato-lógia Patológia

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél )

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) 3/1.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2002.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint osíthatók a TESZnél) adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti elői. Módosított elői.

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

XXIV. évfolyam 6. szám október 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIV. évfolyam 6. szám október 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIV. évfolyam 6. szám 2014. október 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása Lezárható decentralizált forrásból megvalósult fejlsztések sz. melléklet Pályázat tárgya/fejlesztés célja Köt. vállalás időtartama (a követő hónaptól számított 5 év) Dömsöd 130001306D óvoda korszerűsítése

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kapos ITK Kht. jelenlegi helyzetéről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: /2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 7 i ülésére Napirend:

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 1/2010 (II.05.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 2/2010 (II.05.) NYDRFT határozat Felelős: Balogh József, a

Részletesebben

Somogy megye. Kaposvári járás

Somogy megye. Kaposvári járás Somogy megye Kaposvári járás - - Tartalom: I. Általános adatok... oldal II. Gazdasági alapadatok - Liberális-kapitalista gazdaság.. oldal Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye III. A hatalomgyakorlás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-i ülésének éből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ssz. Település neve nem Telekadó kommunális adója kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: CÉDE pályázat benyújtása A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének főtéskorszerősítése

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. február 26. 3. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2013. február 26. 3. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2013. február 26. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2013. (II. 14.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

XXIII. évfolyam 9. szám 2013. december 21. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIII. évfolyam 9. szám 2013. december 21. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2013. december 21. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

2012. július szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2012. július szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2012. július 4. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 49/2012. (VI. 28.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

Érvényes: 2012. 07.01.-től

Érvényes: 2012. 07.01.-től Beutalási rend Fekvőbetegellátás Somogy megye Érvényes: 2012. 07.01.-től Szakma megnevezése: Belgyógyászat (Szakmakód: 0100) Progresszivitási szint: 1 Siófok Város Kórház- Rendelőintézete 06080 Ádánd 28714

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP- 3.1.2-12

Részletesebben

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Ülés adatai Rendelet adatai Döntéshozatalra vonatkozó információk Hivatkozások más rendeletekre Önkormányzati ügymenetre

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2013. június 21. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 5. TKT Tárgy: Javaslat a Koppány-völgye kistérség három éves szociális felzárkóztató programjának elfogadására Ügyiratszám: 1-3/2009. Melléklet: 2 db: program (csak e-mailben kerül megküldésre), prezentáció

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Polgármesteri Hivatal részére

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, július 9., hétfő. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, július 9., hétfő. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. július 9., hétfő 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. július 9., hétfő 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben